Sognet 137 (dec 13 - feb 14)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 33. årg.  |  Nr. 137

3

december – februar 13/14

Lysfest

Kyndelmisse

Mesing Kirke i vinterdragt

» Kirkelukninger, nej tak Se side 2


Kirkelukninger Af Erna Bachmann

I den sidste tid har der jævnligt været omtalt, at der skal nedlægges kirker, hvor kirkegangen eller folketallet er beskedent. Der er i hele landet ca. 200 kirker, der har færre end 200 folkekirkemedlemmer. Disse kirker har kirkeminister Manu Sareen nu foreslået lukket. I Mesing tog man i 2010 konsekvensen af en lidt dårlig kirkegang – ikke i procent, for her er den faktisk større end i mange større sogne – og skar ned på gudstjenesterne til kun èn gang om måneden plus ekstra ved højtiderne. Veng fulgte trop, om end kun nødigt, men tvungent af omstændighederne, da vi skulle skifte præst. I Veng er der derfor kun gudstjeneste hver anden søndag ”plus alt det løse”. Og ”alt det løse” omfatter bl.a. medvirken af børnehave og skole, spejder, Lucia samt friluftsgudstjenester, og gudstjenester ved allehelgen, musikgudstjenester, fyraftensgudstjenester med spisning (spaghetti f.eks.) mm. I 2014 er der planlagt 40 gudstjenester af forskellig art, så vi får flere end de 50 %, som vi oprindeligt var gået med til.

Nej tak, luk ikke vore to kirker!! Vore to landsbykirker er ikke i fare for nedlæggelse, og heller ikke andre af Skanderborg provstis 26 kirker, for hvad vil der kunne spares? Kirkebygningerne skal stadig vedligeholdes, man fjerner ikke bygninger fra 1000-tallet eller 1200-tallet, og kirkegårdene skal også fremover vedligeholdes. Man kunne nok kynisk sige, at man sparer en præst og organist og kirkesanger, men udgiften til disse er allerede droslet betydeligt ned, og langt den største udgift er vedligeholdelsen af bygningerne. Kan man forestille sig dem anvendt til andre formål? Med en adgangsvej tværs over kirkegården vil hverken pizzaria, cafe eller diskotek kunne accepteres. Koncerthus? Måske, men i så fald skal bygningerne jo stadigvæk vedligeholdes og opvarmes jævnligt, og musiske aktiviteter kan jo sagtens forenes med andre kirkelige aktiviteter, det ser vi jo også i dag i ret stor udstrækning. Men som, allerede sagt, det bliver ikke aktuelt for vore to kirker. Vi er ret sikre på, at kirkeklokken stadig vil kalde til regelmæssig samvær også i de næste århundreder. 2

Hjemmesider: www.vengkirke.dk www.mesingkirke.dk www.vengmesing.dk Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: LPAL@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101, Veng, tlf. 75 78 22 37 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58 Organist: Se under Veng Kirke

Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Lise Palstrøm, Veng Lars Jakobsen, Veng Claus Konradsen, Nr. Vissing Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Layout: Stine Sandahl, Hårby Forsidefoto: Ole Berg Øvrige fotos: Veng Menighedsråd, private fotos Næste nummer udkommer i uge 9 2014. Deadline for næste nummer er 18/1 2014


Billedet er fra allehelgensaften i år, hvor menigheden tændte lys og satte dem på døbefonten. Kirken var næsten fyldt, kun juleaften er der mere trængsel. En meget smuk tradition med lystænding i kirken, hvor man mindes de døde og sætter lys på gravene.

Den 7-armede lysestage Af Erna Bachmann/Lise Palstrøm

Den 7 armede lysestages historie Siden 2003 har kirkens 7-armede lysestage været pakket ned. Med den nye alterudsmykning passer messingstagen ikke ind i det mere rå udseende, som alterpartiet nu har. I menighedsrådet synes vi imidlertid, at det er en smuk stage, der fortjener at få en plads i kirken, om ikke på selve alteret, så på et andet synligt sted. Vi har derfor pakket den ud af dens svøb og fundet et – synes vi – passende sted, hvor den blev taget i brug første gang til Allehelgensaften den 3. november. Stagen er ikke særlig gammel – 100 år i år. Ifølge inskription på den runde fod er den givet i 1913 af gårdejer Jørgen Pedersen, Venge Nørregaard, tæt på Pittersøen. Gårdens adresse er i dag Vengevej 6. Jørgen Pedersen var født i Veng i 1864, død 1933. Han var ugift. Husstanden har i 1913 bestået af en husbestyrerinde, Ane Kristiansen, og et treårigt barn, Klara.

Stagen er nu kommet frem i dagens lys igen, men ikke på alteret. I stedet har den fået en smuk piedestal af lærketræ, som Ernst Frandsen, Hårby, har skovet i egen skov og skænket kirken. Ernst har i øvrigt et særligt forhold til netop Jørgen Pedersen, idet JP var farbror til Ernsts mor, Asta Frandsen. Fundament og stage passer således familiemæssigt fint sammen.

Lucia & Kyndelmisse Hvad har Lucia og Kyndelmisse med hinanden at gøre? Svaret gives i stumper og stykker af konfirmanderne både ved den korte Lucia-gudstjeneste på Luciadag, fredag d. 13. december og til søndagsgudstjenesten på Kyndelmissedag, d. 2. februar. Der bæres lys frem til Lucia. Midvinterens sejrslys tændes i Kyndelmisse-gudstjenesten. Konfirmanderne deltager med ord, sang og bøn – og selvfølgelig lys ved begge gudstjenester.

Etik - ja, tak! Hvad skal man egentlig mene om aktiv dødshjælp, de fremmede, organdonation, forbrydelse og straf – og alle mulige andre svære ting, som samfundet og vi selv tumler med fra tid til anden?

holdninger til de store og små etiske dilemmaer, vi alle møder i hverdagen. Og det var lige netop, hvad vi gjorde den første tirsdag i november, hvor der blev debatteret etik på livet løs i sognehuset.

Der er ikke andet for end at høre, hvad andre mener, diskutere det og derved finde sine egne ben og

Der blev ikke givet entydige svar, men alle fik vi revideret og udvidet vores opfattelse en smule. 3


Kommende begivenheder

Af Lise Palstrøm

Sogneeftermiddage Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 14.00

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 14.00

En bedre vinkel på en god verden Vidste du, at hver tredje afrikaner i dag er middelklasse? Fire af FN’s otte globale udviklingsmål for 2015 er i dag allerede nået, to år før tid. Faktisk kan verden afskaffe global fattigdom med denne generation. Hver dag sker der fremskridt i u-lande, som de færreste danskere hører om. Derfor opstod kampagnen, Verdens Bedste Nyheder, der bringer nyheder om fremskridt i u-lande. Du kan læse Verdens Bedste Nyheder på et DSB-tog, en mælkekarton, en juicebrik eller i en avis

DE FØRSTE MUNKE I VENG: Benediktinere i kirkens første middelalderreformation.

Hvert år bringes de gode nyheder ud til danskerne af flere end 90 erhvervspartnere, der sammen med FN, DANIDA og de danske udviklingsorganisationer står bag Verdens Bedste Nyheder. Kampagnen ledes af sekretariatsleder Thomas Ravn-Pedersen fra Roskilde. Han vil i sit foredrag fortælle om nogle af de mange gode nyheder fra u-landene og give et mere nuanceret billede af udviklingen de seneste år i f.eks. Afrika. Læs mere på www.verdensbedstenyheder.dk

Siden sidst Begravede/bisatte i Mesing Kirke

4

Et forsøg på at gå bag om cisterciensernes meget tendentiøse beskrivelse af forholdene i Veng. Hvem var mon de benediktinere, der fandtes i Danmark sidst i 1000-tallet og i begyndelsen af 1100-tallet bl.a. i Veng? Brian McGuire, tidligere universitetsprofessor i middelalderhistorie i København og Roskilde, vil tegne et billede af kirkens første reformation, der bl.a. førte til opførelsen af klostret og kirken i Veng i den danske kirkes første tid. Billedet viser er gammelt originalt stik fra 1901, som sammen med 6 andre gamle stik, bliver hængt op i Sognehuset. Stikkene har vi købt af en privat samler, der er ved at afhænde sin samling af originale gamle stik fra landets kirker.

Døbte i Veng Kirke

Marianne Rasmussen, tidl. Mesing Rigmor Brandt, Mesing Æret være deres minde

Storm Lund Peters, Søballe Emma Harken Salling, Hårby Michael Lynge Kirkelund, Skanderborg Hjertelig til lykke

Viede i Veng Kirke

Begravede/bisatte i Veng Kirke

Nina og Mick Laursen, Veng Hjertelig til lykke

Erna Nielsen, tidl. Nr. Vissing Æret være hendes minde


Folkekirkens logo på Sognehuset Det vrimler med symboler Kirkeværge Lars Jakobsen var ikke længe om at lade sig inspirere af Folkekirkens nye logo. Nu er det blevet til et smukt skilt på sognehusets mur, der byder velkommen. En håndfuld minikonfirmander stillede gerne op omkring sognehusets nye kendetegn.

Gå med i kampen mod sult Søndag d. 9. marts 2014 sætter Veng-Mesing pastorat igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult. Meld dig som indsamler hos sognepræsten. 5


En hjemløs taget på fersk gerning som butikstyv i Fakta.

Jagten på den

skyldige

Det var overskriften på det rollespil, provstiets konfirmander deltog i tidligt i november måned i Skanderborg Slotskirke. I løbet af to intense timer måtte provstiets 700 konfirmander gennemgå svære valg og etiske dilemmaer, der alle handlede om skyld på den ene eller anden måde. Vi er så gode til at give hinanden skylden – næsten lige så gode, som vi er til ikke selv at tage skylden.

Men hvem er egentlig den skyldige? Hvem har skylden? Kunne det være os selv, der må bære skylden for det, vi gør? Jesus sagde: I skal elske hinanden, ligesom Gud elsker jer! Men hvad betyder det så, hvis det er os, der som i rollespillet sidder ved kassen i Fakta og opdager én, der prøver at snyde sig forbi uden at betale? ? Ungdomspræst Peter Tast gav konfirman6

af Lise Palstrøm

derne disse ord med på vejen: ”Ja, vi er jo nok nødt til at stoppe ham, fordi det er forbudt at stjæle. Men vi skal også huske, at han er et menneske, som Gud elsker og som har brug for hjælp. Hvad vi helt konkret skal gøre i livets mange dilemmaer og valgsituationer, må vi selv finde ud af. Det er ikke Gud, der skal træffe valgene, men os. Vi har friheden til at vælge og erfare konsekvenserne af vore valg.” Ved slutningen af rollespillet, der var befolket med mange forskellige eksistenser i skikkelse af dygtige rollespillere fra Rollespilsakademiet i København, fik alle konfirmander tegnet et kors i panden som en kopi af dåbskorset med ordene : ”Gud elsker dig og har givet sin søn for din skyld”. Korset blev tegnet for at minde os om, at Gud gerne vil hjælpe os med at bære skylden for de valg, vi træffer - også selvom vi nogle gange kommer til at vælge og gøre det forkerte. Det er Guds nåde.


Akustikken i Veng kirke Der kommer jævnligt klager over, at akustikken i kirken ikke er helt så god som før restaureringen. af Erna Bachmann

Man har besvær med at høre, hvad der siges fra prædikestolen visse steder i kirken, det er ikke helt lige meget, hvor man sætter sig. I menighedsrådet har vi flere gange drøftet problemet, der skyldes, at lyddæmpningen er fjernet ved restaureringen i 2003-05, nemlig ved at kokosløberen, der lå på langs i kirkeskibet før restaureringen, er fjernet, og at der er banket mange lag kalk af væggene. Begge disse ting kan vi ikke gøre noget ved. Højtalerne er også undersøgt, men frikendt for fejl.

Orglet fra 1974 er oprindeligt ”født” med ”vinger”. Disse blev fjernet ved restaureringen, da de ikke harmonerer stilmæssigt med kirkens øvrige inventar. De bliver nu igen forsøgsvis monteret, idet de muligvis kan have en effekt på lydforholdene. Hvis det viser sig, at effekten er positiv, bliver de malet i samme farve som orglet. Samtidig forsøger vi igen at korrigere på højtalerne. Det vil så vise sig, om det bedrer akustikken. Til koncerter og musik er kirken stadig helt formidabel, her har vi kun fået ros fra de udøvende musikere.

”Danmarks kirker”

er nu digitaliseret

I

1927 påbegyndte Nationalmuseet bogudgivelsen af storværket Danmarks Kirker, en beskrivelse af amtlige landets kirker. Der arbejdes stadig på at færdiggøre det, men det er et kæmpearbejde, hvor Nationalmuseets folk skal ud i kirkerne og beskrive dem og måle op, inventaret skal beskrives og dateres og hele historien om kirken skal fortælles. Indtil nu er der skrevet 38.000 bogsider eller 2/3 af landets kirker, og projektet forventes først afsluttet omkring 2060, hvor man så har alle 2354 kirker og deres historie samlet. Projektet blev muligt via en donation i 1927 fra Carlsbergfondet, og i de 86 år, der er gået siden, har historikere, kunsthistorikere, fotografer og arkæologer været i gang med at analysere kirkerne èn for èn. Den oprindelige donation fra 1927 er siden blevet suppleret med donationer fra Ny Carlsbergfondet, Augustinus

Fonden og andre fonde samt kirkeministeriet. Bogen om Veng kirke udkom i 1985 og Mesing i 1988. Begge bøger er for længst udsolgt. Men digitaliseringens tidsalder har åbnet andre muligheder end genoptryk, nu kan bøgerne hentes på nettet. Er man derfor interesseret i at vide mere om sin sognekirke – eller andre kirker, der allerede er beskrevet – kræver det ikke mere end et klik med musen på computeren for at finde Danmarks Kirkers hjemmeside. Adressen er: Danmarkskirker.natmus.dk/kirkesoegning/. Udfyld med herred (Hjelmslev), sogn eller by, Veng, Nørre Vissing eller Mesing, og du kan loade en pdf.fil og dermed få hele historien lige ind ad døren. Hvad der er sket siden 1985 og 1988 kan læses på Veng og Mesing kirkers fælles hjemmeside: www.vengkirke.dk

Sognets redaktion ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 7


Svend og et par glade klienter

Arkæologerne fra Skanderborg Museum i den 1,5 meter dybe og 7 meter lange udgravning.

Hvad gemmer sig i kirkebakken? … og hvor har klosteret ligget i forhold til kirken? Det spørgsmål er ofte stillet, men er endnu ubesvaret. Det var derfor også med spænding, at 3 arkæologer fra Skanderborg Museum gik i gang med at se på, hvad det var, der dukkede op af mulden, da entreprenøren i starten af november var i gang med at grave jord af for at lægge sf-sten til en indhegnet affaldsplads på arealet ved siden af maskinhuset. Kunne det være klosteret? Men nej, desværre. Arkæologerne konstaterede hurtigt, at den mørtel, der var brugt, ikke var fra middelalderen, ”kun” gammel. Hvor gammel kunne man ikke sige, heller ikke hvad det var, der var fundet. Det kunne være en mur, der skulle holde jorden fra kirkebakken på plads, det kunne være rester fra en ejendom på stedet, hvilket mange sten fra en stenpikning måske kunne tyde på. Vi ved det ikke.

Provstiudvalget Der har været valg til provstiudvalget i Skanderborg provsti. Det nye udvalg startede på sin 4-års periode ved kirkeårets begyndelse og består af fem læge medlemmer. De tre medlemmer er valgt af menighedsrådene fra hver af områderne Galten, Ry og Hørning og to fra menighedsrådene i Skanderborgområdet. 8

Af Erna Bachmann

Vi ved heller ikke præcist, hvordan Veng by så ud, før branden i 1828 lagde hele byen – undtagen kirken og Sophiendal – i ruiner. Det er nærliggende at tro, at byens huse har ligget tættere på kirken end i dag. Museet målte op og tog fotos af de syv meter af muren, der var frilagt. Hvor lang muren eller diget er, kunne ikke konstateres, men da fundet ikke har videre arkæologisk interesse, er det nu igen gemt under muld og yderligere dækket med sf-sten. Er der nogen blandt læserne, der har viden om en bygning af en eller anden slags på stedet, har hørt ældre folk i sognet fortælle om stedet, så vil redaktionen gerne kontaktes. Veng Lokalarkiv ligger inde med flere ældre fotos fra kirkens område, men ikke af hus eller andet på netop denne plads, heller ikke i de gamle kirkeprotokoller er der antydning af nogen bygning.

Leif Christoffersen, Storring Peder Skov Larsen, Ry Erna Bachmann, Hårby Henrik Folling Larsen, Skanderborg Niels Peter Skrubbeltrang, Skanderborg Som repræsentant for præsterne i provstiet er Jesper Hanneslund, Ry, valgt. Yderligere er provst Jette Marie Bundgaard Nielsen, Hørning, medlem og samtidig formand.


Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

Julekoncert i Veng Kirke

Tirsdag den 3. december kl. 19.00 (NB. Bemærk tidspunkt) Veng Koret, dirigeret af Anja Rossau, fremfører kendte sange, der hører julen til. Anja Rossau, solist, synger en buket klassiske sange. Veng Skoles kor medvirker med dejlige sange og dirigeres af Jane Nielsen. Alle akkompagneres af kirkens organist. Aftenen slutter med kaffe i Sognehuset, hvor alle er velkomne. Veng Skole Kor består af 27 glade piger i alderen 8 til 12 år. De øver en gang om ugen og synger til diverse arrangementer på skolen. Til julekoncerten skal de bl.a. synge nogle engelske carols oversat til dansk af Gudrun Meedom.

Koncert med

Julekoncert med bla Veng Skoles kor

Skanderborg Ungdomsskoles Kor

Søndag den 8. december kl.19.30

Julekoncert i Mesing Kirke

Skanderborg Ungdomsskoles Kor under ledelse af Alice Vestergaard fremfører et spændende og varieret juleprogram. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.

Læs mere om arrangementerne på: www.vengmesing.dk eller mesingkirke.dk

1. juledag medvirker Kim Hansen på trompet både i Veng og Mesing Kirker 9


Af Flemming Schreiber Pedersen, Hårby

En omvendt

Svend og et par glade klienter Forstanderparret Erna og Svend med deres to børn, Peter og Christian, foran Elev Børnehjem 1959

Molbohistorie

- 4. artikel i serien om Svend og Erna Carlsens liv og gerning. Af Flemming Schreiber Pedersen

I Norge I bogstaveligste forstand sejlede Erna og Svend nu ud på deres livs eventyr – med færgen til Norge. På det nyoprettede psykiatriske plejehjem ”Nærlandsheimen” ved Næsbø nær Stavanger blev Svend ansat som diakon, og Erna påbegyndte – og gennemførte – sin uddannelse. På den måde blev de to flittige unge menneskers forlovelsestid ikke bare en prøvetid for deres fremtidige samliv – men også indledningen til et gensidigt inspirerende fælles arbejdsliv til gavn og glæde for utallige børn og unge med svære handicap og livsbetingelser. Erna og Svend besluttede nu at gifte sig. Kærligheden var der jo ikke noget i vejen med, men det voldte 10

en del besvær at få bragt formaliteterne i orden, da brud og brudgom var travlt beskæftiget i Norge, og papirerne – herunder en ministeriel attest, grundet Ernas mindreårighed - skulle afleveres til præsten i Danmark. Med hiv og sving – og et par falske underskrifter lykkedes det dog, og Erna og Svend blev da – mere eller mindre lovformeligt – gift.

Forstanderpar i Elev I 1951 skulle der i den gamle forsamlingsbygning i landsbyen Elev, nord for Aarhus, oprettes et børnehjem under den daværende Åndssvageforsorg. Bygningen havde siden opførelsen i 1883 huset en lokal højskole og været kvinde- mødre- og spædbørnshjem - Elev Ventehjem, som det hed.


Til det nye børnehjem søgte man en forstander, og da Erna og Svend oppe i Næsbø læste annoncen, var der ingen tvivl i deres sind om, at her lå deres fremtid, og de afsendte flux en ansøgning om at komme i betragtning til stillingen – som forstanderpar. De fik stillingen - men ikke helt uden knaster på vejen. Det var igen Ernas unge alder, der gav problemer; ministeriet ville ikke acceptere Erna som medforstander, fordi hun endnu ikke var fyldt 21 år. Formanden for hjemmets bestyrelse tilbagesendte imidlertid ministeriets brev med påtegningen: ”Det aldersproblem retter sig nok med tiden”, og det argument må i al sin enkle logik have smeltet ministeriets modstand, for nu blev Erna godkendt som medforstander på Elev Børnehjem. Der var meget, der skulle gøres, før de første børn kunne flytte ind på hjemmet, og Erna og Svend måtte selv – sammen med familie, venner og bestyrelsesmedlemmer – tage sig af oprydningen efter husets ombygning, men endelig var det så vidt. Der var stort behov for børnehjemspladser, og snart var alle hjemmets 40 pladser belagt. Børnenes baggrund var oftest problemfyldte familiemæssige – og dårlige sociale forhold og forskellige handicap.

Familien Carlsen Erna og Svend måtte også snart tage vare på deres egne børn – to drenge, Peter og Christian, som kom til verden i løbet af de første år på børnehjemmet. Bestyrelsen mente, at forstanderfamilien burde bo standsmæssigt, så man lod bygge et hus tæt på børnehjemmet, som familien Carlsen flyttede ind i.

Et rigt og frugtbart arbejdsliv Ernas og Svends virke på Elev Børnehjem varede til Svends pensionering i 1983. Det blev henved 35 års berigende arbejde med børn, som så børnehjemmet som – ja, deres hjem og som ofte også kom til at se og opfatte Erna og Svend som deres mor og far. Det har betydet, at Erna og Svend lige til i dag har haft regelmæssig kontakt med adskillige af deres børn fra Elev Børnehjem, og der gives vel ingen smukkere bekræftelse på et rigt og frugtbart arbejdsliv! Med Svends pensionering forlod han børneforsorgen, mens Erna tog endnu en tørn; om den – og om, hvordan det senere er gået de to, skal vi høre i en sidste artikel i Sognets næste nummer.

Det tidligere forstanderpar foran børnehjemmet

11


En skole fylder rundt Af Henry Thomsen, skoleleder

Lige efter nytår er det 60 år siden, de første børn trådte ind gennem dørene på Veng Fællesskole. Den 8. januar 1954 blev skolen taget i brug, og dengang repræsenterede den nye fælles skole for området en væsentlig pædagogisk landvinding: Nye lyse klasselokaler, en stor skolegård og oven i købet gymnastiksal og skolekøkken, som gjorde det muligt at tilgodese de nye fag i skolen: legemsøvelser og husgerning. Skolen erstattede landsbyernes 1- og 2-klassede skoler, og trods den skepsis, der til alle tider møder udvikling og forandringer, blev skolen ret hurtigt et vigtigt samlingssted for hele området. Udover børnenes skolegang foregik der en masse andre aktiviteter i lokalerne: Aftenskole, gymnastik, musik osv. Skolen blev borgernes samlingssted og områdets kulturcenter. Og sådan har det været lige siden, selv om rigtig meget har forandret sig. Dels i det kommunalpolitiske billede – fra at dække flere små sogne over tiden som ”Vestegnen” i Hørning kommune til nu, hvor skoledistriktet dækker den centrale del af Skanderborg Kommune. Og dels i selve måden, skolen fungerer på – fra blot at være skole, til nu at rumme både børnehave, skole og fritid. 12

Indenfor skolens mure er der også sket en tydelig udvikling. I de sidste 10-12 år har vi bevæget den fra at være en helt traditionel landsbyskole til at være langt fremme i feltet med udvikling af undervisningen og den struktur, skolen er organiseret efter. Alt sammen noget, der har været med til at holde den 60-årige i god form og godt rustet til fremtiden. Fødselsdagen fejres med en uge, hvor børnene kommer til at gå i skole som i 1954. Der vil fx være fremsigelse af fadervor, salmevers, kongerækken mm., som er lært udenad, og børnene vil skulle stå op ved bordene, når læreren kommer ind - læreren som i øvrigt tiltales med hr./fru + efternavn. Der vil dog være enkelte undtagelser: Spanskrøret bliver ikke tilladt, og ej heller anden korporlig afstraffelse. Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i skoledistriktet for den meget store og engagerede opbakning, skolen altid har nydt godt af. Det er til daglig glæde og fornøjelse, at både forældre, bedsteforældre, tidligere elever og alle andre rundt omkring os støtter Veng Skole & Børnehus.


    

          

    

13


Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Mikkel Maegaard, Siimtoften 2, Hårby tlf. 51 50 78 98, mail: maegaardvvs@gmail.com Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: britha.rasmussen@gmail.com HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Erling Krarup, Lillegade 27 tlf.: 26 23 74 05, mail: ekrarup@hotmail.com

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@nrvissing.dk 9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, ½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

KFUM spejderne har haft valg til grupperådet Formand: Peter Kovdal. Kasserer: Anette Berntsen. Menige medlemmer: Jacob Toft, Tinne Wiggers, John Hansen, Thomas Hedegård, Esben Overgaard, Lisbet Vestergaard Ledere. Bæver: Kirsten Jensen og Linda Sørensen. Ulve: Jørgen Berntsen, Jens Biltoft, Anne Ribersgaard. Junior trop: Søren Læssøe, Claus Konradsen, Tobias Vejborg, Katrine Mathiesen. Senior spejdere: Klaus Berntsen. Rover spejdere: Kirsten Jensen Gruppeleder Jørgen Berntsen 14


Begivenheder december 2013 – marts 2014 Veng Lokalarkiv

Menighedsråds møder

I finder os i kælderen på Veng Skole hver onsdag kl. 9 – 12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier.

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes i Sognehuset i Veng.

Arkivet ønsker skolen til lykke med jubilæet, og tak fordi vi må være en del af jeres hverdag.

Onsdag den 8. januar kl. 19.30 Onsdag den 19. februar kl. 19.30 Torsdag den 13. marts kl. 19.00 – årsregnskab 2013

Venge Pensionistforening KFUM-spejderne samler aviser

Lørdag 8. marts

Kirkefrokoster og kirkekaffe 2. februar Kirkefrokost i Sognehuset i Veng

Sognehuset tirsdage kl. 14.00 Vil du være medlem, så kontakt formanden på tlf. 86 94 37 72 Tirsdag 10. december kl. 11.00 – Julefest i Sognehuset. Tirsdag 14. januar – Bankospil Tirsdag 11. februar – Billedforedrag om Indien Tirsdag 11. marts – Foredrag om islandske heste v. Peter Bunk

Sogneeftermiddage i Sognehuset i Veng, tirsdage kl. 14 (Se side 4) Tirsdag 4. februar – En bedre vinkel på en god verden Tirsdag 4. marts – De første munke i Veng:

23. februar Kirkefrokost i Mesing kirkes våbenhus

Juletræsfester

Fastelavnsfest

Borgernes hus: fredag 7. marts kl. 19 Mesing Forsamlingshus: fredag 7. marts kl. 19

Borgernes Hus Søndag 15. dec. kl. 15 Tilmelding: tlf. 25 88 73 00

Fællesspisning

Mesing Forsamlingshus Søndag 8. dec. kl. 14.00 Tilmelding: tlf. 86 57 32 87 eller 30 82 32 87 eller mail til britha.rasmussen@gmail.com

27. jan. kl.18.00 5. dec. kl. 18.30 - julefrokost 24. feb. kl.18.00 1. jan. Kl. 11.00 - nytårsbrunch 31. mar. kl.18.00 6. feb. Kl. 18.30 - fællesspisning

Borgernes Hus

Mesing Forsamlingshus

Mød op og hils på naboerne. Prisen vælter ikke budgettet, og der er særpriser for børnene. 15


Gudstjenesteliste – dec 2013– marts 2014 Gudstj.

Veng

Mesing

Hørning

Blegind

Adslev

11.00 LP

11.00 JN

15.00 STH

13.30 STH

13.30 JKA

14.45 JN

1.dec.

1. s. i advent

9.30 LP

8. dec.

2. s. i advent

15.00 LP krybbespil

13. dec. 15. dec.

11.00 JKA

17.00 LP Lucia *) 3. s. i advent

22. dec.

4. s. i advent

24. dec.

Juleaften

16.00 JN Lucia 11.00 JKA 16.00 LP

14.45 LP

11.00 STH 13.30 JN 14.45 JKA 16.00 JKA

25. dec.

Juledag

26. dec.

2. Juledag

29. dec.

Julefest

11.00 LP trompet

9.30 LP trompet

11.00 JKA trompet 11.00 STH 14.00 LP

1.jan.

Nytårsdag

5. jan.

Hellig 3 Konger

16.00 LP

16.00 JN 11.00 JKA

12. jan.

1. s. e. H3K

9.30 LP

11.00 LP

19. jan.

2. s. e. H3K

26. jan. 2. feb.

3. s. e. H3K Kyndelmisse (4. H3K)

11.00 LP kirkefrokost

11.00 JN

9. feb.

Sidste s. e. H3K

9.30 JKA

19.00 JKA

16. feb.

Septuagesima

23. feb.

Seksagesima

2. marts

Fastelavn

11.00 LP

11.00 JN

9. marts

1. s. i fasten

9.30 LP Indsamling

9.30 JKA

19.00 JKA

11.00 STH 11.00 LP

11.00 JKA 19.00 JN 11.00 JKA

11.00 STH 11.00 LP kirkefrokost

9.30 LP 19.00 LP fastegudstjen.

Layout: sandahls.net

JKA=Jakob Køhn Andersen, STH=Susanne Hjørlund, JN=Jette Marie Bundgaard Nielsen, LP=Lise Palstrøm. *) Gudstjeneste med konfirmander og minikonfirmander. Efterfølgende serveres suppe i Sognehuset.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.