Page 1

Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby Nr. 3 h Årgang 22 h Juni - Juli - August 2014

Kastanjetræet på Præstens Mark er fældet - mellem 80 og 100 årringe talt!


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

HER ER PLADS TIL DIN ANNONCE! Med en annonce i Vejby Nyt kommer du ud til ca. 1300 husstande - og du støtter de lokale bestræbelser for at skabe liv og aktivitet. EN ANNONCE I DENNE STØRRELSE KOSTER KUN 360,- PR. INDRYKNING!

Kontakt Bent Madsen på info@bm-grafik.dk / 4059 5200 og hør mere om priser og muligheder!

2


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Leder

VEJBY NYT

udgives af Vejby Lokalråd og udkommer 5 gange om året. Oplag: 1600 eksemplarer

Er Vejby et sort hul - eller en by med udsigt?

Print og annoncer: BM Grafik, 4059 5200, info@bm-grafik.dk Redaktør (ansv.) og layout: Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com, 4870 1404 / 2030 1344

Ser man på kortet over Nordsjælland på VisitNordsjællands hjemmeside, kigger man forgæves efter Vejby! Vejby Strand er der, Rågeleje er der, Tisvilde er der, men Vejby? Nej, vi er ikke med på kortet!

UDDELING

Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn. (Vejby, Holløse, Mønge, Ørby og Unnerup). Får I ikke bladet, kan henvendelse ske til Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com.

At Vejby ikke er med på kortet, kunne let tolkes i retningen af “sort hul” - her er intet af interesse! For os, der bor her i Vejby, føles det måske en lille smule provokerende! For vi har da også noget at byde på - både vinter og sommer!. OK, stranden er ikke liiige uden for LAD OS F døren, skoven heller ikke, museum, caféer, Å VEJBY PÅ biograf, isbarer, Musikfestivaller og kendisKORTET! sammenstimlen, har vi heller ikke her i Vejby - (og dog - da de kendte også skal købe ind, hænder det at vi støder på dem ved kassen i Rema…) -

Det er et stort arbejde at uddele Vejby Nyt. Vi håber på jeres forståelse, hvis Vejby Nyt ikke altid kommer frem. Allan Thoft Jensens fodbolddrenge står i spidsen for uddelingen og de kommer vidt omkring. Tak for det. VEDR.: MØNGE: hent bladet hos Villy Petersen, Møngevej 47 FÅR MAN IKKE BLADET I ØRBY? Hent det hos Leif Jacobsen, Askemosevejen 1, ligesom der sættes et antal i kassen ved opslagstavlen. Ellers kig efter bladet i Rema 1000, Netto, Statoil, Tømmerhandlen, biblioteket (skolen), Frisør New Hair og Spar Købmanden.

LÆS VEJBY NYT PÅ VEJBYNET.DK

Vejby Nyt kan læses på vejbynet.dk i samme weekend som det omdeles. Find det under menupunktet Vejby Nyt.

Men hvad er det så vi synes vi har? Den kan lige vi lade stå lidt! For det er nemlig et godt spørgsmål, som også en af arbejdsgrupperne, nedsat i kølvandet på Visionsdagen, har stillet sig selv. Klart for alle er det jo, at det ikke er de sædvanlige, store turistattraktioner, - nej, vi skal nok ned i skuffen med de lidt mere subtile årsager til at vi skulle ønske Vejby på kortet!

KONTAKT TIL LOKALE FORENINGER MM: Vejby Lokalråd: Erik Malling, 4870 6364 Vejby Borger- & Grundejerforening: Viggo Eriksen, 4870 5483 Kælderbjerg/Saxenkol: Eva Pahus, 4870 7973 Melhøj Park: Citta Flensted, 4070 1954 Vejby Forsamlingshus: Kate Jørgensen, 4870 6932 Vejby Skole: Helle Postholm, 4870 6324 Vejby Idrætsforening: Niels Jørgen Larsen, 4014 7398 Vejby Gadekærslaug: Flemming Pedersen, 4870 6206 Vejby Kulturhus: Timm Nielsen, 2128 4315 Vejby Menighedsråd: Anne Sofie Bugge, 4870 4115 Trongårdsklubben: Ulla Mynster, 4870 8925 Torvedage i Vejby: Pernille Wedderkopp, 4040 6009

Måske har vi også en tendens til at glemme, hvad det er vi har? Eller måske tænker vi, at det vi har ikke er noget særligt - for smart, sådan á la det bysmarte, det er Vejby ikke! Det kan også være at “folk” slet ikke tænker over det spørgsmål - de lever her bare og har det godt! Men det er jo netop også en del af svaret på, hvorfor Vejby skal på kortet! Vi har det godt! Et sjovt tankeeksperiment er også at operere med den tanke at Vejby ligger midt inde i en “FRED OG RO ZONE”. En zone, der også kunne kaldes en “komfortzone”, - der på en komfortabel måde, tillader os at hoppe ud og ind af de mange tilbud de omgivende mere turistede steder tilbyder... vi kan hurtigt “krybe” tilbage til freden og roen, når der er sat lidt musik, is, strand og menneskemylder ind på kontoen! Måske er det noget af det, vi, der bor i Vejby, godt kan li’ - vi kan vælge til og fra!

DEADLINE

Næste nummer udkommer 30. - 31. august DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER

Fredag 8. august 2014 Artikler og andre indlæg – og meget gerne billeder sendes til: vejbynyt@gmail.com

Vi har jo nemlig det hele indenfor rækkevidde! Forsidefoto: Kirsten Mousten

3

med sommerhilsen Kirsten Mousten


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Rema 1000 er Danmarks største discount butik - med et udvalg på min. 3500 varenumre – andre discount kæder har et vareudvalg på mellem 1100 til 1500 varenumre.

Kåret flere gange til Danmarks billigste discount kæde.

Håndkøbsudsalg - Tips og Lotto - Bagerbrød Åbent alle hverdage 8.00 - 21.00 Lørdag, søndag og helligdage 8.00 - 21.00

Rema 1000 h Tisvildevej 4 h 3210 Vejby h Tlf.: 4870 4881

FRISØR

Vi har også Brandtex shop i butikken.

Det er moderne, feminint og klassisk tøj i aldersgruppen 30 plus og dækker størrelser fra 34 - 56.

NEW

Kvindeligt og klædeligt

Vores koncept byder på et bredt, spændende og meget nuanceret sortiment. Bukser, bluser, trøjer, skjorter, kjoler, nederdele, overtøj m.m.

HAIR v/Mia Madsen

Book online på www.newhairvejby.dk

Østergade 6 - 3200 Helsinge Telefon 4879 8787 ilselykke@forum.dk • www.ilselykke.dk

eller ring

4870 5151 Stationsvej 23, 3210 Vejby

4


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014 Dagen blev afsluttet med at samle op og drøfte de ideer, der var kommet til udtryk på skrift og som kommentarer. Det lykkedes at danne 3 grupper, som fik overskrifterne: 1) Identitet, natur og stier 2) Børn, unge og ”sumpen” 3) Nye fælles aktiviteter.

Vejby Lokalråd Formandsberetning Vejby Lokalråds generalforsamling man. d. 28. april 2014 kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus

Lokalrådets rolle i disse gruppers arbejde er ikke styrende, men der vil fra lokalrådets side blive taget initiativ til yderligere opfølgningsmøder. Desværre måtte det første møde, som var planlagt til den 28. oktober aflyses pga. den voldsomme storm ”Allan”. Mødet blev i stedet afholdt den 18. november. Jeg vil ikke i denne beretning komme nærmere ind på arbejdet i grupperne. Det vil der umiddelbart efter generalforsamlingen blive orienteret om fra grupperne selv.

Der var stort fremmøde til årets generalforsamling i Vejby Lokalråd. Næsten 30 borgere var mødt frem til kaffe og kringle i forsamlingshusets lille sal. Werner Tønnesen dirigerede erfarent mødet og Bente Christoffersen sørgede for et fyldigt referat. Vi bringer her formandens beretning samt et sammendrag af referatet. Referatet kan læses i sin helhed på Vejby Lokalråds hjemmeside (www.vejby-loppemarked.dk).

Men det var en meget vellykket visionsdag, som har sat mange ting i gang. Vælgermøde Årets anden store begivenhed var lokalrådets vælgermøde i Vejby Forsamlingshus den 7. november. Den store sal i forsamlingshuset var fyldt til sidste plads. Over 100 personer deltog i et spændende møde med 10 ivrige og engagerede kandidater. Efter jeg havde budt velkommen og præsenteret paneldeltagerne, der ved lodtrækning inden mødet havde fået anvist deres plads i panelet og dermed også den rækkefølge de fik ordet i, blev mødets dagsorden gennemgået. Hver deltager fik 3 minutter til at præsentere sig selv og den politik, de gik ind for. Efter den indledende runde blev der taget fat på spørgsmål fra salen. Lokalrådet havde på forhånd stillet en række spørgsmål, som vi gerne ville have kandidaternes svar på. Det første spørgsmål om boligbyggeri på de to områder i Vejby, som i den nye kommuneplan er udlagt til boligbyggeri, skabte en del debat om huslejens størrelse i de lejeboliger, som mange ønskede opført. Efter en pause på ca. 20 minutter, hvor der var livlig snak og trængsel i baren, blev mødet genoptaget. Et af de andre spørgsmål politikerne havde fået stillet var, om man ville give tilskud til lokalrådenes arbejde. Et tilskud på omkring 5.000 kr., som man tidligere havde fået, men som de sidste to år har været sparet væk. Det blev oplyst, at der i det nye budget for 2014 var afsat 1 million til kommunens landsbyer, så det var nu muligt at søge tilskud. Direkte adspurgt var der ingen af de 10 paneldeltagere, der var imod, at der blev givet tilskud til lokalrådenes arbejde. Mange andre emner blev drøftet. Herunder Julehøjstien, trafikforhold, turisme og erhvervsliv samt forholdene for de ældre i kommunen. Som afslutning på mødet fik hver paneldeltager 2 minutter til en afsluttende bemærkning. Vejby Lokalråd fik ros fra samtlige kandidater, fordi vi havde arrangeret dette vælgermøde og for vores arbejde i det hele taget. Efter mødet kom borgmesteren hen og roste Leif og undertegnede for god mødeledelse.

Formand Erik Mallings beretning: Det er 25. gang vi holder generalforsamling i Vejby Lokalråd. Den stiftende generalforsamling blev holdt i oktober 1989, så til oktober vil vi fejre vores 25 års jubilæum. På vores sidste lokalrådsmøde nedsatte vi en lille arbejdsgruppe, som skal planlægge dette jubilæum. Der vil komme nærmere oplysninger i Vejby Nyt og på www.vejbynet.dk. Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 10 lokalrådsmøder. Der har endvidere været en række andre møder, hvor medlemmer fra lokalrådet har deltaget. 2013 har været et spændende år. Især 2 arrangementer vil blive husket. Her tænker jeg på vores visionsdag den 14. september, hvor vi havde fået direktør Jakob Reddersen til at komme med et oplæg. Derudover hjalp den erfarne projektleder med at synliggøre og drøfte tanker, håb og ideer om Vejby som by at bo, arbejde og have fælles aktiviteter i. Visionsdag Der var mødt ca. 50 engagerede borgere til visionsdagen, som blev afholdt på skolen. Alle her, der var med, husker sikkert at Jakob bad alle deltagerne skrive 3 ting, der er vigtige at bevare og 3 nye initiativer, som bør tages. Hundredevis af små farvede post-it sedler fyldte snart godt på væggene i fællesrummet. Efter frokosten deltog alle i et større sorteringsarbejde, der efterfølgende gjorde, at der blev nogenlunde overblik over de foreslåede bevaringsværdige aktiviteter og ideerne til nye og nyskabende aktiviteter. Lidt før frokost dukkede borgmester Jan Ferdinansen op. Borgmesteren nåede lige at besvare nogle spørgsmål og fortælle lidt om det budget, byrådet netop var ved at behandle. I dette budget ville man afsætte nogle puljer, som lokalsamfundene kunne få glæde af. En meget stor del af de små sedler gav udtryk for at alle de aktiviteter, som allerede fandtes i byen burde bevares, og om muligt gøres endnu bedre. I kategorien ”nye initiativer”, var der mange ideer og ønsker om nye faciliteter og aktiviteter for børn og unge. Men også mange ideer til forbedring og fornyelse af stier og trafikforhold, samt til nye fælles aktiviteter incl. idræt. Der var også ønske om, at Vejby som by blev markedsført og brandet bedre.

Nyt Byråd - hvad så? Nu er det nye byråd så gået i gang med arbejdet. Men hvordan går det med valgløfterne? Foreløbig har Plan- og Miljøudvalget afslået at give lokalrådene tilskud til deres arbejde fra landsbypuljen på 1 million. Umiddelbart før valget havde Lokalforeningsrådet ellers på et møde aftalt med Børge Sørensen, den daværende fmd. for Plan- og Miljøudvalget, at man ville tage 100.000 kr. fra landsbypuljen til drift af lokalråd, bylaug og borgerforeninger. Desværre blev Børge ikke genvalgt, og de andre

5


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

WWW.VTFITNESS.DK NY SPÆNDENDE SMYKKEBUTIK I HELSINGE STORT UDVALG AF SMYKKER OG URE h LEGEPLADS TIL DE MINDSTE h LOUNGE TIL HERRERNE n Vi reparerer alle slags ure - store og små n Vi skifter batteri mens du venter n Vi reparerer alle former for smykker n Vi omtrækker perlekæder n Vi graverer i pokaler- guld, sølv, stål & glas VI TAGER GERNE IMOD EN UDFORDRING!

FÅ EN GOD AFTALE MED DIN KROP

KOM IND OG BESØG OS

Gå til forenings-fitness i Vejby. Åbent alle ugens dage kl. 05-23

VP-Arkaden 22 h 3200 Helsinge h 2521 1206 helenemuffsmykker@gmail.com

Vejby Tisvilde Fitness, Sportsvej 4, 3210 Vejby

HER ER PLADS TIL DIN ANNONCE!

Lille slagterbutik på landet Eget pølsemageri Krogmodnede bøffer

Med en annonce i Vejby Nyt kommer du ud til ca. 1300 husstande - og du støtter de lokale bestræbelser for at skabe liv og aktivitet.

Åbningstider

Torsdag 11 - 17:30 Fredag 11 - 17:30 Lørdag 9 - 14

EN ANNONCE I DENNE STØRRELSE KOSTER KUN 560,- PR. INDRYKNING!

Kødsnedkeren Din lokale Slagter

Farvergårdsvej 14 Ørby, 3210 Vejby 48718785 butik@koedsnedkeren.dk

Kontakt Bent Madsen på info@bm-grafik.dk / 4059 5200 og hør mere om priser og muligheder!

www.koedsnedkeren.dk

6


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Sammendrag af referat fra Vejby Lokalråds Generalforsamling man. d. 28. april 2014 kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus

har tilsyneladende glemt, hvad de lovede. Det er den slags, der er medvirkende årsag til, at man ikke har tillid til politikere. Kommuneplan - stier og radiomast! Jeg vil lige kort nævne nogle af de andre ting, vi har beskæftiget os med. Vi har haft kommuneplanen til udtalelse. Her var vi især glade for, at man nu udlægger 2 områder i Vejby til kommende boligbyggeri. Vi har også udtalt os positivt om udbygningen af Rema 1000, som netop nu er i gang. Jeg skal ikke bruge meget tid på Julehøjstien. Men det gamle Plan- og Miljøudvalg var på besigtigelse og mente nok, at man kunne finde en løsning på problemet. Man mente, at stien kunne placeres på den anden side af den ulovlige jordvold. Det skulle der forhandles med Lokalbanen om, men indtil videre er der intet sket i sagen. Et andet problem lokalrådet var involveret i var radiokommunikationsmasten, som lokalbanen ville placere ved Vejby Station. Det lykkede dog efter godt og grundigt arbejde fra en række borgere og med støtte fra menighedsrådet og lokalrådet at få flyttet masten, så det blev aftalt, at den skulle placeres ved fjernvarmeværket, hvor den ikke generede udsynet fra Vejby Kirke og heller ikke blev placeret tæt på boligerne ved stationen. Så engang imellem er der noget, der lykkes.

Der var følgende spørgsmål til beretningen: Leif Nielsen spurgte om lokalrådet vil søge kommunen om midler fra Landsbypuljen på 1 mio. kr. Erik forklarer, at pengene kun kan søges til nye tiltag og ikke til driften af lokalrådene. Citta kommenterer, at byrådet har mere brug for os, end vi har for dem. Et eksempel var det afholdte vælgermøde. Efter gennemgang af lokalrådets regnskab, drøftes mulighed for igen at få driftstilskud fra kommunen. Lokalrådet fik under Helsinge Kommune årligt 5.000 kr. til drift samt 2.000 kr. til juleudsmykning. Siden kommunesammenlægningen, har der ikke været tilskud, men Erik og Leif skal til møde med Lokalforeningsrådet og et par kommunalpolitikere, hvor emnet tages op. Erik Malling nævnte, at fokuspunkterne for lokalrådets arbejde i 2014 bliver bestemt af det nykonstituerede lokalråd og offentliggøres senere. Der kommer dog under alle omstændigheder et nyt punkt til, nemlig arrangement i forbindelse med lokalrådets 25 års jubilæum i efteråret. Det blev understreget, at nye ideer og forslag til lokalrådets arbejde altid er velkomne. Af de 4 valgte medlemmer i lokalrådet var Lis Hansen og Leif Jakobsen på valg og begge blev genvalgt. Ligeledes blevMie Bauditz genvalgt som suppleant. Anne Grell blev valgt som ny suppleant for Bent Madsen, der nu er repræsentant for forsamlingshuset. Det samlede lokalråd kan ses på hjemmesiden. Under eventuelt oplyste skolebibliotekar Nanna Juel-Jacobsen oplyser, at der aktuelt er et politisk ønske om, at kulturarrangementer under folkebibliotekerne i højere grad udbredes til de lokale filialer. Efterfølgende blev spurgt til åbningstider, som Nanna sagde stort set følger skolens åbningstider. Se i øvrigt Vejby Nyt. Bo Frederiksen spurgte til nyt vedrørende Vejby Stationsbygning. Sara Grabow kunne oplyse, at formanden for ”Vejby Kultur - hus” Timm Nielsen har refereret fra sit møde med borgmester Kim Valentin, at han ikke ønsker at gå ind i arbejdet for bevarelsen af stationen. Sara Grabow fortalte, at hun gerne vil arbejde for at få nogle musikarrangementer til Vejby og der blev efterfølgende drøftet forskellige ideer, som hun fortalte, at hun gerne ville gå videre med, meget gerne i samarbejde med andre interesserede.

Torvedagene og loppemarked - begge en succes Nu vi er ved de positive historier, så vil jeg lige nævne Torvedagene i Vejby, som er en succes. Det samme gælder vores loppemarked, som fortsætter nu på 10. år med god tilslutning. Jeg kan oplyse, at indtægten i 2013 blev på 3.050 kr.. Jeg håber, at mange igen i år vil besøge torvedagene og loppemarkedet. Jeg vil ikke gå yderligere i detaljer vedr. lokalrådets arbejde, men henvise til vores mødereferater, som kan læses på vejbynet. Endvidere er der i hvert nummer af bladet Vejby Nyt en orientering fra lokalrådet. Jeg vil gerne takke for den opbakning lokalrådet har fået. Det var meget glædeligt at se så mange til visionsdagen og vælgermødet. En særlig tak skal lyde til alle de aktive personer, som er gået ind i de arbejdsgrupper, der blev nedsat efter visionsdagen. Det bliver spændende at høre, hvor langt de er kommet, når de lige efter generalforsamlingen vil fortælle om deres arbejde. Ligeledes bliver det interessant at høre mere om projekt ”Sankt Helene Børneby”, som lokalrådet støtter. Endelig vil jeg sige tak til lokalrådets medlemmer for et godt samarbejde. Jeg håber, at den støtte og interesse for de aktiviteter vi igangsætter, og som vi har følt i 2013, vil fortsætte. Når man lægger et stort stykke arbejde i at opfylde lokalrådets formål, som jo er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet, så er det rart at mærke, at man får opbakning og støtte til dette arbejde. Erik Malling, 28. april 2014

Det fulde referat kan findes på www.vejby-loppemarked.dk

ER DU INTERESSERET I LOKALHISTORIE?

Støt vore annoncører!

Så tjek en ny facebookgruppe, med det lidt kringlede navn: Helsinge fra før i tiden (Gribskov Kommune). Mange fine billeder og info!

De støtter Vejby Nyt

7


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Loppemarked i Vejby

I ÅR ER DET 25 ÅR SIDEN VEJBY LOKALRÅD BLEV ETABLERET.

25ÅR Vejby Lokalråd holder loppemarked på skolen i Vejby - i skolegården følgende søndage fra kl. 10 - 13

Det skal selvfølgelig fejres men først til efteråret, for det var nemlig d. 24. oktober 1989, det stiftende møde blev holdt! I næste nummer af Vejby Nyt løfter vi sløret for, hvordan det skal fejres, - DET BLIVER LØRDAG D. 25. OKTOBER!

Vejby Lokalråd 1. – 8. – 15. – 22. – 29. juni samt 17. –holder 24. – 31. august 2014

oppemarked Loppemarked i i LOPPEMARKED Vejby Vejby på skolen i Vejby Stadepladser á 50 kr. (børn gratis) kan bestilles søndag d. 18. maj 2014 kl. 10 – 11 i blok F på skolen i Vejby

Sommer hilsen Vejby Lokalråd

Yderligere oplysninger kan ses på:

www.vejby-loppemarked.dk

- i skolegården følgende søndage fra kl. 10 - 13

Kig indenfor på den nye bærgård

Lokalråd Vejby 1. -Vejby 8. - 15. - 22.Lokalråd - 29. juni holder loppemarked holder loppemarked på skolen i skolen Vejby i Vejby samt 17. - 24. - 31.påaugust - i skolegården - i skolegården følgendefølgende søndagesøndage fra kl. 10 fra- 13 kl. 10 - 13

Velmødt til alle!

1. – 8. – 15. 1. ––8. 22. – 15. – 29. – 22. juni– 29. juni samt 17. samt – 24. 17. – 31. – 24. august – 31. 2014 august 2014

Har du ikke nået at reservere

Stadepladser Stadepladser á 50 kr. (børn á 50 kr. gratis) (børn gratis) stadeplads, så kom bare kan bestilles kan søndag bestillesd.søndag 18. majd.2014 18. maj 2014 vi finder en plads! kl. 10 – 11 kl.i 10 blok– F 11påi blok skolen F på i Vejby skolen i Vejby

Gundekildegård Rågelejevej 46 3210 Vejby

Køb friskplukkede jordbær og bærprodukter i gårdbutikken. Nyd smagen og sommeren inde i gården eller udsigten over vores nyplantede jordbærmark. Du kan nyde is, smoothies, bærnektar m.v. alt sammen lavet med masser af bær, engagement og omtanke. Gårdbutik og gårdcafé åben: Alle dag i ugen kl. 13.00 - 19.00 frem til 31. august. Vi håber, at du vil kigge indenfor.

Yderligere oplysninger Yderligerekan oplysninger ses på: kan ses Lisbeth på: og Torben Bo

rokkedysse@gmail.com

www.vejby-loppemarked.dk www.vejby-loppemarked.dk 8


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

VISIONER FOR VEJBY

OP FØLG NING

På Vejby Lokalråds generalforsamling var der nyt fra arbejdsgrupperne nedsat på Visionsdagen i 2013.

Projekt Sumpen Fase 2

Visioner for VEJBY AKTIVITETS-CENTRUM

Vejby IF har sammen med Sankt Helene Skole og med indspark fra én af de nye grupper opstået på visionsdagen (Børn, unge og “Sumpen”), søgt Gribskov kommunes investeringspulje om tilskud til det vi kalder fase 2 af projekt “Sumpen”. Fase 1 var etableringen af den meget anvendte multibane, der blev placeret på Vejby IFs anlæg, da der var tvivl om jordbundsforholdene på den gamle bålplads lige ved siden af.

Her er det tanken at “fase 2” skal placeres. Planen er at etablere et lege- og træningsområde for børn, unge og voksne med bevægelseslegeplads, udendørs cross-gym, fitness og parkour-redskaber samt meget gerne også en beach-volley bane. Samt andre muligheder som udendørs bordtennis, små såkaldte fodbold-panna-baner og opholdssteder med bænkeborde og evt. en lille bål-plads. Det skal være et samlingssted for hele byen og gerne også kunne tiltrække turister. Faciliteterne kan anvendes af alle, fritidsbrugere, i skoletiden og i idrætssammenhæng i VIFs aktivitetstilbud. Vi ser gerne at der samtidig etableres en sti fra børnehaven i sammenhæng med at der sikres adgang til Kongehøjen og at der på sigt kan blive et sammenhængende stisystem til brug for gående, løbere og stavgængere i og omkring Vejby. Gribskov kommune tager i løbet af juni stilling til ansøgningen, som er på 350.000 kr. Andre steder i kommunen er det bevilget væsentligt større beløb til noget tilsvarende.

KONGEHØJEN Leif Nielsen, Kirsten og Ebbe Jørgensen

jorden, der hvor de lå. Fremover kan en gruppe frivillige evt. holde ”Kongehøjen”.

er en del af STI/NATUR/BRANDINGGRUPPEN. Kirsten fremlægger gruppens arbejde. Gruppen er meget interesseret i Vejbys fortid, og har derfor fokuseret på ”Kongehøjen”. ”Kongehøjen” er groet helt til, hvorimod den anden høj i byen ”Melhøj” bliver ryddet. De har haft kontakt til Liv Appel, der er arkæolog, og Søren Frandsen fra Gilleleje Museum, der anbefalede at de kontaktede Christian Lundberg og Hans Lassen. Christian har været med på tur til ”Kongehøjen”. Chr. anbefalede at man først tog kontakt til ejeren, der skulle godkende, at højen blev ryddet, og der blev lavet stier op til højen. Gruppen har kontaktet ejeren, der har godkendt rydningen. Når rapsen er høstet, vil kommunens folk komme og rydde højen. Det var ønskeligt med en sti fra ”Melhøj” til ”Kongehøjen”; men den vil koste ca. 250.000 kr., så i første omgang bliver det en trampesti fra hallen og op til ”Kongehøjen”. (Se også projekt “SUMPEN”, hvor stiplaner indgår). Kirsten fortæller, at der også tidligere har været to andre høje i byen henholdsvis på ”Bogknolden” og ”Kælderbjerg”; men de blev nedlagt allerede i ca. 1880, fordi bønderne ville dyrke

9


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

VISIONER FOR VEJBY

OP FØLG NING

På Vejby Lokalråds generalforsamling var der nyt fra arbejdsgrupperne nedsat på Visionsdagen i 2013.

BRANDING OG SYNLIGGØRELSE

Sti/Natur/Branding-gruppen har arbejdet med to hovedemner. Anne Grell fortæller, at de ”yngre” i gruppen, Kirsten Mousten, Juan Jensen og Pierre Nielsen og Anne Grell, har arbejdet med forskellige muligheder for ”branding” af Vejby, medens ”de ældre”, Kirsten og Ebbe Jørgensen og Leif Nielsen konkret har arVejby - en by med udsigt bejdet med at få forskønnet og synliggjort Kongehøjen. 10 km Anne oplyser, at der allerede har været et tiltag, da Jais Knudsen har stået for affaldsindsamlingen i byen, som han vil arbejde for 7 km skal fortsætte og gerne udvides. Anne fortæller om gruppens arbejde med branding, medens 4 km Kirsten skriver på en flip-over og inddeler de forskellige emner. 2,5 km Herefter nævnes følgende punkter: ”Vejby - en by med udsigt”. F.eks. til ”Kongernes Nordsjælland”.- Et rart sted at bo fordi vi Vejby Tisvilde Strand har: En god skole med overbygning, et sundhedscenter, daginUdsigten stitutioner, en meget aktiv idrætsforening. Vigtigt at synliggøre alle vores ressourcer og føle glæde og stolthed ved at bo her. Vi er tæt på Heatherhill, Kødsnedkeren, Ørby Baun m.m.. Der er kort over Nordsjælland i brochuren ”Visit Nordsjælland”, her er Rågeleje og Tisvilde med på kortet, men Vejby er der ikke, så det vil man konkret arbejde påat ændre. Kirsten har lavet forslag til en fin lille plakat med et kort over Vejby i midten, og små billVejby - en by med udsigt Arrangementer i denne uge eder af de ting der er værd at se i byen og i vores nærhed rundt DATO HVAD HVOR TID om kortet. Nederst på plakaten er der plads til en lille kalender Lørdag d. x. juli Torvedag i Vejby Præstens Mark 10 - 13 med de aktuelle ting der sker i byen. Nogle af de konkrete lettere Søndag d. x. juli Loppemarked Skolen i Vejby/ Skolegården 10 - 13 Og så videre tiltag er f.eks. at plante blomsterløg ved byskiltene. Derudover vil man søge om midler til lokale informationsskærme, f.eks. ved Rema 1000, samt forsøge at indlede et samarbejde med Tisvilde Her kan der stå plakatsponsorer om fælles branding af området. Måske kunne alt dette også gøre husene i Vejby lettere at sælge. Udfordringen for alle i gruppen er tid, da projektet er tidskrævende, og de efterlyser penge til det. Der kommer meget mere fra denne gruppe i næste Vejby Nyt mm. https://lh6.googleusercontent.com/-kPVcPkjYLsw/UyRcjHzpIzI/AAAAAAABRMc/jiyU0YOhEp0/s800/DSC_9048.JPG

Vejby ligger midt i det hele! Herfra går vejen nemt ud til alt det du kender og elsker i Nordsjælland - og her i Vejby kan du oplve de helt nære ting - en flot gammel kirke, torvedage med lokale varer, loppemarked og nå ja - fred og ro for sjæl og krop!

Gilleleje

Udsholt Strand

SMIDSTRUP FARMEN

PARAGLIDING

Vejby Strand HEATHER HILL

Blistrup

CAMPINGPLADS

CAMPINGPLADS

Tisvildeleje

KØDSNEDKEREN ØRBY BAUN

VINGÅRD

TIBIRKE BAKKER

Tibirke

Helsinge

Liseleje

Græsted

Mårum

Ramløse

Kagerup

ØRNE

Melby

Annisse

Frederiksværk

10

VALBY HEGN

ØRBY GÅRDBUTIK

OLDTIDSVEJEN

RIDNING

En lille bid af planchen…

Søborg

GRÆSTED VETERANTRÆF


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

PROJEKT SANKT HELENE BØRNEBY

unge kunne komme til foredrag i Forsamlingshuset, hvor en kunstner de kendte fortalte om sit liv.- Leif siger, at der sker ikke ret meget på området med børnebyer i kommunens regi i øjeblikket, og han mener i øvrigt, at projektet bør hedde noget andet for de unges skyld, for hvilken teenager vil deltage i noget der hedder børneby.

Gitte Nikolajsen orienterer om projektet. (Gitte kommer lige fra et skolebestyrelsesmøde). Det projekt der kører i Sct. Helenes skole område har ikke noget med kommunens projekt Børnebyer at gøre. På Sankt Helene skolens område, satser man meget på, at overgangen fra børnehave til skole skal gå godt, så børnene fra børnehaverne er på besøg i skolerne inden deres skolestart. Det skal være et aktivt lokalt kraftcenter omkring børnene, alle skal inddrages. Der er to frivillige forældre, der har startet et projekt med idræt for børn i FO’en og VIF, hvor der er bevilliget økonomiske midler udefra. De unge kunne også hjælpe ældre med deres smartphone og Ipad m.m..Der er ingen facitliste for projektet; men Tisvilde og Vejby er længere fremme med deres projekt end andre steder i kommunen. Håbet er også, at det vil rygtes udover kommunegrænsen, at her gør man noget for børnene, så det vil tiltrække børnefamilier til området.

Referent fra gruppernes oplæg var Bente Christoffersen. Billedet her er taget i januar, da Sankt Helene børneby havde inviteret både foreninger, institutioner og ildsjæle til Nytårskur for at diskutere Børneby.

Ønsket er at inddrage de unge i projektet: Hvad skal børnebyer indeholde: f.eks. praktikpladser i erhvervslivet, bålpladser m.m., kunstnere i børnehøjde / ungehøjde og byudvikling. Tiltag sammen med alt det andet, der foregår i Vejby. Kommentarer og spørgsmål til Gitte: Eva Pahus har været i Holland, hvor børn i 6 klasse skulle med i et 20 timers projekt med frivilligt arbejde, så de var klar over, at det er de frivillige, der udfører meget af arbejdet. Sara Grabow foreslår, at de

STIERNE OMKRING VEJBY – SAMLING OMKRING FÆLLES INDSATS På visionsdagen i september 2013 var der mange ønsker og ideer til at ny- og genetablere stinettet i og omkring Vejby.

Nu inviterer lokalrådet interesserede borgere, institutioner og foreninger til at lave en lokal stiplan for Vejby.

Bevaring og genetablering af nogle af de historiske stier har i flere år været en mærkesag for lokalrådet, som stadig kæmper ihærdigt med jura og politiske udvalg for at få genetableret Julehøjstien. Men stier er også andre ting. På visionsdagen nævntes for eksempel: gode motionsstier, sikre cykelstier til skole, idrætshus og station, oplyste stier, rekreative trampestier for eksempel til Kongehøjen, stier med bro over åer for lettere adgang fra sommerhusområder til Vejby.

KAN VI SAMLE EN STIGRUPPE?

Lokalrådet ønsker derfor at samle en lokal gruppe, der kan skabe og formidle et samlet overblik over ideer og muligheder og lave en slags stiplan for Vejby. En sådan plan vil hjælpe, når der skal ansøges om faglig og økonomisk hjælp til at få gennemført gen-opretning og nyskabelse af vores lokale stinet.

Stier er på dagsordnen i Gribskov Kommune

Stier i Gribskov kommune er på dagsordenen på det årlige DIALOGMØDE mellem politikere, embedsmænd og lokalråd i Gribskov kommune den 18. SEPTEMBER I ÅR. ”Det vil være fantastisk at komme velforberedt og kunne præsentere nogle gode ideer fra Vejby dér”, siger formanden for lokalrådet, Erik Malling. ”Det er vores erfaring, at det er et godt sted at få både politikere og embedsmænd til at lytte.” Derfor skal det første møde i en lokal stigruppe Vejby helst afholdes inden september. Stier binder boliger, institutioner og attraktioner sammen i en alternativ infrastruktur, hvor man helt eller delvis undgår motoriseret trafik. Et godt stisystem gavner trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister, og reducerer den lokale biltrafik. Stier i landskabet skaber gode natur- og rekreative oplevelsesmuligheder til glæde for både fastboende, ”landliggere” og turister.

Er du interesseret? Så send en e-mail til: vejbylokalraad@gmail.com, - eller ring til Erik Malling, 4870 6364 eller Leif Jacobsen, 4870 6127

11


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Lidt af hvert

Kræftens bekæmpelse Landsindsamling Søndag den 6. april havde vi landsindsamling. Vanen tro, mødtes vi i konfirmandhuset til morgenkaffe og rutefordeling. I år var der 24 indsamlere, men derudover var der en del børn med. Det er dejligt, for på et eller andet tidspunkt skal der jo nye til. Jeg havde advaret om, at vi ikke kunne blive ved med at sætte indsamlingsrekord, på et eller andet tidspunkt ville det vende. Det blev dog ikke i år, for med et resultat på 24.916,kr. slog vi endnu engang vores egen rekord. FLOT! Igen i år havde idrætsforeningen sponseret morgenmad, og REMA 1000 stillede op med frugt og drikke til indsamlerne. Tak for den store støtte. Det er dejligt, at mærke den velvilje jeg møder. Også en varm tak til præsterne/menighedsrådet for lån af konfirmandhuset. Det er et rigtig godt sted som base for indsamlerne. Endnu engang tak til alle der bakker op om dette arrangement, specielt til indsamlerne, for uden dem gik det jo ikke. Viggo Eriksen.

VEJBY CYKLISTERNE

Er du cyklist med lyst til at komme rundt på de små veje og stier i Vejby og omegn, SÅ KOM OG VÆR MED! Vi er 10-15 stk, der cykler hver tirsdag fra Vejby Hallen kl. 18.30. Alle kan være med, vi afpasser fart og bakker med pauser, nyder naturen og alle kommer samlet hjem. Vi starter første tirsdag i maj. VELKOMMEN MED! Mere i nformation: Jørn Jensen Tlf. : 29706642 Mail: jj47@live.dk

Lars Larsen - billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv.

I sidste nummer af Vejby Nyt fik jeg sat et forkert navn under dette billede. Fotoet er selvfølgelig af Lars Larsen, husmandssønnen, rigsdagsmanden, initiativtager til Vejby Forsamlingshus og medstifter af Vejby Ny Skytteforening fra Ellemosehus på Vejby Mark (nuværende Farvergårdsvej), der i sine erindringer fra 1920 fortæller om Lærer Jensen fra Vejby Skole. Beklager fejlen.

”Stafet for Livet - Gribskov” 14. - 15. juni - Ramløse fra kl. 14.00 14. og 15. juni er der for femte gang ”Stafet for Livet-Gribskov” til gavn for Kræftens Bekæmpelse. Der er igen lagt op til en god og minderig oplevelse for deltagere og tilskuere i alle aldre. Ramløse Hallen og de nærmeste omgivelser lægger areal til en mængde aktiviteter for hele familien, venner, naboer, arbejdskolleger og mange flere. Arrangørerne kunne med stolthed fremsende et overskud på 369.000 kr. i 2013 til Kræftens Bekæmpelse, der bruge midlerne til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Mere end 1000 deltagere, hjælpere og sponsorer gjorde denne oplevelse til et minde. Kom og hjælp ”Stafet for Livet – Gribskov”.

Vejby Borger- og Grundejerforening informerer

HOLDSTAFET h FIGHTERNE h TÆND ER LYS AKTIVITETER FOR BØRN h UNDERHOLDNING FOR ALLE VEDBÆK GARDEN h KLOVNEN BIBO MORGENGYMNASTIK h OG MEGET MERE

§ 23

Det er ikke tilladt at forstyrre havefreden, ved brug af larmende haveredskaber, såsom: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet maskineri, der frembringer generende støj:

Tjek programmet på www.stafetforlivet.dk/stafet/gribskov og facebook ”Stafet For Livet Gribskov”

Der må således “larmes” på følgende tidspunkter:

Lørdage mellem kl. 9.00 - 16.00 Søn- og helligdage mellem kl. 10 - 13.00

UNDERHOLDNING OG AKTIVITETER fra lørdag d. 14. juni kl. 14 - søndag d. 15. kl. 10.00.

12


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

TORVEDAGE I VEJBY

Lokalbanens entreprenør arbejder på det 40 kvadratmeter store fundament.

g

sn ack s

kl. 10 - 13 PræsTens mark

sommerlørdage

la me ar

m

r

ka

ffe

 fairtrade 

æg

Flere placeringer af masten I området omkring Vejby Station har været diskuteret, men efter forhandlinger med Lokalbanen har Vejby-Tisvilde Fjernvarme indvilget i at lade Lokalbanen opføre antennemasten på fjernvarmeværkets grund på Møngevej 9. Masten bliver placeret i umiddelbar nærhed af fjernvarmeværkets skorsten og tanke, som i forvejen er de blandt de højeste bygninger i Vejby.

m st e

TorVedage Vejby

 fisk  is

de 

ns t

b lo

Arbejdet med at etablere Lokalbanens omdiskuterede 33 meters antennemast til radiokommunikation er nu sat igang.

Lørdage fra 10-13 21. juni • 28. juni • 5. juli • 12. juli 19. juli • 26. juli • 2. august 9. august • 16. august

“Bestyrelsen i Vejby-Tisvilde Fjernvarme er tilfredse med udfaldet af forhandlingerne, og vi er glade for at kunne tilbyde at placere masten et sted, hvor den skæmmer mindst muligt”, fortæller Bestyrelsesformand Karl Terpager Andersen. Lokalbanens entreprenør er ved at støbe fundament til masten i de kommende uger og efter planen vil masten være klar til at blive taget i brug omkring 1. Juni. Det er planlagt at masten skal samles og rejses den 19. Maj. Vejby-Tisvilde Fjernvarmes bestyrelse

HVER GANG ET VEKSLENDE UDVALG AF: GRØNTSAGER h LANDÆG h SÆBE SAFT h BLOMSTER h SMYKKER KERAMIK h HONNING h SYLTETØJ

BIBLIOTEKSSERVICE I VEJBY

BRØD&BAGVÆRK h MARMELADE h

Bibliotekstilbuddet gives fra skolernes Pædagogiske Læringscentre og er for alle borgere i lokalområderne • • • •

ku

e gg hy

Lokalbanens antennemast står snart klar

røntsager 

e ve n ts

vin

KAFFE&KAGE

udlån/aflevering af biblioteksbøger fra alle biblioteker reservering af bøger fra andre biblioteker afhentning af reserverede bøger aviser / tidskrifter mv. til fri afbenyttelse

– OG HJEMMELAVET HYGGE!

Lokalt produceret o lokalt solgt!

ÅBNINGSTIDER: Aflevering: Alle skoledage kl. 8-15 Udlån og ekspedition: Se skolens hjemmeside. Der kan forekomme ændring i åbningstid ved akutte opgaver, feature-uger og andre skolearrangementer Aflevering uden for åbningstiden: Der er opsat bogindkast ved blok F. Bogindkastene er lukket i skolernes ferier Telefonisk betjening på bibliotekernes fælles tlf.: 7249 6006, mandag-fredag kl. 9-16 Faste lukkedage: skolernes ferier

Præstens Mark h Kirkebakken 4 h 3210 Vejby VEL MØDT!

Sankt Helene skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby

13


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014 om. En anden ting er ønsket om et kulturelt samlingssted, som kan bidrage til at give bydelen et løft og bidrage til en styrkelse af den lokale identitet. Efter kommunesammenlægningen og en stigende globalisering, er det vigtigt at vi som borgere får en solid forankring i det lokale. Netop danner udgangspunkt for foreningens virke.

VEJBY KULTURHUS Spøgelsesbygningen på stationspladsen

Det er i år 17 år siden stationsbygningen ophørte med at være en levende del af Lokalbanen. Senere ønskede Lokalbanen at afhænde bygningen og de tiloversblevne arealer for at fremskaffe et provenu til forbedring og forskønnelse af trafikforholdene omkring stationen. Dermed opstod ideen om at gøre stationsbygningen til et kulturhus, der var bred tilslutning til. Også fra de 3 investorer der i sin tid købte bygningen og arealerne af Lokalbanen. For at forankre denne ide, gik en bred kreds ind i arbejdet med at udforme en lokalplan, indenfor hvilken, et kulturhus kunne etableres.

Hvad skal der ske med den historiske stationsbygning? Det korte svar er er, vi ved det ikke. Ejeren, Bjørn Olsen, har i 2013 givet sin søn og hans makker i elinstallationsfirmaet Leif Nielsen A/S fuldmagt til at søge bygningen ombygget til i alt 5 boliger. En byggeansøgning herom er indleveret til kommunen. Det er imidlertid fortsat uafklaret om hvorvidt dette formål (boliger) kan realiseres indenfor rammerne af den gældende lokalplan. I Vejby Kulturhus er vi af den opfattelse, at der efter lokalplanen kun kan opføres boliger i området vest for stationsbygningen og ikke i selve stationsbygningen. Hvad der imidlertid står fast er, at stationsbygningen under ingen omstændigheder ikke må ændres i sin ydre fremtrædelse, idet bygningen er erklæret bevaringsværdigt. Behandlingen af byggeansøgningen er imidlertid gået i stå, efter at kommunen har rejst nogle spørgsmål til bygherren, som efter adskillige måneder endnu ikke er forsøgt besvaret. Status er derfor, at hverken kommunen eller lokalbefolkningen har noget viden om hvorvidt byggeansøgningen er fremsendt på skrømt, med sigte på et andet formål eller hvad hensigten er. Det betyder, at den historiske bygning fra 1923 fortsat henstår som en spøgelsesbygning og med graffitimalede mure.

Den diskussion der er opstået handler ikke om hvorvidt stationsbygningen kan anvendes til offentligt kulturelt formål, men om lokalplanen muliggør bygningens anvendelse til fx boligformål. Hvis man skal forsøge at fortolke lokalplanens tilblivelse og intentioner, som de er kommet til udtryk i planens juridiske udformning, er der ingen tvivl. For det første skulle bygningen erklæres bevaringsværdig, for det andet skulle bygningen anvendes til et alment kulturelt formål. Endelig skulle lokalplanen bidrage til at skabe liv i området. Boligformålet blev tilgodeset ved adgangen til at bygge på de øvrige arealer, med respekt for de fastsatte byggelinjer og de fredningsbestemmelser som blev fastsat af Lokalbanen ved afhændelsen. Der skal ikke herske tvivl om at vi i foreningen Vejby Kulturhus respekterer den private ejendomsret. Men hvis bygningen efter lokalplanen ikke kan anvendes til andet end et alment kulturelt formål, så bør ejeren tage det til efterretning, og afhænde bygningen på rimelige vilkår. At opretholde en utålelig ikke-afklaring, med den virkning, at en bevaringsværdig bygning gradvis forfalder og i stigende grad fremtræder som en skæmmende spøgelsesbygning. De muligheder som lokalplanen rummer, bør udnyttes efter sin hensigt, samtidig med at der værnes om bygningen.

I foreningen Vejby Kulturhus så vi gerne at bygningen blev renoveret og stillet til rådighed for lokalbefolkningen. Men ejeren har fortsat ikke ønsket at afhænde bygningen, som derfor i stedet for at være et fornemt og levende vartegn for bydelen i stigende grad fremtræder som en skamplet. Det kan ingen være tjent med. En ting er bevarelse af stationsbygningen og det er vigtigt, fordi den både har historisk og arkitektonisk værdi. Sådanne bygninger har vi ikke mange i Vejby. De få vi har, bør vi værne

Formand for Vejby Kulturhus, Timm Nielsen

14


Kirkebladet Vejby Sogn h Juni - Juli - August 2014

Kirkebladet Juni - Juli - August 2014

Vejby Sogn

Foto: Jan Vittrup

Konfirmander 2014 Bagest fra venstre: Theis Lindegaard Poulsen, Mads Fredbo, Tobias Loke Clemen Andersen, Benjamin Bach Jensen og forrest fra venstre Isabella Luna Bannebjerg Nielsen, Emilie Hansen, Kathrine Emma Jepsen. Stort tillykke!

TIDEN MED DE LANGE DAGE

er over os - tiden, hvor politikerne, erhvervslivet, skolelærerne og skolebørnene næsten allesammen holder sommerferie. Det er den tid, der om pressen kaldes “agurketid”. Det kaldes den, fordi, når alle de nævnte grupper holder ferie, ja, så kan der jo ikke ske noget, så kan det være svært at finde nyheder at referere - men så må den ofte selv skabe nyheder! Så må pressen selv gøre ting og begivenheder betydningsfulde, der ret beset ikke alle er det. - Men ikke sådan i kirken - eller…? Nej, her i sommeren er kirken godt i gang med Trinitatis-tiden, i kirkeåret er det månederne fra pinse til advent. Det er også den tid, man kalder arbejdshalvåret, for med pinsen er de kirkelige højtider slut. Indholdsmæssigt betyder det, at gudstjenestens tekster i højere grad indeholder problemstillinger og temaer, der hører menneskelivet til - og i den samme årstid fyldes kirken nu af de mere private højtider: bryllupper og barnedåb. Der er ofte flere bryllupper om lørdagen og flere dåb om søndagen, planlagt måneder i forvejen - foruden i ugens løb måske begravelser, der jo ikke kan planlægges. Tiden med de lange dage, agurketiden, er over os, men for kirken betyder det undertiden lange arbejdsdage med mange kontakter med mennesker, der ønsker at tage evangeliets ord, Guds ord ind i deres liv. Kirken er i arbejde, her er begivenhederne altid menneskelivets virkelighed, så for sognekirken er sommertid kun agurketid, hvis man tænker på festdækkede borde med sommerens friske grøntsager – også agurker. - God sommer! Nia og Mogens Schulin-Zeuthen


Kirkebladet Vejby Sogn h Juni - Juli - August 2014

UDSTILLING AN N E -M A R I E VA LT O N E VA M ÜL L E R

Margit Kildevang Eva Müller

Anne Marie Valton

FERNISERING LØRDAG D. 21. JUNI KL. 11.00 ALLE ER VELKOMNE Udstillingen er åben lørdage kl.10 - 13 i forbindelse med Torvedage i Vejby, samt efter aftale med Kirkekontoret i Præstegården.

KONFIRMANDHUSET Kirkebakken 4 h 3210 Vejby h www.vejbykirke.dk

Sommerkoncerter 2014

i Vejby og Tibirke Kirker Vel mødt til alle Juni 29 Søndag kl. 15:00 Tibirke - Åbningskoncert Middelalderensemblet “Virelai”

Middelaldermad - bueskytter - mm ved kirken.

SOMMERKAFFEGUDSTJENESTE

- for alle, som har fri en torsdag eftermiddag!

Juli 10 Torsdag kl. 19:30 i Vejby

TORSDAG D. 21. AUGUST KL. 14.00

bas & klaver. Egne arrangementer af Bach og Chopin. Entré kr. 40

n Kort gudstjeneste i Vejby Kirke kl. 14 n Sommerkaffebord i konfirmandhuset, hvor der vil være sang og underholdning. Alle er velkomne!

Mads Vinding og Poul Rosenbaum,

3 Onsdag kl. 19:30 i Vejby 2 Jesper Topp, Solo orgelkoncert

- romantiske orgelværker og egne kompositioner.

30 Onsdag kl. 19.30 i Tibirke Åkervinda, vokalkvartet

To danske og to svenske sangerinder, svenske og danske viser og sange i egne jazzede arrangementer.

KOM OG HØR!

KIRKEBIL bestilles på 4870 5299 senest to dage før.

www.vejbykirke.dk - nu med nyhedsmails! Klik ind og meld dig til.

KIRKEN TIL TJENESTE Fødsel Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus om, at et barn er født.Er man ikke gift, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Dette gøres via hjemmesiden www.borger.dk, og skal gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.Kirkekontor/præst får så automatisk besked om denne faderskabssag. Dåb Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere. Navngivning Barnet kan også få navn ved navngivning. Dette skal gøres via hjemmesiden www. borger.dk. Iflg. navneloven skal barnet have navn senest 6 måneder efter fødslen. Dødsfald Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tid for begravelse eller bisættelse. Når dette er fastlagt, skal man via hjemmesiden www.borger.dk indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man har aftalt med præsten. En bedemand kan også være behjælpelig med indtastning af dødsanmeldelsen. Hvordan får jeg et nyt navn? For at navneændring kan udføres skal der indbetales gebyr på kr. 500,- (2014). Man sender ansøgningen via hjemmesiden www. borger.dk, samt følger vejledningen for betaling. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Konfirmation Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke 4. søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag efter påske. Vielse Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor en af dem har bopæl, gerne via www.borger.dk. Her udfærdiges en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må udfærdiges tidligst 4 mdr., før vielsen skal finde sted.


Kirkebladet Vejby Sogn h Juni - Juli - August 2014

Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker Juni Dag

Dato

Vejby

Tibirke

Præst

Søndag

1.

6.s.e.påske

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

8.

Pinsedag

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Mandag

9.

2. pinsedag

Ingen

10.30 Fællesgudstjeneste

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

15.

Trinitatis

10.30

9.00

Nia Schulin-Zeuthen

Torsdag

19.

Søndag

22.

1.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Christian Reynold

Søndag

29.

2.s.e.trinitatis

Ingen

9.00 Fællesgudstjeneste

Finn Edvardsen

Vejby

Tibirke

Præst

Gudstjeneste på Trongården 14.00

Nia Schulin-Zeuthen

Juli Dag

Dato

Søndag

6.

3.s.e.trinitatis

10.30 Fællesgudstjeneste

Ingen

Helena Hauge

Søndag

13.

4.s.e.trinitatis

Ingen

9.00 Fællesgudstjeneste

Michael Porsager

Søndag

20.

5.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Mogens Hansen

Søndag

27.

6.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Nia Schulin-Zeuthen

Vejby

Tibirke

Præst

August Dag

Dato

Søndag

3.

7.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

10.

8.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

17.

9.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Nia Schulin-Zeuthen

Torsdag

21.

Søndag

24. 10.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

31. 11.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

14.00 Sommerkaffegudstjeneste

Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer.

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen


GRUNDLOVSFEST

TALER HANNE SEVERINSEN

Tidl. MF og EU-politiker. Valg-observatør og Ukraine-ekspert

TORSDAG D. 5. JUNI KL. 14.00 Fællessang h Korsang h Grillpølser Girafhoppeborg h Kaffe & kage

Præstens Mark • Kirkebakken 4 • Vejby • Vel mødt til alle

SENSOMMERUDFLUGT den 13. september 2014 Tibirke og Vejby Sogns årlige udflugt - Alle er velkomne.

KIRKEBIL Kirkebil til gudstjenester mm bestilles på Graverkontoret tlf.: 4870 5299 senest to dage før, - fredag indtil kl. 13.00.

NAVNE & ADRESSER Sognepræst, kbf. Mogens Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: mopa@km.dk Sognepræst Nia Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6222 (undt. mandag). E-mail: nsz@km.dk

I ÅR GÅR TUREN ØSTOVER! Vi skal besøge den historisk meget spændende HELSINGØR DOMKIRKE, hvor

vi kommer på en rundvisning med guide. Men vi skal også ud på landet til FRILANDSKULTURCENTERET FLYNDERUPGÅRD i Espergærde, der viser landkulturen og historien om bønderne og fiskernes liv og levned. Vi skal på rundvisning og vi skal indtage frokost & kaffe “Folkestuen”, der serverer mad, som den blev lavet i folkestuerne på landet i 1920’erne. Vi er stadig igang med at planlægge detaljerne, så mere om det praktiske, pris etc. i næste nummer af Vejby Nyt samt på vejbykirke.dk. MEN SÆT KRYDT I KALENDEREN! Med sommerhilsen - Menighedsrådene i Vejby og Tibirke

Vejby kirkegårdskontor Graver Christina Woller-Nielsen Graverassistent Jane Langkjær Bogknoldvej 16, Tlf.: 4870 5299 Tirsdag - fredag kl. 9 - 10 Menighedsrådsformand Anne Sofie Bugge Tlf. 4870 4115 Kirkeværge Mogens Pedersen Tlf.: 4870 8282 4019 9897


SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

ONSDAG - GRUNDLOVSDAG KL. 14 - 17

SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

Torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster - og meget mere. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

28.6 LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

Årets store løbebegivenhed i Vejby - 30 km og 21,2 km. TILMELDING på www.nordkystlob.dk Som noget nyt i år: fra kl. 11.15 BØRNE-5-KAMP for alle børn fra 1.- til 6. klassetrin

22.6 SØNDAG - NORDKYSTLØB KL. 11

Vejby Lokalråd holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

22.6 SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

Udstilling med 2 x ikonmalere i Konfirmandhuset. Eva Müller og Anne-Marie Valton er begge lokale og meget erfarne ikonmalere. Alle er velkomne.

21.6 LØRDAG - FERNISERING KL. 11

Årets først rigtige Torvedag på Præstens Mark, med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomsterog meget mere.

21.6 LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

Vejby Lokalråd holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

15.6 SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

Vejby Lokalråd holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

8.6

Traditionen tro arrangerer Vejby Kirke Grundlovsfest på Præstens Mark fra kl. 14-17, med tale, hoppeborg, kaffe & kage. Kirkens kor medvirker. TALER: Hanne Severinsen, tidl. MF, EU politiker. Desuden valgobservatør og Ukraineekspert.

5.6

Vejby Lokalråd holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

1.6

JUNI

LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

Torvedage i Vejby Loppemarked i Vejby Andet arrangement i Vejby Vejby Kirke inviterer

Torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster - og meget mere. nBØRNELOPPEMARKED. Gratis deltagelse. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

26.7 LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

”SOMMERKONCERTER I NORDSJÆLLAND” byder på solo orgelkoncert i Vejby Kirke med Jesper Topp, romantiske orgelværker og egne kompositioner. Gratis adgang.

23.7 ONSDAG - SOMMERKONCERT KL. 19.30

Torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster - og meget mere. nBØRNELOPPEMARKED. Gratis deltagelse. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

19.7 LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

Torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster - og meget mere. n BØRNELOPPEMARKED. Gratis deltagelse. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

12.7 LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

Vejby Kirke - Mads Vinding og Poul Rosenbaum, bas & klaver. Egne arrangementer af Bach og Chopin. Entré kr. 40

10.7 TORSDAG -SOMMERKONCERT KL. 19.30

Torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster - og meget mere. nBØRNELOPPEMARKED. Gratis deltagelse. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

5.7

JULI

Vejby Lokalråd holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

29.6 SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

Det sker i Vejby SOMMER 2014 LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

Præstens Mark, Kirkebakken 4, 3210 Vejby Idrætspladsen, Sportsvej 4, 3210 Vejby Sankt Helene Skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby Vejby Kirke, Kirkebakken 6, 3210 Vejby

Ihfo

Nedenfor lidt nyttig viden hvis du vil vide mere...

BESØG I KIRKE OG KIRKETÅRN: Der vil nogle Torvelørdage være mulighed for at komme op i Vejby Kirkes tårn og ind i kirken. Kig efter skiltet ved indgangen til Torvedagene eller spørg jer for.

Vejby Lokalråd holder årets sidste loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

31.8 SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

Vejby Lokalråd holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

24.8 SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

KL 14.00 Kort gudstjeneste i Vejby Kirke kl. 14 Derefter sommerkaffebord i konfirmandhuset, hvor der vil være sang og underholdning. Alle er velkomne! Kirkebil bestilles på 4870 5299 senest to dage før.

21.7 TORSDAG - SOMMERKAFFEGUDSTJENESTE

Vejby Lokalråd holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby - stadepladser 50 kr, børn gratis.

17.8 SØNDAG - LOPPEMARKED KL. 10 - 13

ÅRETS SIDSTE torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

16.8 LØRDAG - TORVEDAGE I VEJBY KL.10-13

Torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster - og meget mere. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

9.8

Torvedag på Præstens Mark med lokale lækkerier, kunsthåndværk, sæber og blomster - og meget mere. n UDSTILLING i konfirmandhuset åben kl.11 – 13.30

2.8

AUGUST

SØNDAG - HØSTMARKED KL. 11-13

Torvedage i Vejby: facebook/torvedageivejby Vejby Idrætsforening: www.vejbynet.dk/vejbyidrætsforening Vejby Kirke: www.vejbykirke.dk; facebook/vejbykirke Alt om Vejby - stort set: www.vejbynet.dk

Andet arrangement i Vejby Vejby Kirke inviterer

Torvedage i Vejby Loppemarked i Vejby

Den traditionsrige høstgudstjeneste, hvor kirkens kor medvirker og gør det hele en tand mere festligt!

n KL. 10.00 HØSTGUDSTJENESTE

Torvedage i Vejby arrangerer sammen med Menighedsrådet igen HØSTMARKED. Menighedsrådet står for bålpandekager og sommerens høst på glas og i flaske er til salg hos de sædvanlige Torveholdere.

5.9

OKTOBER

Stier i Gribskov kommune er på dagsordenen på det årlige dialogmøde mellem politikere, embedsmænd og lokalråd i Gribskov kommune d. 18. september. En lokal stigruppe håbes nedsat, så stier i Vejby og omegn også kan komme på dagsordnen!

18.9 TORSDAG - DIALOGMØDE KOMMUNEN

FOR VEJBY SOGN - Alle er velkomne. Rundvisning i Helsingør Domkirke. Dernæst Frilandskulturcenteret Flynderupgård i Espergærde. Rundvisning, frokost & kaffe i “Folkestuen”, der serverer mad, som den blev lavet i folkestuerne på landet i 1920’erne. Mere info i næste nummer af Vejby Nyt samt på vejbykirke.dk. SÆT KRYDS I KALENDEREN

13.9 LØRDAG - SENSOMMERUDFLUGT

SEPTEMBER

Layout MOUSTENS BYRO 2030 1344


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

LOKAL

Det

Vincent importerede margarine, sukker og te. Firmaet havde sin egen te, Maypole tea, men importerede også Medova Te. Vincent boede det meste af året på sin store ejendom Bussock Wood House i England. Ud over Klitgården med tilhørende jorder ejede Vincent villaen Heatherhill og det store lyngklædte område på begge sider af Vejby - Rågeleje vejen. Heatherhill blev opført i 1910, og byggesummen var på 40.000 kr. Det var en pragtvilla i engelsk stil såvel udvendig som indvendig og besiddelsen omfattede en lang kyststrækning med strandret. På den modsatte side af vejen bag de høje bakker lå en ubeboet og efterhånden faldefærdig gård, som hed Hedegården, den havde tidligere været anvendt som bolig for Vincents gæster. Hele området var på ca. 50 ha. eller 100 tønder land. Villaen var meget flot indrettet med egetræsparketgulv og egetræspaneler i spisestuen. Panelerne stammede fra Scandinavian America Lines (DFDS) flagskib (og Danmarks største transatlantiske passagerskib nogensinde) SS Frederik VIII. Huset var også udstyret med flotte tapeter. På 1.sal var der et dusin soveværelser alle udstyret med franske porcelænsvaske med ophøjede rosenmotiver omgivet af ægte hollandske kakler i delfterblåt..

historiske ne

Hjør

I dette nummer af Vejby Nyt har jeg valgt at bringe et uddrag af Kaj Larsens erindringer. Kaj Larsen boede i sin barnog ungdom på Klitgården ved Vejby Strand, og hans far havde opsyn med Vincents villa ”Heatherhill”. I Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 2014 er der en artikel ”Erindringer fra Klitgården og Heatherhill”, og det er herfra jeg har taget et uddrag.

Rigmanden Vincent og Heatherhill

Familien Vincent og Heatherhill Vincent var dansk gift, hans hustru havde været ansat på kontoret i det københavnske firma. De havde en adoptivdatter som hed Edith, gift Walmsley, det var hende, der fra 1933, hvor hun havde fået villaen foræret i bryllupsgave, var den juridiske ejer af Vincentdomænet, men Vincent bestemte rent praktisk over ejendommene. På bakketoppen vest for villaen havde Vincent opført et lille te- og gæstehus i træ.

Den engelske rigmand Vincent var direktør for et firma der hed Maypole Dairy, der var verdens første supermarkedskæde, han var også ejer af verdens største margarinefabrik (grundlagt af Otto Mønsted) på lidt over 275.000 m2 eller 38½ fodboldbane.

Kaj Larsen stående foran villaen “Heatherhill”, som hans far havde opsyn med.

20


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014 Familien kom kun et par gange, medens vi boede på gården, sidste gang var umiddelbart efter krigen. Vincent kørte ikke selv den imponerende Rolls Royce, men havde privatchauffør. Bilen stod i garagebygningen på gården, og chaufføren havde et værelse lige bag ved garagen. Før krigen kom der i perioder andre gæster og beboede Heatherhill, bl.a. kronprins Harald, prinsesse Helena og deres familie. Min far havde opsyn med hele området, og han havde naturligvis også nøgler til villaen, som vi jævnligt var inde i for at checke om alt var i orden. Det var det desværre ikke altid, idet der flere gange havde været indbrud, og hvor politiet blev involveret, men så vidt jeg ved, fandt man ikke tyvene. Efterhånden som tiden gik, blev mere og mere af inventaret smadret. I 1947 havde fru Walmsley bestemt, at området ikke måtte bebygges i hendes eller hendes søns ejertid, uden fredningsnævnets godkendelse. Vejby-Tibirke kommune erhvervede i 1958 fru Walmsley’s ejendomme, Klitgården, Heatherhill og Hedegården for en pris af 550.000 kr. Kommunen fik efterfølgende 300.000 kr. i erstatning af Staten i forbindelse med fredningen.

Tegning af villaen Heatherhill fra 1956. Tegnet af Lundsgaard.

mel model. Så stor er ødelæggelsen, at man faktisk undrer sig over, at ingen endnu har forsøgt at fuldbyrde den ved at sætte en tændstik til det hele. I 1959 blev villaen, som jo efterhånden var en meget forfalden bygning og meget ødelagt indvendig, revet ned. Området hedder stadig Heatherhill, også efter at villaen blev revet ned.

I Politiken, 1958 kunne man bl.a. læse følgende: Et badeværelse frembyder en ruin af knust porcelæn, et badekar er slæbt ind i et soveværelse, hvor vejret har tegnet mugne striber ned ad væggene under tagets huller. Vandrør er med raske tag vredet ud af vægen og er blevet til øjeblikkeligt inspirerede jernskulpturer. De lænker, et eventuelt spøgelse kunne have betjent sig af, genfinder man i en nedreven lysekrone mellem loftskrammel, som er blevet kastet en etage ned for at pleje selskab med en opbrudt kæmpekuffert af gam-

Lokalhistorisk hilsen fra Kirsten Jørgensen Tlf. 4870 6493 / mail: ebbekis@os.dk

Den faldefærdig villa “Heatherhill” i halvtredserne.

21


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Gry på tur

Tudi og famile er klar med Caffe Latte og kager på Præstens Mark, når der er Torvedage i Vejby.

Gry Gosham besøger stort og småt i Vejby og omegn - iværksættere, virksomheder og mennesker med noget på hjerte!

kan det godt give mening at sparre med hinanden, og huske at bruge hinanden, Som f.eks. at bruge den lokale grafiker til visitkortene og ’Pernilles Blomster’ til workshops med stil. Et andet samarbejde, som Tudi tror på er Idræts FO. Hun har været medinitiativtager til et samarbejde mellem de lokale idrætsforeninger og skolen, så børnene i fritidsordningen kan få prøvet forskellige lokale idrætsgrene af som f.eks. tennis og amerikansk fodbold. Ideen var, at hvis børnene møder professionelle idrætsundervisere samtidig med at nogle elever fra 9. kl. som kender børnene møder op og motiverer, så har de mindre børn nogen at se op til samtidig med at de føler sig trygge – og så har børnene mod på at prøve noget nyt. Samtidig afholder det forhåbentlig nogle fra at gå lige hjem fra skole og sætte sig foran skærmen. Og det har vist sig at være så god en ide, at Kommunen nu støtter projektet med særlige midler. Afslutningen på Idræts FO er i år lagt sammen med Nordkyst løbet, som løber af stablen d. 22 juni. Her vil der være femkamp for børnene, og alle børn er meget velkomne, også dem der ikke har gået til Idræts FO, fortæller Tudi. Tudi og Niels som bor lige overfor ’Præstens mark’ støtter det lokale Torvedage projekt. De bidrager med at servere en god kop kaffe og muffin på torvedagen. De tænkte, at dette forhåbentligt ville få folk til at sætte sig ned, slappe af og nyde samværet, samtidig med at de lige blev hængende lidt længere. ”Det at have et koncept der hedder ’lokalt produceret, lokalt solgt’, er noget der tiltaler mig meget. Det at man har for meget af noget, det være sig kirsebær, syltede tomater eller filtsko, og kan sælge det lokalt på markedet, er da fantastisk” siger Tudi, og tilføjer at det er vigtigt for hende at både hvad hun selv sælger og de ting hun køber med hjem fra sådan en Torvedag, er produceret med omtanke. Så når Torvedagene starter op igen på sommerlørdage startende fra d. 21. juni, er Tudi og Niels igen at finde på præstens mark, med den ubestridte bedste og mest betænksomme cafe latte Vejby kan levere (dette er selvfølgelig bare skribentens eget ekspert udsagn).

Positiv psykologi på arbejdspladsen

Nu har jeg jo lavet et par stykker af de her små klummer, men jeg bliver stadig overrasket over hvor gæstfri og åbne folk er omkring at have en ”fremmed” på besøg, og her er det ingen undtagelse. En afslappende, rolig og åben atmosfære må siges at være den primære oplevelse hos Tudi og Niels, der bor hyggeligt her på Kirkebakken, hvor de har boet de sidste 7 år, med deres to børn Tore på 11 år og Bjørn på 7 år. Oprindeligt kommer de begge fra Sønderjylland, men boede inden de flyttede til Vejby i Virum. Vejby var lidt af et tilfælde, det der var vigtigt i forhold til den fremtidige bolig for 7 år siden, var at der var natur og ro, så med skov, strand og marker opfyldte Vejby til fulde de forudsætninger, og de har ikke fortrudt det et øjeblik, selv om Niels er henlagt til en pendlertilværelse til København. Tudis firma hedder meget enkelt Tudi Consult, og har TUDI - fra fravær til nærvær adresse hjemme hos hende CONSULT selv. Tudi har i 10 år brugt sin arbejdstid på at finde ud af, hvordan man bedst nedbringer sygefraværet Tudi Langkjær Larsen i en virksomhed, samtidig Ejer, Partner med at der er fokus på det Cand.mag. psykologi & international udvikling gode arbejdsliv og motivation. Tudis firma sørger for +45 2044 8880 at ”den dybe tallerken” ikke tudi@tudiconsult.dk skal opfindes i hver enkelt www.tudiconsult.dk virksomhed. I stedet kommer ekspertisen til virksomheden, dette er både effektivt og prisbevidst. F.eks. har Tudi stået i spidsen for et projekt i Københavns kommunes Socialforvaltning, der har nedbragt sygefraværet med 22 %, hvilket svarer til 23 mio. kr. om året, - det må da siges at være en slags penge. Tudi mener, at der er både personlige og professionelle fordele ved at have sin virksomhed i Vejby. Det får hverdagen til at glide lettere, samtidig med at der er let adgang til hele verden over internettet. ”Jeg tror på at der er basis for samarbejde og netværk mellem de virksomheder, der er i lokalområdet” siger Tudi og tilføjer ”selv om vi er mindre virksomheder i forskellige brancher

Fyrtårne og værktøjer til reduktion af sygefravær

22


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

VEJBY STADION

22. JUNI - NORDKYSTLØBET 2014

- EN FESTDAG FOR ALLE I VEJBY -

Kl. 11.00 Løberne sendes afsted på NORDKYSTLØBET 21,1 KM og 30 km

Kl. 11.15 BØRNE-5-KAMP

Sjov og udfordrende 5-kamp for børn fra 1. til 6. klassetrin.

Start og mål på Vejby Stadion

Man kan stadig tilmelde sig - både som løber og som hjælper på dagen tjek www.nordkystløb.dk

Aktiviteterne foregår på VIFs idrætsanlæg Sjov og god motion

KOM OG HYG MED

Kl. 11 - CA. 14.00 TORVEDAGE I VEJBY STILLER BODER OP MED LOKALE VARER SANDWICH ØL OG VAND

Arr.: FO-Idræt og VIF

Nordkystløb for anden gang!

Børne-5-kamp i Vejby!

Søndag d. 22. juni afvikles Nordkystløbet for anden gang med start og mål på Vejby stadion. Som sidste år kan der løbes 30 km eller en halvmaraton på 21,1 km på en rute, der går over Vejby Strand til Tisvildeleje og videre i skoven og langs stranden, inden løberne returnerer til Vejby.

Søndag d. 22 juni kl 11.15 lyder startskuddet til en sjov og udfordrende 5-kamp for børn, lige her i Vejby. 5-kampen, som markerer forårsafslutningen for FO-idræt, foregår umiddelbart efter at de voksne løbere er skudt afsted på hhv 21,1 og 30 kilometers kamp mod de Nordsjællandske bakker. Det er dog muligt for ALLE børn fra 1 til 6 klasse at deltage. Så - sæt allerede nu kryds i kalenderen for dig og dit barn mere info følger på Facebook/VejbyNet, på vejbynet.dk og i andre lokale medier.

Nye sponsorer Løbet har i år fået nye sponsorer i form af KM Sport Frederiksværk - således hedder løbet nu KM Sport Nordkyst løbet - og Sankt Helene Centret. I anledning af sidste slår ruten et smut igennem centret i Tisvilde. Vi håber at mange tilskuere vil følge løbet og børne 5-kampen, som man kan læse mere om her på siden.

En festdag for alle os i Vejby! En af idéerne bag aktiviteterne rundt om selve løbet, er at gøre denne dag til en lokal festdag - hvem ved? - måske er det starten på en regulær byfest? Vi tror i hvertfald på, at det er et stærkt kort at spille ud, lokalt producerede varer, god og sjov motion, samt på sigt andre festlige og spændende aktiviteter på dagen hvor Nordkystløbet afvikles. I år stiller Torvedage i Vejby boder op på sportspladsen - med masser af lækre lokale varer - så det er bare med at komme og være med! Alle Vejby-borgere inviteres derfor til at komme ned på sportspladsen søndag formiddag d. 22. juni for at opleve alle de spændende aktiviteter og møde andre lokale Vejby’ere.

Man kan stadig nå det - også at give en hånd med! Det er endnu muligt at melde sig som deltager i løbet via www.nordkystlob.dk - eller som hjælper. Arrangør af KM Sport Nordkystløbet er Nordtrim og Vejby IF.

23


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Fodbolden i nyt tøj

VEJBY-TISVILDE FODBOLD

Vejby-Tisvilde Fodbold har indgået en ny aftale med Nike og Intersport, Allerød om leverance af udstyr, således at alle hold fremover skal spille i lilla Nike-trøjer. Samtidig er der indgået en lang række nye sponsoraftaler, der sikrer spilletøj til små og store. Videre vil der blive opsat bandereklamer på stadion og et særligt klubprogram er på vej i postkasserne. I juni venter de afgørende kampe, der meget gerne skal sikre 1.holdet oprykning til serie 4.

Senior 1 fotograferet før en af forårets kampe. Foto: Per Kjærbye

VEJBY GYMNASTIK Opvisning 2014 - Vejby Gymnastik

Vejby Gymnastik havde en super opvisning den 12. april, hvor 6 hold viste hvad det er de har gået og hygget sig med hele vinteren. Dejligt at se hvor kreative vores dygtige instruktører havde været. Og som krydderi kom Simons venner og viste springgymnastik på højt plan.

Formands skifte i Vejby Gymnastik Lone Larsen stopper efter 20 år i bestyrelsen hvor de sidste 6 år har været som formand. Lone startede som så mange andre til forældre/barn gymnastik med sin datter og blev hurtig indsluset i det lokale forenings arbejde. Det var en god måde at lære andre fra lokalområdet på og så det, at få lov til at være medbestemmende på idrætslivet. Som Lone siger ” det er en fornøjelse at kunne gøre noget for andre mennesker, og se den glæde som idrætten kan give. Det at være frivillig hjælper er for mig en kæmpe tilfredsstillelse, og så møder du mange mennesker, som du ellers i din hverdag, ikke ville møde.” Nu skal der nye øjne på og ny energi til foreningen. Derfor har Tina Christensen valgt at tage formandsposten. Tina har i en lang årrække været instruktør i foreningen, for både børne og voksne hold. Hun er en person som brænder for gymnastikken og er meget engageret. Tina har lige tage DGI´s lederuddannelse og glæder sig meget til arbejdet. Held og Lykke Lone Larsen

Senior Gymnastik i aktion “Vi får styrket hele kroppen og timen afsluttes med kaffe og hygge”.

VEJBY GYMNASTIK SØGER INSTRUKTØRER

n Herre instruktør til springholdet . Træningstid torsdag kl. 16.45 -17.45. n Rytme / cheerleader hold n Turbo børn i alderen 5 - 7 år Træningstid tirsdag kl. 17 - 18.15. Henvendelse til Tina 5174 6514 - vejbygym@gmail.com

24


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014 Klink gundekilde visitkort:Layout 6

v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers

·

Bank: 4845 4845 248257 E-mail: elinst.leif.n@mail.tele.dk Rågelejevej 46

Tlf. 48 70 61 90

Rågelejevej 46 3210 Vejby 3210 Vejby Tlf. 40 68 68 04 Tlf. 40 68 68 04

Alt i El

klinikgundekilde@gmail.com

Installation Reparation Alarmanlæg Solceller

KONTONR. Dybdegående fysiurgisk massage og triggerpunktbehandling af f.eks. spændingshovedpine, museskader, problemer med nakke, ryg, lænd, iskias m.m.

Jeg har solgt gården og lukker klinikken pr. 1. juli 2014. Jeg har klinik i Vanløse ANTAL PRIS BELØB og kan stadig træffes på ovennævnte nummer. Tak til mine kunder. Mvh Winnie

TEKST

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

www.lnas.dk

Gribskov Have og Anlæg

G

Støt vore annoncører! De støtter Vejby Nyt

Kvalitet og faglighed Brian Nyberg

moustensbyro

BuwiGrafisk 48 79 60 10

winniemilthers@gmail.com

DATO

Uddannet gartner

Havepleje h Anlæg h Træfældning h Topkapning Beskæring h Hækklip h Beplantning Gravearbejde h Muldvarpebekæmpelse mm.

- grafisk assistance til mindre firmaer, organisationer,

skoler, kunstnere - og alt midt i mellem. kirsten mousten Gammel Skolevej 7 3210 Vejby FOLDERE h PAPIRLINIE h BOGOMSLAG & SATS Forfaldsdato:

Tlf.: 24 20 32 02

PLAKATER h WEBOPDATERING h LOGO & VISITKORT Vi udfører alt indenfor: El - godkendte alarmsystemer - IHC installationer www.gribskovhaveoganlaeg.dk grafisk assistancePOSTKORT h MANUALER h BROCHURER Afrives inden indbetaling

Ved overførsel fra indbetalers konto Reg.nr/Kontonr./Girokontonr.

TØMRER- KVITTERING OG SNEDKERFIRMAET

Underskrift

KIRSTEN MOUSTEN Kortart: 7 h 3210 Vejby BetalingsID: 85 96 75 25Gammel Skolevej 2030 1344 h moustensbyro@gmail.com 71

Beløbsmodtager

Leif Nielsen ApS v/ Gert Jensen

Kreditor nr

Betalingsdato:

85967525

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby Indbetaler

G

3210 Vejby

Indbetalingsstedets notering

Drachmann & Kjær Beløbsmodtager

85 96 75 25

Leif Nielsen ApS v/ Gert Jensen

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby Finn D. Jørgensen Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

INDBETALINGSKORT Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

Fin

Mobil 22 48 52 48

Kvittering

 Helårs- og sommerhuse  Til- og ombygninger TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET  Tagrenovering Døre og vinduer Kan indbetales i banker, sparekasser og posthuse  Forsikringsskader

Drachmann & Kjær Kroner

Øre

D

Indbetalingskort

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Kroner

Side

Telefon: 48 70 61 90

Grøndyssevej 11 •GERT 3210JENSEN Vejby v/EL-INSTALLATØR ·

7:29

Telefax: 48 70 61 70 Klinik Gundekilde Klinik Gundekilde CVR-nr.: 21 16 31 04

LEIF NIELSEN A/S aps Grøndyssevej 11

06/04/10

FIK 65 (08-99) 166-991181

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3

D

Øre

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter betalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.

Drachmann & Kjær • Kælderbjerg Park 30 • 3210 Vejby drachmann@mailme.dk Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 91365 Faktura.indd 1

25

Drachmann & Kjær, 23-03-2012 09:32:55 Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Fin

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Snedkerfirmaet

Sander Hansen ApS

C.E.D.

ADVOKATER

TOVE CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Maskinsnedkeri Døre og vinduer Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Forsikringsskader

JEANNETTE EILERTSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Landagervej 1, 3200 Helsinge Telefon 48 79 66 11 Telefax 48 79 42 16

Grøndyssevej 9 - 3210 Vejby

advo@advohelsinge.dk www.advohelsinge.dk

TELEFON 4876 2101

Vejby Forsamlingshus

Stationsvej 14 • 3210 Vejby • Tlf. 48 70 63 62 Hold din fest i Vejby Forsamlingshus Udlejning Kate Jørgensen Telefon 60 93 05 64

26


Vejby Nyt Nr. 3 h 2014

Vejby Anlægsgartneri ApS Aske K. Petersen Mobil 24 65 80 03

Haveanlæg

Beskæring og træfældning samt vedligeholdelse udføres. Tilbud gives uden forbindende. Rodfræsning.

Salgårdshøjvej 52 - 3210 Vejby Telefon 48 70 61 36 Søren Stannum TRÆFÆLDNING OG HAVEPLEJE

Kranbiler

Træfældning Beskæring Hæk Vedligeholdelse

Udlejning af containere

Mobil: 40 14 00 33

Alt i betonvarer, fliser og belægningssten

Kloakservice/Slamsuger

Skovarbejder Søren Stannum Stationsvej 13 3210 Vejby

Mobil 22 14 61 35 Vejby Cementstøberi v/Bjørn Olsen

Møngevej 13 • 3210 Vejby • Telefon 48 70 61 35

Blikkenslagermester

Jesper Svendsen Mobil 30 34 73 10

Kvalitet og service giver det bedste resultat!

Arbejde udføres i • Zink • Kobber • Naturskifer • Eternitskifer

GARANTI FOR KVALITET

Brian Jørgensen Salgårdshøjvej 54 3210 Vejby

jobbesvendsen@hotmail.com 27


er

ge 02

UDLEJNING AF FLAG Vejby Strand

Vejby Borger- og Grundejerforening udlejer flag til alle, som ikke er medlemmer af foreningen, heriblandt til virksomheder, som vil gøre det ekstra festligt ved en mærkedag. Lejepris for en flagstang med flag og fod er kr. 30,- for en dag, følgende dage kr. 15,- pr. dag.

• Åbningstid: Alle dage 7.00 - 20.00 • Stor slagter og delikatesse afdeling • Kæmpe vin afdeling • Tips og lotto • Udlejning af grill og fadølsanlæg VAREUDBRINGNING: MANDAG OG TORSDAG Til firmaer, foreninger, institutioner, private mv.

Alle medlemmer af foreningen kan gratis låne flag. Udlejning sker ved henvendelse til: Jesper Ewald, 3968 2850

v/købmand Sune Wenzzel Vejby Strandvej 7 • 3210 Vejby Telefon 48 70 62 60

Viggo Eriksen 4870 5483

MITSUBISHI Varmepumper COP 5,52 / SCOP 4,9 Energiklasse A++(+)

Varmepumper Foreningsblade MITSUBISHI

Tryk på tøj · Visitkort

COP 5,52 / SCOP 4,9 Energiklasse A++(+)

Plakater · Streamers stærkeste Markedets MSZ-FH25 pe 55 varmepum AR kr. 3.7

95 SP montering ris kr. 14.9 Sommerpinkl. moms og standard Prisen er

stærkeste Brevpapir Markedets · MPostkort SZ-FH25 epumpe varm

kr. 3.755 95 SPAR ontering .9 4 1 r. k s m ri Sommerp kl. moms og standard

Skilte · Klistermærker in Prisen er

og meget mere Kontakt os for yderligere info:

Au

torisert

Kontakt os for yderligere info:

For handler

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 86 mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt

Au

torisert

For handler Nordsjællands Reklametrykkeri Din lokale fra Ørby/Helsinge Industrivej 17 · samarbejdspartner 3200 Helsinge · Tlf. 4879 9191 · www.n-r-t.dk

www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt

Profile for Vejby Nyt

Vejbynyt Juni2014  

Vejbynyt Juni2014  

Profile for vejbynyt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded