Issuu on Google+

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou Odbor kriminálnej polície Bánovce nad Bebravou 02.03. 2012

Adresát: Týždenník: Tempo, Europrofit, Televízia: BTV MsÚ Bánovce n/B,ObÚ a OÚ v okrese Vec Krádež PHM - – zverejnenie oznamu

Policajný zbor SR v čase po zvýšení ceny PHM zaznamenal zvýšený výskyt krádeže nafty. Výnimkou nie je ani kraj Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou. Z uvedeného dôvodu Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín a Okresné riaditeľstvo PZ v Bánovciach nad Bebravou sa na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie obracia na občanov s nasledovným oznamom : V mesiaci január a február 2012, bol v okrese Bánovce nad Bebravou resp. v kraji Trenčín zaznamenaný vysoký počet krádeže nafty. Predmetom záujmu páchateľov je nafta z autobusov, ťažkých pracovných strojov ako aj nákladných motorových vozidiel. Páchatelia vykonávajú krádeže kvalifikovaným spôsobom hlavne v neskorých večerných resp. ranných hodinách najčastejšie v čase od 23.00 hod. do 04.00 hod. Na prečerpávanie nafty používajú špeciálne upravené prečerpávacie zariadenia zabudované v malých nákladných dodávkových vozidlách ako napr. Picap, Ducato a pod..., pričom im na prečerpanie niekoľko stoviek litrov postačí len niekoľko minút. Z uvedeného dôvodu v prípade zistenia akýchkoľvek informácii ku krádeží prípadne distribúcii kradnutej nafty, Vás prosíme o poskytnutie týchto informácii osobne, písomne na KR PZ, OR PZ, alebo telefonicky ( pozn. aj anonymným spôsobom do Schránky dôvery ) na tieňovú linku 158, prípadne na tel. číslo 0961 21 3755, 0961 21 3300. Za zverejnenie oznamu ďakujeme.

pplk. Mgr. Miloš Šagát riaditeľ okresného riaditeľstva PZ


Kradez PHM