Page 2

Nyt layout

Tag godt imod dit nye SOGNET Som læserne allerede har bemærket, har SOGNET fået et nyt udseende. De første 130 numre af bladet har haft samme forside, og indtil nummer 115 var det udelukkende sort/hvidt tryk. Bladet har fået farver med nye digitale trykkemetoder, men gennemgribende har det ikke ændret udseende siden første nummer kom på gaden i november 1982. Men tiden i dag er en anden, og der er muligheder for et mere spændende layout, som vi nu introducerer med dette nummer. Indholdet dengang og nu vil også være det samme, så lad os præsentere bladet, som det selv præsenterede sig i 1982: Goddag, mit navn er SOGNET.

Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: lpal@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Ole Berg, Nyvej 7, Blegind, tlf. 87 68 08 88 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag

Det er min opgave at orientere alle i Mesing og Veng sogne om • Kirkestof • Ting, der er sket eller skal ske i sognene • Livet i sognene – både før og nu • Huse, landskaber og mennesker i vore sogne

Organist: Se under Veng Kirke

Ja, jeg kunne blive ved med at remse op, men jeg kan også sige det så kort som:

Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet

MIT FORMÅL ER AT ST YRKE DET LOKALE. Formålet med SOGNET ændrer vi ikke på, men vi vil gerne give mere plads til foreningerne og lokale nyheder. Vi vil gerne være et sogneblad mere end et kirkeblad, et blad, hvor alle relevante oplysninger om foreninger, arrangementer, gudstjenestetider og andet lokalt stof fra de to sogne fremgår. Fremover vil I også kunne finde oplysninger om kontaktpersoner for de forskellige foreninger m.v., og som noget helt nyt har vi fået Lars Jacobsen, Veng, til at lave en lille stribe med sine fine tegninger i hvert nummer. Vi vil gerne tilslutte os den første redaktions opfordring: Med håb om et godt samarbejde med både ydere og modtagere af det stof, SOGNET formidler, overgiver vi hermed det nye nummer til læsernes dom. 2

Hjemmesider: www.vengkirke.dk – www.mesingkirke.dk

Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58

Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Fra menighedsrådet: Lise Palstrøm, Veng Esben Overgaard, Søballe Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Eksterne medarbejdere: Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Lars Jacobsen, Veng Layout: Stine Sandahl, www.sandahls.net, Hårby Fotos: bla. Pernille Stougaard (konfirmanderne), Frede Farmand. Næste nummer udkommer uge 36, 2012 Deadline for næste nummer fredag d. 27. juli 2012

Foto: Frede Farmand

TAK

De allervigtigste ord i det danske sprog fylder ikke så meget. De allervigtigste ord i det danske sprog fylder ikke så meget. Det er ord som dav og tak, og jeg har lyst til at bruge dem begge her i SOGNET. Det er herligt at sige dav og møde nye mennesker; det har jeg gjort en del de seneste måneder, og det vil jeg med glæde blive ved med. Selvom jeg ikke kan huske alle, jeg har mødt, og selvom jeg ikke har mødt alle og enhver, så har jeg haft mange gode anledninger til at sige dav til mange i Veng og Mesing. Det har været skønt at blive mødt med så megen venlighed og åbenhed, og det vil jeg gerne sige TAK for.

Det er mit håb at få kommentarer fra jer, hvis I har ønsker eller idéer til, hvad præst og kirke skal. Det ville også være dejligt med kritik, hvis der er noget, I finder forkert eller generende. Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til liv og glæde i kirker og sogne. Vi har nu fået mere til fælles med Hørning-Blegind-Adslev, og det giver måske også anledning til at komme til nogle af de andres arrangementer i kirke og sogn.

Tak for varm velkomst og på gensyn i kirke og sogn.

3

Sognet 131 (jun - aug 2012)  

Kirkeblad for Veng og Mesing sogne

Sognet 131 (jun - aug 2012)  

Kirkeblad for Veng og Mesing sogne

Advertisement