Page 1

A COSTUREIRA

ABRIL luns 1

2

8 15 22 31

martes mércores xoves

29

3

4

9

10

11

16

17

23 30

24

18 25

venres 5 12 19 26

sábado domingo 6 13 20 27

7 14 21 28


Herramientas ●

Aguja

jabón

Tijeras

Tela

lana

Alfiler

merceria

Dedal

plancha

Maquina de coser

cremalleras

Botones

Hilo

Cinta metrica

ovillo


vocabulario ●

Agulla

Xabón

Tixeiras

Bola

Tela

pin

Tenda de miunezas

Dedal

Ferro

Maquina de costura

Botóns

Fío

Cinta metrica

ziperes


refranes â—?

Costurera sin dedal, hace poco y lo hace mal.


Narracion ●

Un día soleado unha asociacion de costureiras estaba facendo ropa para cen nenos e mil nenas e quedaronse se lá as agullas se romperon e non tiñan dedais e como di o refran “costureira sen dedal cose pouco e cose mal”asi que tiñan que comprar maquiñas de coser, agullas, lá e ovelos. Pero... Non tiñan cintas metricas, planchas nin botons ¡Tiñan que ir a tenda de minuezas para comprar todo iso! Ao final o conseguiron grazas as maquiñas de coser.

costureras  

un trabajo sobre las costureras en gallego