Page 1

ANTI/INFECT

TERMINAL 2056

studio_ing.arch. Hlavacek,

ing.arch.

Dvorak,

A-I _buňka je jednomístný jednostopý dopravní prostředek, který je zároveň izolovaným prostorem. Tím, že se cestující v izolovaném prostoru nachází po celou dobu své cesty, se tento čas započítává do celkové karanténní doby. To má význam zejména pro cestující přejíždějící přes více pandemických oblastí. Jednak jsou v tranzitní oblasti izolováni od možné tamnější nákazy, jednak se mohou v dané oblasti jako součást buňky volně pohybovat.

ing.arch.

konverze nakladoveho nadrazi Zizkov

Linhartova,

A-I_TERMINAL

ing.arch.

Job

FA CVUT, leden 2006

-zelezobetonovy

skelet -odstanění obvod.kce + + střešního pláště

unifikovana pojizdna [ANTI-INFECT] BUNKA -pohled horní

Vaclav KRULIS

-nárys

A-I _terminály jsou vstupní brány do jednotlivých pandemických oblastí, jakýsi přístav, nádraží v kombinaci s karanténní stanicí. Cestující je nucen v A-I _terminálu setrvat do konce své karanténní lhůty. Pro jejich potřeby a maximální pohodlí je terminál na tento systém plně vybaven. Po ukončení karanténní lhůty, mohou cestující vzápětí volně a svobodně z buňky vystoupit. Projekt využívá zdevastovaného Nákladového nádraží na Žižkově pro stavbu prvního A-I _terminálu v ČR. Ze zbylé stavební struktury se využil betonový skelet skladišť . Skelet se sestává z 8 identických jednotek v jižním křídle skladišť (respektive 6 jednotek v severním křídle). Jednotky jsou tvořeny rastrem 8x5 sloupů, členěných do 5 podlaží. Jsou mezi sebou odděleny komunikační věží s 4 výtahovými šachtami a schodištěm. Nástupiště, situované mezi oběma křídli skladišť je vybaveno 6 ocel. výtah. šachtami propojených pomocí lávek s komunikačními věžemi jednotlivých jednotek. Pro nové využití - konverzi objektu na A-I terminál se ze skeletu odstranily stropy takovým způsobem, že zbyla pouze jakási železobetonová mřížka tvořená sloupy a průvlaky. Ta slouží pro zavěšení mobilních izolačních jednotek všech typů. Dochovaný systém vertikálních výtah. šachet a horizontálních lávek se přeměnil pro provoz izolačních buněk po terminálu.

-odstanění strop. desek -perspektiva 01

-bokorys

-pohled zadní

-perspektiva 02

Technické parametry NISSAN prototype 006: -průměr: -tlouštka stěny: -objem: -otevírání dveří:

1500mm 30mm 0,48m3 pneumatické

-pohon : -rychlost: -hmotnost:

elektromagnetický 2-30 km/h 50kg

masova vyroba A-I BUNEK prave zacala . . . -zbylé 4 světové automobil. koncerny okamžitě začaly s vlastní produkcí -po 16 měsících převýšila nabídka poptávku a ceny klesaly až na rekordních 1000$/buňku

Skelet A-I terminálu je doplněn o obří stanovou konstrukci VSTUPNÍ HALY. Je to jediná nemobilní trvale ukotvená "novostavba" v celém areálu.

Vstupni hala TERMINALU koncern VOLKWAGEN

koncern DAIMLER-BENZ

dochovalý ŽB SKELET

VSTUPNÍ HALA TERMINÁLU -konstrukce :pneumatická kce vyztužena kompozitními vlákny -krycí plášť:vysoce elastický materiál permanentELASTon -flexibilita:-(statická)=0% -využití,fce:reprezentace služby cestovatelům (agentury, restaurace,...) informace nezbytná byrokracie (celní úřad, imigrační,...)

koncern GENERAL MOTORS

kce HALY prostupuje SKELETEM

koncern FORD

S novým způsobem cestování, po jehož dobu je cestující v izolaci a tím si zkracuje dobu karantény v cíli, se mění systémy dálkové dopravy, nabízených služeb, vzniká nová typologie A-I _terminálů…

unifikovana VLAKOVA SOUPRAVA pro prevoz A-I bunek -perspektiva 01

-bokorys/pohled horní

-dochovalá 2 křídla bývalých skladů jsou tvořena ŽB skeletovou kcí Technické parametry soupravy TGV: -max. rychlost: -hmotnost: -max nosnost: -pohon:

240km/h 480kg 28x[A-I]+5000kg elektromagnet.

dvouluzkova karantenni OBYTNA JEDNOTKA

SEVERNÍ křídlo se skládá z 6 výtah.šachet + 6 SEKCÍ "A" 4-podlažní SEKCE "A" je tvořena rastrem 6x4 sloupů o rozponu 5,3m

-postele

JIŽNÍ křídlo se skládá z 8 výtah.šachet + 8 SEKCÍ "B" -barevnost a průsvitnost každé buňky 5-star hotelu si zákazník může navolit sám

5-podlažní SEKCE "B" je tvořena rastrem 6x5 sloupů o rozponu 5,3m -perspektiva 02 -bokorys/pohled horní

UBYTOVANI

-toaleta,sprcha

- obě křídla jsou propojena jednak chodbami v suterénu, jednak ocel. lávkami vedoucích nad kolejištěm -tyto lávky jsou přístupné přes ocel. výtahové věže ze středního nástupiště

-spojovací krček

-DETAIL sekce A

Izolační jednotka představuje dočasný izolovaný prostor s lepšími podmínkami pro obývání. Tyto jednotky jsou unifikované, na celém světě stejného antivirového a antibakteriálního bezpečnostního systému, vyráběné jedním výrobcem a provozované nemnoha nadnárodními společnostmi. Jsou k mání ve 3 velikostech. Velikost UNO je určena pro jednu osobu. Je vybavena "odpočívadlem", hygienickým koutem a sedací soupravou. Ostatní zařízení jednotky je dáno standarty-počtem ***. Velikosti DUO, TRE, QATRRO je násobkem jednotky UNO.

kapesni VRTULNIK Airbus H70 -perspektiva 01

Technické parametry vrtulníku Airbus H70: -max dolet: -max. rychlost: -hmotnost: -max nosnost: -pohon. lednotka:

800km 320km/h 360kg 2xA-I buňka (=300kg) HYDROGENengine (180kW)

UBYTOVANI

-půdorysné schéma žb. skeletu

ctyrluzkova karantenni OBYTNA JEDNOTKA

-DETAIL sekce B

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

-

-bokorys

B

B -postele

-toalety,sprchy

/

SLUZBY

diskuzni salon

-DISKUZNÍ SALON slouží pro nazávazné "pokecání" s jiným cestovatelem/kou/

konverze nakladoveho nadrazi Zizkov

-pro nerušené "pokecání" je možné s platformou povyjet o 1m nad úroveň podlahy

Tato "fantasmagorická" vize vděčí za svůj vznik dvěma událostem: 1/ na podzim roku 2005 proběhla českými médii vlna spekulací o šíření epidemie ptačí chřipky. Onen čas to bylo mediální téma číslo jedna. V tisku vycházelo ohledně tohoto problému několik článků denně. Televize nám předkládala další a další zprávy, komentáře a reportáže,… Zdálo se, že tato vlna přerůstá v hysterii. Pro uklidnění mě samotného jsem se rozhodl ukázat architektonickou vizí - projektem možnost, jak se s tímto problémem může lidstvo vypořádat. Utopická a nadnesená forma byla zvolena úmyslně, abych tuto vlnu hysterie zmírnil. 2/ v téže době jsem se dověděl o plánované demolici nákladového nádraží Žižkov. Předtím jsem několikrát areál navštívil a slíbil jsem sám sobě, že vypracuji projekt revitalizace nádraží jako "protest" proti jeho demolici. Tyto dvě události vyústily v tuto vizi. Splnil jsem obě předsevzetí - vypořádat se s obavou před epidemií, do které nás vtáhla média, po svém, a na druhé straně vzdát hold fantastické struktuře Nákladového nádraží. *) Tento projekt se smiřuje s faktem, že jedinou obranou proti budoucímu šíření epidemií nebudou ani zázračné léky, ani spásné vakcíny, ale staletími ověřená metoda KARANTÉNY (tzn. dočasná izolace jedince po dobu "inkubační doby"). A tak největším úkolem pro budoucnost bude odpovědět na otázku, jak efektivně a důsledně dbát o izolaci osob po příjezdu z rizikových oblastí.

-

jednotlivé PLATFORMY jsou 2-místné, 4-místné

nebo v kombinaci se standartními pohovkami

Pokud spatříte v terminálu okouzlující cizinku, máte jedinou šanci. Pozvat ji na drink do SALONU. Koukáte na sebe přes přední sklo A-I _buňky, mluvíte spolu přes mikrofon. Ale je to pořád lepší než nic… Ne všechny věci se dají koupit přes internet. Oblek musí padnout, parfém musíme očichat, náhrdelník se musí na krku blýskat,… Pro tyto situace je lepší navštívit ZKUŠEBNU.

SLUZBY

Přenesme se tedy do nedaleké budoucnosti - do roku 2056. Světem zmítá jedna pandemická vlna za druhou. Jenom na smrtící epidemii Ptačí chřipky doplatilo přes 1,5mil. lidí všech ras, národností a vyznání. Epidemie si nevybírala, i v Evropě způsobila smrt 200tis. obyvatelům. Amerika se izolovala. Bylo zrušeno jakékoli dopravní spojení s kontinentem…

-

zkusebna

-jsou věci, které se přes internet koupit nedají: jak poznáte,že vytypovaný oblek vám padne, jak poznáte,že lokální víno opravdu stojí za přivezení domů, jak zjistíte, že místní zlatnický výrobek si můžete dovolit koupit jako dárek vašim blízkým? ...jedině v těchto A-I ZKUŠEBNÁCH

Ze všech možných variant a způsobů přepravy cestujících z jedné pandemické oblasti (území, v kterém hrozí nákaza jakékoli infekční nemoci) do druhé a jejich následného umístění do karantény (izolovaných prostor), se vykrystalizoval zcela ojedinělý systém dopravy a izolace cestujících. Je vymyšlena, zkonstruována (2053) a patentována (2054) mobilní A-I_buňka. *) Nákladové nádraží na Žižkově postavené ve 20.-letech 20.st. sloužilo jako překladiště nákladu z kolejové dopravy na silniční. Tomu sloužil důmyslný systém horizontálního a vertikálního transportu (lávky a výtahy) zboží mezi vlakem, skladišti a rampou pro nákladní auta. Právě na toto nádraží přijíždělo zboží s celé Evropy. Byl to de fakto první kontakt s Prahou pro tisíce tun materiálu, které se tady vyložily…

shluk 4 speciálních buněk sloužící jako izolované ZKUŠEBNY soustředěné kolem transportní roury

STRAVOVANI

-

lidove bistro COME>>EAT>>GO JÍDELNÍ BUŇKY

-půdorys

-pokrmy a odpadky pohybující se mezi pásem a buňkou jdou přes A-I filtr

"statická" KUCHYNĚ -dokončování a ohřev polotovarů čerpaných ze zásobníku -recyklace odpadu z jídelních buňek hhvh a následný odvoz mobilními vozíky

potravinový ZÁSOBNÍK -obsahující vyměnitelné baterie polotovarů -výměna baterií za provozu

-zda je buňka průhledná nebo ne je na rozhodnutí samotného zákazníka

stávající NOSNÁ

ž-b

KONSTRUKCE

výdej "DRIVE" -pro běžné zákazníky pomocí vysunovacího rukávu -pro dovážkovou službu McDonald

PÁSY s pohybujícím se JÍDLEM -v horní části cyklický pohyb pokrmů -v dolní části odvoz opdadků z jídelních buňek

Izolační BISTRO "COME-EAT-GO" slouží jako rychlé stravovací zařízení na principu japonských SUSHIbarů. Vezmete místo, zvolíte si jídlo a to k Vám bude dopraveno na pojízdném pásu. Izolační restaurace DUO je luxusní stravovací zařízení pro dvojici ze stejné pandemické oblasti. Máteli chuť na indickou MasalaDosu, jste v restauraci DUO na správném místě.

STRAVOVANI

-

luxusni

-restaurace DUO se skládá z 6 jídelních buňek a mobilní kuchyně -jídelní buňka obsahuje v neprůhledné části toaletu a šatnu -mobilní kuchyně obsluhuje buňky pomocí vysunovací harmoniky

restaurace DUO -po dobu konzumace je značka výrobce pokrmu vyznačena na přední stěně JÍDELNÍ BUŇKY jako reklama -i zde je možné část jídelního prostoru zneprůhlednit na přání zakazníka

MOBILNÍ KUCHYNĚ je zásobena přes nosnou kolejnici,po které se pohybuje v horizontálním směru

zachovalá NOSNÁ

ž-b

KONSTRUKCE

dvojice zákazníků přijíždějící z téže epidemické zony právě vystupuje z "pojízdné BUŇKY" do "BUŇKY jídelní"

Celý areál slouží pouze pro osoby čekající na vypršení karantény,setrvávajících v izolovaných buňkách či jednotkách. Po ukončení karanténní lhůty, mohou osoby vzápětí volně a svobodně vyjít z terminálu do města. Nejbližší stanice PID je zastávka tramvají č. 26 vzdálená 200m od areálu.

Anti/Infekt terminal 2056  

vize nového využití nákladového nádraží Žižkov

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you