__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JUNI 2016

Meelopen met

DE MATCIE

Olympisch goud

NIELS VAN DER ZWAN

& Diederik DE KUNST VAN HET STUREN Dévi

EN:

Lustrumprojecten  |   Roeien & Voeding 

|   Aanbouw: Roeibak


Hoe gênant is het om jezelf op de cover van een magazine te zetten. Eigenlijk niet okee, maar hè, zo’n dubbeltwee is een mooi nummer, lichte dames zijn best wel pretty en dan doen deze dames ook nog aan blikken tikken. Zo werd toch besloten dat we met de Paparazzi af zouden reizen naar de WAB om voor het eerst sinds het bestaan van het Venster aandacht te besteden aan het maken van een coverfoto. Normaliter was het uitzoeken van de coverfoto namelijk een ‘oja dat moet ook nog’ klusje vlak voor de deadline. Het Venster heeft afgelopen jaren verschillende upgrades gehad op het gebied van lay-out en kwalitatieve inhoud van de stukken. Voor deze editie hebben we onze samenwerking met de Paparazzi versterkt. Na verschillende fotoshoots heeft elk stuk vanaf nu bijpassende foto’s. Soms nog even onwennig voor de fotomodellen, maar ik kan met trots zeggen dat de stukken met prachtig beeldmateriaal zijn aangevuld.

REDACTIONEEL

De coverfoto kon natuurlijk niet achterblijven en zo werd mijn geduld op de proef gesteld op

VOORZITTER

COVERFOTO SIMON VISSER EN ANDREAS FISCHER

ALGEMEEN

Lieve leden, Hoe omschrijf ik het 69e bestuursjaar? Het is een jaar waar de toproeiers van Proteus-Eretes het hemelschblauw zullen vertegenwoordigen in Rio. Maar liefst vijf leden maken kans om op het hoogste podium van de Olympische Spelen te verschijnen. Het belooft een geweldige sportzomer te worden voor onze vereniging! Het is ook een jaar vol met voorbereidingen op

een veel te zonnige vrijdagavond. Wachten op

een gezonde en mooie toekomst voor de gehele

een laag avondzonnetje, eindeloos herhalen van

vereniging. Kijk nog maar even goed rond op

het lieve lachen in de camera en precies op het

de Beuk. Binnen niet al te afzienbare tijd zal,

moment dat het bootje op het midden van de

mede dankzij de Plan van Aanbouw, de lang

baan dreef Dubbele Focus voor de perfecte foto.

gekoesterde wens voor een indoor roeibak en

Het heeft een paar uur tijd en 16 GB aan foto’s

uitbreiding van de sociëteit plaatsvinden. Al

gekost, maar de Paparazzi heeft het voor elkaar

deze verbeteringen aan de faciliteiten zullen de

gekregen om er een alleraardigst exemplaar

vereniging op alle facetten een stapje vooruit

van te maken!

brengen.

Liefs,

Daarnaast zijn de voorbereidingen van het nu al

Jolien Heddes

legendarische lustrumjaar in volle gang. Lucie 14 zal er zorg voor dragen om een onvergetelijk 70e jaar van de vereniging neer te zetten. Ieder lid zal mogen starten in onze lustrumkleuren en feesten op onze lustrumfestiviteiten; alles in het teken van het 70-jarig bestaan. Het 69e jaar kan je volgens mij het beste omschrijven als de ‘stilte voor de storm’. Een heel fijne en mooie storm voor Proteus-Eretes. Met Hemelschblauwe groet, Ingmar Klappe h.t. voorzitter der D.S.R. Proteus-Eretes

2 venster  juni 2016


INHOUDSOPGAVE

04 06 10 12 18 20 22 24 28 30

Algemeen

DE BESTE ROEIBAK VAN NEDERLAND

Wedstro / Compo

DE KUNST VAN HET STUREN

Tradities

LUSTRUMPROJECTEN

Helden van Vroeger

NIELS VAN DER ZWAN

Oud Proteus-Eretes

BERICHT VAN HET BESTUUR

Wedstro / Compo

ROEIEN & VOEDING

PE Abroad

OLYMPISCHE SPELEN RIO

Meelopen

MEELOPEN MET DE MATCIE

Algemeen

DE VLOOT

Studeren

ROEIEN IS COMBINEREN

venster  juni 2016 3


ALGEMEEN

DE BESTE ROEIBAK EEN TYPISCH STAALTJE DELFTSE INNOVATIVITEIT De roeibak is een belangrijk onderdeel van de aanbouw die Proteus-Eretes te wachten staat. De Roeibak in Aanbouw (RiA) is hard bezig om een roeibak te realiseren die ervoor zorgt dat roeiers zo goed en snel mogelijk leren roeien. Het streven is om de beste roeibak van Nederland te maken. Maar hoe ziet de beste roeibak eruit? En wat komt er nog meer bij kijken? De roeibak wordt ook wel de katalysator van de aanbouw

Het komt erop neer dat we twee verschillende soorten

genoemd. De plannen van de aanbouw vorderen gestaag,

roeiomgevingen nodig hebben. Een standaard roeiplek en een

hoe zit het met de vorderingen binnen de RiA?

realistische innovatieve roeiplek.

“Eind vorig jaar zijn we met de groep door Nederland gereisd

Beginnende roeiers moeten veelal een nieuwe beweging

om bestaande roeibakken te onderzoeken. We kwamen tot

aanleren. Voor hen staat feedback centraal en moet de

de conclusie dat geen enkele roeibak een roeihaal simuleert

haal duidelijk gecorrigeerd kunnen worden. We zijn tot de

zoals je die in een boot maakt. Inmiddels ligt er een concept

conclusie gekomen dat de standaard roeiplek (zoals je die nu

op tafel met een roeibak die voor alle roeiers binnen Proteus

veel in Nederland ziet) voor dit doel toereikend is. Daarnaast

te gebruiken is en daarnaast ook nog ruimte biedt voor

moet deze roeiplek robuust zijn, zodat de gehele vereniging

verbeteringen.”

er gebruik van kan maken. In totaal komen er 8 standaard roeiplekken (4 per boord) aan de zijkanten van de roeibak.

De huidige roeibakken in Nederland voldoen dus niet aan

Ervaren roeiers hebben een meer realistische roeiplek nodig,

de eisen en wensen, hoe verschilt de aanstaande roeibak

deze bestaat echter nog niet. Voor deze roeiplek moeten

van Proteus ten opzichte van deze bestaande roeibakken?

we dus zelf naar de tekentafel en op onderzoek uit. Binnen

“Eigenlijk zijn er verschillende behoeftes binnen Proteus.

het ontwerpproces van de gehele aanbouw is hier geen tijd

4 venster  juni 2016


ALGEMEEN

K VAN NEDERLAND TEKST MAARTEN VAN BLOKLAND EN JOLIEN HEDDES

“Voor de realistische roeiplek moeten we dus zelf naar de tekentafel en op onderzoek uit.” voor. Daarom is er gekozen voor een modulaire roeibak die

Er zijn dan dus faciliteiten om de ideale roeibak te creëren

in het midden van de ruimte komt. In deze roeibak worden 4

en onderzoek te doen, hoe zien jullie dit voor je?

roeiplekken gerealiseerd die zowel boord als scull gebruikt

“Om de optimale roeibak te kunnen realiseren moet er

kunnen worden.”

veel tijd, geld en kennis geïnvesteerd worden. Met de aanpassingsmogelijkheden in de roeibak is het aantrekkelijk

Is er al een plan van aanpak voor deze innovatieve roeiplek-

om wetenschappelijk onderzoek te doen. Wij hebben met

ken in een modulaire roeibak?

de RiA gesprekken gehad met de TU Delft, De Haagse

“De modulaire roeibak wordt eigenlijk een soort zwembad

Hogeschool en de Vrije Universiteit, waarbij we kijken of deze

waar de roeiplekken in gebouwd worden. Het wordt een bak

onderwijsinstellingen promovendi en studenten onderzoek

die veranderd kan worden wanneer blijkt dat een andere op-

kunnen laten doen in onze roeibak. Er wordt al wel onderzoek

lossing beter werkt. Met voorzieningen die aanwezig zijn kan

gedaan naar de roeihaal, er is echter nog geen omgeving in

de bak naar keuze worden ingedeeld. Hierbij moet je denken

Nederland waar praktijkonderzoek gedaan kan worden. De

aan het aanpassen van de wanden voor wel of geen demping,

roeibak van Proteus zou voorzien in deze behoefte. Proteus

een variërende waterdiepte voor meer of minder stroming en

moet dan opdrachtgever worden voor een onderzoek. De

mogelijkheden om feedbackapparatuur te installeren.”

meerwaarde voor onze vereniging is dat de roeibak verbetert, de bak intensiever gebruikt wordt, er budget vrij komt voor onderzoek en Proteërs de eersten zijn die van de innovaties gebruik kunnen maken. Wij denken dat we hiermee een ijzersterk concept hebben waar we met de hele vereniging wat

TEKST KOEN SIMONS EN DANIËL WILLEMSEN

aan hebben.” 

venster  juni 2016 5


WEDSTRO / COMPO

DIEDERIK & DÉVI NEMEN DE TOUWTJES IN HANDEN

DE KUNST VAN HET STUREN Op handen gedragen val je soms tussen de wal en het schip. Maar met nog net die ene lekkere pis voor de wedstrijd voelt het extra goed om de schoenen aan de kant te laten staan. Klaar om een potje te schelden, de ideale lijn te varen. “Stuur bedankt!” TEKST JOLIEN HEDDES EN DANIEL WILLEMSEN FOTOGRAFIE JOLIEN HEDDES

6 venster  juni 2016


WEDSTRO / COMPO

venster  juni 2016 7


WEDSTRO / COMPO

Dévi - Ik heb al lang geroeid en kwam daarom in

last van een hernia, dus dat zat er niet in. Toen werd

Delft al snel bij Proteus. Laga vond ik te aanwezig.

ik ineens gekidnapt door de clubacht en na een hele

Waarom ben jij bij Proteus gegaan?

leuke dag werd ik als stuur gevraagd. Een speciaal

Diederik - “Toevallig dat ik hier op de woensdagavond

moment was dat.

was, toen heb ik me ingeschreven. Ik wilde ook wel

“Dat is nog eens wat anders dan een boom in je

sporten en mensen leren kennen. Roeien leek me een

kamer! Ik wilde graag sturen en heb stuurselectie

goede combi. Heel random eigenlijk.”

gelopen. Op de dag dat ze stuurtjes gingen vragen

"Als mijn roeiers gehinderd worden kan ik dat gewoon echt niet hebben" Sturen is dan wel wat anders dan roeien en zelf

voor de wedstrijdploegen wist ik niet of ik uitgekozen

sporten?

zou worden en voor welke ploeg dan.”

“Ik wilde graag wedstrijdroeien maar met mijn postuur gaat het niet anders worden dan sturen... Jij hebt nog

Dus je had ook zomaar de stuur van een vrouwen-

wel selectie gelopen voor EJD toch?“

ploeg kunnen zijn? “Ja, sinds vorig jaar is er een stuurselectie en is de

Ik had inderdaad voortraining gedaan om te gaan

traditie van het vragen van een stuur bij wedstrijdploe-

wedstrijdroeien maar ik kreeg door het boordroeien

gen wel wat minder geworden. De coaches bepalen nu voornamelijk wie welke ploeg gaat sturen.”

Diederik heeft als stuur van EJZ’15 al het nodige meegemaakt en doorstaan en

Heb je het niet zwaar te verduren gehad als stuur van

is nu zowel in de boot als langs de kant

acht van die zware ballen?

bij trainingen van MGZ te vinden.

“Ja het is wel altijd omhoogkijken, maarja... Wordt je als meisje binnen een herenploeg, in Delft, niet op handen gedragen?” Op handen én voeten! Als mijn fiets weer eens kapot is dan is dat altijd zo weer opgelost. Ze zijn echt heel lief voor mij. Ze hebben me zelfs een trui gegeven! Maar het mooiste vind ik nog wel dat als je dan een pittige training hebt gehad en je hebt ze helemaal afgebeuld, ze dan toch altijd weer zeggen: “Dévi, bedankt!”. “Een trui die heb ik ook! Nou ja, had. Met EJZ hebben we een doorgeeftrui waar elk jaar de naam van het stuurtje op geborduurd wordt. Het is een trui van Oxford, die Vera ooit nog van Eggenkamp heeft gekregen, dat soort tradities vind ik wel gaaf. Ik zou het alleen juist wel jammer vinden als de roeiers me elke training weer zouden bedanken. Je zegt als stuur ‘Ja’ tegen een heel jaar sturen. Er wordt van iedereen

8 venster  juni 2016


WEDSTRO / COMPO

evenveel commitment verwacht, je bent onderdeel van de ploeg, waarom zou je dan één iemand bedanken?” Dus je ziet het meer als een soort scheiding die dan wordt benadrukt? “Ja misschien wel. Je hebt al een andere positie dan de roeiers in de boot. Dan wordt dat nog eens onderstreept.” Je bent als stuur inderdaad ook een soort coach aan boord. Levert dat soms rare situaties op bij jullie in de ploeg? “Sturen is wat dat betreft soms een beetje apart. Je hebt een ploeg, je hebt coaches. Als stuur zit je er tussenin. Dan val je soms net buiten de boot. De coaches vergeten soms ook dat je als stuur nog veel moet leren, voornamelijk de roeiers worden gecoacht. Dit is natuurlijk niet heel gek. Van de roeier is bekend wat nu echt werkt om hard te roeien. Bij stuurtjes heb

Dévi, jeugdroeister bij het Spaarne,

je heel veel verschillende stuurtjes die de top hebben

kwam bij Proteus en werd door de

bereikt maar totaal iets anders doen.”

herenclubacht Spectraal gevraagd om de stuurtouwtjes in handen te nemen.

"Als mijn fiets weer eens kapot is dan is dat altijd zo weer opgelost."

dat ik mijn ideale lijn niet kan varen en dat mijn roeiers gehinderd worden. Dat kan ik gewoon niet hebben.” Als wedstrijdstuur moet je ook nog inwegen toch? “Ja, je mag niet te licht zijn. 50 kg voor een damesboot en 55 kg voor een herenboot. Anders moet je ballast mee.”

Je moet als stuur veel meer zelf op zoek gaan naar

Heb je wel eens moeite met inwegen?

tips en tricks. Ik heb op internet lijsten met calls

“Nee, maar het is wel a-relaxed om ballast mee te

gevonden, ik ben gewoon gaan proberen wat bij mijn

nemen. Dan drink ik gewoon wat water. Ik vind het ook

ploeg werkt.

altijd gewoon chill om op het laatste moment uit de

“En even een biertje drinken met stuurtjes als Pietje en

boot te pissen. Dat voelt echt goed. Gewoon mentaal

Vera.”

voordeel.”

Laatst heb ik een flinke uitbrander van je gekregen op

Haha wij doen zelden aan een plaspauze... En dan

het water, ben je altijd zo fel als stuur?

eigenlijk alleen de boegen. Wat zijn je ambities voor

“Oo dat was niet het ergste uitschelden ooit hoor! In de

je verdere roeicarriere?

hoerenbocht vorig jaar lag Thêta in de weg, toen was

“Ik wil echt nog wel verder gaan in het sturen. Het

ik behoorlijk fel ja. Als ik stuurtjes uitscheld is dat niet

liefste volgend jaar een SB nummer, dat is mijn doel.” 

persoonlijk bedoeld, de enige reden voor schelden is

venster  juni 2016 9


XIV

.

.

US-ERE E T OT

ES

PR

TRADITIES

19

4 7 - 2 017

LUSTRUM PROJECTEN ZEVENTIG JAAR PROTEUS-ERETES Nu het 14e lustrumjaar nadert, is het tijd om vooruit te blikken op wat we dit jaar allemaal kunnen verwachten. Een lustrumjaar is natuurlijk niet zomaar een jaar. Elke keer weer vinden er vele stunts, evenementen of gewoon belangrijke gebeurtenissen plaats. Naast terugkerende evenementen zoals de wintersport, het gala, de rally en de vakantie zijn er door de jaren heen ook nog andere bijzondere dingen georganiseerd. Zo is bijvoorbeeld de PEiL voortgekomen uit een lustrumwedstrijd. Hieronder zijn twee wat oudere, maar zeker niet mindere lustra uitgelicht. 10 venster  juni 2016

Komend jaar bestaat Proteus alweer 70 jaar en omdat dit het meest epische jaar wordt wat we ons kunnen herinneren, is de 14e lustrumcommissie sinds januari bezig met brainstormen, plannen en ontwerpen. Wij - Dominique Bleuel, Mina Boogaard, Lili Braam, Rico Singer, Luc van Beek en Mieke Rikken - gaan ervoor zorgen dat dit lustrum het gaafste gala, de mooiste wintersport en vele andere awesome activiteiten gaat hebben. Heb jij nog een goed idee, wil je helpen of heb

Roeimarathon 12 Juli 1987, 9.00 uur. 17 ploegen verschijnen aan de start van de KoblenzDelft roeimarathon. Voor dit 8e lustrum is er een roeimarathon georganiseerd van maar liefst 440 kilometer. Beeld je de ringvaart in, maar dan vier dagen achter elkaar! De Rijn bleek ook niet bepaald de fijnste plek om te roeien; de eerste dag werd er één boot overvaren en was één boot op de klippen gelopen. Uiteindelijk kwam het allemaal goed en konden dertien ploegen met trots zeggen de langste roeiwedstrijd van de wereld te hebben uitgeroeid.

KLM-Cityhopper In 1992 werden wederom hele gave lustrumactiviteiten georganiseerd. De voorbereiding begon al in 1990. Zo werd een technisch symposium georganiseerd, waar vele bekende botenbouwers met een delegatie aanwezig waren. In de zomer van ‘92 werd door de Petra (Proteus-Eretes Travel Agency) een uitstap naar de


TRADITIES

je een vraag? Voel je vrij om ons te contacten of aan te spreken op de vereniging! Om alvast één van jullie vragen te beantwoorden: nee, het lustrumpakje wordt níét zo lelijk en neon als die van Vidar of Orca! Op het Diesfeest wordt de kalender van het lustrumjaar bekendgemaakt en in september zal het lustrum officieel geopend worden. Wij hebben er in elk geval superveel zin in en kijken er naar uit om komend jaar samen met jullie onvergetelijk te maken!

Olympische spelen in Barcelona georganiseerd, om onze

van Amsterdam, waarna ze het af moesten leggen tegen

eigen Niels van der Zwan aan te moedigen. Omdat andere

de Holland Acht in de superfinale, ook wel schertsend de

vervoersmiddelen niet sportief genoeg werden bevonden,

sponsorfinale genoemd. Bij de dames won Kopenhagen

besloot de afvaardiging de 1500km naar Spanje te fietsen.

overtuigend van Amsterdam.

TEKST HEIN GIJSMAN EN DANIEL WILLEMSEN

Na een fantastisch week kon de groep tijdens de terugreis gelukkig uitrusten in de bus.

24-uurs borrel

Het hoogtepunt van het negende lustrum was echter de

Bij recentere lustra zijn er ook belangrijke dingen gebeurd.

U8, ofwel de International University Rowing Regatta. Aan

Zo werd rond het 10e lustrum de oversteek naar de Beuk

deze wedstrijd, georganiseerd op de Schie, deden vele

gemaakt. Tijdens het lustrum daarna heeft een grote groep

internationale topteams mee, waaronder de university-eights

van 150 Proteërs een uitstap naar de boatrace gemaakt. Van

van Oxford en Cambridge. Zij wilden echter alleen meedoen

een tekort aan feestjes is door de jaren heen ook geen sprake

als alle kosten voor de rekening van Proteus zouden zijn.

geweest. In 2007 werd een 24-uurs borrel georganiseerd en

Uiteindelijk werd zo’n 30.000 gulden opgehaald en sponsorde

een musical opgezet. Ook kwamen de befaamde letters op

KLM-Cityhopper de vlucht van de Engelse roeiers naar Delft,

de loods. Het vorige lustrum opende met een lasershow op

waardoor de organisatie een feit was. Inschrijvingen vanuit

de Schie. Hoogtepunten waren het Discover festival tijdens

Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland, Frankrijk en

de PEiL en de NSRF Slotwedstrijden, waarvan Proteus de

België kwamen binnen. Mede dankzij het strikken van de

organisatie op zich mocht nemen. Het meest bijzondere was

Holland-acht voor een superfinale tegen de winnaar en twee

echter de reis naar Ghana. Deze had als doel om in Ghana

commissieleden die met een smoes tot de vertrekken van

ontwikkelingshulp te bieden in de vorm van onderwijs, iets

Mart Smeets in Hilversum doordrongen, kreeg de wedstrijd

waar Delftenaren een steentje aan bij kunnen dragen.

veel media-aandacht. De wedstrijd kreeg live commentaar op Radio 1 en een reportage in Studio Sport. Ook aanwezig

Met deze geschiedenis van de lustrumjaren in ons achter-

waren de Engelse ambassadeur en de Minister van Onderwijs.

hoofd, kunnen we niet anders dan enorm uitkijken naar het

Voor de openingswedstrijd lootte Delft tegen Cambridge,

komende jaar. We zijn benieuwd welke ideeën er voor dit

die Delft sensationeel met een bootlengte versloegen

lustrum zijn zodat we er met zijn allen een fantastisch jaar van

over de afstand van 1992 meter. In de finale wonnen ze

kunnen maken! 

venster  juni 2016 11


HELDEN VAN VROEGER

12 venster  juni 2016


HELDEN VAN VROEGER

NIELS VAN DER ZWAN

OLYMPISCH GOUD Bijna alle huidige leden van Proteus-Eretes zijn geboren tussen 1990 en 2000. Dit waren voor Niels van der Zwan zijn jaren aan de top van de vaderlandse roeiwereld. Maar liefst zes keer kwam deze Proteustitaan uit voor Nederland op een WK. Drie keer nam hij deel aan de Olympische Spelen, met als kroon op zijn carrière Olympisch goud in Atlanta. Het Venster interviewde hem onder andere over deze gloriejaren en de weg daarnaartoe. TEKST EWOUT VAN DER HEIJDEN EN DANIEL KORVEMAKER FOTOGRAFIE SIMON VISSER EN ANIKA VROOM

Niels begon zijn roeicarrière in 1985,

zijn eerstejaars acht in het tweede

het absolute hoogtepunt uit zijn carrière.

tegelijk met zijn studie Elektrotechniek.

jaar doorgegaan. In zijn derde jaar is

Er was bij de voorbereidingen dan ook

Hij wist, na gesprekken met de coaches

hij vervolgens overgestapt naar een

niets aan het toeval overgelaten. Er werd

van eerstejaars zwaar, al in de OWee

viermet. In dat jaar had hij genoeg

harder en professioneler getraind en

dat hij wilde gaan wedstrijdroeien. In

overwinningen binnengehaald voor een

elke wedstrijd moest weer beter. In dat

die tijd verliep de selectie anders: men

senioren A status, maar hij is tot in zijn

jaar heeft de Holland Acht geen enkele

was vaak blij als er überhaupt een

vierde jaar nog senior B geweest. Dat

wedstrijd verloren; elke wedstrijd werd

acht gevuld kon worden. Niels had zijn

laatste jaar heeft hij meegedaan aan

ruim gewonnen. “Alles klopte gewoon.

postuur en sportverleden mee en kwam

het SB WK in Amsterdam, waar hij een

Het was een ideaal jaar.” aldus Niels.

zodoende in de eerstejaars zware acht

zilveren medaille behaalde. Het jaar dat

Echter liep de Olympische finale zelf

terecht. In de acht heeft Niels met zijn

daarop volgde was het eerste jaar als

niet eens zo heel goed, van de riante

ploeg drie blikken getrokken, waaronder

SA, met als hoogtepunt een zilveren

voorsprong in finales eerder in het

één op de Hollandia; destijds een 2k

medaille tijdens het WK in Australië in de

seizoen bleef nog maar twee seconden

wedstrijd met een bocht in Alphen aan

vier-zonder.

over. Een van Niels’ ploeggenoten was

den Rijn.

De gouden medaille die Niels bij de

op de dag van de finale namelijk ziek.

Na het succes in zijn eerste jaar is

Olympische Spelen van Atlanta in 1996

Achteraf maakte het niet uit, de gouden

Niels samen met een groot deel van

binnenhaalde mag worden gezien als

plak was binnen. u

venster  juni 2016 13


HELDEN VAN VROEGER

Na de Spelen van Atlanta besloot

achtste plaats bij de Olympische

ook het moment dat we doorkregen dat

Niels samen met vijf andere roeiers

Spelen van Sydney in 2000 stopte Niels

er potentie in de boot zat. Tegenwoordig

van de Holland Acht de riemen aan

definitief met roeien op topniveau.

is de acht een standaard nummer, maar

de wilgen te hangen. Gedurende zijn

De mooiste herinneringen heeft Niels

toendertijd gebeurde dat bijna nooit.”

roeicarrière wist hij vele wedstrijden

overgehouden aan Luzern. Vrijwel elk

Tot op de dag van vandaag is Niels nog

op zijn naam te schrijven en het werd

jaar stond deze internationale wedstrijd

actief in de roeiwereld. Zo roeit hij in de

tijd om wat rustiger aan te doen. Het

op het water van de Rotsee op de

heldenacht van Proteus-Eretes en won

roeien bleek echter té leuk; het roeien

roeikalender. Uitgezonderd van het

daarmee de Heineken Roeivierkamp

van internationale wedstrijden en het

laatste jaar mocht Niels elke keer een

en de Head of the River. Daarnaast

trainen in de Nederlandse equipe bleef

medaille om zijn nek hangen. Het meest

sport hij nog meerdere malen per

trekken. In zijn naïviteit, zoals hij het

bijzondere was het goud dat gewonnen

week, in verschillende disciplines.

zelf beschrijft, besloot Niels de acht

werd met de Holland Acht in 1993.

Ook coacht hij zes keer per week

weer in te stappen om op hoog niveau

In 1992 stapten ze met z’n achten de

de jeugd van Viking in Utrecht. Via

te roeien. In 1999 wist de Holland

boot in, een jaar later wonnen ze; Niels’

deze activiteiten komt hij dan ook nog

Acht een aantal goede wedstrijden

eerste goud in Luzern. Het was tevens

regelmatige oud-ploeggenoten tegen op

neer te zetten. De inmiddels 33 jarige

de eerste keer dat een Nederlandse

verschillende wedstrijden. Hij heeft het

Niels had het af en toe moeilijk met het

acht Luzern won. “Er gingen ineens

roeivirus bovendien overgedragen op

zware trainingsschema; twee tot drie

allemaal mensen zwemmen, dat vond ik

zijn twee kinderen, die allebei fanatiek

trainingen per dag waren vooral mentaal

heel bijzonder. Een gave wedstrijd was

wedstrijdroeien bij Viking. 

erg zwaar. Na een tegenvallende

dat. Voor de roeiers was die wedstrijd

14 venster  juni 2016


fEEStjE? Iets te vieren? Dat kan bij de Sjees in onze aparte ruimte ‘De drie Cronen’. Een leuke ruimte waar je met +/- 70 man kunt borrelen en met max. 40 man kunt lunchen/dineren. De ruimte is voorzien van een eigen bar, ideaal voor afstudeerborrels!

grand cafe

de sjees

Bij Grand Café de Sjees is gezelligheid gegarandeerd! Met vriendelijk personeel en een sfeervolle locatie is dit de ideale plaats om heerlijk met zijn tweeën te genieten van een overheerlijke lunch, een fles bubbels met hapjes of een uitgebreid diner.


FOTOPAGINA

16 venster  juni 2016


FOTOPAGINA

venster  juni 2016 17


OUD PROTEUS-ERETES

18 venster  juni 2016


OUD PROTEUS-ERETES

Geacht e leden en oud-leden, Het bestuur van de oud-ledenvereniging kijkt

we bezig om op individuele basis contact te

met voldoening terug op onze activiteit tijdens de

leggen met oud-leden die wellicht bereid zijn

Winterwedstrijden: De Berenburg Borrel Boot.

om jaarcommissaris te worden. Op deze manier

Het was een uitkomst voor de aanwezigen om

denken we meer structuur tussen de diverse

vanuit de warmte van de boot de door wind en

jaargangen aan te kunnen brengen en mogelijk

regen geteisterde wedstrijden te kunnen volgen.

ook meer mensen actief bij de oud-ledenvereniging

De boot genaamd Hadrianus vertrok vanaf het

te betrekken. Mocht u geïnteresseerd zijn in

wedstrijdterrein op Lijm & Cultuur met een groep

een jaarcommissariaat dan horen wij dat graag.

oud-leden richting de “baan” en meerde af op

De bedoeling is om als we eenmaal een aantal

ongeveer 500 meter voor de finish. De plek waar

jaarcommissarissen bereid hebben gevonden,

menig roeier het onderste uit de kan moet halen

dezen uit te nodigen voor een gezellige borrel

om een goed resultaat te behalen. Ideale plek dus

waarbij de verdere aanpak kan worden besproken.

om onder het genot van een Berenburg (Weduwe Jouwstra dit jaar) het schouwspel te aanschouwen.

Als laatste willen we u allen graag uitnodigen

Eenmaal aangemeerd voegde zich nog een aantal

voor de oud-ledendag die zal plaatsvinden op

oud-leden te fiets zich bij het gezelschap. Na de

zaterdag 24 september 2016. Op deze dag

wedstrijd bracht de Hadrianus ons weer terug naar

zullen we terugblikken op het afgelopen jaar

Lijm & Cultuur waar we de borrel nog even konden

en zal het bestuur de financiele situatie aan u

voortzetten tussen de moegestreden roeiers. Het

presenteren. Ook zullen we naar de toekomst

was een mooie middag met dank aan de schipper

kijken, naar de plannen van de aanbouw en zal het

en gastvrouw. Voor herhaling vatbaar dus.

dan net geïnstalleerde nieuwe bestuur van ProteusEretes de plannen voor het komende jaar uit de

Momenteel zijn we als bestuur druk bezig met het

doeken doen. Vervolgens kunt u met vrienden

werven van nieuwe oud-leden. Dat doen we onder

van vroeger in de boot stappen om een stukje te

meer door een emailactie naar leden die Proteus-

varen of een biertje drinken op het hopelijk zonnige

Eretes in de afgelopen jaren hebben verlaten en

balkon. Komt dus allen en geniet van het roeien,

dus in aanmerking komen voor het lidmaatschap

een biertje en een hapje eten achteraf.

van de oud-ledenvereniging. Daarnaast zijn

Met hemelschblauwe groet, Namens het bestuur,

Johan Vlastuin, Voorzitter Oud Proteus-Eretes

venster  juni 2016 19


WEDSTRO / COMPO

ROEIEN & VOEDING Eén blik op de bar tijdens een gemiddeld trainingsweekend op de Beuk en het is duidelijk welk eten favoriet is bij de roeiers. Magere kwark, volkoren brood, kipfilet en appelstroop blijken inmiddels onmisbaar. Terwijl de zware ballen nog een eitje met spek klaarmaken zijn de lichte dames alvast aan het bedenken welke chocolade ze gaan inslaan voor na het inwegen. “Neem nog wat nootjes, goeie brandstof!”, klinkt er ondertussen. Roeiers en hun eten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat is nou waar van de voedingswijsheden die er op De Beuk de ronde doen? Sportdiëtiste Bo van Rooij vertelt ons de feitjes en fabels rondom sporten en voeding.

20 venster  juni 2016


WEDSTRO / COMPO

Wil jij fit en met het juiste gewicht het nieuwe seizoen in? Proteeërs kunnen met leuke korting terecht bij Bo voor voedingsadvies op maat. Neem contact op via info@bovanrooij.nl of kijk op www.bovanrooij.nl

Licht en zwaar

Gainen

belangrijker dan men denkt. Bo: “Je

Binnen het wedstrijdroeien kennen

Het ‘gainen’ is een term die aan het

kunt het je voorstellen als een soort

we verschillende klassen waarin we

zwaar roeien wordt gekoppeld, maar

piramide, met onderin de basisvoeding.

de zware roeiers van de lichte roeiers

eigenlijk ook voor licht roeien van

Roeiers bestellen al snel van alles bij

onderscheiden. Met een maximaal

toepassing is; aankomen in spiermassa

‘body & fit shop’ maar dan moet ik ze

gewicht waar de lichte roeiers zich aan

maar ondertussen afvallen om de

nog leren hoe ze een simpele boterham

moeten houden wordt er, terecht, vaak

overtollige vetjes kwijt te raken. Deze

kunnen inzetten om hun trainingen te

gedacht dat een goed voedingsschema

zijn immers overbodig en tellen slechts

verbeteren.” Een tekort (of overschot)

vooral voor hen van groot belang is.

als ballast aan boord.

van voedingsstoffen kan meer schade

Misplaatst is echter de gedachte dat het

Helaas is het niet mogelijk om tegelij-

doen aan prestaties dan gedacht. Zo

voor de zware roeiers niet uit maakt wat

kertijd af te vallen in vetmassa en aan te

zitten roeiers vaak laag in vet-oplosbare

zij eten.

komen in spiermassa. Om aan te komen

vitaminen, terwijl je dit met een laagje

in spiermassa is namelijk een een

halvarine simpel kunt oplossen.

energieoverschot nodig terwijl er een

Wanneer de basisvoeding op orde is

Veel lichte pikken zitten ermee in

energietekort nodig is om af te vallen

kan er gekeken worden naar ‘timing’

hun maag: Hoe kom ik op mijn

in vetmassa. Dit is waarom roeiers

van voeding rondom trainingen en

inweeg gewicht? Vooral richting het

vaak in het de eerste maanden van het

wedstrijden. “Door timing kun je niet

wedstrijdseizoen gaan veel lichtroeiers

seizoen wat aankomen (in zowel spier

alleen afvallen, een goede timing is ook

ver om dit gewicht te bereiken; waar

als vetmassa) waarna met een goede

van invloed op je sportprestaties.” Aldus

sommigen alleen de chocoladepasta

verdeling van de eiwitten over de dag de

Bo. “Koolhydraatrijke voeding vóór de

laten staan leven anderen op enkele

energie-inname wat wordt verlaagd om

inspanning, eiwitrijke en koolhydraat-

zoutloze pannenkoeken per dag.

de overtollige vetjes te verbranden en

rijke voeding ná de inspanning. Vetrijk

Immers: “Licht roeien betekent niet dat

de spiermassa te behouden.

eten voor een training is niet aan te

TEKST JOLIEN HEDDES EN KOEN SIMONS FOTOGRAFIE DANIEL KORVEMAKER

Slechts tijdelijk?

je licht bent, maar dat je tijdelijk licht

raden. Vetten zorgen voor een trage

kunt zijn.” Probleem is echter dat zodra

Voedingspiramide

ons lichaam veel meer energie verbruikt

In de praktijk van Bo komen veel

koolhydraten pas later gebruikt kunnen

dan dat er binnen komt komt, het in de

roeiers, lichte én zware, voor advies

worden als brandstof.”

stress schiet. Dit zorgt ervoor dat ons

om zo sterk mogelijk aan het seizoen

Pas na de basisvoeding en de sportspe-

lichaam juist vetten gaat opslaan. Ook

te beginnen. Belangrijk hierbij is om al

cifieke voeding kan er gekeken worden

bestaat er de kans dat het elders de

lang voor het seizoen te beginnen met

naar voedingssupplementen.

energie vandaan moet halen, bijvoor-

afvallen. Zo zijn alle last minute trucjes

beeld uit onze spieren. Het is dan lastig

zo goed als overbodig en kan er tijdens

Maar natuurlijk moet je gewoon blijven

om alle benodigde voedingsstoffen

het seizoen volledig gefocust worden op

kijken wat het beste voor jóu werkt. Met

binnen te krijgen. Uiteindelijk vliegen

het roeien.

voeding kun je meer dan je denkt! 

die kilo’s er niet af en beginnen de

Bij het afvallen en op de juiste manier

prestaties tegen te vallen.

aankomen is vooral de basisvoeding

maaglediging waardoor de benodigde

venster  juni 2016 21


PE ABROAD

OLYMPISCHE SPELEN RIO DE JANEIRO

Het zal niemand ontgaan zijn: deze zomer zijn de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en van 6 tot 14 augustus trekken de Nederlandse roeiers hier ook ten strijde. Ondanks dat iedereen haar zonnige stranden kent, blijft er ook veel onbekend over Rio. Wat voor een stad is Rio eigenlijk? Hoe is het met het Braziliaans roeiwater gesteld? Welke Proteërs gaan er dit jaar van start? Het Venster ging op onderzoek uit.

geflankeerd door een berg waar het beroemde Jezusbeeld op staat en het bevindt zich vlakbij de stranden van Ipanema. Maar het is hier niet altijd rozengeur en zonneschijn; zo stinkt het er al 300 jaar lang sporadisch naar rotting. Doordat de lagune maar vier kleine toevoerpunten voor vers water heeft, is het water zeer zuurstofarm. Wanneer er ook veel organisch materiaal de heuvel afregent, kan het mooie meer binnen de

22 venster  juni 2016

De roeiwedstrijden vinden plaats op de

kortste tijd in een algenpoel veranderen,

Rodrigo de Freitaslagune, een kustmeer

met massale vissterfte tot gevolg; vorig

in het zuiden van Rio. Een prachtige

jaar nog is er binnen één week 34

locatie, omgeven door mangrovebomen,

ton dode vis uit het meer verwijderd.


PE ABROAD

In Januari 1502 deden de Portugezen

koninklijke allure: wegen werden

een mooie baai in Zuid-Amerika aan,

bestraat, land werd teruggewonnen

toen bevolkt door de Tamoio. Zo’n 50

en bebouwd en vele instituten werden

jaar later besloten de Portugezen in een

opgericht. In de hoogtijjaren van 1920

bloedige oorlog alle Tamoio te verdrijven

tot 1950 was Rio dé vakantiebestemming

en in deze vruchtbare baai Rio de Janeiro

voor de internationale jetset.

te stichten. Een eeuw later waren alle Tamoio aan ziektes gestorven of

Ondanks dat na de jaren ’60 de

verkocht. In die tijd bestond twee derde

favela’s steeds verder zijn uitgedijd,

van de bevolking uit slaven en werd

oude gebouwen plaats hebben

er veel geld verdiend op de vruchtbare

gemaakt voor wolkenkrabbers en

suikerrietplantages. Rond 1750 werd er

de criminaliteit toenam, is Rio de

zelfs goud en diamant ontdekt rond de

Janeiro nooit zijn oude pracht en praal

stad, waardoor nog meer Europeanen

verloren. Langzamerhand wordt de

immigreerden.

infrastructuur verbeterd, koloniale

TEKST KOEN SIMONS EN HEIN GIJSMAN

gebouwen gerenoveerd en worden de Toen in 1807 het leger van Napoleon

favela’s met de stad geïntegreerd. Rio

Lissabon veroverde, vluchtte de koning

de Janeiro heeft zich weer herpakt en

van Portugal naar Rio de Janeiro en werd

verandert langzaam weer in dé hotspot

de stad de hoofdstad van het Portugese

van Zuid-Amerika. Als gaststad van de

koninkrijk. Door zijn inzet veranderde

Olympische Spelen hoopt het zich nog

Rio van een kolonie in een stad met

beter internationaal te profileren.

Naast deze dooie boel monden er ook

kan ontstaan en anders van aard is

vrouwen heeft Ellen Hogerwerf zich met

verschillende, vaak illegale buizen met

dan bij een roeibaan, is het voor hen

de vrouwenacht gekwalificeerd voor de

afvalwater en ongezuiverd rioolwater in

belangrijk met ‘lastig water’ te oefenen.

Spelen en Chantal Achterberg start in

deze lagune uit.

Gelukkig is het tijdens de Spelen op

de damesdubbelvier.

De internationale roeibond is echter

het zuidelijk halfrond winter, dus zijn de

In totaal heeft Nederland maarliefst acht

de laatste tijd tevreden over de

temperaturen acceptabel.

boten gekwalificeerd voor de Spelen.

'acceptabele' waterkwaliteit, welke zij

Hopelijk kunnen onze roeiers dus net

Met de succesvolle wereldbekerwed-

streng in de gaten houdt. Ook Chantal

zo genieten van mooie prestaties als

strijd in Luzern waar Chantal brons

Achterberg, een van de Proteërs die

de toeschouwers van de Spelen in hun

veroverde en Peter zijn mannen naar

naar de Spelen gaat, heeft tijdens haar

mooie omgeving.

het goud toeschreeuwde, belooft het

trainingsstage in oktober weinig last van

Wat betreft de nummers en ploegen

een een spektakel te worden in Rio. We

het vervuilde water gehad. Zij maakt

zijn er al een aantal dingen bekend. Bij

wachten met smart af hoe Proteus’ en

zich meer zorgen over de grote golfslag

de mannen stuurt Peter Wiersum de

Neêrlands eer verdedigd gaat worden. 

van het meer, deze is niet te vergelijken

Holland Acht. Sjoerd de Groot is reserve

met bijvoorbeeld de Bosbaan. Omdat

voor de zware boordroeigroep en Bart

de golven ook nog vanuit het niets

Lukkes voor de lichte vierzonder. Bij de

venster  juni 2016 23


MEELOPEN

MEELOPEN MET DE

MATCIE

We beginnen bij the Third Man, de twee is in Brugge van de schragen afgewaaid en is daarbij in een hek beland. Dit leverde een boot vol gaten en een aantal avondjes werk voor de Matcie op. Florens laat ons weten hoe zo’n groot karwei aangepakt wordt: “We beginnen met het groter maken van de gaten’. Lachend voegt hij hieraan toe, ‘dat is soms wel eng, wanneer je in een acht van een halve ton aan het zagen bent.” De gaten worden vervolgens opgevuld met schuim. Er wordt geschuurd en er komt een laag koolstof, kevlar of glasvezel overheen. Over een paar dagen ziet the Third Man er weer als nieuw uit. Een boot vol gaten gebeurt gelukkig niet wekelijks. Andere reparaties zijn ondertussen routine geworden. Zo zitten er regelmatig krassen in de boot wanneer roeiers hun voetenboorden te laag zetten en ze door de huid van de boot heen trappen. Spantjes vervangen is ook geen probleem meer en er wordt regelmatig een afgebroken puntje gerepareerd. Dit laatste duurt ongeveer een week. Er wordt een mal gemaakt en opgevuld met epoxy. Het uitharden duurt al snel een dag. Vervolgens wordt er geschuurd, geplamuurd en ten slotte worden er drie laklagen aangebracht. Tussen deze lagen moet minimaal 24 uur en maximaal 48 uur zitten. Als dit niet lukt moet er opnieuw geschuurd worden. En ondertussen zijn we er achter gekomen dat je al vaak genoeg moet schuren hier. Naast het vele schuren en wachten zijn er ook hele leuke

We zijn benieuwd wat het raarste is wat ooit het Matciehok is

taken. “De powertools zijn geweldig om mee te werken.

binnengekomen. Na even nagedacht te hebben weet Florens

Daarnaast is het ook mooi dat elk project begint met gewoon

het: “Dat was een doormidden gebroken oefenskiff. Er was

lekker beunen. Zodra we iets tegenkomen waar we nog geen

een gat in getrapt waardoor de boot helemaal was volgelopen.

ervaring mee hebben, gaan we met z’n allen om de tafel zitten

Tijdens het uittillen was het gewicht zo groot dat de skiff

om te bedenken hoe we het gaan oplossen. Negen van de

doormidden brak. Zoiets had ik nog nooit eerder gezien.”

tien keer gaat het goed en anders proberen we het gewoon

Oefenskiffs zijn de vaste klant van de Matcie. “Ach, daar zijn

opnieuw.” En met een lekker muziekje, een volle kop koffie en

ze voor bedoeld. Oefenskiffs repareren is lekker beunen. Bij

de gezellige sfeer in het Matciehok valt het schuren ook reuze

wedstrijdboten besteden we natuurlijk veel meer tijd aan het

mee.

glad afwerken.” De Matcie is een ontzettend bijzondere commissie. “Andere verenigingen moeten maandenlang op de dure reparatie van

24 venster  juni 2016


MEELOPEN

TEKST KATJA SLANGEWAL EN HEIN GIJSMAN FOTOGRAFIE JEROEN KOSTER EN ANDREAS FISCHER

Koffie, daar begint de avond mee. Koffie en een hok vol kapotte boten, want vanavond zijn we bij de Matcie. Florens Kreuk geeft ons een rondleiding en vertelt de verhalen van de Matcie. Lekker beunen, precisiewerk en dingen slopen: het gebeurt allemaal in het Matciehok.

een bootsman wachten waar onze boten vaak binnen een week klaar zijn.” Daarnaast is het ook binnen Proteus een speciale commissie. “We hebben alleen een voorzitter en een penningmeester, verder is iedereen een klusser.” Ook bepaal je zelf hoe vaak je erbij bent en hoelang je bij de commissie blijft. “We klussen elke dinsdag en donderdagavond na het avondeten. Zelf ben ik bij de Matcie beland nadat ik had geholpen met het repareren van een boot die kapot was gegaan terwijl ik erin zat. Na deze reparatie hielp ik ook nog

Met een lekker muziekje, een volle kop koffie en de gezellige sfeer in het Matciehok valt het schuren ook reuze mee.

even mee met het groot onderhoud van de Lelijke Eend en ondertussen ben ik al vijf jaar blijven hangen.” u

venster  juni 2016 25


ALGEMEEN

 Er wordt veel aandacht besteed aan de afwerking van wedstrijdboten.

Het Genootschap

Wist je dat...

“De trots van de Matcie is onze twee met: Het Genootschap.

Iedere boot om de zeven jaar een grote onderhoudsbeurt krijgt?

Deze boot heeft in 1991 op het WK gevaren en heeft

De namen van verzaagde boten in het Matciehok hangen?

vervolgens ontzettend lang buiten gelegen ergens in Italië.

De nieuwste boten, zoals de Joris Snijders, een bananenvorm

Dit heeft de hele boot verpest, maar de Matcie wist hem

hebben en hierdoor sneller maar instabieler zijn?

te redden. We hebben het hele binnenwerk eruit gesloopt.

De CM altijd de containers leegt en de Matcie-voorzitter altijd de

Vervolgens hebben we bij het twee met-genootschap na

koffie zet?

een halfjaar geld opgehaald om de boot te renoveren. In

Je de Matcie kan helpen door je bidon in een sok te doen?

drie maanden hebben we Het Genootschap weer als nieuw

De Matcie diep zucht wanneer roeiers hun boot niet goed tillen?

gemaakt. Twee jaar geleden is hij door Amerikanen gehuurd

De Matcie de kennis heeft om een eigen boot te bouwen en dat

tijdens het WK in Amsterdam. Als huur hebben zij voor nieuwe

eigenlijk alleen een mal ontbreekt om het ook echt te doen?

carbonriggers gezorgd waardoor Het Genootschap nog beter

Je iedere dinsdag- en donderdagavond van harte welkom bent

is geworden.”

om een handje te helpen in het Matciehok? 


Eigenzinnig? Applicaties bouwen wij zelf. Gewoon, omdat we vinden dat we dat zelf het beste kunnen.

werkenbijdsw.nl


ALGEMEEN

DE VLOOT

'S WERELDS MOOISTE

Gedurende het 69-jarig bestaan van Proteus-Eretes heeft de vereniging een hoop boten versleten. De inmiddels immense vloot begon met een overnaedsche twee. In het oprichtingsjaar werd deze, later ‘Neptunus’ gedoopt, voor 150 gulden van De Laak overgenomen. In de loods liggen nog enkele van deze houten boten als overblijfselen van vervlogen tijden. Tegenwoordig worden de stellingen bezet gehouden door gele Empachers en een stel witte Filippi’s. Tevens wordt er met de nieuwste boten op het hoogste niveau gevaren door onder andere onze bondsroeiers. 28 venster  juni 2016


ALGEMEEN

blijkt te zijn. Ook gaat de kwaliteit van de boot sneller omlaag dan die van een gelijke Empacher. Deze afweging is de afgelopen jaren steeds in het voordeel van Filippi gevallen, maar wellicht wordt in de toekomst de eerste gele Empacher vier met gedoopt. Proteus onderscheidt zich van de rest van roeiend Nederland in het onderhoud. Waar andere verenigingen dikwijls de hulp van een bootsman inschakelen, gebeurt op Proteus alles intern. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook sneller.

Botenplan Bij de aankoop van boten wordt er voor een groot deel vertrouwd op het botenplan. Hierin staat voor vele jaren in het vooruitzicht wat en wanneer er aangekocht wordt. Elk jaar wordt dit botenplan aangepast aan de vraag binnen de vereniging. Wanneer het duidelijk is welke boottypen worden aangeschaft, is het de vraag welke eigenschappen de nieuwe boten zullen krijgen. In het botenplan staat al beschreven of er een boot voor licht of zwaar wordt gekocht. Het enige discussiepunt is dan: ‘hoe licht?’ of ‘hoe zwaar?’. Voor het bepalen van de rompvorm wordt er onder andere gekeken naar wat er op internationaal niveau op het water te vinden is. Dit om de overstap van trainingsboot van Proteus tot wedstrijdboot van de nationale equipe zo eenvoudig mogelijk

TEKST EWOUT VAN DER HEIJDEN EN DANIEL KORVEMAKER FOTOGRAFIE JEROEN KOSTER EN ANDREAS FISCHER

Besluit

te maken. Onze bondsroeiers hebben namelijk allen een eigen trainingsboot in Amsterdam liggen; Bart Lukkes en Chantal

Zo’n twintig jaar geleden heeft de vereniging een belangrijk

Achterberg hebben er een skiff, Ellen Hogerwerf en Sjoerd de

besluit genomen: er gaat stevig geïnvesteerd worden in een

Groot een twee zonder. De rompkeuze wordt veelal gemaakt

kwalitatief hoogstaande vloot. Voor boottypen in internationale

onder het mom van ‘zorgen dat de toproeiers de rompvorm

velden - achten, vier zonders, tweeën en skiffs - volstaan

krijgen die ze willen, de rest van de vereniging merkt het

alleen Empachers. Proteus wil haar roeiers de beste kansen

verschil toch niet’. Naast het roeiersgewicht en de rompvorm

op succes geven. Hoewel deze boottypen normaal gesproken

wordt er nog over vele bootspecificaties gesproken voordat de

bij Empacher worden gekocht ligt er één vier zonder van

boot daadwerkelijk besteld wordt. Denk hierbij aan de span,

Filippi in de loods. Eén Empacher vier zonder is een aantal jaar

dolhoogtes, de plaatsing van het roertje en eigenschappen

geleden namelijk onder een binnenvaarder gekomen en was

van de bankjes en schoenen, en dan is de discussie over

daarna niet meer te redden. Aangezien de boot al een aantal

welke palen en coxboxen gekocht worden nog niet eens

jaar mee ging werd als vervanger een tweedehands Filippi

begonnen.

aangeschaft.

Uiteindelijk wordt de boot gedoopt en kunnen vele generaties

Boten waar geen Olympische en WK wedstrijden in worden

Proteus-leden genieten van het maken van de roeihaal. Met

geroeid, zoals de vier metten, worden bij Filippi gekocht. Dit

de boten die nu in de loods liggen, een degelijk botenplan en

heeft voor- en nadelen; de aankoopprijs van een Filippi ligt

goed onderhoud door de roeiers en de Matcie ziet de toe-

wat lager, echter wil de Italiaanse bouwer wel eens een boot

komst van de vloot er rooskleurig uit. Een vloot waar iedereen

aanleveren die niet exact voor het gevraagde roeiersgewicht

trots op mag zijn. 

venster  juni 2016 29


STUDEREN

ROEIEN IS COMBINEREN TEKST KOEN SIMONS EN KATJA SLANGEWAL

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

RINGVAART

COMPO WEDSTRO LEDEN BONDSROEIER

= 20 LEDEN

BARZOLDER

“Ik was met een wijnfles aan het dansen.”

56%

IS MINSTENS ÉÉN KEER PER WEEK OP DE BARZOLDER

“Ik ben naar Narnia op zoek gegaan in het kastje onder de bar...”

STUDIEUREN PER DAG

PROTEËRS PER STUDIE 8

OVERIG

7

WB

6

LR

TI TN

5 4 3

CT

EE BK

IO

2 1 0

30 venster  juni 2016

TN MST NB TW IO AES LST CT BK TI LR MT WB EE TB


STUDEREN

39%

26%

van de ondervraagden roeit meer dan 6x per week

LANGSTE TRAINING

1 2 3 4 5

4:00:00

WEDSTRO CLUBACHT TOP-C4

vindt roeien de mooiste sport

FAVORIETE SPORTEN BUITEN ROEIEN

12:00:00

COMPO

100%

roeit slechts minder dan 1x per week

3:00:08 2:05:38

ERGOMETEREN HARDLOPEN WIELRENNEN

FITNESS GROEPSLES / DANS

WAT EEN PROTEËR DOET

“Ik heb de buik van elke vent betast, die sixpack moest en zou ik vinden.” BORRELEN

GAINEN

CHILLEN

SLAPEN

STUDIE ONTWIJKEND GEDRAG 12%

12%

31% 16%

12%

“Hoe ben ik in dit bos beland?”

12%

OVERIG

“Haha #wedstrokerstdiner” venster  juni 2016 31


 Top-C4 Inderdaad stevent af op de winst in Bokaal X.

COLOFON D.S.R. Proteus-Eretes

Het Venster is het officiële verenigings-

Redactie

Rotterdamseweg 362a

orgaan van de D.S.R. Proteus-Eretes.

Anne Marije Bodde

Postbus 322

Automatisch geabonneerd zijn ereleden,

Hein Gijsman

2600 AH Delft

leden van verdienste, leden, oud-leden,

Jolien Heddes

(015) 262 3720

donateurs en adverteerders.

Ewout van der Heijden

info@proteus-eretes.nl www.proteus-eretes.nl

Daniël Korvemaker Uitgave 5, juni 2016

Koen Simons

Oplage: 1500 stuks

Katja Slangewal

Wilt u een abonnement of adverteren? Stuur

Elke Wennekers

een mail naar venster@proteus-eretes.nl

Daniël Willemsen

Profile for Venster

Venster 2016 - 06  

Het Venster van de D.S.R. Proteus-Eretes juni 2016

Venster 2016 - 06  

Het Venster van de D.S.R. Proteus-Eretes juni 2016

Profile for venster
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded