__MAIN_TEXT__

Page 1

Ekonomika a management


EBSCO

Souhrnné informace: Typ databáze: Plnotextová databáze Způsob přístupu: placený (SLU má přístup) Web: http://www.ebscohost.com/ Typ dokumentů: články, monografie


RePec

Souhrnné informace: Typ databáze: oborový repozitář (plnotextový) Způsob přístupu: volně dostupný Web: http://repec.org/ Typ dokumentů: články, knihy, odborné práce


OECD

Souhrnné informace: Typ databáze: kombinovaný Způsob přístupu: placený (SLU má přístup) Web: http://www.oecd-ilibrary.org/ Typ dokumentů: knihy, články


Použité zdroje:

1.

EBSCO *online+. * cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: < http://www.ebscohost.com/ >.

2.

RePEc *online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: < http://repec.org/ >.

3.

OECD *online+. *cit. 2011-04-09+. Dostupné z www: < http://www.oecd-ilibrary.org/>.

Profile for Veronika Janu

ekonomika  

ekonomika databaze

ekonomika  

ekonomika databaze

Profile for veja89
Advertisement