Page 1

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou Odbor kriminálnej polície Bánovce nad Bebravou 02.03. 2012

Adresát: Týždenník: Tempo, Europrofit, Televízia: BTV MsÚ Bánovce n/B,ObÚ a OÚ v okrese Vec Krádež PHM - – zverejnenie oznamu

Policajný zbor SR v čase po zvýšení ceny PHM zaznamenal zvýšený výskyt krádeže nafty. Výnimkou nie je ani kraj Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou. Z uvedeného dôvodu Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín a Okresné riaditeľstvo PZ v Bánovciach nad Bebravou sa na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie obracia na občanov s nasledovným oznamom : V mesiaci január a február 2012, bol v okrese Bánovce nad Bebravou resp. v kraji Trenčín zaznamenaný vysoký počet krádeže nafty. Predmetom záujmu páchateľov je nafta z autobusov, ťažkých pracovných strojov ako aj nákladných motorových vozidiel. Páchatelia vykonávajú krádeže kvalifikovaným spôsobom hlavne v neskorých večerných resp. ranných hodinách najčastejšie v čase od 23.00 hod. do 04.00 hod. Na prečerpávanie nafty používajú špeciálne upravené prečerpávacie zariadenia zabudované v malých nákladných dodávkových vozidlách ako napr. Picap, Ducato a pod..., pričom im na prečerpanie niekoľko stoviek litrov postačí len niekoľko minút. Z uvedeného dôvodu v prípade zistenia akýchkoľvek informácii ku krádeží prípadne distribúcii kradnutej nafty, Vás prosíme o poskytnutie týchto informácii osobne, písomne na KR PZ, OR PZ, alebo telefonicky ( pozn. aj anonymným spôsobom do Schránky dôvery ) na tieňovú linku 158, prípadne na tel. číslo 0961 21 3755, 0961 21 3300. Za zverejnenie oznamu ďakujeme.

pplk. Mgr. Miloš Šagát riaditeľ okresného riaditeľstva PZ

Kradez PHM  

Oznam OR PZ BN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you