Sognet 133 (nov 12 - feb 13)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 33. årg.  |  Nr. 133

7

»

november 2012 / februar 2013

Nyt menighedsråd – trækker i arbejdstøjet

Dyb koncentration. Minikonfirmanderne, med Magnus i forgrunden, har haft travlt med at lave døbefonte i modellervoks. Netop nu mejsles der kors i sten.

Apostle i parcelhuse! Blev Jesus født i en kondisko? Brugte Kong Herodes Webergrill? Kørte Kain og Abel på traktor? Se side 3


Liv og glæde i

Sognehuset Minikonfirmanderne i gang

Det er fredag eftermiddag i Sognehuset, og huset summer af koncentreret aktivitet. 19 minikonfirmander og 1 sognepræst nyder at være sammen, bakse med kristendom og kirke, lave symboler i flere materialer, høre nogle af de mange fortællinger fra Bibelen, som er mættet med betydning, synge sammen og spise sammen. Da vi lavede minidøbefonte i smukke farver, var det efter at have undersøgt Veng Kirkes smukke ’løvefont’, som døbefonten dér kaldes. Da vi havde mærket løvekroppene med menneskehoveder med hænderne, var det nemmere at forstå, hvorfor den kaldes sådan.

Hjemmesider: www.vengkirke.dk – www.mesingkirke.dk Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: lpal@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Ole Berg, Nyvej 7, Blegind, tlf. 87 68 08 88 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58 Organist: Se under Veng Kirke Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk

Et udsnit af børnenes fl otte døbefonte

Nogle af de mange symboler fra kirken tog vi også med i overvejelserne, da vi formede vore egne farvestrålende fonte med evighedsspiraler, hjerter, kors, fisk og treenighedssymboler. Vi har talt om godt og ondt, om venner og fjender – og undret os over, at det er små detaljer, der kan gøre en meget stor forskel. Vi glæder os til i december at tænde lys i kirken på Luciadag og opføre krybbespil dagen før juleaften. I krybbespillet kan man opleve engle og hyrder, mennesker på rejse, en pengegrisk kejser, en travl kromand – og en masse af vore dejlige julesalmer. Minikonfirmandforløbet slutter til Kyndelmisse – men vi skal også være med til sogneindsamlingen d. 10. marts sammen med forhåbentlig mange andre. 2

SOGNETs redaktion: Fra menighedsrådet: Lise Palstrøm, Veng Esben Overgaard, Søballe Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Eksterne medarbejdere: Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Lars Jacobsen, Veng

Esbjergevangeliet Apostle i parcelhuse! Blev Jesus født i en kondisko? Brugte Kong Herodes Webergrill? Kørte Kain og Abel på traktor?

Af sognepræst Lise Palstrøm, Veng

De kører i bil og deltager i demonstrationer på byens torv, mens det onde er giftigt affald, som er svært at skaffe sig af med. Formålet med værket er blandt andet at skabe refleksion og meddigtning.

Det er nogle af de spørgsmål, man kan inspireres til at stille, når man ser billedfrisen ESBJERGEVANGELIET, malet af Erik Hagens i 2005. For nogle år siden tog et skole-kirkesamarbejde initiativ til at få kopieret kunstnerens store værk fra University College i Esbjerg over på et billedtæppe, der næsten følger de originale mål. Denne frise har Skanderborg Provsti lejet i det meste af november måned. På tæppet forsøger maleren at fortælle de bibelske historier i et sprog, der passer til nutiden. Det betyder, at Jesus og apostlene bor i parcelhuse.

Layout: Stine Sandahl, www.sandahls.net, Hårby Fotos: Esben Overgaard, Henry Thomsen, arkivfotos m.fl . Næste nummer udkommer i uge 9-2013. Deadline for næste nummer er 18. januar 2013

Se

billedfrisen i sognegården i Hørning fra mandag d. 12. til fredag d. 16. november. Lise Palstrøm har fået tæppet til Skanderborg Provsti, henvend dig til hende, hvis du kunne tænke dig at arbejde med billederne og evt. få en rundvisning i billeduniverset. Åbent fra kl. 10-12 tirsdag, onsdag og fredag, mandag fra kl. 10-20 og torsdag fra kl. 10-18. 3


Kommende begivenheder ”Fix you”

Rockgudstjeneste med bandet ”Holy Macaroni” Når bandet Coldplay spiller deres store hit “Fix you”, vil mange vippe genkendende med foden i takt. Sangen handler om, hvordan skuffelser har det med ikke at gå i opfyldelse, for når det ser allermest håbløst ud, er der lys, der viser vej hjem – og der er håb om at blive hel: “Lights will guide you home… And I will try to fix you”. ”Holy Macaroni” er bandet, der spiller ”Fix You” og andre numre af både Coldplay og The Fray. Bandet består af gymnasieeleverne Laura Eske, sang, Silas Emil Bertelsen, guitar, Malthe Raaby, bas, Jonathan Brun Meyer, trommer og Lars på keyboard.

Er det så kun for unge? Rockgudstjenesten finder sted torsdag d. 7. februar kl. 19.30 og er for alle, der har lyst til at høre ny musik i en gammel kirke og for alle, der har lyst til at høre evangeliet i en anden indpakning. Nuværende og tidligere konfirmander i og omkring Veng vil blive indbudt. Så kom og deltag i en anderledes gudstjeneste med lyrisk rockmusik og billeder.

Fra arbejdsliv til pensionistliv

Hverdagsgudstjeneste på Luciadag Torsdag d. 13. december

er det Luciadag. Minikonfirmanderne vil medvirke med lys og sang, og vi kan alle høre om denne særlige decemberskik, og hvad den kommer af. En kort og stemningsfuld gudstjeneste kl. 17, hvor vi tænder lys i mørket, vil blive efterfulgt af fællesspisning i Sognehuset. Alle er velkomne til en gang suppe og samvær.

Sogneeftermiddage

Tirsdag d. 5. februar kl. 14.00 Esbjergevangeliet. Se den store billedefrise igen! Esbjergevangeliets mange billeder er i centrum på kalenderårets første sogneeftermiddag, hvor Lise Palmstrøm fortæller om baggrund, tilblivelse og indhold til billedeudsnit af Erik Hagens store værk.

Arrangør: Sognepræst Lise Palstrøm og ungdomspræst Peter Tast. Følg med på facebook: ”Ungdomspræsten Skanderborg”. Jagtselskab fra Sophiendal på vej ud i naturen i 1950erne

Kyndelmisse eller: Lav en gudstjeneste! Konfirmanderne skal blandt meget andet lære Folkekirkens gudstjeneste at kende. For at grave en lille smule dybere ned i, hvad en gudstjeneste er, og hvordan den bygges op; så laver de én selv. På selve midvinterdagen, Kyndelmissedagen, arbejder konfirmanderne med gudstjeneste fra bunden. Som afslutning på dagen indbydes hele menigheden til Kyndelmissegudstjeneste lørdag d. 2. februar kl. 16 i Veng Kirke. Gudstjenesten markerer samtidig afslutningen på minikonfirman4

dernes undervisning, og den er også hele sognets gudstjeneste i den pågældende weekend. Fordi det er en værkstedsgudstjeneste, kan der være elementer i gudstjenesten, som ikke er helt finpudsede; men med den ildhu konfirmanderne lægger for dagen i nogle af de andre opgaver, de bliver udsat for, er jeg sikker på, at der venter menigheden en intens oplevelse i kirken. Efter gudstjenesten byder vi på en forfriskning i Sognehuset.

Et liv FØR døden!

Hvordan finder man ud af det, når man har været vant til at se sig selv som én af de mange på arbejdsmarkedet, og så pludselig opdager, man er blevet pensionist? Nogle synes, det er helt ukompliceret at have mulighed for endelig at følge sine interesser; mens andre mærker en ejendommelig blanding af tomhed og frihed, kaos og mulighed. Måske kunne det være rart at mødes med andre, der har gjort sig tilsvarende erfaringer? Måske kunne det være rart at være med til at markere, at det er den største omvæltning i ens tilværelse – måske lige bortset fra dengang man fik børn? I Skanderborg Provsti vil overgangen fra tilværelsen som aktiv på arbejdsmarkedet til den tredje alders frontløber, efterlønner eller pensionist blive markeret ved en fælles gudstjeneste i Kirkecentret i Højvangen d. 27. februar 2013 kl. 19 efterfulgt af foredrag. Sognepræst Laura Gylden-Damgaard, Galten, vil forestå gudstjenesten. Men hun vil også gerne have andre med på sidelinjen til inspiration og samtale om netop feltet mellem arbejdsliv og pensionering. Kunne du have lyst til at være med i en fokusgruppe og dermed medvirke til samtalen om overgangen fra én livsfase til en anden, vil Laura meget gerne høre fra dig. Man kan henvende sig direkte til Laura Gylden-Damgaard på mail, LDN@km.dk, eller telefonisk, 86 94 51 05, eller man kan fortælle det til mig, Lise Palstrøm, når vi ses i sognet – eller ring/skriv. Henvendelsen kan også ledsages af et ønske om anonymitet – det er op til den enkelte, hvordan og hvor meget, man vil være med.

10/03 2013 Fisken

i Folkekirkens Nødhjælps logo symboliserer mad til verden samtidig med, at den er det ældste kristne symbol. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden 1922. Nu vil vi også være med fra Veng og Mesing sogne.

Bliv indsamler Man kan blive indsamler ved at melde sig til sognepræsten på mail (LPAL@km.dk) eller telefon (86943733 / 24953337), eller man kan melde sig direkte hos Folkekirkens Nødhjælp. På indsamlingsdagen søndag d. 10. marts 2013 vil der blive udleveret indsamlingsbøsser og navneskilte samt rutebeskrivelser fra Sognehuset i Veng efter morgengudstjenesten i Veng Kirke kl. 9.30. Selve indsamlingen foregår i timerne derefter, og der er varme drikke og mad i Sognehuset efterhånden som indsamlerne kommer tilbage. Så sæt kryds i kalenderen søndag d. 10. marts og kom og vær med til at give et par timer af din tid til gavn for mange.

Krybbespil Lillejuleaftensdag falder i år sammen med 4. søndag i advent. Det vil minikonfirmanderne og sognepræsten gerne markere ved at indbyde til eftermiddagsgudstjeneste kl. 15 midt i alle juleforberedelserne. Minikonfirmanderne opfører et krybbespil, som indgår i gudstjenestens led med mange af vore kendte julesalmer indbygget i fortællingen om den allerførste jul. Krybbespillet er inspireret af Johannes Møllehaves dejlige adventsfortælling ”Da glæden blev født”. 5


Det nye

menighedsråd

Den 2. oktober var sidste frist for indlevering af alternative lister med kandidater til menighedsrådet. Da der ikke er indkommet alternative lister, vil det kommende menighedsråd, foruden sognepræst Lise Palstrøm, bestå af følgende folkevalgte personer:

Friluftsgudstjeneste i Nr. Vissing Omtrent

100 mennesker sad på det grønne græstæppe over resterne af Nr. Vissing Kirke, der i middelalderen lå på skråningen i Gudrun og Kaj Nøhrs skønne have.

Selvom minikonfirmanderne først to dage før havde påbegyndt minikonfirmandundervisningen, var de friske nok til at give en hjælpende hånd for at illustrere en af evangeliets pointer.

I dejligt septembervejr fejrede vi gudstjeneste udendørs – og selv salmesangen lykkedes med sprøde og spændstige violinklange leveret af den dygtige unge violinist Amalie Kjældgaard.

Efter gudstjenesten bød værtsparret på en fantastisk kirkekaffe, som sluttede en dejlig eftermiddag.

Sensommer på Samsø Malling Turistfart, et smukt sensommervejr, gode kokke og øens seværdigheder udgjorde vigtige ingredienser i sogneudflugten, som 54 Veng-Mesing-borgere drog ud på en onsdag i august. Vi nåede langt omkring på den smukke ø midt i kongeriget, hvor historiens vingesus og samtidens ønske om vedvarende og grøn energi spiller sammen på en ganske fin måde. Fra landsbyen Nordbys smukke gadekær og klokketårn over Kanhavekanalen og langs Stauns Fjord til Ballen havn med restaurant Skipperly. Derfra gik turen videre til Tranebjerg Kirke og Øko-museum Samsø, Kolby, Vesterløkken, den skjulte Helligkilde ved Ilse Made og via Onsbjerg og Vadstrup til Bisgaard Mark og Sælvigbugten, inden færgen bragte os hjem til hovedlandet igen. Turlederne Flemming Schreiber og Lise Palstrøm glæder sig allerede til næste års sogneudflugt med en yderst veloplagt forsamling. 6

Veng sogn

Mesing sogn

Kandidater: Erna Bachmann, Hårby Jens Kjer Jeppesen, Hårby Lisbeth Leth, Veng Ingelise Simonsen, Søballe Lars Jacobsen, Veng Stedfortrædere: Claus Konradsen, Nr. Vissing Susanne Jespersen, Nr. Vissing Gitte Jacobsen, Veng Carsten Vejborg, Søballe Bent Thuehøj, Nr. Vissing

Kandidater: Jens Henrik Kirkegaard Dorthe Frederiksen

Det nye råd starter sin fireårige funktionsperiode den første søndag i kirkeåret, den 2. december 2012. Sognelisterne – der skal nemlig ifølge loven være en liste for hvert sogn, selvom det er et fælles råd – blev dannet ved et møde i Sognehuset den 5. september, hvor 26 var mødt op. På mødet blev der redegjort for menighedsrådets kompetencer, hvad der er sket i den forløbne fireårige valgperiode, og hvad man forventer, der skal ske i de kommende fire år. Det var dejligt med så stort fremmøde, et sådant valgmøde plejer ikke at blive et tilløbsstykke. Det viser, at der virkelig er interesse for vore to sognekirker. Nu forestår der så en fordeling af udvalgsposterne. Der skal blandt de syv medlemmer vælges formand, næstformand, sekretær, kasserer, kirkeværger for henholdsvis Mesing og Veng kirker, personalekontaktmand, formand for præstegårdsudvalget, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget, medlemmer af Sognets redaktion og medlemmer af aktivitetsudvalget.

Stedfortrædere: Betina Schmidt Dan Jensen

Konstituerende møde er fastlagt til den 28. november. Hvem, der får de forskellige poster, kan derfor først bekendtgøres i næste nummer af Sognet, der udkommer uge 9. Her vil vi også nærmere præsentere det nye råd, der til den tid vil være trukket i arbejdstøjet.

TAK

til de afgåede medlemmer af ”det gamle råd”. Esben Overgaard, Søballe har været med i 8 år, Kirsten Lindberg, Mesing i 8 år og Ole Berg, Blegind også i 8 år. I har valgt ikke at genopstille. Tak for de fire år, vi har samarbejdet. Men også tak for jeres arbejdsindsats i de år, der ligger forud for min formandstid. Erna Bachmann

7


”Men en skønne dag skete der noget helt uventet.” ”Jeg troede, jeg var glemt, men det var jeg ikke. Jeg var savnet i min kirke, de ville have mig hjem igen. Oh, hvilken herlighed. Mit skrøbelige legeme er ganske vist stadig rullet sammen for at bevare mig, men jeg er blevet fotograferet og kan nu igen følge med i menighedens gøren og laden. Ganske vist ikke på alteret, men jeg har fået hæderspladsen i Sognehuset, og det er jo i grunden slet ikke så galt!”

Det gamle

Udsnit af billedtæppet

Altertæppe

Af Erna Bachmann

Der var engang … den sande historie om et tæppes eventyrlige liv For mange år siden kom to adelige frøkener forbi. De gik ind i Veng Klosterkirke og spurgte: ”Hvortil er kirken indviet”. Da svaret var: ”Til treenigheden”, nikkede de til hinanden og smilede. ”Treenigheden – det var lige, hvad vi håbede. Så er kirken værdig at modtage vores gave”. Og så lagde de et smukt forarbejdet tæppe på det gamle stenalter.

Det lyder som et eventyr Og det er det såmænd også. H. C. Andersen kunne have fået en fin lille fortælling ud af episoden og fortalt, hvad tæppet i de godt 400 år havde oplevet, mens det havde sin plads på alteret i Veng Klosterkirke. Tæppet kunne fortælle om bryllupper, om barnedåb, om begravelser, om de faldne i svenskekrigene og om de andre krige igennem århundrederne. Det var med, når der var glæde, og det overværede tavst, når det var sørgelige begivenheder, det var vidne til.

”Jeg er ikke et hvilket som helst tæppe, nej, jeg har adelige aner,” kunne det fortælle. ”Men jeg virker oftest og helst blandt almuen, de værdsætter nemlig min skønhed, der er ganske mageløs, de kommer og ser til mig hver søndag, og de har givet mig en plads i deres hjerter. 8

Men jeg er jo også noget ganske enestående. Jeg kan fortælle historien om Herodes’ gæstebud med fint dækket bord og kvinder med fine pibekraver. Jeg kan fortælle om Johannes Døberen, hvis hoved frembæres, mens Salome ser til. Jeg bærer også på historien om den forfulgte Absalom, der bliver hængende i et træ og myrdet, mens muldyret løber videre. Jeg bærer vidnesbyrd om Moses og kobberslangen i ørkenen. Ja, Jeg kan fortælle om krigskarle og fornemme folk, om konger og hofmænd, om slotte og prægtige sale. Jo jeg er nok værd at stifte bekendtskab med”.

”Fra midten af 1500-tallet har jeg haft den fornemste plads i kirken.” ”Præsten har messet for mig, og menigheden har sunget for mig; jeg har frosset lidt om vinteren, men somrene har været lige tilpas. Al den skiften i vejret har givet mig lidt gigt – bare ganske lidt i begyndelsen– men med tiden blev jeg lidt skrøbelig, som gamle folk jo også gør. Man prøvede at holde liv i mig med forsigtige lapperier, men til sidst måtte mine velgørere give op og overlade mig til en skæbne langt borte fra hjemmet. Her har jeg nu hvilet siden 1934 i Danmarks fineste museum, fint rullet ind og gemt væk i en skuffe.”

og har via deres donationer gjort det muligt at få en kopi af tæppet. Fotostaten af det gamle altertæppe ophænges i Sognehuset og indvies fredag den 16. november kl. 14.00. Mini-konfirmanderne medvirker, og menighedsrådet byder på en lille forfriskning. Alle er velkomne.

Lysthuset i Nørre Vissing 14. november kl. 19.30 Hvad sker der i år 2012 -2014 - Foredrag ved astrolog Kaj Larsen.

Siden sidst Døbt i Mesing Kirke Karl Elmgaard, Mesing Hjertelig til lykke

Viede i Mesing Kirke

23. november kl. 18.30

Sanne Thybo Sæmundsson og Jóhannes Páll Sæmundsson, Skanderborg Hjertelig til lykke

Julespiseaften - med musikalsk underholdning og fælles ”tag selv bord”

Døde/begravede/bisatte Veng

Se nærmere detaljer om tilmelding og pris og om arrangementerne på www.lysthusetnrvissing.dk

Hanne Margit Rasmussen, tidl. Nr. Vissing Anna Rahr, tidl. Søballevej Æret være deres minde

9


Musik-siden Koncert

Julekoncert i Mesing Kirke mandag den 3. dec. kl. 19.30

Føds els

dag! Å b en t hu s d. 1 6 . no v f r edag em b e r

Medvirkende: Det lokale rytmiske kor ”½ sød”. De siger om sig selv: ”Vi er 30 kvinder i vores allerbedste alder, og vi elsker at synge og drikke kaffe sammen. De sidste 16 år har det foregået i Sognehuset i Veng hver mandag aften. Vi er vilde med at lave koncerter, der er lidt ud over det sædvanlige”. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Mesing Forsamlingshus.

Fra hvepserede til børnehus

25 år med daginstitution i udvikling Af Henry Thomsen, skoleleder

Den 14. oktober 1987 blev dørene slået op til en in-

9. december kl. 19.30

Julekoncert i Veng Kirke Anja Rosseau, sangsolist, synger kendte og klassiske sange, der hører julen til. Aksel Nielsen, cello, spiller stemningsfulde klassiske stykker, bl.a. Händels Largo. Veng Koret synger danske julesange, Christmas carols m.m. under ledelse af Anja Rosseau. Anja Rosseau er født og opvokset i Danmark, men blev som ganske ung optaget på Royal Academy of Music i London, hvor hun vandt fl ere priser og udmærkelser. Anja dirigerer også vort lokale Veng Kor, om består af ca. 20 sangere. Aksel Nielsen er til daglig solocellist i Randers Kammerorkester.

25. december kl. 11

Trompetspil første juledag 10

Siden 2004 har trompetist Kim Hansen ved jul og påske medvirket ved gudstjenester i både Veng og Mesing kirker. Det sker også i år, nemlig første juledag kl. 11.00 i Veng Kirke.

tegreret daginstitution på Vestegnen i Hørning Kommune: Hvepsereden. Den blev placeret i den tidligere inspektørbolig ved Veng Fællesskole, og det var godt af flere grunde: - Der var et pasningsbehov, selv om mange var lidt skeptiske overfor, om der virkelig var behov for pasning af 20 børn mellem 3 og 14 år - Der var sparet mange penge i forhold til, hvis man skulle have bygget nyt - Og endelig var der også nogle, der tænkte, at en tæt sammenhæng mellem børnehave og skole kunne være til gavn for børnene. Den skepsis, der var omkring behovet for institutionen, blev gjort til skamme fra dag ét. De 20 pladser var fyldt, og 25 børn stod på venteliste. Det var jo et klart udtryk for, at lokalsamfundet havde forandret sig, og at de fleste familier havde behov for, at både mor og far var på arbejdsmarkedet.

SFO placeret på skolen. Det gav anledning til protester fra både forældre og pædagoger, og der blev kamp til stregen på ideen om, at børnenes fritid skulle foregå i andre lokaler end der, hvor de var i skole. Det rokkede dog ikke ved beslutningen: I 2005 var SFO’en i gang, og Hvepsereden blevet til børnehave. I de følgende år blev samarbejdet og sammenhængen mellem børnehave og skole tættere, og en naturlig konsekvens af dette var dannelsen af Veng Landsbyordning i 2008. Efter tre år skiftede vi ”landsbyordning” ud – og i dag er mere end 200 børn fra 3 til 13 år i dag- og fritidstilbud i Veng Skole og Børnehus. Glade børn i 2012 og fra ca. 1992

Fødselsdagen fejres med åbent hus fredag d. 16. november.

I de kommende år voksede Hvepsereden, og der blev sat 1 … 2 … 3 pavilloner op til at rumme de efterhånden op til 60 børn i alderen 3-14, der var plads til. Men det stoppede ikke her, og i 2004 var børnetallet vokset så meget, at byrådet i Hørning besluttede, at skolebørnenes fritidstilbud fremover skulle være en 11


Ingen opdagede bedraget, og Svend og Erna blev – mere eller mindre lovformeligt måske, men sandelig overmåde fast og holdbart - smedet i Hymens Lænker.

I Barndommens Land En dejlig solskinsdag i oktober besøgte jeg med Svend og Erna deres Barndommens Land – egnen omkring Vrinners på Mols. De fortalte mig erindringer fra barndoms- og ungdomstiden - om deres barndomshjem og forældre – om deres skoletid og læreår; og de fortalte om deres første møde – ved Sankt Hans-festen på Agri Bavnehøj, da han var 24 og hun kun 17½.

numre af ”Sognet” vil Svend og Erna fortælle om de første år og om deres fælles vej fra Mols ud i verden – til det, der skulle blive deres fælles livsværk – et krævende, men også givende arbejde for dem af vore medmennesker, som har de allersværeste livsbetingelser – børn og unge med psykiske handicap.

Vi kørte rundt i landskabet, og Svend og Erna oplevede undervejs mangt et glædeligt gensyn med mindefyldte steder. Vi aftalte at hente flere minder ned fra erindringshylderne, og i et par artikler i kommende Erna og Svend på tur med Flemming udenfor Vrinners kirkegård

En omvendt

Molbohistorie Af Flemming Schreiber Pedersen, Hårby

Hvem skulle nu have troet, at disse to tilforladelige ældre menneskers ægtepagt hviler på et listigt bedrag! Det er ikke desto mindre den skinbarlige sandhed, og historien her viser, at alle molboer slet ikke er så dumme, som molbohistorierne fortæller. Det gik sådan til: Svend Carlsen fra Vrinners på Mols, 24 år og uddannet diakon fra diakonhøjskolen i Aarhus, rejste i 1950 til Norge for at arbejde i en periode på det psykiatriske plejehjem, ”Nærland”, i Nærbo ved Stavanger. Hans kæreste, Erna Møller, også fra Vrinners, tog med – dels for at stifte bekendtskab med sin tilkommendes arbejde, dels sikkert også for at få et indtryk af ham selv i daglig omgang. De to fandt under opholdet i Norge ud af, at de passede godt sammen, og da Erna dertil følte sig godt tilpas i 12

Erna og Svend Carlsen foran deres hjem på Siimtoften 1 i Hårby, hvor de har boet siden 1994.

arbejdet med de psykisk handicappede, besluttede de at gifte sig. Erna var endnu ikke fyldt 21 år; derfor måtte de søge om tilladelse til giftermålet, og de bestilte en blanket hos myndighederne i hovedstaden. Som så ofte i den slags sager gik der koks i processen: Svend og Erna var i Norge, bryllup og hjemrejse var arrangeret, men blanketten – hvor var den? Da den endelig dukkede op, var det for sent at sende den til underskrift hos brudeparret i Norge, og så var det, at familierne i Vrinners valgte at begå den bedrageriske handling: Ernas lillesøster, der bare var 13 år, skrev under for Erna, og Svends far, brugsuddeler Carlsen, skrev under for Svend! 13


Allehelgens dag den 4. november

Af Erna Bachmann

Den 4. november er netop passeret og dermed Allehelgensdag. Der var en smuk gudstjeneste i Veng kirke kl. 19.00, hvor man med lys og sang mindedes dem, der var døde i året, der er gået. Lise Palstrøm har genoptaget en smuk skik med at læse navnene op på dem, der er gået bort i det forløbne år. Det giver os på redaktionen lejlighed til at finde en anden gammel skik frem, som helt er gået i glemmebogen, nemlig mindebreve.

Fred med dit støv Tidligere var det almindeligt, at de efterladte udfærdigede – eller fik udfærdiget – et mindeskrift til hyldest af den afdøde. Almindeligvis var det læreren, der måtte lægge hånd til skriftet.

Et lidt anderledes mindeskrift Ligbrev fra min mands familie. Fint klippet som et gækkebrev og med tekst: I denne Kiste gjemmes Støvet af salig hensovet Barn Maren Pedersen Bachmann, fød 12. Maj 1863 i Hammelev og død samme Sted den 2.Octb. 1874, 11 Aar gammel. Fred med dit Støv Foruden denne tekst er der to vers, sikkert også hjemmegjorte, idet vi ikke kan relatere dem til salmer, der kendes i dag.

Dertil kommer fem vers, sandsynligvis forfattet af degnen til lejligheden. Det sidste vers lyder: Farvel du Fader! Hist engang igjen - Vi finde Dig hos Jesum i det Høje.- Der samles Vennen med den tabte Ven, - Naar de forløses ud fra Jordens Møje.

Er der blandt læserne nogle, der ligger inde med sådanne breve, er Lokalarkivet meget interesseret i at få dem eller få en kopi.

Veng Lokalarkiv har et par af disse mindebreve, uden tvivl skrevet og tegnet af samme kunstner, da skabelonen er den samme. Ved mindesammenkomsten eller udsyngningen fra hjemmet blev brevet lagt på kisten, og teksten blev læst højt for de tilstedeværende. Det var også mere eller mindre almindeligt, at den afdøde fik brevet med i kisten og dermed i graven. Derfor betegnes et sådant brev også som et ligbrev. Der findes kun få af disse breve bevaret, hvilket er naturligt, da de fleste blev lagt i kisten og derfor er gået til. Det afbillede mindebrev vedrører Søren Rasmussen af Søballe og lyder således: Søren Rasmussen, født på Fregerslev Mark den 25. Marts 1802, død i Søballe den 4de April 1871, 69 Aar gammel, 4 Børn ere gangne forud for ham ind i Evigheden; hans Hustru og 5 Børn sørge over den tro og kjærlige Faders Bortgang. Fred med Dit Støv - Naade for Din Aand - Døden er Indgang til Livet

Høstgudstjeneste En af forårets kommende konfirmander, Claus Frederiksen fra Mesing, var vaks med mobiltelefonens kamera til høstgudstjenesten i Mesing kirke, der var smukt pyntet med naturens gaver af konfirmanderne og minikonfirmanderne. Tak til Claus for fotoet.

14

15


HIK 81 informerer

Sportsfesten Som noget nyt havde HIK81 besluttet, at den årlige Sportsfest kun skulle vare en enkelt dag - til gengæld med drøn på fra morgen til sen aften. Derudover skulle hallen være omdrejningspunktet, så der ikke skulle bruges så mange mandetimer på opsætning og nedtagning af det store telt, som der tidligere er blevet brugt. Endelig var tidspunktet på året også rykket væsentligt - nemlig fra Kristi Himmelfart til september. Det var naturligvis med en vis spænding i maven, der blev set frem til dagen, når så mange faktorer blev lavet om på én gang. Dagen startede med rundstykker i forsamlingssalen, og derefter var hallen lavet om til et hoppeland med steplokale i den ene ende. Udenfor

var der løb, klatring og fodbold. Også spejderne støttede som vanligt op om sportsfesten med loppemarked. Juniorklubben var lavet om til kiosk, hvor der blev solgt rigtig mange sandwiches og drikkevarer. Tombolaen var også flyttet ind i juniorklubben og var en lige så stor succes, som den plejer at være. Der blev sluttet af på behørig vis med fest om aftenen i forsamlingssalen med levende musik fra vores lokale band og over 110 personer tilmeldt til spisning. Vi vil i HIK81 gerne sige mange tak for den opbakning der var til sportsfesten d. 8. september.

KFUM Spejderne

Veng gruppen Gruppeleder Jørgen Berntsen Tlf.: 6130 5372 www.veng-kfum.dk Spejdermøderne foregår Søballevej 6B (bag ved Borgernes Hus)

Mødeaftenerne for Veng Gruppen er: Bæver 0. og 1. klasse Onsdag aften fra 18.00 til 19.30 Kontakt: Kirsten Jensen 3013 4957 Ulve 2. og 3. klasse Onsdag aften fra 18.00 til 19.30 Kontakt: Jørgen Berntsen 6130 5372

Junior 4. – 5. klasse Onsdag aften fra 18.00 til 19.30 Kontakt: Claus Konradsen 4026 7049 Søren Mathiesen 40 55 89 34 Spejder 6. – 8. klasse Onsdag aften fra 18.00 til 19.30 Kontakt: Klaus Berntsen 4062 3886 Rover Klanen Vi er en aktiv/hyggelig rover klan, som gerne vil være flere, da det er sjovere at være mange. Ring til os og hør nærmere ang. mødetidspunkt samt vores aktiviteter. Kontakt: Kirsten Jensen 3013 4957 Senior spejderne Tirsdag eller onsdag Kontakt: Klaus Berntsen 4062 3886

Bævere og ulve sælger julekalendere i november måned Tag godt imod dem, indtægten er et kærkomment tilskud til spejdernes aktiviteter. Har du lyst til at være med i spejderarbejdet, kan vi godt bruge flere voksne ledere. 16

17


Begivenheder november 2012 – februar 2013 Menighedsrådsmøder Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Egil Jørgensen, Hårby Bygade 10D, tlf. 86 51 24 27, mail: egil.joergensen@gmail.com Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: mss@post8.tele.dk HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk Birthe Gammelgaard, Søballevej 13, tlf. 86 95 02 08. mail: marielyst13@hotmail.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Jacob Toft, Lillegade 11, tlf.: 86 57 30 55, mail: bente-jacob@get2net.dk

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk Aase og Anders Bech-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@mail.dk

Det nye menighedsråd konstituerer sig onsdag 28. nov. kl. 19.00

Avisindsamling KFUM-spejderne samler aviser

Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, ½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Venge Pensionistforening 13. nov. Generalforsamling . Foreningen er vært ved kaffen 11. dec. Julefest. Eva Lohmann læser en historie 8. jan. Birthe og Knud Gammelgaard fortæller om Sydafrika 12. feb. Banko

Lørdag 24. nov.

Juletræsfester

Veng Lokalarkiv

Fastelavnsfester

9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com

Lørdag 10. nov. kl. 10-12

Arkivernes dag Opfølgning fra byvandringen i Nr. Vissing med billeder . Udstilling. Kaffe

Nr. Vissing Beboerforening

Mesing: Søndag d. 2. dec kl 14.00 Borgernes Hus: Søndag d. 16. dec kl 15.00

Borgernes hus: Fredag d. 22. feb kl 19 Mesing Forsamlingshus: Fredag d. 15. feb kl 19

Sogneeftermiddage første tirsdag i måneden kl. 14 i Sognehuset. Se side 4

Gåtur hver tirsdag, se øvrige program på www.nrvissing.dk

Hjertestarter i Hårby Takket være Skanderborg kommunes Landdistriktspulje og Nordea Fonden er det lykkedes at anskaffe en hjertestarter til Hårby. Hertestarteren er nu opsat på skuret ved Siimtoften 9, hvor den er tilgængelig for alle. 15 af byens beboere har været på kursus i brugen af hjertestarteren. Skulle der være nogen interesserede, der ikke når dette kursus, overvejer Beboerforeningen at arrangere et supplerings kursus. En liste over alle, der kan benytte starteren, vil blive indlagt i opbevaringskassen, så man i påkommende tilfælde kan få hjælp. Nærmere ved henvendelse til Jonna Iversen eller Egil Jørgensen Beboerforeningen for Hårby og Omegn

18

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes i Sognehuset

KONCERTER

Fællesspisning

Se side 10

Borgernes Hus 26. nov. kl. 18.00 28. jan. kl. 18.00 25. feb. kl. 18.00

Mesing Forsamlingshus 6. dec. kl. 18.30 ”Julefrokost” 1. jan. kl. 11.00 ”Nytårsbrunch”

Glædelig jul

Mød op og hils på naboerne. Prisen vælter ikke budgettet, og der er særpriser for børnene. 19


Gudstjenesteliste – november 2012 – februar 2013 Gudstj.

Veng

11.nov

23. sø. e. Trinitatis

18.nov.

24.sø.e.Trinitatis

25.nov.

si.sø.i kirkeåret

Mesing

Hørning 9.30 LP 11.00 JKA musik

1. dec.

dåbsgudstjeneste 1.sø i advent

3. dec.

mandag

9. dec.

2.sø i advent

16.00 koncert

11.00 STH

17.00 LP Lucia

9.30 LP

11.00 LP

11.00 JN

13. dec.

torsdag 3.sø. i advent

23. dec.

4.sø. i advent

15.00 LP krybbespil

24. dec.

juleaften

16.00 LP

25. dec.

juledag

11.00 LP trompet

26. dec.

2. juledag

28. dec.

julefest

30. dec.

julesøndag

1. jan.

nytårsdag

6. jan.

Helligtrekonger

14.45 LP

11.00 STH børnegudstj. 13.30 JKA 14.45 JN 16.00 JKA 11.00 JN trompet

11.00 LP 14.00 STH 11.00 JKA 14.30 JKA

16.00 JKA 16.00 LP

11.00 JKA

26. jan.

dåbsgudstj.

11.00 LP

3. febr.

seksagesima

11.00 LP

11.00 JN

1.sø.e.htk.

kyndelmisse

11.00 JN 19.30 PT/LP

fastelavn

9.30 JKA

17. febr.

1.sø. i fasten

9.30 LP

23. febr.

familiegudstj.

3. marts

3.sø. i fasten

19.00 JN kyndelmisse

11.00 JKA faste 11.00 LP 11.00 STH-JKA 9.30 LP

11.00 STH 11.00 STH-JKA

11.00 JKA

9.30 JKA

19.00 JKA faste

JKA = Jakob Køhn Andersen, STH = Susanne Hjørlund, JN = Jette Marie Bundgaard. Nielsen, LP = Lise Palstrøm, PT = Peter Tast

Layout: sandahls.net

2.sø. i fasten

9.30 LP

16.00 LP kyndelmisse

rockgudstj.

familiegudstj.

16.00 JKA

19.30 STH-JN

7. febr.

24. febr.

19.00 JN julen bæres ud

11.00 STH

11.00 LP

10. feb

2. marts

14.45 JKA

11.00 LP

si.sø.e.htk.

2. febr.

13.30 JN

11.00 JKA musik

13. jan.

septuagesima

14.00 STH krybbespil

16.00 JKA Lucia

20. jan.

ungdomsgudstj.

15.30 STH juletræstænd

19.30 koncert

16. dec.

27. jan.

Adslev

11.00 STH 11.00 LP

2. dec.

30. jan.

Blegind


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.