Page 1

hunting / fishing / army

ZE

C H RE

1

199

AD

BLIC PU

E IN C

merino & technical socks wear

M


About the company:

O firmě:

The family company LASTING SPORT s.r.o. was founded in 1991 by professionals in the field of development of technologies and materials for manufacturing functional underwear and socks for sport, outdoor, hunting and other sport activities. The company exports products to more than 50 countries in the world. We supply our products to military and other governmental bodies, too. We are proud to present products which were manufactured entirely in the Czech Republic. We have gained a great number of customers all over the world thanks to our quality products and now we would like to attract the young generation of sportspeople by our new collection.

Rodinná firma LASTING SPORT s.r.o. byla založena roku 1991 experty v oboru technologie vývoje a materiálů pro výrobu funkčního prádla a ponožek pro sport, outdoor, lov a jiné sportovní aktivity. Firma exportuje zboží do více než 50 zemí světa. Dodáváme také do armádních a jiných státních složek. Jsme velmi hrdi na to, že naše výrobky mají 100% původ v České Republice. Díky kvalitě našich výrobků jsme získali spoustu zákazníků po celém světe, nyní bychom rádi s naší novou kolekcí oslovili i mladou generaci sportovců.

Our philosophy: Our company minimizes negative impacts on the environment resulting especially from production activities, company growth and new products development. We cooperate exclusively with producers guaranteeing ecological treatment of materials and ethical handling of animals. The continuous perfection of production technology along with application of the most recent trends in the graphical design and careful choice of materials ensure a good position of the products LASTING among the competition in the markets. Our products are reputed for their high quality and functionality. In order to guarantee the highest possible quality of our products, we have introduced a quality control system following the regulation EN ISO 9001:2009.

Naše filozofie: Naše společnost minimalizuje dopad na životní prostředí, zejména při činnostech spojených s výrobou, rozvojem společnosti a vývojem nových produktů. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří garantují a dodržují ekologické zpracování materiálů a etické zacházení se zvířaty. Neustálé zdokonalování technologie výroby, společně s použitím nejmodernějších trendů jak v grafickém zpracování designů, tak při výběru materiálů, zajišťuje vysokou konkurence schopnost výrobků LASTING na všech trzích. Naše výrobky získaly mnoho uznání vysoké kvality a funkčnosti. Pro zajištění nejvyšší kvality výrobků pro naše zákazníky jsme zavedli systém řízení kvality dle normy EN ISO 9001:2009.

О фирме:

Семейная фирма ООО «ЛАСТИНГ СПОРТ» (LASTING SPORT s.r.o.) была основана в 1991 году экспертами в области технологии разработок и материалов для производства функционального белья и носков для тренировок, outdoor, охоты и других видов спорта. Фирма экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира. Мы также поставляем товары военным и другим государственным структурам. Мы очень гордимся тем, что наши изделия полностью произведены в Чешской Республике. Благодаря качеству нашей продукции мы приобрели множество заказчиков во всем мире. Теперь мы хотели бы также заинтересовать нашей новой коллекцией и новое поколение спортсменов. Наша философия: Наша компания минимизирует влияние на окружающую среду, особенно в деятельности, связанной с производством, развитием фирмы и разработками новых продуктов. Мы сотрудничаем только с поставщиками, которые гарантируют и соблюдают принципы экологической обработки материалов и этического обращения с животными. Постоянное совершенствование технологии производства вместе с использованием самых современных направлений как в графическом исполнении дизайна, так и при выборе материалов обеспечивает высокую конкурентоспособность изделий под маркой «LASTING» на всех рынках. Наша продукция получила множество подтверждений высокого качества и функциональности. Для обеспечения самого высокого качества изделий для наших заказчиков мы внедрили систему управления качеством согласно норме EN ISO 9001:2009.


A ABEL ADAM ACHILE ALDO APOL ATALA ATAR ATEL ATEO ATOK AURA

14 15 14 15 14 15 3 14 15 3 15

B BMD BSD BSP BTD

19 19 19 19

C CXJ CXM

23 23

D DINGO DWA

2 29

H HNC HUBERT

25 9

J JWP JWU

17 17

L LEO LFSJ LFSK LFSL LFSS LOX LUK

9 23 23 23 23 32 32

M MACK MARBY MARS

13 13 13

N NICO NICO + NOE

2 2 9

O OLI

24

Q QUIDO

3

R REX ROK ROSTA RUK

7 33 7 32

S SAMUEL STEVE SVEN SWH SWU

11 11 11 30 17

T TCM THL TKH TKHK TKL TKN

26 25 27 27 25 26

TKS TRP TSR TXC

27 27 24 30

W WEZIR WHI WICY WITY WLM WLS WOX WSM WUK WXL

7 28 8 8 29 28 33 30 33 29

X XOL

24

Z ZIKY ZORO ZUBR

5 5 5


The „LASTING“ Functional Underwear WOOLSENS – 100% the Superfine Merino Wool 16 mc The super fine merino wool called Woolsens comes from specially bred sheep living in Australia. Owing to the fiber diameter of 16 micrometers (microns, µm), this merino wool has considerably better isolating feature and permeability than the common wool. It is also finer and softer to touch. Owing to a unique natural consistence of the wool fiber the Woolsens underwear doesn’t support the bacterial growth and thus it doesn’t smell bad even when worn for a longer time. The specially processed Woolsens underwear does allow machine drying.

25+ MC

18-22 MC

wool

Main reasons for choosing the WOOLSENS underwear: - 100% natural material - High-grade permeability - Maximum comfort owing to excellent moisture elimination. - The fine Merino wool causes no scratching and itching. - An excellent thermo isolation owing to many tiny air bags between the fibers. - Flat seams for a comfortable feeling. - The natural wool fiber is more fire resistant than synthetics. - Perfectly processed knitted fabric and high elasticity for an ideal mobility.

16 MC

merino

wool

Light 160 g

skin

wool

Medium 180 g

skin

wool

Heavy 220 g

skin

wool

Double heavy 260 g

skin

Light 160 g - flat fine knitted fabric Products made of this knitted fabric suit as the basic layer to be put directly on your body, eventually as the only layer during the summer time. This material has an excellent touch and is very permeable and comfortable. It can be used in almost every sporting activity including water sports such as canoeing or diving in neoprene. Medium 180 g - ribbed knitted fabric This knitted fabric is excellent for its enhanced extensibility. It allows free moving. It suits perfectly for every sport including winter sports as the lowest layer. Heavy 220 g - interlock knitted fabric The thickest knitted fabric made of 16 microns Merino wool is suitable as the only layer and can be used for everyday use in sports and usual life. Double heavy 260 g - double face fabric Double layer knitted fabric is suitable as the only layer in cold weather or second layer in freezing weather. Common wool, which has a fiber diameter of 30 microns, is uncomfortable for most people. The diameter of the fiber is directly proportional to the level of itching that you feel. Underwear made from merino wool with a fiber diameter of 18 – 22 microns is more comfortable then underwear made from regular wool, but it will still itch sometimes. WOOLSENS underwear is made from carefully selected SUPER FINE MERINO WOOL with a fiber diameter of only 16 microns. This is the finest merino wool that breeding farms produce at the moment. Choose the best from nature and enjoy the great properties of wool fibers without the itching. Advantages of Merino wool: As soft as silk – The finest types of Merino wool (SUPER FINE) have threads with a fiber diameter of 16 micrometers (microns), i. e. 0,016 millimeter. For comparison: human hair has a diameter of 100 micrometers. Thermoregulatory ability – The woollen textile materials creates a microclimate on the body, which is means that in the winter it keeps you warm and in the summer it keeps you cool. Sweat transport – The surface of the wool fiber is hydrophobic, therefore it repels sweat. Sweat will evaporate, or if held back (for example by a layer of clothes), it will soak inside the fiber, which is by contrast hydrophile. The interior of wool fiber can hold up to 30% of its weight in moisture without the wool fabric feeling damp or clammy. Even fully damp fiber stays dry on touch and at the same time keeps its thermoregulatory ability. Permeability - woollen textile material is even permeable („breathing”) when worn under layers, this feature at the same time makes it possible to evaporate the moisture in the fiber quickly. Permeability is ensured by irregular surface structure of woollen fiber, which is formed by microscopic flakes. Antibacterial ability – The wool is composed of 90% protein (keratin), it binds itself harmful substances to itself including viruses and bacteria and limits their spreading and effect. Woollen clothes don‘t smell, even after multiple contact so you don’t have to wash them as often. Wool is non-allergenic – There are no noted allergic reactions to wool (what is sometimes called „ allergy“ is in reality when people with sensitive skin feel uncomfortable wearing wool with high micron thickness). Merino wool extra fine, and super fine (with 16 micrometers) has a soft as silk touch so that is even comfortable to the obstinate opponents of wool. Wool protects from UV radiation - which many synthetic fibers can not do. Hollow staple – Merino wool is a natural hollow staple.


Funkční prádlo LASTING WOOLSENS – 100% superfine merino vlna 16 mc Super fine Merinovlna Woolsens je zpracovaná ze speciálně vyšlechtěných ovcí, žijících v Austrálii. Díky svému průměru vlákna 16 mikrometrů (mikronů, µm), má tato merino vlna podstatně lepší izolační schopnost a prodyšnost než běžná vlna. Je také mnohem jemnější a hebčí na dotek. Díky jedinečnému přírodnímu složení vlněného vlákna, prádlo Woolsens nepodporuje vznik bakterií a tak nezapáchá ani při dlouhodobém nošení. Prádlo Woolsens je speciálně upravené pro možnost sušení v sušičce. Hlavní důvody proč zvolit vlněné prádlo WOOLSENS: - 100% přírodní materiál - Vysoká prodyšnost - Maximální komfort díky vynikajícímu odvodu vlhkosti. - Jemná merino vlna neškrábe a nesvědí. - Skvělá tepelná izolace díky mnoha drobným vzduchovým kapsám mezi vlákny. - Ploché švy pro vysoký komfort. - Přírodní vlněné vlákno má lepší ohnivzdornost než syntetická vlákna. - Perfektní zpracování úpletů a vysoká elastičnost pro ideální pohyblivost. Light 160 g - hladký jemný úplet Výrobky z tohoto úpletu se hodí jako první vrstva přímo na tělo, případně jako jediná vrstva v letním období. Materiál vyniká příjemným omakem a je velmi prodyšný a příjemný Medium 180 g - žebrový úplet Tento úplet vyniká zvětšenou roztažností a možností se volně pohybovat. Vhodné jsou do všech sportů, včetně zimních jako spodní vrstva. Heavy 220 g - interlock úplet Teplý úplet z 16 mikronové merino vlny je vhodný jako první vrstva, případně druhá vrstva. Double heavy 260 g - double face úplet Dvouvrstvý úplet je vhodný jako první vrstva v chladném počasí, případně jako druhá vrstva v mrazu. Běžná vlna o průměru vlákna 30 mikronů je pro většinu lidí na dotek nepříjemná. Průměr vlákna je přímo úměrný pocitu škrábání či kousání vlny na Vaší kůži. Prádlo z Merino vlny o průměru vlákna 18 - 22 mikronů je příjemnější než prádlo z běžné vlny, ale občas cítíte, že Vás něco kouše. WOOLSENS prádlo je vyrobené z pečlivě vybrané SUPER FINE MERINO VLNY o průměru vlákna pouhých 16 mikronů. To je nejjemnější merino vlna, kterou chovatelské farmy v současné chvíli produkují. Vyberte si i Vy to nejlepší z naší přírody a využijte skvělých vlastností vlněných materiálů bez pocitu škrábání nebo kousání. Přednosti Merino vlny: Jemný až hedvábný omak - nejjemnější typy Merino vlny (SUPER FINE) mají vlákna o průměru 16 mikrometrů (mikronů), tj. 0,016 milimetru. Pro srovnání: lidský vlas má průměr 100 mikrometrů. Termoregulační schopnost - vlněné textilní materiály vytvářejí na těle mikroklima, které zabraňuje rychlému průniku vnějšího klimatu k pokožce - ať již chladného v zimě (vlna „hřeje“) nebo horkého v létě (vlna „chladí“). Odvod potu - povrch vlákna je hydrofobní, odpuzuje pot. Pot se buď odpaří, nebo je-li zadržován (například další vrstvou oděvu), vsákne se dovnitř vlákna, které je naopak hydrofilní. Vnitřek vlákna vlny má schopnost absorbovat vlhkost až do 30% své váhy aniž by vlákno bylo cítit vlhké nebo studené . I plně „nasáté“ vlákno zůstává na omak suché a zároveň neztrácí nic ze své termoregulační schopnosti. Prodyšnost - vlněný textilní materiál je i v husté struktuře dobře prodyšný („dýchá“), Tato vlastnost zároveň umožňuje vlhkosti ve vláknech rychle se odpařovat. Prodyšnost je zajištěna nepravidelnou povrchovou strukturou vlněného vlákna, které je tvořené mikroskopickými šupinkami. Antibakteriální schopnost - vlna je tvořena z 90% z proteinu (keratin), váže na sebe škodlivé látky včetně virů a bakterií, omezuje jejich rozklad a množení. Vlněný oděv ani po několikanásobném užití nezapáchá. Popřípadě stačí vlněný oděv vyvětrat, čímž se případných pachů sám zbaví. Vlna je antialergení - nejsou známy žádné alergické reakce na vlnu (pozor nezaměňovat s tzv. „alergií“ na vlnu kdy se lidé s citlivou kůží cítí nepohodlně při nošení běžné vlny, která má velký průměr v mikronech). Merino vlna extra fine, případně super fine (se 16 mikrometry) má jemný téměř hedvábný omak, že nevadí ani zatvrzelým odpůrcům vlny. Vlna chrání před UV zářením - což mnohá syntetická vlákna nečiní vůbec či jen nedostatečně. Duté vlákno - ovčí vlna je přirozené duté vlákno.

Функциональное белье LASTING WOOLSENS – 100% шерсть Merino „superfine“ 16 мк

Шерсть Merino „superfine“ Woolsens получают от специально выращиваемых овец, живущих в Австралии. Благодаря диаметру волокна 16 микрометров (микронов, µм), эта шерсть Merino обладает намного лучшими изоляционными свойствами и воздухопроницаемостью, чем обычная шерсть. Она намного мягче и нежнее на ощупь. Благодаря уникальному натуральному составу шерстяного волокна белье Woolsens предотвращает развитие бактерий и не имеет запаха даже после долговременного ношения. Белье Woolsens специально обработано для возможной сушки в сушильной машинеe.

Главные причины, почему стоит выбрать шерстяное белье WOOLSENS: - 100% натуральный материал - Высокая воздухопроницаемость - Максимальный комфорт благодаря отличному отводу влаги. - Мягкая шерсть Merino не колется и не вызывает зуд. - Отличная теплоизоляция благодаря большому количеству мелких воздушных карманов между волокнами. - Плоские швы для высокого комфорта. - Натуральное шерстяное волокно обладает более высокой огнеупорностью по сравнению с синтетическими волокнами. - Отличная обработка трикотажа и высокая эластичность, обеспечивающая идеальную подвижность.

Light 160 г - гладкий мягкий трикотаж

Изделия из этого трикотажа годятся в качестве первого слоя одежды, который прилегает прямо к телу, или в качестве одного слоя в летний сезон. Приятный на ощупь материал отличается высокой воздухопроницаемостью и легкостью Medium 180 г - ребристый трикотаж Этот трикотаж отличается высокой растяжимостью и обеспечивает свободную подвижность. Подходит для всех видов спорта, в том числе и зимних в качестве нижнего слоя. Heavy 220 г - трикотаж „interlock“ Теплый трикотаж из шерсти Merino с волокном диаметром 16 микрон годится в качестве первого или второго слоя. Double heavy 260 г - трикотаж „double face“ Двухслойный трикотаж годится в качестве первого слоя при холодной погоде или второго слоя при морозе. Обычная шерсть с диаметром волокна 30 микрон у большинства людей вызывает неприятные ощущения при прикосновении. Диаметр волокна прямо пропорционален ощущению зуда или царапания на Вашей коже. Белье из шерсти Merino с диаметром волокна 18 - 22 микрон более приятное, чем белье из обычной шерсти, но иногда Вы чувствуете, что Вас что-то кусает. Белье WOOLSENS изготовлено из тщательно выбранной шерсти MERINO „SUPER FINE“ с диаметром волокна всего 16 микрон. Это самая мягкая шерсть Merino, которую в настоящее время производят животноводческие фермы. Выберите и Вы самое лучшее от нашей природы и воспользуйтесь отличными свойствами шерстяных материалов без ощущения зуда и царапания.

Преимущества шерсти Merino: Мягкая, шелковистая на ощупь – диаметр волокон самых мягких типов шерсти Merino („SUPER FINE“) составляет 16 микрометров (микронов), т.е. 0,016 миллиметров. Для сравнения: диаметр человеческого волоса составляет 100 микрометров. Терморегулирующие свойства – шерстяные текстильные материалы создают на поверхности тела микроклимат, который предотвращает быстрое проникновение наружного воздуха к поверхности тела – холодного зимой (шерсть „греет“) или теплого летом (шерсть „охлаждает“). Отвод пота – поверхность волокон гидрофобная, отталкивает пот. Пот испаряется или задерживается (например, в другом слое одежды), впитывается внутрь волокна, которое, наоборот, является гидрофильным. Внутренняя часть волокна шерсти способна впитывать влажность до 30% своего веса, при этом не чувствуется, чтобы волокно было влажным или холодным. Даже полностью „пропитанное“ волокно остается сухим на ощупь и вместе с тем не теряет своих терморегулирующих свойств. Воздухопроницаемость – шерстяной текстильный материал и при плотной структуре обладает хорошей воздухопроницаемостью („дышит“). Данное свойство одновременно позволяет влаге из волокон быстро испаряться. Воздухопроницаемость обеспечивает неравномерная структура поверхности шерстяного волокна, которое образовано микроскопическими чешуйками. Антибактериальные свойства – шерсть на 90% состоит из протеина (кератина), связывает вредные вещества, включая вирусы и бактерии, ограничивает их распад и размножение. Шерстяная одежда даже после многократного использования не имеет запаха. В случае необходимости шерстяную одежду достаточно проветрить, чтобы возможные запахи исчезли сами. Шерсть антиаллергенна – нет сведений о каких-либо аллергических реакциях на шерсть (внимание, не путать с так наз. „аллергией“ на шерсть, когда люди с чувствительной кожей чувствуют дискомфорт при ношении одежды из обычной шерсти, с большим диаметром волокна в микронах). Шерсть Merino „extra fine“ или „super fine“ (16 микрометров) – мягкая, шелковистая на ощупь, поэтому ее могут носить даже заядлые противники шерсти. Шерсть защищает от УФ-излучения – многие синтетические волокна от такого излучения защищают плохо или не защищают вообще. Пустотелое волокно – овечья шерсть – это натуральное пустотелое волокно.


160g light

100% MERINO wool 16MC Light 160 g

- flat fine knitted fabric Products made of this knitted fabric suit as the basic layer to be put directly on your body, eventually as the only layer during the summer time. This material has an excellent touch and is very permeable and comfortable. It can be used in almost every sporting activity including water sports such as canoeing or diving in neoprene.

Light 160 g

- hladký jemný úplet Výrobky z tohoto úpletu se hodí jako první vrstva přímo na tělo, případně jako jediná vrstva v letním období. Materiál vyniká příjemným omakem a je velmi prodyšný a příjemný.

Light 160 г

- гладкий мягкий трикотаж Изделия из этого трикотажа годятся в качестве первого слоя одежды, который прилегает прямо к телу, или в качестве одного слоя в летний сезон. Приятный на ощупь материал отличается высокой воздухопроницаемостью и легкостью.

wool Light 160g

16mc merino

skin

dingo

16mc

160 g/m2

1

2

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,28kg

6262

polo triko s kratkým rukávem 1. ploché švy „flatlock“ 2. zapínání na druky

6666

polo t-shirt with short sleeves 1. flat seams „flatlock“ 2. press buttons

7171

рубашка поло короткими рукавами 1. Плоские швы „flatlock“ 2. металлическaя кнoпка

9090

6262

nico 160 g/m2

Nico+

16mc

160 g/m2

+ windproof

1

100% merino wool 2

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,21kg

pánské boxerky 1. ploché švy „flatlock“ 2. pánský poklopec

9090

6666

2

9090

6290

6290

9090

mens boxers 1. flat seams „flatlock“ 2. mens fly мужские шорты 1. Плоские швы „flatlock“ 2. шири́ нка


160g light

100% MERINO wool 16MC

Quido

16mc

160 g/m2

2

1

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,28kg

pánské triko s krátkým rukávem, první vrstva 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv

0202

6666

5252

7171

6262

9090

men t-shirt with short sleeves, first layer 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve Футболка мужская с короткими рукавами, первый слой 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан

6262

atar

16mc

160 g/m2

1

100% merino wool 2

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,31kg

pánské triko s dlouhým rukávem, první vrstva 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv

6666

0202

7171

5252

8080

6262

9090

men t-shirt with long sleeves, first layer 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve Футболка мужская с длинными рукавами, первый слой 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан

6262

atok

16mc

160 g/m2

1

2

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,28kg

pánské spodky 1. ploché švy „flatlock“ 2. pánský poklopec

6262

mens pants 1. flat seams „flatlock“ 2. mens fly

8080

мужские кальсоны 1. Плоские швы „flatlock“ 2. шири́ нка

9090

6262

3


100% MERINO wool 16MC

Medium 180 g

- ribbed knitted fabric This knitted fabric is excellent for its enhanced extensibility. It allows free moving. It suits perfectly for every sport including winter sports as the lowest layer.

Medium 180 g

- žebrový úplet Tento úplet vyniká zvětšenou roztažností a možností se volně pohybovat. Vhodné jsou do všech sportů, včetně zimních jako spodní vrstva.

wool

180 g

4

skin

180g medium Medium 180 г

- ребристый трикотаж Этот трикотаж отличается высокой растяжимостью и обеспечивает свободную подвижность. Подходит для всех видов спорта, в том числе и зимних в качестве нижнего слоя.


180g medium

100% MERINO wool 16MC

zubr

16mc

180 g/m2

1

100% merino wool 2

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,32kg

pánské triko s dlouhým rukávem, první vrstva,žebrový úplet 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv mens shirt with long sleeves, ribbed knitted fabric raglan sleeve, first layer 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve

6262

Футболка мужская с длинными рукавами, первый слой, Ребро-трикотаж 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан

6262

9090

zoro

16mc

180

g/m2

1

3

100% merino wool 2

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,35kg

pánské triko s dlouhým rukávem, první vrstva,žebrový úplet, 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv 3. stojáček na zip mens shirt with long sleeves, ribbed knitted fabric raglan sleeve, first layer 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve 3. collar with zipper

6262

9090

Футболка мужская с длинными рукавами, первый слой, Ребро-трикотаж 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан 3. воротник-стойка на молнии

6262

ziky

16mc

180 g/m2

1

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,29kg

pánské spodky, žebrový úplet 1. ploché švy „flatlock“ mens pants,ribbed knitted fabric 1. flat seams „flatlock“ мужские кальсоны, Ребротрикотаж 1. Плоские швы „flatlock“

6262

9090

6262

5


100% MERINO wool 16MC Heavy 220 g

- Interlock Strickstoff Ein dicker Strickstoff aus 16-MicronMerinowolle für einlagige Wäsche. Geeignet für Sportaktivitäten sowie alltägliches Tragen.

Heavy 220 g

- interlock úplet Teplý úplet z 16 mikronové merino vlny je vhodný jako první vrstva, případně druhá vrstva.

220g heavy Heavy 220 г

- трикотаж „interlock“ Теплый трикотаж из шерсти Merino с волокном диаметром 16 микрон годится в качестве первого или второго слоя.

wool

heavy 220g

6

skin

16mc merino


220g heavy

100% MERINO wool 16MC

wezir

16mc

220 g/m2

1

2

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,40kg

pánské triko s dlouhým rukávem, první vrstva 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv 3. stojáček na zip mens shirt with long sleeves, raglan sleeve 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve 3. collar with zipper

6262

Футболка мужская с длинными рукавами 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан 3. воротник-стойка на молнии

6262

9090

rosta

16mc

220 g/m2

1

2

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,39kg

Pánské triko dlouhý rukáv, druhá vrstva 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv mens shirt with long sleeves, second layer 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve

6262

Футболка мужская с длинными рукавами, второй слой 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан

6262

9090

rex

16mc

220 g/m2

1

2

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,37kg

pánské spodky, 1. ploché švy „flatlock“ 2. pánský poklopec mens pants, 1. flat seams „flatlock“ 2. mens fly

6262

9090

6262

мужские кальсоны, 1. Плоские швы „flatlock“ 2. шири́ нка

7


260g double heavy

100% MERINO wool 16MC Double heavy 260 g

- double face fabric Double layer knitted fabric is suitable as the only layer in cold weather or second layer in freezing weather.

Double heavy 260 g

- double face úplet Dvouvrstvý úplet je vhodný jako první vrstva v chladném počasí, případně jako druhá vrstva v mrazu.

Double heavy 260 г

- трикотаж „double face“ Двухслойный трикотаж годится в качестве первого слоя при холодной погоде или второго слоя при морозе.

wool

Double heavy 260 g

16mc merino

skin

wity

16mc

260 g/m2

1

3 2

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl

4

weight 0,44kg

Pánská mikina dlouhý rukáv,druhá vrstva 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv 3. nizký stojáček 4. otvor na palec mens sweatshirt with long sleeves, second layer 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve 3. small collar 4. cuff with thumb holes

6262

6666

9090

кoфта мужская с длинными рукавами, второй слой 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан 3. воротник-стойка на молнии 4. отверстие на палец

6262

wicy

16mc

260 g/m2

1

2

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl

3

weight 0,47kg

pánské spodky 1. ploché švy „flatlock“ 2. pánský poklopec 3. zesílená dvojita vrstva

back

6262

9090

8

9090

mens pants 1. flat seams „flatlock“ 2. mens fly 3. reinforced double layer мужские кальсоны 1. Плоские швы „flatlock“ 2. шири́ нка 3. Усиленный двойной слой


260g double heavy

100% MERINO wool 16MC

leo

16mc

2

2

260 g/m

100% merino wool

16 microns

1

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,49kg

3

4 back

Pánská mikina dlouhý rukáv,druhá vrstva 1. raglánový rukáv 2. rolák 3. otvor na palec 4. zesílená dvojita vrstva mens sweatshirt with long sleeves, second layer 1 . raglan sleeve 2. collar 3. cuff with thumb holes 4. reinforced double layer

6262

9090

кoфта мужская с длинными рукавами, второй слой 1. рукав реглан 2. водолазка 3. отверстие на палец 4. Усиленный двойной слой

6262

16mc

noe

2

260 g/m2

1

3

100% merino wool

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,37kg

Pánská mikina dlouhý rukáv, druhá vrstva 1. ploché švy „flatlock“ 2. stojáček 3. skrytá kapsa na zip mens sweatshirt with long sleeves, second layer 1. flat seams „flatlock“ 2. collar 3. hidden pocket with zippe

6262

кoфта мужская с длинными рукавами, второй слой 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воротник-стойка на молнии 3. скрытый карман на молнии

6262

9090

hubert

16mc

260

g/m2

2 2

1

100% merino wool 3

16 microns

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,50kg

Pánská mikina dlouhý rukáv, druhá vrstva 1. stojáček 2. semišové nášivky 3. tři kapsy na zip mens sweatshirt with long sleeves, second layer 1. collar 2. suede patches 3. three pockets with zipper

6290

9090 6290

кoфта мужская с длинными рукавами, второй слой 1. воротник-стойка на молнии 2. Замшевые элементы 3. три маленький карман на молнии

9


100% MERINO wool 16MC

PolyEL

PolyEL

PolyEL

Dvouvrstvá polyesterová membrána, 100% ochrana proti vodě, větru a současně s optimální prodyšností.

2-ply polyester membrane, 100% waterproof and windproof, combined with optimized breathability.

Двухслойная полиэфирная мембрана, 100% защита от воды, ветра, а также с оптимальной духопроницаемостой.

Hlavní přednosti: Nepromokavost – výška vodního sloupce minimálně 6 000 mm Odolnost proti větru – zabraňuje prochladnutí Prodyšnost látky - Ret 7 m2 Pa/W (ISO 11092)

Main advantages: Waterproofness – water column at least 6000 mm Windproof - prevents the subjective windchill effect Breathability – Ret 7 m2 Pa/W (ISO 11092)

Основные преимущества: Водонепроницаемый - столб воды, по крайней мере 6000 мм Ветроустойчивость - не позволяет переохлаждение Проницаемость ткани - Ret 7 м2 Па / W (ISO 11092)

windproof, waterproof

merino wool

10

260g double heavy+


100% MERINO wool 16MC

260g double heavy+ steve

16mc

1

2

260 g/m

100% merino wool

16 microns

2

s | m | l | xl | 2xl | 3xl 3

weight 0,48kg

Pánská vesta,větruvzdorný material na těle 1. ploché švy „flatlock“ 2. dlouhý zip 3. dvě kapsy mens vest windproof material 1. flat seams „flatlock“ 2. long zipper 3. two pockets

9090

мужской жилет, ветрозащитный материал 1. Плоские швы „flatlock“ 2. Длиннaя молния 3. два кармана

9090

sven

16mc

2

260 g/m2

100% merino wool

16 microns

4

s | m | l | xl | 2xl | 3xl

1 3

weight 0,58kg

Pánská mikina dlouhý rukáv,druhá vrstva 1. vlněné rukávy bez windprof 2. dlouhý zip 3. dvě kapsy 4. malá kapsa na zip mens sweatshirt with long sleeves, second layer 1. Woolen sleeves without windprof 2. long zipper 3. two pockets 4. small pocket with zipper

9066

9090

кoфта мужская с длинными рукавами, второй слой 1. шерстяные рукава 2. Длиннaя молния 3. два кармана 4. маленький карман на молнии

9066

samuel

16mc

260 g/m2

1

100% merino wool

16 microns

4 2 3

s | m | l | xl | 2xl | 3xl weight 0,65kg

Pánská bunda dlouhý rukáv, druhá vrstva,větruvzdorný material na těle 1. ploché švy „flatlock“ 2. dlouhý zip 3. dvě kapsy 4. malá kapsa na zip mens jacket with long sleeves, second layer, windproof material 1. flat seams „flatlock“ 2. long zipper 3. two pockets 4. small pocket with zipper

9090

9090

куртка мужская с длинными рукавами, второй слой,m ветрозащитный материал 1. „flatlock“, 2. Длиннaя молния 3. два кармана 4. маленький карман на молнии

11


seamless

siltex

seamless Seamless

functional underwear with anatomically placed zones ensuring the breathing and faster sweat vaporization in zones with higher sweating rate. Perfectly tight, it supports the functionality and ensures the optimum thermo regulation. Minimum seams for maximum comfort and mobility during sporting activities.

12

Бесшовное

Bezešvé

funkční prádlo s anatomicky umístěnými zónami, které zajišťují odvětrávání a rychlejší odpařování potu na místech se zvýšenou potivostí. Dokonalé obepnutí těla podporuje funkčnost a zajišťuje optimální termoregulaci. Minimální počet švů a anatomický tvar pro maximální komfort a pohyblivost při sportu.

функциональное белье с анатомически расположеннми зонами, которые обеспечивают вентиляцию и быстрое испарение пота в местах повышенной потливости. Отличное облегание тела способствует функциональности и обеспечивает оптимальную теплорегуляцию. Минимальное количество швов и анатомическая форма обеспечивают максимальный комфорт и подвижность во время занятий спортом.


100g ultralight

seamless

mack 100 g/m2

1

90% siltex polypropylene 10% polyamide

2

XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL weight 0,19kg

pánské tílko 1. ploché švy „flatlock“ 2. vzdušný síťovaný materiál mens undershirt 1. flat seams „flatlock“ 2. airing reticulose material мaйка мужская 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воздушный материал

9060 9080

mars 100 g/m2

1

2

90% siltex polypropylene 10% polyamide XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL weight 0,21kg

pánské triko s krátkým rukávem 1. ploché švy „flatlock“ 2. vzdušný síťovaný materiál mens t-shirt wizh short sleeve 1. flat seams „flatlock“ 2. airing reticulose material Футболка мужская c короткими рукавами 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воздушный материал

9060 9080

marby 100 g/m2

1

2

90% siltex polypropylene 10% polyamide XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL weight 0,23kg

pánské triko s dlouhým rukávem 1. ploché švy „flatlock“ 2. vzdušný síťovaný materiál mens t-shirt with long sleeve 1. flat seams „flatlock“ 2. airing reticulose material Футболка мужская с длинными рукавами, 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воздушный материал

9060

9080

13


180g light

seamless

achile

atel

180

1

97% siltex polypropylene 3% elastane

g/m2 2

XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL weight 0,21kg

pánské tílko 1. ploché švy „flatlock“ 2. vzdušný síťovaný materiá mens undershirt 1. flat seams „flatlock“ 2. airing reticulose material

6262

мaйка мужская 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воздушный материал

6262

9090

6262

abel 180 g/m2

3

1

4

97% siltex polypropylene 3% elastane XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL

2

weight 0,29kg

pámské triko s krátkým rukávem 1. ploché švy „flatlock“ 2. vzdušný síťovaný materiál 3. ochranná zona 4. raglanový rukáv mens t-shirt wizh short sleeve 1. flat seams „flatlock“ 2. airing reticulose material 3. protective zone 4. raglan sleeve

9090

Футболка мужская c короткими рукавами 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воздушный материал 3. защитная зона 4. рукав реглан

6262

apol 180

g/m2

4 1

3 2

97% siltex polypropylene 3% elastane XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL weight 0,33kg

pánské triko s dlouhým rukávem 1. ploché švy „flatlock“ 2. vzdušný síťovaný materiál 3. ochranná zona 4. raglanový rukáv mens t-shirt with long sleeve 1. flat seams „flatlock“ 2. airing reticulose material 3. protective zone 4. raglan sleeve

9090 6262

14

Футболка мужская с длинными рукавами, 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воздушный материал 3. защитная зона 4. рукав реглан


180g light

seamless

atala

aura

180 g/m2

180 g/m2

for women

for women

9090

6262 6262 9090

adam

aldo

ateo

180 g/m2

180 g/m2

180 g/m2

97% siltex polypropylene 3% elastane

97% siltex polypropylene 3% elastane

97% siltex polypropylene 3% elastane

XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL

XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL

XXS/XS | S-M | L-XL | 2XL-3XL

weight 0,21kg

weight 0,26kg

weight 0,33kg

6262

9090

6262

6262

9090

6262

6262 6262

9090

1

1 1

pánské boxerky, 1. ploché švy „flatlock“

1/2 pánské spodky 1. ploché švy „flatlock“

mens boxers 1. flat seams „flatlock“

1/2 mens pants 1. flat seams „flatlock“

мужские шорты, 1. Плоские швы „flatlock“

1/2 мужские кальсоны 1. Плоские швы „flatlock“

pánské spodky 1. ploché švy „flatlock“ 2. ochranná zona

2

mens pants 1. flat seams „flatlock“ 2. protective zone мужские кальсоны 1. Плоские швы „flatlock“ 2. защитная зона

15


180g climasens

30% merino / 70% siltex CLIMASENS

- climayarn Functional ripped knitted fabric, on the inner side there is a fine combed mixture of the Merino wool and the polypropylene. The polypropylene ensures the maximum moisture elimination from the surface of your body with subsequent transfer into the upper layers of your cloth. The Merino wool optimizes the thermo isolating features. There is no moisture, no microorganisms or coloring agents remaining in the fiber. The Climasens is by up to 50% lighter than cotton.

CLIMASENS

- climayarn Funkční žebrový úplet, na vnitřní straně k pokožce jemně počesaná směs merinovlny a polypropylenu. Polypropylen zajišťuje maximální odvod vlhkosti z povrchu těla s následným transportem do dalších vrstev oděvu. Merino vlna zvyšuje tepelně-izolační vlastnosti. Ve vláknech nezůstává žádná vlhkost, mikroorganismy ani barvivo. Climasens je o až o 50% lehčí než bavlna.

CLIMASENS

- climayarn Функциональный ребристый трикотаж, на внутренней прилегающей к телу стороне тонкая чесаная смесь шерсти Merino и полипропилена. Полипропилен обеспечивает максимальный отвод влаги с поверхности тела с ее последующей транспортировкой в другие слои одежды. Шерсть Merino повышает теплоизоляционные свойства. В волокнах не остаются влага, микроорганизмы и красители. Climasens на 50% легче хлопка.

merino 18MC

siltex

16


180g climasens

30% merino / 70% siltex

swu 180

g/m2

2

1

30% Merino wool 18mc 70% Siltex - polypropylene s | m | l | xl | 2xl | 3XL weight 0,32kg

pánské triko s dlouhým rukávem, první vrstva,žebrový úplet 1. ploché švy „flatlock“ 2. raglánový rukáv mens shirt with long sleeves, ribbed knitted fabric raglan sleeve, first layer 1. flat seams „flatlock“ 2 . raglan sleeve

6262

9090

Футболка мужская с длинными рукавами, первый слой, Ребро-трикотаж 1. Плоские швы „flatlock“ 2. рукав реглан

6262

jwp

1

2

180 g/m

2

30% Merino wool 18mc 70% Siltex - polypropylene s | m | l | xl | 2xl | 3XL weight 0,33kg

pánské spodky, žebrový úplet 1. ploché švy „flatlock“ 2. pánský poklopec mens pants,ribbed knitted fabric 1. flat seams „flatlock“ 2. mens fly мужские кальсоны, Ребро-трикотаж 1. Плоские швы „flatlock“ 2. шири́ нка

6262

9090

6262

jwu 180

g/m2

1

30% Merino wool 18mc 70% Siltex - polypropylene s | m | l | xl | 2xl | 3XL weight 0,30kg

spodky, žebrový úplet 1. ploché švy „flatlock“ pants,ribbed knitted fabric 1. flat seams „flatlock“ кальсоны, Ребро-трикотаж 1. Плоские швы „flatlock“

6262

9090 9090

17


190g double

50% siltex / 50% cotton outside cotton

inside siltex plush

DOUBLE

Functional Thermal Underwear of Double-Layer Fabric High thermo isolating feature in spite of the low weight of the cloth. Plush links of the polypropylene fiber and fine combed cotton yarn ensure maximum thermo isolation in cool and frosty weather and perfect sweat elimination.

cotton

siltex

18

DOUBLE

funkční termoprádlo z dvouvrstvé pleteniny Vysoká schopnost termoizolace i při nízké hmotnosti prádla. Plyšová očka z polypropylénového vlákna a jemně česané bavlněné příze zajišťují maximální tepelnou izolaci v chladivém až mrazivém počasí a zároveň dokonalý odvod potu.

DOUBLE

функциональное термобелье из двухслойного трикотажного полотна Высокая термоизоляционная способность и при небольшой массе белья. Плюшевые петли из полипропиленового волокна и тонкой чесаной хлопчатобумажной пряжи обеспечивают


190g double

50% siltex / 50% cotton

bmd 2

190 g/m

2

1

50 % siltex polypropylene 50% cotton s | m | l | xl | 2xl | 3XL weight 0,35kg

Pánská mikina dlouhý rukáv, druhá vrstva 1. ploché švy „flatlock“ 2.stojáček se zipem mens sweatshirt with long sleeves, second layer 1. flat seams „flatlock“ 2. collar with zipper

6262

9090

кoфта мужская с длинными рукавами, второй слой 1. Плоские швы „flatlock“ 2. воротник-стойка на молнии

6262

btd 190 g/m2

50 % siltex polypropylene 50% cotton

1

s | m | l | xl | 2xl | 3XL weight 0,35kg

Pánské triko dlouhý rukáv, druhá vrstva 1. ploché švy „flatlock“ mens shirt with long sleeves, second layer 1. flat seams „flatlock“

6262

9090

Футболка мужская с длинными рукавами, второй слой 1. Плоские швы „flatlock“ 6262

bsp,bsd 190

bsp (men)

bsd (women) 6262

9090

g/m2

1

2

50 % siltex polypropylene 50% cotton s | m | l | xl | 2xl | 3XL

2

weight 0,30kg

spodky, žebrový úplet 1. ploché švy „flatlock“ 2. pánský poklopec pants,ribbed knitted fabric 1. flat seams „flatlock“ 2. mens fly кальсоны, Ребро-трикотаж 1. Плоские швы „flatlock“ 2. шири́ нка

6262

19


Socks

Why to buy LASTING socks? We have had 20 years´ experience with manufacturing LASTING socks. Your feet will feel comfortable and safe even under extreme conditions. We look for the best function fibres on the market, test them in cooperation with professional athletes and the result is this catalogue of socks for different kinds of sports. Trust us and your feet will be in dry, warm environment without any bruises or blisters. We use unique technological procedures in manufacturing LASTING socks and that´s why our socks are so exceptional. AIRCOND – a knit-work system creating many drainage canals in the whole sock. It considerably improves air circulation and removal of moisture and sweat off the skin. HARDTECH – a knit-work system creating two-layer protection in the sock. The sock areas which are under the highest stress are strengthened with the third additional layer of material to be more comfortable and durable. This system is used in socks for the cold weather. TRANSFOR – a combined knit-work system creating a released one-layer knitwear in the sock and sock zones under the highest load are strengthened with the second layer. This is used especially in socks for the warm weather. They can be used even in the cold weather if combined with suitable materials. The basic feature of socks recommended for sports, walking and other physical activities is maximum comfort possible for the user for all the period they are worn. LASTING socks provide thermal comfort and removal of moisture and sweat off the skin. This minimizes a risk of bacteria proliferation and occurrence of blisters. A sophisticated reinforcement of the most stressed parts of feet reduces impacts and minimizes bruises. Elastic bandage of the sole, ankle or border secures a proper position of the sock on foot even during demanding sports performances. Select socks contain a compression elastic material to increase oxidation and accelerate muscle regeneration. Other socks have their tips sewn using a seamless technology so no seam can pinch. Both natural and synthetic materials are used for manufacturing LASTING socks. We always emphasize the function and suitable combination of materials as each of them has its unique properties. Our customers can appreciate that the best quality materials in their ideal percentage are always used. A wide range of socks for different kinds of sports is a guarantee that everybody can choose and find the most suitable LASTING socks for them.

20


Proč ponožky LASTING? S výrobou ponožek LASTING máme již 20 let zkušeností. Pro vaše nohy zajišťujeme komfort a pohodlí i v extrémních podmínkách. Hledáme na trhu ty nejlepší funkční vlákna, testujeme je ve spolupráci s profesionálními sportovci a výsledkem je tento katalog funkčních ponožek pro různé druhy sportu. Důvěřujte nám a budete mít nohy v suchu, teple, bez otlaků a puchýřů. Při výrobě ponožek LASTING používáme unikátní technologické postupy, proto jsou naše ponožky tak výjimečné. AIRCOND – systém pletení, který vytvoří v celé ponožce mnoho drenážních kanálků. To zabezpečuje výrazně lepší cirkulaci vzduchu a odvod vlhkosti a potu od pokožky. HARDTECH – systém pletení, který vytvoří v celé ponožce dvouvrstvou ochranu. Partie nejvíce zatěžovaných oblastí ponožky jsou zesílené třetí přidanou vrstvou materiálu pro delší trvanlivost a pohodlí. Tento systém se používá do ponožek pro chladné počasí. TRANSFOR – Kombinovaný systém pletení, který vytváří v ponožce odlehčený jednovrstvý úplet a partie nejvíce zatěžovaných oblastí ponožek jsou zesílené druhou vrstvou. Tento systém se používá zejména pro ponožky do teplého počasí. Ve spojení s vhodnými materiály lze použít i do chladného počasí. Hlavní funkcí ponožek, které doporučujeme používat při sportu, chůzi a jiné tělesné aktivitě je zajištění maximálně možného komfortu a pohodlí pro uživatele po celou dobu nošení. Ponožky LASTING zabezpečují tepelnou pohodu a transport vlhkosti a potu pryč od pokožky. Tím se minimalizuje riziko bujení bakterií a vzniku puchýřů. Inteligentní zesílení nejvíce namáhaných oblastí nohy tlumí nárazy a minimalizuje otlaky. Elastická bandáž chodidla, kotníku případně lemu, zabezpečuje správnou polohu ponožky na noze i při náročném sportovním výkonu. Vybrané ponožky obsahují kompresní elastický materiál v celé ponožce pro zvýšené okysličení a rychlejší svalovou regeneraci. Vybrané ponožky mají špici šitou bezešvou technologií, tudíž zde netlačí žádný šev. Při výrobě ponožek LASTING jsou používány jak přírodní, tak syntetické materiály. Vždy klademe důraz na funkčnost a vhodnou kombinaci jednotlivých materiálů, protože každý má své unikátní vlastnosti. Pro zákazníka je důležité, že materiály jsou vždy používány ty nejkvalitnější a v ideálním procentuálním zastoupení. Široký sortiment ponožek pro různé druhy sportu je zárukou, že si každý vybere a najde své nejvhodnější ponožky LASTING.

Почему носки LASTING? Мы обладаем 20-летним опытом в изготовлении носков LASTING. Мы обеcпечиваем комфорт и удобство для ваших ног даже в экстремальных условиях. Мы отыскиваем на рынке самые лучшие функциональные волокна, тестируем их в сотрудничестве с профессиональными спортсменами, результатом чего является каталог функциональных носков для различных видов спорта. Доверьтесь нам, и ваши ноги будут сухими и теплыми, без потертостей и мозолей. В производстве носков LASTING мы используем уникальные технологические процессы, поэтому наши носки обладают исключительными свойствами. AIRCOND – система вязки, благодаря которой в носке создается большое количество дренажных каналов. Это обеспечивает значительно лучшие циркуляцию воздуха и отвод влаги и пота с поверхности тела. HARDTECH – система вязки, благодаря которой в носке образуется двухслойная защита. Части носка, подвергаемые большой нагрузке, усилены третьим слоем материала для увеличения срока службы и комфорта. Данная система используется в носках, предназначенных для носки в холодную погоду. TRANSFOR – Комбинированная система вязки, которая создает в носке облегченный трикотажный слой, а части носка, подвергаемые большой нагрузке, усилены вторым слоем. Данная система используется, прежде всего, в носках, предназначенных для ношения в теплую погоду. В комбинации с соответствующими материалами их можно носить также в холодную погоду. Главные функции носков, которые мы рекомендуем использовать для занятия спортом, ходьбы и другой физической деятельности – это обеспечение максимального комфорта и удобства для пользователя в течение всего времени ношения. Носки LASTING обеспечивают тепловой комфорт и отвод влаги и пота с поверхности тела. В результате этого сводится до минимума риск распространения бактерий и образования мозолей. Интеллигентное усиление частей, которые подвергаются большой нагрузке, смягчает удары и предотвращает потертости. Эластичный бандаж стопы, голеностопа или кромки обеспечивает фиксированное положение носка на ноге даже во время сложных спортивных действий. Некоторые носки полностью выполнены из компрессионного эластичного материала для увеличения циркуляции воздуха и ускорения мышечной регенерации. В некоторых носках мысок выполнен по бесшовной технологии, следовательно, швы не давят. В изготовлении носков LASTING используются как натуральные, так и синтетические материалы. Мы всегда уделяем особое внимание функциональности и надлежащей комбинации отдельных материалов, так как каждый из них обладает своими уникальными свойствами. Для заказчика важно, чтобы использовались материалы самого высокого качества в идеальном процентном соотношении. Широкий ассортимент носков для различных видов спорта – это гарантия того, что каждый может сделать выбор и найти наиболее подходящие для него носки LASTING.

1

Jednovrstvý úplet Single-layer knitwear Однослойная вязка

2

Dvouvrstvý úplet Two-layer knitwear Двухслойная вязка

3

Trojvrstvý úplet Three-layer knitwear Трехслойная вязка

21


Socks

16

Tiv extrem de expandabil Ekstremalnie rozciągliwe obszycie Περιοχή διαστολής Rendkívül nyúlékony szegély Joustava sauma

Extrémně roztažný lem Extremely expansible welt Extrem dehnbarer Saum Эластичная кромка pointe super stretch

4

Dvouvrstvý plyš Two-layer plush knitwear Zweilagige plüschige Strickkleidung Двухслойная махровая вязка tricotage bouclette double face

Termoregulace teploty Temperature regulation Wärmeregulierung Регулировка температуры régulation de la température

9 10

Zonă de protecţie Strefa ochronna Προστατευτική ζώνη Védőzóna Pehmustettu alue

Ochranná zóna Protective zone Schutzzone Защитная зона zone de protection

5 5

Trojvrstvý plyš Three-layer plush knitwear Dreilagige plüschige Gestrickt Трехслойная махровая вязка tricotage bouclette 3 couches

Două straturi tric Dwuwarstwowy p Βελούδινη πλέξη Kétrétegű plüss kö Kaksikerrosrakenn

Trei straturi tricotate de pluş Trójwarstwowy plusz Βελούδινη πλέξη τριπλής στρώσης Háromrétegű plüss kötés Kolmikerrosrakenne

Trojvrstvý plyš Three-layer plush knitwear Dreilagige plüschige Gestrickt Трехслойная махровая вязка tricotage bouclette 3 couches

Reglare a temperaturii Termoregulace teploty Termoreglare Temperature regulation Ρύθμιση θερμοκρασίας Wärmeregulierung Hőmérséklet szabályozás Регулировка температуры Două straturi tricotate de pluş Dvouvrstvý plyš régulation de la température Lämpöä säätelevä Dwuwarstwowy plusz Two-layer plush knitwear Βελούδινη πλέξη διπλής στρώσης Zweilagige plüschige Strickkleidung Jemný šitý šev fina rossorossoДвухслойная махровая вязка Sutura fina rosso Sutura Jemný šitý šev rosso Kétrétegű plüss kötés Fine sewn seam byszew rosso Delikatny rosso bouclette double face Delikatny szew rosso Kaksikerrosrakenne Fine sewn seam by rosso tricotage Διακριτική ραφή με rossso Feine Naht rosso ραφή με rossso Διακριτική Feine Naht rosso Ultrafinom varrat ТонкийUltrafinom шов типа Россо varrat Тонкий шов типа Россо Hiertämätön sauma couturesHiertämätön super fines par rosso sauma coutures super fines par rosso Ochranná zóna Protective zone Trojvrstvý plyš Schutzzone Zonă de protecţie Ochranná zóna Three-layer plush knitwear Защитная зона Strefa ochronna Protective zone Dreilagige plüschige Gestrickt zone de protection Προστατευτική ζώνη Schutzzone Трехслойная махровая вязка Védőzóna Защитная зона tricotage bouclette 3 couches Pehmustettu alue zone de protection

9

4

15

10

10

22

5

Reg Ter Ρύθ Hő Läm


lfsJ

lfsK

lfsS

lfsL

S | M | L | XL 65% 15% 15% 5%

COTTON polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

+30˚C 85˚F +15˚C 60˚F

1

620

cxm S | M | L | XL 75% COTTON - polyester 13% POLYAMIDE 7% LYCRA - elastan 5% X-STATIC - silver fiber

CXM is a thin, elongated trekking sock made of cotton and special polypropylene yarn containing silver ions, which slow down bacteria and fungi growth, reduce unpleasant odours and maintain proper skin balance.The toe, bottom and heel sections of the sock (1) are fitted with antibacterial yarn. The instep is fitted with mesh (2) allowing air circulation and moisture transport.

ANTIBACTERIAL

SILVER

2 1

CXM - удлиненные тонкие спортивные трекинговые носки из хлопка и специальной полипропиленовой пряжи с содержанием ионов серебра, замедляющих развитие бактерий и плесеней, подавляющих неприятный запах и поддерживающих благоприятное состояние кожи. Антибактериальная пряжа вводится в носок, подошву и пятку собственно носка (1). В области подъема находятся сетчатые части (2), обеспечивающие циркуляцию воздуха и удаление влаги.

+30˚C 85˚F +15˚C 60˚F

620

1

cxj S | M | L | XL 75% COTTON - polyester 13% POLYAMIDE 7% LYCRA - elastan 5% X-STATIC - silver fiber

CXJ is a thin, elongated trekking sock made of cotton and special polypropylene yarn containing silver ions, which slow down bacteria and fungi growth, reduce unpleasant odours and maintain proper skin balance.The toe, bottom and heel sections of the sock (1) are fitted with antibacterial yarn. The instep is fitted with mesh (2) allowing air circulation and moisture transport.

ANTIBACTERIAL

SILVER

2 1

CXJ je prodloužená tenká sportovní trekingová ponožka z bavlny a speciální polypropylenové příze s obsahem iontů stříbra, které zpomalují růst bakterií a plísní, potlačuje nepříjemné pachy a udržuje rovnováhu pokožku. Antibakteriální příze je rozmístěna ve špičce, chodidle a patě ponožky (1). V oblasti nártu jsou síťované zóny (2), které zajišťují cirkulaci vzduchu a transport vlhka. CXJ - удлиненные тонкие спортивные трекинговые носки из хлопка и специальной полипропиленовой пряжи с содержанием ионов серебра, замедляющих развитие бактерий и плесеней, подавляющих неприятный запах и поддерживающих благоприятное состояние кожи. Антибактериальная пряжа вводится в носок, подошву и пятку собственно носка (1). В области подъема находятся сетчатые части (2), обеспечивающие циркуляцию воздуха и удаление влаги.

+30˚C 85˚F +15˚C 60˚F

620

CXM je prodloužená tenká sportovní trekingová ponožka z bavlny a speciální polypropylenové příze s obsahem iontů stříbra, které zpomalují růst bakterií a plísní, potlačuje nepříjemné pachy a udržuje rovnováhu pokožku. Antibakteriální příze je rozmístěna ve špičce, chodidle a patě ponožky (1). V oblasti nártu jsou síťované zóny (2), které zajišťují cirkulaci vzduchu a transport vlhka.

1 23


Socks

xol

XOL is an antibacterial thin sock made of a special four-channel, water-repellent COOLMAX fibre - a polyester material, thanks to which moisture is quickly removed from the sock, thus increasing physical performance and comfort during sport activities or walking. The toe, bottom and heel sections contain X-STATIC material - a silver fibre which continuously releases silver ions when worn and destroys bacteria (1). A simple instep bond improves foot ventilation and overall heat balance (2). The bottom part is composed of a two-layer smooth knit for perfect fit (3).

S | M | L | XL 70% 13% 10% 7%

COOLMAX - polyester POLYAMIDE X-STATIC - silver fiber LYCRA - elastan

ANTIBACTERIAL

SILVER

1

XOL je antibakteriální tenká trekingová ponožka, obsahující speciální čtyřkanálkové vodoodpudivé vlákno COOLMAX - polyester, díky němuž velmi rychle odvádí tělesnou vlhkost z ponožky, a tím zvyšuje výkon a pohodlí při sportu či chůzi. Ponožka také ve špičce , chodidle a patě obsahuje materiál X-STATIC - silver fiber, který při nošení nepřetržitě uvolňuje ionty stříbra a tím likviduje bakterie (1). Jednoduchá vazba nártu zlepšuje celkovou ventilaci nohy a zkvalitňuje celkovou tepelnou bilanci (2). Chodidlo je tvořeno dvouvrstvým hladkým úpletem pro dokonalé padnutí na noze (3).

3

2

+30˚C 85˚F +15˚C 60˚F

XOL тонкие антибактериальные трекинговые носки, содержащие специальное четырехканальное водоотталкивающее волокно COOLMAX - полиэфир, благодаря которому быстро отводится телесная влага из носков и, таким образом, повышается результативность и комфорт во время спортивной деятельности и ходьбы. В носке, подошве и пятке носков содержится также материал X-STATIC - „silver fiber“, который в процессе носки постоянно выделяет ионы серебра и, таким образом, ликвидирует бактерии (1). Простая вязка на подъеме улучшает общую вентиляцию ноги и общий тепловой баланс (2). Подошва сделана двухслойной гладкой вязкой, чтобы носки хорошо сидели на ноге (3).

900

620

1

oli S | M | L | XL 70% 13% 10% 7%

COOLMAX - polyester POLYAMIDE SILTEX - polypropylene LYCRA - elastan

1

2

OLI jednoduchá hladká vyšší trekingová ponožka z jednovrstvého hladkého úpletu (1), obsahující speciální čtyřkanálkové vodoodpudivé vlákno COOLMAX - polyester, díky němuž velmi rychle odvádí tělesnou vlhkost z ponožky, a tím zvyšuje výkon a pohodlí při sportu či chůzi. Špička a pata je zesílena dvouvrstvým hladkým úpletem (2), který zajišťuje pohodlí při chůzi a dlouhou životnost ponožky na nejvíce namáhaných částech.

+25˚C 80˚F +5˚C 40˚F

OLI простые, гладкие, удлиненные трекинговые носки однослойной гладкой вязки (1), содержащие специальное четырехканальное водоотталкивающее волокно COOLMAX - полиэфир, благодаря которому быстро отводится телесная влага из носков и, таким образом, повышается результативность и комфорт во время спортивной деятельности и ходьбы. Носок и пятка утолщенные двухслойной гладкой вязкой (2), обеспечивающей комфорт во время ходьбы и долговременную носкость в наиболее нагружаемых частях.

900

620

1

tsr S | M | L | XL

1

85% BAMBOO 10% SILTEX - polypropylene 5% LYCRA - elastan

TSR - Волокна природного бамбука обладают антибактериальными свойствами и эффективны против плесеней (1). Бамбуковое волокно обладает естественной влагоемкостью и в связи с этим хорошо отводит влагу, пропускает к ногам свежий воздух и не прилипает к коже. Носки очень комфортны во время носки, препятствуют размножению бактерий и плесеней. Носки из бамбука, вернее из бамбукового волокна, используются в большом спорте и пригодны и для физически трудных рабочих позиций.

-10˚C 15˚F

2 24

TSR - Natural bamboo fibres have antibacterial and antifungal properties (1). Bamboo fibre has naturally high absorbing properties and removes moisture very well, while letting fresh air to pass through. It does not stick to the skin. The sock is very comfortable and prevents the formation of bacteria and fungi. Socks made from bamboo fibres are used in professional sports and are also suitable for physically demanding jobs. TSR - Vlákna přírodního bambusu mají antibakteriální a protiplísňový efekt (1). Bambusové vlákno má přirozeně vysokou savost a proto velmi dobře odvádí vlhkost, propouští k nohám čerstvý vzduch a nelepí se na kůži. Ponožka je velmi pohodlná na nošení, zabraňuje tvorbě baktérií a plísni. Ponožky z bambusu neboli bambusového vlákna jsou využívané ve vrcholovém sportu a jsou vhodné i pro fyzicky náročné pracovní pozice.

+10˚C 50˚F

620

OLI is a simple, smooth and high trekking sock made of a single-layer smooth knit containing special four-channel (1), water-repellent COOLMAX fibres - a polyester material, thanks to which moisture is quickly removed from the sock, thus increasing physical performance and comfort during sport activities or walking. The toe and heel sections are reinforced with a smooth double-layer knit (2) which provides comfort during walks and long durability of the most stressed areas.


tHL

5 1

S | M | L | XL 40% 40% 15% 5%

COTTON SILTEX - polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

+25˚C 80˚F +5˚C 40˚F

THL is a medium thick elongated trekking sock made of BB ACRYL material - acrylic, cotton and special polypropylene yarn with silver ions which slow down bacteria and fungi growth, reduce unpleasant odours and maintain proper skin balance. The sock has been designed to provide better thermal insulation and protection against blisters. The upper section of the sock is made of a single-layer smooth knit (1). The entire bottom is made of a two-layer plush, offering high mechanical resistance and protection against corns and calluses (2). The toe is fitted with a protection zone (3) and the section above the instep is fitted with a special zone encouraging forward tilt (4).

4 3

2

THL Středně slabá prodloužená trekingová ponožka obsahující materiál BB ACRYL - acrylic, bavlnu a speciální polypropylenové příze s obsahem iontů stříbra, které zpomalují růst bakterií a plísní, potlačuje nepříjemné pachy a udržuje rovnováhu pokožky. Ponožka je upravena pro zlepšenou ochranu proti puchýřům a tepelnou izolaci. Horní část ponožky je z jednovrstvého hladkého úpletu (1). V celém chodidle je dvouvrstvý plyš, což má za následek vysokou mechanickou odolnost a ochranu nohy před otlaky (2). Ve špičce se nachází ochranná zóna (3), v nadnártní části je zóna podporující dopředný náklon (4).

1

THL - удлиненные трекинговые носки средней плотности, содержащие материал BB ACRYL - акрил, хлопок и специальную полипропиленовую пряжу с содержанием ионов серебра, замедляющих развитие бактерий и плесеней, подавляющих неприятный запах и поддерживающих благоприятное состояние кожи. Носки приспособлены для лучшей защиты от волдырей и для теплоизоляции. Верхняя часть носков состоит из однослойной гладкой вязки (1). По всей подошве имеется двухслойный плюш, обеспечивающего высокую механическую прочность и защиту ног от возникновения мозолей (2). В носке находится защитная зона (3), на подъеме - зона, поддерживающая наклон вперед (4).

2 620

hnc

1

S | M | L | XL 80% COOLMAX - polyester 12% POLYAMIDE 8% LYCRA - elastan

2

3

HNC Středně silná antibakteriální běžecká ponožka z jednovrstvého hladkého plyše (1), obsahující speciální čtyřkanálkové vodoodpudivé vlákno COOLMAX - polyester, díky němuž velmi rychle odvádí tělesnou vlhkost od ponožky a tím zvyšuje výkon a pohodlí při sportu či chůzi. Špička a pata je zesílena dvojvrstvým hladkým plyšem (2), který zajišťuje pohodlí při chůzi a dlouhou životnost ponožky na nejvíce namáhaných částech. Ponožka perfektně sedí na noze díky elastické bandáži v části nártu (3).

2

+10˚C 50˚F -10˚C 15˚F

HNC is a thick, antibacterial sock made of a single-layer smooth plush containing special four-channel, water-repellent COOLMAX fibres - a polyester material, thanks to which moisture is quickly removed from the sock, thus increasing physical performance and comfort during sport activities or walking. The toe and the heel sections are reinforced with a smooth double-layer plush (2), which provides comfort when walking as well as extended durability of the most stressed areas. The sock fits perfectly thanks to elastic in the instep area (3).

1

HNC - антибактериальные носки средней плотности из однослойного гладкого плюша (1), содержащие специальное четырехканальное водоотталкивающее волокно COOLMAX - полиэфир, благодаря которому быстро отводится телесная влага из носков и, таким образом, повышается результативность и комфорт во время спортивной деятельности и ходьбы. Носок и пятка утолщены двухслойным гладким плюшем (2), обеспечивающим комфорт во время ходьбы и долговременную носкость в наиболее нагружаемых частях. Носки отлично сидят на ногах благодаря эластичному бандажу в части подъема (3).

2 620

tkl

5 1

S | M | L | XL 59% 26% 10% 5%

COTTON SILTEX - polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

+30˚C 85˚F +15˚C 60˚F

4 3

1

2 620

2

TKL is a medium thick elongated trekking sock made of cotton and special polypropylene yarn with silver ions which slow down bacteria and fungi growth, reduce unpleasant odours and maintain proper skin balance. The sock has been designed to provide better thermal insulation and protection against blisters. The upper section of the sock is made of a single-layer smooth knit (1). The entire bottom is made of a two-layer plush, offering high mechanical resistance and protection against corns and calluses (2). The toe is fitted with a protection zone (3) and the section above the instep is fitted with a special zone encouraging forward tilt (4). TKL Středně slabá prodloužená trekingová ponožka obsahující materiál bavlnu a speciální polypropylenové příze s obsahem iontů stříbra, které zpomalují růst bakterií a plísní, potlačuje nepříjemné pachy a udržuje rovnováhu pokožky. Ponožka je upravena pro zlepšenou ochranu proti puchýřům a tepelnou izolaci. Horní část ponožky je z jednovrstvého hladkého úpletu (1). V celém chodidle je dvouvrstvý plyš, což má za následek vysokou mechanickou odolnost a ochranu nohy před otlaky (2). Ve špičce se nachází ochranná zóna (3), v nadnártní části je zóna podporující dopředný náklon (4). TKL - удлиненные трекинговые носки средней плотности, содержащие материал хлопок и специальную полипропиленовую пряжу с содержанием ионов серебра, замедляющих развитие бактерий и плесеней, подавляющих неприятный запах и поддерживающих благоприятное состояние кожи. Носки приспособлены для лучшей защиты от волдырей и для теплоизоляции. Верхняя часть носков состоит из однослойной гладкой вязки (1). По всей подошве имеется двухслойный плюш, обеспечивающего высокую механическую прочность и защиту ног от возникновения мозолей (2). В носке находится защитная зона (3), на подъеме - зона, поддерживающая наклон вперед (4).

25


Socks

tkn

TKN is a medium thick year-round, elongated trekking sock fitted with a single-layer smooth knit (1) made of ISOLFIL - a polypropylene material which maintains a constant temperature and quickly removes sweat. The shin part, the heel and toe section are fitted with functional protection zones made of single-layer plush, which provides stability and comfort for the most stressed parts of the foot during sports or during everyday wear (2).

1

S | M | L | XL 80% ISOLFIL - polypropylene 15% POLYAMIDE 5% LYCRA - elastan

2

+10˚C 50˚F -10˚C 15˚F

TKN Je středně silná celoroční trekingová ponožka prodloužené délky tvořena jednovrstvým hladkým úpletem (1) z materiálu ISOLFIL - polypropylene, který udržuje konstantní teplotu a rychlé odvádí pot. V holenní části, na patě a špičce jsou ochranné zóny tvořeny jednovrstvým plyšem, které zajišťují stabilitu a komfort při sportu i běžném nošení na nejvíce namáhaných částech chodidla (2).

1

TKN - трекинговые удлиненные носки средней плотности однослойной гладкой вязки для круглогодичной носки (1) из материала ISOLFIL - полипропилен, поддерживающего постоянную температуру и быстро отводящего пот. На голени, пятке и носке находятся защитные части из однослойного плюша, обеспечивающие стабильность и комфорт во время спортивной деятельности и обычной носке для наиболее нагружаемых частей ступни.(2).

800

2 620

tcm S | M | L | XL 60% 18% 15% 7%

COTTON SILTEX - polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

3 1

+10˚C 50˚F -10˚C 15˚F

2 620

26

2

TCM is a medium thick trekking sock containing cotton and SILTEX - a polypropylene material which prevents formation and multiplication of bacteria and fungi, reduces unpleasant odours and removes moisture from the skin. SILTEX is interwoven in the toe and heel sections (1). Protective zones at the toe and heel are made of a three-layer plush (2), which offers high mechanical resistance and protects feet from corns and calluses. Elastic around the ankle keeps sock firmly in place (3). TCM Středně silná trekingová ponožka obsahující bavlnu a SILTEX - polypropylene, který brání tvorbě a množení bakterií a plísní, redukuje nepříjemné pachy a odvádí pot od pokožky a je zapleten ve špičce a patě (1). Ochranné zóny na špičce a patě tvoří trojvrstvý plyš (2), což má za následek vysokou mechanickou odolnost a ochranu nohy před otlaky. Elastická bandáž v okolí kotníku zabraňuje shrnování ponožky při nošení (3). TCM - трекинговые носки средней плотности, содержащие хлопок и SILTEX - полипропилен, препятствующий появлению и размножению бактерий и плесеней, удаляющий неприятные запахи и отводящий пот от кожи, этот материал ввязан в носок и пятку (1). Защитные зоны на носке и пятке образует трехслойный плюш (2), обеспечивающий высокую механическую стойкость и защиту ноги от возникновения мозолей. Эластичный бандаж в области щиколотки препятствует сползанию носков во время носки (3).


trp

1

S | M | L | XL 43% 42% 10% 5%

3

SILTEX - polypropylene ISOLWOOL POLYAMIDE LYCRA - elastan

5

2

4 6

+10˚C 50˚F -10˚C 15˚F

889

2 698

tks

1

S | M | L | XL 50% 35% 10% 5%

ISOLFIL - polypropylene SILTEX - polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

2

2

2

+5˚C 40˚F -35˚C -30˚F

3 809

tkh & tkhk S | M | L | XL SILTEX - polypropylene ACRYL - acrylic POLYAMIDE LYCRA - elastan

TKS is a medium thick year-round, elongated trekking sock fitted with a single-layer smooth knit (1) made of ISOLFIL - a polypropylene material which maintains constant temperature and quickly removes sweat, thus preventing discomfort during physical activities or bad weather. The shin part, the heel and the toe sections are fitted with functional protection zones made of double-layer plush (2), which provides stability and comfort for the most stressed parts of the foot during sports or during everyday wear. The sock fits perfectly thanks to elastic in the instep area (3). TKS Je středně silná celoroční trekingová ponožka prodloužené délky tvořena jednovrstvým hladkým úpletem (1) z materiálu ISOLFIL - polypropylene, který udržuje konstantní teplotu a rychlé odvádí pot od pokožky, a tím zabraňuje nepříjemným pocitům při námaze a počasí. V holenní části, na patě a špičce jsou ochranné zóny tvořeny dvouvrstvým plyšem (2), které zajišťují stabilitu a komfort při sportu i běžném nošení na nejvíce namáhaných částech chodidla. Ponožka perfektně sedí na noze díky elastické bandáži v části nártu (3). TKS - трекинговые удлиненные носки средней плотности однослойной гладкой вязки для круглогодичной носки (1) из материала ISOLFIL - полипропилен, поддерживающего постоянную температуру и быстро отводящего пот от кожи и, таким образом, препятствующего возникновению неприятного ощущения при нагрузке и плохой погоде. На голени, пятке и носке находятся защитные зоны из двухслойного плюша (2), обеспечивающие стабильность и комфорт во время спортивной деятельности и обычной носке для наиболее нагружаемых частей ступни. Носки отлично сидят на ногах благодаря эластичному бандажу в части подъема (3).

3

834

55% 33% 9% 3%

TRP is a medium thick trekking sock made of double-layer smooth knit (1), containing POLYCOLON - a polypropylene material and SILTEX - polypropylene polypropylen material, which prevents the formation and multiplication of bacteria and fungi, reduces unpleasant odours and removes moisture from the skin. SILTEX is interwoven in the toe and heel sections. Protective zones at the toe and heel are made of a threelayer plush (2), which offers high mechanical resistance and protects feet from corns and calluses. Elastic around the ankle keeps sock firmly in place (3). The toe is fitted with a protection zone (4) and the section above the instep is fitted with a special zone encouraging forward tilt (5). Mesh sections around the sock ensure air circulation and the transport of moisture (6). TRP Středně silná trekingová ponožka z dvojvrstvého hladkého úpletu (1) obsahující POLYCOLON - polypropylen a SILTEX - polypropylene polypropylen, který brání tvorbě a množení bakterií a plísní, redukuje nepříjemné pachy a odvádí pot od pokožky a je zapleten ve špičce a patě. Ochranné zóny na špičce a patě tvoří trojvrstvý plyš (2), což má za následek vysokou mechanickou odolnost a ochranu nohy před otlaky. Elastická bandáž v okolí kotníku zabraňuje shrnování ponožky při nošení (3). Ve špičce se nachází ochranná zóna (4), v nadnártní části je zóna podporující dopředný náklon (5). Síťované plochy, rozmístěné na ponožce, zajišťují cirkulaci vzduchu a transport vlhka (6). TRP - трекинговые носки средней плотности из двухслойного трикотажа (1), содержащие POLYCOLON - полипропилен и SILTEX - полипропилен, препятствующие появлению и размножению бактерий и плесеней, удаляющие неприятные запахи и отводящие пот от кожи, этот материал ввязан в носок и пятку. Защитные зоны на носке и пятке образует трехслойный плюш (2), обеспечивающий высокую механическую стойкость и защиту ноги от возникновения мозолей. Эластичный бандаж в области щиколотки препятствует сползанию носков во время носки (3). В носке находится защитная зона (4), на подъеме - зона, поддерживающая наклон вперед (5). Сетчатые участки, размещенные на носках, обеспечивают циркуляцию воздуха и удаление влаги. (6).

1 2

2

+5˚C 40˚F

3

TKH is a thicker and smooth trekking sock made of a double-layer plush (1) and special polypropylene yarn containing silver ions, which slow down bacteria and fungi growth, reduce unpleasant odours and maintain proper skin balance. The sock has been designed to provide better thermal insulation and protection against blisters. Protection zones are fitted around the shin and calf sections of the sock (2). The toe and the heel sections are reinforced with a smooth triple-layer plush (3), which provides comfort when walking, as well as long durability of the most stressed areas. TKH Silnější hladká vyšší trekingová ponožka z dvouvrstvého plyše (1) obsahující speciální polypropylenové příze s obsahem iontů stříbra, které zpomalují růst bakterií a plísní, potlačuje nepříjemné pachy a udržuje rovnováhu pokožky. Ponožka je upravena pro zlepšenou ochranu proti puchýřům a tepelnou izolaci. Na holenní a lýtkové části jsou ochranné zóny (2). Špička a pata je zesílena tvojvrstvým hladkým plyšem (3), který zajišťuje pohodlí při chůzi a dlouhou životnost ponožky na nejvíce namáhaných částech. TKH - плотные гладкие удлиненные трекинговые носки из двухслойного плюша (1) содержащие специальную полипропиленовую пряжу с содержанием ионов серебра, замедляющих развитие бактерий и плесеней, подавляющих неприятный запах и поддерживающих благоприятное состояние кожи. Носки приспособлены для лучшей защиты от волдырей и для теплоизоляции. На голени и икре находятся защитные зоны (2). Носок и пятка утолщены трехслойным гладким плюшем (3), обеспечивающим комфорт во время ходьбы и долговременную носкость в наиболее нагружаемых частях.

-35˚C -30˚F

816

3 620

27


Socks

wls

WLS is a thin trekking sock containing merino wool, which is a unique natural material that generates heat when wet. A simple instep bond improves foot ventilation and overall heat balance (1). A mesh zone is fitted across the entire instep area (2), which provides air circulation and moisture transport. The toe and heel sections are made of a two-layer smooth knit (3), which provides high mechanical resistance. Wool has excellent antibacterial properties and reduces unpleasant odours.

S | M | L | XL 75% 10% 10% 5%

MERINO WOOL SILTEX - polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

1

2

WLS Tenká trekingová ponožka obsahující merino vlnu, což je unikátní přírodní materiál, který při navlhnutí generuje teplo. Jednoduchá vazba nártu zlepšuje celkovou ventilaci nohy a zkvalitňuje celkovou tepelnou bilanci (1). Po celé oblasti nártu je síťovaná plocha (2), která zajišťuje cirkulaci vzduchu a transport vlhka. Patu a špičku tvoří dvouvrstvý hladký úplet (3), což má za následek vysokou mechanickou odolnost. Vlna je vysoce antibakteriální, tudíž redukuje nepříjemné pachy.

+25˚C 80˚F +5˚C 40˚F

WLS - тонкие трекинговые носки, содержащие мериносовую шерсть, уникальный природный материал, который при увлажнении генерирует тепло. Простая вязка в подъеме улучшает общую вентиляцию ноги и общий тепловой баланс (1). В подъеме имеется сетчатая часть (2), обеспечивающая циркуляцию воздуха и удаление влаги. Пятку и носок образует двухслойная простая вязка (3), обеспечивающая высокую механическую прочность. Шерсть сильно антибактериальная, следовательно, сводит к минимуму неприятные запахи.

900

1

620

whi

1

S | M | L | XL 70% MERINO WOOL 15% POLYAMIDE 10% SILTEX - polypropylene 5% LYCRA - elastan

2 2

+10˚C 50˚F -10˚C 15˚F

1 900

2 620

28

WHI is a medium thick and elongated trekking sock containing merino wool, which is a unique natural material which generates heat when wet and provides excellent thermal insulation and moisture removing properties. The sock is made of a twolayer and smooth knit (1). The toe and Achilles‘ heel section are made of a two-layer reinforced plush (2), offering high mechanical resistance and protection against corns and calluses. Wool has excellent antibacterial properties and reduces unpleasant odours. WHI Středně silná prodloužená trekingová ponožka obsahující merino vlnu, což je unikátní přírodní materiál, který při navlhnutí generuje teplo, poskytuje vynikající tepelnou izolaci a odvod vlhkosti. Ponožka je pletena z dvouvrstvého hladkého úpletu (1). Achillovu patu a špičku tvoří dvouvrstvý zesílený plyš (2), což má za následek vysokou mechanickou odolnost a ochranu nohy před otlaky. Vlna je vysoce antibakteriální, tudíž redukuje nepříjemné pachy. WHI - тонкие удлиненные трекинговые носки средней плотности, содержащие мериносовую шерсть, уникальный природный материал, который при увлажнении генерирует тепло, служит отличной теплоизоляцией и отводит влагу. Носки связаны двухслойной гладкой вязкой (1). „Ахиллесова пятка“ и носок сделаны из двухслойного плюша (2), обеспечивающего высокую механическую прочность и защиту ноги от возникновения мозолей. Шерсть сильно антибактериальная, следовательно, сводит к минимуму неприятные запахи.


wxl S | M | L | XL 70% MERINO WOOL 13% POLYAMIDE 10% X-STATIC - silver fiber 7% LYCRA - elastan

3 2 1

+25˚C 80˚F +5˚C 40˚F

900

1

620

wlm S | M | L | XL 75% 10% 10% 5%

MERINO WOOL SILTEX - polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

1

2

+25˚C 80˚F +5˚C 40˚F

WXL is a thin and elongated trekking sock containing merino wool, which is a unique natural material that generates heat when wet and provides excellent thermal insulation and moisture removing properties. The toe, bottom and heel sections contain X-STATIC material - a silver fibre which continuously releases silver ions when worn and destroys bacteria (1). A simple instep bond improves foot ventilation and overall heat balance. A mesh zone is fitted across the entire instep area, which provides air circulation and moisture transport (2). The toe and heel sections are made of a two-layer smooth knit, which provides high mechanical resistance and protection against corns and calluses (3). Wool has excellent antibacterial properties and reduces unpleasant odours. WXL Tenká prodloužená trekingová ponožka obsahující merino vlnu, což je unikátní přírodní materiál, který při navlhnutí generuje teplo, poskytuje vynikající tepelnou izolaci a odvod vlhkosti. Ponožka také ve špičce, chodidle a patě obsahuje materiál X-STATIC - silver fiber, který při nošení nepřetržitě uvolňuje ionty stříbra, a tím likviduje bakterie (1). Jednoduchá vazba nártu zlepšuje celkovou ventilaci nohy a zkvalitňuje celkovou tepelnou bilanci. Po celé oblasti nártu je síťovaná plocha, která zajišťuje cirkulaci vzduchu a transport vlhka (2). Patu a špičku tvoří dvouvrstvý hladký úplet, což má za následek vysokou mechanickou odolnost a ochranu nohy před otlaky (3). Vlna je vysoce antibakteriální, tudíž redukuje nepříjemné pachy. WХL - тонкие удлиненные трекинговые носки, содержащие мериносовую шерсть, уникальный природный материал, который при увлажнении генерирует тепло, служит отличной теплоизоляцией и отводит влагу. В носке, подошве и пятке содержится также материал X-STATIC - „silver fiber“, который в процессе носки постоянно выделяет ионы серебра и, таким образом, ликвидирует бактерии (1). Простая вязка на подъеме улучшает общую вентиляцию ноги и общий тепловой баланс. В подъеме имеется сетчатая часть, обеспечивающая циркуляцию воздуха и удаление влаги (2). Пятку и носок образует двухслойная простая вязка, обеспечивающая высокую механическую прочность и защиту ноги от образования мозолей (3). Шерсть сильно антибактериальная, следовательно, сводит к минимуму неприятные запахи.

WLM is a thin trekking sock containing merino wool, which is a unique natural material that generates heat when wet. A simple instep bond improves foot ventilation and overall heat balance (1). A mesh zone is fitted across the entire instep area (2), which provides air circulation and moisture transport. The toe and heel sections are made of a two-layer smooth knit (3), which provides high mechanical resistance. Wool has excellent antibacterial properties and reduces unpleasant odours. WLM Tenká trekingová ponožka obsahující merino vlnu, což je unikátní přírodní materiál, který při navlhnutí generuje teplo. Jednoduchá vazba nártu zlepšuje celkovou ventilaci nohy a zkvalitňuje celkovou tepelnou bilanci (1). Po celé oblasti nártu je síťovaná plocha (2), která zajišťuje cirkulaci vzduchu a transport vlhka. Patu a špičku tvoří dvouvrstvý hladký úplet (3), což má za následek vysokou mechanickou odolnost. Vlna je vysoce antibakteriální, tudíž redukuje nepříjemné pachy. WLM - тонкие трекинговые носки, содержащие мериносовую шерсть, уникальный природный материал, который при увлажнении генерирует тепло. Простая вязка в подъеме улучшает общую вентиляцию ноги и общий тепловой баланс (1). В подъеме имеется сетчатая часть (2), обеспечивающая циркуляцию воздуха и удаление влаги. Пятку и носок образует двухслойная простая вязка (3), обеспечивающая высокую механическую прочность. Шерсть сильно антибактериальная, следовательно, сводит к минимуму неприятные запахи.

1 620

dwa

DWA is a thin all days sock containing merino wool, which is a unique natural material that generates heat when wet. A simple instep bond improves foot ventilation and overall heat balance (1). The toe and heel sections are made of a two-layer smooth knit (2), which provides high mechanical resistance. Wool has excellent antibacterial properties and reduces unpleasant odours.

1

S | M | L | XL 85% MERINO WOOL 10% POLYAMIDE 5% LYCRA - elastan

2

+25˚C 80˚F

DWA - тонкие носки, содержащие мериносовую шерсть, уникальный природный материал, который при увлажнении генерирует тепло. Простая вязка в подъеме улучшает общую вентиляцию ноги и общий тепловой баланс (1). Пятку и носок образует двухслойная простая вязка (2), обеспечивающая высокую механическую прочность. Шерсть сильно антибактериальная, следовательно, сводит к минимуму неприятные запахи.

+5˚C 40˚F

620

900

DWA Tenká ponožka pro každodenní obsahující merino vlnu, což je unikátní přírodní materiál, který při navlhnutí generuje teplo. Jednoduchá vazba nártu zlepšuje celkovou ventilaci nohy a zkvalitňuje celkovou tepelnou bilanci (1). Patu a špičku tvoří dvouvrstvý hladký úplet (2), což má za následek vysokou mechanickou odolnost. Vlna je vysoce antibakteriální, tudíž redukuje nepříjemné pachy.

1 900

29


Socks

wsm

1

S | M | L | XL 85% MERINO WOOL 10% SILTEX - polypropylene 5% LYCRA - elastan

+5˚C 40˚F -35˚C -30˚F

2

3

WSM Silná zimní vyšší trekingová ponožka z dvojvrstvého plyše (1), obsahující merino vlnu, což je unikátní přírodní materiál, který při navlhnutí generuje teplo, poskytuje vynikající tepelnou izolaci a odvod vlhkosti. Jednoduchá vazba nártu zlepšuje celkovou ventilaci nohy a zkvalitňuje celkovou tepelnou bilanci (2). Špička a pata je zesílena ochrannými zonami, které zajišťují pohodlí při chůzi a dlouhou životnost ponožky na nejvíce namáhaných částech (3). V nártní části je elastická bandáž (4).

1

WSM - плотные зимние удлиненные трекинговые носки из двухслойного плюша (1), содержащие мериносовую шерсть, уникальный природный материал, который при увлажнении генерирует тепло, служит отличной теплоизоляцией и отводит влагу. Простая вязка на подъеме улучшает общую вентиляцию ноги и общий тепловой баланс (2). Носок и пятка утолщены защитными участками, обеспечивающим комфорт во время ходьбы и долговременную носкость в наиболее нагружаемых частях (3). На подъеме имеется эластичный бандаж (4).

900

2 620

swh

2

S | M | L | XL 70% 15% 10% 5%

MERINO WOOL POLYAMIDE SILTEX - polypropylene LYCRA - elastan

3

4 1

-35˚C -30˚F

SWH - Merino шерстяные носки из двухстороннего плюша. Наиболее нагружаемые участки - подошва, носки, „ахиллесовы пятки“ утолщены двойным слоем материала (1), образующего амортизационный слой против мозолей. Тонкий шов носка и легкая стяжка края создают отличный комфорт во время катания на лыжах. Высокая износостойкость и отличные термоизоляционные свойства. Сползанию носков препятствует конечная, не стягивающая, средней высоты оторочка (2). Участок, поддерживающий наклон вперед (3). Пятка и носок утолщены серебряным волокном (4).

2

906

txc

1

S | M | L | XL MERINO WOOL BB ACRYL - acrylic SILTEX - polypropylene POLYAMIDE LYCRA - elastan

2 3

900

620

30

TXC is a thick and high trekking sock made of triple-layer plush (1) containing merino wool, which is a unique natural material that generates heat when wet, thus providing excellent thermal insulation and moisture removing properties. A simple instep bond improves foot ventilation and overall heat balance (2). SILTEX – a polypropylene material containing silver ions which slow down bacteria and fungi growth, reduce unpleasant odours and maintain proper skin balance. The sock has been designed to provide better thermal insulation and protection against blisters. Protection zones (3) are fitted around the leg bending area and the Achilles‘ heel. TXC Silná zimní vyšší trekingová ponožka z trojvrstvého plyše (1), obsahující merino vlnu, což je unikátní přírodní materiál, který při navlhnutí generuje teplo, poskytuje vynikající tepelnou izolaci a odvod vlhkosti. Jednoduchá vazba nártu zlepšuje celkovou ventilaci nohy a zkvalitňuje celkovou tepelnou bilanci (2). Materiál SILTEX - polypropylene s obsahem iontů stříbra, které zpomalují růst bakterií a plísní, potlačuje nepříjemné pachy a udržuje rovnováhu pokožky. Ponožka je upravena pro zlepšenou ochranu proti puchýřům a tepelnou izolaci. V oblasti ohybu nohy a Achillovy paty je ochranná zóna (3)..

+5˚C 40˚F -35˚C -30˚F

SWH Merino is a wool ski sock fitted with a double-layer plush. Zones exposed to high stress such as the bottom, the toe and the Achilles‘ heel area are reinforced with a doublelayer material (1), which forms an absorption layer protecting the user from corns and calluses. A fine seam in the toe and a light hem grip provide excellent comfort during skiing. High resistance against wear and tear and excellent thermal insulation properties. A medium-high hem on the top prevents the sock from drifting down, while providing great comfort (2). Fitted with a special zone encouraging forward tilt (3). The heel and the toe areas are reinforced with silver fibres (4). SWH Merino vlněná lyžařská ponožka z dvouvrstvého plyše. Nejvíce zatěžované zóny chodidla, špičky, Achillovy paty jsou zesílené dvojitou vrstvou mateiálu (1), která tvoří tlumící vrstvu před otlaky. Jemný šev špičky a lehký svěr lemu poskytuje skvělý komfort při lyžování. Vysoká odolnost proti opotřebení a výborné termoizolační vlastnosti. Shrnování ponožky zamezuje koncový, středně vysoký lem který neškrtí (2). Zóna podporující dopředný náklon (3). Pata a špička je zesílena stříbrným vláknem (4).

1

+5˚C 40˚F

30% 30% 20% 15% 5%

WSM is a thick, high trekking winter sock made of double-layer plush (1) containing merino wool, which is a unique natural material that generates heat when wet, thus providing excellent thermal insulation and moisture removing properties. A simple instep bond improves foot ventilation and overall heat balance (2). The toe and the heel sections are reinforced with protection zones, which provide comfort when walking and long durability of the most stressed areas (3). Elastic is fitted around the instep area (4).

2

3

TXC - плотные зимние удлиненные трекинговые носки, из трехслойного плюша (1), содержащие мериносовую шерсть, уникальный природный материал, который при увлажнении генерирует тепло, является отличной теплоизоляцией и отводит влагу. Простая вязка на подъеме улучшает общую вентиляцию ноги и общий тепловой баланс (2). Материал SILTEX - полипропилен с содержанием ионов серебря, которые замедляют рост бактерий и плесеней, подавляют неприятные запахи и поддерживают благоприятное состояние кожи. Носки приспособлены для лучшей защиты от волдырей и для теплоизоляции. На изгибе ноги и „ахиллесовой пятки“ находится защитная зона (3).


Common wool, which has a fiber diameter of 30 microns, is uncomfortable for most people. The diameter of the fiber is directly proportional to the level of itching that you feel. Underwear made from merino wool with a fiber diameter of 18 – 22 microns is more comfortable then underwear made from regular wool, but it will still itch sometimes. WOOLSENS underwear is made from carefully selected SUPER FINE MERINO WOOL with a fiber diameter of only 16 microns. This is the finest merino wool that breeding farms produce at the moment. Choose the best from nature and enjoy the great properties of wool fibers without the itching.

Běžná vlna o průměru vlákna 30 mikronů je pro většinu lidí na dotek nepříjemná. Průměr vlákna je přímo úměrný pocitu škrábání či kousání vlny na Vaší kůži. Prádlo z Merino vlny o průměru vlákna 18 - 22 mikronů je příjemnější než prádlo z běžné vlny, ale občas cítíte, že Vás něco kouše. WOOLSENS prádlo je vyrobené z pečlivě vybrané SUPER FINE MERINO VLNY o průměru vlákna pouhých 16 mikronů. To je nejjemnější merino vlna, kterou chovatelské farmy v současné chvíli produkují. Vyberte si i Vy to nejlepší z naší přírody a využijte skvělých vlastností vlněných materiálů bez pocitu škrábání nebo kousání.

Обычная шерсть с диаметром волокна 30 микрон у большинства людей вызывает неприятные ощущения при прикосновении. Диаметр волокна прямо пропорционален ощущению зуда или царапания на Вашей коже. Белье из шерсти Merino с диаметром волокна 18 - 22 микрон более приятное, чем белье из обычной шерсти, но иногда Вы чувствуете, что Вас что-то кусает. Белье WOOLSENS изготовлено из тщательно выбранной шерсти MERINO „SUPER FINE“ с диаметром волокна всего 16 микрон. Это самая мягкая шерсть Merino, которую в настоящее время производят животноводческие фермы. Выберите и Вы самое лучшее от нашей природы и воспользуйтесь отличными свойствами шерстяных материалов без ощущения зуда и царапания.

Advantages of Merino wool: As soft as silk – The finest types of Merino wool (SUPER FINE) have threads with a fiber diameter of 16 micrometers (microns), i. e. 0,016 millimeter. For comparison: human hair has a diameter of 100 micrometers. Thermoregulatory ability – The woollen textile materials creates a microclimate on the body, which is means that in the winter it keeps you warm and in the summer it keeps you cool. Sweat transport – The surface of the wool fiber is hydrophobic, therefore it repels sweat. Sweat will evaporate, or if held back (for example by a layer of clothes), it will soak inside the fiber, which is by contrast hydrophile. The interior of wool fiber can hold up to 30% of its weight in moisture without the wool fabric feeling damp or clammy. Even fully damp fiber stays dry on touch and at the same time keeps its thermoregulatory ability. Permeability - woollen textile material is even permeable („breathing”) when worn under layers, this feature at the same time makes it possible to evaporate the moisture in the fiber quickly. Permeability is ensured by irregular surface structure of woollen fiber, which is formed by microscopic flakes. Antibacterial ability – The wool is composed of 90% protein (keratin), it binds itself harmful substances to itself including viruses and bacteria and limits their spreading and effect. Woollen clothes don‘t smell, even after multiple contact so you don’t have to wash them as often. Wool is non-allergenic – There are no noted allergic reactions to wool (what is sometimes called „ allergy“ is in reality when people with sensitive skin feel uncomfortable wearing wool with high micron thickness). Merino wool extra fine, and super fine (with 16 micrometers) has a soft as silk touch so that is even comfortable to the obstinate opponents of wool. Wool protects from UV radiation which many synthetic fibers can not do. Hollow staple – Merino wool is a natural hollow staple.

Přednosti Merino vlny: Jemný až hedvábný omak - nejjemnější typy Merino vlny (SUPER FINE) mají vlákna o průměru 16 mikrometrů (mikronů), tj. 0,016 milimetru. Pro srovnání: lidský vlas má průměr 100 mikrometrů. Termoregulační schopnost - vlněné textilní materiály vytvářejí na těle mikroklima, které zabraňuje rychlému průniku vnějšího klimatu k pokožce - ať již chladného v zimě (vlna „hřeje“) nebo horkého v létě (vlna „chladí“). Odvod potu - povrch vlákna je hydrofobní, odpuzuje pot. Pot se buď odpaří, nebo je-li zadržován (například další vrstvou oděvu), vsákne se dovnitř vlákna, které je naopak hydrofilní. Vnitřek vlákna vlny má schopnost absorbovat vlhkost až do 30% své váhy aniž by vlákno bylo cítit vlhké nebo studené . I plně „nasáté“ vlákno zůstává na omak suché a zároveň neztrácí nic ze své termoregulační schopnosti. Prodyšnost - vlněný textilní materiál je i v husté struktuře dobře prodyšný („dýchá“), Tato vlastnost zároveň umožňuje vlhkosti ve vláknech rychle se odpařovat. Prodyšnost je zajištěna nepravidelnou povrchovou strukturou vlněného vlákna, které je tvořené mikroskopickými šupinkami. Antibakteriální schopnost - vlna je tvořena z 90% z proteinu (keratin), váže na sebe škodlivé látky včetně virů a bakterií, omezuje jejich rozklad a množení. Vlněný oděv ani po několikanásobném užití nezapáchá. Popřípadě stačí vlněný oděv vyvětrat, čímž se případných pachů sám zbaví. Vlna je antialergení - nejsou známy žádné alergické reakce na vlnu (pozor nezaměňovat s tzv. „alergií“ na vlnu kdy se lidé s citlivou kůží cítí nepohodlně při nošení běžné vlny, která má velký průměr v mikronech). Merino vlna extra fine, případně super fine (se 16 mikrometry) má jemný téměř hedvábný omak, že nevadí ani zatvrzelým odpůrcům vlny. Vlna chrání před UV zářením - což mnohá syntetická vlákna nečiní vůbec či jen nedostatečně. Duté vlákno - ovčí vlna je přirozené duté vlákno.

Преимущества шерсти Merino: Мягкая, шелковистая на ощупь – диа-

метр волокон самых мягких типов шерсти Merino („SUPER FINE“) составляет 16 микрометров (микронов), т.е. 0,016 миллиметров. Для сравнения: диаметр человеческого волоса составляет 100 микрометров. Терморегулирующие свойства – шерстяные текстильные материалы создают на поверхности тела микроклимат, который предотвращает быстрое проникновение наружного воздуха к поверхности тела – холодного зимой (шерсть „греет“) или теплого летом (шерсть „охлаждает“). Отвод пота – поверхность волокон гидрофобная, отталкивает пот. Пот испаряется или задерживается (например, в другом слое одежды), впитывается внутрь волокна, которое, наоборот, является гидрофильным. Внутренняя часть волокна шерсти способна впитывать влажность до 30% своего веса, при этом не чувствуется, чтобы волокно было влажным или холодным. Даже полностью „пропитанное“ волокно остается сухим на ощупь и вместе с тем не теряет своих терморегулирующих свойств. Воздухопроницаемость – шерстяной текстильный материал и при плотной структуре обладает хорошей воздухопроницаемостью („дышит“). Данное свойство одновременно позволяет влаге из волокон быстро испаряться. Воздухопроницаемость обеспечивает неравномерная структура поверхности шерстяного волокна, которое образовано микроскопическими чешуйками. Антибактериальные свойства – шерсть на 90% состоит из протеина (кератина), связывает вредные вещества, включая вирусы и бактерии, ограничивает их распад и размножение. Шерстяная одежда даже после многократного использования не имеет запаха. В случае необходимости шерстяную одежду достаточно проветрить, чтобы возможные запахи исчезли сами. Шерсть антиаллергенна – нет сведений о каких-либо аллергических реакциях на шерсть (внимание, не путать с так наз. „аллергией“ на шерсть, когда люди с чувствительной кожей чувствуют дискомфорт при ношении одежды из обычной шерсти, с большим диаметром волокна в микронах). Шерсть Merino „extra fine“ или „super fine“ (16 микрометров) – мягкая, шелковистая на ощупь, поэтому ее могут носить даже заядлые противники шерсти.

31


160g light

100% MERINO wool 16MC

luk

16mc

1 100% merino wool

160 g/m2

16 microns

xXs - XS | s - M | l - xl

2

kukla 1. ploché švy „flatlock“ 2. anatomicky tvarované

6262

balaclava 1. flat seams „flatlock“ 2. anatomically formed

8080

Балаклава 1. Плоские швы „flatlock“ 2. Анатомическая форма 9090

9090

lox

16mc

1

160 g/m2

2

100% merino wool

16 microns

xXs - XS | s - M | l - xl

kukla 1. ploché švy „flatlock“ 2. anatomicky tvarované švy 3. možnost upravit na šálu balaclava 1. flat seams „flatlock“ 2. anatomically formed seams 3. opportunity to make a scarf

6262

Балаклава 1. Плоские швы „flatlock“ 2. Анатомические швы 3. возможность носить как шарф

8080 6262

9090

ruk

16mc

100% merino wool

160 g/m2

16 microns s - M | l - xl

Prstové rukavice

6262

8080

Finger gloves Фингер перчатки

8080

9090

32


260g double heavy

100% MERINO wool 16MC

wuk

16mc

260 g/m2

1 100% merino wool

16 microns

2

xXs - XS | s - M | l - xl

kukla 1. ploché švy „flatlock“ 2. anatomicky tvarované

6262

balaclava 1. flat seams „flatlock“ 2. anatomically formed

8080

Балаклава 1. Плоские швы „flatlock“ 2. Анатомическая форма 6262

9090

wox

16mc

1

260 g/m2

2

100% merino wool

16 microns

xXs - XS | s - M | l - xl

kukla 1. ploché švy „flatlock“ 2. anatomicky tvarované švy 3. možnost upravit na šálu balaclava 1. flat seams „flatlock“ 2. anatomically formed seams 3. opportunity to make a scarf

6262

Балаклава 1. Плоские швы „flatlock“ 2. Анатомические швы 3. возможность носить как шарф

8080 9090

9090

rok

16mc

100% merino wool

260 g/m2

16 microns s - M | l - xl

Prstové rukavice

6262

6262

Finger gloves Фингер перчатки

8080

9090

33


ANTIBACTERIAL

SILVER

X-STATIC® - 85% polyamide + 15% silver A polyamide fibre coated with a layer of pure natural silver. The best anti-microbial protection that will never fade out. X-Static® will continuously emit the silver ions to disintegrate the germs´ molecular structure eliminating by the same hydrogen in DNA. The germ unable to breathe will eventually die. Another unique property of X-Static® fibre is the ability to absorb static and electric discharges. Therefore, it is antistatic. There are more than 7 000 nerve ends on the sole, the body uses the nerves to emit electric signals. Since silver is best conductive of all elements, X-Static® will absorb the signals as well. As the electric discharges pass through silver, a magnetic field is formed around the sock and improves the blood circulation. X-STATIC-85% polyamid+15% stříbro polyamidové vlákno potažené vrstvou čistého přírodního stříbra. Nejlepší antimikrobiální ochrana, která nikdy nevyprchá. X-Static nepřetržitě uvolňuje ionty stříbra, které naruší molekulární strukturu bakterií, tímto eliminují vodík v DNA, bakterie nemůže dýchat a proto zaniká. Další ojedinělou vlastností vlákna X-Static je schopnost absorbovat statické a elektrické výboje, je tedy antistatický. Chodidlo obsahuje více než 7000 zakončení nervů, tělo používá tyto nervy k vysílání elektrických signálů, diky skutečnosti, že stříbro je nejvodivější prvek, X-Static absorbuje také tyto signály. Jakmile elektrické výboje prochází stříbrem, vytváří se kolem ponožky magnetické pole, které zlepšuje krevní oběh. Х-СТАТИК - 85 % ПОЛИАМИД + 15 % СЕРЕБРО Полиамидное волокно, покрытое слоем чистого серебра. Это – антимикробная защита постоянного действия. Х-СТАТИК непрерывно выделяет ионы серебра, которые разлагают молекулярные структуры бактерий, замещая собой водород в ДНК. Микроб, лишенный возможности дышать, неизбежно погибает. Другим уникальным свойством материала Х-СТАТИК является его способность поглощать статические и электрические разряды. Таким образом, он является антистатиком. На подошве ноги человека насчитывается более 7000 нервных окончаний, организм использует нервы в качестве проводника слабых электрических сигналов. Поскольку серебро является одним из наиболее лучших проводников, Х-СТАТИК поглощает и эти сигналы. Электрические разряды проходят через серебряную нить, вокруг носка образуется магнитное поле, которое способствует улучшению циркуляции крови.

ISOLFIL® - 100% polypropylene Premium quality Italian polypropylene yarn of Meraklon fibre. Its thermal conductivity is the lowest of all fibres and as a result it is the best in protecting the body from swings of temperature - it maintains a constant temperature. The moisture absorption coefficient of Isolfil® is the lowest of all and therefore it is able to take sweat outside the sock and thus to prevent any annoying feelings at any strain and weather. ISOLFIL -100% polypropylénová příze Italská polypropylenová příze z vlákna Meraklon světové kvality. Díky nejnižší termální vodivosti ze všech vláken, nejlépe chrání tělo před výkyvy teplot – udržuje tak jeho konstantní teplotu. Isolfil má nejnižší koeficient absorpce vlhkosti, díky tomu dokáže rychle odvádět pot vně pokožky a zabraňuje tak nepříjemným pocitům při jakékoliv námaze a počasí. ИЗОЛФИЛ® - ПРЯЖА ИЗ 100 % ПОЛИПРОПИЛЕНА Первоклассная итальянская полипропиленовая пряжа из волокон Мераклон. Теплопроводность этого материала одна из наиболее низких среди других искусственных волокон, поэтому он считается лучшим для защиты организма от перепадов температуры – изделия из ИЗОЛФИЛА помогают поддерживать постоянные температурные условия. Кроме того, он обладает исключительно низкими показателями влагопоглощения, и поэтому данное волокно способно быстро выводить влагу и пот на наружную поверхность носка и предотвращать все неприятные ощущения при любых физических нагрузках и погодных условиях.

ISOLWOOL® - 50 % polypropylene + 50% wool A perfect half-and-half combination of Merino wool Meraklon polypropylene. It enhances mechanical resistance of wool. The socks made of the material are admirable for resistance and at the same time, for exceptional heat comfort. Socks made of ISOLWOOL® are as much as five times more resistant than sock of 100% wool. Thermal protection is very high owing to the Meraklon polypropylene insulation capacity and the structural properties of wool. The combination is a guarantee of an ideal body temperature even under the severest climatic conditions. ISOLWOOL-50 % polypropylén + 50% vlna Dokonalá kombinace 50% Merino vlny a 50% polypropylénu Meraklon. Zlepšuje mechanickou odolnost vlny. Ponožky vyrobené z tohoto materiálu vynikají obdivuhodnou odolností a zároveň výjimečným tepelným komfortem. Ponožky vyrobené z ISOLWOOLu jsou až 5 krát odolnější než 100% vlněné ponožky. Velmi vysoká tepelná ochrana díky izolační schopnosti polypropylénu Meraklon a strukturálním vlastnostem vlny. To zaručuje ideální teplotu pro tělo i v nejhorších klimatických podmínkách. ИЗОЛВУЛ® - 50 % ПОЛИПРОПИЛЕН + 50 % ШЕРСТЬ Превосходное сочетание пряжи из натуральной шерсти овецмериносов и полипропиленового волокна Мераклон, которое существенно усиливает стойкость шерстяной пряжи к механическому воздействия. Носки из материала ИЗОЛВУЛ отличает завидная износоустойчивость (по этому показателю они в пять раз превосходят аналогичные образцы из чистой шерсти) и, одновременно, исключительный тепловой комфорт. Исключительная термозащита этого материала обусловлена высокими термоизолирующими характеристиками полипропиленовых волокон Мераклон в сочетании с известными структурными свойствами натуральной шерсти. Эта комбинация двух материалов гарантирует сохранение идеальной температуры тела даже в самых жестких климатических условиях.

COOLMAX® - 100% shaped polyester Special four-duct polyester fibre is water-repellent, non-absorbing and it will take any moisture from the sock to the upper layer of the material very fast. There, Coolmax® will take the moisture in form of vapour (by evaporation) away very quickly, more quickly than other fabrics, thus regulating the body temperature. The excellent permeability of the fibre will provide for the thermoregulation effect of the LASTING high-performance socks. In result, the performance and comforts of a sportsman are getting improved. COOLMAX – 100% tvarovaný polyester Speciální čtyřkanálkové polyesterové vlákno je vodoodpudivé, nenasákavé a velmi rychle odvádí tělesnou vlhkost z pokožky do horní vrstvy materiálu. Tam CoolMax, rychleji než jiné textilie, odvádí vlhkost ve formě páry (odpařováním) a reguluje tělesnou teplotu. Excelentní vzdušnost vlákna zajišťuje termoregulační efekt funkčních ponožek LASTING a tím zlepšuje výkon a pohodlí sportovce. КУЛМАКС® - 100% ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР Специальное волокно из полиэстера с четырьмя воздушными капиллярными каналами отталкивает воду, не впитывает ее и быстро отведет влагу от поверхности кожи в носке на внешнюю сторону изделия. Там КУЛМАКС захватит влагу в виде пара и за счет естественного испарения выведет ее в атмосферу значительно быстрее, чем любой другой материал, регулируя таким образом температуру тела. Отличная способность материала транспортировать влагу и не намокать при этом обеспечивает высокие терморегуляционные свойства верхних моделей носков ЛАСТИНГ для спортсменов-профессионалов.

SILTEX - 100% polypropylene microfabric As much as four times the amount of microfibres enhances the utility values of MX1 fibre. The absorbing capacity of polypropylene composition structure is near zero and owing to the maximum number of microfibres, outstanding characteristics regarding the moisture transport is guaranteed. An unimaginable number of air ducts provides for an ideal heat climate. The ducts give perfect heat protection. SILTEX – 100% polypropylén mikrovlákno Speciální polypropylenové vlákno modifikované antibakteriálním aditivem na bázi biogenních iontů stříbra, které brání množení bakterií a plísní. Redukuje nepříjemné pachy a udržuje bio rovnováhu pokožky při sportu. Rychle odvádí pot od pokožky. силтекс® - 100 % ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ВОЛОКНО Искусственное волокно, обладающее чрезвычайно низкой способностью впитывать влагу. Вместе с тем, благодаря исключительно гладкой поверхности, волокна обеспечивают за счет капиллярного эффекта максимально быстрый и эффективный отвод выделяемой организмом влаги от тела. Ваша кожа останется сухой даже при повышенных физических нагрузках. Волокно Комтекс отличается низкой удельной теплопроводностью, что позволяет поддерживать идеальный тепловой режим ваших носков даже в условиях низких температур.


čr/sr en/ru

00420 355 327 552 / b2b@lasting.eu 00420 355 327 553 / export@lasting.eu

order / pre-order stock servis

UKRAINE GORGANY COM LTD. Muchna str. 42/1a Lviv 79014 UKRAINE Tel: +38 032 240 30 14 wholesale@gorgany.com

SPAIN Tim Sport SL Pepa Borja Pol. Valdeconsejo C/Aneto 15A nave 10 50410 Cuarte de Huerva Zaragoza Tel: 976149238

STEEL & SPORT´S HANDELSVERTRETUNG Kay Eckardt Schwandorfer Str. 14 90518 Altdorf GERMANY kayeckardt@freenet.de eckardtkay@googlemail.com Tel: +4909187804703

FINLAND ASELIIKE MARKUS REMES OY Pappilantie 2 FIN-90460 OULUNSALO Tel.: + 358 8 520 99 99 Fax.: +358 8 520 99 19 markus.remes@remes.fi www.remes.fi

Men‘s | Pánské

GREECE MV TRADE.GR Vasilis Kokkotis 1 st Km Kalavrita- Mega Spileo Nat. Road 25001 Kalavrita Greece Mobile: +37 259 294 941 +30 269 202 9219 Web: www.mvtrade.gr info@mvtrade.gr

JAPAN LOVETT Corp, 2-22-14 Sugano Ichikawa, Chiba 272- 0824 Tel.: +81 47 326 2957 Fax: +81 47 326 7565 info@lovett-corp.com LITHUANIA UAB Baltijos Arsenalas Puodziu 2 – 2 LT- 44288 KAUNAS Tel.: +370 63460743 Fax: +370 837407756 info@arsenal.It www.aic.It www.arsenal.It

HUNGARY EUROGLOBE KFT Széchenyi u. 21. 3525 Miskolc Tel.: +36 46 320 194 euroglobe@t-online.hu

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Height | Výška postavy

160-162

164-166

168-170

172-174

176-178

180-182

184-186

188-190

Chest perimeter | Obvod hrudníku

78-80

84-86

90-92

96-98

102-104

108-110

116-120

126-130

Waist perimeter | Obvod pasu

62-64

68-70

74-76

80-82

86-88

92-94

100-104

110-114

Hip perimeter | Obvod boků

80-82

86-88

92-94

98-100

104-106

110-112

118-122

128-132

Inside leg length | Vnitřní délka nohavice

73

74

76

77

79

81

82

83

Women‘s | Dámské

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

Height | Výška postavy

152-154

156-158

160-162

164-166

168-170

172-174

176-178

Chest perimeter | Obvod hrudníku

76-78

82-84

88-90

94-96

98-100

104-106

110-114

Waist perimeter | Obvod pasu

50-52

56-58

62-64

70-72

76-78

82-84

90-94

Hip perimeter | Obvod boků

78-80

84-86

90-92

96-98

102-104

108-110

116-120

Inside leg length | Vnitřní délka nohavice

70

71

72

74

75

77

78

Socks | Ponožky

xxs

XS

S

M

L

XL

cm

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

31-33

EU

24-28

29-33

34-37

28-41

42-45

46-49

US

7-9

10-1

2-4

5-7

8-10,5

11-13

Size measurements in these charts are approximate only. Each article has specific with its assignment and material properties (e.g. Elasticity). Alle measurements are in centimeters. Velikostní rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou přibližné míry. Každý výrobek je specifický svým zaměřením a vlastnostmi materiálu (např. pružnost). Všechny rozměry jsou v centimetrech. Design by Team Lasting Created by Vít Kutiš


LASTING SPORT s.r.o. CZECH REPUBLIC Mรกnesova 1170, 356 05 SOKOLOV Tel: +420 352 628 313 Fax: +420 352 628 814 e-mail: info@lasting.eu

www.lasting.eu

Profile for Vít Kutiš

Lasting catalog Hunting  

Lasting catalog Hunting  

Profile for vellever
Advertisement