Sognet 132 (sep - nov 2012)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 32. årg.  |  Nr. 132

8

»

september/november 2012

Valget er dit

Vi skal have nyt menighedsråd

Smukke marker ved Hårby, sommer 2012

Nr. Vissing Kirke omtales første gang i de gamle historiske kilder i 1340, men mindre end 300 år efter fortælles det, at kirken allerede for længst er nedrevet. Side 3


Lokalarkiv og Beboerforeningens byvandring, maj 2012

Valg af nyt menighedsråd

Valget er dit Mød op til valgorienteringsmøde i Sognehuset i Veng den 5. september kl. 19.30.

Sommeren går på hæld, og vi nærmer os det kommende valg til menighedsrådene. Hvert fjerde år skal der vælges folk til landets menighedsråd. I 2008 blev Mesing og Veng menighedsråd sammenlagt. Fællesrådet består af fire repræsentanter fra Veng sogn og to fra Mesing plus sognepræsten. Samarbejdet har fungeret tilfredsstillende i de fire år, der nu er gået, og der er ikke planer om at adskille de to sogne igen. De seks folkevalgte rådsmedlemmer har imidlertid antalsmæssigt været lidt i underkanten i relation til rådets arbejde, så det er besluttet at opnormere med endnu en person, så det kommende råd kommer til at bestå af syv folkevalgte plus sognepræsten. Der skal være mindst to personer fra Mesing sogn i rådet. Det nuværende menighedsråd vil i den kommende tid være på udkik efter gode kandidater med interesse for vore to kirker og for sognene. Næsten alle er medlem af Folkekirken, og som sådan har man en interesse i, at kirken fungerer, at bygningerne vedligeholdes, at personalet har gode arbejdsforhold, og at der er et godt liv omkring kirke og menighed. Vil du have medindflydelse, så har du chancen nu, mød op til valgorienteringsmødet den 5. september. I forbindelse med mødet vil der blive forsøgt opstillet en kandidatliste med syv navne til valget den 13/11. Er der ved opstillingsfristens udløb den 30/9 ikke indkommet andre lister, vil de syv kandidater, der blev opstillet den 5/9, være at betragte som valgt. Eventuelle alternative lister kan indleveres fra den 25/9 kl. 19.00 til den 2/10 kl. 19.00 til formanden for valgudvalget, Jens Henrik Kirkegaard, Foerlevvej 4, Mesing eller til menighedsrådsformand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby. 2

Hjemmesider: www.vengkirke.dk – www.mesingkirke.dk Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: lpal@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Ole Berg, Nyvej 7, Blegind, tlf. 87 68 08 88 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58 Organist: Se under Veng Kirke Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Fra menighedsrådet: Lise Palstrøm, Veng Esben Overgaard, Søballe Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Eksterne medarbejdere: Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Lars Jacobsen, Veng Layout: Stine Sandahl, www.sandahls.net, Hårby Fotos: Myr Bondam, Jes Lau Jørgensen m.fl . Næste numer udkommer uge 45 2012. Deadline 12/10-2012

Naturens katedral Af sognepræst Lise Palstrøm, Veng

Friluftsgudtjeneste i Nr. Vissing Når Veng-Mesing inviterer til friluftsgudstjeneste midt i Nr. Vissing er det hverken en fiks idé, eller alene fordi der nu engang er så pænt i haven hos Gudrun og Kaj Nøhr. Det er en skøn have, der ligger op ad skråningen bag Kirkegård; men det er en bestemt sten i haven, der er årsag til, at det netop er på det sted i Nr. Vissing, vi vil holde friluftsgudstjeneste søndag d. 9. september om eftermiddagen. Stenen er nemlig en granitoverligger fra et vindue i en lille romansk kirke, der har ligget netop dér i krydset i Nr. Vissing. Den har ligget der i flere hundrede år, inden den uvist af hvilken grund blev revet ned. Stenene fra kirkens mure er sikkert blevet anvendt til nogle af nabokirkernes tilbygninger af tårn eller våbenhus i 15-1600-tallet, men det er bare gætværk. Fundamentet, der ligger under det grønne græstæppe, og vinduesoverliggeren er det eneste, der er tilbage. Familierne Rolskov og Nøhr kan berette om flere fund,

når gården skulle udvides og jorden gennemgraves, og man derved opdagede, at der også havde været kirkegård til kirken!

Kirken der forsvandt Nr. Vissing Kirke omtales første gang i de gamle historiske kilder i 1340, men mindre end 300 år efter fortælles det, at kirken allerede for længst er nedrevet. Sidste gang man hører noget fra og om Nr. Vissing Kirke og sogn er i 1573, 45 år efter, kirken havde givet en 16 lispund tung (ca. 128 kg) klokke i forbindelse med klokkeskatten (læs om klokkeskatten i Sognet nr. 129). Nu vil vi så prøve at mødes til gudstjeneste under åben himmel med historiens vingesus og med Amalie Kjeldgaard på en enkelt velspillende violin som akkompagnement. Tag noget med at sidde på – og en paraply eller parasol holder sol og regn på afstand!

Sådan ser stenen ud i dag

3


Fortsat fra forrige side

Bygning eller ej? Hvorfor overhovedet gå i kirke i en have, når vi nu har de fine kirkebygninger? Det er der mange grunde til. For det første er det dejligt at komme i andre rammer end de sædvanlige, for så bliver man tvunget til at tænke lidt over, hvorfor vi gør, som vi gør – og hvordan vi måske kunne gøre det lidt anderledes. For det andet er det altid sjovt at være ude, hvis man har en anledning til det. For det tredje er det spændende at opsøge nogle historiske steder og gætte på, hvordan det hele har været en gang. Det er et privilegium at kunne gøre begge dele, så vi kan bruge kirkebygningerne til hverdag og fest, men rykke udendørs af og til på særlige steder i naturen og kulturen. Næste år har menighedsråd og præst planer om at fejre gudstjeneste ved de 7 høje i skoven ved Hårby. Er der andre gode forslag, hører vi gerne om det.

Siden sidst Døbt i Veng Kirke

Tirsdag d. 4. september kl. 14.00

Viede Veng Kirke

I Sognet nr. 131 præsenterede vi eftermiddagen så-

Karen Dejgaard Jensen og Thomas Friis Kjeldgaard, Hørning Hjertelig til lykke

Døde/begravede/bisatte Veng Olga Gerda Elisabeth Rasmussen, Skanderborg Henning Stinus Nikolajsen, Holstebro Kent Madsen, Mesing Æret være deres minde

Ikke ret mange steder i landet kan man få tilbuddet om

Ikke alt er som det plejer! I høst, efterår og vinter vil en del af gudstjenesterne i Veng og Mesing være med flere medvirkende. Ud over kirkernes dygtige medarbejdere vil konfirmander, minikonfirmander og spejdere ind imellem give en hånd med for at festliggøre gudstjenesterne. Gudstjenestens gang kaldes også liturgi, et gammelt græsk ord, der betyder noget i retning af ’fælles handling’. 4

Efterår 2012 i Sognehuset i Veng

Thor Lange Brink Jakobsen, Veng Hjertelig til lykke

Ældre hjælper Ældre at få hjælp til nogle af de småting, som man selv klarede før i tiden: skifte pærer, skrue en skrue i, hente en kasse ned fra loftet – ja, kun fantasien sætter grænser. Men det kan man her hos os. Hver fredag formiddag kl. 10-12 kan man i sognegården i Hørning hente hjælp til at få ordnet praktiske ting i sit hjem. Det er også muligt at ringe i samme tidsrum. Tlf. 23 29 02 69. Ældre hjælper Ældre er en del af ”Den Frivillige Besøgs- og hjælpetjeneste” i den gamle Hørning kommune. Vi har lavet en folder, der fortæller om mulighederne. Folderen ligger fremme i kirker og sognehuse, du kan også ringe til præsten for at få én.

Sogneeftermiddage

Lad os tænde lys – og mindes. Søndag 4. november kl. 19.00 i Veng kirke Allehelgen genoptager vi traditionen med at tænde lys for vore døde og mindes dem, når alle, der er døde i årets løb i Veng og Mesing, nævnes.

På tur til Caribien med Ane Ørgård Bramstoft

ledes: Når der skal tages hul på efterårets sogneeftermiddage, bliver det med sus fra varmere himmelstrøg. Ane Ørgård Bramstoft, der var konstitueret sognepræst her, da Jes Lau Jørgensen gik på pension, rejste nogle måneder før Lise Palstrøm blev ansat. Det havde Ane Ørgård Bramstoft hun god grund til, for familien havde for længst lagt planer om en længere rejse. Familien rejste til Caribien og Latinamerika i tre måneder på en oplevelsesmættet tur. Ane kommer til Sognehuset for at fortælle om familiens spændende rejse på eftersommerens første sogneeftermiddag, tirsdag d. 4. september kl.14.00

Søndag d. 7. oktober kl. 14.00 i Veng Kirke og sognehus

Humor i hverdagen

Billedkunstner og tidligere sognepræst Ejvind Nielsen vil prædike. Efter gudstjenesten handler det om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser over livet, og hvad der har betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er det (med mange eksempler) et muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme. Ejvind Nielsen fortæller om sig selv: Opvokset på landet, landbrugsmedhjælper, murerarbejdsmand, lærer, fagkonsulent, forfatter, stiftscentralleder, fodbolddommer, sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Århus samt maler, skulptør og foredragsholder.

Tirsdag d. 6. november kl. 14.00

På sporet af Higg’s partikel

Videnskaben har fået bekræftet en teori udviklet af den britiske forsker Peter Higgs i 1964 om universets opståen. Partiklen benævnes også som ”Guds partikel”. ”Higgsfeltet” er et teoretisk og usynligt energifelt, der gennemstrømmer kosmos, skriver Politiken i VIDENSKAB. Vi skal høre mere om opdagelsen, der blev bekendtgjort 4. juli i år.

BUSK Når der den sidste søndag i oktober - d.28. - indby-

Gudstjenestens gang ligger i det store og hele fast med salmer, bøn, bibellæsninger, prædiken, dåb og nadver, men forandring fryder som bekendt – specielt hvis man er fælles om det. Der har ikke været indvendinger mod at bruge nadverliturgi med fælles sang undervejs, så den vil vi fortsætte med som den faste nadverform; mens den ’gamle’ vil blive brugt ved nogle af højtiderne.

Efterårsmøde 2012

des til BUSK-gudstjeneste i både Mesing og Hørning, har det ikke noget med naturens vækster at gøre, men det er derimod en forkortelse. Bogstaverne dækker over Børn, Unge, Sogn og Kirke og er en næsten 25 år gammel opfindelse, der forsøger at understrege, at kirken er for alle – også dem, der er børn

og unge. BUSK-gudstjenesten tager derfor udgangspunkt i børn og unges opfattelse af tilværelsen. Spejderne i Veng vil medvirke ved gudstjenesten i Mesing, og vi håber, mange familier vil være med til at tale om Gud på andre måder!

5


Restaurering

Mesing Kirke trænger til en make-over Af Jens Henrik Kirkegaard, Mesing

Smukt ligger kirken i udkanten af byen. Den ligger, hvor den har ligget i omkring 750 år. Generation efter generation har værnet om bygningen, kirkegården og dens omgivelser. Sådan er det for alle vore gamle middelalderkirker, de er en del af vores kultur, som vi skal bevare. I dårlig stand Ser man lidt nærmere på Mesing Kirke, kan man godt se, at den trænger til en make-over, for nu at bruge et nutidigt udtryk. Indvendigt fik den den helt store tur i 1999 og fremstår derfor, selvom det efterhånden er 13 år siden, stadig smuk og indbydende. Men udvendig står det knap så godt til. Menighedsrådet havde planlagt kalkning i 2012 og havde i den forbindelse taget kontakt til en kalkningsekspert fra Jysk Teknologisk Institut for om muligt at finde ud af, hvorfor kalken ikke holdt så længe som forventet. Rapporten afslørede, at der på et tidspunkt var blevet brugt en forkert kalk, som gjorde, at den efterfølgende kalk ikke bandt så godt, og man anbefalede en total afrensning. Efterfølgende tog menighedsrådet kontakt med en arkitekt og en ingeniør med speciale i vedligehold af kirkebygninger for at få udarbejdet et projekt og et skøn over omkostningen. 6

Ved deres gennemgang blev det anbefalet, at granitkvaderne i det nordvestlige hjørne skulle sættes om, da der på sigt vil ske en udskridning (mere end der allerede er sket). Endvidere blev alle ankrene, der holder kirkeskibet sammen, dømt stort set gennemtæret og derfor stod til udskiftning. Og der var også flere småting, der skulle tages med ved samme lejlighed. Deres projekt og prisen blev af en karakter, at det ikke kan dækkes af vores almindelige budget. Sagen er derfor fremsendt til provstiet, der har videresendt den til stiftet og Nationalmuseet. Svarene herfra er ikke umiddelbart positive, kirken skal selvfølgelig sikres, det er alle enige om, men der kræves yderligere undersøgelser og rapporter, inden pengene frigives. På menighedsrådsmødet i august skal situationen drøftes, men vi kan i hvert fald konkludere, at det tidligst bliver i 2013, at kirken bliver kalket og tårnet igen får sin smukke hvide farve. Fotos: Skibets nordvesthjørne og sydvindue

Veng Skole og Børnehus

stadig med tryk på ”fælles” Af Henry Thomsen, skoleleder

Da vi sidste år valgte at skifte navn til Veng Skole & Børnehus, var der mange skeptiske eller i hvert fald forbeholdne reaktioner. Både Hvepsereden og Veng Fælleskole er jo navne, der klinger bekendt i ørerne på både voksne og børn, og begge havde karakter af at være ”varemærker”, hvis værdi strakte sig ud over selve vores distrikt. Veng Skole & Børnehus er et udtryk for nye tider – der skal etableres stordrift, samdrift og fælles ledelser. Vi valgte at høste samdriftsfordelene lokalt, så i stedet for at skulle være afdelinger af skoler og børnehaver andre steder i kommunen, lavede vi vores egen ”store” institution. Og det er vi rigtig glade for – der er masser af fordele for børn og voksne, både i dagligdagen, når børnene skal fra den ene afdeling til den anden, og når vi laver arrangementer på tværs. Så selv om vi ikke længere hedder ”Fællesskole”, så har vi mindst lige så meget fokus på at styrke fællesskabet mellem store og små som før.

og årgange får et godt løft ved sådan en tur. I Veng Skole & Børnehus vil vi også fremover gøre os umage med at styrke og fremme fællesskabet mellem vores børn.

Aftenhygge og fællesskab i sovesalen på lejrtur

Et rigtig godt eksempel på fællesskabet i skolen er vores lejrtur, som i år gik til Odense. 0. til 5. årgang var med og fik masser af gode oplevelser sammen. I mine øjne er det fantastisk, bare det at 150 børn, deres lærere, pædagoger og en håndfuld forældre formår at falde i søvn i det samme rum i en sportshal. Og der er ingen tvivl om, at fællesskaberne på tværs af klasser 7


Så starter sæsonen igen i HIK81! Kom og vær med til: Fodbold, Håndbold, Badminton, Herrefræs Indoor cycling, Springgymnastik Løbeklub, Forældre/barn gymnastik Krudtugletons, Seniorgymnastik PigeRytmik og Klatring

HUSK: SPORTSFESTEN Lørdag den 8. september

Se sæsonfolderen for 2012/13 og sidste nyt på www.hik81.dk Borgernes Hus i Veng Søballevej 6A, 8660 Skanderborg

8

FLEX IDRÆT Badminton Start 6. september Junior

Dag: Torsdag 17.00 – 19.00 Sted: Borgernes Hus i Veng, hallen Tilmelding efter første træning. Kontakt: Birgitte Sahl 2243 0991

Badminton for alle

Sted: Borgernes Hus i Veng Dag: Torsdag 19.00-21.00 Tilmelding, booking og mere info på: www.hik81.dk

Indoor cycling Start 4. september

Sted: Borgernes Hus i Veng, Cyclinglokalet i kælderen Tider: Tirsdage og torsdage kl. 19-20 Begyndere: Tirsdage 18.15-19.00 Junior fra november. Annonceres senere. Instruktører: Jan Nielsen 5122 3652 og Dorthe Dyrholm 2878 6223 Online tilmelding.

Klatring Start: Nu!

Sted: Borgernes Hus i Veng, hallen. Sæson: 1. juni-30. sep. Dag: Onsdag kl. 18.00-20.30 Øvrige ekstra dage: søndage: 8.8 + 16.9 + 30.9 Mulighed for familie medlemskab! Peter Diinhoff på tlf. 2818 0790 eller Anja Søgaard på tlf. 2381 5474

Løbeklub Start: Nu!

Sted: Start ved fodboldbanen i Hårby. Dag: hver søndag kl. 11. Anja Nielsen 2937 7798

GYMNASTIK OG DANS Start fra 3. september

Online tilmelding efter første træning.

Forældre/Barn for 2-4 årige. Sted: Gymnastiksalen på Veng Fællesskole Dag: Onsdag kl. 17.00-18.00 Instruktør: Ved spørgsmål: Jeanette 2184 8065

Krudtugletons for 4-7 årige piger og drenge.

Sted: Gymnastiksalen på Veng Fællesskole Dag: Tirsdag 16.30 - 17.15 Instruktør: Kirsten Søgaard 3120 2909 og Pernille Hansen 50573918 Pernille henter børnene kl. 16:15 i Hvepsereden.

PigeRytmik -piger 4–7 år. Sted: Gymnastiksalen på Veng Fællesskole Dag: Torsdag kl. 16 - 16.45 Instruktør: Tinne Wiggers 2190 7938 og Hj. træner: Sara Brink Tinne henter børnene kl. 15:45 i Hvepsereden.

Springgymnastik I

-

drenge og piger 6–8 år. Sted: Gymnastiksalen på Veng Fællesskole Dag: Mandag kl. 16.30 - 17.30 Instruktør: Camilla Damgaard 6128 0470 og Camilla Ringsborg 4073 9306

Springgymnastik II -drenge og piger 9–12

år.

Sted: Gymnastiksalen på Veng Fællesskole Dag: Mandag kl. 17.30 - 18.45 Instruktør: Bente Mathiesen 8694 3747 og Flemming Jensen 2968 4931og Bente Toft 2261 5746

9


Motion, rytme, afspænding

Styrkeøvelser fra pilatessystemet inddrages. Sted: Gymnastiksalen på Veng Fællesskole Dag: Mandag kl. 19.00 -20.30. Instruktør: Karen Kampp 2617 2455

Herrefræs

Starter 2. oktober Sted: Gymnastiksalen på Veng Fællesskole Dag: Tirsdag 20.00 – 21.30 Instruktør: Jan Ludvigsen 6175 7179

Seniorer M/K

Senior gymnastik for mænd og kvinder Sted: Borgernes Hus i Veng, forsamlingssalen Dag: torsdag kl. 10.00 -11.00 Instruktør: Karen Kampp 8652 2455

Danseworkshops

Efter nytår Se www.HIK81.dk for mere info efter nytår. Underviser: Hanne Randel 5098 5958

Evt. ændringer vil blive annonceret på www.hik81.dk

FODBOLD UNGDOM Udendørs start uge 33 Alle hold træner om muligt 2 gange om ugen, tirsdag og torsdag. Træningstidspunkter er

foreløbige og kan ændres for de enkelte hold. Nye spillere kan komme og prøve inden indmelding. 1. træning tirsdag 14/8 iht. hosstående plan. Hold

Foreløbig Træningstid U6 2007 og yngre 16.30-17.00 U7 2006 16.30-17.00 U8 2005 17.00-18.00 U9 2004 17.00-18.00 U10 2003 17.00-18.00 U11 2002 17.00-18.00 U12 2001 17.00-18.00 U13 2000 17.00-18.00 U14 1999 17.00-18.00 U11 piger 2002 og yngre 18.00-19.00 U15 piger 1997 og yngre 18.00-19.00 10

Årgang

Indendørs start uge 43

Træningstider for de enkelte hold annonceres inden opstart.

HÅNDBOLD start 15. august

Dag: Onsdag Damer: 19.00 – 20.30

FODBOLD SENIOR start august – se hjemmesiden 1.8

Indendørs vil blive fra uge 40 – Tirsdag kl. 20. Hold vil blive annonceret senere på www.hik81.dk Kontakt: Lise Melchiorsen 5194 3122

Aktivitetsdage Borgernes Hus.

- Sæt Kryds nu! I

Søndag den 7. oktober Program: YOGA – SPINNING – KLATRING – HØVDINGEBOLD – BADMINTONGYMNASTIKFRÆS.

Herrer

Sted: Banerne ved Borgernes Hus i Veng Dag: Tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.00 Træner: Brian Andresen 4028 1787 og Troels Rasmussen 2213 9080.

Oldboys samt Oldboys veteraner Sted: Banerne ved Borgernes Hus i Veng Dag: Onsdag kl. 19-20.30 Træner: spiller uden

ARRANGEMENTER

Sportsfest

- Sæt Kryds nu! I Borgernes Hus. Lørdag den 8. september Programmet vil komme på hjemmesiden så snart det er klar.

I Borgernes Hus.

Fredag den 16. november Fest for frivillige i HIK81

-Ta´familien med til en hyggelig dag Søndag den 13. januar Program ikke fastlagt endnu. Har du/I lyst til at komme med gode ideer til indhold eller bare lyst til at være med til at tilrettelægge dagen. Kontakt: Jane B. på 2878 6096

Damer

Sted: Banerne ved Borgernes Hus i Veng Dag: Tirsdage kl. 18.30 – 20.00 Træner: Steffen Skovsgaard 2889 8799

Frivilligfest - Sæt Kryds nu!

Leg på sportspladsen

Fra de gode, Fra de gode, gamle dage… gamle dage… Af Erna Bachmann

Veng Lokalarkiv har fundet et avisudklip fra 1960, der fortæller en lidt morsom historie om et samfundslag, som næsten ikke længere findes, nemlig vagabonder og sprittere. VengSprittere Lokalarkiv harnok fundet et avisudklip findes stadigvæk, men nufra med1960, Dengang det der betegnelsen fortæller en stofmisbrugere. lidt morsom historie om var et samkogesprit og øl, som de skulle have deres fundslag, som næsten ikke længere findes, nemlig daglige dosis af. De var på farten året rundt, vagabonder og sprittere. dog mest om sommeren, mens de i de koldeste måneder gik i bivuak hos Sprittere findes nok stadigvæk, men nuvenlige med beteggårdmænd. Artiklen i avisen lyder: nelsen stofmisbrugere. Dengang var det kogesprit og øl, som de skulle have deres daglige dosis af. De var Spritteren med på farten året rundt,ringede dog mest om sommeren, mens de i kirkeklokkerne. de koldeste måneder gik i bivuak hos venlige gårdmænd. Artiklen i aviseni lyder: I sidste uge fik politiet Skanderborg fat i en

spritter, der i sin fuldskab var til gene for sine

Spritteren ringede medblev kirkeklokkerne omgivelser. Manden idømt en bøde på 40

kroner støjende optræden og I sidste ugefor fiksin politiet i Skanderborg fatblev i en spritindsat afsoning, naturligvis var ter, der i sintilfuldskab vardatilhan gene for sine omgivelser. kemisk Manden blev idømt en bøde på 40 kroner for sin støjende optræden og blev indsat til afsoning, da han naturligvis var kemisk renset for klingende mønt. Under afsoningen blev det oplyst, at også politiet i

renset for klingende mønt. Under afsoningen blev det oplyst, at også politiet i Aarhus havde idømt ham en bøde på 40 kroner, og så fortsatte afsoningen. Under den fortsatte afsoning meldte politiet i Løgstør sig med et Aarhus havde en bøde kroner, og bødekrav på idømt andre ham 40 kroner, og på for40 nemheds såskyld fortsatte afsoningen. Under den fortsatte blev alle 120 kroner afsonet i træk.afsoning Lørdag morgen slog befrielsens for den meldte politiet i Løgstør sig med et time bødekrav på anædru spritter, men han tog skyld frygtelig drenu40 kroner, og for nemheds blev alle 120 revanche, ogi ud på eftermiddagen havde han kroner afsonet træk. på ny ”tændt blus på lampen”. Han var da nået til Venge, og skønt var barnedåb kirken, Lørdag morgen slog der befrielsens time ifor den nu vadede han ind og deltog højrøstet i ædru spritter, men han tog frygtelig revanche, og ud højtideligheden. Man fik ham lempet ud igen, på eftermiddagen havde han på ny ”tændt blus på men spritteren lod sig ikke gå på. Han entrede lampen”. Han var da nået til Venge, ogat skønt op i kirketårnet, hvor han begyndte ringeder var barnedåb i kirken, vadede han ind og deltog højrøstet med klokkerne. Langt om længe lykkedes det i højtideligheden. Man fi k ham lempet ud igen, at få ham halet ned og få bud efter politiet i men spritteren lod sigArtiklen ikke gå på. Hanmed: entrede i kirkeSkanderborg. slutter ”Nuop sidder tårnet, hvor han begyndte at ringe med klokkerne. spritteren igen i sin ensomme celle i arresten i Skanderborg”, mon han ikke blevet Langt om længe men lykkedes det at få er ham halet ned ud!!!politiet i Skanderborg. Artiklen slutter ogsluppet få bud efter med: ”Nu sidder spritteren igen i sin ensomme celle i arresten i Skanderborg”, men mon han ikke er blevet sluppet ud!!! 11


Musik-siden Koncert

Liturgisk Aftensang i Veng Klosterkirke onsdag den 19. september kl. 19.30

Med Den Katolske Vor Frue Kirkes Kantori, Århus. Stemningsfuld Vesper. Typisk engelsk klang og stemning.

Høstgudtjeneste Søndag den 16. september kl. 11.00 i Veng Kirke. Konfirmanderne medvirker. Søndag den 30. september kl. 11.00 i Mesing Kirke Der er kirkefrokost efter begge tjenester, i Veng i Sognehuset og i Mesing i våbenhuset

Solister: Jenny Højlund. Camilla Løvstad, Sanne Kolman, Astrid Lystbech, orgel, Matthias von Niessen, violin samt bas i kantoriet. Kantoriet ledes af organist og kantor Olav K. Jepsen Efter koncerten serveres kaffe i Sognehuset , hvor museumsinspektør Connie Jantzen vil fortælle om Klosterkirken. Der er fri adgang til koncerten arr. Organist og menighedsråd

d. 3. og 9 december

SOGNETs

Overskrift indsættes Forfatter

Redaktionen har fået rigtig mange tilkendegivelser

om bladets nye layout, de fleste positive, men der er også nogle hjertesuk. Vi har selvfølgelig været lydhøre over kritikken, der mest har gået på, at typerne, som bladet er sat med, er for små, så det ikke er letlæseligt nok. Der har også været kritik over gudstjenestelistens mørke farver, og at kalendersiden ikke indeholder alle oplysninger om alt i sognene. Dette sidste er et problem, idet bladet dækker et kvartal, og der kommer mange arrangementer, som ikke kan komme med, fordi de ikke har været planlagt, når bladet går i trykken. Kalenderen udelader vi derfor, og i stedet har de forskellige foreninger de 12

nye layout

arrangementer med, som er planlagt, i form af små annoncer. Typerne er gjort lidt større, og gudstjenestelisten er også mindre farverig end i sidste nummer. Men vi vil stadig gerne have læsernes reaktion på fornyelsen – både hvad der er godt, og hvad der er mindre godt. Har du noget på hjerte, som du har lyst til at dele med andre, så send et indlæg til bladet. Vi ser gerne, at andre end lige netop redaktionen bidrager med artikler.

d. 9. september.

Friluftsgudstjenesten i Nr. Vissing Friluftsgudstjeneste uden musik? Nej vel! Som alternativ til orgelmusik medvirker violinist Amalie Kjældgaard ved friluftsgudstjenesten i Nørre Vissing ”Kirke” den 9. september.

Julekoncerter i Veng og Mesing kirker

Der er som sædvanlig julekoncert i begge kirker. De annonceres i næste nummer af Sognet, både hvad angår tidspunkt, program og medvirkende.I Mesing kirke sker det mandag 3. december kl. 19.30. Det lokale rytmiske kor ”½ sød” medvirker. Bagefter er der gløgg og æbleskiver i Mesing Forsamlingshus. Veng kirke søndag den 9. december kl. 16. Her medvirker Veng Koret og Veng Skolekor. Efter koncerten kaffe og kage i Sognehuset.

Veng Koret VENG KORET er friske til en ny sæson med sang. Vores korleder er operasanger Anja Rosseau. Både hun og hele koret ser frem til at se både de kendte, men også en masse nye sangglade mennesker. Vi mødes i Sognehuset, Veng, første gang tirsdag d. 4. september kl. 19.15. Ring evt. til Henrik Friis, tlf. 86 95 04 68 for at høre nærmere, du kan også se i AOF´s program – eller bare møde op. Du er velkommen! 13


Begivenheder september – november 2012 Menighedsrådsmøder Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Egil Jørgensen, Hårby Bygade 10D, tlf. 86 51 24 27, mail: egil.joergensen@gmail.com Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: mss@post8.tele.dk HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne Birthe Gammelgaard, Søballevej 13, tlf. 86 95 02 08. mail: marielyst13@hotmail.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskole.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 51, mail: henry.thomsen@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Jacob Toft, Lillegade 11, tlf.: 86 57 30 55, mail: bente-jacob@get2net.dk

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 10-12 samt første mandag i måneden kl. 15-17. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthuset.dk Aase og Anders Bech-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@mail.dk

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes i Sognehuset Onsdag 26. sept. kl. 19.30 Torsdag 25. okt. kl. 19.30

Avisindsamling

½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

14

Over-skuddet går til gruppens ca. 40 børn

Søndag 9. sept. Lørdag 24. nov.

VENG KORET

Veng Lokalarkiv

Mesing Ungdomsforening

Kirken

27. sept. kl. 19.30

Sogneeftermiddage første tirsdag i måneden kl. 14 i Sognehuset Se side 5

Lørdag 10. nov. kl. 10-12

Arkivernes dag Opfølgning fra byvandringen i Nr. Vissing med billeder og lydoptagelser fra 1987. Udstilling. Kaffe

Sæsonen starter tirsdag den 4. september kl. 19.15. Se side 7

Generalforsamling i klubhuset

Koncerter

Se side 13

Sogneeftermiddage Nr. Vissing Beboerforening

Menighedsrådsvalg - d. 13. november

KFUM-spejderne holder loppemarked på spejdergrunden ved Borgernes Hus lørdag 8. sept. kl. 11 – ca. 14.30 - samme dag som HIK81 har sommerfest. Kom og gør en god handel.

KFUM-spejderne samler aviser

9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk,

Loppemarked

Gåtur hver tirsdag, se øvrige program på www.nrvissing.dk

Redaktionens kommentarer til ”Ganske Vist”: Valget finder sted den 13. november, resultatet kan ikke nå at komme med i denne udgave af SOGNET, men vi håber og tror, at vinderen er menighederne i vore to sogne.

Venge Pensionistforening

Mød derfor op til valgorienteringsmødet den 5. september og igen den 13. november og vær med til at besætte posterne i menighedsrådet med de bedste folk.

9. okt. kl. 14 i Sognehuset: Ellen og Søren Erik Jørgensen, Høver, viser billeder fra USA-tur

11.sept. Bustur til Bryrup

første tirsdag i måneden kl. 14 i Sognehuset. Se side 5

Fællesspisning Borgernes Hus 24. sept. kl. 18.00 29. okt. kl. 18.00

Mesing Forsamlingshus 29. sep. kl. 18.30 ”Oktoberfest” 25. okt. Kl. 18.30

Mød op og hils på naboerne. Prisen vælter ikke budgettet, og der er særpriser for børnene.

15


Gudstjenesteliste – september – november 2012 Gudstj. 26. aug.

Veng 12. sø. e. trinitatis

28. aug.

familiegudstj.

2. sept.

13. sø. e. Trinitatis

8. sept.

Dåbsgudstjeneste

9. sept.

14. sø. e. trinitatis

11. sept.

Familiegudstjeneste

16. sept.

15. sø. e. trinitatis

11.00 LP, høst, kirkefrokost

19. sept.

onsdag

19.30 koncert

23. sept.

16. sø. e. trinitatis

30. sept.

17. sø. e. trinitatis

2. okt.

Gud og spagetti

7. okt.

18. sø. e. trinitatis

11. okt.

Gud og Fællesspisn.

14. okt.

19. sø. e. trinitatis

Mesing

Hørning

11.00 LP kirkefrokost

11.00 JN

Blegind

Adslev 16.00 LP-JN udendørs

17.00 STH/JKA 9.30 LP

11.00 JKA-LP kf-ind 11.00 LP

16.00 LP Nr. Vissing filuftsgudstj.

11.00 JN-STH kf.ind 17.00 STH/LP 11.00 STH

9.30 JKA 11.00 LP høst

11.00 JN høst

11.00 JKA Høst 19.00 JN høst

17.00 STH 14.00 Efterårsmøde

11.00 JKA 17.00 LP 11.00 STH

21. okt.

20. sø. e. trinitatis

25. okt.

Gud og gule ærter

9.30 JKA

28. okt.

21. sø. e. trinitatis

3. nov.

Dåbsgudstjeneste

4. nov.

Alle helgen

8. nov.

Gud og mad

11. nov.

23. sø. e. trinitatis

18. nov.

24. sø. e. trinitatis

25. nov.

Si. sø. i kirkeåret-

1. dec.

Dåbsgudstjeneste

2. dec.

1. sø. i advent

3. dec

mandag

9. dec.

2. sø. i advent

16.00 Koncert

13. dec.

Lucia

17.00 LP

11.00 JKA 11.00 JKA 11.00 LP BUSK

9.30 JN 16.00 LP. BUSK 11.00 JKA

19.00 LP

16.00 JKA-JN

11.00 JKA

16.00 LP

15.30 STH juletræstænd

14.00 STH krybbespil

17.30 TL 11.00 STH 11.00 LP

9.30 LP 11.00 JKA, musik 11.00 STH

9.30 LP

11.00 LP

11.00 JN

19.30 Koncert 16.00 JKALucia

JKA = Jakob Køhn Andersen, STH = Susanne Hjørlund, JN = Jette Marie Bundgaard. Nielsen, LP = Lise Palstrøm Layout: sandahls.net


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.