Page 1

VMK BLADET MARTS 2018

Vejle Motorbådklub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere

1920

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com


Formandens klumme

Nu hvor vi har overstået både Jul og Nytår, og har taget hul på den sidste del af vinteren, er foråret så småt begyndt at banke på. Hvad de fleste medlemmer tålmodigt har ventet på, for så er tiden kommet til forårsklargøring af båden. Vi har haft en del arrangementer her i vinter, andespil, afrigger fest, Nytårsreception, medlemsaften, men de vil nok blive omtalt andre steder her i bladet, men fælles for dem alle er at der er så stor tilslutning til arrangementerne at vores klubhus snart er ved at for lille. Og nu hvor vi snakker om VMK Bladet vil jeg lige nævne at vi har fået et par nye redaktører, ide Bruno har valgt at stoppe for denne gang. De nye er Carsten Povlsen og Jonny Kristensen. Tak til Bruno for det store stykke arbejde, og selvfølgelig velkommen til Carsten og Johnny. Der er 60 nye medlemmer som har meldt sig ind i klubben i 2017 og indtil nu 16 i 2018 så det ser da godt ud. Og allerede nu, i skrivende stund, er der flere af dem, som har tilmeldt sig til medlemsaften d.7/3 for nye medlemmer. Dagsorden for vores Generalforsamling d.11/4 kan læses inde i bladet. På valg er Kassereren og 2 beArtikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

2


styrelsesmedlemmer der alle modtager genvalg, derudover en bestyrelsessuppleant, en revisor, og en revisorsuppleant der også alle modtager genvalg. Sejlerstuen får nu det tiltrængte ansigtsløft, der vil blive malet hvidt og der vil blive monteret træpaneler på væggene som i Panorama salen. Der vil også blive indkøbt nye borde og stole magen til dem i Ungdomslokalet, og der snakkes også om at det vil være fint hvis der monteres sejl i loftet for at skjule de grimme neonrør. Havnebestyrelsen arbejder hele tiden på at holde priserne nede, så derfor er det besluttet at der ikke i fremtiden vil være strøm på vinter pladsen fra den 1/12-1/3. Hvis man skal bruge strøm i denne periode, vil der blive monteret en måler, og man kommer så til at betale for forbruget. Hvis man ikke kan finde sine fortøjninger ved bådpladsen, så er det fordi der er nogen der har ryddet op efter jer, men rolig de er her endnu, de ligger på Vinter pladsen bag Carlsberg bygningen. Havnekontoret har været udsat for indbrud, og i den forbindelse er der stjålet nogle kort til vores låsesystem. Det betyder at alle låsebrikker skal forbi havnekontoret og resættes, fordi hele låsesystemet vil blive slettet for at etablere et nyt, så når låsebrikken man har, ikke virker mere, skal man lige forbi kontoret, for at blive oprettet på ny. Man vil derefter kun blive oprettet hvis man har en klub medlemsnummer, og brikkerne vil kun virke et år ad gangen, når året er gået skal man igen forbi kontoret, hvor der til den tid er en opdateringspunkt på væggen ind til kontoret, hvor briggen så kan opdateres. Med Sejlerhilsen Johnny Jensen Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

3


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

4


Vejle MotorbådMotorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere. Stiftet 16. December 1932

Dagsorden til generalforsamling i VMK , Den 11. april 2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Godkendelse af Forretningsorden Valg af dirigent Fremlæggelse af revideret regnskab, samt fremlæggelse af budget for Vejle Lystbådehavn I/S ved Revisor Anders Mogensen Formandens beretning Godkendelse af revideret regnskab, samt fremlæggelse af budget for klubben Ved Kasser Jørgen Nielsen Fastlæggelse af kontingent 2017 for klubben Valg af formand – ulige årstal Valg af kasserer Afgående Jørgen Nielsen- modtager genvalg Valg af bestyrelsesmedlemmer Afgående Erik Hvidtfeldt – modtager genvalg Afgående Mogens Kræmer– modtager genvalg Valg af suppleant Afgående Torvald Ballegaard – modtager genvalg Valg af revisor Afgående Herdis Pedersen – modtager genvalg Valg af revisorsuppleant Afgående Ole Hauser– modtager genvalg Uddeling af jubilæumsnåle Indkomne forslag Afstemning vedr. Husbåde. Eventuelt.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

5


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

6


Kaffeklubbens årlige juleafslutning 2017 med Glögg og æbleskiver

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

7


Kalender Lørdag 01-01-2018 Sejlerstuen kl. 12-14

Nytårsreception VMK

Onsdag 24-01-2018 Sejlerstuen kl. 19.00

4 gutter på tur i 4 uger Sejltur i Skærgården ved Gôtheborg (klubaften)

Onsdag 21-02-2018 Sejlerstuen kl. 19.00

Vedligehold af din båd Kursus af ”Renskib” i bådpleje

Onsdag 07-03-2018 Sejlerstuen kl. 19.00

Møde for nye medlemmer

Onsdag 11-04-2018 Sejlerstuen kl. 19.00

Generalforsamling VMK

Lørdag 21-04-2018 Lystbådehavnen kl. 18.00

VMK Standerhejsning & grillaften

Weekend 1-3 juni 2018 Brejning Lystbådehavn

VMK Familietur til Brejning Weekend tur Se opslag på side 5 her i bladet og på: www.vejlemotorbaadklub.dk

Torsdag 07-06-2018 Lystbådehavnen kl. 18.30

Handicapsejlads

Lørdag 23-06-2018 Lystbådehavnen kl. 18.00

Sankt Hans 2018

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

8


Kalender Søndag 19-08-2018 Lystbådehavnen kl. 10.00-17.00

Vild med vand 2018

Onsdag 12-09-2018 Sejlerstuen kl. 19.00

Klubaften Der fortælles om kanalsejlads

Dato følger Sejlerstuen

Bådejermøde

Onsdag 07-11-2018 Sejlerstuen kl. 19.00 Lørdag 17-11-2018 Sejlerstuen kl. 18.00 Dato følger

Andespil VMK

Afriggerfest VMK Julefrokost ”Tøseklubben” Julefrokost ”Kaffeklubben”

Dato følger

Ret til ændringer forbeholdes! Se i øvrigt på hjemmesiden under ’Kalender’. Har du ønsker og eller ideer til arrangementer er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Arrangementerne er kun for medlemmer medmindre andet er nævnt.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

9


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

10


Tøseklubben på tur til Bindeballe købmandsgård Den 6. december 2017 kl.11:30 mødtes 6 glade piger, fra Tøseklubben i sejlerstuen, medbringende madpakker. Efter endt spisning blev der blev arrangeret samkørsel, til jul i den gamle Bindeballe købmandsgård. Her stødte yderlig en person til. Og sikke de ting der var at se på, røre ved, og købe, hvad næsten ikke kunne undgås. Derefter blev den bestilte kaffe indtaget i deres nybyggede gæstehus til samme formål. Indeholdt i prisen var der to kopper kaffe samt forskellige dejlige kager. Alt i alt var det en god tur sammen med ”skønne tøser” Herefter gik turen hjem til det daglige.

Placering af tur bøjer i Vejle fjord

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

11


Alt i skum, metervarer, hynder, puder mv. til bĂĽden Gratis parkering Havnegade 13 i gĂĽrden, 7100 Vejle, Tlf. 7582 3431 Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

12


Tøseklubben Laver dekorationer til julen 2017 Tøserne er flittige op til jul, her hjælper Yrsa os med lave juledekorationer og binde kranse.

Lige forinden viste hun os hvordan hun ser julens dekorationer i 2017.

Lystbådehavnen i vinterklæder

Foto: Jonny

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

13


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

14


Tøseklubben Julefrokost 2017 "Tøsernes" julefrokost var rigtig hyggeligt, og som billederne viser hyggede vi os rigtig i hinandens selskab.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

15


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

16


VMK Nytårskur 2018 VMK´s Nytårskur 2018 var som altid fantastisk hyggeligt og rigtig mange af medlemmerne var mødt op. Det var specielt også hyggeligt, at så mange af de nye medlemmer mødte op, så vi fik lejlighed til at hilse på, inden forårstravlheden med bådene sætter ind. Formanden bød vanen tro velkommen, inden alle kastede sig over den fantastiske platte, som i år var leveret af Føtex. VMK var vært for maden og samtlige drikkevarer, som var af det ypperlige mærke Ad Libitum. Den hyggelige frokost blev afrundet med kaffe og kransekage, som hører sig til en rigtig Nytårskur.

Foto: Jonny

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

17


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

18


ICharge Mobiloplader på havnen I mellemgangen ind til gæstesejler toiletterne er der kommet et nyt gratis tiltag fra havnens side. Det er et skabsarrangement med aflåste skabe, hvori der er mobil ladekabler til de fleste gængse mobiltelefoner. Først vælges sprog Herefter vælges om der ønskes opladning, eller afhentning af opladet telefon. Der vælges rum, knapfarven indikerer hvilke rum der er ledige. Tast selvvalgt kode, tryk ok. (husk koden) Lågen springer herefter op på valgt ledige rum, og telefonen kan påsættes korrekt ledning for opladning Lågen lukkes og låser automatisk med den selvvalgte kode Ved afhentning trykkes på afhentning. Tidligere valgte rum vælges Tidligere selvvalgte kode tastes ind, og OK Lågen åbner automatisk Og telefonen fjernes Lågen lukkes efter brug

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

19


Få udskiftet din ”gamle” udtjente motor med en ny Lombardini, Perkins, Yanmar eller Craftman. Vi har en kopi bænk, hvor vi tildanner den ny motor efter den gamle, så fundamentet passer. Vi servicerer og reparer selvfølgelig også din gamle motor, uanset mærke, også påhængsmotorer. Er autoriseret Webasto forhandler og service værksted, i marine afdelingen. Vi reparer og fremstiller også søgelænder, beslag m.v. Fremstiller og retter skrueaksler, samt reparer propeller i alu. messing, bronze og rustfri. Ved glasfiber arb. har vi en dygtig samarbejdspartner. Bare spørg efter et godt tilbud.

Strandgade 38, 7100 Vejle. Tlf. 75720141 www.hmvvejle.dk Mød os på Facebook

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

20


Familietur til Brejning i weekenden fredag/lørdag/søndag den 1. - 3. juni 2018. Turen er en familietur for alle aldersgrupper.... børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Alle er velkomne. VMK har lånt klubhuset i Brejning Lystbådehavn. Vi kan grille vores medbragte mad ved klubhuset. Aktivitetsområdet ved havnen har legeplads for børn, og de tilstødende 2 shelters er reserveret til VMK. Hvis nogle af vore medlemmer får familiebesøg lørdag - søndag, kan der ved sengetid overnattes i shelter, eller i medbragte små telte på shelter området. Der er plads til 6 personer i hver shelter, så der er mulighed for en rigtig sjov og god oplevelse.

Aktivitetsplan: Fredag kl. 18:00 VMK starter grill op ved klubhuset i Brejning Lystbådehavn. VMK er vært ved en grillpølse m.m. Der kan grilles medbragt mad. Lørdag kl. 10:00. Der er skippermøde med information om de muligheder der er for deltagelse i fælles aktiviteter i løbet af dagen. Lørdag kl. 17:30. VMK starter grill op. Der kan grilles medbragt mad. Søndag kl. 09:00. Fælles morgenmad i klubhuset. VMK giver rundstykker. Arrangementet slutter efter morgenmad og oprydning, hvor alle deltager.

Tilmelding: På liste i sejlerstuen.... eller e-mail til: kirsten.skovlunden100@gmail.com

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

21


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

22


4 Gutter på tur Sejlturs fortælling fra den Svenske Skærgård Carsten G Povlsen fortalte om en sejltur op i den Svenske skærgård omkring Gotheborg. De var 4 gutter af sted i en 36 fods Dufour sejlbåd, turen varede 3 uger i juni måned 2016. Og det var en ren Vejlefjord besætning der var med, da der var to fra VMK og 2 fra Brejning klubben. Carsten viste film fra turen, samt lysbilleder. Filmen blev vist i afsnit dag for dag, og hvor der blev fortalt om oplevelserne, ind imellem de forskellige afsnit. Der var godt 30 tilstede ved foredraget, da der også samme aften var håndbold i fjernsynet. Ingrid fra ”Tøseklubben” havde arrangeret med hjemmebag og kaffe, det var en hyggelig aften, hvor nok alle begyndte at længes efter at få båden i vandet igen til den nye sæson.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

23


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

24


Nye medlemmer Navn

Post nr.

By

Lars Ørnhøj

7200

Grindsted

Lars Henning Christensen

7100

Vejle

Kim Rosenholt

7100

Vejle

Henrik Boe Dam

6000

Kolding

Lukas Larsen

7100

Vejle

Poul & Vivi Johansen

7100

Vejle

Jens-Henrik Kure Hansen

8700

Horsens

Henrik & Valborg Jessen

7120

Vejle

Sander van T Hul

7100

Vejle

David & Bettina Jul Didriksen

7430

Ikast

Mark Josef & Gabriella Vegh

7100

Vejle

Sebastian Richardy

7100

Vejle

Flemming Møller Poulsen

7100

Vejle

John Møller Hansen Gitte Ottesen

7100

Vejle

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

25


Se annoncen pĂĽ side 14 Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

26


Nødraketter Affyring af gamle nødraketter SNV havde et arrangement på havnen, i januar, hvor der var mulighed for at medbringe egne nødraketter, som var dato udløbet. SNV havde søgt polititilladelse til øvelsen, da det er strafbart at affyre nødraketter på land, eller fra båden til havs, hvis man ikke har brug for hjælp. Sven Åge fra SNV fortalte generelt om nødraketter i klublokalet, inden der var mulighed for, at få lov til at prøve at affyre nødraketter af forskelligt slags. En god øvelse at have prøvet det under rolige forhold, frem for ude i båden hvor det virkelig gælder, og hvor der måske ikke ville være så rolige forhold. Det kunne være vejret som sandsynligvis ville være hårdt, samt urolige passagerer eller familiemedlemmer, som eventuelt ville befinde sig ombord. I en sådan presset situation ville man være bedre klædt på, hvis affyring af raketter havde været prøvet forud.

Et godt og fornuftigt arrangement.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

27


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

28


Skolestuen Lidt om knob

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

29


Historie om Vejle Havn Arbejdet på et havneanlæg begyndte i maj 1824, og i 1826 var havnen så udbygget, at de første skibe kunne anløbe. Selve havnebassinet var færdig 1827. 50 m bredt og 75 m langt. Havnen, som afløste anløbsstedet ved Sønderbro blev et stort aktiv for byen, hvilket medførte flere efterfølgende udvidelser. Jeppe Jensen blev som anerkendelse for en stor indsats ved anlæggelsen udnævnt til byens første havnefoged i december 1827. Indtil Jeppe fremsatte en plan for anlæggelse af havnen i 1824, havde det kun været muligt at besejle fjorden med pramme og nå Sønderbro ved lavvande. Årsagen til dette var at Vejle fjord var meget lavvandet. Jeppes plan blev gennemført ved at placere havnen stik øst for Kirkegades afslutning ved Mølleåen, og Jeppe Jensen ledede selv det omfattende anlægsarbejde. Fra inderhavnen ved Holmen blev der gravet en sejlrende ud til den dybere del af fjorden. Til arbejdet blev anvendt pramme, rambukke og en muddermaskine, og det faste mandskab fik hjælp af byens borgere. En trommeslager gik rundt og meldte, når der var lavvande i fjorden, og frivillige mødte op med skovle og håndmuddermaskiner. Fortsættes side 32 Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

30


Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

31


Anlægget stod færdigt til at modtage det første skib i efteråret 1826, og allerede det følgende år var der livlig trafik - 102 skibe lagde til i den nye havn. Hermed fik Vejle muligheden for at blive en central handelsplads for landbrugsprodukter og importerede varer. Jeppe Jensen blev Vejles første havnefoged. Havnen er udvidet i flere omgange. Da Vejle i 1886 fik sin første stads- og havneingeniør, Emil Petersen, kom der for alvor gang i nye anlægsarbejder. I 1887 blev bassinet udvidet til det dobbelte og forsynet med granitkajer. I 1890'erne blev sejlløbet uddybet, og der blev anlagt jernbanespor fra havneområdet til Statsbanegården. I 1926 blev der bygget nye bolværker og bassinbredden øgedes til 70 m. Senere udvidelser har bragt det samlede kajareal op på 1700 m. I takt med Vejles udvikling til en af landets driftigste industribyer i begyndelsen af 1900-tallet steg godsmængden voldsomt, og i årene lige efter 2. verdenskrig oplevede Vejle Havn en storhedstid, især på grund af eksporten af brunkul. Herefter var aktiviteterne for nedadgående, men fra midten af 1970'erne skabte olieleverancer til Haahr Benzins store tankanlæg i en periode fornyet travlCa. 1950 hed. De seneste årtier har været præget af svingende resultater på driften.

Ca. 2002

Kilde: Vejle Stadsarkiv.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

32


2018

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

33


Vejle Motorbådklub, Stævnen 53, 7100 Vejle Telefon 75829777 Email: vejlemotorbaad@mail.dk Bestyrelse: Formand Johnny Jensen Telefon 30 22 51 60 Email: formand@vejlemotorbaadklub.dk Næstformand Erik Hvidtfeldt Telefon 28516815 mail:hvidtf@gmail.com Kasserer Jørgen Nielsen Telefon 75 87 63 87 eller 40 38 17 09 Email: vejlemotorbaad@mail.dk Sekretær Bøje Sørensen Telefon 21 48 40 48 Email: bsvejle@gmail.com Best.medlem Benny Sørensen Telefon 20 32 07 54 Email: bennysorensen@privat.dk Best.medlem Mogens Kræmer telefon: 40312437 Email:mogens.kraemer@gmail.com Best.medlem Per Nymark Telefon: 31482593 Email:per@vtvejle.dk

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

34


Træffetider Havnechef Steen Andersen 20283990

Mandag - Fredag 11 - 12 og Torsdag 16 - 17 På telefon 75 82 59 42

Strøm på vinterpladserne, som en del af jer nok er bekendt med, så har strømmen været slukket på vinterpladsen en del i vinter. Ledelsen fik et chok da de blev bekendt med strømforbruget på vinderpladsen. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der fremover kun vil være strøm på vinterpladsen til midten af december, og igen fra midten af marts og fremefter. Vi beklager over for dem der er vant til at have en god varm båd der er fri for sne og is. Her i vinter er der kommet en automat op i den lille tunnel, hvor man kan opbevare sine værdigenstande, og få ladet sin telefon op. Det er ikke noget vi har investeret i, så systemet er omkostningsfrit, og gratis at benytte. Andkærvigbroen. Broen kommer ud igen til foråret, når vi forhåbentligt får lidt varmere vejr. Personale. Helle Mikkelsen, som har varetaget rengøringen på havnen i nogle år, og afløst på kontoret i forbindelse med mit fravær i 2017, har fået et andet job med det antal timer hun ønskede. Jeg siger tak til Helle for hendes indsats. Vi har så været så heldige, at Jytte Skov Pedersen har sagt ja til at tage over med rengøringen fremover. . Christian Nielsen der har varetaget kranarbejdet i efteråret 2017, med en ryg der var brækket 2 steder, er stoppet i starten af 2018. Poul Erik Nielsen der har været kranfører ved Knud Gade i mange år, har sagt ja tak til at varetage stillingen fremover.

Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

35


Medlemskort 2018 Klip ud.

Vejle Motorbåds Klub Stævnen 53 7100 Vejle Tlf.. 75 82 59 42 mail: vejlemotorbaad@mail.dk

www.vejlemotorbaadklub.dk Annoncepriser 1/3 side 108 x 52 mm 750,- kr. pr. år svarende til 187,- kr. pr. blad 1/2 side 108 x 85 mm 1000,- kr. pr. år svarende til 250,- kr. pr. blad 1 hel side 108 x 170 mm 2000,- kr. pr. år svarende til 500,- kr. pr. blad Bladet udkommer 4 gange årligt: Marts—Juni—September—December

Dine fordele! Bladet udsendes til samtlige medlemmer og ligger i sejlestuen til gæste sejler, bladet trykkes i 400 eksemplarer. Desuden ligger bladet på vores hjemmeside. Det er dermed et billigt og godt sted at komme i kontakt med rigtig mange sejlere. Vi ønsker annoncen leveret som billede fil, hvis det er muligt, men ellers hjælper vi med opbygningen. Annoncen sendes til Bladets redaktør Carsten Povlsen mail: vmkvejle@gmail.com Betaling til Kasserer Jørgen Nielsen på konto: 9560-0002801094 Det vil glæde os meget om I vil være med som annoncør i vores klub blad. Med venlig hilsen Bøje Sørensen tlf.. 2148-4048 mail : bsvejle@gmail.com Artikler til VMK-bladet sendes til vmkvejle@gmail.com

36

VMK Bladet marts 2018  

Klubblad for Vejle Motorbådklub.

VMK Bladet marts 2018  

Klubblad for Vejle Motorbådklub.

Advertisement