Page 1

KRONBLADET Nr.  1  •  26. årgang  •  Februar 2012

Grundlovsfest Grundlovsfest

Venstre i Randers afholder Grundlovsfest på

Hvidsten Kro VenstreTirsdag i Randers afholder Grundlovsfest p den 05.06.2012, kl. 11.00

Hvidsten Kro

Hovedtaler Regner Grasten, Producenten af filmen om Hvidstengruppen taler: Onsdag denDerefter 05.06.2012, kl.Jensen 11:00 Folketingsmedlem Michael Aastrup

med til at festligholde Den danske Grundlov, HovedtalerVær Regner Grasten, Producenten af fil demokratiet, friheden og retten til ytringsfrihed om Hvidstengruppen, Mustard Point Med venlig hilsen og på gensyn Hvidsten Kro og Venstre i Randers

Vær med til at festligholde Den danske Grundlov, demokrat friheden og retten ytringsfrihed •  Læs annoncerne og støttil vore annoncører  •

Med venlig hilsen og på Gensyn IHvidsten Kro og Venstre i Ran VENSTRE RANDERS


70 22 70 26 www.freka.dk

p pn n Tømrerfirma Tømrerfirma

Tømrerfirma poul nielsen a/s Tømrerfirma poul nielsen a/s Tømrerfirma poul nielsen a/s Eriksvej 11 ·· 8960 Randers SØ Eriksvej 11 8960 Randers SØ Eriksvej 1103· 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 33 · Fax 87 11 03 34 Tlf. 87 11 03 33 · Fax 87 11 03 34 Tlf. 87 11 03 33 · Fax 87 11 03 34 Mobil  40 71 41 12 tpn@tpn.dk ·· www.tpn.dk tpn@tpn.dk www.tpn.dk tpn@tpn.dk · www.tpn.dk

Niels H. Kjeldsen Haslundkær Maskinstation ApS - alt vedr. landbrugsarbejde

Tlf.  86 44 51 32 Mobil  40 51 97 26
Leder I Venstres glædeligt forøgede folketingsgruppe er der adskillige, som ikke har prøvet at være i opposition. Den øvelse er de nu ved at lære, støttet af de mere modne, og foreløbig går det jo glimrende, ikke mindst fordi den røde regering tilsyneladende opsøger alle tænkelige spinatbede. Meget skal gå galt, hvis Venstre ikke igen efter næste valg - som kan komme, før man tror - igen sætter sig i spidsen for landet. Indtil da må befolkningen desværre indstille sig på flere skatter og afgifter, betalingsring ved København og meget mere. En vis værdi kan man dog ikke fratage den røde regering - den leverer næsten hver dag fin underholdning, hvilket også i stigende grad kan ses beskrevet i pressen. Også i den del, som ikke tidligere kunne se noget som helst forkert i den røde blok.

Deadline for næste nummer: d. 14. september 2012

Redaktionen

Kommuneforeningsformanden har ordet Af Bent Olaf Nielsen, kommuneforeningsformand (V)

Så er vi godt inde i 2012. Vi er alle i arbejdstøjet og mærker gejsten rundt omkring. Tak fordi I er så mange, der aktivt deltager i arrangementer og møder. Sidst jeg skrev i november havde Venstre iflg. opinionsmåling 48 mandater. I dag står vi til 59. Vi satser på, det holder. Vi startede året med et stormøde i Bjerregrav forsamlingshus, hvor 52 personer fra vælgerforeninger, VU, kandidatbestyrelser, byrådspolitikere samt kommuneforeningen deltog.

Aftenens emne var:” hvordan bruger vi hinandens ressourcer bedst”. Vi havde instruktør fra Venstres Landsorganisation Kim Degn til at give et indlæg, hvorefter der var gruppediskussion. Deltagerne var blandet ved bordene, og det gav en bred forståelse for hinandens tanker og indsats med nye ideer til følge. Som jeg skrev sidst er vores største opgave fra nu og frem til generalforsamlingen at få afklaret hvilken opstillingsform, vi skal bruge ved kommunevalg 2013. 


– den røde tråd i el-kompetencer...

LYS & LYD

EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK

SIKRING & LÅSE TERMOGRAFI

KLIMAOG ENERGISTYRING

John Drejer A/S | Randers | Tlf. 86 42 38 77 | www.john-drejer.dk

Lille Bjørn ApS/ Rejstrup Savværk ApS Tlf. 9657 2000 www.lillebjoern.dk 


Punktet er vedtægsbestemt og skal vedtages på generalforsamlingen. Der er 3 ting, der skal tages stilling til: 1. Opstillingsform af borgmesterkandidat 2. Opstillingsform af kandidater til Regionen 3. Opstillingsform af kandidater til Kommunevalg. Punkt 1: Opstilling af borgmesterkandidat/borgmesterkandidater arbejder vi på i øjeblikket. Punkt 2: Placering af kandidater i Regionen er på plads. Vores repræsentant fra organisationen Peder Pedersen og undertegnede var til møde om fordeling af kandidater på listen. Der skal opstilles 42 personer,og vi får i Randers plads nr. 5, 26 og 38. Der vil blive orienteret nærmere herom på generalforsamlingen, men tænk over velegnede kandidater. Først på generalforsamlingen i 2013 skal de 3 kandidater dog vælges. Ved sidste valg i 2009 fik vi valgt Jørgen Winther ind i Regionen med et særdeles flot stemmetal. Punkt 3: Opstillingslistefordeling ligger klar til Kommunevalg 2013 Efter kommunalpolitisk udvalg har arbejdet med opgaven, er den fremlagt på kommuneforeningens bestyrelsesmøde den 23. januar, hvor der var enighed om at godkende forslaget.

Red

Vores fornemmelse efter sidste valg var, at vi til KV 2013 skulle have et stort opstillingsmøde i kommunen. Det bliver der imidlertid ikke efter drøftelse herom i vælgerforeninger og kommuneforeningen. Der vil blive holdt 4 opstillingsmøder nemlig i Langå, Nørhald/Havndal, Purhus og Randers. Randers S og Randers M (nu bestående af Assentoft, Randers N og Randers M) går sammen om et stort opstillingsmøde. Alt dette kommer vi nærmere ind på ved Generalforsamlingen den 19. marts i Helligåndshuset, Randers, hvor jeg håber at se rigtig mange af jer. Der mangler stadig indbetaling fra en del medlemmer. Det er vigtigt dels for jeres egen indflydelse, men også for at vi som foreningen økonomisk kan forberede os på kommende valg. Til slut vil jeg nævne, at vi har fået ny partisekretær i Venstre. Efter 11 år på posten har Jens Skipper Rasmussen ønsket at trække sig, men bliver fremover uddannelseschef for V. På sidste hovedbestyrelsesmøde var jeg med til at godkende valget af partiets nye sekretær Claus Søgaard-Richter. En top professionel person med stor organisatorisk erfaring, og som kommer fra en direktørstilling på Axelborg. På gensyn til generalforsamlingen

g val

sud

ion akt

Vores mål har været at sikre så godt et valg for Venstre i Randers Kommune, og vi mener, vi har fundet en fornuftig løsning.

Inge Thomsen (ansv.) Sjællandsgade 9 8900 Randers C   86 42 64 45 inget@privat.dk

Kamma Laursen Asser Rigsvej 33A, st. tv. 8930 Randers SØ   86 44 71 07
Vin

Discover

Vin

Taste

Enjoy

Vin fra hele verden Glud Vin B2B, restaurant, privat Nikkelvej 1, 8940 Randers SV tlf. 87 10 03 05 info@gludvin.dk

LYKKE SMEDEN A/S

Dalbyovervej 40 • 8983 Gjerlev J. • Telf. 86 47 61 52 • Fax 86 47 66 99

- din professionelle partner

Askildrupvej 41  .  8940 Randers SV  .  Tlf. 40 84 71 00  .  Fax 86 44 70 56 www.askildrup-maskincenter.dk

Installation og reparation af: k Kølerum v/ Søren Nørgaard 

Tlf. 86 44 71 31 Mobil 20 81 83 34

k Frostrum k Klimaanlæg k Varmepumper m.m


Voksenmobning eller seriøs oppositionspolitik? Af Michael Aastrup Jensen, Medlem af Folketinget for Kronjylland (V)

Mette Bock fra Liberal Alliance mener, at folketinget er en børnehave. Vi stiller for mange spørgsmål, og tonen nærmer sig voksenmobning, lyder det fra det nyvalgte medlem af tinget. Det er rigtigt, at vi stiller mange spørgsmål. Det er vores pligt som folketingsmedlemmer, det er os der skal kontrollere regeringen. Vi stiller faktisk ekstra mange spørgsmål, fordi vi ofte ikke får et ordentligt svar. Vi har ikke kunne få svar på hvem der bliver omfattet af den kommende betalingsring omkring København. Regeringen kan end ikke svare på om bybusser eller ambulancer bliver undtaget. Nogle gange får vi forskellige svar. For eksempel omkring skat på finansielle transaktioner, den såkaldte tobin-skat. Her var regeringen først imod, så for, og i skrivende stund imod. Regeringen træffer afgørelser som har stor betydning for danskernes liv og hverdag. Ny lovgivning har måske en god intention, men skaber utilsigtede bivirkninger. Det kan kun opklares ved at stille spørgsmål og opfølgende spørgsmål. Venstre er en aktiv opposition, vi har fået et flot mandat af vælgerne til at holde øje med regeringen. Det ville vi forsømme, hvis vi ikke stillede os kritiske overfor regeringen. I øvrigt gjorde den nuværende regering præcis det samme, da de var i opposition.

der hvad enten det er ”tonen” i udlændingedebatten eller ”tonen” på Christiansborg. Lad mig lige slå fast; der findes ikke noget sted i Danmark, hvor vi har en mere formel tone end på Christiansborg – det skulle da lige være på Amalienborg. Vi tiltaler altid hinanden i folketingssalen som ”hr. eller fru folketingsmedlem”. Jeg synes tværtimod, at debatten ofte er stiv og kedelig. I Storbritannien går medlemmerne af Underhuset til makronerne på en helt anden måde. Her er der en rå, men hjertelig tone. Det er langt mere publikumsvenligt, og dermed er interessen også større for, hvad der egentlig foregår i parlamentet. Det kunne vi godt lære noget af, så derfor er Mette Bocks udtalelser om ”børnehave og tonen” ramt helt ved siden af.

Jeg bliver altid træt og tung i hovedet når talen falder på ”tonen i debatten”. Det gæl-

Den faste og fair udlændingepolitik skabte resultater som resten af Europa skeler til.

Nok om børnehave, vi har langt vigtigere ting på dagsordnen for tiden. En stram retspolitik og en fast og fair udlændingepolitik var regeringens varemærke gennem knapt 10 år. Det har regeringen på rekordtid formøblet. Pointsystemet, som en stribe undersøgelser dokumenterer virker, er blevet afskaffet. Starthjælpen er blevet afskaffet, så det ikke kan betale sig at taget et arbejde for en stor gruppe af indvandrerne.
Danmark er et åbent land for alle, der kan og vil. I dag kommer der sammenlagt flere udlændinge til Danmark end i 2001, men arbejds- og studietilladelser udgør nu langt størstedelen. I 2010 kom 45.000 udlændinge til Danmark for at arbejde og studere. I 2001 var det tal kun godt 14.000. Det er resultatet af en fast, fair og ikke mindst fornuftig udlændingepolitik. Andelen af unge efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er for første gang højere end blandt jævnaldrende danske kvinder. Den kriminelle lavalder er igen blevet hævet til 15 år. Det betyder at 445 kriminelle 14årige får eftergivet deres straf. Regeringen forsvarer hævelsen af den kriminelle lavalder med, at vi angiveligt satte 14-årige i fængsel sammen med hårdkogte kriminelle. Det er naturligvis direkte usandt. Vi bliver nød til også at tænke på ofret. Det er dybt krænkende at en mindreårig kan slippe for straf, blot fordi vedkommende er mindreårig. Vi har desværre set en række meget grove voldssager udført af helt unge. Skal de slippe for straf? Det synes vi ikke i

Venstre. Der findes unge, som allerede i en tidlig alder må føle en konsekvens, der er langt hårdere end den som døgninstitutionerne tilbyder. Det er krænkende for ofret at opleve at unge forbrydere i stedet bliver placeret på opholdssteder, hvor fritidsaktiviteterne er bedre end mange almindelige unge har adgang til. 2012 bliver et år, hvor vi får travlt med at bide regeringen i haserne, og jeg har ikke engang nævnt de mange nye skatter og afgifter, som gør det dyrere at være dansker og jager gode danske arbejdspladser ud af landet. En ting er sikkert: Venstre er klar til at tage kampen op. Husk at du altid er meget velkommen til at kontakte mig på e-mail: michael.aastrup@ ft.dk eller telefon 33 37 45 22, hvis du har lokale sager eller spørgsmål til mig. Du kan desuden også tilmelde dig mit nyhedsbrev via min hjemmeside: www.michaelaastrup. dk – og du kan også blive ven med mig på Facebook: www.facebook.com/michaelaastrup

Udviklingsudvalget inviterer alle Venstremedlemmer med på en bustur til Herning. Den 11. april 2012 vil der være mulighed for at komme med til dette spændende arrangement, hvor vi først bliver budt velkommen af Hernings Borgmester Lars ­Krarup, der vil holde et foredrag omkring sit virke som borgmester og deres succes med erhvervslivet m.m. Derefter går turen videre til "Jyske bank Boxen" hvor vi vil få en rundvisning samt høre lidt om historien bag projektet. Dette er en unik mulighed for at få et indblik i hvordan Herning har skabt sin succes. Tid: d. 11. april 2012 med afgang fra Elro-Arena kl. ca. 16.00 der vil være en mindre udgift til bussen samt sandwich. -   Yderligere info også om tilmelding følger   


Venstre gør en forskel Af Anders Buhl-Christensen, gruppeformand for Venstre i Randers Byråd

Der er jo ikke nogen forskel på om det er S eller V der har flertallet i Randers Kommune. Denne påstand møder vi af og til når vi snakker med folk på gaden, faktisk også fra enkelte venstrefolk. Jeg vil her beskrive tre af de mange områder jeg er sikker på ville have været anderledes. Vi kæmper dagligt for en forbedret infrastruktur herunder mindst en af to mulige broer. Jeg er sikker på at byggeriet af den ene af disse ville have været projekteret og igangsat Vi fremsatte forslag til en anderledes finansiering af Tjærby linjen i 2008, forslaget blev kaldt for politisk makværk af borgmesteren, nu mener S så af det er et rigtigt godt forslag og sammen arbejder vi med tre års forsinkelse på at få netop dette forslag gennemført. Bolværkslinjen skal vi selv betale, men hvis ikke et rødt flertal havde lavet et uansvarligt budget og øget driften i 2009 med 200 millioner kr. Ja så havde vi faktisk kunne investere for 150 millioner kr om året og samtidig haft en stabil og sikker drift med en ansvarlig kassebeholdning. Vi kunne have bygget en bro samt sikret bedre adgang til vores havn og udbygget flyvepladsen til gavn for vores store erhvervsvirksomheder. Der havde endda været penge til overs til at udbygge nettet af cykelstier. På skole området havde vi taget debatten for fem år siden og på dette tidspunkt sikret en bedre struktur, så vi havde undgået de meget store fejlinvesteringer det røde flertal har fortaget (80 millioner) det ville have betydet at vi kunne have haft en ny skole i Randers

syd, til gavn for de meget store udstykninger i Romalt, Paderrup, og snart Munkdrup, hvilket som sidegevinst ville have gjort disse udstykninger attraktive for tilflyttere fra Skejby området. En ændret struktur ville have sikret flere penge til den daglige undervisning af vores børn og givet mulighed for at etablere en international skole linje. I 2007-08 bestemte et Rødt flertal at der ikke måtte bygges en stor dagligvare forretning sammen med et butikscenter på Thor grunden. Hvis Borgmesteren havde haft mod, kunne S have godkendt dette projekt sammen med V og K. Hvilket ville have gjort at der i dag havde stået et stort butikscenter med 600 parkerings pladser. Et stort flertal i byrådet godkendte sidst år projektet, men Finans krisen gør at det nu er meget vanskeligt at finde investorer. Rettidig omhu havde gjort en stor forskel for Randers Centrum, nu har vi kun parkeringspladsen. Jeg kunne nævne en lang række af andre sager, men jeg er sikker på at forskellen i netop disse tre områder ville have gjort det letter at holde på samt tiltrække ny virksomheder, det ville have givet flere tilflyttere til hele kommunen og dermed også gavnet kommunens økonomi. I Venstre arbejder vi naturligvis dagligt på at udvikle hele Randers Kommune. Vi står bag tiltag som Randers Talent og Elite, ideen til et stort Vandland, en ny havn i Udbyhøj og en lang række af forslag der er med til at sikre en forbedret daglig økonomi. m 


Et forretningsministerium Af Uffe Andersson, formand kandidatbestyrelsen Randers Syd Først ønsket om et rigtigt godt og glædeligt nytår. Jeg ved ikke om der er noget galt med mig, eller andre har det på samme måde. Jeg ved godt, at der er kommet en ny regering. Men siger de og det mig noget? Der er en statsminister og nogle ministre fra forskellige partier, men regerer de? Jeg har sommetider en form for et tomrum i tankerne, der fortæller mig at landet bliver regeret af et forretningsministerium, der bare forestår de almindelige daglige forretninger. Er det en rigtig tanke? Må jeg selv i den reelle vågne tilstand tænke sådan? Er det en politisk korrekt måde? Accepterer jeg ikke valgets resultat? Men oppe på mærkerne på synlighedens tinde toner ingen op for mig. Heller ikke noget lovforslag eller ideer, der vælter én omkring og spørgsmålet melder sig, hvorfor har ingen tænkt det før? Hvor er ledelsen, der skal sikre den økonomiske krises afvikling og vækst og fremgang? I gamle dage vidste man, hvad partierne stod for og hvad fløjene sammen kunne finde ud af. Nu er det kun vinden i piletræerne, der kender svaret. Nødbremsen er i dag at sagen er en økonomisk ansvarlig politik, hvor der ikke bliver givet noget ud uden at der er dækning. Hvem mon de lige arvede den sætning fra? Man glemte bare fortsættelsen, at prioritere opgaverne. I 30èrne kunne man sikre kyster, bygge broer og anlægge veje som beskæftigelsesprojekter. Infrastrukturen blev udbygget og hjulene skulle i gang. I dag er alt låst op på en betalingsring, som forudsætningerne for at iværksætte ikke er i orden og på plads for. Vi har en stor opgave i at sikre Venstre opbakning. Vi skal samle alle de oplysninger, vi kan og melde ind til vore politikere, alt hvad der er af relevante oplysninger, der kan bruges i fremtidens tjeneste. Venstre har et 10

stort ansvar for at løfte opgaven i arbejdet med at sikre regeringsskiftet. I marts afvikles de årlige generalforsamlinger under Kommuneforeningen og således også de to Kandidatbestyrelsers. Det er en travl spændende og hektisk aften. Det er her de store linjer behandles. I år er det ekstra spændende, for efter et valg skal kredsens folketingskandidat vælges eller kåres. I flere omgange har Michael Aastrup Jensen været Randers Syds mand på tinge. Han har gjort det godt. Han agerer lige godt i lokale spørgsmål som i de måske mere spændende udenrigspolitiske sager. Det er jo tankevækkende, at Michael var den eneste politiker, der reagerede stærkt på kriminalitet begået af de under 15 årrige. I Ægypten og Libyen var Michael en af de første politikere, som var ude og sondere, hvor man kunne hjælpe i genopbygningen. Det er således et stor cadeau, at man fra Georgien sender repræsentanter for at møde Michael til en diskussion om den gamle russiske republiks politiske udviklingsmuligheder. For Venstre betyder medbestemmelsen, den frie bevægelighed og ytringsfriheden meget. Den mulighed håber jeg, at vore mange medlemmer vil benytte sig af. Kommuneforeningen har netop besluttet, at vi skal prøve at gentage festligholdelsen af Grundloven. Det er derfor med stor glæde, at vi kunne etablere et samarbejde med Søren P. Fiil, Hvidsten kro, således at vi kan byde velkommen til Regner Grasten, producenten af filmen om Hvidstengruppen. Vi skal ikke slå politisk plat på disse mennesker, men vi skal slutte op om de idealer de kæmpede og døde for. Intet kommer af sig selv! Jeg håber, at mange vil slutte op om arrangementerne, og at vi sammen får nogle gode og indholdsrige timer. m


De korte nyheder fra Nord Af Niels Nyvang, formand kandidatbestyrelsen Randers Nord Det siges at intet nyt er godt nyt. Set udfra den betragtning, går det rigtig godt her i Nordkredsen. Vores kandidat Jonas Holm henter stadig værdifuld erhvervserfaring i Mexico, så bestyrelsen har ikke ret mange aktiviteter at berette om. Når vi ikke har vor kandidat ved hånden, giver det jo ikke meget mening, at mødes for at tale strategi, taktik og politik. Den nuværende bestyrelse har givet Jonas den tid han har brug for, så han arbejdsmæssigt kan vurdere, om han har mulighed for fortsat, at være kandidat her i kredsen. Det er bestyrelsens og mit ønske, at han finder tid og lyst til at fortsætte. Noget andet er, at emnet naturligvis vil blive drøftet igen, når en ny bestyrelse er valgt på kommuneforeningens generalforsamling i marts. Venstre har lagt op til vedtægtsændringer. Det har vi som jeg ser det også behov for. Kandidatbestyrelserne eller, hvad man nu vil kalde dem fremover bør styrkes. I forhold til de gamle kredse, hvor jeg har fået min organisatoriske opdragelse, er de nuværende kandidatbestyrelser en klar svækkelse. Etablerede MF` kan sagtens klare sig, men unge der skal have deres navn kendt i større kredse har det svært. Tidligere mødtes de organisatorisk både med lokalforeningerne, og i amtslig regi, og fik på den baggrund et langt større netværk indenfor Venstres organisation.

Socialdemokrati med indre spændinger, til De Radikale som politisk er de store vindere i regeringen indtil nu. Regeringen har så også siden nytår siddet med formandsskabet i EU, med de svære udfordringer det giver, ikke mindst med den europæiske gældskrise in mente. Grækerne har virkelig store problemer. De er der. hvor vi ville have været, hvis ikke Anker Jørgensen havde kastet håndklædet i ringen først i firserne.. Der er ikke nogen lette løsninger længere, spørgsmålet er så, hvor langt den græske befolkning kan presses, før der for opstår alvorlig social uro. Tyskerne har strakt sig langt, men de mødes jo ikke med tak. Grækerne husker tilsyneladende altfor godt den tyske fremfærd under 2.verdenskrig. Egentlig er det vel en almen menneskelig reaktion. Når problemerne hober sig op, søger vi en syndebuk, selvom vi måske først burde erkende egne fejl. Set udfra mit akademisk svagt funderede synspunkt, burde grækerne nok ikke have været med i euroen fra start, de var ikke klar. Der er al mulig grund til at krydse fingre, for at gælds og vækstkrisen i sydeuropa ikke får lov til at ødelægge EU samarbejdet indefra.

Her i Randers håber jeg også man op til næste valg vil tage mit ønske om et par fælles mærkesager op, så vi i fællesskab kan opnå det bedst mulige valgresultat, til gavn for helheden. For regeringen er hvedebrødsdagene forbi og hverdagen har meldt sig, med alle de konflikter det kan give i en regering, der spænder fra ”Naive Idealister” over et 11


TA` PÅ TORVET I RANDERS og få frisk luft, motion og en god oplevelse - hver lørdag kl. 9.00-13.30 Her finder du ost, fisk, frugt, grønt og blomster m.m. Vi har torveplads ved kirken ved siden af ostebilen, og vi har altid et godt tilbud i FRUGT/GRØNT og BLOMSTER

TORVEGARTNEREN v/ Maja og Henning Danielsen

Tlf.  86447213 / 40571033 12


Efter omkring 30 år i Venstres organisation har jeg nu efter moden overvejelse besluttet, at det skal være slut. Tiden har givet mig masser af gode oplevelser og kun få dårlige, derfor er tidspunktet nu også velvalgt. Naturligvis er erfaringer gode at have med, men hvis erfaringer kun bliver til en billet, til et tog der er kørt, dur det ikke. Jeg håber derfor det uden problemer må lykkes at finde en ny formand med friske tanker og ideer for fremtiden. Tak til alle jer der i årenes løb høfligt og tålmodigt har hørt på mine brokkerier. Ret beset har min beskedne indsats været en smule egoistisk, idet den alene har været båret af ønsket om, at præge udviklingen i den retning jeg har fundet rigtigst.

www.jahbag.dk

Jeg håber alligevel det enkelte gange er lykkedes. m

nter

es

Stort udvalg i planter Haveanlæg udføres Stort udvalg i planter Haveplaner udføres

RØRBUKNING - KLIPNING - AUTOMATSAVNING - SVEJSNING

Højlund Production

Haveanlæg udføres

es

Haveplaner udføres

Thomas Højlund

Kondrupvej 70  .  8920 Randers NV Roeds Planteskole

Roeds Planteskole

Tlf. 86 44 36 07 Fax 86 44 36 90 Mail: roeds@roeds-planteskole.dk Mobil 21 25 78 98 Hjemmeside: www.roeds-planteskole.dk

Tlf..: 86443131

Tlf..: 86443131

Mail: roeds@roeds-planteskole.dk Roeds Planteskole Hjemmeside:Tlf.  86 www.roeds-planteskole.dk 44 31 31 roeds@roeds-planteskole.dk www.roeds-planteskole.dk

højlund.production@mail.eu

www.Hojlund.o2d.dk RØRBUKNING - KLIPNING - AUTOMATSAVNING - SVEJSNING

13


Faarup Rute- & Turistbusser KastanievÌnget 4B  .  8990 Fürup Tlf.  86 45 21 23  .  Fax  86 45 29 65  mail@faarupturistbusser.dk  .  www.faarupturistbusser.dk

JAKOB LERCHE

FOTOGRAFI MODE ˆMAD ˆARKITEKTUR ˆLIVSTIL ˆPRESSE

R E K L A M E F OTO ;;;4,383+6%*-%(/ˆ*383$4,383+6%*-%(/ˆ80*ˆ13&

14


Det lange seje træk Af Jonas Davidsen Holm, folketingskandidat (V) Først og fremmest håber jeg, at alle i og omkring Venstre i Randers er kommet godt ind i det nye år, på trods af at det er det første år i rigtig lang tid, hvor vores parti ikke sidder for bordenden i landspolitikken. Da jeg blev valgt i byrådet i Langå for mere end 10 år siden, skete det samtidig med, at vi fik en Venstremand i statsministeriet, en venstremand som borgmester i Randers, og et borgerligt flertal i mit eget byråd. I Langå udmøntede det sig desværre ikke i en borgmesterkæde, men det gav alligevel stor indflydelse, på samme måde som vi i Venstre kunne slå tonen an i såvel folketing som Randers byråd. Det kan vi ikke længere, på trods af at alle meningsmålinger viser, at vælgerne i stor stil har fortrudt at de valgte at give en chance til det røde regeringsalternativ – et alternativ der reelt ingen politik havde, når man skrællede de løfter fra som alle, inklusive dem selv, vidste, at de aldrig ville kunne holde. Resultatet er, at de tumler derudaf, med hovsaudmeldinger og politiske forslag fra ordførere der må trækkes tilbage få timer senere, og med en økonomisk politik der kun netop er acceptabel, fordi den bygger ovenpå de mange reformer den borgerlige regering gennemførte sammen med Dansk Folkeparti og de radikale. Vi må dog ikke glemme, at når vælgerne næste gang står i boksen, så er det ikke nok at de tænker, at de er skuffede over regeringen. Det er også nødvendigt at de har tillid til, at vi kan gøre det bedre. 10 års borgerlig regering vil til den tid være 3-4 år væk, og de succeser vi gennemførte i fællesskab, såsom frit skolevalg og frit valg af hjemmehjælper, vedtaget i folketinget og med glæde ført ud i livet af os ude i kommunerne, vil desværre være glemt af de fleste. Omvendt er der også områder, hvor vi måske skal være glade for at vælgernes hukommelse er kort. Borgerlige politikere, også venstrefolk, har eksempelvis protesteret

højlydt over ”formynderstaten” efter den nye regerings forslag om at hæve aldersgrænserne for tobak og alkohol, til trods for at man selv gjorde præcis det samme over flere omgange, bl.a. så sent som i 2010. Landmændene har forhåbentlig også en kort hukommelse efter farcen om de nye vandmiljøplaner. Og på de store linier havde vi et årti, hvor de offentlige budgetter steg betydeligt, på trods af højkonjunkturer der mindskede behovet for eksemelvis sociale udgifter. Ja, de ville have steget betydeligt mere med Nyrup, Lykketoft eller Thorning ved roret i en situation hvor pengene trillede ind i en sådan fart, at Danmark i 2007 var netto gældfri. Ingen tvivl om det. Men skal vores succeskriterievirkelig kun være, at ”vi er mindre dårlige end den anden fløj”? Nej, selvfølgelig skal den ikke det. Den gode nyhed er (som de siger i ”Mogensen og Kristiansen”), at vi har god tid til at vise, hvorfor en borgerlig liberal politik vil være det bedste for Danmark. Vise at det er os der står på borgernes side overfor systemet. At det er os der arbejder for at fremme, og ikke hæmme, dansk erhvervsliv, herunder ikke mindst landbruget. At det er os der tør vise tillid til den enkelte dansker. Handling vejer dog betydeligt tungere end ord, ikke mindst i politik, og i opposition må vi derfor arbejde ekstra hårdt for at overbevise danskerne om, at vores bud på Danmarks fremtid er betydeligt bedre end den nuværende regerings. Når valget kommer har vi dog en kæmpe fordel: vælgerne tror på at det vi siger, det gennemfører vi også efter valget, og det er mere end hvad man kan sige om Thorning og co. Men uanset hvad bliver de næste 3-4 år et langt sejt træk. Jeg håber at I alle vil hjælpe mig og Venstres øvrige kandidater i den kommende tid, så vi får den hævet hjem til sidst. m

15


Partnerskab for vækst Af Louise Høeg, medlem af Erhvervsudvalget

Efter en lang proces, der strækker sig helt tilbage til Erhvervsudvalgets ikrafttræden i foråret 2011, har vi nu fået en visionær Erhvervspolitik sendt i høring. Erhvervspolitikken ”Partnerskab for vækst” er et sammenkog af store tanker og er måske den mest konkrete politik, jeg har set de seneste 10 år. Det har været vigtigt for Erhvervsudvalget, at vi udarbejdede en meget konkret og fokuseret erhvervspolitik, der viser vejen for vækst i Randers Kommune og ikke bare kommer med det sædvanlige velmente spredehagl, hvor så godt som alle brancher nævnes. – Dette mener jeg i høj grad er lykkedes.

kendte industrivirksomheder, der i samarbejde med det lokale Tradium, Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt Væksthus Midtjylland, populært sagt skal være innovativt kraftcenter for at skabe fremtidens industrimedarbejder. – Danmark og dermed den gamle industriby Randers har i mange år mistet industrielle arbejdspladser og den udvikling skal vendes, da det ellers vil få negative konsekvenser for de videntunge arbejdspladser. Målene for det første vækstmotiv er bla. 550 nye arbejdspladser og 660 mio. kr. i øget omsætning hos industrien indenfor 5 år.

En ny og omfangsrig analyse om kommuner og vækstforskelle viser tydeligt, at de kommuner, der forstår at prioritere og satse på projekter, der involverer videntunge erhverv og tiltrækker højtuddannet arbejdskraft, er de kommuner der får førertrøjen i det vigtige vækstkapløb, der skal betale for vores velfærd. Vi har derfor valgt især at satse på 4 vækstlokomotiver, der skal blive en succes i et tæt samarbejde mellem kommune (og andre off. insti), videninstitutioner og det private erhvervsliv.

Vækstlokomotiv Planet Randers; Er skabelsen af et oplevelsesøkonomisk fyrtårn i verdensklasse med udspring fra den innovative Randers Regnskov. Planet Randers hviler på tre grundpiller, hvor den første er den 63.000 m2 store World Dome Complex som vil indeholde verdens klimazoner, shopping, wellness, overnatning og meget mere. Den anden grundpille er den 750 hektar store Gudenå Naturpark, der kort fortalt vil være en levende dansk genbank, mens den sidste pille er de såkaldte Bioklynger, der omfatter brede formaliserede samarbejder om bæredygtig udvikling af fødevarer, byggeri, tekstiler mm.. Den fuldendte vision har en tidshorisont på 1520 år, men projektet, der til den tid vil tiltrække 1 mio. besøgende årligt er allerede godt på vej med succesfulde delprojekter, og vil i sidste ende bidrage til kommunen med mange millioner kr. årligt.

De fire vækstlokomotiver vi har udpeget for Randers Kommune, er Industry Smart Center, Planet Randers, Randers Kommune samt Randers Havn, og de er alle indenfor sektorer der ifølge anerkendte analyser vil vækste meget i fremtiden, heriblandt oplevelsesøkonomi og velfærdsteknologi. Vækstlokomotiv Industry Smart Center Randers; Er et snart køreklart partnerskab, der omfatter en række af Randers Kommune s 16

Vækstlokomotiv Randers Kommune; Synes


måske umiddelbart underligt at have som vækstlokomotiv, men det skal forstås således, at Randers Kommune vil udvikle en metode til offentligt-privat samarbejde, så det på den ene side bidrager til en bedre kommunal service og på den anden side udnytter kommunens vækstområder til at skabe vækst i erhvervslivet. Som eksempler kan nævnes sundhedsområdet, hvor kommunen er godt på vej med partnerskaber for at udvikle nye produkter til kronikere, samt mhp. vores nye store byudviklingsområde ved Munkdrup, hvor vi vil udvikle gennem partnerskaber.

Vækstlokomotiv Randers Havn; Randers Havn har stor betydning for en lang række virksomheder, og spiller således en vigtig rolle for lokalsamfundet. Udflytningen af industrihavnen til sydsiden af Randers Fjord er startet, og dermed er der sikret arealer til fremtiden. Fokus på havnen skal sikre at vi udnytter potentialet hos de eksisterende virksomheder samtidig med at vi tiltrækker nye spændende virksomheder. Partnerskab for Vækst forventes endeligt vedtaget i april, og herefter kan visionerne vokse til vækst! m

Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget Af Arne Erikslev, bestyrelsesmedlem af Randers Venstre STAKKELS DANMARK Krisen kradser. Danskerne kan ikke tåle lugten i bageriet. Danskerne er et snotforkælet folk. Danmark er et lille land med små og småtskårne folk. Vi bliver ufine og uforskammede af modgang. Vi skælder Dronningen ud, og statsministeren får et gok med den røde taske. Alle politikere er uduelige. Vi er børn der bliver fornærmede, når ikke vi får det, vi ønsker.

Løftebrudsregeringen - symboliseret med H.C. Andersen´s “Konen med Æggene “- her med ulovligt opsat valgplakat fra Socialdemokratiet - er vi alle bekendte med. Nu skal politik jo ikke kun være kedeligt og uden humor, så derfor nedenstående vel kaldet prosadigt indrykket i Løkken Folkeblad:

Vi tåler ikke modgang.

Som formanden for Randers Venstre Claus Omann Jensen tilkendegav i sin beretning ved den netop afholdte generalforsamling, så er hver 3. person, du møder på gaden efter meningsmålingerne Venstre M/K. Derfor overskriften og tilbyd alle disse potentielle Venstre stemmer et medlemskab af en Venstre vælgerforening. -  God jagt! 17


”DE

” OL

N

VARME ST

Mandag d. 30. april. kl. 19.00 Mandag d. 27. august kl. 19.00 Helligåndshuset Erik Menveds Plads . Randers

Venstres folkevalgte i krydsild Den varme stol er stedet hvor du kan få medindflydelse og svar på såvel lokalpolitiske, samt indenrigs og udenrigspolitiske spørgsmål… Det er dig som medlem der bestemmer dagsorden ! Her har du virkeligt mulighed for at blive velorienteret om aktuelle politiske sager, hvad der sker i Regering og Folketing, ved folketingsmand, Michael Aastrup Jensen. Samt hvad der sker i Randers kommune, ved byrådsgruppeformand, Anders Buhl Christensen. Der vil endvidere være mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de andre folkevalgte. Mød op - og vær med til en spændende og informativ aften, hvor du har mulighed for at deltage i debatten, og derved være med til at påvirke de folkevalgtes beslutninger. Alle Venstres medlemmer med familie, venner og bekendte er velkommen. Kaffe/the med brød koster 25,- kr. Flere informationer om mødet v/ Jørgen Andersen, tlf. 86 43 15 51 eller E-mail: joa@kabelmail.dk Arrangør : Kommuneforeningen, Venstre i Randers

Erhvervsklima er politikernes ansvar Af Jens Peter Hansen medlem af Randers byråd (V) Randers kommune placerer sig som nr. 72 ud af 98 kommuner i Dansk Industri’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima - blot en enkel placering bedre end sidste år. Denne pl acering er mildt sagt skuffende. Især set i lyset af, at jeg i september 2010 som konsekvens af sidste års dårlige placering tog initiativ til, at der blev fastlagt et kvalitetsmål for kommunens erhvervsservice. Af 18

dette mål fremgår at ”Randers kommune vil være kendt som en erhvervsvenlig kommune med et højt serviceniveau og professionalisme. Kvalitetsmål: Minimum 80 % af de virksomheder, der har været i kontakt med Randers Kommune, er tilfredse med kommunens sagsbehandling og information/ dialog.” Det ville være let at placere skylden for den dårlige placering hos de kommunale


medarbejdere, men den holder ikke: Det er os politikere, der slår tonen an. En politisk beslutning om at ville være kendt som en erhvervsvenlig kommune og udarbejdelse af en erhvervspolitik (uden reel fokus) ændrer desværre ikke meget, når de politiske signaler fra det røde byrådsflertal alt for ofte peger i en anden retning. Her tænker jeg f.eks. på:  en ganske fodslæbende iværksættelse af beslutning om at privatisere Kristrup Plejehjem,  gentagne blokeringer af private anlægsinvestering på over en ½ mia. kroner og 600 årsværk (vindmølleprojekter),

 plan om at etablere Danmarks største svineproduktion på Overgård mødes med bekymring og negative udtalelser,  pantsætning af politisk handlefrihed via aftale med fagbevægelsen. Som byråd har vi opsat et mål om, at Randers skal være kendt som en erhvervsvenlig kommune. Skal vi nå dette mål er midlet en politisk holdningsændring, hvor fokus ikke kun er på at fordele velfærd, men i lige så høj grad at forkæle det erhvervsliv, der skaber den velstand, der er forudsætningen for velfærd. m

Nye i bestyrelsen Charlotte Møller Bysted

Jeg er 36 år og bor her i Randers sammen med min mand og vores 2 børn. Jeg er uddannet revisor og arbejder til daglig hos Sparinvest her i byen. På generalforsamlingen var jeg så heldig at blive valgt ind i bestyrelsen. En post jeg ser frem til. Jeg har sagt ja tak til dette hverv, fordi bestyrelsesarbejde for mig er spændende, og jeg synes, at det er en god måde at involvere sig i samfundet på. Jeg håber, at jeg via mine personlige kompetencer og erfaringer kan være til hjælp i denne organisation. Samtidig ser jeg også posten som en mulighed for at udvikle mig selv og mit personlige netværk. Det er mit håb, at jeg vil kunne bidrage til arbejdet i en bestyrelse, hvor der bliver skabt synlige og vigtige resultater der gør en forskel.

Katrine Fruelund

Det andet nyvalgte bestyrelsesmedlem er den professionelle håndboldspiller Katrine Fruelund. På generalforsamlingen sagde Katrine Fruelund, at hun som håndboldspiller har fået så meget af Randers, og nu synes hun, at hun gerne vil give noget tilbage ved at gøre en indsats i politik. Katrine Fruelund er oprindelig uddannet som sygeplejerske. 19


?NH@B6H@>C8:CI:G Grenåvej 26 8960 Randers SØ Tlf. 86 42 62 00

Nødagervej 4-6 8560 Kolind Tlf. 86 39 12 88

Livøvej 5 8800 Viborg Tlf. 86 61 21 11

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

Slår portene op for NYE VIRKSOMHEDER ASSENTOFT ERHVERVSCENTER Virkevangen  .  Assentoft  .  8900 Randers

Tlf.  86 49 41 45 Carl Damgaard Nielsen

20

FREKA grafisk a/s  .  Tlf. 70 22 70 26

Kronbladet - februar 2012  

Voksenmobning eller seriøs oppositionspolitik? - Venstre gør en forskel - Et forretningsministerium - De korte nyheder fra Nord - Det lange...