Page 1

Vejstrup Valgmenighed - en fri grundtvigsk menighed inden for Folkekirkens rammer

Vinter 2011/2012


orensen.com ww.arnehaugens w på ier er al m Sørensen se flere af Arne Haugen

Vandringer Kunstneren Arne Haugen Sørensen har som et af sine yndlingsmotiver ”Vandringsmanden”, som vandrer tungt hen over lærredet. Hans store hånd holder som en handske fast om vandringsstaven. Ansigtet er vendt fremad, men ser man godt efter, ser han både bagud, ud af billedet og fremad. Han har en fortid, han bærer med sig ind i fremtiden. Der er altid noget før… Motivet forestiller mennesket på livets vej i bevægelsen fra fødsel til død. Og motivet kan også ses som et udtryk for en splittelse i ethvert menneske mellem det, der var og det, der ligger forude. Savn og længsler. For livet igennem er vi udsatte for tab: vore kære dør fra os, vore venner går fra os i vrede, vores elskede forlader os, børnene går deres egne veje og unddrager sig vores beskyttende kærlighed – og vi står tilbage med tomme hænder og sorg eller bitterhed og angst i hjertet. Eller en længsel efter det, der var. Og så vandrer vi videre. For dybest set er vi skabt til at ligne Gud og bære Guds billede i vort hjerte. Så der er en vej at gå. Nok blev gudsbilledet i os uklart og fordunklet ved vores første vandring ud af paradisets have, men det blev ikke udslettet. Vi kan stadig høre Gud og svare på Guds ord. Vi er svar på tiltale og sådan er vi skabninger, der synger vores livs landskab frem i en lovsang til Gud og den rolle, Gud har tildelt os. Vi vandrer og synger os til erkendelse. Og efterhånden som vi vandrer på vores livsvej vokser fortroligheden med Gud, i hvis hænder vi lever. Og vi lærer også os selv at kende. For hver gang Gud kalder os til

2

standsning og hver gang Gud kalder os fra fremtiden, forstår vi mere og mere af den fortælling, vores liv udfolder - alt som vejen tilbagelægges. Som Haugen Sørensens vandringsmand. Mennesket, der på egen krop må erfare, hvad verden går ud på. Sådan som Jesus selv måtte. I vores vandring mod et ukendt mål erfarer vi, at en ny historie mellem Gud og mennesker tager sin begyndelse i Jesus. Da Jesus forlod verden, vandrede han i forvejen for os for at kunne møde mennesker overalt. Fraværet blev til nærvær. I brødet. I vinen. I Guds ord. Overalt. ”Jeg er vejen, sandheden og livet”, sagde Jesus. Og viste os et liv, hvor vejen ikke tegner sig i en ubønhørlig lige linje fremefter mod det mål, man nu en gang har sat sig – men hvor vejen bugter sig ud og ind, fordi den går til de mennesker og den verden, der har brug for os. Sådan synges og fortælles vi ind i fremtiden. Alt bliver til for Guds ansigt og i den nye begyndelse lever hemmeligheden om livet. En ny begyndelse vi trygt må vandre videre på. AC


»

«

Så tog de en da ans mere, endnu en og en n til…

Sort sol Denne sensommer gik højskoleturen til Rønshoved ved Flensborg Fjord. Vi ankom ”selv”, fordelt i et passende antal biler søndag eftermiddag den 28. august. Blev straks budt velkommen til skolen og fik anvist dejlige værelser. Hver morgen startede med en frisk travetur inden flaghejsning og morgenmad. Dagens program varierede med fortælling – Danmarkshistorien blev nærværende i selskab med Svend, Knud, Valdemar, Absalon og alle de andre. Foredrag om kunst, filosofiske betragtninger, debat, film, sang. Udflugter i den smukke egn, Als med Sønderborg, mange kirker med hver deres særpræg og udsmykning. Gråsten Slot. En perle. Tønder Kunstmuseum i det gamle vandtårn med udstilling af Wegner-stole i tårnet. I tilbygningen blev vi præsenteret for en særudstilling af Kehnet Nielsen og fik et grundigt foredrag om ham og hans værker. En øjenåbner, må man vist sige. Vejret var meget omskifteligt. Silende regn på kanalturen i Frederiksstad (der var heldigvis tag på bådene) og tendensen var opholdsvejr, når vi var udendørs. Ved Højer Sluse strid storm og regn, men det passer godt til stedet.

Mikkelberg – et hus, oprettet privat af ægteparret Buhl – et hus med kunstudstillinger og mulighed for at støtte og fremme danskheden syd for grænsen. ”Sort sol” så vi til gengæld den smukkest tænkelige aften. Tusinder af stære ”faldt” ud af himlen, samledes i formationsdans, den fornemste ballet, når rørhøgen slog ned i flokken på ca. ½ mill. stære (fortalte naturvejlederen). Så tog de en dans mere, endnu en og en til… Vi hørte suset af de mange vingeslag. Hjemturen med solnedgangshimlen. En oplevelse for altid. Sammenholdet i gruppen mærkede vi også med højskolens andre elever. Snakken gik i pauser, på busture og ved måltider samt aftenhygge i pejsestuen. Jo, endnu en gang blev horisonten udvidet. Tak, Asta, du gennemførte trods bøvl fra et bækkenbrud tidligere på sommeren. Du viste os din landsdel. Tak til Anders – du var foran og bagved os. Vi var i gode hænder i farvernes landskab. Bodil Granhøj

3


Kulturcafé

Koraften med Gudme Sangkor

Vinterens program for Astas kulturcafé er: Mandag den 21. november: Henrik W. Jørgensen, tidl. Gudme Skole, kommer og fortæller om en flere måneder lang og spændende rejse til landet ”down under”. Foredraget er ledsaget af lysbilleder. Mandag den 5. december: Sognepræst Thorkil Jensen, V. Aaby, fortæller om sin forskning i Anders Nørgaards liv og virke, især som præst ved Vejstrup Valgmenighed. Mandag den 16. januar: Anders Carlsson fortæller om kristendom og kunst ud fra temaet: ”Vis mig dit ansigt...” Mandag den 30. januar og mandag den 13. februar er programmet endnu ikke fastlagt. Kulturcaféen er fra kl. 14.30-16.30 i Kirkehuset. Pris: 30,- pr. gang. Tilmelding til Asta Fjord (62251992).

Som optakt til juletiden kommer Gudme Sangkor på besøg i valgmenighedskirken onsdag den 14. december kl. 19.30. Koret, som blev oprettet i 1988, er under ledelse af Arne Ploug og aftenen vil byde på dejlige adventstoner fra det dygtige kor.

Sydfyns tværfløjteensemble Torsdag den 24. november kl. 19.30 får vi besøg af Sydfyns tværfløjteensemble. Til koncertens repertoire hører bl.a. Telemann, Grieg, Bach, Ravel og Sibelius. Der er gratis adgang til koncerten.

Adventsmøde Selma Mouritsen vil stå for årets adventsmøde søndag den 11. december. Vi starter med en gudstjeneste i kirken kl. 13.30 og fortsætter så i Kirkehuset, hvor Selma vil fortælle om en række advents- og julesalmer og synge dem sammen med os. I forbindelse med adventsmødet vil årets konfirmander i øvrigt præsentere en række ikonmalerier, som de har skabt i løbet af november måned og som skal pryde Kirkehuset i julemåneden.

4

Julemusik Tirsdag den 13. december og torsdag den 15. december vil kirken danne ramme om to musikandagter, forestået af vores organist, Margrethe Schmidt og Andreas Isager. Vi vil her få mulighed for at komme i julestemning til musik og sang. Musikandagterne vil vare ca. ½ time og starter begge dage kl. 19.30

De Ni Læsninger I mange af landets kirker afholdes der op til jul ”De Ni Læsninger”. Det er en tradition, der begyndte i England i 1918 og som også holdes i hævd i valgmenighedskirken. I år foregår læsningerne søndag den 18. december kl. 19.00. Det er en gudstjeneste med musik, fællessalmer og læsning af tekster fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Efter gudstjenesten er der gløgg, æbleskiver og julehygge i Kirkehuset. Læsningerne er lægmandslæsninger, og alle, der har lyst til at være med til at læse et stykke op i kirken, er meget velkomne til at kontakte Lone Arntzen (6228 1638) eller Anders Carlsson (6228 1081) AC


Sommermødet

Filmaften

Også i år var sommermødet en dejlig oplevelse, selv om vi, på grund af den meget fugtige friskgrønne sommer, måtte holde os inden døre. (Måske også lidt, fordi græsset endnu manglede i præstegårdshaven!). Eftermiddagen begyndte med koncerten, hvor Anne Vilain på cello, Jørgen Voigt Arnsted på tuba og lur og Margrethe Schmidt på orgel, tog os med på rejse i musikkens meget varierede og spændende verden, begyndende med at Jørgen fortalte om og gav prøver på, hvad luren, det ældste instrument, kunne bruges til.

Onsdag den 11. januar kl. 19.00 rulles det store filmlærred ud for at danne bund for fremvisning af den japanske film ”Departures”. Filmen vandt en Oscar for bedste udenlandske film i 2008 og varer ca. 2 timer. Der er ingen entré og der er mulighed for at købe sig en kop kaffe eller et glas vin at hygge sig med i løbet af aftenen.

Der efter fulgte ny og gammel musik for solist eller duo, det være sig cello og orgel eller cello og tuba. Det blev fortalt at kombinationen cello og tuba ikke er noget der bruges meget, men hvor lød det godt! Man har lov at håbe at Anne og Jørgen kunne fortsætte samarbejdet og måske en anden gang få tid til at spille for os. En stor tak til alle tre musikere for en skøn koncert. Lone A

Vær velkommen… Vi vil igen i år afholde nytårsaftensgudstjeneste i valgmenighedskirken lørdag den 31. december kl. 23.30. Gudstjenesten vil vare til lidt over midnat, og kl. tolv, midnat, vil der blive stilhed et øjeblik så sluttet som en dråbe, hvorefter klokkerne vil ringe det nye år ind og vi vil så stemme i med ”Vær velkommen…” som en højtidelig afslutning på en lys og nærværende stund i kirken. Der vil efterfølgende være mulighed for at skåle det nye år ind i Kirkehuset.

Sangaftener Vintersæsonens sangaftener er godt i gang og de nye højskolesangbøger er allerede blevet flittigt brugt. Efter nytår fører Herdis Iversen, Sortebro, os gennem en række af sine yndlingssange ved sangaftenen torsdag den 19. januar kl. 19.30.

Studiekredse Vi fortsætter vinterens studiekredse med dette program: Løgstrup: Den 2. december, den 13. januar og den 3. februar. Vi fortsætter med Jakob Wolfs ”Jobs tårer”, hvorefter vi igen vender os mod Løgstrups tanker om skabelse og tilfældighed. Alle dage er fredage kl. 16.00 i Kirkehuset. Boghjørnet: Den 29. november, den 10. januar og den 7. februar. Vi læser Tage Skou-Hansens ”Det andet slag” og ”Sidste sommer”. Alle dage er tirsdage kl. 10.00 i Kirkehuset. Kridtcirklen: Den 28. november og den 23. januar. Vi læser Maria Ernestams ”Hundens øre” til den 28. november. Vi aftaler nye bøger fra gang til gang. Alle dage er mandage kl. 19.00 i Kirkehuset. AC

5


Døbte:

llar ia Christiane del Vi 16.10.2011 - Amal en rs Britt Oline Ande 22.10.2011 – Anna

Viede:

the Torp Nielsen 06.08.2011 – Dor og Per Dissing sen Schjerning Rasmus 13.08.2011 – Julie gbjerg Drabe og Rasmus Feldin

Døde:

n Lanyi 09.09.2011 - Kare

Foredrag

Arbejdsdag i Valgmenigheden!

Valgmenighedskirken har endnu en gang dannet ramme om sæsonens første fælles foredrag. Foredragene afholdes på skift mellem de fem menigheder i ”den gamle” Gudme kommune, og de næste foredrag er: Salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om sine egne salmer og om den kristendomsforståelse, der ligger bag. Vi skal desuden synge en række af hendes salmer. Foredraget har titlen: ”Vi som er søgende – salmer til moderne mennesker” og finder sted tirsdag den 24. januar kl. 19.30 i Oure kirke. Biskop Erik Normann Svendsen tager udgangspunkt i den danske salmebog og de danske salmedigtere, som har en enestående position både i kirke og folk. Norman Svendsen hævder, at det hænger sammen med vores lutherske arv og den perlerække af fremragende digtere og komponister, der har givet salmesangen vinger. Normann Svendsen var i sin tid formand for Salmebogskommissionen, som udarbejdede forslaget til den nye salmebog. Foredraget kan opleves torsdag den 16. februar kl. 19.30 i Gudbjerg kirke.

Lørdag d. 10. september var ca. 15 personer samlet til en aktiv dag kl. 9.00 – 15.30. En sådan dag starter med Torbens veldækkede morgenbord med rundstykker og kaffe. Derefter skal jeg lige love for, at der blev knoklet – snakken og samarbejdet var i højsædet. I ”den lille stue” kom alt ud, og der blev malet og sat en gipsplade op. Der blev ommøbleret og alt sat på plads igen. Rummet bag køkkenet fik ligeledes en tur med rengøring og maling. En ny postkasse blev sat op ude ved vejen, og døre og vinduer i kirken fik en gang olie. Stengærdet langs Brudagervej fik en tiltrængt hånd. Lønnen, vi fik for arbejdet, var en fin middag lavet af Ingrid Madsen. Det kunne sidst på dagen ses, hvor vi havde været, og det er i dag en fryd for øjet at se forandringerne. Vi i menighedsrådet er rigtig glade for, at der møder arbejdskraft op og forskønner vores huse.

Der er gratis entré til disse foredrag. AC

6

Niels Østergaard


Det vigtigste ved vejen er ikke målet, men vejen selv

I maj valgte jeg at tage til Spanien og gå på den berømte Camino. 14 dage med høj himmel og uden planer af nogen art. Der er en frihed i at gå og have alle sine nødvendigheder med sig på ryggen. Der er en frihed i bare at gå og ikke vide, hvor ens fødder bringer en hen, ikke at kende dagen og vejen og vide, hvor natten bliver tilbragt. Og når det kommer til stykket, så kender vi jo i virkeligheden aldrig dagen og vejen. Vi bilder os bare ind, at vi gør det, fordi vi lever i vores hverdags tryghed med rutinerne og de kendte omgivelser. Men inderst inde, så ved vi jo aldrig hvad aftenen bringer, og hvad der møder os. Når man går der i de spanske bjerge med stilheden og skyerne og stenene omkring sig, så bliver det meget klart, at det slet ikke er målet i sig selv, der er det vigtigtste. Det er selve vejen, der tæller. Dette at gå vejen, og sætte den ene fod foran den anden, at tage et skridt og et til og så det næste og blive ved. At se og mærke og lytte og lugte og sanse mens man går. At møde de mennesker, som krydser ens vej, og vælge sin sti og være opmærksom på hvor man sætter sine fødder, så man ikke falder eller forvilder sig ud på alt for uvejsomt terræn. I vores kultur og tid er vi vældig fokuserede på målet. Vi vil gerne have mennesker til at være målrettede og gå til livet uden for mange svinkeærinder. Og helst i et tempo, så vi når hurtigt frem.

Vi vil have resultater og helst nogle, der kan måles og tælles og give gode tal på bundlinien. Men sandheden er, at målet er i Guds hænder. Altid. Han kender både vejen og os, og har styr på både begyndelsen og enden, så det behøver vi slet ikke bekymre os om. Vi er her jo bare for at gå. For at tage et skridt og et til og et til. Og blive ved, så længe vejen ligger foran os med sine udfordringer og sine møder. Vi er her for at tage dage og skridt, som de kommer. For at møde de mennesker, som krydser vores vej og måske gå med dem et stykke, langt eller kort, og være til stede. Målet – det kender vi aldrig helt alligevel. For selvom vi tror vi ved, hvad vi stiler imod, så sker det så tit at det ændrer sig, og måske er det i virkeligheden et helt andet end det, vi troede og tænkte. Vi har en vej at gå alle sammen her i livet. Men i grunden er det ganske let. Man skal bare tage et skridt, og et til og så endnu et… så er man i gang. Og det er vel det, livet handler om: at gå, at være og være til, som det menneske man er – og at tro på, at vejen er banet for én, hvordan den så end ser ud. At vide, at Gud går med, uanset hvor man sætter sine fødder, så man er fri til bare at gå…. Mette Marslund 7


En vandretur mod

Santiago de Compostella I 1990 var jeg sammen med min kone på en cykeltur i Jylland. Vel nok ved en tilfældighed standsede vi ved Tystrup Kirke ved Horsens, som har den eneste bevarede danske gravsten over en pilgrim. Stenen fra 1300-tallet over pilgrimmen Peter Keller står i våbenhuset. Han er afbildet i sit pilgrimstøj med vandrestav og taske. I hånden holder han en palmegren, som er pilgrimsmærket for Jerusalem, og på tasken er der aftryk af en muslingeskal, som viser, at han også har besøgt Santiago de Compostella i Nordvestspanien, som var og er et af Europas vigtigste pilgrimsmål. På en tavle ved stenen forklares det, hvordan datidens katolske mennesker som en del af religiøs praksis og tilgivelse af synder valfartede til de hellige byer Rom, Jerusalem, Konstantinopel og Santiago. Nogle gjorde det frivilligt for at sikre sig adgang til det evige liv, og nogle blev pålagt det af kirken for at sone en forbrydelse. Der fandtes endog professionelle pilgrimme, som mod betaling fra velstillede borgere kunne vandre de lange ture og derved sone synd på andres vegne. Jeg havde ikke tidligere tænkt på eller hørt om disse pilgrimsvandringer, men blev fanget af ideen om at følge en lille del af de stier, som gennem mere end tusind år var blevet betrådt af mennesker på vej mod fjerne pilgrimsbyer, - kort sagt træde ind i den ubrudte kæde af ukendte mennesker, som har haft blikket rettet mod det samme fjerne mål. Mennesker, som har trådt stierne gennem Europa i århundrederne før mig og mennesker, som i de kommende tider vil træde stierne efter mig. I 2004 var jeg gået på efterløn, og min 35 årige søn Lars, som arbejdede i USA, skulle samtidig tiltræde en ny stilling. Vi besluttede, at vi sammen ville gå en del af turen mod

8

Santiago de Compostella

Santiago de Compostella, nemlig de 800 km fra St. Jean Pied de Port Nord for Pyrenæerne i Frankrig. Vi påbegyndte vores vandring tidlig om morgenen den 18. marts 2004. Den første dags vandring over Pyrenæerne mod den spanske by Roncevalles var hård. På 28 km skulle vi overvinde en højdeforskel på 1.300 m, og i det endnu snedækkede landskab var det lidt af en manddomsprøve. Benene blev stive, men vi sov godt om natten, og næste morgen var vi klar til at fortsætte. Dag for dag følte vi os stærkere, og efter en lille uges tid gik benene nærmest af sig selv. Vi kom hurtigt ind i en rutine, hvor vi fandt glæde og ro i det enkle liv på vores vandring. Op om morgenen, når vi vågnede ved 7-tiden. Efter en kop kaffe og et stykke brød ud på stierne mod vest mod vores mål. Når vi efter nogle timer passerede en landsby købte vi noget at spise og drikke og så af


sted igen. Vores daglige mål var en vandring mellem 25 og 35 km. Vi var som regel fremme ved et overnatningssted ved 14-15-tiden. Så skulle vi have et bad og have plejet vore fødder og vasket vores tøj og så en god middagssøvn inden vi skulle have aftensmad. Ved 20-tiden lå vi som regel i vore soveposer, og som hovedregel fik vi en god nattesøvn. Livet var let. Alle nødvendige ejendele havde vi med os i vores rygsæk. Hver enkelt del havde sin egen plads. Benene gik af sig selv. Vi kunne koncentrere os om at spise og drikke og sove og passe vore fødder. Vi talte meget med hinanden og kom hinanden meget nær. Vi havde en fælles far/søn oplevelse, som ingen af os nogen sinde vil glemme. Højdepunktet for turen var vel da vi kom til den store katedral i Santiago, hvor vi fik vores bevis for at vi havde fuldført turen og hvor vi deltog i den daglige messe i den kæmpemæssige katedral. Det var stort at høre messelederen læse op på latin og på engelsk, hvor mange der netop den dag var nået frem til Santiago. Hver nationalitet blev nævnt for sig selv. Vi var kun os 2 danskere den dag, og vi følte os virkelig som noget ganske særligt. Til slut blev det store røgelseskar (Botafumiero) sænket ned fra kuplen. Røgelsen blev antændt og karret sat i svingninger ved kraften fra 8 voksne mand, som trak i det tykke tov, som karret var ophængt i. En liflig duft bredte sig i kirkerummet til Guds ære og menighedens velbehag. Jeg siger jer, - det var stemningsfuldt og mange af os var rørt til tårer. Der er skrevet utallige beretninger om turen, som i daglig tale omtales som Caminoen (vejen). Nogle får alle mulige religiøse oplevelser. Skuespillerinden Shirley Mac Lain har gået turen og har skrevet en bog, hvor hun fortæller, at hun bl.a. mødte sin afdøde far, Napoleon og Cæcar. Andre forsøger at ”finde sig selv”, som de siger, og der er andre fantastiske forklaringer. Mange katolikker går turen, men om

det er af historiske/nostalgiske grunde, eller om man stadig ser det som en soningsrejse/pilgrimsrejse ved jeg ikke. Min søn og jeg gik turen for at være sammen og opleve sammen og leve tæt sammen, og det var en stor succes. Vi forsøgte ikke på noget tidspunkt at bilde os ind, at vi var pilgrimme i traditionel forstand. – Luther havde ikke noget til overs for alt, som havde med aflad at gøre, og han mente, at det var bedre at blive hjemme og passe sin dont, end at flagre rundt for at tilbede hellige steder. Om Santiago har jeg ladet mig fortælle, at han har sagt: - ”Ja, der er måske fundet nogle knogler. Måske er det af en apostel, og måske er det af en hest eller en hund.” I alle tilfælde mente han ikke, det var noget at valfarte efter. – Som sagt, vi var ikke pilgrimme, men inde i mig selv lød dagligt Den Hellige Birgitta af Vadstenas bøn: ”Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at vandre den.” Det var ikke kun af religiøse grunde, at man i gammel tid valfartede til det nordvestlige Spanien. Ca. 90 km vest på fra Santiago ligger Cap Finisterre. Indtil Columbus sejlede vest over og fandt Amerika regnedes Cap Finisterre for verdens vestligste punkt. Når man kom tilstrækkelig langt ud holdt jorden simpelt hen op. Det var noget, som optog menneskets tanker, og når man nu alligevel var på de kanter, gik man det sidste stykke ud til ”jordens ende” og kikkede ud over havet. På stranden samlede man en Ibsskal op og tog med hjem. Ibsskallen er tegnet på, at man har været i Spanien hos Sct. Jacob eller Sct. Ib, som han kaldtes hos os. I gamle grave har man fundet en Ibsskal, hvilket er bevis for, at den begravede har været på pilgrimsrejse. – Lars og jeg tog rutebilen ud til Cap Finesterre. I min aktive karriere til søs har jeg vel i hundredvis af gange set mod øst ind mod det punkt. Jeg havde et stort ønske om at stå på klippen og se mod vest, og det ønske har jeg fået opfyldt. Jens Kristiansen

9


Formand: Lone Arntzen, Albjergvej 47, 5883 Oure. tlf. 62281638 / 40255382 lonearntzen@gmail.com

Kirkeværge og Menighedsrådsmedlem: Hans Brohave Bromarksvej 18, 5762 V. Skerninge. Tlf. 62241923 anna-liseoghans@brohave.com

Næstformand: Jens Kristiansen Albjergvej 33, 5883 Oure, Tlf. 25384920 jkr@ouremail.dk

Menighedsrådsmedlem: Berit Pedersen, Egemosevej 13, 5882 Vejstrup. 62282204 b-c-p@jubii.dk

Menighedsrådsmedlem: Niels Østergaard, Alleen 6, 5883 Oure. 62281437 sortebro@ouremail.dk

Menighedsrådsmedlem: Niels Nyholm, Bjergagervej 3, 5881 Skårup. 62231915 fam_nyholm@hotmail.com

Menighedsrådsmedlem: Gitte Haugaard Pedersen Hulvejsbakken 22, 5330 Munkebo, Tlf. 28716397, poulep@mail.tele.dk

Suppleant: Aase Jensen, Nyborgvej 506, 5881 Skårup aaselj@gmail.com

Valgmenighedspræst: Anders Carlsson Landevejen 65, 5882 Vejstrup Tlf. 62281081 / 40475919 vejstrupvalgmenighed@mail.dk anders.carlsson65@gmail.com

Historien om et billede

af Maria Junghans se flere malerier på www.junghans.dk

Som dagene går, kommer der stadig flere kugler i nogle af glassene ved mine malerier. Hver kugle vejer tungt i spillet om, hvilken historie I kan høre d. 4. december efter Gudstjenesten. Den 20. november er afstemningen slut og jeg har 14 dage til at skabe en historie om billedet.

10

En historie der føjer nyt til oplevelsen af at se og måske tager jer med på en rejse til et helt andet sted. Selve fortællingen vil vare ca. en halv time. Bagefter kan I stille alle de spørgsmål I må have om billederne eller mine tanker om dem. Jeg glæder mig til at møde jer den anden søndag i advent. Glædelige hilsner, Maria Junghans


Regnskabsfører: Lone Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861 – efter kl. 16.00! emlf@mail.tele.dk

Organist: Margrethe Schmidt, Landevejen 12, 5882 Vejstrup. Tlf. 62252729 margretheschmidt@gmail.com

Kirkesanger: Anette Toft, Holmdrup Stævning 3, 5881 Skårup. Tlf. 62231702 anette@pilgaard-toft.dk

Kirketjenerafløser: Helle Feldingbjerg Nielsen, Højsagervej 15, 5884 Gudme. Tlf. 61350169 feldingbjerg-malus@hotmail.com

Gravermedhjælper: Marianne Pedersen, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup

Kirkesanger: André Isager, Landevejen 82, 5882 Vejstrup. Tlf. 62281758 andreas.isager@hotmail.com

Kyndelmisse

Mens dagene længes, men vinteren strenges, fejrer vi Kyndelmisse i valgmenighedskirken torsdag den 2. februar. Vi begynder fejringen hos Berit og Per på Egemosevej 13, 5882 Vejstrup kl. 18.45, hvor vi hører en historie om Kyndelmissen. Derefter går vi med lys gennem byen og afslutter vandringen i kirken, hvor der vil være en kort gudstjeneste med ”Lys og mørke” som tema.

Ferie

Jeg holder fri den 18.- den 23. november. Evt. henvendelser af tjenstlig art bedes rettet til Nils Olav Olsen, Thurø (Tlf.: 62205462) AC

Ændring i menighedsrådet pr. 25. oktober. Rasmus Feldingbjerg Drabe har, på grund af ”for mange bolde i luften”, valgt at udtræde af menighedsrådet. I hans sted indtræder 1.suppleant Gitte Haugaard Pedersen. Gitte har siden 1988 været medlem af Vejstrup Valgmenighed, er gift med Poul Erik og har 4 børn i alderen 19 – 26 år. Familien har boet i Åbyskov, men flyttede for 11 år siden til Munkebo, hvor Gittes tid bla. bruges på familien, som også tæller 3 døgnplejebørn og et vikarjob på OUH. Vi glæder os til at arbejde sammen med Gitte og byder velkommen. Lone A.

Graver/kirketjener: Torben Pedersen, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup t.sejer.p@webspeed.dk Graveren træffes på tlf. 29 45 93 63 tirs-fre 10-14, samt på kontoret på Brudagervej fred. 8-9

Ud over menighedsrådsmedlemmer og ansatte i Valgmenigheden, har vi tilknyttet nogle vigtige mennesker, som gør et stort arbejde i forskellige sammenhænge. De er med i: Økonomiudvalg Jens Jørgen Møller, tlf.62253018 Stubshovedvej 28,5884 Gudme stubshoved@sport.dk Børne-og ungeudvalg Karen Rosenberg, tlf. 62281631 Tanghavevej 51, 5883 Oure okrosenberg@yahoo.dk Børne-og ungeudvalg Christina Øbo Andersen, tlf. 62226229 Solvej 31, 5700 Svendborg olecaspersen@mail.dk PR blæksprutte Lene Isager, tlf. 62281758 Landevejen 82, 5882 Vejstrup Lene.isager@hotmail.com

Anders Carlsson er med i alle udvalg og ellers er fordelingen følgende: Legatudvalg: Lone A. Musik-og arrangementsudvalg: Lone A., Herdis, Margrethe Schmidt. Kirkegårdsudvalg: Hans Brohave, Berit, Jens K., Torben P., Niels Ø. Byggeudvalg: Niels N., Jens K., Lone P., Niels Ø., Lone A. PR- og kirkeblad: Berit, Margrethe S, Gitte H. Pedersen Børne-og ungeudvalg: Niels Ø.,, Karen R., Christina Ø. A., Gitte H. Pedersen Økonomiudvalg: Niels N., Lone A., Jens Jørgen Møller, Lone P. Kirkehuset: Lone A.

Musik-og arrangementudvalg Hjemmesideansvarlig Herdis Iversen, tlf. 62281437 / 29479648 sortebro@ouremail.dk

Kontakt til kirkebetjeningen: Lone A. Den førstnævnte i udvalgene er også formand for pågældende udvalg.

11


Gudstjenester og arrangementer Januar

Gudstjeneste

søndag 20. november kl. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret (Nils Olav Olsen)

Gudstjeneste

søndag 8. januar 1. søndag efter Hellig tre konger

kl. 10.00

Kulturcafé

mandag 21. november

kl. 14.30

Studiekreds

torsdag 24. november Sydfyns Tværfløjte-ensemble

kl. 19.30

tirsdag 10. januar Boghjørnet

kl. 10.00

Kirkekoncert

Filmaften

onsdag 11. januar

kl. 19.00

Gudstjeneste

søndag 27. november 1. søndag i advent

kl. 10.00

Studiekreds

fredag 13. januar Løgstrup

kl. 16.00

Studiekreds

mandag 28. november Kridtcirklen

kl. 19.00

Gudstjeneste

søndag 15. januar 2 .søndag efter Hellig tre konger

kl. 10.00

Studiekreds

tirsdag 29. november Boghjørnet

kl. 10.00

Kulturcafé

mandag 16. januar

kl. 14.30

Sangaften

torsdag 19. januar

kl. 19.30

Gudstjeneste

søndag 22. januar 3. søndag efter Hellig tre konger

kl. 10.00

Studiekreds

mandag 23. januar Kridtcirklen

kl. 19.00

Foredrag

tirsdag 24. januar Iben Krogsdal (Oure kirke)

kl. 19.30

Gudstjeneste

søndag 29. januar Sidste søndag efter Hellig tre konger

kl. 10.00

mandag 30. januar

kl. 14.30

Kyndelmisse

torsdag 2. februar

kl. 18.45

Studiekreds

fredag 3. februar Løgstrup

kl. 16.00

Gudstjeneste

søndag 5. februar Søndag septuagesima

kl. 10.00

Studiekreds

tirsdag 7. februar Boghjørnet

kl. 10.00

torsdag 9. februar

kl. 19.30

Studiekreds

fredag 2. december Løgstrup

kl. 16.00

Gudstjeneste

søndag 4. december 2. søndag i advent

kl. 10.00

Kulturcafé

mandag 5. december

kl. 14.30

Gudstjeneste

søndag 11. december 3. søndag i advent. Adventsmøde

kl. 13.30

Kulturcafé

Musikaften

tirsdag 13. december

kl. 19.30

Februar

Kirkekoncert

onsdag 14. december Gudme Sangkor

kl. 19.30

Musikaften

torsdag 15. december

kl. 19.30

søndag 18. december 4. søndag i advent · De Ni Læsninger

kl. 19.00

✶ ♦ Gudstjeneste

lørdag 24. december Juleaften

kl. 15.00

✶ ♦ Gudstjeneste

søndag 25. december Juledag

kl. 10.00

mandag 26. december 2. juledag

kl. 10.00 ♦ Gudstjeneste

lørdag 31. december Nytårsnat

kl. 23.30

♦ Gudstjeneste

Gudstjeneste ♦ Gudstjeneste

= Kirkebil (De lilla busser, tlf. 62 200 200)

= Indsamling

Sangaften

søndag 12. februar kl. 19.30 Søndag seksagesima. Fortællegudstjeneste

Kulturcafé

mandag 13. februar

Foredrag

torsdag 16. februar kl. 19.30 Erik Norman Svendsen (Gudbjerg kirke)

kl. 14.30

Gudstjeneste

søndag 19. februar Fastelavn

kl. 10.00

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 30 januar Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk – eller sendes til præstens adresse. Redaktion: Margrethe Schmidt, Berit Pedersen, Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)

December

ISAGER 62213160

November

Kirkeblad vinter 2011  
Kirkeblad vinter 2011  

krikeblad vinter 2011

Advertisement