Page 1

VELFAC 100 - Inward opening element, p. 1 VELFAC 100 - Indadgående vindue/dør, s. 1 VELFAC 100 - Inåtgående elements, s. 1

1

2

Dismounting: Open the window/door to the sidehung position. Draw the tilt blocker (1) - if any - towards you and turn the handle to the vertical position. Open the window/door to the tilt position. Afmontering: Åbn vinduet/døren sidehængt. Hold kipspærren (1) inde og drej grebet til lodret (kipstilling). Skub vinduet/døren i og vip den ud i kip foroven. Avmontering: Öppna fönstret/dörren sidohängt. Håll in kipspärren (1) och vrid handtaget till lodrätt läge (kipläge). Öppna fönstret/dörren och tippa det/den ut i kipspärren.

Turn the catch (2) on the scissor fitting at the top of the sash, and lift away. N.B. When you free the sash mounting, the sash may fall out. Drej så låsepalen (2) på saksebeslaget og løft beslaget fri. OBS: Når rammeophænget frigøres, kan rammen falde ned! Vrid låsspärren (2) på saxbeslaget och lyft beslaget. OBS: När bågupphängningen frigörs kan bågen falla ner!

Press in the end of the arm catch in the red block and free the arm. Tryk låsepalen midt i den røde kappe ind og frigør beslaget. Tryck in låsspärren mitt i den röda plastkåpan och frigör beslaget.

Lift off the sash. Løft rammen af. Lyft av bågen.

Re-mounting: When the sash and fittings are replaced, draw the tilt blocker (1) towards you while turning the handle to a horizontal position to close. Genmontering: Når ramme og beslag er på plads igen, hold da kipspærren inde mens grebet drejes til vandret (sidehængt stilling). Vinduet/døren kan nu lukkes. Återmontering: När båge och beslag sitter på plats igen, håll in kipspärren och vrid tillbaka handtaget till vågrätt (sidohängt/öppet) läge innan fönstret stängs.

48

© VELFAC A/S 11.13


VELFAC 100 - Inward opening element, p. 2 VELFAC 100 - Indadgående vindue/dør, s. 2 VELFAC 100 - Inåtgående element, s. 2

Adjusting the height. Turn the screw in the bottom hinge. Højdejustering. Drej skruen i hjørnebundhængslet. Höjdjustering. Vrid skruven i botten- gångjärnet.

4mm

Adjusting sideways. Turn the front screw in the bottom hinge (3) or the screw at the top of the scissor fitting (4). Sideværts justering. Drej den forreste skrue i hjørnebundhængslet (3) eller skruen i enden af saksebeslaget (4). Justering i sidled. Vrid den främre skruven i bottengångjärnet (3) eller skruven i änden på saxbeslaget (4).

4mm

3 4

4mm

Adjusting the closing pressure. Turn the back screw in the bottom hinge or the rollers on the side of the window/door or ... Justering af lukketryk. Drej den bageste skrue i hjørnebundhængslet eller låserullerne på siderne af vinduet/døren eller ... Justering av stängningstryck. Vrid den bakre skruven i bottengångjärnet eller låsrullarna i sidorna på fönstret/dörren eller ...

15

4mm

... adjust using the scissor fitting: tilt the window/door, turn the catch (5) on the scissor fitting and lift away (6)... ... juster i undersiden af saksebeslaget i toppen af karmhjørnet: kip vinduet/ døren, drej låsepalen (5) på saksebeslaget og løft beslaget fri i punkt (6)... ... justera i undersidan på saxbeslaget upptill i karmhörnet: Öppna fönstret/dörren i kipläge, vrid låsspärren (5) på saxbeslaget och lyft beslaget i punkt (6) ...

5 6

4mm

... now adjust the Allen key screw. ... juster nu i unbracoskruen. ... justera nu i insexskruven.

© VELFAC A/S 11.13

49


VELFAC 100 - Inward opening element, p. 3 VELFAC 100 - Indadgående vindue/dør, s. 3 VELFAC 100 - Inåtgående elements, s. 3

Dismounting, slave: Open the window/door to the sidehung position (90º). Turn the blocker to the vertical position. Afmontering, stående ramme: Åbn vinduet/døren sidehængt til 90º. Drej spærrepladen nedad til lodret. Avmontering, stående båge: Öppna fönstret/dörren sidohängt till 90º. Vrid låsspärren till lodrätt.

Pull out the rocker arm to set the hinge stop free. The sash may now be dismounted. Træk vippearmen ud for at frigøre hængselsstoppet. Rammen kan nu afmonteres. Genom att dra ut vipparmen frigörs gångjärnsspärren. Bågen kan nu avmonteras.

50

© VELFAC A/S 11.13

Adjustments for v100 inward opening windows