Naturperler i Vejen Kommune

Page 1

NATURPERLER

i Vejen Kommune


3 1 4

1. Kyst til Kyst Stien - side 4

Klelund Plantage

7. Holsted Å - side 13

Glejbjerg

7

2. Holme Å - side 4

8. Skærsø - side 14

Holsted

T P

3. Baldersbæk - side 6

9. Tranekær Sø - side 16

11 Skelhøj

4. Klelund Dyrehave - side 8

10. Kongeåen - side 18 18

Harre

5. Klebæk Høje - side 10

6. Tirslund Plantage - side 12 2

11. Skelhøj - side 20

12. Kanonstillingen - side 21

Tekst og layout: Inge Lise Møller Jensen og Charlotte Thomsen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, Fotoklubben ISO6600, Colourbox, VisitVejen samt enkelte krediterede fotografer. Udgivet: Marts 2018


2 Hovborg

8

5

Holme Å (Okslund)

17

Skærsø

13. Åtte Bjerge - side 22

Bække Vittrup Baun

9 Staushede Plantage

Gesten

14. Møllestien - side 24

6

Tirslund Plantage

Brørup

13 Foldingbro

14 Sønderskov

12

Vejen 15 10

Skibelund

15. Skibelund Krat - side 26

Kongeåen Dover

Skodborg

Lintrup

16

Rødding Sønder Hygum

Jels

16. Jels Søer og Skove - side 28

Brændstrup

eby Øster Lindet

17. Vittrup Baun - side 30

Velkommen! Der er meget dejlig natur i Vejen Kommune. Vi har udvalgt nogle naturperler, der er gode at kende og besøge.

Der findes selvfølgelig mange flere dejlige steder – så gå selv på opdagelse.

Du kan opleve god natur, særlige land- God tur ud i det grønne! skaber og den spændende kulturhiVejen Kommune storie, der knytter sig til landskaberne.

18. Harreby Gravplads - side 31 3


HOLME Å OG KØBENHAVNERPLANTAGERNE

Holme Å og Kyst til Kyst Stien Ved Holme Å oplever du et naturligt slynget vandløb - hvilket er en sjældenhed i Danmark. Ådalen er fredet, og åen løber gennem smukke omgivelser med enge, moser, heder og store plantager, der blev skabt af velhavende folk fra København.

Her kommer du tæt på naturen og langt væk fra trafik, stress og jag. Du kan besøge Holme Å via Kyst til Kyst Stien, som går fra Blåvands Huk til Vejle. Turen er samlet på cirka 130 kilometer. Du kan overnatte på primitive lejrpladser med bålplads, vand og simple toiletter flere steder langs ruten. Parkeringspladser tæt på ruten gør det også muligt at gå mindre strækninger.

4

En stor del af ruten følger Holme Å, der udgør den nordlige kommunegrænse. Tag børnene med og få en unik naturoplevelse i Danmark.

Udstillingen fortæller historier fra området - fra gletchere til agerland og fra hosekræmmere til Dalgas - og til de nuværende beboere i Hovborg.

Et andet godt startsted er Høllund Bro nord for Okslund.

Sporene ved Hovborg I Hovborg kan du også tage en rundtur på Sporene ved Hovborg, der fører dig gennem Holme Å-dalen og Hovborg Plantage. Se mere på www.spor.dk.

Hovborg Naturudstilling Lige vest for Hovborg ligger et lille hus med en udstilling om egnen omkring Hovborg.


Oplev landskabet fra kyst til kyst Når du går på stien mellem Jyllands øst- og vestkyst, vil du opleve store forskelle i landskabet. Ved sidste istid, Weichsel-istiden for omkring 16.000 år siden, nåede kanten af iskappen til et sted mellem Hovborg og Bække. Den tunge ismasse rykkede frem og tilbage og skabte mod øst kuperede landskaber som Vejle Ådal. Mod vest skar smeltevandet brede og flade ådale ud mellem bakkeøerne fra Saale-istiden, der ligger omkring 140.000 år tilbage. Holme Å og Kyst til Kyst Stien

Parkering ved Naturudstillingen, Baldersbækvej 21A, 6682 Hovborg Et andet godt startsted er Høllund Bro nord for Okslund Hele Kyst til Kyst Stien er 130 kilometer lang Sporene ved Hovborg finder du på www.spor.dk Se mere om Kyst til Kyst Stien på www.kyst-kyststien.dk

Læs mere på Kyst til Kyst Stiens egen hjemmeside: www.kyst-kyststien.dk Se to flotte udsendelser om oplevelser langs Kyst til Kyst Stien på www.vejen.dk/kysttilkyst

Bæveren I 1999 blev 18 bævere sat ud i Klosterheden sydøst for Lemvig. Man mener, at det er nogle af de bævere herfra, der nu har bredt sig til Holme Å, hvor den første gang blev registreret i 2012. Tæt på Høllund bro har den fældet træer, bygget bæverbo og dæmninger. Bæveren kræver adgang til vand året rundt. Den lever ved større og mindre vandløb, søer, vandhuller og tørvegrave. 5


HOLME Å OG KØBENHAVNERPLANTAGERNE

Baldersbæk Plantage og anlæg Baldersbæk Plantage fortæller historien om de rige københavnere, som opdyrkede heden og byggede pragtvillaer til sig selv. Går du på Kyst til Kyst Stien, kommer du forbi Villa Baldersbæk, der ligger tæt ved Holme Å nordvest for Hovborg. Villa Baldersbæk er opført i 1910 af grosserer og fabrikant Holger Petersen. Han stod i spidsen for at rekruttere velhavende mennesker fra København, der kunne finansiere hedens tilplantning sidst i 1800tallet.

Plantagerne her kaldes derfor for Københavnerplantager. Holger Petersen selv plantede Baldersbæk Plantage, hvor lystslottet Villa Baldersbæk ligger. Omkring Villa Baldersbæk er der en rundtur på fire kilometer. Ruten fører dig gennem haveanlægget med søer, der oprindeligt var karpedamme, over Holme Å, gennem skov, mose, hede og enge. Her er en rig natur.

Du kan også vælge at følge Kyst til Kyst Stien. Ved Holme Å møder du Treherredstenen, der viser, hvor tre herreder mødtes. Herreder er en tidligere inddeling af landet. I dag er det punktet, hvor kommunerne Vejen, Varde og Billund mødes. Bemærk, at haven tæt på villaen er privat og ikke åben for offentligheden. Læs om Baldersbæk på www.kobenhavnerplantage.dk

Baldersbæk Plantage

Parkering ved Baldersbækvej 46, 6682 Hovborg Rutens længde er på fire kilometer Ved parkeringspladsen er der bord-/bænkesæt og toilet I parken er der et lille madpakkehus med udstilling om området Læs mere om Baldersbæk på www.kobenhavnerplantage.dk 6

Kragefod (til højre) og Trævlekrone er typiske blomster i enge og moser ved Baldersbæk.


Skabte lokal vækst De lokale bønder fik stor glæde af Holger Petersens initiativer med tilplantningen af heden. Det skabte arbejde og omsætning i lokalsamfundet. Mændene fik arbejde i skoven, og kvinderne kunne arbejde i planteskolerne og i den store husholdning på villaen. Som tak besluttede lokalbefolkningen at rejse et monument over ham i anledning af 25 års jubilæet for plantagens grundlæggelse i 1890. Stendyssen er lavet af billedhugger Anders Bundgaard, som også har lavet mange af de andre skulpturer i parken.

Træerne For hundrede år siden var der ingen træer her. Først måtte man brænde lyngen af, så jorden blev parat til plantning - det tog flere år. Jorden var mager, så der blev plantet fyr og gran. Som noget usædvanligt dengang sendte Holger Petersen en medarbejder helt til USA for at finde frø til andre slags grantræer som sitka, ædelgran og rødgran. Det giver en stor variation i plantagen. I løbet af årene er der også kommet en del løvtræer. På vestsiden af Holme Å er der et gammelt egekrat.

7


HOLME Å OG KØBENHAVNERPLANTAGERNE

Klelund Dyrehave I Klelund Dyrehave er der kronvildt, vildsvin og store heder foruden et udkigstårn og en fin legeplads. Fra Holme Å og Kyst til Kyst Stien kan du tage en afstikker ind i Klelund Plantage, der rummer Danmarks største dyrehave på 1400 hektar. Dyrehaven rummer primært krondyr, men i 2016 blev også vildsvin sat ud. Målet er at bruge dyrene til at skabe en vild og varieret natur til gavn for den biologiske mangfoldighed. Du kan køre til den offentlige parkeringsplads på Agerbækvej. Her er bygget et stort udsigtstårn, hvor du kan nyde udsigten over de store heder. Her står også mindestenen for et britisk fly, der faldt ned her den 26. februar 1944.

Klelund Dyrehave

Parkering ved Agerbækvej 8, 6682 Hovborg Læs mere om Klelund Dyrehave på www.klelund.dk Der er legeplads, bord-/bænkesæt og udsigtstårn

Krondyr Krondyr er Danmarks største vildtlevende dyr med en højde på 100-150 centimeter. Det meste af året færdes kønnene adskilt i grupper (også kaldet rudler) bestående af hinder og kalve og deciderede hjorterudler kun med hanner.

8

uc

:L to Fo

V

r ou iat

Kun i brunstperioden i september ses voksne dyr af begge køn sammen. I denne periode holder hanner harem.

Der går vildsvin rundt i Klelund Dyrehave

Hunnerne lokkes til ved, at hannerne brøler for at bevidne deres styrke over for rivalerne. Større hjorte brøler ofte dybere og hyppigere end mindre hjorte.


Trehornet skarnbasse – naturens skraldemand Som navnet hentyder til, lever skarnbasser af ”skarn”, altså gødning. Det er således en meget nyttig bille, der sammen med regnorme og svampe sørger for at nedbryde gødning fra hjorte, harer, får og køer. Den trehornede skarnbasse er cirka to centimeter lang og lever på heder med et dybt sandlag. Her graver den dybe ynglegange i sandet, og det opgravede sand ligger som små muldvarpeskud på overfladen. Hannen har tre horn på skjoldet, som den bruger til at kæmpe med mod andre hanner. Billen er sjælden og ses i kommunen kun på hederne i Klelund Dyrehave i vinterhalvåret.

Faciliteter Der er legeplads, bord-/ bænkesæt og udsigtstårn ved parkeringspladsen. Af hensyn til vildsvinene skal madpakker spises i indhegningen ved legepladsen. Grisene må ikke fodres. Skoven er privat, men du må færdes på veje og stier fra klokken 6 til solnedgang.

Tag på cykeltur i Klelund Vejen Kommunes cykelrute nummer 13 går gennem Klelund Dyrehave. Find folderne med cykelruter på www.vejen.dk/cykelruter

Foto: Jacob Bramsen

9


HÆRVEJEN

Klebæk Høje og Hærvejen Ved Klebæk Høje, også kaldet Bække Monumentet, finder du spor fra tre tidsaldre i form af gravhøje, en skibssætning og spor af Hærvejen. Her hvor Kyst til Kyst Stien krydser Hærvejsruten finder du et af Danmarks vigtigste oldtidsminder.

Skibssætningen krydses af hjulspor, der vidner om, at Hærvejen senere har haft sit forløb her.

For cirka 3000 år siden, i bronzealderen, blev der her anlagt to gravhøje, der senere i vikingetiden blev udvidet med en 45 meter lang skibssætning.

Slots- og Kulturstyrelsen har med stålpladerne markeret, hvor de oprindelige 60 sten stod. Kun ni er tilbage.

I stævnen af skibssætningen står en runesten fra 900-tallet med indskriften ”Ravnunge-Tue gjorde disse kumler efter sin moder Vibrog”. Ravnunge-Tues navn står også på runestenene ved Bække og Læborg og længere væk. Han har været en stormand af betydning og behov for at vise det. 10

Klebæk Høje

Parkering ved Klebækvej 8, 6622 Bække Der er borde-/bænkesæt ved parkeringspladsen Læs mere på www.visitvejen.dk/klebaekhoeje


Hærvejen Hærvejen ligger på Jyllands højderyg, hvor isen stoppede i Weichsel-istiden. Vest for israndslinjen løb smeltevandet mod vest og skabte et fladt landskab. Da isen trak sig tilbage, kunne vandet også løbe mod øst. Vandskellet er dermed området mellem de vest- og østvendte vandløb. Her kom Hærvejen til at gå, fordi man her skulle krydse færrest vandløb.

I tidens løb har Hærvejen haft mange andre navne: Studevejen, Oksevejen, Kongevejen, Romervejen eller Landevejen.

I dag dækker navnet den rekreative cykel- og vandrerute, som amterne etablerede i slutningen af 1980’erne.

Hærvejen har aldrig kun bestået af én vej, men snarere et netværk af flere vejspor langs højderyggen.

Vandreruten fortsætter ned over den tyske grænse til Rendsburg. I sin yderste konsekvens går Hærvejen gennem et net af europæNår en vej blev opkørt, valgte man iske vandreruter til Santiago de en anden. De mange veje danner Compostela i Spanien. tilsammen Hærvejen. Et eksempel på de mange parallelle sæt Læs mere på www.haervej.dk. hjulspor findes på et stykke fredet Hærvej ved rastepladsen nord for Bække på landevej 417.

11 11


SPOR I LANDSKABET

Sporene i Tirslund Plantage

I Tirslund Plantage kan du se en af Danmarks største vandreblokke. Den store sten måler 16 meter i diameter og 3,5 meter i højden. Tirslund plantage er plantet som Det Danske hedeselskabs 25 års jubilæumsplantage i 1891. Hedeselskabets stifter E. Dalgas ville efter sigende have lavet en indskrift i den store sten, men i stedet blev plantagen og en mindehøj etableret. Senere kom også en festplads til og her er afholdt mange grundlovsmøder og missionsmøder gennem tiden.

Plantagen er på 50 hektar og er en blanding af løvskov og nåleskov. De største træer i plantagen er douglasgran plantet i 1955. De største løvtræer er bøgetræer fra 1943. Du kan være heldig at se rådyr på din tur. I plantagen er der i 2017 etableret tre ruter – Sporene i Tirslund Plantage. Alle ruter udgår fra parkeringspladsen og kan kombineres.

Tirslund

12

Parkering ved Tirslundvej 40c, 6650 Brørup Ruterne er henholdsvis 0,5; 2,8 og 2,9 kilometer lange Find Sporene i Tirslund Plantage på www.spor.dk


Sporet ved Holsted Å Vest for Holsted snor flere stier sig gennem enge, moser, egekrat og overdrev i ådalen omkring Holsted Å. Holsted Å Holsted Å udspringer i Vejen Mose, hvorfra den løber forbi Brørup, Holsted, Gørding, Bramming og videre ud i Sneum Å og ender i Vadehavet. Åen er ureguleret, hvilket vil sige, at den ikke er rettet ud men har sit naturlige snoede forløb. Åen har fint fiskevand med en god bestand af ørreder. Åen kan blive levested for den sjældne laksefisk

snæbel, hvis der kan skabes passage hele vejen ud til havet. Kystbæk Følger du stien, kommer du op langs det lille vandløb Kystbæk. Her findes en usædvanlig fin natur blandt andet med en stor bestand af planten storblomstret kodriver, som er sjælden i Vestjylland. Derudover findes der områder med kildevæld, hvor den kødædende plante vibefedt og orkideen maj-gøgeurt gror.

Sporet ved Holsted Å

Parkering ved Skovpavillonen eller ved Kirkegården, Esbjergvej 105, 6670 Holsted Ruterne er 2,4; 3,7 og 4,7 kilometer lange Find Sporet ved Holsted Å på www.spor.dk

Odder – en succeshistorie Her kan du være heldig at finde fodspor fra oddere – eller ekskrementer. Men du ser næppe en odder, for den er sky og er mest aktiv om natten.

Odderen lever af fisk, frøer, små pattedyr, fugle og krebsdyr. Selvom odderen blev fredet i 1967, faldt bestanden til 200 på landsplan sidst i 1980'erne. Nu er der 6-800 oddere i jyske vandløb. Som en tilpasning til livet i vand, har odderen svømmehud mellem tæerne og kroppen er lang og strømlinet. Foto: Dmitry Azovtsev

13 13


SKÆRSØ

Tvepibet Lobelie Tvepibet Lobelie er sjælden, for den kræver næringsfattige klarvandede søer. Den er afhængig af, at sollyset kan nå ned til bunden, hvor bladene sidder i rosetter. Bladene er to luftfyldte rør, deraf navnet Tvepibet Lobelie. Den ilt, planten producerer i bladene kan den pumpe ned i søbunden og dermed holde den iltet og sund.

Rundt om Skærsø

Tvepibet Lobelie blomstrer i juli-august. I Vejen Kommune findes den kun i Skærsø.

Skærsø er Danmarks østligste he- Søen er fredet sammen med hedesø og er Trekantområdets ene- demosen Nørremose, der ligger ste såkaldte lobeliesø. Denne type øst for søen. sø er opkaldt efter den sjældne og krævende undervandsplante, Tvepibet Lobelie.

Du kan finde en film om Tvepibet Lobelie ved Skærsø på www.visitvejen.dk/skaerso

Skærsø er en lobeliesø og er dermed en sjældenhed. Nyd denne lille og børneegnede perle i ro og fred.

Skærsø

14 Foto: Rolf Engstrand

Tvepibet Lobelie

Parkering nord for søen ved Skærsøvej 19, 6040 Egtved Rutens længde er knap to kilometer lang Der er bord-/bænkesæt ved p-pladsen og badestedet Læs mere om Skærsø på www.visitvejen.dk/skaerso


Stier og badested En del af arealerne rundt om søen ejes af Naturstyrelsen, resten er privat. Du kan vandre ad et stisystem rundt om søen. Der er et enkelt sted mulighed for en dukkert i den rene sø. Sejlads er forbeholdt bredejerne. Det er også ved badestedet, du i juli og august kan se de blomstrende Lobelier. Men tramp ikke på dem, de er sprøde på grund af de luftkanaler, de har i bladene.

Klokke-ensian I den næringsfattige mose omkring Skærsø lever den sjældne og meget smukke Klokke-ensian. Du kan være heldig at se de klart blå blomster fra juli til september. Klokke-ensian er en vigtig værtsplante for sommerfuglen Ensianblåfugl, der er afhængig af Klokkeensian for at kunne formere sig. Klokke-ensian

15 15


STAUSHEDE OG HUNDSBÆK PLANTAGER

Tranekær Sø i Staushede Plantage Dybt inde i Staushede Plantage ligger den smukke Tranekær Sø. Beplantningsselskabet Staushede blev stiftet i 1880. Herefter tog tilplantningen af heden ”Staushede” fart, og plantagen er nu på 180 hektar. Arealer med hedemose kunne ikke beplantes, men der blev gravet tørv under Anden Verdenskrig. Dermed blev Tranekær Sø skabt. Før 1880 levede der traner i mosen – deraf navnet Tranekær. Tranerne yngler i dag i mosen syd for Staushede Plantage.

Ved Staushedevejen viser et skilt vej til en lille parkeringsplads.

Fuglene ved Tranekær Sø

Herfra er der knap 900 meter ind til søen. Her er der bord-/bænkesæt, hvor man kan nyde madpakken.

Ved Tranekær Sø kan du glæde dig over ynglende knopsvaner, gråænder, blishøns og grønbenet rørhøne.

Plantagen består hovedsageligt af grantræer, men efter orkanen i 1999 er der plantet løvtræ, så de nu udgør 25 procent af arealet.

Om vinteren er sangsvaner og troldænder ofte trækgæster. Fiskehejrer (billedet øverst) ses hyppigt ved Tranekær Sø, men siden 1930’erne har de ikke ynglet her. Er du heldig, kan du se den farvestrålende isfugl ved Tranekær Sø.

16 16


Knopsvanen – Danmarks nationalfugl Knopsvanens danske navn hentyder til den sorte knop, den har over det orange næb. Knopsvanen blev i 1984 kåret som Danmarks nationalfugl, sikkert på grund af H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, som bliver forvandlet til en smuk svane.

Tranekær Sø i Staushede Plantage

Parkering ved Staushedevejen 29c, 6621 Gesten Der er 900 meter til søen fra parkeringspladsen Der er borde-/bænkesæt Følg også Sporet ved Tranekær Mose. Læs mere på www.spor.dk

Hundsbæk Plantage og Fru Mettes Bjerg Vest for Staushede ligger Hundsbæk Plantage, der også er et besøg værd. Hundsbæk er en speciel hedeplantage på grund af de store højdeforskelle. Området er ideelt til en tur i skoven. Der er en afmærket rute på 2,4 kilometer til det 91 meter høje punkt "Fru Mettes Bjerg". På Fru Mettes Bjerg ligger et 15 meter højt tårn, hvorfra du kan se 18 kirker og i klart vejr både Lillebæltsbroen og forbrændingsskorstenene i Esbjerg. Tårnet er også godt som fugleudkigssted.

Den store fugl kan opleves i søer og i større vandløb. Reden bygger den på en forhøjning af plantemateriale, gerne i kanten af rørskov. Den lever af græs, korn og vandplanter.

Mountainbike I Hundsbæk Plantage er der to mountainbikespor, der er afmærkede i terrænet, en rute på fire kilometer for let øvede og en rute på 5,2 kilometer for øvede. Mountainbikesporet ligger i en privatejet skov og er lavet i fællesskab mellem skovejerne, cykelklubberne i området og Vejen Kommune. Find 'Hundsbæk MTB Spor' på facebook for aktuelle meldinger. Hundsbæk Plantage ligger Læborgvej 15b, 6600 Vejen. Læs mere på www.visitvejen.dk/frumettesbjerg

17 17


KONGEÅDALEN

Tramp ud i historien Kongeåen løber ureguleret gennem Kongeådalen omgivet af enge, moser og overdrev. Dalen rummer store natur- og landskabsmæssige værdier, og derfor er 820 hektar fredet. Det er Danmarks længste og smalleste fredning. Et af Kongeåens udspring kan ses i Gamst Søenge øst for Vejen, mens andre findes vest for Vamdrup. Kongeåen har været toldgrænse i flere århundreder og landegrænse i perioden fra 1864 til 1920. Den har derfor stor historisk betydning. Læs mere: www.kongeaastien.dk

Kongeådalen

Oplev den skønne ådal ved danmarkshistoriens mest berømte å. Du kan både vælge at gå de lange stræk eller kortere rundture. Husk gummistøvlerne, da det kan være vådt på trampestien.

Kongeåstien strækker sig 67 kilometer fra den østlige grænse af Vejen Kommune ud til Vadehavet. Du går på græs, eng og markveje og enkelte steder på asfalt med begrænset trafik. Du kan tage rundture på 3,5-6,8 kilometer. Det er muligt at krydse åen på en af de nye broer, der har et spænd på cirka 20 meter. Undervejs er der digitale infostandere med gratis wi-fi, hvor du

Isfugl - det turkisblå superlyn Isfuglen er Danmarks mest farvestrålende fugl. Du kan opleve den her ved Kongeåen året rundt. Er du heldig, ser du den sky fugl som en lysende blå og rød streg, der suser hen over vandet. 18

kan læse om ruterne, naturen og historien. Har du lyst til at sejle på Kongeåen, er det muligt på en 50 kilometer lang strækning fra Andst bro til Kongeåslusen ved Vadehavet. Der er shelterpladser, toiletter, borde og bænke, vandposter, kano- og handicapfiskepladser langs med stien. Hunde og mountainbikes er desværre ikke tilladt.

Den lever af fisk og bygger rede i en brink ved vandløbet, hvor den graver en tunnel op til en meter ind i brinken. Navnet kommer af det tyske ’Eisvogel’, der betyder jernfugl på grund af isfuglens metalglinsende farver.

Isfugl Foto: Laitche


Kongeåstiens app Med den kortbaserede app ”Kongeåstien” finder du nemt rundt på Kongeåstien og frem til oplevelser og faciliteter tæt på dig. Du finder også spændende viden om naturen og historien. Appen fungerer selv om der ikke er mobildækning i området og viser via gps, hvor du befinder dig på ruten. Hent appen i App Store og på Google Play og se mere om Kongeåstien på www.kongeaastien.dk

Kongeåen

Du kan blandt andet parkere ved Frihedsvej 6b, 6630 Rødding. Se alle p-pladser på appen eller www.kongeaastien.dk Rundturen ved Frihedsbroen er 6,8 kilometer og hele stien er 67 kilometer lang Læs mere på www.kongeaastien.dk 19 19


KONGEÅDALEN

Skelhøj I oldtiden var Kongeåen den vigtigste transportvej. Derfor findes mange gravhøje nær åen. Skelhøj ligger i et knudepunkt, hvor oldtidens færdselsårer til lands og til vands krydsede hinanden. For 3700 til 3100 år siden blev der her opført 26 gravhøje, hvoraf flere har været over 30 meter i diameter. Skelhøj er den største af disse med sine 7 meter i højden og 30 meter i diameter. Med en form som en isbombe med forholdsvis stejle sider på højens nederste del, er højen ganske markant i landskabet.

Tidskapslen Skelhøj En udgravning af Skelhøj gav indsigt i, hvordan højen blev opført. Den er bygget af græstørv med græsset nedad og opført i sektioner af forskellige arbejdshold. Midten af højen har været beskyttet af en jernkappe, der har bevaret planter og insekter i græstørvene.

Skelhøj-rundturen På rundturen ved Skelhøj oplever du den brede ådal, natur- enge og egekrat. Du krydser Kongeåen via en af de store broer med en spændvidde på 20 meter. Shelterpladsen ned til åen er et godt sted at nyde madpakken.

Sammen med Rishøj og Storhøj, som også ligger ved stisystemet, der fører rundt i området, har højene udgjort et større monumentalt gravkompleks med stor opmærksomhedsværdi i bronzealderen. Neden for Storhøj er der bord-/ bænkesæt med en storslået udsigt over Kongeådalen.

20

Skelhøj

Parkering ved Vesterbyvej 49, Føvling eller Villebøl Bro, Ribevej 66a, 6683 Føvling Rutens længde er 3,4 kilometer Der er vand og toiletter ved Villebøl Bro Læs mere på www.kongeaastien.dk under 'Ture og ruter'.


Kanonstillingen ved Dover Kanonstillingen ligger øst for den lille by Dover syd for Foldingbro, højt oppe på en bakke over Kongeådalen. Den er en del af en forsvarsstilling fra Anden Verdenskrig. Du kan gå en rundtur i den lille skov og nyde udsigten over bakkerne og Kongeådalen. I klart vejr kan du se tværs over dalen til herregården Sønderskov. Kanonstillingen I august 1944 begyndte man at anlægge tre forsvarsstillinger i form af pansergrave på tværs af Sydjylland. De blev kaldt Brunhild, Gudrun og Kriemhild. Gudrun-stillingen var den mellemste forsvarsstilling og gik fra Kolding til vestkysten nord for Ribe. Stillingen løb langs med Lille Å, Gesten Å og Kongeåen. Stillingen bestod af pansergrave, der var fem meter brede og tre meter dybe og skulle stoppe tanks. Der var også beton- og pigtrådsspærringer, skyttegrave, løbegange og stillinger til maskingevær, mortér og kanon.

Kanonstillingen ved Dover

P-pladsen ligger én kilometer inde ad grusvejen mod Marienlyst 1, 6660 Lintrup Rutens længde er 600 meter Der er bord-/bænkesæt ved p-pladsen Læs mere på www.visitvejen.dk/kanonstilling

Her ved Dover ville en kanon have deltaget i forsvaret af Tyskland, hvis der var opstået kamp. Det skete ikke.

I april 1945 vendte tyskerne fronten mod syd og flyttede næsten alt udstyr fra Gudrun-stillingen til Kriemhild-stillingen sydpå.

Pansergrav ved Lintrup Ved Lintrup kan du se et stykke rekonstrueret pansergrav. Herfra kan du følge Sporet ved Lintrup gennem Kongeådalen. Se mere på www.spor.dk. 21 21


KONGEÅDALEN

Åtte Bjerge På kanten af Kongeådalen ligger det bakkede område Åtte Bjerge med en fantastisk udsigt over ådalen.

I Åtte Bjerge finder du både sø, hede, mose, eng og skov og afmærkede stier på henholdsvis 1,2 og 2,5 kilometer.

Du kan opleve dyrelivet i søen ved at fange vanddyrene med et fiskenet eller et syltetøjsglas. Husk at sætte dem ud igen.

Du kan nyde udsigten fra flaghøjen, der ligger 58,9 meter over havets overflade i klart vejr kan du se helt til Ribe Domkirke.

Om vinteren er der også gode kælkebakker at finde her.

Du kan også bruge madpakkehuset, bålplads med borde og bænke eller bare nyde udsigten ud over søen.

Din hund er velkommen, men i snor af hensyn til vildtet, de græssende dyr og andre besøgende.

Åtte Bjerge

Parkering ved Åttevej 31c, 6650 Brørup Ruternes længde er 1,2 og 2,5 kilometer Her findes toilet, madpakkehus, bord-/bænkesæt og bålplads Læs mere om Åtte Bjerge på www.vejen.dk/åttebjerge

Fredningsforeningen I 1924 stiftede lokale folk Fredningsforeningen Åtte Bjerge, fordi lyngbakkerne var ved at gro til i græs og krat. I 1934 var fredningen af det bakkede terræn ved flagstangen en realitet. 22 22

I dag ejer Fredningsforeningen 4,5 hektar. Den østlige del af området er i privateje. Naturstyrelsen ejer 30 hektar. Som led i naturplejen afgræsses store dele af området med får og kreaturer.


Plettet Gøgeurt I hedemosen i Åtte Bjerge vokser den vilde orkide Plettet Gøgeurt. Plettet Gøgeurt blomstrer fra midten af juni og til begyndelsen af august. Den har smalle blade, som næsten altid er kraftigt plettede på oversiden. Blåbåndet Pragtvandnymfe

Blåbåndet Pragtvandnymfe I Åtte Bjerge findes mange guldsmede og vandnymfer ved søen. I juni kan du opleve de smukke pragtvandnymfer. Blåbåndet Pragtvandnymfe er nem at kende, for hannen har et bredt metallisk blåt tværbånd på vingen.

Han bruger de smukke vinger til at opføre en særlig parringsdans for hunnen. De voksne vandnymfer lever kun få uger, men larverne lever to til tre år i vandet, inden de forvandles til pragtvandnymfer.

Åtte Bjerge i begyndelsen af 1900-tallet.

Plettet Gøgeurt 23 23


KONGEÅDALEN

Sønderskov Møllesti Tag på tur på Møllestien gennem et velbevaret herregårdslandskab.

Godt en kilometer nord for Kongeåen ligger hovedgården Sønderskov, der i dag rummer Museet på Sønderskov. Start turen med at nyde de smukke haver omkring hovedgården.

Gennem mosen er anlagt en gangbro af kraftige egebjælker, så man kan færdes her. Bjælkerne stammer fra Sønderskovs egen have og kommer fra træer, som faldt under stormen i 1999.

Fra Sønderskov kan du følge en rute på 2,7 kilometer gennem det smukke og velbevarede herregårdslandskab forbi Sønderskov Mølle, møllesøen og gennem mose og eng.

I mosen kan du i forsommeren opleve den fredede orkide Maj-gøgeurt og de store tuer af Top-Star, der kan blive over en meter høje. Naturområdet er en del af Kongeå-fredningen.

Det er Museet på Sønderskov, der i samarbejde med de private lodsejere og Vejen Kommune har anlagt stien. Bemærk, at stien er anlagt på privat jord. Vis derfor hensyn, når du færdes på stien. Parkering kan kun ske ved museet, og hunde må ikke medbringes af hensyn til dyrene på markerne.

Top-Star Star kan du kende på, at de har en trekantet stængel og en græslignende blomsterstand.

24 24

Top-Star

Nogle star-arter danner tætte tuer, og topstar er her en rigtig topscorer. Den kan nemlig danne tuer, der er over 1,5 meter høje

og med en diameter på over en meter. I Ib Spang Olsens ’Mosekonen’ er tuerne mosepigernes hårtoppe. De stikker frem, fordi mosepigerne ikke nåede at komme helt ned i mosen, inden solen stod op.


Museet på Sønderskov I dag huser den flotte hovedbygning fra 1620 vores egnsmuseum. Byggestilen er oprindeligt renæssance, men efter en ombygning i 1700-tallet har barokken sat sit præg med symmetri og regelmæssighed. Museet har en gruppe frivillige tilknyttet, som blandt andet er med til at holde haven omkring Sønderskov i flot stand. En anden gruppe frivillige er amatørarkæologer, som har haft en afgørende rolle i fundet af det opsigtsvækkende vikingeguld, der er gjort ved Fæsted. Sønderskov Møllesti og hovedgård

Parkering ved Museet ved Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup Rutens længde er 2,7 kilometer Restaurant og toilet findes på Museet på Sønderskov Læs mere på www.sonderskov.dk

Foto: Nick Schaadt

25 25


KONGEÅDALEN

Skibelund Krat Her finder du både smuk natur og en nærværende historie. Skibelund Krat ligger på en sydvendt skråning af Kongeådalen. Dalen er skabt af smeltevandsstrømme i slutningen af sidste istid. Dalen er cirka to kilometer bred her ved Skibelund Krat. Tidligere var her egekrat på hele stykket, men efter Skibelundforeningen købte en del af området i 1869, er der indplantet først

nåletræer og siden en del bøg. I dag består den vestlige del hovedsageligt af egekrat, mens den østlige del med monumenterne er højstammet bøgeskov. 10 hektar af krattet blev fredet i 1974. Formålet med fredningen er at bevare de fredede arealer som skov med lysninger, festpladser, mindesten og stier.

Historiens vingesus Efter nederlaget i 1864 dannede Skibelund Krat rammen om velbesøgte grundlovsmøder med fokus på den sønderjyske sag og deltagere fra begge sider af Kongeå-grænsen. Der er opstillet en række mindesten til ære for folk, der har kæmpet for danskheden i Sønderjylland. Her finder du også Modersmålet og Genforeningsstenen af Niels Hansen Jacobsen og Niels Skovgaards Magnusstenen. Du kan finde beskrivelser af stenene i VisitVejen Appen, som du kan hente gratis på Google Play og i App Store.

26 26


Hvid anemone I området kan du, især i egekrattet, opleve et stort flor af hvide anemoner om foråret. Følg den lille natursti, der er markeret med gule pæle vest for hotellet. I skoven kan du også opleve krat-viol, liljekonval, stor konval og majblomst. Anemonerne blomstrer i april-maj og har en jordstængel, hvor den opbevarer næringen fra året før. Derfor kan den spire hurtigt frem om foråret, inden træerne får blade. Anemonen har et lille olieholdigt vedhæng på frøet. Myrerne er vilde med det. De samler frøene for at få olien – og smider resten af frøet væk. På den måde spreder de anemonens frø.

Hvad er Egekrat? Her ved Skibelund Krat er egekrattet opstået som tilgroning af overdrev på skrænterne af ådalen. Egekrat rummer store naturværdier, fordi de er gamle og er holdt lysåbne på grund af deres tidligere udnyttelse til græsning og stævning. I dag er alle egekrat beskyttede af skovloven.

Skibelund Krat

Krat-viol

Parkering ved Hotel Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Ruten vest for hotellet er 1,4 kilometer og ruten øst for hotellet er 800 meter lang I den østlige del er der opstillet flere bænke langs stierne Læs mere på www.kongeaastien.dk under 'Svinkeærinder' Læs mere om monumenterne på www.kortlink.dk/vejenkunstmuseum/sqk5

27


JELS SØER OG SKOVE

Jels Søerne og Skovene Her er en skøn naturperle med dybe søer omkranset af bøgeskov. Du kan sætte din egen kano eller kajak i Jels Nedersø og Jels Midtsø, bade ved Jels Søbad eller nyde en rolig stund på Jels Voldsted. Landskabet omkring Jels er dannet under sidste istid, hvor hovedisrandslinjen strakte sig ned gennem området. Jels Søerne er opstået i bunden af en lille tunneldal. Skovene er rester af den engang mægtige Farrisskov, som helt op til 1700-tallet

Løvfrøen klatrer i træer I vandhuller omkring Jels finder man som det eneste sted i Vejen Kommune den sjældne Løvfrø. På lune aftener i maj kan man høre den kvække efter solnedgang.

28 28

Med sin stærke grønne farve og hæfteskiver på fødderne, ligner den noget fra de tropiske regnskove.

strakte sig tværs over Jylland. Skoven består primært af bøg og arealer med blandet skov. Skoven er offentlig. Du kan vælge at følge flere stier rundt i skovene, og en del strækninger går tæt ved søbredden.

Uden for yngletiden opholder den sig i buske som brombær, tjørn og hassel og gerne i en højde af en meter eller mere. Løvfrøen er Danmarks mindste frø med en størrelse på 3,5-5 centimeter. På trods af den beskedne størrelse kvækker den højt. Se mere: www.vejen.dk/rignatur

Du kan blive klogere på størrelsesforhold og afstande i vores solsystem ved at gå en tur på Jels Planetsti. Eller du kan teste din kondition på Sundhedssporet. Der er flere steder borde-/bænkesæt og grill, som du gerne må bruge. Løvfrø Foto: Biopix


Bliv guidet på mobilen På VisitVejen Appen finder du kort og beskrivelser for: • Jels Planetsti, der fortæller om Solsystemet. • Evolutionsruten, som fortæller om universets udvikling. • Cykelrute i Jels-området. • Bykort over Jels. Find appen gratis på Google Play og i App Store. Prøv også at søge på ’Jels’ på www.visitvejen.dk og se de gode oplevelser stå i kø. De første mennesker i Danmark Da Weichsel-istiden slap sit tag i Danmark for godt 14.000 år siden, kom rensdyrjægere til tundraen omkring Jels. Det var et barsk klima, og rensdyrjægerne var her kun om sommeren. Der er fundet bopladser ved Jels Oversø og ved Slotseng lidt længere sydpå. Ved Jels blev der fundet over 1.000 flinteredskaber fra det, man kalder Hamburg-kulturen.

Jels Søerne og Jels Skovene

Parkering ved Jels Søbad, Søvej 5a eller ved Jels Voldsted, Koldingvej 2, 6630 Rødding Ruten rundt om Midtsø starter ved Jels Voldsted og er 3,4 kilometer lang Planetstien starter ved Solen på Søvej 36, 6630 Rødding og er cirka 3 kilometer lang Der er mulighed for at gå flere forskellige rundture i skovene Der er flere borde-/bænkesæt Læs mere på www.vejen.dk/jelssøerogskove

Brug vandet Få en dukkert i Jels Nedersø ved det indbydende Jels Søbad - i skolernes sommerferie er der livredder til stede. Læs mere på www.vejen.dk/jelssøbad Du kan også bevæge dig ud på vandet i Nedersø og Midtsø i kano, kajak eller robåd, enten din egen eller en lejet - læs mere om reglerne og hvor du kan leje en kano på www.friluftsvejen.dk. Du kan også smide fiskesnøren i Nedersø og Midtsø - læs mere om reglerne på www.jels-fiskeriforening.dk

29


GODE UDSIGTER

Vittrup Baun På Vittrup Baun kan du opleve hedens natur og en storslået udsigt over landskabet. Her kan du besøge kommunens andethøjeste punkt, 101 meter over havet, kun overgået af Stenbjerg i Galtlund Plantage på 103 meter. Fra tårnet kan du i klart vejr se til begge kyster. Der findes infotavler og en lille afmærket vandrerute rundt på bavnen. Vittrup Baun blev frem til 1840 brugt som bavnehøj, hvor et bål på toppen kunne sende signaler over større afstande, for eksempel i tilfælde af krig. Under Anden Verdenskrig blev højen brugt af tyske besættelsestropper, der havde en lyttepost og en støjsender på bavnen.

Vittrup Baun og Sporene ved Lindknud

Vittrup Baun: Parkering ved Vittrup Baunevej 2d, 6650 Brørup Se mere på www.visitvejen.dk/vittrupbaun Sporene ved Lindknud: Parkering ved kirken, Lindknudvej 40, 6650 Brørup Sporenes længde er 1,8; 3,9 og 4,5 kilometer Ved Lindknud Oplevelsesskov er der borde og bænke, shelters, bålplads og toilet samt naturlegeplads. Se mere på www.spor.dk

Sporene ved Lindknud - Lyngbanker og Oplevelsesskov

30 30

Øst for Lindknud Kirke ligger Lindknud Banker. De lyngklædte banker er et klitlandskab skabt ved sandflugt. De har aldrig været opdyrket eller beplantet. Foto: Heidi Bock

Om efteråret kan du opleve den blomstrende lyng. Naturen plejes af får, der afgræsser bankerne. Sporene fører over bankerne til Oplevelsesskoven.


Fladså-dalen og Harreby Gravplads På Harreby Gravplads kan du se en flot udsigt ud over Fladså-dalen. Her findes også store grave fra bondestenalderen.

På et markant højdedrag ved nordsiden af Fladså-dalen står du i et spændende landskab oppe på en bakkeø. Du kigger ud over ådalen; en smeltevandsdal, der blev dannet, da isen smeltede. Omkring Fladså findes også særlige indlandsklitter, der blev aflejret af isen. Du kan se dem lyse op med deres lilla farve, når lyngen blomstrer om efteråret. Efter en granbeplantning er blevet fjernet, er der en storslået udsigt fra Harreby Gravplads over landskabet. Gravpladsen Her ligger en klynge gravmonumenter, opført af de allerførste bønder for omtrent 5400 år siden. Oprindeligt stod her fire trapezformede langhøje, hvor de tre største målte 35-53 meter i længden. I dag ses den østlige langhøj i rekonstrueret tilstand. Anlæggene rummede seks dyssekamre og to jordgrave, hvor der er fundet flintøkser, flækkeknive,

Fladså-dalen og Harreby Gravplads

Parkeringspladsen ligger nord for Lasbjerggaård på adressen Årupvej 9a, Harreby, 6630 Rødding Der er borde-/bænkesæt Læs mere på www.visitvejen.dk/harreby

ravperler og velornamenterede lerbægre. Tre stendysser var underjordiske og nedgravet i en dybde af 1,3-2 meter, hvilket nærmest er unikt. Ligeledes er det meget sjældent, at vi har mulighed for at opleve fortidsminder fra begyndelsen af bondestenalderen.

Gravpladsen ved Harreby markerer tilstedeværelsen af et bondepionérsamfund, der startede opdyrkningen af landskabet. På samme tid begyndte byggeriet af de første monumenter, hvor folk satte varige minder for deres afdøde slægtninge.

31 31


Der findes mange dejlige naturområder i Vejen Kommune. Vi har her udvalgt nogle naturperler, der er gode at kende og besøge. Her kan du opleve natur, kultur og særlige landskaber. Find yderligere inspiration til turen ud i det grønne på www.FriluftsVejen.dk og www.VisitVejen.dk samt VisitVejen Appen. God tur ud i det grønne! Vejen Kommune - en del af Trekantområdet