Page 1

VMK BLADET JUNI 2019

Vejle Motorbådklub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com


Formandens klumme

Med standerhejsningen den 4. maj kunne vi sige goddag til en ny sejlersæson. Man kan kun håbe at den bliver lige så god vejrmæssigt som sidste år. Efterfølgende blev de 2 nye griller tændt og der blev grillet og hygget til langt ud på aftenen, heldigvis kunne vi sidde inde i sejlerstuen for det var en lidt kold aften. Og det går hurtigt fremad med at få bådene i vandet, så der arbejdes med højtryk på pladsen for at få bådene klar til den nye sæson. Men desværre er der en del som ikke helt når det, og må have en ny tid af Per, som kæmper med at få det hele til at hænge sammen. Det betyder så også at der står en del både på de forskellige pladser, som måske er blevet flyttet adskillige gange, og vil blive flyttet igen hvis der ikke arbejdes på dem, for vi ( kommunen) vil ikke have både til at stå sådan rundt omkring, da pladsen skal bruges til parkering i sommerhalvåret. Der kommer flere tiltag her i løbet af året som delvis udføres af frivillige, her kan nævnes at der skal laves strømstandere og vandruller på broen rundt om Kirkøen. Til dette skal der trækkes ca. 5/600 m kabel Og 150m pexrør til vand. Containerne ved kranen skal beklædes med træ og males. Der skal flyttes en del fortøjnings arme. Der skal spules pæle ned ved jollebroen. Og der skal laves en forlængelse af fortøjningsbroen ved slæbestedet.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

2


Vi har en jolle hvor motoren skal ud, og måske skal den renoveres. Så der er opgaver nok, så hvis man går og små keder sig og har lyst til at være en del af det frivillige team og måske har Ekspertisen så meld jer. Siden sidste udgave af bladet har vi haft Generalforsamling i klubben og de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg blev alle genvalgt. Referatet kan læses på VMK,s hjemmeside Vi har en del store arrangementer her i foråret som i skrivende stund endnu ikke er overstået her kan nævnes: Familietur til Brejning den. 24-26 maj hvor vi som sidste år samles til forskellige gøremål, det er i år på havnens dag i Brejning det foregår, så der kommer vel også mange andre mennesker, så det skal nok blive godt. Så har vi jo handicapsejlads den 5 juni hvor vi sejler en tur med medlemmer fra Skelroseforeningen, med efterfølgende kaffe, boller og lagkage, og ja det er på Grundlovsdag/ Farsdag/ Valgdag, men mon ikke det går alligevel. Til sidst her i foråret kommer der en heks forbi, nemlig den 23 juni hvor også Kunstmuseet igen i år åbner deres udstilling af 9 kunstværker på vandet. Og så er det for nogen tiden til lidt sommersejlads For så er det først til august der kommer nye arrangementer.

Go`Sommer Johnny

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

3


Kalender 2019 Weekend 24/26-05-2019 Brejning Lystbådehavn

VMK Familietur til Brejning Weekend tur

Torsdag 30-05-2019 Lystbådehavnen kl. 19:00

Sommerkoncert med ”Trouble Cats”

Torsdag 06-06-2019 Lystbådehavnen kl. 18:30

Handicapsejlads

Søndag 23-06-2019 Lystbådehavnen kl. 18:00

Sankt Hans 2019

Torsdag 27-06-2019 Lystbådehavnen kl. 19:00

Sommerkoncert med ”Jazzerne”

Tirsdag 09-07-2019 Lystbådehavnen kl.

Visens skib

Torsdag 25-07-2019 Lystbådehavnen kl. 19:00

Sommerkoncert med ”Shades of Blues”

Lørdag 24-08-2019 Søndag 25-08-2019 Lystbådehavnen kl. 10 - 17

Vild med vand 2019 Arrangør Vejle kommune

Torsdag 29-08-2019 Lystbådehavnen kl. 19:00

Sommerkoncert med endnu ukendt

Onsdag 25-09-2019 Sejlerstuen kl. 19:00

Klubaften. (se side 19, her i bladet) Præsentation af Jotun bådmaling

Onsdag 11-09-2019 Sejlerstuen kl. 19:00

Bådejermøde

Torsdag 26-09-2019 Sejlerstuen kl. 19:00

Hygge i ”Tøseklubben”

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

4


Kalender 2019 Torsdag 17-10-2019 Sejlerstuen kl. 19:00

Hygge i ”Tøseklubben”

Onsdag 06-11-2019 Sejlerstuen kl. 19:00

Andespil VMK

Torsdag 21-11-2019 Sejlerstuen kl. 18:00

Hygge i ”Tøseklubben”

Onsdag 16-11-2019 Sejlerstuen kl. 18:00

Afriggerfest VMK

Fredag 29-11-2019 Sejlerstuen kl. 19:00

Julefrokost "Tøseklubben"

Se musik kalenderen her i bladet & https://vejlemotorbaadklub.dk

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

5


Sælerne i Vejle Som nævnt andetsteds i bladet har Vejle fjord det ikke så godt for tiden. Kraftig iltsvind og dermed manglende bundbeplantning, og ingen bundplanter ingen fisk.

Men millioner af krabber, som ingen rigtig har fundet anvendelse for endnu.

Dette betyder også at de sæler vi har fået i Vejle fjord har hårde tider , da de ikke kan finde fisk. De er derfor blevet observeret flere gange langt oppe i Vejle Å, og ligeledes oppe ved Bryggen. De eneste fisk der kan overleve iltsvindet er havørrederne som trækker op i åen for at leve og gyde. Biologerne har netop også observeret Gråsæler i Vejle fjord, dette er meget sjældent at de kommer i fjorden, de kan blive op til 2 meter store. Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

6


Info aften for nye medlemmer Onsdag 6 marts var der informationsaften for nye medlemmer. Dejligt at se at godt 30 af de nye medlemmer var mødt op denne aften. Formanden Johnny fortalte om de mange tiltag der gøres i klubben for medlemmerne, og pointen er, jo mere man deltager i arrangementer desto billigere er medlemskabet. De nye medlemmer blev herefter vist rund på ”Havneøen”, for at se de forskellige faciliteter klubben råder over. Efterfølgende var der en del gode spørgsmål til bestyrelsen, som var mødt talstærkt op. Derefter var det tid til kaffe og hertil var der adskillige Othello lagkager, det var en hyggelig aften med rigtig sejlerstemning.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

7


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

8


Klubaften ”Kend din fjord” Den 20 februar 2019 havde vi besøg af naturvejleder Finn Lillethorup. Finn er tilknyttet Økolariet i Vejle, og han mødte op med et velforberedt foredrag omkring Vejle fjord. Han fortalte om Vejle fjord, vores fælles tumleplads i de lyse måneder. Der blev vist billeder på storskærm, samt film fra under vandet i fjorden, dette for at illustrere den sørgelige tilstand fjorden befinder sig i på nuværende tidspunkt. Fra kommunens side er der foretaget flere gode tiltag for at højne ilt niveauet i fjorden igen, blandt andet ved at man har bugtet Vejle å´s tilløb i Vejle ådal ved Nr. Vilstrup, i stedet for den lige linje åen tidligere har løbet i.

Dejligt at høre om de frivillige fiskere fra Brønsodde, som også gør en frivillig indsats, og ikke mindst de unge fra Rødkilde gymnasium, som deltager i et frivilligt projekt med at plante ålegræs i fjorden igen. Et sådant godt foredrag, som er så aktuelt for os alle, gør at man sidder tilbage og tænker, hvad kan jeg gøre for at hjælpe vores fjord. Et virkeligt godt og interessant foredrag, og også en øjenåbner for rigtig mange, stor tak til Mogen Kræmer for at få det stablet på benene. Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

9


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

10


Klubdag på havnen Den 22 marts var Miljø sandblæsning tilstede på havnen, for at demonstrere hvorledes de kunne miljø sandblæse bunden af en båd. De viste hvorledes, at de kunne sandblæse bunden helt ind til bund primer uden at komme i ind til selve glasfiber materialet. Der er en hårfin afgrænsning imellem primer og selve glasfiberen, men det lykkedes dem til ug. Det igen betyder at et kæmpe slibearbejde ville være sparet. Klubben var vært ved en pølse, frisk fra grillen med tilhørende dyppelse og drikkevarer. Et flot fremmøde af klubbens medlemmer.

Foto: Redaktøren

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

11


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

12


Nye medlemmer Valdemar og Lene Scheeres

6670

Holstebro

Thomas & Gitte Arp

7100

Vejle

Brian & Line Huus

7430

Ikast

Arne Holme

7430

Ikast

Torben Elbæk

7100

Vejle

Ole Cornelius Thomsen

3600

Frederikssund

Jørgen & Ayoe Markussen

7120

Vejle Ø

Afsin & Ayse Erdem

7100

Vejle

Lars Lomholt Nielsen Louise Højlund

8700

Horsens

Henrik Jessen Toft

7100

Vejle

Jesper Grøn & Karina Ebbestrup Iversen

7120

Vejle Ø

Søren Christensen & Puk Patricia Spangs6900 berg

Skjern

Allan & Nancy Hvas

7300

Jelling

Ejner Iversen

7120

Vejle Ø

Steffen & Trine Schreiber

7400

Herning

Flemming Adolfsen

7120

Vejle

Har du en rigtig sejler historie!! Hvorfor ikke dele den med vi andre, Alle elsker en god historie. Bladet hjælper gerne med fortælling og opsætning Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

13


Billeder fra det forgangne Grønland Niels Verner Richardy har i sine unge dage opholdt sig på Grønland, og vil gerne dele disse flotte billeder med vi andre. De er fra en tid på grønland som næppe kommer igen, specielt nu med de klima forandringer vi står overfor, og ligeledes er kulturen helt anderledes i Grønland i dag. De to billeder med hundeslæde og slædehunde stammer fra Vaigat - Diskobugten området på Grønland.

Mere specifikt mellem de to udsteder Qutdligssat og Sargag i januar, 1958. Billederne er skudt på en slædetur mod Ujarasugssuk ved 69° N for at besøge venner.

Vejret er stille med en temperatur på minus 24° celsius.

Foto: Niels Werner Richardy

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

14


Flystyrt i Vejle fjord Den 8. november 1942 var en kold og regnfuld dag på den engelske flyvestation hvor 70 bombefly skulle på vingerne for at minere farvande i tysk okkuperet område. Z1343 var et af 3 Wellington bombefly som lettede i mørket og kulden, de tre skulle udlægge miner i udmundingen af Vejle fjord omkring Trelde Næs. Kl. ca. 22 om aftenen blev flyet Z1343 observeret flyvende i lav højde i østlig retning ud af Vejle fjord, ved Trelde vendte flyet og fløj derefter i østlig retning ind over fjorden, og nu i en faretruende lav højde imod Træskohage fyr. Pludselig tog flyet vandet flere gange og sluttede med et kæmpe brag i vandet lidt østen for Træskohage fyr, flere personer hørte braget da flyet styrtede. Hilmer Andreasen og Niels Nielsen befandt sig i nærheden af fyret da flyet styrtede, der var nogen vind, men alligevel hørte de to nødråb fra fjorden. De søsatte en pram og efter ca. 20 minutters kraftig roning befandt de si ca. midt i fjorden omgivet af en masse pindebrænde, som var rester af flyet, som jo under krigen hovedsagelig var bygget af træ. Pludselig fik de øje på en flyver som flød i sin redningsvest, alt imens han holdt en såret kammerat oppe. Det var piloten Stefan Chmielewski og bombekasteren M. Dadej begge var de fra det frie polske flyvevåben. Andreasen og Nielsen fik hurtigt de to op i prammen, piloten holdt krampagtigt fast i en blikbeholder, som indeholdt en brevdue som de kunne have sendt hjem, så basen i England var klare over at de var nede. Men det viste sig at brevduen var død, så beholderen samt nogle fortrolige papirer blev smidt ud i det mørke kolde vand. Bombekaster Dadej havde svære læsioner på siden af hovedet og måtte fastholdes, da han var ustyrlig. Piloten Chmielewski blev kørt til fyrpasserens hus, hvor han fik varmt tøj, skoldhed te samt nogle store snapse. Fortsættes side 17

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

15


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

16


Fortsat fra side 15

Flystyrt i Vejle fjord

Senere på aftenen blev piloten Chmielewski kørt til Vejle Fjord Sanatoriet, hvortil bombekasteren Dadej tidligere var blevet kørt til af en ambulance, på grund af sine skader. Tyskerne kørte rundt i området hele aftenen og natten, men fandt intet spor af de to polakker. Først næste dag fandt tyskerne dem på Sanatoriet, på grund af en anonym opringning. Men overlægen på Sanatoriet nægtede at udlevere Dadej til tyskerne på grund af hans skader, og tyskerne posterede derfor to vagtposter udenfor sygestuen. Kurgæsterne på Sanatoriet tog en hjertelig afsked med Chmielewski da tyskerne kørte bort med ham, samtlige oppegående kurgæster råbte et rungende HURRA! For ham, dette blev taget meget unådigt op af tyskerne, og da den tyske officer senere beklagede sig til overlægen fik han svaret;”Her får patienterne altid et HURRA! Når de rejser” Efter nogle dage hentede tyskerne så også Dadej, da han kom sig hurtigt efter sine skade. Senere modtog Sanatoriet et takkekort fra STALAG LUFT 1, fange no: 879 var ankommet til lejren. Senere fandt toldopsynsmand Grau den omkomne navigatør Borowicz, som af tyskerne blev ført til Esbjerg og begravet på Fourfelt kirkegård. Telegrafisten Rausinski og haleskytten Cieszynski-Nalecz blev aldrig fundet, og er fortsat savnet. De to øvrige Wellington bombere kom senere på aftenen ind over Vejle fjord, og kastede deres miner, flere steder blinkede danskerne V tegnet til flyene.

Kilde: Airman

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

17


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

18


And er flyttet ind på båd Da Lars tog presenningen af båden ude på broen, var der flyttet en and ind med 15 æg

Da veninden så det, syntes hun det var synd, og så byggede hun straks et telt til den. Nu ruger anden på båden. Og sejlersæsonen er udsat til efter familieforøgelsen.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

19


Få udskiftet din ”gamle” udtjente motor med en ny Lombardini, Perkins, Yanmar eller Craftman. Vi har en kopi bænk, hvor vi tildanner den ny motor efter den gamle, så fundamentet passer. Vi servicerer og reparer selvfølgelig også din gamle motor, uanset mærke, også påhængsmotorer. Er autoriseret Webasto forhandler og service værksted, i marine afdelingen. Vi reparer og fremstiller også søgelænder, beslag m.v. Fremstiller og retter skrueaksler, samt reparer propeller i alu. messing, bronze og rustfri. Ved glasfiber arb. har vi en dygtig samarbejdspartner. Bare spørg efter et godt tilbud.

Strandgade 38, 7100 Vejle. Tlf. 75720141 www.hmvvejle.dk Mød os på Facebook

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

20


Standerhejsning 2019 Traditionen tro var der standerhejsning i VMK den 4 maj kl. 16. Medlemmerne kom til fra alle sider.

Klubbens stander glider yndefuldt til tops. Og knuden bindes.

Stolte vejer flagene i forĂĽrsvinden.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

21


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

22


M/S Astoria 4 år efter flystyrtet ved Træskohage fyr, ja næsten på samme dato og tidspunkt, var der en kraftig grundstødning ved Træskohage fyr. Det var den 23 november 1946 at M/S Astoria anduvede Vejle fjord, lidt før kl. 18 tog M/S Astoria grunden ved Træskohage fyr, omtrent på samme position som den engelske flyver 4 år tidligere. M/S Astoria M/S Astoria var bygget på Nakskov skibsværft i 1926, og var på ca. 8000 brutto tons, M/S Astoria havde en 34 mands besætning og kunne sejle ca. 10 knob, hvilket var temmelig hurtigt for datidens skibe, skibet sejlede for Orient A/S. Skibet havde lods ombord da det anduvede Vejle fjord for fuld kraft frem, kort før fyret havde de stadigvæk ikke set lysbøjen ud for fyret, og der blev derfor slået halv kraft frem, kort før kl. 18 blev der beordret langsom frem. Kort efter tog skibet grunden ved Træskohage fyr under 100 meter fra kysten og ca. 2-300 meter øst for fyret. Skibet der var lastet med foderstoffer i sække, kunne ikke komme fri ved egen hjælp. Fra Vejle sejlede der så både ud med lægtere således at lasten kunne omlades på stedet, og på den måde kunne de så måske få skibet fri af grunden. Hver morgen kom således S/S Hvidbjerg eller M/S Munkebjerg ud fra Vejle med havnearbejdere som forestod losningen. Man koncentrerede sig om forreste lastrum for at hæve stævnen. 5 dage efter grundstødningen satte man en trosse på M/S Munkebjerg for at prøve at trække skibet fri af grunden, dette lykkedes og M/S Astoria kunne fortsætte den afbrudte rejse ind til Vejle, hvor resten af lasten blev losset. M/S Astoria skiftede senere ejer flere gange indtil den blev ophugget i 1960 i La Specia.

Kilde: www.helgelund.dk

M/S Munkebjerg

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

23


Travl familieforøgelse For ikke så mange uger siden vedtog byrådet i Vejle at der ikke måtte forefindes husbåde på Vejle lystbådehavn. Men der var åbenbart nogle indflyttere på havnen, som enten ikke havde deltaget i mødet, eller hørt om byrådets beslutning. Hr. og Fru. Solsort overhørte alle regler og byggede alligevel bolig på havnen.

Og minsandten om ikke det lykkedes dem at få udsigt til 5 efterkommere, da det var antallet af æg i reden,

De varetager deres opgave som forældre meget alvorligt i udrugningsprocessen og tillod fremmede at komme helt tæt på deres bolig, eller måske de blot var stolte forældre til deres afkom, akkurat som vi andre. Dog håber vi alle at det lykkedes for dem, de er oppe imod hårde odds, disse billeder er taget den 13 maj og båden de har valgt som bolig skal søsættes den 15 maj. Men mon ikke det lykkedes på en eller anden måde. Solsortens sang i de tidlige morgentimer er skøn lyd, og ligeledes i de sene aftentimer hvor vi lige inden sengetid, hører vi deres skønne koncerter. Hvor ville der være stille uden dem !! Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

24


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

25


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

26


Bovpropel

Når man installerer bovpropel og el-ankerspil, så er der en del sikkerhedsaspekter, man skal overveje. Begge enheder kan afstedkomme personskader og / eller brandskader. Bovpropel En bovpropel kan typisk være på 5 Hk. Da en Hk er ekvivalent med 736 Watt, så er forbruget til en motor af den størrelse propel på 5 x 736 Watt som er lig med 3680 Watt, altså en afgiven effekt større end i en el-radiator, som typisk er på 2000 Watt. Noget af effekten bliver naturligvis omsat til bevægelse af vandet, og dermed drejning af båden, men størstedelen bliver omsat til varme i selve propelmotoren. Motoren er normalt ikke forsynet med køleribber, da enheden i de fleste både er placeret i et lukket rum. Det medfører, at motoren ikke må køre længere end en vis tid, før den skal køle af. Denne tid kan ligge mellem 30 sekunder til nogle minutter, afhængig af valg af bovpropel. Men 30 sekunder kontinuerligt, er også længe til en manøvrering. Strømmen til at give de knap 4000 Watt er ved 12 volt på ca. 300 Amp, altså en meget stor strøm. Det medfører, at der skal anvendes meget kraftige kabler til at forsyne motoren. Hvis afstanden fra akkumulatorerne er eksempelvis 7 meter, så skal man op på en kabeldimension på 70 kvadrat millimeter (husk, at der er to ledere: en plus og en nul-leder, så totallængden er på 14 meter). Denne længde er, hvis man benytter de akkumulatorer, der normalt er monteret nær dieselmotoren, og altså ligger midtskibs. Bovpropellen skal selvfølgelig også have sin egen sikring og hovedafbryder. Det er meget vigtigt, at man følger vejledningen til installationen af enheden. Sikringen skal naturligvis kunne bære de 300 Amp. Afbryderen skal kunne afbryde 500 Amp. Forsættes side 32

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

27


Husk MAX 3 knob I havnen

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

28


Generalforsamling 2019 Der var 65 medlemmer til den årlige Generalforsamling i VMK den 10. april 2019. Alle bestyrelsesmedlemmer som var på valg modtog genvalg. Ligeledes var der fremlæggelse af regnskab både for VMK og for Lystbådehavnen. Ligeledes nogle mindre ændringer i forhold til rabatterede kontingenter . Det fulde referat kan læses på: WWW.vejlemotorbaadklub.dk

Info omkring mødereferater For ikke at fylde bladet med referater fra diverse møder, er det blevet besluttet, at fremover vil referater kun være tilgængelige på hjemmesiden.

www.vejlemotorbaadklub.dk Til gengæld håber vi fra bladets side, at i alle vil bidrage med stof til bladet, da bladet jo meget gerne skulle være et godt socialt medie.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

29


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

30


Dette blads forside Dette blads forside er taget af Julie Najja Jørgensen, Julie tager mange flotte billeder i og omkring havnen hver dag. Dette billede er taget fra stranden ved Skyttehuset og ind imod de 5 bølger, som endelig står og knejser som Vejles nye vartegn. Et helt igennem smukt billede, som viser natur, strand og moderne arkitektur forenet i en højere enhed. Samt forårets komme for alle vi sejlere som har ventet hele vinteren. Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

31


1. Forbrugsbatterier 2. Startbatteri 3. Hovedafbrydere 4. Afbryder for bovpropel, sikring "foran" 5. Forbindelse til sikringstavle til forbrug. 6. Bovpropelmotor 7. Styrepult til bovpropel

Principskitse over bovpropel installation Installering af hovedafbryder Der er en del, der får deres bovpropel installeret med en akkumulator ude ved propellen, således at man ikke har så lange (og dyre) tykke kabler. Denne akkumulator lades så op med et tyndere kabel fra hovedakkumulatorerne. Den måde kan jeg ikke anbefale, idet alle akkumulatores kapacitet falder over tid. Det vil så medføre, at strømmen til bovpropellen vil komme fra hovedakkumulatorerne via det tyndere kabel. Dette kabel kan ikke klare belastningen, og vil blive varmt. Desuden vil propellen miste meget af sin effekt, og dermed ikke virke, som den skal. Desuden giver denne installation en stor usikkerhed, idet mange ikke bliver installeret med hovedafbryder ude ved den forreste akkumulator, herved er der en reel fare for, at bovpropellen på et eller andet tidspunkt vil kunne gå i gang af sig selv, og ikke være til at slukke, med brand til følge. Der er mange eksempler på en sådan hændelse, hvoraf jeg kan nævne en: Fyns Stiftstidende havde den 18. september 2005 en omtale af en større båd, hvor ejeren skulle til at lægge til i en havn med båden. Bovpropellen starter af sig selv, uden at manøvrepanelet er rørt. Da der ikke var monteret hovedafbryder, havde ejeren ikke andet valg, end at håbe på at strømmen fra akkululatoren ville løbe "tør", så han valgte at lade båden dreje om sig selv ude mellem broerne. Men, inden det kom så vidt, udbrød der brand i forkahytten, og fartøjet skulle bagefter til en gennemgribende renovering på værft (kostbart), før den var sejlklar igen.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

32


2019

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

33


Vejle Motorbådklub, Stævnen 53, 7100 Vejle Telefon 75829777 Email: vejlemotorbaad@mail.dk Bestyrelse: Formand Johnny Jensen Telefon 30 22 51 60 Email: formand@vejlemotorbaadsklub.dk Næstformand Erik Hvidtfeldt Telefon 28516815 mail:hvidtf@gmail.com Kasserer Jørgen Nielsen Telefon 40 38 17 09 Email: vejlemotorbaad@mail.dk Sekretær Bøje Sørensen Telefon 21 48 40 48 Email: bsvejle@gmail.com Best.medlem Benny Sørensen Telefon 20 32 07 54 Email: bennysorensen@privat.dk Best.medlem Mogens Kræmer telefon: 40312437 Email:mogens.kraemer@gmail.com Best.medlem Per Nymark Telefon: 31482593 Email:per@vtvejle.dk

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

34


Træffetider Mandag - Fredag 11 - 12 og Torsdag dog 16-19 +45 20283990

Jimmy Frisk

Email: vl@vejlelystbaadehavn.dk

Her i skrivende stund er der ved at være masser af aktivitet på havnen, næsten alle både er kommet tilbage i vandet. En hel del nye er kommet til og så småt begynder det at knibe med enkelte større pladser. Der hænger fremover altid en oversigt i sejlerstuen med frie pladser, følg med hvis du skulle ønske en anden plads så bytter vi nemt rundt, måske du har fået en ny båd og din gamle plads blevet for trang. Husk at komme forbi havnekontoret og få dit årsmærke, så har vi meget nemmere ved at se, hvis båd det er, hvis uheldet er ude og vi skal have fat i dig. Ellers er der sket en del nyt omkring kontoret, Jette Hansen er kommet til som havneassistent og hjælper på kontoret, der starter en jobpraktikant i denne uge, hvilket vi også ser frem til, begge skulle gerne bidrage til at højne servicen for alle vores flinke faste og gæstesejlere. Økonomien er vendt, hvilket har været meget vigtigt, flere år med underskud kunne vi nok ikke klare. Det går den rigtige vej og vi kom ud af 18 med godt én halv million til dårligere tider og nye tiltag. 19 ser også ud til at blive tilfredsstillende. HUSK et af de store nye tiltag bliver den sidste torsdag i Maj, Juni, Juli og August måned hvor der bliver Havnekoncert omkring Sejlerstuen. Ganske Gratis så kom endelig på terrassen og hyg med alle de andre på havnen. God sæson til alle—Vi ses mvh. Jimmy Frisk

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

35


Vejle Motorbådklub, Stævnen 53, 7100 Vejle

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

36

Profile for Vejle Motorbådklub

VMK Bladet JUNI 2019  

Klubblad for Vejle Motorbådklub.

VMK Bladet JUNI 2019  

Klubblad for Vejle Motorbådklub.

Advertisement