Page 1

de goodpay MastercardÂŽ

GOODPAY

stap voor stap


Uw GoodPay kaart bestellen Enkele tips om u te helpen

op onze website 1 Afspraak https://goodpay.coop Selecteer de kaart van uw keuze en klik op “Ik bestel mijn kaart”.

2 Gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord gebruikt u wanneer u inlogt op de portaalsite of op de GoodPay-app om uw kaart te beheren (opladen, de historiek raadplegen, geld overmaken, enz.). Op die manier is uw veiligheid verzekerd.

Tip Zie hier een voorbeeld: • Een aanvaardbare gebruikersnaam: EliseVDB • Een wachtwoord dat aanvaardbaar is voor het systeem: Magnolia?1

Waarom worden sommige gebruikersnamen en wachtwoorden geweigerd? Omdat een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die te gemakkelijk te raden zijn (door een mens of een machine) een veiligheidsrisico inhoudt.

3 Pincode Deze code gebruikt u op de kaartlezer bij een handelaar waar u betaalt met uw GoodPay kaart. Wanneer u eenmaal deze pincode hebt gekozen, kunt u die niet meer wijzigen.

TIP 6295 is een voorbeeld van een goede pincode. Te eenvoudige codes (herhaling of opeenvolgende cijfers) zoals 0000 of 1234 worden geweigerd, omdat ze een veiligheidsrisico inhouden. .

2 GOODPAY


4 Veiligheidsvraag en antwoord

Indien u een probleem hebt waardoor u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet kunt gebruiken of wanneer u een bijkomend bewijs moet leveren van uw identiteit, zal u de veiligheidsvraag worden gesteld. Bijvoorbeeld: wanneer u uw wachtwoord bent vergeten of om u te identificeren wanneer u de helpdesk belt.

Gelieve uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en uw pincode te onthouden (evenals uw veiligheidsvraag en het bijhorende antwoord). U zult die nodig hebben om uw kaart te gebruiken en te beheren. .

TIP Kies een vraag (en vooral een antwoord) waarvan u zeker bent dat u zich die zult herinneren, maar die heel weinig mensen (of niemand) behalve u vermoedelijk kennen.

Mastercard Security Code Bij uw eerste online aankoop met uw GoodPay kaart, wordt u wellicht doorgestuurd naar een venster dat u vraagt om uw Mastercard Security Code te maken. Naast de basisinlichtingen moet u uw “gebruikersnaam” kiezen en daar een nieuw “paswoord” aan toevoegen. Om in de toekomst in alle veiligheid aankopen te doen op internet, zal u gevraagd worden deze “gebruikersnaam” en een deel van dit “paswoord” op te geven (bijvoorbeeld de 5de, 6de en 7de letter, zoals op de afbeelding).

Bij problemen kunt u contact opnemen met de klantendienst van GoodPay op het nummer +32 (0)2 808 47 90 of per e-mail op het volgende adres: klantendienst@goodpay.coop van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

5 Eerste oplading van uw kaart

Bij de bestelling van uw kaart wordt u verzocht om een eerste keer 25 euro op te laden. Dat bedrag zal volledig beschikbaar zijn op uw kaart, zodra u die ontvangt. U kunt dit geld overmaken via Maestro/ Bancontact of via overschrijving door de aanwijzingen op het scherm te volgen (zie ook het volgende deel, “Uw GoodPay kaart opladen”).

GOODPAY

3


6 Wij moeten weten wie u bent!

Om uw identiteit te bewijzen, verzoeken we u om ons het volgende te bezorgen: • Een kleurenkopie van de voorkant van uw identiteitskaart • Een kleurenkopie van de achterkant van uw identiteitskaart • Een factuur (gas, elektriciteit, telefoon) OF de gegevens op de chip van uw identiteitskaart OF een officieel document (afgeleverd door uw gemeente) met uw naam en uw adres. Dit laatste document mag niet meer dan drie maand oud zijn. Om ons deze documenten te bezorgen, verzoeken wij u om naar uw persoonlijke portaalsite te gaan https://www.goodpay.coop  “Mijn kaart beheren” en te klikkenop het tabblad “Mijn kaart upgraden”.

Waarom? Om situaties te vermijden waarin de kaart ondoordacht zou worden gebruikt, verplicht de wet ons om uw identiteit en uw woonplaats naar behoren te controleren. Die documenten worden uitsluitend gebruikt in het kader van het contract. Uw privacy wordt hierdoor niet geschonden.

TIP Het is niet altijd gemakkelijk om een scanner of een kleurenkopietoestel te vinden (en evenmin om die aan de praat te krijgen!). Een goede foto van de documenten genomen met een smartphone is eveneens aanvaardbaar voor onze procedure van identiteitscontrole.

Hoe gaat u te werk? •

Bij de eerste oplading van uw kaart via Maestro/ Bancontact, zullen de documenten u worden gevraagd bij de bestelling van uw kaart, meteen na uw betaling. Wanneer u uw kaart de eerste keer oplaadt via een overschrijving, zullen de documenten u worden gevraagd wanneer onze diensten uw overschrijving hebben ontvangen: u ontvangt hiervoor een e-mailt. Indien u deze documenten om de een of andere reden niet hebt kunnen opsturen bij de bestelling van uw kaart of bij ontvangst van de e-mail, kunt u zodra de kaart is gemaakt, naar uw persoonlijke portaalsite gaan https://www.goodpay.coop  “Kaartbeheer en klikken op het tabblad “Mijn kaart upgraden”.

Indien u deze procedure van identiteits- en woonplaatscontrole niet uitvoert, zullen de gebruiksmogelijkheden van uw kaart beperkt zijn (u kunt bijvoorbeeld maar maximum 250 euro per maand op uw kaart opladen)! Bovendien zal de kaart u na de eerste drie maanden van gebruik één euro per maand kosten.

4 GOODPAY


Uw GoodPay kaart opladen Ga hiervoor naar uw persoonlijke portaalsite https://www.goodpay.coop  “Mijn kaart beheren” en klik op het tabblad “Mijn kaart opladen”.

Er zijn twee manieren om uw kaart op te laden 1 Per overschrijving Het nummer van de bankrekening bij Rabobank (staat ook op de achterkant van uw kaart), de naam van de bestemmeling en de gestructureerde mededeling staan vermeld in uw persoonlijke portaalsite. (Wanneer uw bank de gestructureerde mededeling niet zou aanvaarden, kunt u die invoeren als vrije mededeling, maar let op voor fouten). Het duurt enkele werkdagen vooraleer uw kaart gecrediteerd is (deze tijd is nodig voor de overdracht per overschrijving van uw rekening naar de GoodPay rekening).

TIP Het is belangrijk om als gestructureerde mededeling de referentie te gebruiken die u is meegedeeld (van het type 123/4567/89012). Deze staat vermeld onderaan links op uw kaart. Zonder deze mededeling kunnen wij geen geld op uw kaart laden. (Maar u hoeft niets te vrezen wanneer u de mededeling hebt vergeten of slecht hebt ingetikt: een telefoontje aan onze helpdesk kan dit oplossen.)

2 Via Bancontact/Maestro

Zorg ervoor dat u altijd het veiligheidsapparaatje van de bank bij de hand hebt (bijvoorbeeld een kaartlezer van het type Digipass). Deze zal u nodig hebben om de online betaling uit te voeren. Via Bancontact/ Maestro staat het geld meteen op uw kaart.

Is het opladen van de kaart gratis? • •

Indien u uw kaart oplaadt per overschrijving, is dit volledig gratis. Indien u uw kaart oplaadt via Bancontact/Maestro, zal 2% van het overgemaakte bedrag worden afgehouden van uw oplading om onze kosten te dekken. Bij bestelling van de kaart wordt deze 2% niet afgehouden van de eerste oplading van 25 euro.

GOODPAY

5


Hoeveel kan ik op mijn kaart opladen? KYC-kaart*

niet-KYC-kaart

Minimum oplading bij intekening

25 €

25 €

Minimum oplading

25 €

25 €

Maximum saldo van de kaart

10 000 €

250 €

Maximaal opgeladen bedrag per laadbeurt en/of per dag

4 000 €

250 €

Maximaal opgeladen bedrag per maand

N/A

250 €

Maximaal opgeladen bedrag per jaar (in de loop van de afgelopen 365 dagen)

50 000 €

3 000 €

Maximaal transactiebedrag (per transactie en per dag)

5 000 €

250 €

Maximum aantal opladingen per dag (24 uur)

3

3

Maximum aantal transacties (online + offline) per dag

30

30

Maximum aantal transacties vanop een geldautomaat per dag

3

3

Montant maximum depuis un distributeur automatique par jour

600 €

100 €

Maximum bedrag vanop een geldautomaat tot vervaldag v.d. kaart

N/A

100 €

*Om te genieten van de uitgebreide limieten van de KYC-kaart (of “Know Your Customer”), moet u ons een bewijs van identiteit en woonplaats bezorgen (zie punt 6: “Wij moeten weten wie u bent”). Om alle tarieven en limieten van de GoodPay kaart te kennen, kunt u terecht op de website van GoodPay: https://www.goodpay.coop.

TIP Een technisch probleem met de GoodPay kaart? De klantendienst van GoodPay antwoordt u telefonisch op het nummer +32 (0)2 808 47 90 of per e-mail op het adres klantendienst@goodpay.coop van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Wilt u meer algemene informatie over de GoodPay kaart of over NewB? NewB antwoordt u telefonisch op het nummer +32 (0)2 225 44 75 of per e-mail op info@newb.coop.

Tips voor het gebruik van uw GoodPay kaart Enkele kenmerken van prepaid kaarten Uw GoodPay kaart maakt gebruik van de Mastercard-technologie. Daardoor wordt zij aanvaard door tientalen miljoenen handelszaken over de hele wereld (zowel in de winkel als online). Maar zij heeft enkele kenmerken die typisch zijn voor prepaid kaarten. Een overzicht van de belangrijkste kenmerken.

Kosten vermijden Uw GoodPay Prepaid Mastercard is volledig gratis als u de volgende voorwaarden naleeft: • • •

6 GOODPAY

De KYC-identificatieprocedure hebben doorlopen De kaart regelmatig gebruiken (één keer per maand) Geen geld afhalen aan een automaat

• •

De kaart per overschrijving opladen Enkel betalingen uitvoeren in euro


Tol op snelwegen Sommige tolpoorten op de snelwegen (vooral in Frankrijk) hebben geen rechtstreekse verbinding met een Mastercard server. Zij kunnen dus uw saldo niet nagaan en zijn gedwongen om uw kaart te weigeren.

Tankstations •

• •

Wanneer u brandstof tankt in een tankstation waar de GoodPay transactie wordt uitgevoerd vóór de tankbeurt, kan het systeem niet weten hoeveel u werkelijk gaat tanken. Daarom kan het tijdelijk een vooraf bepaalde som (meestal 125 euro) blokkeren (“reserveren”), die opnieuw vrijgemaakt wordt wanneer de tankbeurt voorbij is. In sommige, vrij zeldzame, gevallen kan dit enkele uren duren. Een bijkomend gevolg van dit systeem is dat de tankbeurt zal worden geweigerd wanneer er niet minstens 125 euro op uw kaart staat, ook al wilt u voor een lager bedrag tanken.

Autoverhuur Sommige diensten voor autoverhuur weigeren prepaid kaarten of blokkeren een bepaald bedrag (dat kan variëren volgens de maatschappijen) op uw kaart bij wijze van waarborg.

Hotels Sommige hotels vragen uw Mastercard bij aankomst (check-in). Daarbij blokkeren zij een bepaald bedrag op uw kaart bij wijze van waarborg, dat automatisch wordt vrijgemaakt bij vertrek (check-out). Die vrijmaking kan evenwel in bepaalde gevallen één tot twee weken duren.

Geldautomaten (ATM) U kunt uw GoodPay kaart gebruiken om geld af te halen aan een geldautomaat, zowel in België als in de meeste andere landen. Dat kost u 3 euro per afhaling in euro.

€ Voorzie voor de hierboven vermelde gevallen altijd minstens een tweede betaalmiddel naast uw GoodPay kaart.

GOODPAY

7


Uw GoodPay portaalsite Dagelijks beheer van uw kaart

https://www.goodpay.coop  “Mijn kaart beheren” Op uw GoodPay portaalsite kunt u verschillende dingen doen.

Uw kaart opladen Plaats gemakkelijk geld op uw kaart via Maestro (2% van het overgemaakte bedrag wordt afgehouden van uw oplading) of via overschrijving (gratis).

Geld overmaken tussen twee kaarten Maak onmiddellijk geld over van de ene GoodPay kaart naar de andere.

Uw saldo raadplegen Alsook de gedetailleerde historiek van uw transacties.

Uw kaart blokkeren of deblokkeren U kunt op elk moment gratis en onmiddellijk uw kaart tijdelijk blokkeren (zij kan dan niet meer worden gebruikt) of deblokkeren. Bij diefstal kunt u de kaart definitief blokkeren en de diefstal melden via de GoodPay klantendienst.

Uw bewijs van identiteit en woonplaats doorsturen (“Mijn kaart upgraden”). Deze procedure is nodig om uw kaart dagelijks te kunnen gebruiken, maar hoeft slechts één keer te gebeuren. De GoodPay Prepaid Mastercard wordt uitgegeven door Prepaid Financial Services Limited, conform de licentie van Mastercard International. Prepaid Financial Services wordt gereglementeerd en geautoriseerd door de Financial Conduct Authority, registratienummer 900036. Maatschappelijke zetel: Fifth Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT. Verantwoordelijke Uitgever : Thomas Olinger – Avenue Brugmann, 262 – 1180 Brussel

8 GOODPAY

Velt GOODPAY Prepaid Mastercard  

Meer info: www.velt.nu/goodpay

Velt GOODPAY Prepaid Mastercard  

Meer info: www.velt.nu/goodpay

Advertisement