__MAIN_TEXT__

Page 1

HumanitnĂ­ studia


EBSCO

Souhrnné informace: Typ databáze: Plnotextová databáze Způsob přístupu: placený (SLU má přístup) Web: http://www.ebscohost.com/ Typ dokumentů: články, monografie


Web of Science

Souhrnné informace: Typ databáze: bibliografický s možností plných textů Způsob přístupu: placený (SLU má přístup) Web: http://thomsonreuters.com/products_services/ science/science_products/a-z/web_of_science/ Typ dokumentů: články, monografie


ERIC

Souhrnné informace: Typ databáze: bibliografický a plnotextový Způsob přístupu: volně dostupný Web: http://www.eric.ed.gov/ Typ dokumentů: články, knihy, dizertace


OECD

Souhrnné informace: Typ databáze: kombinovaný Způsob přístupu: placený (SLU má přístup) Web: http://www.oecd-ilibrary.org/ Typ dokumentů: knihy, články


Použité zdroje:

1. EBSCO*online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: <http://www.ebscohost.com/ >. 2. Web of Science [online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: < http://thomsonreuters.com/products_services/science/ science_products/a-z/web_of_science/ >. 3. ERIC *online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: <http://www.eric.ed.gov/>. 4. OECD *online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: <http://www.oecd-ilibrary.org/>.


Profile for Veronika Janu

humanitni  

humanitni studia

humanitni  

humanitni studia

Profile for veja89