system

Page 1

Systémové inženýrství a informatika


EBSCO

Souhrnné informace: Typ databáze: Plnotextová databáze Způsob přístupu: placený (SLU má přístup) Web: http://www.ebscohost.com/ Typ dokumentů: články, monografie


IOP Science

Souhrnné informace: Typ databáze: bibliografický Způsob přístupu: předplatné (SLU má přístup) Web: http://iopscience.iop.org/ Typ dokumentů: články


IEEE Computer Society

Souhrnné informace: Typ databáze: Plnotextová databáze Způsob přístupu: Volně dostupný Web: http://www.computer.org/portal/web/csdl Typ dokumentů: monografie, články


Web of Science

Souhrnné informace: Typ databáze: bibliografický s možností plných textů Způsob přístupu: placený (SLU má přístup) Web: http://thomsonreuters.com/products_services/ science/science_products/a-z/web_of_science/ Typ dokumentů: články, monografie


CogPrints

Souhrnné informace: Typ databáze: plnotextový Způsob přístupu: zdarma Web: http://cogprints.org/ Typ dokumentů: články


EMERALD

Souhrnné informace: Typ databáze: plnotextový Způsob přístupu: placený Web: http://www.emeraldinsight.com/ Typ dokumentů: knihy, odborné časopisy


Použité zdroje:

1. EBSCO*online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: <http://www.ebscohost.com/ >. 2. IOP Science *online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: <http://iopscience.iop.org/ >. 3. IEEE Computer Society *online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: <http://www.computer.org/portal/web/csdl >. 4. Web of Science [online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: < http://thomsonreuters.com/products_services/science/ science_products/a-z/web_of_science/ >. 5. CogPrints *online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: <http://cogprints.org/>. 6. EMERALD *online+. *cit. 2011-04-12+. Dostupné z www: < http://www.emeraldinsight.com/ >.