Page 1

Ošetřovatelství


PubMed

Souhrnné informace: Typ databáze: bibliografický Způsob přístupu: volně dostupný Web: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Typ dokumentů: knihy, obrázky


BioMed Central

Souhrnné informace: Typ databáze: bibiliografický, plnotextový Způsob přístupu: volně přístupný Web: http://www.biomedcentral.com/ Typ dokumentů: časopisy, články


TOXNET

Souhrnné informace: Typ databáze: bibliografický Způsob přístupu: volně dostupný Web: http://toxnet.nlm.nih.gov/ Typ dokumentů: odborné články a práce


Bibliographica Medica Čechoslovaca

Souhrnné informace: Typ databáze: bibliografický Způsob přístupu: volně dostupný Web: http://www.medvik.cz/bmc/index.do Typ dokumentů: časopisy, články


Použité zdroje:

1.

PubMed [online]. [cit. 2011-04-09]. Dostupné z www: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ >.

2.

BioMed Central [online]. [cit. 2011-04-09]. Dostupné z www: <http://www.biomedcentral.com/>.

3.

TOXNET [online]. [cit. 2011-04-09]. Dostupné z www: <http://toxnet.nlm.nih.gov/ >.

4.

Bibliographica Medica Čechoslovaca [online]. [cit. 2011-04-09]. Dostupné z www: < http://www.medvik.cz/bmc/index.do >.


Profile for Veronika Janu

osetrovatelstvi  

osetrovatelstvi

osetrovatelstvi  

osetrovatelstvi

Profile for veja89