Page 1

Kreativitet kan lĂŚres 1

OpplĂŚringssenter for Visuell Kommunikasjon


Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du trenger for å vurdere dette skikkelig. Opplæringssenteret er bindeledd mellom skole – elev - lærling – bedrift. Vi informerer elevene om muligheter for læreplass, administrerer lærekontrakter og er kontakt for lærlingene under læretiden. Vi har jevnlig kontakt med våre medlemsbedrifter og er oppdatert på hvem som ønsker nye lærlinger.

Hvorfor velge å bli lærling? Praktisk erfaring er gull verdt! Som lærling får du lønn i opplæringstiden, og du får en utdannelse uten studiegjeld. Du får perfeksjoneringskurs etter eget ønske underveis som høyner din kompetanse ytterligere. Ønsker du videreutdanning etter læretiden, er praktisk erfaring i faget av stor nytte og etterspør alltid ved senere jobbintervju. De fleste høyere utdannelsene i mediebransjen har dessuten høyere gjennomsnittlig inntaksalder enn 19 år. Hvem kan bli lærling? Har du fullført og bestått VG2 Medier og kommunikasjon kan du velge å fullføre fagutdanning som lærling i bedrift. Du er da en søker med opplæringsrett, og har en læretid på 2 år.

2


Opplæringssenteret vil prioritere denne søkergruppen til nye læreplasser. Det er også mulig å søke læreplass etter fullført VG3, men du har da ikke lenger opplæringsrett og må regne med å legge inn mer eget initiativ for å skaffe deg læreplass. Det er også en mulighet for å søke læreplass med annen forkunnskap, men da vil forkunnskapen bestemme læretidens lengde. Dette vurderes individuelt.

Hva gjør en lærling? En mediegrafikerlærling jobber i en bedrift med mange forskjellige oppgaver alt etter opplæringsbedriftens arbeidsområder. Du kan jobbe med å lage avissider og annonser, websider, magasiner, skilt og messedekor, logo og profilmateriell, brosjyrer, filmrelatert arbeid av forskjellig art og mye mer. Det du produserer er nyttig, det skal brukes til noe og det betyr noe at du kommer og

3


er en del av teamet i bedriften. Følelsen av å bety noe og være til nytte fremheves som en ekstra positiv opplevelse som gir økt selvtillit og personlig vekst og modning. Liste over Opplæringssenterets medlemsbedrifter finner du på opplaringssenteret.no. Får man læreplass? Det er stor etterspørsel etter fagfolk i Norge for tiden, og mulighetene er derfor gode for å få læreplass. Akkurat hvor gode kommer også an på deg! Har du en positiv innstilling, et moderat fravær fra skolen (bedriftene ser på dette som et tegn på pålitelighet) og gode karakterer i mediefag og helst også norsk – da er du en topp søker med veldig gode Muligheter!

Hvor henvender man seg for å bli lærling? Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er godkjent lærebedrift for mediegrafikerlærlinger i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark. Send oss en søknad - jo tidligere jo bedre! Det er IKKE så viktig hvilken prioritet du velger i Vigo, og du trenger ikke å ta en endelig beslutning fordi du sender en søknad til oss. Du bør alltid søke skoleplass i tillegg selv om du ønsker lærlingplass. Hva skal jeg gjøre for å bli lærling? Skriv en søknad med beskrivelse av interesseområder innen faget. Dersom du har spesielle ønsker om bedrift eller fagområde skriver

4


du litt om det også. Lag en CV med kompetansebeskrivelse (PTF – prosjekt til fordypning) Ta kopi/skann inn vitnemål/karakterutskrift Samle noen arbeider til en liten portfolie dersom du kan/har. Du kan sende dette enten i posten eller som en samlet pdf pr. mail. Og husk – det er IKKE nok å velge lærling i Vigo. Egen søknad er helt nødvendig. Tips om søknad og CV: Husk at søknad og CV er bedriftens første møte med deg! Legg gjerne litt arbeid i tekst og utforming. Et lite bilde av deg er også en god informasjon. Det finnes maler for CV som kan være inspirasjon, men de inneholder mer forslag til informasjon enn du kanskje trenger. Få gjerne hjelp fra lærer, rådgiver eller foreldre. Og et tips om maila-

dresse – dersom du ikke allerede har en mailadresse som ligner på navnet ditt, så bør du skaffe deg det! dirtyjente@hotmail. com eller livreddelg@ hotmail.com er ikke så presentabelt i næringslivet. Kan man få vite enda mer før man bestemmer seg? Opplæringssenteret besøker skoler og informerer om lærlingordningen. Vi forsøker å få til et mingletreff hver vår, hvor du som er ny søker får treffe lærlinger som gjerne deler sine erfaringer med deg. Denne dagen vil være åpen for andre også: foreldre/ foresatte, rådgivere, lærere eller du som ennå lurer på om du skal søke. Nettstedet medielarling.no inneholder all informasjon om faget rettet mot deg som potensiell

5


søker, foresatte, skoler og bedrifter. Du kan se på vår hjemmeside opplaringssenteret.no - her finner du også kontaktinformasjon som mail og telefonnummer.

Ferdig med svennebrev – hva så? Ansettelsen som lærling i opplæringsbedriften varer ut kontraktens løpetid. Deretter har bedriften og lærlingen ingen forpliktelser. Noen blir ansatt i bedriften som mediegrafiker etter bestått svenneprøve dersom de ønsker.

6


Dersom du ikke fortsetter i bedriften, men ønsker jobb, har Opplæringssenteret et unikt tilbud, nemlig Medievikar AS. Medievikar er som navnet sier en vikarformidling, men også i stor grad et rekrutteringsfirma med fast jobb som mål. Du kan altså velge om du vil ut som vikar og på den måten få mer forskjelligartet erfaringer, eller om du ønsker deg fast jobb snarest mulig. Som tidligere nevnt er det stor etterspørsel etter fagfolk i bransjen, så jobb får de fleste uten store problemer. Se medievikar.no Studierompetanse? Annen skole? Noen velger å ta påbyggingsåret etter endt læretid

slik at de får studiekompetanse. Noen velger å ta de seks manglende fagene som privatist samtidig som de gjennomfører læretiden. Hva som passer best for deg må du vurdere selv. Velger man privatistordningen kan man ta et eller to av fagene om gangen og evt ta det over to-tre år. Noen av våre tidligere lærlinger har valgt å søke seg videre til for eksempel Westerdals og andre privatskoler. Å ta svennebrev som mediegrafiker stenger ingen dører, men det åpner mange!

7


Håper vi snakkes 8

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9 0975 Oslo post@opplaringssenteret.no www.opplaringssenteret.no

For mer informasjon: medielarling.no Opplæringssenteret er godkjent i følgende fag: Mediegrafiker - Trykker - Bokbinder

Opplæringssenter for Visuell Kommunikasjon

Leif-Inge  

Brosjyre for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon laget av Leif-Inge Skåra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you