__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JULI 2015

alles over de

AANBOUW WEDSTRIJDSEIZOEN COMPOSEIZOEN EN: OWee Voorbeschouwing

|

Wat doet Rise?

|

Interview met Theo Potma


ALGEMEEN

Beste leden en oud-leden, Het is een vreemde gewaarwording om nu zelf dit redactionele stuk te mogen schrijven. Één toch altijd wel dat, wanneer de deadline van de stukken in zicht kwam, de redactionele bijdrage er ook altijd op tijd bij zat, zomaar, opeens. Het plotseling verschijnen (of verdwijnen) hebben we, op het moment van schrijven, goed kunnen ondervinden. De zon is eindelijk, na een veel te lange verlofperiode, weer terug te vinden bij de Schie, maar had op de weg terug wel de wind opgepikt. Gelukkig is de wind verder

REDACTIONEEL

doorgereisd naar andere oorden en kan er nu weer met volle teugen genoten worden van

VOORZITTER

van de zekerheden binnen Het Venster was Beste leden en oud-leden, Nu dit tweede Venster voor jullie ligt is het einde van seizoen 2014-2015 in zicht. Na een stuk over de start van een bestuursjaar, het beleid en een bijzondere ALV is nu alweer de afronding en overdracht in volle gang. In januari en februari vonden twee prachtige botendopen plaats met vele oud-leden waar de ‘Joris Snijders’ en ‘Hans Bergers’ aan onze vloot toegevoegd werden. Eind februari volgde een fantastische 40ste

zon en water.Het genot van een baantje varen

editie van de Van Oord Winterwedstrijden die

wordt vergroot wanneer dit vooraf is gegaan

door heel roeiend Nederland positief ontvangen

door een hele dag binnen hard te hebben

werd. De huur van de ruimtes bij Lijm&Cultuur

gestudeerd, er moeten immers ook tentamens

bleek de juiste stap op het juiste moment,

worden binnengekopt en BSA’s gehaald worden.

volgend jaar weer! De eerstejaars lichte heren

Wanneer men een lekker baantje afsluit in de

die de Heineken wisten te winnen en bij de

zon, met een witbiertje of een appelsap (voor

zware heren kwam het geweld een week later

de wedstro’s onder ons) in de ene hand en Het

van de Oude Acht door voor het eerst in onze

Venster in de ander, is je dag helemaal geslaagd.

verenigingsgeschiedenis de Blauwe Wimpel

Veel leesplezier!

in het H1Div8+ te winnen. Een prachtige borrel in april volgde waar wederom een hoop

Thijs

oudgedienden lieten zien dat hun hart voor de vereniging nog altijd klopt. Een oude vier bij de beste drie op de Varsity, bovenaan in de competitie voor heren eerstejaarsC4’en, 11 blikken en 3 NK-titels op de Hollandia. Kortom, wat gaat het goed met de vereniging! Met veel plezier kijken wij uit naar komende OWee om samen met de hele vereniging aan elke nieuwe student te laten zien dat Proteus-Eretes de mooiste studenten roeivereniging van Nederland is. Met hemelsblauwe groet, Jorrit Molendijk

2 venster  juli 2015


INHOUDSOPGAVE

06 08 10 12 16 20 22 24

26

Algemeen

ALLES OVER DE AANBOUW

Tradities

KRUITHUIS & DE BEUK

Techniek & Innovatie

RISE: ROEIEN OP HOGER NIVEAU

Helden van Vroeger

THEO POTMA

Wedstro / Compo

WEDSTROSEIZOEN VS. COMPOSEIZOEN

Oud Proteus-Eretes

HULDE’S, BRAVO’S EN FELICITATIES

PE Abroad

FISU LUZERN

Tradities

OWEE 2015

Algemeen

BEDRIJFSROEIEN

venster  juli 2015 3


fEEStjE? Iets te vieren? Dat kan bij de Sjees in onze aparte ruimte ‘De drie Cronen’. Een leuke ruimte waar je met +/- 70 man kunt borrelen en met max. 40 man kunt lunchen/dineren. De ruimte is voorzien van een eigen bar, ideaal voor afstudeerborrels!

grand cafe

de sjees

Bij Grand Café de Sjees is gezelligheid gegarandeerd! Met vriendelijk personeel en een sfeervolle locatie is dit de ideale plaats om heerlijk met zijn tweeën te genieten van een overheerlijke lunch, een fles bubbels met hapjes of een uitgebreid diner.

PIETVONK.NL VOLDERSGRACHT 20 DELFT VOOR AL UW FIETSBENODIGDHEDEN 015 - 2123252


ALGEMEEN

 Bestuur op vakantie in Marokko

VAN HET BESTUUR Het is alweer ruim een jaar geleden dat wij ruw werden ontwaakt door het 67e bestuur om plaats te nemen in het 68e bestuur van de D.S.R. Proteus-Eretes. Waar aan het begin van het jaar het bestuurshok nog onwennig voelde, voelt Proteus nu meer als een thuis dan je eigen kamer en dat komt vooral door alle mooie herinneringen.

Bestuursvakantie

chille vakantie waarbij we lekker hebben

boven tijdens de bonte-karaokeavond

Waar de meeste Delftenaren in de

kunnen bijkomen en weer opgeladen

waar vele hitjes voorbij kwamen. Tijdens

voorjaarsvakantie op zoek gaan naar de

waren voor het aankomende seizoen.

TEKST MARLOES ABEN EN GEERTJE SLINGERLAND

witte sneeuw, besloten wij de zon op te

het bowlen werden verborgen talenten ontdekt. Waar de een de ene strike na

zoeken in het zonnige zuiden: Essaouira,

Bestuursuitjes

de andere gooide, viel Sander iets te

Marokko. In het kustplaatsje hadden

Tijdens het seizoen zitten we natuurlijk

letterlijk voor de bowlsport. Bij het vol-

we een mooi huis geboekt waar zelfs

niet stil, integreren met andere besturen

gende uitje worden de lachspieren goed

huisvrouw Rizelène voor ons zorgde.

hoort daar ook bij. Na een lange winter

getraind tijdens de lachtherapie! Het

Elke ochtend werden we wakker door

zonder contact met andere verenigin-

einde van het bestuursjaar is in zicht

het geluid van een sinaasappelpers en

gen was het tijd om met Pelargos uit

en dus wordt het ook tijd om vooruit te

stond er een lekker ontbijtje voor ons

Den Haag te dineren. Na een lekkere

gaan kijken. Het KB69 is inmiddels aan

klaar op het dakterras. In de stad zelf

maaltijd overhandigden ze ons een

de vereniging gepresenteerd en staat

was het vrij opvallend dat we meerdere

passend cadeau, een boek waarmee je

enthousiast te trappelen om het stokje

malen werden aangesproken met de

goed Haags kan leren spreken. Zo kun-

volgend jaar van ons over te nemen.

vraag: “Happy cake? Do you want

nen we voortaan nog beter integreren in

Wij wensen ze in ieder geval heel veel

happy cake? No, maybe later!” Helaas

Den Haag. Naast integreren met andere

plezier en hopelijk kunnen zij net zulke

kwamen we hen heel vaak tegen en

besturen, integreren we ook met elkaar

mooie herinneringen overhouden aan

snapte ze vanzelf dat de ‘later’ nooit zou

door maandelijks een bestuursuitje te

hun eigen bestuursjaar. 

komen. Uiteindelijk was het een hele

plannen. Zo kwam Arthurs passie naar

venster juli 2015 5


ALGEMEEN

Afgelopen april is verenigingsgebouw “de Beuk” achttien jaar oud geworden. Op vier april 1997 werd, na jaren van financiering en planning, het gebouw geopend. Achttien jaar later is de vereniging bijna gegroeid tot de maximale capaciteit van de grote botenloods, het vlot en het ruime gebouw, dus het is tijd voor een volgende stap.

Bestuur 68 heeft aan het begin van dit academisch jaar het

Waarom een roeibak?

ambitieuze plan geformuleerd om de Beuk in de komende

Het verbouwingsplan is begonnen bij de wens voor een ind-

jaren te gaan uitbreiden. Aanleiding hiervoor is de wens voor

oor-roeibak, maar waar is deze wens ontstaan? De afgelopen

een indoor-roeibak, ingegeven door de wedstrijdsectie, om

jaren is het roeien in grote mate aan het professionaliseren,

het roeien op Proteus-Eretes verder te professionaliseren. Om

niet alleen bij de KNRB, maar ook bij regionale talentcentra

dit plan verder uit te werken is een enthousiaste werkgroep

en bij de verenigingen. Dit proces begint bij professionele

samengesteld uit studenten Bouwkunde en Civiele Techniek,

coaching, maar vraagt natuurlijk ook om faciliteiten. Wat

die de mogelijkheden op het verenigingsterrein heeft onder-

betreft de vloot en de ergometerzolder is Proteus-Eretes

zocht, en natuurlijk is gekeken naar wensen van de vereniging.

goed voorzien, en het sportcentrum van de TU Delft biedt

Door middel van enquêtes en een inspraakavond is een

uitstekende trainingsfaciliteiten. Een goedwerkende roeibak

duidelijke inventarisatie gemaakt van ideeën en meningen

om een realistische roeihaal te simuleren ontbreekt echter.

van de leden, en daaruit blijkt dat de aanbouw een goede

De twee profcoaches die dit seizoen verantwoordelijk zijn

gelegenheid is om direct een aantal andere onderdelen van

voor de eerstejaarssectie, beide afkomstig van Orca, hebben

het gebouw te verbeteren.

zeer positieve ervaringen met de roeibak die Orca deelt met Triton en Viking. Er zijn met name twee voordelen van een dergelijke overdekte roeibak. Ten eerste is een roeibak in een gecontroleerde omgeving een onmisbaar instrument voor

6 venster  juli 2015


ALGEMEEN

Al gaan we als Delftse studentenvereniging natuurlijk geen voorbeeld kopiëren, maar een betere variant ontwikkelen.

klein voor acht werkplekken. De keuken is in zijn huidige vorm niet logisch in te delen, en met het grote aantal commissies en coachkaders is een extra commissieruimte wenselijk.

De aanpak Proteus-Eretes zou zichzelf niet zijn, als innovatie en eigen inzet niet hoog in het vaandel zouden staan in dit project. Daarom wordt samenwerking gezocht onderwijsinstellingen en bedrijven om te onderzoeken hoe een roeibak, die in verband met de kosten geen stromend water bevat, zo realistisch mogelijk een haal simuleert. Graag horen we van enthousiaste studenten Werktuigbouwkunde, Maritieme

TEKST MARTIN BAKKER NAMENS WERKGROEP AANBOUW

Techniek of Lucht- en Ruimtevaarttechniek die hierover willen coaches, doordat er van zeer dichtbij en individueel gecoacht

meedenken. De Werkgroep Aanbouw is momenteel druk

kan worden. Daarnaast maakt een overdekte trainingsfaciliteit

bezig met een schetsontwerp, een gedetailleerde planning en

het mogelijk om technisch te kunnen trainen wanneer het

een kostenraming, om aan het begin van het academische

weer dit niet toelaat. Met name in het voorseizoen, juist

jaar een plan van aanpak aan de ALV te kunnen voorleggen.

wanneer eerstejaarsploegen veel baat hebben bij roeitechniek,

Een groep leden en oud-leden is werkt ondertussen aan de

kan vaak niet geroeid worden en is een ergometer het enige

PR-kant van het project. Zij zullen binnenkort een informa-

alternatief. Bovendien zorgt een roeibak als het voorbeeld in

tieborrel organiseren, waarover nog bericht zal volgen, en er

Utrecht ervoor dat er niet alleen individueel, maar ook met

zullen verschillende activiteiten bedacht worden in het kader

een hele ploeg getraind kan worden. Al gaan we als Delftse

van de financiering van het project.

studentenvereniging natuurlijk geen voorbeeld kopiëren, maar

Om dit project te kunnen laten slagen is ieders steun de

een betere variant ontwikkelen.

komende jaren hard nodig. Zowel leden als oud-leden worden (o.a. via een e-mailnieuwsbrief) op de hoogte gehouden van

Prioriteitsruimtes

de ontwikkelingen. We hebben veel baat bij tips, feedback en

Met een indoor roeibak van ongeveer 11x11 meter als

meningen. Aarzel dus niet om contact op te nemen met:

uitgangspunt van de aanbouw, is gekeken naar andere

aanbouw@proteus-eretes.nl en volg aanbouw.proteus-

wensen voor verbetering aan het gebouw. Hieruit kwamen

eretes.nl voor het laatste nieuws. 

drie prioriteiten naar boven. Allereerst is de bestuurskamer te

venster  juli 2015 7


TRADITIES

Het huidige Kruithuis werd gebouwd in 1660 ver buiten

kruittorens staan midden in een vijver, de rest van het

de stadsmuren van Delft. Dit gebeurde nadat het oude

complex is ommuurd en heeft een slotgracht. Vroeger hadden

Kruithuis in de binnenstad zes jaar eerder met een grote

beide torens een ophaalbrug naar een eilandje in het midden,

explosie was verwoest. Deze ramp staat bekent in Delft als

maar tegenwoordig ligt er een houten steiger die de twee

de Delftse donderslag, het precieze aantal slachtoffers is niet

torens met elkaar en de kant verbindt.

(meer) bekend, maar volgens de verhalen lag een aanzienlijk

Vanaf de jaren 70 zitten De Delftse Zwervers in een van de

gedeelte van Delft plat. De ontploffing schijnt zelfs tot op Texel

torens, en vanaf de fusie is ook Proteus-Eretes in het Kruithuis

te horen zijn geweest.

getrokken. Net na de fusie van Proteus en Eretes was er

Het nieuwe Kruithuis is gebouwd naar het ontwerp van

namelijk geen verenigingsgebouw en de gemeente Delft wees

Pieter Post. Het kreeg twee torens die ieder 400.000 pond

een stukje Kruithuis aan het nieuwe Proteus-Eretes toe. Het

kruit konden opslaan, wat in der tijd erg veel was. De twee

vertoeven in het Kruithuis had ook zo zijn nadelen: de vloer

8 venster juli 2015


TEKST ROBIN VAN DER MEEL EN LIZA VAN DEN BERG

TRADITIES

van de barzolder was tevens het plafond van de botenloods,

te maken. Een oude Praxis loods aan de overkant van de

dus tijdens borrels droop er bier tussen de planken door

Schie leek een geschikte oplossing te bieden. Een nieuw

de loods in en je moest je boot ook nog best een stukje

verenigingsgebouw werd ontworpen door oud-Delftenaar en

tillen voor je hem in de Schie kon leggen. Al vroeg was wel

architect Gunnar Daan en dit leidde tot de oversteek in 1997

duidelijk dat dit tijdelijk zou zijn, omdat er plannen waren voor

van het Kruithuis naar de Beuk. Op 4 april werd de Beuk

een roeibaan in de Delftse Hout, waar Proteus-Eretes dan

geopend door Gerrit Athmer samen met Erica Terpstra. Het

gevestigd zou worden. Toen dit definitief niet door ging, werd

nieuwe gebouw had een grotere barzolder, lag dichter bij

er begonnen met plannen maken voor een eigen clubhuis

het water en zeker de loods was indrukwekkend, een van

in Delft. De vereniging werd daarnaast ook te groot voor de

de grootsten in Nederland. De Beuk wordt misschien binnen

beperkte ruimte in het Kruithuis.

enkele jaren nog iets uitgebreider dan hij nu al is. Plannen voor

In 1994 werd de bouwcommisie opgericht om de plannen

een aanbouw met indoorroeibak liggen namelijk al op tafel. ď Ž

venster juli 2015 9


TECHNIEK & INNOVATIE

WAT DOET RISE? RISE is bezig met het bouwen van de snelste roeiboot ter wereld! Om dit te bereiken, passen ze verschillende innovaties toe in een vierpersoonsroeiboot, zoals rolriggers en draagvleugels. Bij een snelheid van 17 km/h zal de boot uit het water komen, waardoor de weerstand drastisch verlaagt. De romp van de boot is een bestaande hudson 4- gebruikt door de Holland Vier.

RISE

ROEIEN OP HOGER NIVEAU De roeiwereld heeft de afgelopen jaren stilgestaan op gebied van innovatie in vergelijking met andere sporten zoals zeilen. Als Delftse studenten zijn wij constant op zoek naar verbeteringen van de huidige situatie en is de roeiwereld natuurlijk interessant, omdat er nog zoveel te halen valt.

10 venster  juli 2015


TECHNIEK & INNOVATIE

Met onze boot willen wij de ogen openen van de roeiwereld en laten zien wat er allemaal mogelijk is als er geen grenzen gesteld worden. Vanuit dit idee is RISE, Rowing

plaatsing in de boot, waardoor de boot

Innovation and Sports Engineering, op-

een constantere snelheid zal behouden.

Strijden tegen andere universiteiten

gericht door studenten van Proteus en

Dit is gunstig voor het gebruik van de

Zoals eerder vermeldt, zal de boot niet

Laga. We waren volledig vrij hoe we dit

draagvleugels. Door de draagvleugels

mee mogen varen met de reguliere

DreamTeam zouden inrichten en kozen

zal de boot bij een snelheid van

wedstrijden. RISE zal tegen boten

natuurlijk om een zo snel mogelijke roei-

ongeveer 17 km/h uit het water komen,

van andere universiteiten strijden. De

boot te maken. Niet zomaar een snelle

waardoor het nat oppervlak en daar-

boten zullen hierbij beoordeeld worden

roeiboot, maar een "vliegende" roeiboot.

mee de weerstand aanzienlijk wordt

op zowel hun snelheid als de mate

Tegenwoordig zijn naast Proteërs en

verkleind.

van innovatie. RISE droomt van een

Lagaaiers ook een Skadiaan en zelfs een paar niet-roeiers lid van het team geworden. Momenteel zijn we met

wedstrijd plaats zal vinden. Hiermee willen we bereiken dat de universiteiten

een team van 12 studenten. Met onze

Naast deze twee grote innovaties zijn

elkaar uitdagen om telkens een stapje

boot willen wij de ogen openen van de

we ook bezig met enkele kleinere

verder te gaan en daarmee ook de

roeiwereld en laten zien wat er allemaal

aanpassingen, zoals een elektronisch

roeiwereld te verbazen.

mogelijk is als er geen grenzen gesteld

roer en beter gevormde bankjes. Deze

worden. De verwachting is echter niet

aanpassingen zijn nodig vanwege de

Help jij mee?

dat deze innovatieve roeiboot zal mogen

rolriggers. Het voetenbord staat name-

In september willen we met het team

meevaren met de reguliere competitie,

lijk niet meer vast waardoor het sturen

beginnen met het ontwerpen van een

alhoewel het hebben van draagvleugels

met de welbekende stuurkabeltjes een

nieuwe boot. Hiervoor zijn we op zoek

niet in de reglementen van de KNRB

grotere uitdaging wordt. Ook zouden

naar nieuwe enthousiaste teamgenoten

terug te vinden is.

de roeiers op reguliere bankjes steeds

die zich in willen zetten voor innovatie

zichzelf van het bankje duwen. Deze

in de roeiwereld. Als onderdeel van

Grote innovaties.. TEKST DREAMTEAM RISE FOTO KA-CHUN LO

.. En kleine aanpassingen

terugkerend evenement waarin deze

innovaties worden allemaal gedaan om

RISE ben je niet alleen op een andere,

De grootste innovaties die momenteel

het uiteindelijke doel te bereiken: de

interessante manier met roeien bezig,

worden toegepast door RISE zijn

snelste roeiboot ter wereld ontwerpen

maar leer je ook je studiekennis toe te

rolriggers en draagvleugels. Rolriggers

en bouwen! Momenteel wordt de

passen in een werkelijk product. Dit is

zijn jaren geleden al toegepast in

boot verbeterd en getest. Met deze

eigenlijk een onmisbare ervaring als

bijvoorbeeld Empacher skiffs, maar

boot willen we een ‘proof of concept’

engineer, omdat je bij een dreamteam

zijn uiteindelijk verboden bij reguliere

behalen, om vervolgens een nieuwe

dingen leert die je niet in je studieboe-

roeiwedstrijden. Tegenwoordig worden

boot te ontwerpen en te bouwen. In

ken kunt terugvinden. Meer informatie

ze ook gebruikt in enkele recreatie skiffs.

deze nieuwe boot worden de leerpunten

vind je op www.risedelft.nl of neem

RISE past ze echter voor het eerst

van de eerste boot meegenomen en

contact op via info@risedelft.nl. 

toe in een vierpersoonsboot. Door de

het ontwerp geoptimaliseerd, zodat er

rolriggers is er minder gewichtsver-

nog hogere snelheden kunnen worden behaald.

venster  juli 2015 11


HELDEN VAN VROEGER

 Theo Potma

INTERVIEW

THEO POTMA VERTELT VERHALEN VAN VROEGER Het jaar is 1947, en Virgilius Roeivereniging Proteus wordt opgericht door Gerrit Athmer. Bekende geschiedenis voor elke Proteër. Minder bekend zijn de tijden die daar op volgden: houten boten, slecht voedsel bij de Toko en studentenprotesten. Daarom duikt het Venster de geschiedenis in en plaatst het iedere uitgave een interview met een lid van weleer. In november spraken we Kurt von Morgen, oud voorzitter in ‘54/’55. Voor het Venster dat nu in je handen ligt spraken we Theo Potma, lid geworden in 1951 en vroegen hem naar zijn studententijd bij Proteus.

12 venster  juli 2015


HELDEN VAN VROEGER Na het zinken van de boot tijdens de Head van 1952 moesten de 8 mannen naar de kant zwemmen. Dit was ijskoud aangezien er ijs in het water lag. Gelukkig waren er een aantal vriendelijk mensen die de roeiers aan de kant trokken. Een van deze Amsterdammers bood de 8+ zelfs aan om te komen douchen bij hem, van dit aanbod werd dankbaar gebruik gemaakt en zo stonden ze met z’n negenen in een stomend hokje op te warmen. Toen de Amsterdammer terugkwam met een dienblad vol oude jenever was de wedstrijd welis-

TEKST SJOERD BOSMA EN KATJA SLANGEWAL FOTO ERNA KUIK MET DANK AAN THEO POTMA

waar verloren, maar een mooi verhaal was geboren.

“In ’52 startte ik samen met Kurt von Morgen de Head of the

acties ontstonden tegen deze “Consilium Abeundi” (raad

River Amstel. Nog voordat we startten was er een aanvaring

om weg te gaan - red.) die was ingegeven door de rector

waardoor er een scheur in de taft ontstond. Dat was, naast

magnificus Bottema. “Bij Virgiel was het idee ontstaan om het

een slechte tijd, ook jammer voor de stuurman: er lag ijs op de

straatje van Alcuin (sociëteit van Virgiel - red.) naar het station

Amstel en elke haal kreeg hij een plens water over zich heen.

de Bottemaweg te noemen. Bottema werd uitgenodigd om

Na een zware wedstrijd hebben we vluchtig aangelegd na de

een straatnaambordje te onthullen, maar er was een twist.

Berlagebrug, alwaar na het synchroon uitstappen de boot als

De eerste keer dat hij het bordje onthulde stond er alleen

een onderzeeër het water in zonk!"

Bottema, pas bij de tweede poging stond er ook weg.” Al met

Een contrast met vroeger

Abeundi waren niet gewenst.

De mooie verhalen van vroeger zijn dus zeker de wereld

al ware de boodschap duidelijk: Bottema en zijn Consilium

volgens Potma goed. “Een jaar of tien geleden was ik voor het

Roeien met de riemen die ze toendertijd hadden

laatst op de vereniging, en wat een verschil met vroeger was

Theo Potma, 82 jaar oud en ooit student werktuigbouwkunde

dat. We begonnen in een kleine loods schuin tegenover het

lepelt de anekdotes één voor één op. “Sociëteit Alcuin was

Kruithuis, waar we een overdekking hadden gemaakt om de

toen net nieuw. Er is veel tijd van vrijwilligers ingegaan om

nog niet uit, maar ook in het heden doet Proteus-Eretes het

boten droog te houden.” Het contrast met nu kan niet groter

neer te zetten wat er vandaag de dag nog steeds staat.

zijn. Ook de bekende houten boten van weleer zijn geen

Zwoegen in de kelders en ’s avonds eten aan de speciale

grapje. In de tijd van Potma begon er langzaamaan overge-

roeierstafel. Het eten op Virgiel was voor roeiers eigenlijk

stapt te worden naar boten van kunststof. Voor de botenman

ondermaats. Pas later toen ik Commissaris Loods bij Proteus

(waar Potma steevast een salaris bezorgde) Nico, een lastige

werd begreep ik hoe dat kwam: er was ontzettend veel drive

tijd: “Nico, hoe zit dat nou met het hout, is dat het beste voor

bij elk lid om de vereniging de beste te maken maar financieel

de vloot?” waarop Nico reageerde “Ja Theo, weet je wat het is,

was er weinig speelruimte.”

hout is iets dat leeft en alles wat leeft heeft snelheid!”.

Uiteindelijk heeft Potma zijn studie werktuigbouwkunde

Protesteren en studeren

afgerond en na een aantal jaren bij de luchtmacht en een aantal werkzame jaren in de industrie heeft hij zijn eigen

Studeren in die tijd was natuurlijk ook anders dan nu maar

milieubureau opgericht waarvan hij 10 jaar directeur is

er zijn zeker paralellen. Tijdens de oorlog was het studen-

geweest. Net als met Potma is het ook met Proteus goed

tenaantal van de TH (zoals de TU toen heette - red.) sterk

gekomen. De kleine ondervereniging is uitgegroeid tot een

ingezakt maar dat beleefde al snel weer een opleving toen

grote, zelfstandige vereniging met heerlijk eten en genoeg

deze voorbij was. Een combinatie van veel langstudeerders

plaats voor de hele vloot. En daarmee zijn we weer bij de voor

en ruimtegebrek leed tot de aanstaande introductie van wat

elke Proteër bekende geschiedenis aanbeland. 

nu het BSA is geworden. Felle studenten protesten en ludieke

venster  juli 2015 13


FOTOPAGINA

14 venster  juli 2015


TEKST SJOERD BOSMA EN DANIËL WILLEMSEN

FOTOPAGINA

venster  juli 2015 15


WEDSTRO / COMPO

WEDSTRIJD ROEISEIZOEN COMPETITIE ROEISEIZOEN

TEKST SJOERD BOSMA, DAVE VERSTRATE, KATJA SLANGEWAL EN DANIËL WILLEMSEN

16 venster  juli 2015


TEKST SJOERD BOSMA EN DANIËL WILLEMSEN

WEDSTRO / COMPO

De Hollandia Roeiwedstrijden, het

slot natuurlijk de finale en voor Proteus-

maar gelukkig hebben roeiers hier

eerste échte meetmoment voor wed-

Eretes de winst! Die overwinning komt

een trucje voor: na de wedstrijd even

strijdroeiers over 2 kilometer is weer

niet zomaar aanwaaien: onmisbare

de schoentjes in de boot natmaken

achter de rug. Voor alle betrokkenen

ingrediënten zijn bijvoorbeeld brakke

scheelt toch al snel weer honderd

één van de spannendste momenten

coaches (het aantal blikken is recht

gram. Verder is tijdens de wedstrijd

van het seizoen maar ook de kans om

evenredig met het aantal brakke

een fiets (voor coaches) onmisbaar. OV

te laten zien wat je als roeier waard

coaches), een nabijgelegen tennisbaan

fietsen zijn vaak al op, maar gelukkig

bent. Met 11 blikken waaronder 3

waar tussen wedstrijden door gechilld

hebben we de VervoersCie die jouw

NK titels kan er door Proteus-Eretes

kan worden (totdat heren van Aegir

fiets gratis naar de eindbestemming

met veel trots worden teruggekeken

daar gaan slapen en je vriendelijk

brengt (en weer terug)! Tot slot hebben

op deze krachtmeting. Wat de NK

edoch dringend wordt verzocht het

we uit betrouwbare bron vernomen dat

nummers speciaal maakt ten opzichte

terrein te verlaten) en een boot op

biertjes op de goede afloop (boga’s)

van andere wedstrijden is de toernooi-

gewicht (roeiers op gewicht helpt ook).

altijd in de smaak vallen (mits het doel

vorm. Om 17:00 op vrijdag zijn er dus

Je boot kan namelijk na een wedstrijd

realistisch is) en dat roeiers hier niet

al de eerste voorwedstrijden met voor

geselecteerd worden voor een

aan mee dienen te doen. Kortom een

de verliezers op zaterdag ochtend

weging – als je boot te licht is word je

lang maar bevredigend weekend op

een herkansing. Hieruit volgt dan

gediskwalificeerd. Toch een spannend

de Bosbaan. Moge er nog vele van

plaatsing in een halve finale met als

moment als je boot er uit gepikt wordt,

zulke weekenden volgen! 

Feesten, bier, roeien, taarten winnen,

Daarnaast waren natuurlijk ook de

in een heerlijke zon lag de Schie

meer bier, zonsopkomst (als we daarna

Skøll Cup en de Rottebokaal mooie

vol met bootjes uit het hele land. De

ons bed in mogen duiken), nog heel

dagen in het compoleven. Gelukkig

wedstrijd begon met blik en dit zette

veel meer bier, ja wij weten wel hoe je

zaten er tussen deze wedstrijden nog

zich goed door in prachtige piekmo-

helemaal naar de compo moet gaan.

andere memorabele dagen, nee, vooral

menten van verschillende ploegjes.

Dat hebben we afgelopen jaar goed

nachten. Het compoleven bestaat

Zaterdagavond was de wedstrijd voor

laten zien! Niet alleen op de feestjes,

natuurlijk niet alleen uit het roeien,

de mensen die de 4.5 km toch iets te

maar ook op roeigebied doen wij

de roeifeestjes zorgen voor mooie

ver vonden: de PEiK. Ook hier waren

compo’s het goed. Op meerdere

herinneringen en geweldige verhalen

er genoeg Proteus ploegen, die het

wedstrijden is er een eerste plek

die helaas de meeste compo’s de

genot van winnen hebben mogen

veroverd door verschillende ploegjes.

volgende ochtend weer vergeten zijn..

ervaren. Een ander groot piekmoment

Zo begon het jaar al goed met een fina-

Al met al zijn er het afgelopen jaar

was Project PEiL! Maar dat weet

leplaats tijdens de Asopos Najaars en

een hoop mooie dagen en nachten

iedereen nog wel toch? Toch?!

een blik op de Gyas-Hunze. Maar het

geweest, maar de aller-aller mooiste

Nu de Orca Composlotwedstrijden

seizoen begon natuurlijk pas echt in

wedstrijd en het aller-aller beste feest

ook geweeest zijn, wensen wij na dit

maart bij het NOOC openingstoernooi.

was natuurlijk op 16/17 mei. De PEiL

heerlijke roeijaar alle compo's en ook

Een prachtig toernooi, helaas na afloop

met Project PEiL. Helaas startend in

wedstro's een fijne vakantie. 

een iets minder mooi bungalowpark.

de regen, maar op zondag eindigend

venster juli 2015 17


WEDSTRO / COMPO Een 8km lange wedstrijd, die in boten met acht palen verroeid wordt en waarbij de verenigings-

WINTERWEDSTRIJDEN

achten strijden om de blauwe wimpel.

HEAD OF THE RIVER

HEINEKEN ROEIVIERKAMP

HOLLANDIA / NK KLEIN

VARSITY

RACEROEI

De corporale wedstrijd in Houten waarbij de oude vieren een afstand van 3km roeien om de felbegeerde gouden blikken te bemachtigen.

FEBRUARI

MAART

APRIL

Regen, party met paal, blauw vooraan oftewel de HNOT.

NOOC OPENING

GYAS HUNZE

NEREUS CARPIT NOCTEM

SKØLLCUP Eerste competitieroeiwedstrijd op de Bosbaan van het jaar, waar befaamde Skollburgers worden verkocht.

18 venster  juli 2015

ROTTEBOKAAL

PEIL


WEDSTRO / COMPO In het (zonnige?) zuidelijke Tilburg worden de punten in de klassementen middels een knock-out systeem verdeeld.

WESTELIJKE REGATTA

REGATTA

ZRB

ARB / NK GROOT In grote nummers wordt

NSRF SLOTWEDSTRIJDEN

KONINKLIJKE HOLLAND BEKER

er gestreden om NK titels. Developmentklassement

MEI

Eerstejaarsklassement

JUNI

JULI

NOOC C4+ Competitie Kruithuisbokaal (Cl8+) Sprintbokaal (meerdere)

PEIK

EUROS DRIENERLO REGATTA

RINGVAART

OKEANOS SPRINT

ASOPOS DRIEKAMP

Vlietbokaal (4+)

ORCA COMPOSLOT

Wedstrijd over 100 kilometer die dit jaar voor de 40 e keer werd georganiseerd.

venster  juli 2015 19


OUD PROTEUS-ERETES

Geacht e leden en oud leden, Jullie zullen het allemaal meegekregen hebben maar Proteus-

Het bestuur van Oud Proteus-Eretes heeft ook ambities. Het

Eretes heeft afgelopen Head of the River voor het eerst in

ledenaantal van de reunistenvereniging is de laatste jaren

de geschiedenis de Blauwe Wimpel bij de heren gewonnen!

gestaagd gegroeid en het komend jaar hopen we de grens

Natuurlijk heerste bij veel oud-leden een gevoel van trots

van 600 oud-leden te doorbreken. Het bestuur is van mening

mede doordat het winnen van de Blauwe Wimpel al vele

dat het aantal oud-leden in de toekomst moet kunnen groeien

jaren, zelfs roeigeneraties lang hoog op de doelenlijstjes heeft

naar 1000+. Hiervoor zijn wel structurele verbeteringen nodig

gestaan, maar nog geen enkele ploeg, zelfs ploegen met een

binnen Oud Proteus-Eretes en in de samenwerking tussen

groot aantal toppers was hier ooit in geslaagd. De reacties

de reunistenvereniging en de roeivereniging. De afgelopen

nadat het nieuws bekend werd stroomde dan ook binnen.

jaren zijn hier al stappen in gemaakt en komend jaar zullen

Veel hulde’s, bravo’s, b’vo’s en felicitaties, maar daarnaast

deze ook samen met het bestuur van Proteus-Eretes verder

ook: “die Blauwe wimpel ontbrak toch echt nog wel” en “dat

uitgebouwd worden. Ook staan we als bestuur open voor alle

werd ook wel tijd”. Iets meer dan een week later volgde een

suggesties. Daarnaast zijn we op zoek naar ten minste één,

Blauwe Wimpel borrel waar veel leden en oud-leden in een

maar het liefst twee oud-leden die het leuk vinden om deel

opgewekte sfeer de mannen huldigden en de wimpel in de

te nemen in het bestuur en samen met ons de ambities meer

daarvoor bestemde mast aan het balkon gehesen werd.

structuur willen geven.

Wat wij ons op de Blauwe Wimpel borrel realiseerden is

Als laatste willen we u allen graag uitnodigen voor de

het feit dat het alweer 5 jaar geleden is dat onze oprichter

oud-ledendag. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 26

Gerrit Athmer overleed. Het is bizar om te bedenken dat er

september 2015. Net als andere jaren zal er onder andere

sindsdien alweer bijna een hele generatie Proteërs is die Gerrit

teruggeblikt worden op het afgelopen jaar en zal het bestuur

Athmer nooit heeft kunnen ontmoeten en de naam wellicht

de financiele situatie aan u presenteren. Eén van de zaken

alleen koppelt aan de verhalen tijdens de introductieperiode,

die besproken zal worden is een verhoging van contributie.

de foto op de barzolder en de Empacher 8+ in de loods. Ik

Het bestuur is van plan komend jaar de contributie voor

vind het leuk om te zien dat Alice Athmer daarentegen wel

Oud Proteus-Eretes licht te verhogen naar 40 euro per jaar.

herkend, aangesproken en betrokken wordt bij de vereniging

Hierdoor kunnen wij Proteus-Eretes ook de komende jaren

als een soort oma van alle leden. Bijzonder was dan ook het

zo goed mogelijk ondersteunen ondanks het feit dat alles en

moment dat Maarten van Blokland als slag van de Oude Acht

dus ook roeiboten duurder zijn geworden. Ook zal het nieuwe

een fotolijstje overhandigde aan mevrouw Athmer met daar

bestuur van Proteus-Eretes de plannen voor het komende jaar

een actiefoto van de ploeg en een symbolisch stukje van de

uit de doeken doen waarna u met vrienden van vroeger in de

Blauwe Wimpel.

boot kan stappen om een stukje te varen. Komt dus allen en geniet van het roeien, een biertje en een hapje eten achteraf.

Met hemelsblauwe groet, Johan Vlastuin & Marc Schmidt

20 venster  juli 2015


OUD PROTEUS-ERETES ROEIREÜNIE? Mocht u de komende tijd iets bijzonders te vieren hebben met roeivrienden van weleer, bijvoorbeeld een lustrum van uw oude roeiploeg, dan horen wij dit graag. Het lijkt ons leuk om hier aandacht aan te geven via onze website of Facebook. Laat het ons weten via oudproteuseretes@ gmail.com. Foto’s zijn natuurlijk ook welkom. We zijn benieuwd!

venster  juli 2015 21


PE ABROAD

LUZERN VOOR DUMMIES

Ieder jaar reist er een grote groep Protëers af naar het idyllische Luzern in Zwitserland. Maar wat is “Luzern!” nu toch precies? In Luzern wordt ieder jaar één van de Worldcup roeiwedstrijden gehouden waar onder andere de Nederlandse equipe, met natuurlijk ook een aantal Proteërs, aan de start verschijnt. Na de tentamenstress en een vol collegejaar, hét uitgelezen moment om je vakantie aan de Rotsee te beginnen.

De dag begint standaard met het bekijken van hoe iedereen ‘s ochtends een beetje brak uit zijn tent kruipt en verzamelt voor het eerste kopje koffie. De eieren met spek worden op de barbeque die nog na brandt van de vorige avond gebakken, waarna we aan de wandeltocht naar de roeibaan beginnen. Dit is de perfecte locatie om internationale toproeiers (zoals the Kiwi pair) te spotten en om lekker in het water van de roeibaan van het zonnetje te genieten. Je kunt na het spotten van vele toproeiers en het nuttigen van enkele (of vele) biertjes van het befaamde merk “Prix Garantis” de barbeque wederom weer aansteken om het avondmaal te bereiden. En dan begint het feest pas écht... Omdat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van wegwerpbarbeques zijn dit ideale plaatsen om een groot kampvuur te beginnen. Men gooit namelijk wat hout bovenop de smeulende kolen en voilá! Omdat een kampvuur zonder drank natuurlijk geen echt kampvuur is worden er weer wat traytjes “Prix Garantis” aangeleverd. Zwitserland is namelijk erg duur, en omdat je liever veel geld betaald voor veel bier dan veel geld betaalt voor weinig goed bier kom je dus al snel uit bij de Zwitserse variant van de Schultenbräu. Ondertussen komt het feestje al goed op gang, waarschijnlijk heeft er al iemand muziek geregeld, en wordt er zelfs al wat geïntegreerd met de andere verenigingen.

22 venster juli 2015


TEKST JOLIEN HEDDES EN LIZA VAN DEN BERG

PE ABROAD

De wedstrijd zelf is ontzettend leuk om te zien. Niet alleen

handig om per groepje van ongeveer drie tentjes een schep

omdat de Nederlandse equipe meedoet en af en toe ook

mee te nemen. Hiermee kan dan op geheel authentieke wijze

nog eens wint, maar ook omdat het kijken van een startende

een mooie ringvaart om de tent worden gegraven en zelfs

wedstrijd vanuit een zwembad dat gebouwd is in de baan

een dijkje is zo gebouwd. Dit klinkt misschien wat overdreven

nergens anders kan. Daarnaast is het natuurlijk ook heel leuk

maar als je zelf op je mooie droge eilandje zit en een groot

om eens over het botenterrein te lopen. Dit terrein is gewoon

deel van de camping ziet wegspoelen wordt duidelijk dat het

toegankelijk voor publiek en je ziet hier echt de mooiste gele

toch een goede beslissing is geweest.

boten ter wereld en daarnaast kun je ook nog de roeiers

Gelukkig is het vaak toch ook mooi weer en in dat geval

zelf tegen het lijf lopen. En als al die pracht en praal nog niet

is een bezoekje aan de stad Luzern ook zeker de moeite

genoeg is kun je er natuurlijk ook goed een nieuw roeipakje

waard. Het centrum heeft genoeg winkeltjes om die vergeten

scoren of een ander onderdeel van je roeioutfit kopen in een

zwembroek te kopen en genoeg restaurantjes om gezellig

van de leuke kraampjes.

uit eten te gaan. Houd er wel rekening mee dat de prijzen in

Omdat Luzern een bergmeer is kan het helaas zo zijn dat het

Zwitserse franken staan aangegeven en je ze dus nog even

weer omslaat, of gewoon het hele weekend niet bestaat uit

moet omrekenen naar euros waarmee je dan vaak wel weer

zon, maar regen. Om hierop voorbereid te zijn, is het handig

kan betalen. In het centrum is ook nog een oude overdekte

om alvast wat spullen uit Nederland mee te nemen. Ten eerste

houten brug te bezichtigen. Deze brug heet de Kapelbrug, is

is een paar kaplaarzen echt aan te raden. Bij drie druppels

gebouwd in 1365 en heeft van binnen allemaal schilderingen.

regen verandert het kampeerveld in een grote modderpoel

Dus voor degenen die na een paar dagen bier drinken en

en is menig ProtĂŤer zijn slippers al verloren in de blubber. Om

zwembadhangen nog iets cultureel verantwoords willen doen

vervolgens te zorgen dat je tent niet wegspoelt is het ook

is dit zeker een tip. ď Ž

venster juli 2015 23


ALGEMEEN

“Aan ons, als leden, de taak om zoveel mogelijk van deze nullen enthousiast te maken voor Proteus-Eretes”

VOORBESCHOUWING OWEE 2015

300+

INSCHRIJVINGEN Feesten op de silent disco, lubben op de infomarkt, nullen voorslaan in een 8+, Mariokart spelen op een ergometer... De OWee komt er weer aan en het belooft wederom een spektakel te worden! Misschien heb je ze al gespot op de

Er zal dus ook dit jaar weer gebruik

het onmogelijk worden om een mooie

barzolder, in hun roze-blauwe outfits

gemaakt worden van het lotingsysteem.

OWee neer te zetten. Schrijf je daarom

zijn ze haast iedere borrel aanwezig: De

Nieuw dit keer is dat de eerste 100

nu in voor een OWee team via het

PEIK 2015. Zij zijn alweer hard bezig

inschrijvingen op de maandag sowieso

aanmeldformulier om met z’n allen onze

om van de OWee een groot succes te

lid zullen worden. Door middel van dit

vereniging nog leuker te maken! Houd

maken.

lotingsysteem zullen de gezelligste,

ook de Facebook in de gaten om een

Voor de aankomende studenten

fanatiekste en sportiefste nullen echte

echte OWee professional te worden

een week waarin zij voor het eerst

Proteërs worden.

door de verschillende cursussen die

kennis maken met de stad Delft en

binnenkort gegeven zullen worden.

het verenigingsleven. Aan ons, als

Kom jij ook helpen?

Tijdens de OWee worden er

leden, de taak om zoveel mogelijk van

Om de 300 inschrijvingen te halen is het

OWeeteams gevormd. In deze

deze nullen enthousiast te maken voor

natuurlijk van belang dat de Beuk OWee

OWeeteams met 6 Proteërs zul je 4

Proteus-Eretes en volop te genieten van

klaar gemaakt wordt, de stands op de

dagen lang aan de slag gaan om zoveel

deze week met vele activiteiten. Want

infomarkt en de sportmarkt er piekfijn

mogelijk nullen enthousiast te maken

ook voor de leden is de OWee een

uitzien en de hele stad volgeplakt is

voor Proteus-Eretes. Gedurende de

supergave week die je absoluut niet wilt

met Proteus-Eretes posters. Daarnaast

zomervakantie worden er enkele borrels

missen.

zullen er ook weer veel nullen klaar

georganiseerd om met z’n allen naar de

Het doel van PEIK’15 is om 300+

staan om van een rondleiding door

OWee toe te leven en om je OWeeteam

inschrijvingen binnen halen, daarvan

de Beuk te genieten en zal er volop

goed te leren kennen. Deze borrels

zullen 250 nullen worden ingeloot.

gelubd worden. Zonder jullie hulp zal

zullen plaatsvinden bij café Vlaanderen,

24 venster  juli 2015


ALGEMEEN

VOORLOPIG PROGRAMMA MAANDAG 17 AUGUSTUS Traditiegetrouw is er op maandagavond weer een silent disco en zal de OGD tuk tuk paraat staan om frituur te verkopen.

DINSDAG 18 AUGUSTUS Nieuw dit jaar is het sportfeest, hier zullen 16 sportverenigingen uit heel Delft langskomen op ProteusEretes. Op dit feest zal het sporten en natuurlijk het roeien in Delft gepromoot worden.

TEKST JOLIEN HEDDES SAMEN MET PEIK 2015

met zoveel mogelijk Proteeërs kunnen we dan Delft al blauw laten kleuren!

WOENSDAG 19 AUGUSTUS

Dus kom in de vakantie klussen op

Tijdens het eten zal er live muziek

de Beuk en houdt 17 tot en met 20

zijn gevolgd door neonsplash. Ook zal

augustus vrij in je agenda om er met

deze avond een party boat tussen het

z’n allen een hele mooie week van te

centrum en Proteus-Eretes varen om

maken! 

vele nullen naar de Beuk te brengen.

DONDERDAG 20 AUGUSTUS Een dag waar we allemaal naar hebben uitgekeken... Hebben wij de 300 inschrijvingen binnengehaald?

venster  juli 2015 25


ALGEMEEN

“Met de gezelligheid na afloop is niets mis, nu onze prestaties nog!”

BEDRIJFSROEIEN Huisman-Heerema

Haagse Hogeschool

Van Oord

Met ingenieuze oplossingen voor on- en

Het begon bij een sloepenrace van

Wie zijn nu die oude lullen die elke

offshore boor-, hijs- en pijplegsystemen

de Haagse in Den Haag naar de

woensdag om 18u voor de deur staan?

is Huisman al jaren een zeer voor-

dependance in Delft. Na hartelijk

De Van Oord 8+ gaat al een aantal

aanstaand internationaal bedrijf. Ook

ontvangst met barbeque en een lekker

jaren mee, een idee van de directeuren

Heerema is al jaren gespecialiseerd

biertje bij Proteus-Eretes werd er

van Van Oord en Fugro Engineers (o.a.

in de offshore olie- en gasindustrie.

besloten de sloepen in te ruilen voor

Harry Kolk, erelid van Proteus-Eretes).

De twee zwaarste kranen ter wereld

een roeiboot om zo ook de beginselen

Van Oord en Fugro zijn internationale

geleverd door Huisman aan Heerema

van het boordroeien te leren. Sindsdien

offshore bedrijven, waardoor er

is een voorbeeld van de samenwerking

roeit de bedrijfsacht van De Haagse

regelmatig invallers nodig zijn zodat we

tussen deze twee bedrijven. De

Hogeschool elke donderdag bij

toch kunnen roeien in de acht. Met de

samenwerking is dan ook terug te zien

Proteus-Eretes. Namens de roeiers van

gezelligheid na afloop is niets mis, nu

in de combi-acht Huisman-Heerema

de HHS: “Alle coaches, bedankt voor

onze prestaties nog! 

die traint bij Proteus onder het motto

jullie gastvrijheid, inzet en geduld!” 

‘Technisch & Sterk’. 

26 venster  juli 2015

TEKST NELLEKE SCHEIJEN NAMENS AQCUISITIE

Dit jaar zijn er drie bedrijfsachten die wekelijks een baantje komen varen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag trainen de achten van Van Oord, De Haagse Hogeschool en de combi-acht Huisman-Heerema. Na afloop zijn zij te vinden op de barzolder met een hapje en een drankje. Inmiddels hebben vele Proteërs al kennisgemaakt met de bedrijfsroeiers door het meeroeien, coachen of sturen van deze achten. Maar wat doen de bedrijfsroeiers nu naast het roeien?


AGENDA JULI 4-5

NSRF Slotwedstrijden

6

Botenwasdag en Dies

23

Pre-OWee Borrel

25-26 SB WK 30

Pre-OWee Borrel

AUGUSTUS 6

Pre-OWee Borrel

16-20 OWee 26-29 IRT Kamp

 OWee

SEPTEMBER 1

Start nieuwe collegejaar

5

Wissel ALV

19

Head First Race

20

Goudse Mijl

26 Oud-ledendag

OKTOBER 3

Erasmus Sprints

3

Theta Herfstregatta

10

Knorrensteijn Memorial Regatta

17

Tromp Boat Races

24

Asopos Najaarswedstrijden

 IRT

NOVEMBER 1 Novembervieren 7 Lingebokaal 8

Argo Najaars Slotwedstrijden

29

Hel van het Noorden

DECEMBER 12 NKIR  Asopos najaarswedstrijden

venster  juli 2015 27


 Top C4+ Helder heeft de NOOC C4+ Competitie gewonnen

COLOFON Het Venster is het officiële verenigings-or-

Redactie:

D.S.R. Proteus-Eretes

gaan van de D.S.R. Proteus-Eretes.

Suzanne Peet

Rotterdamseweg 362a

Automatisch geabbonneerd zijn ereleden,

Sjoerd Bosma

Postbus 322

leden van verdienste, leden, oud-leden,

Liza van den Berg

2600 AH Delft

donateurs en adverteerders.

Thijs Moret

(015) 262 3720

Robin van der Meel

info@proteus-eretes.nl

Uitgave 3, Juni 2015

Katja Slangewal

www.proteus-eretes.nl

Oplage: 2000 stuks

Daniël Willemsen Jolien Heddes

Wilt u een abonnement of adverteren?

Elke Wennekers

Stuur een mail naar venster@gmail.

Dave Verstrate

com.

Profile for Venster

Venster 2015 - 07  

Het Venster van de D.S.R. Proteus-Eretes juli 2015

Venster 2015 - 07  

Het Venster van de D.S.R. Proteus-Eretes juli 2015

Profile for venster
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded