Page 1

G N I L - VEI KOEMAN, MET O.A. RONALD MET INTERVIEWS HE SCHOOT, RT MY E, LE GT ELIS LI R WILFRED GENEE, KE DE RE NK EN ERIC MARTIJN MEERDI

200

ITEMS! SCHITTERENDE

UW KOMST! WE REKENEN OP

VEILING OP JE CLUB, FC WINTERSWIJK - 29 NOVEMBER 2019 VOOR DE JEUGD & SUPPORT CASPER - MET SIERD DE VOS EN HANS VAN BREUKELEN


Voorwoord door de

voorzitter “Een avond om niet snel te vergeten!� Voor U ligt een prachtig en kleurrijk veilingmagazine, als handleiding voor de veiling bij FC Winterswijk op vrijdag 29 november vanaf 20.00 uur. Het is de eerste keer dat wij een veiling organiseren. In samenwerking met Hubert Habers, van Veiling op je club, hebben we geprobeerd alles terdege voor te bereiden. Het belooft een mooie avond te worden. Gastheren op deze avond zijn Sierd de Vos, de bekende voetbalcommentator, van wie sinds kort bekend is dat hij de nieuwe stem is van de populaire FIFA game en Hans van Breukelen, voormalig PSV-doelman en ex-international. Zij zullen de avond openen waarna een echte veilingmeester de avond in goede banen zal leiden. Als maatschappelijk betrokken vereniging hebben wij ervoor gekozen om een substantieel deel van de opbrengst van de veiling te besteden aan een goed doel. Dat is de Support Casper. Prof. Dr. Casper van Eijck, verbonden aan het Erasmus MC en clubarts van Feyenoord, doet al jaren onderzoek naar alvleesklierkanker en probeert nieuwe en innovatieve behandelmethoden te ontwikkelen. Deze onderzoeken zijn kostbaar en zeker hard nodig omdat alvlees-

klierkanker nog steeds een slechte prognose heeft. Alvleesklierkanker is een sluipmoordenaar, bij mensen waarbij de diagnose wordt gesteld is de levensverwachting doorgaans nog maar 3 tot 6 maand. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar de jeugdopleiding van FC Winterswijk en dan met name naar de breedtesport. We proberen alle spelende leden en dus ook de leden van de breedtesport, de mogelijkheid te geven om 2x per week onder leiding van goed opgeleide trainers te kunnen trainen en hen te begeleiden op de zaterdag. Dankzij de inzet van het veilingteam hebben we een kleurrijke veilinglijst kunnen samenstellen. Er staan mooie, uitdagende, kleurrijke, ludieke en sensationele te veilen items op de lijst. Voor een ieder is er wat te kiezen/bieden en we hopen dat alle kavels bij tevreden kopers terecht komen. Tijdens de avond zullen ook de winnaars van de twee loterijen bekend gemaakt worden. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de leden van het veiling team, die een enorme prestatie geleverd hebben om de veilingavond en loterij te organiseren. Ook Hubert Habers willen we bedanken

voor zijn professionele ondersteuning. Uiteraard wil ik de gulle gevers van de veilingitems en de adverteerders bedanken voor hun bijdragen aan de veiling. Het woord is nu aan onze achterban! Ik nodig alle leden, spelend of niet spelend, ouders van jeugdleden, senioren, vrijwilligers, sponsoren en niet leden van FC Winterswijk, van harte uit voor vrijdag 29 november! We hopen op een mooie en succesvolle avond. Gerrit te Kolste Voorzitter


De veilingprocedure Bij binnenkomst ontvangen alle aanwezigen een machtigingsformulier. U dient dit formulier ingevuld in te leveren waarna u een kopersnummer ontvangt. Als u het hoogste bod heeft uitgebracht op een kavel dan ontvangt u het kavel direct aan tafel. De ‘lopers’ vragen u een aankoopbevestiging te ondertekenen. U ontvangt hiervan een kopie. Op de aankoopbevestiging staat wat u heeft gekocht, voor welk bedrag, door wie de kavel is geschonken en hoe u eventueel de verdere afhandeling kunt regelen. Voor een groot aantal kavels ontvangt u een cheque, die u kunt inleveren bij de betreffende leverancier. Dit dient te gebeuren binnen de op de cheque gestelde termijn (indien er geen termijn is gesteld is dit vaak maximaal een jaar na de veiling). U bent zelf verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van uw koop.

Programma Genodigden - Restaurant De Zwaan Wooldstraat 6, 7101 NP Winterswijk 17.30 uur Inloop 18.00 uur Opening met ‘standing dinner’ 18.30 uur Optreden Sierd en Hans 19.30 uur Vertrek naar kantine

Alle belangstellenden - kantine 19.30 uur Inloop 19.55 uur Trekking jeugdloterij 20.00 uur Opening veiling door Sierd en Hans 20.15 uur Start veiling 23.00 uur Einde veiling, trekking veilingloterij


Guido Hochrath heeft hoge verwachtingen van eerste veiling “Een memorabele, gezellige verenigingsavond!” Het enthousiaste veilingteam van FC Winterswijk wordt aangevoerd door Gert Bongers en Guido Hochrath. Voor het veilingmagazine spraken we met Guido, een echte clubman, met zelfs een eigen ‘home’ dat dienst doet als business club. Guido: “Ik ben gelukkig getrouwd, heb 2 kinderen en ben eigenaar van Hochrath wonen & slapen. Na een vervelende kruisbandblessure ben ik al vroeg gestopt met voetballen en ben ik automatisch het leiderschap binnen gerold. Naast leider ben ik natuurlijk ook sponsor van onze prachtige club FC Winterswijk en sinds kort onderdeel van het veilingteam dat op vrijdagavond 29 november aanstaande de eerste Veiling op je club houdt bij FC Winterswijk. Veiling op je club Via Gert Bongers zijn we als FC Winterswijk in contact gekomen met de mensen van Veiling op je club. Veiling op je club helpt sportclubs bij het oplossen van één van hun grootste knelpunten: een gebrek aan financiële middelen. Bij FC Winterswijk is ook de landelijke tendens te zien dat de opbrengst van de grote Clubactie sterk terugloopt. Veiling op je club kwam wat dat betreft op het juiste moment

als een mooi alternatief. Met het geld dat op de veilingavond gegenereerd wordt willen we alle jeugdleden, maar dan met name in de breedtesport, de mogelijkheid bieden om twee maal in de week te kunnen gaan trainen onder zelfopgeleide trainers. Het team van Hubert Habers, de grote organisator achter Veiling op je club, heeft ons na het eerste gesprek super enthousiast gemaakt waardoor we als FC Winterswijk besloten hebben om de komende 3 jaar een veiling te organiseren. Naast een geweldige opbrengst voor onze eigen club FC Winterswijk, gaat er ook nog eens een deel naar Support Casper, waarmee we als club ook nog eens laten zien maatschappelijk betrokken te zijn.” Op bezoek bij Ronald Koeman “Veiling op je club beschikt over een uitstekend netwerk waardoor we in het voorjaar namens FC Winterswijk te gast waren bij Ronald Koeman in Zeist. Ronald Koeman is ambassadeur van Support Casper en in die hoedanigheid stond hij ons ruim een uur lang te woord in zijn eigen werkplek bij de KNVB in Zeist. Als klap op de vuurpijl zijn we op vrijdagavond 26 september met het veilingteam naar Veronica Inside geweest, waar de uitzending mede in het teken stond van Sup-

port Casper. Een geweldige ervaring, die maar weer eens liet zien hoe belangrijk de betrokkenheid van BN’ers is bij een maatschappelijk doel. Teamwerk Na de eerste gesprekken met Hubert was het niet moeilijk om een veilingteam op de been te krijgen. Het 12-koppige veilingteam heeft de pittige taak om de eerste veiling tot een goed einde te brengen en lijkt daar prima in te slagen. De resultaten van de jeugdloterij en de veilingloten zijn boven verwachting en ook de items die aangeboden worden overtreffen nu al de stoutste verwachtingen. Guido: “Elk teamlid heeft zo zijn eigen taak en samen willen we voor de club een groot bedrag ophalen dat we kunnen gebruiken voor ons clubdoel en Support Casper. Op voorhand wil ik dan ook alvast Gert Bongers, Bert Grevers, Hubert Habers, Miranda Hengeveld, Heidi Prinsen, Bianca Bouwhuis-Oonk, Arie Janssen, Geert Wevers, Andre Stemerdink, Mattijs Mantel en voorzitter Gerrit te Kolste bedanken voor hun bijdrage. Het zal nog even aanpoten zijn om alles bijtijds geregeld te krijgen, maar ik ben in ieder geval vol vertrouwen dat de veiling op 29 november een groot succes gaat worden!”


Verwachting “Het eerste jaar van de veiling is altijd lastig in te schatten. Er zijn voorbeelden genoeg bij andere clubs, maar geen vereniging is hetzelfde. We weten nu al dat de loterijen breed gedragen worden en dat de veilinggids boordevol advertenties zit, hetgeen wel aangeeft dat iedereen betrokken wil zijn bij de eerste veiling. Als sponsor van FC Winterswijk stelt Hochrath wonen & slapen natuurlijk ook een prachtig item ter beschikking. Een complete 2-persoons boxspring, naar eigen inzicht samen te stellen, t.w.v. €3095,-. We hopen natuurlijk dat dit item een groot bedrag voor de club gaat opleveren. Als insider zie ik natuurlijk nog veel meer mooie en ludiek kavelitems voorbij komen, de één nog mooier dan de andere. Wat te denken van een volledig verzorgde voetbalreis, of een VIP-bezoek aan FC Twente of De Graafschap. En wie wil niet zijn auto laten wassen door een bestuurslid naar keuze of een VIP-reis met het vlaggenschip ondernemen? Ook de dinerbonnen, beschikbaar gesteld door de Winterswijkse horeca, zullen gretig aftrek weten te vinden. Doel “Ik ben zeker van mening dat het vinden van vrijwilligers de komende jaren steeds moeilijker zal worden.

In die hoedanigheid is dan ook het clubdoel van FC Winterswijk een logische: alle jeugdleden, maar dan met name in de breedtesport, de mogelijkheid bieden om tweemaal in de week te kunnen gaan trainen onder zelfopgeleide trainers. Het geld dat hiervoor nodig is hopen we natuurlijk met de opbrengst van de veiling te financieren zodat er de komende jaren een stabiele basis gelegd gaat worden om ons clubdoel te realiseren. Naast ons eigen clubdoel is het natuurlijk fantastisch dat een deel van de opbrengst naar Support Casper gaat. De stichting van Casper van Eijck (clubarts van Feijenoord) doet baanbrekend onderzoek naar de sluipmoordenaar alvleesklierkanker. Door ons te verbinden aan deze geweldige stichting zijn we tevens in de mogelijkheid om ook landelijke veilingitems binnen te halen. Sprekers Op de veilingavond van vrijdag 29 november aanstaande hebben we 2 geweldige gastsprekers kunnen aantrekken. El Sierd (Sierd de Vos) is natuurlijk het geluid van Fifa 20 en zal de avond op zijn eigen ludieke wijze openen. Verder zal Sierd de koper van de voetbalreis naar Atletico Madrid nog een aantal persoonlijke restauranttips aan de hand doen. De 2e gastspreker deze avond is Hans van Breukelen. In

mijn tijd als voetballer kwam Van Breukelen vaak in Winterswijk met PSV als ze in de voorbereiding op trainingskamp waren. Van Breukelen is natuurlijk ook bekend als keeper van PSV en het Nederlandse elftal, maar zal deze avond ook het relaas van zijn veel te vroeg overleden vrouw Karen vertellen die in 2009 overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.” “Het is ons er veel aan gelegen om een zo hoog mogelijk opbrengst voor onze mooi club FC Winterswijk te genereren. Hierdoor zal er ook een substantieel bedrag naar Support Casper gaan. Dus komt met z’n allen aanstaande vrijdag 29 november naar onze 1e veiling in de kantine van Sportpark Jaspers en biedt gul op alle fantastische veilingitems. Het belooft een memorabele verenigingsavond te worden, een gezellige avond voor iedereen!”

Naast het prachtige maatschappelijke doel, Support Casper, heeft FC Winterswijk natuurlijk ook een eigen clubdoel. De komende drie jaar zal er jaarlijks een veilingavond zijn waarvan de opbrengst gebruikt gaat worden om zelf trainers op te leiden voor de breedtesport. We hebben als FC Winterswijk natuurlijk een 5-sterren accommodatie en we hopen met het clubdoel de hele jeugdopleiding naar een nog hoger plan te trekken. Hiervoor is veel geld nodig en met Veiling op je Club hebben we natuurlijk de ideale partner om dit doel te realiseren. Vooruitlopend op de opbrengst is er al een voorzichtige start gemaakt met het zelf opleiden van eigen jeugdtrainers. Enkele elftallen hebben al vanaf begin van het seizoen een vaste trainer (of zelfs 2) die verantwoordelijk zijn voor hun elftal. Naast het geven van trainingen zijn ze ook verantwoordelijk voor de wedstrijd op de zaterdagen en alle randzaken die zich afspelen rondom een elftal. Doordat deze jongens/meisjes nu een geringe vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden die ze voor de club doen is de noodzaak van een bijbaan als bijvoorbeeld vakkenvuller vaak niet meer nodig en kunnen ze zich volledig focussen op het voetbal. De aankomende veiling zal uitwijzen hoe snel wij ons clubdoel kunnen realiseren.


Elis Ligtlee: “Heb plezier in wat je doet en ga je dromen achterna!” Op haar 22ste lag de wereld aan haar voeten. Ze had bereikt waar ze altijd al van droomde. Ze had bereikt waar elke sporter van droomt: olympisch goud. Maar gelukkiger werd Elis Ligtlee er niet van. Niet veel later stopte Ligtlee met baanwielrennen. Op haar 24e was het plezier in de sport weg. Het bleef even stil rond Ligtlee, familie van Gert Bongers. De Eerbeekse vertelt: “Gert is een neef van mijn vader. De wielergenen heb ik mee-

gekregen van de Bongers kant!” Inmiddels is Ligtlee weer helemaal terug, als ondernemer. Ze is te boeken voor lezingen en clinics en in te huren als personal trainer. Natuurlijk heeft ze ook een tip voor de jeugd van FC Winterswijk: “Heb vooral veel plezier in wat je aan het doen bent en ga je dromen achterna!” Dit jaar was Ligtlee te bewonderen in het programma ‘Meer dan goud’, samen met Support Casper ambassadeur Hans van Breukelen. Ligtlee:

“Het verhaal van Hans was erg heftig om te horen. Ik vind het dan ook erg goed dat FC Winterswijk zich samen met Hans inzet voor Support Casper. Het is altijd goed om je in te zetten voor zo’n mooi initiatief! Ik hoop dat er een mooi bedrag mag worden opgehaald voor de stichting. Zelf zal ik ook bijdragen, door een gesigneerd wielershirt beschikbaar te stellen, wat door Hans en Sierd de Vos kan worden geveild. Ik wens FC Winterswijk heel veel plezier en succes!”


Plezier en passie kenmerken

Martijn Meerdink Als 4-jarig jongetje begon Martijn Meerdink met voetballen bij WVC in Winterswijk. De Graafschap ontdekte hem en in het seizoen 1998/1999 maakte hij zijn debuut voor de ‘Superboeren’. Via AZ belande hij zelfs in Oranje. Inmiddels heeft Meerdink een voetbalschool in Winterswijk en helpt hij de veilingavond van FC Winterswijk met een leuk item. We spraken Martijn over zijn loopbaan, FC Winterswijk en de veilingavond. Profloopbaan In vier seizoenen op De Vijverberg kwam Meerdink tot 20 goals in 87 duels. Vooral in zijn laatste seizoen in Doetinchem, 2001/2002, was Meerdink op dreef. In 32 wedstrijden maakte de aanvallende middenvelder 10 doelpunten. Met zijn goede spel dwong Meerdink in 2002 een transfer naar AZ af. In zijn eerste 3 seizoenen bij AZ kwam hij tot 69 duels en 16 doelpunten. Begin 2005 werd Meerdink voor het eerst in zijn leven geselecteerd voor het Nederlands elftal. Op 24 maart, twee dagen voor de wedstrijd tegen Roemenië waarin ploeggenoot Barry Opdam debuteerde, raakte hij echter op de training in Noordwijk zwaar geblesseerd aan zijn knie. Na een lang herstel kwam Meerdink eind 2005 terug bij AZ. Zijn goede

spel leverde hem een contractverlenging op bij AZ. Ook bondscoach Marco van Basten bleek nog steeds gecharmeerd van de comeback van Meerdink en selecteerde hem in februari 2006 voor de tweede keer voor het Nederlands Elftal. Dit keer maakte hij dan ook zijn debuut als vervanger voor de geblesseerde Arjen Robben, in de met 1-0 gewonnen oefeninterland tegen Ecuador. Meerdink: “In die periode speelden meer spelers van AZ voor Oranje, waaronder dus Opdam. Barry is afkomstig van FC Lisse, de club waar het ‘Veiling op je club’ concept ooit begon. Barry is een fijne collega geweest en was een zeer goede speler, die leiderschap uitstraalde. Af en toe spreek ik hem nog langs het veld. De selectie hadden wij mede te danken aan het goede spel in de UEFA Cup ‘04/’05. Wat hadden we een topteam!” Vanaf de winterstop in het seizoen 2006/2007 speelde Meerdink voor FC Groningen. In 2009 keerde hij op huurbasis terug bij De Graafschap. Oud-internationals Nu speelt Meerdink regelmatig nog een wedstrijdje met de Oud-Internationals, zoals bij Koninklijke HFC, een club die komend jaar voor het derde jaar de ‘Veiling op je club’ organiseert. “De nieuwjaarswedstrijd met de ex- internationals is altijd een prachtig evenement bij

een geweldig mooie club waar deze traditiegetrouw wordt georganiseerd! De sfeer in het team is altijd erg goed als we met elkaar spelen, mooi om elkaar ook weer even te zien of te spreken op dit evenement!” Voetbalschool Profvoetballer, hoe word je dat nou precies? Meerdink: “Dat klinkt eenvoudiger dan dat het is. Je hebt natuurlijk talent nodig en je moet er hard voor trainen. Je kan heel fanatiek gaan trainen bij je club en veel in je vrije tijd gaan voetballen, maar je kan ook aansluiten bij mijn voetbalschool. Deze voetbalschool heb ik nu een jaar of 7 met heel veel plezier en passie. Ik vind het prachtig om met mensen te werken. Ik geef losse clinics bij clubs, voetbalfeestjes, bedrijfsfeestjes enz. Mijn doel is om de jeugd trainingen te geven op een hoger niveau en de spelertjes naar een hoger niveau te tillen. Uiteraard moet dit gebeuren in combinatie met veel plezier. De jeugd heeft de toekomst!” Meerdink heeft ook nog wel een tip voor de jeugd van FC Winterswijk: “Als je wat wil bereiken met je team of persoonlijk geloof dan in wat je wilt bereiken. Geef net wat extra’s! Juist dan ga je progressie zien, maar dat gaat niet van zelf.”


Trainer Met FC Winterswijk heb ik een grote band. Er zitten veel vrienden en goede kennissen. Ik zal er ook altijd blijven komen als ik tijd heb! Ik heb veel functies gehad bij deze prachtige club. Ik heb een aantal jaren wat jeugdteams getraind en ben 6 jaar assistent trainer geweest bij het 1e elftal, onder Eric van Zutphen, Wilco Geerts en John Gielink. Van allen heb ik het nodige geleerd. Ik wil me verder blijven ontwikkelen en ben op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik zou graag nog eens hoofdtrainer worden bij een leuke club in het amateurvoetbal.”

Veiling Meerdink juicht het toe dat de veilingopbrengst wordt ingezet voor de breedtesporttrainers. “De trainers van de breedtesport zijn net zo belangrijk als de trainers van de selectie teams! Trainers, blijf het doen met veel plezier en passie want dan ga je er 100% ook veel voor terug krijgen van de kids en ouders! Het is heel goed dat ook Support Casper bij de veiling wordt betrokken. Ik ken Casper niet persoonlijk, maar ik heb wel veel goeds gehoord over zijn initiatief Support Casper.

FC Winterswijk heeft ook twee mooie BN’ers binnengehaald! Hans van Breukelen kan ik mij nog goed herinneren van televisie, een geweldige keeper in zijn tijd! Sierd de Vos vind ik heerlijk om naar te luisteren op TV en op de PlayStation. Wie weet dat in een volgende editie Leo Alkemade ook eens als spreker aanwezig is. Leo is één van de vaste veilingsprekers maar ook een ‘Rebel’. Met FC De Rebellen zijn we ooit samen nog eens naar New York geweest. Een prima kerel! Ik wil iedereen graag een mooie avond toewensen. Dat er maar veel geld wordt opgehaald voor beide mooie doelen!”


Joost Mulder, aanvoerder van het 1e steunt met zijn team de veiling “Eerst wilden we onze wedstrijdpremie beschikbaar stellen, maar gezien het geringe aantal punten hebben we toch maar gekozen voor enkele leuke items!” Toen het veilingteam van FC Winterswijk vroeg of het vlaggenschip ook iets voor de eerste veiling kon betekenen hoefde aanvoerder Joost Mulder niet lang na te denken. Nadat hij zich had laten informeren over de gestelde doelen van de veiling ging hij in conclaaf met zijn elftal over wat zij voor de veiling konden betekenen. Het antwoord liet niet lang op zich wachten want spelers en begeleiders stelden een drietal prachtige item ter beschikking.

“Naast het beschikbaar stellen van deze items hebben we natuurlijk ook een serieus aantal veilingloten gekocht met ons elftal. Zo hopen we het goede voorbeeld te geven aan alle andere teams! We hopen natuurlijk op een prachtig resultaat tijdens de veilingavond. In eerste instantie wilden we iets doen met onze wedstrijdpremie, maar gezien het geringe aantal punten leek ons dat niet zo’n goed idee voor de club, hahaha.”

brachte items serieus geld opleveren tijdens de veiling waardoor er voor het clubdoel een substantieel bedrag over blijft. Het is natuurlijk ook in ons eigen belang dat er zoveel mogelijk spelers onder opgeleide trainers gaan trainen zodat ze in de toekomst misschien ook de stap naar het eerste kunnen maken.”

“Als vlaggenschip van de club hopen we natuurlijk dat onze inge-

Veilingitems FC Winterswijk 1 * Een compleet verzorgde training door de staf van FC Winterswijk zondag 1 voor een elftal naar keuze. * Een Vip-busreis voor 2 personen met FC Winterswijk zondag 1 naar een uitwedstrijd later dit seizoen incl. wedstrijdbespreking, busreis, bezoek aan de bestuurskamer van de tegenstander en natuurlijk de consumpties tijdens de 3e helft. * 4x Wedstrijdarrangement voor 2 personen voor een thuiswedstrijd van FC Winterswijk zondag 1 waarbij je gratis toegang krijgt tot de wedstrijd. Verder wordt je ontvangen met 2 kopjes koffie, ontvang je 10 consumpties en een schaal overheerlijke bittergarnituur.


Oud-prof Eric Redeker zet zich in voor jeugdopleiding FC Winterswijk De veiling van FC Winterswijk wordt georganiseerd met het doel alle jeugdtrainers op te leiden. Eric Redeker is nauw betrokken bij de Winterswijkse opleiding. De ervaren oud-prof juicht het veiling initiatief dan ook van harte toe. Loopbaan De voormalig centrale verdediger speelde voor De Graafschap en Go Ahead Eagles. In zijn eerste seizoen kwam Redeker tot drieëntwintig wedstrijden in de Eerste divisie. Dat seizoen promoveerde De Graafschap en in de Eredivisie debuteerde hij op 25 augustus 1991. In 2001 verliet hij De Graafschap. Hij speelde 221 wedstrijden en scoorde daarin 7 keer. In het seizoen 2001/02 kwam hij uit voor Go Ahead Eagles, waarvoor hij tien duels speelde. In 2002 werd zijn contract afgekocht door de club. Redeker speelde daarna nog in een lager team van WVC. Tegenwoordig is Redeker actief als jeugdtrainer en lid Voetbal Technische Zaken bij fusieclub FC Winterswijk. Prive Redeker, werkzaam bij Scheffer badkamers, is geboren in 1968 in Neede en reeds 32 jaar woonachtig in Winterswijk. “Ik ben al meer dan 25 jaar gelukkig getrouwd en trotse vader van 3 zonen: Lenn, Jork en Kay. Mijn zoons spelen allen bij FC Winterswijk 1 en 2. Alle drie

hebben ze ook een verleden bij de Graafschap als voetballer. Zelf zit ik reeds jaren in de technische commissie voor de prestatie tak en proberen we FC Winterswijk op een hoger plan te krijgen.” Ambitie FC Winterswijk “Het belangrijkste voor trainers in de breedtesport is dat zij het plezier overbrengen op de spelers/ speelsters. Het zou geweldig zijn dat de mogelijkheid er komt, dat zij ook twee keer in de week een gevarieerd aanbod van oefenstofkunnen aanbieden. Dankzij de veilingopbrengst hopen we dit mogelijk te kunnen maken!” Als oud-prof heeft Redeker natuurlijk ook tips voor de Winterswijkse jeugd. “Een tip die ik wil meegeven aan de jeugdspelers is, dat normen en waarden hoog in het vaandel moeten staan. Ook een stuk discipline is erg belangrijk. Denk aan afmelden voor de training, normaal gedrag vertonen en respect hebben. Ook betrokkenheid van ouders is erg belangrijk.” Support Casper “Natuurlijk ben ook ik op de hoogte van de stichting van Casper van Eijck. Elk initiatief dat bijdraagt om deze vreselijke ziekte te bedwingen verdient steun. Ik ben er trots op dat FC Winterswijk voor dit doel kiest en dat ook De Graafschap en Scheffer badkamers dit initiatief willen ondersteunen door 2 mooie veilingitems beschikbaar te stellen!”

Veiling “Ik ben ervan overtuigd dat de veiling een groot succes gaat worden voor de club en Support Casper. Het zou geweldig zijn dat de bijdrage van deze veiling weer een beetje kan bijdragen aan het onderzoek van de clubarts van Feyenoord. We zijn er nog lang niet maar het is een begin! De organisatie verdient een groot compliment. Ik verwacht veel van de avond, mede door de inbreng van Sierd de Vos en Hans van Breukelen. Ik kijk zelf bijna alle voetbalzenders en kan genieten van de manier waarop Sierd de wedstrijden van commentaar voorziet. Hans van Breukelen heb ik zelf nog tegen gespeeld. Het staat me nog bij dat ik destijds een keer een flinke beuk van hem ontving bij een cornerbal. Tijdens de veilingavond zal het er gemoedelijk aan toe gaan. Ik hoop u daar te ontmoeten!”


Support Casper, VOOR baanbrekend onderzoek, TEGEN alvleesklierkanker Support Casper, de campagne van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, is in 2015 in het leven geroepen om mensen bewust te maken van deze ernstige vorm van kanker én geld in te zamelen voor initiatieven die op baanbrekende manier proberen alvleesklierkanker te behandelen. Jaarlijks wordt er bij tenminste 3.000 mensen de diagnose alvleesklierkanker gesteld. De kans om te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein, slechts 7% blijft langdurig leven. Dagelijks overlijden er 8 tot 10 personen, de meesten sterven binnen een half jaar na de diagnose. Oncologisch chirurg Prof. dr. Casper van Eijck, specialist alvleesklierkanker van het Erasmus MC,

zag in de voorbijgaande jaren geen substantieel ander onderzoek en geen verbetering voor zijn patiënten. Het werd tijd, zoals Casper dat zelf zegt “om buiten de gebaande paden te gaan”. Support Casper mag sinds de lancering rekenen op bijzondere donaties van fondsen, bedrijven en particulieren. Ook worden er door het hele land initiatieven georganiseerd, waaronder ook met enige regelmaat de ‘Veiling op je club’. Casper van Eijck is de clubarts van Feyenoord. Het is erg bijzonder om te zien dat andere clubs zijn initiatief steunen. Zo is de ruimte voor dit artikel aan de stichting aangeboden door FC Twente Winterswijk. Een prachtig gebaar! Om een verschil in de behandeling van patiënten met alvleesklierkan-

ker te kunnen realiseren zijn deze donaties en acties van levensbelang. Eind dit jaar start de bouw van de zogenaamde cleanroom in het Erasmus MC, dit wordt de eerste virusproductiefaciliteit in een academisch centrum in Europa. Casper: “Hiermee houden we het onderzoek en de productie naar de virussen in eigen hand en kunnen we ervoor zorgen dat de baanbrekende behandeling betaalbaar blijft.” Wij danken u hartelijk voor uw steun voor de stichting tijdens deze veiling van FC Winterswijk!


Ronald Koeman: “FC Winterswijk vervult belangrijke maatschappelijke rol!” De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (Support Casper) is zeer gemotiveerd om nieuwe behandelmethoden te vinden die het leven van de alvleesklierkanker patiënten kunnen verbeteren en verlengen. Bondscoach Ronald Koeman is ambassadeur van de Stichting. We spraken voor het veilingmagazine van FC Winterswijk met Casper van Eijck en met onze bondscoach, in zijn kantoor in Zeist.

BN’ers steunen de Stichting Casper van Eijck: “Als Stichting willen we met onze campagne zoveel mogelijk mensen bereiken. Pas wanneer mensen weten hoe dodelijk alvleesklierkanker is en zich realiseren dat er nauwelijks resultaten worden geboekt met de huidige behandelmethoden, kunnen ze besluiten om onderzoek naar nieuwe methoden te steunen. Om die reden hebben we diverse bekende mensen benaderd met de vraag of ze supporter van Casper wilden worden, waaronder Ronald Koeman.” Koeman als veilingmeester Na een glorieuze voetbalcarrière, waarin hij o.a. vier keer landskampioen werd, in 1988 het EK won met het Nederlands elftal en twee keer de Europacup in de wacht sleepte, is Ronald Koeman inmiddels bijna 20 jaar als trainer actief. In februari 2018 is Koeman aangesteld als bondscoach van het Nederlandse elftal. Tijdens zijn periode als trainer van Feyenoord is er een vriendschap ontstaan met Casper. Ronald Koeman is op persoonlijke titel ambassadeur van Support Casper. In maart was Koeman zelf gelegenheids veilingmeester, tijdens de jaarlijkse veiling van de eerste Oosterscheldekreeft. En in de zomer ontving hij nog een aantal veilingteams in Zeist, voor

een uitgebreide rondleiding. Ook Guido Hochrath en Gert Bongers waren aanwezig. Koeman: “Iedere dag sterven in Nederland acht mensen aan alvleesklierkanker, vaak binnen een jaar na de diagnose. Support Casper wil daar verandering in brengen en maakt zich sterk om onderzoek naar nieuwe innovatieve behandelmethoden mogelijk te maken. Het is super dat ook FC Winterswijk zich voor Casper inzet! Jullie vervullen zo een hele belangrijke rol in de samenleving!”


Werken met Vakkrachten


Pasman Hypotheken t r a n s p a r a n t

&

p e r s o o n l i j k

Delistraat 13 7101 BS Winterswijk 0543 84 01 62 mob. 06 43 52 26 36 andre@pasman-hypotheken.nl www.pasman-hypotheken

Pasman Hypotheken t r a n s p a r a n t

&

p e r s o o n l i j k

Delistraat 13 7101 BS Winterswijk 0543 84 01 62 mob. 06 43 52 26 36 andre@pasman-hypotheken.nl www.pasman-hypotheken


Wilfred Genee:

“De steun

aan Casper is hard nodig!” Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn met hun programma Veronica Inside net als FC Winterswijk supporter van Casper van Eijck. Voor de uitzending van vrijdag 27 september was het veilingteam van FC Winterswijk dan ook uitgenodigd om deze in de studio in Hilversum bij te wonen, waarbij diverse BN’ers een promotiefilmpje inspraken! Uitzending in teken Stichting In mei 2016 maakte het bekende TV-programma een uitzending die volledig in het teken stond van de stichting van dokter Van Eijck, specialist op het gebied van alvleesklierkanker en vastbesloten om het overlevingspercentage van deze vorm van kanker fors te verhogen met baanbrekend onderzoek naar alvleesklierkanker. FC Lisse vrijwilliger Kees van Wieringen, inmiddels overleden aan alvleesklierkanker, was samen met Van Eijck te gast in de studio. Nu, 3 jaar later, was er opnieuw aandacht voor Support Casper. Rene van der Gijp, een goede

vriend van Casper, gaf een update over de voortgang van de Stichting. Het volledige publiek werd gevormd door veilingteams die zich samen met ‘Veiling op je club’ inzetten voor dit mooie doel. Hubert Habers gaf hier een toelichting op. Doelstelling In 2016 was uitgesproken minimaal €3 miljoen op te willen halen. In 3 jaar tijd is er inmiddels met vele acties al €8,5 miljoen opgehaald! De lat is inmiddels hoger gelegd, immers het onderzoek kost veel tijd en geld omdat het wetenschappelijk verantwoord moet gebeuren én omdat het 100% veilig moet zijn. Verder onderzoek blijft hard nodig. Bijzondere vriendschap Rene van der Gijp en Casper van Eijck, het is een bijzonder duo. Ze leerden elkaar kennen in 1982 bij de Rotterdamse voetbalclub Sparta. Van Eijck liep coschappen en zou er aan de slag gaan als clubarts, een rol die hij nog steeds vervult in dienst van Feyenoord. Van der Gijp stond aan het begin van een carrière die hem twee landstitels

met PSV en vijftien wedstrijden in Oranje opleverde. Casper van Eijck groeide uit tot een van de meest vooraanstaande chirurgen ter wereld. Onder andere Apple-oprichter Steve Jobs schakelde zijn hulp in. Dankbaar Van Eijck is ontzettend dankbaar voor de steun van FC Winterswijk. “We hopen met deze toonaangevende club op een sneeuwbaleffect bij andere verenigingen. FC Winterswijk toont aan een maatschappelijk betrokken vereniging te zijn. Ik wens hen veel succes bij de veiling en roep iedereen op om bij te dragen aan de veilingavond!” Dit is hard nodig vult Wilfred Genee aan: “Alvleesklierkanker heeft slechtste overlevingscijfers van alle kankersoorten. Door het innovatieve karakter van het onderzoek kan Casper niet bij reguliere fondsen aankloppen. Hij moet het van dit soort initiatieven hebben.” Het laatste woord is aan Rene van der Gijp: “Kom allemaal naar deze mooie avond bij FC Winterswijk. Wie wil daar nu niet zijn!?”


Sierd de Vos, cultheld als gastspreker veilingavond ‘Ik veil een reis naar Atletico, inclusief restauranttips!’ Sierd de Vos is de gastspreker tijdens de eerste veilingavond van FC Winterswijk. ‘El Sierd’ staat bekend om zijn kennis van het Spaanse voetbal en zijn unieke stijl als voetbalcommentator, hetgeen hem de status van cultheld bezorgde. Zijn Facebookkanaal heeft meer dan 100.000 volgers. Zijn als brutaal omschreven reportagestijl levert vaak originele reportages op vanuit invalshoeken die andere reporters en redacties links laten

liggen. Zijn benadering maakt hem tot een gewild reportagemaker bij verscheidene zenders. De Vos werkte achtereenvolgens voor de NOS, KRO, AVRO, TROS, RTL, NOS, FilmNet, Canal+, SBS 6, Talpa, Sport1, WKProducties, Eyeworks en tegenwoordig Southfields. Een van zijn meest bekende momenten was bij de Olympische Spelen van 1992, toen hij nadat Ellen van Langen goud haalde, haar kuste op de wangen vanuit het persvak en nadien een mobiele telefoon over-

handigde zodat ze met het thuisfront kon bellen. Kort geleden is het nieuwe FIFA ‘20 gelanceerd, dat is ingesproken door Sierd. El Sierd belooft u een aantal prachtige een grappige sportverhalen over zijn belevenissen. Dat Sierd een groot fan van Atlético Madrid is, is algemeen bekend. Hij veilt daarom als eerste item een geheel verzorgdereis naar Atletico! Inclusief Sierd’s restauranttips in de omgeving van het stadion!


De voorlopige item-lijst NR

Item

Sponsor

VIP1

De met een persoonlijke boodschap gesigneerde boeken 'El Sierd' + Maak je comeback van Hans van Breukelen

Sierd de Vos / Hans van Breukelen

VIP2

Een bezoek aan een thuiswedstrijd van PSV + diner vooraf met Hans van Breukelen (2 personen)

Hans van Breukelen

VIP3

Een wijnpakket van Astrid Joosten en Thérèse Boer (De Librije)

Astrid en Thérèse wijnen

VIP4

Het door Jaap de groot gesigneerde boek 'Johan Cruijff - Mijn verhaal'

Uitgeverij Nieuw Amsterdam

VIP5

Driedaagse voetbalreis: bezoek een thuiswedstrijd van Real Madrid of Atletico Madrid (nov '19-mrt'20, toppers uitgezonderd, wedstrijd in overleg) + 2 Passion Events overnachtingen in een 3-sterrenhotel o.b.v. dubbele bezetting, retourvlucht en sjaal (2 personen) + persoonlijke restauranttips door Sierd de Vos

NR

Item

Sponsor

1

Een donatie voor Support Casper van €10,- (iedereen kan meedoen door kopersnummer omhoog te steken)

2

Een door bondscoaches Koeman en Wiegman gesigneerde voetbal

Support Casper

3

Een door Sierd de Vos gesigneerd FIFA spel

Vertigo6

4

Een wijnpakket: 2 flessen Cabarnet Sauvignon en 2 flessen Sauvignon Blanc De Klok Dranken

5

Een JBL koptelefoon + JBL luidspreker/box

Rho-Delta

6

Een wedstrijd-arrangement voor een wedstrijd van FCW zo1: entree, 2 koffie, 10 consumpties en een schaal hapjes (2 personen)

Spelers/begeleiding FCW zo1

7

Een compleet verzorgd diner (2 personen)

De Revolutie Winterswijk

8

Een bezoek aan het speelparadijs (4 personen)

Sevink Molen

9

Een heerlijk bierpakket

Wentersch

10

Een heerlijk drankenpakket: een mandje met diverse dranken

Jans Drank Specialiteiten

11

Een mooi kerstpakket af te halen in week 50/51

Janfleur

12

Een classic hot towel shave cadeau

Beauty by Claudy

13

Een etentje voor een gezin (5 personen)

Mc Donald's Winterswijk

14

Een bon voor een shoot t.w.v. €150,- (incl. digitale bestanden)

Marlies Photography

15

Een hoogwaardige elektrische speelgoedauto t.w.v. €325,-. Model: “Jaguar f- pace” met o.a geluiden en verlichting

Horsepower

16

Het boek 'Heart of a lion' over Memphis Depay

Simon Zwartkruis

17

Gratis bier voor jouw elftal tijdens de hazenavond op donderdag 19 december aanstaande (vanaf €150,-)

Bestuur FC Winterswijk

18

Een bon t.w.v €25,-

Veldhuis Man & Mode

19

Een jaarabonnement inclusief 1 bouwsteen naar keuze, t.w.v. €445,-

Wenters Fitness

20

2 ETL Dales Lounge (Business Club) kaarten, t.w.v. €110,- voor de wedstrijd De Graafschap – SC Telstar op vrijdag 13 december 20.00 uur

De Graafschap

21

Een bezoek aan ‘Kamphues & Doornbos’ Grote Grand-Prix-Circus’ op 3 maart (2 personen)

Theater De Storm

22

Een uitgebreide wasbeurt (buitenkant handwas, velgen reinigen, ramen schoonmaken binnen- en buitenkant, binnenkant stofzuigen, achterbak stofzuigen, luchtverfrisser, gratis consumptie

Horsepower

23

De rest van het seizoen toegang tot het Hochrath-Home tijdens de thuiswedstrijden van FCW zo1 incl. entree, koffie, 2 consumpties en buffet na de Sponsorcommissie wedstrijd (2 personen)

24

Een heerlijk 3-gangen diner (4 personen)

Kronenhuis

25

Een vuurwerkpakket af te halen op 31 december

Janfleur


NR

Item

Sponsor

26

Paintballuitje: 1,5 uur t.w.v. €337,50 incl. 50 paintballs p.p. (15 personen)

Achterhoek Paintball

30

Een bezoek aan de 90’s & 00’S XXL Indoor Party op zaterdag 21 december in Zoetermeer met o.a. Trafassi, 2 Unlimited, Darkraver (15 personen)

Timeless Events

31

Zie item 30 (5 personen)

Timeless Events

32

Een voetbalclinic van 1 uur voor een jeugdteam, t.w.v. €150,-

Martijn Meerdink voetbalschool

33

Een volledige thermostatische kraan, regendouche, handdouche incl. glijstang, t.w.v. €1.100,-

Scheffer Badkamers

34

Een gelaatsbehandeling t.w.v. €47,50

House for Skin & Style

35

Een aantal zelfgemaakte keramieken producten

A.C. Winterswijk/KaDoosje

36

Wijnpakket: 2 flessen Cabarnet Sauvignon en 2 flessen Sauvignon Blanc

De Klok Dranken

37

Het boek Trappisten en abdijbieren t.w.v. €50,-

Hobbyboeken.nl

38

Een VIP-busreis met FCW zo2 tijdens een uitwedstrijd in het seizoen 20192020 incl. wedstrijdbespreking, ontbijt, busreis, plek op de reservebank en consumpties tijdens de busreis (2 personen)

Spelers/begeleiding FCW zo2

39

Een 5 gangen diner incl. drank t.w.v. €130,- (2p gratis, 6p betalen)

Huiskamerrest. Vardinkhof

40

Een kampeerweekend op hoogte in de unieke Skycabin (4 personen, uitgezonderd hoogseizoen)

Camping Vreehorst

41

Een rondleiding (4 personen)

Wentersch

42

Een bezoek aan het Anne Frank Huis (2 personen)

Anne Frank Huis

43

Een Haarlems speciaal-bierpakket

Uiltje Craftbeer

44

Een bon voor 10x knippen, t.w.v. €225

Kappershuis de Vries

45

Paraplu’s voor een heel team incl. begeleiding

Dusseldorp

46

Een heerlijk 3-gangen diner (4 personen)

Kronenhuis

47

Een bon t.w.v. €250,- voor huren van (bouw)materieel bij www.toolsrent.nl

WBC Bouwgroep

48

Een bon t.w.v. €25,-

Luxor

49

Uw auto gewassen door een bestuurslid naar keuze

Bestuur FC Winterswijk

50

Een proefduikles bij zwembad Jaspers, op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 (minimale leeftijd 16 jaar, 2 personen)

Duikteam de Achterhoek

51

Een geheel verzorgde busreis naar een wedstrijd van FC Twente naar keuze (2 personen): retourreis per bus (incl. drank) vanaf Winterswijk naar het stadion, 2 kaarten op de lange zijde 1ste ring en een vestekaart met tegoed voor een hapje en drankje

FC Twente Winterswijk

52-1

Een compleet hypotheekadvies en de opstalverzekering voor 1 jaar , t.w.v. €2.000,- (bieden vanaf €750,-)

Ramerman & Onnink Verzekeringsadviseurs

52-2 Een gevalideerd taxatierapport wonen, t.w.v. €495,-

Mantel & De Vries Makelaars

53

Een weekend gratis autohuur, vrij naar keuze uit het wagenpark

ASW Autoschade Wintersw.

54

1 dag (7,5 uitvoeringsuren) binnen schilderwerk door een professionele winterschilder (week 3 t/m 11 2020, excl. materiaal

Te Boome Lammers schilderwerken

55

Een complete 2-persoons (vlakke) boxspring, naar eigen inzicht samen te stellen in de showroom, t.w.v. €3095,-

Hochrath Wonen & Slapen

56

Een bon t.w.v. €100,- voor een shoot naar keuze (uitgezonderd LifeStyle, NewBorn of geboortefotografie)

Moment& Fotografie by Esther Reijrink

57

Het door Dirk Kuijt en Jaap de Groot gesigneerde boek 'Dirk Kuyt - Het geloof in succes'

Support Casper

58

Een wedstrijd-arrangement voor een wedstrijd van FCW zo1: entree, 2 koffie, 10 consumpties en een schaal hapjes (2 personen)

Spelers/begeleiding FCW zo1

59

Een heerlijk 4-gangen menu t.w.v. €65,-

De Gulle Smid

60

Een prachtig schilderij van bloemen

Galerie Timmerije

61

6 maanden medische fitness incl. 1x per 14 dagen een massage door één van de fysiotherapeuten/Gerrit te Kolste, t.w.v. €250,-

Fysiotherapie Beatrixpark

62

Een bezoek aan zeehondencentrum Ecomare op Texel (2 personen)

Ecomare

63

Een zwemarrangement met entree, patat en ranje (6 personen)

Zwembad Jaspers


NR

Item

Sponsor

64

Een crossfiets TORNADO (z.g.a.n., winkelwaarde €220,-)

Wok Wamelink Winterswijk

65

Een Teak-houtenbank met tafeltje t.w.v. €425,-

Winemoor

66

Een massagebehandeling

Mari Hämäläinen

67

Het prachtige jubileumboek 100 jaar PSV + een door de hele selectie gesigneerd PSV-shirt, seizoen 2019/2020, t.w.v. €165,-

Veiling op je club & Kick uitgevers

68

Een exclusief schaalmodel (scale 1:50) van een vrachtwagen

HSF

69

Een prachtig Tissot Chrono XL horloge t.w.v. €330,- (T116.617.36.047.00, Zwitsers horloge met chronograaf functie, staal met lederen band, blauwe wijzerplaat, saffier glas (krasvrij), 10Atm waterdicht, incl. 2 jaar garantie)

Milikan Juwelier

70

Wijnpakket: 2 flessen Cabarnet Sauvignon en 2 flessen Sauvignon Blanc

De Klok Dranken

71

Een prachtivloerkleed ontworpen door Mart Visser, type Metral afmeting 200 x 290 cm t.w.v. € 580,-

Karpi

72

Een reanimatiecursus (6 personen)

Petra Bouwhuis BHV / Opleidingsinstituut Ten Dolle

73

Gratis bier voor jouw elftal tijdens de hazenavond op donderdag 19 december aanstaande (vanaf €150,-)

Bestuur FC Winterswijk

74

Een bon t.w.v. €50,-

Het Duifje

75

Een bon t.w.v. €150,-

Bril In Mode

76

Een bezoek aan de escaperoom in het Nationaal onderduikmuseum in Aalten (6 personen)

Escaperoom Aalten

77

Een gesigneerd volleybalshirt van Myrthe Schoot

Myrthe Schoot

78

Een Haarlems speciaal-bierpakket

Uiltje Craftbeer

79

Een dag inzet van 2 hoveniers in uren, t.w.v. €680,-

Hoveniersbedrijf Jissink

80

Een heerlijk diner bij de voorzitter (2 personen)

Gerrit te Kolste, voorzitter

81

Een bezoek aan het concert van The Cabern Beatles op 11jan. (2 personen)

Schouwburg Hengelo

82

Een gesigneerd Oranje shirt

Ronald Koeman

83

Een voetbalreis naar FC Barcelona-Real Sociedad in het weekend van 7-9 maart 2020: wedstrijdkaarten, 2 nachten in een 3* hotel + ontbijt en vlucht Amsterdam-Barcelona El Prat (2 personen)

Voetbalreizen.com

84

Een Gigaset A-150 duo

Rho-Delta

85

Het gesigneerde boek 'Mijn Amerika' van Mart Smeets

Uitgeverij De Kring

86

Een VIP-busreis met FCWzo1 tijdens een uitwedstrijd in het seizoen 20192020 incl. wedstrijdbespreking, busreis, bezoek aan de bestuurskamer en consumpties tijdens de busreis (2 personen)

Spelers / begeleiding FCWzo1

87

Een teamuitje airsoft of paintball t.w.v. €460,- op een Fundustry locatie naar keuze (8 personen)

Fundustry

88

Een half jaar lang, om de week, een mooi boeket voor je vrouw/vriendin, af te halen bij Puur Passie/Janfleur

Janfleur

89

Een herenknipbeurt

Kapsalon Mister

90

Boekenpakket: 'Bosatlas van het Nederlandse voetbal' + 'Daphne Koster - Nooit meer buitenspel'

Noordhoff / Iris Koppe

91

1 jaar lang uw bedrijfsnaam op een 4 meter reclamebord op een goed zichtbare plek rond het hoofdveld, waarbij de materiaalkosten worden betaald door de club

Businessclub FC Winterswijk

92

Een prachtige stoel, t.w.v. €1.945,-

Arco

93

Een jaarabonnement op de sportschool t.w.v. €360,-

Hanami Aalten

94

Een workshop waarbij deelnemers zelf gezamenlijk 1 grote Smoker-BBQ gaan maken, die ze zelf mogen houden! De waarde van deze workshop is €615,- (8 personen)

Jansen Metal Skills en Jansen Metal Products

95

Een JBL fietscomputer

Rho-Delta

96

Een JBL koptelefoon + JBL luidspreker/box

Rho-Delta

97

Een mooi kerstpakket af te halen in week 50/51

Janfleur


NR 99

Item

Sponsor

Een jaar glasbewassing van de buitenzijde van uw woning (4x per jaar)

Tiptopschoon

100 Een fotoboek t.w.v. €100,-

MyAlbum

101 Wijnpakket: 2 flessen Cabarnet Sauvignon en 2 flessen Sauvignon Blanc

De Klok Dranken

102 Een pedicurebehandeling

Lavande Huidverzorging & Medisch Pedicure

103 Hoe boek 'Het nieuwe Ajax'

Ambo Anthos

104

Een complete VIP-dag bij "DE JONGE HELDEN": van kleedkamer tot de derde helft, incl. gesigneerde wedstrijdbal (2 personen)

Zaterdag 4

105 Een delicatessenpakket

Smaaklokaal Simone

106 Een bezoek aan het speelparadijs (4 personen)

Sevink Molen

107 En Mini Grand Prix t.w.v. €380,- (10 personen)

Kartbaan Winterswijk

108

Een gesigneerd shirt van FC de Rebellen met handtekeningen van oa. John de Wolf, Marcel Meeuwis, Koert Westerman, Wim Kieft, Martijn Meerdink

Martijn Meerdink

109 Een lichtkrant, nieuw in doos met afstandsbediening

INcompanyCASSO

110 Een heerlijk bierpakket

Wentersch

111 Een High Beer/Wine Borrel (4 personen)

Drank- en Spijslok. Markant

112

Een wedstrijd-arrangement voor een wedstrijd van FCW zo1: entree, 2 koffie, 10 consumpties en een schaal hapjes (2 personen)

Spelers/begeleiding FCW zo1

113

Een bezoek aan het nieuwe TV-programma van Paul de Leeuw: Paul’s nummer 1 show op din. 13 november (5 personen)

Medialane

Een boekenpakket t.w.v. +/- €100,-: Treffend Verhaald + Treffend Gedicht + 114 Limerick ABC + Dress to impress (Bastiaan van Schaik) + De zomer hou je ook niet tegen (Dimitri Verhulst) + Duur huis, nooit thuis (Renee Lamboo)

TaalTeamAchterhoek / Veiling op je club

115 Een seizoen je eigen VIP-parkeerplaats op Sportpark Jasper incl. naambord

Bestuur FC Winterswijk

116

Een Indisch buffet, op een datum in overleg bij u thuisbezorgd in Winterswijk (4 personen)

Sharon Simon

117 Een bon t.w.v. €20,-

Eeks

118 Een bezoek aan NEMO Amsterdam (2 personen)

NEMO

119 Een herenknipbeurt

Kapsalon Mister

120 Een gesigneerd shirt van Jurgen Hendriks

Martijn Meerdink

121

Een bezoek aan een voorstelling naar keuze (uitverkochte shows uitgesloten, 2 personen)

De Skans Gorredijk

122

Een wijnpakket van 2 flessen Cabarnet Sauvignon en 2 flessen Sauvignon Blanc

De Klok Dranken

123 Een teamtraining door de staf van FCW zo1

Spelers/begeleiding FCW zo1

124 Een diner (2 personen)

Restaurant Oku

125

Een activiteit (onder begeleiding) van 1,5 uur t.w.v. €250, - met keuze uit bubbelvoetbal, archery tag of rc racing

Smit groepsactiviteiten

126

Een bezoek aan de Foute Kerstparty XXL op vrijdag 20 december in Zoetermeer met o.a. Snollebollekes, Mental Theo en T-Spoon (15 personen)

Timeless Events

127 Zie item 126 (5 personen)

Timeless Events

128 Een stamppotbuffet (15 personen)

Keurslagerij Arnold Daals

Tweedaagse voetbalreis: bezoek een thuiswedstrijd van Borussia Dortmund (aug. '19-feb. '20, Bayern en Schalke uitgezonderd, wedstrijd in 129 overleg), met overnachting in 3-sterrenhotel o.b.v. dubbele bezetting, 2 personen)

Passion Events

130

Een vaders en zonen voetbalitem: Het grote vaders & zonen voetbalboek + Een jaarabonnement op de maandbladen ELF en Panna

Bert Bukman / ELF

131

Uw logo een jaar lang op het LED-scherm in de kantine dat elke weekend op zaterdag en zondag van ’s morgens 8 uur tot avonds 18 uur aan staat

Businessclub FC Winterswijk

132 Een rondleiding (4 personen)

Wentersch


NR

Item

Sponsor

133 Een mooi drankpakket

Jan’s wijn,whisky en bierspecialiteiten te Groenlo

134 Een fotoshoot (1-8 personen)

GoldeMaat Fotografie

135 Een pedicurebehandeling

Pedi-An

136 Een VIP-tafel op de hazenavond incl. eigen bediening (excl. drank)

Bestuur FC Winterswijk

137 Steengrillen t.w.v. €130,- (4 personen)

Avonturenpark Sevink Molen

Een avond gebruik maken van de tennishal (4 banen, periode december 138 - maart) op een zaterdagavond van 19.00 – 23.00 uur, met ontvangst met koffie en wat lekkers en een borrelgarnituur (warme hapjes) na afloop

WTC Tennis

139

Een VIP arrangement + buffet voor een wedstrijd naar keuze in de 2e seizoenshelft, m.u.v. AZ en Feyenoord (4 personen)

140 JBL oortjes 141

Een wijnpakket van 2 flessen Cabarnet Sauvignon en 2 flessen Sauvignon Blanc

142 Boek 'FC Londen - Rondleiding door de voetbalhoofdstad van de wereld' 143

Een wedstrijd-arrangement voor een wedstrijd van FCW zo1: entree, 2 koffie, 10 consumpties en een schaal hapjes (2 personen)

FC Twente Rho-Delta De Klok Dranken Uitgeverij De Kring Spelers/begeleiding FCW zo1

144 Een zwemarrangement met entree, patat en ranje (6 personen)

Zwembad Jaspers

145 Een 4 gangen wildmenu incl. wijn t.w.v. €125,- (2 personen)

De Zwaan

146 Een herenknipbeurt

Kapsalon Mister

147 Presale tijdens de aanstaande Rommelmarkt: half uur eerder toegang!

Rommelmarktcommissie

148 Een bon t.w.v. €50,-

Het Duifje

Een bon t.w.v. €50,- (voor bijv. ondergoed, sportondergoed van RJ 149 Bodywear of Sock my Feet sokken)

Eva Ondermode

150

Een jaarlidmaatschap t.w.v. €800,-, geldig in alle vestigingen Winterswijk, Aalten, Doetinchem, Zutphen, Duiven

151 Een mooi kerstpakket af te halen in week 50/51

GetFit35 Janfleur

152

2 ETL Dales Lounge (Business Club) kaarten, t.w.v. €110,- voor de wedstrijd De Graafschap – SC Telstar op vrijdag 13 december 20.00 uur

De Graafschap

153

Een VIP-bezoek incl. drankjes aan De Graafschap-MVV op 24 januari om 20.00 uur

Grolsch

154 Een Gigaset A-250 quattro

Rho-Delta

155 Een classic hot towel shave cadeau

Beauty by Claudy

156 Een massagebon t.w.v. €40,-

Massagepraktijk Wintersw.

157 Een etentje voor een gezin (5 personen)

Mc Donald's Winterswijk

158 Een 4 uurs All Inclusive dinerbuffet + uur bowlen, t.w.v. €180,- (4 personen) Hof van Eckberge 159 Een vuurwerkpakket af te halen op 31 december

Janfleur

160 Madiwodo bioscoopboopbezoek bij Servicetheater Skopein (4 personen)

KLM

161

Een teamuitje airsoft of paintball t.w.v. €460,- op een Fundustry locatie naar keuze (8 personen)

Fundustry

162 Een fotoshoot in de studio t.w.v. €95,- (2 personen)

De vrolijke foto

163 Een pedicurebehandeling

Pedi-An

164 Een bezoek aan het speelparadijs (4 personen)

Sevink Molen

165

Een VIP-bezoek met skyboxkaarten incl. diner voor de wedstrijd FC Twente - Fortuna Sittard op 5 april (2 personen)

Beukenhorst Koffie B.V.

166 Een prachtig schilderij van een leeuw

Juuls Artwork

167 Een pedicure bon t.w.v. €20,- + Een voetreflex-massage t.w.v. €45,-

Medisch Pedicure Aalten / Katja Berger

168 Een bon t.w.v. €100,- voor een vuurwerkbox

Leon te Kempel Tweewiel.


NR

Item

Sponsor

169 Het boek 'De tweede helft' van John de Wolf

Uniekboek Spectrum

170 Een BBQ-workshop t.w.v. €1.500,- (20 personen)

Eppink

171 Een complete pedicure behandeling t.w.v. €26,- (4x geveild)

Voetzorg Winterswijk

172

Een voet/sportscreening: een totale 3d bewegingsanalyse tijdens het hardlopen in het 3D bewegingslab in Hengelo Overijssel (2x geveild)

Voetencentrum Wender

173

Een VIP-behandeling voor uw auto: buitenkant wassen + in wax zetten + interieur stofzuigen, opfrissen, ramen binnen/buiten reinigen (2x geveild)

Kolste Cleaning & Coatings

174

Een bezoek aan het oud en nieuw feest Countdown in Winterswijk ( 2 personen)

Countdown

175

Een overnachting + ontbijt in een prachtige B&B/groepsaccommodatie ( 2 t/m 6 personen)

B&B Heuvelland Oaze

176 5 autowasbonnen

Wikkerink Winterswijk

177 Een Silvana dekbed synthetisch 1-persoons t.w.v. €80,-

Hochrath Wonen & Slapen

178 Een Silvana dekbed wol 4-seizoenen, 1-persoons, t.w.v. €195,-

Hochrath Wonen & Slapen

179 Een dekbedovertrek Flanel van Vandijck, lits-jumeaux, t.w.v. €120,-

Hochrath Wonen & Slapen

180 Een Tempur fietszadeldek t.w.v. € 45,-

Hochrath Wonen & Slapen

181 nnb

Personal Fitness Aalten

182 Een bioscoopbezoek (4 personen)

Skopein

183 Een heerlijk 3-gangen diner (4 personen)

Bij Hillen

184 Een heerlijk 3-gangen diner (2 personen)

Vivaldi

185 Een bon t.w.v. €25,-

Grillroom Luxor

186 De mannengeur 'De Doffer' + Een leren pasjeshouder t.w.v. €25,-

De Duif / Van Ommen

187 Een fles wijn + Koffie met gebak (2 personen)

Stadmunster / Gusto

188 Een bioscoopbezoek (4 personen)

Skopein

Een bezoek aan het oud en nieuw feest Countdown in Winterswijk (2 perso189 Countdown nen) 190

Ze ge het N Myrt jaar je. D gaat droo dens Jane plaat 2020

Succ Scho cesvo volle beho de ab spee zend leven prest hoog is erg


Winterswijkse

Myrthe

Schoot droomt van goud

eldt als een vaste kracht van Nederlands volleybalteam. the Schoot is al bijna tien een stabiele factor in OranDe geboren Winterswijkse t voor het allerhoogste, ze omt van Olympisch goud. Tij-

s de Spelen van 2016 in Rio de eiro lukt het met een vierde ts net niet, maar in Tokyo 0 nieuwe kansen.

cesvolste generatie oot is onderdeel van de sucolste Nederlandse vrouwelijke eybalgeneratie ooit. Sinds 2015 oort het Nederlands team tot bsolute wereldtop. Schoot elt met Oranje voor tienduiden mensen. Al bijna haar hele n regeert het topsportregime: teren, willen winnen en het gste willen bereiken. Schoot g fanatiek. Wedstrijden en

Foto: Doree photography

trainingen bij haar club en het Nederlands team gaan voor op alles. Dit resulteerde onder meer in drie zilveren EK-medailles. Achterhoek Schoot heeft een warme band met Winterswijk. “Ik begon er met volleybal toen ik twaalf jaar oud was. Samen met mijn oudere zus speelde ik voor Wivoc. Al snel ging ik twee keer per week met de trein naar Amsterdam, om daar op een hoger niveau te kunnen trainen. Van Wivoc ging ik naar Boemerang in Eibergen en vervolgens via Saturnus in Uden en Weert weer terug naar de Achterhoek naar Longa 59 in Lichtenvoorde. De topclub in de Eredivisie. In 2011 volgde de stap naar de Duitse competitie waar ik voor Vilsbiburg en later Dresdner SC uitkwam. Nu speel ik opnieuw bij Vilsibiburg. Daarom woon ik

acht maanden per jaar gescheiden van mijn vriend Robert, die in Haarlem woont en collega is van Hubert Habers, die als veilingorganisator betrokken is bij de Winterswijkse veiling. Vrije tijd is schaars, want de overige dagen worden opge­ëist door Oranje.” “Ik kom nog graag in de Achterhoek en Winterswijk. Dat voelt als thuiskomen. Mijn zus woont er nog en ik heb nog contact met mijn oude volleybalclub. Daarom werk ik graag mee om de veiling van FC Winterswijk tot een succes te maken en zal ik een wedstrijdshirt als item schenken. Natuurlijk doe ik dat ook mede voor Support Casper, voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Dit is een erg belangrijk doel. Topsport is belangrijk, maar er blijven zaken die nog belangrijker zijn!”


55

PER REINIGING SLECHTS

,00

KIJK OP WWW.TIPTOPSCHOON.NL

Colubris Cleantech Let’s close the loop together

Water Solutions Waste Solutions Bioresource Solutions

www.colubriscleantech.com


41384 WT ADV Grolsch Weizen0.0 230x300mm LC FC.indd 1

28-02-19 12:03


U hebt het huis van uw dromen gevonden.

Huis van uw dromen gevonden? Maak een vrijblijvende afspraak. Gewoon bij Hans Gemmink.

Misterstraat 89, 7101 ET Winterswijk • 0543 - 531655 • info@gemmink.nl • gemmink.nl


DE NIEUWE BMW 3 SERIE TOURING. Nu in de showroom.

Op en top atleet: de sportieve genen van de BMW 3 Serie Touring zijn direct duidelijk zichtbaar. Deze essentiĂŤle kenmerken van een stationwagen combineert de BMW 3 Serie Touring met een uiterst sportief design. De sportieve Touring is geschikt voor elke activiteit; of u nu een weekendje weg gaat of een dagje gaat winkelen. De 3 Serie Touring combineert innovatie, functionaliteit en sportieve dynamiek tot een perfect geheel. Benieuwd naar de nieuwe BMW 3 Serie Touring? Kom langs in onze showroom en ontdek zelf deze sportieve BMW.

Broekhuis Oost

Broekhuis Oost Groenlo Winterswijkseweg 6 7141 DN Groenlo (T) 0544 - 46 13 60 broekhuisoost.nl

BMW maakt rijden geweldig


Wij zijn

! u r o Vo

drukker...

Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl Meerdink Bruggen-Adv. 1/2 pag. FC Winterswijk.qxp_Opmaak 1 05-11-19 09:53 Pagina 1 Westerlaan_adv_190x135 mm_11-19.indd 1

15-11-19 10:34

MEERDINK BRUGGEN BRUGGEN MET KARAKTER

Het team van Meerdink ontwerpt voet- en fietsbruggen voor gemeentelijke overheden welke gerealiseerd worden met een lage milieubelasting en karakter geven aan de openbare ruimte. Meerdink Bruggen staat voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en streeft langdurige relaties na. Wij combineren oerdegelijk vakmanschap met in de praktijk bewezen innovaties. Wij hebben de ambitie om de meest toegankelijke en duurzame bruggenbouwer van Nederland te zijn.

Leeghwaterweg 11 7102 JJ Winterswijk Nederland+31 (0)543 51 35 41 info@meerdink.nl www.meerdinkbruggen.nl www.azobe-nederland.nl


AUTOSCHADE?! ASW REGELT ALLES MET DE VERZEKERING

rdt Uw auto wo ct weer corre hersteld!

KORTING OP EIGEN RISICO BLIJF BAAS OVER EIGEN AUTO   LAAT U NIET STUREN, U BEPAALT WAAR U UW AUTO HEEN BRENGT VERVANGEND VERVOER

l n l. e k n i w n e k k a de L

op kleur etc. es sj u b it u sp , en kk la t en Alles te koop omtr

bij ASW! r u u rh e v to u a r e p p o h Auto

TINBERGENSTRAAT 46, WINTERSWIJK INFO@AUTOSCHADEWINTERSWIJK.NL

T +31 543 - 535322 WWW.AUTOSCHADEWINTERSWIJK.NL


Je moet de risico’s verzekeren, die je zelf niet kunt dragen! Verzekeringswerk is mensenwerk! Digitale hulpmiddelen worden alleen maar als handvaten gezien. Oftewel de ’’ouderwetse’ manier van persoonlijk contact staat bij ons nog steeds hoog in het vaandel. Of u nu een particulier bent of een zakelijke relatie. Wij maken werk van u, door uw situatie te inventariseren en u hierna een passende oplossing te bieden. Hierbij rekening houdend met de wetgeving van tegenwoordig.

Gijs Ramerman

Ik zorg dat uw financiële wensen in balans blijven met uw mogelijkheden! Samen kijk ik met u in de toekomst. Ik kijk naar uw vermogen en inkomen, zowel nu als later. Als financieel planner neem ik uw totale financiële positie onder de loep. U kunt bij mij terecht voor:

✔ Hypotheek: realiseren van uw woonwensen; ✔ Pensioen: u op weg helpen naar een financieel

onbezorgde oude dag;

✔ Estate planning: uw vermogen zo vriendelijk

mogelijk overdragen naar (klein-)kinderen.

André Onnink

Modern advies op de ouderwetse manier

Roelvinkstraat 1 7101 GN Winterswijk Telefoon (0543) 53 22 72 info@romail.nl www.ramermanenonnink.nl


en drukwerk! tn ri p w u l a r o o V papier, canvas to fo p o ’s to fo ls a Zo of behang!

Weurden 54 - tel. 0543-533187

AGEKO KOZIJNEN Koningsweg 219-A 7102 DT Winterswijk info@ageko.nl 06 20798808

Producent van hardhouten kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, tuindeuren en alles wat daarbij komt kijken!

* archiefbeheer: van ordenen tot vernietigen en bemiddelen bij archiefinrichting * digitaal archiveren van bijv. bouw- en productietekeningen Vraag naar de mogelijkheden bij: Ineke en Geert Beijers Wilhelminastraat 10-01 7101 CR Winterswijk Tel. 06-10080787 @-mail: info@docugroup.nl of www.docugroup.nl

* Archief beheer: van ordenen tot vernietigen en bemiddelen bij archieďŹ nrichting

* Digitaal archiveren van bijv. bouw- en productietekeningen Vraag naar de mogelijkheden bij: Ineke en Geert Beijers Wilhelminastraat 10-01 7101 CR Winterswijk Tel. 06-10080787 @-mail: info@docugroup.nl www.docugroup.nl


ZOEK JE EEN LEUKE BAAN? KIJK VOOR ALLE VACATURES OP: WWW.TIPTOPPERSONEELSDIENSTEN.NL

#WERKENMOETLEUKZIJN Start nu je carrière bij Veld Beatrixpark 26 7101 BN Winterswijk 0543-514787 06-14578990

WWW.FYSIOTHERAPIEBEATRIXPARK.NL

www.veld.nl/carriere


KERSTMARKT OBERHAUSEN & ESSEN * 30 november, 7, 13 en 17 december Prijs: € 25,00 p.p. Incl.: busvervoer en kopje koffie in de bus

VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE 2020 * 17, 18, 24 & 25 januari 2020 Prijs: € 28,00 p.p. Vervoer per luxe Hartemink Touringcar

DAG WINTERBERG 2020 *

16 & 26 februari 2020 Prijs: € 40,00 p.p. Vervoer per luxe Hartemink Touringcar

HUISHOUDBEURS 2020 *

22, 23, 25, 27, 29 februari en 1 maart 2020 Prijs: € 36,50 p.p. Incl.: busvervoer, entree en kopje koffie in de bus

OPSTAPPLAATSEN DAGTOCHTEN IN DE REGIO ACHTERHOEK

Voor meer informatie en reserveringen, neemt u dan contact met ons op. 0545-472010 – 0314-846086 - touringcar@hartemink.nl *doorgang bij voldoende deelname

Dinxperlosestraatweg 63 in Aalten Naast bestrating hebben we ook een breed assortiment aan erfafscheidingen, overkappingen, tuinhuizen en kunstgras. Ook bij aanleg of onderhoud van uw tuin zijn wij u graag van dienst. Tel. 06-39769996 E-mail: info@Sierbestratingspleinaalten.nl

AFVOER VERSTOPT? Bel: 0544 - 464011

riooltechniek bv

plastics bv


Mannenmode Wij verkopen: Antony morato Marnelli Cape May Alberto Carter & Davis Companeros North 84 Sergio HV Polo AB Lifestyle Melik Openingstijden maandag

gesloten

dinsdag

13:00-18:00

woensdag 09:30-18:00 donderdag 09:30-18:00 vrijdag zaterdag zondag

09:30-21:00 09:30-17:00

gesloten

Iedere laatste zondag van de maand geopend

Mooiman winterswijk Ratumsestraat 6 7101 MV 0543-450317

Autobedrijf Oonk- te Winkel Kottenweweg 11 7101 JM Winterswijk Telnr. 0543-760125


Profile for Veiling op je club

Veiling FC Winterswijk 29-11-19  

Veiling FC Winterswijk 29-11-19  

Advertisement