Folk som forandrer verden

Page 1

Folk som verden

forandrer www.vennskap.noEn besøkende fra Nes skriver på muren som skiller Israel fra det okkuperte Palestina. Nes samarbeider bredt med Jayyous på Vestbredden. Les mer på side 6-7. (Foto Daniel Gunnsmæl)

Folk som forandrer verden Vennskap Nord/Sør jobber for en fredelig, rettferdig og bærekraftig utvikling som blir drevet fram av vanlige folks deltakelse og samarbeid. Gjennom globale samarbeid setter vi mennesker i stand til å påvirke sitt eget samfunn. Vi legger til rette for lokalt utviklingsarbeid og entreprenørskap. Vi støtter samarbeidsprosjekter mellom nord/sør og sør/sør.

Vi er et internasjonalt nettverk av lokalsamfunn, kommuner, skoler og enkeltmennesker som er engasjert i gjensidig og likeverdig vennskapssamarbeid. Vi mottar støtte fra Norad og Fredskorpset.

3


Foto: Tina Rekdal

Demokrati og deltakelse

4


Oslo

Rio Branco (Brasil)

Senter for Frivillig Ungdom - Comissão Pro-Indio (CPI Acre) / Associação de Seringueiros Kaxinawas do Rio Jordão (ASKARJ)

Amazonas gjør Oslo trygg Dette er Ayani Hunikuin. Hun var den første kvinnen fra huni kuin som dro ut av Brasil. For å komme til Norge måtte hun ikke bare fly halve jorda rundt, hun måtte også ta en 20-timers båttur på Amazonaselven. Reisemålet hennes var Sagene i Oslo, som har et vennskapssamarbeid med huni kuin-folket. Ayani var med å gjøre Gråbeinsletta til en fargerik, grønn oase med tønner og heller malt i huni kuin-folkets farger. Ifølge lokalpolitikerne førte dette til en kraftig nedgang i bråk og kriminalitet i området. Derfor har lokalpolitikerne nå bedt ungdommene i Sagene-gruppa om å gjøre andre kvartal like fine. Gruppa har også blitt invitert til skoler og hatt fremvisninger for å fortelle om regnskogens miljøutfordringer og vise huni kuin-kunst og kultur. - Dette prosjektet har gitt meg kunnskap jeg aldri vil glemme og har inspirert meg til å gjøre mer for regnskogen. Jeg er snart 16, men har fått oppleve noe mange voksne bare tør

Her har Inger kledd seg som en huni kuin-kvinne på en oppvisning i Oslo.

drømme om, sier Inger Beverfjord. Nylig var hun og andre ungdommer på besøk hos huni kuin i Amazonas. Dette lagde de en film om. Se filmen her: sn.im/amazonasfilm

Her står noen av de unge sammen med Huni-Kuin-sjamanen Txana Ixa.

5


Nes

Jayyous (Palestina)

Vennskapsforeningen Nes – Jayyous

Demokrati og deltakelse

Du kan se flere bilder fra Nes vennskapsgruppes Palestinaopphold her: http://sn.im/jayyous

Skaper debatt om Palestina I Nes går diskusjonene i mer enn norske landbrukssubsidier. Stadig debatteres også «Alle konflikters mor» - Midtøstenkonflikten. Grunnen er det mangeårige samarbeidet Nes kommune har med Jayyous på Vestbredden i Palestina. Vennskapsgruppa i Nes inviterer ofte til folkemøter med Midtøsteneksperter som Erik Fosse, Anne Sender og Hilde Henriksen Waage. De har også hatt besøk av Israelmisjonen og lokalforeninger av Israels venner for å belyse konflikten fra flere sider. De arrangerer filmvisninger, kulturcafeer og solidaritetskonserter.

Flere ungdomspartier har blitt trukket inn i samarbeidet og politikere har deltatt på reise til Palestina. En av AUFs representanter skrev et debattinnlegg i Aftenposten etter besøket i Jayyous. De siste årene har vennskapsgruppene samarbeidet om demokrati og deltakelse for ungdom. Gruppa hadde nylig møte med ordføreren i Jayyous og lederen av Jayyous Youth Council. Nes samarbeider også med skoler, barnehager, kvinneorganisasjoner og spesielt vollyballaget i Jayyous, som er det beste vollyballaget på Vestbredden.

Les også vår store reportasje fra Jayyous om landet og livet til Shareef Khalif, som lenge har vært aktiv i vennskapssamarbeidet med Nes: sn.im/palestina_land

Les debattinnlegget til AUF-representanten som besøkte Jayyous med vennskapsgruppen her: sn.im/nes.jayyous


7

Hjemme i Nes engasjerer de brede deler av lokalsamfunnet i Palestina-Israel konflikten.

Belyser ÂŤalle konflikters morÂť fra flere sider.


Kautokeino Spor - Fundated

Patzún (Guatemala)

Samer inspirerer mayaer demokrati og deltakelse

Samene i Kautokeino er stolte over samisk språk og kultur. Mayene Raul Teleguario og Ana Lilian Suquen fra Guatemala ble sterkt inspirert av samenes kulturbevissthet under utvekslingen med Spor. I Guatemala har ikke mayaspråk og -kultur like høy status. Det er sterke krav om å bruke spansk språk – ikke ulikt slik det var med samisk i Norge for 30-40 år siden. Derfor har ikke Raul og Ana lært sitt morsmål – k’aktchiquel – godt nok. Men etter å ha sett hvordan samene bevisst har jobbet for å fremme sitt eget språk og sin kultur, reiste Ana Lilian og Raul hjem med en nyvunnet iver etter å lære mer av sitt morsmål. Nå vil de arbeide for å styrke k’aktchiquel og mayakultur i hjembyen sin, Patzún.

Ana Lilian sitt mål er å innføre morsmålet sitt som undervisningsspråk på skolen der hun jobber.

Nå vil Ana Lilian (i midten) lære sitt eget, morsmål, k’aktchiquel, bedre.


Østfold

Guatemala City (Guatemala)

Østfold Fairtrade – Adiypeca Guatebella Aynica

handel På grunn av samarbeidet med Østfold, har merkeordningen Fairtrade blitt stadig mer kjent i Guatemala – også på forbrukersiden. Her er Fairtrade produkter til salg på et marked.

Snakket til en million mennesker En gruppe fairtradeentusiaster i Østfold samarbeider med organisasjonen Adiypeca Guatebella Aynica i Guatemala. Gjennom intervju med nasjonale og regionale tv- og radiostasjoner nådde de ut til rundt én million guatemalanerne med sitt budskap om rettferdig handel.

Sammen arrangerte de også en fairtradefestival i Chimaltenango, der småprodusenter, håndverkere og aktivister møttes for å selge varer og samarbeide om rettferdig handel. På grunn av festivalen har merkeordningen Fairtrade blitt stadig mer kjent – også

på forbrukersiden i Guatemala. I butikkene finnes flere og flere Fairtradeprodukter. Nå er den guatemalanske organisasjonen nominert til en pris for godt samfunnsarbeid i Guatemala.


10

For to år siden var Linda Musiimenta skoleelev på utveksling i Norge. I dag er hun travel moteskaper og drivkraften bak flere utstillinger. (Foto: Ingrid Kjelsnes)

«Utvekslingen forandret livet mitt» Linda Musiimenta


Rjukan

Kampala (Uganda)

Rjukan videregående skole - Mengo Senior Secondary School

Lindas motekunst er allerede vist på en rekke show i Afrika. (Foto: Trendy)

Utvekslingselev ble motegründer kontakter og samarbeide med andre. Og før utvekslingen var over, hadde hun funnet sin framtidige forretningspartner: Hennes ugandiske medelev Keryn Gift Birungi, som selv drømte om å bli syerske. Startet bedrift Året etter var de to jentene avgangselever ved Mengo videregående skole og satte seg et djervt mål: å starte egen bedrift. Keryn investerte i symaskin, og Linda satte i gang med å tegne. – Moteprosjektene mine dreier seg om å blande afrikanske og vestlige materialer for å lage alle typer klær og smykker. Serien min heter «Trendy», og til nå har jeg hatt tre moteoppvisninger i samarbeid med ulike designere. Punktlighet og selvtillit – Uten erfaringene under skoleutvekslingen ville jeg ikke ha vært i stand til å oppnå alt dette. Jeg er helt sikker på at

jeg ikke hadde klart å samarbeide med mennesker med så ulike bakgrunner – og å sette så stor pris på livet andre steder i verden. Skoleutvekslingen satte ikke bare fart på Lindas karriere. Hun føler seg også endret som menneske. – Det forandret meg som person. Opplevelsene forandret oppfatningene – og stereotypiene – mine om europeere. Jeg gjorde meg noen nyttige erfaringer om punktlighet, og jeg fikk økt tillit til meg selv, sier hun. Den økte selvtilliten gjenspeiles i Lindas ambisjoner. – Jeg har mange, mange planer. Det første er å gjøre moteshowet «Fashion with Compashion» til en årlig begivenhet. I neste omgang til en internasjonal oppvisning, som finner sted i forskjellige land, og som trekker inn flere designere. Og så vil jeg utvide mitt eget motehus.

arbeid

Skoleutvekslingen til Norge ble et springbrett for Linda (20). Snaue to år etter reisen har hun realisert barndomsdrømmen: Den ugandiske jenta er blitt moteskaper og arrangerer show med anerkjente designere. – Skoleutvekslingen endret livet mitt, slår Linda Musiimenta fast. I flere år gikk hun med en drøm om å bli motedesigner. Og da hun flyttet til hovedstaden Kampala for å gå på skole, var kunstfag et naturlig valg. Men det var da hun ble utvalgt til å reise på skoleutveksling til Norge i 2012, at ting virkelig begynte å skje. – Møtet med en annen kultur og elevene fra Rjukan lærte meg veldig mye om hvordan man skal samarbeide med forskjellige mennesker, forteller Linda. Oppholdet ga henne ny tro på at barndomsdrømmen kunne gå i oppfyllelse. Det gikk opp for henne hvilke muligheter som lå i å knytte


arbeid

«Dette er talenter som er viktige for regionens næringsliv og som må tas godt vare på»


Stjørdal

Thika (Kenya)

Ole Vig videregående skole – Joytown Secondary School BEST I NORGE

Vinnere lager mikrokredittfond I 2010 var det en norsk vinner i den europeiske konkurransen Enterprise without Borders High Potential Award 2010. Konkurransen premierer internasjonalt samarbeid mellom ungdomsbedrifter. Vinnerne var Sound of Media UB på Ole Vig videregående skole som samarbeider med Joytown videregående skole i Kenya. De kvalifiserte seg til europamesterskapet etter å ha vunnet NM. De fikk prisen for sitt lovende samarbeid der elevene i Kenya lager smykker og håndverk som elevene ved medialinjen på Ole Vig markedsfører. Sammen selger de varene på kjøpesentre i Norge og Kenya. - Vi er kjempeglade og stolte over å ha vunnet en såpass sterk konkurranse. Vi håper seieren kan motivere andre til å starte samarbeid med ungdomsbedrifter i andre land, sier Tor-Aslak Folden som er hovedansvarlig i Sound of Media. Blant gratulantene var NHO Trøndelag som berømmet både flinke elever og skolens langsiktige arbeid med å utvikle unge entreprenører.

- Dette er talenter som er viktige for regionens næringsliv og som må tas godt vare på, sier seniorrådgiver Jon Uthus i NHO. Premiesummen brukte Sound of Media til å starte et mikrokredittfond i Thika. Dette kan ungdommer på skolen, eller som nylig er ferdig på skolen, låne penger av hvis de vil starte sin egen bedrift. Ole Vig finansierer selv deler av utvekslingen med Joytown med pengene ungdomsbedriftene tjener.

I 2012 ble lille Stjørdal kommune rangert som best i Norge på integrering av Nasjonalt introduksjonsregister, med en måloppnåelse på 93%. Ole Vig, mener noe av grunnen til dette er samarbeidet med Joytown. - Jeg vil tro utvekslingene vi har i byen skaper positive ringvirkninger på området, både på skolen og i lokalmiljøet. I de 15 årene vi har vært aktive, har mer enn 100 hushold vært engasjert i arbeidet som vertsfamilier i Kenyasamarbeidet, sier lærer på Ole Vig, Leif Ødegaard. 13

Elevene på Ole Vig vant en prestisjetung internasjonal pris for sitt ungdomsbedriften de skapte sammen med de kenyanske elevene.


Kongsvinger

Kampala (Uganda)

Øvrebyen videregående skole – Kololo Secondary School

Dialog som våpen De videregående to skolene har lenge samarbeidet om entreprenørskap blant ungdom. På grunn av lærdom fra samarbeidet har Daniel Senkungu, sammen med flere tidligere elever ved Kololo Secondary, nå startet en ny organisasjon. Organisasjonen heter Dialogue and Conflict Management Uganda (DCM) og jobber med mekling, konflikthåndtering og lærer ungdom om dialog – noe de har stor tro på.

- Hvis alle afrikanere fikk kunnskap og ferdigheter i å bruke dialog, så ville alle de store afrikanske fiendene, som uvitenhet, fattigdom og diskriminering bli løst, skriver organisasjonen. Daniel og flere andre elever ved samarbeidsskoler i Uganda har også vært vertskap for Youth Empowerment Assembly, som samlet 100 deltakere fra Uganda, Kenya, Tanzania og Norge.

14

Opphaug

Kibosho (Tanzania)

Nina´s Fashion

På vei mot multinasjonal bedrift Nå kan du kjøpe håndsydd, økologisk mote fra Tanzania. Det er takket være samarbeidet mellom kvinner i Opphaug og Arusha. De kjøper stoff fra en økologisk fair trade fabrikk i området og syr klærne for hånd. På bildet ser du noen av kvinnene i aksjon. Målet er å etablere to bedrifter, en i Norge og en i Tanzania, og sammen produsere moteriktige klær som selges på marker i begge land. Gjennom samarbeid tar disse entreprenørkvinnene utviklingen i egne hender.


Moss

Aguacatán (Guatemala)

Comité de Amistad Aguavatán Moss (CAAM)

Meitemark gir mer mat I en bakgård i Guatemala står Juan Esteban og blander meitemark med matavfall. Dette er den nye gjødselen til bønder i området. Nå sprer den lønnsomme og miljøvennlige metoden seg. Sammen stilte vennskapsbyene Moss og Aguacatán seg spørsmålet: Kunne de gjøre noe lokalt for å møte de globale miljøutfordringene? I 2007 arrangerte de en workshop med den lille norske organisasjonen Forandre

Verden. Et av resultatene var at Juan, som er medlem av vennskapsgruppa i Aguacatan, begynte med meitemarkkompost: Meitemark legges sammen med organisk avfall fra byen, og over tid blir dette til gjødsel. Metoden er enkel, miljøvennlig og lønnsom. Juan får nå høyere pris for en sekk kompost enn for en sekk kaffe. Bonden Julian Vicente bruker Juans meitemarksgjødsel med stort hell. Nå

driver Vicente økologisk matproduksjon uten bruk av kjemikalier. Det har gjort jordbruket mer lønnsomt og maten sunnere. Flere husmødre har med hjelp fra meitemarkkomposten også begynt å dyrke mat til egen husholdning. Andre teknikker som har spredd seg etter vennskapsgruppenes arbeid, er soloppvarming av vann, enkle vannrensingssystemer og teknikker for å drive intensivt jordbruk.

miljø

«Det er meitemarken som gjør jobben.»


miljø Bildetekst?

«Nå spør kommunen ungdommene om råd i miljøspørsmål»


Stavanger

Antsirabe (Madagaskar)

Do It Yourself – Green Pilots

Brenner for miljøet DIY står for Do It Yourself og er et nettverk av miljøengasjerte folk i Stavanger. De samarbeider med miljøorganisasjonen Green Pilots i tre byer på Madagaskar. Sammen har de to organisasjonene laget briketter av biologisk avfall.

- De brenner mer miljøvennlig og bidrar til å hindre unødig hogst av skogen i et land der mange bruker ved som energikilde, sier May Lise Talgø i DIY. Organisasjonene har også fått med flere lokalsamfunn på treplanting i Madagaskar.

- Dette har ført til at kunnskap om miljø og bærekraftig utvikling har spredd seg til flere lokalsamfunn. Treplantingen er et middel for å nå framtidige mål om å binde CO2 i større målestokk, sier May Lise. Ungdommene lærer å påvirke samfunnet og stille krav til politikerne. De har allerede fått stoppet et kinesisk gruveselskap i å utvinne ilmenitt på en måte som ødela miljøet. Nå ber de politikerne ta ansvar, særlig for hogsten av regnskog. En Green Pilots-gruppe ble nettopp nominert til en miljøpris for sitt arbeid av den veletablerte organisasjonen «Madagaskar Fauna Group». Nylig donerte en kommune på Madagaskar et landområde til Green Pilots til miljøprosjekter. Antsirabe kommune har tatt med Green Pilots i klimautvalggruppen i kommunene på grunn av samarbeidet med DIY.

17


Guatemala

Tanzania

Fundated - Flametree

Resirkulering sprer seg

miljø

- Jeg vil også lage kost av plast! Det roper barna i Tanzania når de ser Erick på gata. Erick er fra Guatemala og var på utveksling i Mwanga i et halvt år. Der jobbet han på en skole med å ta bedre vare på lokalmiljøet ved å gjenbruke plast, aluminium og papir. Målet med utdanningsprosjektet er også at barna skal få mulighet til å uttrykke følelser og ideer på en kreativ måte. En av tingene Erick Torres tok initiativ til var å lage koster av brukt plast. Alle barn i Mwanga må ha med egen kost på skolen hver dag for å hjelpe til med feiing av gulv – så det er et nyttig produkt. Ericks plastkoster og kunstprodukter er nå kjent langt utenfor Mwanga. Kunnskapen har nådd helt opp til ledere i utdanningssektoren i Tanzania, til collegeprofessorer og til miljøorganisasjonen Malihaj Club som retter arbeidet mot skoler og universiteter. Utdanningsinstitusjoner over hele landet ønsker nå å starte lignende prosjekter. Prosjektet stimulerer kreativiteten, hjelper miljøet og kutter utgifter. - Dette er viktig både for folk i lokalsamfunnet og for verden generelt. Det er mulig det høres voldsomt ut, men jeg er overbevist om at hvis vi alle bidrar med denne type arbeid, så kan vi se fram mot en litt bedre framtid, sier Erick Torres.


Grunerløkka

San Andres Sajcabaja (Guatemala)

Paulus meninghet – Conavigua

Internasjonale prekener Menigheter med internasjonale samarbeid er ikke som andre menigheter. I Paulus kirke på Grünerløkka i Oslo holder de klimagudstjenester og menneskerettighetsgudstjenester. De går heller ikke av veien for å preke om multinasjonale gruveselskaper som tar seg til rette i den guatemalanske vennskapsbyen deres. Paulus kirke har blitt en såkalt «grønn kirke» og menigheten har engasjert seg i klimavalg 2013. – Vi har blitt inspirert av våre venner i San Andrés til å lage nye strategier i

miljøarbeidet vårt, sier Rigmor Langemyr i Paulus kirke. Som resultat av miljøsamarbeidet har kvinneorganisasjonen Conavigua i San Andrés mobilisert befolkningen og fått med seg politikere og politi i arbeidet med å rense en stor elv, rydde gater og starte med resirkulering av søppel. – Deres entusiasme var smittende, og vi inspirerer hverandre til å jobbe på hver vår kant med både miljøspørsmål og kvinners rettigheter, sier Langemyr.

19

Marker

Kotebe (Ethiopia)

Grenseaksjonen for Afrika – Kotebe Congregation

Etiopisk ungdom plantet 7000 trær Gjennom vennskapssamarbeidet med Marker kommune fikk en gruppe ungdommer fra Ethiopia i 2007 og 2008 muligheten til å delta på FNs miljøkonferanse for barn. Dette førte til at de etablerte organisasjonen Green Club som

planter trær og driver miljøbevissthetsarbeid. 7000 trær er allerede plantet og flere er på vei. Denne jobben er svært viktig for å forhindre erosjon og tørke i Etiopia. Når gruppen ikke planter trær holder de informasjonsmøter på skoler i

«Vi hadde ikke fått til dette om det ikke hadde vært for samarbeidet i nord.»

Norge og Etiopia. De bruker også sang og drama for å spre miljøbudskapet. - Vi hadde ikke fått til dette om det ikke hadde vært for samarbeidet med nord, sier lederen for Green Club, Habtamu Sanbata.


Fredrikstad: Trosvik Primary School Kjølberg Primary School Begby School Nøkleby Primary School

Zimbabwe: St.Pauls School Bumburwi School Chikumbiro School Stanley School Chakowa School

Malawi: Bambino Schools Chatuwa LEA School Mwenyekondo LEA Sch. Chankhandwe LEA Sch. Chinsapo LEA School

Samarbeidet består av fire skoler i Fredrikstad, fem skoler i Zimbabwe og fem skoler i Malawi.

Grønne skoler imponerer myndighetene

miljø

«Keep Schools Green!» Dette var et av slagordene på miljødagen 22. juni 2013 i Lilongwe, Malawi. Markeringen ble arrangert av fem barneskoler i Malawi og er del av et omfattende samarbeid med fem i skoler i Zimbabwe og fem skoler i Norge. De samarbeider om vann- og klimaprosjekter. Denne dagen viste skolene i Malawi hvordan de har forvandlet skoleområdet fra en tørr, støvete skolegård til et grønt, produktivt og helsebringende miljø. - Chatuwa skole i Lilongwe har 50 lærere og 3000 elever. Innenfor skole-

murene har de plantet 1000 trær og en rekke frukt og grønnsaker stelles av elevene. Samarbeidet er et unikt prosjekt, sier den norske ambassadøren til Malawi, Asbjørn Eidhammer. Han var æresgjest på miljødagen sammen med utdanningsdirektøren i Malawi, Hyacinth Kulemeka. Kulemeka er henrykt over resultatene av prosjektet. - Jeg har alltid ønsket å se et slikt initiativ i Malawi, først nå har det blitt virkelighet. Elever og lærere dyrker og spiser sin egen mat. Ikke alle barn har med mat hjemmefra, nå får de mat på

skolen. Dette aktiviserer elevene og de lærer mye av det. Dermed reduseres også frafallet av elever. På denne måter støtter Vennskap Nord/Sør regjeringen i å sette i verk dens skolepolitikk, sier hun. Skolene driver såkalt økologisk permakultur. Det betyr at de bruker tilgjengelige ressurser i naturen for å få mest ut av jordbruket. Elevene i de tre samarbeidslandene bruker blant annet internett og skype til å dele erfaringer og snakke om prosjektet.


Kristiansand

Managua (Nicaragua)

Kristiandsand katedral skole Gimle - Centro Educativo Doris Maria Morales Tijerino

Samarbeid styrker undervisningen Vennskap Nord/Sør har som mål at samarbeidsskolene skal bruke partnerskap og utveksling for å innlemme globale temaer i undervisningen. Kristiansand katedralskole Gimle og Centro Educativo Doris Maria Morales Tijerino i Nicaragua er forbilder til etterfølgelse. Skolene samarbeider om å beskytte truede arter i begge land. Sammen har de utviklet et undervisningsopplegg om biologisk mangfold som favner flere fag. Sentralt i undervisningen er de globale årsakssammenhengene – hva gjør «vi» her – som påvirker «dere» der? Elevrapportene viser at undervisningen, og ikke minst utvekslingen, har gjort stort inntrykk på elevene. - I løpet av de to ukene i Nicaragua lærte og opplevde jeg mer enn jeg tror jeg ville gjort i løpet av et helt år i Norge.

Jeg sitter igjen med følelsen av at jeg nå ser livet i et bredere perspektiv. Mine handlinger og valg har konsekvenser for andre mennesker på kloden. Og det er nettopp dette som er så fantastisk og skremmende på samme tid: Jeg har muligheten til å

påvirke andre menneskers liv. Jeg innser at jeg vil bruke den tiden jeg har på denne kloden til å gjøre verden mer rettferdig. Det skriver Mina Bohne og speiler med det flere av elevens tanker.

«Mine handlinger og valg har konsekvenser for andre mennesker på kloden. Og det er nettopp dette som er så fantastisk og skremmende på samme tid»

21


Lokalsamfunnssamarbeid Skolesamarbeid Spor utveksling

Slik knytter vi verden sammen Bangladesh

• Badhair – Vågsbygd • Chittagong – Lier • Dhaka – Drammen • Galachipa – Flakstad • Rajshahi – Kristiansand 22

Brasil

• Rio Branco – Sagene Chile

• Maipú – Sagene •

Colombia Isla Grande – Sandøya Den dominikanske republikk

• Santo Domingo – Gjøvik Ecuador

Guatemala

• Aguacatán – Moss • Comalapa – Stord • Guatemala by – Rettferdig handel i Østfold • La Lucha – Risøyhamn • Panajachel – Stjørdal • Panajachel – Estelí • Panajachel – León • Patzun – Fredrikstad • Retalhuleu (Reu) – Tinn • San Andrés Sajcabajá – Oslo • San Lucas Tolimán – Kvinnherad • San Lucas Tolimán – Managua • San Martin – Fredrikstad • Sololá – Ål • Guatemala – Norge • Patzun – Kautokeino • Guatemala – Tanzania • Guatemala – Tanzania – Norge (Amigos Peku Peku)

• Tambo – Tana El Salvador

• Santa Tecla – Nesodden • •

Eritrea Aditekelzan – Kragerø Keren – Trondheim

• •

Etiopia Kotebe – Marker og Aremark Westen Synod – Nidaros

• • • • • • • • • • •

Kenya Alara – Verdal Homa Lime – Verdal/Levanger Kandiege – Fauske Kisumu – Porsgrunn Kisumu – Porsgrunn Mombasa – Oppegård Nakuru – Volda Oyugis – Oslo Taveta – Melhus Thika – Stjørdal Thika – Kampala (Uganda)

Kongo

• Mpouya – Siljan Libanon

• Mazraat el chouf – Stokke • Tyr – Jessheim Madagaskar

– Stavanger • Antsirabé • Ihosy – Vindafjord Malawi

• Lilongwe – Gwery – Fredrikstad • Lilongwe – Vågsbygd • • •

Mali Niétiabougou – Rossland Tambaga – Nissedal Mosambik Maputo – Fredrikstad Namibia

• Outjo – Molde • Tsumeb – Elverum • Windhoek – Kvæfjord Nicaragua

Pakistan

• Gujrat – Oslo Palestina

– Esteli • Betlehem (Nicaragua) Betlehem – Sarpsborg • Gaza – Tromsø • Jayyous – Nes • Jeriko – Lærdal • Khan Yunis – Hamar • Nablus – Stavanger • Ramallah – Grefsen • • Ramallah – Trondheim

Peru Salkantay – Sjodalen Sør-Afrika

– Hamarøy • Atlantis Town – Moss • Cape Cape Town – Oslo • Johannesburg – Nordre • Sørfold – Sarpsborg • Mpumalanga – Oslo • Paarl Pretoria – Namsos • Eshowe – Sogndal •

• Esteli – Betlehem (Palestina) Sør-Sudan • León – Tønsberg • Dangaji – Oslo (Lilleborg) • Managua – Kristiansand Puerto Cabezas – Sortland Tadsjikistan • • San Juan del Sur – Sauda • Dusjanbe – Oslo

Tanzania

• Guatemala – Tanzania – (Amigos Peku Peku) • Arusha – Opphaug • Bagamoyo – Saltdal • Bunda – Tingvoll • Kilimanjaro – Rondane • Mbulu – Levanger • Mbulu – Trondheim • Morogoro – Stange • Tanga – Tønsberg • Tanzania – Norge • Tanzania – Guatemala

Norge

Uganda

– Bodø • Kampala – Kongsvinger • Kampala Kampala • Kampala –– Oslo Rjukan • Kampala – Thika, • Kamuli – Oslo Joytown (Kenya) • Katwe – Re • Mazindi – Førde • Mukono – Gjøvik • Zambia

• Kabwe – Oslo • Livingstone – Luster Zimbabwe

• Gweru og Lilongwe – Fredrikstad


Tana

Risøyhamn Sortland

Tromsø

Kautokeino

Kvæfjord Hamarøy

Flakstad

Nordre Sørfold Bodø

Fauske

Mo i Rana

Namsos Opphaug

Verdal/Levanger

Stjørdal Trondheim Molde Volda Re

Førde Sogndal

Tingvoll Rondane Sjodalen

Luster

Gjøvik Elverum Ål Hamar Rossland Tinn Kongsvinger Vindafjord Stord Kvinnherad Oslo Nes Sauda Drammen Moss Kviteseid Marker/Aremark Siljan Fredrikstad Nedstrand Porsgrunn Tønsberg Stavanger Kragerø Sandefjord Nissedal Risør Arendal Kristiansand Lærdal

Tadsjikistan Libanon Palestina Pakistan

Den dominikanske republikk Mali

Bangladesh Eritrea

Guatemala El Salvador

Nicaragua SørSudan Colombia

Etiopia

Uganda Kongo

Ecuador

Kenya Tanzania

Peru

Brasil Malawi Zambia Namibia

Zimbabwe

Sør-Afrika Chile

Mosambik

Madagaskar


www.vennskap.no Slik kan du søke om støtte til vennskapssamarbeid: sn.im/stotte Les siste nummer av magasinet Vennepunkt: sn.im/0113 Få magasinet Vennepunkt i posten – helt gratis: sn.im/bladiposten

www.vennskap.no

Twitter.com/vennskap_no

www.facebook.com/friendshipnorthsouth

Storgata 11, 0155 OSLO, Norway, Tel.: +47 982 63 530, E-post: godt@vennskap.no