Page 1

Vejstrup Valgmenighed - en fri grundtvigsk menighed inden for Folkekirkens rammer

Efter책r 2012


Vi har georginer og bonderoser nok… Astas Kulturcafé

I efteråret kommer følgende personer og står for Kulturcaféens mandage:

Den 22. oktober:

Traditioner er udtryk for alt det, der kommer bag på os. Ligesom årstidernes skiften tit gør det. Derfor fejrer vi år efter år høstgudstjeneste. Det gør vi for at holde hinanden fast på alt det, vi ikke selv bestemmer, men som bestemmer over os og vores liv. Traditioner er altså et udtryk for det, vi ikke selv opfinder, men som opfinder os. Og det kan virke som en befriende aflastning i vores tid, hvor vi ellers står op hver morgen og tror, at vi skal opfinde verden. Så hver høst kommer dét over os: at vi må fejre livet og alt det, vi ikke selv kan læsse op og stable på benene i vore egne anstrengelser. Resultatet af vores indsats er mere end summen af vore fælles anstrengelser. Vi høster mere, end vi sår. I år lader vi høstgudstjenesten komme over os søndag den 23. september kl. 10.30. Der er frokost i Kirkehuset umiddelbart efter gudstjenesten. Prisen er 75,- kr. og der er tilmelding hos Lone Arntzen på tlf. 62281638 / 40255382 senest onsdag den 19. september. AC

2

Nils Olav Olsen fortæller om Niels Hansen Jacobsen, (1861 - 1941) dansk billedhugger og keramiker. NHJ har udført nogle meget fabulerende skulpturer af fantasivæsener. Vejen Kunstmuseum blev opført i 1923 som bolig ,atelier og udstillingsbygning for Niels Hansen Jacobsen. Kom og hør Nils Olav Olsen fortælle historien om mennesket og kunstneren.

Den 5. november: Asta Fjord fortæller om kunstmaleren Gerda Swane, hvis billeder vi så på udflugten i forsommeren til Malergården og Odsherred Museum.

Den 19. november: Anders Carlsson fortæller om kunstmaleren Sven Havsteen-Mikkelsen fra Ærø, som i år ville være fyldt 100 år. Arrangementerne foregår som sædvanligt mandage fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Det koster 30. kr. pr. gang og der er tilmelding hos Asta Fjord, Gudme Søpark 25, 5884 Gudme (Tlf.: 62251992) Asta Fjord


Sporene

efter sandheden,

- der blev skrevet i sand…

”Jeg går i kirke for at få disciplineret min tro”. Sådan omtrent formulerede en kendt nulevende digter sig, da han blev spurgt om, hvorfor han hver søndag indfinder sig på kirkebænkene. Så svaret var altså: han går i kirke for at få sat skik på oplevelsen af, at han ikke er den yderste horisont i sit eget liv. Der er andet og mere. Ikke bare for digteren, men også for alle os andre. På samme måde gælder det i vores fælles liv med hinanden – kulturen, om man vil. Kulturen er ikke den yderste horisont for vores fælles liv. Der er andet og mere. For ser vi på kulturen og samfundet, spejler vi os i vores fælles evne til at udfolde os og finde ud af tingene sammen. Men der er andet og mere end det, vi med vores kreativitet kan skabe og spejle os i og blive enige om. Når kulturen og kristendommen netop nu er i færd med at finde ud af det med hinanden på en ny måde, hænger det måske først og fremmest sammen med, at vi i vores fælles liv med hinanden har brug for at få ”disciplineret troen på hinanden” i vores fælles liv. Og for at kunne det, må vi hen et sted, hvor vi ikke kun spejler os i hinanden, men hvor

vi udsætter os for det ”andet og mere”, der er i forhold til kulturen og det fælles liv. Kirken og kristendommen er et godt bud på det sted. Og jo: kristendommen er på den ene side kultur og på den anden side er kristendommen også dét i kulturen, der ikke er kultur. Kristendom forstået som kultur er ikke love eller regler, men nærmere deres inspirationskilde. Kristendommen er ikke et sæt værdier, men snarere deres grundlag. Kristendom er ikke en opfattelse af naturen, men nærmere en agtelse for den. Alt sammen er det grundlagt på en uendelig tiltro til hver og én af os – af agtelse for hele skaberværket, for jorden og alt, hvad der lever på den. Og samtidig er kristendommen så dét i kulturen, som ikke er kultur. Kultur er organiserede værdier, på samme måde som ideologi er organiserede holdninger. Og så kunne man forestille sig, at vores religion var organiserede trossætninger. Men den går bare ikke. I modsætning til kulturen, der er en del af os, fordi vi spejler os selv og vores fælles liv i

3


den – og i modsætning til ideologier, som vi kan tilegne os og gøre til en del af os, så er kristendommens budskab ikke sådan at tilegne sig én gang for alle. Vi tror f.eks. på vore synders nådige forladelse og ved, at det skal siges til os mere end en gang. Ikke fordi vi ikke forstår, hvad der bliver sagt, men fordi vi har brug for at høre det igen og igen, når vores fælles liv med hinanden og vores eget liv går i stykker. Så vi kan tilegne os tankesystemer og religiøse, spirituelle teknikker, men det nye liv og det genoprettede fælles liv, som Jesus taler om, ja dét kan vi kun udsætte os for. Den kristne menighed har altid forstået sin gudstjeneste som netop dét eksistentielle eksperiment, som det er at udsætte sig selv og hinanden for en oplevelse, der er lige så dramatisk som fødslen. Et helt nyt liv. Et genoprettet liv. Fra gudstjenesten går vi med døden i ryggen og livet foran os. Fra gudstjenesten går vi med det brudte fælles liv i ryggen og muligheden for et nyt fælles liv foran os. Hvordan vi så lever det liv, ja det findes der ingen færdige regler og love for. Et godt eksempel på det er historien i Bibelen om kvinden, der blev grebet i hor. For her anbefaler Jesus den, der er ren, til at kaste den første sten. Og hvem er ren? Med sin anbefaling vender Jesus sig imod enhver kultur, der sætter regler højere end almindelig menneskelighed. Så her bliver det tydeligt, hvad der aldrig kan blive kultur. Tilgivelsen kan aldrig blive kultur, selvom vi i vores fælles liv lever af tilgivelsen og ikke kan leve uden den. Tilgivelse kan ikke forordnes. Tilgivelse kan kun gives til den skyldige som den krænkede parts afkald på gengældelse. Det er dét, kristentro handler om og det er her, Jesus vender sig mod sin egen kultur. For Jesus tager risikoen og viser regelbryde-

4

ren barmhjertighed. I et åndeløst øjeblik afslører han, at det kan vi andre også, hvis vi lige tænker os om. For hvem er ren? Eller formuleret anderledes: lever vi ikke alle af den samme tilgivelse? Er vi ikke alle lige netop dér? Barmhjertighed kan man selvfølgelig ikke bygge retsvæsen, samfund og kultur på alene. Men i en hvilken som helst kultur er der brug for en åben dør, som både den dømte og den dømmende kan gå ind af. Så hvis man vover sig ind i kirken, går man derfor ikke ud af verden for at forlade de krav og fordringer, vores samfund og vores medmennesker stiller til os. Den, der går ind, går ind for at hente modet til at møde sig selv som den, der ikke kan kaste den første sten. Og det er at få ”disciplineret sin tro” og få sat skik på oplevelsen af ikke at være den yderste horisont i sig eget liv. Det er at se i øjnene, at vi aldrig kan hverken se op til eller ned på hinanden, fordi vi dybest set lever af den samme tilgivelse. Tilgivelsen og barmhjertigheden er det i kulturen, som ikke er kultur, men som kulturen samtidig må rumme, hvis den ikke skal oprejse sig selv til religion og gøre sig til den endegyldige sandhed af en højere orden og hvis den ikke skal udgøre og den yderste horisont for alt liv. Jesus skrev i sandet, mens man overvejede det med at kaste med sten. Og det er i grunden underligt og tankevækkende, at den person, der har betydet allermest for kulturen, aldrig har skrevet andet. Måske er det i virkeligheden den enkleste måde at huske det på: at kristendommen aldrig bliver et lærestykke. Den bliver aldrig noget, vi kan læse os til eller kaste efter hinanden. AC


Workshop med operasanger Marika Thomsen Lørdag den 6. og søndag den 7. oktober inviterer Vejstrup Valgmenighed til sangworkshop med operasanger og lundeborgenser Marika Thomsen. Hver sanger medbringer en sang, som vedkommende har lyst til at arbejde med i løbet af weekenden. Undervisningen vil dels foregå som soloundervisning, hvor Marika og sange-

ren sammen vil gå i dybden med det udvalgte musikstykke, dels som fælles sangundervisning med forskellige sangøvelser. Workshoppen kommer til at forløbe over to dage og afsluttes med en Musikgudstjeneste, hvor de af sangerne der har lyst, vil optræde med sange efter eget valg.

Kridtcirklen Vi læser den amerikanske forfatter Jonathan Franzens anmelderroste roman KORREKTIONER.

Kurset er gratis for Valgmenighedens medlemmer, men der er kun plads til max. 10 deltagere, så skynd dig at melde dig til, hvis du kan lide at synge og har lyst til at få råd og vejledning af en professionel sanger. Tilmelding hos Margrethe Schmidt, tlf.: 62252729

Vi starter d. 1. oktober, første gang mødes vi i Kirkehuset

Romaner er sorgfuld, satirisk og sjov. Dybt bevægende, men fuldstændig usentimental. Denne store og sprogligt

uhyre veloplagte amerikanske samtidsroman har det hele og lidt til. Asta Fjord.

5


e fortalte, jn ø e g lo k , e r kla ærksom ”En guide, med m p o s o e d r jo g viste rundt og lling" på en særudsti

Derfor kan vort øje glædes… Lørdag den 2. juni kørte en bus med forventningsfulde mennesker her fra Vejstrup Valgmenighed ud i den danske sommer med kurs mod Malergården ved Lammefjorden. Smukt landskab. Lige ned til det sidste våde stykke af fjorden ligger Swanernes hjem gennem mange år. Sigurd Swane, Agnete og deres tre børn skabte et dejligt sted, hvor der er masser af himmel og lys. Agnete tegnede og indrettede. Et kæmpearbejde har det været med genbrugsmaterialer og møbler, de fandt her og der. Beskedenhed og format mødes. Familien rejste meget ud, så Sigurd kunne male, f.eks. i Portugal. Det foregik i en specialbygget vogn, som Agnete udtænkte. Huset er indrettet som museum og drives sammen med Odsherred Museum af dygtige mennesker med kærlighed til stedet og den særprægede, frodige have. En guide, med klare, kloge øjne fortalte, viste rundt og gjorde os opmærksom på en særudstilling af datteren Gerda Swane på Odsherred Museum og bad os bemærke forandringen i malerierne efter moderens død, hvor Gerda kom mere rundt, fik andre motiver, blev friere.

Overalt i malerierne dominerer lyset, det blå lys, som har tiltrukket kunstnere overalt – Skagen, Bornholm, men også her på Nordvestsjælland. Odsherred Museum, hvor vi var bagefter, bød på en del andre af egnens kunstnere. Vi gik rundt og nød udstillingerne i de mange rum. Sidste del af turen var Birkegårdens Haver ved Ruds Vedby. En familie har indrettet mange forskellige ”haver” på et tidligere landbrug. Engelsk / dansk-japansk-, meditations-, prærie, klosterhave med mange flere. Overalt smuk beplantning, vand, snirklede stier, en fristende butik og en café. Mætte af indtryk var vi, mens turen gik hjemad, igen smuk natur, såmænd også en mark fuld af purløg gjorde sig til i enkel skønhed. TAK for en dejlig dag. Bodil Granhøj

Åbent hus - Ja, mon ikke!

bragt renovering. Menighedsrådet inviterede indenfor i præsteboligen efter smukt tilende rk. håndvæ otte Iført blå ”Plastsutter” listede vi rundt og nød det fl De dejlige lyse rum på 1. salen, nu godt og tørt under nyt tag. Flot, at I lod os kigge. TAK for det. velkommen. Dejligt at vide, at huset er klar til at byde Anders og Anne med familie Bodil Granhøj

6


Konfirmander: den 29. april 2012: Søren Quist Nick Kjær Fredsø Julie Søndergaard Maja Louise Stenmann Eisner Søren Torpegaard Lund Frederik Johannes Abildskov Sarah Birch Bekker

Konfirmation Dette års konfirmander har konfirmationsforberedelse i Kirkehuset tirsdage kl. 8.15-9.45. Tilmeldingsfristen til at blive konfirmeret i valgmenighedskirken er udløbet, men har man af en eller anden grund ikke fået tilmeldt sig endnu, kan det fint nås ved at kontakte valgmenighedspræsten, Anders Carlsson, Landevejen 65, 5882 Vejstrup, tlf.: 62281081 / 40475919 For god ordens skyld skal det nævnes, at konfirmationen i 2013 af det nye hold konfirmander foregår lørdag den 27. april kl. 10.00.

7


Børnehjemmet Forandring for alle.

Fortalt af Karen Rasmussen. Høkildegård i Øster Skerninge.

Lige hjemkommet fra 1 måneds ophold som frivillig volontør på Vibeke`s børnehjem i Katmandú, Nepal, vil jeg prøve at beskrive hverdagen for voksne og børn på hjemmet. Det blev et fantastisk møde med 23 kæreste børn i alderen 6-16 år og de 5 rare voksne fastansatte. Jeg fulgte dem fra tidlig morgen (6.45 havde jeg nemlig møde med hjemmets huslærer, som også er den daglige leder, når Vibeke er i DK. Han skrev mit dagsprogram nøjagtigt ned, time for time, så der ikke herskede nogen tvivl om, hvad jeg skulle lave)

7.05: hjælp med at anrette the til børnene 7.15: nyde theen(god idé med en kop varm the i morgenkulden, 5grader!), herunder et fint lille foredrag på engelsk af et barn, som trækker en seddel med et emne, f.eks: huse, fædre, viden, smil. Bagefter skal der stilles spørgsmål – sluttende med en kort meditation. 7.45 – 8.25: hjælp børnene med deres lektier, endnu en chance for at repetere tabellen, slut med at skrive alle 23 kontaktbøger under.

8.25: Anret og servér dagens 1. måltid,s om er Dal Bhat, den nepalesiske nationalret, bestående af bjerge af ris, krydret linsesuppe, årstidens krydrede grønsager. Dertil rent drikkevand. Selvfølgelig spises der kun med fingrene og hvert barn vasker sin tallerken op bagefter.

8.50:De voksne spiser, medens børnene børster tænder, klæder om til skoleuniforn, pudser sko, fletter hår, renser negle (man får også karakter i hygiejne)

9.20: følge børnene til skole, 20 minutters rask gang, på række

8

NHOCCA i Nepal

2 og 2 ad meget ujævne grusveje med små og store affaldsfyldte huller, som at gå på en losseplads.

10 - 16: fri til at være turist i byen. Den 1. dag præsenterede Vibeke mig på skolens kontor og jeg fik straks lejlighed til at overvære musik – og danseundervisning, med det resultat, at jeg resten af mit ophold fik 2job” hver 2. dag, i alle klasser fra 13.30 -16. Alle har en ugentlig time i dans ( gid det var så vel i DK!) De står meget adskilte på rækker og laver fine bevægelser med hofter og arme. De traditionelle danske folkedanse var en stor oplevelse for dem, fordi de der danner par og holder hinanden i hånden!!

16.00: hente børnene fra skole og passe godt på dem i den kaotiske trafik i byen.

16.30: servere the og tørrede risflager. 17 - 17.55: leg med børnene, men flere hentede straks deres strikke –og hækletøj for at lave halstørklæder, sokker og huer til salg i DK. Andre havde brug for bare at lege. Præcis kl. 18 sidder børnene klar til at lave lektier. 1 time og 40 min. bliver der arbejdet koncentreret. De læser, skriver, lærer digte udenad, lærer f.eks. Australiens geografi, løser svære ligninger,( højt matematisk niveau). De har 9 fag, hvoraf 8 er på engelsk. Meget gamle lærebøger og 18 kladdehæfter i tasken. Deres skolegang er som den danske for 70 år siden, men de ved at der skal arbejdes hårdt for at bestå de 3 årlige eksaminer. Der er prøver i alle fag, består man ikke et af dem, skal man gå et år om.

19.40: serveres dagens 2. måltid, Dal Bhat. 20.15: god nat til alle 23 børn, de kan flere danske sætninger:” Sov godt, drøm sødt, vi ses i morgen”


20.30: De voksne spiser. 20.45: opvask af gryder mm i koldt vand, udendørs i nattens mørke. Natten tilbringer man i et simpelt indrettet værelse med utætte vinduer og på en meget tynd skummadras. Badeværelse deles med 11 andre og der er kun koldt vand. Lørdag er fridag, men der er mange pligter alligevel. Efter en times morgengymnastik, ledet på skift af børn og voksne, er der rengøring over hele huset, indkøb, tøjvask som foregår i store vandfade, bade selv incl. hårvask, som efterfølges af at man kæmmer hinanden for lus, skoleuniformen skal stryges o.m.a. Vibeke har indført ”analysis class”. Her undervises de bl.a. af volontører fra DK i mange emner, hvorefter de skal lære at tænke selvstændigt og give udtryk for ”hvad har I lært” og ”hvad kan I bruge det til?” Man må ikke tænke dansk, når man er i Nepal, sagde Vibeke til mig. Men alligevel kan man ikke lade være med at tænke – at det er urimeligt, at der skal være så stor forskel på børns opvækstvilkår i verden. Hira, det ældste barn på NHOCCA, nu 19 år, arbejder som frivillig et år, inden hun skal studere videre. Hun beskriver således sit liv på børnehjemmet: ”det har givet mig mange flere aspekter og oplevelser end der havde været muligt i landsbyen. Jeg har fået en moral og er i stand til at overlevere det til mit liv. Mit liv er fyldt med lykke og tilfredshed. Det er sådan, at disse 8 år har bragt dynamik og drastiske ændringer ind i mit liv med alle positive ting”. Med egne øjne har jeg nu set, at Vibeke´s 23 børn på NHOCCA kan få det samme liv som Hira. De får 10 års skolegang på privatskole, samt mulighed for videre uddannelse, god nærende kost hver dag, rent drikkevand, god hygiejne, sundhedstjek, en seng,

samt en tryg og kærlig opvækst i faste rammer. De udviser også alle stor taknemmelighed herfor. Der er virkelig brug for stor økonomisk hjælp. Derfor vil jeg blive ved med at støtte dette projekt ved at udbrede kendskabet til NHOCCA og derved skaffe nye sponsorer, samt hjælpe Vibeke med at afholde den årlige basar i november, hvor der sælges mange smukke ting fra Nepal og børnenes egne produkter. Mit motto er: ”Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én!” Karen Rasmussen har lovet at komme i kirkehuset senere på året, for at fortælle mere og vise nogle af sine mange billeder fra børnehjemmet og Nepal. L.A.

En indsamling bliver til en forandret fremtid Vi har i Vejstrup Valgmenighed en lang tradition for at samle ind til et velgørende formål og efter at vi sidste efterår havde besøg af Vibeke Pedersen fra børnehjemmet NHOCCA i Nepal, blev det bestemt, at det var dertil vores indsamlinger skulle gå. Vi samler ind: Påskedag, Pinsedag, til Høstgudstjenesten, Juledag og Nytårsaften og som det kan læses i Karen Rasmussens beretning fra et ophold på NHOCCA, så gør hjælpen en stor forskel, både for børnenes nutid og fremtid, så jeg kan kun opfordre til at vi støtter deres mulighed for en positiv forandring i vores fælles fremtid. Lone A. 9


Alle malerier er malet af Trine Koch Jensen

Ny kunstner

på væggene i Kirkehuset Siden d.3.juni har Trine Koch Jensen haft sine spændende grafiske billeder udstillet i kirkehuset, ét af dem har været med på en censureret udstilling. Trine har altid villet beskæftige sig med tegning og maleri, men før hun kunne hellige sig det fuldt ud, skulle hun omkring uddannelsen som designer og designteknolog, for derefter at arbejde nogle år for tøjfirmaet Bestseller. Nu er Trine kunstner på fuld tid og arbejder med både malerier og udsmykningsopgave, bl.a. har hun udsmykket nogle af væggene på plejecentret Strandlyst i Lundeborg. Udstillingen hos os varer frem til d. 19. august, hvor billederne, i forbindelse med Sommermødet, vil være flyttet over i kirken. Tak til Trine for velvilligt at give os mulighed for at nyde billederne sommeren over. Lone A.

10


Ny graver

nye tider Jeg ved nu ikke helt om, der ligefrem er tale om nye tider….. det skal da lige være, at jeg har ændret graverens ugentlige træffetid. Den er ændret til onsdag kl. 9-11. Meningen med denne tid er vist oprindeligt, at i dette tidsrum er der garanti for at finde graveren med ”frie hænder”…og tid til snak evt. over en kop kaffe…ja...SÅ LANGT SÅ GODT og en oprigtig god idé…. I virkelighedens verden er det ikke overdrevet at påstå, at på dette tidspunkt er jeg i hvert fald ikke kørt ud for at handle…. Jeg VIL VÆRE at træffe på Brudagervej 6. Og jeg er naturligvis mulig at træffe på rigtig mange andre tidspunkter også, hvilket flere af jer gudskelov allerede har bemærket. Jeg vil gerne sige jer tak for en varm modtagelse og medvind fra dag 1. Min prøvetid udløb d. 15. juni, og da der ikke var indsigelse fra nogle kanter, er jeg nu fastansat og dertil fantastisk glad & tilfreds. 14 dage sammen med Marianne og Torben fra begyndelsen fik mig GODT i gang. Siden har Torben støttet mig, når jeg har haft spørgsmål og været i tvivl om de mangeartede opgaver, som graverstillingen indebærer. Marianne påpegede dette INDEN de trådte fra….”Vi er aldrig længere væk end telefonen!!!” SÅDAN og TAK for dét!!! Men ud over træffetiden kan det vist ikke undgås, at visse ting vil blive grebet anderledes an med en ny graver. Se nu bare hullet i hækken ved brostenene foran kirkehuset…..hvad skal nu dét gøre godt for….. JOH…. af sikkerhedsmæssige årsager har jeg valgt at fjerne et stykke af hækken, så der er bedre udsyn ved udkørsel fra pladsen. Hækken vil i år –ligesom flere andre hække på og omkring kirkegården- blive beskåret i toppen. Mange af hækkene er så høje, at lille jeg ikke kan

nå dem….end ikke på tæer med stangklipperen. Med respekt for perspektiv og evt. tidligere beslutninger vedr. hækkenes højde vil Lise og jeg bringe hækkene ned i arbejdshøjde. Over tid kan flere forandringer forekomme. Forandringer tager tid og vil forud blive vendt med kirkeværge samt kirkegårdsudvalg. Der er ikke tanke om den store revolution. Jeg synes, det er en både velholdt og gennemtænkt kirkegård hos Vejstrup Valgmenighed og dette har jeg ønsker om at videreføre. I denne første tid –måske endda det/de første år- er jeg yderst bevidst om, at jeg er bagud med mange ting…..eller i hvert fald ikke helt MED!!! Det er dog mit håb, at der er forståelse herfor. Og jeg be’r jer om at rette henvendelse til mig, hvis I synes, forsømmelse er gået for vidt på netop jeres gravsted!!! Lise og jeg er HELT enige om, at vi hellere vil være bagud med STIL. Forstået på den måde, at vi hellere vil gøre arbejdet ordentligt dér, hvor vi er i gang end at sjuske os rundt, fordi vi VED vi er bagud. Slutteligt vil jeg bringe en efterlysning af ejeren til et par FLOTTE brune træsko, som i april PLUDSELIG stod i en pose ved bagdøren til kirkehuset – vedhæftet en seddel med påskriften TAK FOR LÅN!!! Der har været en større spørgerunde i gang om HVEM, der kan ha’ lånt sine træsko ud ELLER hvem det ér, der takker for lånet. Der er en FLASKE på højkant til rette ejermand!!! Ida Wilcken

11


Anne-Mette Gravgaard

Fællesforedrag Det er efterhånden blevet en god tradition, at menighederne og sognene i den gamle Gudme kommune samles om en række spændende foredrag i løbet af vintersæsonen. I år har vi valgt at lade ”Kirkekunst” være det gennemgående tema for foredragene, som afholdes på skift i kirkerne. Efterårets program er:

Kirkekunst – kunsten i kirken Foredrag ved Sissel F. Plathe: ”Træskomalerens værksted og samtidens kalkmalerier” Foredraget vil handle om Gudme kirkes kalkmalerier i særdeleshed, men også set på baggrund af andre udsmykninger udført af Træskomesterens værksted og andre ”murermesterværksteder” i samtiden. Udsmykninger udført af Træskomesterens værksted er specielt interessante, efter at der er opdaget kalkmalerier i Kværndrup kirke, hvor der er fundet en liturgisk sammenhæng mellem indskrift og motiver, som ikke tidligere er set fra dette værksted. Tid: Torsdag den 13. september kl. 19.30, Sted: Gudme kirke

Foredrag ved Kristian Massey Møller En ”powerpoint”-fortælling om kunstnerens billedskabelse, billedmotiver og livstolkninger. Bl.a. inddrages Michelangelo, Niels Larsen Stevns, Per Kirkeby og specielt Arne Haugen Sørensen. Hvordan kan man f.eks. iagttage, at Per Kirkeby i en periode dyrker livsleden og derfor reagerer ironisk ved at fremvise en angstfyldt ensomhed? Og hvilket modsvar viser bl.a. Arne Haugen Sørensen med sine fantastiske opstandelsesbilleder, der nytolker både kristendommen og menneskets vilkår? Foredraget belyser forholdet mellem tro, liv og kærlighed. Der er tale om en tankevækkende og indlevet kunstoplevelse og en opløftende eksistentiel livsrejse. Tid: Torsdag den 25. oktober kl. 19.30, Sted: Oure Kirke

12

Doris Ottesen

Kristian Massey Møller

Foredrag ved Mikael Wivel Et lysbilledforedrag om Per Kirkeby og hans kunst. Per Kirkeby er uden tvivl en af de mest vidtfavnende kunstnere i dagens Danmark. Han er maler, grafiker, billedhugger og arkitekt, men han er også digter, kritiker og tænker. Før han var noget af alt det, var han geolog med Grønlands undergrund som sit speciale. Mikael Wivel vil i sit foredrag koncentrere sig om Kirkebys maleri og om hans kristent funderede udsmykninger og undervejs demonstrere, hvordan geologien har spillet en afgørende rolle for begge dele. Vi vil følge Kirkeby fra 1960´erne og frem til i dag, et vældigt forløb, der starter med popkunsten og slutter med kirkekunsten og den store alvor i de sene billeder. Tid: Torsdag den 7. februar kl. 19.30 Sted: Hesselager kirke

Foredrag ved Anne-Mette Gravgaard Kunsten i kirken – stationær eller udskiftelig? I middelalderen sagde man, at man udsmykkede kirken til ”Guds ære og menneskets genskabelse”. Kirkens kunst havde med andre ord den funktion at hædre Gud og opdrage hans menighed. Men hele vejen gennem kirkens historie, helt op til 1800-tallet, har det været en vigtig erkendelse, at kunsten i kirken var brugskunst.: kunsten brugt som andagtsbillede, kunsten brugt til gudstjeneste- og procession og kunsten brugt i det liturgiske år. Foredraget vil give eksempler herpå og lægge op til en diskussion af kunstens rolle i dag. Kunne vi måske i dag genopdage kunsten som brugskunst i vore kirker til gudstjeneste, opdragelse og andagt? Kunne vi igen indføre udskiftelig kunst i vore kirker? Tid: Torsdag den 7. marts kl. 19.30 Sted: Vejstrup Valgmenighedskirke


Mikael Wivel

Slesvig Domkirke

Foredrag ved Doris Ottesen Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke hører til blandt verdens kulturskatte, og alteret er med rette opført på den danske kanonliste, da den er lavet på bestilling af den senere kong Frederik den 1. af Danmark. Mester Hans Brüggemann og hans svende færdiggjorde det over 12 meter høje og 7 meter brede træskærerarbejde i 1521. Resultatet blev et af verdenskunstens mesterværker. Tavlen er skåret i egetræ og har aldrig været bemalet, hvilket er helt enestående. Tavlen består af næsten 400 forskellige figurer, klædt i tidens dragter og med individuelle ansigtsudtryk, alle skåret med absolut mesterskab. Tid: Torsdag den 11. april kl. 19.30 Sted: Gudbjerg kirke

Udflugt I forlængelse af dette sidste foredrag i rækken, skal vi som afslutning på sæsonen på en heldagstur til Slesvig. Her skal vi primært se Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke. Foredragsholder Doris Ottesen vil også være med på turen. Program: 8.00 – afgang fra Gudbjerg kirke. Sidst på formiddagen – ankomst til Slesvig Domkirke Derefter kører vi til Landesmuseum Gottorp, hvor der er mange muligheder for at få et par gode timer. Aftensmaden indtages på Jaruplund Højskole Ca. 22.00 – ankomst til Gudbjerg kirke Prisen for turen er 350 kr. pr. person incl. transport, entré og middag. Beløbet betales i bussen. Husk pas og EURO Tilmelding: senest den 1. februar 2013 til en af præsterne. Der skal være min. 30 deltagere, før turen gennemføres.

Vejstrup Valgmenigheds kirke

Åben have og åbent hus I en af vore dejlige, nye salmer står der, at Helligånden holder ”åbent hus”. Mindre kan også gøre det, så fredag den 21. september kl. 10.00 holder jeg åbent hus i anledning af, at jeg den dag har foldet mine drømmes faner ud her Vi starter i kirken med et par sange og går derefter over i Kirkehuset, hvor der vil være afslappet og dog intenst samvær og mulighed for et glas kirkebærsaft, æblemost, øl, vin eller hvad der ellers kunne friste. Forhåbentlig holder vejret rimeligt tørt, så der også bliver mulighed for en tur i præstegårdshaven. AC

Lands-årsmødet 2014 Som det sikkert er mange bekendt, er det Vejstrup Valgmenigheds tur til at arrangere årsmøde for de grundtvigske friog valgmenigheder i 2014. Det er et stort arrangement, som forudsætter, at menigheden i fællesskab er med til at planlægge og arrangere forløbet. Vi sysler med en idé om at lade temaet for årsmødet 2014 lægge op til, at mange familier og unge mennesker får lyst til at deltage. Det skulle gerne afspejles ved workshops og aktiviteter, som er anderledes end det, der traditionelt bydes på ved lignende begivenheder. Der er med andre ord frit slag for gode idéer og initiativer. I den anledning opfordres alle menighedens medlemmer til at komme med gode idéer og initiativer til årsmødet og vi lægger ud med at invitere til et introducerende møde tirsdag den 2. oktober kl. 19 i Kirkehuset. Her vil der blive nedsat arbejdsgruppe, som vil koordinere og planlægge det videre forløb. AC

13


Formand: Lone Arntzen, Albjergvej 47, 5883 Oure. tlf. 62281638 / 40255382 lonearntzen@gmail.com

Kirkeværge og Menighedsrådsmedlem: Berit Pedersen, Egemosevej 13, 5882 Vejstrup. 62282204 b-c-p@jubii.dk

Menighedsrådsmedlem: Steen Pensdal, brudagervej 22 5882 vejstrup tlf. 62189040 / 20160772 steen.pensdal@gmail.com

Næstformand: Jens Kristiansen Albjergvej 33, 5883 Oure, Tlf. 25384920 jkr@ouremail.dk

Suppleant: Aase Jensen, Nyborgvej 506, 5881 Skårup aaselj@gmail.com

Suppleant: Asta Fjord, Gudme Søpark 25, 5884 Gudme tlf. 62251992 astafjord@mail.dk

Menighedsrådsmedlem: Niels Nyholm, Bjergagervej 3, 5881 Skårup. 62231915 fam_nyholm@hotmail.com Menighedsrådsmedlem: Hans Brohave Bromarksvej 18, 5762 V. Skerninge. Tlf. 62241923 anna-liseoghans@brohave.com

Menighedsrådsmedlem: Torben Pedersen kogtvedparken 58, 5700 Svendborg, Tlf. 62216340 / 25785890 t.sejer.p@webspeed.dk

Kalder alle med ”Hammerkørekort”!

Som de fleste nok har bemærket, så har vi i længere tid haft en ret uautoriseret ”swimmingpool” ved kirkehuset. Meningen med den er ikke, at vi alle skal have svømmeundervisning, men at der inden ret længe står skelettet til det nye redskabshus på pladsen. Ved siden af huset skal der være kummer til affald, sten og grus. Planen er lavet og materialerne er bestilt, så nu mangler vi bare nogle folk, som er gode med en hammer eller søm-

14

pistol, til at beklæde huset og lægge tagdækning på. Det skulle kunne klares på en enkelt arbejdsdag og den dag bliver: D. 8. September kl. 9.00. Der er også andre opgaver, bla. et par vinduer i kirken og kirkehuset, som skal have maling og div. oprydnings- og sorteringsopgaver ude og inde, så jo flere vi er, des bedre. Dagen begynder med fælles morgenmad og frokosten bliver der også sørget for. Er der en frokost- eller koge M/K

som har lyst til at servere noget ”energi” kl. 12, vil det være meget velkomment! Tovholder på projektet er Torben Pedersen. Vi glæder os til at se mange til en hyggelig og produktiv dag, d.8. september kl. 9.00 Tilmelding til Lone Arntzen, tlf. 62281638 eller 40255382 eller til Jens Kristiansen, 25384920 Lone A.


Valgmenighedspræst: Anders Carlsson Landevejen 65, 5882 Vejstrup Tlf. 62281081 / 40475919 vejstrupvalgmenighed@mail.dk anders.carlsson65@gmail.com

Regnskabsfører: Lone Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861 – efter kl. 16.00! emlf@mail.tele.dk

Kirkesanger: Anette Toft, Holmdrup Stævning 3, 5881 Skårup. Tlf. 62231702 anette@pilgaard-toft.dk

Organist: Margrethe Schmidt, Landevejen 12, 5882 Vejstrup. Tlf. 62252729 margretheschmidt@gmail.com

Kirketjenerafløser: Helle Feldingbjerg Nielsen, Højsagervej 15, 5884 Gudme. Tlf. 61350169 feldingbjerg-malus@hotmail.com

Kirkesanger: André Isager, Landevejen 82, 5882 Vejstrup. Tlf. 62281758 andreas.isager@hotmail.com

Graver/kirketjener: Ida Wilcken Brudagervej 6, 5882 Vejstrup idagraver@gmail.com Træffes på tlf. 29459363 tirs-fre 10-14 samt i Kirkehuset onsdag kl. 9-11 eller efter aftale. Ugentlig fridag: mandag.

Velkommen til Lise Lise Christiansen er den nye medhjælper på kirkegården. Fra 31/7 til 30/11 -2012 trækker hun i arbejdstøjet for at medvirke til at Vejstrup Valgmenighed er et pænt og ordentligt sted at besøge –primært udenfor, men også indendøre. Interessen for ’det grønne’ har Lise med hjemmefra. Hendes mor var ansat ved Nyborg Ny Kirkegård og hér hjalp Lise til i ferier med bl.a. pasning og pleje af misbænke samt i kirkegårdens egen planteskole. Senere tog Lise job som skovarbejder, hvor hun var med til bl.a. at plante den 1. statsskov ved Marstal på Ærø. ” På dagen for indvielsen kunne jeg ikke arbejde,” fortæller Lise, ”for borgmesteren knækkede den Gyldne Spade og så måtte han låne min!!” Lise har også prøvet kræfter med servering på Hotel Ærø ligeledes i Marstal. Men det var altså det grønne, der trak. Så i 1990 tog Lise grundforløbet til gartneruddannelsen på AMU og har siden suppleret med adskillige ’grønne’ kurser. Under uddannelsesforløbet var Lise i praktik på Gudbjerg kirkegård. Senere har hun arbejdet på Hesselager kirkegård samt i den hedengangne Gudme kommune med service-ordning i pensionist-haverne. En kort overgang var det en planteskole i Vormark, der fik glæde af Lises arbejdsindsats og senest er det blevet til 13 sæsoner i parkvæsnet i Nyborg kommune, hvor Lise har svunget rive og lugejern. Dér arbejdede hun desuden i kommunens planteskole med fremdrivning af planter til byens kummer og blomsterbede. Lise er en arbejdsom og grundig årgang 58 – bosat i Sølt ved Kværndrup og mor til 3, som alle er fløjet fra reden. Jeg sætter stor pris på samarbejdet med Lise. Hun har et æstetisk øje og medbringer i rygsækken megen viden og erfaring, som vi alle kan og vil få glæde af. Så hermed byder vi Lise hjertelig velkommen. Ida Wilcken

Døbte: Emmy Yilan Juul Harder

den 2. maj 2012 Aja Ciao Ciao Juul Harder

den 2. maj 2012 Andreas Hilsted Balman

den 17. maj 2012 Tobias Berlin Balman

den 8. juli 2012

Afdøde: den 31. maj 2012 Esther Larsen, Svendborg,

15


Gudstjenester og arrangementer Oktober søndag den 19. august 11. s.e.trin.

kl. 14.00

Gudstjeneste Konfirmand-start

søndag den 26. august 12. s.e.trin.

kl. 19.30

Kridtcirklen

mandag den 1. oktober

Sang-workshop

lørdag den 6.- søndag den 7. oktober

Gudstjeneste

søndag den 7. oktober 18. s.e.trin.

kl. 19.30

Gudstjeneste

søndag den 14. oktober 19. s.e.trin.

kl. 10.00

Gudstjeneste

søndag den 21. oktober 20. s.e.trin.

kl. 10.00

Kulturcafé

mandag den 22. oktober

kl. 14.00

Foredrag

torsdag den 25. oktober kl. 19.30 Kristian Massey Møller i Oure kirke

Gudstjeneste

søndag den 28. oktober 21. s.e.trin.

kl. 10.00

Gudstjeneste Alle helgens dag

søndag den 4. november

kl. 19.30

Kulturcafé

mandag den 5. november

kl. 14.00

Gudstjeneste

søndag den 11. november 23. s.e.trin.

kl. 10.00

Sangaften

torsdag den 15. november

kl. 19.30

Debat-forum

lørdag den 17. november Etiske dilemmaer

kl. 14.00

Gudstjeneste

søndag den 18. november 24. s.e.trin.

kl. 10.00

Kulturcafé

mandag den 19. november

kl. 14.00

Konfirmandgudstjeneste

søndag den 25. november Sidste søndag i kirkeåret

kl. 19.30

September Gudstjeneste

søndag den 2. september 13. s.e.trin.

kl. 10.00

Gudstjeneste

søndag den 9. september 14. s.e.trin.

kl. 10.00

Foredrag

torsdag den 13. september Sissel F. Plathe i Gudme kirke

kl. 19.30

Gudstjeneste

søndag den 16. september 15. s.e.trin.

kl. 10.00

Høstgudstjeneste

søndag den 23. september 16. s.e.trin.

kl. 10.30

Sangaften

torsdag den 27. september

kl. 19.30

Gudstjeneste

søndag den 30. september 17. s.e.trin.

kl. 10.00

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 5. november. Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk – eller sendes til præstens adresse. Redaktion: Margrethe Schmidt, Berit Pedersen, Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.) Kirkens gavekonto: 5986-4153339

kl. 19.30

November

ISAGER 62213160

Gudstjeneste Sommermøde

August

Kirkeblad september 2012  

Kirkeblad september 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you