Sognet 138 (mar - maj 14)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 33. årg.  |  Nr. 138

3

marts – maj 14

Praktikant i kirken

En dejlig sommerdag i 2013 med skolebørn på udflugt til Hårby

» Friluftsgudstjeneste i Tingdalen Se side 6


FOLKEKIRKENS LOGO

KORSETS TEGN Af Lise Palstrøm

– Det vrimler med symboler.

2

KORSET er kristendommens centrale symbol. Korset er med på to forskellige måder i Folkekirkens nye logo, dels som Dagmarkors i midten af fællesskabscirklen, dels som et af de små symboler rundt i cirklen. Korset var oprindelig et henrettelsesinstrument, som det romerske rige benyttede sig af, når dødsstraffe skulle eksekveres. Ofrene blev kvalt, efterhånden som overkroppen blev presset frem og lukkede for luftvejene. Som kristent symbol blev det først taget i brug i 300-tallet, efter at det havde været brugt som satirisk graffiti i Rom allerede omkring år 200. Det forestiller et æsel, der er korsfæstet. Foran det korsfæstede æsel står der en dreng med løftet arm, og underneden korset er der en indskrift indridset med græske bogstaver, hvor der står: ”Alexamenos tilbeder sin Gud”. Man fandt tegningen for nogle år siden på en mur, der var blandt ruinerne af en kejserlig skole. En af skoledrengene har været kristen og er blevet mobbet med en latterliggørende tegning, hvor Kristus sidestilles med et æsel. Ikke længe efter begynder de kristne selv at benytte korset som symbol på deres tro – et henrettelsesinstrument, der kom til at betyde befrielse både i livet, i døden og efter døden i opstandelsen. Det latinske kors er korset i sin enkleste form, mens Dagmarkorset er opkaldt efter dronning Dagmar, kong Valdemar Sejrs hustru, en bøhmisk prinsesse fra slutningen af 1100-tallet. Hun blev begravet i Ringsted, og i en af kongegravene dér fandt man det smukke byzantinske kors, der er fra 1000-tallet og udført i guld med emalje. Kong Frederik d. 7. fik nogle hundrede år efter fundet lavet en kopi af smykket til prinsesse Alexandras bryllup i 1863, og siden da har Dagmarkorset i mange forskellige kopier været brugt til især piger som gaver ved dåb og konfirmation i hele Danmark.

Hjemmesider: www.vengkirke.dk www.mesingkirke.dk www.vengmesing.dk Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: LPAL@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: 8660ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101, Veng, tlf. 75 78 22 37 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58 Organist: Se under Veng Kirke Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Lise Palstrøm, Veng Lars Jakobsen, Veng Claus Konradsen, Nr. Vissing Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net Forsidefoto: Børn fra 0-2 klassetrin i sommeren 2013 på besøg i Ernst og Putte Frandsens have i Hårby. Kirkerne er fotograferet af Jes Lau Jørgensen og Flemming Schreiber Pedersen. Hvor intet andet er angivet, er fotos fra Veng Menighedsråd og Veng Lokalarkiv. Næste nummer udkommer i uge 23-2014. Deadline for næste nummer er 26/4-2014


TIDSÅND OG KIRKE Af Lise Palstrøm

Går kirken i for små sko? Kan man blive gift i det fri? Bliver man døbt til Kristus eller til Folkekirken? Skal biskopperne kunne bestemme noget mere? Eller skal menighedsrådene? Eller ministeren og folketinget?

Tro

og viden, religion og mangfoldighed, kirke og folk. Der er emner nok. Ja, der er kommet flere og flere nyheder i danske medier, der har med kirke og kristendom at gøre. Og det er virkelig glædeligt – for det meste. Ind imellem kan man blive lidt træt, når journalister og talkshow-værter indleder med en af de mere indgroede fordomme, selvom de egentlig er på vej til at fortælle en god historie. Alle ved tilsyneladende, at de danske kirker er tomme, og når man så vil fortælle om et nyt initiativ eller en af de virkelig mange solstrålehistorier fra rundt omkring, bliver der indledt med bemærkninger som: ”I Danmark er der langt mellem kirkegængerne, - men dog ikke i Lillebymagle, hvor sognepræst Eva og sognemedhjælper Adam har vind i sejlene med. . .” Det eneste sande i sådan en historie er, at kirken generelt har ganske meget vind i sejlene. Utrolig mange mennesker i alle aldre møder kirken på mange forskellige måder, og det er dejligt for både medarbejdere og frivillige, menighedsråd og præster – og selvfølgelig de mange, der får mulighed for at reflektere og fordøje sanseindtryk fra kirken og de

PRAKTIKANT Mit navn er Rikke Visby Wickberg, jeg er 25 år gammel og studerer teologi på Århus Universitet, 10. semester på det teologiske fakultet, og jeg drømmer om at blive præst, når jeg er færdiguddannet. Jeg er en meget aktiv pige, og jeg fordriver mine få fridage med gåture, cykelture i skoven, svømning i bugten, klatring i bakkerne eller lignende. Til gengæld nyder jeg også at slappe af, når jeg endelig gør det,

mangfoldige måder, evangeliet forkyndes på i vores tid. For næsten 40 år siden skrev Johannes Johansen (der var fra Hørning og siden blev biskop i Helsingør) i en avis, at det var på tide at standse præsters klynk over manglende succes og menighedens medfølende ligegyldighed over kirkens påståede krise, idet kirken lever uantastet af tidsånden lige netop dér, hvor evangeliet forkyndes og sakramenterne forvaltes til mennesker, som ønsker at høre om befrielse og glæde, fred, mod og håb. I 2014 gælder det samme – bare med næsten omvendt fortegn: evangeliet skal forkyndes til befrielse og håb, til trøst og fred til alle – uanset at kirken har vældig gang i butikken og megen medieomtale, dygtige medarbejdere og engagerede menighedsråd. Kirken lever nemlig i det fællesskab, der opstår, når evangeliet møder mennesker, der tror, tvivler, sørger, elsker, græder, anfægtes, synder, bløder, lever og dør. Johannes Johansen mindede om forfatteren Tom Kristensen, der om det at gå i kirke sagde, at det var at tro, at tilværelsen er mindre sindssyg, end den ser ud til at være. I en tid, hvor individualismen truer fællesskabet såvel som velfærdssamfundets sociale kit, er det virkelig privilegeret at få lov at være præst og sammen med menigheden være med til at synge fællesskabets pris overalt, hvor muligheden gives.

med en god film i fjernsynet, god mad med venner og familie, et stille brætspil eller et vildt slag bob! Denne sommer gennemførte jeg Camino de Santiago og Camino Finisterre y Muxia; alt i alt en 920 kilometers travetur i Nordspanien. Det var en fantastisk oplevelse, som jeg længes efter at gentage. Stemningen, maden, vennerne man fik og den gode vin, der blev konsumeret i hidtil usete mængder om aftenen ved bålet... Mit håb for denne praktikperiode, som Lise så velvilligt har tilbudt mig, er at opnå en dybere indsigt i en præsts faktiske arbejde. Efter 4½ år på universitetets skolebænk med ren teori længes jeg efter at få fingrene i jorden og prøve kræfter med virkelighedens verden. 3


Kommende begivenheder

Af Lise Palstrøm

Sogneeftermiddage Tirsdag 4. marts kl. 14.00 i Sognehuset

Onsdag d. 30. april kl. 19.30

DE FØRSTE MUNKE I VENG: Benediktinere i kirkens første middelalderreformation. Et forsøg på at gå bag om cisterciensernes meget tendentiøse beskrivelse af forholdene i Veng. Hvem var mon de benediktinere, der fandtes i Danmark sidst i 1000-tallet og i begyndelsen af 1100-tallet bl.a. i Veng? Brian McGuire, tidligere universitetsprofessor i middelalderhistorie i København og Roskilde, vil tegne et billede af kirkens første reformation, der bl.a. førte til opførelsen af klostret og kirken i Veng i den danske kirkes første tid.

VALBORGAFTEN En af middelalderens gamle skikke holdes i hævd, når Veng-Mesing menighedsråd indbyder til Valborgaften bag Helligkilden Sct. Anne i Veng. Sangark deles rundt, og der fortælles om de gamles tro og overtro, legender og varsler – og selvfølgelig helgenfortællingen om Valborg selv. På denne årstid holdt vore forfædre nøje øje med naturens skiften og tog derfra mange varsler. Det var før forsikringsselskabernes og pensionskassernes tid! Der måtte andre

Tirsdag 1. april kl. 14.00 i Sognehuset El Camino 920 km’s vandring langs pilgrimsruten i Nordspanien v. stud. teol. Rikke W. Wickberg, kirkens praktikant i foråret 2014. Læs mere på foregående side.

ting til for at gardere og sikre sig mod ulykker og alskens ondskab. Nogle af de gamle varsler genopfriskes denne aften. Pas på frosten ved Valborgtide, for så risikerer vi frost helt ind i juni... og hørtes lærken allerede i januar, så tag regntøjet på! Valborgblusset tændes på engen sydøst for kirkegården, hvor vi mødes kl. 19.30. Lunefulde april fordrer varmt tøj. Der vil blive mulighed for kakao og boller.

Siden sidst Begravede/bisatte i Mesing Kirke Lise-Lotte d’Ours Høeg, tidl. Mesing Svend Erik Svenstrup Carlsen, Hårby Poula Lilly Nielsen, tidl. Mesing Aase Lillian Paulsen, Tranbjerg Æret være deres minde 4

Døbte i Veng Kirke Lærke Havshøj Petersen, Viby Simon Skovgaard Golczyk, Søballe Mikkel Frederik Funch Schack, Sorring Hjertelig til lykke

Begravede/bisatte i Veng Kirke Børge Halvor Jensen, tidl. Nr. Vissing Æret være hans minde


Torsdag d. 27. marts kl. 17.00

Søndag den 1. juni kl. 11.00

GUD OG SPAGHETTI Mange børnefamilier har en travl hverdag med en barsk ’ulvetime’ og en ligeså fyldt weekend. Derfor kan det være svært at finde overskud til at fortælle om Gud og gå i kirke.

KIRKEVANDRING Det er 8. år i træk, der bliver afholdt kirkevandring omkring Hørning. Samarbejdet mellem Hørning-Blegind-Adslev og Veng-Mesing er blevet øget efter ansættelse af fælles organist og præst. Derfor er indbydelsen de senere år gået ud til os også, og i år begynder vi i Veng Kirke og går ud herfra. Alle, der bor i Hørning, har mulighed for at blive kørt i bus til Veng.

Veng Kirke tilbyder derfor en rolig og afslappet fyraftensstund med kirkegang og spisning sammen med andre børn og børnefamilier. ”Gud” er en kort gudstjeneste denne gang med de 4-6årige som målgruppe. Foran kirkebænkene er der lagt madrasser og hynder, man kan sidde på – så man bedre kan se. ”Spaghetti” er den efterfølgende aftensmad i sognehuset, der består af pasta (ikke nødvendigvis spaghetti) og kødsovs – og agurkestave, gulerodsstave og små tomater. Ingen behøver derfor at haste hjem for at lave aftensmad. Vi drikker vand til. Det koster ikke noget at være med.

Det bliver i år søndag den 1. juni kl. 11.00. Efter gudstjenesten serveres sandwiches i Sognehuset, inden vandringen begynder. Der serveres forfriskninger undervejs på den 9 km lange rute gennem skove og langs søer, og der afsluttes med kaffe samt bustur tilbage til Veng og Hørning. Pris er 40 kr. og indeholder både forplejning og bus. Tilmelding senest 26. maj, tlf. 86 92 24 23 eller hoerning.sognskanderborg@km.dk

Tilmelding er velkomment, men ikke påkrævet. Den gives på mail (LPAL@km.dk) eller sms (24 95 33 37) med opgivelse af navn og antal voksne og børn.

Gå med i kampen mod sult

Søndag d. 9. marts 2014 sætter VengMesing pastorat igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter i verdens fattigste områder: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni går vejret amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt,

er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Bliv indsamler Konfirmander og minikonfirmander og deres familier er med, men der er plads til flere – så vi kan dække et større område og måske komme uden for landsbyerne. Der er gudstjeneste kl. 9.30, derefter bliver indsamlingen sat i gang fra Sognehuset, hvor flere fra menighedsrådet også står klar med kaffe/ the, kakao, saft – og en ostemad, efterhånden som vi kommer tilbage fra ruterne. Meld dig helst på forhånd som indsamler til sognepræsten. 5


Kommende begivenheder - fortsat

Veng Lokalarkiv på tur i Tingdalen 2007

Søndag den 25. maj FORÅRETS FRILUFTSGUDSTJENESTE I NATURENS KATEDRAL I TINGDALEN Den sidste søndag i maj vover vi os igen ud i det fri på endnu en af de smukke pletter på egnen. I Tingdalen i Mesing, på vej ud mod det gamle vandværk, ligger skønne skråninger ned mod å og skov klædt i lysegrønt og anemoner. Dér vil vi sætte hinanden stævne til formiddagens gudstjeneste i naturens katedral. Alle, der har tid og lyst, opfordres til at medbringe madkurv, så vi kan spise i det grønne efter gudstjenesten. Man kan parkere ved kirken eller langs Tingdalvej ved Arnelund. Medbring gerne noget at sidde på og tøj efter vejret. I kapellet i Mesing er dette smukke kors af træ fra en guldregn fastgjort i en granitklods. Korset blev taget i

brug i 1997, da kirkens altertavle var ved at blive restaureret. Altertavlen blev midlertidigt erstattet af en tavle fremstillet af skoleelever fra Veng Fællesskoles ældste klasse under ledelse af Aase og Anders Beck-Rasmussen. På selve alteret var det afbillede kors, lavet til lejligheden af Aksel Brandt, Mesing. Da kirken igen fik sit gamle alterparti, ”forsvandt” korset, men lige før jul dukkede det op igen, idet arvingerne efter Aksel og Rigmor Brandt bragte det til kirken. Nu står det i kapellet og har foreløbig været med til urnenedsættelse. Næste gang, det kommer i brug, er til friluftsgudstjenesten i Tingdalen, hvor det vil smykke det interimistiske alter, som præsten medbringer.

PÅSKEMÅLTID SKÆRTORSDAG I VENG Torsdag den 17. april kl. 18.30 I Danmark kan vi lide at spise sammen, og det har vi kunnet til alle tider. Måltidsfællesskabet spillede også en stor rolle for Jesus og hans samtid for et par tusinde år siden. Ikke mindst til påske samledes man og hørte de gamle fortællinger, mens man spiste sammen efter helt bestemte regler. Siden fik påsken en ny betydning for alle kristne, da budskabet om den tomme grav og opstandelsen blev spredt ud over hele kloden. Skærtorsdag kan man genopleve lidt af den gamle fortælling i Veng. Vi aner ikke, om de gamle benediktinermunke fejrede påskemåltid i selve kirken, men de kan have spist sammen denne aften på samme måde, som Jesus og hans disciple gjorde 6

1000 år før dem, og som vi nu gør her 1000 år efter dem. Sognepræsten leder forløbet, der begynder med en salme, fortsætter med lækker påskemad og slutter med en gentagelse af indstiftelsen af nadveren. Blandingen af hyggeligt måltidsfællesskab og gudstjeneste er helt speciel. Vi får helt bogstaveligt noget at tygge på både til krop og ånd. Kirken genlyder skiftevis af salmesang og skål, af munter samtale og stille bøn. Kan man det? Sådan spørger nogle, for det er jo ikke sådan, man plejer at gå i kirke. Vi mener, at det er helt i tråd med Vorherre selv at gøre de gamle fortællinger levende, mens vi spiser sammen. Så mød op i Veng Kirke Skærtorsdag aften, d. 17. april kl. 18.30, og oplev det.


Konfirmander og konfirmation Forårets konfirmander har været på tur til Aarhus, hvor vi så den spritnyistandsatte kirke for unge, UngK, hørte om Kirkens Korshærs arbejde blandt udstødte, hjemløse og misbrugere, var på restaurant og var deltagere i natkirken i Vor Frue Kirke, klosterkirken og kryptkirken. Vi har arbejdet i værksted med selv at lave gudstjeneste (Kyndelmisse), og i den kommende tid skal vi både ud for at samle ind til fordel for verdens fattigste og arbejde med selve konfirmationsgudstjenesten i maj.

Fredag d. 16. maj konfirmeres i Veng Kirke:

MINIKONFIRMANDER I skolens blad ”Spiren” var der fotos Regitze Louise Haarup, Søballevej 11, Veng og fortælling fra minikonfirmanderKristian Gilbert Jakobsen, Låsbyvej 101, Veng nes fine krybbespil i kirken 2. søndag Sara Helene Brink Jakobsen, Vengelundvej 9, Veng i advent. Efter nytår har minikonfirAlva Maria Fägersten Jensen, Siimtoften 43, Hårby manderne diskuteret bl.a. skabelsen Matilde Hjorth Klærke, Gl. Virringvej 1A, Gram og opstandelsen – og spørgsmål, svar Simon Borg Knudsen, Bækgårdsvej 16, Nr. Vissing og holdninger har ført os på langfart Mathias Steen Lund, Vidkærvej 2, Nr. Vissing i solsystemerne og talen om liv og Sarah Gram Madsen, Frederik d. II’s Allé 127, Skanderborg død. I den mere håndgribelige ende er Mathias Korsgaard Nielsen, Ryvejen 37, Hårby der blevet knoklet med selv at skabe Rasmus Ringsborg Nielsen, Siimtoften 39, Hårby smukke former og figurer i fedtsten. Michael Frausing Poulsen, Låsbyvej 111, Veng Knivene er skarpe, men alle har staAmalie Sørup Skouboe, Bækgårdsvej 18, Nr. Vissing dig fem fingre på hver hånd! Selvom Emil Smed Enggaard Thomassen, Allé gade 32, Jeksen minikonfirmanderne stadig har sogneCasper Glerup Vestergaard, Låsbyvej 108, Nr. Vissing indsamlingen til gode, så har vi holdt Søndag d. 18. maj konfirmeres i Mesing Kirke: afslutningsfest efter fem måneders dejligt samvær. Når det rigtigt bliver Freja Egeberg Andersen, Veng Bakkevej 6, Veng forår, har vi besluttet at mødes igen til Casper Lund Langkjær, Bakkevænget 6, Mesing en overnatningstur. Jeppe Lund Langkjær, Bakkevænget 6, Mesing Sif Skovsby Toft, Lillegade 11, Mesing

for Veng Sogneblad Sogne og Mesing

Omdeling af Sognet Som alle andre offentlige instanser skal kirken også spare. Vi har i menighedsrådet drøftet, hvordan vi kan stramme budgettet, uden at det går ud over menigheden. ”Små bække gør en stor å”, er et gammelt ordsprog, og en af de ”små bække” er Sognet. Trykkeriet skal have betaling, og ud af tre tilbud valgte vi det billigste, så her kan der ikke spares. Vi forsøger også at holde udgiften til layout på et absolut minimum. Indlæggene fra præst, menighedsråd og andre koster ikke noget, det er frivilligt arbejde. Omdeling derimod kan der spares på. Vi har fået tilsagn fra en flok frivillige omdelere, der gerne vil dele bladet ud i den uge, det udkommer. Det blad, du står med i hånden, er således kommet i din postkasse fra disse hjælpende hænder.

december

Nr. 137 33. årg. |

– februar

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne

13/14

33. årg. | Nr. 136

3

Lysfest Kyndelmi

9

sse

septemper – november

2013

125 års jubilæum

i Mesing Forsamlinghus

i vinterdragt Mesing Kirke

» Kirkelukninger, Se side 2

nej tak

» Mesing Kirke restaureres

Restaurering af Mesing

kirke

Se side 2

I Nørre Vissing er det Kirstine og Jørgen Christensen og Else og Villy Rathcke, der har påtaget sig opgaven. I Veng er det Karen Marie Hansen, i Søballe Judith Sørensen, i Mesing Aksel Mortensen og i Hårby Flemming Schreiber Pedersen og Erna Bachmann. Folk der bor udenfor bygrænserne vil fortsat få bladet med posten, ligesom vore abonnenter i de andre byer også fortsat vil få det leveret med posten. Med de nye portostigninger kan vi spare ca. 11.000 kr. om året. Og omdelerne: hvad skal de have for deres ulejlighed? De siger selv, ”Vi får motion”, men Sognet har også lovet dem en årlig frokost, for det er der så rigeligt plads til med den besparelse, der opnås. Så…tag godt imod dem, når de kommer rundt. 7


Samvær og sammenhold i Ni’eren Af Inger Moos, Hårby, Foto: Flemming Schreiber Pedersen

Der er plads til flere i Siimtoften 9, aktivitetshuset for pensionister i Hårby og omegn. Det er Skanderborg Kommune, der stiller huset til rådighed, men det er pensionisterne selv, der står for planlægning og gennemførelse af alle arrangementer og aktiviteter. Der er tilbud om kortspil, gymnastik, gåture, banko og middage lavet efter gode, gamle opskrifter, tilpasset nutiden og årstiden. I Ni’eren går snakken om før og nu, og sammenholdet i landsbyen styrkes. Folk, der er flyttet - for eksempel i plejebolig, glemmes ikke, men inviteres stadig med. Sang og musik, læsekredse og folks egne fortællinger fra Hårby kunne være nye, spændende aktivite-

ter. Folk, der har ideer og gerne vil være med, kan henvende sig til Jonna Iversen, tlf. 86 52 22 34, eller Inger Moos, tlf. 86 52 58 10.

Svend og et par glade klienter Fællesspisning i 9’eren

NYT FRA SARASWATIPUR KOSTSKOLE I BANGLADESH Årets julehilsen fra Saraswatipur beretter om veloverstået eksamen, julefest og julegudstjeneste inden den 25 dage lange juleferie, der giver eleverne mulighed for at komme hjem til familien, der ofte bor flere dagsrejser fra skolen i Bangla Desh, der er et af verdens fattigste lande. Efter nytår begyndte det nye skoleår d.11. januar med 42 nye elever. Det giver liv og glade dage, men også hjemvé og ensomhed for de mindste, der er hjemmefra for første gang. Et af børnene, Laxmi Ray, har vi hørt om gennem flere år – og storesøsteren før hende. Nu er Laxmis lillebror også begyndt på skolen. Laxmi er blevet 10 år, har afslut8

tet 4. klasse, er virkelig dygtig i skolen, meget seriøs i sit arbejde og samtidig utrolig venlig, sød og sjov. Hendes store drøm og ambition er at blive læge. Men i november måned døde hendes far i en trafikulykke, og hendes mor kan slet ikke tjene nok til at brødføde familien og sende tre børn i skole. Mere end nogensinde er de indsamlede midler i Veng og Mesing afgørende for skolegang og dermed fremtiden for Laxmi, hendes søskende og øvrige skolekammerater. Hver gang vi nyder musikken til en af kirkens koncerter, bliver de penge, der bliver lagt i kirkebøsserne, sendt til kostskolen i Saraswatipur.


Musik i kirken

Forårskoncert

Søndag den 11. maj kl. 19.30 Aksel Nielsen, solo-cellist, fremfører kendte og populære stykker for cello, akkompagneret af Pia Bech Pedersen, klaver/orgel. Endvidere medvirker bl.a. Veng Skolekor, dirigeret af Jane Nielsen Aksel Nielsen

Af Pia Bech Pedersen

1. Påskedag, søndag den 20. april medvirker Birgitte Bærentzen-Pihl, violin, ved gudstjenesterne i Veng og Mesing kirker. Birgitte Bærentzen-Pihl startede sin undervisning hos den danske suzuki pædagog, Tove Detreköy, som 3 årig. Hun debuterede fra solistklassen på det Jyske Musikkonservatorium med Tove Givskov som lærer. Birgitte har været solist med bl.a. Sjællands Symfoniorkester, Århus Symfoniorkester og Århus Sinfonietta og prisvinder ved P2 ´s kammermusikkonkurrence i 1996. Hun er nu solospiller ved Århus Symfoniorkester.

Orgelkoncert i Veng Onsdag 2. april kl 17.00. Aksel Nielsen er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium . Efter ansættelse i Helsingfors Symfoniorkester i Sverige blev Aksel Nielsen i 1986 ansat som solocellist i Randers Kammerorkester. Af alle klassiske instrumenter er det celloen, der har den varmeste klang. Den er som en behagelig menneskestemme, der kan synge og fortælle med de mest vidtspændende udtryk. Til koncerten vil man få denne smukke celloklang at høre i kendte og klassiske stykker, bl.a i Svanen af Saint Säens og Judex af Gounod. Veng Skolekor består af 27 glade piger, der bl.a. vil synge engelske Gospels.

Organist Stig Torndyb spiller bl.a. musik fra den franske barok af komponisten N. de Grigny ( 1672-1703). Selv om Grigny kun blev 31 år, nåede han at skrive en orgelmesse og en række hymner for orgel. Hans orgelmusik regnes af mange for at høre til blandt den fineste franske orgelmusik fra denne periode, og ved koncerten spilles hans hymne Veni Creator. Stig Torndyb er til daglig organist i Hørning Kirke.

1. Pinsedag, søndag den 8. juni medvirker Veng Koret og Anja Rossau, sanger og dirigent, og Kim Hansen på trompet ved gudstjenesten i Veng, og søndag den 25. maj medvirker han ved friluftsgudstjenesten i Tingdalen ved Mesing. Læs mere side 6. Læs mere om arrangementerne på www.vengkirke.dk eller www.mesingkirke.dk

9


Af Flemming Schreiber Pedersen, Hårby

Svend og et par glade klienter

En omvendt

Molbohistorie

Sidste afsnit af historien om Erna og Svend Carlsen Af Flemming Schreiber Pedersen

10

Da Erna fejrede sin 70-års dag i 1999, valgte hun og Svend at præsentere sig for fotografen, som vi altid vil huske dem – som to lystige, glade, varme, venlige og hjælpsomme mennesker


Rejsen endt Da vi for nu længe siden begyndte vores fortælling om Erna og Svend og deres rejse gennem livet sammen, kunne ingen af os vide, at Svends rejse skulle slutte, før vores historie var fortalt til ende. Svend døde på Kommunehospitalet i Aarhus ved juletid i det gamle år. Nu sidder Erna og jeg så her med vore minder og erindringer og må gøre historien færdig uden at kunne snakke med Svend om den; det falder os imidlertid ikke vanskeligt, for vi har jo gemt sidste del af beretningen, understøttet af billeder fra vores nostalgiske novembertur tilbage til scenen for den væsentligste del af Ernas og Svends livsgerning – Elev Børnehjem i Elev, nordvest for Aarhus og Birkebakken i Brabrand.

Birkebakken I 1983 blev Svend pensioneret, og han og Erna flyttede tilbage til udgangspunktet – til Vrinners på Mols, hvor de købte hus. Erna fortsatte med at arbejde, og da Elev Børnehjem året efter rykkede ind i det ombyggede tidligere ungdomshjem, Schepelernhus, på Hejredalsvej i Brabrand, blev hun ansat som leder af husholdningen. Da man skulle finde et navn til den nye institution, var det sandelig Ernas forslag, der fandt tilslutning, og det gamle Elev Børnehjem kom nu til at hedde Birkebakken. Børn og unge flyttede naturligvis med fra Elev til Brabrand, og det samme gjorde flere ansatte, blandt

dem diakon Mona Engelbrecht, som i dag er forstander på Birkebakken. Birkebakken

Fortjent otium I de følgende to år rejste Erna fra Vrinners til Brabrand hver anden dag for at passe sit arbejde; det var drøjt, og i 1986 valgte da også hun at forlade arbejdslivet. Efter nogle fredelige pensionist-læreår på Mols, solgte Erna og Svend deres hus og flyttede til Hårby, hvor de hurtigt faldt til og snart var centralt placeret i fællesskabet - ikke mindst takket være Ernas utrættelige indsats for at holde styr på aktiviteterne i dagcentret, ”Ni’eren”, i Siimtoften. Nu er Svend, det rare menneske, her ikke mere. Men vi har jo da lykkeligvis endnu Erna, som stadig er aktiv i ”Ni’eren”, som synger i Vengkoret, og som er en levende historiebog med sine fortællinger fra et langt og rigt liv med sin Svend.

Mona, Erna og Svend mindes gamle dage i Elev

11


Man rejser sig da op, når læreren kommer ind i klassen.

Må jeg gå i gården, frøken Møller? Af Henry Thomsen, førstelærer

I år blev uge 2 pludselig til UGE 54, idet vi skruede tiden 60 år tilbage – til dengang de første børn myldrede ind på Venge-Hårby-Søballe Fællesskole. Helt nøjagtigt d. 8. januar 1954 åbnede den nye, moderne skole sine døre for egnens børn. Og her 60 år efter fejrede vi det sammen med alle skolens børn ved at prøve at gå i skole som dengang. Så der blev sagt De, hr., fru og frøken til lærerne. Og der blev stillet op på to rækker i skolegården, når klokken ringede. Herefter kom læreren og kaldte eleverne ind i klassen, hvor de stod pænt bag stolene, indtil de fik lov til at sætte sig. Undervisningen blev gennemført som dengang med tavle- og anskuelsesundervisning. Og undervisningsmaterialerne var fra dengang, så både naturhistorien og religionsundervisningen blev ledsaget af sirlige tegninger i ternede hæfter. Og i gymnastiksalen var der legemsøvelser med march og øvelser på gulv under sikker kommando af de skrappe lærere. Pigerne havde nyttige fag som håndarbejde og husgerning, mens drengene arbejdede godt med sløjd og tegning. Der blev håndhævet en hård, men retfærdig disciplin i klasseværelser, på gange og i skolegård, og når en 12

voksen kom ind i klassen, rejste alle børnene sig op og stod bag deres stole, til de fik lov at sætte sig ned igen. Og vores traditionelle morgensang blev gennemført på rækker og naturligvis suppleret med Fadervor inden dagens salme. Lærerne og rigtig mange af eleverne havde fremskaffet tøj, der kunne være båret i 50’erne, og i det hele taget levede alle sig ind i denne ikke så fjerne, men dog alligevel meget anderledes fortid. I mange af børnenes hjem fortsatte legen udenfor skoletid, så der ikke var computere, iPads og TV, når der skulle hygges om aftenen. Til gengæld har vi hørt, at der aldrig i nyere tid er blevet spillet så meget Matador, Ludo og Mikado som i denne uge. Det hele kulminerede naturligvis med, at børnene gik i skole om lørdagen – som dengang – og forældre og bedsteforældre havde lejlighed til at komme og overhøre undervisningen til alles store tilfredshed. Ingen tvivl om, at børnene og vi voksne fik en rigtig stor oplevelse i ugen. Og her på tærsklen til det år, hvor vi skal gennemføre en stor reform af folkeskolen, er det værd at tænke over, om ikke der er elementer fra UGE 54, vi med fordel kunne tage med os ind i fremtiden.


HIK81 er klar til 2014! - Er du? Kom og vær med til : Fodbold, Håndbold Badminton, Indoor cycling Springgymnastik Pigerytmik, Herrefræs Forældre/barn gymnastik Krudtugletons, Seniorgymnastik Klatring – for både børn og voksne Se mere og tidspunkter på

www.hik81.dk Borgernes Hus i Veng Søballevej 6A, 8660 Skanderborg

EFTERLYSNING fra Veng Lokalarkiv 1864 Året da Danmark mistede Sønderjylland I år er det 150 år siden Danmark blev meget mindre, og man mindes mange steder i landet de soldater, der mistede livet ved Dybbøl 18. april 1864. Det vil vi i Veng Lokalarkiv også gerne være med til. Jeg har kigget i kirkebøgerne for Veng og Mesing for at se, om der skulle være faldne fra vore to sogne. De faldne blev imidlertid begravet i grænselandet og er ikke – eller kun sjældent - indført i deres hjemstavnes kirkebøger. Veng og Mesings kirkebøger oplyser ikke om dødsårsagen hos de enkelte yngre mænd, der er døde i årene omkring 1864.

Vi har fået et par henvendelser om materiale, breve og andet som fortæller om krigen, bl.a. har Peter Mortensen, Nr. Vissing et brev stilet til hans tipoldefar, hvor vi fra første parket får et indblik i de forfærdelige tilstande, som soldaterne måtte leve under ved Augustenborg med bombardement dag og nat. Jeg vil gerne opfordre læserne til at kigge i gemmerne og kontakte mig eller en anden i arkivet, såfremt I ligger inde med breve, kort, medaljer, våben eller andet fra dengang. Vi vil gerne låne materialet til fotografering og udgivelse i Årsskriftet 2014 (der udkommer 8. november). Erna Bachmann 13


Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Mikkel Maegaard, Siimtoften 2, Hårby tlf. 51 50 78 98, mail: maegaardvvs@gmail.com Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: britha.rasmussen@gmail.com HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Erling Krarup, Lillegade 27 tlf.: 26 23 74 05, mail: ekrarup@hotmail.com

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: 8660Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@nrvissing.dk 9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, ½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Til Sognets udensogns abonnenter SOGNET har i øjeblikket 64 abonnenter, der er bosiddende udensogns, men som har deres lokale rødder i Vestegnen og derfor følger med i livet her. Vi sender fortsat gerne SOGNET til disse abonnenter, og i lighed med de tidligere år må vi bede om, at der indbetales et beløb til dækning af porto for de fire årlige eksemplarer. Beløbet kan indbetales på kirkekassens konto nr. 2640 – 6650079809. Overførsel via netbank er gratis. Hvis man ikke har computer, kan man også sende en check til kirkernes kasserer, Birgit Skjøde Nielsen, Ringkloster 7, 8660 Skanderborg. Man kan også bede sin bank foretage en årlig overførsel fra egen bankkonto til kirkekassens konto. Denne fremgangsmåde er gratis, når det er en fast årlig overførsel 14


Begivenheder marts - juni 2014 Hørning Sognegård

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 18. marts kl. 19.00 Nordiske lydbilleder – Tom Sonntag, ”Pinocchiopianisten”, spiller sammen med guitarist og perkussionist, Poul Poclage egne kompositioner. Trods sit handicap med muskelsvind og et liv i kørestol, har han unik spilleteknik og en stærk tro på livet, hvor han ser muligheder i livets begrænsninger.

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes i Sognehuset i Veng.

Onsdag den 23. april kl. 19.30 – digteren Jens Rosendal fortæller om sine sange og salmer.

KFUM-spejderne samler aviser

lørdag 8. marts lørdag 14. juni

Torsdag 13. marts kl. 19.00 – årsregnskab 2013 Onsdag 23. april kl. 19.30 Tirsdag 20. maj kl. 19.00 – budget 2015 Torsdag 19. juni kl. 19.30

Venge Pensionistforening Sognehuset tirsdage kl. 14.00 Vil du være medlem, så kontakt formanden på tlf. 86 94 37 72 Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

11. marts – Foredrag om islandske heste v. Peter Bunk 8. april – Sange til forårssolen 13. maj kl. 8.45 –udflugt til Blicheregnens museum 10. juni kl. 13 – udflugt til ”Aros”

Sogneeftermiddage i Sognehuset i Veng, tirsdage kl. 14 (Se side 4)

Fastelavnssoldaterne samler ind Søndag den 2. marts med efterfølgende fastelavnsfester, der holdes i: Borgernes hus: Fredag 7. marts kl. 19.00 Mesing Forsamlingshus: Fredag 7. marts kl. 19.00

Valborgaften Onsdag den 30. april kl. 19.30 Læs mere side 4.

Tirsdag 4. marts – De første munke i Veng: Tirsdag 1. april – El Camino

Bibelmaraton

Vi læser stadig og alle er velkomne. Vi mødes en gang om måneden i Hørning Sognegård kl.19.30 -22.00

Onsdag d. 19.marts Tirsdag d. 29. april Onsdag d. 21. maj Tirsdag d. 17. juni

Fællesspisning

Borgernes Hus Mesing Forsamlingshus 31. marts kl.18.00 Lørdag d. 22. marts. kl. 19.00 Jubilæumsfestmiddag Tema: Forårsfest Mød op og hils på naboerne. Prisen vælter ikke budgettet, og der er særpriser for børnene. 15


Gudstjenesteliste – fra midvinter til pinse 2014 Gudstj.

Veng

Mesing 9.30 LP

Hørning

23. februar

Seksagesima

2. marts

Fastelavn

11.00 LP

11.00 JN

9. marts

1. s. i fasten

9.30 LP sogneindsaml.

9.30 JKA sogneindsaml.

16. marts

2. s. i fasten

23. marts

3. s. i fasten

11.00 JKA

27. marts

Gud og spaghetti

17.00 LP

Blegind

Adslev

11.00 LP 19.00 LP

11.00 LP

16.00 LP

9.30 JKA

30. marts

Midfaste

6. april

Maria bebudelse

11.00 LP kf

11.00 JN

13. april

Palmesøndag

9.30 CK

11.00 CK

17. april

Skærtorsdag

18.30 LP måltid

11.00 JN

18. april

Langfredag

19. april

Påskenat

20. april

Påskedag

21. april

2. Påskedag

27. april

1. s. e. påske

4. maj

2. s. e. påske

10. maj

Konfirmation

11. maj

3. s. e. påske

11.00 LP

11.30 JKA konfirmation

16. maj

St. Bededag Konfirmationer

9.30 LP Jeksendalskole 11.30 LP Veng

11.00 CK

17. maj

Konfirmationer

18. maj

4. s. e. påske Konfirmationer

11.30 LP

9.30 JKA 11.30 JKA

25. maj

5. s. e. påske

11.00 LP * trompet

11.00 JN

29. maj

Kristi himmelfart

11.00 JKA

19.00 JKA

16.00 JKA musik 23.30 JKA lit og musik 11.00 LP violin

9.30 LP violin

11.00 JN 11.00 JKA

9.30 JKA

11.00 JKA 9.30 LP

11.00 LP skovtur

11.00 CK

11.30 CK-LP

9.30 JKA konfirmation

9.30 CK-LP

11.00 JKA

1.juni

6. s. e. påske

11.00 LP **

9.30 CK

8. juni

Pinsedag

9.30 JN trompet

11.00 JN

9. juni

2. Pinsedag

15. juni

Trinitatis søndag

11.00 CK

JKA=Jakob Køhn Andersen, CK=Christina Kousholt, JN=Jette Marie Bundgaard Nielsen, LP=Lise Palstrøm kf: kirkefrokost, *) friluftsgudstj. i Tingdalen, **) kirkevandring

Layout: sandahls.net

9.30 JKA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.