Page 1

VARTEGN FOR VEJBY [SIDE 25] HØSTMARKED [SIDE 21] BØRN HJÆLPER BØRN [SIDE 14] OM ØRBY STATION [SIDE 10-11] BLOMSTERLØG [SIDE 21] LOKAL SUPERMODEL [SIDE 13] VEJBYKUNST [SIDE 16] NORDKYSTLØBET - VAR DET SIDSTE GANG? [SIDE 30] MUSIK & KOR FLYTTER [SIDE 13] LOKAL UDGIVER FODBOLDBOG [SIDE 23] NYT FLISETORV VED FORSAMLINGSHUSET [SIDE 9] CARL NIELSEN FOREDRAG [SIDE 18] GANG I SERIE 3 [SIDE 27]

Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby h Nr. 4 h Årgang 23 h September - oktober 2015

Nordkystløbere op vej op ad Strandbakken - var det sidste gang?


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Leder

VEJBY NYT

udgives af Vejby Lokalråd og udkommer 5 gange om året. Oplag: 1600 eksemplarer Print og annoncer: BM Grafik, 4059 5200, info@bm-grafik.dk Redaktør (ansv.) og layout: Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com, 4870 1404 / 2030 1344

Farvel sommer…

- vi vil savne dig, men det der kommer er nu også godt!

UDDELING

Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn. (Vejby, Holløse, Mønge, Ørby og Unnerup). Får I ikke bladet, kan henvendelse ske til Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com.

Lige nu virker ord som “sne”, “frost”, “flyverdragt”, “vanter”, “termotøj”, “sjap” og “vinterdepression” ret langt væk og næsten surrealistiske … ja, selv mere bløde ord som “efterårsferie”, “simremad”, “mørkningen” og “brændeovn” lyder af noget, der ikke rigtig er NU! Og det er det jo heller ikke, - vi har fået en lang eftersommer, og vi håber alle det varer ved lidt endnu! Måske byder 2015 også på Indian Summer - hvem ved!

Det er et stort arbejde at uddele Vejby Nyt. Vi håber på jeres forståelse, hvis Vejby Nyt ikke altid kommer frem. Fra denne gang og fremover er det en gruppe frivillige med Vejby Lokalråd/Erik Malling i spidsen, der står for ddelingen. Stort tak for det. Skulle du være interesseret i at hjælpe til med uddelingen kan henvendelse ske til Erik Malling, 4870 6364 ELLERS KIG EFTER BLADET i Rema1000, Statoil, Vejby Tømmerhandel, biblioteket (skolen), Frisør New Hair, Lægehuset og Spar Købmanden i Vejby Strand.

Som også dette nummer af Vejby Nyt afspejler, så går foreningsarbejdet nu for alvor i gang igen. Der er masser af fodbold, badminton, dans, fitness og gymnastik og meget mere man kan melde sig til. Dejligt med så mange tilbud...

LÆS VEJBY NYT PÅ VEJBYNET.DK

Vejby Nyt kan læses på vejbynet.dk i samme weekend, som det omdeles. Find det under menupunktet Vejby Nyt.

Men måske mangler der alligevel noget i Vejby - f.eks. for de unge, der ikke lige synes de passer ind i det mere etablerede, sportslige foreningsliv. Vil man ikke lige det, så er der ikke meget her i Vejby… Kan der gøres noget ved det? Eller er det bare sådan det er i de små byer? Der tilbydes “det mest almindelige” - og ellers må man ind til de større byer. Ét er sikkert - det vil kræve mange ildsjæle, der ovenikøbet arbejder godt sammen, at åbne døren for alternative tilbud til unge i en by som Vejby! Man kunne drømme om stationsbygningen… man kunne drømme om musikøvelokale, om rollespilsværksted, om LAN-parties og forskellige håndværk og kreative tilbud… Man kunne drømme om penge til at købe bygningen for, penge til renovering - og masser af mennesker med vilje, energi og udholdenhed til at føre sådan en drøm igennem! Er drømmen realistisk? Hm - det kommer nok an på bl.a. DIG! Eller din nabo eller en af dine venner. Vejby - og mange andre små byer over hele Danmark har jo gjort det før: bygget forsamlingshuse, bygget andelsmejerier, friskoler og højskoler. Hvorfor? Fordi man ville og følte det var nødvendigt!

KONTAKT TIL LOKALE FORENINGER MM:

L

G

G R I B S K O V L Å S E

Vejby Lokalråd: Erik Malling, 4870 6364 Vejby Borger- & Grundejerforening: Viggo Eriksen, 4870 5483 Kælderbjerg/Saxenkol: Eva Pahus, 4870 7973 Melhøj Park: Citta Flensted, 4070 1954 Vejby Forsamlingshus: Kate Jørgensen, 4870 6932 Vejby Skole: Helle Postholm, 4870 6324 Vejby Idrætsforening: Niels Jørgen Larsen, 4014 7398 Vejby Gadekærslaug: Johnny Jørgensen, 4870 6932 Vejby Menighedsråd: Cannot Kroner, 2392 4608 Trongårdsklubben: Ulla Mynster, 4870 8925 Torvedage i Vejby: Pernille Wedderkopp, 4040 6009

ER DET SIDSTE TOG KØRT FOR VEJBY STATION?

- d i n l o k a l e l å s esm ed

DEADLINE

10% rabat på ELEKTRONISKE LÅSE i hele august/september/oktober 2015

Næste nummer uddeles d. 14. - 15. november 2015 DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER

Fredag 23. oktober 2015

t .

2 2

2 3

2 4

2 2

“Udviklingen kommer af sig selv det gør fremskridtet ikke”! Jakob Reddersen

Artikler og andre indlæg – og meget gerne billeder sendes til: vejbynyt@gmail.com

med hilsen Kirsten Mousten

g r i b s k o v l a a s e . d k Kælderbjergvej 14 3210 Vejby info@gribskovlaase.dk

2

Forsidefoto: Margit Kildevang

3


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015 VejbyKunst I projektet ”VejbyKunst” har eleverne fra 5. klasse arbejdet under kyndig vejledning af initiativtageren Jens Graumann og lærerne Anne Sofie Bugge og Tom Fink. Resultatet blev præsenteret for en række indbudte personer på skolen sidst i juni. Der var tale om 3 spændende og kreative værker: ”Tema V”, ”Lavalampen” og ”Plexiglasset”. Tema V står for Vejby, vand , venlig, vores, VTF og meget andet, sagde skoleleder Helle Postholm under afsløringen af det første værk, som Karen Savizki trak klædet af. I forbindelse med det næste værk sagde kulturudvalgsformanden Jørgen Simonsen, at han glædede sig meget over den måde at undervise på, som man praktiserede her. I forbindelse med afsløringen af det sidste værk sagde jeg, at jeg havde stor tillid til at projekterne ville blive gennemført, ikke mindst når det var Anne Sofie og Tom, der var med i arbejdet. Endvidere takkede jeg, fordi kommunen havde givet tilskud til projektet. Læs mere om projektet på side 25.

Vejby Lokalråd Projektarbejde Op til sommerferien var der stor aktivitet i flere af de grupper, der arbejder med de spændende projekter, som lokalrådet har fået støtte til fra ”Landsbypuljen”.

Rema 1000 er Danmarks største discount butik

med et udvalg på min. 2500 varenumre – andre discount kæder har et vareudvalg på mellem 1100 - 1500 varenumre. Kåret flere gange til Danmarks billigste discount kæde.

Håndkøbsudsalg - Ægte bagerbrød - Discount med holdning n Prøv også vores bøffer fra amerikansk kødkvæg modnet i min. 28 dage n Åbent alle dage 7.00 - 21.00

Rema 1000 h Tisvildevej 4 h 3210 Vejby

Telefon: 48 70 61 90 Telefax: 48 70 61 70 CVR-nr.: 21 16 31 04 Bank: 4845 4845 248257 ...Vi klipper byens spidser... E-mail: elinst.leif.n@mail.tele.dk

LEIF NIELSEN A/S aps

FRISØR NEW HAIR

Grøndyssevej 11 •GERT 3210JENSEN Vejby v/EL-INSTALLATØR Grøndyssevej 11

·

3210 Vejby

·

Tlf. 48 70 61 90

Alt i El

Vejby - en by med udsigt Mandag den 8. juni holdt bedømmelsesudvalget, bestående af Viggo Bentzon, Erik Malling, Pernille Møller Folcarelli, Tim Juel-Jakobsen og Kirsten Mousten møde vedrørende de indleverede forslag til idé/design konkurrencen i forbindelse med projektet ”Vejby – en by med udsigt”. Man skulle udforme et vartegn for Vejby, som er tænkt opsat ved indfaldsvejene til byen. Forslag nr. 3 ”Mindesmærke for P.C.Skovgaard” fra Amalie Lindhard og Frederikke Rønne Westergaard, der begge går i 1. g på Gribskov Gymnasium, blev kåret som vinder. Pigernes vartegn er en bænk, udformet som et mindesmærke for guldaldermaleren P.C.Skovgaard, der har boet i Vejby. Det tænkes opsat ved Vejby Station. Der var mange forslag fra elever på Gribskov Gymnasium. Det var lektor Kirsten Hyttel Andersen, der er billedkunstlærer, som havde valgt at lade eleverne arbejde med forslag til vores projekt. Eleverne har været meget optaget af projektet. Projekterne blev samtidig brugt som eksamensopgave, hvilket var en rigtig god idé. Vinderprojektet fik et 12-tal. Flot klaret! Nu skal vi så finde ud af, hvordan vi får forslaget udført rent praktisk. Men her kan vi heldigvis trække på Viggo Bentzons erfaring som scenograf. Dommerkomiteen var også enige om at forslag nr. 2 ”Bølger ved Rågelejevej”, nr. 5 ”Træ ved Tisvildevej/Bakketoppen” og nr. 9 ”Hvilken vej blæser vinden” modtager hæderfuld omtale og skal have stor ros for både ideer, udformning og kommentarer til Vejby som by. Vores lokalrådsmøde den 22. juni blev indledt med en lille reception, hvor vinderne Amanda og Frederikke fik overrakt en check på 3.000 kr. af undertegnede. Samtidig læste jeg dommerkomiteens begrundelse op. Der var mødt både forældre og kammerater fra gymnasiet op til receptionen, hvor der var god stemning og meget ros til eleverne. Der var flere fotografer til stede, så der blev taget en del billeder. Læs mere om projektet på side 25.

Kløverstier Det 3. projekt, der arbejdes med, er ”Kløverstier”. Flere af forslagene til ruter blev afprøvet ved arrangementet ”Vejby Træf” den 18. april. Arbejdsgruppen gik på et møde i maj den korte rute igennem. Det blev under turen bestemt, hvor der skulle sættes skilte op og hvilke interessepunkter, der skulle beskrives. Arbejdet har, som ved de øvrige projekter, ligget lidt stille i sommerferien, men det er stadig vores mål at indvie kløverstierne, eller nogle af dem på Naturens Dag søndag den 13. september. Men da der skal samarbejdes med kommunen, så kan man frygte, at det bliver svært at overholde tidsplanen. Der vil blive givet nærmere besked om indvielsen i pressen, på vejbynet og ved opslag i byen. Det er tanken, at selve Kløverpælen skal stå ved Vejby Gadekær. Her starter og slutter alle 4 ruter. Referater og andre tiltag Referat fra lokalrådets møder kan læses på vejbynet under lokalrådet. Jeg vil lige nævne, at Jens Erik Larsen har foreslået at der opsættes en ”kirkecykelpumpe” ved Vejby Kirke. Det er en god idé, som lokalrådet anbefaler. Det er en lille opgave, som vi regner med at menighedsrådet sørger for. Pumpen vil bl.a. kunne bruges af cyklister, som kører på Kløverstierne, men også af alle de, der kommer ad cykelrute 32. Inge Brander har som privat person fremsendt et forslag til fusion af Vejby Forsamlingshus og Vejby Kulturhus. Jeg har orienteret lokalrådets medlemmer og bedt dem drøfte forslaget med deres bagland. Punktet tages op på vores møde den 24. august. Vejby Forsamlingshus har givet udtryk for, at man ikke er interesseret i en fusion. Det forlyder, at Bjørn Olsen, som ejer stationsbygningen, er villig til at sælges den for 1½ million. Nu må vi,Vejby Lokalråd, se hvad der sker. Erik Malling 10.08.2015

Foto: Stig Hansen

Book tid online www.newhairvejby.dk Eller ring 4870 5151

Installation Reparation Alarmanlæg Solceller

DATO

TEKST

ANTAL

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

KONTONR.

PRIS

STØT VORE ANNONCØRER! DE STØTTER VEJBY NYT

BELØB

Du finder os på

Stationsvej 23 - 3210 Vejby

www.lnas.dk

4

5


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

M O D E R N E O G S PÆ N D E N D E S M Y K K E B U T I K I H E LS I N G E

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

NYHED HOS OS! DANIEL WELLINGTON URE

KLASSIKERE & NYT DESIGN KIG IND I BUTIKKEN

KONCERTER 2015

Lørdag 19/09

Sing Sing Sing Supportband Bjergtaget

n Reparation af alle slags ure n Batterier udskiftes - mens du venter n Reparation af smykker n Perlekæder omtrækkes n Gravering af pokaler

n Huller i øre & næse n Stort udvalg i smykker, ure og dåbsgaver n Gaveideer til alle aldre og anledninger n Legeplads til de små n Professionel betjening

VP-Arkaden 22 h 3200 Helsinge h 2521 1206 helenemuffsmykker@gmail.com www.helenemuffsmykker.dk

Dameur med læderrem kr. 1295,-

Herreur med farvet natorem kr. 1195,-

SENSOMMERTILBUD - HELE SEPTEMBER MÅNED MENS DU VENTER …

Torsdag 24/09

Alberte med band

Torsdag 22/10

Infernal akustisk koncert

Torsdag 29/10

Esben Just Trio

Lørdag 31/10

Bent Fabricius Bjerre

Batteri skift (alm.) - kr. 50,- / Lithium battteri kr. - 70,-

m. trioen ”De Græd og Trine Pallesen” Privat børnepasning tilbydes (Privat Dagpleje) www.eriksdagpleje.dk

Privat børnepasning tilbydes fra 1. Maj 2015 (Privat Dagpleje)

enkelte DetDet enkelte barnsbarns behov i centrum. behov i centrum

Fleksibel åbningstid. Flexibel åbningstid

Lørdag 07/11

Johnny Logan

Lørdag 21/11

Stine Bramsen akustisk koncert

Allergi venligt Allergi venligt miljø.miljø Jeres frie valg,

Jeres frie valg, vores samarbejde. vores samarbejde

Egenbetaling ca. Egenbetaling ca. 500,-kr. kr. under kommunal dagpleje pr. månede. 500,under kommunal dagpleje Billede malet af Williams Farmor. Tak :-) Billede malet af Williams Farmor. Tak☺ pr.erfaring månedsom kommunal Erik Sørensen 18 års Skræntevej 8, Holløselund dagplejer. Erik Sørensen 3210 Vejby - Holløselund - 3210 Vejby mobil:41 40 65 Skræntevej 39 Tlf. 48 70 838 39 18erik.lena@fasttvnet.dk års email: Mobil: 41 40 65 39 - Tlf.: 48 70 83 39 erfaring som kommunal dagplejer

E-mail: erik.lena@fasttvnet.dk

Torsdag 26/11

Julekoncert med mere

Ivan Pedersen mfl. Gribskov Kultursal - følg os på Gribskov Kultursal - følg os på Gribskov Kultursal - følg os på

Billetsalg www.gribskovbilletten.dk Billetsalg www.gribskovbilletten.dk Billetsalg www.gribskovbilletten.dk

www.eriksdagpleje.dk

6

Gribskov Kultursal - følg os på

Gribskov Kultursal, Østergade 52, 3200 Helsinge Billetsalg www.gribskovbilletten.dk Gribskov Kultursal, Gribskov Østergade 52, 3200 Helsinge Kultursal, Østergade 52, www.gribskovkultursal.dk 3200 Helsinge www.gribskovkultursal.dk 7 www.gribskovkultursal.dk

Gribskov Kultursal, Øste


Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer i kampagne-perioden.

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015 Cardigan 600,Bluse 400,Nederdel 450,-

Jakke 1300,Bluse 450,Top 250,Jeans 500,-

Vejby Forsamlingshus har fået ny fliseterrasse - og Vejby har fået et torv med borde, bænke & gynge! Lørdag den. 18. juli holdt Vejby Forsamlingshus en lille reception fra kl. 11 13, for at indvie den nyrenoverede plads foran forsamlingshuset. Vi havde rigtig fint vejr, og en hel del mennesker mødte op, for at se resultatet af vores anstrengelser. (Red.: Det er frivillige fra forsamlingshuset, der har lavet den fine terrasse. Sjovt nok tilhører den en halvdel af parkeringspladsen forsamlingshuset, mens den anden del er kommunal)

Vest 450,T-shirt 350,Jeans 500,-

Det er planen, at pladsen fremover skal være et ”torv” i byen, hvor der er plads til bare at sidde, og vi er glade for, at der allerede er en del der bruger området, både voksne, der måske bare skal sidde lidt, og børn der leger i gyngerne. På sigt kunne vi tænke os at udvide med måske endnu en gynge eller noget andet, så der bliver bedre muligheder på pladsen. Viggo Eriksen, Vejby Forsamlingshus.

COLOURFUL FASHION FOR

curved girls

STOR LYKKE

STR. 42 - 56

Østergade 8 • 3200 Helsinge • Telefon 4879 8778 ilselykke@godmail.dk • www.ilselykke.dk

9


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Det lokalhistoriske hjørne

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Ligeledes skulle hun sætte signal, når der var meldt klar, således at toget kunne køre ind på stationen – indkørsel tilladt. Ved afgang gav hun signal med ”slikkepinden” / ”spejlægget”.

Lidt om Ørby Station For nogen tid siden cyklede jeg på Åmosevejen og kom forbi Ørby trinbræt. Uvægerligt mindedes jeg den aften i 2006, da jeg på Lokalhistorisk Aften i Vejby Forsamlingshus viste billeder fra Gert Hansens fotoalbum og genfortalte Gerts oplysninger om Ørby Station, da familien havde bolig på stationen og forældrene var ansat ved Gribskovbanen. Fru Hansen var ansat som daglig stationsbestyrerske / ekspeditrice ved Ørby Station. Hver dag fra det første tog passerede om morgenen måtte hun være på sin post. I sommertiden var arbejdsdagen på stationen ni en halv time om dagen. Men hun havde jo også sin bopæl på stationen, så hun syntes ikke, det var så slemt endda. Men det med at rejse på ferie var der ikke mulighed for. Udover at skulle sælge billetter og tage mod post og pakker, ja såmænd også levende dyr, skulle hun også melde til nabostationerne ved ankomst og afgang samt give signal til lokoføreren. • modtage tilmelding om at toget var kørt fra Helsinge • ringe tilbagemelding, når toget var ankommet til Ørby • ringe klarmelding til Vejby, når toget kørte fra Ørby • modtage tilbagemelding, når toget var kommet til Vejby

Gerts far, Laurits Hansen var ansat som baneformand ved Gribskovbanen på strækningen fra Helsinge til viadukten ved Ørbyvejen. Han kørte på en skinnecykel og skulle tidligt om morgenen køre strækningen igennem og melde klar bane. Hvis der var kørt dyr over, eller der var sporarbejde, skulle der gives besked. Ligeledes i snevejr skulle der gives melding. Baneformanden skulle f.eks. måle snedybden på strækningen, så der kunne gives besked til hovedkontoret. Laurits ringede fra Helsinge Station til hovedkontoret med sine oplysninger. Dette skulle ske inden posttoget kørte tidligt om morgenen. Ved snevejr måtte han gå strækningen igennem.

Ekspeditionen nedlagdes fra januar 1965. Boligen blev udlejet, men ventesalen var i en årrække åben. Faktisk har jeg ikke styr på, hvornår stationsbygningen blev revet ned, men det vil komme med i et senere nummer af Vejby-Nyt. Kirsten Jørgensen

Billedet ovenover er taget ud for Ørby Station i retning mod Helsinge. Man kan se skinnerne til venstre i billedet. I krigsperioden var der megen fragt fra stationen. For eksempel havde man en gang en orne med fra Virmandsgården. Den stod på bagperronen af toget til Hillerød. Der blev også fragtet tørv fra Ellemosen. Der var et sidespor/læssespor ved Ørby Station. Der kom også smørdritler fra Ørby Mejeri, så der var stor travlhed. Man havde også en kreaturfold til dyrene, der skulle med toget. Derudover var der en del gruskørsel fra Vejby, hvor der var et grusspor ud til mod Dyndmosegården, hvor Gribskovbanen havde en grusgrav. Nedenfor ses fru Edel Hansen foran sit lille havehus, som lå på en grund tæt ved stationen. Her kunne der slappes af, hvis hun f.eks. havde fri om søndagen. Bemærk dueslaget på taget af huset og duerne, der sidder på fru Hansens knæ. Det var Laurits, der havde duer. Fru Hansen gjorde meget ud af, at der skulle være tid til lidt hygge. Også om vinteren – juleaften kom togpersonalet ind på stationen til æbleskiver og et glas kirsebærvin ved 18-tiden. Dengang kunne der godt blive tid til en lille hyggestund.

ØRBY STATION (Fra bogen ”Gribskovbanen 1880 -1980”) Fra Lavø fortsætter banen i nordvestlig retning til Ørby, 19,1 km fra Hillerød. Her anlagdes oprindeligt station med omløbsspor syd for hovedsporet og stikspor fra dette. Bygningen, der er en særdeles pyntelig rødstensbygning med saddeltag af rødt tegl og to kviste mod banen, indeholdt, udover de sædvanlige banelokaler, bolig for stationsmesteren. Endvidere opførtes et varehus, ligeledes af røde mur­ sten. Da trafikken var utilfredsstillende, nedlagdes ekspeditionen på søn- og hel­ligdage allerede fra 1. oktober 1926 og nedlagdes helt fra 1. januar 1965, medens sidesporet bibeholdtes, for dog at blive optaget i 1978, da der lagdes nyt hoved­spor. Boligen er nu udlejet, mens ventesalen holdes åben. Trafikken hidrører dels fra den ikke ubetydelige landsby Ørby, 500 m syd for stationen, dels fra den 2 km nord for liggende landsby Mønge. I 1938/39 var her 7.500 rejsende, under krigen noget mere, men herefter nedadgående. I dag er det ugentlige antal omkring 250 eller godt 12.000 på årsbasis. I 1938/39 var her 249 t gods, under krigen op til 1.000 t, i de senere år meget lidt og efter nedrykningen til trinbræt kun nogle få vognladninger kunstgødning om året. Sidesporet anvendtes i de sidste år kun til henstilling af Frederiksværkbanevogne. Fra Ørby drejer banen i vestlig retning til Vejby station, 19,0 km fra Hillerød. Kort før denne gik et sidespor 2,2 km mod nord til banens grusgrav ved Dyndmose­gård, hvorfra der var indvundet grus til anlægget af Tisvildebanen. Det slap op i 1956, og sporet er nu fjernet. Stationen er den bedste mellem Helsinge og Tisvildeleje. Stationsbygningen er opført i røde sten med rødt tegltag i oprindeligt 8 fag med veranda mod banen og to kviste over denne.

ER DU INTERESSERET I LOKALHISTORIE?

Så tjek en ny facebookgruppe, med det lidt kringlede navn: Helsinge fra før i tiden (Gribskov Kommune). Mange fine billeder og info!

Her står ægteparret Edel og Laurits Hansen sammen med sønnen Gert foran Ørby Station i 1941, hvortil de lige var flyttet.

10

11


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Lidt af hvert

Lokal supermodel bliver landskendt

MUSIK & KOR FLYTTER OVER GADEN

Vejby har fået sin helt egen supermodel – nemlig hunden, Oline, der blandt flere tusinde kandidater, er blevet udråbt som vinder af Maxi Zoo’s landsdækkende fotokonkurrence på Facebook. Den pelsede charmetrold vil året ud kunne ses posere på Maxi Zoo’s Limited Edition 2015 shoppingbag, der fås over hele landet.

Er du på Facebook?

Huset trænger til en kraftig udvendig vedligeholdelse.

Travl familiehund Den smukke og firbenede supermodel laver dog meget andet end at posere foran kameraet. Ifølge sin ejer er hun nemlig en yderst travl og legesyg familiehund. ”Oline elsker at lege – især med mennesker. Så hun benytter enhver lejlighed til at smutte gennem hækken til naboen for at lege med ham”, fortæller Nete Larsen om den 2 år gamle Oline, der også er virkelig madglad. ”Hun er vild med alt det, der normalt ikke kommer i hendes madskål. Specielt griseøre er et hit, når hun skal have en snack,” fortæller den stolte ejer om den travle familiehund, der både går til hundetræning og udstilling, hvor hun i 2014 vandt titlen som årets junior tæve.

Vejby forsamlingshus har siden 1882 været byens samlings-sted til alverdens arrangementer. Det er desværre meget dyrt at drive et sådant hus, og selv om vi har en fornuftig udlejning, er det svært at få enderne til at mødes.

Pletskuddet af supermodellen kan ses på Maxi Zoo’s limited edition shoppingbag, hvor hun sammen med 14 andre skønne kæledægger giver den fra sin bedste side. Fra slutningen af august kan posen fås i Maxi Zoo Hillerød, hvor personalet naturligvis er pavestolte over deres lokale superstjerne.

STØT VEJBY FORSAMLINGSHUS - Støt dit forsamlingshus – mens du har det.

Så meld dig ind i facebookgruppen“vejbynet” og vær med i debatten om lokale emner og få nyheder om stort og småt!

Derfor denne opfordring - køb medlemsbevis nu!

Tak for 6 dejlige år i Vejby Kirkes Konfirmandhus Foreningen Musik og Kor i Tisvilde har de sidste 6 år haft base i Konfirmandhuset midt i Vejby. Tisvilde Koret har haft stor glæde af at synge hver onsdag aften i det pragtfulde lyse, smukke lokale med den perfekte akustik. Vi har følt os godt tilpas og hjemme i den kirkelige atmosfære, der følger med huset. Der har vi også afholdt vores ”Lagkagekoncerter”, og års- afslutningsfester, og som tak har vi hvert år givet en ADVENT Koncert, hvor Vejby Kirke har været tæt pakket af folk fra Sognet. 6 gange i de mørke vintermåneder har foreningen også arrangeret ALSANG i Konfirmandhuset. De 3 dygtige musikere og en konferencier har fået masser af mennesker til at komme med deres kaffekurve og synge et par timer disse torsdags aftener, hvor husets atmosfære var en stor del af oplevelsen. Det er naturligvis med sorg, at vi må forlade stedet. Desværre for os besluttede det nye Menighedsråd, der trådte til fra december 2014, at de selv skal bruge huset om onsdagen. Vi har dog fået tilbudt mandagen i stedet, men hverken dirigent eller mange af korsangerne kunne deltage om mandagen, og vi kan heller ikke i foreningen betale de 350 kr pr gang, som Menighedsrådet ønsker.

Ditte M. Hansen

Heldigvis er Tisvilde Koret ikke blevet hjemløst. Vores 27. sang-sæson starter anden uge i september - Så nu er klaveret flyttet over gaden til Sankt Helene Skolen. Der har de budt os velkomne til at fortsætte vores onsdags øveaftener i ”Indskolingsblokken”. Skolen er glad for at få foræret et godt klaver og vi kan se frem til et godt samarbejde med skolen, men hvor Koret skal synge Advent Koncerten, det ved vi endnu ikke.

Forsamlingshuset udsteder medlemsbeviser som koster 200,- kr i udstedelse og – for øjeblikket – 200,- kr. om året.

Foto: Allan Andersen

Hvad får du så for pengene? Ikke ret meget andet end egen tilfredshed ved at støtte vores forsamlingshus! Som medlem er du også velkommen til at deltage i den årlige generalforsamling, som altid afsluttes med et stykke mad.

Lige nu kører debatten om den mere og mere forfaldne og nu på det seneste også hærværksplagede stationsbygning. Skal den bruges til noget til gavn for alle i byen? Hvad vil ejeren af bygningen, Bjørn Olsen, med den? Er der nogle der kunne blive enige om at købe bygningen? Hvad med foreningen Vejby Kulturhus - lever den, hvad gjorde de? Og det store spørgsmål - er det ved at være for sent? Fakta er at huset er erklæret bevaringsværdig og derfor ikke bare kan rives ned, at huset ejes af en privatperson, at kommunen ikke vil købe den til “os” - og at det vil koste mange penge at renovere den!

Bestyrelsen Musik og Kor i Tisvilde

 Henvend dig til vores formand Kate Jørgensen, hvis du mener det er noget for dig.  Kate kan fanges på telefon 60 93 05 64.

Vejby Borger- og Grundejerforening informerer

Jeg håber mange vil følge denne opfordring, så vi måske også kunne få penge til den nødvendige udvendige vedligeholdelse af huset.

Men hvad så? Hvad synes du?

§ 23

Det er ikke tilladt at forstyrre havefreden, ved brug af larmende haveredskaber, såsom: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet maskineri, der frembringer generende støj:

Viggo Eriksen, Kasserer, Vejby Forsamlingshus.

Bland dig i debatten på Facebook - eller på www.vejbynet. dk, hvor der er en kommentar/beskedside. km

12

Der må således “larmes” på følgende tidspunkter:

Lørdage mellem kl. 9.00 - 16.00 Søn- og helligdage mellem kl. 10 - 13.00

13


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Børn hjælper børn

SQUARE DANCE

Sommerens Kunstfestival i Gilleleje hvor Sankt Helene Skole deltog med billeder lavet af 5.A fra skolen i Tisvilde fik omtale i Frederiksborg Amts Avis og Ugeposten, men blev også besøgt af mange interesserede, hvilket resulterede i et pænt salg af elevernes flotte collager. Hele beløbet sendes ubeskåret til poliobekæmpelse i projektet ”End Polio Now”, som Rotary forestår i samarbejde med WHO og UNICEF i lande, hvor der forekommer udbrud af den frygtede sygdom polio - bedre kendt som børnelammelse. Rotary indsamler på verdensplan til projekt ”End Polio Now” hvortil Bill Gates Foundation støtter med store beløb.

HVAD ER SQUARE DANCE?

Square Dance er amerikansk folkedans, der danses under ledelse af en caller (danseleder). Dansen er en blanding af mange europæiske folkedanse opstået mellem nybyggerne i Amerikas kolonisering. Mange calls (ind-lærte figurer) vil kunne genkendes af danske folkedansere. Musikken er rytmisk og iørefaldende, ofte med country- og westernpræg, men også jazz og pop bliver brugt. Square Dance adskiller sig væsentligt fra andre danse ved, at den ikke kan læres udenad, men er baseret på calls, der af calleren, under dansen, sammensættes til en helhed. Danserne ved således ikke på forhånd, hvordan dansen udvikler sig. Hvor Traditionel Square Dance omfatter danse i squares (kvadriller), round dances (store kredse) og contras (rækkedanse), danses Modern Square Dance hovedsagelig i squares.

Er du alene kvinde eller mand? Eller er I et par? Der er plads til alle! Kom og vær med til at danse, hygge og grine!

Rotary i Græsted takker eleverne i 5.A og billedkunstlærer Felicia Kehlet for et fint samarbejde, der dels hjælper med midler til poliobekæmpelse, men også skaber forståelse for at børn har mange kreative evner, som sagtens kan komme til udfoldelse i andre projekter. På vegne af Rotary i Græsted Jens Graumann

To piger fra 5.A – til venstre Lea Lykke Larsen og til højre Theodora Cathalina Christiansen med deres bidrag til udstillingen på Kunstfestival i Gilleleje.

Vi er i dag en 20 stykker, men synes det kunne være skægt og hyggeligt, at vi var nogle flere, når vi danser hver anden mandag. Har i lyst til at prøve at være med, så kom forbi hver anden mandag kl.14,00-16,00

Start:Mandag 7.september 2015 herefter hver anden mandag til maj 2016 i Vejby Forsamlingshus.

Man skal være medlem af Trongårdsklubben for at deltage. Glæder os til at se dig. Hanne & Ulla Tlf 48705504/. Tlf 48708925 Mail:ullam@besked.com

GITTE WICHMANN MORTENSEN Advokat Møderet for landsret Autoriseret bobestyrer

SØREN NIELSEN Advokat Møderet for landsret

JOHAN KLINT NIELSEN Advokat

Vestergade 13 · 3200 Helsinge www.bødkergården.dk E-mail: advokaterne@bodkergaarden.dk

Tlf. 48 79 44 88 - Fax 48 79 44 31

DC Totalservice Vinduespolering 4078 5456

Vejby Forsamlingshus

Stationsvej 14 • 3210 Vejby • Tlf. 48 70 63 62 Hold din fest i Vejby Forsamlingshus

DAN CLEMEN ANDERSEN Sydskrænten 9 3210 Vejby

MEDLEM AF

Udlejning Kate Jørgensen Telefon 60 93 05 64

Ring i dag for uforpligtende tilbud! Annonce 85 x 105 mm.indd 1

14

28-01-2015 11:42:46

15


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015 3 skulpturforslag afsløret D. 22. juni - lige før sommerferien, kunne projekt VejbyKunst, afsløre de tre første forslag til flytbare skulpturer til Vejby! Der var inviteret flere lokalpolitikere fra Gribskov Kommune, idet Landsbypuljen har støttet projektet, så både Jørgen Simonsen, formand Kultur-og idrætsudvalget, Ulla Dræbye, næsteformand Kultur- og Idrætsudvalget, Pia Foght, medl. Kultur- og Idrætsudvalget og Kirsten Frandsen, kulturchef var mødt op på Sankt Helene Skole til kaffe, jordbær og afsløring. Tim Juel-Jakobsen, hvis værksted eleverne har besøgt og Erik Malling, Vejby Lokalråd, var også inviteret. Der var store roser til projektet, der bringer både (lokal)kultur, lokal identitet og tværfaglighed i spil. Det bliver den kommende 5. kl., der i faget design og håndværk, skal arbejde med at realisere skulpturerne. km

Kirkebladet Vejby Sogn h September - Oktober 2015

Kirkebladet Vejby Sogn

September - Oktober 2015

Gør det eller gør det ikke! - Gå i kirke eller gør det ikke!

fo

ma

n

ok

t

De fleste danskere finder det naturligt at komme i kirke givet et personligt kendskab til præsten og en diskussion om, hvad for at deltage i bryllupper og barnedåb og begravelser. dåb er. - “Den gjorde det hele enormt spændende! Især det, at man Men mange mennesker har det dårligt med at “gå i kir‘døder’ barnet, som så genopstår af dåbens vand ligesom Jesus gjorke” til den almindelige gudstjeneste om søndagen de af sin grav påskemorgen.” Ordene havde ikke forskrækog grundene er forskellige. Nogle synes, at ket hende, men det var nyt for hende og hav“det med religion og tro” er noget pjat de gjort det mere spændende - og så forår du i k irke? g t i og jo ikke angår dem; andre tænker stod hun de ord, der skulle siges ved t ” “D or esv “H v måske om sig selv, at de “ikke dåben! ær  ” r tror nok på Gud” til at ville Dåbsgudstjenesten havde fuldt ! en r ro gå i kirke - og mange siger, ud levet op til hendes forventat “så vil folk jo tro, at ninger - “og så var der en dejjeg er blevet religiøs ellig dåbssalme”, som hendes ler “from”!” ældre ‘tween’-børn hav-de sunget for fuld hals i bilen For nylig døbte jeg på vejen hjem. en dejlig lille pige, Emma, og familien var samlet i kirke, og Jeg spurgte Emmas mor, alle var glade over, om hun fra sine jævnat hun nu var blevet aldrende fik reaktiodøbt. Nogen tid efter ner på, at hun lader sine talte jeg med Emmas børn døbe. Hun svaremor og spurgte, hvorde: “Nej - i vores famidan hun havde oplevet lie er det en fælles indstildagen. ling. Kirken, det er noget man Emmas mor sagde, at hun skal have.” havde været glad for at komOg så på spørgsmålet: “Hvor tit me i kirke, og sagde: “Jeg kan går du i kirke?” svarede hun: “Desgodt lide den, men jeg kommer værre nok for lidt - til højtider og kirikke så tit til den almindelige gudstjekelige handlinger i familien. Jeg ved ikke neste. Jeg afholder mig sommetider fra at helt, hvor jeg er henne! Det er svært at finde gå i kirke, fordi jeg er bange for, at de andre kirud af, hvordan man tror!” kegængere skal se skulende til mig og mine børn.” Den bemærkning er måske værd at tænke over for andre kirkegængere! I forbindelse med dåben havde det største indtryk været Vi, Mogens og jeg, planlægger nogle aftener i vinterens løb, hvor den personlige samtale nogle dage før dåben. Den havde “tro og tro på hvad?” vil være emnet.

eh

v er s

ær t a

h ø j t i d e r o g k ir k e l i g

t finde ud af, h

- t il

v or d

dt

an

r li

t De

an

n

il i e

n. J

e g ve d

ikke helt, h v

or j

eg

er h

en

Fræsning af hække og stubbe

f am

www.jt-træfældning.dk

ri

Skal du have plantet der hvor stubben stod

Gratis tilbud 4050 5240

ge

e!

dl i n

Er du træt af stubben i din plæne

Nia Schulin-Zeuthen

16


Kirkebladet Vejby Sogn h September - Oktober 2015

HØJSKOLEWEEKEND - TEMA: ERINDRING Menneskelivet er underligt! For eksempel kan det være svært at huske, men ofte også svært at glemme de ting, der sker i vores liv. Og vi kan huske tydeligt eller svagt, alt efter om vi ønsker at huske eller ej. Er der forskel på at huske og på at erindre? Er ‘huske’ mere konkret end ’erindre’?

ERINDRING belyses gennem foredrag og film

VEJBY-TIBIRKES HØJSKOLEWEEKEND

D. 26-27.SEPTEMBER PÅ TISVILDE HØJSKOLE

PROGRAM

Lørdag d. 26. september: kl. 9.30 Ankomst og velkomst,kaffe/te m. brød kl. 10.00 Jutta Bojsen-Møller: Min oldemor og kampen for kvindernes stemmeret – eller slægtshistorie i bredere forstand kl.12.00 Frokost kl.13.15 Film i Tisvilde Bio: Indledning v/ instruktøren - eller én nær på. kl.15.30 Kaffe/te m. brød kl.15.50 Kommentar til filmen og diskussion kl.18.00 Middag kl.19.30 Traditionel højskolesangtime v. Vibeke Højlund, slut senest kl. 21.00.

Kirkebladet Vejby Sogn h September - Oktober 2015

Søndag d. 27. september: kl. 9.00 Gudstjeneste i Tibirke kirke kl.10.15 Formiddagskaffe/-te på højskolen. kl.10.30 Lotus Turell: Barndom kl.12.15 Frokost kl.13.15 Tove Udsholt: Erindring kl.15.00 Afslutning, evaluering og kaffe/te

PRIS: kr. 500,TILMELDING: Præstegården, tlf: 4870 6294, e-mail: nsz@km.dk. BETALING: Danske Bank 3163 – 5987636 Mrk. ’Højskoleweekend’ SENEST 5. SEPT.

Bjørn Wiinblad og Peter Brandes

Sommerudflugt når sommeren er på hæld. • Vi kører lige efter gudstjenesten i Tibirke Kirke. Bussen samler op ved kirken, kl. 12 v/ Idrætshuset i Tisvilde, kl.12.15 v/ Forsamlingshuset i Vejby. • Vi sørger for lidt forfriskninger undervejs til Vejleå Kirke, hvor vi oplever Peter Brandes` stærke glas- mosaikker. Derfra går turen til museet Arken, hvor man kan nyde en kop kaffe/te med tilbehør. - og så: Ja, så er det Bjørn Wiinblad udstillingen det gælder. Museet lukker kl. 17.00 • TILMELDING NØDVENDIG senest 1. september til 4870 6294 / Turen koster 100 kr./pers.

TO FOREDRAG OM ”ÅRETS JUBILARER” 23. september kl. 19:30 Konfirmandhuset:

”KVINDER, DEMOKRATI OG FORMUE SET I LYSET AF 100 ÅRET FOR KVINDERS STEMMERET”,

Foredrag v/ Ingrid Lund-Andersen, som er professor, dr. jur. ved Københavns Universitet – med særligt interesse for samboende kvinders retsstilling.

KONTAKT & INFO

Sognepræst, kbf. Mogens Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: mopa@km.dk Sognepræst Nia Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: nsz@km.dk

Vejby kirkegårdskontor Graver Christina Woller-Nielsen Graverassistent Jane Langkjær Bogknoldvej 16, Tlf.: 4870 5299 Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

KIRKEBIL Kirkebil til gudstjenester mm bestilles på Graverkontoret tlf.: 4870 5299 senest to dage før, - fredag indtil kl. 13.00. Menighedsrådsformand Cannot Kroner Tlf.: 2392 4608 Kirkeværge Peiter Sørensen Tlf.: 2295 4119

7. OKTOBER KL. 19:30 Konfirmandhuset:

Foredrag v/ Finn Gravesen, cand.mag.i musikvidenskab og forfatter om musik.

Vejby-Tibirke Kirkekor begynder igen med nye sange på programmet TORSDAG D. 27. AUGUST kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Vejby. KONTAKT gerne organist Vibeke Højlund tlf. 2126 8164, hvis du har lyst til at være med eller mød op d. 27. august eller en af de efterfølgende torsdage. Vi skal nok tage godt imod dig.

Evt overnatning aftales med Tisvilde Højskole.

Sommerudflugt 6. september

”CARL NIELSEN, 150 ÅR”,

Bliv korsanger

MENIGHEDSRÅDETS MØDEPLAN: 18. februar / 18. marts / 15. april / 20 maj / 17. juni / 19. august / 16. september / 21. oktober / 18. november / 16. december. Alle møder foregår onsdage i Konfirmandhuset kl. 18.45

UDSTILLING

Tidligere overlæge, nu kunstmaler, Poul Ebbe Nielsens udstiller malerier i Konfirmandhuset. Poul Ebbe Nielsen maler i strålende farver og har selvironi! Kom til Konfirmandhuset og se med! FLERE UDSTILLINGER Der er planlagt udstillinger med Kirstine Garde, Marianne Løkke Baasch samt en særudstilling bestående af billeder med lokale motiver, som Vejby-Tibirke-selskabet hjælper os med.

MR-præsentation

- menighedsrådets medlemmer

Mit navn er Peiter Sørensen. Jeg er den nye kirkeværge og har boet i Vejby siden 1972. Jeg er gift på 46.tyvende år, har 2 voksne børn, svigerbørn og 6 børnebørn. Jeg har spillet fodbold i Vejby i halvfjerdserne. Jeg har været med i Lokalrådet i opstarten og er nu menighedsrådets repræsentant i Lokalrådet. Har været i bestyrelsen i Vejby Borger- og Grundejerforening i flere perioder og sidder i øjeblikket som suppleant i bestyrelsen. Mit første projekt som ny kirkeværge er renovering af klokketårnet, som påbegyndes sidst i denne måned med en lokal håndværker. Det næste projekt er kalkning af kirken indvendig.

Lørdag eftermiddags café-salon d. 24. oktober og 21. november

Karin Fester synger og spiller guitar mens Nia Schulin-Zeuthen i litteraturen finder ord, der passer til. Det er lørdag eftermiddag kl. 14-16 i Vejby konfirmandhus. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

KIRKEN TIL TJENESTE Fødsel Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus om, at et barn er født.Er man ikke gift, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Dette gøres via hjemmesiden www.borger.dk, og skal gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.Kirkekontor/præst får så automatisk besked om denne faderskabssag. Dåb Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere. Navngivning Barnet kan også få navn ved navngivning. Dette skal gøres via hjemmesiden www. borger.dk. Iflg. navneloven skal barnet have navn senest 6 måneder efter fødslen. Dødsfald Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tid for begravelse eller bisættelse. Når dette er fastlagt, skal man via hjemmesiden www.borger.dk indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man har aftalt med præsten. En bedemand kan også være behjælpelig med indtastning af dødsanmeldelsen. Hvordan får jeg et nyt navn? For at navneændring kan udføres skal der indbetales gebyr på kr. 500,- (2014). Man sender ansøgningen via hjemmesiden www. borger.dk, samt følger vejledningen for betaling. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Konfirmation Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke 4. søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag efter påske. Vielse Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor en af dem har bopæl, gerne via www.borger.dk. Her udfærdiges en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må udfærdiges tidligst 4 mdr., før vielsen skal finde sted.


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Blomsterløg

TORVEDAGE I VEJBY

ved byskilte, Trongården & Gadekæret

17.

Søndag

20.

16. s.e. trinitatis

Søndag

27.

17. s.e. trinitatis

14.00 Gudstjeneste på Trongården 9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

9.00 Fællesgudstjeneste

Gitte Henriksen, Svendborg er gæsteprædikant

Mødested: v/REMA 1000 - vi har løg og alt der skal bruges!

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen 10.30

RM

Torsdag

SÆ BE  HONN I NG E

9.00

AD

10.30

EL

15. s.e. trinitatis

A

13.

HØSTMARKED v/ gadekæret 26. september kl. 10-13

Oktober Dag

Dato

Vejby

Tibirke

Præst

Søndag

4.

18. s.e.trinitatis

14.00 Høstgudstjeneste og velkomstgudstjeneste for konfirmander og deres forældre.

10.30 Høstgudstjeneste og velkomstgudstjeneste for konfirmander og deres forældre.

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

11.

19. s e.trinitatis

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

18.

20. s.e. trinitais

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

22.

Søndag

25.

14.00 Gudstjeneste på Trongården 21. s. e. trinitatis

10.30

– og hjemmelavet hygge!

Lokalt produceret o lokalt solgt!

Vejby

- en by med udsigt

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen 9.00

VEL MØDT!

Arr.: Projektet “ Vejby - en by med udsigt”

Mogens Schulin-Zeuthen

Blomster i Vejby

November Dato

Søndag

1.

Søndag

8.

Vejby

Tibirke

Præst

Alle Helgens Dag

19.00

16.00

Nia Schulin-Zeuthen

23. s.e. trinitatis

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Høstmarked ved gadekæret

Som en del af Projektet “Vejby - en by med udsigt” er der også søgt og bevilget penge til byforskønnelse i form af blomsterløg ved byskilte/indfaldsvej samt ved Trongården ud mod vejen og ved gadekæret. Vi har ikke fået så mange penge igen, men håber det er muligt at få en god indkøbsaftale, så Vejby kan komme til at blomstre pænt til foråret. Har du lyst at være med til at sætte alle løgene, så mød op ved Rema 1000 lørdag d. 26. september kl. 13.30. Det er jo samme dag som der er Høstmarked ved gadekæret - endnu en hyggelig lørdag i Vejby! km Foto:Erik K. Abrahamsen. /Danculture.dk

Dag

M

Søndag

TORVEDAGE VEJBY 

9.00

R  KAFFE  ÆG

14. s.e. trinitatis

SOMMERLØRDAGE

STE

Nia Schulin-Zeuthen

6.

D. 26. september kl. 13.30

OM

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

10.30 Og så kører bussen sydpå på udflugt.

E

Præst

H

GG

Tibirke

ST

KL. 10 - 13 PRÆSTENS MARK

HJEMMELAVE TH K Y

Vejby

NTSAGER  KU N

ÆR

Dato

K

GRØ

DV

Dag

Kom og vær med til at lægge blomsterløg

R

ÅN

September

E AG

BL

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker

Kirkebladet Vejby Sogn h September - Oktober 2015

I år holder Torvedage i Vejby igen et hyggeligt Høstmarked med alle de dejlige hjemmelavede produkter, som sommerens overflod har forsynet os med! DOG - det bliver noget anderledes i år; VI FLYTTER! Vi vil d. 26. september kl. 10-13 stille vores boder op ved og rundt om gadekæret! Det er jo også et af Vejbys hyggelige steder - og på mange måder mere synlig for forbipasserende end Præstens Mark. Så vi prøver os frem, og håber det også for jer kunder vil være en hyggelig oplevelse! V håber på både mange boder og mange kunder, så kom glad til sæber, honning, strik, marmelade, caffe latte, hjemmebagte kager, beton, grønt og blomster. Måske er der også ponytræk, pandekager, frugtpresse og meget mere! Der arbejdes på sagen - og der kommer løbende nyt på Torvedage i Vejbys facebookside og når vi nærmere os d. 26. september vil der være nyt i Ugeposten mm. Vi glæder os! Torvedage i Vejby

STØT VORE ANNONCØRER! DE STØTTER VEJBY NYT

21


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Bibliotekstilbuddet gives fra skolernes Pædagogiske Læringscentre og er for alle borgere i lokalområderne • udlån/aflevering af biblioteksbøger fra alle biblioteker • reservering af bøger fra andre biblioteker • afhentning af reserverede bøger • aviser / tidskrifter mv. til fri afbenyttelse

Aske K. Petersen Mobil 24 65 80 03

Haveanlæg

ÅBNINGSTIDER: Udlån og ekspedition: Se skolens hjemmeside. Aflevering på skranken: Alle skoledage kl. 8-15 Der kan forekomme ændring i åbningstid ved akutte opgaver, feature-uger og andre skolearrangementer Aflevering uden for åbningstiden: Der er opsat bogindkast ved blok F. Bogindkastene er lukket i skolernes ferier Telefonisk betjening på bibliotekernes fælles tlf.: 7249 6006, mandag-fredag kl. 9-16 Faste lukkedage: skolernes ferier

Beskæring og træfældning samt vedligeholdelse udføres. Tilbud gives uden forbindende. Rodfræsning.

Salgårdshøjvej 52 - 3210 Vejby Telefon 24 65 80 03

Sankt Helene skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby

?

Alt i betonvarer, fliser og belægningssten

Kranbiler Udlejning af containere Kloakservice/Slamsuger Mobil 22 14 61 35 Vejby Cementstøberi v/Bjørn Olsen

Møngevej 13 • 3210 Vejby • Telefon 48 70 61 35

Blikket.dk

Print

Hvis du har en historie, et indlæg i debatten, en sjov ting at dele, en fundering eller et godt gammeldags læserbrev om tingenes tilstand… Så tøv ikke med at sende det til: vejbynyt@gmail.com Deadline d. 23. oktober! Indbi

Nedløb

Hæft er

Visitkor

Lige nu er Niels Jørgen formand for både fitness, fodbold og hele Vejby Idrætsforening, hvilket er et stort arbejde, og med tiden håber han at andre måske vil overtage nogle af posterne. Han har været formand for foreningen i 20 år, og har her igennem haft nogle fantastiske oplevelser, både gennem rejser og det sammenhold, der er i foreningen. Der er en meget social forening med faste sammenkomster og gode venskaber. Niels Jørgen har sammen med de fodbolddrenge, han trænede for tyve år siden, startet en tradition, der går ud på at hvis det på nogen måde er muligt, så møder man op julemorgen kl. 10 ved idrætshuset, hvor de så spiller fodbold, husker ”gamle dage” og slutter med en lille øl, inden turen igen går hjem til familien. Når jeg spørger ind til, hvad der er vigtigt for ham i sådan en forening, svarer han uden at blinke ”Der skal være udvikling, vi skal ikke bare nøjes med det der er”, og udvikling har der så sandelig også været, i den tid, hvor Niels Jørgen har været formand. Selv mener han ikke at jeg skal bruge tid på at remse op, hvad der har været af tiltag, men en lille liste, bare for at få en fornemmelse, synes jeg alligevel er på sin plads: • dræning og bygning af legeredskaber på det stykke mellem FO og idrætshus • opstart af skoleidræt i FO’en • samarbejdet med løbeklubben Nordtrim omkring Nordkystløbet • og sidst men slet ikke mindst, det kæmpe stykke arbejde, der var i at få Vejby fitness op og køre.Den del af foreningen huser 400 medlemmer og er en kæmpe succes, hvor der altid er aktivitet, og alle aldre nyder at kunne komme og styrke kroppen, og få lidt socialt med hjem også. De næste tiltag, der er lagt i støbeskeen, er en bålplads, hvor der skal være en grill, så der kan blive endnu mere aktivitet og samvær, på de områder idrætsforeningen råder over. Skulle nogen have fået lyst til at købe Niels Jørgens nye bog, så kan den købes i boghandlen i Helsinge, eller over nettet hos Forlaget Muusmann.

Lam

inering

t

Ko

Små zinkkarnapper Indækninger

passe sig ”Den italienske måde”, både kultur, arbejdsmoral, sprog og mange andre faktorer. En anden ting, der gør denne bog til noget særligt, hvis man på nogen måde er fodboldinteresseret, er at det faktisk lykkedes Niels Jørgen at få det sidste store interview med Harald Nielsen, inden han døde.

nd i

er ur

Bro c

h

Tagrender

Søndag formiddag, og jeg mødes med Niels Jørgen i vores idrætshus i Vejby, for at få en snak om hans tid som formand i VTF, og da også lige en lille snak om hans nye bog: Danske Gladiatorer i Serie A. I 1965 starter en lille Niels Jørgen i skole, og han starter derfor også i Vejby Idrætsforening, da det dengang første var muligt at starte i forbindelse med skolestart. 9 år efter bliver Niels Jørgen fodboldtræner for ynglingeholdet, og så er vejen banet for et langt liv, hvor idrætsforening og fodbold, kommer til at fylde meget. Som nyuddannet journalist i 1983, får Niels Jørgen i første omgang arbejde på Frederiksborg Amtsavis, men efter et par år, får han job på Tipsbladet, hvor han bruger de næste 25 år på at skrive om fodbold, og i særdeleshed om den italienske liga. Desværre lukker Tipsbladet ned, og Niels Jørgen skal ud og finde nyt arbejde. Dette kommer i form af et job som områderedaktør på Frederiksborg Amtsavis. Her er det dog ikke fodbold, der står højest på listen, og dette får Niels Jørgen til at gå i gang med at skrive den bog han har tænkt på at skrive i mange år, bogen om danske fodboldspillere i den italienske serie A. 53 spillere er det blevet til, og den grad af succes de har haft med at klare sig i den italienske serie A, er tæt forbundet med den evne de hver især har haft til at til-

Et kendt ansigt i Vejby Niels Jørgen Larsen. (Foto fra dinby.dk)

vid & Farve Sort/h ng

Professionel Blikkenslager

pie rin g

Bil let te r

Murafdækninger

s

Stic

ke r

Nyt tag Vi er medlem af DS (Dansk Smedemesterforening) hvilket er din garanti for et tilfredsstillende arbejde

Blikket ApS Kjellegårdsvej 5 3200 Helsinge

Gry på tur

BIBLIOTEKSSERVICE I VEJBY

Vejby Anlægsgartneri ApS

Jesper Pedersen Mobil 40 40 33 37 info@blikket.dk

Industrivej 17 - 3200 Helsinge Telefon 40 59 52 00 • info@bm-grafik.dk www.bm-grafik.dk

22

23


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Blikkenslagermester

Søren Stannum TRÆFÆLDNING OG HAVEPLEJE

Mobil 30 34 73 10

Træfældning Beskæring Hæk Vedligeholdelse

Jesper Svendsen Arbejde udføres i • Zink • Kobber • Naturskifer • Eternitskifer

Mobil: 40 14 00 33 Skovarbejder Søren Stannum Stationsvej 13 3210 Vejby

jobbesvendsen@hotmail.com

Støt vores annoncører! De støtter Vejby Nyt

Serviceeftersyn Forsikringsskader Klargøring til syn Frontruder

MCMester

Aircondition Udstødning Dæk / Fælge Alt i reparationer

Reparation og salg af motorcykler og reservedele

IDÉ / DESIGN KONKURRENCE “VEJBY – EN BY MED UDSIGT”

Bedømmelsesudvalget for projektet Vejby – en by med udsigt, holdt mandag d. 8. juni møde for endeligt at bedømme de indkomne forslag. Der var indkommet 10 forslag, heraf 9 forslag fra en 1.g gymnasieklasse på Gribskov Gymnasium.

Bedømmelsesudvalget bestod af Viggo Bentzon, kunstmaler og scenograf (Mønge), Erik Malling, formand for Vejby Lokalråd (Vejby), Pernille Møller Folcarelli, tekstildesigner, grafiker og stylist (Holløse), Tim Juel-Jakobsen, billedhugger, metal (værksted i Ørby) samt Kirsten Mousten, billedkunstner og grafiker (Vejby) og de motiverede deres valg af vinderprojekt på denne måde: “Bedømmelsesudvalget er imponeret over den kreativitet, idérigdom og sans for den stillede opgave, som alle de indkomne forslag afspejler. Der er virkelig lavet research og tænkt over konkurrencebetingelsernes rammer for at svare på spørgsmålene som projektet ”Vejby – en by med udsigt” stiller: Hvad er Vejby for en slags by, hvad er det der kendetegner byen og hvad kan være med til at give Vejby et vartegn. Tak for det og tak for alle de gode forslag og alle jeres tanker. Vinder: Forslag nr. 3, Mindesmærke for P.C. Skovgaard, vinder 1. prisen og belønnes med 3000 kr. Motivation. Forslaget rammer ned i en vigtig og signifikant historisk periode for Danmark – indvarslingen af guldalderen i malerkunsten – og en spirende national identitet, men også i en personlighed, der netop med sin tilknytning til Vejby kan være med til at sætte vores by på landkortet. Både mindesmærkets udformning - en skulptur der ”omfavner” og rummer én, mens man sidder i den, og forslag til placering ved Vejby Station, byder velkommen på en inkluderende måde og inviterer til at tage del i historien om Vejby. Det er en rigtig god pointe. Udformningen er spændende og vil være et markant og velkomment løft til stationsområdet og samtidig være med til at fortælle en bid af historien om Vejby. Flot arbejde. Desuden rummer skulpturens udformning, som også forslags-stiller påpeger, muligheden for at fortælle om P.C. Skovgaard – og muligheden for at sidde lidt og drømme og dvæle lidt ved guldalderen”.

Gadekæret og Trongården. Det sker d. 26. september og alle der har lyst kan deltage.(Læs mere på side 21) Det vil også byde velkommen på en dejlig måde. En stor tak til de lokale sponsorer, der hver har bidraget med 200 kr og således gjorde det muligt at give det vindende forslag i alt 3000 k, da Gribskov kommunes Landsbypulje havde givet 1000 kr. til dette formål.

SPONSORER Vejby Borger- og Grundejerforening Kælderbjerg/Saxenkold Melhøj Park Vejby Idrætsforening Murermester Martin Bøhm Elinstallatør Leif Nielsen A/S Vejby Cementstøberi Rema 1000 Frisør New Hair Tømrer- og snedkerfirmaet Drachmann & Kjær

(Læs mere på side 5)

Værkstedet ApS

Din lokale AUTOog MCmester - altid klar!

v/Knud Hansen Grøndyssevej 14 . 3210 Vejby Tlf. 48 70 53 12 kh@auto-mester.dk www.auto-mester.dk / www.mc-mester.dk

24

Hvad så nu? Mange, inkl. projektet selv, havde nok forventet, at vi nu ville være nærmere et vartegn, der kunne stå ved alle indfaldsveje - men det var et enigt udvalg, der valgte Mindesmærket for P.C. Skovgaard. Nu går arbejdet igang for at forsøge det realiseret og opstillet på stationsområdet. Vi håber det lykkes. Blomsterløg En anden del af projektet “Vejby - en by med udsigt” var at få sat blomsterløg ved alle byskilte/indfaldsveje, samt ved

25


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

VEJBY GYMNASTIK

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

VT FITNESS

VEJBY-TISVILDE FODBOLD

I gang i Serie 3

Billigere at gå til fitness

Så er vi klar med gymnastiksæson 2015 / 2016. Vi glæder os til at se såvel gamle og nye medlemmer i foreningen. Tilmelding og information om de forskellige hold findes på hjemmesiden www.vejbynet.dk. Se også det fulde program på side 28.

Med virkning nu fra efteråret har Vejby Tisvilde Fitness nedsat priserne for at gå til fitness både for nye medlemmer og de trofaste, der tegner sig for et år ad gangen. Fremover betales blot 100 kr. i indmeldelsesgebyr mod tidligere 200 kr., og årskontingentet sættes ned fra 1300 til 1200 kr. - altså blot 100 kr. om måneden for at kunne benytte faciliteterne alle dage i tidsrummet 05-23!

HJÆLPETRÆNER SØGES

Er du mellem 14 og 17 år og vil du gerne afprøve jobbet som hjælpetræner på vores springhold, så henvend dig på tlf.: 51746514 eller mail vejbygym@gmail.com

Efterårssæsonen i fodbold er i fuld gang efter en kort sommerpause. For første gang prøver VTFs 1. hold kræfter med Serie 3. Det skal blive spændende at se hvordan holdet klarer sig i et hektisk efterår, hvor både op- og nedrykning skal afgøres på et halvt år. Træner er fortsat Jesper Olsen, og der trænes tirsdage og torsdage i Vejby fra kl.19.00. Udover 1.holdet har vi et 2. hold i Serie 5 samt veteranhold og diverse ungdomshold. Vi har også tilbud om fodbold-fitness, som er hyggebold for voksne kvinder og mænd én gang om ugen, hvor alle kan være med uanset evner. Træningsdage er her tirsdag i Vejby. Vi arbejder i øjeblikket på at få et nyt klubprogram klart, hvor vi præsenterer vore tilbud og de mange sponsorer der støtter klubben.

Tilmed kører vi i august/september et rabattilbud, hvor disse måneder er gratis hvis man som ny eller genindmeldt tegner sig for enten et halvt eller et helt år frem - til 1. april eller 1. oktober 2016.

VEJBY BORDTENNIS

Sæsonstart efterår 2015

Foto: Per Kjærbye

Teen-fitness? I skrivende stund overvejer vi om det er muligt at starte et nyt teenfitness-hold i løbet af september. Der var under 10 deltagere på holdet i sidste år og samtidig har vi måtte sige farvel til nogle af vore unge instruktører, da de flytter fra området pga. studier.

Vi træner Bordtennis i Vejbyhallen tirsdage kl. 19-22. Første gang efter ferien tirsdag den 1/9-2015 kl. 19 Alle er velkomne - og vi mangler spillere til vores DBTU-hold ! Se mere på vores hjemmeside via www.vejbynet.dk Kontakt Sven Ægidius på tlf.: 4040 1730 for mere information.

Teenfitness er for piger og drenge i alderen 12-16 år, og der trænes en eller to eftermiddage om ugen med instruktører. Forældre til interesserede deltagere må gerne maile til Niels Jørgen på njl1958@gmail.com, da det er afgørende for om vi kan starte et nyt hold. Der er fortsat gymcross tre gange om ugen i gymnastiksalen. Se nærmere på Facebook om træningstider og deltagelse.

RULLESKØJTEFEST

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Drachmann & Kjær

Gymnastikafdelingen holder rulleskøjtefester fra kl. 19.00 til 21.00 i Vejby Hallen:

Først gang efter sommerferien - 25. september

Drachmann & Kjær

Finn D. Jørgensen Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

Mobil 22 48 52 48

Kom og rul ”der ud af” til fed musik sammen med dine venner.

 Helårs- og sommerhuse  Til- og ombygninger TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET  Tagrenovering  Døre og vinduer  Forsikringsskader

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Drachmann & Kjær

Indgang 10 kr. Leje af rulleskøjter 20 kr. Chips h popcorn h slik h kage sodavand h frugt

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Drachmann & Kjær • Kælderbjerg Park 30 • 3210 Vejby drachmann@mailme.dk Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

26

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Se årets kampprogram på www.vtfodbold.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Drachmann & Kjær Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

27


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

y Nyt Nr. 6 h 2009

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

Gå til gymnastik i Vejby VIF

~ Forældre/barn hold 1½-3 år Torsdag kl. 15.30 – 16.30 Instruktør : Tine W. Andersen Gymnastiksalen Alle hold ~ Blandet lopper 3-4 år. starter i Tirsdag kl. 16.30 – 17.30 uge 36 Instruktør: Lene Pedersen Gymnastiksalen ~ Turbo børn 5-7 år. Tirsdag kl. 17 - 18 Instruktør: Osk Gunnhotsdottir Vejby Hallen ~ Spring hold for piger og drenge 7-12 år. Torsdag kl. 16.45 – 17.45 Instruktør: Camilla Melkjorsen Vejby Hallen ~ Dans 7-? år Mandag kl. 17.15 – 18.15 Instruktør: mangler – Genoprettes hvis en instruktør findes. Gymnastiksalen ~ Jump4fun Mandag kl. 16.15 – 17.15 – Gymnastiksalen Onsdag kl. 17.15 – 18.15 – Vejby Hallen Instruktør : Tina Christensen ~ EFFEKT træning, mix hold fra 18 år og opefter Mandag kl. 18.30 -19.45. Torsdag kl. 18.30 – 19.45 – Begynder Instruktør : Evelin Jensen ~ Yoga for begyndere og lidt øvede Søndag kl . 13 – 14.30 Instruktør: Pia Hardenberg Gymnastiksalen ~ Senior gymnastik. Onsdag kl. 15.45 - 17 Instruktør: Tina Christensen Gymnastiksalen ~ 32 x Zumba i Vejbyhallen Torsdag kl. 18 - 19 Instruktør: Gitte Vinter Vejby Hallen ~ Første RULLESKØJTE FEST d. 25. September. 2015

Den unikke gave til det helt særlige menneske - finder du her:

Vi har et dejligt dobbelt værelse med plads til 1 opredning. Pris/nat incl. morgenmad: DKK 500,-

Det lille Galleri Vejby Bed & Breakfast i Vejby Vesterled 5

Mangler I plads, så ring eller mail til:

Vesterled 48 71 25 50 /530 55 08 85 Tlf. 30 55 nedda@mail.dk 08 85 Mail: Mail: Senedda@mail.dk flere billeder på: Booking.com

Kvalitet og service giver det bedste resultat!

Garanti for kvalitet

Brian Jørgensen Salgårdshøjvej 54 3210 Vejby

Yderligere oplysninger ses på:

www.vejbynet.dk

eller kontakt Tina Christensen tlf.: 5174 6514

ketsjere og bolde, så du skal bare møde op, hvis du er interesseret. Det er tilladt at få et par prøvetimer, inden du melder dig ind. Der trænes mandage fra kl. 16.15 – 17.15 fra 1. sept. til ca. 15. april.

VEJBY BADMINTON

Badminton for alle Du er interesseret i at spille badminton. Det er måske flere år

KONTINGENT kr. 525,00 for hele sæsonen, men ved tilmelding og betaling inden 1. oktober ydes der en rabat på kr. 25,00. Det betyder, at du kan spille badminton en hel sæson for kr. 500,00. Kontingentet betales nemmest via netbank til Danske bank reg.nr. 9570 kontonr. 1040472. HUSK barnets navn, forældres navn og adresse, mailadresse og tlf.nr. ved tilmelding. HUSK at meddele foreningen, hvis I får ny mailadresse.

siden du har prøvet sidst. Tøv ikke, kom og vær med. Vi har et godt socialt samvær og der findes naturligvis den rette med- og modspiller til dig. Vejby Tisvilde badminton består primært af kvinder og mænd i alderen 30 – 70 år. Størstedelen spiller double i en fælles pulje. Der spilles mandage fra kl. 18. 00 – 20.00 eller længere samt onsdage fra kl. 18.00 – 20.00 eller længere. Badminton bolde kan købes til fordel aktiv pris.

Formand: Jørn Jensen, Hyldeager 6, Vejby, tlf. 29706642, mail: jj47@live.dk

KONTINGENT kr. 350,00 for hele sæsonen; men ved tilmelding og betaling inden d. 1. september ydes der en rabat på kr. 25,00. Det betyder, at du kan spille badminton en hel sæson for kr. 325,00. Kontingentet betales nemmest via netbank til Danske Bank reg.nr. 9570 kontonr.1040472. Husk navn, adresse, mailadresse og tlf.nr. ved tilmelding. HUSK at meddele foreningen, hvis du får ny mailadresse.

Kasserer: Jes Freisner, Tibirkevej 15, Tisvilde, tlf.61309641, mail: support@barebilligst.dk

Badminton for børn og unge I 2014 startede Vejby Tisvilde Badminton træning for børn og unge fra 7 år. Der er ansat en træner, og der er også 1-2 hjælpetrænere. Alle børn er velkomne. Foreningen sørger for

JT Træfældning Gratis tilbud

4050 5240 WWW.jt-træfældning.dk tilbud@jt-træfældning.dk

Fuldt forsikret

Træfældning Fældning fra toppen Ind trækning Beskæring Opskæring Stormfald Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening

23

28

29


Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

VIF

Vejby Nyt Nr. 4 h 2015

GULD Tisvilde sponsor Byggeservice

Tisvilde Tisvilde

Byggeservice ByggeService Tisvilde Tisvilde Hans Erik Sørensen ByggeService Tømrer& Snedker mester Tisvilde Byggeservice www.tisvilde-byggeservice.dk Tisvilde Tømrer- & Snedker mester

VEJBY-TISVILDE FODBOLD

Sidste Nordkystløb?

Fodboldskole med succes

Nordkystløbet blev afviklet søndag 21. juni med flere deltagere end de to foregående år, da vi havde indført en 10 km-rute også. Trods masser af ros fra deltagerne til arrangementet, der også omfattede tilbud om forplejning i målområdet fra Smag på Nordsjælland, kan det desværre have været det sidste Nordkystløb. Overskuddet for arrangementet bliver nemlig under 10.000 kr. og derfor er Nordtrims bestyrelse indstillet på at stoppe løbet. Det er dog ikke endeligt vedtaget og ikke drøftet i Vejby IF endnu. Men vi må konstatere at det åbenbart ikke kan lade sig gøre at bygge et stort arrangement op i Vejby. Det var heller ikke mange lokale tilskuere vi så på pladsen i år til løbet skønt der både var mad, musik og masser af aktivitet.

I uge 28 lagde banerne i Vejby for 23. år græs til en succésrig fodboldskole, hvor 80 børn og et trænerteam på ca. 15 hyggede sig i fem lærerige dage. Atter kunne skoleleder Allan Thoft Jensen konstatere at det havde været den bedste fodboldskole hidtil. Vi havde i år et meget ungt, men dygtigt trænerteam, hvor ældste træner var 24 år. Vi håber at se både børn og trænere igen næste år. Noget ganske særligt ved fodboldskolen er den madordning som Tina Andersen og hjælpere står for. For 150 kr. for børnene hver dag en varm, sund og nærende ret, så de har energi til at komme igennem dagen. Et ekstra indslag ved årets fodboldskole var besøg af den første landsholdsspiller med opvækst i VTF. U17-landsholdsmålmand Oskar Snorre Olsen Frigast, der nu spiller i Lyngby, var på besøg til stor begejstring for børnene.

ANNONCEPRISER VEJBY NYT 1/6 side = kr. 360,- pr. gang 1/4 side = kr. 560,- pr. gang 2/3 side = kr. 800,- pr. gang Godt byggeri omfattet af: Priser er excl. moms

Der kan aftales andre muligheder, størresler mm. Godt byggeri omfattet af:

KONTAKT BENT MADSEN for info.

Godt byggeri omfattet af:

BM Grafik, 4059 5200 / info@bm-grafik.dk

Støt fodbolden i Vejby-Tisvilde og få fremhævning på spilletrøjer/træningsdragter på et hold. ( andre sponsorer vil også være synlige på tøjet ) få et reklameskilt på Vejby Stadions opvisningsbane + helsides annonce i klubprogrammet der omdeles årligt til 2.500 husstande. Eksponer din virksomhed og støt samtidig de cirka Støt 300 fodbolden i Vejby-Tisvilde og Fodbold. få fremhævning på spilletrøjer/træningsdragter på et medlemmer i Vejby-Tisvilde

Skovriddervænget 31 Hans Erik Sørensen ByggeService 3220 Tisvildeleje Alt Tømmer & Snedker arbejde udføres.

hold. ( andre sponsorer vil også være synlige på tøjet ) få et reklameskilt på Vejby Stadions opvisningsbane + helsides annonce i klubprogrammet  Fremhævning på spilletrøjer på seniortruppen. ( andre sponsorer vil også være der omdeles årligt til 2.500 husstande. Eksponer din virksomhed og støt samtidig de cirka synlige på tøjet ) Støt fodbolden Vejby-Tisvilde ogFodbold. få fremhævning på spilletrøjer/træningsdragter på et 300 medlemmer i Vejby-Tisvilde  iReklameskilt på opvisningsbane størrelse 230 X 70 cm hold. ( andre  sponsorer vil ogsåfodboldprogram være synlige påmed tøjet ) Hustandsomdelt firmalogo på forsiden og side med få et reklameskilt på Vejby + helsides annonce i klubprogrammet valgfri tekst.Stadions Ca. 2.500 opvisningsbane stk.  Fremhævning på spilletrøjer på seniortruppen. ( andre sponsorer vil også være  Logo hjemmeside der omdeles årligt til på 2.500 husstande. Eksponer din virksomhed og støt samtidig de cirka synlige påTlf: tøjet 4870 ) på hjemmeside.  Frontmarkering ( Fast banner i toppen af siden ) 2829 Mobil: 4073 8269 300 medlemmer i Vejby-Tisvilde Fodbold.  Reklameskilt på m.m. opvisningsbane størrelse 230 X 70&cm  Sponsorevent f.eks. Nordsjælland kamp Alt Tømmer Snedker arbejde udføres.  Invitation til julefrokost for 4 personer vores støttenetværk  Hustandsomdelt fodboldprogram medmed firmalogo på forsiden og side med www.tisvilde-byggeservice.dk  Takkeplakat i ramme til ophængning i virksomheden. valgfri tekst. Ca. 2.500 stk.  Fremhævning på spilletrøjer på seniortruppen. ( andre sponsorer vil også være  Tilbud på sportsudstyr viaAlt vores webshop m.m. arbejde udføres.  synlige Logo påpå hjemmeside tøjet ) Tømmer & Snedker 4870  Eventuel lokal presseomtale.  Reklameskilt Frontmarkering på hjemmeside.størrelse ( Fast Tlf: banner siden ) 4073 8269 på opvisningsbane 230 Xi toppen 70 2829 cm afMobil: Hans Erik  Hustandsomdelt Sponsorevent m.m. f.eks. Nordsjælland kampSørensen Alt Tømmer & Snedker udføres.  fodboldprogram med firmalogo på forsiden og sidearbejde med Pris  Invitation til julefrokost for 4 personer Kun faglært Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 med vores støttenetværk Forhandler af: arbejdskraft valgfri tekst. Ca. 2.500 stk. www.tisvilde-byggeservice.dk Takkeplakat i ramme til ophængning i virksomheden. 10.000kr.Logo ex. Moms på hjemmeside Kun faglært arbejdskraft Tilbud på sportsudstyr viaAlt vores webshop m.m.i toppen  Frontmarkering på hjemmeside. ( Fast af siden ) Tømmer banner & Snedker arbejde udføres. Ønsker du at indgå samarbejdsaftale, kontakt:  Sponsorevent m.m. f.eks. Nordsjælland kamp4870&2829 Alt Tømmer Snedker Tlf: Mobil:arbejde 4073 8269 Eventuel lokal Forhandler af:udføres. Godt byggeri omfattet af: presseomtale. Forhandler af: byggeri omfattet af:  Godt Invitation til julefrokost for 4 personer med vores støttenetværk Hans Erik Sørensen Jakob Mygind www.tisvilde-byggeservice.dk PrisTelefon  99 Takkeplakat i virksomheden. Kun faglært Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 55 44 76 i ramme til ophængning Forhandler af: arbejdskraft  Tilbud på sportsudstyr viaAlt vores webshop m.m. arbejde udføres. Tømmer & Snedker 10.000 kr. ex. Moms Kun faglært arbejdskraft Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269  Eventuel lokal presseomtale. Ønsker du at indgå samarbejdsaftale, kontakt: Hans Erik Sørensen PrisGodt byggeri omfattet af: Forhandler af: Kun faglært Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 Forhandler af:af:arbejdskraft Forhandler Godt byggeri omfattet af: Jakob Mygind 10.000 kr. ex. Moms Kun faglært arbejdskraft Telefon 99 55 44 76 Ønsker du at indgå samarbejdsaftale, kontakt:

ByggeService

Tømrer- & Snedker mester Tisvilde www.tisvilde-byggeservice.dk Tisvilde Skovriddervænget 31 4870 2829 www.tisvilde-byggeservice.dk Hans Erik Sørensen Hans Erik Sørensen ByggeService 3220 Tisvildeleje ByggeService Alt Tømmer & Snedker arbejde udføres. Tisvilde www.tisvilde-byggeservice.dk Skovriddervænget 31 Kun faglært arbejdskraft Tisvilde 4870 2829 www.tisvilde-byggeservice.dk Hans Erik Sørensen Hans Erik Sørensen ByggeService 3220 Tisvildeleje Alt Tømmer & Snedker arbejde udføres. ByggeService Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 Tisvilde 2829 www.tisvilde-byggeservice.dk Hans Erik Sørensen Kun4870 faglært arbejdskraft Hans Tlf: 4870 2829ByggeService Mobil: 4073 Erik 8269 Sørensen Kun faglært arbejdskraft

Hans Erik Sørensen

STØT VORE ANNONCØRER! DE STØTTER VEJBY NYT

Godt byggeri omfattet af:

Fra starten på 10 km ruten Foto: Jais Knudsen

Godt byggeri omfattet af:

Jakob Mygind Telefon 99 55 44 76

Forhandler af:

Forhandler af:

WWW.VTFITNESS.DK

Oskar Snorre Olsen Frigast var en populær gæst

Snedkerfirmaet

Sander Hansen ApS

C.E.D.

ADVOKATER

TOVE CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Maskinsnedkeri Døre og vinduer Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Forsikringsskader

JEANNETTE EILERTSEN MØDERET FOR HØJESTERET

FÅ EN GOD AFTALE MED DIN KROP

Landagervej 1, 3200 Helsinge Telefon 48 79 66 11 Telefax 48 79 42 16

Grøndyssevej 9 - 3210 Vejby

Gå til forenings-fitness i Vejby. Åbent alle ugens dage kl. 05-23

advo@advohelsinge.dk www.advohelsinge.dk

TELEFON 4876 2101 30

Vejby Tisvilde Fitness, Sportsvej 4, 3210 Vejby

31


er

ge 02

UDLEJNING AF FLAG Vejby Borger- og Grundejerforening udlejer flag til alle, som ikke er medlemmer af foreningen, heriblandt til virksomheder, som vil gøre det ekstra festligt ved en mærkedag.

Åbningstider Forår 2015 Vejby Strand

• Åbningstid: Alle dage 7.00 - 20.00 • Stor slagter og delikatesse afdeling Torsdag 10-17:30 vin afdeling • Kæmpe Fredag 9-17:30 • Tips og lotto Lørdag 9-14 • Udlejning af grill og fadølsanlæg VAREUDBRINGNING:

lokalt HOS KØDSNEDKEREN MANDAG OG TORSDAG Til firmaer, foreninger, institutioner, private mv.

Lejepris for en flagstang med flag og fod er kr. 30,- for 1 dag, følgende dage kr. 15,- /dag.

Alle medlemmer af foreningen kan gratis låne flag. Udlejning sker ved henvendelse til: Jesper Ewald, 3968 2850 Viggo Eriksen 4870 5483

MITSUBISHIVarmepumper MITSUBISHI Varmepumper

m 55 Vin Pritseinkl. e kkrr.. 138.7 .750,- tering g n ls ri e te r n mon o a (Bespm oms og standard er inkl.

MITSUBISH Varmepumper MITSUBISHI Foreningsblade Tryk på tøj · Visitkort

rkesetsete25 stæ s n rk-FH e r teinterenes s SZ VinV Mtæ p pe9!5,m m u u p armep. 14.9 ndard r Varme V k rpris oms og sta ,-) Prisen

v/købmand Sune Wenzzel Vejby Strandvej 7 • 3210 Vejby Farvergårdsvej 14 * Ørby 3210 Vejby * 48718785 Telefon 48 70 62 60 butik@koedsnedkeren.dk www.koedsnedkeren.dk

m

11! Nyhed 20 MSZ-EF pumpe

Plakater · Streamers stærkeste Vinterenspumpe! Varme g standard

Brevpapir · Postkort moms o 0,Pris inkl. g kr. 18.75 te n mo rin

11! Skilte · Klistermærker Nyhed 20 M pe

rmepum Design va kr. 16.49 netop nu dardmo

og meget mere

rme ,Design va kr. 16.495 ng netop nu ri te n o ardm

s og stan Inkl. mom i sort, hvid og s e (find

d s og stan ) Inkl. mom i sort, hvid og sølv s (finde

Kontakt os os for for yderligere yderligere info: info: Kontakt

ttoorriisseerrtt AAuu

Kontakt os for yderligere info:

FFoorrh haannddlleerr

Din lokale lokale samarbejdspartner samarbejdspartner fra fra Ørby/Helsinge Ørby/Helsinge Din www.mrh-ventilation.dk ·· Telefon Telefon 40 40 81 81 25 25 02 02 www.mrh-ventilation.dk 86 mm bred og 130 mm høj Vejby Nyt 86 mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt

Kontakt os for yderligere Au

torisert

For handler

Din lokale samarbejdspa

Nordsjællands Reklametrykkeri Din lokale samarbejdspartner fra www.mrh-ventilation.dk Ørby/Helsinge Industrivej 17 · 3200 Helsinge · Tlf. 4879 9191 · www.n-r-t.dk

www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 85 mm bred og 125 mm høj TisvildeN 85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt

Profile for Vejby Nyt

Vejby Nyt Sept - Okt 2015  

Vejby Nyt Sept - Okt 2015  

Profile for vejbynyt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded