Page 4

Menighedsrådsvalg

Vi skal have nyt blod! Af Erna Bachmann

Tirsdag den 13. november afholdes der valg til menighedsrådene overalt i landet. Valgdeltagelsen er traditionelt ikke voldsom stor i vore to sogne. Valget har i mands minde foregået som aftalevalg, om det også sker her i 2012 vil senere vise sig.

Er kirken mere død end levende? Hertil vil jeg svare: Nej. Interessen for kirken i vore to sogne er stigende – fornemmer vi. Det er derfor vort håb, at der også vil vise sig interesse for at deltage i menighedsrådsarbejdet, så der melder sig kandidater, som er villige til at gøre et stykke arbejde for det lokale kirke- og folkeliv. Det nuværende menighedsråd består af præsten plus seks folkevalgte medlemmer, to fra Mesing sogn og fire fra Veng sogn. I den forløbne periode har vi af og til kunnet ønske os lidt flere hænder – eller hoveder – til at deltage i aktiviteterne og tage medansvar i de beslutninger, der er gennemført. Derfor har vi nu taget konsekvensen og meddelt provsti og minister, at vi ønsket at opbemande menighedsrådet, så der fremover er syv folkevalgte medlemmer. Arbejdet i specielt 2011 har været tidskrævende med præstevalg og ombygning af præstebolig. Arbejdet i den kommende valgperiode vil byde på nye udfordringer, hvor menigheden og menighedsrådet vil blive involveret mere end tidligere. Ikke fordi der skal bygges og forhåbentlig sker der heller ikke et nyt præsteskifte, men fordi vores nuværende præst også har forpligtelser i Hørning, Adslev og Blegind sogne, hvorfor hun godt kan bruge frivillige til flere opgaver. Det bliver bestemt ikke kun kirkebygninger, man skal beskæftige sig med, men også med mere kreative opgaver. 6

Men selvfølgelig er der også opgaver af mere traditionel art. Mesing kirke skal gennem de næste år have en alvorlig reparation af murværket. Granitkvadrene er i fare for at skride ud, så de skal forankres, og det nordre kirkedige på Veng kirkegård skrider ud mod engen og skal derfor også om nogle år – når der er skaffet penge til projektet – omlægges. Så der er også opgaver af mere traditionel art til de fremtidige menighedsråd. Jeg har nu siddet i menighedsrådet i én valgperiode – fire år. De fire år har været spændende og udfordrende. Der har været et godt sammenhold og et teamarbejde i rådet, som nye medlemmer godt kan glæde sig til. At være menighedsrådsmedlem er ikke kun at sidde på kirkebænken om søndagen, det er så meget andet; man er en del af et lokalt team med samme interesse, og man har noget værdifuldt med hjem efter hvert møde. Har du derfor interesse for kirkens liv, for det lokale folkeliv og for kirkens historie og vil være med til at bevare vore nationale klenodier, som kirkerne jo er, for eftertiden, så meld dig som kandidat til valget den 13. november.

Er folkekirken stadig for folket? Spørgsmålet har været oppe i pressen i den senere tid. Hertil kan vi svare: Ja, det er folkekirkemedlemmerne, der via de folkevalgte menighedsråd bestemmer over deres lokale kirker. Kom til orienteringsaften- og opstillingsmøde i Sognehuset d. 5 september kl. 19.30 og giv din mening til kende.

Det nuværende menighedsråd består af: Erna Bachmann, Hårby, formand Jens Jeppesen, Hårby, næstformand Esben Overgaard, Søballe, kasserer og personaleansvarlig Ole Berg, Blegind, (sognebåndsløser) kirkeværge for Veng kirke Kirsten Lindberg, Mesing, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Jens Henrik Kirkegaard, Mesing, kirkeværge for Mesing kirke, formand for præstegårdsudvalget, formand for valgbestyrelsen

Veng Skole og Børnehus

Indianere i bevægelse Af Bitten Møller, Institutionsleder Veng Skole & Børnehus

Der har de sidste år været stor fokus på børns motorik og bevægelse: vi har i højere grad fået øjnene op for vigtigheden af, at børn bevæger sig, og i dag er det endnu vigtigere end for år tilbage, da der i børnenes liv er kommet mange stillesiddende ting til, så som fjernsyn, wii, computer, blive fragtet i bil osv. Børn skal med deres krop have lov og mulighed for at sanse og forstå verden. Og vi voksne skal give dem mulighed og tiden til at gøre disse erfaringer. Det nytter ikke, at vi gør tingene for dem! (måske fordi det går hurtigere eller sviner mindre, eller at det ikke må gøre ondt på børnene.). For at opprioritere disse muligheder har vi i børnehaven i Veng valgt at flytte ud de næste par måneder. Vi holder indianerlejr og er ude med bål, tipi, regndans og alt, hvad der hører til. Der skal laves dragter, våben, perler på bål, laves ”indianerslik” (læs bålstegte mælkebøtter), instrumenter, drømmefangere mm.

Vi håber, det giver børnene en spændende og anderledes oplevelse, at vi bruger de fantastiske områder, der ligger lige uden for vores dør på en ny måde. Børnene og medarbejderne, som alle er uddannet indenfor motorik, skal lave noget sjovt og anderledes sammen, bruge deres kroppe og fantasi, udforske. Her er plads til at klatre i træer, løbe, hoppe og springe. Al nyere forskning peger på, at jo flere udfordringer børn får udendørs, jo bedre trivsel og dermed også bedre læring på sigt. Ved at være ude i den friske luft åbnes der for alle sanser, regnen gør våd, blomsterne dufter, solen varmer, fuglene synger. Som gode indianere lærer børnene også at være miljøbevidste og ”passe på deres jagtområde”. Så hvis du hører vilde indianere i Veng eller omegn, så ved du at det er ”ganske vist”, og du er velkommen til at slå et smut forbi og sige UGH.

7

Sognet 131 (jun - aug 2012)  

Kirkeblad for Veng og Mesing sogne

Sognet 131 (jun - aug 2012)  

Kirkeblad for Veng og Mesing sogne

Advertisement