Page 1

PRODUCT RANGE 2016 / 2017


ABD 13 ABE 13 ABEL 28 ADAM 28 AFA 14 AFB 13 AFC 13 AFE 14 AFF 14 AFRO 16 AGATA 31 ACH 13 ACHILE 28 AIDA 29 AKAS 26 ALBA 29 ALDO 28 ALEA 18 ALISA 19 ALKA 29 ALNA 27 ALONSO 16 ALTA 27 ALTIN 26 AMA 11 AMBA 27 ANDY 31 ANGEL 31 ANGELINA 31 APEO 28 APOL 28 ARA 13 ARAN 26 ARB 13 ARGO 34 ARIELA 19 ARNA 27 ASAN 26 ASTA 27 ASTIS 26 ASTRA 29 ATAKA 18 ATALA 29 ATAR 17 ATEL 28 ATEO 28 ATOK 16 AURA 29 AVION 29 BACK BS25 BS27 BS28 BS30 BS40

18 11 11 11 11 11

CXL CXS

3 3

DAFNE DAKAR DARIO DARMA DCA DIAZ DIAZ DISMA DITA

32 17 32 32 3 32 32 32 19

DRUPY DUMAS DWA

17 32 6

MINA MOLLY MONA

ELIOT EMILY EVA

17 21 19

FIDA

22

NATURAL 18 NICO 16 NICO + 16 NORO 16

GFB

14

HALY 21 HCJ 12 HCK 12 HCP 12 HCR 12 HENRY 16 HMC 5 HMD 5 HOC 12 HTV 7 HUBERT 20 CHRISS

17

ILB ILE ILH ILR IRM ITL ITU

12 12 12 12 10 3 4

JOZE JWP JWU

34 22 22

KANDY KARINA 18 KATY KELY KNT

18

LASTING M LASTING W LAURA LENA LEO LIFE LINA LISA LOX LUCAS LUK

16 18 21 21 20 18 19 19 34 16 34

19 21 5

MACI 25 MACK 24 MADEN 24 MALA 25 MALIK 24 MARBY 24 MARELA 25 MARICA 25 MARINA 19 MARIO 17 MARS 24 MEGAN 21 MICHAL 17

25 21 19

OLI OLIVER 20 OTO

3

PEPE

17

QUIDO

16

REX RITA RJJ RJM RNB ROK RON ROSS ROSTA RPC RSP RTF RUI RUK RUN RUS

22 21 11 11 10 34 10 17 22 10 10 10 11 34 10 10

SBB SBP SCI SCK SCR SJP SJW SKG SNB SOB SOLY SOLY SONY SOVA SPT STAS STW SUA SWC SWG SWH SWI SWJ SWL SWM SWN SWOS SWU SWV SWX SWZ

9 9 9 9 4 33 33 9 9 33 33 33 33 33 9 8 8 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 22 8 8 8

TALA TANA TASA

30 30 30

17

TCA TCB TCC TCL TCU TERY THC THOK THOR TJD TKA TKH TKHK TKI TKN TKS TNW TOUL TPC TRD TRP TRX TRZ TSR TSS TWA TWB TWP TWW TXC

3 3 4 4 13 20 4 30 30 33 5 5 5 3 4 5 7 30 4 4 5 7 13 12 12 7 7 5 3 7

WAGA WARA WASA WDL WERA WHI WHL WHO WHS WICY WIGI WILA WILL WIRY WITY WJA WJS WKS WLS WOLF WOX WSA WSB WSM WSN WSX WUK WULK WXL

31 31 21 6 22 7 7 6 6 20 31 31 20 20 20 33 33 6 6 31 34 33 7 7 8 9 34 31 6

XOL XOS

3 3

ZIKY ZITA ZORO ZUBR

22 19 22 22


About the company: The

family

company

O firmě: LASTING

SPORT s.r.o. was founded in 1991 by professionals in the field of development of technologies and materials for manufacturing functional underwear and socks for sport, outdoor, hunting and other sport activities. The company exports products to more than 50 countries in the world. We supply our products to military and other governmental bodies, too. We are proud to present products which were manufactured entirely in the Czech Republic. We have gained a great number of customers all over the world thanks to our quality products and now we would like to attract the young generation of sportspeople by our new collection.

Rodinná firma LASTING SPORT s.r.o. byla založena roku 1991 experty v oboru technologie vývoje a materiálů pro výrobu funkčního prádla a ponožek pro sport, outdoor, lov a jiné sportovní aktivity. Firma exportuje zboží do více než 50 zemí světa. Dodáváme také do armádních a jiných státních složek. Jsme velmi hrdi na to, že naše výrobky mají 100% původ v České Republice. Díky kvalitě našich výrobků jsme získali spoustu zákazníků po celém světe, nyní bychom rádi s naší novou kolekcí oslovili i mladou generaci sportovců.

О фирме: Семейная фирма ООО «ЛАСТИНГ СПОРТ» (LASTING SPORT s.r.o.) была основана в 1991 году экспертами в области технологии разработок и материалов для производства функционального белья и носков для тренировок, outdoor, охоты и других видов спорта. Фирма экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира. Мы также поставляем товары военным и другим государственным структурам. Мы очень гордимся тем, что наши изделия полностью произведены в Чешской Республике. Благодаря качеству нашей продукции мы приобрели множество заказчиков во всем мире. Теперь мы хотели бы также заинтересовать нашей новой коллекцией и новое поколение спортсменов.

FACTORY IN EUROPE

SEAMLESS | SOCKS | WEAR


Why to buy LASTING socks? We have had 20 years´ experience with manufacturing LASTING socks. Your feet will feel comfortable and safe even under extreme conditions. We look for the best function fibres on the market, test them in cooperation with professional athletes and the result is this catalogue of socks for different kinds of sports. Trust us and your feet will be in dry, warm environment without any bruises or blisters. We use unique technological procedures in manufacturing LASTING socks and that´s why our socks are so exceptional. The basic feature of socks recommended for sports, walking and other physical activities is maximum comfort possible for the user for all the period they are worn. LASTING socks provide thermal comfort and removal of moisture and sweat off the skin. This minimizes a risk of bacteria proliferation and occurrence of blisters. A sophisticated reinforcement of the most stressed parts of feet reduces impacts and minimizes bruises. Elastic bandage of the sole, ankle or border secures a proper position of the sock on foot even during demanding sports performances. Select socks contain a compression elastic material to increase oxidation and accelerate muscle regeneration. Other socks have their tips sewn using a seamless technology so no seam can pinch. Both natural and synthetic materials are used for manufacturing LASTING socks. We always emphasize the function and suitable combination of materials as each of them has its unique properties. Our customers can appreciate that the best quality materials in their ideal percentage are always used. A wide range of socks for different kinds of sports is a guarantee that everybody can choose and find the most suitable LASTING socks for them.

Proč ponožky LASTING? S výrobou ponožek LASTING máme již 20 let zkušeností. Pro vaše nohy zajišťujeme komfort a pohodlí i v extrémních podmínkách. Hledáme na trhu ty nejlepší funkční vlákna, testujeme je ve spolupráci s profesionálními sportovci a výsledkem je tento katalog funkčních ponožek pro různé druhy sportu. Důvěřujte nám a budete mít nohy v suchu, teple, bez otlaků a puchýřů. Při výrobě ponožek LASTING používáme unikátní technologické postupy, proto jsou naše ponožky tak výjimečné. Hlavní funkcí ponožek, které doporučujeme používat při sportu, chůzi a jiné tělesné aktivitě je zajištění maximálně možného komfortu a pohodlí pro uživatele po celou dobu nošení. Ponožky LASTING zabezpečují tepelnou pohodu a transport vlhkosti a potu pryč od pokožky. Tím se minimalizuje riziko bujení bakterií a vzniku puchýřů. Inteligentní zesílení nejvíce namáhaných oblastí nohy tlumí nárazy a minimalizuje otlaky. Elastická bandáž chodidla, kotníku případně lemu, zabezpečuje správnou polohu ponožky na noze i při náročném sportovním výkonu. Vybrané ponožky obsahují kompresní elastický materiál v celé ponožce pro zvýšené okysličení a rychlejší svalovou regeneraci. Vybrané ponožky mají špici šitou bezešvou technologií, tudíž zde netlačí žádný šev. Při výrobě ponožek LASTING jsou používány jak přírodní, tak syntetické materiály. Vždy klademe důraz na funkčnost a vhodnou kombinaci jednotlivých materiálů, protože každý má své unikátní vlastnosti. Pro zákazníka je důležité, že materiály jsou vždy používány ty nejkvalitnější a v ideálním procentuálním zastoupení. Široký sortiment ponožek pro různé druhy sportu je zárukou, že si každý vybere a najde své nejvhodnější ponožky LASTING.

Почему носки LASTING? Мы обладаем 20-летним опытом в изготовлении носков LASTING. Мы обеcпечиваем комфорт и удобство для ваших ног даже в экстремальных условиях. Мы отыскиваем на рынке самые лучшие функциональные волокна, тестируем их в сотрудничестве с профессиональными спортсменами, результатом чего является каталог функциональных носков для различных видов спорта. Доверьтесь нам, и ваши ноги будут сухими и теплыми, без потертостей и мозолей. В производстве носков LASTING мы используем уникальные технологические процессы, поэтому наши носки обладают исключительными свойствами. Главные функции носков, которые мы рекомендуем использовать для занятия спортом, ходьбы и другой физической деятельности – это обеспечение максимального комфорта и удобства для пользователя в течение всего времени ношения. Носки LASTING обеспечивают тепловой комфорт и отвод влаги и пота с поверхности тела. В результате этого сводится до минимума риск распространения бактерий и образования мозолей. Интеллигентное усиление частей, которые подвергаются большой нагрузке, смягчает удары и предотвращает потертости. Эластичный бандаж стопы, голеностопа или кромки обеспечивает фиксированное положение носка на ноге даже во время сложных спортивных действий. Некоторые носки полностью выполнены из компрессионного эластичного материала для увеличения циркуляции воздуха и ускорения мышечной регенерации. В некоторых носках мысок выполнен по бесшовной технологии, следовательно, швы не давят. В изготовлении носков LASTING используются как натуральные, так и синтетические материалы. Мы всегда уделяем особое внимание функциональности и надлежащей комбинации отдельных материалов, так как каждый из них обладает своими уникальными свойствами. Для заказчика важно, чтобы использовались материалы самого высокого качества в идеальном процентном соотношении. Широкий ассортимент носков для различных видов спорта – это гарантия того, что каждый может сделать выбор и найти наиболее подходящие для него носки LASTING.


TREKKING TECHNICAL XOS

XOL

75% COOLMAX 13% POLYAMIDE 5% X-STATIC 7% LYCRA

70% COOLMAX 13% POLYAMIDE 10% X-STATIC 7% LYCRA

001

CXS

800

900

OLI

75% COTTON 13% POLYAMIDE 7% LYCRA 5% X-STATIC

70% COOLMAX 13% POLYAMIDE 10% SILTEX 7% LYCRA

001

900

001

800

900

ITL

CXL 75% COTTON 13% POLYAMIDE 7% LYCRA 5% X-STATIC

40% 20% 20% 15% 5%

001

MICROFIBER COOLMAX SILTEX POLYAMIDE LYCRA

903

900

TCA 40% 40% 15% 5%

001

900

DCA

001

908

TWW 65% MICROFIBER 30% POLYCOLON 5% LYCRA

70% COOLMAX 13% POLYAMIDE 10% SILTEX 7% LYCRA

COOLMAX MICROFIBER POLYAMIDE LYCRA

905

900

900

900

TKI 40% 40% 15% 5%

COTTON SILTEX POLYAMIDE LYCRA

308

318

608

707

908

TCB 40% 40% 15% 5%

COOLMAX MICROFIBER POLYAMIDE LYCRA

008

900

3


TREKKING TECHNICAL TPC

THC

60% 18% 15% 7%

40% 20% 20% 15% 5%

BB ACRYL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

308

530

608

903

298

769

986

318

608

BB ACRYL POLYCOLON SILTEX POLYAMIDE LYCRA

908

TCC 60% 18% 15% 7%

COTTON SILTEX POLYAMIDE LYCRA

289

TCL 40% 40% 15% 5%

COTTON SILTEX POLYAMIDE LYCRA

308

ITU

40% 20% 20% 15% 5%

BB ACRYL POLYCOLON SILTEX POLYAMIDE LYCRA

900

903

905

TKN

TRD BB ACRYL COTTON SILTEX LYCRA

80% POLYCOLON 15% POLYAMIDE 5% LYCRA

797

4

908

SCR

65% MICROFIBER 30% POLYCOLON 5% LYCRA

55% 25% 12% 8%

707

978

620

800


TREKKING TECHNICAL KNT

TWP

53% 35% 7% 5%

65% 16% 14% 5%

BB ACRYL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

002

ISOWOOL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

816

686

TKH

HMD

55% 33% 9% 3%

80% 10% 5% 5%

SILTEX ACRYL POLYAMIDE LYCRA

620

085

816

TKA

80% 10% 5% 5%

55% 25% 15% 5%

COTTON BB ACRYL POLYAMIDE LYCRA

085

086

306

TKS

43% 42% 10% 5%

50% 35% 10% 5%

SILTEX ISOLWOOL POLYAMIDE LYCRA

698

889

865

BB ACRYL ISOLWOOL POLYAMIDE LYCRA

TRP

598

808

COTTON BB ACRYL POLYAMIDE LYCRA

HMC

083

807

900

ISOLFIL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

809

834

TKHK 55% 33% 9% 3%

SILTEX ACRYL POLYAMIDE LYCRA

620

5


TREKKING MERINO WOOL

Vlněné vlákno je vhodné pro výrobu ponožek díky schopnosti transportu, nasákavosti, tepelné izolaci, mechanické odolnosti, elasticitě a ekologické nezávadnosti. Skvělých tepelně izolačních vlastností využijeme při trekingu v zimním období. V letním období určitě oceníme schopnost nasákavosti až 30% objemové hmotnosti při zachování suchého omaku, to znamená, že ani mokrá ponožka nestudí. The wool fibre is suitable for manufacture of socks thanks to its capacity of transport, absorptiveness, thermal insulation, mechanical resistance, elasticity and environmental friendliness. Excellent thermal insulation properties can be used while trekking in winter. In summer we can certainly appreciate their absorptiveness up to 30 % of volume density and simultaneously a dry touch so it means that even a wet sock is not chilly. Шерстяное волокно, пригодное для изготовления носков благодаря способности транспортировки пота, впитывающей способности, теплоизоляции, устойчивости к механическим воздействиям, эластичности и экологической безвредности. Отличные термоизоляционные свойства можно использовать при трекинге в зимний период. В летний период мы обязательно оценим способность волокна впитывать влагу до 30% объемного веса, оставаясь при этом сухим на ощупь, это означает, что даже в мокрых носках ноги остаются теплыми.

WHO

WHS 85% MERINO WOOL 10% POLYAMIDE 5% LYCRA

388

498

698

988

800

DWA

WDL 75% 10% 10% 5%

900

85% MERINO WOOL 10% POLYAMIDE 5% LYCRA

MERINO WOOL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

409

609

499

669

900

900

904

WKS 70% 15% 10% 5%

MERINO WOOL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

689

900

WLS

WXL

70% MERINO WOOL 10% SILTEX 13% POLYAMIDE 7% LYCRA

6

70% 10% 13% 7%

388

620

699

900

MERINO WOOL X-STATIC POLYAMIDE LYCRA

620

900


TREKKING MERINO WOOL TNW

TWA

75% MERINO WOOL 10% POLYAMIDE 10% SILTEX 5% LYCRA

85% MERINO WOOL 10% POLYAMIDE 5% LYCRA

498

668

698

620

699

983

809

WHI 70% 15% 10% 5%

MERINO WOOL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

408

WHL

721

900

WSB

75% MERINO WOOL 20% POLYAMIDE 5% LYCRA

85% MERINO WOOL 10% SILTEX 5% LYCRA

893

898

899

906

TRX

TWB

65% 20% 10% 5%

48% 32% 15% 5%

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA

905

906

908

MERINO WOOL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

908

800

900

TREKKING MERINO WINTER WSM 85% MERINO WOOL 10% SILTEX 5% LYCRA

389

489

620

TXC

HTV

30% 30% 20% 15% 5%

39% 30% 25% 5% 1%

MERINO WOOL BB ACRYL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

620

900

689

900

BB ACRYL MERINO WOOL SILTEX LYCRA POLYAMIDE

900

7


SKI MERINO WOOL SWL

SWM

70% MERINO WOOL 25% POLYAMIDE 5% LYCRA

1

80% 10% 5% 5%

498

689

903

488

70% 15% 10% 5%

70% MERINO WOOL 25% POLYAMIDE 5% LYCRA

2 389

689

986

984

SWH

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA

3

904

906

77% MERINO WOOL 10% POLYAMIDE 5% LYCRA 5% ACRYLIC 3% SILTEX

902

905

906

3 904

SWC

SWN

36% 36% 10% 10% 8%

80% 10% 5% 5%

MERINO WOOL ACRYLIC SILTEX POLYAMIDE LYCRA

3 904

905

906

3

903

SWZ

WSN

30% 45% 20% 5%

30% 45% 20% 5%

75% 10% 7% 5% 3%

MERINO WOOL BB ACRYL POLYAMIDE LYCRA

3

MERINO WOOL BB ACRYL POLYAMIDE LYCRA

3

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA ACRYLIC

3

700

STAS

901

with stones

67% BB ACRYL 28% POLYAMIDE 5% LYCRA

SWOS 30% 45% 20% 5%

3

903

with stones

904

SWX 75% 10% 7% 5% 3%

MERINO WOOL BB ACRYL POLYAMIDE LYCRA

3 001

906

MERINO WOOL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

SWG

8

698

SWV

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA

2

2

SWI

STW

70% 15% 10% 5%

MERINO WOOL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA ACRYLIC

3 900

903


SKI TECHNICAL SPT

SBB

80% TERMOLITE 15% POLYAMIDE 5% LYCRA

72% 20% 5% 3%

POLYESTER POLYAMIDE LYCRA POLYPROPYLEN

900

001

SKG 45% 35% 15% 5%

109

409

609

SUA 55% BB ACRYL 41% POLYAMIDE 4% LYCRA

ACRYL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

808

904

563

906

SNB

SBP

40% 22% 12% 16% 5% 5%

72% 20% 5% 3%

BB ACRYL TERMOLITE SILTEX POLYMIDE POLYCOLON LYCRA

904

639

903

908

BB ACRYL POLYAMIDE LYCRA POLYPROPYLEN

906

904

906

CROSS-COUNTRY SKIING SCK 85% MERINO WOOL 10% SILTEX 5% LYCRA

903

908

SWJ

WSX

75% 10% 7% 5% 3%

75% 10% 7% 5% 3%

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA ACRYLIC

903

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA ACRYLIC

903

SCI 65% 20% 8% 7%

THERMOLITE SILTEX POLYAMIDE LYCRA

903

905

9


RUNNING RSP 70% 10% 12% 8%

POLYESTER SILTEX POLYAMIDE LYCRA

001

402

506

605

904

906

RON 40% 40% 15% 5%

COOLMAX COTTON POLYAMIDE LYCRA

008

408

508

RTF

IRM

40% 40% 15% 5%

29% 26% 20% 19% 6%

MICROFIBER SILTEX POLYAMIDE LYCRA

001

908

MICROFIBER POLYAMIDE COOLMAX PROFILEN LYCRA

009

900

RUS

901

RNB

90% POLYAMIDE 10% LYCRA

80% COOLMAX 12% POLYAMIDE 8% LYCRA

408

608

908

093

096

098

001

RPC 40% 40% 15% 5%

MICROFIBER SILTEX POLYAMIDE LYCRA

903

RUN 45% 35% 15% 5%

10

MICROFIBER COOLMAX POLYAMIDE LYCRA

004

009

901

904

906

900


COMPRESSION RUNNING / CYCLING RUI

RJM

80% POLYAMIDE 10% SILTEX 10% LYCRA

80% POLYAMIDE 10% SILTEX 10% LYCRA

408

608

600

400

908

RJJ 80% POLYAMIDE 10% SILTEX 10% LYCRA

001

400

AMA 70% 10% 10% 5% 5%

600

900

BS27 65% SILTEX 20% POLYAMIDE 15% LYCRA

BORGOLON COOLMAX LYCRA POLYAMIDE X-STATIC

001

900

BS25

001

900

BS28

65% SILTEX 20% POLYAMIDE 15% LYCRA

65% SILTEX 20% POLYAMIDE 15% LYCRA

001

900

001

400

600

900

BS30 80% MERYL SKINLIFE 13% POLYAMIDE 7% LYCRA

903

905

906

966

963

966

BS40 80% MERYL SKINLIFE 13% POLYAMIDE 7% LYCRA

933

953

11


ICE HOCKEY HOC

HCP

HCK

40% 30% 15% 10% 5%

45% 35% 15% 5%

42% 20% 16% 15% 5% 2%

SILTEX ACRYL ISOLWOOL POLYAMIDE LYCRA

ACRYL SILTEX POLYAMIDE LYCRA

005

HCJ 42% 37% 16% 5%

SILTEX COTTON POLYAMIDE LYCRA

905

COTTON POLYCOLON SILTEX POLYAMIDE LYCRA X-STATIC

900

908

HCR

JUNIOR

42% 20% 16% 15% 5% 2%

005

306

503

COTTON POLYCOLON SILTEX POLYAMIDE LYCRA X-STATIC

900

900

INLINE ILB

ILR

75% COOLMAX 18% POLYAMIDE 7% LYCRA

45% 35% 15% 5%

001

COOLMAX MICROFIBER POLYAMIDE LYCRA

900

904

ILE

908

ILH

62% POLYESTER 25% POLYAMIDE 8% SILTEX 5% LYCRA

40% COTTON 40% SILTEX 15% POLYAMIDE 5% LYCRA

389

12

906

489

689

989

009


ACTIVE SPORTS ABE

TSS

85% BAMBOO 10% SILTEX 5% LYCRA

85% BAMBOO 10% SILTEX 5% LYCRA

2

1 001

900

001

TSR

ARB

85% BAMBOO 10% SILTEX 5% LYCRA

78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

2

1 001

620

TCU 60% 30% 7% 3%

900

900

001

900

TRZ 78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

MICROFIBER COOLMAX POLYAMIDE LYCRA

1

1 009

900

001

900

ARA 78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

1 001

003

006

900

903

906

ACH 78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

1 058

098

048

058

983

986

988

ABD 78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

1 948

958

968

13


ACTIVE SPORTS AFC

AFB

78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

2

2 004

006

GFB 50% 25% 19% 6%

009

938

AFF 78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

COTTON SILTEX POLYAMIDE LYCRA

2

1 001

900

AFE

001

900

AFA

78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

78% COTTON 19% POLYAMIDE 3% LYCRA

1

2 001

953

900

963

MERINO PRODUCT 16MC WOOL

Light 160 g

SKIN

WOOL

Light 180 g

SKIN

WOOL

SKIN

Heavy 220 g

WOOL

Double heavy 260 g

14

SKIN

Light 160 g - flat fine knitted fabric Products made of this knitted fabric suit as the basic layer to be put directly on your body, eventually as the only layer during the summer time. This material has an excellent touch and is very permeable and comfortable. It can be used in almost every sporting activity including water sports such as canoeing or diving in neoprene.

Light 160 g - hladký jemný úplet Výrobky z tohoto úpletu se hodí jako první vrstva přímo na tělo, případně jako jediná vrstva v letním období. Materiál vyniká příjemným omakem a je velmi prodyšný a příjemný

Medium 180 g - ribbed knitted fabric This knitted fabric is excellent for its enhanced extensibility. It allows free moving. It suits perfectly for every sport including winter sports as the lowest layer.

Medium 180 g - žebrový úplet Tento úplet vyniká zvětšenou roztažností a možností se volně pohybovat. Vhodné jsou do všech sportů, včetně zimních jako spodní vrstva.

Heavy 220 g - interlock knitted fabric The thickest knitted fabric made of 16 microns Merino wool is suitable as the only layer and can be used for everyday use in sports and usual life.

Heavy 220 g - interlock úplet Teplý úplet z 16 mikronové merino vlny je vhodný jako první vrstva, případně druhá vrstva.

Double heavy 260 g double face fabric Double layer knitted fabric is suitable as the only layer in cold weather or second layer in freezing weather.

Double heavy 260 g double face úplet Dvouvrstvý úplet je vhodný jako první vrstva v chladném počasí, případně jako druhá vrstva v mrazu.


SUPER FINE MERINO PRODUCT 16MC

25+ MC

18-22 MC

wool The „LASTING“ Functional Underwear WOOLSENS – 100% the Superfine Merino Wool 16 mc The super fine merino wool called Woolsens comes from specially bred sheep living in Australia. Owing to the fiber diameter of 16 micrometers (microns, µm), this merino wool has considerably better isolating feature and permeability than the common wool. It is also finer and softer to touch. Owing to a unique natural consistence of the wool fiber the Woolsens underwear doesn’t support the bacterial growth and thus it doesn’t smell bad even when worn for a longer time. The specially processed Woolsens underwear does allow machine drying. Main reasons for choosing the WOOLSENS underwear: - 100% natural material - High-grade permeability - Maximum comfort owing to excellent moisture elimination. - The fine Merino wool causes no scratching and itching. - An excellent thermo isolation owing to many tiny air bags between the fibers. - Flat seams for a comfortable feeling. - The natural wool fiber is more fire resistant than synthetics. - Perfectly processed knitted fabric and high elasticity for an ideal mobility. Common wool, which has a fiber diameter of 30 microns, is uncomfortable for most people. The diameter of the fiber is directly proportional to the level of itching that you feel. Underwear made from merino wool with a fiber diameter of 18 – 22 microns is more comfortable then underwear made from regular wool, but it will still itch sometimes. WOOLSENS underwear is made from carefully selected SUPER FINE MERINO WOOL with a fiber diameter of only 16 microns. This is the finest merino wool that breeding farms produce at the moment. Choose the best from nature and enjoy the great properties of wool fibers without the itching. Advantages of Merino wool: As soft as silk – The finest types of Merino wool (SUPER FINE) have threads with a fiber diameter of 16 micrometers (microns), i. e. 0,016 millimeter. For comparison: human hair has a diameter of 100 micrometers. Thermoregulatory ability – The woollen textile materials creates a microclimate on the body, which is means that in the winter it keeps you warm and in the summer it keeps you cool. Sweat transport – The surface of the wool fiber is hydrophobic, therefore it repels sweat. Sweat will evaporate, or if held back (for example by a layer of clothes), it will soak inside the fiber, which is by contrast hydrophile. The interior of wool fiber can hold up to 30% of its weight in moisture without the wool fabric feeling damp or clammy. Even fully damp fiber stays dry on touch and at the same time keeps its thermoregulatory ability. Permeability - woollen textile material is even permeable („breathing”) when worn under layers, this feature at the same time makes it possible to evaporate the moisture in the fiber quickly. Permeability is ensured by irregular surface structure of woollen fiber, which is formed by microscopic flakes. Antibacterial ability – The wool is composed of 90% protein (keratin), it binds itself harmful substances to itself including viruses and bacteria and limits their spreading and effect. Woollen clothes don‘t smell, even after multiple contact so you don’t have to wash them as often. Wool is non-allergenic – There are no noted allergic reactions to wool (what is sometimes called „ allergy“ is in reality when people with sensitive skin feel uncomfortable wearing wool with high micron thickness). Merino wool extra fine, and super fine (with 16 micrometers) has a soft as silk touch so that is even comfortable to the obstinate opponents of wool. Wool protects from UV radiation - which many synthetic fibers can not do. Hollow staple – Merino wool is a natural hollow staple.

merino

16 MC

LASTING MERINO

Funkční prádlo LASTING WOOLSENS – 100% superfine merino vlna 16 mc Super fine Merinovlna Woolsens je zpracovaná ze speciálně vyšlechtěných ovcí, žijících v Austrálii. Díky svému průměru vlákna 16 mikrometrů (mikronů, µm), má tato merino vlna podstatně lepší izolační schopnost a prodyšnost než běžná vlna. Je také mnohem jemnější a hebčí na dotek. Díky jedinečnému přírodnímu složení vlněného vlákna, prádlo Woolsens nepodporuje vznik bakterií a tak nezapáchá ani při dlouhodobém nošení. Prádlo Woolsens je speciálně upravené pro možnost sušení v sušičce. Hlavní důvody proč zvolit vlněné prádlo WOOLSENS: - 100% přírodní materiál - Vysoká prodyšnost - Maximální komfort díky vynikajícímu odvodu vlhkosti. - Jemná merino vlna neškrábe a nesvědí. - Skvělá tepelná izolace díky mnoha drobným vzduchovým kapsám mezi vlákny. - Ploché švy pro vysoký komfort. - Přírodní vlněné vlákno má lepší ohnivzdornost než syntetická vlákna. - Perfektní zpracování úpletů a vysoká elastičnost pro ideální pohyblivost. Běžná vlna o průměru vlákna 30 mikronů je pro většinu lidí na dotek nepříjemná. Průměr vlákna je přímo úměrný pocitu škrábání či kousání vlny na Vaší kůži. Prádlo z Merino vlny o průměru vlákna 18 - 22 mikronů je příjemnější než prádlo z běžné vlny, ale občas cítíte, že Vás něco kouše. WOOLSENS prádlo je vyrobené z pečlivě vybrané SUPER FINE MERINO VLNY o průměru vlákna pouhých 16 mikronů. To je nejjemnější merino vlna, kterou chovatelské farmy v současné chvíli produkují. Vyberte si i Vy to nejlepší z naší přírody a využijte skvělých vlastností vlněných materiálů bez pocitu škrábání nebo kousání. Přednosti Merino vlny: Jemný až hedvábný omak - nejjemnější typy Merino vlny (SUPER FINE) mají vlákna o průměru 16 mikrometrů (mikronů), tj. 0,016 milimetru. Pro srovnání: lidský vlas má průměr 100 mikrometrů. Termoregulační schopnost - vlněné textilní materiály vytvářejí na těle mikroklima, které zabraňuje rychlému průniku vnějšího klimatu k pokožce - ať již chladného v zimě (vlna „hřeje“) nebo horkého v létě (vlna „chladí“). Odvod potu - povrch vlákna je hydrofobní, odpuzuje pot. Pot se buď odpaří, nebo je-li zadržován (například další vrstvou oděvu), vsákne se dovnitř vlákna, které je naopak hydrofilní. Vnitřek vlákna vlny má schopnost absorbovat vlhkost až do 30% své váhy aniž by vlákno bylo cítit vlhké nebo studené . I plně „nasáté“ vlákno zůstává na omak suché a zároveň neztrácí nic ze své termoregulační schopnosti. Prodyšnost - vlněný textilní materiál je i v husté struktuře dobře prodyšný („dýchá“), Tato vlastnost zároveň umožňuje vlhkosti ve vláknech rychle se odpařovat. Prodyšnost je zajištěna nepravidelnou povrchovou strukturou vlněného vlákna, které je tvořené mikroskopickými šupinkami. Antibakteriální schopnost - vlna je tvořena z 90% z proteinu (keratin), váže na sebe škodlivé látky včetně virů a bakterií, omezuje jejich rozklad a množení. Vlněný oděv ani po několikanásobném užití nezapáchá. Popřípadě stačí vlněný oděv vyvětrat, čímž se případných pachů sám zbaví. Vlna je antialergení - nejsou známy žádné alergické reakce na vlnu (pozor nezaměňovat s tzv. „alergií“ na vlnu kdy se lidé s citlivou kůží cítí nepohodlně při nošení běžné vlny, která má velký průměr v mikronech). Merino vlna extra fine, případně super fine (se 16 mikrometry) má jemný téměř hedvábný omak, že nevadí ani zatvrzelým odpůrcům vlny. Vlna chrání před UV zářením - což mnohá syntetická vlákna nečiní vůbec či jen nedostatečně. Duté vlákno - ovčí vlna je přirozené duté vlákno.

15


MERINO WOOL 160g LIGHT for MEN AFRO

ALONZO

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

0202

9090

NICO

6565

9090

6290

9090

NICO+

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

+ WINDPROOF

6262

9090

NORO

ATOK

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

5151

5656

9090

5656

6262

6868

6969

9090

5656

6868

7272

8484

9090

6262

9090

QUIDO 100% MERINO WOOL 16 microns

LUCAS 100% MERINO WOOL 16 microns

LASTING-M

HENRY

100% MERINO WOOL 16 microns

16

6969

8484

9090

6767

9090


MERINO WOOL 160g LIGHT for MEN CHRIS

MICHAL

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

5151

6969

5151

6969

6565

9090

5690

6980

ELIOT

DRUPY

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

5656

5959

OTO

PEPE

100% MERINO WOOL 16 microns

6980

9836

9861

5656

8484

9090

ROSS 100% MERINO WOOL 16 microns

ATAR

DAKAR

100% MERINO WOOL 16 microns

5656

6262

9090

6980

9836

9861

6767

9090

MARIO 100% MERINO WOOL 16 microns

17


MERINO WOOL 160g LIGHT for WOMEN KARINA 100% MERINO WOOL 16 microns

4747

6565

9090

KANDY

ATAKA

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

4747

6565

9090

4747

5656

6969

4848

8484

9090

5656

6767

9090

ALEA 100% MERINO WOOL 16 microns

8383

9090

6868

7272

9090

4848

7272

9090

LASTING W 100% MERINO WOOL 16 microns

LIFE 100% MERINO WOOL 16 microns

NATURAL

18

4848

BACK

6868

9090


MERINO WOOL 160g LIGHT for WOMEN MONA

KATY

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

4848

9090

4848

ALISA

6969

ARIELA

100% MERINO WOOL 16 microns

4848

8383

5656

ZITA

9090

9494

4788

8945

7272

9090

5656

9090

DITA

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

6980

8945

5656

6565

LINA 100% MERINO WOOL 16 microns

LISA

6767

EVA

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

4848

6969

5656

9090

MARINA 100% MERINO WOOL 16 microns

19


MERINO WOOL 260g HEAVY for MEN WITY 100% MERINO WOOL 16 microns

5656

6262

9090

OLIVER

WICY

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

5656

6262

TERY

9090

9090

HUBERT

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

5656

9090

6290

5656

8484

9090

5690

8490

9090

5656

6262

9090

WILL 100% MERINO WOOL 16 microns

LEO 100% MERINO WOOL 16 microns

WIRY 100% MERINO WOOL 16 microns

20

6262

9090


MERINO WOOL 260g HEAVY for WOMEN KELY

LAURA

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

5656

9090

6565

9090

RITA

LENA

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

4747

5656

9090

4747

5656

8484

9N13

EMILY 100% MERINO WOOL 16 microns

MEGAN

9090

WASA

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

4790

6590

8490

5656

6565

8484

5656

8484

9090

9090

HALY 100% MERINO WOOL 16 microns

MOLY 100% MERINO WOOL 16 microns

21


MERINO WOOL 180g-220g MEDIUM ZUBR

ZORO

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

6262

9090

6262

9090

6262

9090

620

900

ZIKY 100% MERINO WOOL 16 microns

MERINO/SILTEX 180g CLIMAYARN

CLIMASENS

- CLIMAYARN Functional ripped knitted fabric, on the inner side there is a fine combed mixture of the Merino wool and the polypropylene. The polypropylene ensures the maximum moisture elimination from the surface of your body with subsequent transfer into the upper layers of your cloth. There is no moisture, no microorganisms or coloring agents remaining in the fiber. The Climasens is by up to 50% lighter than cotton.

CLIMASENS

- CLIMAYARN Funkční žebrový úplet, na vnitřní straně k pokožce jemně počesaná směs merinovlny a polypropylenu. Polypropylen zajišťuje maximální odvod vlhkosti z povrchu těla s následným transportem do dalších vrstev oděvu. Merino vlna zvyšuje tepelně-izolační vlastnosti. Ve vláknech nezůstává žádná vlhkost, mikroorganismy ani barvivo. Climasens je o až o 50% lehčí než bavlna.

JWU

SWU 30% MERINO WOOL 70% SILTEX

JWP

30% MERINO WOOL 70% SILTEX

30% MERINO WOOL 70% SILTEX

620

900

620

900

MERINO WOOL 220g MEDIUM

ROSTA

REX

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

6262

WERA

FIDA

100% MERINO WOOL 16 microns

22

6262

9090 100% MERINO WOOL 16 microns

9090

9090

9090


SEAMLESS WEAR

seamless


SEAMLESS 100g ULTRA LIGHT for MEN MACK 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

0101

6101

9080

0101

6101

9080

0101

6101

9080

9050

9060

9080

9050

9060

9080

MARS 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

MARBY 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

MADEN 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

MALIK 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

24


SEAMLESS 100g ULTRA LIGHT for WOMEN MINA 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

0180

3401

6101

9080

0180

3401

6101

9080

0180

3401

6101

9080

9040

9060

9080

9040

9060

9080

MARICA 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

MARELA 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

MACI 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

MALA 90% SILTEX 10% POLYAMIDE

25


SEAMLESS 180g LIGHT for MEN ASTIS 97% SILTEX 3% elastane

5890

9036

9055

9080

5890

9036

9055

9080

5890

9036

9055

9080

9036

9055

9036

9055

ALTIN 97% SILTEX 3% elastane

AKAS 97% SILTEX 3% elastane

ARAN 97% SILTEX 3% elastane

ASAN 97% SILTEX 3% elastane

26


SEAMLESS 180g LIGHT for WOMEN ASTA 97% SILTEX 3% elastane

4040

5890

9040

4040

5890

9040

4040

5890

9040

4036

9080

4036

9080

ALTA 97% SILTEX 3% elastane

AMBA 97% SILTEX 3% elastane

ARNA 97% SILTEX 3% elastane

ALNA 97% SILTEX 3% elastane

27


SEAMLESS 180g LIGHT for MEN ATEL 97% SILTEX 3% elastane

0101

6262

9090

0101

6262

9090

0101

5890

6262

9090

0101

5890

6262

9090

ACHILE 97% SILTEX 3% elastane

ABEL 97% SILTEX 3% elastane

APOL 97% SILTEX 3% elastane

ALDO

ADAM

97% SILTEX 3% elastane

97% SILTEX 3% elastane

9090

9090

ATEO 97% SILTEX 3% elastane

28

0101

6262

3/4

AREO

97% SILTEX 3% elastane

9090

9090


SEAMLESS 180g LIGHT for WOMEN ASTRA 97% SILTEX 3% elastane

0101

9090

0101

9090

0101

9090

0101

9090

ALBA 97% SILTEX 3% elastane

ATALA 97% SILTEX 3% elastane

AVION 97% SILTEX 3% elastane

ALKA

AIDA

3/4

97% SILTEX 3% elastane

97% SILTEX 3% elastane

9090

9090

AURA 97% SILTEX 3% elastane

0101

9090

29


SEAMLESS 200g LIGHT for MEN & WOMEN THOK 68% NYLON 28% SILTEX 4% ELASTAN

3690

5090

6161

9001

3690

5090

6161

9001

3690

5090

6161

9001

3690

4040

6161

3690

4040

6161

3690

4040

6161

THOR 68% NYLON 28% SILTEX 4% ELASTAN

TOUL 68% NYLON 28% SILTEX 4% ELASTAN

TANA 68% NYLON 28% SILTEX 4% ELASTAN

TASA 68% NYLON 28% SILTEX 4% ELASTAN

TALA 68% NYLON 28% SILTEX 4% ELASTAN

30


SEAMLESS 320g HEAVY ANGEL

ANDY

70% POLYESTER 24% POLYAMIDE 6% ELASTAN

70% POLYESTER 24% POLYAMIDE 6% ELASTAN

9080

9080

ANGELINA

AGATA

70% POLYESTER 24% POLYAMIDE 6% ELASTAN

70% POLYESTER 24% POLYAMIDE 6% ELASTAN

9080

9080

WOLF

SEAMLESS MERINO WOOL 200g

WULK

80% MERINO WOOL 17% SILTEX 3% ELASTANE

80% MERINO WOOL 17% SILTEX 3% ELASTANE

SEAMLESS MERINO WOOL 9090

WARA

9090

WAGA

80% MERINO WOOL 17% SILTEX 3% ELASTANE

80% MERINO WOOL 17% SILTEX 3% ELASTANE

9090

9090

SEAMLESS MERINO WOOL 300g

WIGI 80% MERINO WOOL 17% SILTEX 3% ELASTANE

WOOL

Double heavy 300 g

9N13

9N01

9090

WILA

SKIN

909S

Double heavy 300 g - double face fabric Double layer knitted fabric is suitable as the only layer in cold weather or second layer in freezing weather.

80% MERINO WOOL 17% SILTEX 3% ELASTANE

Double heavy 300 g - double face úplet Dvouvrstvý úplet je vhodný jako první vrstva v chladném počasí, případně jako druhá vrstva v mrazu.

9N13

9N01

9090

31


SEAMLESS 180g for CHILDRENS DAFNE 87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTEN

3401

6101

9001

3401

6101

9001

3401

6101

9001

3401

6101

9001

3401

6101

9001

3401

6101

9001

DARMA 87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTEN

DISMA 87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTEN

DIAZ 87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTEN

DARIO 87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTEN

DUMAS 87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTEN

32


MERINO WOOL 260g for CHILDRENS SOLY 100% MERINO WOOL 16 microns

4747

6565

SONY

SOVA

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

4747

5151

4747

6565

SJW 70% 15% 10% 5%

5151

5151

6565

WJS

WSA

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA

903

900

905

389

489

689

TJD 70% 15% 10% 5%

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA

009

306

600

903

TJC

WJA 70% 15% 10% 5%

800

42% 37% 16% 5%

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX LYCRA

086

093

SILTEX COTTON POLYAMIDE LYCRA

094

SJP

508

900

SOB

80% BB ACRYL 13% POLYAMIDE 7% LYCRA

87% BB ACRYL 8% POLYAMIDE 5% LYCRA

903

905

906

306

504

33


MERINO WOOL ACCESSORIES 160g / 260g RUK 160g

ROK 260g

100% MERINO WOOL 16 microns

100% MERINO WOOL 16 microns

1

2 6262

9090

4747

5151

4747

6262

9090

6262

6565

9090

5151

6262

6565

9090

4747

5151

6262

6565

9090

4747

5151

6262

6565

9090

LUK 160g 100% MERINO WOOL 16 microns

1

LOX 160g 100% MERINO WOOL 16 microns

1

WUK 260g 100% MERINO WOOL 16 microns

2

WOX 260g 100% MERINO WOOL 16 microns

2

SEAMLESS

ARGO

JOZE

87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTANE

34

87% SILTEX 10% POLYAMIDE 3% ELASTANE

9001

3401

5401

6001

9001

9060


MICROFIBER - Nylon / polyamide MICROFIBER - Microfiber of nylon (polyamide) composed of very thin fibers, which are thinner than natural silk (1/5 the thickness of a human hair). This gives a larger surface area and is softer to the touch than natural materials. Cotton fiber is compared with microfiber up to 3 times thicker. The fiber is very flexible, has high strength and abrasion resistance. Microfiber minimally absorbs moisture or cold and is very breathable. Microfiber products allow easy evaporation of sweat and quick drying MICROFIBER - Mikrovlákno z polyamidu tvořené velmi tenkými vlákny, která jsou tenčí než přírodní hedvábí (1/5 tloušťky lidského vlasu). Díky tomu má větší povrchovou plochu a je jemnější na dotek než přírodní materiály. Bavlněné vlákno je v porovnání s mikrovláknem až 3x silnější. Vlákno je velmi pružné, má vysokou pevnost a odolnost vůči oděru . Mikrovlákno minimálně přijímá vlhkost, chlad a je velmi prodyšné. Výrobky z mikrovlákna umožňují snadné odpařování potu. MICROFIBER - Микроволокна полиамида формируется из очень тонких волокон, которые тоньше, чем натуральный шелк (1/5 толщины человеческого волоса). Это дает большую площадь поверхности и мягче на ощупь, чем натуральные материалы. Хлопковое волокно по сравнению с микроволокном 3 раза толще. Волокно является очень гибким, имеет высокую прочность и стойкость к истиранию. Микрофибры мере абсорбирует влагу, холод и очень дышащий. Продукты из микрофибры позволяют легкое испарение пота.

SILTEX - 100% polypropylene microfiber As much as four times the amount of microfibres enhances the utility values of MX1 fibre. The absorbing capacity of polypropylene composition structure is near zero and owing to the maximum number of microfibres, outstanding characteristics regarding the moisture transport is guaranteed. An unimaginable number of air ducts provides for an ideal heat climate. The ducts give perfect heat protection. SILTEX – 100% polypropylén mikrovlákno Speciální polypropylenové vlákno modifikované antibakteriálním aditivem na bázi biogenních iontů stříbra, které brání množení bakterií a plísní. Redukuje nepříjemné pachy a udržuje bio rovnováhu pokožky při sportu. Rychle odvádí pot od pokožky. СИЛТЕКС® - 100 % ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ВОЛОКНО Искусственное волокно, обладающее чрезвычайно низкой способностью впитывать влагу. Вместе с тем, благодаря исключительно гладкой поверхности, волокна обеспечивают за счет капиллярного эффекта максимально быстрый и эффективный отвод выделяемой организмом влаги от тела. Ваша кожа останется сухой даже при повышенных физических нагрузках. Волокно Комтекс отличается низкой удельной теплопроводностью, что позволяет поддерживать идеальный тепловой режим ваших носков даже в условиях низких температур. ANTIBACTERIAL

SILVER

X-STATIC® - 85% polyamide + 15% silver A polyamide fibre coated with a layer of pure natural silver. The best anti-microbial protection that will never fade out. X-Static® will continuously emit the silver ions to disintegrate the germs´ molecular structure eliminating by the same hydrogen in DNA. The germ unable to breathe will eventually die. Another unique property of X-Static® fibre is the ability to absorb static and electric discharges. Therefore, it is antistatic. There are more than 7 000 nerve ends on the sole, the body uses the nerves to emit electric signals. Since silver is best conductive of all elements, X-Static® will absorb the signals as well. As the electric discharges pass through silver, a magnetic field is formed around the sock and improves the blood circulation. X-STATIC-85% polyamid+15% stříbro polyamidové vlákno potažené vrstvou čistého přírodního stříbra. Nejlepší antimikrobiální ochrana, která nikdy nevyprchá. X-Static nepřetržitě uvolňuje ionty stříbra, které naruší molekulární strukturu bakterií, tímto eliminují vodík v DNA, bakterie nemůže dýchat a proto zaniká. Další ojedinělou vlastností vlákna X-Static je schopnost absorbovat statické a elektrické výboje, je tedy antistatický. Chodidlo obsahuje více než 7000 zakončení nervů, tělo používá tyto nervy k vysílání elektrických signálů, diky skutečnosti, že stříbro je nejvodivější prvek, X-Static absorbuje také tyto signály. Jakmile elektrické výboje prochází stříbrem, vytváří se kolem ponožky magnetické pole, které zlepšuje krevní oběh. Х-СТАТИК - 85 % ПОЛИАМИД + 15 % СЕРЕБРО Полиамидное волокно, покрытое слоем чистого серебра. Это – антимикробная защита постоянного действия. Х-СТАТИК непрерывно выделяет ионы серебра, которые разлагают молекулярные структуры бактерий, замещая собой водород в ДНК. Микроб, лишенный возможности дышать, неизбежно погибает. Другим уникальным свойством материала Х-СТАТИК является его способность поглощать статические и электрические разряды. Таким образом, он является антистатиком. На подошве ноги человека насчитывается более 7000 нервных окончаний, организм использует нервы в качестве проводника слабых электрических сигналов. Поскольку серебро является одним из наиболее лучших проводников, Х-СТАТИК поглощает и эти сигналы. Электрические разряды проходят через серебряную нить, вокруг носка образуется магнитное поле, которое способствует улучшению циркуляции крови.

POLYCOLON – 100% polypropylene Finest quality polypropylene yarn from Schoeller Austria. Polycolon® maintains your body’s performance and keeps you dry for longer, no matter how much you perspire, by wicking moisture away from your foot. It is very light and durable. It is hydrophobic material and dries very fast. POLYCOLON – 100% polypropylen Polypropylen nejvyšší kvality od firmy Schoeller Rakousko. Polycolon podporuje Váš výkon a udržuje Vaše nohy suché po dlouhou dobu, bez ohledu na tom jak se potíte. Je velmi lehký a mechanicky odolný. Polycolon je hydrofobní materiál a schne velmi rychle. ПОЛИКОЛОН – 100 % ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ВОЛОКНО Высококачественная полипропиленовая пряжа производства австрийской фирмы Schoeller. Применение материала Поликолон® позволяет поддерживать оптимальные характеристики жизнедеятельности организма и сохранять кожу сухой вне зависимости от интенсивности и продолжительности физической нагрузки и потоотделения. Этот материал практически не намокает и быстро сохнет.

BB ACRYL® – 100% acrylic Lasting developed premium Acrylic yarn that provide you with extra ordinary comfort and protection. It is designed for improved blister protection and excellent insulation. BB ACRYL – 100% akryl Lasting vyvinul tuto vynikající akrylovou přízi, která Vám zaručuje výjimečný komfort a ochranu. Je upravena pro zlepšenou ochranu proti puchýřům a tepelnou izolaci. ББ АКРИЛ – 100 % АКРИЛОВАЯ ПРЯЖА Компания ЛАСТИНГ разработала акриловую пряжу класса «Премиум» для обеспечения экстраординарного комфорта и защиты. Она применяется в местах, подверженных образованию потертостей и мозолей, а также служит дополнительной термоизоляцией.

COOLMAX® - 100% shaped polyester Special four-duct polyester fibre is water-repellent, non-absorbing and it will take any moisture from the sock to the upper layer of the material very fast. There, Coolmax® will take the moisture in form of vapour (by evaporation) away very quickly, more quickly than other fabrics, thus regulating the body temperature. The excellent permeability of the fibre will provide for the thermoregulation effect of the LASTING high-performance socks. In result, the performance and comforts of a sportsman are getting improved. COOLMAX – 100% tvarovaný polyester Speciální čtyřkanálkové polyesterové vlákno je vodoodpudivé, nenasákavé a velmi rychle odvádí tělesnou vlhkost z pokožky do horní vrstvy materiálu. Tam CoolMax, rychleji než jiné textilie, odvádí vlhkost ve formě páry (odpařováním) a reguluje tělesnou teplotu. Excelentní vzdušnost vlákna zajišťuje termoregulační efekt funkčních ponožek LASTING a tím zlepšuje výkon a pohodlí sportovce. КУЛМАКС® - 100% ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР Специальное волокно из полиэстера с четырьмя воздушными капиллярными каналами отталкивает воду, не впитывает ее и быстро отведет влагу от поверхности кожи в носке на внешнюю сторону изделия. Там КУЛМАКС захватит влагу в виде пара и за счет естественного испарения выведет ее в атмосферу значительно быстрее, чем любой другой материал, регулируя таким образом температуру тела. Отличная способность материала транспортировать влагу и не намокать при этом обеспечивает высокие терморегуляционные свойства верхних моделей носков ЛАСТИНГ для спортсменов-профессионалов.


ČR/SR 00420 355 327 552 / b2b@lasting.eu EN 00420 355 327 553 / export@lasting.eu USA usa@lasting.eu order / pre-order stock servis

Men‘s | Pánské

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Height | Výška postavy

159-162cm 5′3″-5′4″

163-166cm 5′4″-5′5″

167-170cm 5′6″-5′7″

171-174cm 5′7″-5′9″

176-179cm 5′9″-5′10″

180-183cm 5′11″-6′0

184-187cm 6′0″-6′2″

188-191cm 6′2″-6′3″

Chest perimeter | Obvod hrudníku

78-82cm 31-32″

82-88cm 32-35″

88-94cm 35-37″

94-100cm 37-39″

100-106cm 39-42″

106-112cm 42-44″

112-120cm 44-47″

120-128cm 47-50″

Waist perimeter | Obvod pasu

62-66cm 24-26″

66-72cm 26-28″

72-78cm 28-31″

78-84cm 31-33″

84-90cm 33-35″

90-96cm 35-38″

96-106cm 38-42″

106-112cm 42-44″

Hip perimeter | Obvod boků

80-84cm 31-33″

84-90cm 33-35″

90-96cm 35-38″

96-102cm 38-40″

102-108cm 40-43″

108-114cm 43-45″

114-122cm 45-48″

122-130cm 48-51″

Inseam | Vnitřní délka nohavice

73cm 28,5″

74cm 29″

76cm 30″

77cm 30,5″

79cm 31″

81cm 32″

82cm 32,5″

83cm 33″

Women‘s | Dámské

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

Height | Výška postavy

152-155cm 5′0″-5′1″

156-159cm 5′1″-5′3″

160-163cm 5′3″-5′4″

164-167cm 5′5″-5′6″

168-171cm 5′6″-5′7″

172-175cm 5′8″-5′9″

176-179cm 5′9″-5′10″

Chest perimeter | Obvod hrudníku

76-80cm 30-31″

80-86cm 31-34″

86-92cm 34-36″

92-98cm 36-39″

98-104cm 39-41″

104-110cm 41-43″

110-116cm 43-46″

Waist perimeter | Obvod pasu

50-54cm 20-21″

54-60cm 21-24″

60-66cm 24-26″

66-72cm 26-28″

72-78cm 28-31″

78-84cm 31-33″

84-90cm 33-35″

Hip perimeter | Obvod boků

78-82cm 31-32″

82-88cm 32-35″

88-94cm 35-37″

94-100cm 37-39″

100-106cm 39-42″

106-112cm 42-44″

112-118cm 44-46″

Inseam | Vnitřní délka nohavice

70cm 27,5″

71cm 28″

72cm 28,5″

74cm 29″

75cm 29,5″

77cm 30″

78cm 30,5″

Kid‘s | Dětské

100

110

120

130

140

150

160

Age | Věk

3-4

4-5

5-7

7-9

9-11

11-13

13-16

Height | Výška postavy

100cm 3′3″

110cm 3′7″

120cm 3′11″

130cm 4′3″

140cm 4′7″

150cm 4′11″

160cm 5′3″

Chest perimeter | Obvod hrudníku

58cm 23″

61cm 24″

64cm 25″

68cm 27″

72cm 28″

78cm 31″

84cm 33″

Waist perimeter | Obvod pasu

54cm 21″

57cm 22″

59cm 23″

64cm 25″

66cm 26″

72cm 28″

74cm 29″

Hip perimeter | Obvod boků

60cm 24″

63cm 25″

66cm 26″

70cm 28″

74cm 29″

80cm 31″

84cm 33″

Inseam | Vnitřní délka nohavice

60cm 23,5″

65cm 25,5″

70cm 27,5″

75cm 29,5″

80cm 31,5″

85cm 33,5″

90cm 35,5

Socks | Ponožky

XXS

XS

S

M

L

XL

cm

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

31-33

EU

24-28

29-33

34-37

38-41

42-45

46-49

US

7-9

10-1

3-6

6-9

9-12

12-14

Size measurements in these charts are approximate only. Each article has specific with its assignment and material properties (e.g. Elasticity). Alle measurements are in centimeters. Velikostní rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou přibližné míry. Každý výrobek je specifický svým zaměřením a vlastnostmi materiálu (napr. pružnost). Všechny rozměry jsou v centimetrech.

Design by Team Lasting Created by Vít Kutiš


CZECH REPUBLIC Mรกnesova 1770, 356 05 SOKOLOV Tel: +420 352 628 313 Fax: +420 352 628 814 e-mail: info@lasting.eu web: www.lasting.eu

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

www.lasting.eu

LASTING SPORT s.r.o.

Profile for Vít Kutiš

Lasting product range 2016/2017  

Lasting product range 2016/2017  

Profile for vellever
Advertisement