Page 1

Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby Nr. 2 h Årgang 22 h April - Maj 2014

De to gamle skoler på Gammel Skolevej


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

HER KUNNE DIN ANNONCE VÆRE! KONTAKT BENT MADSEN for info om priser og muligheder: BM Grafik, 4059 5200 info@bm-grafik.dk

2


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Leder

VEJBY NYT

udgives af Vejby Lokalråd og udkommer 5 gange om året. Oplag: 1600 eksemplarer

Grokraft

Print og annoncer: BM Grafik, 4059 5200, info@bm-grafik.dk

Når dette blad uddeles skifter vi fra normal vintertid til sommertid! Så er det ganske vist - et yndigt forår står foran os og sommer banker snart på igen! Der er grokraft - og det spirer i hele vores lokalområde - jeg synes, der er nye toner og tilnærmelser på kryds og tværs. Spændende tider!

Redaktør (ansv.) og layout: Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com, 4870 1404 / 2030 1344

UDDELING

Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn. (Vejby, Holløse, Mønge, Ørby og Unnerup). Får I ikke bladet, kan henvendelse ske til Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com.

Den kommende tid byder på masser at fylde de evt. ledige stunder ud med…

Det er et stort arbejde at uddele Vejby Nyt. Vi håber på jeres forståelse, hvis Vejby Nyt ikke altid kommer frem. Allan Thoft Jensens fodbolddrenge står i spidsen for uddelingen og de kommer vidt omkring. Tak for det.

Niels Jørgen Larsen efterlyser folk der vil være med til at opbygge en FRIVILLIGHEDSKLUB, et korps af hjælpere, der stiller op til forskellige arrangementer. Rekrutteringen af frivillige kan evt. ske via facebook eller en særlig hjemmeside, hvor en FRIVILLIG KULTUR I kalender viser hvilke arrangementer, store og små, der har brug for hjælp, og hvor folk VEJBY kan melde sig til det de har tid og lyst til. For de frivillige skal der så arrangeres hyggeaftener og andet der gør det FEDT at være frivillig! DET lyder rigtig godt - lige noget vi kan bruge her i Vejby! Se mere s. 18.

VEDR.: MØNGE: hent bladet hos Villy Petersen, Møngevej 47 FÅR MAN IKKE BLADET I ØRBY? Hent det hos Leif Jacobsen, Askemosevejen 1, ligesom der sættes et antal i kassen ved opslagstavlen. Ellers kig efter bladet i Rema 1000, Netto, Statoil, Tømmerhandlen, biblioteket (skolen), Frisør New Hair og Spar Købmanden.

LÆS VEJBY NYT PÅ VEJBYNET.DK

Vejby Nyt kan læses på vejbynet.dk i samme weekend som det omdeles. Find det under menupunktet Vejby Nyt.

Og så er der, - jeg nævner i flæng - GENERALFORSAMLING I VEJBY LOKALRÅD d. 28. marts med udvidet dagsorden, da der er besøg fra Sankt Helene Børneby og Visiondag Vejby arbejdsgrupper - se mere s. 5, 7 og 20. En flok glade CYKLISTER efterlyser flere, se s. 8, den traditionsrige GYMNASTIKOPVISNING er d. 12. april - se s. 8, der er AFFALDSINDSAMLING d. 27. april og der er FORÅRSMARKED med Torvedage i Vejby d. 10. maj, se side 8 og 9. Den 11. maj er der koncertgudstjeneste OG MENIGHEDSMØDE MED BRUNCH, se mere s. 12 og 14.

KONTAKT TIL LOKALE FORENINGER MM: Vejby Lokalråd: Erik Malling, 4870 6364 Vejby Borger- & Grundejerforening: Viggo Eriksen, 4870 5483 Kælderbjerg/Saxenkol: Eva Pahus, 4870 7973 Melhøj Park: Citta Flensted, 4070 1954 Vejby Forsamlingshus: Kate Jørgensen, 4870 6932 Vejby Skole: Helle Postholm, 4870 6324 Vejby Idrætsforening: Niels Jørgen Larsen, 4870 5598 Vejby Gadekærslaug: Flemming Pedersen, 4870 6206 Vejby Kulturhus: Timm Nielsen, 2128 4315 Vejby Menighedsråd: Anne Sofie Bugge, 4870 4115 Trongårdsklubben: Ulla Mynster, 4870 8925 Torvedage i Vejby: Pernille Wedderkopp, 4040 6009

... og det er jo bare toppen af isbjerget!

DEADLINE

Næste nummer udkommer 30. maj - 1. juni DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER

Fredag 9. maj 2014 Artikler og andre indlæg – og meget gerne billeder sendes til: vejbynyt@gmail.com

Forsidefoto: Margit Kildevang

3

- nu spirer det hilsen Kirsten Mousten


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Rema 1000 er Danmarks største discount butik - med et udvalg på min. 3500 varenumre – andre discount kæder har et vareudvalg på mellem 1100 til 1500 varenumre.

Kåret flere gange til Danmarks billigste discount kæde.

Håndkøbsudsalg - Tips og Lotto - Bagerbrød Åbent alle hverdage 8.00 - 21.00 Lørdag, søndag og helligdage 8.00 - 21.00

Rema 1000 h Tisvildevej 4 h 3210 Vejby h Tlf.: 4870 4881

Vi har også Brandtex shop i butikken.

Det er moderne, feminint og klassisk tøj i aldersgruppen 30 plus og dækker størrelser fra 34 - 56.

Kvindeligt og klædeligt

Vores koncept byder på et bredt, spændende og meget nuanceret sortiment. Bukser, bluser, trøjer, skjorter, kjoler, nederdele, overtøj m.m.

Østergade 6 - 3200 Helsinge Telefon 4879 8787 ilselykke@forum.dk • www.ilselykke.dk 4


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Vejby Lokalråd

de unge. Derfor er der også en proces igang omkring en evt. navneændring. Gitte og Katrine kommer til Lokalrådets generalforsamling og orienterer om projektet.

SANKT HELENE BØRNBY - NYTÅRSKUR Siden sidste orientering har Vejby Lokalråd holdt møder den 17. februar og den 10. marts. På mødet i februar fik lokalrådet en orientering af Eva Pahus og Leif Jakobsen, som begge havde deltaget i nytårskuren vedr. Sankt Helene Børneby. Overskriften for nytårskuren var: ”Attraktivt lokalmiljø – vi vil og skal gøre det sammen”.

Senere på mødet fik vi besøg af Trine Egetved, som fortalte lidt om kommunens projekt om børnebyer. Det viser sig imidlertid, at dette projekt er sat lidt på standby. Det er primært udsprunget af en idé om at udnytte den plads, man har fået på de skoler, som har afgivet deres overbygning. BRED GENERALFORSAMLING Samtidig med orienteringen om Sankt Helene Børneby vil der også på generalforsamlingen den 28. april blive givet en orientering fra arbejdsgrupperne nedsat på visionsdagen, så der er mange spændende ting på programmet mandag den 28. april. Jeg håber, mange vil komme til generalforsamlingen og støtte op om de nye initiativer i vores område. Læs mere om gæsterne på generalforsamlingen og om lokalrådet på side 20.

Initiativtagerne til nytårskuren havde inviteret bredt i lokalområdet og formålet var at skabe attraktive og stærke fællesskaber på tværs af bygrænser og aldersgrupper. Der var god tilslutning til arrangementet og der arbejdes videre med projektet. Vejby Lokalråd bakker op om dette initiativ. Vi blev enige om, at vi til vores næste møde ville invitere nogle af initiativtagerne og ligeledes Trine Egetved, som er ny formand for børneudvalget i Gribskov Kommune.

Erik Malling 11.03.2014

Vi drøftede sommerens loppemarked, vores generalforsamling og fik sidste nyt fra arbejdsgrupperne, som blev nedsat på visionsdagen i september 2013. Vi kunne endvidere glæde os over at årets dilettantforestilling i forsamlingshuset havde samlet fuldt hus og derfor også havde givet et fint overskud. Der var ligeledes stor opbakning til indvielsen af skulpturen ”Beskyttet vækst”, som kunstneren Niels Christian Frandsen fra Ørby havde skænket kommunen, og som nu er opstillet på ”Præstens mark” i Vejby.

Loppemarked i Vejby 2014 Søndag den 18. maj gælder det om at være hurtig for alle, der gerne vil have en stadeplads ved Vejby Lokalråds loppemarked i Vejby. Denne dag kan der nemlig bestilles stadepladser kl. 10 – 11 i blok F på skolen i Vejby. Benyt hovedindgangen ved Vejbyhallen. Stadepladserne er gratis for børn, mens voksne skal betale 50 kr. pr. gang. Som de tidligere år afholdes loppemarkedet på søndage kl. 10 – 13. Der er loppemarked 1. – 8. – 15. – 22. – 29. juni samt 17. – 24. – 31. august.

KOMMUNALT TILSKUD TIL LOKALRÅD Inden det gamle byråd blev afløst af det nye den 1/1 – 2014, havde samtlige politikere, som deltog i vælgermødet i Vejby Forsamlingshus, lovet at man ville give tilskud til kommunens lokalråd. Da forslaget, om at afsætte 100.000 kr. af landsbypuljen på 1 million til dette formål, blev behandlet på mødet i Plan- og Miljøudvalget, blev det forkastet. Det står vi helt uforstående overfor. Vi har derfor henvendt os til Morten Jørgensen, som er ny formand for dette udvalg. Aftalen var ellers helt på plads med Børge Sørensen, som tidligere var formand. Men Børge blev desværre ikke genvalgt. Det er svært at tro, at politikerne allerede så kort tid efter valget løber fra deres løfter, så vi håber, at der kan findes midler til at støtte lokalrådenes arbejde andre steder i budgettet.

Det er 10. år i træk Vejby Lokalråd er klar til at holde loppemarked på skolen i Vejby. Loppemarkedet afholdes som sædvanlig i skolegården, der har indkørsel lige over for Vejby Gadekær. Lokalrådet håber, at mange vil støtte det hyggelige, lokale loppemarked, som både købere og sælgere de tidligere år har været godt tilfredse med. Der plejer at blive gjort mange gode og billige loppemarkedsfund. Som de tidligere år er det lærer Jørn Larsen og hans klasse, der sælger kaffe/te og kage samt udlejer borde. De penge den energiske lærer og hans elever tjener på den måde går til klassens lejrskole.

På mødet den 10. marts måtte vi konstatere, at vi stadig ikke havde fået noget svar på vores henvendelse. Men vi forventer, problemet bliver drøftet på et dialogmøde den 19. marts, hvor status for Julehøjstien også er på dagsordenen.

En del af stadepladserne er placeret under halvtaget i skolegården. Ønsker man en plads her, så er det en god idé at komme tidligt søndag den 18. maj, da disse pladser, som er forbeholdt voksne, uddeles efter ”først til mølle princippet”.

MERE OM SANKT HELENE BØRNEBY I vores møde den 10. marts deltog Gitte Nicolajsen, medlem af skolebestyrelsen, Sankt Helene Skole og Katrine Rasmussen, Sandslottet, som orienterede om projekt Sankt Helene Børneby. Vi fik en meget fin orientering om projektet, som har sit udspring i samarbejdet mellem skole – fritidsordning og børnehave. Næste naturlige skridt i arbejdet er at inddrage

Yderligere oplysninger kan ses på www.vejby-loppemarked. dk eller på www.vejbynet.dk. Henvendelse kan også ske til lokalrådets formand Erik Malling på tlf. 48706364 eller e-mail: e.mallings@mail.dk

5


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

El-cykler

HOLLØSE PLÆNEKLIPPERVÆRKSTED Holløse Gade 11 • 3210 Vejby Telefon 4870 7962

www.marcand.dk Åbent i påsken 9-13 undtagen søndag. Kildemoes.dk

El-motor

El-motoren gør cykelturen legende let. Giver dig ekstra hjælp op ad bakkerne, i modvind eller blot ud ad lige landevej.

Classic el-cykel 7 gear Frit valg

kr. 13.499

Salg og service af plæneklippere, kædesave, havetraktorer, buskryddere, Husqvarna-automower o.m.a.

”din lokale slagter”

Åbningstider forår 2014 Normalt: Torsdag og Fredag 11-17.30, Lørdag 9-14.

Påsken

Tirsdag 15. april kl. 11-17.30 Onsdag 16. april kl. 11-17.30 Torsdag 17. april LUKKET Fredag 18. april LUKKET Lørdag 19. april 9-14.00 Søndag 20. april LUKKET Mandag 21. april LUKKET

St. Bededag

Onsdag 14. maj kl. 11-17.30 Torsdag 15. maj kl. 11-17.30 Fredag 16. maj LUKKET Lørdag 17. maj kl. 9-14.00 Flemming Bisp Høeg butik@koedsnedkeren.dk

Bymosevej 11 • 3200 Helsinge • Telefon 48 79 49 99 Klostermosevej 123 • 3000 Helsingør • Telefon 45 79 49 99 salg@rex-cykler.dk • www.rex-cykler.dk

Kr. Himmelfart

Onsdag 28. maj kl. 11-17.30 Torsdag 29. maj kl. LUKKET Fredag 30. maj 11-17.30 Lørdag 31. maj kl. 9-14.00

Farvergårdsvej 14 Ørby - 3210 Vejby

Butik 48 71 87 85 Mobil 27 14 54 80

www.koedsnedkeren.dk 6


Vejby Lokalråd afholder

Generalforsamling i Vejby Forsamlingshus mandag den 28. april 2014 kl. 19.00

VEJBY - HOLLØSE - MØNGE - UNNERUP - VEJBY STRAND - ØRBY LOKALRÅDET ARBEJDER MED BOLIGFORHOLD, LOKALPLANER, KOLLEKTIV TRAFIK, VEJ- OG STIFORHOLD SAMT SERVICE I LOKALSAMFUNDET

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valg af referent og dirigent Formandens beretning Forelæggelse af regnskab Forslag til plan for kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer ifølge vedtægterne Valg af 2 suppleanter Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Eventuelt

Dagsorden, referater samt vedtægter kan ses på lokalrådets hjemmeside: www.vejby-loppemarked.dk eller på vejbynet.dk

Vi serverer kaffe/te og kringle samt øl og vand.

VISIONER FOR VEJBY

OP FØLG NING

Arbejdsgrupper fra visionsdagen september 2013 orienterer om deres foreløbige arbejde. FILM - PLANCHER - KORT - IDEER • •

Sti/Natur/Brandinggruppen Børn/Unge gruppen

SANKT HELENE INFO BØRNEBY

Det lokale samarbejde mellem Sankt Helene Skole og institutioner præsenteres af Gitte Nikolajsen og Katrine Rasmussen.


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Lidt af hvert

AFFALDSINDSAMLING 27. APRIL

VEJBY CYKLISTERNE

Danmarks Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamling foregår i år søndag d. 27. april kl 10 - 12.

Er du cyklist med lyst til at komme rundt på de små veje og stier i Vejby og omegn, SÅ KOM OG VÆR MED! Vi er 10-15 stk, der cykler hver tirsdag fra Vejby Hallen kl. 18.30. Alle kan være med, vi afpasser fart og bakker med pauser, nyder naturen og alle kommer samlet hjem. Vi starter første tirsdag i maj. VELKOMMEN MED!

Skal nogle af nabobyerne have besøg i år? Ørby? Eller Holløselund? Enstensvej? Der er så mange småområder rundt omkring Vejby, der i det daglige nok får for lidt opmærksomhed. Med DIN indsats kan vi gøre noget for DIT lokalområde. Vi mødes på parkeringspladsen ved Vejby forsamlingshus kl. 10.00, hvor vi får udleveret vores ruter. Kl. 12:00 samles vi ved gadekæret, og får vejet det indsamlede affald. Vi slutter af med en pølse og en vand!

Mere i nformation: Jørn Jensen Tlf. : 29706642 Mail: jj47@live.dk

TILMELDING Send en mail til Jais Knudsen: jais3210@googlemail.com eller SMS på 30131858.

Tag børnene eller børnebørnene med, - og få en hyggelig formiddag.

GENERALFORSAMLING Vejby Borger- og Grundejerforening afholder generalforsamling i Vejby Forsamlingshus

Mandag den 14. april kl.: 19:00 Dagsorden ifølge loven. Bestyrelsen

RULLESKØJTEFEST

ER DU INTERESSERET I LOKALHISTORIE?

Gymnastikafdelingen holder rulleskøjtefester fra kl. 19.00 til 21.00 i Vejby Hallen: 28. marts / 25. april / 23. maj 2014

Så tjek en ny facebookgruppe, med det lidt kringlede navn: Helsinge fra før i tiden (Gribskov Kommune). Mange fine billeder og info!

Kom og rul ”der ud af” til fed musik sammen med dine venner.

Vejby Borger- og Grundejerforening informerer § 23

Det er ikke tilladt at forstyrre havefreden, ved brug af larmende haveredskaber, såsom: græsslåmaskine, hækkeklipper og andet maskineri, der frembringer generende støj:

Der kan lejes rulleskøjter for 20 kr. Entré 10 kr.

Der må således “larmes” på følgende tidspunkter:

Lørdage mellem kl. 9.00 - 16.00 Søn- og helligdage mellem kl. 10 - 13.00

Chips h popcorn h slik h kage h sodavand h frugt

8


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Forårs

Traditionen tro vil det glæde VIF - Gymnastikafdelingen, at invitere hele byen til den årlige

MARKED

GYMNASTIKOPVISNING I VEJBY HALLEN LØRDAG DEN 12. APRIL KL. 14.00

TORVEDAGE I VEJBY HOLDER FORÅRSMARKED KOM OG VÆR MED!

Lørdag d. 10. maj fra kl. 10-13 Alle er velkomme, kom og se vores dygtige gymnaster og få en hyggelig eftermiddag.

TOMAT- OG CHILIPLANTER h BAGVÆRK BLOMSTER TIL KRUKKER h GODE LOPPER HONNING h DEJLIGE HJEMMELAVEDE SÆBER

AMERIKANSK LOTTERI - CAFÉ - HYGGE

Lokalt produceret o lokalt solgt!

Indgang kr. 25,Børn u/12 år er gratis. BIBLIOTEKSSERVICE I VEJBY

Præstens Mark h Kirkebakken 4 h 3210 Vejby

Bibliotekstilbuddet gives fra skolernes Pædagogiske Læringscentre og er for alle borgere i lokalområderne • • • •

VEL MØDT!

udlån/aflevering af biblioteksbøger fra alle biblioteker reservering af bøger fra andre biblioteker afhentning af reserverede bøger aviser / tidskrifter mv. til fri afbenyttelse

STADEHOLDERE SØGES Til sommerens torvedage på Præstens Mark er der stadig god plads til nye stadeholdere. Torvedagene er et marked for lokalt producerede fødevarer i alle afskygninger, blomster, planter samt lokalt kunsthåndværk m.m. Det koster ikke noget at have en stand på markedet, men tilgengæld stiller man selv op og rydder pænt op efter sig. Torvedage i Vejby begynder lørdag den 21. juni og strækker sig over ca. 10 uger. Det er hver gang fra kl. 10 - 13.

ÅBNINGSTIDER: Aflevering: Alle skoledage kl. 8-15 Udlån og ekspedition: Se skolens hjemmeside. Der kan forekomme ændring i åbningstid ved akutte opgaver, feature-uger og andre skolearrangementer Aflevering uden for åbningstiden: Der er opsat bogindkast ved blok F. Bogindkastene er lukket i skolernes ferier Telefonisk betjening på bibliotekernes fælles tlf.: 7249 6006, mandag-fredag kl. 9-16 Faste lukkedage: skolernes ferier

Hvis interesseret, så kontakt Pernille Wedderkopp på: pernille@wedderkopp.dk eller mobil 40 40 60 09

Sankt Helene skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby

9


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Gry på tur

Kirsten Jørgensen

Gry Gosham besøger stort og småt i Vejby og omegn - iværksættere, virksomheder og mennesker med noget på hjerte! Jeg er jo det de indfødte ”Vejby’ere” kalder for ”ny tilflytter”, med mine ”kun” 13 år i Vejby. Det der skete for mig, da jeg havde boet her i et par år, og begyndte at falde i snak med ”de indfødte” var at i mange af de samtaler der omhandlede Vejby, blev der nævnt det samme navn, Kirsten Jørgensen… ”Kirsten Jørgensen sagde også” eller ”Kirsten Jørgensen gjorde også”. På et tidspunkt fik jeg sat et ansigt på, og hører at denne kvinde, der dukker op i næsten enhver samtale, der handler om Vejby, har levet næsten hele sit liv i Vejby, har været lærer på skolen i mange år og er med i den lokalhistoriske forening. Jeg har længe været nysgerrig på hvem denne Kirsten Jørgensen egentlig er, ud over de åbenlyse overskrifter, så denne gang tager vi et smut forbi Trongårdsbakken, hvor Kirsten bor.

Da Kirsten i 1970 hører at hendes gamle klasselærer Dina Drachmann er død, er det kun naturligt at tage med til begravelsen. Her deltog også førstelærer Svend Larsen, og da han havde hørt at Kirsten var blevet uddannet lærer, blev hun ansat på stedet. Da hun vender tilbage til Vejby i 1971 flytter hun ind og bor tll leje i den selv samme lejlighed på Gammel Skolevej, som hun er født i, og herfra flytter hun i 1972 op på Trongårdsbakken, hvor hun bor den dag i dag. Jeg spørger Kirsten om hun har en yndlingshistorie fra hendes opvækst i Vejby, og hun fortæller: ”Omkring 7 års alderen så jeg Grethe, der boede i huset over for Gadekæret på hjørnet af P.C. Skovgårdsvej, havde fået væltet sin staldlygte, og der var gået ild i hendes uldkjole. Grethe havde dog åndsnærvær nok til at løbe over vejen og lige ned i Gadekæret, for at få slukket ilden i kjolen. Den historie skulle lige fortælles et par gange derhjemme hos far, før han troede på den” Det der dog for mig allermest viste mig hvad for en kvinde Kirsten er, er da vi sidder og snakker om affald i Vejby. Først fortæller hun som det mest naturlige i verden om forskellige oplevelser hun har haft, når hun samler affald op her og der, som andre mennesker smider rundt omkring i byen, og til sidst deler hun denne lille oplevelse med mig. ”Det kan godt nogen gange være lidt pinligt, sådan at samle op efter andre, - en tidlig morgen ser jeg en knust flaske, og bøjer mig ned og samler glasskårene sammen, med henblik på så at komme tilbage og samle dem op i en pose, da en mand går forbi og ser ud som om han tror jeg er der er fuld og lige har smadret sin flaske” Dette viser for mig et kæmpe overskud, ansvarsfølelse og nærvær. De fleste af os var gået lige forbi, en del af os havde skubbet glasskårene ind til siden, - men hånden på hjertet, hvor mange vill samle dem sammen og så komme tilbage efter dem senere?

Mit første indtryk, da jeg kommer hjem til Kirsten er udsigten fra hendes køkkenvindue, hvor man ser bronzealderhøjen ”Melhøj”, og Kirsten fortæller hvordan hendes bedstefar har dyrket marken, og hendes far har gået de marker tynde og hakket roer. Allerede der får man den fornemmelse af ”rodfæstelse” som jeg netop håbede at finde. Der er ”selvfølgelig” bagt en lille lækker kanelsnegl, og kaffen samt lidt andre drikkevarer er stillet frem, - her føler jeg mig både ventet og velkommen. Kirstens første spørgsmål til mig, da vi sætter os ned, er, at hun da gerne vil vide, hvad det er jeg mener hun kan bidrage med til min lille klumme, og da jeg forklarer hende det som jeg har forklaret det i indledningen, siger hun ”nåh jo ” som om at det er da ikke noget at skrive om. Men da vi først kommer i gang, så kommer de gode historier som perler på en snor, og jeg må desværre sortere lidt i dem, da der vist er til en hel bog, hvis alt skal med. Det startede på Gammel Skolevej i den gamle skole i 1944, her boede Kirsten sine første 3 leveår. Kirstens bedstefar var slagter og havde slagtehus og bolig ved gadekæret, hvor hendes far også arbejdede, senere lavede hendes far så slagterbutik på Stationsvej 10 (den gamle hobby butik), hvor de samtidig boede. Kirsten startede på Vejby skole i 1952 og gik der i fem år, hvorefter hun kom på Realskolen i Helsinge, som var den skole man kom på, hvis man skulle have en realeksamen. Derefter blev hun student fra Frederiksborg Statsskole, og bagefter læste hun videre til lærer på Blågård Seminarium. I de år Kirsten læser til lærer bor hun i København, og flytter derefter til Hillerød. I mellemtiden har hun mødt sin Ebbe, der flyttede til Vejby i 1960.

Kirsten med sin Ebbe ved affaldsindsamlingen 2010

10


Kirkebladet Vejby Sogn h April - Maj 2014

Kirkebladet April - Maj 2014

FORÅRET ER OVER OS

- og påsken og konfirmationerne kommer snart!

Selvom vejrudsigterne stadig kan svinge mellem koldt og varmt vejr, er der allerede dukket reklamer op for, hvilket tøj forårets konfirmander skal have på både til selve konfirmationen og dagen efter. Det plejer også at være et sikkert forårstegn, når man kan læse, hvad de nye konfirmander skal ønske sig af uundværlige ting og sager. Ting, som de efter sælgernes mening ikke kan være lykkelig uden! Så plejer der altid at være nogle, der begynder at kritisere det hele og sige, at konfirmationen er blevet noget tomt pjat, og at alt det seriøse, kristelige er forsvundet ud af konfirmationen, og at konfirmationen er druknet i fest og tilfredsstillelse af materielle ønsker og behov – og at den endda bidrager til at afsløre forskelle og skabe jalousi mellem unge, fordi det er meget forskelligt, hvad familier er i stand til at ’ofre’ på deres konfirmander. Mange opfattelser og holdninger har ændret sig de sidste mange år. Men holdninger og opfattelser har altid ændret sig med jævne mellemrum. Og det er sandt nok, at for de fleste unge og deres familier er det festen, der kræver og får mest opmærksomhed, men det har det altid gjort. Men det er jo også dejligt med en anledning til at samle familien og holde fest. Da konfirmationen blev indført i Danmark i 1736, var formålet, at de unge skulle bekræfte den tro, de var blevet døbt på som små. Hvis ikke de blev konfirmeret, blev de ikke regnet som ’pålidelige borgere’, og f.eks. kunne de ikke få en læreplads.

Vejby Sogn I dag er der andre grunde til det med lærepladserne, og konfirmationen har ikke nogen direkte betydning for de unges muligheder i samfundet – og dog! Forberedelsen til konfirmationen, ’at gå til præst’, tjener ikke kun til at ’introducere’ kristendommen for de unge. Helt sikkert får de unge også mulighed for forstå, hvilken betydning kristendommen kan have for deres liv – også sammen med andre menneskers liv! Det kan være svært helt at fatte, når man endnu sjældent fatter, hvad livet kan omfatte og indeholde! Konfirmandernes forhåndskendskab og holdning til kristendommen er meget forskellig, og som regel går der en rum tid og arbejde med at nedbryde fordomme om, hvad kirke og kristendom står for – og de unge stiller ofte spørgsmål om, hvad man skal tro – og hvordan! Sandheden om dét er, at det kan der jo ikke svares præcist på, for selvom trosbekendelsen ligger fast, er troens billeder altid forskellige fra menneske til menneske. Men troens grundlag er uændret evangeliets påstand om, at Gud blev menneske for at dele vores vilkår med liv og død – og det skete for at give mennesker håb og tro på den styrke, der altid er i kærlighed og tilgivelse. Men så er det vigtigt at huske, at tro ikke kan måles – og endnu vigtigere at huske, at konfirmationen er ingen eksamen, men dér, hvor vi igen – ligesom i dåben – modtager Guds velsignelse og ønske om alt godt i menneskelivet! Glædeligt forår – og påske – og konfirmation! Nia og Mogens Schulin-Zeuthen


Kirkebladet Vejby Sogn h April - Maj 2014 OM KIRKEKAFFE…

KIRKEKAFFE

Menighedsrådet inviterer på kirkekaffe

SØNDAG D. 13. APRIL efter 10.30 gudstjenesten

SØNDAG D. 4. MAJ

efter 10.30 gudstjenesten

Kaffe, the og en lille kage serveres i tårnrummet. Bliv lidt og få en kop - og en snak!

Vi ved ikke hvem der har fundet på udtrykket “kirkekaffe”. Men for at ingen skal være i tvivl om hvad det betyder, så er kirkekaffe samvær i Tårnrummet umiddelbart efter højmessen. Men tag ikke det med kaffe for bogstaveligt, der serveres også te - og en eller flere slags småkager! Det er gratis at deltage i “kirkekaffen” I kirken før og under højmessen får vi oftest ikke talt sammen, derfor er det hyggeligt at kunne snakke lidt sammen efter højmessen. Kirkekaffen er en god anledning til at møde nye mennesker. Vel mødt til alle/vejby Menighedsråd Fællesgudstjeneste

’SOM I GAMLE DAGE’ SØNDAG D. 11. MAJ KL. 10.00 I VEJBY Koret medvirker ved en særlig musikgudstjeneste med koncert-indslag. Gudstjenesten er helliget den ældre del af vores kirkemusikalske arv, - dette gælder således også salmerne. VELKOMMEN TIL GAMLE DAGE! Efter gudstjenesten er der menighedsmøde m/brunch i konfirmandhuset! Husk tilmelding på vejbykirke.dk eller på 4870 6294 senest d. 6. maj.

Grundlovsdag

Traditionen tro er der Grundlovsfest på Præstens Mark d. 5. juni kl. 14.00

TALER h KORSANG h KAFFE&KAGE h ØL&PØLSER FÆLLESSANG h HYGGE h GIRAFHOPPEBORG h MUSIK Se mere i dagspressen.

PILGRIMSVANDRING Også i år arrangeres der en lokal pilgrimsvandring - det bliver

6. april kl. 10

Start ved Helene Kilde. Kl. 12.00 fællesgudstjeneste i Tibirke Kirke. Sæt kryds i kalenderen og kom med på en dejlig og berigende tur for både krop og sjæl.

VEL MØDT TIL ALLE! www.vejbykirke.dk - nu med nyhedsmails! Klik ind og meld dig til.

KIRKEN TIL TJENESTE FØDSEL Med digital signatur kan fødsler anmeldes på hjemmesiden www.personregistrering.dk under rubrikken fødsel, senest 14 dage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der samtidig sendes en omsorgs- og ansvarserklæring, som findes på hjemmesiden. Har man ikke digital signatur og er man gift, skal man ikke foretage sig noget. Der kommer elektronisk besked fra sygehuset om fødslen, og indberetningen til folkeregistret sørger præst/kirkekontor for. Er man ikke gift, skal man inden 14 dage, aflevere/indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til præst/kirkekontor. Denne findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk under fødsel/faderskab. DÅB Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere. NAVNGIVNING Barnet kan også få navn ved navngivning. Blanketten hentes på hjemmesiden www. personregistrering.dk og afleveres til præst/ kirkekontor. Ifølge navneloven skal barnet have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN? For at navneændringen kan udføres skal der betales et gebyr på kr. 470,- (2011). Man kan betale via hjemmesiden www.personregistrering.dk – navneændring – betal med dankort, eller man kan betale på posthus, men aldrig via netbank. Betaler man på posthus skal kvitteringen sendes med navneændringsblanketten til præst/kirkekontor. KONFIRMATION Vejby og Tibirke sogne har konfirmation om foråret i 8. klasse. VIELSE Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor bruden har bopæl. Her udfærdiges en prøvelsesattes. DØDSFALD Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tidspunktet for begravelse eller bisættelse – og samtale.


Kirkebladet Vejby Sogn h April - Maj 2014

Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker April Dag

Dato

Vejby

Tibirke

Ingen

10.00 Pilgrimsvandring. Helene Kilde til Tibirke Kirke 12.00 Fællesgudstjeneste

Præst

Mogens Schulin-Zeuthen Nia Schulin-Zeuthen

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

6.

Søndag

13.

Palmesøndag

10.30 Kirkekaffe

Torsdag

17.

Skærtorsdag

Trongården

Torsdag

17.

Skærtorsdag

10.30

19.30 Kirkens kor medvirker

Nia Schulin-Zeuthen

Fredag

18.

Langfredag

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

20.

Påskedag

10.30

9.00

Nia Schulin-Zeuthen

Mandag

21.

2. påskedag

10.30 Fællesgudstjeneste

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

27.

1. sø. e. påske

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

9.00

Mogens og Nia Schulin-Zeuthen

Maj Dag

Dato

Søndag

4.

Vejby

Tibirke

Præst

2. sø. e. påske

10.30 Kirkekaffe

9.00

Nia Schulin-Zeuthen

Ingen

Mogens Schulin-Zeuthen

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

11.

3.sø.e.påske.

10.00 Fællesgudstjeneste En helt særlig gudstjeneste, som den var engang. Kirkens kor medvirker 11.00 Menighedsmøde for Vejby sogn. Konfirmandhuset

Fredag

16.

Bededag

Ingen

10.30 Fællesgudstjeneste

Søndag

18.

4. sø. e. påske

10.00 Konfirmation

Ingen

Søndag

25.

5. sø. e. påske

Ingen

Torsdag

29.

Kristi Himmelfartsdag

10.00 Konfirmation

Mogens og Nia Schulin-Zeuthen Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Juni Dag

Dato

Søndag

1

6. sø. e. påske

Vejby

Tibirke

9.00

10.30

Præst

Nia Schulin-Zeuthen


Kirkebladet Vejby Sogn h April - Maj 2014

SKULPTURINDVIELSE MED MANÉR

To skulpturer med samme tema - den beskyttende, står nu meget passende på Præstens Mark. Foto: Berit Aagesen

Søndag d. 9. februar blev den nyligt opsatte skulptur på Præstens Mark - “Beskyttet Vækst” af Niels Christian Frandsen indviet med manér! Menighedsrådet inviterede på varm toddy og æbleskiver og der var taler, blomster og masser af lovord fra både flere repræsentanter fra Gribskov Kommune og fra den glade modtager, nemlig Vejby Kirke. - Vi blev meget glade, da vi fik lov til at få skulpturen til at pryde vores mark her i centrum af Vejby. Vi ved den også symboliserer dine døtres trygge opvækst, og vi skal nok passe godt på den, sagde Anne Bjørner, medlem af Vejby Menighedsråd, henvendt til Niels Christian og døtrene, der var tilstede sammen med deres far. Nu står den smukt på Præstens Mark til fælles glæde for alle, der lægger vejen forbi - og det gør jo en del så kig lige op når du går forbi ude på Stationsvej!

KASTANIETRÆET FÆLDES

Det er med en hel del tristhed og ærgelse, at vi må konstatere, at det store flotte kastanietræ ved Konfirmandhuset nu må falde. Træet er nu endelig erklæret sygt, - så sygt at det af sikkerhedgrunde er nødvendigt at få det fældet før det enten vælter i storm - eller mister store grene. “Menighedsrådet har det forsikringsmæssige ansvar, hvis nogen skulle komme til skade ved nedfald af grene, så vi synes vi udøver rettidig omhu ved at fælde det nu”, siger Kristian Søjberg. “Vi vil sørge for, at der snarest budgetteres med et passende nyt træ i en pæn størrelse, så det hurtigst muligt kan komme til at se flot ud igen - men der vil jo gå nogle år” Ja, trist er det - rigtig mange børn har i tidens løb samlet kastanier under det gamle træ. Snøft!

MENIGHEDSMØDE MED BRUNCH SØNDAG D. 11 . MAJ

Fællesgudstjeneste kl. 10.00 - kirkens kor medvirker Efterfølgende brunch i konfirmandhuset Kom og hør om Menighedsrådets arbejde, få indblik i regnskab og budget - og hør om arbejdet fremover.

VEL MØDT TIL EN SNAK OG EN BID BRØD! TILMELDING JA TAK, MEGET GERNE! enten på 4870 6294 - eller på kirkens hjemmeside VEJBYKIRKE.DK senest d. 6. maj - af hensyn til indkøb mv. FORÅRSHILSEN - MENIGHEDSRÅDET

MENIGHEDSRÅDETS møder, der er offentlige, finder sted efter behov - dog min. 6 om året. Møder meddeles fra prædikestolen, med opslag ved kirken samt halvårligt i dagspressen. Møderne holdes i Konfirmandhuset, Kirkebakken 4. Dagsorden og referat findes i Tårnrummet i Vejby Kirke.

KIRKEBIL bestilles på tlf. 4870 6294 2 dage før.

NAVNE & ADRESSER Sognepræst, kbf. Mogens Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: mopa@km.dk Sognepræst Nia Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6222 (undt. mandag). E-mail: nsz@km.dk Vejby kirkegårdskontor Graver Christina Woller-Nielsen Graverassistent Jane Langkjær Bogknoldvej 16, Tlf. 4870 5299 Tirsdag - fredag kl. 9 - 10 Menighedsrådsformand Anne Sofie Bugge Engblommevej 24, 3210 Vejby Tlf. 4870 4115 Næstformand Kirsten Mousten Gl. Skolevej 7, 3210 Vejby Tlf.: 4870 1404


Loppemarked i Vejby Vejby Lokalråd holder loppemarked på skolen i Vejby - i skolegården følgende søndage fra kl. 10 - 13 1. – 8. – 15. – 22. – 29. juni samt 17. – 24. – 31. august 2014 Stadepladser á 50 kr. (børn gratis) kan bestilles søndag d. 18. maj 2014 kl. 10 – 11 i blok F på skolen i Vejby Yderligere oplysninger kan ses på:

www.vejby-loppemarked.dk


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

LOKAL

Det

som Lærer i Embedet i 1865, altsaa uafbrudt Lærer i 58; han var 85, da han døde. Han var en smuk Mand, en rigtig Kraftkarl, han kunde endnu paa sine ældre Dage tage en Tønde Rug paa Logulvet og lægge den op paa Nakken. Han var Ordensmand til Fingerspidserne og besad alle Sognets Tillidshverv; der var jo i hans Tid intet Sogneraad eller overhovedet noget Kommunalvæsen, Jensen besørgede det hele. Kirken, der tilhørte Staten, stod under hans Varetægt; en Gang hvert 3. Aar kom der en Inspektør fra Regeringen og saa lidt paa Kirke og Skole; men Jensen bestemte, hvad det skulle gøres, antog Haandværkere og tilsagde Sognets Folk til at være Haandlangere saavel til Kirke som til Skole; dette blev udført ved Hoveri.

historiske ne

Hjør

Paa Landbrugets Omraade var Jensen Foregangsmand, ikke alene i Vejby Sogn, men for hele Egnen; hans Skolelod blev ypperligt dyrket. Da han kom til Vejby, var Kartoffeldyrkning ukendt; men han fik den indført. Han skrev en lille Bog, som han kaldte Kartoffelbogen, og uddelte den gratis til Sognets Beboere. Paa Havebrugets Omraade var han ogsaa Foregangsmand, han anlagde og plantede det lille smukke Anlæg ved Skolen, der endnu benævnes Sandgraven, og hvad den indre Husholdning angik, saa stod den ikke tilbage: Madam Jensen var en meget dygtig Kone; hun bagede selv Brødet, bryggede Øllet, lavede selv Malten, og de avlede ogsaa selv Humlen.

Skolelærer Jensen Skolelærer Jensen lærte Vejby bønderne at dyrke kartofler, tilplantede sandgraven og så talentet i P.C Skovgaard, men børnene i skolen lærte ikke meget - til gengæld fik de prygl hver dag. I år er det 200 år siden, at der blev indført undervisningspligt for danske børn. Husmandssønnen, rigsdagsmanden, initiativtager til Vejby Forsamlingshus og medstifter af Vejby Ny Skytteforening Lars Larsen fra Ellemosehus på Vejby Mark (nuværende Farvergårdsvej) skrev i 1920 i sine erindringer om, hvordan skoletiden havde været for ham. Nedenstående er udpluk af det uddrag af ”Livserindringer”, som er bragt i en historiebog udgivet af Helsinge Gymnasium ”Historien her”lokal historisk læsebog for Helsinge og omegn:

I 1847 blev jeg skolepligtig, men var det kommet an paa mine Forældre, var jeg slet ikke kommet i Skole. De sagde begge, at de ikke havde haft Nytte eller Gavn af deres Skolegang, og Fader fortalte altid om de Prygl, han havde faaet, saa Skolen stod for mig, som noget skrækindjagende, men jeg var jo 7 Aar, og en Dag kom der saa Tilsigelse fra Jensen i Vejby, saaledes hed han nemlig Skolelæreren, til mine Forældre om, at de havde at møde med deres Dreng Lars, den eller den bestemte Dag, til et bestemt Klokke-slet. Jeg kom altsaa i Skole, vist nok med sjældne Forudsætninger, hvad jeg den gang ikke forstod. Jeg kunde nemlig samtlige Skolebøger udenad paa Remse. Desuden kunde jeg læse indenad i hvad Bog det skulle være, ligesaa godt som jeg kan endnu. Konerne derhjemme sagde, at jeg kunde læse som en Præst. Dette kom dog ikke videre til gode i Skolen. Men forinden jeg gaar videre, maa jeg fortælle om Læreren, Hr. Jensen. I vore dage er man jo tilbøjelig til at regne Skolelærere for det mindst mulige. Jeg kunne ønske, at vor Tid havde kendt Jensen, saa havde man faaet en anden Mening om Skolelærerne. Han var nemlig en betydelig Personlighed, i mange Aar ubetinget Vejbys Sogns Førstemand, Enehersker, Høvding over sit Rige. Han kom til Vejby 1807 og døde

Det var Lærer Jensen, der lærte bønderne i Vejby at dyrke kartofler.

16


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014 Jensen hjalp Maleren P.C.Skovgaard fra en fattig dreng til at blive den berømte kunstner, han blev. Han, der var Søn af en fattig Købmandskone i Vejby, gik nemlig i Skole hos Jensen, og denne blev opmærksom paa Drengens talent. Jensen henvendte sig til flere betydelige Mænd i Nordsjælland. De hjalp P.C. Skovgaard til at komme i Lære.

Sandbord eller Tavle. Jeg fik en mængde Hug for Skrivning, og navnlig var Jensen slem til at slaa i Hænderne. Han tog fat om Haanden og saa daskede han med Stokken inden i Fingrene; dette gjorde nederdrægtig ondt, og kunde man komme af sted med at lukke Haanden, fik man over Knoerne. Mine Hænder var stadig ophovnede af Stokkeslagene, men i den uskyldige Alder kan man vænne sig til meget. Vi vidste, det hørte til, og vore Forældre, der ogsaa havde gaaet hos Jensen, havde faaet det lige saadan. Derimod fik vi aldrig Prygl for lidt Spilopper. Jeg fik mere og mere lede til Skolen og var heller ikke kommen der, havde ikke Tvangen været, og min Fader sagde altid, at hans Skolegang havde han ingen Nytte af; han havde gaaet hos Jensen i 7 Aar, lært Lektier og faaet en mængde Klø; men han kunde ikke engang skrive sit eget Navn; endsige et nok saa tarveligt Brev, og Regning havde han ikke begreb om. Hans Skole med Nr., Pibe, Tabeller, Forskrifter med indbyrdes Undervisning, Bihjælpere og Hjælpere var vistnok efter den tids Begreber en Mønsterskole. Men børnene lærte ikke meget. Naar jeg tager mig selv med, var det jo ingen Ting, vi lærte i de 7 aar. Den smule Skrivning, jeg kan, har jeg ikke lært i Skolen, og Regning, ja vi lærte at stable de 4 Specier i benævnte Tal efter Ursins Lærebog op paa en Tavle, ogsaa lidt Reguladetri i hele Tal, men vi fik aldrig Begreb om Brøker. Naar jeg ser, hvor vidt Ungdommen er kommen med Skrivning og Regning, og jeg vil sammenligne Vejby Skole nu og den Gang, kan jeg kun sige, den taaler ingen Sammenligning.” Idéen til at bringe dette uddrag om Lærer Jensen kommer fra Margit Kildevang, der i samarbejde med Kirsten Jørgensen, har fundet tekst og billede af Lærer Jensen.

Peter Christian Skovgaard: Selvportræt, Blyant og kul på papir, 41 x 34 cm.

Det var altsaa i 47, at min Moder fulgte mig hen til lærer Jensen, og jeg blev sluppet ind i Skolen til de andre Børn. Lidt efter kom Jensen og gav de ny ankomne børn Nummer. Jeg fik Nummer 16. Derpaa tog han en Fløjte op af lommen, fløjtede og sagde: Paa nummer! Der var nemlig i Skolestuen et Brædt med paamalede Nr. langs Væggene; der skulle vi saa stille op ud for vort Nr. og altid med Hænderne paa Ryggen. Derpaa fløjtede han igen, og vi marcherede saa til vore Pladser. Den første Dag blev jeg ikke hørt, men anden Dag kom Jensen og ytrede sin Misfornøjelse ved at sige: Du er en skidt Dreng ved Tabellerne, og saa fik jeg nogle Dask af Pegestokken, og det var de første Prygl, jeg fik i Skolen. Som jeg før har anført, kunde jeg alle Religionsbøgerne udenad og læse indenad korrekt i hvad Bog, det skulle være; men det vidste Jensen jo ikke, og fortælle ham det var der jo ingen, der turde. Imidlertid opdagede han snart, at de Lektier, jeg fik for i Religionsbøgerne, kunde jeg korrekt. Men dette havde nok til Følge, at jeg ikke blev hørt. Han havde nok at gøre med at høre og prygle dem, der ikke kunde lektien. Jeg maatte jo blive ved at herse med Tabellerne, og det gik saa nogenlunde; men jeg skulde jo ogsaa lære at skrive Bogstaver og tal efter trykte Forskrifter. Det var de gammeldags, spidse, gotiske Bogstaver, vi skulde lære. Vi skulde først skrive i Sand ved Sandbordet, men da Skrivning al tid har været min svage Side, var det lige galt, enten det var paa

Lærer Jensen - billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv.

17


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Klar til Nordkystløbet?

VEJBY IDRÆRTSFORENING

Søndag 22. juni afvikles Nordkystløbet for anden gang med Nordtrim og Vejby IF som arrangør. Igen i går kan der løbes over 30 km eller “den korte” på 21,1. Og ruten går over Vejby Strand til Tisvildeleje og til skov og strand, inden løberne returnerer til Vejby stadion. Nye hovedsponsorer for løbet er KM Sport FrederiksværkHundested og Sankt Helene Centret. Kan du ikke løbe så langt, så er der brug for hjælpere til diverse opgaver. Og til tilskuere i start-mål-området, hvor der skal ske forskelligt. Se mere om tilmelding m.v. på www.nordkystlob.dk

Fedt at være frivillig! Det er fedt at være frivillig! Men måske kan det blive endnu mere fornøjeligt. Frivillighed er en grundsten i det danske samfund, men det er måske ikke altid vi påskønner de frivillige, og mange foreninger klager deres nød når de savner en hjælpende hånd. På generalforsamlingen i Vejby IF lancerede jeg en idé, som viderebringes her med det mål at skaffe flere frivillige og samtidig gøre det sjovere at være en del af fællesskabet: Det kunne være spændende at oprette en frivillighedsklub, et korps af hjælpere, der stiller op til forskellige arrangementer. Først og fremmest i idrætsforeningen som nordkystløb, gymnastikopvisning, fastelavn, billardseniorcup, fodboldstævner osv., men det kan også være når der sker andre ting i området – affaldsindsamling, pengeindsamlinger til velgørende formål, torvedage til sommer, hjælp i forsamlingshuset og arrangementer i Tisvilde som Idrættens Venners loppemarked og andet. Rekrutteringen af frivillige kan ske via facebook eller en særlig hjemmeside, hvor en kalender viser hvilke arrangementer, store og små, der har brug for hjælp, og hvor folk kan melde sig til det de har tid og lyst til. I Skævinge har man bygget en sådan frivillighedsklub op på over 100 medlemmer. De forsynes med fine t-shirts og samles et par gange om året til et par hyggearrangementer. Og er ellers medvirkende til at foreningen tjener over 100.000 kr. om året ved forskellige nye tiltag. Jeg håber nogle vil melde sig til at starte noget tilsvarende op i Vejby-Tisvilde. Meld gerne interesse til mig på njl1958@gmail.com eller hold øje med de sociale medier, hvor vi evt. vil indkalde til et møde om det i løbet af april. Niels Jørgen Larsen

VT FITNESS Vejby Tisvilde Fitness har stadig plads til nye medlemmer. Se nærmere på vtfitness.dk eller kig forbi træningscentret på Sportsvej 4. Du kan træne kl.05-23 alle årets dage. Vi har også gymcross tre gange om ugen i skolens gymnastiksal.

VEJBY-TISVILDE FODBOLD TRÆNINGSTIDER VEJBY TISVILDE FODBOLD 2014

Ny fremgang Vejby IF har haft ny samlet medlemstilgang i 2013, så man nu er tæt ved at runde 1100 medlemmer i de ni afdelinger. På generalforsamlingen kunne man se tilbage på et travlt jubilæumsår og frem til det kommende år, hvor der bl.a. skal arbejdes videre med ønsket om udbygning af hal og idrætshus samt projektet om arealet mellem idrætsplads og skolen. Niels Jørgen Larsen blev genvalgt som formand, mens det desværre ikke lykkedes at finde en afløser for Margit Kildevang som sekretær. Er nogen interesseret i at høre nærmere om denne tjans, hører Daglig Ledelse gerne nærmere.

Årets pokaler

SENIORTRÆNING

tirs og tors kl.19.00 – 20.30

DRENGE ÅRG. 1996-99

man og ons kl.17.00 – 18.30

DRENGE ÅRG. 2000-2001

man og ons kl.17.00 – 18.30

DRENGE ÅRGANG 2002

man og ons kl.17.00 – 18.30

DRENGE ÅRG.2003/04

tirs og tors kl.17.00 – 18.30

DRENGE ÅRG. 2005

man og ons kl.17.00 -18.00

DRENGE ÅRG. 2006 & yngre

tirs og tors kl.17.00 -18.00

PIGER ÅRG.1998-2000

man og ons kl.17.00 -18.30

PIGER ÅRG.2001-2002

tirs og tors kl.17.00 -18.30

PIGER ÅRG.2003 og yngre

tirs kl.17.00 -18.00

Hvis intet andet er nævnt, trænes der i Vejby. Nærmere information se www.vtfodbold.dk eller kontakt ungdomsformand Allan Thoft Jensen tlf. 61209646 eller via mail alje@dbusjaelland.dk

Årets pokaler gik til Ole Nymark (Ærespokalen), Alex og Ronni Johansen (lederpokal), Tina Christensen (Initiativ) og Esther Schmidt (Ungdom).

18


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Tilmelding til årets fodboldskole i Vejby uge 28 er åbnet

VEJBY BILLARD Travl tid for Vejby Billard Klub

Piger og drenge født i 1999-2006 er velkomne. Pris: 800 kroner for en uge Du får: DBU-sæt med T-shirt og shorts fra Adidas, drikkedunk, select Fodbold og diplom samt børnefribillet til DBUs jubilæumskamp (ved samtidigt køb af voksen fuldprisbillet) Billetter: www.dbu.dk/fodboldskolebillet el. tlf. 43265400 Tid: uge 28 fra d. 7. - 11. Juli kl.9.-15 på Vejby Idrætsplads Hurtig tilmelding - der er begrænset plads.

Ole Nymark – vores nuværende danske mester i keglebillard – spiller sammen med Thomas Bræck og Erling Pedersen – kvalifikation til det danske mesterskab som afvikles i Skagen fra den 3. april. Kvalifikationen foregår den 8. marts i Vejby. Vi har 2 spillere på spindesiden i DM finalen – Marianne Andersen og Heidi Wiendahl. Herrerfinalen består af 16 spillere – kvindernes af 8 spillere. Thomas Larsen blev regionsmester i 5 – kegle og deltager sammen med Lars Øder i DM finalen i Ikast. Lars Øder spiller om DM i Biathlon ugen før i Næstved. TV2 Lorry var på besøg i klubben for at få en snak med vores topspillere som den 28. og 29. marts har hjemmebane i slutspillet i keglebillard for hold. At TV2 så allerede udnævnte Vejby som vindere af det danske mesterskab tager vi som et godt varsel. Det er 3 år siden klubben sidst var vindere af grundspillet og dengang vandt VBK – i øvrigt for det andet år i træk. Denne gang møder vi Korsør – BK Frem og Bristol-Odense som er forsvarende mestre. Når Vejby Nyt uddeles er vi alle sammen meget klogere på hvordan vi har klaret os her i marts måned. Jan Bemmann Danmarksmesterskabet afvikles i Vejby Billard Klub i samarbejde med DDBU deltagende hold: Thomas Bræck, Ole Nymark Michael Sørensen, Erling Pedersen

Vejby BK Bristol Odense BK Frem Korsør 1,5 point – vinder af grundspillet

Johnny Hansen, Brian K. Nielsen Jens Nielsen, Jan Szymula

1 point – 2’er i grundspillet

Kent R. Erichsen, Per Jensen Poul Arne Aagaard, Allan Kjærsgaard

0,5 point – 3’er i grundspillet

Kai H. Jensen, Lars Jensen

Ronniemed Dalgaard, Andre Petersen Danmarksmesterskabet afvikles i Vejby Billard Klub i samarbejde DDBU

0 point – 4’er i grundspillet

Danmarksmesterskabet afvikles i Vejby Billard Klub i samarbejde med DDBU

deltagende hold:

Vejby BK Vejby BK Bristol OdenseBristol Odense BK Frem BK Frem Korsør Korsør deltagende hold:

Thomas Bræck, Ole Nymark Michael Sørensen, Erling Pedersen

Fredag den 28. marts 2014 kl. 18.00 - 23.00

1 point – 2’er i grundspillet

Gratis entre begge dage

Sponsor for Vejby Billard Klub:

Rex Cykler - Eurospar Vejby Lyddæmper-Central ApS

Kent R. Erichsen, Per Jensen Poul Arne Aagaard, Allan Kjærsgaard

0,5 point – 3’er i grundspillet

Kai H. Jensen, Lars Jensen Ronnie Dalgaard, Andre Petersen

Lørdag den 29. marts 2014 kl. 10.00 - 19.00

Johnny Hansen, Brian K. Nielsen Jens Nielsen, Jan Szymula

1 point – 2’er i grundspillet

Kent R. Erichsen, Per Jensen Poul Arne Aagaard, Allan Kjærsgaard

Sportsvej 4 3210 Vejby

1,5 point – vinder af grundspillet

1,5 point – vinder af grundspillet

Johnny Hansen, Brian K. Nielsen Jens Nielsen, Jan Szymula

Vejby Billard Klub

Thomas Bræck, Ole Nymark Michael Sørensen, Erling Pedersen

0 point – 4’er i grundspillet

Hillerød-Helsingør-Helsinge

0,5 point – 3’er i grundspillet

Skævinge Kro - Place2live Helsinge Ørby Gaardbutik og Gartneri - Vejby VVS – AN Metalfacader Byen's Pizza – Blikkenslagermester Jesper Svendsen

Kai H. Jensen, Lars Jensen Ronnie Dalgaard, Andre Petersen

0 point – 4’er i grundspillet

Vejby Billard Klub Sportsvej 4 3210 Vejby

19 Vejby Billard Klub

Fredag den 28. marts 2014 kl. 18.00 - 23.00

Handelsbanken Helsinge

BM Grafik - Vejby Totalservice Rema 1000 – Murermester Martin Bøhm Frisør Prægel Coiffure Gilleleje

Sportsvej 4 3210 Vejby

Vejby Cementstøberi - NEMO-Pool Liseleje Fyrbøderen Hillerød - T.S. Byg Helsinge Bodega Rosen Hillerød - Din Tøjmand Stougaard


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Lokalrådets generalforsamling forsøger med mere kød på menuen...

Lokalrådet - hvad er det for en størrelse?

Vejby Lokalråds generalforsamlinger er, - indrømmet - ikke altod det helt store tilløbsstykke. Men i år udvides den faste dagsorden med besøg og oplæg fra Sankt Helene Børnebyprojekt, og der følges op på Vejby Visionsdag 2013, når arbejdsgrupperne fortæller om deres igangværende arbejde. Så mon ikke flere nysgerrige borgere har lyst til at være med i år.

Her i lokalrådets 25 års jubilæumsår - og op til lokalrådets generalforsamling, er det på sin plads lige at ridse paragrafferne bag lokalrådets sammensætning og arbejde op: Vejby Lokalråd er valgt af fastboende borgere i Vejby Sogn, Gribskov Kommune. Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.

SANKT HELENE BØRNEBY To repræsentanter fra Sankt Helene Børneby, Gitte Nicolajsen og Katrine Rasmussen kommer og fortæller om projektet. Sankt Helene Børnebys formål er at skabe attraktive og stærke fællesskaber på tværs af bygrænser og aldersgrupper i Sankt Helene området - på tværs af bygninger og erhverv. For Sankt Helene børneby har omdrejningspunktet indtil nu været omkring skolen/FO’en og de to daginstitutioner, men er nu klar til at nå længere ud. Projektet har både praktiske og økonomiske fordele, men i Sankt Helene Børneby ser man også på det som en mulighed for tiltrække nye familier og brande området på dets styrker. (Klip fra presseomtale af Sankt Helene Børnebys nytårkur på Gribskovavisen.dk)

§ 1. Lokalrådets formål. Rådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, der vedrører lokalsamfundet. Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet. Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet. Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune. § 2. Stemmeret og valgbarhed. Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger i Vejby Sogn der har stemmeret ved kommunalvalg i Gribskov Kommune. § 3. Sammensætning og valgmåde. Lokalrådet består af 4 medlemmer + 2 suppleanter der vælges direkte på en ordinær generalforsamling. I lige årstal vælges 2 medlemmer, og i ulige årstal vælges 2 medlemmer. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Herudover kan følgende udpege hver et medlem + en suppleant: Vejby Menighedsråd, Vejby Forsamlingshus, Vejby Idrætsforening, Vejby Skole, Trongårdsklubben samt etablerede grundejerforeninger i Vejby Sogn. Hvis et borgervalgt medlem af lokalrådet fraflytter Vejby Sogn, ophører medlemskabet.

VISIONSDAGS ARBEJDSGRUPPER Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper efter visionsdagen i september 2013 - to af dem kommer på Lokalrådets generalforsamling, for at fortælle om deres arbejde, resultater og idéer indtil videre. DE TO GRUPPER ER: BØRN/UNGE-gruppen, der, i samarbejde med Idrætsforeningen, arbejder på at realisere nogle planer for udnyttelse af Sumpen, men som også har andre idéer i ærmet. NATUR/STIER/BRANDING AF VEJBY-gruppen. En meget bred gruppe, der da også har delt sig i foreløbig to grupper. Den ene gruppe arbejder lige nu konkret med KONGEHØJEN, der ligger oppe på marken bag ved skolen og Bakketoppen. Der er spændende nyt fra dem. Den anden gruppe arbejder med “BRANDING AF VEJBY” -   et luftigt og “snakkende” emne. Men noget kød er der - kom og se og hør om deres overvejelser og frembringelser i form af plancher, en lille film og et kort - og et bud på et slogan!

Til sidst kan nævnes, at det er Vejby Lokalråd, der udgiver bladet Vejby Nyt. Det uddeles til fastboende i Vejby Sogn.

Kongehøjen - skal den ryddes og gøres mere tilgængelig?

20


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014 Klink gundekilde visitkort:Layout 6

v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers v/lægeeksamineret massør Winnie Milthers

·

Bank: 4845 4845 248257 E-mail: elinst.leif.n@mail.tele.dk Rågelejevej 46

Tlf. 48 70 61 90

Rågelejevej 46 3210 Vejby 3210 Vejby Tlf. 40 68 68 04 Tlf. 40 68 68 04

Alt i El

klinikgundekilde@gmail.com

Installation Reparation Alarmanlæg Solceller

KONTONR. Dybdegående fysiurgisk massage og triggerpunktbehandling af f.eks. spændingshovedpine, museskader, problemer med nakke, ryg, lænd, iskias m.m.

Dybdegående fysiurgisk massage og ANTAL PRIS BELØB triggerpunktbehandling af f.eks. spændingshovedpine, museskader, problemer med nakke, ryg, lænd, iskias m.m.

TEKST

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

www.lnas.dk

G

Gribskov Have og Anlæg

Støt vore annoncører! De støtter Vejby Nyt

Kvalitet og faglighed Brian Nyberg

moustensbyro

BuwiGrafisk 48 79 60 10

klinikgundekilde@gmail.com

DATO

Uddannet gartner

Havepleje h Anlæg h Træfældning h Topkapning Beskæring h Hækklip h Beplantning Gravearbejde h Muldvarpebekæmpelse mm.

- grafisk assistance til mindre firmaer, organisationer,

skoler, kunstnere - og alt midt i mellem. kirsten mousten Gammel Skolevej 7 3210 Vejby FOLDERE h PAPIRLINIE h BOGOMSLAG & SATS Forfaldsdato:

Tlf.: 24 20 32 02

PLAKATER h LOGO & VISITKORT Vi udfører haltWEBOPDATERING indenfor: El - godkendte alarmsystemer - IHC installationer www.gribskovhaveoganlaeg.dk POSTKORT h MANUALER h BROCHURER grafisk assistance Afrives inden indbetaling

Ved overførsel fra indbetalers konto Reg.nr/Kontonr./Girokontonr.

TØMRER- KVITTERING OG SNEDKERFIRMAET

Underskrift

KIRSTEN MOUSTEN Kortart: 7 h 3210 Vejby BetalingsID: 85 96 75 25Gammel Skolevej 71 2030 1344 h moustensbyro@gmail.com

Beløbsmodtager

Leif Nielsen ApS v/ Gert Jensen

Kreditor nr

Betalingsdato:

85967525

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby Indbetaler

G

3210 Vejby

Indbetalingsstedets notering

Drachmann & Kjær Beløbsmodtager

85 96 75 25

Leif Nielsen ApS v/ Gert Jensen

Grøndyssevej 11 · 3210 Vejby Finn D. Jørgensen Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

INDBETALINGSKORT Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

Fin

Mobil 22 48 52 48

Kvittering

 Helårs- og sommerhuse  Til- og ombygninger TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET  Tagrenovering Døre og vinduer Kan indbetales i banker, sparekasser og posthuse  Forsikringsskader

Drachmann & Kjær Kroner

Øre

D

Indbetalingskort

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Kroner

Side

Telefon: 48 70 61 90

Grøndyssevej 11 •GERT 3210JENSEN Vejby v/EL-INSTALLATØR ·

7:29

Telefax: 48 70 61 70 Klinik Gundekilde Klinik Gundekilde CVR-nr.: 21 16 31 04

LEIF NIELSEN A/S aps Grøndyssevej 11

06/04/10

FIK 65 (08-99) 166-991181

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3

D

Øre

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter betalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.

Drachmann & Kjær • Kælderbjerg Park 30 • 3210 Vejby drachmann@mailme.dk Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 91365 Faktura.indd 1

21

Drachmann & Kjær, 23-03-2012 09:32:55 Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Fin

Drachmann & Kjæ Kælderbjerg Park 3


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Snedkerfirmaet

Sander Hansen ApS

C.E.D.

ADVOKATER

TOVE CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Maskinsnedkeri Døre og vinduer Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Forsikringsskader

JEANNETTE EILERTSEN MØDERET FOR HØJESTERET

Landagervej 1, 3200 Helsinge Telefon 48 79 66 11 Telefax 48 79 42 16

Grøndyssevej 9 - 3210 Vejby

advo@advohelsinge.dk www.advohelsinge.dk

TELEFON 4876 2101

Vejby Forsamlingshus

Stationsvej 14 • 3210 Vejby • Tlf. 48 70 63 62 Hold din fest i Vejby Forsamlingshus Udlejning Kate Jørgensen Telefon 60 93 05 64

22


Vejby Nyt Nr. 2 h 2014

Vejby Anlægsgartneri ApS Aske K. Petersen Mobil 24 65 80 03

Haveanlæg

Beskæring og træfældning samt vedligeholdelse udføres. Tilbud gives uden forbindende. Rodfræsning.

Salgårdshøjvej 52 - 3210 Vejby Telefon 48 70 61 36 Søren Stannum TRÆFÆLDNING OG HAVEPLEJE

Kranbiler

Træfældning Beskæring Hæk Vedligeholdelse

Udlejning af containere

Mobil: 40 14 00 33

Alt i betonvarer, fliser og belægningssten

Kloakservice/Slamsuger

Skovarbejder Søren Stannum Stationsvej 13 3210 Vejby

Mobil 22 14 61 35 Vejby Cementstøberi v/Bjørn Olsen

Møngevej 13 • 3210 Vejby • Telefon 48 70 61 35

Blikkenslagermester

Jesper Svendsen Mobil 30 34 73 10

Kvalitet og service giver det bedste resultat!

Arbejde udføres i • Zink • Kobber • Naturskifer • Eternitskifer

GARANTI FOR KVALITET

Brian Jørgensen Salgårdshøjvej 54 3210 Vejby

Værksted Grøndyssevej 3 • 3210 Vejby 23


er

ge 02

UDLEJNING AF FLAG Vejby Strand

Vejby Borger- og Grundejerforening udlejer flag til alle, som ikke er medlemmer af foreningen, heriblandt til virksomheder, som vil gøre det ekstra festligt ved en mærkedag. Lejepris for en flagstang med flag og fod er kr. 30,- for en dag, følgende dage kr. 15,- pr. dag.

• Åbningstid: Alle dage 7.00 - 20.00 • Stor slagter og delikatesse afdeling • Kæmpe vin afdeling • Tips og lotto • Udlejning af grill og fadølsanlæg VAREUDBRINGNING: MANDAG OG TORSDAG Til firmaer, foreninger, institutioner, private mv.

Alle medlemmer af foreningen kan gratis låne flag. Udlejning sker ved henvendelse til: Jesper Ewald, 3968 2850

v/købmand Sune Wenzzel Vejby Strandvej 7 • 3210 Vejby Telefon 48 70 62 60

Viggo Eriksen 4870 5483

MITSUBISHI Varmepumper COP 5,52 / SCOP 4,9 Energiklasse A++(+)

Varmepumper Foreningsblade MITSUBISHI

Tryk på tøj · Visitkort

COP 5,52 / SCOP 4,9 Energiklasse A++(+)

Plakater · Streamers stærkeste Markedets MSZ-FH25 pe 3.755 varmepum SPAR kr.

5 ontering s kr. 14.99 Forårspri kl. moms og standard m in Prisen er

stærkeste Brevpapir Markedets ·MPostkort SZ-FH25 epumpe varm

kr. 3.755 95 SPARmontering .9 4 1 r. k s Forårspri . moms og standard

Skilte · Klistermærker inkl Prisen er

og meget mere Kontakt os for yderligere info:

Au

torisert

Kontakt os for yderligere info:

For handler

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 86 mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt

Au

torisert

For handler Nordsjællands Reklametrykkeri Din lokale fra Ørby/Helsinge Industrivej 17 · samarbejdspartner 3200 Helsinge · Tlf. 4879 9191 · www.n-r-t.dk

www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt

Profile for Vejby Nyt

Vejby Nyt April 2014  

Vejby Nyt April 2014  

Profile for vejbynyt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded