Page 1

MEDLEMSBLAD FOR VENSTRE I AABENRAA KOMMUNE FEBRUAR 2018

Læs om: - Thomas Andresen: Four more years - Nyt fra lokalforeningerne - Den nye byrådsgruppe - Hans Philip Tietje: Tak for valget - Hilsen fra Mogens Dall - Regionsrådsvalget - Formandens bagsmæk


GENERALFORSAMLINGER D. 19. februar kl. 19:00 Venstre i Rødekro på Røde Kro D. 20. februar kl. 19:00 Venstre i Aabenraa på Folkehjem D. 21. februar kl. 19:30 Venstre i Lundtoft på Damms Gård, Felsted D. 26. februar kl. 19:30 Venstre i Tinglev i Ravsted Forsamlingshus D. 26. februar kl. 19:00 Venstre i Bov D. 19. marts kl. 19:30 Venstre i Aabenraa Kommune (Kommuneforeningen) på Stubbæk Forsamlingshus

Redaktionen Else Runge Petersen 21715306 runge@dyrhave.dk Henrik B. Christoffersen 28494473 hbchristoffersen@gmail.com Thomas Bjerg Ørom 30489436 thomasbjergorom@hotmail.com Knud Søndergaard 20498123 hjolderup@gmail.com 1

Magda Nicolaisen magda.nicolaisen@gmail.com Jens Grevsen Boddum jgb@aabenraa.dk Kirsten Billund 21125977 billund@email.dk


Thomas Andresen Borgmester

Four More Years En overskrift der indikerer noget som er lettere sagt end gjort. Den signalerer, at et godt og stærkt venstrehold igen er klar til at tage ansvar for Aabenraa Kommune i de kommende 4 år. Tillykke til den nye byrådsgruppe og tak til alle kandidater og de tidligere gruppemedlemmer, der enten ikke opnåede valg eller ikke genopstillede. Det var på mange måder en spændende valgkamp. Jeg følte, at vi havde vist gode resultater i de forgangne 4 år, og at der i al almindelighed var anerkendelse for - og tillid til den sikre og målbevidste styring af udvikling og økonomi i kommunen. Men ikke desto mindre, så skal ethvert valg vindes ud fra hvor krydset er sat. Jeg er sikker på, at vælgerne oplever venstre-kandidater som nærværende. Mange er aktive i det lokale foreningsliv eller på andre måder synlige i den lokale dagligdag. Derfor tror jeg også, at vores gode valg er resultatet af benhårdt arbejde mellem valgene. De overvejelser jeg gjorde mig ved dette valg var, hvilken indflydelse ville Fjordskoledebatten få, hvilken indflydelse ville landspolitikken få og afspejlede valgresultatet fra 2013 et exceptionelt godt valgresultat og dermed måske ikke et helt korrekt billede af befolkningssammensætningen. 2


Fjordskoledebatten har helt sikkert fyldt meget og dermed også fjernet fokus fra mange andre vigtige venstre-mærkesager. Den til tider meget usaglige og harske tone fra modstanderne af flytningen, har helt sikkert lagt en dæmper på effekten af alle partiers valgkamp. Medierne havde kørt Fjordskolen op som hovedtema, så den lå som en dyne over debatten, som ingen gad høre om eller som vi ved debatmøder på forhånd fik at vide, at vi ikke måtte debattere. Det gjorde, at argumenterne bag flytningen havde svært ved at nå ud. Da resultatet af meningsmålingen fra Jyske Vestkysten forelå, stod det klart, at kun et fåtal af vælgere, ville sætte deres kryds med baggrund i Fjordskolesagen. Dette blev også valgresultatet. Enhedslisten, der fra dag et var modstander af flytningen, gik markant tilbage fra 1445 til 967 stemmer. Konservativ Folkeparti, der gik ind for flytningen gik frem fra 1333 til 1573 stemmer. Der tegnede sig således ikke et entydigt billede. Ved valget i 2013 gik Socialdemokraterne tilbage med 4934 stemmer og de genvandt kun 931 stemmer og har således stadig mistet 4000 stemmer svarende til 3 mandater. Den taktiske udmelding fra Socialdemokraterne om at de ville omgøre afgørelsen, hvis de vandt valget havde således minimal eller ingen effekt. Jeg håbede naturligvis på en mandatfremgang og kan ikke afvise, at den megen uro omkring Fjordskolesagen har haft indflydelse. Samtidig med et overordentligt godt valg i 2013 og dårlige landspolitiske meningsmålinger og en vis borgmestereffekt, gav det 2 mandater mindre. Det er en kendsgerning. Vi står i dag med 11 gode venstre-byrådsmedlemmer, en borgmesterpost, formandsposten i Børne- og uddannelsesudvalget, Kultur og Fritid, Vækstudvalg land og by og formandsposten i ARWOS, samt et budget, hvor 30 ud af 31 byrådsmedlemmer står bag, samt en konstituering, hvor alle byrådsmedlemmer har peget på mig som borgmester. Det resultat kan vi godt være bekendt.

3


Jeg glæder mig til at arbejde med det nye byråd og de mange visioner vi har for Aabenraa kommune. Vi er den eneste Sønderjyske kommune, der har vækst i befolkningstallet og fremgang i private arbejdspladser. Vi står med en optimisme, der genspejles i nye investeringer i parcelhuse og erhvervsejendomme. Det er umiskendelige indikatorer for en kommune i vækst og fremgang. Vi har fået vendt billedet af en kommune i stagnation til optimisme. Det er det arbejde jeg glæder mig over at kommunens borgere har bedt Venstre om at fortsætte med i det nye Byråd.

4


Bjarne Thomsen Vælgerforeningsformand Tinglev

Genvalg i Tinglev Når I sidder med dette nummer af Venstre-Posten, er vi i gang med anden måned i det nye år, håber alle er kommet godt fra start i det nye år 2018. Valget i november er overstået, Venstre sidder stadig for bordenden, med borgmester Thomas Andresen Tinglev. Vi fik i Tinglev yderligere genvalgt Kirsten N. Christensen, Thomas Juhl og Bent Sørensen. Det blev desværre ikke nyvalg til Torben Groos og Andreas Bonde. Det lykkes ikke at få valgt et medlem fra Venstre Aabenraa til Regionsrådet, men til gengæld lykkedes det at få Stephanie Lose genvalgt, og hun bevarede også formandsposten. Stephanie opnåede i alt 6155 stemmer i Aabenraa kommune. Stort tillykke til alle, og god vind fremover! Sæt X i kalenderen mandag d. 26. februar 2018 kl. 19,30. Her holder vi vores generalforsamling, som i år er på Ravsted Forsamlingshus. 5


Gunnar Petersen Vælgerforeningsformand Rødekro

2017 stod i valgkampens tegn Du og din familie ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår. Velkommen til nye medlemmer med tak fordi I har valgt at støtte Venstre. Året 2017 var i Venstre især præget af, at der i november var kommunal- og regionsrådsvalg. For Venstre i Aabenraa kommune var målet i den forbindelse at få generobret Borgmesterposten. Det lykkedes som bekendt ved en stor indsats fra hele vores dygtige kandidathold. Lokalt i Rødekro havde vi et mål om at få mindst 2 af vore kandidater valgt til kommunalbestyrelsen. Dette lykkedes desværre ikke, på trods af en flot indsats fra alle vore 5 lokale kandidater. Eivind Underbjerg Hansen fik et flot personligt valg og blev genvalgt, derimod var marginalerne ikke på Martin Ugilt Thomsens side, han manglede sølle 2 stemmer for at blive genvalgt og er nu første suppleant til Venstres byrådsgruppe. Valgkampen bar præg af, at det var meget svært at få de lokale temaer på dagsordenen. Mere end nogensinde før, blev det de overordnede emner og dermed spidskandidaterne der løb med opmærksomheden og 6


overskyggede alt andet. Vores 5 kandidater gjorde ellers hvad de kunne. Under fællesmottoet ”stem personligt på en lokal kandidat” blev der sat fokus på lokale valgtemaer som f.eks. sikre cykelveje, Rødekro midtby, Hærvejsskolen og meget mere. Der blev lavet fællesbannere og fælles annoncering på Facebook og flere arrangementer på gaderne. Så herfra skal der lyde en stor tak for indsatsen til kandidaterne. Regionsrådsvalget blev et godt valg for Venstre, hvor det lykkedes at fastholde Regionsrådsformandsposten til Stephanie Lose. Desværre lykkedes det ikke at få valgt en lokal Aabenraa kandidat til regionsrådet denne gang. Jeg håber at 2018 bliver et år uden valg, så vi kan samle kræfter til 2 valg i 2019 nemlig Europaparlamentsvalg i maj og Folketingsvalg senest i juni. Men skulle folketingsvalget komme før, så ved jeg at vores lokale folketingskandidat Mogens Dall er helt klar. Sæt X i kalenderen! Rødekro Venstre holder generalforsamling mandag den 19. februar kl. 19.00 på Røde-Kro Regionsrådsformand Stephanie Lose vil komme med et aktuelt oplæg til debat. Vi mangler stadig mailadresser fra nogen af jer! Jeg vil meget gerne have jeres mailadresse, så I kan modtage hurtig og relevant information fra jeres Venstre lokalforening og Venstre landsorganisation. Jeg kan kontaktes på tlf. 50 45 92 91 eller mail: gunnar64@live.dk

7


Kaj Dam Rasmussen Vælgerforeningsformand Aabenraa

Info fra Aabenraa Venstre Vælgerforening Kommunalvalget 2017 Venstre i Aabenraa Kommune gik tilbage med 2 mandater, men beholdt borgmesterposten til Thomas Andresen, hvilket er meget vigtigt for Aabenraa Kommunes fremtidige udvikling. Lokalt i vores forening mistede vi et af vores tre mandater, men fik genvalgt Carina Underbjerg Hansen og Philip Tietje. Tillykke med genvalget! Jeg vil gerne takke alle vores 5 kandidater for en stor indsats i valgkampen, men på vores kommende generalforsamling vil jeg lægge op til en drøftelse af, hvorfor det er så svært at få borgerne i Aabenraa og omegn til at stemme personligt på vores lokale kandidater. Jeg håber at medlemmerne vil give deres mening til kende, således at vi i bestyrelsen allerede nu kan begynde at tænke frem mod næste kommunalvalg. Her skal vi nemlig igen have fremgang for vores 8


lokalforening. Lidt tal til at belyse det – ud fra de afgivne stemmer ved valget den 21. november 2017:

Ved valget i 2013 blev der afgivet i alt 4.377 stemmer på Venstre i vores lokalforenings område, altså en tilbagegang på godt 400 stemmer. Vores generalforsamling afholdes tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30 på Folkehjem. Bestyrelsen og jeg håber at se rigtig mange af jer!

9


Birgit Møller Vælgerforeningsformand Lundtoft

Valget er godt overstået i Lundtoft KV/RV er nu godt overstået, V beholdt borgmesterposten på trods af en tilbagegang på to mandater. Tak til alle for jeres store hjælp i valgkampen. Jeg havde da gerne set at V-Lundtoft havde fået alle fire kandidater valgt ind i byrådet, da vi havde fire gode kandidater opstillet med hver deres personlighed, alder og område, samt det at vi hentede en del V stemmer fra Gl. Lundtoft Kommune. Alle fire gjorde en kæmpe indsats, og stor tak for det. Vi fik Søren Frederiksen valgt ind i byrådet som den eneste af de fire opstillede kandidater. Jeg er meget glad for, at vi har et byrådsmedlem fra Gl. Lundtoft Kommune. Stort TILLYKKE til Søren. 10


Søren forstod at markedsføre sig på alle parametre: de sociale medier, aviser, folder, pjecer, flyers, videospots, synlig i nærmiljøet, uddeling af bl.a. rundstykker og juice med logo, cyklede rundt i området på en opsigtsvækkende cykel, og havde klare og enkle budskaber. Forstod at overbevise folk om vigtigheden af at stemme personligt samt være borgernes talerør. Søren brænder for at landområderne både skal ses og høres. Vi ønsker dig al mulig arbejdsglæde i de næste fire år i byrådet. Jeg er sikker på, at du vil lægge en masse energi i arbejdet der. Venstre Lundtoft har generalforsamling på Damms Gård i Felsted den 21/2 2018 kl. 19.30. Glæder mig til at se jer

11


Den nye byrådsgruppe Thomas Andresen kommer bl.a. til at stå i spidsen for 11 gode venstre-byrådsmedlemmer, der råder over en borgmesterpost, formandsposten i Børne- og uddannelsesudvalget, Kultur og Fritid, Vækstudvalg land og by og formandsposten i ARWOS, samt et budget, hvor 30 ud af 31 byrådsmedlemmer står bag, samt en konstituering, hvor alle byrådsmedlemmer har peget på ham som borgmester. Det resultat kan vi godt være bekendt. Se din nye byrådsgruppe her.

Thomas Andresen Borgmester Formand for Økonomiudvalget tlf. 4015 4550 e-mail: tand@aabenraa.dk 12


Søren Frederiksen Medlem af Vækstudvalget for Land og By tlf. 2442 8272 e-mail: sfr@aabenraa.dk

Carina Underbjerg Hansen Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget tlf. 4046 1088 e-mail: cuh@aabenraa.dk

Eivind Underbjerg Hansen Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børneog Uddannelsesudvalget tlf. 2023 9174 e-mail: eunh@aabenraa.dk

Thomas Juhl Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget tlf. 2172 9510 e-mail: trju@aabenraa.dk

Kirsten Nørgaard Kristensen Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Medlem af økonomiudvalget tlf. 5131 4475 e-mail: knc@aabenraa.dk 13


Lars Kristensen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Medlem af Økonomiudvalget tlf. 2147 4954 e-mail: lkri@aabenraa.dk

Ditte Vennits Nielsen Medlem af Social- og Sundhedsudvalget tlf. 2764 2682 e-mail: dvn@aabenraa.dk

Bent Sørensen Medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget tlf. 2029 0520 e-mail: bso@aabenraa.dk

Philip Tietje Formand for Vækstudvalget for Land og By Medlem af Økonomiudvalget tlf. 6133 6677 e-mail: pti@aabenraa.dk

Jens Wistoft Medlem af Social- og Sundhedsudvalget tlf. 2013 3699 e-mail: jnw@aabenraa.dk

14


Hans Philip Tietje

Tanker efter valget

Bladudvalget har opfordret mig til at skrive et indlæg til avisen, hvor jeg, som de skriver, kan komme af med min frustration, bitterhed og skuffelse, over ikke at blive genvalgt. Lad mig lige starte med, at der ikke er nogen frustrationer eller bitterhed. Som folkevalgt er man valgt nøjagtig så længe man får stemmer nok – længere er den ikke. Det har jeg det fint med, og jeg har altid været bevidst om, at det var præmissen. Og jeg har, som folkevalgt for Venstre i 20 år, haft mange gode oplevelser og har mødt mange 15


spændende mennesker. Det er jeg både glad for og taknemlig over. Men selvfølgelig er jeg ikke helt tilfreds med ikke at nå mit mål om at blive genvalgt, og det har jeg da også filosoferet lidt over. Ved valget til Regionsrådet opnåede jeg 1431 stemmer i Aabenraa kommune og 1668 i alt. Det var ca. 500 stemmer færre i Aabenraa og næsten 1000 færre i alt end ved valget i 2013. Og der er især to faktorer, der har påvirket Regionsrådsvalget. For det første stillede Slesvigsk Parti op til Regionsrådsvalget for første gang, og fik 1600 stemmer i Aabenraa Kommune og 5200 i alt. Det har uden tvivl kostet mig stemmer, især fordi jeg i Regionsrådet har beskæftiget mig meget med det grænseoverskridende samarbejde, som jo traditionelt har stor opmærksomhed hos mindretallet. Og for det andet fik Venstre i Aabenraa også et betydeligt ringere resultat, end for fire år siden. Hvor vi ved Regionsrådsvalget i 2013 opnåede 47 %, måtte vi i 2017 nøjes med 38 % af de afgivne stemmer. Hvilket i øvrigt stadig er et godt resultat, og med næsten 12.000 stemmer havde vi sagtens stemmer nok til at få en lokal kandidat 16


valgt. Desværre er vi i Aabenraa Kommune ikke gode til at stemme på de lokale kandidater ved Regionsrådsvalget. Og vi var opmærksomme på denne problematik før valget, men vi må erkende at det heller ikke ved dette valg lykkedes at ændre på det faktum. Det er lidt ærgerligt, og bør være et opmærksomhedspunkt også ved næste valg. Ved valget til Byrådet opnåede jeg det dårligste resultat nogensinde. Jeg fik absolut ingen stemmer udenfor mit lokalområde, og med gode Venstre kandidater i både Kliplev og Felsted var det reelt kun Bjerndrup som kan betragtes som mit lokalområde, og det er simpelthen for lille med ca. 200 stemmeberettigede. Og at der så også var både en socialdemokrat og en konservativ opstillet i Bjerndrup, gjorde det ikke lettere. Og i modsætning til Regionsrådsvalget så stemmer vi meget lokalt ved Byrådsvalget. I hvert fald udenfor Aabenraa by. Det er faktisk kun spidskandidaten, der får stemmer af betydning over hele kommunen. En tendens der er blevet meget større efter kommunesammenlægningen. Og læren for mig er, at hvis man vil vælges til Byrådet på Venstres liste, som er repræsenteret i stort set alle lokalområder, er man nødt til at have opbakning fra et 17


stærkt lokalområde. Det er både godt og skidt, - godt fordi at det giver lokalområderne mulighed for at få en stemme i Byrådet, mindre godt, fordi det giver en tendens til ”sognerådspolitik”, hvor man måske i mindre grad bekymrer sig om hele kommunen. Som den holdspiller, jeg altid har opfattet mig som, glæder det mig meget, at det lykkedes os at vinde spillet om såvel borgmesterposten i Aabenraa og Regionsformandsposten i Syddanmark. I høj grad takket være en særdeles god indsats, også mellem valgene, af vore spidskandidater Thomas Andresen og Stephanie Lose. Og et stort tillykke til dem der blev valgt til Byrådet. Jeg har stor respekt for den indsats I gør og ønsker jer alt godt. Jeg skal nu lige vænne mig til en tilværelse med betydeligt mere plads i kalenderen og betydeligt mindre daglig post. Det er der nu også fordele ved. Jeg har faktisk nok at tage mig til, og nu bestemmer jeg (næsten) helt selv over min kalender. Og det er jo ikke sådan, at jeg pludselig ikke længere interesserer mig for samfundets udvikling.

18


Mogens Dall Folketingskandidat

Det går godt I nytårstalen sagde statsministeren “ det går godt, rigtig godt! “ Konjunkturerne peger opad i vores verden. Flere er kommet i arbejde og 16.700 borgere modtager ikke længere kontanthjælp. Der er skabt 100.000 nye private arbejdspladser til glæde for alle. Asylstrømmen er stoppet, erhvervslivet får afgiftslettelser. Samtidig er sundheds- og ældreområdet styrket. Der investeres i infrastruktur og meget mere. Det kan vi glædes over - er vedtaget med Venstre stemmer. Valgtrommen har buldret et par gange i det forløbende år. Enten har DF stillet juridisk urealistiske krav på flygtningeområdet eller også er LA kravlet op i tæer, selv om der kun var et at finde. Selv juletræet blev brugt. Ultimative krav stillet for åben skærm mindes jeg ikke har mange chancer for at blive vedtaget. Det er ikke let at være Venstre i regeringen med de præmisser. Til tider kunne man fristes til at slå en streg i sandet og sige nu er det nok! Vi må ikke sælge ud af vores dna for enhver pris. 19


- Rigtig godt! Nu er 2018 i fuld gang og det er jeg også. Virksomhedsbesøg og synlighed i medier er en naturlig del af min hverdag. Kommunikation er vigtig. Det er samarbejde sandelig også. Nogle gange glemmes, hvordan politik bliver til. I min optik er det menneskelige relationer og gensidig respekt, der er kimen til en politisk aftale. Ikke hvem der råber højest i kommunikationen. Sidst i januar er alle Venstre folketingskandidater inviteret til Christiansborg. Vi vil få indblik i arbejdet i Venstres folketingsgruppe og sidder med til et gruppemøde, hvor der kan stilles spørgsmål. Der bliver også mulighed for uformel t samvær og for at lære vore måske fremtidige kollegaer bedre at kende. Selv om jeg kender flere, er det altid spændene at møde nye. Til slut vil jeg rose og anerkende alle frivillige ildsjæle i Venstre. Mange timer af fritiden bliver brugt til den fælles sag, vi står for i politikken. Det tager jeg gerne hatten af for! 20


Anders Jessen Formand for Venstres Regionsbestyrelse i Region Syddanmark

Regionsrådsvalg:

Valgsejr – med lidt malurt i bægeret

De fleste synes nok, at det lokale kommunevalg er det vigtigste. Men den 21. november 2017 fik borgerne to stemmesedler udleveret, idet vi også skulle stemme til Regionsrådet. Regionsrådsvalget blev først og fremmest en stor triumf for Venstres spidskandidat til Regionsrådsformandsposten, Stephanie Lose fra Esbjerg. Med næsten 90.000 personlige stemmer var Stephanie Lose den politiker på landsplan, der fik allerflest stemmer! 21


Herefter er det naturligt, at Stephanie fortsætter som Regionsrådsformand. I Regionshuset i Vejle fik Venstre på valgnatten etableret en bred konstitueringsaftale med alle partier – dog ikke SF. Spidskandidaten for SF, tidligere udenrigsminister Villy Søvndal, havde undervejs i valgkampen gentagne gange været ude efter Venstre, og selvom Villy Søvndal også fik et flot valg – ca. 70.000 personlige stemmer – så kunne SF ikke være en del af konstitueringen denne gang. SF er dog repræsenteret i alle udvalg, herunder også i det nye regionsråds forretningsudvalg.

Stemningsbillede fra valgaftenen

Valgkampen var intens, med alle mulige aktiviteter for de i alt 45 kandidater, som Venstre havde opstillet i regionen. Regionsbestyrelsen havde 22


ansvaret for Stephanie Loses valgkamp, og vi fik via et godt arbejdende valgudvalg og Stephanies egen store indsats sat mange bolde i luften. Processen blev koordineret med et reklamebureau i Kolding. Vi brugte adskillige medieplatforme, men mest dog af alle på Facebook. I dag er det nok sådan, at du ikke vinder valg, hvis ikke du er på Facebook! Et af de virkemidler, der gjorde stort indtryk, var over 100 fælles bannere med Stephanie Lose og de lokale RV-kandidater i kommunerne. Venstre signalerede dermed sammenholdet om spidskandidaten samtidig med at vi lagde vægt på de lokalt opstillede kandidater. I Aabenraa havde vi opstillet to respekterede regionsrådskandidater, nemlig Hans Philip Tietje, Bjerndrup og Bjarne Thomsen, Vollerup. Begge gjorde et fantastisk stykke arbejde, og de var meget aktive under valgkampen. Vores lokale budskab var: ”Stem personligt, stem lokalt”. Desværre lykkedes det ikke denne gang at få en af vore Aabenraa-kandidater valgt. Der manglede ikke noget i forhold til vore to kandidaters indsats, men der var stærke kandidater andre steder i Sønderjylland. Da Venstre samtidig gik stemmemæssigt lidt tilbage, og da Slesvigsk Parti som noget nyt stillede op til Regionsrådsvalget har det alt i alt nok betydet lidt færre stemmer til vore kandidater. 23


Alligevel skal lyde en meget stor tak til Hans Philip Tietje og Bjarne Thomsen, der begge var myreflittige i valgkampen. Vi må nu i tænkeboks i forhold til næste regionsrådsvalg, for Aabenraa Kommunes Venstre bør naturligvis være repræsenteret i Regionsrådet om 4 år igen.

24


Lorens Peter Jørgensen Kommuneforeningsformand

Kære Venstre-medlem

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig som medlem af Venstre for din støtte til den liberale sag i det forgangne år. Hvad enten den alene består i et medlemskab eller ved at du deltager i andre aktiviteter, gør den Venstre i Aabenraa Kommune stærkere! Året har budt på mange møder og arrangementer af forskellig art i forhold til Regions og Kommunalvalget. Vi er oprigtigt glade for din opbakning, og at vi lykkedes med at fastholde målet om Venstre-Borgmesterposten. Tillykke med valget til Thomas Andresen! Vi lykkedes med vores overordnede målsætning, og selvom vi desværre tabte et par mandater er det samlede byråd nu gjort meget funktionelt, hvor Venstre igen som det største parti er klar til at tegne den politiske linje. Venstre har indgået en bred konstituering, hvilket er det bedste afsæt til arbejdet i den nye valgperiode og dermed i realiteten i vores politiske arbejde frem til næste valgrunde i 2021. 25


Der skal lyde et kæmpe tak for indsatsen til Rasmus Lyngbak Bøgen, Karina Tietje Rogat, Hans Philip Tietje og Martin U. Thomsen for deres indsats. Samtidig velkommen til den nye byrådsgruppe til Søren Frederiksen, Kliplev og Ditte Vennits Nielsen, Bov Det kommende halvandet års tid bliver igen meget spændende set med politiske briller, idet der er et Folketings- og et EU-valg i vente i foråret 2019. Vi har fortsat meget at kæmpe for! Sluttelig ønsker jeg på bestyrelsens vegne dig og din familie et rigtigt godt Venstre år.

26


Vpostenfebruar18 web  
Vpostenfebruar18 web  

Læs i dette nummer om Thomas Andresens forventninger til den næste byrådsperiode og se den nye byrådsgruppe.

Advertisement