Page 1

Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby Nr. 2 h Årgang 21 h Marts - April - Maj 2013

Vejby Forsamlingshus - set fra Præstens Mark


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

HER KUNNE DIN ANNONCE VÆRE! KONTAKT BENT MADSEN for info om priser og muligheder: BM Grafik, 4059 5200 info@bm-grafik.dk

2


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

Leder

VEJBY NYT

udgives af Vejby Lokalråd og udkommer 5 gange om året.

…der er noget i luften…

Oplag: 1600 eksemplarer Print og annoncer: BM Grafik, 4059 5200, info@bm-grafik.dk

- foråret er liiiige om hjørnet - det mærkes tydeligt. Og det føles godt! Virketrangen kommer over mange mennesker i disse tider - vi ser lyst på det hele! Og da dagen allerede er tiltaget med over tre timer siden vintersolhverv - ja, så er der bare meget mere lys og tid til at realisere alle ideerne!

Redaktør (ansv.) og layout: Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com, 4870 1404 / 2030 1344

UDDELING

Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn. (Vejby, Holløse, Mønge, Ørby og Unnerup). Får I ikke bladet, kan henvendelse ske til Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com.

Foråret har sine efterhånden faste begivenheder f.eks. PILGRIMSVANDRING d. 17. marts ( se s.12) AFFALDSINDSAMLING d. 21. april (se s. 8), og d. 22. april er der GENERALFORSAMLING I LOKALRÅDET(se s. 7) . Som noget nyt er der d. 3. april IT - KURSUS i idrætshuset for alle interesserede frivillige fra byens foreninger (se s. 9) Kirken byder her i foråret på FORFØRERENS DAGBOG d. 25. april (se s. 11 og 14) og MENIGHEDSMØDE d. 26. maj med brunch. (se s. 14) Derudover er det igen tid til at BESTILLE STAND TIL LOPPEMARKEDET (se s. 10) - og hvis du har planer om at blive TORVEHOLDER på TORVEDAGE I VEJBY, så er det nu du skal melde dig! (se s. 8) RULLESKØJTEFESTER er der stadig (se s. 16) og det er også nu der er tilmelding til årets DBU FORBOLDSKOLE (se s. 16)

Det er et stort arbejde at uddele Vejby Nyt. Vi håber på jeres forståelse, hvis Vejby Nyt ikke altid kommer frem. Denne gang er Vejby Nyt delt ud af nogle af Niels Jørgen Larsens fodbolddrenge. Tak for det - vi håber det kan blive en permanent ordning. I 2013 uddeles Vejby Nyt 1. - 2. juni ; 31. aug - 1. september samt 23. - 24. november. VEDR.: MØNGE: hent bladet hos Villy Petersen, Møngevej 47 FÅR MAN IKKE BLADET I ØRBY? Hent det hos Leif Jacobsen, Askemosevejen 1, ligesom der sættes et antal i kassen ved opslagstavlen. Ellers kig efter bladet i Rema 1000, Netto, Statoil, Tømmerhandlen, biblioteket (skolen), Frisør New Hair og Spar Købmanden.

LÆS VEJBY NYT PÅ VEJBYNET.DK

Vejby Nyt kan læses på vejbynet.dk i samme weekend som det omdeles. Find det under menupunktet Vejby Nyt.

KONTAKT TIL LOKALE FORENINGER MM:

For mig er Vejby …

Vejby Lokalråd: Erik Malling, 4870 6364 Vejby Borger- og Grundejerforening: Viggo Eriksen, 4870 5483 Kælderbjerg/Saxenkol: Jens Feigh, 4068 6547 Melhøj Park: Citta Flensted, 4070 1954 Vejby Forsamlingshus: Kate Jørgensen, 4870 6932 Vejby Skole: Helle Postholm, 4870 6324 Vejby Idrætsforening: Niels Jørgen Larsen, 4870 5598 Vejby Gadekærslaug: Flemming Pedersen, 4870 6206 Vejby Kulturhus: Inge Brander, 4870 1418 Vejby Menighedsråd: Anne Sofie Bugge, 4870 4115 Trongårdsklubben: Viggo Eriksen, 4870 5483

Vejby Lokalråds VISIONSDAG er stadig under planlægning, men alle er mere end velkomne med indlæg, store som små, i snakken om hvad Vejby er, kan og skal være for dem - på side 9 kan du læse et enkelt indslag der er kommet efter de første 7 blev bragt sidste gang.

DEADLINE

Næste nummer udkommer 1. - 2. juni DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER

Fredag 10. maj 2013 Artikler og andre indlæg – og meget gerne billeder sendes til: vejbynyt@gmail.com

Forsidefoto: Margit Kildevang

3

med forårshilsen Kirsten Mousten


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

Rema 1000 er Danmarks største discount butik - med et udvalg på min. 3500 varenumre – andre discount kæder har et vareudvalg på mellem 1100 til 1500 varenumre.

Kåret flere gange til Danmarks billigste discount kæde.

Håndkøbsudsalg - Tips og Lotto - Bagerbrød Åbent alle hverdage 8.00 - 20.00 Lørdag, søndag og helligdage 8.00 - 20.00

Rema 1000 h Tisvildevej 4 h 3210 Vejby h Tlf.: 4870 4881

HER KUNNE DIN ANNONCE VÆRE!

Vi har også Brandtex shop i butikken.

Det er moderne, feminint og klassisk tøj i aldersgruppen 30 plus og dækker størrelser fra 34 - 56.

Kvindeligt og klædeligt

Vores koncept byder på et bredt, spændende og meget nuanceret sortiment. Bukser, bluser, trøjer, skjorter, kjoler, nederdele, overtøj m.m.

KONTAKT BENT MADSEN for info om priser og muligheder:

Østergade 6 - 3200 Helsinge Telefon 4879 8787 ilselykke@forum.dk • www.ilselykke.dk

BM Grafik, 4059 5200 info@bm-grafik.dk

4


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013 Flaskecontainer Rema1000 Et andet problem er de påbud, kommunen har givet Rema 1000. Både Vejby Borger- og Grundejerforening og lokalrådet finder det uheldigt, at forretningen har fået besked om at fjerne den flaskecontainer, som har stået på parkeringspladsen. Det er også et sikkerhedsmæssigt problem, at lastbilerne nu skal bakke ind for at aflevere deres varer. Det sker lige ved indgangen til forretningen. Desuden er der problemer med den udbygning af forretningen, som i øjeblikket behandles af kommunen. Alle der handler i Rema 1000, vil sikkert blive glade for, at der blev lidt mere plads i forretningen.

Vejby Lokalråd Fokuspunkter 2013 På lokalrådets møde den 14. januar blev vi enige om vores fokuspunkter for 2013. De lyder således: 1. Udgive bladet ”Vejby Nyt” og informere om begivenheder i lokalsamfundet i bladet og på hjemmesiden www.vejbynet.dk 2. Stier – bevarelse af gamle stier og etablering af nye 3. Aktivitetsskabende tiltag – f.eks. lokalrådets lop pemarked samt give støtte til ”Vejby spiser sammen”, ”Torvedage i Vejby” og andre arrangementer 4. Aktiv deltagelse i samarbejdet med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune 5. Ajourføring af pjecen ”Velkommen til Vejby” 6. Planlægge og afholde et visionsmøde i september 2013 om Vejbys fremtid 7. Afholde et vælgermøde i forbindelse med kommunal valget i november 2013

Tillykke til VIF - 125 år Jeg vil slutte mit indlæg med at ønske Vejby Idrætsforening hjertelig til lykke med 125 års jubilæet. VIF er et fantastisk aktiv for hele byen og omegnen. Et sted hvor virkelig mange både unge og gamle holder sig i form og samtidig får et godt kammeratskab og socialt samvær. Erik Malling 15.02.2013

Et forsøg på at vise hvordan en 33 mtr høj GSM mast vil se ud fra kirken. Placeringen overholder ikke den 300 mtr. byggelinje, der omkranser kirken og den står desuden lige i det eneste frie udsigtsfelt der er fra kirken. Den står derudover for tæt på bebyggelse. Står den der først, vil den desuden meget hurtigt blive fyldt med mobiludstyr. Højden er testet ved opsending af balloner, således at dette billede viser et reelt billede af masten. / Kirsten Mousten

Alle 7 punkter er områder vi vil arbejde med i 2013. Vi håber på støtte og opbakning fra mange af beboerne i Vej by Sogn. Julehøjstien Vi arbejder stadig med at få retableret Julehøjstien. Det sker i samarbejde med ”Nyt Gribskov”, men i skrivende stund er der intet nyt. Generalforsamling Lokalrådets generalforsamling finder sted mandag den 22. april 2013, kl. 19.30 i Vejby Forsamlingshus. Her kan alle være med til at drøfte aktuelle sager og komme med gode ideer til områder, som lokalrådet kunne beskæftige sig med. Loppemarked Som det kan ses her i bladet, så er vi også klar til at holde loppemarked igen i år. Der er stadepladsbestilling på skolen lørdag den 25. maj i blok F, kl. 10 – 11. Pladserne under halvtaget i skolegården gives til dem, der kommer først. Børn, som får gratis stadepladser, kan ikke reservere pladser under halvtaget. Antennemast Nogle af de sager lokalrådet kommer til at beskæftige sig med på de næste møder drejer sig om en antennemast ved Vejby Station. Den skal bruges til radiokommunikation på lokalbanen, men der er utilfredshed med mastens placering. Der er problemer med kirkebyggelinien og udsigten fra kirken, så bl.a. Vejby Menighedsråd er gået ind i sagen.

5


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

lige om lidt er det atter tid til...

El-cykler

Kildemoes.dk

El-motor

El-motoren gør cykelturen legende let. Giver dig ekstra hjælp op ad bakkerne, i modvind eller blot ud ad lige landevej.

Classic el-cykel 7 gear Frit valg

kr. 13.499

Bymosevej 11 • 3200 Helsinge • Telefon 48 79 49 99 Klostermosevej 123 • 3000 Helsingør • Telefon 45 79 49 99 rex@rex-cykler.dk • www.rex-cykler.dk

6


Vejby Lokalråd afholder

Generalforsamling i Vejby Forsamlingshus mandag den 22. april 2013 kl. 19.30

Er du fastboende i Vejby Sogn, som foruden selve Vejby omfatter Holløse, Mønge, Unnerup, Vejby Strand og Ørby, så er du velkommen til at komme med dit bidrag til lokalrådets arbejde med boligforhold, lokalplaner, kollektiv trafik, vej- og stiforhold samt service i lokalsamfundet.

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valg af referent og dirigent Formandens beretning Forelæggelse af regnskab Forslag til plan for kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer ifølge vedtægterne Valg af 2 suppleanter Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Eventuelt

Dagsorden, referater samt vedtægter kan ses på lokalrådets hjemmeside: www.vejby-loppemarked.dk eller på vejbynet.dk

Vel mødt den 22. april 2013 kl. 19.30. Der vil være et lille traktement bestående af kaffe/te og kringle samt øl og vand.


Lidt af hvert

Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

AFFALDSINDSAMLING 21. APRIL - SKAL DIT LOKALOMRÅDE VÆRE MED?

Danmarks Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamling foregår i år søndag d. 21 april kl 10 - 12.

TORVEHOLDERE SØGES

Vi vil i år gerne også nå ud i nabobyerne, hvis der er stemning for det. Det kræver dog lidt benarbejde fra jeres side. Kontakt mig, hvis du vil have hjælp til at arrangere indsamlingen i jeres lokalområde. Skal Ørby have besøg? Eller Holløselund? Enstensvej? Der er så mange småområder rundt omkring Vejby, der i det daglige nok får for lidt opmærksomhed. Med DIN indsats kan vi gøre noget for DIT lokalområde. Vi mødes på parkeringspladsen ved Vejby forsamlingshus kl. 10.00, hvor vi får udleveret vores ruter. Kl. 12:00 samles vi ved gadekæret, og får vejet det indsamlede affald. Hvis vi får indsamlere, der gerne vil koncentrere sig om yderområderne, stilles kørsel og trailer til rådighed for indsamlingen. / Læs mere på web: dn.dk/affald

I forbindelse med de kommende torvedage på Præstens Mark, er der stadig plads til nye torveholdere. Torvedagene er et marked for lokalt producerede fødevarer i alle afskygninger, blomster samt lokalt kunsthåndværk m.m. Det koster ikke noget at sælge sine varer på markedet, men til gengæld stiller man selv sin stand op og ryder pænt op efter sig. Torvedagene begynder lørdag den 22. juni og strækker sig over 10 uger. Tidspunktet er det samme som sidste år, nemlig fra kl. 10-13. Interessede torveholdere kan melde sig til ved at kontakte Pernille Wedderkopp: pernille@wedderkopp.dk / mobil 40 40 60 09

TILMELDING Send en mail til Jais Knudsen: jais3210@googlemail.com eller ring/SMS på 30131858.

BIBLIOTEKSSERVICE I VEJBY

Tag børnene eller børnebørnene med, - og få en hyggelig formiddag.

Bibliotekstilbuddet gives fra skolernes Pædagogiske Læringscentre og er for alle borgere i lokalområderne • • • •

udlån/aflevering af biblioteksbøger fra alle biblioteker reservering af bøger fra andre biblioteker afhentning af reserverede bøger aviser / tidskrifter mv. til fri afbenyttelse

Vejby Borger- og Grundejerforening informerer

ÅBNINGSTIDER: Aflevering: Alle skoledage kl. 8-15 Udlån og ekspedition: Se skolens hjemmeside. Der kan forekomme ændring i åbningstid ved akutte opgaver, feature-uger og andre skolearrangementer Aflevering uden for åbningstiden: Der er opsat bogindkast ved blok F. Bogindkastene er lukket i skolernes ferier Telefonisk betjening på bibliotekernes fælles tlf.: 7249 6006, mandag-fredag kl. 9-16 Faste lukkedage: skolernes ferier

§ 23

Det er ikke tilladt at forstyrre havefreden, ved brug af larmende haveredskaber, såsom: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet maskineri, der frembringer generende støj:

Der må således “larmes” på følgende tidspunkter:

Lørdage mellem kl. 9.00 - 16.00 Søn- og helligdage mellem kl. 10 - 13.00

Sankt Helene skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby

8


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

For mig er Vejby … alt

BØRNEKLUB I VEJBY ONSDAGE FRA 16.30-17.30

Vi mødes og hygger os med at høre bibelhistorier, være kreative og synge sange sammen. Undervejs får vi også lidt til ganen. Alle børn mellem 3 og 9 år er velkomne – det er gratis at være med.

Vejby Nyt har modtaget dette fine indlæg fra Gudrun Rasmussen, der, efter at have læst de syv “For mig er Vejby… indlæg i sidste nummer, er blevet inspireret til at skrive sin egen udgave. Tak for det Gudrun - og tak fordi vi andre må læse med!

Sted: Konfirmandhuset, Kirkebakken 4, 3210 Vejby Mere information: Camilla Larsen på tlf. 25338256 Arr.: Luthersk Missionsforening - vi arbejder på samme kristendomsgrundlag som den danske folkekirke.

Vejby er bare alt for mig, det er min barndomsby, her har jeg oplevet stor, stor sorg, men også mange lykkelige stunder og mange glæder, - og en stor forelskelse og dyb kærlighed, da jeg i en sen alder mødte “verdens dejligste mand. Her føler jeg mig tryg - jeg skulle aldrig have boet andre steder, men min mor solgte bagerforretningen, da jeg var 15 år og jeg var nødt til at flytte med, men nyder at være tilbage i byen, jeg elsker. Her bor min datter, her er mit barnebarn vokset op og jeg fik den glæde at passe og tage vare på ham hele hans barndom. Her skal jeg stedes til hvile i mor og fars gravsted på toppen af Vejby ved den smukke kirke og den skønne udsigt. Gennem 80 år kender jeg flere generationer og møder altid nogen at få en sludder med. Og med en dejlig lejlighed og god udsigt til parken kan jeg sige, “her er vidunderligt at leve” Gudrun Rasmussen

IT kursus

[

VIF arrangerer IT kursus for frivillige i alle byens foreninger.

Onsdag den 3. april kl. 19.00 i Idrætshuset • Lær hvordan man opdaterer Vejbynet eller lignende hjemmesider. • Lær hvordan man indsætter begivenheder i kalenderen på Vejbynet • Lær at lave smarte tilmeldinger og hvordan man administrerer dem. • Lær at dele dokumenter med andre

…her er vidunderligt at leve”

[

Er der flere indlæg derude? Skulle der være flere læsere af Vejby Nyt, der gerne vil bidrage til “For mig er Vejby…, så er der stadig muligheder. Send det til mig - gerne på mail, vejbynyt@gmail.com - men ellers som Gudrun her, der sendte mig et brev. Op mod Visionsmødet i september vil hele snakken om hvad Vejby er for en størrelse - og hvad vi skal og kan med Vejby fremover, blive intensiveret, så ALLE bidrag, der kan belyse, gavne og være en stemme i debatten er meget velkomne. Kirsten Mousten

Aftenen er arrangeret, fordi der i VIF er et behov for, at alle afdelinger kan kommunikere via nettet. Et lignende behov har andre foreninger/frivillige i Vejby og omegn sikkert også, så vi håber at se mange den 3. april. Jo flere der kan opdatere kalender, nyheder og undersider og bruge f.eks. vejbynet. dk, jo mere levende er den!

TILMELDING

via vejbynet eller til if.Vejby@gmail.com

9


Loppemarked i Vejby Vejby Lokalråd holder loppemarked på skolen i Vejby - i skolegården følgende søndage fra kl. 10 - 13 2. - 9. - 16. - 23. - 30. juni 11. - 18. - 25. august Stadepladser á 50 kr. (børn gratis) kan bestilles lørdag d. 25. maj 2012 kl. 10 – 11 i blok F på skolen i Vejby Yderligere oplysninger kan ses på:

www.vejby-loppemarked.dk


Kirkebladet April - maj 2013

En konfirmand prædikede! Det skete ved lysgudstjenesten d. 3. februar. Hej alle sammen. Mit navn er Mads Juhl, jeg er en af konfirmanderne og jeg har fået den store ære at holde prædiken for jer i dag. I dag er det kyndelmisse. Kyndelmisse er, som I nok kan gætte jer til, en lys-gudstjeneste. Vi er i dag halvvejs igennem vinteren. Og det skal da fejres med lys, med håb om en god sommer. For hvem herinde glæder sig da ikke til sommeren? De varme dage hvor solen skinner. Men i aften må vi nøjes med vores stearinlys. Hvis I kigger rundt, så læg mærke til hvor flot de lyser op. Ligesom Jesus, som vi lige har hørt læst op*. Eller Gud da han talte gennem busken, der stod i flammer. Det er nok det lys som lyser allermest op. Det evige håb. Håbet som aldrig kan brænde ud. Ligesom tornebusken som Gud talte igennem. Den brændte ikke ud. Det er det håb som allerflest kan støtte sig op af, selv i svære situationer. Et lys som giver os alle sammen håb, selv når det ser aller sortest ud. Men vi skal også lære, ligesom Moses, at stole på håbet. Moses kunne jo ikke vide om busken rent faktisk var Gud, da han jo ikke måtte se på den, men alligevel stolede han blindt på ham. Det er måske lidt det vi skal lære. At have tillid til håbet. At turde stole på at noget man inderligt håber, rent faktisk vil gå i opfyldelse, og ikke bare sige: ”Nej det er bare urealistisk...” Det er jeg f.eks. selv rigtig dårlig til. Men hvad skulle der ske hvis ens håb ikke gik i opfyldelse? Hvad ville der ske? Det eneste der rent faktisk kan ske er at man bare forsætter med at håbe indtil det sker. Sådan var det også med Israelerne da de var slaver i Ægypten. De håbede og en dag, ja så hjalp Gud dem. Gud talte til Moses igennem tornebusken og fortalte ham at han skulle hjælpe. Og han stolede blindt på Gud. Vi må også stole blindt på Gud engang imellem. Eller hinanden for den sags skyld. Stole lidt på, at vi i sidste ende vil hinanden det bedste. Stole lidt på hinandens dømmekraft, sådan som Gud troede på Moses. Men først og fremmest på hinandens håb og forestillinger om hvad der nu skal ske og så bakke op om andre menneskers håb, også selvom det er langt fra ens eget.

Vejby Sogn For håbet skal også udstilles. Fortælles, luftes, drøftes. For hvis man bare gemmer det væk og glemmer det, bliver det jo ikke til noget. Håbet skal, som I senere skal høre, stilles i en lysestage. Håbet skal skinne flot og man skal kunne kigge på det og sige; ”Ja det er der!” Man skal holde håbet ved lige, ellers slukkes det. Og det er det vi fejre i dag, at holde håbet ved lige, selv i den mørke vinter. Fremtiden. Håb er fremtiden. Alt håb er fremadrettet. Og hvad skal vi håbe for fremtiden? Et eks. er os. Unge konfirmander. Og nu tænker I sikkert ”Åh nej, nu begynder han på sådan en egocentreret, selvfed tale” men det er jo ofte at vi bliver spurgt om: ”Hvad er det du skal efter 9.?” eller ”Hvornår er det nu din konfirmation er?”. Og det er vel et håb eller et ønske om at vedkommende skal have det godt, en forventning om at det skal gå godt. Eller når vi synger salmer. Et håb om at dem vi har mistet har det godt og det år som kommer os i møde bliver fantastisk. Og det håb er ligeså meget et håb, som det håb Moses havde. Og så, for lige at runde af vil jeg håbe I får det godt, i aften, for fremtiden. Det er mit håb for jer. / Amen.

SAK 200ÅR Danmarks verdenskendte filosof Søren Aabye Kierkegaard ville i år have fyldt 200 år.

FORFØRERENS DAGBOG TORSDAG 25. APRIL

inviterer Vejby og Tibirke sogne til en Kierkegaardaften, hvor skuespiller Lai Yde vil læse op fra ”Forførerens Dagbog”. Med ham vil være cellisten Ida Nørholm, som spiller stykker af Mozart. Nærmere oplysninger om tid og sted følger senere!


Kirkebladet Vejby Sogn h Februar - Marts 2013

KIRKEKAFFE I VEJBY KIRKE Menighedsrådet inviterer til kirkekaffe

SØNDAG D. 24. MARTS

efter 10.30 Musik Gudstjeneste

SØNDAG D. 14. APRIL efter 9.00 gudstjenesten

SØNDAG D. 12. MAJ efter 9.00 gudstjenesten

Kaffe, the og en lille kage serveres i tårnrummet - bliv lidt og få en kop - og en snak!

KIRKEN TIL TJENESTE FØDSEL Med digital signatur kan fødsler anmeldes på hjemmesiden www.personregistrering.dk under rubrikken fødsel, senest 14 dage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der samtidig sendes en omsorgs- og ansvarserklæring, som findes på hjemmesiden. Har man ikke digital signatur og er man gift, skal man ikke foretage sig noget. Der kommer elektronisk besked fra sygehuset om fødslen, og indberetningen til folkeregistret sørger præst/kirkekontor for. Er man ikke gift, skal man inden 14 dage, aflevere/indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til præst/kirkekontor. Denne findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk under fødsel/faderskab. DÅB Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere. NAVNGIVNING Barnet kan også få navn ved navngivning. Blanketten hentes på hjemmesiden www. personregistrering.dk og afleveres til præst/ kirkekontor. Ifølge navneloven skal barnet have et navn senest 6 mdr. efter fødslen.

PILGRIMSVANDRING

Søndag 17. marts, kl. 10-12 Den årlige PILGRIMSVANDRING går fra Helene Kilde via et antal ’stationer’ gennem skoven til Tibirke Kirke forud for gudstjenesten i kl. 12. Der vil være et let traktement i Gretely efter gudstjenesten.

ALLE ER VELKOMNE!

VEJBY KIRKES KOR

Vejby Kirkes Kor har stadig plads til flere sangglade mennesker! Der er øveaften torsdage mellem 19.30 og 21.30 i konfirmandhuset i Vejby. Du behøver ikke at have korerfaring eller kunne læse noder, men du skal synge rent! Hvis du er interesseret, så ring til Vibeke på 2126 8162 eller 2122 4608 - eller mød op! Repertoiret er verdslig og kirkelig, klassisk musik VELMØDT TIL og vil spænde fra Palæstrina til Bellman. ALLE SANGGLADE

www.vejbykirke.dk - nu med nyhedsmails!

HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN? For at navneændringen kan udføres skal der betales et gebyr på kr. 470,- (2011). Man kan betale via hjemmesiden www.personregistrering.dk – navneændring – betal med dankort, eller man kan betale på posthus, men aldrig via netbank. Betaler man på posthus skal kvitteringen sendes med navneændringsblanketten til præst/kirkekontor. KONFIRMATION Vejby og Tibirke sogne har konfirmation om foråret i 8. klasse. VIELSE Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor bruden har bopæl. Her udfærdiges en prøvelsesattes. DØDSFALD Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tidspunktet for begravelse eller bisættelse – og samtale.


Kirkebladet Vejby Sogn h Februar - Marts 2013

Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker Marts Dag

Dato

Ingen. Fællesgudstjeneste i Tibirke

Vejby

Tibirke 10.00 Pilgrimsvandring fra Helenekilde 12.00 Gudstjeneste

Præst Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

17.

Maria Bebudelse

Søndag

24.

Palmesøndag

10.30 Musikgudstjeneste KIRKEKKAFFE

Fællesgudstj. Vejby

Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

28.

Skærtorsdag

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Fredag

29.

Langfredag

9.00

10.30

Nia Schulin-Zeuthen

Søndag

31.

Påskadag

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Vejby

Tibirke

Præst

Fællesgudstjeneste i Tibirke 10.30

Fællesgudstjeneste i Tibirke 10.30

Nia Schulin-Zeuthen

April Dag

Dato

Mandag

1.

Torsdag

4.

Søndag

7.

1. s. e. påske

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag Søndag

14. 21

2. s. e. påske 3. s. e. påske

9.00 10.30

10.30 9.00

Finn Edvardsen Mogens Schulin-Zeuthen

Fredag

26.

Bededag

Fællesgudstj. i Tibirke

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

28.

4. s. e. påske

10.00 + 12.00 Konfirmation

Ingen

Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Vejby

Tibirke

Præst

2. påskedag

Gudstjeneste Trongården 14.00

Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Maj Dag

Dato

Søndag

5.

5. s.e. påske

Ingen

10.00 + 12.00 Konfirmation

Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

9.

Kristi Himmelfart

10.30

Fællesgudstj. Vejby

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

12.

6. s. e. påske

10.30

Torsdag

16.

Mogens Schulin-Zeuthen Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

16.

9.00 / KIRKEKAFFE Gudstjeneste Trongården 14.00 FORÅRS- OG MUSIK GUDSTJENESTE 17.00

Søndag

19.

Pinsedag

Mandag

20.

2. pinsedag

Søndag

26.

Trinitatis søndag

Kor og organist medvirker 6.00/ Morgenvandring 9.00 / Gudstjeneste

Nia Schulin-Zeuthen

Fællsegudstj. Tibirke

10.30

Nia Schulin-Zeuthen

9.00 MENIGHEDSMØDE

14.00 Familiegudstjeneste

Mogens Schulin-Zeuthen

Vejby

Tibirke

Præst

Juni Dag

Dato

Søndag

2.

1. s. e.trinitatis

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Onsdag

5.

Grundlovsdag

14.00

Grundlovsfest

Mogens Schulin-Zeuthen


MENIGHEDSMØDE MED BRUNCH 26 . MAJ Gudstjeneste kl. 9.00 med efterfølgende brunch i konfirmandhuset Kom og hør om Menighedsrådets arbejde, få ind-blik i regnskab og budget - og hør om arbejdet fremover. Menighedsrådet vil ved denne lejlighed meget gerne høre din mening om en evt. sammenlægning med Tibirke Menighedsråd. Der er allerede fint samarbejde på mange punkter, - og sammenlægning kan blive os pålagt i disse sparetider. Hvad mener du? VEL MØDT TIL EN SNAK OG EN BID BRØD!

TILMELDING PÅ 4870 6294

senest d. 22. maj - af hensyn til indkøb mv.

TIL KALENDEREN… MARTS

24 Søndag, PALMESØNDAG

Koret under ledelse af organist Vibeke Højlund medvirker i Musikgudstjeneste i Vejby Kirke kl. 10.30. 28 Torsdag SKÆRTORSDAG Den stemningsfulde aftensgudstjeneste i Tibirke Kirke kl. 19.30 29 Fredag LANGFREDAG, kl. 9 og 10.30 Cellist Jess Christow, kendt fra det lokale musikliv medvirker ved gudstjenesterne i både Vejby og Tibirke

MAJ

16 Torsdag

Koret medvirker i en musikalsk forårsgudstjeneste kl. 17

JUNI

5 Onsdag Grundlovsfest på Præstens Mark kl. 14.00.

Taler: kommunikationskonsulent Anissi Thorndal Ghazaleh

MENIGHEDSRÅDETS møder,

SAK 200ÅR

der er offentlige, finder sted efter behov - dog min. 6 om året. Møder meddeles fra prædikestolen, med opslag ved kirken samt halvårligt i dagspressen. Møderne holdes i Konfirmandhuset, Kirkebakken 4. Dagsorden og referat findes i Tårnrummet i Vejby Kirke.

KIRKEBIL bestilles på tlf. I år er det 200 året for Søren Aabye Kierkegaards fødsel. Vejby Menighedsråd markerer dette med flere arrangementer hen over året. Det hele skydes igang af en festforestilling d. 25. april, hvor skuespiller Lai Yde læser op af Forførerens Dagbog med musikalsk ledsagelse af cellisten Ida Nørholm, der spiler Mozart. I efteråret planlægger vi yderligere 2 foredrag/dialog aftener med lokale foredragsholdere, samt evt. en filmaften som afslutning på året. Følg med i Vejby Nyt og på kirkens hjemmeside vejbykirke.dk Også Tibirke Menighedsråd markerer Søren Kierkegaard året, idet tre af de velkendte Gretelyaftener handler om Kierkegaard. Medio april se folder i Tibirke Kirke mm.

KIERKEGAARD FESTFORESTILLING Skuespilleren Lai Yde læser

JOHANNES FORFØRERENS DAGBOG om forførelsen af CORDELIA WAHL - en litterær-musikalsk oplæsningsforestilling

25. april 2013

Johannes Forførerens Dagbog er et af Søren Kierkegaards mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om den dæmoniske Johannes Forførerens forførelse af den unge pige Cordelia Wahl. Den velkendte skuespiller Reumert-prismodtageren LAI YDE læser Kierkegaards tekst ledsaget af cellisten IDA NØRHOLM, der spiller musik af Mozart. Det er filosoffen, mag. art Jens Staubrand, der har redigeret det

omfangsrige værk ned til denne festforestilling. Præsentation: Jens Staubrand. Arr. Vejby og Tibirke sogne i samarbejde med Søren Kierkegaard Kulturproduktion.

Se mere om tid og sted på vejbykirke.dk - og på flyers i Vejby og Tibirke kirker.

4911 0025 senest 2 dage før.

NAVNE & ADRESSER Sognepræst, kbf. Mogens Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: mopa@km.dk Sognepræst Nia Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6222 (undt. mandag). E-mail: nsz@km.dk Vejby kirkegårdskontor Graver Christina Woller-Nielsen Graverassistent Jane Langkjær Bogknoldvej 16, Tlf. 4870 5299 Tirsdag - fredag kl. 9 - 10 Menighedsrådsformand Anne Sofie Bugge Engblommevej 24, 3210 Vejby Tlf. 4870 4115 Næstformand Kirsten Mousten Gl. Skolevej 7, 3210 Vejby Tlf.: 4870 1404


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

LOKAL

Det

Dette kan man læse i kommende årbog for Vejby-Tibirke Selskabet, som blandt indeholder artiklen: ”Portræt af idéog projektmager, formand for Vejby Idrætsforening, Niels Jørgen Larsen”. Den er skrevet af journalist Lone Nørmark. Niels Jørgen er selv journalistuddannet og har arbejdet på Frederiksborg Amts Avis i Sportsredaktionen, på Tipsbladet og netavisen Nordkysten.nu. Da Niels Jørgen uddannede sig på Journalisthøjskolen skulle han i praktik og søgte på Frederiksborg Amts Avis. Imidlertid udbrød der en fem måneders avisstrejke - først blandt typograferne og senere blandt journalisterne. ”Strejken gav imidlertid den samfundsinteresserede praktikant mulighed for at gå på opdagelse i Amtsavisens kælder, der rummede arkiver med aviser tilbage fra 1874. Her fandt han stof til jubilæumsbøgerne ”Vejby Forsamlingshus 1882-1982” og ”Vejby Idrætsforening 100 år” (der kom i 1988). Han fandt også stof til sin første af mange artikler i Vejby/Tibirke Selskabets Årbog: ”Ørby Baun – en nordsjællandsk festplads”. Det var i 1984. Hans lokalhistoriske interesse medførte, at han allerede i 1982 blev medlem af Selskabets bestyrelse. Det var han frem til 1988, og igen i tiåret 1996-2006. Fra 1996 til 2008 var han desuden redaktør af denne årbog.”

historiske ne

Hjør En lokal ildsjæl…

Når man nu sidder her og skal finde ud af, hvad der skal bringes i Det Lokalhistoriske Hjørne, kan det være svært at komme i gang. Men lige i denne tid er der for mig fokus på programmet til Lokalhistorisk Aften og Vejby–Tibirke Selskabets kommende årbog. Der dukker et billede op af en vejbydreng, som er en gennemgående figur. Hvem kan det så være? Hvis jeg samtidig nævner, at Vejby Idrætsforening står for at skulle fejre deres 125 års jubilæum, så er der en del, som kommer i tanker om denne person. Gartnerens yngste søn Niels Jørgen.(

Sidste år blev Niels Jørgen kåret som årets leder i DGI Nordsjælland 2012 og blev således hædret for sit store arbejde. Han har været initiativtager til mange nye tiltag i foreningen. Blandt andet foreningsfitness, som vi er rigtig mange, der nyder godt af.

I 1965 blev Niels Jørgen meldt ind i foreningen for at spille fodbold.

Fremadrettet ved jeg, at der bliver arbej-det på et 30 km motionsløb til sommer med start og slut i Vejby. Ni år og mange fodboldkampe senere blev han ungdomstræner – og i øvrigt også pressemedarbejder i VIF. I 1983 blev det besluttet at lave en ny struktur i foreningen. Meget var forfaldent og utidssvarende. Niels Jørgenovertalte den daværende formand for fodboldforeningen til at blive hovedformand, mod at han selv overtog posten som leder af fodboldafdelingen. Godt 10 år senere – efter at have været næstformand i et par år – blev Niels Jørgen formand for Vejby Idrætsforening.”

I år havde vi valgt at invitere Niels Jørgen til at komme til Lokalhistorisk Aften i februar med et indslag: ”Glimt fra Vejby Idrætsforeninges 125 år”. Foreningen fejrer i øvrigt sit jubilæum 16. og 17. marts, og i anledning af jubilæet skal der også udkomme et jubilæumsskrift. Det synes jeg er en rigtig god ide. I øvrigt er der på Vejbynet.dk lagt en masse billeder ud under VIF. Alt dette fortæller lokalhistorie, som bevares for eftertiden. Sognerepræsentant for Arkiv- og museumsforeningen: Kirsten Jørgensen ebbekis@os.dk

15


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

NORTH COAST CHALLENGE

VIF

Vejby IF og Nordtrim er gået sammen om Nordkystløbet eller North Coast Challenge, der afvikles SØNDAG 30. JUNI med start og mål i Vejby. Ruter på 30 km og halvmaraton. Se ruterne og læs om tilmelding på hjemmesiden nordkystlob.dk.

Regn med sne den 17. marts! Der er stor risiko for sne og frost i Vejby i weekenden 16.-17. marts! Sådan var vejret, da Vejby Idrætsforening blev stiftet den 17. marts 1888. Det gentog sig til 90 års jubilæet i 1978, hvor der var decideret snestorm dagen før, og til 100 års jubilæet i 1988, hvor solen dog også skinnede på vores by, men ikke nok til at smelte al sneen, som var faldet i dagene op til.

VT FITNESS Kondi og styrke via Gym-cross

SØNDAG DEN 17. MARTS BLIVER VEJBY IF ALTSÅ 125 ÅR, men vi snyder lidt og tyvstarter festlighederne allerede om lør-dagen 16. marts. Her bliver der reception i Idrætshuset på Sportsvej kl. 11-14 for inviterede gæster og samarbejdspartnere udefra, samt vore egne medlemmer og andre, der vil hilse på. Lørdag aften er forsamlingshuset lejet til en jubilæumsfest for foreningens ledere, bestyrelser og medlemmer. Vi forventer at have plads til ca. 120 til festen, der byder på buffet, optræden af Cabaret VIFS samt musik fra Karls Banditter. Evt. overskydende billetter á 200 kr. kan købes ved henvendelse til kasserer Flemming Pedersen. Arrangementet i forsamlingshuset er tænkt som en medlemsfest og bliver derfor uden lange taler. Formanden har lovet at fatte sig i korthed, og ingen andre får efter planen ordet!! For de af jer, som ikke har boet i byen så længe, kan vi oplyse at det er Vejby-dilettanterne, der står bag Cabaret VIFS, som kørte til sommerfesterne i 1980’erne. Der bliver nok genhør med gamle numre som afslutningssangen” Vejby eller ej”, men også nyt. Og Karls Banditter er byens gamle husorkester bestående af artitekt Karl Henning Sørensen sammen med Erik, Jesse og Tim.

VT Fitness er klar til at tilbyde gym-cross (crossfit) som holdtræning i skolens gymnastiksal. Der bliver mulighed for at deltage tre gange om ugen. Se nærmere om tider og priser på vtfitness.dk. Her kan du også se, om der stadig er pladser på det ny teenfitness-hold og læse om tilmelding m.v. til Vejby Tisvilde Fitness.

VT FODBOLD Husk det nu er tid til at melde sig til sommerens DBU FODBOLDSKOLE i Vejby. Den afvikles i uge 28, 8.-12. juli. Tilmelding sker via BilletNet, find flere oplysninger på dbu. dk. Vi er også klar med en mikro-fodboldskole. Se nærmere om det på dbu.dk eller på vtfodbold.dk. Her kan du også finde information om træningsstart og -tider udendørs i foråret.

RULLESKØJTEFEST

Åbent hus i hallen d. 17. marts kl. 11-17.

Gymnastikafdelingen holder rulleskøjtefester fra kl. 19.00 til 21.00 i Vejby Hallen: 22. marts, 19. april - og sidste gang i foråret er d. 31. maj

Søndag den 17. marts - den officielle jubilæumsdag - holder vi åbent hus i Vejby-hallen, hvor alle afdelinger får lejlighed til at præsentere, hvad de står for i dag. Det sker i form af hver sin stand i hallen, ligesom der undervejs bliver forskellige idrætsindslag. Hver afdeling står for et lille show, der også kan involvere de fremmødte gæster. Der vil også være café med mulighed for at købe forfriskninger i form af kaffe, vand, øl m.v. I forbindelse med jubilæet skal vi også have indviet en ny fane, der er skænket af Danmarkssamfundet. Du kan læse om Vejby IF, 42. kreds, i det jubilæumsskrift, der følger med denne udgave af Vejby Nyt.

Kom og rul ”der ud af” til fed musik sammen med dine venner. Der kan lejes rulleskøjter. Chips h popcorn h slik h kage h sodavand h frugt

Hvis nogen spekulerer på, hvad man kan give en 125 årig i gave, ja så kan vi fortælle, at vi netop har færdiggjort et nyt køkken, som skal forsynes med det nødvendige grej. Så gavechecks til brug for dette, vil være meget velkommen!

16


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013 Klink gundekilde visitkort:Layout 6

v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers

·

Bank: 4845 4845 248257 E-mail: elinst.leif.n@mail.tele.dk Rågelejevej 46

Tlf. 48 70 61 90

Rågelejevej 46 3210 Vejby 3210 Vejby Tlf. 40 68 68 04 Tlf. 40 68 68 04

Alt i El

klinikgundekilde@gmail.com

Installation Reparation Alarmanlæg Solceller

KONTONR. Dybdegående fysiurgisk massage og triggerpunktbehandling af f.eks. spændingshovedpine, museskader, problemer med nakke, ryg, lænd, iskias m.m.

Dybdegående fysiurgisk massage og ANTAL PRIS BELØB triggerpunktbehandling af f.eks. spændingshovedpine, museskader, problemer med nakke, ryg, lænd, iskias m.m.

TEKST

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

www.lnas.dk

Gribskov Have og Anlæg

G

Støt vore annoncører! De støtter Vejby Nyt

Kvalitet og faglighed Brian Nyberg

HER KUNNE DIN ANNONCE VÆRE!

BuwiGrafisk 48 79 60 10

klinikgundekilde@gmail.com

DATO

Uddannet gartner

Havepleje h Anlæg h Træfældning h Topkapning Beskæring h Hækklip h Beplantning Gravearbejde h Muldvarpebekæmpelse mm.

Forfaldsdato:

Tlf.: 24 20 32 02 www.gribskovhaveoganlaeg.dk

Vi udfører alt indenfor: El - godkendte alarmsystemer - IHC installationer Afrives inden indbetaling

KONTAKT BENT MADSEN Underskrift for info om priser og muligheder:

Ved overførsel fra indbetalers konto Reg.nr/Kontonr./Girokontonr.

TØMRER- KVITTERING OG SNEDKERFIRMAET

BetalingsID:

Leif Nielsen ApS v/ Gert Jensen

Betalingsdato:

85967525

Indbetaler

Beløbsmodtager

Indbetalingsstedets notering

v/ Gert Jensen

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby Finn D. Jørgensen Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

 Helårs- og sommerhuse  Til- og ombygninger TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET  Tagrenovering Døre og vinduer Kan indbetales i banker, sparekasser og posthuse  Forsikringsskader

Drachmann & Kjær Kroner

Øre

INDBETALINGSKORT Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

Fin

Mobil 22 48 52 48

Kvittering

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Kroner

D

85 96 75 25

Leif Nielsen ApS

Kreditor nr

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby

Drachmann & Kjær Indbetalingskort

BM Grafik, 4059 5200 Kortart: 85 96 75 25 info@bm-grafik.dk 71

Beløbsmodtager

G

3210 Vejby

Side

Telefon: 48 70 61 90

Grøndyssevej 11 •GERT 3210JENSEN Vejby v/EL-INSTALLATØR ·

7:29

Telefax: 48 70 61 70 Klinik Gundekilde Klinik Gundekilde CVR-nr.: 21 16 31 04

LEIF NIELSEN A/S aps Grøndyssevej 11

06/04/10

FIK 65 (08-99) 166-991181

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3

D

Øre

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter betalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.

Drachmann & Kjær • Kælderbjerg Park 30 • 3210 Vejby drachmann@mailme.dk Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 91365 Faktura.indd 1

17

Drachmann & Kjær, 23-03-2012 09:32:55 Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Fin

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

Snedkerfirmaet

Sander Hansen ApS

C.E.D.

ADVOKATER

TOVE CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Maskinsnedkeri Døre og vinduer Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Forsikringsskader

JEANNETTE EILERTSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Landagervej 1, 3200 Helsinge Telefon 48 79 66 11 Telefax 48 79 42 16

Grøndyssevej 9 - 3210 Vejby

advo@advohelsinge.dk www.advohelsinge.dk

TELEFON 4876 2101

Kate Jørgensen 48 70 69 32 18


Vejby Nyt Nr. 2 h 2013

Vejby Anlægsgartneri ApS Aske K. Petersen Mobil 24 65 80 03

Haveanlæg

Beskæring og træfældning samt vedligeholdelse udføres. Tilbud gives uden forbindende. Rodfræsning.

Salgårdshøjvej 52 - 3210 Vejby Telefon 48 70 61 36 Søren Stannum TRÆFÆLDNING OG HAVEPLEJE

Kranbiler

Træfældning Beskæring Hæk Vedligeholdelse

Udlejning af containere

Mobil: 40 14 00 33

Alt i betonvarer, fliser og belægningssten

Kloakservice/Slamsuger

Skovarbejder Søren Stannum Stationsvej 13 3210 Vejby

Mobil 22 14 61 35 Vejby Cementstøberi v/Bjørn Olsen

Møngevej 13 • 3210 Vejby • Telefon 48 70 61 35

Blikkenslagermester

Jesper Svendsen Mobil 30 34 73 10

Kvalitet og service giver det bedste resultat!

Arbejde udføres i • Zink • Kobber • Naturskifer • Eternitskifer

GARANTI FOR KVALITET

Brian Jørgensen Salgårdshøjvej 54 3210 Vejby

Værksted Grøndyssevej 3 • 3210 Vejby 19


er

ge 02

UDLEJNING AF FLAG Vejby Strand

Slagter

Bager

Kæmpe vin afdeling Tips & lotto Vejby Borger- og Grundejerforening udlejer flag til alle, som ikke er medlemmer af foreningen, heriblandt til virksomheder, som vil gøre det ekstra festligt ved en mærkedag. Lejepris for en flagstang med flag og fod er kr. 30,- for en dag, følgende dage kr. 15,- pr. dag.

Alle medlemmer af foreningen kan gratis låne flag. Udlejning sker ved henvendelse til:

Åben mandag til søndag 7.00 – 19.00

Vareudbringning: mandag og torsdag Udlejning af grill og fadølsanlæg

Jesper Ewald, 3968 2850

v/købmand Sune Wenzzel

Viggo Eriksen 4870 5483

Vejby Strandvej 7 h 3210 Vejby h tlf.: 48 70 62 60

MITSUBISHI Varmepumper

Varmepumper MITSUBISHI Foreningsblade

Tryk på tøj · Visitkort Plakater · Streamers

lar merhus k Er dit somflytning? til ind ndard

lar merhus k m o s it d r E ing? til indflytng standard

Brevpapir · Postkort

sta moms og Pris inkl. .750,8 1 r. k g monterin

moms o 0,Pris inkl. g kr. 18.75 te n mo rin

Skilte · Klistermærker og meget mere

Kontakt os for yderligere info:

Au

torisert

Kontakt os for yderligere info:

For handler

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 86 mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt

Au

torisert

For handler Nordsjællands Reklametrykkeri Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge Industrivej 17 · 3200 Helsinge · Tlf. 4879 9191 · www.n-r-t.dk www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt

Vejby Nyt Marts 2013  
Vejby Nyt Marts 2013  
Advertisement