Page 3

VOORWOORD OP 1 JUNI 2018 HEBBEN WIJ EEN VEILING GEHAD. VOOR HET EERST HEBBEN WIJ DAT TOEN LATEN ORGANISEREN DOOR VEILINGOPJECLUB.NL EN HEBBEN DAAR EEN ZEER GOED GEVOEL AAN OVERGEHOUDEN. UITERAARD KWAMEN ER OOK WAT LEERPUNTEN NAAR VOREN. DEZE PUNTEN HEBBEN WE DIT JAAR OPGEPAKT OMDAT WE UITERAARD ALTIJD BETER WILLEN. DAT ZIT IN ONS SPORTHART. Dit jaar is de veilingavond op 17 mei. Hierbij onze gids voor deze avond. En niet zomaar een gids maar een inlay in De Scheveninger waarmee het bereik van 750 exemplaren vorig jaar naar 26.000 exemplaren, huis-aan-huis in heel Scheveningen! Ook dit jaar werken we met een veilingteam. Vrijwilligers die hun uiterste best doen voor de club. Zij organiseren de avond, verkopen de advertenties en verzamelen de items. Mijn dank aan deze mensen voor hun inzet. Vorig jaar bestond het team uit 6 personen en dit jaar uit 12! Van de opbrengst van de totale veiling, advertenties en verkopen van de items en loten, zal ook dit jaar een substantieel bedrag aan een goed doel geschonken worden: het project Support Casper waarover u verderop meer kan lezen. De overige opbrengsten zullen gebruikt gaan worden voor het vervangen van de audio- en videoinstallatie in de kantine en het vervangen van de huidige verlichting op de velden 2, 4 en 5 door ledverlichting dat naast duurzaamheid ook zeker een financiële besparing op gaat leveren.

Gastspreker is Leo Alkemade. Vorig jaar is Leo op het laatste moment in komen vliegen omdat Peter Heerschop geblesseerd was geraakt. Leo maakte een fantastische indruk met zijn geïmproviseerde voordracht. Nu hebben wij hem ruim van te voren geboekt zodat hij zich ook nog eens goed voor kan bereiden. Of het nog beter kan dan vorig jaar weet ik niet, maar dat het goed is weet ik wel zeker. Ook voor een gewoon gezellige avond kunt u naar Houtrust komen. Ik weet zeker dat er altijd iets voor u bij is dat u voor een leuk bedrag kunt kopen. Het ervaren van een veiling is al een happening op zich. Vorig jaar was de totale opbrengst € 34.000,-. Daarmee waren wij dik tevreden. Maar met alle verbeterpunten moet het beter kunnen. Tot de 17e! Ron Kleijn Voorzitter SVV Scheveningen

UNIEKE KANS!

IMMETJE STELT TWEE SCHILDERIJEN BESCHIKBAAR VOOR DE VEILING MISSCHIEN WEL DE TWEE MEEST UNIEKE VEILINGITEMS ZIJN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR GER EN EMMA (IMMETJE) MOEN. DE INMIDDELS 92-JARIGE GER MOEN IS DE KLEINZOON VAN ÉÉN VAN DE OPRICHTERS VAN SVV SCHEVENINGEN, NAAMGENOOT GER MOEN. VADER BEP WAS BIJNA 40 JAAR BESTUURSLID VAN DE CLUB EN GER ZELF WAS JARENLANG PENNINGMEESTER IN DE MEEST ROERIGE TIJD VAN DE CLUB: DE PERIODE DAT SCHEVENINGEN HET BETAALDE VOETBAL IN GING. “Je kan wel stellen dat ik op het voetbalveld van Scheveningen ben opgegroeid”, vertelt Ger. Daarnaast zijn de welbekende ‘preitjes’ van zijn vrouw, die wekelijks lokaal gepubliceerd worden onder de naam Immetje, op het voetbalveld ontstaan. De eerste verhalen van Immetje in het Schevenings dialect verschenen in het clubblad van de Scheveningse voetbalvereniging. De familie Moen is dus altijd nauw verbonden geweest aan SVV Scheveningen en hebben ‘hun’ club altijd graag gesteund. “In de tijd dat Scheveningen een eigen veld op Scheveningen wilde hebben liep ik al langs de lijn om centjes op te halen. Ik verkocht lootjes en speldjes en dat geld ging in een reddingsbootje met S.O.S. erop – Scheveningen op Scheveningen”, vertelt Immetje. Nu gaat zij spreekwoordelijk weer met het reddingsbootje rond, want Immetje stelt twee van haar schilderijen beschikbaar voor de veiling van SVV Scheveningen. Een unieke kans om het prachtige werk van deze Scheveningse te bemachtigen, want zij heeft nog nooit eerder haar schilderijen te koop aangeboden! Ron Kleijn en Martin Jol gingen op bezoek bij de familie Moen om twee schilderijen uit te zoeken. Dat was nog een hele opgave voor kunstliefhebber Jol. “In het werk springen er zo op het oog verschillende series uit. Bijvoorbeeld de verschillende schilderijen met Scheveningse vrouwen, dat is één serie. Het is zonde om er daar één uit te halen”, legt Jol uit. “Eigenlijk zou al het werk van Immetje bij elkaar gehouden moeten worden, bijvoorbeeld als een collectie in een museum.” Uiteindelijk konden Kleijn en Jol het eens worden over twee schilderijen, die geschikt waren voor de veiling van SVV Scheveningen. “Het mooie aan deze schilderijen zijn de verhalen die Im erbij heeft. Die geven zo’n schilderij extra waarde en moeten ook bij het schilderij blijven”, aldus Jol. Eén van de schilderijen is een prachtig olieverf schilderij van een vaas met bloemen. Uitbundige kleuren kenmerken dit werk. Immetje is er kort over:

foto Dick Teske

“Laat de bloemen mijn tolk zijn.” Het andere werk is een pastel getiteld: ‘Blauw kruikje met bokkingen’. Immetje schreef hierbij: “Keihard was het leven voor de Scheveningse vissers, maar ze beten altijd weer door de zure appel heen. Ze waren goed in de dingen, die zij deden, soms zelfs de beste. Zoals bokking roken. Niemand kon ze evenaren. Daarom heb ik de vrijheid genomen het wapen van Scheveningen met de drie haringen voor één keer te veranderen in drie bokkingen.” Op dinsdag 7 mei, vanaf 12.00 uur, kan er al geboden worden op de twee schilderijen van Immetje via de website: www.svvscheveningenveiling.nl. Het eindbod op de schilderijen van deze online-veiling wordt het startbod van de veilingavond op vrijdag 17 mei aanstaande in de kantine van SVV Scheveningen.

BEZOEK ALVAST VOOR PRE-VEILING: WWW.SVVSCHEVENINGENVEILING.NL

Profile for Veiling op je club

Veilingkrant SVV Scheveningen Veiling 17 mei 2019  

Veilingkrant SVV Scheveningen Veiling 17 mei 2019  

Advertisement