Page 1

Venstre Posten Venstre Tønder Kommuneforening - 3. Kvartal 2018

Landsmøde 2018


Indhold: 3.

Redaktøren: “EU- Det europæiske projekt.”

4.

Formanden: “Medlemmerne kommer først”

6.

Aktivitetsudvalget: “Hvad er det vi gør i venstre og er der noget vi kan lave om”

7.

Løgumkloster Vælgerforening: “Medlemmerne er drivkraften, for en aktiv vælgerforening”

8.

Venstres Landsmøde 2018 (arrangement)

9.

Borgmester Møde (arrangement)

10.

Besøg Europa-Parlamentet (arrangement)

8.

Julefrokost (arrangement)

Forretningsudvalget

2

Formand Kim L. Tygesen

Næstformand Ejlif Nielsen

Sekretær Lisbeth Oxholm Andersen

Kasserer Paul-Erik Jensen

Kredsbestyrelsesformand Peter Thysen

Aktivitetsudvalgsformand Preben Th. Olsen

Regionsbestyrelsen Esther Andersen

PR & Web Amit Mozumdar

Venstres Ungdom Henrik Skov Knudsen

Venstre Gruppen Preben Linnet


Redaktøren: EU- Det europæiske projekt. Er vi lykkedes med det EU nej tværtimod, Det europæiske projekt er i dag så meget under pres, som det ikke tidligere har været i de sidste 10 år. Netop i disse dage er det blevet mode igen med Heil hilsning, som er blev en flugt i det nationale eller slet og ret det nationalistiske. Vi ser fra Frankrig til Finland, hvordan die nationalpopulistiske partier bliver udbredt og specielt 2 lande Tyskland med udviklingen i AFD tilslutning og ligeledes det demokratiske Sverige hvor vi se folk tilslutte disse bevægelser , som er en blindgyde en flugt fra det 21 århundrede til det 20 århundrede , hvor der herskede fred og den økonomiske uligheder var meget mindre. Når en velfærdstat som Bundesrepublik Deutchland i dag offentligt udtaler, at ud af den samlede arbejdsstyrke på ca. 40. mill. må 3.6 mill. mennesker i Tyskland have 2 jobs for at kunne klare det daglige liv. I betragtning af denne udvikling er det nemt at forskelle sig, at Europa kan falde tilbage i kaos. Såfremt denne dommedagsprofeti ikke kommer til realitet vil vi fortsat strides og det synes uopnåeligt at samles om en fælles strategi i fremtiden på det vakkelvorn fundament Europa står på. Enkelte nationalstater er ikke i stand til at klare disse globaliseringstider, at møde de udfordringer som kommer til os. Geopolitisk og demografisk er det uenige Europa i verden stadig mindre vigtig og mindre. De Europæiske stater er for små til i morgen at stå alene i verden. Vi har igennem de sidste 70 år haft en relativ velstand og jeg må sige vi har vænnet os dette. Det er er ikke grundret at levestandarden skal forblive voksende i fremtiden tværtimod kan vi komme til at opleve at vi må konstaterer negativ vækst. Set med en par globale briller ser situationen i EU godt ud, men vi er eller kommer under pres meget snart. 1. Vores position kommer under pres fra henholdsvis USA samt fjernøsten. 2. Andelen af Bruttoindlandsproduket ser ud som følger: 2015: 28 EU medlemsstater. 26% - USA : 25% - Kina: 10% 2 år før vores indtræden så procenter væsentlig anderledes ud. 1970: de 28 EU medlemslande. 38% - USA. 40% - Kina. 0,8 % Europa relative andel af den økonomiske verdensomsætning falder drastisk, eftersom de andre lande specielt Kina, som igen er kommet på verdens landkortet og besidder en enorm Dynamik. Kina hører i dag til det mest innovative land i verden og vækster hårdt. Desuden ser vi i Europa en demografisk udvikling der gør at vi bliver mindre i antal og vi bliver ældre, som er er trussel for vores fremtidige vækst eller i bedste fald at holde status quo. Det er tid for at samles om EU og få skabt en føderal stat, således at denne tager sig af Økonomi, militær, udenrigspolitik og lader resten vær op til de enkelte stater at klare selv. Således at den lokalpolitiske sene er de enkelte stater og de øvre er et fælles stærk EU som kan sætte EU på landkortet. Derfor er det vigtigt at få igangsat en diskussion omkring Eu, således at vi kan påvirke retningen i den kommende fremtid og nu, hvor vi snart skal vælge nye medllermmer til Europa Parlamentet.

Ejlif Nielsen Næstformand og redaktør af Venstre Posten

3


Formanden: Medlemmerne kommer først. Jeg er glad for at vi har en medlemsskare som virkeligt begynder at være aktiv. Aktive medlemmer skaber resultater. VI kan nu skrive landbrugspakken, som en af de sager hvor Venstre i Tønder Kommune har sat deres finger på. I marts blev jeg kontaktet af nogle formænd, for vores lokale Venstre foreninger, disse vil gerne af med tinglysningsafgiften til jordfordeling. For at gøre historien kort, har vi snakke med vores Kristian Jensen, omkring dette og han førte, medlemmernes politik direkte ud i livet, afgiften kunne vi ikke komme af med, men den blev lempet en del. Konkret er der blevet afsat 380 mio. kr. til landbruget, hvor vi har sat fingeren på 150mio, i jordfordeling. -

Vi afsætter penge til ekstra jordfordeling næste år, så mere landbrugsjord lokalt bliver samlet omkring gårdene frem for at være spredte og usammen hængende arealer, der mindsker landbrugets effektivitet.

-

Med 150 mio. kr. til såkaldt multifunktionel jordfordeling har vi afsat penge til at købe og sælge landbrugsjord, så vi kan samle landbrugsarealerne og udskifte dårlig jord med bedre landbrugsjord. Det er både godt for den enkelte land mand og for naturen, da vi kan tage sårbare jorde ud af produktion.

Vores politiker arbejder hård og grundig, vi har jo alle hørt diverse sager som har været oppe i medierne. For at vores medlemmer ikke kun hører sagen fra avisen, stiller vores egen borgmester Henrik, op til et medlemsmøde d. 30 oktober i Agerskov. Det betyder også at med dit medlemskab af Venstre, for du en information, som den normale borger ikke får.

4


Vores politiker er meget opmærksom på at vi i Venstre har styr på de sager vi sætter i gang, og de holder også ekstra øje med om der sker ufravigelig ting i sagen. Derfor kan du trykt spørger hvis der er noget som ikke stemmer, da vores politikere med sikkerhed har opdaget dette. Derfor er det også vigtig at når du sidder med noget som vi skal have drøftet, debatteret eller lobbyeret omkring, så tag fat i din formand i vælgerforeningen. Hvis du har en nabo, genbo, ven eller familiemedlem, som også har noget de vil ud med, så husk at resten af 2018 har vi i Venstre gratis medlemskab. Med aktive medlemmer skaber vi resultater, jeg glæder mig til dit indspark. Vi er stadig ved at få vores drift til at komme op i gear, vi har fået afholdt div. Messer og der er blevet opgraderet lidt på vores udstyr, Preben (aktivitets udvalgsformand red.) og jeg vil se på vores udendørsstand så denne er klar til 2019, vi vil i den sammen hæng gerne høre fra medlemmer som kan hjælpe med at designe eller tage fat for at få denne så fin som muligt. Skriv til vores aktivitetsudvalg for at deltage Hvad vores samlet medlemstal angår, er vi undervejs op, ad en positiv vej, vi tegner medlem som aldrig før. faktisk ligger flere vælgerforeninger i top-10, som de foreninger med mest medlemstilgang, og da Venstre har flere end 400 vælgerforeninger er det jo rigtig godt. Vi mangler kun 10-15 personer i hvert af vores 15 vælgerforeninger, før Venstre i Tønder kommune er den størst kommuneforening i Danmark, dette skal være et mål for 2019 -2020. Som noget nyt har vi også prøvet at sende en invitation til Bruxelles ud, jeg er blevet meget positiv overrasket over hvor hurtigt denne sælger, derfor vil vi lægge nogle flere kræfter i sådanne ture for dig.

Kim Thygsen Formand Tønder Kommuneforening

5


Aktivitetsudvalget Hvad er det vi gør i venstre og er der noget vi kan lave om. Vi prøver i aktivitetsudvalget at lave nogle aktiviteter for vores medlemmer som måske nok ikke kommer bredt nok ud til jer, og skal nok ændre lidt kurs. Jeg kunne tænke mig at vi prøver at få noget lidt anderledes på banen, hvor vi får vores politikker og medlemmer i dialog med hverandre så medlemmer og byråd ser hinanden direkte i øjnene. Jeg tror det vil give en følelse/ejerskab af resultatet som kommer ud af disse møder. Samt må det jo også give en god feedback til dem også. Så byrådet får en finger på pulsen af hvad der sker rundt omkring i kommunen. Ligeledes den anden vej. Jeg tror det kan være en meget sund måde at udvikle sig på og først og fremmest gøre det spændende at være medlem i Venstre. Jeg mener at vi skal lægger fire møder ind i løbet af et år. Hvor vores politikker kommer med fire emner som de mener kommer i løbet af det næste år. Dem skal vi have senest til nytår som udgangspunkt. Der er jo mange emner som kan kommer på tale og jeg nævner bare lidt i flæng : budget, vindmølle, veje, turisme ,ældre, erhverv affald osv. Budgettet ville jo være oplagt som det første møde. Byrådet kommer med et oplæg om hvordan og hvorledes man forventer budgettet og de skal være velforberedte. Møderne lægger vi så vi kommer rundt om i vores dejlig og naturskønne Kommune. Evt med et besøg på en virksomhed som oplæg til emnet. Alt dette tror jeg at det vil være med til at få medlemmer, lokalforeninger og kommuneforeningen samt byråd til at føle et ejerskab til hvad der bliver lavet rundt omkring. Det burde i grund og bund give os en følelse, glæde og stolthed ved at være medlem i Venstre som jeg absolut ikke føler er der lige i øjeblikket og det savner jeg rigtig meget. Hvis jeg skal bruge et ordsprog fra over there Lets make Venstre great again!

Preben Th. Olsen Formand for aktivitetsudvalget

6


Løgumklosters Vælgerforening I Løgumkloster og omegns vælgerforening arbejder vi med glæde for medlemmerne. Uden medlemmer, ingen forening. Det er medlemmerne der er drivkraft, for en aktiv vælgerforening. Derfor måtte vi straks i arbejdstøjet, da bestyrelsen blev kontaktet af en flok medlemmer i forbindelse med kommuneplanen. Bestyrelsen valgte straks, med næstformanden i spidsen, at indsende et høringssvar i forbindelse med kommuneplanen. Da Løgumkloster er den 2. største by i kommunen mener vi også det er vigtigt vi bliver hørt og får økonomiske midler efter, hvor mange vi er. Nogle af vores punkter omkring Løgumkloster er: Vi vil bevare Klosterbadet, forskønnelse af byen, ingen rensningsanlæg i den bedste del af skoven, samt parkeringspladser, by og vejskilte skal være rene. Vi har bestemt ikke glemt omegnen da vi også følger medlemmernes ønsker derfra, efter en flok fra Ellum og Vester Terp har været ved bestyrelsen om modstand af kæmpevindmøller, dette bakker vi fulgt vores medlemmer op i og vil påvirke V- Gruppen positivt om, at de siger nej til kæmpevindmøller i Løgumklosters distrikt. Vi ønsker desuden tryghed for vores ældre, vi vil have de har så få forskellige hænder som muligt. Bedre personaleplanlægning. Det er vigtigt, at dem der er gode til, at passe de ældre ikke bliver bebyrdet med it arbejdsopgaver som de ikke har kompetencer til. Som bestyrelse ser vi med bekymring på Tekniskforvaltnings ageren den sidste måned. Vi følger sagen nøje og forventer, at der sker en større opvågning. Venstre i Løgumkloster går ikke ind for slogans og varm luft, pengene skal bruges på noget som kommer borgerne til gode. I sidste optælling, havde venstre i Løgumkloster, den 4 største medlemsfremgang i venstreforeningerne i hele Danmark. Dette er vi rigtige stolte af. Derfor vil vi fortsat have vores medlemmers meninger som fokusområde og gennem jer reagere når i kontakter os. Sammen er vi stærke.

Pia Dyring Lassen Formand for Løgumkloster og omegns venstre

7


LANDSMØDE 2018 Lørdag d. 17 november 2018 Kl. 9.30 Søndag d. 18 november 2018 13.00 MCH Messecenter Herning

På membersite kan du tilmelde dig landsmødet og købe adgangskort. Der står mere info vedr. landsmødet. Adgangskortet koster kr. 50,- for begge dage. Alle medlemmer af Venstre har mulighed for at købe et adgangskort. Lørdag aften afvikler landsmødets Aftenfest kl. 19.00 og det vil blive holdt i traditionelle rammer med festmiddag, sange, underholdning samt musik og dans. Festmenuen består af tre retter, et glas hvidvin, ½ flaske vin (rød eller hvid efter eget valg og kaffe/te. Pris pr. person er kr. 475,-

Logo

8


BORGMESTER MØDE FOR ALLE MEDLEMMER Tirsdag d. 30 oktober 2018 kl. 19.00-21.00 Sted: Agerskov Kro (Ridder Salen)

Kom og hør borgmesteren om aktuelle sager, - Skolestruktur - Vindmøller - Heliport - Slogan Program: -

Velkomst

-

Aktuel politik v. Henrik Frandsen

-

Kaffe

-

Mulighed for at stille borgmesteren spørgsmål

Tilmelding, af hensyn til kaffen, skal ske til Lisbeth Oxholm Andersen, lisbeth@oxholms.dk senest den 29.10 kl. 12.00 Pris for kaffe er 70,-

Logo

9


BESØG EUROPA-PARLAMENTET d. 21 marts -> d. 23 marts 2019

Kom på tur med Venstre til Europas Hjerte Bruxelles og få et førstehåndsindblik i hvordan Europa-Parlamentet, Den Danske Ambassade m.m. arbejder. Program: Torsdag:

Europa-Parlamentet v. Morten Løkkegård.

Fredag:

Besøg ved den Danske Ambassade.

Lørdag:

Til fri afbenyttelse.

Overnatning:

ibis Styles Brussels Louise Hotel i delt dobbeltværelse.

Transport:

Afgang fra Hamburg el. Billund med Bruxelles Airlines.

Tilmelding:

Allan Mattesen Jacobsen mail. allan@mattesen.eu tlf. 51293350

Logo

10


JULEFROKOST Torsdag d. 22 november 2018 kl. 18.00 Sted: Marianne Sørensen Mad (Snephuset) Byggebjerg 2 – 6534 Agerskov

Lad os mødes og nyde juletiden med god mad og juleglæde! Menu:

Traditionel Julefrokost med kolde og lune retter og dessert

Underholdning: ”Mojnasta” - Åll ka ha fonøjels a å høe de synnejysk sproch! Tilmelding:

Senest 1/11 til Tilde Holch Duedahl på tlf. 22103265 (gerne sms) eller mail: holch.tilde@gmail.com

Pris:

275,- som er inkl. mad og underholdning (man medbringer selv drikkevarer)

Betaling:

Mobilepay: 22103265 eller konto nr. 79900001701486 – HUSK: navn på overførslen (skal ske ved tilmelding)

VI HÅBER AT SE RIGTIGT MANGE AF JER Vel mødt Aktivitetsudvalget

Logo

11


VenstrePosten 3. Kvartal 2018  
VenstrePosten 3. Kvartal 2018