Page 1

KRONBLADET Nr.  3  •  26. årgang  •  December 2012

Læs borgmesterkandidat Claus Omann Jensens artikel inde i bladet •  Læs annoncerne og støt vore annoncører  •

VENSTRE I RANDERS


70 22 70 26 www.freka.dk

p pn n Tømrerfirma Tømrerfirma

Tømrerfirma poul nielsen a/s Tømrerfirma poul nielsen a/s Tømrerfirma poul nielsen a/s Eriksvej 11 ·· 8960 Randers SØ Eriksvej 11 8960 Randers SØ Eriksvej 1103· 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 33 · Fax 87 11 03 34 Tlf. 87 11 03 33 · Fax 87 11 03 34 Tlf. 87 11 03 33 · Fax 87 11 03 34 Mobil  40 71 41 12 tpn@tpn.dk ·· www.tpn.dk tpn@tpn.dk www.tpn.dk tpn@tpn.dk · www.tpn.dk

Niels H. Kjeldsen Haslundkær Maskinstation ApS - alt vedr. landbrugsarbejde

Tlf.  86 44 51 32 Mobil  40 51 97 26
Leder Nu er der under et år til kommunal- og regionsrådsvalget, og om et par måneder præsenteres det hold med borgmesterkandidat Claus Omann Jensen i spidsen, som skal bringe ledelsen af Randers Kommune tilbage på ret spor - det vil sige under Venstres ledelse. Deadline for næste nummer: d. 15. februar 2013

Mulighederne er gode af mange grunde. Nu også fordi der er åbenlys uro på venstrefløjen med Kasper Fuhrs udmeldelse af SF. Et spændende 2013 venter! At være godt forberedt betyder for et politisk parti også, at der er bred medlemsmæssig opbakning. Derfor skydes i denne udgave af bladet en medlemskonkurrence i gang - læs mere på midtersiderne. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og fremgangsrigt nytår.

Redaktionen

Kommuneforeningsformanden har ordet Af Bent Olaf Nielsen, kommuneforeningsformand (V)

Kære medlemmer Vi skriver d. 30. november 2012 - En dejlig dag til at skrive indlæg i årets sidste Kronblad, idet vi her til morgen er vågnet op til det smukkeste snelandskab, og efter vi i aftes har nydt samvær og julefrokost på Purhus Kro med mange dejlige Venstrefolk. Landsmøde Der er fornylig afholdt et godt Landsmøde i Herning, hvor 1300 personer deltog. Det var et vel tilrettelagt arrangement og vores formand Lars Løkke, som blev genvalgt, afholdt en særdeles klar og præcis tale om Venstres fremtid. Et af de klare budskaber var, at skatten skal ned for at styrke dansk

konkurrenceevne. Kun på den måde kan vi sikre danske arbejdspladser og dermed vores fælles velfærd. Der er en fyldig reportage i det netop udkomne ”Liberalt overblik”, og ellers kan man gå ind på: www.venstre.dk under nyheder og presse for at høre yderligere fra Landsmødet. Fra Randers deltog ca. 25, hvoraf en del af os var delegerede. Vi var 14, der var med til den flotte aftenfest, og det var som altid en fantastisk aften med muntre indslag. Næste Landsmøde er d. 5. og 6. oktober 2013 i Odense. 


– den røde tråd i el-kompetencer...

LYS & LYD

EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK

SIKRING & LÅSE TERMOGRAFI

KLIMAOG ENERGISTYRING

John Drejer A/S | Randers | Tlf. 86 42 38 77 | www.john-drejer.dk

Lille Bjørn ApS/ Rejstrup Savværk ApS Tlf. 9657 2000 www.lillebjoern.dk 


Budget – Randers Kommune Da jeg i september sidst skrev i Kronbladet, var budgettet endnu ikke på plads. Det er det nu, og Venstre kom ikke med. Det er ikke, fordi Venstre af princip vil stå udenfor. Vi vil nemlig gerne tage et ansvar, men budgettet var forhandlet på plads med de Konservative, DF og Erik Poulsen, før vi kom til forhandlingsbordet og vore mærkesager, som vi fuldt ud kunne forsvare økonomisk, blev ikke hørt. Sigtelinier Vi har tidligere i bestyrelsen besluttet, at vi også ønsker at være med til at præge de 5 sigtelinjer, der arbejdes med i Venstre. Vi har udvalgt 2 emner: ”Reform for velfærd” og ”Flere skal med”. Derfor arrangerede vi et møde, hvor alle vore medlemmer var inviteret. Mødet blev afholdt den 10.10. i Langå Kulturhus, hvor ca. 60 deltog. Vi blev inddelt i 2 grupper, hvor emnerne blev diskuteret under ledelse af folketingsmedlemmer Torsten Schack Pedersen og Hans Andersen. Aftenens synspunkter tog de med som input til det videre arbejde. På Landsmødet blev det vedtaget, sat sigtelinjedebatten skal fortsætte i hele 2013. 10 års jubilæum Den Varme Stol har i år 10 års jubilæum. Jørgen Andersen har stået som tovholder i udvalget, og der har været mange gode indlæg og debatter i dette forum. Anna Andersen har i alle disse år serveret kaffe og brød for os. Anne har ønsket at stoppe, og jeg vil hermed gerne sige dig tak for din store indsats. Den varme stol fortsætter heldigvis som vanlig, men uden Annas forplejning.

g

val

i

akt

Red

ud ons

Inge Thomsen (ansv.) Sjællandsgade 9 8900 Randers C   86 42 64 45 inget@privat.dk

EU – opstillingskredse Venstres hovedbestyrelse har vedtaget at udvide opstillingskredsene fra 12 til 14. Hvor Randers tidligere hørte til Europaudvalg Østjylland, kommer vi nu i en ny kreds Kronjylland, som består af Nord- og Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner. Der skal i alt i de 14 kredse vælges 15 kandidater, hvoraf spidskandidaten vælges på Landsmødet 2013. Den første opgave vi har i organisationerne, er at finde en formand for de 4 kommuner inden næste hovedbestyrelsesmøde d. 11.01.13. Er der nogen, som brænder for en sådan udfordring, kan man henvende sig til mig. Region – kandidater Bestyrelsen har ansvar for at finde 3 kandidater til Regionsvalg 2013. Kandidaterne skal vælges på Kommuneforeningens generalforsamling d. 18. marts 2013. På nuværende tidspunkt har vi èn kandidat, så her er også mulighed for en udfordring. KV 2013 På bestyrelsesmøde i november lagde Kommunalpolitisk udvalg en foreløbig organisationsplan for KV 2013 frem for bestyrelsen. Planen blev godkendt, og nu har vi i udvalget en styreplan klar for kommende valgkamp. Kommuneforeningen/vælgerforeningerne arbejder på at finde velegnede kandidater til Venstres liste Vi har p.t. 28 interesserede kandidater. Ud af de 9 byrådsmedlemmer vi har i dag, genopstiller de 8. Hans Kortbek ønsker ikke at genopstille. Alle Vælgerforeninger afholder generalforsamling og valg af kandidater samme aften nemlig d. 05.02.13. Det er særdeles vigtigt, Kamma Laursen Asser Rigsvej 33A, st. tv. 8930 Randers SØ   86 44 71 07
Discover

Taste

Enjoy

Vin fra hele verden Glud Vin B2B, restaurant, privat Nikkelvej 1, 8940 Randers SV tlf. 87 10 03 05 info@gludvin.dk

LYKKE SMEDEN A/S

Dalbyovervej 40 • 8983 Gjerlev J. • Telf. 86 47 61 52 • Fax 86 47 66 99

- din professionelle partner

Askildrupvej 41  .  8940 Randers SV  .  Tlf. 40 84 71 00  .  Fax 86 44 70 56 www.askildrup-maskincenter.dk

Installation og reparation af: k Kølerum v/ Søren Nørgaard 

Tlf. 86 44 71 31 Mobil 20 81 83 34

k Frostrum k Klimaanlæg k Varmepumper m.m


at I medlemmer her bakker op om jeres lokale forening, da det er her den enkelte kandidat placeres på listen ud fra den vedtagne på Kommuneforenings generalforsamling 2012. Borgmesterkandidat Vores borgmesterkandidat Claus Omann Jensen gør en ihærdig indsats for at blive kendt. Han kan ikke gøre det alene, og vi kan i bestyrelsen heller ikke gøre det alene. Til gengæld hører vi kun positive tilbagemel-

dinger om ham, og jeg vil på det kraftigste opfordre alle til at hjælpe med at profilere ham. Claus er villig til at stille op til selv små arrangementer – så brug ham. Han kan blive både en værdig og dygtig BORGMESTER, og det mangler vi i Randers. Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Tak for jeres støtte i 2012. Vi er stærke, når vi står sammen, så husk at gentegne jeres medlemskab 2013

Efterår i byrådet 2012 Anders Buhl-Christensen Gruppeformand, folketingskandidat, og en del andet

Det har været et travlt efterår i byrådet. Først et budget der splittede byrådet på kryds og tværs. Budgettet blev indgået mellem Socialdemokratiet, Løsgængeren Erik Poulsen, de Konservative og Dansk folkeparti. Et budget hvor vi måtte konstatere at viljen til at løse kommunens problemer ved at skabe udvikling og tænke nyt, ikke er til stede hos Socialdemokraterne. Kvalitetsløft i folkeskolen blev desværre heller ikke til noget. Efter at vi har brugt mere end et år med inddragelse af forældre, skolebestyrelser, lærere og skoleledere, måtte vi konstatere, at rapporten bevidst blev forsinket til efter budgettet, således at borgmesteren og socialdemokraterne også denne gang kunne stikke halen imellem benene og lade folkeskolen sejle sin egen sø. Vi må konstatere, at det kun er i den borgerlige gruppe, vi finder vilje og mod til at høste

de store gevinster, der ligger lige for næsen. Underligt at socialdemokraterne ikke lytter lidt mere til deres venner på Christiansborg, der nu vil give børnene mere undervisning, samt give plads og mulighed for, at alle børn har motion på skemaet hver dag. Vi kan dog i dette efterår konstatere at S står mere isoleret, end vi har set længe. SF er gået i opløsning, der er i dag to løsgængere i byrådet. Bjarne Overmark er, hvor han altid har været. Vi har derimod et godt samarbejde med Mogens Nyholm fra de Radikale. På nær et budget har vi stadig et tæt og godt samarbejde med Dansk Folkeparti og de Konservative. Dette er vel ikke det værste udgangspunkt her 11 måneder før næste valg. Alle ønskes er rigtig god december, en god jul og et rigtigt godt valgår. m 


TA` PÅ TORVET I RANDERS og få frisk luft, motion og en god oplevelse - hver lørdag kl. 9.00-13.30 Her finder du ost, fisk, frugt, grønt og blomster m.m. Vi har torveplads ved kirken ved siden af ostebilen, og vi har altid et godt tilbud i FRUGT/GRØNT og BLOMSTER

TORVEGARTNEREN v/ Maja og Henning Danielsen

Tlf.  86447213 / 40571033 


Ærede læser! Skru venligst tiden tilbage til d. 25 september dagen efter valget af ny folketingskandidat  for Venstre i Randers Nord

Louise Andersen Sekretær i venstres kandidatbestyrelse for Randers Nord Kredsen

Det blev Anders 55 medlemmer af Venstre i Randers Nord Kredsen var i aftes mødt op i Fritidslokalerne i Øster Tørslev for at vælge folketingskandidat. Valget stod mellem Jonas Holm og Anders Buhl-Christensen. Formanden bød velkommen, der blev valgt en dirigent og vi sang:”Septembers himmel er så blå”. Aftenen blev en fornem og værdig oplevelse. Vi sad forventningsfulde parat til at høre kandidaternes præsentationstaler. Jonas Holm lagde ud. Vi måtte spidse ørerne en ekstra gang, for lød det ikke som en anbefalingstale for Anders Buhl. Jo ganske rigtigt. Jonas havde besluttet at trække sig til fordel for Anders Buhl. Som den eneste af aftenens deltagere vidste Anders Buhl-Christensen på forhånd, at Jonas ville trække sig.

Jonas er allerede en god politiker. Men Jonas har tiden for sig og vil nu arbejde på at blive endnu bedre. Nemlig ved at få erhvervserfaring, der jo er en mangelvare på Christiansborg. Jonas har for nylig færdiggjort sin universitetsuddannelse og kan nu kalde sig cand. scient.pol. Desuden har han etableret selvstændig virksomhed, der fordrer mange udlandsrejser. Nu kan vi se frem til om føje år at få en dygtig politiker med erhvervserfaring på banen, når Jonas vender tilbage. Vi kan gratulere Jonas med hans eget valg, og vi kan gratulere Anders med at være blevet kredsens folketingskandidat. Der blev ingen taber, men to vindere! Til lykke begge to!

Anders Buhl-Christensen er nu kredsens folketingskandidat. ABC har vi kendt i mange år. Han har masser af politisk erfaring som borgmester i Nørhald Kommune, som medlem af byrådet i Randers Kommune, hvor han begge gange har været opstillet som Venstres borgmesterkandidat. ABC har erhvervserfaring som selvstændig landmand og som ejendomsmægler. Så mon ikke Anders kommer i folketinget ved næste valg med alle de kvaliteter, han besidder. 


Medlemskonkurrence Du kan være med til at hverve nye medlemmer til Venstre  og samtidig vinde flotte præmier. Vi går ind i et valgår - der afholdes valg til byrådet i efteråret 2013,  derfor er det vigtig, at vi styrker Venstre i Randers  ved at hverve nye medlemmer

Hvad gør jeg for at være med ? Du skal skaffe et eller flere medlemmer til Venstre i Randers, uanset om du er medlem i Randers Venstre eller Venstre i Nørhald / Havndal, Venstre i Langå, Venstre i Purhus eller Venstre i Randers Syd. Venstre i Randers skal styrkes til det kommende kommunevalg, så vi får Claus Omann Jensen som ny borgmester i Randers Kommune. Derfor er de 5 vælgerforeninger gået sammen om denne kampagne for at hverve nye medlemmer til Venstre i Randers. Har du en god ven, bekendt, nabo eller familie, som kunne være en potentiel venstremedlem, så spørg ham eller hende, om det ikke var en god ide at styrke Venstre og blive medlem. Du kan samtidig være med til at vinde en flot præmie, som er vist på næste side.

Konkurrenceforløb Start

Når du ser det i Kronbladet i midten af december 2012

Slut

31. marts 2013 (kontingentet fra det nye medlem skal være betalt denne dato).

Når du har fået tilsagn om et nyt medlem, så skal du huske at få navn, adresse, telefon og e-mail adresse. Derefter kontakter du den lokale kontaktperson fra den vælgerforening, du er medlem af - enten pr. telefon eller e-mail. Herefter vil du modtage materiale til det nye medlem eller medlemmer, som du måtte have hvervet, herunder opkrævning for medlemskabet. Medlemskabet koster kr. 250,- for resten af 2013. Herefter er det kontingent for den lokale vælgerforening, der er gældende. Husk: At fortælle det nye medlem, at et medlemskab vil betyde, at han / hun får information om, hvad der sker i Venstre i Randers og får samtidig indflydelse på venstres lokalpolitik. OBS: Først til mølle princippet gælder også i denne konkurrence, da der ikke findes flere præmier end dem, der står på næste side. Hvis der er flere, der har tegnet samme antal medlemmer, er vinderen den, der først får tegnet det pågældende antal medlemmer, der vinder præmien. Hvis præmien er udloddet, går man til næste præmierække o.s.v. Den person, der ikke får præmie fra præmielisten, får en flaske vin pr. hvervet medlem. 10


De 5 kontaktpersoner er: Randers Venstre

Jørgen Andersen  tlf.  86 43 15 51........................... joa@kabelmail.dk

Venstre i Randers syd

Henning Danielsen  tlf.  40 57 10 33..................vildsvin@post12.tele.dk

Venstre i Purhus

Aksel Bonde Jensen  tlf.  23 30 21 67.................... aksel@bonnegaard.dk

Venstre i Langå

Kurt Søndergaard  tlf.  51 64 61 21.........................kurtmona@mail.dk

Venstre i Nørhald / Havndal

Palle Andersen  tlf.  40 79 33 77......................... phimix@phimix.dk

Præmieliste Tegning af 5 nye medlemmer

Middag for 2 på Hotel Randers 4 retters menu med afstemte vine og efterfølgende kaffe.

Tegning af 4 nye medlemmer

Gavekort til en værdi af ca. kr. 500,-

Tegning af 3 nye medlemmer

Værdi ca. kr. 300,Kransekage (Bageren i Havndal) Kransekage (Bageren i Havndal) 6 flasker vin Gratis medlemskab for året 2014

Tegning af 2 nye medlemmer

Værdi ca. kr. 200 Gavekort     (Rishøj byg ) Fårup Gavekort     (RH fyrværker ) Gavekort     (Maja og Henning Danielsen) Gavekort     (Ølst Købmandsgaard) 2 billetter til fodboldkamp – Randers FC 2 billetter til håndboldkamp - Randers HK.

Tegning af 1 medlem

Værdi ca. kr. 50,En flaske vin

Hvis du ikke vinder en af ovenstående præmier ved at tegne 2 eller flere medlemmer, får du en flaske vin for hver tegnet medlem. Med venlig hilsen Hverveudvalget under Kommuneforeningen Venstre i Randers 11


Nej til parallelle retssamfund Af Michael Aastrup Jensen, Medlem af Folketinget (V)

Bandekriminalitet og beskyttelsespenge er ved at blive hverdag i nogle københavnske bydele, navnlig Nørrebro. Sagen om Café Viking, hvor den gæve ejer Jane nægtede at betale beskyttelsespenge, har fået megen opmærksomhed i medierne. Det kan ikke passe, at der er områder af Danmark, hvor det ikke er lovens lange arm, der beskytter borgerne, men i stedet selvbestaltede mafialignende bander. Det lyder som noget fra Syditalien eller fra en amerikansk film. Sådan skal det ikke være i Danmark. Det er afgørende, at denne udvikling bliver stoppet i tide, og det kan lade sig gøre, hvis den politiske vilje er til stede. Vi husker alle, at for 10 år siden, da var Randers kendt som ”Voldens by”. Det var rockerne, der bestemte i nattelivet, og deres kriminelle aktiviteter foregik helt åbenlyst. Vi vendte udviklingen, sådan Randers i dag er en fredelig og rar by, som tiltrækker nye indbyggere. Det samme må også kunne lade sig gøre på Nørrebro. Desværre lader det til, at justitsminister Morten Bødskov ikke har den vilje, der skal til. I stedet for at gøre noget ved problemerne bliver han fornærmet når vi fra borgerlig side råber vagt i gevær over, at udviklingen er ved at komme ud af kontrol. Vi bliver af Bødskov belært om, at vi ikke skal ”spille politimester”, når vi foreslår at sætte ind over for bander, der afkræver beskytttelsespenge. Undskyld mig, men er det ikke netop derfor, vi har politikere? Folkevalgte der kan reagere på 12

de bekymringer, ganske almindelige mennesker har på Nørrebro. Udover pengeafpresning er der et andet fænomen, som er stigende og stærkt bekymrende. Det er forbrydelser begået af grupper, og hvor de ansvarlige efterfølgende ikke bliver straffet. Det mest omtalte eksempel er fra august, hvor 70 personer stormer Odense Universitetshospital for at få fat på en såret patient på skadestuen. Angrebet med køller, stikvåben og knojern kom efter et skyderi i Odense-bydelen Vollsmose i forbindelse med en Eid-fest. Efterfølgende er der kun rejst sigtelse mod tre personer. Beboerne i Vollsmose ved udmærket, hvem de resterende gerningsmænd er. Desværre hersker der en parallel retstilstand i Vollsmose, hvor forbrydere er helte, og hvor fjenden er politiet og myndighederne. Der er sorte pletter i Danmark, hvor det at hjælpe politiet er forkert og bliver straffet. Hvor angreb på politi, myndighederne og journalister i stedet belønnes. Desværre ser vi flere og flere af den slags forbrydelser, hvor gruppen af gerningsmænd ikke bliver fanget. Der findes grupper i det danske samfund, hvor der simpelthen ikke hersker en naturlig tillid til og respekt for myndighederne. Det er tydeligt, at nogle grupper i Danmark slet ikke tror på retsstaten. For mig at se er retsstaten så vigtigt et fundament for samfundet, at jeg vil kalde det et angreb på det


Danmark, vi kender. Det Danmark, hvor vi er trygge og stoler på hinanden. Venstre ønsker nultolerance over for afpresning og total afstand over for middelalderlige æresbegreber og parallelle retssamfund.

N

Venstre stempler ikke ud. Vi kæmper for, at vi alle kan føle os trygge i Danmark. Et Danmark, hvor det er naturligt og en pligt at hjælpe politiet, og hvor forbryderne ikke er helte, men sidder buret inde bag tremmer. m

VARME ST ” OL

”DE

Det er en værdipolitisk kampplads, hvor vi skal tage ansvar. Justitsministeren har stemplet ud og beskytter sig bag embedsmændenes dårlige forklaringer og bureaukratiske undskyldninger. Den ene strategi efter den anden bliver lanceret af regeringens ministrer, men indholdet er sjældent andet end hensigtserklæringer og varm luft. Det

foretrukne ord er ”task force”. Der findes ikke det problem, som ikke kan løses ved at nedsætte en ”task force”. Regeringens seneste skud på stammen er en ny integrationsstrategi, hvor det helt store columbusæg er, at man vil sende en pjece til landets imamer om, at de ikke må tvangsgifte piger under 18 år!

Mandag d. 14. januar kl. 19.00 Helligåndshuset Erik Menveds Plads, Randers

Venstres folkevalgte i krydsild Den varme stol er stedet, hvor du kan få medindflydelse og svar på såvel lokalpolitiske, samt indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål. Det er dig som medlem, der bestemmer dagsorden ! Her har du virkeligt mulighed for at blive velorienteret om aktuelle politiske sager, hvad der sker i Regering og Folketing - ved folketingsmand, Michael Aastrup Jensen. Samt hvad der sker i Randers kommune - ved byrådsgruppeformand, Anders Buhl-Christensen. Der vil endvidere være mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de andre folkevalgte, samt til at høre Venstres Borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen's bud på fremtiden. Mød op! og vær med til en spændende og informativ aften, hvor du har mulighed for at deltage i debatten, og derved være med til at påvirke de folkevalgtes beslutninger. Alle Venstres medlemmer med familie, venner og bekendte er velkommen. Flere informationer om mødet: Jørgen Andersen, tlf.  86 43 15 51 eller e-mail joa@kabelmail.dk Arrangør: Kommuneforeningen, Venstre i Randers 13


Faarup Rute- & Turistbusser KastanievÌnget 4B  .  8990 Fürup Tlf.  86 45 21 23  .  Fax  86 45 29 65  mail@faarupturistbusser.dk  .  www.faarupturistbusser.dk

JAKOB LERCHE

FOTOGRAFI MODE ˆMAD ˆARKITEKTUR ˆLIVSTIL ˆPRESSE

R E K L A M E F OTO ;;;4,383+6%*-%(/ˆ*383$4,383+6%*-%(/ˆ80*ˆ13&

14


Nedtællingen til KV2013 er startet Af Arne Erikslev, formand for Randers Venstre

Efter min opfattelse er der tre hovedområder, der er afgørende for og bidrager til, at Venstre i Randers vinder kommunevalget i 2013, og herunder får borgmesterposten. 1: Markante kandidater I Randers Venstre har vi i næsten to år arbejdet på at motivere potentielle kandidater både i den bestående medlemskreds, men også helt nye medlemmer er opfordret til at snakke med os om opstilling. Det har resulteret i, at vi i skrivende stund har tretten kandidater bosat i alle lokalområder, knap halvdelen kvinder, en gennemsnitsalder på 39 år og med en bred vifte af jobs. Der pågår en løbende træning med Karen Brix-Roed som tovholder. Ligesom vores borgmesterkandidat Claus Omann Jensen med sin erhvervsmæssige ballast som virksomhedsleder giver motivation og opbygger et samlende kandidatteam. Der vil senere, men inden opstillingsmødet, blive udsendt en præsentationsinformation for samtlige kandidater. 2: En slagkraftig kampagne Vi har arbejdet intenst med politikker, der efterfølgende af den enkelte skal omsætte i fortællinger, så budskaberne

kan “sælges” i valgkampen. Ikke kun økonomi, men også værdipolitik er væsentlige elementer. Overordnet set har Kommuneforeningen, Venstre i Randers, planlagt valgkampen i mindste detalje. 3. En stærk lokal organisation Jeg opfatter Randers Venstre som en stærk vælgerforening, hvor mange medlemmer allerede har tilkendegivet, at de er villige til at hjælpe med praktiske ting under valgkampen, så frivilligheden er guld værd. Ikke mindst i et valgår er der brug for opbakning af medlemmer. Derfor er der besluttet at iværksætte en medlemskonkurrence, som beskrevet andetsteds i Kronbladet. Jeg kan opfordre til at deltage med chancer for gode præmier, som påskønnelse for at hverve nye medlemmer til vælgerforeningerne. Efter meningsmålingerne (Berlingske 17.11.2012) vil 33,1% stemme på Venstre, så der er et stort potentiale. Forventninger Træthed, manglende lederskab, udskydelse af beslutninger mv. kendetegner den nuværende borgmester Henning Jensen Nyhuus, så jeg oplever et stort ønske om fornyelse og forandringer. 15


Denne fornyelse kan vores borgmesterkandidat Claus Omann Jensen opfylde med bestående byrådsmedlemmer og nye kandidater på holdet. Jeg tror derfor på hans ambitiøse mål om at få 13 byrådsmedlemmer fra Venstre i det nye byråd med ham selv i borgmesterstolen.

Der er et indstik i Kronbladet med oplysning om generalforsamling og opstillingsmøde i Randers Venstre, som jeg vil opfordre alle vores medlemmer til at deltage i. Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

5. februar 2013 Generalforsamling og opstillingsmøde til byrådet: Randers Venstre

Helligåndshuset

kl. 19.00

Venstre Randers Syd

Munkdrup Forsamlingshus

kl. 19.00

Venstre i Langaa

Kulturhuset Langaa

kl. 19.00

Venstre i Purhus

Purhus Kro

kl. 19.00

Venstre i Nørhald

Øster Tørslev Fritidslokaler

kl. 19.00

Stort udvalg i planter Haveanlæg udføres Stort udvalg i planter Haveplaner udføres

nter

es

Haveanlæg udføres

res

Redaktionen ønsker alle vore læsere en god jul og et godt nytår Roeds Planteskole

Haveplaner udføres

Roeds Planteskole

Tlf..: 86443131

Tlf..: 86443131

Mail: roeds@roeds-planteskole.dk Hjemmeside: www.roeds-planteskole.dk

Mail: roeds@roeds-planteskole.dk Roeds Planteskole Hjemmeside:Tlf.  86 www.roeds-planteskole.dk 44 31 31 roeds@roeds-planteskole.dk www.roeds-planteskole.dk 16


Hvorfor tager vi ikke vores børn alvorligt! Claus Omann Jensen, Borgmesterkandidat Når man læser pressemeddelelsen fra den politiske styregruppe, som har arbejdet med skolekvalitet i Randers, står man tilbage med undren - hvorfor er der ingen vilje til at sætte fokus og handling bag vores børn og unge mennesker i folkeskolen. Alle kan se, at vi skal frigøre penge til flere undervisningstimer, til bedre undervisningsmateriale, til bedre skoler og ikke mindst få bugt med den demotiverende skemaplan som vores lærere er tvunget til at følge for tiden. Når man samtidig ved, at vores bygningsmasse på skolerne over de næste 10 år har et efterslæb på ca. 700 mio. dkr. for at holde bygningerne i alm. god stand og når man samtidig ved, at vi bliver ca. 300 elever færre over de næste 5 år. Ja så er det mærkeligt, at Socialdemokraterne ikke ønsker at gøre noget som helst andet end at vente til 2015, hvor de så måske vil eller måske ikke vil tage fat om problemet. Det er en fuldstændig uansvarlig holdning til borgernes penge og uansvarlighed over for vores børn. Det kan vi ikke være bekendt. Skoleforvaltningen havde fremkommet med en række forslag til en anderledes og bedre skole, hvor et af forslagene så ud som noget vi i Venstre kunne acceptere. Forslaget ville betyde, at vi kunne tilføre ca. 100 mio. dkr. over 3 år til skolekvalitet uden at tilføre nye midler til området. Forslaget gik ikke på kompromis med nærhed for de små og faglighed for de store. Forslaget ville styrke udskolingen og give vores folke-

skoleelever et godt alternativ til f.eks. Randers Realskole, hvor man fra 7. klasse har 5 spor og i 9. klasse udvider til 9 spor for derigennem at give elverne valgmuligheder i forhold til det, som interesserer dem mest. Det var et forslag, som vi i Venstre mente fortjente at blive diskuteret dybere igennem med lærere, skoleledere, forældre og andre interessenter, men denne gang med en klar målsætning – vi skal finde de 100 mio. dkr til skolekvalitet – vi har fået nogle rammer og vi er klar til at tage ansvaret. Det sker forhåbentlig, når en ny borgmester sætter sig i stolen. m

www.jahbag.dk 17


Vil vi det valg? Vil vi vinde valget? Af Uffe Andersson, formand for kandidatbestyrelsen Randers Syd Det har været et forrygende år. Jeg har nævnt det tidligere. Det er som om, at ligegyldigt hvad regeringspartierne og EL kaster sig over, lykkes det dem at fremstå med: 1. en tabersag, 2. en vindersag, som man taber på gulvet, 3. et oplæg, som man endelig får sat gang i, men som man så straks før behandlingen i Folketingssalen trækker. 4. sætter ideologiske sager i gang, selvom alle fagfolk og andre kloge fraråder. Ja, der er sikkert flere oplæg og afslutninger, som kunne beskrives. Kan man ikke andet, så kan man altid sætte en avisand i søen, at ”Venstre ved du, hvor du har”. I hængekøjen. Ja, ja; - ”Lad dog barnet”. Det pudsige er, at ingen har opdaget, at Margrethe Vestager har luret os kunsten af. S, SF og EL farer rundt og lejer regeringsduelige, men når de kommer hjem til mor, så får de at vide, at hun ikke er vred på dem, kun lidt ked af, at de ikke kan høre efter, og gøre som hun siger. Radikale er jo lige så dygtige som Venstre til at lade fokus gå på de 3 røde partier. Det kan man jo også se på deres vælgertilslutning. Den ligger stabilt. I midten af november kom Claus Hjort Frederiksen på banen. Man kan sige, hvad man vil, men at være bange for at stikke hovedet frem, det er han ikke. Det er ikke sjovt i disse økonomisk trange tider at miste arbejdet, at skulle gå ned i løn og miste frynsegoder. Men der skal jo nok ske nogle justeringer, så skat og løn kommer ned, for at få åbnet op for Danmarks konkurrence evne. Det der er det vigtige, er at kunne bevare familiernes 18

rådighedsbeløb nogenlunde intakt, så regningerne fra før krisen også kan betales. Få dage efter Claus Hjorts udtalelser kom Ole Sohn på banen med nogenlunde samme udtalelser. Hvorefter LO straks var på banen om Claus angreb på Den danske Model og velfærdsstat. Nåh ja, nu er Ole jo heller ikke minister mere. Men hvorfor må han ikke få skæld ud? Med redningen af SAS og stats- og finansministerens udtalelser, selv om HTS bedyrer, at dette er et engangseksempel, kunne man jo formode, at også på dette område, er regeringen ved at se reali-teterne i øjnene. Lønniveauet er for højt i Danmark. Vi skal finde på nye udveje. I efteråret har vores folketingsmand Michael Aastrup Jensen haft travlt med at begrænse regeringens nedskæringer til områdets 3 store turistmagneter. Helt i hus kom vi ikke, men skaden blev dog begrænset og Venstre fik vist, at vi værdsætter kultur, kulturhistorie og nationale mindes-mærker. De betyder noget for os, og vi ser gerne, at de kan overdrages til vore efterkommere i god stand. Regeringen burde have lært af Lars Løkke. Pas på dem. Du (vi) har dem kun til låns! Mine sædvanlige læsere har nok bemærket, at jeg gerne lige skal omtale regeringsprojektets ”store fortræffeligheder” og så lige give os selv et lille svirp med pisken bagefter. Om under et år er den kommunale og regionale valgkamp i gang, og Folketingsvalget kan pludselig komme. Vælgerne vil os. Vi Venstrefolk vil have os


selv tilbage i spidsen for et borgerligt Danmark. Tiden har brug for os. Vi tør sige og pege på ligtornene, selv om det gør ondt. Men - vi kan også komme med løsninger, der tager højde for alle befolkningsgruppers rimelige byrdefordeling. Med den libe-rale tankegang er iværksættere sikker på vores bevågenhed og hjælp til at gøre tingene nemmere for sig i de vanskelige etablerings år. Vi har nogle dygtige politikere og kandidater, der har sat sig grundigt ind i, hvad det vil sige at på-tage sig den byrde og det ansvar, det er at drive forretningen Danmark. Men! Vil vi tage handsken op? Det er jo ikke blot politikere og kandidater, der er brug for. Hvis ikke vi har en stærk organisation, kan vi ligeså godt glemme sejrens sødme. Vi skal nu her i de kommende måneder køre valgmaski-nerne i stilling. Og, - ja, der er tale om valgmaskiner, for tiden med de hyggelege forsamlingshusmøder er forbi i den gamle form. Vore kandidater skal bakkes op. Ikke bare op, men stærkt op. Der er forskellige ting, der skal tages højde for, men vigtigst, at vi befinder os i en krisetid. Det betyder, at det er begrænset, hvad vi kan regne med af økonomisk støtte. Derfor er det vigtigt, at vores planlægning har styr på logistikken. Vi skal vide: Hvad giver hver enkelt plakat af stemmer, hvor skal vores plakater hænge og i hvor stort antal. For Kandidatbestyrelserne har dette netop stor betydning, da hele kampområdet er den Østjyske storkreds. Men også alle tænkelige tiltag, kampagner, nålestik operationer, klistring, transport, ophængning, trykning og omdeling af flyers skal planlægges og udføres. Ikke mindst den store supportering af kandidaterne er vigtig. Og; - så havde jeg nær glemt det. Den afsluttende og afgørende oprydning! Det er helt sikkert, at der sidder mange rundt om og siger eller tror, at mig er der da ikke brug for. Ligeså mange er der, der ikke

tror, at de kan bidrage med noget overfor de gamle erfarne cirkusheste. Men, - jo! Der er brug for dig! Alle gode kræfter er, hvad vi har bug for. Og; - hvorfor skulle du ikke kunne være den, der ligger inde med de vises sten! Jeg vil gerne allerede nu appellere til alle om at overveje og overvinde og melde sig til et stykke arbejde, der er så vigtigt for kandidaterne og Venstre. Valget bliver ikke vundet ved luftstegte duer. Vi har en stor opgave. Randers skal vindes! Regionen skal mindst sikres og repræsentationen på tinge skal øges. Det gælder Randers og Kronjyllands fremtid og mulighed for at vi ikke forbigås. At blive hængende i hængedyndet er en rigtig tabersag. Det fortjener egnen ikke. Og jo. Der er plads til hygge, kaffe og en hyggesnak. Meld dig, vi har brug for dig! Godt nytår til jer alle

m

RØRBUKNING - KLIPNING - AUTOMATSAVNING - SVEJSNING

Højlund Production Thomas Højlund

Kondrupvej 70  .  8920 Randers NV

Tlf. 86 44 36 07 Fax 86 44 36 90 Mobil 21 25 78 98 info@hojlund.eu

www.hojlund.eu RØRBUKNING - KLIPNING - AUTOMATSAVNING - SVEJSNING

19


?NH@B6H@>C8:CI:G Grenåvej 26 8960 Randers SØ Tlf. 86 42 62 00

Nødagervej 4-6 8560 Kolind Tlf. 86 39 12 88

Livøvej 5 8800 Viborg Tlf. 86 61 21 11

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

Slår portene op for NYE VIRKSOMHEDER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER Virkevangen  .  Assentoft  .  8900 Randers

Tlf.  86 49 41 45 Carl Damgaard Nielsen

20

FREKA grafisk a/s  .  Tlf. 70 22 70 26

Kronbladet december 2012  
Kronbladet december 2012  

Efterår i byrådet 2012 - Nej til parallelle retssamfund - Nedtællingen til KV2013 er startet - Hvorfor tager vi ikke vores børn alvorligt! -...

Advertisement