Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Cama yazılan Tarih - 1  

Foto Cemal (Yalkış)'ın çektiği Cumhuriyet dönemi İzmir fotoğrafları eşliğinde İzmir'in yakın tarihinin anlatıldığı İzmir Ticaret Odası taraf...

Advertisement