Page 1

1


2


3


4


5


6


7


Vapaaehtoiset kenttätykistön kovapanosammunnat Pohjankankaalla vuonna 1996. Tulipatterin komentopaikalla ampuma-arvojen laskijana Heikki Kuusela (vas.), tulipatterin päällikkönä Esa Rahkonen ja päällikön kouluttajana Veikko Luomi, kaikki reserviläisiä. Tykkikalustona 105 mm:n haupitsit. Teksti ja kuva Suomen Kenttätykistön säätiön Tykkimies 1998 –vuosikirjasta

8

Tykistökoulutusta vapaaehtoisesti Helsingissä  

Tykkimies 98 -kirjan artikkeli, joka kertoo vapaaehtoisesta tykistökoulutuksesta Helsingissä

Tykistökoulutusta vapaaehtoisesti Helsingissä  

Tykkimies 98 -kirjan artikkeli, joka kertoo vapaaehtoisesta tykistökoulutuksesta Helsingissä

Advertisement