Page 1

SOMMERFEST I FORSAMLINGSHUSET [SIDE 23] LOPPEMARKED [SIDE 9] FORMANDSBERETNINGEN [SIDE 7] RESTAURERINGEN AF VEJBY KIRKE [SIDE 10-11] VEJBYTRÆF [SIDE 21] FODBOLD & HYGGE [SIDE 25] VEJBYKUNST [SIDE 14] NORDKYSTLØBET [SIDE 26] BLIV KORSANGER [SIDE 17] GRUNDLOVSDAG [SIDE 15] STØT VEJBY FORSAMLINGSHUS [SIDE 12] BÅDELAUG HOLLØSELUND STRAND [SIDE 13] TILLYKKE ÅRETS KONFIRMANDER [SIDE 15]

Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby h Nr. 3 h Årgang 23 h Juni - Juli - August 2015

Kløversti runder Kongehøjen ved VejbyTræf 18. april 2015


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Leder

VEJBY NYT

udgives af Vejby Lokalråd og udkommer 5 gange om året. Oplag: 1600 eksemplarer Print og annoncer: BM Grafik, 4059 5200, info@bm-grafik.dk

Mens vi venter…

- kan vi lige så godt lave noget!

Redaktør (ansv.) og layout: Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com, 4870 1404 / 2030 1344

Heldigvis er det bl.a. sommeren vi venter på - og det er jo ikke det værste! Men vi venter måske også på at nogle af de projekter, der er sat i søen det sidste halve års tid, bliver til noget. Eller vi venter på bedre tider, flere muligheder, andre mennesker - eller bare noget andet!

UDDELING

Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn. (Vejby, Holløse, Mønge, Ørby og Unnerup). Får I ikke bladet, kan henvendelse ske til Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com. Det er et stort arbejde at uddele Vejby Nyt. Vi håber på jeres forståelse, hvis Vejby Nyt ikke altid kommer frem. Fra denne gang og fremover er det en gruppe frivillige med Vejby Lokalråd/Erik Malling i spidsen, der står for ddelingen. Stort tak for det. Skulle du være interesseret i at hjælpe til med uddelingen kan henvendelse ske til Erik Malling, 4870 6364

Det med at vente, får mig lige til at tænke på et citat af Jakob Reddersen, der var oplægsholder ved Visionsdagen, som Vejby Lokalråd holdt i september 2014: “Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke”! Det er faktisk en god lille husker, når man sådan går rundt og venter på “noget” - der skal til stadighed arbejdes for, at udviklingen i Vejby bliver til fremskridt og ikke stilstand, tilbagegang, fraflytning eller for meget soveby!

ELLERS KIG EFTER BLADET i Rema1000, Statoil, Vejby Tømmerhandel, biblioteket (skolen), Frisør New Hair, Lægehuset og Spar Købmanden i Vejby Strand.

Og jeg synes Vejby gør, hvad den kan! Er der ikke meget godt gang i mange gode arrangementer, projekter, tiltag og stabilt arbejde i foreninger og og af enkeltpersoner? Det synes jeg faktisk!

LÆS VEJBY NYT PÅ VEJBYNET.DK

Vejby Nyt kan læses på vejbynet.dk i samme weekend, som det omdeles. Find det under menupunktet Vejby Nyt.

Nu er sommeren jo lidt speciel hvad angår foreningsarbejde - der er skruet lidt ned. OG SÅ ALLIGEVEL: For der er er jo traditionen tro FODBOLDSKOLE i uge 28, hele sommeren er der TORVEDAGE om lørdagen på Præstens Mark og i juni og august er der Lokalrådets LOPPEMARKED på skolen om søndagen! Vejby forsamlingshuset invi-terer til kæmpe SOMMERFEST d. 12. juni med 4 lokale bands, bar og natmad!. Men ikke nok med det; som noget nyt laver forsamlingshuset i første omgang 4 X ÅBENT HUS MED MAD OG DRIKKE, oveni de 4 første Torvedage, så der rigtig kommer gang i den gamle del af byen! Fantastisk!

KONTAKT TIL LOKALE FORENINGER MM:

L

G

G R I B S K O V L Å S E

DER ER GRØDE I ANDEDAMMEN!

Vejby Lokalråd: Erik Malling, 4870 6364 Vejby Borger- & Grundejerforening: Viggo Eriksen, 4870 5483 Kælderbjerg/Saxenkol: Eva Pahus, 4870 7973 Melhøj Park: Citta Flensted, 4070 1954 Vejby Forsamlingshus: Kate Jørgensen, 4870 6932 Vejby Skole: Helle Postholm, 4870 6324 Vejby Idrætsforening: Niels Jørgen Larsen, 4014 7398 Vejby Gadekærslaug: Johnny Jørgensen, 4870 6932 Vejby Kulturhus - stationsprojektet: Timm Nielsen, 2128 4315 Vejby Menighedsråd: Cannot Kroner, 2392 4608 Trongårdsklubben: Ulla Mynster, 4870 8925 Torvedage i Vejby: Pernille Wedderkopp, 4040 6009

Arbejdet i projektgrupperne fortsætter også hen over sommeren; KLØVERSTIPROJEKTET lægger sig fast på ruter og forbereder skiltning, VEJBYKUNST laver skitser og besøger lokale kunstnere, “VEJBY - EN BY MED UDSIGT” sender snart “sommerreklame” plakaten på gaden, bestiller blomsterløg til indfaldsvejene og snakker med kommunen om opstilling af muligt vartegn for Vejby!

- d i n l o k a l e l å s esm ed

DEADLINE

10% rabat på ELEKTRONISKE LÅSE i hele juni/juli 2015

Næste nummer uddeles d. 29. - 30. august 2015 DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER

Fredag 7. august 2015

t .

2 2

2 3

2 4

2 2

Mere om alt det i næste Vejby Nyt - nyd sommeren og tank max op!

Artikler og andre indlæg – og meget gerne billeder sendes til: vejbynyt@gmail.com

med hilsen Kirsten Mousten

g r i b s k o v l a a s e . d k Kælderbjergvej 14 3210 Vejby info@gribskovlaase.dk

2

Forsidefoto: Margit Kildevang

3


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015 Et andet projekt er ”Kunst i Vejby”, som Jens Graumann har taget initiativ til. Det projekt fik godt 32.000 kr.. Projektet, som handler om nogle flytbare træskulpturer, der skal placeres forskellige steder i Vejby, gennemføres i samarbejde med skolen i Vejby. Jens Graumann orienterede om dette projekt til ”Vejby Træf”.

Vejby Lokalråd Formandsberetning til Vejby Lokalråds generalforsamling mandag d. 20. april 2015 kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus

Rema 1000 er Danmarks største discount butik

med et udvalg på min. 2500 varenumre – andre discount kæder har et vareudvalg på mellem 1100 - 1500 varenumre. Kåret flere gange til Danmarks billigste discount kæde.

Håndkøbsudsalg - Ægte bagerbrød - Discount med holdning n Prøv også vores bøffer fra amerikansk kødkvæg modnet i min. 28 dage n Åbent alle dage 7.00 - 21.00

Rema 1000 h Tisvildevej 4 h 3210 Vejby

Telefon: 48 70 61 90 Telefax: 48 70 61 70 CVR-nr.: 21 16 31 04 Bank: 4845 4845 248257 ...Vi klipper byens spidser... E-mail: elinst.leif.n@mail.tele.dk

LEIF NIELSEN A/S aps

FRISØR NEW HAIR

Grøndyssevej 11 •GERT 3210JENSEN Vejby v/EL-INSTALLATØR Grøndyssevej 11

·

3210 Vejby

·

Tlf. 48 70 61 90

Alt i El

Book tid online www.newhairvejby.dk Eller ring 4870 5151

Installation Reparation Alarmanlæg Solceller

DATO

TEKST

ANTAL

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

KONTONR.

PRIS

BELØB

Du finder os på

Stationsvej 23 - 3210 Vejby

www.lnas.dk

Lokalrådets 25 års jubilæum En festlig begivenhed, som ikke må glemmes, var lokalrådets 25 års jubilæum, som fandt sted på skolen den 25. oktober 2014. Mange mennesker var mødt op for at være med til at fejre dette jubilæum. Der var både underholdning og konkurrence samt fin omtale i pressen. Der manglede heller ikke dejlig mad og vin, som vi havde fået sponsoreret af Jack fra Rema 1000. Det er dejligt, at vi har en købmand her i byen, som støtter de lokale arrangementer. Jeg gav et lille historisk tilbageblik på de 25 år, men det skal jeg ikke komme nærmere ind på her. Jubilæet har fået en fyldig omtale i Vejby Nyt. Det var ikke kun Jack fra Rema 1000, der hjalp lokalrådet til at gennemføre vores jubilæum. Vejby Loppe-markedsgruppe støttede også med et beløb til bl.a. fotografer og præmier. Desuden fik vi 500 kr. i gave fra Vejby Borger- og Grundejerforening og det samme beløb fra VIF. Mange tak for det.

Siden sidste generalforsamling i april 2014 er der sket en masse spændende ting. Det har medført, at der har været afholdt en lang række møder. Alene i Vejby Lokalråd har vi afholdt 10 møder og i lokalforeningsrådet har der været 5 ordinære møder. Dertil kommer en lang række møder i de arbejdsgrupper, som er nedsat i forbindelse med de mange projekter og arrangementer som medlemmer af lokalrådet og andre lokale ildsjæle har deltaget i. Der er ydet en stor arbejdsindsats af alle disse energiske mennesker, som uden at få noget som helst for deres indsats, gerne vil medvirke til, at vi får et attraktivt lokalsamfund. Jeg vil gerne takke alle, der på den ene eller anden måde har brugt tid og kræfter på at være med til at gøre Vejby til et sted, hvor det er både hyggeligt og spændende at bo – et sted hvor der sker noget.

Nu vi er ved Vejby Nyt, som jo er det blad Vejby Lokalråd udgiver 5 gange om året, så vil jeg gerne rette en stor tak til bladets redaktør, Kirsten Mousten, som i mange år har ydet en meget stor indsats for at skabe et så flot og spændende blad, som vi er så hel-

Projekter At en stor del af de projekter, vi har planer om at gennemføre, virkelig har mulighed for at blive til noget, skyldes at Gribskov Kommune har afsat midler i forskellige puljer til nye tiltag i lokalsamfundene. En af disse puljer er ”Landsbypuljen”. Her udløb ansøgningsfristen den 5. juni. I lokalrådet aftalte vi, at Anne Grell og Kirsten Mousten skulle udarbejde en ansøgning, som tog udgangspunkt i nogle af de ideer, som var kommet frem i den arbejdsgruppe, der blev nedsat efter visionsdagen i september 2013. Der blev udarbejdet en fin ansøgning som bl.a. omfattede midler til infoskærme og forskønnelse af indfaldsvejene til Vejby. Infoskærmene, som var den dyreste del af projektet, blev efter behandling i kommunen desværre skåret væk. Vi fik derfor kun restbeløbet, som var på 19.500 kr. Projektet som har fået navnet: ”Vejby – en by med udsigt”, arbejdes der på i øjeblikket.

GITTE WICHMANN MORTENSEN Advokat Møderet for landsret Autoriseret bobestyrer

En lille undergruppe i denne arbejdsgruppe bestående af Kirsten og Ebbe Jørgensen samt Leif Nielsen tog fat på ”Kongehøjen”, som efterhånden var blevet til en helt lille skov. Bevoksningen skulle fjernes, så gravhøjen kom til syne. Denne lille gruppe arbejdede hurtigt og effektivt og i samarbejde med kommunen blev det meste af bevoksningen fjernet, så nu fremtræder højen smukt i landskabet. Det er muligt at komme op på højen, der indgår som et interessepunkt på en af ruterne i kløversti-projektet.

SØREN NIELSEN Advokat Møderet for landsret

JOHAN KLINT NIELSEN Advokat

Vestergade 13 · 3200 Helsinge www.bødkergården.dk E-mail: advokaterne@bodkergaarden.dk

Landsbypuljen var på 1 mill., men da alle midlerne ikke blev uddelt i første omgang, så blev der en anden ansøgningsrunde, hvor fristen udløb den 5. september. Vi nedsatte en stigruppe, med deltagere fra lokalrådet og andre der var interesserede i stier. Leif Jakobsen blev tovholder for denne gruppe. Leif blev opmærksom på et landsdækkende projekt, som kaldes ”Kløverstier”, som så meget spændende ud. Der blev hurtigt udformet en ansøgning, og minsandten om ikke vi fik 50.000 kr. til projektet. Dertil kommer yderligere 25.000 kr., som vi kan få af Friluftsrådet, fordi vi er de første i kommunen, som vil etablere kløverstier i vores område. Der arbejdes i øjeblikket med projektet, som blev præsenteret i lørdags til ”Vejbytræf”.

Tlf. 48 79 44 88 - Fax 48 79 44 31 MEDLEM AF

Annonce 85 x 105 mm.indd 1

4

5

28-01-2015 11:42:46


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

M O D E R N E O G S PÆ N D E N D E S M Y K K E B U T I K I H E LS I N G E

KLASSIKERE & NYT DESIGN

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

SMYKKER TIL SOL, SOMMER OG FEST

Be Christensen Samer armbånd kr. 725,- / kr. 1135,-

KIG IND I BUTIKKEN

Stine A Sølv kæde kr. 1350,-

Githa Ring Sølv kæde kr. 980,Charlotte Lebeck serie 1. Perler / oxyderet sølv Ørestav kr. 1900,-

2. Perleørestik kr. 600,-

n Reparation af alle slags ure n Batterier udskiftes - mens du venter n Reparation af smykker n Perlekæder omtrækkes n Gravering af pokaler

n Huller i øre & næse n Stort udvalg i smykker, ure og dåbsgaver n Gaveideer til alle aldre og anledninger n Legeplads til de små n Professionel betjening

VP-Arkaden 22 h 3200 Helsinge h 2521 1206 helenemuffsmykker@gmail.com www.helenemuffsmykker.dk

3. Perlering kr. 900,Stenform Perle armbånd oxyderet sølv kr. 399,-

Githa Ring 14 kt ørestik / kr.. 2800,-

Privat børnepasning tilbydes (Privat Dagpleje) www.eriksdagpleje.dk

Privat børnepasning tilbydes fra 1. Maj 2015 (Privat Dagpleje)

enkelte DetDet enkelte barnsbarns behov i centrum. behov i centrum

Fleksibel åbningstid. Flexibel åbningstid

Allergi venligt Allergi venligt miljø.miljø Jeres frie valg,

Jeres frie valg, vores samarbejde. vores samarbejde

Egenbetaling ca. 500,- kr. under kommunal dagpleje Billede malet af Williams Farmor. Tak :-) Billede malet af Williams Farmor. Tak☺ pr.erfaring månedsom kommunal Erik Sørensen 18 års Skræntevej 8, Holløselund dagplejer. Erik Sørensen 3210 Vejby Egenbetaling ca. 500,- kr. under kommunal dagpleje pr. månede.

- Holløselund - 3210 Vejby mobil:41 40 65 Skræntevej 39 Tlf. 48 70 838 39 18erik.lena@fasttvnet.dk års email: Mobil: 41 40 65 39 - Tlf.: 48 70 83 39 erfaring som kommunal dagplejer

E-mail: erik.lena@fasttvnet.dk

www.eriksdagpleje.dk

6

Bergsøe Bonoculo kæde kr. 5800,-

Spiaspia ørestik sølv kr. 1400,-

Christina Collect ur fra kr. 995,-

dige at have her i sognet. Det er et stort, frivilligt og helt ulønnet arbejde Kirsten udfører. Da vi nu har udsigt til at få lidt flere penge i lokalrådets kasse, så vil jeg gerne bruge lidt af beholdningen til et par flasker vin og et Helsinge Gavekort til Kirsten, som en beskeden tak for indsatsen, som jeg håber fortsætter mange år endnu.

jektgrupper. Formålet med dagen var at præsentere de mange projekter for alle interesserede. Niels Jørgen og jeg bød velkommen kl. 13 i blok F på skolen og orienterede kort om dagens program, som var tilrettelagt på en sådan måde, at folk fik mulighed for at prøve, spørge og få indflydelse på projekternes videre forløb. Men ideen med dagen var også at lave en hyggelig familiedag i Vejby, hvor motion, kultur og lokalhistorie stod på programmet. De mange fremmødte fordelte sig efter velkomsten til de forskellige aktiviteter. Mange havde lyst til at afprøve nogle af ruterne i kløverstiprojektet. Den korte grønne rute på 2,5 km rundt i Vejby blev anført af Kirsten Jørgensen, som fortalte om interessepunkterne på ruten. Jeg gik i spidsen for en flok stavgængere og andre godt gående på den blå rute på godt 5 km, som bl.a. har Kongehøjen, som er et af rutens interessepunkter. Den røde rute på 7,5 km blev gennemført på cykler med Jørn Nielsen i spidsen. Den lange rute på godt 10 km nåede vi ikke at afprøve. Flere af de fremmødte gik ned til multitræningsanlægget, som kunne afprøves under vejledning af instruktører fra VIF. Endelig blev flere deltagere i blok F, hvor de studerede de forskellige designforslag, der var indleveret til konkurrencen i forbindelse med projektet ”Vejby - en by med udsigt” eller de opsatte kort over kløverstierne. Man kunne også se de små fine kunstværker, som eleverne fra 4. og 5. klasse havde udstillet i forbindelse med projektet ”VejbyKunst”.

Uddelingen af Vejby Nyt, der normalt har et oplag på 1600 eksemplarer, blev tidligere foretaget af Allan Jensen og hans fodbolddrenge, men nu er uddelingen overtaget af frivillige hjælpere fra lokalsamfundet. Det blev for stort et arbejde for Allan, som er så utrolig aktiv ikke mindst på idrætsområdet her og i Tisvilde. Allan arbejder også på skolen og i fritidsordningen. Han er en meget travl mand. Der skal lyde en stor tak til Allan, som over årene har udarbejdet en fin fordelingsliste, der viser hvor og hvor mange blade, der skal uddeles i de forskellige distrikter. Jeg har nu overtaget Allans rolle, så alle de frivillige hjælpere afhenter nu de blade, de skal dele ud hos mig. Jeg vil gerne sige tak til alle de frivillige, som meldte sig som uddelere. Folk har været utrolig flinke til at ville hjælpe. Det kan jo ikke nytte, at vi har et flot blad, hvis det ikke kan blive delt ud.

Efter tidsplanen skulle alle være tilbage i blok F kl. 15.00, hvor der var kaffe/te/saft og lagkage. Der var ingen der kom for sent, og lagkagerne smagte rigtig godt. Alt, hvad vi spiste og drak, var sponseret af Jack fra Rema 1000, som vi endnu engang kan takke.

Lokalrådets loppemarked i juni og august forløb igen på bedste måde. Vi fortsætter, som vi plejer. Der er stadepladsbestilling lørdag den 23. maj i blok F på skolen i Vejby. Årets overskud blev det samme som sidste år nemlig 3.050 kr.. Vi har givet 2.400 kr. i tilskud til lærer Jørn Larsen og hans klasse, som har hjulpet os i flere år. Denne gang gik turen ikke til London, men det blev en bustur til Berlin for eleverne fra 9. klasse.

Da den værste sult var stillet, blev de forskellige projekter præsenteret. Kirsten Mousten fortalte om ”Vejby – en by med udsigt”, Jens Graumann om ”VejbyKunst”, Leif Jakobsen om ”Kløverstier”, Kirsten Jørgensen om ”Kongehøjen” og Niels Jørgen om ”Crossfitbanen mm.. Det var tydeligt, at det var meget engagerede tovholdere, der fortalte om de projekter, de står i spidsen for.

Det tilskud, de forskellige lokalråd tidligere fik fra kommunen, har i flere år været sparet væk, men nu lykkedes det via lokalforeningsrådet at få et tilskud fra Landsbypuljen på 50.000 kr. til fordeling blandt samtlige lokalråd og bylaug m.m. Der var 12, der delte dette tilskud, så det blev 4.166,67 kr. til hver. Dette beløb blev først udbetalt i 2015, så det fremgår ikke af regnskabet for 2014.

Jeg sluttede denne spændende dag, som blev afviklet i strålende solskin, med at takke alle der havde været med i planlægningen og afviklingen af arrangementet og alle de aktive deltagere. Her til morgen ser jeg i Frederiksborg Amts Avis, at vi har fået en fin presseomtale under overskriften: ”Udkants Vejby vil være forkants Danmark” - Lokaltræf: Vejby vil være forberedt på, at der kommer en ny bølge med tilbageflytning til små lokalområder. Desuden har redaktør Karl Erik Frederiksen forsynet artiklen med et par store billeder. Vi får sikkert også god omtale i Ugeposten senere på ugen.

Når jeg ser tilbage på lokalrådets fokuspunkter for 2014, så kan jeg konstatere, at vi har levet op til alle vores fokuspunkter på bedste måde. Et af punkterne var: Ajourføring af pjecen ”Velkommen til Vejby”. Den er revideret og er netop trykt, så den vil i dag blive uddelt til deltagerne i generalforsamlingen. Den var også lagt frem til Vejby Træf i lørdags, så nogle af jer har måske allerede set den. Det er 3 af lokalrådets meget aktive, unge og energiske kvinder, Kirsten, Anne og Margit, der udgør redaktionen. Det er en god og informativ lille pjece. Der skal lyde en stor tak til jer alle 3.

Jeg vil slutte med at takke alle – også pressen - for den opbakning, støtte og omtale lokalrådet har fået gennem hele året. Det er glædeligt at se så mange til vores arrangementer. En særlig tak skal lyde til alle de aktive personer, som har deltaget i de forskellige arbejdsgrupper og til alle lokalrådets medlemmer for et godt samarbejde.

I lørdags den 18. april afholdt vi ”Vejby Træf”. Der er gået et stort planlægningsarbejde forud for dette arrangement, som Anne Grell har været koordinator for. Der var mødt mange mennesker frem til Vejby Træf, som Vejby Lokalråd har taget initiativ til og som blev afviklet i samarbejde med Vejby Idrætsforening og de forskellige pro-

Erik Malling, 20. april 2015

7


Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer i kampagne-perioden.

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Loppemarked i Vejby Top

250,-

Vejby Lokalråd holder loppemarked på skolen i Vejby - i skolegården følgende søndage fra kl. 10 - 13 7. – 14. – 21. – 28. juni samt 16. – 23. – 30. august 2015.

Cardigan

600,-

Yderligere oplysninger kan fåes hos Erik Malling 4870 6364 Se mere på www.vejby-loppemarked.dk

Kjole

500,-

T-shirt

250,-

JT Træfældning Top

Gratis tilbud

350,-

4050 5240

Shorts

350,-

WWW.jt-træfældning.dk www.signature.dk

tilbud@jt-træfældning.dk

Fuldt forsikret Østergade 6 • 3200 Helsinge • Telefon 4879 8787 ilselykke@godmail.dk • www.ilselykke.dk

Træfældning Fældning fra toppen Ind trækning Beskæring Opskæring Stormfald Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening 9


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Det lokalhistoriske hjørne

Derefter var det underdelen, der skulle frigøres, så selve stolen kunne løsnes. Jeg var deroppe, da det skete. Det blev pludselig til lokalhistorie, da den ene af pigerne sagde: ” Her står der navnene på håndværkerne !”

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015 Jeg har i kirkebladet fortalt lidt om dette i 2007, men synes, at det godt kan bruges her i Det Lokalhistorisk Hjørne. Når jeg sidder i kirken tænker jeg ofte på alle disse håndværkere, der igennem tiderne har været med at vedligeholde vores kirke så smukt. Kirsten Jørgensen

Senere blev også altertavlen restaureret, men man satsede på at gøre arbejdet på stedet ved at sætte stillads op foran. I alterbordet har man tog man et felt ud, som blev ordnet på værkstedet i stedet for at hele alterbordet skulle nedtages.

Restaurering af prædikestol og altertavle i Vejby Kirke Onsdag d. 24. februar 2007 var der i Vejby Kirke to medarbejdere fra Nationalmuseet for at nedtage prædikestolen til restaurering.

Hun kravlede nede på gulvet og læste på bagsiden og på kanten: Tommy Lemvigh-Larsen 1967, Mogens Larsen og Harry Lemvigh-Larsen (det var malerne). Elektrikeren Gert Jensen havde også sat sit navnetræk. I perioden 1967 til 1969 blev der nemlig foretaget en større restaurering af Vejby Kirke.

Menighedsrådet havde fået budgetsat et beløb til restaurering af alter og prædikestol i finansåret 2007. Det forholdt sig således, at prædikestolen skulle nedtages og bringes ind til Brede, hvor Nationalmuseet har værksted, hvor dette arbejde skulle udføres. Først blev lydhimlen taget ned. Der var sat stillads op, så dette arbejde kunne gøres.

Det var spændende at følge processen. På et tidspunkt blev Vejby Menighedsråd inviteret til Nationalmuseets værksteder i Brede for at se, hvordan restaureringen foregik.

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

T

Drachmann & Kjær

D

Finn D. Jørgensen Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

Fin

Mobil 22 48 52 48

 Helårs- og sommerhuse  Til- og ombygninger TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET  Tagrenovering  Døre og vinduer  Forsikringsskader

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Drachmann & Kjær

ER DU INTERESSERET I LOKALHISTORIE?

Så tjek en ny facebookgruppe, med det lidt kringlede navn: Helsinge fra før i tiden (Gribskov Kommune). Mange fine billeder og info!

T

D

Drachmann & Kjær • Kælderbjerg Park 30 • 3210 Vejby drachmann@mailme.dk Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

10

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3

11

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Fin

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3

T


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Lidt af hvert

Vejby Borger- og Grundejerforening informerer § 23

Det er ikke tilladt at forstyrre havefreden, ved brug af larmende haveredskaber, såsom: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet maskineri, der frembringer generende støj:

Der må således “larmes” på følgende tidspunkter:

Lørdage mellem kl. 9.00 - 16.00 Søn- og helligdage mellem kl. 10 - 13.00

Kræftens Bekæmpelse siger tak til Vejby!

Vejby-Tibirke Selskabet tilbyder nedenstående arrangementer. Bindende tilmeldinger! Husk navn og turnummer på Selskabets bankkonto: Reg. nr. 2418 kontonr. 5364 155 621

Vejby gjorde det igen!! Søndag den 12. april var der landsindsamling til fordel for Kræftens bekæmpelse. 23 indsamlere mødte op i konfirmandhuset i fint vejr, og efter morgenmaden drog vi af sted. Jeg har flere gange sagt, at nu kunne vi ikke gøre det bedre.

NB. Selskabets arrangementer bliver ofte udsolgt !

1. To film i Tisvilde Bio.

”Det skinbarlige øje” om den danske maler Michael Kvium og ”I Danmark er jeg født” om danske dialekter (morsom film). Filminstruktøren Peter Klitgaard fortæller om sine to film. Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 – 22.00. - Støt dit forsamlingshus – mens du har det. Pris: (incl. 1 glas vin/vand) 50 kr. ikke-medlemmer 60 kr. Kontaktperson: Chr. Friis Tlf.: 48708408. Mail: Huset trænger til en kraftig udvendig vedligeholdelse. friis.laebo@mail.dk. Deadline: Mandag d. 16. marts.

STØT VEJBY FORSAMLINGSHUS

Men igen i år slog vi alle rekorder! Det samlede resultat for Vejby blev på hele 30.230,- kr. Et formidabelt resultat, 25% bedre end sidste år – det bliver ikke ved med at gå. Ud over en stor tak til indsamlerne, og også en kæmpe tak til folk der støttede, vil jeg gerne her sige tak til Rema 1000, der igen stillede op med frugt og drikkelse, og også til idrætsforeningen, der igen var vært ved et dejligt morgenbord. Det gør det lidt sjovere, når man mærker støtte fra hele byen. Hilsen Viggo Eriksen, Distriktsleder.

Vejby forsamlingshus harhos siden 1882 været byens sam2. Besøg Arresø Glashytte, Nyvej 18 og lings-sted til alverdens arrangementer. derefter hos keramiker Finn Dam Rasmussen, Det er desværre meget dyrt at drive et sådant hus, og 4. selv om vi har enHaredalen fornuftig udlejning, er det svært at få Søndag d.19. april 2015 kl. 14.00 – 16.00. enderne til at mødes. Pris: (incl. 1 glas vin/vand) 50 kr. ikke-medlemmer 60 kr. Evt. samkørsel fra Tisvildeleje Station kl. 13.45. Kontaktperson: Kjeld Pedersen Tlf.: 48708388 Mail: kjeldped@hotmail.com. Deadline: Tirsdag d. 7. april. Max 30.

Derfor denne opfordring - køb medlemsbevis nu!

BIBLIOTEKSSERVICE I VEJBY

Bibliotekstilbuddet gives fra skolernes Pædagogiske Læringscentre og er for alle borgere i lokalområderne • • • •

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Forsamlingshuset udsteder medlemsbeviser som koster 200,- kr i udstedelse og – for øjeblikket – 200,- kr. om året.

udlån/aflevering af biblioteksbøger fra alle biblioteker reservering af bøger fra andre biblioteker afhentning af reserverede bøger aviser / tidskrifter mv. til fri afbenyttelse

Hvad får du så for pengene? Ikke ret meget andet end egen tilfredshed ved at støtte vores forsamlingshus! Som medlem er du også velkommen til at deltage i den årlige generalforsamling, som altid afsluttes med et stykke mad.

ÅBNINGSTIDER: Aflevering: Alle skoledage kl. 8-15 Udlån og ekspedition: Se skolens hjemmeside. Der kan forekomme ændring i åbningstid ved akutte opgaver, feature-uger og andre skolearrangementer Aflevering uden for åbningstiden: Der er opsat bogindkast ved blok F. Bogindkastene er lukket i skolernes ferier Telefonisk betjening på bibliotekernes fælles tlf.: 7249 6006, mandag-fredag kl. 9-16 Faste lukkedage: skolernes ferier

 Henvend dig til vores formand Kate Jørgensen, hvis du mener det er noget for dig.  Kate kan fanges på telefon 60 93 05 64. Jeg håber mange vil følge denne opfordring, så vi måske også kunne få penge til den nødvendige udvendige veSejltur på Esrum Sø/frokost i Fænrikshus/ dligeholdelse af3.huset. Viggo Eriksen, Kasserer, Vejby Forsamlingshus. fortælling om Gribskov. Søndag d. 17. maj 2015 kl. 11.45 – 16.00

Sankt Helene skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby

12

Bådelauget Holløselund Strand Ledige pladser i Bådelauget Holløselund Strand

Bådelaugets areal ved Holløselund Strand.

For 2 år siden blev Bådelauget Holløselund Strand stiftet efter godkendelse af Naturstyrelsen, og der blev indgået overenskomst med Gribskov Kommune Der blev givet tilladelse til at have 25 joller eller det dobbelte antal havkajakker liggende på et areal vest for trappen (mod Tisvilde), og fra trappen og hen til den store stensætning. Det er Gribskov Kommune, der ejer arealet, og det er kun tilladt at have både liggende, såfremt man er medlem af Bådelauget. Det årlige kontingent er kr. 500, og der indbetales kr. 1.200 ved medlemsstart. De kr. 1.000 tilbagebetales ved evt. senere udmeldelse når båden i denne forbindelse er fjernet. Efter sejlturen en lille vandretur til Fænrikshus, hvor frokosten venter. Carsten fortæller til “Vi foretrækker atSkovløber medlemmer har enCarstensen naturlig tilknytning derefter om sin skov, Gribskov. området omkring Holløselund - og Vejby Strand (3210 VejSted: Skipperhuset, Alléeller 6, 3480 Fredensborg. by, 3220 Tisvildeleje) Skipper Alle joller kajakker bliver forsynet Samkørsel fra Tisvildeleje Station kl. 11.00 med mærke og nummer og får anvist en bestemt plads til dePris: (incl. frokost ) 375 kr. ikke-medlemmer 400man kr. er interres båd. Vi har stadig ledige pladser, og såfremt Kontaktperson: Inge Læbo Tlf.: 48708408 Mail: esseret eller har en båd eller kajak liggende på stranden, er ingelaebo@mail.dk. Deadline:Peter Torsdag d. 7. maj.på Max 50.51 man velkommen til at kontakte Christensen mobil 51 10 47 eller Bådelaugets sekretær Preben Christensen på til Maglebjerghøjene. 614.61Vandretur 36 38, oplyser formanden for Bådelauget Peter Chris(Mellem Rågeleje og Blistrup). tensen, Valmuevej 6 i Vejby. Guiden, arkæolog og museumsinspektør Kjartan Langsted, fortæller om de mange kæmpehøje fra den ældre bronzealder (ca. 1500 år f. Kr.). Lørdag d. 20. juni 2015 14.00 – 16.00 Mødested og samkørsel fra Tisvildeleje Station kl. 13.30. Pris: ( incl. kaffe og kage ) 40 kr. ikke-medlemmer 50 kr. Kontaktperson: Inge Læbo Tlf.: 48708408. Mail: ingelaebo@mail.dk. Deadline: Fredag d. 12. juni.

Hårlandsgården

Vejby – Tibirke Selskabets Sommerudstilling 2015 18. juli – 19. juli og 25. juli – 26. juli kl. 11 – 17

5. Guidet tur i Frederiksværk + sejltur på Arresø.

” Fra Selskabets kunstsamling - og lokale kunstnere og kunsthåndværkere ”

Vandretur og fortælling om Industrisamfundets vugge i Frederiksværk - derefter sejltur med M/S Frederikke på Arresø. Søndag d. 16. august 2015 kl. 14.00 – ca. 17.30 Mødested: Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk Besøg gårdbutikken, Samkørsel fra Tisvildeleje Station kl. nyd 13.30.en is og udsigten over Pris: (incl. kaffe og kage) 100jordbærmarken. kr. ikke-medlemmer 120 kr. Kontaktperson: Siv Plum Tlf.: 81740147 Mail:Gårdbutikkken siv.plum@gmail.com.er åben hver dag fra 9.30d.til 18.00 Max i perioden fra Deadline:kl. Søndag 9. august. 50.

Årets udstilling omfatter et nyt udvalg fra Selskabets egen kunstsamling. I år har Selskabet valgt at udstille fire kunstnere, der alle har været dybt engageret i områdets særpræg. De fire kunstnere er:

Ove Kunert– Kaj Walther Ebba Holm og William Scharff Også i år har Selskabet inviteret aktive kunstnere og kunsthåndværkere fra Vejby-Tisvildeområdet, som vil vise, at der fortsat er en stor kunstnerisk aktivitet i lokalområdet. Der vil blive mulighed for at erhverve sig et godt, lokalt kunstværk eller kunsthåndværk.

22. maj til 16. august. 6. Arkitektur i Tisvilde og Tisvilde Lunde.

Vandretur langs med Tisvilde Hegn•med smukke, Nyplukkede jordbær Is, de smoothies gamle sommerhuse. Slutter med besøg i sommerhuset og bærprodukter • Kaffe og bærkage ARKEN – tegnet af Martin Nyrop. Søndag d. 6. september kl. 14.00 ( sluttid: ca. 16.00 ) Vi håber, at duGrandjean vil kigge indenfor. Guide: Chr. Friis og Adam Lisbeth og Torben Bo 1 - overfor Mødested: Tæppeforretningen, Skovporten Nyvej, Tisvildeleje. Pris: (incl. et glas vin/vand) 50 kr. ikke-medlemmer Gundekildegård 60 kr. Kontaktperson: Chr. Friis Tlf.: 48708408 Rågelejevej 46 • 3210 Vejby Mail: friis.laebo@mail.dk. www.rokkedysse.dk • rokkedysse@gmail.com Deadline: Tirsdag d. 1. september. Max 30.

Udstillingen åbnes lørdag d.18. juli kl.11. 00.

Pastor Porsagers Jazzkapel vil spille i parken, hvor der er gratis drinks.

Pris: Gratis for V-T S-medlemmer og for børn under 16 år. 30 kr. for ikke-medlemmer Adresse: Hårlandsgården, Hårlands Allé 12, 3220 Tisvildeleje v/ Godhavn Station.

13


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Kirkebladet Vejby Sogn h Juni - Juli - August 2015

Kirkebladet På inspirationstur til Louisiana På VejbyTræf udstillede projektet VEJBYKUNST bl.a. fine, små lerskulpturer, lavet på Louisiana af 4. og 5. klassetrin, der d. 15. april var på tur dertil. Det var en meget vellykket og inspirerende tur, hvor der blev snakket om, set på og ikke mindst lavet kunst! Næste trin i inspirations- og vidensindsamlingen forud for udarbejdelsen af modeller, bliver besøg hos lokale kunstnere. Først går turen til Tim Juel-Jacobsens værksted i Ørby. Tim er billedhugger og arbejder i metal. Projektet håber at kunne udstille to til tre modeller af de kommende flytbare skulpturer på biblioteket inden sommererien. km

Juni - Juli - August 2015

Vejby Sogn

Tillykke til årets konfirmander - 3. maj 2015 i Vejby Kirke

Bagest fra venstre: Tobias Nielsen, Oliver Andersen, Maren Lissau Eslund, Emma Lund, Aske Lehrmann, Nicolai Milan Sørensen. Midterst fra venstre: Thomas Rachlitz Buchberg, Benjamin Christioffersen, Jeppe Tinghuus Nyberg, Michelle Wilholt Andersen, Frederikke Holm Falk, Nicolai Muff Gottfredsen, Nicoline Brandenborg, Anton Bak Andersen og forrest fra venstre: Jasmin Herlev Vidstrup, Emily Andersen, Malou Widriksen Damgaard Olsen, Carina Strate Beck, Nicoline Renneberg Tolman.

Er du træt af stubben i din plæne Skal du have plantet der hvor stubben stod

Gratis tilbud 4050 5240

Grundlovsdag

www.jt-træfældning.dk

Fræsning af hække og stubbe

Den traditionsrige folkefest på Præstens Mark i Vejby,

DER ER HOPPEBORG, TALE OG KONCERT MED VEJBY-TIBIRKE KIRKEKOR.

D. 5. JUNI KL. 14 - 17.

o

Årets taler er

DER DÆKKES OP MED SJOV OG UNDERHOLDNING FOR ÅND OG KROP!

INGE WALMAR

Tisvildeleje, tidl. formand for kulturudvalget i Gribskov kommune

o

14

o

o


Kirkebladet Vejby Sogn h Juni - Juli - August 2015 Efter sommer bliver det efterår igen - og tid til

Kirkebladet Vejby Sogn h Juni - Juli - August 2015

HØJSKOLEWEEKEND - TEMA: ERINDRING

Det er ikke sikkert, at der gives svar på lige disse spørgsmål - men det er sikkert, at ERINDRING bliver belyst gennem foredrag og film på

Menneskelivet er underligt! For eksempel kan det være svært at huske, men ofte også svært at glemme de ting, der sker i vores liv. Og vi kan huske tydeligt eller svagt, alt efter om vi ønsker at huske eller ej. Er der forskel på at huske og på at erindre? Er ‘huske’ mere konkret end ’erindre’? Hvis vi i tidligere tider i skolen ikke kunne huske dagens remser, risikerede man at få en ‘huskekage’!

VEJBY-TIBIRKES HØJSKOLEWEEKEND

Når vi så år senere tænker tilbage på det, der skete, kan man skrive sine erindringer - før man risikerer erindringstab! Og skal man selv skrive sine erindringer og risikere sine erindringsforskydninger? - eller skal man risikere en andens erindringsforvanskninger af sit?

Hold øje med udstillingerne

D. 26-27.SEPTEMBER PÅ TISVILDE HØJSKOLE

Prisen for at deltage er 500 kr. for foredrag, biograftur og måltider – en rigtig højskoleweekend. TILMELDING: Præstegården tlf. 4870 6294

De er gode for øjnene – og ferniseringerne er festlige.

LIGE NU: n ELEVUDSTILLING FRA GRIBSKOV EFTERSKOLES MEDIE- OG FOTOLINJE. 60 elever har fulgt skolens fotolinje og har fundet motiver i vores nærmeste skønne natur og på studierejser til Berlin og New York. UDSTILLINGEN VIL HÆNGE TIL D.17. JUNI.

n FERNISERING: SØNDAG D. 30. AUGUST ca. kl. 11.30 (lige efter gudstjenesten kl.10.30 i Vejby kirke) byder menighedsrådet velkommen til fernisering på tidl. overlæge, nu kunstmaler POUL EBBE NIELSENS MALERIUDSTILLING. Poul Ebbe Nielsen har udgivet en bog om sin kunst: ”Oplevelser og udfordringer i kunstens verden – fra barndom til pensionist”.

n

FLERE UDSTILLINGER: I løbet af efteråret kommer der udstillinger af Kirstine Garde, Marianne Løkke Baasch og en særudstilling, som Vejby-Tibirke-selskabet hjælper os med, bestående af billeder med lokale motiver.

MR-præsentation

Vi fortsætter præsentationen af medlemmer af menighedsrådet, som vi påbegyndte for et par numre siden. HENRIK LUND-ANDERSEN bor ved Vejby strand og er professor dr. med. ved Københavns Universitet og ledende overlæge af Region Hovedstadens øjenafdeling på Rigshospitalet. Henrik er kendt som mangeårig kirkegænger med interesse for kirkens rolle i samfundets ånds- og kulturliv, samt sangens betydning for samme. Han er af en slægt med mangeårig Grundtvigiansk tradition og ønsker sognets indbyggere aktiveret i samspillet mellem kirke og samfund.

Gretelyaftenerne

KONTAKT & INFO

Sognepræst, kbf. Mogens Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: mopa@km.dk Sognepræst Nia Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6222 (undt. mandag). E-mail: nsz@km.dk

Alle aftener kl. 19.00 – Foredragene er gratis og alle er velkomne. Der serveres kaffe og kage i pausen til kr. 20 Tilmelding: Lisbeth Nielsen tlf.: 4870 8423 el. 2578 8423

Kirkekoret ved Vejby og Tibirke kirker giver som noget nyt en mini-koncert Grundlovsdag kl. 14.00 til ca. 14.30 i Konfirmandhuset. Det bliver danske, iørefaldende og dejlige sommersange, og du får også chancen for at synge med. Så kan du opleve vores supergode og superhyggelige kirkekor, som øver sig hver torsdag aften og medvirker ved musikgudstjenester og koncerter mange gange i årets løb. Vi synger alt muligt, både gammelt og nyt, højtidelig og smuk kirkemusik og sjove viser og sange.

KIRKEBIL Kirkebil til gudstjenester mm bestilles på Graverkontoret tlf.: 4870 5299 senest to dage før, - fredag indtil kl. 13.00. Menighedsrådsformand Cannot Kroner Tlf.: 2392 4608 Kirkeværge Peiter Sørensen Tlf.: 2295 4119

Alle møder foregår onsdage i Konfirmandhuset kl. 18.45

Fødsel Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus om, at et barn er født.Er man ikke gift, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Dette gøres via hjemmesiden www.borger.dk, og skal gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.Kirkekontor/præst får så automatisk besked om denne faderskabssag. Dåb Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere.

n Hold dig ikke tilbage, hvis du har lyst til at være med. Kontakt gerne organist og korleder Vibeke Højlund, tlf.: 2126 8164, for at få en snak om det eller tal med en af de korister, du kender i forvejen.

Navngivning Barnet kan også få navn ved navngivning. Dette skal gøres via hjemmesiden www. borger.dk. Iflg. navneloven skal barnet have navn senest 6 måneder efter fødslen. Dødsfald Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tid for begravelse eller bisættelse. Når dette er fastlagt, skal man via hjemmesiden www.borger.dk indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man har aftalt med præsten. En bedemand kan også være behjælpelig med indtastning af dødsanmeldelsen.

Konfirmandindskrivning

Tirsdag d. 18. august kl.17-18: Konfirmandindskrivning til konfirmation i Vejby Kirke 24. april 2016. Onsdag d. 19. august kl.17-18: Konfirmandindskrivning til konfirmation i Tibirke 1. maj 2016.

Efteråret - Sæt kryds i kalenderen! MENIGHEDSRÅDETS MØDEPLAN: 18. februar / 18. marts / 15. april / 20 maj / 17. juni / 19. august / 16. september / 21. oktober / 18. november / 16. december.

KIRKEN TIL TJENESTE

n Koret optager nye medlemmer Du kunne også overveje, om det mon var noget for dig eller måske en, du kender, at synge med. Vi optager stemmer til alle stemmegrupper i august, når den nye sæson begynder. Hver korprøve begynder med et kvarters intensiv sangundervisning og stemmetræning, for dirigenten er professionel sangpædagog og har været konservatorielærer i sang i en lang årrække.

Vejby kirkegårdskontor Graver Christina Woller-Nielsen Graverassistent Jane Langkjær Bogknoldvej 16, Tlf.: 4870 5299 Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

nTIRSDAG D. 2. JUNI: Om Frederik d. VII’s utro mor, prinsesse Charlotte Frederikke. Ved cand.phil. Birgitte Nyborg, Helsinge nONSDAG D. 12 AUGUST OG TIRSDAG D. 25. AUGUST: ”En arkitekt og hans Tisvildehuse” To aftener v/tidl. overbibliotekar i Helsinge, Peter Heiberg, der fortæller om arkitekten Bent Helweg-Møller, hans huse i Tisvildehuse og de mennesker og historier, der knytter sig til husese.

Bliv korsanger

n FOREDRAG: d. 23. sept. kl. 19.30: ”Kvinder, demokrati og formue”, foredrag ved professor, dr. jur. Ingrid Lund-Andersen. n FOREDRAG: D. 7. okt. og d. 11. nov. planlægges også foredrag om årets ”jubilarer” - Carl Nielsen, Halfdan Rasmussen – og kvindernes valgret, nu i 100 år. n HYGGELIGE EFTERMIDDAGE - D. 24. okt. og d. 21. nov. begge dage kl. 14 16.00, fortsætter Karin Fester og Nia Schulin-Zeuthen forårets succes med et par hyggelige eftermiddage med sang og litteratur. www.vejbykirke.dk - tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hvordan får jeg et nyt navn? For at navneændring kan udføres skal der indbetales gebyr på kr. 500,- (2014). Man sender ansøgningen via hjemmesiden www. borger.dk, samt følger vejledningen for betaling. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Konfirmation Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke 4. søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag efter påske. Vielse Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor en af dem har bopæl, gerne via www.borger.dk. Her udfærdiges en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må udfærdiges tidligst 4 mdr., før vielsen skal finde sted.


Torvedage i Vejby og ÅBENT HUS i Vejby Forsamlingshus

18.

Søndag

21.

3. s. e. trinitatis

9.00

10.30

Finn Edvardsen

Søndag

28.

4. s. e. trinitatis

10.30

9.00

Tora Herborg Henriksen

Vejby

Tibirke

Præst

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen

Dato

Søndag

5.

5. s. e. trinitatis

9.00

10.30

Finn Edvardsen

Søndag

12.

6. s. e. trinitatis

Ingen

10.30 Fællesgudstjen.

Michael Porsager

Søndag

19.

7. s. e. trinitatis

9.00

10.30

Mogens Hansen

Torsdag

23.

Søndag

26.

14.00 Gudstjeneste på Trongården 8. s. e. trinitatis

10.30

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen 9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Dato

Tibirke

Præst

Søndag

2.

9. s. e. trinitatis

Ingen

10.30 Fællesgudstjen.

Nia Schulin-Zeuthen

Søndag

9.

10. s. e. trinitatis

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

16.

11. s. e. trinitatis

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

20.

Søndag

23.

Søndag

30.

14.00 Sommer-kaffe-gudstjeneste. Efterfølgende hygge i konfirmandhuset

20. juni • 27. juni • 4. juli • 11. juli • 18. juli 25. juli • 1. august • 8. august • 15. august GRØNTSAGER h SÆBE h SAFT BLOMSTER h KUNSTHÅNDVÆRK SMYKKER h HONNING h HUSFLID BRØD&BAGVÆRK h MARMELADE

Hvis du går og drømmer om at have en bod på Torvedage i Vejby kan du kontakte Pernille Wedderkopp på: pernille@wedderkopp.dk eller mobil: 40 40 60 09.

6

Vejby

Sommerlørdage fra 10-13

Skal du være stadeholder?

August Dag

TORVEDAGE VEJBY

Nyt samarbejde med Vejby Forsamlingshus Torvedage i Vejby har i år kontaktet Vejby Forsamlingshus for at høre, om de kunne være interesseret i at lægge nogle lørdagarrangementer “oveni” Torvedagene. Det havde de meget lyst til, så forsøgvis er der nu planlagt 4 Åbent Hus arrangementer i eller ved forsamlinghuset - alt efter vejret. Der vil være mulighed for at købe sig en øl eller en vand og noget mad - og hvem ved - måske kommer der også hen ad vejen lidt musik, grill og fadøl på parkerings pladsen ved Forsamlingshuset. Det kan blive rigtig hyggeligt! I første omgang er der Åbent Hus d. 20. og 27. juni, samt 4. og 11. juli. Torvedage i Vejby opfordrer alle til at støtte op om forsamlingshuset og det de stabler på benene til glæde for os alle! Så hold øje med opslag, facebook, VejbyNet og forsamlingshusets hjemmeside hen over sommeren!

Juli Dag

Torsdag

KAFFE&KAGE – OG HJEMMELAVET HYGGE!

Lokalt produceret o lokalt solgt!

Nia Schulin-Zeuthen Mogens Schulin-Zeuthen

12. s. e. trinitatis

9.00

10.30

Nia Schulin-Zeuthen

13. s. e. trinitatis

10.30 Efterfølgende fernisering i Konfirmandhuset

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

SOMMERLØRDAGE

E

Nia Schulin-Zeuthen

RM

9.00

SÆ BE  HONN I NG E

10.30

D LA

2. s. e. trinitatis

R  KAFFE 

14.

A

Søndag

KL. 10 - 13 PRÆSTENS MARK

M

Mogens Schulin-Zeuthen

10.30

ÆG

9.00

STE

1. s. e. trinitatis

TH

E

7.

NS

GG

Søndag

KA

OM

Præst

NTSAGER  KU

HJEMMELAVE TH K Y

Tibirke

GRØ

ÆR

Vejby

DV

Dato

R GE

ÅN

Efter et meget velbesøgt forårsmarked med mange boder og dejligt forårsvejr, ser vi nu frem til at den rigtige sommersæson begynder omkring Sankt Hans, nemlig d. 20. juni og 8 lørdage frem. Traditionen tro vil det stadig foregå om lørdagen fra 10-13, hvor lokale producenter stiller op med grøntsager, blomster, honning, saft og sæbe, hjemmebag, kunsthåndværk m.m.

Juni Dag

TORVEDAGE I VEJBY

BL

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker

14.00 Gudstjeneste på Trongården

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Vejby Nyt Nr. 6 h 2009

Kirkebladet Vejby Sogn h Juni - Juli - August 2015

Præstens Mark h Kirkebakken 4 h 3210 Vejby VEL MØDT!

Kvalitet og service giver det bedste resultat!

Garanti for kvalitet

STØT VORE ANNONCØRER! DE STØTTER VEJBY NYT

Brian Jørgensen Salgårdshøjvej 54 3210 Vejby 23

19


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Sommerfest i Vejby Forsamlingshus

Vejby Anlægsgartneri ApS

Den 12. Juni 2015 kl. 19:30 slår vi dørene op til årets store sommerfest i Vejby forsamlingshus. Vi har efter utallige forespørgs-ler genoplivet den gamle musikklub og er stolte af at kunne præsenterer hele fire lokale bands. Der er lagt op til godt gammeldags dansebal med plads til unge såvel som gamle. Vi starter kl. 19:30 med John Mogensen Revy kavalkade i en kvartet bestående af Arne Bundgård, Jette Clausen, Mette Petersen og Ivar Søeborg. Derefter har vi besøg af THE BASETONES, der spiller 50er Rock N Roll med et hæsblæsende sceneshow og en energi, der gør det svært at stå stille. Sange med Carl Perkins, Ray Charles og Johnny Cash og mange andre vil flyde fra den gamle scene. Det bliver et glædeligt gensyn med ”TRIO BEATLES” som leverer lækre harmonier og dejlige stemmer til de kendte evergreens. Til sidst vil THE FLYING PACE levere 80’er musik fra det store udland og den danske sangskat. Det vil være muligt at købe drikkevarer i baren og i løbet af aftenen kan man købe sig lidt natmad. Kom og støt op om det dejlige forsamlingshus og lad os skyde sommeren i gang med et brag af en fest. Entre 125kr

Aske K. Petersen Mobil 24 65 80 03

Haveanlæg

Beskæring og træfældning samt vedligeholdelse udføres. Tilbud gives uden forbindende. Rodfræsning.

Salgårdshøjvej 52 - 3210 Vejby Telefon 24 65 80 03

Alt i betonvarer, fliser og belægningssten

Kranbiler Udlejning af containere Kloakservice/Slamsuger Mobil 22 14 61 35 Vejby Cementstøberi

Se plakaten på side 23!

v/Bjørn Olsen

Møngevej 13 • 3210 Vejby • Telefon 48 70 61 35

Blikket.dk

Ivar Søborg og Vejby Forsamlingshus

Fejring af de mange lokale projekter, der gør, at Vejby forbliver en levende og attraktiv by. Det var en forårsdag, der indbød til at være udenfor med blå himmel, solskin og lysegrønne grøftekanter. Rundtom i haverne i Vejby kunne man høre skramlen med hakkejern, trillebør og græsslåmaskiner. På skolen og ved idrætshuset var der flag. Der var ”Vejby Træf”. Og det var lige sådan et vejr, vi havde håbet på, for dagens tilbud var udendørs leg og fitnessinstruktion på de nye udendørs baner mellem idrætshus og skole, afprøvning af de kommende ”Kløverstier” i rask gang med og uden stave eller på cykel ned om Heather Hills eller en roligere tur rundt i gammel Vejby med indlagt historiefortælling.

VEJBYKUNST - lerfigurer fra studietur til Louisiana

Mange deltog Der var aktive mennesker med til alle aktiviteter. Bortset fra det sjove byløb for børn, som Tina fra gymnastikforeningen havde forberedt. Børnene var løbet andre steder hen i solskinsvejret, men så laver Tina det bare igen en anden gang har hun lovet. Inde på skolen kunne vi se forskellige forslag til vartegn for Vejby ved byens 4 indfaldsveje. Lidt spændende, for man kunne stemme på sin favorit og give sin personlige kommentar til forslagene og måske påvirke dommerne, når de skal finde en vinder. Der blev talt om kunst, Vejbykunst, og 4. og 5. klasserne udstillede deres fine skulpturer i ler, som er forstudier til den næste opgave med at lave store flytbare skulpturer i Vejby. Lagkage til alle Og så sluttede vi med lagkage, for det er værd at fejre, at der passes godt på vores by med bevaring og synliggørelse af byens historie og opbakning til nye ideer til et aktivt fritidsliv. Tak til alle arrangører og gæster for en vellykket dag. Anne Grell

DESIGNKONKURRENCEN - et af de indkomne forslag

Den unikke gave til det helt særlige menneske - finder du her:

Professionel Blikkenslager Tagrender Nedløb Små zinkkarnapper Indækninger Murafdækninger

Vi har et dejligt dobbelt værelse med plads til 1 opredning. Pris/nat incl. morgenmad: DKK 500,-

Nyt tag

Mangler I plads, så ring eller mail til:

Det lille Galleri Vejby Bed & Breakfast i Vejby Vesterled 5

Vi er medlem af DS (Dansk Smedemesterforening) hvilket er din garanti for et tilfredsstillende arbejde

Blikket ApS Kjellegårdsvej 5 3200 Helsinge

LØRDAG 18. APRIL

Jesper Pedersen Mobil 40 40 33 37 info@blikket.dk

Vesterled 48 71 25 50 /530 55 08 85 Tlf. 30 55 nedda@mail.dk 08 85 Mail: Mail: Senedda@mail.dk flere billeder på: Booking.com

20

KLØVERSTIER - ruterforslag og interessepunkter blev indtegnet

UDENDØRSFITNESS - instruktion på det nye anlæg


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Blikkenslagermester

Søren Stannum TRÆFÆLDNING OG HAVEPLEJE

Mobil 30 34 73 10

Træfældning Beskæring Hæk Vedligeholdelse

Jesper Svendsen Arbejde udføres i • Zink • Kobber • Naturskifer • Eternitskifer

Mobil: 40 14 00 33 Skovarbejder Søren Stannum Stationsvej 13 3210 Vejby

jobbesvendsen@hotmail.com

Støt vores annoncører! De støtter Vejby Nyt

Serviceeftersyn Forsikringsskader Klargøring til syn Frontruder

MCMester

Aircondition Udstødning Dæk / Fælge Alt i reparationer

Reparation og salg af motorcykler og reservedele

Værkstedet ApS

Din lokale AUTOog MCmester - altid klar!

v/Knud Hansen Grøndyssevej 14 . 3210 Vejby Tlf. 48 70 53 12 kh@auto-mester.dk www.auto-mester.dk / www.mc-mester.dk

22


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

VT FITNESS

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

VEJBY-TISVILDE FODBOLD

Gym Cross rykker udendørs

Det gik godt! Sidste efterår startede Vejby Tisvilde Badminton et børne/ ungdomshold for børn fra 7 år. Det var med stor spænding, at træner, hjælpetrænere og formand mødte op til 1. træning – ville der komme nogen?

Omkring 1. juni rykker VT Fitness’ gymcross-hold træningen udendørs fra gymnastiksalen til det ny multitræningsanlæg. Der trænes fortsat mandage kl.20 - 21, onsdage kl.19 - 20 og fredage kl.17 -18. Nye interesserede er velkommen til at kigge forbi. Multitræningsanlægget er til rådighed for alle i dagligdagen.

Der kom 5-6 børn til 1. træning og der har været mange børn på besøg, og mange har haft et par prøvetimer i sæsonens løb. I skrivende stund har børne/ungdomsafdelingen 12 medlemmer, og det passer fint med forventningerne. På et tidspunkt har der dog været hele 17 børn til træning! Børnene starter træningen med at løbe et par omgange rundt i hallen og så er der lidt stikbold, inden de kaster sig over ketsjerne. Foreningen har både korte og lange udgaver af dem, så alle kan få en ketsjer, der passer til dem.

RULLESKØJTEFEST

Det er dejligt at se, hvordan de har udviklet sig over sæsonen. Ved afslutningen i april spillede de ”turnering” alle mod alle. De kunne nu forholde sig til spillets regler, og kæmpede alle for at vinde. Det var bare dejligt at se på. Ved afslutningen var der også mødt flere forældre op, som heppede på alle de dejlige unger. Sidste træningseftermiddag sluttede af med medaljeoverrækning til alle, hjemmebagte boller med chokoladetop, dertil lidt energidrik i form af æblejuice.

Gymnastikafdelingen holder rulleskøjtefester fra kl. 19.00 til 21.00 i Vejby Hallen:

Sidste inden sommerferien - 29. juni

Kom og rul ”der ud af” til fed musik sammen med dine venner.

Badmintonafdelingen glæder sig allerede nu til næste sæson, og håber at gense alle samt en masse nye børn. Næste sæson starter d. 7. september kl. 16.15 i Vejby Hallen. Man kan på Vejbynet finde, hvordan man tilmelder sig; men man kan også bare møde op med mor eller far d. 7. september.

Indgang 10 kr. Leje af rulleskøjter 20 kr.

Vejby Tisvilde badminton v/ Formand Jørn Jensen

Chips h popcorn h slik h kage sodavand h frugt

24

VEJBY-TISVILDE FODBOLD

VEJBY BILLARD KLUB

Flere sportslige højdepunkter

Fodbold og hygge 6. juni I skrivende stund mangler Senior 1 fra Vejby-Tisvilde Fodbold kun få point for at sikre oprykning til Serie 3 for første gang i VTF-tiden. Hvornår oprykningen er hjemme skal vise sig, men under alle omstændigheder er der lagt op til en festlig lørdag for både små og store den 6. juni. Her afvikles forårets sidste kampe på hjemmebane og der er placeret en række kampe for både børn og voksne i løbet af dagen med start kl.10.00 og frem til ca. kl.17.00.

Næsten som sædvanligt fik Vejby Billard Klub ved slutningen af sæsonen flere sportslige højdepunkter. Ultimo Marts var Bristol-Odense igen vært ved slutspillet i Elitedivisionen i keglebillard og igen blev Vejby BK nr. 2. Medio April blev DM – finalen i keglebillard for både mænd og kvinder afviklet i Aarhus. Thomas Bræck blev nr. 2 og Ole Nymark nr. 3. Begge mødte den senere danmarksmester Johnny Hansen fra BristolOdense som var helt urørlig mod de 2 Vejby spillere. Heidi Wiendahl sluttede som nr. 8 hos kvinderne. Ugen efter deltog Jonas Threms ved EM i 5-Kegle for U/21. En flot bronzemedalje kunne hjemtages – finalen var utrolig tæt på. Jeg mener at det er den første internationale medalje klubben har vundet. Derudover deltager Jonas Threms i DM for Juniorer i Nyk.F fra den 14- maj. Jonas deltager i 5-Kegle og 3-Bande Carambole. Den 22. maj afholder klubben den årlige generalforsamling og i Juni lukkes salonen for en periode idet der skal udskiftes gulvtæppe. Den 7 til den 9 August afholdes klubbens traditionsrige Senior-Cup i øvrigt for den 25. gang. Omkring 100 spillere hygger sig i klubbens lokaler i et par døgn – søvn bliver der ikke så meget af! Umiddelbart herefter er der medlemsmøde og så starter rumlen igen. Så det der med at billard er en vintersport kan man godt glemme! Med Sportslig Hilsen, Jan Bemmann

Der vil blive mulighed for LEGEAKTIVITETER for børnene på pladsen hele dagen og det vil være muligt at KØBE MAD OG DRIKKE. Se nærmere om det endelige program på fodboldens facebook-sider og den ny hjemmeside på vtfodbold.dk.

Kom på Fodboldskole 2015

bold

– udvikling, fællesskab og fod

Fodboldskole Vanen tro er der DBU Fodboldskole i Vejby i uge 28. Vi har igen et spændende team klar med Allan Jensen som skoleleder og Peter Baun som trænerleder. Trænere er Louis Veis, Matias Restofte, Morten Andersen, Søren Nexø Jensen og Frederik Andersen. Dertil en række assistenter. Tina Andersen og hjælpere sørger igen for at deltagerne kan købe dagens ret til frokost. kole: U’s Fodbolds

Klub:

VEJBY GYMNASTIK

Fakta om DB

0-2007 piger årgang 200 · For drenge og er for en uge · Pris: 820 kron kolebillet eller dbu.dk/fodbolds · Billetsalg på 3. marts 43 26 54 00 fra

Det får du:

Uge:

· DBU-sæt bes tående af T-s hirt og shorts · Unikt designe fra Adidas t SELECT fod bold · Drikkedunk · Diplom · Goal Blad · Anders And Blad Værdi: 640 kro ner + en hel uge med nyt, unik s fodboldtræ t skills progra ning m

EFTERLYSNING

Vejby gymnastik søger med lys og lygte efter nye trænere til vores springhold samt vores pigehold.

Officielle

partnere

for DBU’s

Fodbold

Vejby Forsamlingshus

skole:

Stationsvej 14 • 3210 Vejby • Tlf. 48 70 63 62

n Springholdet er for piger og drenge i alderen 7-12 år. Træner torsdag fra kl. 16.45 til 17.45.

Læs mere på dbu.dk/fodboldskole og følg DBU’s Fodboldskole på facebook.com/DBUFodboldskole

Hold din fest i Vejby Forsamlingshus

n Pigeholdet er fra 7 år og kan være alt fra dans og til sjov og leg. Træner mandag fra kl. 17.15-18.15

Udlejning Kate Jørgensen Telefon 60 93 05 64

Vi tilbyder kurser så stor erfaring er ikke nødvendigt. Henvendelse til Tina Christensen på Tlf. 5174 6514 eller på mail vejbygym@gmail.com

25

en del af noget større


Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

Vejby Nyt Nr. 3 h 2015

14. Det er selvfølgelig stadig muligt at melde sig som løber på en af de tre distancer. Find tilmelding og se ruterne m.m. på www.nordkystlob.dk.

VIF

Brug for hjælp til Nordkystløbet Over 150 løbere havde allerede i starten af maj meldt sig til KM Sport Nordkystløbet, der afvikles for tredje gang søndag 21. juni med start og mål på Vejby stadion. Dermed er der udsigt til rekorddeltagelse, da erfaringen viser at flertallet af deltagere først tilmelder sig indenfor de seneste uger op til løbet. De nye tiltag har tydeligt givet de løbe-interesserede endnu mere smag for deltagelsen. Udover de hårde prøvelser for de veltrænede på 30 km og 21 km, er der i år også en 10 km-rute.

ANNONCEPRISER VEJBY NYT 1/6 side = kr. 360,- pr. gang 1/4 side = kr. 560,- pr. gang 2/3 side = kr. 800,- pr. gang Priser er excl. moms Godt byggeri omfattet af:

Der kan aftales andre muligheder, størresler mm.

KONTAKT BENTGodt MADSEN byggeri omfattet af: for info.

Smag på Nordsjælland Videre har et stort antal af de tilmeldte også taget imod tilbuddet om en to retters menu efter løbet i målområdet, serveret af Smag på Nordsjælland med friske lokale råvarer. Smag på Nordsjælland er på plads med boder i start- og målområdet på Vejby stadion, så også løbets tilskuere kan få stillet både sult og nysgerrighed

BM Grafik, Godt byggeri omfattet af: 4059 5200 / info@bm-grafik.dk

GULD Tisvilde sponsor Byggeservice

Tisvilde Tisvilde

Byggeservice ByggeService Tisvilde Tisvilde Hans Erik Sørensen ByggeService Tømrer& Snedker mester Byggeservice www.tisvilde-byggeservice.dk TisvildeTisvilde Tømrer- & Snedker mester

Støt fodbolden i Vejby-Tisvilde og få fremhævning på spilletrøjer/træningsdragter på et hold. ( andre sponsorer vil også være synlige på tøjet ) få et reklameskilt på Vejby Stadions opvisningsbane + helsides annonce i klubprogrammet der omdeles årligt til 2.500 husstande. Eksponer din virksomhed og støt samtidig de cirka Støt 300 fodbolden i Vejby-Tisvilde og Fodbold. få fremhævning på spilletrøjer/træningsdragter på et medlemmer i Vejby-Tisvilde

Skovriddervænget 31 Hans Erik Sørensen ByggeService 3220 Tisvildeleje Alt Tømmer & Snedker arbejde udføres.

hold. ( andre sponsorer vil også være synlige på tøjet ) få et reklameskilt på Vejby Stadions opvisningsbane + helsides annonce i klubprogrammet  Fremhævning på spilletrøjer på seniortruppen. ( andre sponsorer vil også være der omdeles årligt til 2.500 husstande. Eksponer din virksomhed og støt samtidig de cirka synlige på tøjet ) Støt fodbolden Vejby-Tisvilde ogFodbold. få fremhævning på spilletrøjer/træningsdragter på et 300 medlemmer i Vejby-Tisvilde  iReklameskilt på opvisningsbane størrelse 230 X 70 cm hold. ( andre  sponsorer vil ogsåfodboldprogram være synlige påmed tøjet ) Hustandsomdelt firmalogo på forsiden og side med få et reklameskilt på Vejby + helsides annonce i klubprogrammet valgfri tekst.Stadions Ca. 2.500 opvisningsbane stk.  Fremhævning på spilletrøjer på seniortruppen. ( andre sponsorer vil også være  Logo hjemmeside der omdeles årligt til på 2.500 husstande. Eksponer din virksomhed og støt samtidig de cirka synlige på tøjet )  Frontmarkering på hjemmeside. ( Fast banner i toppen af siden ) Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 300 medlemmer i Vejby-Tisvilde Fodbold.  Reklameskilt på m.m. opvisningsbane størrelse 230 X 70&cm  Sponsorevent f.eks. Nordsjælland kamp Alt Tømmer Snedker arbejde udføres.  Invitation til julefrokost for 4 personer vores støttenetværk  Hustandsomdelt fodboldprogram medmed firmalogo på forsiden og side med www.tisvilde-byggeservice.dk  Takkeplakat i ramme til ophængning i virksomheden. valgfri tekst. Ca. 2.500 stk.  Fremhævning på spilletrøjer på seniortruppen. ( andre sponsorer vil også være  Tilbud på sportsudstyr viaAlt vores webshop m.m. arbejde udføres.  synlige Logo påpå hjemmeside tøjet ) Tømmer & Snedker 4870  Eventuel lokal presseomtale. Frontmarkering på hjemmeside.størrelse ( Fast Tlf: banner siden ) 4073 8269  Reklameskilt på opvisningsbane 230 Xi toppen 70 2829 cm afMobil: Hans Erik  Hustandsomdelt Sponsorevent m.m. f.eks. Nordsjælland kampSørensen Alt Snedker udføres. fodboldprogram medTømmer firmalogo på&forsiden og sidearbejde med Pris  Kun faglært Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269  valgfri Invitation til julefrokost for 4 personer med vores støttenetværk Forhandler af: arbejdskraft tekst. Ca. 2.500 stk. www.tisvilde-byggeservice.dk Takkeplakat i ramme til ophængning i virksomheden. 10.000 ex. Moms kr.Logo på hjemmeside Kun faglært arbejdskraft Tilbud på sportsudstyr viaAlt vores webshop m.m.i toppen  Frontmarkering på hjemmeside. ( Fast banner af siden ) Tømmer & Snedker arbejde udføres. Ønsker du at indgå samarbejdsaftale, kontakt:  Sponsorevent m.m. f.eks. Nordsjælland kamp4870&2829 Alt Tømmer Snedker Tlf: Mobil:arbejde 4073 8269 Eventuel lokal Forhandler af:udføres. Godt byggeri omfattet af: presseomtale. Forhandler af: byggeri omfattet af:  Godt Invitation til julefrokost for 4 personer vores støttenetværk Hans med Erik Sørensen Jakob Mygind www.tisvilde-byggeservice.dk PrisTelefon  99 Takkeplakat i virksomheden. Kun faglært Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 55 44 76 i ramme til ophængning Forhandler af: arbejdskraft  Tilbud på sportsudstyr viaAlt vores webshop m.m. Tømmer & Snedker arbejde udføres. 10.000 kr. ex. Moms Kun faglært arbejdskraft Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269  Eventuel lokal presseomtale. Ønsker du at indgå samarbejdsaftale, kontakt: Hans Erik Sørensen PrisGodt byggeri omfattet af: Forhandler af: Kun faglært Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 Forhandler af:af:arbejdskraft Forhandler Godt byggeri omfattet af: Jakob Mygind 10.000 kr. ex. Moms Kun faglært arbejdskraft Telefon 99 55 44 76 Ønsker du at indgå samarbejdsaftale, kontakt:

ByggeService

Tømrer- & Snedker mester Tisvilde www.tisvilde-byggeservice.dk Tisvilde Skovriddervænget 31 4870 2829 www.tisvilde-byggeservice.dk Hans Erik Sørensen Hans Erik Sørensen ByggeService 3220 Tisvildeleje ByggeService Alt Tømmer & Snedker arbejde udføres. Tisvilde www.tisvilde-byggeservice.dk Skovriddervænget 31 Kun faglært arbejdskraft Tisvilde 4870 2829 www.tisvilde-byggeservice.dk Hans Erik Sørensen Hans Erik Sørensen ByggeService 3220 Tisvildeleje Alt Tømmer & Snedker arbejde udføres. ByggeService Tlf: 4870 2829 Mobil: 4073 8269 Tisvilde 2829 www.tisvilde-byggeservice.dk Hans Erik Sørensen Kun4870 faglært arbejdskraft Hans Tlf: 4870 2829ByggeService Mobil: 4073 Erik 8269 Sørensen Kun faglært arbejdskraft

Hans Erik Sørensen

STØT VORE ANNONCØRER! DE STØTTER VEJBY NYT

Godt byggeri omfattet af: Godt byggeri omfattet af:

Jakob Mygind Telefon 99 55 44 76

Forhandler af:

Forhandler af:

WWW.VTFITNESS.DK

Brug for mange hjælpere. Der er igen i år brug for mange hjælpere for at afvikle arrangementet. Du kan tilmelde dig som hjælper via flere Facebook-sider eller ved at kontakte din afdelingsformand eller leder i Vejby IF. Vi skal bruge omkring 100 hjælpere som vejvisere på ruterne, p-vagter m.v. Samtidig håber vi at de ny initiativer på pladsen med Smag på Nordsjælland m.v. vil trække flere tilskuere til. Løberne sendes afsted kl.11.00 og kommer til mål i tidsrummet kl.12-

Snedkerfirmaet

Sander Hansen ApS

C.E.D.

ADVOKATER

TOVE CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Maskinsnedkeri Døre og vinduer Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Forsikringsskader

JEANNETTE EILERTSEN Vi har et dejligt dobbelt værelse med plads til 1 opredning. Pris/nat incl. morgenmad: DKK 500,-

Mangler I plads, så ring eller mail til: Vejby Bed & Breakfast Vesterled 5 48 71 25 50 / 30 55 08 85 Mail: nedda@mail.dk Se flere billeder på: Booking.com

Grøndyssevej 9 - 3210 Vejby

TELEFON 4876 2101 26

MØDERET FOR HØJESTERET

FÅ EN GOD AFTALE MED DIN KROP

Landagervej 1, 3200 Helsinge Telefon 48 79 66 11 Telefax 48 79 42 16

Gå til forenings-fitness i Vejby. Åbent alle ugens dage kl. 05-23

advo@advohelsinge.dk www.advohelsinge.dk

Vejby Tisvilde Fitness, Sportsvej 4, 3210 Vejby

27


er er

UDLEJNING AF FLAG Vejby Borger- og Grundejerforening udlejer flag til alle, som ikke er medlemmer af foreningen, heriblandt til virksomheder, som vil gøre det ekstra festligt ved en mærkedag.

Åbningstid:SOMMER Alle dage 7.00ÅBENT - 20.00 •EKSTRA Tirsdag & Onsdag kl. 12 - 17 i uge 29 - 32 slagter og delikatesse afdeling • StorKUN Hyldevarer, Bøffer & Pølser! Kæmpe vin afdeling •sommer HOS KØDSNEDKEREN Tips og lotto • • Udlejning af grill og fadølsanlæg

VAREUDBRINGNING:

Lejepris for en flagstang med flag og fod er kr. 30,- for 1 dag, følgende dage kr. 15,- /dag.

Alle medlemmer af foreningen kan gratis låne flag. Udlejning sker ved henvendelse til: Jesper Ewald, 3968 2850 Viggo Eriksen 4870 5483

Varmepumper MITSUBISHI Varmepumper COP 5,52 / SCOP 4,9 Energiklasse A++(+)

9 )

ge ge 02 02

lokale Slagter VejbyDin Strand

rkesetsete25 stæ s n rk-FH e r tæ teinterenes s SZ ste VinV M tæ s p ts prke9e!5,-H25 e m d m e u u rk p p a e e M rm .9 m a 4 -F r V Zndard Va pr.es1oMgSsta ismokm ,-) reppru

55,- kr. 3.755 tseinkl. m kr. 138S.7 arirm Vvin P r.5 .7P5A0R ng k9 e g.9 4 n ls 1 ri nte r. e te k r n onritering s o a ri rdom pm ard dam an nd eesrp Bm stast So(m sgog o om s m . m kl in o inkl. m Prisenr er

e Prisen

MANDAG OG TORSDAG - Lille slagterbutik på landet Til firmaer, foreninger, - Eget pølsemageri institutioner, private mv. - Kvalitet & Tradition - Håndværk & Smagsoplevelse - Dyrevelfærd

Torsdag - Fredag 11 - 17:30 * Lørdag 9 - 14 v/købmand Sune Wenzzel VejbyFarvergårdsvej Strandvej • *3210 Vejby 14 * 7 Ørby 3210 Vejby * 48718785 butik@koedsnedkeren.dk * www.koedsnedkeren.dk Telefon 48 70 62 60

Varmepumper Varmepumper MITSUBISHI MITSUBISHI Foreningsblade

Tryk på tøj · Visitkort

COP 5,52 / SCOP 4,9 Energiklasse A++(+)

Plakater · Streamers esete rkrk stæ ste sts ren tæ sm inate VM ! H25 de e e p rk u p e -F rm Z Va umpeogMsS tandard oms 3.755 armepm v S5P0A,-R kr. Pris inkl.

Brevpapir · Postkort r.9158.7 14k.9 tering rporinstekrir.ng dard mon Sommem s og stan inkl. mom

Skilte · Klistermærker Prisen er

og meget mere Kontakt os os for for yderligere yderligere info: info: Kontakt

ttoorriisseerrtt AAuu

Kontaktos osfor foryderligere yderligereinfo: info: Kontakt

FFoorrh dlleerr haannd

Din lokale lokale samarbejdspartner samarbejdspartner fra fra Ørby/Helsinge Ørby/Helsinge Din www.mrh-ventilation.dk ·· Telefon Telefon 40 40 81 81 25 25 02 02 www.mrh-ventilation.dk 86mm mmBred Bredog og130 130mm mmHøj, Høj,Vejby VejbyNyt Nyt 86

rirsiesretrt utuoto AA

Fror Fo rr hh dldele an an Nordsjællands Reklametrykkeri Dinlokale lokalesamarbejdspartner samarbejdspartnerfra fraØrby/Helsinge Ørby/Helsinge Din Industrivej 17 · 3200 Helsinge · Tlf. 4879 9191 · www.n-r-t.dk www.mrh-ventilation.dk ·· Telefon Telefon 40 40 81 81 25 25 02 02 www.mrh-ventilation.dk 85mm mmBred Bredog og125 125mm mmHøj, Høj,TisvildeNyt TisvildeNyt 85

Profile for Vejby Nyt

Vejby Nyt Juni 2015  

Vejby Nyt Juni 2015  

Profile for vejbynyt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded