Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb Sveučilišni diplomski studij – Menadžerska informatika

DigiTic Online prodaja digitalnih karata

Autori: Velimir Horvat 0067376869 Sanja Mađer

0067403596

Mentor: mr. sc. Božidar Jaković Kolegij: Elektroničko poslovanje

Zagreb, ožujak 2013.


SADRŽAJ 1.

UVOD ................................................................................................................................ 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.

PREDMET I CILJ RADA ........................................................................................................................... 4 IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA ......................................................................................... 4 SADRŽAJ I STRUKTURA RADA................................................................................................................ 4 KRATKI OPIS POSLOVNOG MODELA ....................................................................................................... 5

STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA ........................................................................... 6 2.1. MISIJA .................................................................................................................................................. 6 2.2. VIZIJA ................................................................................................................................................... 6 2.3. CILJEVI PROJEKTA................................................................................................................................. 7 2.3.1. Kratkoročni ciljevi........................................................................................................................... 7 2.3.2. Dugoročni ciljevi ................................................................................................................................ 7 2.3.3. Balanced Scorecard (BSC) .................................................................................................................. 7

3.

POSLOVNI MODEL ....................................................................................................... 9 3.1. 3.2. 3.3.

4.

DETALJAN OPIS POSLOVNOG MODELA................................................................................................... 9 VRIJEDNOSTI (PONUDA) POSLOVNOG MODELA ................................................................................... 10 ORGANIZACIJA PROJEKTA ................................................................................................................... 11

INOVACIJE ................................................................................................................... 12 4.1. POPIS INOVACIJA PROJEKTA ................................................................................................................ 12 4.2. OPIS INOVACIJE KOJE PROJEKT SADRŽI ............................................................................................... 12 4.2.1. QR kod........................................................................................................................................... 12 4.2.2. Smartphone aplikacija................................................................................................................... 13 4.2.3. GPS ............................................................................................................................................... 13 4.2.4. E-plačanje, m-plačanje ................................................................................................................. 14

5.

MODELI STVARANJA PRIHODA ............................................................................ 15 5.1. POPIS MODELA STVARANJA PRIHODA .................................................................................................. 15 5.2. OPIS SVAKOG POJEDINOG MODELA ..................................................................................................... 15 5.2.1. Plaćanje po kliku ........................................................................................................................... 15 5.2.2. Sponzorstva ................................................................................................................................... 15 5.2.3. Provizija ........................................................................................................................................ 16

6.

KLIJENTI ....................................................................................................................... 17 6.1. 6.2. 6.3.

POSLOVNI SUBJEKTI (PRUŽATELJI USLUGA) ........................................................................................ 17 KORISNICI USLUGA ............................................................................................................................. 17 TRŽIŠTA I JEZICI PORTALA DIGITIC ..................................................................................................... 18

7.

PARTNERI ..................................................................................................................... 19

8.

KONKURENCIJA ......................................................................................................... 21 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

9.

EVENTIM.HR, ULAZNICE.HR................................................................................................................ 21 ENTRIO.HR .......................................................................................................................................... 21 UHODANI SUSTAVI PRODAJE PRIJEVOZNIH KARATA ............................................................................ 22 PREGLED KONKURENCIJE .................................................................................................................... 22

WEB HOSTING I DOMENE ....................................................................................... 23 9.1. 9.2.

WEB-HOSTING .................................................................................................................................... 23 DOMENE ............................................................................................................................................. 25

10. CMS SUSTAVI ............................................................................................................... 26 10.1.

POPIS MOGUĆIH CMS SUSTAVA ZA PROJEKT ...................................................................................... 26

2


10.2.

CMS SUSTAV U NAŠEM PROJEKTU ...................................................................................................... 26

11. MARKETINŠKI PLAN ................................................................................................. 27 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

MARKETINŠKI PLAN PROJEKTA ........................................................................................................... 27 KLJUČNE RIJEČI PROJEKTA .................................................................................................................. 29 GOOGLE ADWORDS OGLAS ................................................................................................................ 29 OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ........................................................................................ 30 STRATEGIJA MARKETINŠKE KOMUNKACIJE ......................................................................................... 32

12. MOBILNE TEHNOLOGIJE ........................................................................................ 33 12.1. 12.2. 12.3.

MOBILNA APLIKACIJA 1 – VERZIJA „KUPAC“ ...................................................................................... 33 MOBILNA APLIKACIJA 2 – VERZIJA „PARTNER“ .................................................................................. 37 MOBILNA APLIKACIJA 3 – VERZIJA „KIOSK“ ....................................................................................... 37

13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE ............................................................................................ 39 13.1. 13.2. 13.3.

FACEBOOK .......................................................................................................................................... 39 LINKEDIN ........................................................................................................................................... 40 TWITTER ............................................................................................................................................. 42

14. SWOT ANALIZA .......................................................................................................... 43 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA ................................................................. 45 16. WEB STRANICE PROJEKTA .................................................................................... 46 16.1. 16.2.

STRUKTURA WEB STRANICE PROJEKTA .............................................................................................. 46 OPIS STRUKTURE WEB STRANICA PROJEKTA ...................................................................................... 47

17. ZAKLJUČAK ................................................................................................................. 49 18. POPIS LITERATURE ................................................................................................... 50 19. POPIS WEB LINKOVA ................................................................................................ 51 20. POPIS SLIKA ................................................................................................................. 52 21. ŽIVOTOPIS AUTORA ................................................................................................. 53 21.1. 21.2.

SANJA MAĐER .................................................................................................................................... 53 VELIMIR HORVAT ............................................................................................................................... 55

22. SAŽETAK ....................................................................................................................... 57 23. PRILOZI ......................................................................................................................... 58

3


1. UVOD U nastavku uvodnog dijela ćemo opisati predmet i cilj rada, izvore podataka i metode njihovog prikupljanja, te sadržaj i strukturu rada. Također, dat ćemo i kratak pregled poslovnog modela.

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet rada je izrada internetskog portala DigiTic, koji svojim sadržajem i aktivnim sudjelovanjem korisnika predstavlja mjesto susretanja ponude i potražnje za prijevoznim kartama ili ulaznicama na razne kulturne, sportske, glazbene i druge događaje. Cilj rada je stvoriti takav internetski portal koji će pružiti uslugu s visokom dodanom vrijednošću kako bismo klijentu osigurali ne samo kartu/ulaznivu, već i uštedu vremena primjenom suvremenih metoda elektroničkog poslovanja. Na temelju tih konkurentskih prednosti želimo biti prvi izbor klijenata te tako osigurati kontinuirani rast udjela na regionalnom tržištu.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Većina podataka temeljit će se na idejama, znanju i domišljatosti autora ovog rada,dok je većina izvora podataka prikupljena na web-u, kao i u okviru literature na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u okviru kolegija Elektroničko poslovanje, Strateški menadžment i Marketing.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Nakon početnog definiranja misije, vizije i ciljeva projekta opisat ćemo poslovni model, te inovacije projekta po kojima ćemo se razlikovati od konkurenata. Inovacije su vrlo važne, jer ćemo njima omogućiti korisnicima neke nove opcije vezane uz online kupoprodaju karata. Definirat ćemo modele stvaranja prihoda, odrediti klijente, partnere i konkurente. Objasnit 4


ćemo naš izbor web hostinga i domene, te CMS sustav. Izradit ćemo marketinški plan te mobilnu aplikaciju koja će biti povezana sa web stranicom. Web 2.0 tehnologije su u današnjem svijetu vrlo važne, jer pomažu pri oglašavanju. U obzir ćemo uzeti Facebook, LinkedIn i Tweeter. Na kraju ćemo definirati i SWOT analizu, troškove pokretanja projekta, te opisati i prikazati web stranice projekta.

1.4.

Kratki opis poslovnog modela

Sustav za digitalizaciju putničkih karata i ulaznica putem web-a temeljen na QR kodu, tj. upotrebi smartphone uređaja. Omogućit će kupnju karata preko interneta, bez potrebe za korištenjem bilo kakvog papira i čekanja u redu. Ponuda je široka, i pokriva sve: od ulaznica za razne događaje poput koncerata, muzeja, utakmica, klubova itd., do prijevoznih karata ZET-a, HŽ-a, autobusnih i sličnih karata. Kako će se posao temeljiti na distributerstvu, prednosti za prodavača su raspolaganje podacima koji se mogu koristiti za potrebe CRM-a.

5


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1.

Misija Naša je misija pružiti brz, točan i nadasve pouzdanu kupovinu prijevoznih karata i

ulaznica uz visoku dodanu vrijednost na području cijele Hrvatske i ostalih zemalja regije. Našim klijentima želimo pružiti vrhunsku uslugu uz potpunu posvećenost njihovim jedinstvenim željama i potrebama. Našim partnerima želimo osigurati najveći mogući povrat investicija.

Želimo pružiti superiornu uslugu onim pojedincima koji su navikli na poseban način ophođenja, ali i življenja. Svrha nam je zadovoljiti potrebe ljudi koji su navikli na udobnost svoga doma i vrijednost slobodnog vremena i koji jednostavno žele nešto „bolje“. Portal će pružiti svim svojim korisnicima kupovinu bez imalo stresa, pružajući im podršku, informacije i izbor društvenog događaja ili načina putovanja, a sve to kroz kontinuirano praćenje trendova, te moderno i ekološki prihvatljivo poslovanje bez papira, uz maksimalnu uštedu. „DigiTic“ nije izolirani entitet, on je dio većeg sustava, odnosno sastavni je dio okoline u kojoj djeluje. S tim u vidu jasno je zašto želimo opravdati povjerenje naših partnera te privući nove pružajući im adekvatan, stalan i rastući povrat na ulaganje.

2.2.

Vizija Biti vodeći regionalni internetski portal za naše klijnete i partnere.

„DigiTic“ prepoznao je potrebu za pružanjem informatizirane prodaje karata/ulaznica svim partnerima koji žele sigurnog i tehnološki osvještenog distributera; te informatizirane kupnje svima koji žele potpuniji, osobniji i kvalitetniji pristup kupovini nego li je to uobičajeno u ostalim poduzećima. Naša je vizija jasna i realna – temelji se na prepoznatoj tržišnoj prilici, vrijednostima koje se njeguju u poduzeću te ponudom vrhunske usluge.

6


2.3.

Ciljevi projekta

Ciljeve portala razvrstavamo na one kratkog i dugog roka, a njihov popis i način ostvarenja prikazujemo u BSC-u.

2.3.1. Kratkoročni ciljevi U kratkom roku, za razdoblje od jedne godine vrlo važno je potaknuti uspješnosti projekta. Zbog toga prvenstveni cilj je postići posjećenost web stranice od minimalno 10,000 posjeta mjesečno, zatim minimalno 50 do 100 novih korisnika mjesečno, u prvih mjesec dana poslovanja minimalno 20 partnera po kategoriji, a kasnije 3 do 5 novih mjesečno, te proširiti ponudu portala na prostor cijele Republike Hrvatske.

2.3.2. Dugoročni ciljevi Dugoročni je cilj „DigiTic“-a omogućiti prodaju koji se temelji na vrhunskoj kvaliteti, pouzdanosti te prilagođavanju svakom pojedinom klijentu. Cilj nam je pružiti uslugu s visokom dodanom vrijednošću kako bismo klijentu osigurali ne samo proizvod, već i nezaboravno iskustvo. Na temelju tih konkurentskih prednosti želimo biti prvi izbor klijenata te tako osigurati kontinuirani rast udjela na regionalnom tržištu. Cilj nam je poslovna izvrsnost u svakom pogledu što, osim želja klijenata, uključuje i potrebe partnera i zaposlenika poduzeća, na čijem ćemo usavršavanju kontinuirano raditi. 2.3.3. Balanced Scorecard (BSC) FINANCIJE: PODRUČJA ulaganja profitabilnost upravljanja imovinom rast prihoda razvoj poslovanja

STRATEŠKI CILJEVI povrat od uloženog kapitala 2-3% godišnje iskorištenost kapaciteta oglašavanja >60% rast prihoda od pružanja osnovne usluge; rast prihoda od provizija za pružanje dodatnih sadržaja (putem outsourcinga) Povečanje broja partnera

MJERE USPJEŠNOSTI stopa povrata na uloženi kapital ROA % promjena prihoda broj novih partnera

7


KUPCI: PODRUČJA stvaranje pozitivnog imidža

STRATEŠKI CILJEVI razvoj branda 70% klijenata ponovno koristi uslugu;

zadovoljstvo klijenata visoka razina kvalitete usluge povećanje broja klijenata

25% novih klijenata godišnje

MJERE USPJEŠNOSTI index praćenja imidža broj klijenata koji ponovno koriste uslugu; 90% anketiranih klijenata ocjenjuje uslugu izvrsnom broj novih klijenata

INTERNI PROCESI: PODRUČJA

STRATEŠKI CILJEVI

MJERE USPJEŠNOSTI

razvoj informacijskog sustava

uspostaviti visoko automatiziran i sofisticiran informacijski sustav

broj pogrešaka u sustavu <5%

sustav naplate

brza i efikasna naplata potraživanja

broj dana do naplate; broj pogrešaka <2%

customer relationship management

uspostaviti mehanizme CRM-a

uspješno razvijen CRM

UČENJE I RAZVOJ ZAPOSLENIKA: PODRUČJA ulaganje u znanje zaposlenika sustav nagrađivanja organizacijska klima

STRATEŠKI CILJEVI vrhunski obrazovani zaposlenici; uspostaviti sustav cjeloživotnog obrazovanja visoko motivirani zaposlenici; dobre performanse zaposlenika aktivno sudjelovanje zaposlenika u razvoju poslovanja

MJERE USPJEŠNOSTI 50 sati edukacije godišnje % zadovoljstva zaposlenika; visina beneficija prosječan broj prijedloga zaposlenika >2

8


3. POSLOVNI MODEL Poslovni model poduzeća je plan ili dijagram načina na koji ono konkurira, kako koristi resurse, stvara odnose i veze te stav prema kupcima i oblikuje vrijednosti koje ga održavaju na razini u kojoj ostvaruje profit. On uključuje sve aktivnosti koje definiraju načine na koje poduzeće konkurira ostalima na tržištu.1

3.1.

Detaljan opis poslovnog modela

Nove informacijske tehnologije mijenjaju navike i ponašanje pojedinaca, ali i samu strukturu društvene zajednice, kako na globalnoj tako i na lokalnoj razini. Zbog povećanja vlastite konkurentske sposobnosti svako poduzeće treba utvrditi svoju stratešku poziciju u odnosu na neposredne kupce. One tvrtke u kojima je od proizvođača do krajnjeg potrošača uspostavljen visok stupanj informatiziranosti, dugoročno će ostvariti veći poslovni učinak po pojedinom sudioniku tvrtke, ali i na razini tvrtke kao cjeline. Usvajanjem koncepta elektroničkog poslovanja kompanija ima nove mogućnosti za što bolje korištenje šansi iz okruženja koristeći Internet tehnologije, uključujući se u virtualne alijanse. Suvremeno poslovanje je nezamislivo bez Interneta kao poslovnog integratora i multimedijalnog resursa koji, povećava efikasnost, skraćuje tok procesa komunikacije, jednom riječju - mijenja suštinu upravljanja i poslovanja kompanije, te jača i učvrščuje konkurentski položaj kompanije. «Mobilni svijet-danas je radno mjesto ondje gdje su telefon i kompjuter. Mobilna telefonija i bežična komunikacija razbijaju sve prostorno vremenske barijere. Ujutro trgujemo kapitalom preko Londonske burze, šest sati kasnije uključujemo se na onu New Yorku, osam sati iza toga na Tokijsku, a kad nam dojadi, vratimo se ponovno na Londonsku.»2 Sustav za digitalizaciju putničkih karata i ulaznica, temeljen na QR kodu, tj. upotrebi smartphone uređaja nama se čini kao dobar odgovor na postojeću razinu tehnološkog razvoja u zemlji i zahtjeva nove genracije. Omogućit će kupnju karata preko interneta, bez potrebe za korištenjem bilo kakvog papira i čekanja u redu. Ponuda je široka, i pokriva sve: od ulaznica za razne događaje poput koncerata, muzeja, utakmica, klubova itd., do prijevoznih karata 1

Dabić, M. (2008) Poslovni model i rizici, predavanje; preuzeto sa http://web.efzg.hr/dok/med/mdabic/poduzetnistvo%20predavanja/7.%20Rizici.pdf 2 Srića Velimir, Hrvatska 2020, Profil Multimedija i Delfin razvoj managementa, 2010.god., str.184

9


ZET-a, HŽ-a, autobusnih i sličnih karata. Kako će se posao temeljiti na distributerstvu, prednosti za prodavača su raspolaganje podacima koji se mogu koristiti za potrebe CRM-a. Inovacije korištenje koje je interesantno naglasiti su upotreba QR koda kao nadomjestak papirnate karte, mogučnost kupovine bilo gdje upotrebom smartphone aplikacije,no također kupnja i prodaja karata putem weba. Kako bi to bilo još interesantnije našim klijentima omogućit ćemo i GPS praćenje lokacije vlaka, autobusa ili tramvaja; te njegovu mogućnost prilagodbe za ulaznice na naćin da će kupac moći potražiti lokaciju događaja na svom računalu ili smartphone-u, pa ćak i zatražiti da ga ono odvete do istoimene lokacije pomoću GPS navigacije, svima poznate u upotrebi putovanja!

3.2.

Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela

Portal DigiTic.org temelji se na distributerstvu tako što nudi ponuđačima mogućnost besplatnog uzimanja svog online promotivnog prostora koje bi zadovoljilo njihove potreba za oglašavanjem i pouzdanim distributerom preko kojeg će prodavati. Takav način reklamiranja i pružanja informacija bolje se prihvača od strane potrošaca, te izaziva veču stimulativnu reakciju za kupovinom ili posjedovanjem proizvoda. Svaki kupac dobiva pravo na korištenje našeg Centra za podršku, te putem E-maila ili telefona, omogućeno im je dobiti potrebna upustva, savjete i odgovore, te pomoć da riješe eventualne probleme. S druge strane kupcima, tj. korsinicima portala nudi se širok izbor ponude. Svaki kupac dolaskom na stranicu ima mogučnost izbora između kupovine prijevoznih karta ili onih određenog događaja. Ovisno o tom izboru nudi mu se daljnja filtracija (događaj prema filteru-vrsta događaja, datum, cijena, favorit, alfabetički itd., te prijevoz prema filteru- cijena i način prijevoza). Na takav način stvaramo jednostavnog upotrebe stranice, i eliminiramo nepotrebne informacije za kupca. Ukoliko kupac nema unaprijed određenu želju, na našoj „Home page“ stranici nalazit će se oni događaji za kojima je izražen veći interes mjeren prema broju klik-ova i broju prodanih karata.

10


Registrirani članovi (kategorija Loyality) sakupljaju bodove kroz kupovinu koje mogu mijenjati za određeni iznos novca koji će biti umanjen pri idućoj kupovini, a omogućena im je i veća interakcija sa stranicom kao na primjer opcija Favorit koja predstavlja mogučnost označavanja događaja kao favorita, zbog lakšeg pronalaženja pri idućem posjetu stranice. Last minute ponuda sa jeftinijim cijenama, kao i jeftinije cijene za one koji će kupovinu obaviti znatno ranije.

3.3.

Organizacija projekta

Podzeće Digitalne arte d.o.o. dijeli djelatnost na: 

Glavna djelatnost : Prodaja karata i ulaznica na vlastitom

internet portalu

DigiTic.org, kao središnje mjesto poslovanja tvrtke. 

Sporedna djelatnost: Distrubuterstvo pružanjem oglasnog prostora parterima.

Projektom stvaranja portala DigiTic.org upravljaju: 

Uprava - zadužena za koordinaciju odjela, strateške odluke, te planiranje.

Odjel IT - zapošljava osobu koja je specijalizirala izradu web stranica. Ta osoba je prošla čitavu obuku kako bi usavršila svoj posao. Na ovaj način je izbjegnut trošak izrade web portala. IT se dakako brine i o održavanju web portala.

Odjel marketinga ( podijeljen na dva sektora) - Jedan pronalazi partnere i sklapa ugovore s njima, a drugi brine o načinima oglašavanja, organizira nagradne igre, itd.

Odjel za računovodstvo i financije - zadužen za e-plaćanje i za sklapanje ugovora sa partnerima. Dakle, brine se za sve financijske aspekte poslovanja poduzeća .

Korisnički servis - pruža korisnicima podršku, informacije, savjetovanje i sl.

B2B odjel – zaprima zahtjeva postoječih i novih partena, riješava poslovne dogovore se partnerima, informira i obavještava partnere. Pronalazi način širenja partnerstva, privlačenje što večeg broja partnera na aktualizaciju poslovanja na našem portalu.

11


4. INOVACIJE Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koji donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Pojam inovacije može se koristiti u širem, te u užem smislu. Osobito je važna uloga inovacija u poduzetništvu, pa se poduzetništvo i definira kao trajno nastojanje da se traženjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit. U uvjetima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta tvrtke koje ne inoviraju, one stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje.

4.1.

Popis inovacija projekta

Naš projekt pokrivat će i sljdeće inovacije: 

korištenje QR koda

smartphone aplikacija

GPS

E-plačanje, m-plačanje

4.2.

Opis inovacije koje projekt sadrži

4.2.1. QR kod Umijesto ispisa karte, ili odlaska u neku poslovnicu radi podizanja iste, mi poslujemo kroz primjenu OR koda. QR kodove može očitati svaki mobitel s fotoaparatom i pristupom internetu koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Nekim su uređajima te aplikacije već tvornički instalirane, a za ostale postoji velik izbor besplatnih aplikacija koje se mogu skinuti s interneta.

12


Slika 1 QR kod

Izvor: izrada autora

4.2.2. Smartphone aplikacija Primjena Smartphone aplikacije: 

Brzina, jednostavnost i učinkovitost

DigiTic app vas povezuje s omiljenim događajima i omogućuje vam kupnju „on-thego“ , dakle imat čete kartu čak i trenutak prije početka događaja ukoliko ste se odlučili zadnji čas.

Podsjetnik o last minute ulaznicama. Obaviještava korisnika u obliku poruke i kada aplikacija nije otvorena. SMS poruka će napraviti zvuk i pop-up na zaslonu.

Pregled i pretraživanje za više događanja u vašem području.

Pregled i pretraživanje usluga prijevoza, te davanje svih povezanih informacija (cijena prijevoza, kašnjenja, polaziše-odrediše i sl. )

4.2.3. GPS Aplikacija može dobiti vašu preciznu lokaciju pomoću globalnog sustava za pozicioniranje (GPS-a) ili mrežnih izvora lokacije kao što su bazne stanice i Wi-Fi. Te uputiti klijenta na adresu događaja, ili omogućiti pračenje lokacije prijevoznog sredstva. GPS će sinkronizirano sadržavati i sljedeće informacije: datum, vrijeme početka događaja, destinacija, ukupna udaljenost pokriven u slučaju putovanja, ukupno trajanje putovanja...

13


Slika 2 GPS lociranje

Izvor: www. itunes.apple.com

4.2.4. E-plačanje, m-plačanje Korisnic imaju mogučnost plačanja putem Internet bankarstva ili PayPal-a koje se realizira kao e-plačanje ili m-plačanje. Servis e-plaćanja omogućava jednostavno izvršenje platnih transakcija u kunama - 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, s bilo kojeg mjesta – udovoljavajući pritom najvišim zahtjevima sigurnosti, zaštite, tajnosti, točnosti i neporecivosti podataka. Korištenjem servisa e-plaćanja imate mogućnost iz svog doma ili ureda kroz jednostavnu i korisnicima prilagođenu aplikaciju obavljati kunska plaćanja na teret svojih transakcijskih računa. Za korištenje m-plačanja koristi se mobilni token koji je ugrađen u aplikaciju i radi automatski, a koristi se za autentifikaciju, odnosno identifikaciju klijenata i potpisivanje poruka koje se razmjenjuju s bankom što je odlično je rješenje u situacijama kada vam nije dostupno računalo. Kao dugoročni cilj je uvođenje mobilnog plaćanja baziranog na inovativnoj NFC tehnologijibrzo plaćanje manjih iznosa putem mobilnog telefona, bez doticaja s gotovinom (tzv. mikroplaćanje). NFC tehnologija omogućuje korisnicima da na prodajnim mjestima plaćaju jednostavnim naslanjanjem mobilnog uređaja s NFC-om na odgovarajući čitač kojeg bi posjedovali djelatnici na ulazu na određeni događaj, ili pri ulazu u prijevozno sredstvo.

14


5. MODELI STVARANJA PRIHODA Postoje brojni načini zarade, ali bitno je imati izuzetno posječeno Web mjesto kako bi zarada bila zadovoljavajuća i na vrijeme isplaćena. Internet je veliko tržište na kojem je konkurencija izuzetno jaka, kao i raznolikost ponude poslovanja, što omogućava mogućnost odabira najprihvatljivijeg modela ostvarivanja zarade. No, kao i uvijek, u poslovanju treba biti pažljiv, jer nije dobro sve novčane resurse usmjeriti prema samo jednom izvoru.

5.1.

Popis modela stvaranja prihoda

DigiTic.org prihode ostvaruje na nekoliko načina detaljnije opisanih u nastavku: 

Plaćanje po kliku - gdje partneri plaćaju pristojbu za svaki klik mišem na njihov oglas.

Sponzorstvo – u slučaju da žele istaknuto mjesto na portalu (animacija, veći prostor) partneri plaćaju oglašavanje.

5.2.

Provizija – na zaradi partnera, ostvarenoj prodaji.

Opis svakog pojedinog modela

5.2.1. Plaćanje po kliku Plaćanje po kliku je sistem naplate oglašavanja koji omogućuje partneru da plaća samo za efekte oglašavanja (klik na oglas do željene web stranice). Oglas se može nalaziti na stranici duže vrijeme, ali se plaća samo za onaj broj koliko posjetitelji kliknu i pregledaju taj oglas. Ovo je često zastupljen model zarade, jer oglasa ima posvuda.

5.2.2. Sponzorstva Svi naši partneri imaju priliku postavljati oglase na svoje događaje potpuno besplatno. Tada će vjerojatnost da ga kupci vide ovisiti o kupčevim afinitetima pretraživanja, ili broju klikova i broju prodaje koje će partnerima zagrantirati da će imati prostor na Home page-u našeg portala. Ukoliko naš partner želi osigurati mjesto na Home page stranici, neovisno o uspješnosti oglasa tada govorimo o sponzorstvu koje se odnosi na plaćanje za postavljanje

15


njihovog oglasa na istaknutom mjestu popračeno animacijom, zvukom ili videom. Cijena se razlikuje i ovisi prema tome kako određujemo poziciju i zastupljenost njihovog oglasa.

5.2.3. Provizija Ovim modelom dobivamo proviziju od svakog korisnika koji ostvari nešto putem naše web stranice. Provizija je umrežena sa sponzorstvom; tj. Ukoliko partner nije zakupio prostor, tada sudjelujemo u njegovom profitu 5%, no ukoliko je partner zakupio veći, lako vidljiv prostor popračen istaknutim sadržajem tada je provizija 15%.

16


6. KLIJENTI DigiTic svoje klijente dijeli u dvije skupine, poslovne subjekte odnosno pružatelje usluga, te fizičke osobe odnosno korisnike usluga.

6.1.

Poslovni subjekti (pružatelji usluga)

Pružatelji usluga su oni klijenti koji se odluče koristiti platformu DigiTic kako bi si osigurali jednostavan sustav za prodaju te kontrolu ulaznica. To mogu biti organizatori koncerata, predstava, kina ili pružatelji usluga prijevoza. Ti subjekti su glavni izvor prihoda za tvrtku jer kroz njihovu prodaju tvrtka ostvaruje svoju proviziju, dok je njima pružena mogućnost besplatnog uzimanja svog online promotivnog prostora koje bi zadovoljilo njihove potreba za oglašavanjem i pouzdanim distributerom preko kojeg će prodavati. Takav način reklamiranja i pružanja informacija bolje se prihvača od strane potrošaca, te izaziva veču stimulativnu reakciju za kupovinom ili posjedovanjem proizvoda.

6.2.

Korisnici usluga

Korisnici usluga su sve osobe koje će kroz našu aplikaciju za smartphone uređaje kupiti ulaznicu za neki događaj ili uslugu. Oni su vrlo važna kategorija za tvrtku, jer iako je aplikacija i registracija za njih potpuno besplatna, kao i korištenje platforme DigiTic, napromet koji oni naprave kupnjom ulaznica i karata, DigiTic od pružatelja usluga naplačuje proviziju. Demografska slika klijenata je veoma raznolika; zastupljena su oba spola svih dobnih skupina, a nacionalnost, vjera i rasa su potpuno nebitne.

17


6.3.

Tržišta i jezici portala DigiTic

Za početak DigiTic će biti orijentiran isključivo na hrvatsko tržište. Razlog tome je potreba za određenim vremenom kako bi se vidjelo gdje se u poslovanju eventualno griješi te kako bi se ispravili svi potencijalni bug-ovi u aplikacijama i na portalu, ali i kako bi se stovrila mreža zadovoljnih korisnika koja bi nam kasnije svojim preporukama omogućila lakši izlazak na strano tržište. Zbog opasnosti od „krađe“ ideje i projekta na nekom stranom tržištu, tvrtka ima zadan rok od 6 mjeseci nakon kojeg se izlazi na susjedna tržišta, te narednih 6 mjeseci za izlazak na svjetsko tržište. Zbog tih rokova u početku će biti potreban povećan obujam radnika u B2B sektoru kako bi odmah krenuli sa traženjem potencijalnih klijenata i suradnika na stranim tržištima. Aplikacija, kao i portal, od početka bi bili dostupni na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, uz hrvatski naravno, a u svrhu da se njima mogu koristiti i svi turisti koji požele kupiti ulaznicu za neki događaj u RH. Sa izlaskom na svako pojedino strano tržište, kompltno sučelje se prevodi i na službeni jezik te države.

18


7. PARTNERI Zbog ovisnosti jednih o drugima DigiTic sve svoje klijente smatra svojim partnerima. Korisnike uslugama smatramo partnerima jer nam o njihovoj kupnji ovisi provizija te smo stoga primorani truditi se pružiti im savršeno jednostavnu i sigurnu uslugu. Pružatelje usluga smatramo partnerima jer o njihovom zadovoljstvu ovisi hoće li nas preporučiti drugima, ali i odnos u kojem svi pružatelji usluga prilikom oglašavanja svojih događaja ili usluga moraju potencijalnim kupcima napomenuti da se uaznice kupuju kod nas, a time nas besplatno promoviraju za tržištu. Ostali partneri su nam neophodni za normalno poslovanje, poput pružatelja web-hostinga, banke, pružatelja mobilnih usluga i proizvođača mobilnih uređaja. Banka će nam omogućiti plaćanja unutar aplikacije te se nadamo sklopiti partnerstvo sa Erste bankom, koja je predvodnik na polju mobilnih aplikacija u Hrvatskoj, a što je nedavno pokazala uvođenjem mogućnosti „Slikaj i plati“ u svoju mobilnu aplikaciju aplikaciju. Ta mogućnost omogućava da mobilnim telefonom slikamo popunjenu uplatnicu, a aplikacija onda pročita podatke te ih unosi u svoj program za plačanje nakon čega je potrebno samo potvrditi plačanje, bez potrebe za unošenjem podataka poput broja računa, poziva na broj itd.

Slika 3 Logo Erste banke

Izvor: www.erstebank.hr

Kako je za pravilan rad aplikacije potreban pristup mobilnom internetu, DigiTic će ovisno o sklopljenom ugovoru ponuditi svojim klijentima mogučnost kupnje jeftinijh paketa sa mobilnim uređajima i internet prometom, no to je odluka koja u konaćnici ovisi o klijentu, jer on može već od prije imati sklopljen ugovor sa nekim telekom operaterom. Što se tiče mobilnih uređaja, osim uvjeta da su u pitanjupametni telefoni te da imaju kameru i pristup mobilnom internetu, DigiTic neće uvjetovati kupnju uređaja određenog proizvođača, iako će preporučivati Sony Xperia modele koji su otporni na vodu i prašinu.

19


Slika 4 Sony Xperia smartphone

Izvor: http://phoneheroes.com/wp-content/uploads/2013/01/sony-xperia-z-waterproof.jpg

Kao dodatni izvor zarade DigiTic će na svojim stranicama omogućiti objavu oglasa preko programa Google AdSense.

Ugovor o partnerstvu sklapa se ovisno o grupi djelatnosti kojoj partner pripada. Visina provizije također je različita ovisno o grupi djelatnosti, budući da se svakom partneru pristupa na individualan način. Prilikom sklapanja ugovora o partnerstvu, partner sam bira između ponuđenih paketa, te time bira zastupljenost na portalu, te veličinu svog virtualnog štanda. Svaki partner, neovisno o veličini paketa na svom virtualnom štandu ima informacije o sebi, proizvodima koje nudi, te obavezno ocjenu i recenzije dosadašnjih klijenata s kojima su surađivali preko portala Digitic.org.

20


8. KONKURENCIJA 8.1.

Eventim.hr, Ulaznice.hr

Eventim.hr i Ulaznice.hr su tvrtke koje se bave prodajom ulaznica preko interneta i dostupne su već dugo vremena na hrvatskom tržištu. Samim time već su prilično poznate među korisnicima. Ni jedna ni druga stranica ne nude digitalne ulaznice u svojoj ponudi, već se naručene ulaznice dobivaju poštom, što se dodatno naplaćuje.

Slika 5 Screenshot Web stranice tvrtke Eventim

Izvor: www.eventim.hr

8.2.

Entrio.hr

Entrio.hr je hrvatski start-up koji se bavi prodajom ulaznica za manje korisnike. Na njihov stranicama se moguće registrirati te kreirati svoj „event“ t za njega prodavati ulaznice putem implementiranog web-shopa. Ulaznice je moguće preuzeti u digitalnom obliku, ili ih isprintati kod kuće na vlastitom printeru. Stranica je vrlo intuitivan i jednostavna za korištenje, a financira se putem naknade po prodanoj ulaznici.

Slika 6 Logo tvrtke Entrio

Izvor: www.entrio.hr

21


8.3.

Uhodani sustavi prodaje prijevoznih karata

Prijevozne tvrtke poput Hrvatskih željeznica ili Croatia busa imaju već postavljene mreže prodajnih mjesta gdje se prodaju karte. To je sustav koji za njih funkcionira i koji nam je cilj promijeniti

prelaskom

na

našu

tehnologiju.

Time

bi

eliminirali

potrenu

za

radnikom/prodavačem na svakom prodajnom mjestu, a ljudima bez pametnog telefona bi omogučili da karte kupuju na kioscima nalik bankomatima, a koji bi bili postavljeni na prodajnim mjestima gdje je do sada radio prodavač. Slika 7 Screenshot Web stranice Hrvatskih željeznica

Izvor: www.hznet.hr

8.4.

Pregled konkurencije

Pregledom konkurencije željeli bi naglasiti kako nam je cilj predsaviti uslugu intuitivnu poput Entrio.hr, sa mogućnostima biranja mjesta sjedenja poput Eventim.hr i Ulaznice.hr, ali i uslugu u koju će se redovito implementirati nove tehnologije kako budu dostupne na tržišu-

22


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1.

Web-hosting

Kako bi web-stranica bila dostupna mora biti smještena na nekom računalu koje je cijelo vrijeme dostupno na Internetu. Usluga smještaja stranica na takva računala, servere, naziva se web hosting i nude ga tvrtke po cijelom svijetu. Sve tvrtke u ponudi imaju pakete po različitim cijenama. Cijena ovisi o nekoliko parametara poput količine prometa koju vlasnik stranice radi prema serveru, npr. ukoliko svakodnevno stavlja puno slika treba mu puno više prometa nego netko tko ima samo statičnu stranicu i na njoj ne mijenja sadržaj, broj osoba koje mogu istovremeno pristupati stranicama, a da se stranica ne uspori ili sruši, broj email adresa vezanih uz stranicu, i razne druge tehnološke mogućnosti poput podrške za wordpress, antimalware alata itd. Naš portal će biti smješten kod američkog servisa GoDaddy.com, gdje za 7,49 $ mjesečno imamo praktički neograničene mogućnosti za veličinu stranice i količinu podataka, ali i svu najmoderniju zaštitu, te sigurnosnu kopiju svih podataka za slučaj da se nešto dogodi sa serverima.

23


Slika 8 Ponuda hostinga tvrtke godaddy.com

Izvor: http://www.godaddy.com/hosting/web-hosting-new.aspx?ci=76393

24


9.2.

Domene

Svako računalo na Internetu ima svoju brojčanu adresu, koja se ovisno od standarda (IPv4 ili IPv6) sastoji od 4 ili 6 brojeva odvojenih točkama, no takav način označavanja nije primjeren ljudima, pa računala imaju i slovne adrese, u obliku: ime_servera.domena.nastavak. Internetski nastavak može biti vršna domena neke zemlje, ili specifični nastavak koji nije vezan uz geografsku lokaciju. Vršna domena neke zemlje je specifični nastavak, koji nazivu (adresi) računala daju nacionalni prizvuk, te asociraju na geografsku pripadnost. Ovi nastavci odgovaraju oznakama zemalja prema standardu ISO-3166. Na primjer: .it za Italiju

.hr za Hrvatsku

.de za Njemačku

Internacionalni nastavci čine vršne domene koje nisu vezane uz određenu zemlju, već prije prikazuju karakter web stranica koje su smještene na tom računalu. Najčešće se ove vršne domene nazivaju generičkim domenama. Na primjer: .com za komercijalne stranice .org za stranice organizacija i udruga .net za stranice određenih medijskih ili računalnih mreža DigiTic kao tvrtka registrirana u Hrvatskoj ima pravo na .hr domenu te će to pravo iskoristiti i tu domenu registrirati. Uz nju, DigiTic će registrirati i domenu .org kako bi imali prepoznatljivost na međunarodnom tržištu. Domena .hr će služiti samo za preusmjeravanje posjetitelja na .org domenu. Slika 9 Raspoloživost domene digitic.org

Izvor: http://www.godaddy.com/domains/search.aspx?ci=78118

25


10. CMS SUSTAVI U nastavku je opisan popis mogućih CMS sustava za projekt pokretanja portala DigiTic.org.

10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt CMS sustav je sustav koji omogućuje vlasniku nekog Web mjesta upravljanje sadržajima na tom Web mjestu. CMS sustav nam omogućava da u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta možemo upravljati sadržajem internet stranica koje izrađujemo bez da posjedujemo znanje programiranja. Dovoljan je internet preglednik i poznavanje osnova korištenja računala. Sadržajem web stranica upravlja se kroz administracijsko sučelje kojem se pristupa uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Sučelju administracije je moguće pristupiti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta, dakle s bilo kojeg računala. Kroz administracijsko sučelje uređuju se podaci prikazani na Web stranici (tekst, slike, video sadržaji, linkovi na druge stranice, itd.), te se određuje strukturni raspored web stranice. Administracijsko sučelje omogućuje samostalnost i fleksibilnost u radu sa sadržajem na webu, štedi vrijeme (samostalno se može uređivati sadržaj) i umanjuje troškove održavanja Web stranica.2 Na tržištu danas postoje mnogi CMS sustavi kao što su Joomla, Mambo, Blogger, WordPress, itd.

10.2. CMS sustav u našem projektu Nakon razmatranja svih opcija i mogućnosti koje pružaju CMS sustavi i realnih potreba našeg portala, odlučili smo da nećemo koristiti ni jedan CMS sustav. Naš portal služi prvenstveno da pruži korisnicima i partnerima mogućnost logiranja u cloud sustav kako bi mogli kreirati svoje evente, odnosno kako bi kupci mogli kupiti ulaznice. Najvažnije stvari se događaju „ispod haube“, u bazama podataka, dok se na početnoj stranici samo pojavljuju trenutno aktivni eventi za koje je još uvijek moguće kupiti ulaznice. Na stranici se ne objavljuju novosti ili neki medijski sadržaj koji bi zahtijevao korištenje CMS sustava.

26


11. MARKETINŠKI PLAN Poduzeće DigiTic d.o.o. ima za cilj provesti što bolju marketinšku kampanju s ciljem prikupljanja što većeg broja registriranih korisnika, ali i što veće posjećenosti stranice. Budući da se najveći dio poslovanja poduzeća odnosi na Internet poslovanje, isto je i sa planiranim promotivnim aktivnostima. U nastavku ćemo opisati te aktivnosti u okviru postizanja željenih ciljeva na području oglašavanja i ostalih marketinških aktivnosti.

11.1. Marketinški plan projekta Kao online oblik promotivne aktivnosti, portal koristi Google AdWords oglašavanje, promociju putem društvenih mreža, te široko rasprostranjenu promociju bannerima. Također, koristit ćemo i mogućnosti mobilnog oglašavanja u aplikacijama koje su često korištene od strane hrvatskih korisnika smartphone uređaja, kao što je npr. aplikacija „24sata“. Ostali oblici promocije su letci i plakati( jumbo,B1..), te kako rastemo i širimo poslovanje krenuli bi i u projekt reklamnih spotova i sponzorstva.

Slika 10 Izgled jumbo plakata

Izvor: vlastita izrada

27


Većina partnera portala digitic.org posjeduje vlastita web mjesta, pa je u ugovoru o partnerstvu s takvim partnerima naznačeno da se banner našeg portala egzistira na njihovim web stranicama, što čini široku promociju, ali ujedno i besplatnu, budući da je dio ugovora o partnerstvu.

Uz navedeno, banneri bi bili postavljeni i na nekim polukonkurentskim portalima. Takvo oglašavanje se temelji na razmjeni bannera, te na objavljivanju savjeta takvih portala na našem portalu, uz naravno link na njihov portal, dok bi zauzvrat ti portali na svojim Web stranicama promovirali portal digitic.org, te mogućnosti koje naš portal nudi.

Slika 11 B1 plakati (u tramvajima i autobusima; javni prijevoz)

Izvor: vlastita izrada

Također, portal digitic.org daje veliku važnost ključnim riječima portala, te broju bannera i web mjesta na kojima se pojavljuje, a sve u svrhu što višeg indeksiranja na Internet pretraživačima, poput Google tražilice.

28


11.2. Ključne riječi projekta Ključne riječi projekta su riječi povezane s tematikom razvnih događaja. Budući da portal obuhvaća čitav niz usluga i partnera, popis ključnih riječi može biti zaista dug, pa ćemo izdvojiti samo određen broj ključnih riječi. Prema tome, kao ključne riječi projekta izdvajamo slijedeće riječi: karte, karte za

koncert,utakmicu, muzej, tramvaj, vlak...., ulaznice, top

events, međunarodni događaji, najnoviji događaji, kupi kartu, QR karta, digitalne ulaznice, digitic, itd. Slika 12 Ključne riječi - AdWords

Izvor:https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=2592302374&__u=5286683494&__o=cues&ideaRequ estType=KEYWORD_IDEAS

11.3. Google AdWords oglas Google AdWords je usluga koja se nudi korisnicima s Google računom. U slučaju korištenja Google AdWords usluge oglašivač sam kreira oglase i bira ključne riječi, pa kada osoba pretražuje „Google“ korištenjem jedne od ključnih riječi oglašivača, uz rezultate pretrage se pojavljuje i oglas oglašivača. Pri izradi Google AdWords kampanje, potrebno je otići na http://adwords.google.com, te se prijaviti za uslugu. Nakon kreiranja AdWords računa, potrebno je odrediti jezik kojim govore naši klijenti, te državu koja je ciljano tržište. Sljedeći korak je izrada oglasa, pri čemu možemo birati između tekstualnog, slikovnog i video oglasa. Također, nužno je nabrojiti ključne riječi koje najbolje opisuju portal digitic.org, a putem Google AdWords usluge možemo kreirati niz oglašivačkih kampanja, odrediti im trajanje, te budžete za svaku, kao i dnevni maksimalni budžet, te najvišu cijenu po kliku.

29


Slika 13 AdWords kreiranje oglasa za Digitic.org

Izvor: vlastita izrada na www.adwords.google.com

Pri izradi tekstualnog oglasa potrebno je definirati naslov, ne duži od 25 znakova, dva opisna retka, svaki sa po maksimalno 35 znakova, te URL adresu, kako je prikazano na Slici 10. 32

11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Portal digitic.org i u pogledu oglašavanja na društvenim mrežama prati trendove, te je zastupljen na tri najviše zastupljene društvene mreže u Republici Hrvatskoj. S obzirom na navedeno, djelatnici poduzeća se brinu o zastupljenosti portala na Facebooku, Twitteru i LinkedInu, te tamo ažuriraju podatke i privlače ciljanu skupinu klijenata nizom statusa, twittova, slika, video isječaka i sličnih sadržaja, te osmišljavaju razne Facebook aplikacije s ciljem privlačenja korisnika.

30


R BR.

Oblik oglašavanja

1.

Tiskani oglas

2.

Letci

3.

Google AdWords

4.

Tražilice

5.

Banneri

6.

Sponzorstvo

7.

Newsletter

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI Web adresa Termini Troškovi oglašavanja oglašavanja (kn) www.24sata.hr

www.google.hr www.google.com www.yahoo.com ... www.svikoncerti.e u www.index.hr www.zet.hr ...

www.digitic.org

Opis oglašavanja Tiskani oglas u dva broja magazina, banneri na Web stranici Tiskani letci koji se dijele na event-ima Oglašavanje prilikom pretraživanja po ključnim riječima

2 puta godišnje

3.000,00

2 puta godišnje

1.000,00

Kroz cijelu godinu

1.000,00

Kroz cijelu godinu

0,00

Prikazivanje u rezultatima traženja

Kroz cijelu godinu

0,00

Oglašavanje razmjenom sadržaja, linkova i bannera

Prema

Prema

ugovoru

ugovoru

Jednom mjesečno

4.000,00

Sponzoriranje događaja raznih karaktera Tiskanje vlastitog kataloga sa ponudom događaja

31


11.5. Strategija marketinške komunkacije Kupci su danas sve zahtjevniji i svjesniji svojih prava i mogućnosti. Oni uviđaju svoju moć, ali i izbor na tržištu, te žele probati sve. Lojalnost jednoj marki nije više toliko česta. Prilikom komunikacije Digitic-a potrebna je fleksibilnost, kreativnost i dinamika u komunikaciji. Mi u DigiTic-u ćemo u strategiji marketinške komunikacije nastojati ostvariti interaktivnu komunikaciju sa svojim klijentima.

Marketinška komunikacija

Opis marketinške komunikacije tvrtke DigiTic d.o.o. Neosobni, plaćeni oblik komunikacije koji naručuje poznati naručitelj.

Oglašavanje

Oglašavanje je nama najvažniji oblik marketinških aktivnosti prema kojima usmjeravamo najveći dio financijskih sredstava i pozornosti. Podrazumijeva kratkoročne poticaje i aktivnosti kojima se povećava prodaja proizvoda (akcije, promocije, promotivni darovi…) koje

Unapređenje prodaje

možemo povezati i sa Odnosima s kupcima u obliku prisustvovanja na raznim mjestima gdje se okuplja naša ciljna skupina potrošača, te djeljenje newslettera i besplatnih karata. Predstavljaju gradnju imidža kreiranjem dobrih odnosa s različitim pripadnicima javnosti. Smatramo ovaj oblik komunikacije jako

Odnosi s javnošću

važnim jer nas stalna komunikacija s potrošačima usmjerava i upućuje na bolje razumijevanje potrošačkih potreba. Odnosi se na interaktivnu komunikaciju s odabranom ciljnom

Izravni marketing

skupinom radi dobivanja povratne informacije korištenjem različitih medija (telefon, pošta, telefaks, elektronička pošta itd).

32


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE U svijetu se sve više širi telekomunikacijsko tržište. Svaki čovjek ima barem jedan mobitel, te su to dobro iskoristila telekomunikacijska poduzeća. Mobitel se najnovijim tehnologijama želi pretvoriti u malo računalo. Stvaraju se aplikacije koje nam olakšavaju obveze. Za funkcioniranje tih aplikacija je potrebna internetska mreža koju telekomunikacijska poduzeća nude u različitim paketima. Cijena megabajta se svodi na minimum, te se tako privlači korisnike. Potrebno je osmisliti što više takvih aplikacija kako bi mogli većinu obveza obavljati iz fotelje, bez velikog stresa. Također treba dobro iskoristiti mogućnost e-plaćanja, koje se danas provodi i putem smartphonea, jer vodeće banke imaju sklopljene ugovore sa glavnim telekomunikacijskim poduzećima. Potrebno je prihvaćati svjetske trendove mobilnog elektroničkog poslovanja kako bi si olakšali neke svakodnevne obveze. U nastavku je opisan način mobilnog elektroničkog poslovanja poduzeća DigiTic, te funkcionalnost i način rada mobilnih aplikacija.

12.1. Mobilna aplikacija 1 – verzija „Kupac“ Prva od 3 mobilne aplikacijekoju ćemo prezentirati je aplikacija namijenjena kupcima karata odnosno ulaznica. Aplikacija će omogućavati kreiranje profila bez potrebe za pristup internetu preko računalong web preglednika, pretragu dostupnih odnosno kupnju ulaznica ili karata, unos kreditne kartice koja će se koristiti za buduće kupnje ili plaćanje prema ponudi putem internet ili m-banking usluge koju pružaju razne banke. Jedna od najvažnijih funkcija aplikacije je generiranje ulaznice, što znači da se ulaznica prikazuje na ekranu mobilnog uređaja u obliku qr koda kako bi se mogla očitati na ulazu. Od dodatnih funkcija, mobilna aplikacija će imati mogućnost slanja ulaznice kao poklona drugom korisniku, te integraciju sa socijalnim mrežama na koju će se po izboru korisnika stavljati postovi o kupljenim ulaznicama. Aplikacija neće podržavati više korisničkih profila na jednom uređaju prvenstveno zbog sigurnosti korisničkih podataka.Za rad mobilne aplikacije neophodan je pristup Internetu kako bi aplikacija mogla pristupati serveru s kojega se skidaju svi potrebni podaci.

33


Slika 14 PoÄ?etni ekran smartphone aplikacije

Izvor: vlastita izrada

34


Slika 15 Smartphone aplikacija - dodatne opcije

Izvor: vlastita izrada

35


Slika 16 Digitalna ulaznica na ekranu smartphone-a

Izvor: vlastita izrada

36


12.2. Mobilna aplikacija 2 – verzija „Partner“ Mobilna aplikacija „Partner“ služi za provjeru ulaznica, qr kodova. Radi na način da ju primjerice zaštitar skine na svoj uređaj i sa njom dobije jedinstveni kod. Pomoću tog koda vlasnik eventa, odnosno osoba koja je kreirala i započela prodaju ulaznica za određeni događaj, autorizira tu aplikaciju za pristup podacima o prodanim ulaznicama. Pomoću te aplikacije i kamere na mobilnom uređaju zaštitar na ulazu skenira kod kupca sa njegovog uređaja te se putem mobilnog interneta taj kod provjeri na serveru i zaštitar dobije povratnu informaciju o valjanosti ulaznice, odnosno qr koda. Slika 17 Način rada aplikacije

Izvor: http://library.epfl.ch/img/docs/qrcode_discover_scan_access.eng.jpg

12.3. Mobilna aplikacija 3 – verzija „Kiosk“ S obzirom da je naša namjera ovaj sustav koristiti i za prijevozne karte za primjerice autobus ili vlak, potrebno je dati i ljudima bez pametnog mobilnog uređaja mogućnost kupovine karata. Za tu potrebu razvit ćemo aplikaciju za kiosk uređaje, odnosno „kartomate“. Uređaji bi bili slični bankomatima, ili aparatima za prodaju sokova, a omogućavali bi jednostavnu kupnju karata unošenjem potreben količine novaca ili putem kartica, a medij za prijevozne karte bio bi papir na kojem bi bio isprintan qr kod sa podacima. Na taj način jednak je postupak provjere karte putem partnerske aplikacije.

37


Slika 18 Primjer kartomata

Izvor: http://farm4.static.flickr.com/3137/3084897208_65e0811dbc.jpg

38


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook S obzirom na brzorastući trend oglašavanja putem društvenih mreža i portal DigiTic.org je zastupljen na Facebooku sa svojim profilom, tj. Facebook stranicom kojoj se može pristupiti na http://www.facebook.com/Digitic i lajkati portal, te pratiti sva događanja putem Facebooka. Slika 19 Screenshot Facebook stranice

Izvor: http://www.facebook.com/Digitic?ref=hl

39


13.2. LinkedIn Za

ovaj

projekt otvorena je

grupa na

društvenoj

mreži

LinkedIn, na

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4927567&trk=anet_ug_hm.

Za

adresi

otvaranje

profila tvrtke potrebno je unijeti e-mail adresu na vlastitoj domeni, što nismo bili u mogućnosti. Uz to, autori ovog projekta, tj. osnivači poduzeća DigiTic.org posjeduju i svoje profile na LinkedIn-u, kao što je vidljivo sa slika u nastavku.

Slika 20 Screenshot LinkedIn profila tvrtke

Izvor: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4927567&trk=anet_ug_hm

40


Slika 21 Screenshot profila vlasnika tvrtke na LinkedIn-u – Sanja Mađer

Izvor: hr.linkedin.com/pub/sanja-mađer/69/a3/99

Slika 22 Screenshot profila vlasnika na LinkedIn-u - Velimir Horvat

Izvor: hr.linkedin.com/pub/velimir-horvat/24/320/957/

41


13.3. Twitter Službeni Twitter profil poduzeća nalazi se na adresi https://twitter.com/Digi_Tic, a moguće ga je pratiti na @Digi_Tic. Slika 23 Profil tvrtke na Twitter-u

Izvor: https://twitter.com/Digi_Tic

42


14. SWOT ANALIZA U nastavku je prikazana tabela SWOT analize poduzeća DigiTic.hr.

Slika 24 SWOT analiza

Izvor: izrada autora

SWOT analiza temelji se na jednostavnoj matrici sa 4 polja. Na horizontalnoj osi nalaze se pozitivni i negativni utjecaji, dok se na vertikalnoj osi nalaze faktori, interni i eksterni. Našim najvećim prednostima smatramo poslovanje bez papira te jednostavnost kojom želimo privući sve generacije kupaca. Tu su dakako i integracija sa društvenim mrežama, te pripremljen teren za tehnologije u dolasku. 43


Kao najveću slabost smatramo potrebu za zapošljavanjem i prije lansiranja jer ni jedan ni drugi ne znamo programirati dovoljno dobro da bi smo mogli realizirati jedan takav projekt. Osim toga tu je još i dugo vrijeme za zadobivanje povjerenje klijenata i tržišta. Prijetnjama smatramo nemogućnost da zaštitimo poslovnu ideju, jer u današnjem svijetu vrlo je lako iskopirati dobru ideju i prodati ju pod svoju na nekom strano tržištu, te na taj način prikupiti klijente, ali i još uvijek poveću dozu straha koju ljudi imaju vezano uz mobilno i internet plaćanje u Hrvatskoj. Prilike vidimo u ubrzanom porastu u korištenju mobilnih tehnologija i mobilnog plačanja, mogućnostima brzog širenja na strana tržišta, potencijalno velik broj mogućih korisnika te razvoj novih tehnologija poput NFC-a koje su razvijene u svrhu obavljanja mobilnog plaćanja na još lakši i sigurniji način.

44


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Najveći troškovi pokretanja projekta odlaze na otvaranje društva s ograničenom odgovornošću, DigiTic d.o.o., te oni ukupno iznose 25.200,00 kn. Sa ovim pokretanjem, web domenu dobivamo besplatno, ali mora biti u skladu sa nazivom našeg trgovačkog društva. Hosting kod tvrtke godaddy.com je trenutno na akciji i cijena mu je 7,49$ mjesečno, što je 89,88$ na godišnjoj razini. Preračunato u kune to je 533,51 kn. Cijena .org domene kupljene uz hosting paket na portalu godaddy.com iznosi 30,00 kn za godinu dana. Prema marketinškom planu, na promociju i promidžbu planiramo potrošiti 5.000,00 kn u prvoj godini.

Troškovi pokretanja projekta Pokretanje d.o.o.

Hosting

Promocija

.org domena

0% 2%

16%

82%

Uz te troškove, najveći preostali troškovi su nam plaće zaposlenika, no tome možemo doskoćiti zapošljavajući kolege studente preko student servisa. Takav način zapošljavanja omogućava nam veću fleksibilnost u zapošljavanju i otpuštanju, ovisno o kretanju tržišta, dok studentima pruža mogućnost učenja, zarade te popunjavanja životopisa.

45


16. WEB STRANICE PROJEKTA U nastavku je opisana struktura Web stranica projekta, te njen opis.

16.1. Struktura Web stranice projekta Budući da većina korisnika ne čita Web stranicu već ju pregledava, odlučili smo se za jednostavnu strukturu, bez pretjerivanja u dizajnu, sa što jednostavnijim korisničkim sučeljem, kako bi što više olakšali našim korisnicima pronalazak relevantnih informacija. Početna stranica portala digitic.org prikazana je na Slici 25. Prototip portala je u cijelosti izrađen preko servisa Wix.com, koji osim standardnih opcija nudi i dodatne aplikacije za proširenje mogućnosti portala, od kojih su neke besplatne, a neke je potrebno dodatno platiti. Prototip portala se nalazi na adresi velimirhorvat.wix.com/digitic. Slika 25 Screenshot početne stranice portala digitic.org

Izvor: velimirhorvat.wix.com/digitic

46


16.2. Opis strukture Web stranica projekta Portal DigiTic.org na početnoj stranici sadrži poruku dobrodošlice, logo te nekoliko slika vezanih uz usluge koje nudimo. Stranice O poduzeću i O vlasnicima zamišljene su kao dodatni izvor informacija, za sve one koje zanima nešto više o samom poduzeću, odnosno o vlasnicima. Na stranici Usluge ukratko su opisane usluge koje nudimo, dok se na stranici Web mjesto nalazi sitemap cijelokupne stranice. Stranica Prijava za newsletter omogućava korisnicima da se prijave za newsletter poduzeća jednostavnim ukucavanjem e-mail adrese, a mogu i vidjeti prvo izdanje istoga. Za prijavu i izradu newslettera koristili smo besplatnu aplikaciju TargetHero, koja je dio dodatnih aplikacija koje se nude na stranici Wix.com.

Slika 26 Prijava na newsletter

Izvor: http://velimirhorvat.wix.com/digitic#!prijava-za-newsletter/c1epc

Na stranici Kontakt svi posjetitelji mogu ispuniti kontat formu ukoliko imaju bilo kakvih pitanja, a upit se automatski prosljeđuje na email vlasnika. Uz to, na stranici je vidljiva karta grada Zagreba sa označenim sjedištem poduzeća. Za izradu kontakt forme korištena je aplikacija vCita koju besplatno nude na stranici Wix.com.

47


Slika 27 Kontakt forma

Izvor: http://velimirhorvat.wix.com/digitic#!contact/c1d94

48


17. ZAKLJUČAK U današnje vrijeme je internetska i mobilna tehnologija sve popularnija. Time potaknuti, odlučili smo otvoriti društvo s ograničenom odgovornošću, Digitic d.o.o., te pokrenuti internetski portal Digitic.org. Želja nam je poslati u prošlost papirnate ulaznice i prijevozne karte, te ponuditi tržištu nešto moderno, u koraku s vremenom u kojem živimo, a opet nešto što će čuvati prirodu. Pružamo različite inovacije nasprem naših konkurenata, kao što je npr. e-plaćanje, m-plačanje, m-kupovina te ono najvažnije, digitalne karte. Standardna mogućnost su smartphone aplikacije za kupce i klijente koje pojednostavljuju stvari u današnjem brzom tempu života. To smatramo velikom prednošću, jer su danas mobilne tehnologije jako unaprijeđene, te se od mobilnih uređaja žele napraviti mala računala dostupna u svakom trenutku. Dakle, uvijek se isplati ulagati u internetske i mobilne projekte, jer drugima olakšavamo životne obveze, a sebi ostvarujemo prihod. Slika 28 Logo poduzećaDigiTic

Izvor: izrada autora

49


18. POPIS LITERATURE

1. Dabić,

M.

(2008)

Poslovni

model

i

rizici,

predavanje;

preuzeto

sa

http://web.efzg.hr/dok/med/mdabic/poduzetnistvo%20predavanja/7.%20Rizici.pdf 2. Jaković, B. (2012) Elektroničko poslovanje, prezentacije održane na vježbama iz kolegija Elektroničko poslovanje u okviru sveučilišnog diplomskog studija menadžerske informatike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2011/2012 3. Panian, Ž. (2002) Izazovi elektroničkog poslovanja, Narodne novine, Zagreb 4. Spremić, M. (2004) Menadžment i elektroničko poslovanje, Narodne novine, Zagreb 5. Srića, V. (2010) Hrvatska 2020, Profil Multimedija i Delfin razvoj managementa, Zagreb

50


19. POPIS WEB LINKOVA 1. www.wix.com 2. www.facebook.com 3. www.linkedin.com 4. www.twitter.com 5. www.shoutem.com 6. www.eventim.hr 7. www.ulaznice.hr 8. www.targethero.com 9. www.vcita.com 10. www.entrio.hr 11. www.hznet.hr 12. www.godaddy.com 13. www.wordpress.org 14. www.joomla.org 15. www.goqr.me 16. www.sonymobile.com/gb/xperia/ 17. www.google.hr 18. www.yahoo.com 19. europass.cedefop.europa.eu/en/home 20. groups.yahoo.com/group/elektronickodiplomski

51


20. POPIS SLIKA SLIKA 1 QR KOD ....................................................................................................................... 13 SLIKA 2 GPS LOCIRANJE ........................................................................................................... 14 SLIKA 3 LOGO ERSTE BANKE..................................................................................................... 19 SLIKA 4 SONY XPERIA SMARTPHONE ........................................................................................ 20 SLIKA 5 SCREENSHOT WEB STRANICE TVRTKE EVENTIM .......................................................... 21 SLIKA 6 LOGO TVRTKE ENTRIO ................................................................................................. 21 SLIKA 7 SCREENSHOT WEB STRANICE HRVATSKIH ŽELJEZNICA ................................................ 22 SLIKA 8 PONUDA HOSTINGA TVRTKE GODADDY.COM................................................................ 24 SLIKA 9 RASPOLOŽIVOST DOMENE DIGITIC.ORG ........................................................................ 25 SLIKA 10 IZGLED JUMBO PLAKATA ............................................................................................ 27 SLIKA 11 B1 PLAKATI (U TRAMVAJIMA I AUTOBUSIMA; JAVNI PRIJEVOZ) .................................. 28 SLIKA 12 KLJUČNE RIJEČI - ADWORDS ..................................................................................... 29 SLIKA 13 ADWORDS KREIRANJE OGLASA ZA DIGITIC.ORG........................................................ 30 SLIKA 14 POČETNI EKRAN SMARTPHONE APLIKACIJE ................................................................ 34 SLIKA 15 SMARTPHONE APLIKACIJA - DODATNE OPCIJE ............................................................ 35 SLIKA 16 DIGITALNA ULAZNICA NA EKRANU SMARTPHONE-A .................................................. 36 SLIKA 17 NAČIN RADA APLIKACIJE ........................................................................................... 37 SLIKA 18 PRIMJER KARTOMATA ................................................................................................ 38 SLIKA 19 SCREENSHOT FACEBOOK STRANICE ........................................................................... 39 SLIKA 20 SCREENSHOT LINKEDIN PROFILA TVRTKE .................................................................. 40 SLIKA 21 SCREENSHOT PROFILA VLASNIKA TVRTKE NA LINKEDIN-U – SANJA MAĐER ............. 41 SLIKA 22 SCREENSHOT PROFILA VLASNIKA NA LINKEDIN-U - VELIMIR HORVAT ...................... 41 SLIKA 23 PROFIL TVRTKE NA TWITTER-U .................................................................................. 42 SLIKA 24 SWOT ANALIZA ........................................................................................................ 43 SLIKA 25 SCREENSHOT POČETNE STRANICE PORTALA DIGITIC.ORG ........................................... 46 SLIKA 26 PRIJAVA NA NEWSLETTER .......................................................................................... 47 SLIKA 27 KONTAKT FORMA....................................................................................................... 48 SLIKA 28 LOGO PODUZEĆADIGITIC ........................................................................................... 49

52


21. ŽIVOTOPIS AUTORA 21.1. Sanja Mađer OSOBNE INFORMACIJE

Sanja Mađer Podgrađe 3, 10310, Ivanić grad, Hrvatska 01/2889-324

091/6303-312

sanjamader@gmail.com

Spol Ženski | Datum rođenja 02.05.1988 | Državljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO 2005.-2008.

Učitelj engleskog jeziak DND- Društvo naša dijeca ▪ Podučavanje osnova engleskog jezika djeci predškolskog uzrasta

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2012.-2013.

Diplomski studij Menadžerske informatike Ekonomski fakutet, Zagreb

Preddiplomski sveučilišni studij 2007.-2012.

2003.-2007.

Ekonomski fakultet

Srednja ekonomska škola SŠ Ivan Švear

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C2

C2

C2

C2

C1

Njemački

B2

/

A1

A1

/

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

53


Komunikacijske vještine

Komunikacijske vještine stečene raznim izlaganjima seminara i projekata i radom u timu. (>od 20seminara/projekata)

 Organizacijske / rukovoditeljske

Računalne vještine

Izrada, istraživanje i prezentacija raznih projekata tijekom studija: Vođenje timova u grupama od 2 do 6 članova. Izvrsno poznavanje Microsoft Office alata, (potvrda od fakulteta). Upoznata na diplomskom studiju: SQL, DoctuS, UML, Aris (EPC, eEPC), SAP, CMS, MSI Menadžerske simulacijske igre ("Forio simulations")

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Poslovne vještine

Računalne vještine

Ostale vještine

Vozačka dozvola

Zamijenite svojim organizacijskim / rukovoditeljskim vještinama. Navedite u kojemu su kontekstu stečene. Primjer: ▪ upravljanje (trenutačno vodim tim od desetoro ljudi) Zamijenite ostalim poslovnim vještinama koje nisu drugdje navedene. Navedite u kojemu su kontekstu stečene. Primjer: ▪ dobro vladanje postupcima upravljanja kvalitetom (trenutačno sam zadužen/a za reviziju kvalitete) Zamijenite svojim računalnim vještinama. Navedite u kojemu su kontekstu stečene. Primjer: ▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ Zamijenite ostalim važnim vještinama koje nisu prethodno navedene. Navedite u kojemu su kontekstu stečene. Primjer: ▪ tesarstvo

Zamijenite kategorijom/ama vozačke dozvole. Primjer: ▪B

54


21.2. Velimir Horvat

PERSONAL INFORMATION

Velimir Horvat Tonke i Josipa Jurin 8, 49222 Lug Poznanovečki (Croatia) +385 91 382 8888 velimir.horvat@gmail.com Sex Male | Date of birth 19 February 1987 | Nationality Croatian

WORK EXPERIENCE November 2012 – Present

Intern Croatian Roads, Zagreb (Croatia) Finance Dept.

June 2004 – June 2012

Assistant Stolarija Horvat (carpenter), Poznanovec (Croatia) Worked alongside my father in our family business, handling mail correspondence, delivery and pickups with the van, internet banking and helping out in any other way possible.

EDUCATION AND TRAINING September 2012 – Present

Mag. oec. Faculty of Economics and Business, Zagreb (Croatia)

September 2006 – September 2012

Univ. bacc. oec. Faculty of Economics and Business, Zagreb (Croatia)

August 2002 – July 2006 Gymnasium A.G. Matoš, Zabok (Croatia) Natural science department PERSONAL SKILLS Mother tongue(s)

Croatian

Other language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C2

C1

B2

B2

B2

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills Organisational / managerial skills

Good ability to adapt to different environments in short time, gained while working as an assistant Organised and led 5 trips for 15 to 18 people. Worked as 1 out of 3 organizers of a local futsal tournament. Helped in organizing a football match between two neighboring towns, including a party afterwords.

55


Computer skills

Driving licence

A lot of experience using Windows-based PC-s. Windows, Word, Excel, PowerPoint; Google Docs, Google AdWords, Google AdSense, Google Analytics; Internet, social media (Facebook, Twitter); assembling a computer, basic configuration of computer networks.

B

56


22. SAŽETAK

57


23. PRILOZI 23.1. Newsletter

58


23.2. Screenshot web stranica

59


60


61


62


23.3. Sitemap

23.4. Handsout

63

14_Horvat_Mader_DigiTic  
14_Horvat_Mader_DigiTic  

Seminarski rad - elektronicko poslovanje

Advertisement