Page 1


Epäsuora tuli asutuskekuksessa  
Epäsuora tuli asutuskekuksessa  

Artikkeli tykistön ja kranaatinheittimistön käytöstä asutuskeskustaistelussa.