Page 1

Vejstrup Valgmenighed - en fri grundtvigsk menighed inden for Folkekirkens rammer

Efter책r 2013


”Hvordan hænger et liv sammen?”. Det spørgsmål går som en rød tråd igennem hver en linje i Jan Kjærstads fremragende romantrilogi om journalisten Jonas Wergeland - en trilogi, hvis første bind netop er åbningsværket i den nye sæson for læsekredsen ”Kridtcirklen”. ”Hvordan hænger et liv sammen?”. Hvordan skaber et menneske identitet? Det spørgsmål væver sig ind i hver en linje i romanen, og så følger vi ellers Jonas´ livsskæbne gennem et sammenvævet mønster af utallige tråde i alle regnbuens farver – sådan som forsiderne på alle tre bøger i trilogien i øvrigt prydes af sammenvævede mønstre i smukke og mystiske persiske tæpper. Og én af de mange kloge indsigter fra fortællingerne om Jonas er, at menneskelivet er en spraglet affære og at menneskelig identitet har med mulighed, med bevægelse og forvandling at gøre. Vi lader os fortælle og fortæller selv med. Mere eller mindre behændigt benytter vi os hver især af de forhold, de tråde og lapper, der spilles os i hænde i løbet af livet og som bygger vores identitet op. Og måske, måske danner det hele et mønster, som vi kan genkende os selv i, når vi når så langt i livet, at vi ser tilbage og søger en mening i det hele. Som i Halfdan Rasmussens smukke digt ”Trådene”, hvor det hedder: ”Trådene synger. Det svundne er med hvor du går. Livet har vævet sit mønster af dage og år.” Og senere i digtet: ”Alt søger ind til sit mønster. I trådenes sang sover en rytme der stiger til helhed engang.”.

ber. Knapt halvtreds år gammel er Alf faret vild i sit liv og han leder efter en udgang. Eller måske snarere en indgang. Under alle omstændigheder en åbning og en udvidelse. Han mangler noget. Alf var døbt Alf I. Veber med I-et i midten, fordi hans mor ville have, at han skulle hedde Isak til mellemnavn, men faderen sagde, at Isak betød ”latter”. Og det ville faderen ikke byde sin søn, og derfor ville han højst gå med til et I alene. Alf I. Veber. På den måde fik Alf en lodret streg, en form for sprække, mellem fornavn og efternavn. Og så hedder det i historien: ”Moderen ventede med at fortælle ham om det, indtil han blev større, men Alf fandt straks historien fortrøstningsfuld. En åben mulighed. Han kunne selv fylde I-et ud i løbet af livet. I for identitet.”.

Trådene synger

Men igen: hvordan skaber et menneske identitet? For identitet er måske i virkeligheden netop ikke noget vi bare ”har”, men noget vi skal skabe. Som hos Karen Blixen, for hvem skæbne og identitet ikke så meget har at gøre med det vi har med os fra barnsben af og heller ikke har at gøre med det, vi så kommer ud for videre i livet – fordi skæbne for hende snarere er hvordan vi så forholder os til det hele og gør det til vores. Træder i karakter og på den måde skaber identitet og får skæbne. I en anden historie af Jan Kjærstad fortælles om Alf I. Ve-

2

Som voksen tænkte Alf: ”Hvad nu, hvis vi skaber vores identitet, ikke af det, vi har, men af det, vi mangler.”. Alf mister sin far og går en overgang til samtaler hos en munk. I forbindelse med de samtaler sidder han tit en stund for sig selv i klosterets kirkerum under et loft, der er formet som en skål, set fra undersiden. ”Det store rum henlå i halvmørke”, hedder det så. ”Han kunne uden videre forstå, at det måtte kunne hjælpe en søgende til bedre at se lyset. Bygningen gav ham en fornemmelse af igen at befinde sig i en hule…. En brønd af stilhed. Den dunkle sal fortalte en kompliceret historie uden ord, der gik direkte i kroppen.” Og videre: ”Og det hjalp at sidde alene i det dunkle kirkerum med kuplen, der vendte nedad eller nærmere indad, og hvor han kunne høre t-banen i tunnelen nedenunder som et signal om hulesystemer også dybt under ham. At sidde i et tomt rum og læge et tomrum. Mindes en far der yndede at få et rullegardin til at svippe op med et smæld. Mindes alle de gange faderen havde holdt om ham ligesom faderen på billedet ”Den fortabte søns hjemkomst”. Det tunge inde i ham blev perforeret, blev lettere.” Et menneske kan blive fundet og favnet og rummet på så


mange måder og steder. I en kirke. I en historie. I et andet menneskes blik. Og sådan kan et menneskeliv komme til at hænge sammen. Det gælder i vores eget liv og det gælder måske dybest set også i videre forstand, i de fællesskaber og de bånd, vi så knytter vore tråde til. Men hvordan hænger et fællesskab sammen? Måske er det i virkeligheden sådan, at vi ikke længere uden videre fødes og vokser ind i et naturligt fællesskab, der var der før vi blev født og som fortsætter, når vores livstråd brister. Sådan som det ses som et forvarsel hos den yngre generation, hvor det er afgørende vigtigt at kunne skabe netværk. Som et netværk af tråde, der snor sig ind og ud i alle kroge og på alle planer for at brydes og knyttes igen. Så måske er det i stedet for sådan, at fællesskaber i højere og højere grad bliver noget vi nærmer os fra forskellige sider og på forskellige tidspunkter i vores liv – og knytter os til. Og skaber med på. For en tid. Kort eller lang. Og måske gælder det også det kirkelige fællesskab, menighedsfællesskabet, hvis identitet så for øvrigt heller ikke skabes af det, vi har, men af det, vi mangler. Tilgivelse, for eksempel, som ingen af os kan skaffe til veje, men som er en forløsning fra alt det, der binder os fast til skyggerne i vores livsmønster. Så enhver menigheds identitet skabes af en grundlæggende mangel, der handler om, at vi aldrig kan fortælle hinanden hele sandheden om vores liv. Fordi vi altid mangler noget mere. Og fordi der altid er noget før. Løfter, håb og drømme. Brud, tab og svigt. En mangel, der er uløseligt knyttet sammen med budskabet i kirken om, at

ingen af os behøver at se op eller ned på hinanden – fordi vi alle sammen lever af den samme tilgivelse. En tilgivelse, der skænkes os udefra og som kan gøre, at alt det tunge i os bliver perforeret, bliver lettere. Så tomrum i os kan blive fyldt ud. Med alt det i tankerne, kan ingen fællesskaber, heller ikke noget som helst menighedsfællesskab, opkaste sig selv til en sandhed af en højere orden. Og så gælder det ikke det ikke desto mindre og samtidig, at ethvert menighedsfællesskab må turde skabe med og give sit bud på den måde, det tager imod det himmelske budskab på – når budskabet vel at mærke rammer jorden og de mennesker, der bor dér og knytter tråde til hinanden. Det kræver mod og store drømme at give et fælles bud og være med til også i fremtiden at give menigheden identitet, så det hele ikke ender med udelukkende at blive et fællesskab, der næres af en frygt for forvandlinger - forvandlinger, der må til for at det himmelske budskab kan ramme jorden på de vilkår, tiden nu engang skaber. Så igen: hvordan hænger et fællesskab sammen? Hvilket mønster tegner det i fremtiden? Ingen menigheder slipper for at blive konfronteret med det spørgsmål, og ingen menighed slipper for den åbne mulighed det er, hver eneste øjeblik at knytte tråde der er med til at skabe nye mønstre for fremtidens menighed. Med Halfdan Rasmussen: ”Drøm spinder tråd til det kommende. Intet går tabt. Broderligt når det dig, alt som blev levet og skabt. / Intet er nyt. Alt er nyt når du møder det frit. Trygt skal du favne det. Alt hvad du favner er dit.”. AC

3


Drømmeland, akvarel, Tilde Louise Carlsen

Trolde og honningkager Datoen for vores udflugt er rykket en dag, til søndag den 15. september. Derved bliver der mulighed for at fejre søndagsgudstjeneste i Christiansfeld sammen med Brødremenigheden. Efter gudstjenesten vil en af menighedens ældste fortælle om byen, og vi ender i Honningkagebageriet, der har sin helt egen historie. Efter at have spist vores medbragte madpakker, kører vi til Vejen Kunstmuseum, hvor museumsinspektøren vil vise os rundt. Og selvfølgelig skal vi til Skibelund Krat og se ”Modersmålet”, som Niels H. Jacobsen har lavet. Vi skal også høre lidt historie fra dengang, Kongeaaen var Danmarks grænse mod syd. Uden mad og drikke du’r en udflugt ikke. Så vi vil slutte af med varm mad hos Caroline, der jo ligger så dejligt i skoven, nær den gamle Lillebæltsbro. Et fuldstændigt program med klokkeslæt og priser vil ligge klar i kirkens våbenhus og Kirkehuset fra slutningen af august. Vi vil meget gerne have forhåndstilmeldinger (Asta Fjord, Gudme Søpark 25, Gudme, tlf. 62251992 eller Anders Carlsson, Landevejen 65, Vejstrup, tlf. 40475919). Fristen for tilmelding slutter den 4. september. Turen begynder med afgang kl. 8.00 fra Vejstrup og vi er hjemme igen senest kl. 21.00. Asta Fjord

4

Br

Ny kunst i K I forbindelse med gudstjenesten søndag den 11. august præsenterede Tilde Louise Carlsen en del af sine billeder i Kirkehuset – billeder, som vi har fået lov til at glæde og forundre os over de næste par måneder. Udstillingens titel er: ”Kontemplating nature” og Tilde præsenterer den sådan: ”Titlen må være på engelsk, fordi der ikke er et dansk ord, som dækker ”kontemplating” i denne forbindelse. Udstillingen har sit udspring i den sydfynske natur og sindsbilleder på den. Jeg dyrker daglig kristen meditation ud fra ørkenfædrenes tradition. Det at vi i vor kristne tradition faktisk har en meditativ praksis, er en velbevaret hemmelighed. Mange tror, at meditation er noget fremmed for kristendommen, men søger man tilbage til ørkenfædrene og nærlæser man evangeliet omkring bønspraksis, så anviser Jesus meget præcist en fordybelsens vej ind til hver enkelt menneskes guddommelige kerne: ”Gå ind i dit kammer, luk din dør og bed”, oversættes til: ”Luk dine øjne og sæt dig stille ned sammen med Gud”. Det siges direkte i evangeliet, at vi ikke behøver mange ord, for


sen

Broen, akvarel, Tilde Louise Carlsen

i Kirkehuset

Helle holder…

Gud ved allerede, hvorfor vi beder. Derfor er stilheden så nærende og fuld af sund vækst. Hvis vi altså tør træde ind i den! Naturen rummer denne stilhed og rigtig mange mennesker søger helt af sig selv at komme i harmoni med den naturlige del af sig selv, men en livsførelse med stress og jag er dog en udfordring. Jeg håber mine billeder kan give et glimt af den ro og skønhed, som er i vores natur og i vores indre, hvis vi giver os tid til fordybelse. Jeg arbejder med eksperimentel akvarel, som jeg kender gennem de svenske akvarelmalere. Professor Arne Isacsson og Lars Holm. De er en del af det spændende miljø omkring Nordisk Akvarelselskab. Jeg kan også varmt anbefale Nordisk Akvarelmuseum i Göteborg. Tilde Louise Carlsen, Grafonom og Billedkunstner, Strandvejen 5, 5762 Vester Skerninge” Vi byder Tilde velkommen.

Lone Arntzen

…til meget! – men nu er det blevet lige i overkanten. Vores graver/kirketjenervikar, Helle Feldingbjerg Nielsen, holder op hos os i løbet af efteråret. Vi er ikke de eneste, som sætter pris på Helles altid venlige og imødekommende væsen og store dygtighed. Der er styr på tingene og måden hun pynter alter på er – som hun selv – enkel og elegant. Det er ikke så sært, at det firma, Helle arbejder i, har overladt flere selvstændige opgaver til hende. Det giver en længere arbejdsdag og derfor må vi dække behovet for en vikar på anden vis – hvordan ved vi ikke endnu. Tak til Helle fra os alle! Vi ønsker alt godt i fremtiden og er glade for, at hun stadig er en del af menigheden, selv om arbejdsforholdet hører op. Lone Arntzen

Kridtcirklen Som annonceret før sommeren, starter den nye sæson i Kridtcirklen tirsdag den 1. oktober kl. 19.30. Til denne dag skal vi læse ”Forføreren” af den norske forfatter Jan Kjærstad. Har du lyst til at være med, skal du selv sørge for at låne/købe bogen. Vi mødes som sædvanligt hos Asta Fjord i Gudme Søpark 25, Gudme til gennemgang af bogen og samtaler om de store temaer i tilværelsen – og sikkert også en god kop kaffe eller te. AC

5


Transport til kirke I menighedsrådet er vi fokuserede på at minimere udgifter, hvor det er muligt. Selv om relativt få medlemmer benytter ordningen vedr. kirkebil, har vi i menighedsrådet på besøgsbasis besluttet at indstille denne service. Til afløsning for kirkebilen har nedenstående tilbudt at arrangere privat kørsel for medlemmer, som tidligere har benyttet sig af kirkebilen og som måtte ønske at deltage i gudstjeneste eller aftenarrangementer. Da der bliver kørt i privatbiler, bliver der selvsagt ikke afkrævet passageren noget gebyr. De medlemmer, som måtte ønske at gøre brug af ordningen, kan blot ringe til en af nedenstående, som så vil sørge for transport. Det er vores håb, at regelmæssige kirkegængere vil melde sig som frivillige chauffører, så der kan blive et lille korps at trække på. Venligst ring i god tid til: Jens Kristiansen (tlf. 25384920) eller Lone Arntzen (tlf. 40255382) eller Elsemarie Hoffmann (tlf. 62261843). Jens Kristiansen

Astas Kulturcafé I efteråret kommer følgende personer til at stå for Kulturcaféens arrangementer: Mandag den 21. oktober fortæller Asta om Danmarks første byhøjskole, Borups Højskole i København. Mandag den 4. november flytter caféen ud af huset, idet vi

6

tager på en kort udflugt til Tåsinge Museum. Her ser vi på museets mange fine samlinger, bl.a. Skipperhjemmet, Musikhuset med provinsens største samling af almueinstrumenter, noder og musikalier, Rebslagerhuset og Forhuset, hvor Elvira Madigan og Sixten Sparres kærlighedsdrama kan opleves. Tirsdag den 19. november får vi besøg af biskop Tine Lindhardt. Bemærk, at vi her for en gangs skyld har Kulturcafé en tirsdag. Arrangementerne foregår som sædvanligt fra kl. 14.30. Det koster 30 kr. pr. gang og der er tilmelding hos Asta Fjord, Gudme Søpark 25, Gudme (Tlf. 62251992) Asta Fjord

Sensommer Det er også den tid, da vi er ”på plads” i vores hverdag igen, efter en lang og dejlig sommer. Det er også den tid, da diverse fysiske opgaver omkring vores fælles kirke og kirkehus behøver at blive udført, og årets hyggelige arbejdsdag bliver lørdag den 31. august fra kl. 9. Der er brug for mange hænder, og man kan deltage med et par timer eller hele dagen, som man nu har tid til, når bare vi får besked, så er det nemlig lidt nemmere at planlægge. Med håbet om, at vi er mange, der kan bruge en god og produktiv dag i fællesskab. Tilmelding til Lone Arntzen (Tlf. 40255382)


”Ud-af-huset”-gudstjeneste Der arbejdes i disse år på at fremme samhørigheden de fynske fri- og valgmenigheder imellem. En række tiltag vil blive sat i søen, og et af de arrangementer, som vi allerede har haft stor glæde af er ”Ud-af-huset”-gudstjenesterne. Til efteråret er det vores tur til at stå for den fælles gudstjeneste, og vi åbner dørene for de andre fynske fri- og valgmenigheder søndag den 27. oktober kl. 10.00. Der er efterfølgende frokost, som menighederne selv medbringer. Vi sørger så for den afsluttende underholdning og kaffe. Hele arrangementet slutter kl. 13.30.

Næste foredrag kan høres i Gudbjerg kirke torsdag den 24. oktober kl. 19.30. Her vil Dorthe Emilie Røssell fortælle om sine oplevelser og tanker i forbindelse med sin barndom under 2. verdenskrig, hvor hun som lille pige var kurér med sin dukkevogn for faderens modstandsgruppe. Nærmere beskrivelse af foredrag og foredragsholdere kan læses i de foldere, der er lagt ud bl.a. i kirkens våbenhus og i Kirkehuset. AC

Lysets utålmodighed Fælles fynske foredrag Udgangspunktet for den kommende sæsons fælles foredrag er spørgsmålet: ”Hvad er det at være menneske?”. I lighed med tidligere år skiftes de fem menigheder/sogne i den gamle Gudme kommune til at være værter for sæsonens fem foredrag. Foredragsholderne vil hver især forsøge at beskrive det ”EntenEller”, vi som mennesker kan komme til at stå i, når vi skal træffe afgørende valg i tilværelsen. Et oplagt tema, idet vi i år fejrer 200-året for den store tænker Søren Kierkegaards fødsel. Første foredrag finder sted i Oure konfirmandsal torsdag den 5. september kl. 19.30. Her vil Anders Kingo fortælle om ”Valget” som udgangspunkt i Kierkegaards store værk ”EntenEller”.

”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale!”. Sådan står der på ryggen af den nyeste Højskolesangbog, og det gør vi så, så snart vi overhovedet kan komme til det. Vi vil i vinterens løb arrangere en del sangaftener med forskelligt indhold, og den første sangaften vil vi igen samle os om en udvalgt række af de nye salmer, vi har sunget i kirken de seneste måneder fra samlingen ”Lysets utålmodighed”. Vi vælger endnu en gang nogle af de fineste tekster og melodier ud fra samlingen og synger dem sammen torsdag den 19. september kl. 19.30. Der vil også blive lejlighed til at synge mere kendte salmer fra salmebogen. AC

7


Konfirmander 2013-2014 Som nævnt i sommerens nyhedsbrev, inviteres alle, der ønsker at deltage i det kommende års konfirmandundervisning, til ”intro”-gudstjeneste søndag den 1. september kl. 19.30. Her vil jeg i lighed med tidligere år fortælle om gudstjenesten ”på slap line”, så alle forhåbentlig føler sig godt forberedte til at deltage i gudstjenesterne. Efterfølgende vil der være hyggeligt samvær med kaffe og saft og blødt brød med mulighed for snak om det kommende år og evt. spørgsmål. Tidspunktet for konfirmandtimerne er tirsdage kl. 8.15-9.45 og vi følger skolernes ferie- og fridagsplaner. Vi starter konfirmandundervisningen tirsdag den 27. august kl. 8.15 i Kirkehuset på Brudagervej. Har man endnu ikke meldt sig til konfirmandundervisning, kan man fint nå det endnu – enten ved henvendelse til mig eller blot ved at møde op den første undervisningstime. Så klarer vi udveksling af oplysninger til den tid. AC

Mini- og juniorkonfirmander I løbet af ugen kommer der mange børn og unge i vores kirke og kirkehus. Det er glædeligt og bringer så mange farver og så meget liv til alle. Til efteråret byder vi sædvanen tro minikonfirmanderne til en række hyggeeftermiddage, hvor vi leger, tegner, klatrer, lyt-

8

ter, fortæller, griner og frådser i samvær. Der vil blive udsendt særskilte invitationer til samtlige børn i 3. og 4. klasse på Oure Friskole og Øster Åby Friskole. Børn fra de to klassetrin, som ikke går på nogen af de to friskoler og som gerne vil deltage i minikonfirmandtimerne, er selvfølgelig også meget velkomne. Vi begynder sæsonen onsdag den 23. oktober og fortsætter ind i det nye år til omkring vinterferien. I år ligger minikonfirmandtimerne onsdage kl. 14.00-15.30, bortset fra den første onsdag i hver måned. I år inviterer vi nemlig også juniorkonfirmander, hvilket vil sige børn, der går i 5. klasse på vores lokale skoler. De kommer så i Kirkehuset den første onsdag i hver måned fra kl. 14.00-15.30 og deres sæson starter onsdag den 2. oktober. Juniorkonfirmanderne vil for manges vedkommende have gået til minikonfirmand hos os de foregående år, og derfor bestræber vi os på at lave et program for dem, der bl.a. sender os ud af huset på ture og oplevelser mange spændende steder. Både mini- og juniorkonfirmanderne inviteres i øvrigt til en spændende koncert i Vor Frue kirke i Svendborg lørdag den 26. oktober om eftermiddagen, hvor Sigurd Barrett kommer med et par musikere og synger med børnene. Mini- og juniorkonfirmanderne deltager så i et større fælles børnekor, og alle forældre og øvrige familiemedlemmer er naturligvis velkomne til at komme og høre. Der vil være entré til det store arrangement, dog gratis adgang til alle børnene, der deltager. Nærmere oplysninger fås senere. Elsemarie Hoffmann og AC


Lige-gyldigt? Sidste år søsatte vi et projekt, som satte fokus på Etiske Dilemmaer, med udgangspunkt i situationer fra vores hverdagsliv. Projektet var skabt af Grundtvigsk Forum, som i år har kreeret et nyt tiltag, der har fået titlen ”Lige-gyldigt? Samtaledag om det allervigtigste”. Samtaledagen løber af stabelen torsdag den 26. september kl. 19.30, hvor vi mødes i Kirkehuset. Grundtvigsk Forum har lavet et spændende materiale som oplæg til samtalerne, og i deres appetitvækker til dagen hedder det bl.a.: ”Ligegyldigt eller lige gyldigt? Der er en betoning men også en verden til forskel, og man skal ikke tale ret længe sammen, før man finder ud af, at det måske slet ikke er det samme, som vi finder ligegyldigt – og hvad det er, der er det allervigtigste. Samtaledagen handler i år netop om det, der betyder noget – for den enkelte, for fællesskabet og for samfundet. Hvad er det, der bærer og forener – og hvad er det, der adskiller? Hvad er det, der får dig til at stå op om morgenen?”. Nærmere omtale kan findes på Grundtvigsk Forums hjemmeside www.grundtvig.dk AC

Viseaften Torsdag den 31. oktober kl. 19.30 vil vi tale og synge på Halfdansk. André Isager og Anders Carlsson har sammensat et program med fortælling og sange ud fra en række af Halfdan Rasmussens vidunderlige tekster. Mange af sangene med ”egne” melodier, idet André har komponeret en smuk buket af melodier til Halfdan Rasmussens digte. De to har tidligere udfoldet et lignende program, nu bliver det så i forbindelse med en hyggelig viseaften med dug og stearinlys på bordet og god rødvin i glassene. Torsdag den 28. november kl. 19.30 er der igen Viseaften med rødvin og munter sang. Denne gang står Jens Krisitiansen for aftenens program, som først og fremmest vil indeholde sange af PH, Sigfred Pedersen, men også en række andre viseforfattere og komponister.

9


Formand: Lone Arntzen, Albjergvej 47, 5883 Oure. tlf. 62281638 / 40255382 lonearntzen@gmail.com

Kirkeværge og Menighedsrådsmedlem: Jens Kristiansen Albjergvej 33, 5883 Oure, Tlf. 25384920 jkr@ouremail.dk

Menighedsrådsmedlem: Steen Pensdal, brudagervej 22 5882 vejstrup tlf. 62189040 / 20160772 steen.pensdal@gmail.com

Menighedsrådsmedlem: Niels Nyholm, Bjergagervej 3, 5881 Skårup. 62231915 fam_nyholm@hotmail.com

Næstformand: Elsemarie Hoffmann, Vængevej 21, 5771 Stenstrup, tlf. 62261843 hoffmann@postkasse.org

Suppleant: Aase Jensen, Nyborgvej 506, 5881 Skårup aaselj@gmail.com

Menighedsrådsmedlem: Asta Fjord, Gudme Søpark 25, 5884 Gudme tlf. 62251992 astafjord@mail.dk

Menighedsrådsmedlem: Vibeke Søndergaard, Kilenvej 19, 5883 Oure, tlf. 62282318 / 21645586 vich.soendergaard@gmail.com

Jeg er splittet – altså er jeg Vores store danske tænker, Søren Kierkegaard, er i årets løb blevet fejret i anledning af 200-året for hans fødsel. Vi holder os heller ikke tilbage her i valgmenigheden, og som det første af to arrangementer i selskab med Kierkegaards tanker, mødes vi torsdag den 14. november kl. 19.30 i Kirkehuset. Her vil jeg give en introduktion til Kierkegaards verden ud fra titlen ”Jeg er splittet – altså er jeg”. Udgangspunktet er, at det for Kierkegaard livet igennem var et grundlæggende spørgsmål, hvem han egentlig selv var. Et spørgsmål, han kun kunne stille, fordi han samtidig vidste, at han ikke umiddelbart og uden videre kunne være den, han var bestemt til at være. Splittet som han var – og splittet, som ethvert menneskeliv er, ifølge den store tænker selv. Men mere om alt det til november. Vel mødt! I løbet af vinteren vil vi så prøve at drage Grundtvig ind i Kierkegaards tænkning og bl.a. se på, hvordan den enkelte og fællesskabet forholder sig til hinanden. Et vigtigt tema for begge tænkere og et forhold, det også i vores tid er helt afgørende at sætte fokus på. AC

Fyraftenssang Pindsvinet Den første film, som vises i filmklubben i den nye sæson, er ”Pindsvinet, instrueret af Mona Achache efter Muriel Barbergs roman. Vi mødes onsdag den 4. december kl. 19. Der er gratis adgang. Vin og kaffe koster 10 kr. AC

10

Flere i valgmenigheden har i en længere periode syslet med tanken om, at vi den første onsdag i hver måned skal mødes i kirken til Fyraftenssang. Så fra kl. 17.00-18.00 synger vi en time før aftensmaden fra Højskolesangbogen i selskab med præsten på bænken og med forskellige dygtige musikere, først og fremmest ved klaveret. Første Fyraftenssang foregår onsdag den 2. oktober kl. 17 og næste gang bliver så onsdag den 6. november kl. 17.


Valgmenighedspræst: Anders Carlsson Landevejen 65, 5882 Vejstrup Tlf. 62281081 / 40475919 vejstrupvalgmenighed@mail.dk anders.carlsson65@gmail.com

Regnskabsfører: Lone Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861 – efter kl. 16.00! emlf@mail.tele.dk

Organist: Margrethe Schmidt, Landevejen 12, 5882 Vejstrup. Tlf. 62252729 margretheschmidt@gmail.com

Kirkesanger: Anette Toft, Holmdrup Stævning 3, 5881 Skårup. Tlf. 62231702 anettekirstinetoft@gmail.com Kirkesanger: André Isager, Landevejen 82, 5882 Vejstrup. Tlf. 62281758 andreas.isager@hotmail.com

Graver/kirketjener: Ida Wilcken Brudagervej 6, 5882 Vejstrup idagraver@gmail.com Træffes tirs.-tors. kl. 10-14 på tlf. 29459363 og personligt efter aftale. Henvisning i øvrigt til kirkeværge Jens Kristiansen på tlf. 25384920

Høstgudstjeneste År efter år må vi erkende, at vi høster langt mere end vi sår. Resultatet af vores indsats er altid mere end summen af vore nok så ihærdige og fælles anstrengelser. I taknemmelighed over det, fejrer vi igen i år høstgudstjeneste i kirken. Det sker søndag den 22. september kl. 10.30 med efterfølgende traktement i Kirkehuset. Der er tilmelding hos Lone Arntzen, Albjergvej 47. Oure (Tlf. 40255382) senest onsdag den 18. september. I forbindelse med Høstgudstjenesten samler vi ind til ”vores” projekt, børnehjemmet NHOCCA i Nepal. AC

Dåbsgudstjenester Som konsekvens af, at et stigende antal af forældre ønsker deres barn døbt en lørdag, har vi besluttet at lægge os fast på i alt fire lørdage om året, hvor evt. lørdagsdåb så lægges. For at hele menigheden kan få lejlighed til at være med også ved disse dåb, fejrer vi en gudstjeneste de fire lørdage, som erstatter søndagens gudstjeneste, således af den efterfølgende søndagsgudstjeneste udgår. Dåbsdagene er tænkt som et supplement til de ”almindelige” søndagsdåb, som vi selvfølgelig fortsat vil glæde os til at lade kirken skabe rum for. De fire lørdagsgudstjenester, som altså er åben for alle, foregår den 7. september, den 16. november, den 1. februar og den 31. maj. AC

11


Gudstjenester og arrangementer

Foredrag

torsdag den 5. september kl. 19.30 Anders Kingo i Oure konfirmandsal

Gudstjeneste lørdag den 7. september (dåbsgudstjeneste)

kl. 10.00

Sensommerudflugt søndag den 15. september Sangaften

torsdag den 19. september ”Lysets utålmodighed”

kl. 19.30

Gudstjeneste

søndag den 22. september kl. 10.30 (Høstgudstjeneste, 17. søndag efter trinitatis)

Samtaleaften torsdag den 26. september Debataften

kl. 19.30

Gudstjeneste

kl. 10.00

søndag den 29. september (18. søndag efter trinitatis)

Oktober

Foredrag

torsdag den 24. oktober kl. 19.30 Dorthe E. Røssell i Gudbjerg kirke

Koncert og sang

lørdag den 26. oktober Koncert og samvær med Sigurd Barrett i Vor Frue kirke, Svendborg

Gudstjeneste søndag den 27. oktober (”Ud-af-huset”-gudstjeneste, 22. søndag efter trinitatis)

kl. 10.00

Sangaften torsdag den 31. oktober Viseaften

kl. 19.30

November Gudstjeneste søndag den 3. november (Allehelgensøndag)

kl. 19.30

Kulturcafé

mandag den 4. november Udflugt til Tåsinge Museum

kl. 14.30

Fyraftenssang

onsdag den 6. november

kl. 17.00

Gudstjeneste

søndag den 10. november (24. søndag efter trinitatis)

kl. 10.00

Kierkegaardaften

torsdag den 14. november ”Jeg er splittet – altså er jeg”

kl. 19.30

Kridtcirklen

tirsdag den 1. oktober

kl. 19.30

Fyraftenssang

onsdag den 2. oktober

kl. 17.00

Gudstjeneste

søndag den 6. oktober

kl. 14.00

(19. søndag efter trinitatis, v. Gustav Reck) søndag den 13. oktober (20. søndag efter trinitatis)

kl. 10.00

lørdag den 16. november Gudstjeneste (Dåbsgudstjeneste)

kl. 10.00

Gudstjeneste

søndag den 20. oktober (21. søndag efter trinitatis)

kl. 10.00

tirsdag den 19. november Tine Lindhardt

kl. 14.30

Gudstjeneste

Kulturcafé

mandag den 21. oktober Asta Fjord om Borups Højskole

kl. 14.30

Gudstjeneste

søndag den 24. november (Sidste søndag i kirkeåret. Konfirmandgudstjeneste)

kl. 19.30

Kulturcafé

Sangaften torsdag den 28. november Viseaften

kl. 19.30

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad 11. november 2013. Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk – eller sendes til præstens adresse.

December Gudstjeneste

søndag den 1. december ( 1. søndag i advent)

kl. 10.00

Kirkens gavekonto: 5986-4153339

Filmaften

onsdag den 4. december

kl. 10.00

Redaktion: Margrethe Schmidt, Berit Pedersen, Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)

Mark & Storm grafisk

September

Vejstrupvalgmenighed efterår 2013  
Advertisement