Page 1

Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby Nr. 2 h Årgang 20 h April - Maj 2012

Vejby Kirke fra Tibirke Bakker


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

2


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Leder

Vejby Nyt

udgives af Vejby Lokalråd

… tra la la la la

Oplag: 1600 eksemplarer

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!

Print og annoncer: BM Grafik, 4059 5200 info@bm-grafik.dk

O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,

Redaktør (ansv.) og layout: Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com 4870 1404 / 2030 1344

nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til én, som jeg har kær.

Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn. (Vejby, Holløse, Mønge, Ørby og Unnerup). Vi har pt. en aftale med fodbolddrengene fra Vejby/Tisvilde fodbold vedr. omdelingen. Får I ikke bladet, kan henvendelse ske til Kirsten Mousten, vejbynyt@gmail.com

Forår er godt. Meget forår er meget godt! Her i foråret er der meget på beding i Vejby - læs med i dette nummer og bliv inspireret til at være aktiv - ikke bare i din egen baghave, men også i vores lille landsby! Mon der kommer gang i Nyttehaverne (s. 21) på Kælderbjergvej? Torvedagene (s. 8) ser ud til at være på skinner! - der er en velgørnehedskoncert i kirken d. 21. april for SunWay Children Foundation, - og der er en bogklub (s. 20) i støbeskeen. Loppemarkedsboder skal bestilles snart (s. 6), der er generalforsamling i Lokalrådet d. 23. april (s. 7) - og sørme om der ikke også er affaldsindsamling igen i år - tiltrængt, desværre! (s. 8). Noget helt nyt er, at Vejby Gadekærslaug og Rema1000 er gået sammen om at lave en GADEKÆRSDAG d. 12. maj! (s. 15) - og på sportssiden kan man deltage i TRIPPELTRÆNING! (s. 18)

Læs også Vejby Nyt på vejbynet.dk/vejbynyt. Vejby Nyt udkommer 5 gange om året.

KONTAKT Vejby Lokalråd: Erik Malling, 4870 6364 Vejby Borger- og Grundejerforening: Johnny Jørgensen, 4870 6932 Vejby Forsamlingshus: Kate Jørgensen, 4870 6932 Kælderbjerg/Saxenkol: Jens Feigh, 4068 6547 Melhøj Park: Erik Frost, 4870 1121 Vejby Skole: Helle Postholm, 4870 6324 Vejby Idrætsforening: Niels Jørgen Larsen, 4870 5598 Vejby Gadekærslaug: Flemming Pedersen, 4870 6206 Vejby Kulturhus: Inge Brander, 4870 1418 Vejby Menighedsråd: Anne Sofie Bugge, 4870 4115

Det ser godt ud det hele - kom og vær med! Verden badet i sol er nemmere at se i øjnene - især når man har fået pudset vinduerne! Kirsten Mousten

Næste nummer udkommer 2.- 3. juni. Deadline for stof til næste nummer er Torsdag 3. maj 2012

Artikler og andre indlæg – og meget gerne billeder sendes til: vejbynyt@gmail.com

Forsidefoto: Margit Kildevang

3


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Rema 1000 er Danmarks største discount butik - med et udvalg på min. 2500 varenumre – andre discount kæder har et vareudvalg på mellem 1100 til 1500 varenumre.

Kåret flere gange til Danmarks billigste discount kæde.

Håndkøbsudsalg - Tips og Lotto - Bagerbrød Åbent alle hverdage 8.00 - 20.00 Lørdag, søndag og helligdage 8.00 - 18.00

Rema 1000 h Tisvildevej 4 h 3210 Vejby

Vi har også Brandtex shop i butikken.

Det er moderne, feminint og klassisk tøj i aldersgruppen 30 plus og dækker størrelser fra 34 - 56.

Kvindeligt og klædeligt

Vores koncept byder på et bredt, spændende og meget nuanceret sortiment. Bukser, bluser, trøjer, skjorter, kjoler, nederdele, overtøj m.m.

Østergade 6 - 3200 Helsinge Telefon 4879 8787 ilselykke@forum.dk • www.ilselykke.dk 4


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Vejby Lokalråd

Det er noget uheldigt, at man i kommunen ikke har haft styr på hele problematikken vedr. de stier - offentlige eller private - som findes i kommunen.

Siden sidste orientering fra Vejby lokalråd den 4. januar 2012 har vi holdt møder den 16. januar og den 27. februar. Desuden har vi deltaget i møder i Lokalforeningsrådet den 17/1 og den 21/2.

Loppemarked På vores møde i februar planlagde vi vores årlige loppemarked, som afvikles efter samme model som de tidligere år. Der afholdes loppemarked på de 4 søndage i juni samt på de 3 sidste søndage i august, alle dage fra kl. 10 – 13 i skolegården på skolen i Vejby. Der er stadepladsbestilling lørdag den 12. maj fra kl. 10 – 11 i blok F på skolen.

Stien ved Rema1000 Umiddelbart efter vores møde i december, hvor vi havde drøftet retablering af stien ved Rema 1000, kunne vi konstatere, at vores opfordring, som var aftalt med Jack, til at tage sagen i egen hånd var blevet fulgt op af Henrik og Ralf – et par friske mandfolk - fra Skræderbakken, som helt uden hjælp fra andre bragte stien i orden. Der skal fra lokalrådet lyde en stor tak til de to for det flotte arbejde. Stien har aldrig været bedre at færdes på end nu.

Byggeriet på stationsområdet Lokalrådet er orienteret om indsigelse vedr. stiforhold og kritisabel afspærring af byggeri ved stationen og sti langs jernbanen fra Donald Axel samt klage til politiet vedr. samme forhold fra Poul Larsen, Gl. Skolevej. Vi har støttet disse klager, som har medvirket til, at forholdene nu er blevet forbedret.

Torvedage Under punktet “Nye rådssager” drøftede vi en henvendelse fra Pernille Wedderkopp, der har en idé om at etablere nogle markedsdage i sommerhalvåret. Lokalrådet støtter dette initiativ. Pernille havde først forestillet sig, at man kunne bruge stationspladsen til de forskellige boder, men det har vist sig uhensigtsmæssigt at bruge dette område. Alt tyder nu på, at man i stedet vil få mulighed for at benytte “Præstens mark” - det grønne område ved konfirmandhuset hvor der også holdes Grundlovsmøder. Det er tanken, at der på disse markedsdage, som nok vil blive afholdt på lørdage, skal sælges friske fødevarer mm fra lokale producenter. Kirsten Mousten fra lokalrådet støtter Pernille i det fortsatte arbejde. Det bliver spændende at se, hvad det kan udvikle sig til. Men det er dejligt, at vi har nogle initiativrige folk i vores område. Der er allerede flere, der har vist interesse for at komme og sælge deres produkter.

Sidste års indsamlere! Affaldsindsamling Vejby Lokalråd støtter, som vi plejer, Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling søndag en 22. april. Det er som sædvanlig Jais Knudsen, der er primus motor i affaldsindsamlingen. Jeg håber, mange vil hjælpe med at samle affald op i vores område. Men hvor ville det være dejligt, hvis folk undlod at smide deres affald rundt omkring, og Vejby kunne blive en ren by.

Generalforsamling Vi har efter aftale med Vejby Forsamlingshus fastsat vores årlige generalforsamling, som i år finder sted mandag den 23. april kl. 19.30. I den forbindelse drøftede vi vores fokuspunkter, som blev omtalt i sidste nummer af Vejby Nyt. Især punktet vedr. stier ligger os meget på sinde. Fra kommunens side arbejdes der stadig på at få retableret Julehøjstien. Men det har desværre vist sig, at kommunen har gjort brug af en forkert lov (Vejloven § 101), så Vejdirektoratet har afvist kommunens krav om at få ejeren af Saxenkolgård til at retablere stien. I brevet fra Vejdirektoratet lyder konklusionen således: “Vi beder jer derfor om at genoptage sagen, tilbagekalde afgørelsen og undersøge stiens status nærmere, forinden I eventuelt træffer en ny afgørelse, fx i henhold til privatvejsloven eller naturbeskyttelsesloven.”

Gribskov Kommunes Planstrategi 2012 På møderne i Lokalforeningsrådet har vi især brugt tid på forslaget til Gribskov Kommunes Planstrategi 2012. Der er afsendt et høringssvar den 30. januar 2012, som vedrører temaerne: Klima, infrastruktur, landområdet, turisme og erhverv. Kommunens forslag til planstrategi kan ses på kommunens hjemmeside. Af forhold Lokalforeningsrådet ønsker at drøfte nærmere med politikerne og administrationen kan nævnes: Generelt om stisystemer, opdatering og bevarelse, placering af store vindmøller samt manglende borgerinddragelse. Erik Malling 4.03.2012

5


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Loppemarked i Vejby Vejby Lokalråd holder loppemarked på skolen i Vejby - i skolegården - følgende søndage fra kl. 10 - 13

3. - 10. - 17. - 24. juni & 12. - 19. - 26. august Stadepladser á 50 kr. (børn gratis) kan bestilles lørdag d. 12. maj 2012 kl. 10 – 11 i blok F på skolen i Vejby

Yderligere oplysninger kan ses på:

www.vejby-loppemarked.dk

Nyd maden i smukke omgivelser på

Havgården

TIRSDAG FRA KL. 18.00

TORSDAG OG FREDAG FRA KL. 18.00

STEGT FLÆSK MED PERSILLESAUCE AD LIB. Pr. couvert

Kæmpe Buffet på Havgården med bl.a. fisk, flere slags kød, flere slags kartofler, stor salatbar og sauce. Kom og spis hvad du kan

95.-

Pr. couvert

119.-

BORDBESTILLING NØDVENDIGT TLF. 4870 5730 Havgården · Strandlyvej 1 · 3210 Vejby www.havgaarden.dk Havgården: Konferencer, private fester op til 80 gæster, a la carterestaurant, ferieophold hele året rundt - kun 200 m. til den dejligste badestrand, særarrangementer, brunch. 6


Vejby Lokalråd afholder

Generalforsamling i Vejby Forsamlingshus onsdag den 23. april 2011 kl. 19.30

Er du fastboende i Vejby Sogn, som foruden selve Vejby omfatter Holløse, Mønge, Unnerup, Vejby Strand og Ørby, så er du velkommen til at komme med dit bidrag til lokalrådets arbejde med boligforhold, lokalplaner, kollektiv trafik, vej- og stiforhold samt service i lokalsamfundet.

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valg af referent og dirigent Formandens beretning Forelæggelse af regnskab Forslag til plan for kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer ifølge vedtægterne Valg af 2 suppleanter Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Eventuelt

Dagsorden, referater samt vedtægter kan ses på lokalrådets hjemmeside: www.vejby-loppemarked.dk eller på vejbynet.dk

Vel mødt den 23. april 2012 kl. 19.30. Der vil være et lille traktement bestående af kaffe/te og kringle samt øl og vand.


Lidt af hvert

Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Uddeling af Vejby Nyt

Saml affald i Vejby søndag d. 22. april kl. 10-12

Vejby Nyt udkommer således i 2012: 2.-3. juni, 1.-2. sept, 24.-25. nov

For fjerde år arrangerers i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling i Vejby søndag d. 22. april. Der er tale om et lokalt indslag i den store landsdækkende affaldsindsamling. Over hele landet vil titusindvis af frivillige fjerne affald fra offentlige områder. Mange steder i landet er det f.eks. skove og strandarealer, der ryddes op på. I Vejby koncentrerer vi os om områderne omkring stationen, skolen og de større veje.

Det er et stort arbejde at uddele Vejby Nyt. Vi håber på jeres forståelse, hvis Vejby Nyt ikke altid kommer frem. Fremover vil fodbolddrengene først og fremmest dække selve Vejby i og op til uddelingsweekenden, derefter hurtigst muligt i de omliggende områder. For Mønge gælder det, at der lægges et antal blade hos Villy Petersen, Møngevej 47, hvor man så kan afhente bladet. Får man ikke bladet i Ørby, har Leif Jacobsen, Askemosevejen 1, nogle eksemplarer til uddeling. Tak for hjælpen. Ca. en uge efter uddelingen lægges et antal blade i Rema1000, Netto, Statoil, Tømmerhandlen, biblioteket (skolen), Frisør New Hair og Spar Købmanden .

Sidste år samlede 10 frivillige 116 kg affald sammen - og du kunne nyde et lidt pænere Vejby for en stund. MØDESTED: Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 10, og afslutter samme sted kl. 12 med en øl eller vand, som lokalrådet giver. Arrangementet er lige hyggeligt for enlige som for par og børnefamilier. Tilmelding: via mail til webmaster for VejbyNet, Jais Knudsen, på jais3210@gmail.com - eller mød op på dagen!

Læs Vejby Nyt på Vejbynet.dk

Læs mere på www.dn.dk/affald eller vejbynet.dk.

Vejby Nyt kan læses på vejbynet.dk i samme weekend som det omdeles. Find det under menupunktet Vejby Nyt.

BIBLIOTEKSSERVICE I VEJBY

Bibliotekstilbuddet gives fra skolernes Pædagogiske Læringscentre og er for alle borgere i lokalområderne • • • •

udlån/aflevering af biblioteksbøger fra alle biblioteker reservering af bøger fra andre biblioteker afhentning af reserverede bøger aviser / tidskrifter mv. til fri afbenyttelse

Åbningstider: Aflevering: Alle skoledage kl. 8-15 Udlån og ekspedition: Se skolens hjemmeside. Der kan forekomme ændring i åbningstid ved akutte opgaver, feature-uger og andre skolearrangementer Aflevering uden for åbningstiden: Der er opsat bogindkast ved blok F. Bogindkastene er lukket i skolernes ferier Telefonisk betjening på bibliotekernes fælles tlf.: 7249 6006, mandag-fredag kl. 9-16 Faste lukkedage: skolernes ferier

gribskov Lokalarkiv Gribskov Lokalarkiv åbner d. 22. maj i den gule bygning ved Græsted Skole. Arkivets adresse er: Græsted Stationsvej 8, Græsted Kan kontaktes på tlf.nr. 72 49 99 45 for aftale Sognerepræsentant for Arkiv- og Museumsforeningen Kirsten Jørgensen, ebbekis@os.dk

Sankt Helene skole, Femgårdsvej 6, 3210 Vejby

8


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Gry på tur

Godt nyt om torvedagene i Vejby Placeringen af sommerens torvedage i Vejby er nu på plads - og et nyt lokalt fødevaremarked rykker tættere på en realisering! Menighedsrådet har sagt ”Ja” til at udlåne den smukke græsplæne foran konfirmandhuset til salg af lokale fødevarer med mere lørdag formiddag i sommerferie-perioden. Det er vi meget tilfredse med i arbejdsgruppen, da vi mener, det er den helt rigtige placering. Området er en lille grøn oase midt i byen, hvor Vejby tager sig ud fra sin bedste side.

Gry Gosham besøger stort og småt i Vejby og omegn - iværksættere, virksomheder og mennesker med noget på hjerte! Jeg besøger denne gang Rema 1000 - en butik, der er en stor del af lokalsamfundet og et “samlingspunkt” for mange.

Jack overtog Rema1000 i 2007 efter Tove og Ove. Han blev i 1988 udlært i Favør (nuværende Super Best) i Helsinge. I 1995 blev han butikschef i Fakta på Jagtvej i København, og da han efter 5 år syntes, at det var en noget lang transporttid, søgte han en stilling i Irma, der for første gang ”søgte uden for egne rækker” efter en souschef. Efter en 3 måneders oplæring i Espergærde, startede han som souschef i Gilleleje. Her blev han 3 måneder senere konstitueret butikschef, - den stilling havde han så i 7 år, og fik på den tid vendt et underskud på 2 millioner til et overskud på over en halv million. Med det resultat var Jack klar til at kaste sig ud i at blive selvstændig købmand, og i Rema1000 er det forholdsvis billigt at starte op selv, uden den helt store risiko. Resten er historie, da der vist ikke kan herske tvivl om at Rema1000 er en velfungerende forretning. Her er der altid tid til en hjælpende hånd, fra både Jack, konen Ina eller en af de andre medarbejdere. Jack har også valgt at ansætte nogle af dem, der normalt har svært ved at finde et arbejde - hver mandag kommer Mathias, der er autist, for at hjælpe til, og hver anden lørdag kommer Jakob Emil, der har downsyndrom. Om Jakob Emil fortæller Jack en sjov og sød historie: første gang han var der, skulle Jakob Emil hjælpe til med at tømme flaskeautomaten, og da den er helt tømt og fin, og Jakob Emil står og beundrer sit flotte arbejde, er der en kunde på den anden side af væggen, der begynder at putte flasker i. Det mener Jakob Emil er noget rod, - han jo lige har lavet det så pænt, så han råber ind igennem røret til flaskerne: ”Nu er det fandeme nok”! Råbet fik kunden på den anden side til at hoppe noget -, og der fulgte selvfølgelig lige en forklaring med fra Jack til kunden.

Producenter Indtil videre har en række producenter indenfor grøntsager, blomster, honning, landæg, vin, marmelade og fairtrade Afrika produkter givet tilsagn om at medvirke. Der er stadig plads til flere producenter eller sælgere af lokalt fremstillede fødevarer, så hvis du går med en drøm om at producere marmelade, is eller øl af lokale råvarer, så er det bare om at komme i gang. Kunstnere i lokalområdet med ”mobilt værksted” er også meget velkomne til at blive en del af torvedagene.

Jack er næsten altid frisk på at være med i de lokale tiltag, om det er Vejby Fitness, det store ”Helvede i nord” løb i Tisvilde, fodboldtøj til ungerne, Rema1000 cup for ungerne i sommerferien, quizgaver til Vejby Nyt - eller når vi forældre mangler små sjove ting at auktionere væk for at skæppe lidt i klassekassen.

Med venlig hillsen Arbejdsgruppen for Torvedage i Vejby Pernille Wedderkopp 40 40 60 09 Gry Gosham 53 70 07 68 Mette Holm 33 23 56 23

Købmand Jack Helgesen Tisvildevej 4 3210 Vejby Tlf.: 48 70 48 81 www.rema1000.dk

9


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Sankt Helene Skole Vejby Afd. h Femgårdsvej 6, 3210 Vejby h www.sanktheleneskole.dk h Tlf: 48 70 63 24

Hvert forår dukker Orla Frøsnapper op på landets biblioteker, i boghand-lere og i små spots på TV. Han lægger navn til en børnebogskonkurrence, der har til formål at få børn til at interessere sig for bogen som en kilde til spænding og gode historier. I løbet af årets første måneder kan man på www.dr.dk/orla læse en række nominerede børnebøger og stemme på den, man bedst kan lide. Konkurrencen følges op med programmer i DRs børnekanal Ramasjang, hvor de tre mest populære børnebøger vurderes af en børnejury og bliver udråbt som vinder af årets Orla-pris. Det sker fredag d. 27.april i programmet “Live fra Ramasjang”. På Sankt Helene Skole har 4.C læst og anmeldt “Orla-bøgerne”. Elevernes bedømmelser har man kunnet se på skolebiblioteket og et par eksempler kan læses her:

Hvad fætter gør er altid det rigtig

Forfatter: Manu Sareen / Forlag: Politikens forlag Resumé: Osamas far har en kiosk hvor der ikke er noget strøm, fordi han ikke betalt sin regning. Osama bliver sendt ud for at sælge en tyggegummiautomat. Han møder først Diller Dennis, der siger til Osama at det er nemmere at sælge sine ting på internettet. Så møder han en rocker dame, der gerne vil bytte tyggegummiautomaten med en mustang damecykel. Så møder han en mand der vil bytte cyklen for en falsk guldkæde. Så møder han 2 damer der gerne vil have guldkæden for en lyserød fjerboa. Til sidst bytter Osama fjerboaen til en pose rustne søm og skruer. Hans far bliver rigtig glad, for dem manglede han til at hænge sit kiosk skilt op med. Vurdering: Sjov og sjovt sprog. Minder om noget man har hørt før. Anmeldt af: Mathilde Coff Andersen / Klassetrin: 04C

Kaptajn Prometeus

Forfatter: Benni Bødker / Forlag: Gyldendal Resumé: Bogen handler om en dreng som sammen med Kaptajn Prometeus skal finde nogle forsvunde børn. Det viser sig at det er den onde Dr. Calamari der har bortført børnene. Vurdering:Den var god fordi den bliver fortalt af Mats, Kaptajn Prometeus’ trofaste hjælper. Anmeldt af: Xander William Mygind / Klassetrin: 04C

Nyt fra skolebestyrelsen

berede personale og forældre på de kommende tiltag vedrørende inklusion på skoleområdet. Læs om inklusion på kommunens og skolens hjemmeside.

Inklusion – hvad er det? I Gribskov Kommune arbejdes der med inklusion på skoleområdet. Inklusion betyder helt simpelt, at man bestræber sig på, at så mange børn som muligt føler sig som en del af fællesskabet, og at der således er færre og helst ingen, der er udenfor. På Sankt Helene skole er det en selvfølge at tænke in-kluderende. Vi har de seneste år haft fokus på inklusion og er blevet mere bevidste om, at inklusion bl.a. skabes gennem sproget. Derfor er det vigtigt, hvordan vi taler til, om og med hinanden. De historier vi giver videre, er medvirkende til om et barn kan inkluderes eller om det bliver ekskluderet. Derfor er vi alle, lærer, pædagoger, forældre og børn, ansvarlige for at vi omtaler hinanden positivt. Det handler om, hvordan vi taler om, at der er noget, der ikke fungerer eller noget der ikke er rart. Vi vil derfor forsat have fokus på gruppefællesskabet og på hvordan vi taler om og løser konflikter. På Sankt Helene Skole har vi planlagt en del arrangementer i den kommende tid, for at for-

Det sker de næste par måneder

Det er ”Sangens dag” d. 30. marts og det markerer vi på Sankt Helene Skole. Elever fra Vejby afd. besøger Tisvilde afd., hvor de vil synge og se optræden. Derefter tager de sammen med elever fra Tisvilde tilbage til Vejby, hvor de skal opleve Sangens Dag på Ramasjang - og selvfølgelig synge igen. På togturen vil passagererne kunne opleve eleverne optræde med sangen om Gribskovbanen. Den 19. april er det affaldsindsamlingsdag, hvor eleverne samler affald i lokalområdet. 7. maj: 6. klasserne skal til cyklistprøve i Helsinge. Derer både praktisk og en teoretisk prøve. På Sikker Trafiks hjemmeside kan du læse mere om prøven, og opfriske færdselsreglerne. På vegne af skolebestyrelsen, Trille Nilsson

10


Kirkebladet

Vejby Sogn

April - Maj 2012

Jul – Påske – Pinse - en føljeton - og korset er ikke så sort endda… I julen er det historien om det lille barn og den lykkelige mor, vi hører – og vi elsker den. I påsken handler det om at tage afsked med en, der skal dø – og om lidelse og død – og om opstandelse. - Ja, det lyder jo ikke så nemt, men er alligevel det helt centrale i kristendommen, for her får vi gjort op med døden. Der skal rigtig mange gudstjenestedage til at fortælle os det. Da Svend Auken levede og boede i sit sommerhus her oppe, gik han altid i kirke alle påskedagene – gerne fra palmesøndag, henover skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, for som han sagde: han måtte have hele føljetonen med og ikke mindst dér, hvor det allermest spændende skete. Man kan sige, at i JUL og PÅSKE handler Gud FOR os, og alt det skete, som får vidtrækkende betydning – MEN så i PINSEN handler han I OS. Med sin helligånd sætter han simpelthen sin kærlighed i os – og sådan, så vi forstår både jul og påske som kærlighedshandlinger for vores skyld og jo derfor fejrer dem med fynd og klem og masser af traditioner. Ikke så mange har den tradition, som Svend Auken havde. Mindre kan måske gøre det – men kom til festlige gudstjenester: Skærtorsdag aften vil der i Tibirke i forbindelse med gudstjenesten kl.19.30 være kirkekaffe i kirken, og vi vil mindes den sidste aften, Jesus spiste med sine disciple; langfredag vil der være musikalsk solist til en anderledes gudstjeneste den dag, Jesus blev korsfæstet, og flagene er på halv hele dagen; påskedag er der fuldt drøn på, opstandelsen er sket! - 2. påskedag hører vi igen om opstandelsen. Gå ikke klip af føljetonen! Der synges og jubles over påskens begivenheder. Og pointen er jo, at det sorte kors slet ikke er så sort, for det er billede på, at døden ikke har det sidste ord, at livet er stærkere ned døden, og lyset stærkere end mørket. Grundtvig nøjedes ikke med de gængse salmer, der var på hans tid – og forsøgte ikke bare at ”forbedre” Kingos store påskesalme ”Som den gyldne sol frembryder” (Salme 227), nej, han lod sig inspirere til at skabe en påskesalme i samme versemål som Kingos, nemlig ”Tag det sorte kors fra graven!” (Salme 241). Tag det sorte kors fra graven! Plant en lilje, hvor det stod! Ved hvert skridt i dødninghaven1 blomster spire for vor fod! Englevinger på vor grav for den brudte vandringsstav!2 Palmefugl3 for askekrukke!4 Frydesang for hule sukke”

1:kirkegården, 2: det afbrudte livsforløb, 3: Fuglen Fønix, der efter sagnet opstår af sin egen aske, 4: urne

Grundtvig gør bevidst op med det mørke syn på påskens lidelse og død. Grundtvig vil ikke afskaffe mening er, at ”Christi Kors igien skal plantes paa sit rette Sted, som ikke er ved de Christnes Grav, men og at Christi Kors igien skal gives sin rette Farve, som ikke er Mørkets, Sorgens og Nederlagets den sorGlædens og Opreisningens den hvide Farve, saa vi vil ligesaavel sige og synge:”Slaae det hvide Kors Det kors slås for hver gang vi holder dåb i kirken, og det er jo slet ikke så sjældent.

Glædeligt forår og glædelig påske Nia Schulin-Zeuthen

korset, men hans ved deres Vugge, te, men Lysets, for Vuggen”.


Kirkebladet Vejby Sogn h April - Maj 2012

KIRKEKAFFE i vejby kirke

KIRKEN TIL TJENESTE Fødsel Med digital signatur kan fødsler anmeldes på hjemmesiden www.personregistrering.dk under rubrikken fødsel, senest 14 dage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der samtidig sendes en omsorgs- og ansvarserklæring, som findes på hjemmesiden. Har man ikke digital signatur og er man gift, skal man ikke foretage sig noget. Der kommer elektronisk besked fra sygehuset om fødslen, og indberetningen til folkeregistret sørger præst/kirkekontor for. Er man ikke gift, skal man inden 14 dage, aflevere/indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til præst/kirkekontor. Denne findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk under fødsel/faderskab. Dåb Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere. Navngivning Barnet kan også få navn ved navngivning. Blanketten hentes på hjemmesiden www. personregistrering.dk og afleveres til præst/ kirkekontor. Ifølge navneloven skal barnet have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. Hvordan får jeg et nyt navn? For at navneændringen kan udføres skal der betales et gebyr på kr. 470,- (2011). Man kan betale via hjemmesiden www.personregistrering.dk – navneændring – betal med dankort, eller man kan betale på posthus, men aldrig via netbank. Betaler man på posthus skal kvitteringen sendes med navneændringsblanketten til præst/kirkekontor. Konfirmation Vejby og Tibirke sogne har konfirmation om foråret i 8. klasse. Vielse Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor bruden har bopæl. Her udfærdiges en prøvelsesattes. Dødsfald Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tidspunktet for begravelse eller bisættelse – og samtale.

Menighedsrådet inviterer til kirkekaffe

søndag d. 15. April efter 10.30 gudstjenesten

søndag d. 20. maj efter 9.00 gudstjenesten

søndag d. 3. juni

efter 10.30 gudstjenesten Kaffe, the og en lille kage serveres i tårnrummet - bliv lidt og få en kop - og en snak!

Kirkebil bestilles på tlf. 4911 0025 senest 2 dage før.

Nyt Menighedsrådets møder, der er offentlige, finder sted efter behov - dog min. 6 om året. Møder meddeles fra prædikestol og med opslag ved kirken. Møderne afholdes i konfirmandhuset, Kirkebakken 4. Dagsorden og referat findes i Tårnrummet i Vejby Kirke

Gretelyaftener Igen i år arrangerer menighedsrådet i Tibirke 4 indholdsrige aftener hen over sommeren: 22. Maj, 12. juni, 31. Juli, 21. August. Alle 4 aftener er med Erik Lindsø. Få folder i kirkerne. Traditionen tro er der 5. juni Grundlovsmøde på Præstens mark Hoppeborg • Grundlovstaler • Kaffe & kage • Hygge • Øl & vin

Navne & adresser Sognepræst, kbf. Mogens Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6294 (undt. mandag). E-mail: mopa@km.dk Sognepræst Nia Schulin-Zeuthen Kirkebakken 4, 3210 Vejby. Træffes på telefon 4870 6222 (undt. mandag). E-mail: nsz@km.dk Vejby kirkegårdskontor Graver Christina Woller-Nielsen og graverassistent Jane Langkjær Tlf. 4870 5299 Tirsdag - fredag kl. 9 - 10 Menighedsrådsformand Anne Sofie Bugge Engblommevej 24, 3210 Vejby Tlf. 4870 4115 Næstformand Kirsten Mousten Gl. Skolevej 7, 3210 Vejby Tlf.: 4870 1404

30. Marts kl. 14.30 - 16.00 i Konfirmandhuset i Vejby. Alle er velkomne

Redaktion: Kirsten Mousten Mette Holm


Kirkebladet Vejby Sogn h April - Maj 2012

Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker

Gudstjenester

April Dag

Dato

Søndag

1.

Palmesøndag

Vejby

Tibirke

Præst

10.30

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

10.30

19.30 Kirkekaffe

Nia Schulin-Zeuthen

Kirkekor medvirker

Torsdag

5.

Skærtorsdag

Fredag

6.

Solist medvirker

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

8.

Påskedag

10.30

9.00

Nia Schulin-Zeuthen

Mandag

9.

2. påskedag

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

15.

1. s. efter påske

10.30 Kirkekaffe

9.00

Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

19.

Søndag

2. s. efter påske 22. Kirkekor medvirker

9.00

10.30

Søndag

29.

10.30

9.00

Christian Reynold

Vejby

Tibirke

Præst

Langfredag –

14.00 Trongården

3. s. efter påske

Mogens Schulin-Zeuthen Mogens Hansen

Maj Dag

Dato

Fredag

4.

Bededag

10.30

Ingen

Nia Schulin-Zeuthen

Søndag

6.

4. s. efter påske

10.00 + 12.00 Konfirmation

Ingen

Nig og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag

13.

5. s. efter påske

Ingen

10.00 + 12.00 Konfirmation

Nig og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

17.

Kristi Himmelfartsdag

Ingen

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag

17.

Søndag

20.

6. s. efter påske

9.00 Kirkekaffe

10.30

Nia Schulin-Zeuthen

Søndag

27.

Pinsedag

10.30

6.00 – pinsemorgentur 9.00 - gudstjeneste

Mogens Schulin-Zeuthen

Mandag

28.

2. pinsedag

9.00

10.30

Mogens Schulin-Zeuthen

Vejby

Tibirke

Præst

10.30 Kirkekaffe

9.00

Nia Schulin-Zeuthen

14.00 Trongården

Nig og Mogens Schulin-Zeuthen

Juni Dag

Dato

Søndag

3.

Trinitatis


Sunway Children Foundation

Velgørenhedskoncert Vejby Kirke 21. april kl. 14.oo

b u l k e k Pås 2012

Kaffe  Sandwiches  Hjemmebag Medvirkende: De fortabte spillemænd og Tisvilde koret

Er du mellem 6 og 10 år?

Entré 60 kr  Børn 5 kr  Kaffe mv: 15 kr

Lørdag d. 24. marts kl. 10-11.30 Lørdag d. 31. marts kl. 10-11.30

Alle indtægter går ubeskåret til SUNWAY FOUNDATION

Kl. 14.00 Koncert - kom i god tid - der er musikalsk pvarmning Kl. 15.20 Kaffe, sandwich og kager i tårnrummet Hvorfor stiller Vejby Menighedsråd og Tisvilde Koret og Sunway Children’s op med kaffe og kage? Jo, det gør de, fordi målet er at yde støtte til et projekt, som nogle danskere egenhændigt har sat i gang i Indien - SUNWAY CHILDREN FOUNDATION. Ved denne velgørenhedskoncert får du noget igen og du kommer også til at høre om, hvad de indsamlede penge bliver brugt til, fordi Yrsa Gryning - komiteens formand, vil fortælle om det før koncerten. Frede Knudsens Fortabte Spillemænd er formidable, og Tisvilde Korets 45 medlemmer under Kirsten Ellings ledelse leverer en flot og moderne koncert.

Velkommen

Foreningen Musik og Kor - Vejby/Tibirke Menighedsråd De Fortabte Spillemænd / Sunway Children Foundation

Så kom og vær med i Vejby Kirkes Kreative Påskeklub 2 lørdage op til Påske:

Har du lyst til at: Høre bibelhistorier, Male og tegne, Klippe gækkebreve, Dekorere påskeæg, Synge og lege, Snakke om alt mellem himmel jord… Så kom og vær med! Det foregår i konfirmandhuset på Kirkebakken 4 - og der er fristbrygbet kaffe til forældrene!. Info Mette: 33 23 56 23

Organist Ellen Lorentzen nye synger og spiller for, så vi kan nogle af de nye salmer fra rytmiske lære salmebogen. salmer Aftenen starter med en portion suppe med brød, dernæst 26. april varm kommer kaffen på bordet og vi til at synge. Vejby Kirkes kl. 18.00 erkorklar medvirker også. - suppe Det hele foregår i - hygge Konfirmandhuset, Kirkebakken 4, Vejby - syng med - kaffe kom og syng

Vis mig dit fjernsyn, så jeg kan se dit livssyn… Foredrag 9. maj kl. 19.30 med præst og mediemand Mogens Hansen. Mogens Hansen vil lægge op til samtale om et emne, som vi alle har en holdning til. Vi ikke bare skal lytte, men også aktiveres omkring vores brug af og viden om medierne! De moderne medier råber så højt, at hele den folkelige, gode – og måske endda kristelige – mening er i fare for at gå under i Vild med dans, Showtime og Stjerne for en aften”. Kom og hør Mogens Hansen give nogle bud på, hvad vi kan gøre ved det og “hvordan vi får mod til at være imod”. Han er kendt i medierne for bl.a. ”Ved dagens begyndelse” i radio og ”Før søndagen” i TV. Konfirmandhuset, Kirkebakken 4, Vejby. Kaffe & kage kan købes.


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Gadekærsdag lørdag d. 12. maj Lørdag den 12. maj 2012 fra kl. 10 til 16

vil Vejby Gadekærs Laug og Rema1000 afholde Gadekærs Dag. Program for dagen:

Kl. 9 – 14: Gadekæret renses Kl. 10 – 16: Forskellige boder på parkeringsplads v/gadekæret og Rema’s parkeringsplads er åbne. Man kan melde sig ind i Vejby Gadekærs Laug for kun 100 kr. inkl. en lille overraskelse. De 100 kr. går udelukkende til vedligeholdelse af gadekæret. Kl. 11 – 13: Amerikaner bilerne kører forbi. Da de har 30 års jubilæum i år vil der komme nogle specielle biler med. Kl. 11 – 14 Rema Grillen er åben

Vil du have en bod?

For kun 50 kr. kan du have en bod med diverse på Gadekærsdagen, men det er efter “Først til mølle”princippet, så ring allerede nu til Høvding Flemming på 2990 6206.

Hilsen Vejby Gadekærs Laug og Rema 1000

Blikkenslagermester

Jesper Svendsen Mobil 30 34 73 10

Arbejde udføres i • Zink • Kobber • Naturskifer • Eternitskifer

Alt i betonvarer, fliser og belægningssten

Kranbiler Udlejning af containere Kloakservice/Slamsuger Mobil 22 14 61 35

Værksted Grøndyssevej 3 • 3210 Vejby

Vejby Cementstøberi v/Bjørn Olsen

Møngevej 13 • 3210 Vejby • Telefon 48 70 61 35

15


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Lokal

Det

get gymnastiksal med omklædningsrum og bad, en bolig til pedellen og bibliotek, som også rummede folkebibliotek. 1: På billedet ser man gammelt og nyt, der mødes. Til højre skolebygningen fra 1912, hvor tavlen fra den gamle rytterskole er opsat mellem 19 og 12. Til venstre ser man gymnastiksalsbygningen og i midten biblioteksafdelingen. 2: De første 50 år var der kun ét klasseværelse (til højre) og en forholdsvis stor førstelærerbolig (til venstre) med en dejlig stor have. Skolen er her set fra sydsiden, og billedet er fra omkring 1945. 3: Næste billede viser den nye klassefløj, som blev bygget i 1951. 4: Til slut bringer jeg her et billede af skolegården, som den så ud for 50 år siden – og faktisk næsten ikke har ændret udseende. Alle billederne har jeg fået af Knud Brøns, hvis far var førstelærer på Vejby Skole fra 1923 til 1959. Knud har selv fotograferet, og jeg syntes naturligvis, at det var sjovt at se skolebillederne og mindes dengang.

historiske ne

Hjør

I skrivende stund titter forårssolen frem efter lidt snevejr. Dejligt at se foråret i møde.

Vejby skole Mine tanker går hele 60 år tilbage, hvor jeg netop på denne tid at året glædede mig til at skulle begynde i 1. klasse på Vejby Skole. Dengang var der skolestart 1. april. Vi var den første årgang, der skulle gå i den nytilbyggede klassefløj. Her var der fire klasseværelser, og i kælderetagen husgerningslokale og sløjdlokale. Derudover var der blevet byg-

Sognerepræsentant for Arkiv- og Museumsforeningen Kirsten Jørgensen, ebbekis@os.dk

1

2

3

4 16


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Gribskov Efterskole

Gribskov Efterskole ligger i Unnerup, placeret mellem Vejby, Valby og Rågeleje. Gribskov Efterskoles historie strækker sig tilbage til ca. 1920, hvor der var børnehjem for ca. 30 børn i hovedbygningen. I 1926-1927 ændredes børnehjemmet til et hjem for piger, som det var frem til 1969, hvor det blev et skolehjem for begge køn. I 1983 stiftedes efterskolen med navnet Unnerup Efterskole, som så virkede sammen med et opholdssted frem til 2001 hvor der derefter kun var efterskole på stedet. I 2007 havde Unnerup Efterskole navneskifte til Gribskov Efterskole, og i den forbindelse ændrede skolens profil sig samtidig fra at være en almen efterskole til at blive en efterskole med fokus på outdoor. Frem til den 16. marts 2009 bar skolens bygninger præg af at have været brugt af mange mennesker i mange år. Den 16. marts 2009 brændte skolen. Skolens hovedbygning brændte ned til grunden. I forbindelse med opbygningen af den nye hovedbygning, blev de to sidebygninger renoveret, og der blev bygget to nye undervisningsbygninger. Så på nuværende tidspunkt er det en skole med helt nye og tidssvarende faciliteter. Vi har plads til 100 elever, i aldersgruppen 14-18 år, fordelt på to 9. klasser og tre 10. klasser. Hovedparten af vores elever kommer fra Nordsjælland. Men der er elever fra hele Danmark, herunder også 2-4 stykker fra Grønland. Alle bor i hovedbygningen og de 2 tilhørende længer, som er delt op i 5 afdelinger. Afdelingerne er, som resten af skolens lokaliteter, opkaldt efter steder i lokalområdet. Vi har f.eks. en afdeling der hedder Flædegård , og vores morgensamlingssal hedder Tyrsvæld. I juni tager alle eleverne folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve. Vi har alle fag der hører til disse klassetrin. Skolens profil er som før skrevet Outdoor. En dag om ugen er alle ude og lave aktiviteter der har med naturen at gøre. Der er bl.a. mulighed for at cykle på mountainbike, sejle i

kano/kajak, bygge pionerlejr, lave mad over bål og bruge GPS til skattejagt o.m.a. Vores to lejrskoler er ligeledes bundet op på outdoor - i september er vi en uge i Ry, og i februar står den på skitur i Norge. Ud over vores Outdoorlinje, har skolen også 5 valgfag, som eleverne vælger imellem. Der bliver budt på medie, idræt, design, krea og musik. Til skolens årlige gallafest i Vejby Forsamlingshus, er det musikholdet der underholder. På skolens hjemmeside lægger vi mange billeder op, og vi skriver også uddybende om fag, aktiviteter o.m.a., så hvis det har interesse, så kan denne besøges på adressen: www.Gribskovefterskole.dk Søren Møller, Forstander

17


KOM MED PÅHOLDET: HOLDET: KOM MED PÅ

TRIPPEL-TRÆNING TRIPPEL-TRÆNING Løb - Fitness - Spinning

Løb - Fitness - Spinning KOM MED PÅ HOLDET:

TRIPPEL-TRÆNING Løb - Fitness - Spinning

I samarbejde med DGI Nordsjælland og vorespuls.dk tilbyder Nordtrim, Vejby Tisvilde Fitness og VT Bobybike en samlet Kom i form-pakke 2012 med løb, fitness-træning og indoor cycling over et forløb på fem måneder. Du får løbetræning en gang om ugen i 20 uger i Valby Hegn eller Tisvilde Hegn, 20 gange indoor cycling (spinning) i Tisvilde Idrætshus og fri adgang i fem måneder til VT Fitness i Vejby for en samlet pris af 950 kr. Med i pakken er træningsvejledning af uddannede instruktører i både løb, spinning og fitness samt en spændende DGI-event. Og vi slutter med deltagelse i Nordtrims åbne klubmesterskab, der afvikles i Tisvilde Hegn (distancer 5-10-15 km) søndag 16. september. Trippel-træning er for alle over 15 år uanset forudsætninger. Vi tilrettelægger træningen efter dit niveau. Første løbedag er tirsdag 10/4 kl.17.30 i Valby Hegn, Bukkarvej/Tutteledsvej, 3200 Helsinge.

VT Bodybike

Tilmelding her: www.dgi.dk/201218020501

VT Bodybike VT Bodybike


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Vejby IF Over 1000 i VIF Medlemstallet i Vejby IF har for første gang passeret 1000, hvoraf næsten 400 er under 25 år. Fremgangen er størst i fodbold og gymnastik, og i fodbold er det bl.a. pigerne der stormer frem. Det blev markeret da de friske piger på U13-holdet modtog Ungdomspokalen på hovedgeneralforsamlingen i idrætshuset, hvor pigerne var mødt talstærkt op sammen med cheftræner Torben Nielsen, årets fodboldleder. Udover pokalen til pigerne blev der uddelt yderligere tre pokaler. Gitte Aaen fra gymnastik fik lederpokalen, Patrick Larsen fra fitness initiativpokalen, mens ærespokalen gik til de danske billardmestre for hold Ole Nymark, Michael Sørensen, Thomas Bræck og Erling Pedersen. Et tema for generalforsamlingen var at der i løbet af 2012 udover at forberede Vejby IFs 125 års jubilæum i 2013 arbejdes med en 2020-plan, hvor alle afdelinger skal analysere de kommende års udvikling med særlig vægt på behovet for faciliteter.

Vejby gymnastik afdeling holdt den 10. marts en vellykket gymnastikopvisning for alle børneholdene.

Aktive FO-børn i hallen VT Fitness er gået i samarbejde med FO på skolen i Vejby om at lave leg, bevægelse og aktivitet for FO-børnene. Det foregår hver onsdag eftermiddag i en periode på otte uger under ledelse af fitness-instruktør Patrick Larsen og personale fra FO. Initiativet er sat igang i samarbejde med DGI Nordsjælland, og Gribskov kommune har ydet tilskud til projektet.

Følg idrætten på nettet Der sker rigtig meget på idrætsfronten i Vejby-Tisvilde. Følg med på nettet og på facebook, hvor der er et væld af special-sider og grupper Tjek bl.a. den fælles portal for Vejby-Tisvilde-idrætten vejbytisvilde.dk - nyheder på Vejbynet.dk og de enkelte afdelingers hjemmesider. På facebook er der støttesiden for Vejby-Tisvilde-idrætten og særlige grupper for fodbold og fitness m.v.

VejbyTisvilde.dk

- her finder du alt om idræts tilbud i Vejby og Tisvilde gymnastik • badminton • bordtennis • billard tennis • skydning • mountain-bike • bodybike • golf volleyball • orienteringsløb • amerikansk fodbold ældreidræt • og meget mere…

19


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Bogklub i Vejby Har du lyst til at være med i en uformel bogklub, hvor vi mødes og diskuterer bøger? Er der en bog du har læst og tænkt, at den burde alle læse? Alle forslag til hvordan vi får den bedste bogklub er velkomne så kom og vær med fra starten. Vi mødes første gang tirsdag d. 24. april kl. 19.30 til ca. 21.30. Sted meddeles ved tilmelding - det bliver centralt i Vejby. Pris 5 kr. pr. gang til kaffe og te. Spørgsmål & tilmelding til gry@gosham.dk eller ring på: 53 70 07 68 Katrine Linnet h Kælderbjerg Park 39 h 3210 Vejby h Mobil 20 32 1810

VI SES!

Hvem kender? Vi har modtaget dette billede af Vejby konfirmander fra foråret 1951, skal nu på arkivet. Imidlertid mangler vi oplysninger på drengen i miderste række ude til højre og pigen på første række nr. 2 fra venstre. Kan du hjælpe os her, så kontakt Kirsten Jørgensen på på 48706493 eller ebbekis@os.dk. Tak for hjælpen.

20


NYHED

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Drachmann & Kjær

Drachmann & Kjær

Finn D. Jørgensen Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

Mobil 22 48 52 48

 Helårs- og sommerhuse  Til- og ombygninger TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET  Tagrenovering  Døre og vinduer  Forsikringsskader

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Drachmann & Kjær

Drachmann & Kjær • Kælderbjerg Park 30 • 3210 Vejby drachmann@mailme.dk Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Støt vore annoncører! Drachmann De støtter Vejby Nyt

kan fra den 1. maj 2012 tilbyde at man kan leje et stykke nyttehave på vores TØMRER-grunde OG SNEDKERFIRMAET på Kælderbjergvej.

Varmepumper MITSUBISHI Finn D. Jørgensen: Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Drachmann & Kjær

Drachmann Hilsen & Vejby Kjær Borger- og

Grundejerforening

Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

11! Nyhed 20 MSZ

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: F -Edrachmann@mailme.dk

e rmepump ,Design va 95SNEDKERFIRMAET TØMRERkr. 16.4OG netop nu ring te n ardmo

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Drachmann & Kjær

Drachmann & Kjær

d s og stan ) Inkl. mom i sort, hvid og sølv (findes

A

utorisert

Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 Fo

11! Nyhed 20 M

e rmepump Design va kr. 16.49 netop nu ardmo d s og stan Inkl. mom i sort, hvid og s (finde

Kontakt os for yderligere

Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48 er

rhandl Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Støt vore annoncører! Din lokale samarbejdspa De støtter Vejbywww.mrh-ventilation.dk Nyt

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02 86 mm bred og 130 mm høj Vejby Nyt

MITSUBISH

harD.man lyst 22 til 48 f.eks. Finn Jørgensen: 52 48 at dyrke egne grønt-

sager mm, kan man kontakte formanden for Drachmann & Kjær, Vejby Borger-og Grundejerforening, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk Johnny Jørgensen på tlf.4870 6932 eller TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET sende en mail til jj@tec.dk

Finn D. Jørgensen: 22 48 52 48

Kontakt os for yderligere info:

Drachmann FOR CA. 100 M KUN 100 kr. for et år. & Kjær Vi sørger for, at jorden er lige til at gå til, så 2

& Kjær 22 48 52 48

Finn D. Jørgensen: 22 48 52 Vejby Borgerog48Grundejerforening

Drachmann & Kjær, Kælderbjerg Park 30, 3210 Vejby. E-mail: drachmann@mailme.dk

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

Varmepumper

Nyttehaver Drachmann &i Kjær Vejby TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

85 mm bred og 125 mm høj TisvildeN


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

Snedkerfirmaet

Sander Hansen ApS

C.E.D.

ADVOKATER

TOVE CHRISTENSEN MØDERET FOR HØJESTERET

JEANNETTE EILERTSEN

Maskinsnedkeri Døre og vinduer Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Forsikringsskader

MØDERET FOR HØJESTERET

BETTINA JILL KAYSØ ADVOKAT

Landagervej 1, 3200 Helsinge Telefon 48 79 66 11 Telefax 48 79 42 16

Grøndyssevej 9 - 3210 Vejby

advo@advohelsinge.dk www.advohelsinge.dk

TELEFON 4876 2101

Kate Jørgensen 48 70 69 32 22


Vejby Nyt Nr. 2 h 2012

6

Kvalitet og service giver det bedste resultat!

Garanti for kvalitet

Brian Jørgensen Salgårdshøjvej 54 3210 Vejby

23


Udlejning af flag Vejby Strand

Slagter

Bager

Kæmpe vin afdeling Tips & lotto Vejby Borger- og Grundejerforening udlejer flag til alle, som ikke er medlemmer af foreningen, heriblandt til virksomheder, som vil gøre det ekstra festligt ved en mærkedag. Lejepris for en flagstang med flag og fod er kr. 30,- for en dag, følgende dage kr. 15,- pr. dag.

Alle medlemmer af foreningen kan gratis låne flag. Udlejning sker ved henvendelse til:

Åben mandag til søndag 7.00 – 19.00

Vareudbringning: mandag og torsdag Udlejning af grill og fadølsanlæg

Johnny Jørgensen, 4870 6932

v/købmand Sune Wenzzel

Viggo Eriksen 4870 5483

Vejby Strandvej 7 h 3210 Vejby h tlf.: 48 70 62 60

Kildemoes.dk

Foreningsblade Tryk på tøj · Visitkort

R EL-CYKL ER GØ CYK ELTUR EN E! ER LE TT

Plakater · Streamers

Classic el-cykler Kildemoes Classic cykler i den vel kendte Kildemoes kvalitet forsynet med el-motor indbygget i forhjul giver hjælp op til 25 km/t. Batteri genoplades på cyklen eller tages med indenfor. Rækkevidde op til 50 km.

3 gear dame el. herre

10.999,-

Betjeningspanel på styr

Brevpapir · Postkort Skilte · Klistermærker og meget mere

7 gear dame el. herre

12.499,-

Bymosevej 11 • 3200 Helsinge • Telefon 48 59 49 99 Klostermosevej 123 • 3000 Helsingør • Telefon 45 79 49 99 rex@rex-cykler.dk • www.rex-cykler.dk

Nordsjællands Reklametrykkeri Industrivej 17 · 3200 Helsinge · Tlf. 4879 9191 · www.n-r-t.dk

Profile for Vejby Nyt

Vejby Nyt Marts12  

Vejby Nyt Marts12  

Profile for vejbynyt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded