Page 1

Jan Veisser

HÁDSKÁ VÍSKA MÍSTO MORAVSKÝ KRAS LOM

LÍŠEŇ SÍDLIŠTĚ VYNOHRADY

HÁDY

BRNO

MALOMĚŘICE

ZÁSTAVBA?!

POZEMEK

POZEMEK

HISTORIE - OD 13. STOL ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA, BĚHEM 19. STOL TOTÁLNÍ PŘEMĚNA

PROMĚNA KRAJINY POHLED OD MALOMĚŘIC

VIZE PRO ŠIRŠÍ ÚZEMÍ

BAR

IÉR

A

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ

centrum Maloměřic brownfieldy cenná krajina

HLAVNÍ RYSY DNEŠNÍHO STAVU -fragmentálnost, nákladové nádraží spolu s nevyužívanými průmyslovými areály tvoří barieru rozvoje údolí. Chybí propojení s historickými Maloměřicemi. Krajina zdevastovaná,

PROMĚNA: návrat k symbióza člověka a krajiny. Narušení a oslabení barier, propojení kultivované krajiny do jednoho celku

VIZE: přesné definování hranice města i chráněné krajiny. V meziprostoru pečovat o krajinu, zástavba pouze v jasně definovaných clustrech - osadách obklopených kultivovanou krajinou pruhy lesů, vinic, luk.

jan_veisser_1.mg_atelier_novak_zednickova_2011


LEGENDA: TRAVNATÝ POROST - VEŘEJNÉ SOUKROMÉ ZAHRADY ZAHRADA MATEŘINKY, ZVÝŠENÁ PLOCHA DVORA NAD SAMOOBSLUHOU

BUDOVY SOUKROMÉ TERASY DVOROVÁ SPOLEČNÁ TERASA (DĚTSKÉ HRY, POSEZENÍ, PING-PONG) VENKOVNÍ DVORKOVÉ KOMUNIKACE PRIVÁTNÍ CESTY CHODNÍKY, CESTY, CYKLOSTEZKY VYDLÁŽDĚNÝ PROSTOR - “PĚŠÍ ZÓNA VJEZDY DO PARKOVÁNÍ VCHODY DO OBCHODŮ, RESTAURACE, MATEŘINKY

KOMUNITNÍ CENTRUM S MATEŘINKOU

CUKRÁRNA V PARTERU

DĚTSKÉ HŘÍŠTĚ

V PARTERU POTRAVINY, NA STŘEŠE “DVŮR”

RESTAURACE

V PARTERU OBCHODY

´

Z

ŘE

A

-A

ZB

ŘE ´ -B

SITUACE ( měřítko: 1:1000) PRIVÁTNÍ X VEŘEJNÉ

FUNKCE V PARTERU

PRIVÁTNÍ

VEŘEJNÉ

BYDLENÍ (90%)

POLOVEŘEJNÉ

ZASTAVĚNÉ

OBCHODY, RESTAURACE

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, KOMUNITNÍ CENTRUM, CUKRÁRNA

PODLAŽNOST

1 PODLAŽÍ

3 PODLAŽÍ

2 PODLAŽÍ

4 PODLAŽÍ

12 PODLAŽÍ

AUTO-KOMUNIKACE

PĚŠÍ KOMUNIKACE

AUTA SPOLEČNĚ S PĚŠÍMI

PRIVÁTNÍ

HLAVNÍ KOMUNIKACE

POLOVEŘEJNÉ

VEŘEJNÉ

schémata ( měřítko: 1:4000)

jan_veisser_1.mg_atelier_novak_zednickova_2011


SITUACE ( měřítko: 1:400)

PARKING: (MĚŘÍTKO: 1:400)

ZÁKLADNÍ TYP DOMŮ:

SILNICE

SILNICE

ZÁHUMENNÁ CESTA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

ŘEZ A - A´

ZÁHUMENNÁ CESTA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

ŘEZ A - A´

vstupy do bytů vstup k podzemním garážím

1. NP ( měřítko: 1:250)

2. NP ( měřítko: 1:250)

3. NP ( měřítko: 1:250)

ŘEZ A-A´( měřítko: 1:250) jan_veisser_1.mg_atelier_novak_zednickova_2011


ŘEZ ÚZEMÍM A-A´( měřítko: 1:1000)

ŘEZ ÚZEMÍM B-B´( měřítko: 1:1000)

Koncept osídlení:

Koncept domy: PŘÍSLUŠNOST BYTŮ KE DVORŮM:

VÝCHODISKEM STRUKTURA ZÁSTAVBY MORAVSKÉ VSI. ZÁSTAVBOU JASNĚ DEFINOVANÁ NÁVES.OKRAJ DEFINOVÁN CESTOU. HLUBOKÉ PARCELY VYTVÁŘEJÍCÍ SVÉ VLASTNÍ POLOVEŘEJNÉ PROSTORY

SCHÉMA PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BYTŮ: Loft, podlažní plocha:180m2

Mezonet 3+kk, podlažní plocha: 125 m2

Mezonet 3+kk, podlažní plocha: 90 m2

Mezonet 4+kk, podlažní plocha: 125 m2 Mezonet 3+kk, podlažní plocha: 110 m2 ČERVENÝ BYT MÁ TERASU I VCHOD V ČERVENÉM ÚZEMÍ

Mezonet 4+kk, podlažní plocha: 125 m2

BÍLÝ BYT MÁ TERASU I VCHOD V BÍLÉM ÚZEMÍ NÁVES

TENTO SYSTÉM PUZZLE UMOŽŇUJE VŠEM BYTŮM TÉMĚŘ IDEÁLNÍ PODMÍNKY: -VLASTNÍ VCHOD Z BYTU PŘÍMO DO DVORA -OSVĚTLENÍ Z VÍCE SVĚTOVÝCH STRAN -TÉMĚŘ KAŽDÝ BYT MÁ ZAHRADU ČI TERASU -V PŘÍZEMÍ OKNA HLAVNÍCH MÍSTNOSTÍ VŽDY DO DVORA, Z KTERÉHO JE VCHOD DO BYTU -TERASA A VCHOD SMĚREM DO STEJNÉHO DVORA -DŘEVĚNÝ SKELET 5X5 M UMOŽŇUJÍCÍ MNOHÉ VARIACE -DOMY SE VŽDY PŘIZPŮSOBUJÍ TERÉNU

Garzonka, podlažní plocha: 40 m2

BYT 3+kk, podlažní plocha: 95 m2

BYT 1+1, podlažní plocha: 56 m2 PARKOVIŠTĚ PRO 14 AUT/DVŮR

MÍSTO NA OSTROHU NAD ÚDOLÍM. CHCI TENTO KRAJINNÝ VÝČNĚLEK ZDŮRAZNIT. VE STŘEDOVĚKU VHODNÉ MÍSTO PRO PEVNOST. TYPOVĚ NAVRHUJI ZÁSTAVBU UZAVŘENOU DO SEBE. PŘESTO ČERPÁ Z VÝHLEDŮ. NA SAMÉM KONCI STAVÍM OBYTNOU VĚŽ, MAJÁK. ORIENTAČNÍ BOD NA CESTĚ DOMŮ jan_veisser_1.mg_atelier_novak_zednickova_2011


DVŮR - POHLED OD BRÁNY

DVŮR - POHLED OD HUMEN

jan_veisser_1.mg_atelier_novak_zednickova_2011

Hády  

1. prize, school project

Advertisement