Page 1

Bi Z iM HiK AY E Mi Z - ME S L E K E Ğ İ T İMİNDE BİR K U Ş A ĞIN Ö Y K Ü S Ü


Proje Koordinatörü İ. Aylin Gezgüç Elveren Proje Yöneticileri Burcu Gündüz, Seçil Kınay Proje Sorumlusu Neslihan Karaosmanoğlu YAPIM MYRA www.myra.com.tr Koordinasyon Engin Doğan Tasarım Süpervizörü Rauf Kösemen Tasarım Deniz Kurşunlu, Tuba Mücella Kiper Sayfa Tasarımı ve Uygulama Serhan Baykara Editör Damla Özlüer İçerik Oluşturma Ahmet Büke, Çiğdem Öztürk, Selcen Aksel Yrd. Proje Sorumluları Nurçin Beken, Burcu Tunakan Fotoğraf Gürcan Öztürk Baskı İmak Ofset


5 ÖNSÖZ 7

Memleketin Meselesi: Mesleki Eğitim

15

MLMM’nin İlk Adımları

20

MLMM Projesi’nin Amaçları ve Hedefleri

24

MLMM’nin Yarattığı Özgünlük: Okul-İşletme İşbirliği Modeli

33 Sıradışı Bir Projenin Yapıtaşları 34 Burs 40

Koçluk Desteği

50

Staj Desteği ve İstihdam Önceliği

56

Mikro Projeler: Laboratuvar Kurulumu, Yönetimi, Eğitici Eğitimi ve Bölüm Açma Desteği

66 Yarışmalar 74

İletişim Kampanyaları

76 İşbirlikleri

81

Bir Başarı Öyküsü

87 Sonsöz


4


ÖNSÖZ Koç Topluluğu, kuruluşundan bu yana ürettiği değeri, topluma katkı sağlayacak projelerle desteklemektedir. 1926’dan bu yana Topluluğumuz ticari ve ekonomik alanda ilklerin yanı sıra; eğitim, kültür, sağlık, çevre ve spor alanlarında da pek çok sosyal yatırıma imza atmıştır. 2006 senesinde 80’inci yılımız şerefine imzaladığımız “Mesleki Teknik Eğitimi Özendirme Programı” çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteği ile 81 ilimizde yürütmek üzere Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ni (MLMM) başlattık. Bu proje farklı düzeylerde etki yaratacak şekilde tasarlandı. Bireysel düzeyde öğrencilerle burs, staj, koçluk çalışmaları; şirketler düzeyinde okullarla işbirlikleri; akademik düzeyde araştırmalar, konferanslar, yayınlar ve toplumsal düzeyde de farkındalık kampanyaları gerçekleştirdik. Tüm bu deneyimlerden yola çıkarak meslek eğitiminde okul-işletme işbirliği bileşenlerini kapsayan modeli oluşturduk. Bu modelden hareketle, sektörlerine özel uygulamalar hayata geçiren Koç Topluluğu Şirketlerimiz, bu çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ülkemizde gençlerin gelişimlerine çok yönlü destek vererek, istihdam edilebilirliklerinin önünü açan bu uygulamaların yaygınlaşması en büyük arzumuz.

Elinizdeki kitapta 7 yıldır emek verdiğimiz MLMM projesi’ni kahramanlarından dinliyoruz. “Bizim Hikayemiz” kronolojik veya hiyerarşik bir sıra içermiyor; bir kuşağın öyküsünü, yaşamın kendisi gibi sürprizlerle aktarıyor. Her sayfasından keyif alacağınızı umuyorum. MLMM kapsamında oluşturulan okul-işletme işbirliği modelinin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gençlik istihdamı ve mesleki eğitim alanında dünyaya “örnek uygulama” olarak sunulmasının gururunu yaşamaktayız. Topluluk şirketlerindeki çalışanlarımızın gönüllü desteği ile uyguladığımız “Meslek Lisesi Koçları Programı” ise 2011’de Avrupa’nın en iyi gönüllülük programı seçildi. Bu programı da Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) öncülüğünde iş dünyasına devrettik ve başarılı uygulamasını gururla takip ediyoruz. Proje süresince okullarda ve şirketlerimizde projeye gönlünü katan tüm paydaşlarımız, projenin farklı unsurlarını hayata geçirirken, ortaya çıkan umut verici tabloya önemli katkılar sağladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Elinizdeki kitapta 7 yıldır emek verdiğimiz bu projeyi kahramanlarından dinliyoruz. “Bizim Hikayemiz” kronolojik veya hiyerarşik bir sıra içermiyor; bir kuşağın öyküsünü, yaşamın kendisi gibi sürprizlerle aktarıyor. Her sayfasından keyif alacağınızı umuyorum. Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı

5


6


“Adı üstünde Meslek Lisesi Memleket Meselesi. Hem kendim için hem memleketim için bir şeyler yapabileceksem bu mesleğim sayesinde olacak. Mesleğimi iyi bilmem, iyi yapmam sayesinde...” Berna Civelek, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi / Motor Bölümü – Fiat Laboratuvarı 11. Sınıf Öğrencisi

7


Meslek, bir insanın adı kadar önemli, kimliğinin yapıtaşlarından biri. Bir insanı tanımanın ya da kendini tanıtmanın yolu mesleğini söylemekten geçiyor. Meslek aynı zamanda evrensel bir kimlik, insanı dünyaya, dünyayı insana bağlar. Hele ki genç yaşta meslek sahibi olmak ve tecrübe kazanmak, insanı hayatta hiçbir şeyin kılamayacağı kadar güçlü kılıyor. Meslek sahibi olan ve mesleğini iyi yapabilen insan, sadece kendisi için değil, herkes için fayda üretiyor. Meslek eğitiminin önemi de işte bu noktada ortaya çıkıyor. Meslek eğitiminin niteliği, sadece o eğitimi alan için değil, bütün toplum için kritik bir noktada duruyor. Türkiye’de mesleki eksikliklerin yarattığı ihtiyaçları karşılamada, en önemli çözüm araçlarından biri ise Meslek Liseleri. Meslek liselerine dair son yıllara kadar süregelen olumsuz algı ve mesleki eğitimle ilgili teknik olanaksızlıklar, demografik açıdan kritik bir kavşak noktasına yaklaşan Türkiye’de bu alanda önemli bir iyileştirme ihtiyacı yaratıyordu. Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, işte tam da bu ihtiyaca bir karşılık olarak, 2006 yılında Koç Holding, Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı’nın işbirliği ile geleceğe yatırım yapılan bir yola çıktı. Meslek eğitimi ile ilgili toplumun tabanına yayılan olumsuz algıyı değiştirmeyi ve Türkiye’deki mesleki eğitimin çıtasını yükseltmeyi hedefleyen proje, o güne kadar yapılan çoğu kurumsal sorumluluk projesinden farklı olarak özel sektörü, kamuyu ve sivil toplumu bir araya getirerek sağlam bir sac ayağı kurdu. “İşin Başında Uzmanı Olmalı” diyen MLMM Projesi, binlerce öğrenciye burs vermenin, Meslek Lisesi Koçları (MLK) aracılığıyla öğrencilere kişisel gelişim desteği sunmanın, staj ve ardından iş imkânı sağlamanın yanı sıra, meslek eğitiminin öneminin topluma anlatılması için de çalıştı. MLMM Projesi, sadece burs verdiği binlerce öğrencinin hayatını değiştirmekle kalmadı; bu öğrencilerin aileleri ve yakın çevreleri, öğrencilere destek veren gönüllü Meslek Lisesi Koçları, projenin uygulandığı okullar ve tabii ki projeye dahil olan işletmeler kanalıyla geniş bir çerçeveye yayıldı. Elbette Türkiye çapındaki meslek liseleri de dalga dalga yayılan bu yeni vizyondan etkilendi. Aslına bakılırsa,

8

“Mesleki eğitim bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için büyük önem taşırken; bir yandan da potansiyellerini keşfeden gençlerin inandıkları mesleklerde güçlü adımlarla kariyerlerini şekillendirmelerine imkan tanıyor. Mesleğinin geleceğine inanan gençlere yapılan yatırımın, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna gönülden inanıyorum.” Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi

2006-2010 dönemi için hazırlanan MLMM Sosyal Etki Raporu ışığında manzaranın geneline bakıldığında, MLMM Projesi’nin çok geniş bir paydaş kitlesinin hayatına dokunduğu söylenebilir. MLMM; etki ettiği alan düşünüldüğünde, Türkiye’nin dört bir yanında meslek liselerinde okuyan gençlerin birbirinin farkına varmasına, işverenlerin meslek liselerine dair daha sağlıklı fikir sahibi olmasına ve bütün bu manzaranın dışındaymış gibi görünen ama öte yandan


“PROJE başarı oranını artırdı” “Başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmekten uzak durduğu bir dönemde Koç Holding’in uygulamaya koyduğu bu proje çok isabetli oldu. MLMM uygulamaya geçtikten sonra mesleki ve teknik liselere olan ilgi artmaya başladı. Daha nitelikli öğrencileri okullarımızda görmeye başladık. Projenin hem öğretmenlere, hem yöneticilere, hem de öğrencilere çok büyük bir motivasyon sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca kamuoyunda meslek lisesi bilincini ve mesleki eğitimin önemini artıran çok önemli bir farkındalık projesiydi. Bursiyer olarak veya staj ya da istihdam önceliği yoluyla desteklenen öğrencilerin kazanımlarını da çok önemsiyoruz. Tüm okullarda başarılı öğrenciler burs sahibi oldu, Koç Topluluğu’na bağlı iş yerlerinde staja gönderildi. Her öğrenci bu projenin içerisinde kendisini görebilmek için çaba gösterdi ve öğrencilerimizin derslerdeki başarıları önemli oranda arttı.” Dr. Sırrı Kabadayı, Eskişehir Sabiha Gökçen Endüstri ve Teknik Lisesi Müdürü

mesleki eğitimin iyileşmesiyle beraber doğrudan ya da dolaylı olarak hayatları olumlu yönde etkilenecek insanların bu konu üzerine düşünmesine yol açtı. Mikado Danışmanlık tarafından hazırlanan MLMM Sosyal Etki Raporu’nun ortaya koyduğu dikkat çekici sonuçlar arasında, bursiyerlerin meslek lisesinde okumanın önemini projeyle beraber anlaması, Meslek Lisesi Koçları’na sahip oldukları için neredeyse tamamının kendini şanslı hissetmesi ve sosyal yönlerinin gelişmesinde koçlarının hayati önem taşıdığını söylemeleri yer alıyor.

9


10


Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, yedi yıl boyunca Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörlüğü ve Vehbi Koç Vakfı tarafından yürütüldü. Projenin kilit taşlarından Meslek Lisesi Koçları Programı, 2012 yılının Haziran ayında Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’ne (ÖSGD) devredildi. Devir töreninde, projenin ilk yıllarda Türkiye’deki mesleki eğitimin katsayı sorunları, düşük eğitim kalitesi, meslek liselerine ilişkin olumsuz algı ve işsizlik gibi sıkıntılarla bir arada anıldığına dikkat çeken Mustafa V. Koç, geçen yılların ardından gelinen noktayı şöyle özetlemişti: “Artık mesleki eğitim konusu, memleketin problemli bir meselesi olmaktan çıkıp arzu edildiği gibi memleketin gelişmesinde çözüm aracına dönüşüyor. Türkiye ve iş dünyasına katkı sağlayacak bu programın, misyonu gönüllülük olan ÖSGD gibi bir kuruluşun çatısı altında yaygınlaşarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.” Projenin 2006 yılındaki başlangıcından bugüne kadar edinilen tecrübe, devlet-özel sektör-sivil toplum işbirliği pratiğine kılavuzluk edebilecek nitelikte. Proje kapsamında yürütülen bir diğer çalışma ise, modeli uygulayacak işletmelere ve okullara bütün bu tecrübenin aktarılması için kaynak niteliğinde raporlar ve el kitapları hazırlanması, bültenler yayımlanması oldu. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi başlangıcından bugüne sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, tüm paydaşların sözüne kulak vererek ilerledi ve Türkiye’nin sınırlarını da aşarak dünyadaki mesleki eğitim için uygulanabilir bir model geliştirdi ve bu çalışma pek çok yerde ödüllendirildi. Kısacası, MLMM Projesi, öğrencilerden kamu yetkililerine, Koç Topluluğu ve Vehbi Koç Vakfı çalışanlarından meslek lisesi müdür ve öğretmenlerine kadar uzanan binlerce kahramanı olan bir başarı öyküsü oldu.

“Bu bursla birlikte ben kendi düzenimi kurmaya başladım. Yol, kıyafet, ders malzemesi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabildim. Dershaneye yazıldım. Hayallerim daha da büyük oldu. Kendime güvenim daha da bir arttı. Kendime güvenim artınca zaten tüm dünya benimmiş gibi oldu.” Merve Solak, Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve

Meslek Lisesi / Çocuk Gelişimi Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM Bursiyeri

Meslek Lisesi Memleket Meselesi benim hayatımda çok şey değiştirdi. Babam tarımla uğraşıyor, annem de ev hanımı. Okulda bir meyve sebze üzerine bölüm vardı, bir de tarım makineleri bölümü vardı. Babam tarım oku demişti, ben öyle yapacaktım. Ama Türk Traktör laboratuvar imkânı sağlayınca, hocalarımın da yönlendirmesiyle burayı seçtim. Benim için çok güzel oldu. Ben tarım aletlerinin bazılarını burada görüp tanıdım. Köyde tarım okuduğum için herkes bana farklı gözle bakıyor. Babam, kullandığı aletin bir yeri bozulunca bana tamir ettiriyor, ben de yapabiliyorum. Meyve sebze okusaydım bir şey olmayacaktı. Şimdiyse fabrikalarda işe girebilirim ya da kendim bir iş kurabilirim, çok şey değişti. Kamil Gündoğan, Bursa Tarım Meslek Lisesi - Türk Traktör Tarım Laboratuvarı 11. Sınıf Öğrencisi

11


MLMM ÇOK YERİNDE BİR PROJE Prof. Dr. Üstün Ergüder Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı

Meslek Lisesi Memleket Meselesi sizce eğitim sistemi içinde nasıl bir noktada bulunuyor? Meslek Lisesi neden ‘memleket meselesi’? Meslek eğitimi Türkiye’de eğitim sistemimizde tam anlamıyla ihmal edilmiştir denmese de, ne yapılacağının pek bilinmediği bir alan olduğunu düşünüyorum. Meslek eğitimine pek önem verilmemiş demek de doğru olmaz; ama doğru yaklaşımlarla bu konunun üzerine gidilmiş olduğunu da söyleyemeyeceğim. Maalesef üniversitelerde meslek okulları ikinci sınıf muamelesi görüyor. Bu durum öğretim üyelerine de yansıyor; onlar da çoğunlukla kendilerini bir fakülteye

12

Meslek eğitiminde öyle bir sistem tasarlayacaksınız ki piyasadaki değişimlere çok hassas bir burnu olacak, kokuyu alacak ve kendini adapte edebilecek, değiştirebilecek. İşte bu açıdan MLMM projesi çok doğru ve çok yerinde bir model.

atmak istiyorlar. Böyle bir hiyerarşik düzen söz konusu. Benim tezim ise şu: Meslek eğitiminin her zaman reel sektörle, yani piyasayla çok yakın ilişki içinde olması gerekir, hele bu devirde. Çünkü bu devirde bir daldan mezun ettiğiniz bir arkadaş bir bakıyorsunuz, on sene sonra piyasada çok başka bir iş yapıyor. Onun için piyasada ne oluyor, talep nedir, ne gibi teknolojiler gelişiyor sorularının cevaplarını meslek eğitimine yansıtmak gerekiyor. Bu da ancak, özel sektörle çok yakın ilişkiler sayesinde gerçekleşebilir. Bu açıdan MLMM çok yerinde bir proje. Özel sektörün çok güçlü bir kuruluşunun üzerine aldığı bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü meslek eğitimini hem reforme etmek, hem de

bu alana saygınlık kazandırmak için bu tür ilişkiler çok önemli. Müfredatı ve eğitimiyle meslek okullarında ne yapıldığı da en iyi şekilde piyasaya çok yakın olmakla ortaya çıkar. Ayrıca, özel sektörün ilgilenmesiyle meslek eğitiminin görünürlüğü ve saygınlığı artıyor. Ben hep meslek eğitiminin üniversitelerden de ayrıldığı ve kendi başına örgütlendiği bir modeli savundum, doğru yol bu diye düşünüyorum. Meslek eğitiminde öyle bir sistem tasarlayacaksınız ki piyasadaki değişimlere çok hassas bir burnu olacak, kokuyu alacak ve kendini adapte edebilecek, değiştirebilecek. İşte bu açıdan MLMM Projesi çok doğru ve çok yerinde bir model diye düşünüyorum.


“Proje başından beri doğru kotarılmış, büyük ciddiyetle yürütülmüş, yürütürken başarıları bizimle işbirliği kurularak değerlendirilmeye çalışılmış, yani doğru tutulmuş bir proje. Şöyle ayrı bir değer de taşıyor; Koç, tüm gücüyle bu işe giriyor. Gençlerin hayatlarını etkileyecek bir projeyle somut adımlar atıyorlar. Şimdi düşünüyorum da, bu kapsamda başka bir proje var mı diye... Haksızlık etmeyeyim, ben bilmiyorum tam olarak.”

etmeniz gerekir. Düşünün, bir taraftan o projeyi yürütüyorsunuz, bir taraftan da nasıl gidiyor diye bakıyorsunuz, uygulanabilirliği konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bizim bu projeye katkılarımızdan biri, ne iyi gidiyor ne iyi gitmiyor bu işbirliklerinde; hangi ortamlarda başarılı oluyor hangi ortamlarda olmuyor gibi suallerle yola çıkmak ve gereken çalışmayı yapmak oldu. Farklı konularda, yol gösterici araştırma raporları da hazırladık.

Eğitim Reformu Girişimi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi içinde önemli rol oynadı. Meslek eğitiminde kalite için kurulan bu işbirliği sizce neden önemliydi? Bu işbirliğinin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, mesleki eğitimle piyasa arasında bağ kuracak bir işbirliği modeli geliştiriyor. Bizim rolümüz de Eğitim Reformu Girişimi olarak dönüp hangi şartlar altında bu işbirliklerinin geçerli ve başarılı olduğuna bakmak. Çoğu yerde proje yaparsınız, çok iyi niyetlerle yola çıkarsınız ama yolda giderken de mutlaka birtakım cıvataları sıkmanız; ne çalışıyor, ne çalışmıyor ona göre hareket

Ben bu işbirliğinde hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum ve çok başarılı bir proje olarak görüyorum. Ben, bu iş yapılırken mutfakta elini kirletenlerden biri değilim ama arkadaşların o işi çok zevkle yaptığını ve çok şey öğrendiklerini biliyorum. Ayrıca bizim daha bu proje ortada yokken düşündüklerimizin bir yerde yapıldığını görüp nasıl başarılı olduğunu izlemek bizim için çok iyi oldu. Çünkü biz MLMM ortada yokken ‘bu işler böyle olmalı’ diyorduk. Gerekir demek başka, bir de fiiliyatta ne oluyor ona bakmak gerekiyordu. Bu proje bize fiiliyatta bu düşüncelerimizin hangi şartlar altında başarılı olacağını göstermiş oldu. Sizce MLMM’nin ayırıcı özelliği nedir? Bir model olarak taşıdığı değeri nerede görüyorsunuz?

Şunu söyleyebilirim: proje başından beri doğru kotarılmış, büyük ciddiyetle yürütülmüş, yürütürken başarıları bizimle işbirliği kurularak değerlendirilmeye çalışılmış, neler işliyor neler işlemiyor diye bir işbirliği yapılmış, yani doğru tutulmuş bir proje. Şöyle ayrı bir değer de taşıyor; Koç, üretimi ve hizmetleriyle güçlü bir şirket ve tüm gücüyle bu işe giriyor. Gençlerin hayatlarını etkileyecek bir projeyle somut adımlar atıyorlar. Şimdi düşünüyorum da, bu kapsamda başka bir proje var mı diye... Haksızlık etmeyeyim, ben bilmiyorum tam olarak. Bizim her şeyi devletten ya da başkalarından beklemek gibi bir geleneğimiz vardır. Oysa herkes kendi bahçesini düzeltmeli; Türkiye öyle büyür, öyle güzelleşir. Herkes kendi çevresine, alanına sahip çıksın. Özel sektörün de bazı şeylere sahip çıkması, her şeyi devletten beklememesi çok önemli. MLMM çok güzel bir proje, önemli bir dinamik de kazandırıyor. Bir şirket için “çalışanlar bana eğitilmiş gelsin” demek çok kolay, onların eğitilmesine katkıda bulunmak da lazım diye düşünüyorum. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün bu tür projelerle ortaya çıkması çok önemli, tabii bürokrasinin de buna hazır olması lazım. Her türlü işbirliğine, her türlü bilgiye ihtiyaç var. Bütün mesele bunların yapısını kurabilmek.

13


14


“Türkiye tarihinde böyle bir şey görülmemişti. Böyle bir projenin örneği yoktu. Proje için Koç Holding’den ilk yazıyı aldığımızda anlam verememiştik, nasıl olacağını hayal edemiyorduk. Projenin kapsamını ancak yaptığımız büyük toplantıda çözebildik.” Faik Doğanay, Tüpraş İnsan Kaynakları Eğitim Servisi, Meslek Lisesi Koçu

15


“Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğimiz başladığı günden itibaren uyum içerisinde ilerledi. Çünkü mesleki eğitimin doğası halihazırda bu ortaklık potansiyelini hep içinde taşıyordu.” İ. Aylin Gezgüç Elveren

Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü

2000’li yılların başındaki krizin ardından Türkiye sosyo-ekonomik anlamda, bulunduğu coğrafyanın ve dünyanın yükselen yıldız adayları arasında yer alıyordu. Ancak önünde mutlaka aşması gereken sorunlar vardı. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahipti. Türkiye nüfusunun yaklaşık %53’ü 30 yaşın altındayken, 12,5 milyon genç 15-24 yaş arasındaydı;1 ancak bu gençlerin %40’ı işgücüne katılmıyor ve eğitimine devam edemiyordu. Başka bir anlatımla, 5 milyon kişilik genç nüfus nitelikli istihdam ve eğitim olanaklarından mahrum kalıyordu.2 Mesleki eğitimde öğrenci başına kamu kaynaklarından aktarılan yatırımlar genel ortaöğretimin ortalama 1,8 kat üstünde olsa da, iş arayan her üç kişiden birinin mesleki yeterliliğe sahip olmadığı ülkemizde, istihdam edilemeyen gençler her gün daha da büyüyen işsizlik problemiyle karşı karşıyaydılar.3 Mesleki eğitimin itibarının hak ettiği noktaya gelmesini sağlayacak, ekonominin gereklerini, zamanın ruhunu yakalayacak köklü projelere ihtiyaç duyuluyordu.

Haziran 2006'da yapılan MLMM basın toplantısında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik

16

2007'deki yaz kampında MLMM bursiyerleri.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik ve uyum sürecinde birçok alanda ilerleme elde edilirken, sosyal alanda görece zayıf kalındığı da başka bir olguydu. Bu durum, Türkiye’nin AB’ye Katılım Sürecine İlişkin 2000 Yılı İlerleme Raporu’nda, “İşgücü piyasasının şartları ile meslek okulu mezunlarının kazandıkları beceriler arasında net bir bağlantıya ihtiyaç var,” şeklinde dile getirilmiş ve bu konudaki çözüm beklentisi Türkiye’ye iletilmişti.4 2000’lerin ilk yıllarına ilişkin işgücü piyasasına yönelik çok sayıda araştırma aşağıdaki ortak tespitleri paylaşıyordu: •

Yüksek genç işsizliği

İşgücünde düşük eğitim düzeyi

Yetersiz eğitim altyapısı ve teknolojinin gerisinde kalmış mesleki eğitim

Koşullar iş dünyası açsından da yakıcı bir hali ifade ediyordu. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Kasım 2006’da hazırladığı raporda, düşük mesleki eğitim kalitesinin işsizlik, ile

2007 Meslek Lisesi Koçları eğitimi.


“ÜLKEMİZE işini bilen gençler lazım” “Memleketlerin büyümeye, gelişmeye ihtiyacı var; bu gelişme de ancak sağlam bir temelden başlayabilir. Gerek sanayide, gerek diğer sektörlerde işin başına geçecek kişilerin teknik altyapıya sahip olması, işi bilmesi lâzım. Ancak üniversiteden çıkan insanların çoğu girdiği işle ilgili bir şey bilmiyor. Bu da normal karşılanıyor. Bir yeni mezun ilk işine girince, ilk iki-üç yıl endüstriye hazırlanmakla geçiyor. Şu anda Ford Otosan’ın 2400 kişilik bir beyaz yaka ordusu var. Bu orduya dahil olan yeni arkadaşlarımızı alıp sistemle ilgili eğitiyoruz. Halbuki meslek eğitimi almış birinin o eğitime ihtiyacı yok, direkt üretmeye başlıyor. Bu hem şirketlerin eğitim vermeye ayırdığı zaman açısından, hem de o insanların kaybettiği zaman açısından bir kayıp. Meslek liseleri bu kaybı neredeyse kökünden kazıyor. Ülkemiz çok büyüdü, milli gelir oranları ve çalışan sayısı arttı, ihracat büyüdü, fakat meslek liseleri açısından bu farkı yansıtan rakamlar yok. Artık üniversite mezunu olmak değil, işini bilmek, yabancı dil bilmek önemli. Gerçekten elini işin altına koyup çalışmayı isteyecek insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla gençleri benim oğlum, benim kızım bir üniversiteye gitsin diye değil, Türkiye’nin konjonktürüne uygun işlerde, akıllı bir şekilde geleceğe hazırlamamız gerekiyor.” Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürü

sosyal uyum eksikliği getirdiğini ve özel sektörde verimliliğe sekte vurduğunu belirtiyordu. İşte böyle bir tablo karşısında, Türkiye’de mesleki eğitimin iyileştirilip, giderek büyüyen Türkiye ekonomisinin içinde bir güç olarak yerini alması için çeşitli çözüm yolları tartışılmaya ve bu konuda pratikler geliştirilmeye başlandı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim meselesine titizlikle eğilerek önemli başarıların kapısını açtı. Bakanlık, başta özel sektör olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliğine açık bir çalışma anlayışını benimseyerek, kurumsal yapısını bu paradigma üzerinden yeniden kurguladı. Böylelikle 2000’li yılların başlarından itibaren mesleki eğitim, toplumun sosyo-ekonomik odağına daha güçlü biçimde yeniden oturmaya başladı.

1

Bu noktada özel sektörde çeşitli girişimler dikkat çekmeye başladı. Bu çalışmalarda, iki ekolün hâkim olduğu görülüyordu: İlki meseleye daha çok hayırseverlik perspektifinden bakan, ihtiyacın şiddetini güçlü finansal desteklerle hafifletmeye çalışan yaklaşımlardı. İkincisi ise meseleye daha bütüncül yaklaşıp teknoloji, insan kaynakları, bilgi birikimi ve toplumsal tecrübeler ışığında en büyük katma değeri sağlama hedefine öncelik veren yaklaşımlardı. Koç Topluluğu ikinci ekolün takipçisi olarak, Koç Holding’in 80. kuruluş yılında, mesleki eğitim konusuna eğilmeye karar verdi. Projenin ilk adımından itibaren en dikkat çeken özelliği, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen verimli işbirliği oldu. Bakanlık, mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımların geliştirilmesi için özel sektörü başlıca paydaşlarından biri olarak konumlandırmıştı. Bu stratejik yaklaşım hem mesleki eğitimin doğası nedeniyle ortaya çıkan gerekliliklerin hem de kalkınmacı bir perspektifin izlerini taşıyordu. Bakanlık bir yandan da, hedefe ulaşılması için toplumdaki algının değişmesi gerektiğini göz önünde bulundurdu ve MLMM Projesi kapsamında gençlerin mesleki eğitime özendirilmesi için üretilen araçların yaygılaştırılmasına da büyük önem verdi. Böylece, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı. Söz konusu protokol, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin doğum belgesi olarak tarihe geçti.

TÜİK, il, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 31.12. 2008, http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=945. 25. Eylül.2009.

2,4 UNDP, Türkiye 2008 İnsani Gelişme Raporu, Türkiye’de Gençlik, 2008 3

Dr. H. Hakan Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri, ERG ve TÜRKONFED, 32, 2007.

17


“MLMM BİR KALKINMA PROJESİ OLARAK TASARLANDI” “Elimizi mesleki eğitim alanında taşın altına koymamızın, bu alanı seçmemizin en büyük nedeni, mesleki eğitimin yaşadığı sorunlara getirilecek çözüm önerileriyle Koç Topluluğu’nun sahip olduğu kaynakların birebir örtüşüyor olduğunu, bu alanda yaratabileceğimiz katma değerin diğer alanlarda yaratacağımız katma değere göre çok daha yüksek olacağını düşünmemizdi.”

→ MLMM nasıl doğdu? (2006 yılı) Koç Holding’in 80. senesi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin başlangıcı oldu. 80. yıl onuruna başlatacağımız bir projenin beklentisi hem Koç Ailesi'nde hem de ekipte son derece yüksekti. O dönemde Türkiye’deki toplumsal sorun alanlarını bizim güçlü olduğumuz alanlarla en doğru şekilde örtüştürebilmek için çok sayıda toplantı yaptık. Öncelikli sorun alanlarını tespit edebilmek için Ankara’da kalkınma ajanslarıyla, devletin ilgili

18

kurum ve kuruluşlarıyla, Devlet Planlama Teşkilatı’yla, Hazine Müşteşarlığı’yla, Dünya Bankası’yla ve Avrupa Birliği’yle görüştük. İstanbul’da da birçok STK’yla görüştük. Tabii Türkiye, gelişmeyle ilgili çok sayıda sorunlu ana başlıklara sahip olduğumuz bir ülke. Sorun bulmak zor değil, ama hangi soruna en büyük katma değeri sağlayabiliriz sorusuna vereceğimiz cevap önemli olduğu için çok titizlendik. Rahmetli Türkân Saylan’la yaptığımız görüşmede, Türkân Hanım’ın meslek lisesi öğrencilerine İngilizce eğitim vermek gibi bir proje önerisi oldu,

biz de oradan yola çıktık. İleriki yıllarda toplumda da kabul görmüş Meslek Lisesi Memleket Meselesi başlıklı bir sloganla projeye başladık. → Meslek lisesi nasıl bir memleket meselesi? Meslek liselerinin neden memleket meselesi olduğunu düşününce, konuya sıkça rastladığımız demografik bir avantaj olarak anlatılan genç nüfus meselesinden başlamak lâzım. Türkiye, demografik açıdan baktığınızda altın


çağ dediğimiz bir dönemin içinde. Genç nüfusun yaşlı nüfusa ve emekli nüfusa, yani çalışmayan nüfusa oranı bir fırsat penceresi oluşturuyor. Ama bir yandan da genç nüfusun işsizlik oranlarına baktığımızda dünyadaki en yüksek gençlik işsizliğine sahip ülkelerden biri olduğumuzu görüyoruz. Özel sektör tarafına döndüğümüzde de istihdam arayışlarında nitelikli eleman bulamama meselesini fark ediyoruz. Burada, bağları arasında dengesizlik olan bir üçgen var. Böyle baktığımız zaman da işgücü piyasasının işveren dünyasının ihtiyacı olan nitelikleri sağlayamadığı, bir doğal eşleşme olmadığı anlaşılıyor. Bu kadar yüksek genç nüfusu olan bir ülkede geleceğin iş yerlerinin ve geleceğin istihdam politikalarının ihtiyacı olan niteliklerin bu genç nüfusa doğru politikalarla, doğru stratejilerle ve doğru bir müfredatla kazandırılması gerektiğini düşündük. → Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ni herhangi bir kurumsal sorumluluk projesinden ayıran nedir? Özellikle son on yılda bütün dünyada kabul görmüş bir gerçeklik var; toplumsal kalkınma, devlet-özel sektör-sivil toplum üçgeniyle birlikte hayata geçirilmediği zaman mutlaka bir ayağı sakat olarak yola devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in 2000 yılında açıklamış olduğu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nde de, Dünya Bankası’nın tüm kalkınma hedef ve programlarında da bunu göreceksiniz. Özel sektörün katma değer yaratan kaynaklarını saydığımızda finansman kaynağı aslında en sonda geliyor. Bütün bu yıllar içinde biriken bilgi ve beceriler, insan kaynakları, teknoloji, yenilik ve ar-ge becerileriyle toplumların kalkınma projelerine, kalkınmanın her problemine parmak basabilecek etkinliğe sahip çok büyük katkılar sunabilir. Özel sektörün bu alandaki becerisi çok yüksek. Biz de Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'ni başından itibaren devletin, özel sektörün ve sivil toplumun el ele çalışabileceği bir proje olarak uyguladık, hep bu perspektifle kurguladık, doğru eşleşme olmasına çok büyük özen gösterdik.

MLMM’yi, alanındaki ve dünyadaki pek çok projeden ayıran fark burada yatıyor. Projeye başından beri, kurgulanma aşamaları dahil, hep kalkınmacılık perspektifiyle bakıldı. Kalkınmacılık perspektifinin farkı nedir? Bir, özel sektörde genelde gördüğümüz hayırseverlik eksenli, burada bir ihtiyaç var ve ben bu ihtiyaca finansal gücümle bir nebze olsun destekte bulunabilirim yaklaşımı var; bir de toplumda böyle bir sorun var, ben buna sadece finansal değil, bütün kaynaklarımla, teknoloji kaynağımla, insan kaynağımla, bilgi ve becerilerimle, toplumda ulaştığım noktalarla nasıl en büyük katma değeri sağlayabilirim, toplumsal kalkınma konusunda nasıl elimi taşın altına

taşıyabiliriz diye düşündük. Müfredat gelişimi, politika, bilgi oluşturulması, paylaştırılması, iş dünyasıyla, fikir önderleriyle proje ayaklarının sürekli bir şekilde yaygınlaştırılması gibi pek çok alanda, hep iş dünyasına açılmak için çalıştık. Bu projeyi sadece 8000 öğrenciyle kısıtlı kalan, başlangıcı ve sonu olan bir proje olarak tahayyül etmedik. Projenin mesleki eğitimle ilgili müfredatı geliştirmede de rolü olmalıydı. Bugün isteyen herhangi bir işletme, Koç’un oluşturmuş olduğu okul ve işletme işbirliği modelini temin edebilir. Herhangi bir şirketin, en basit şekilde bütün etaplarıyla projeyi nasıl kendi iş yerinde uygulayabileceği, mesleki eğitim ve meslek okullarıyla nasıl

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'ni başından itibaren devletin, özel sektörün ve sivil toplumun el ele çalışabileceği bir proje olarak uyguladık, hep bu perspektifle kurguladık, doğru eşleşme olmasına çok büyük özen gösterdik.” koyabilirim yaklaşımı var. Biz bu ikinci bakış açısını ana eksenimiz olarak kabul ettik. Yapılan işin doğru iletişimi, itibar yönetimi gibi şeyler hep ana eksenimizi çevreleyen yan unsurlar olarak gündemimize geldi. İlk adımımızdan bugüne kadar, odağını kaybetmeyen bir ekip olarak çalıştık. Bu bizim için değerlerimizde olan toplumsal konulara harcadığımız her bir birim kaynağın, parmak bastığımız o problemde mümkün olan en yüksek çarpana etki ettiğini görme tutkusu. Bir kalkınma projesini hayata geçirmek istediğinizde en önemli etkenler tekrarlanabilir, yayılabilir ve sürdürülebilir olmasıdır. Bu nedenle, ilk günden itibaren hangi aşamada bu projeyi tüm iş dünyasına açabiliriz, hangi aşamada bu projeyi Koç Topluluğu şirketlerimizin dışına

işbirliği içinde çalışacağını görebileceği, koçluk sistemini geliştirmek istiyorsa öğrencilere dört sene boyunca uygulayacağı müfredattan eğitmen eğitimi profillerine kadar bütün bilgileri paylaşabileceğimiz ciltler dolusu bilgiler mevcut. Bunları kalıcı hale getirmek projenin kendisi kadar emek isteyen bir iş. Projenin yedi yıllık döngüsünde belki en çok emek isteyen kısım, yaptıklarınızı başkalarının da yapabilmesi için kâğıda dökebilmek, projelendirebilmek, bunun bir yol haritasını çıkarabilmekti. Kısacası başından itibaren sürdürülebilir bir proje hayal ettik ve bunun için çalıştık. Oya Ünlü Kızıl, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü

19


20


MLMM PROJESİ’nin Amaçları ve Hedefleri MLMM Projesi ile öncelikle mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak amaçlanmıştı. Ayrıca mesleki eğitimde devlet-özel sektör işbirliğinin tohumlarını atmak ve kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri mesleki eğitime özendirmek, projenin diğer kritik amaçları arasındaydı. MLMM Projesi amaçlarına ulaşmak için 7 yıl boyunca sürekli yeni araçlar geliştirdi ve kendini yeniledi. Öğrenen bir proje olarak MLMM, süreç içinde istediği sonuçlara ulaşabilmek için ara aşamalar oluşturdu, hedeflerine yenilerini ekledi. Projenin geldiği son noktada hedefleri şöyle belirlendi: • Gençleri ve ailelerini mesleki eğitime teşvik etmek üzere 81 ilde 264 meslek lisesinde 8000 öğrenciye burs desteği sağlamak; • Bursiyerlere Koç Topluluğu şirketlerinde staj olanağı sağlamak; • Bursiyerlere Koç Topluluğu şirketlerinde istihdamda öncelik tanımak; • Meslek liselerindeki öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek vermek üzere sınırları belirlenmiş koçluk sistemini oluşturmak; • Mesleki eğitimin kalitesini iyileştirmek üzere okullar ve işletmeler arasında işbirliği modeli oluşturmak ve bu modeli yaygınlaştırmak; • İletişim faaliyetleri ile kamuoyu nezdinde mesleki eğitimin itibarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak; • İletişim, teşvik ve kalite artırma çalışmaları sonucunda meslek liselerinin tercih edilmesine katkıda bulunmak; • Koç Topluluğu şirket ve çalışanlarını projenin öncüleri haline getirmek.

21


“MESLEK LİSESİ ALGISINI DEĞİŞTİRMEK GEREKİYORDU” Toplumumuzda eskiden beri bir önyargı var. Fen lisesine ve Anadolu lisesine yerleşemeyen öğrenciler meslek liselerini tercih eder, diye düşünülüyor. Meslek liselerinin önemini vurgular, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin neler yaptığını ortaya koyarsak, toplum tarafından da meslek liselerine yönelik algıyı değiştirebiliriz. Bu algıyı değiştirdiğimiz zaman bu okullara çok daha kalifiye öğrenciler, çok daha yetenekli öğrenciler gelecektir. Böylece ara eleman ihtiyacı da bu okullardan karşılanacaktır. Şu an baktığımız zaman şurası tartışılmalıdır: “Bizim toplum olarak meslek lisesi mezunlarına ne kadar ihtiyacımız var? Ne kadar meslek lisesi mezununu istihdam edebiliriz?” Bence bunların hesaplanması lâzım. Yoksa meslek liselerinin sayısının artırılması çok şey kazandırmayacaktır. Meslek Lisesi Memleket Meselesi bizim çok benimsediğimiz bir proje. Biz, meslek liselerinin tanıtılmasından, meslek liselerinin öneminin vurgulanmasından memnun oluyoruz. Serkan Demirtaş, Karaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü

“KENDİMİZİ NE KADAR GELİŞTİRİRSEK O KADAR ÖNDE OLURUZ” Bizim mesleğimizde kendimizi ne kadar geliştirirsek o kadar önde oluyoruz. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'nde sağlanan burs sayesinde ben de kendimi geliştirdim. Okul dışında da, okul içinde de çok farklı şeyler deneyebildim, burs sayesinde çok farklı malzemeler alabildim kendime. Genellikle pahalı oluyor yemek malzemeleri. Hocalarımla birlikte de değişik yemekler denememde çok yardımcı oldu bana. Bu burs, öğrenci için bir nimet. Mutfak derslerimin yanı sıra birkaç dil kursuna gittim, onların karşılanmasında da yardımcı oldu. Gözde Mavi, Beşiktaş Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM Bursiyeri

22


“PROJE İLE GELECEĞİMİ GARANTİYE ALDIM” Bu projede olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Kendi ayaklarım üstünde durmayı öğrendim. Burs aldım. Ford’da staj görmek hayallerimi etkiledi. Okumanın ne kadar değerli olduğunu anladım. Bursu almasaydım ailemden maddi yardım alamayacaktım, stajımı Ford’da yapamayacaktım, iş imkânım olmayacaktı, her şey zor olacaktı benim için. Bursum geleceğimi garanti altına almamı sağladı. Meslek lisesine devam edersem iki yıllık üniversiteye geçiş yaptıktan sonra tekniker olarak çalışmaya başlayabileceğimi düşünüyorum. Nurbanu Vonal, Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Makine Bölümü 12. Sınıf Öğrencsi, MLMM Bursiyeri

“BU FIRSAT HAYAL GİBİ” 9. sınıftayken Vehbi Koç Vakfı’ndan geldiler, bursu tanıttılar. Burs için mülakat yapıldı, ben de bursu kazandım. 10. ve 11. sınıflarda staj yapmamız gerekiyor. Divan Oteli’ne stajyer olarak çok kişi giremiyor, ama benim bursiyer olmam bana büyük bir avantaj sağladı. Benim gibi birinin 17 yaşında Divan’da kadrolu olarak işe başlaması hayal gibi, hâlâ da çalışmaya devam ediyorum. Stajyerler için Divan gibi kurumsal yerlerde çalışmak hem zor hem de güzeldir. Bu proje sayesinde, lise döneminde kendime daha fazla imkân yaratabildiğim için, hobim olan felsefe ve sanat üzerine daha fazla gidebildim. Bunun üzerine daha çok gitmek de istiyorum. Vehbi Koç Vakfı’nın yanımda olduğunu bildiğim sürece bunu yapabilirim. Yurt dışına gitmek istiyorum, orada okullarda okuduktan sonra buraya dönüp üst pozisyonda yönetici olarak çalışmayı isterim. Tabii özellikle Divan olursa daha memnun olurum. Taşkın Taşsın, Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi - Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü, MLMM Bursiyeri, Mezun

23


MLMM’nin Yarattığı Özgünlük: Okul-İşletme İşbirliği Modeli MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ'NİN EN ÖNEMLİ SONUÇLARINDAN BİRİ OKUL-İŞLETME İŞBİRLİĞİ MODELİ OLDU. PROJE SÜRECİNDEKİ DENEYİMLERİN BİRİKMESİYLE YAVAŞ YAVAŞ OLGUNLAŞAN İŞBİRLİĞİ MODELİ, BUGÜN BENZER PROJELER YAPMAK İSTEYEN KURUMLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR REHBER. 24

MLMM, 2006 yılından başlayarak kartopu gibi büyüyen bir farkındalık sürecinin önünü açtı. Devlet ve iş dünyası arasında işbirliğinin ilk adımları atıldıktan sonra, Koç Topluluğu bünyesinde bulunan 20 şirketin zaman içinde sürece dahil olmasıyla mesleki eğitim dünyasına özgün bir model kazandırıldı. Türkiye’de istihdam konusunda öteden beri yaşanan temel sorunlardan biri, ilgili sektörlere uygun yetişmiş eleman sorunu. İşletmeler bu sorunu çalışanlarına ciddi yatırımlar yaparak, uzun süreli şirket içi eğitimler vererek çözmeye çalışıyor. Öte yandan, mesleki eğitim almış çok sayıda genç, yetenek ve donanımlarına denk, uygun ücrete sahip iş bulmakta zorlanıyor. Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın projeye ilişkin bir toplantıda ifade ettiği sözlerle, “Mesleki ve teknik eğitimde gençlerin potansiyellerine ulaşmalarının yolu, insan onuruna yaraşır şartlar altında işgücü piyasasına girmelerinden geçiyor.”


“Türkiye Ekonomisi ve İnsanı İçin Güzel Haberi Almıştık” Özel sektör olarak bizim tarihsel bir sorunumuz vardı. Her dönemde yetişmiş, kalifiye eleman bulmak sıkıntı oluyordu. İşte, dedim kendi kendime; bunu aşmak için de bir fırsat doğuyor. Okul-İşletme İşbirliği Modeli ile personel adaylarımızı daha okuldayken eğitebileceğiz. Bizde istihdam edilmeseler bile başka servislerde, başka alanlarda, hazır ve yetişmiş biçimde çalışacaklar. Sektörümüz ve ülke ekonomisi için bundan güzel ne olabilir? Mustafa Gürsoy , Fiat 5. Bölge Satış Sonrası Yöneticisi, Şirket Temsilcisi, İzmir

İşte bu iki taraflı sorunu çözmek için MLMM kapsamında Okulİşletme İşbirliği Modeli geliştirildi. Bu yaklaşımda, işletmelerin üretim süreçlerindeki ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim veren okulların ilgili bölümleriyle işbirliği geliştirmesi öngörüldü. Yapılan eşleştirmelerle, işletmeler ve ilgili bölümler arasında yeri geldi

servislerde, fabrikalarda, yeri geldi okullarda sektörlere özgü yaratıcı çözümler oluşturarak karşılıklı ortak fayda sağlandı. Proje süresince, bu işbirliği modeliyle ulusal ölçekte ekonominin ihtiyaç duyacağı nitelikli genç işgücünün ilgili sektöre kazandırılmasına odaklanıldı.

“Projenin En Büyük Misyonlarından Biri de Örnek Olmak” Mesleki eğitim Türkiye’de temelde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda tanımlanan bir konu. Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliğinin bu kadar iyi ilerlemesinin nedeni konunun diğer doğal sahibinin de özel sektör olmasıydı. Koç Topluluğu bünyesinde çok farklı şirketler bulunduğu için işbirliğine dayalı bir meslek eğitimi modeli nasıl çalışır, nasıl uygulanabilir, bütün bunları deneme şansımız oldu. Genelde bir şirketle bir okul işbirliği yaptığında tek sektörde yapar, ama biz farklı sektörlerde aynı modelin nasıl uygulanabileceğini test etme fırsatı bulduk. Proje yönetim sistemi şirketlerin sahaya inmesi üzerine kurgulandı. 2006-2010 döneminde farklı şirketlerimizi kendi alanlarında eğitim yapan okullarla eşleştirdik. Temas kurdukça daha fazla ne yapılabileceğini gördüler ve bir anda farklı farklı hikayeler ortaya çıktı. Projenin en büyük misyonlarından biri de örnek olmaktı. Okul-işletme işbirliklerini bu nedenle, örnek alınacak bir modele dönüştürdük. Daha sonra Yaşama Dair Vakıf'la bu modelin rehberini hazırladık. Bu rehberi bir portala taşıyıp sanal dünya üzerinden okullarla işletmelerin birbirleriyle eşleşebilecekleri bir alan yaratmak istiyoruz. Burcu Gündüz, Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı

25


26


“ulusal rekabet gücümüzü artırmak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için istihdam ve mesleki eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi gerekli ve hatta şarttır.” Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı

27


“Okulum da, Öğrencim de Bir Numara” Okul-İşletme İşbirliği Modeli’ne dahil olmamız okulumuz için bir milat oldu. Çocuklarımız çok değişti. Bunu ifade edecek kelimeleri zor buluyorum; çünkü her şey gözlerimin önünde oldu. Daha uyumlu oldular, daha pozitifler. Geleceğe umutla baktıkları için şiddete olan eğilimleri törpülendi. Kaybedecekleri değil, kazanacakları bir dünya olduğunu biliyorlar artık. Okuldaki yürüyüşleri bile değişti. Bir süre sonra şunu bile yapmaya başladım: Sorunlu bir öğrencimiz varsa onu ikna edip sürece katıyorum. İki ay sonra velisi gelip, Hocam bu çocuğa ne yaptınız evdeki halleri bile düzeldi, diyor. Düzeliyor, çünkü değişiyorlar. Okul kayıt zamanı başımı alamıyorum velilerden. Okuluma olan kayıt talebi %50 arttı neredeyse. Öğrencilerin aileleri sürekli baskı yapıyorlar. Osman Yeşilçimen, İzmir Şehit Çağlar Yücel Teknik Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Müdürü

Bu model, her ölçekteki işletmenin, hemen uygulamaya koyabileceği bir esnekliğe sahipti. Proje uygulama süresi boyunca Okul-İşletme İşbirliği Modeli, 600 kadar şirket, 100 sanayi ve ticaret odası ve 80 kadar sivil toplum kuruluşu ile paylaşıldı ve çok sayıda kuruluşun projesine ilham kaynağı oldu.

o güne kadar pek tanımlanmamış yeni alanlar yaratıp o alanlara doğru hareket etme kabiliyetidir. İşletmelerden okullara doğru inovasyonun ve yaratıcı cesaretin önünü açan işbirliği olanakları, başta öğrenci başarısı ve eğitim kalitesinin artması olmak üzere birçok alanda, katlanarak artan bir etki yarattı.

Okul-İşletme İşbirliği Modeli’nin geliştirilmesi yönündeki çabalar, kamusal paydaşlarla özel sektörün mesleki eğitimde yeni işbirliği alanları yaratmasına da, mütevazı ama etkili katkılar yaptı. Okulİşletme İşbirliği Modeli’nin özgünlüğünün altında yatan gerçeklik,

Bu modelin öğrenciler üzerinde ölçülebilen en büyük etkisiyse, kariyer planlarını yaparken eğitimini aldıkları mesleğe yönelmeleri olarak görüldü. Bu konuda, okul ve dolayısıyla meslek tercihinin bile değiştiği örneklere de rastlamak mümkün oluyor.

“Bu Hayattan Boşuna Geçmedim, Dedirtecek İşi Yaptık Biz” Bu çocuklarla eğitim öncesi ve sonrası mesleğe eğilim yoklamaları yapıyoruz. İleride mesleğimi yapmayacağım diyen çocukların yüzde doksanı bu sürecin sonunda fikrini değiştiriyor. Bu, dünyanın her yerinde bir meslek öğretmeninin ölene kadar göğsünde taşıyacağı şeref madalyasıdır. O zaman işte, çekilen hiçbir zorluk boşuna değilmiş diyorsunuz. Hayata dönüp teşekkür ediyorsunuz. “Yaşasın” bu dünyada yaşadığımıza diyorsunuz… Atilla Arı, Diyarbakır Türk Telekom Meslek Lisesi Rehber Öğretmeni

28


“Sebebim MLMM Oldu, İyi ki de Oldu” Ben sekiz kardeşli bir aileden geliyorum. Bir yıl düz lise tahsili aldım, orada kendime uygun bir gelecek göremiyordum. Sürekli başka eğitim imkânları olabilir mi diye arayış halindeydim. Bir gün Meslek Lisesi Memleket Meselesi ilanlarını gördüm. Hiç umudum yoktu, ama Diyarbakır da dahilmiş projeye. İlgili okulu bulup kaydımı aldırdım. İlk iş, okul müdürümüze çıktım. Hemen Arçelik Akademi’ye kaydoldum. Şimdi Elektrik, Elektronik Bölümü’nde okuyorum. Derslerde çok başarılıyım. Hatta kendi başıma devreler yapmaya başladım. Hedefim Elektrik, Elektronik Mühendisliği’nde okumak. On yıl sonra kendimi Elektrik, Elektronik Mühendisi olarak görüyorum. Diğer arkadaşlarıma bu liseyi tavsiye ediyorum. Düz lisede okuyamayacağını düşünen, geleceğini orada göremeyen herkesin burada okuması gerekiyor. İrfan Yıldırım, Diyarbakır-Kayapınar Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi, Arçelik Laboratuvarı 12. Sınıf Öğrencisi

Okul-İşletme İşbirliği Modeli’nin ayırt edici özelliği, zaman içinde ihtiyaçlara göre şekillenebilen esnekliğiydi. ihtiyaçlara yönelik yeni çözümler, sorunun gerçek muhatapları tarafından fikir birliğiyle üretildi. Bu modelin esnekliği sayesinde, ihtiyaçlara yönelik yeni çözümler de, sorunun gerçek muhatapları tarafından fikir birliğiyle üretildi. Bursiyer öğrencilerin mezun olduktan sonra eğitimini aldıkları mesleğe yönelmelerinin temel sebepleri arasında, aldıkları eğitimin pratikle başarılı bir şekilde harmanlanması da sayılabilir. Koç Topluluğu Şirketleri’nin verdiği destekle Meslek Liseleri’nde kurulan laboratuvarlar olması, elbette öğrencilerin motivasyonlarını artırıyor ve eğitimini aldıkları meslekle sıcak ve yakın bir ilişki kurmalarını sağlıyor. MLMM’nin sunduğu imkânlar arasında bulunan sosyal aktiviteler de, öğrencilerin hayatlarını beklenenin ötesinde etkiliyor. Mesela 2011 yılının Mart ayında Türkiye’nin en önemli grafik sanatçılarından Mengü Ertel’in sergisine düzenlenen ziyaret, fotoğraf ve grafik bölümünde okuyan meslek lisesi öğrencileri için tahmin edilenden çok daha ufuk açıcı oldu. Yine MLMM kapsamında yurt dışına, oradaki mesleki eğitimi tanımak ve fabrika ziyaretlerinde bulunmak üzere giden bursiyerlerin kurdukları hayaller sınırlarını aşmış durumda.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin temelini oluşturan Okul-İşletme İşbirliği Modeli’nin ayırt edici özelliği, zaman içinde ihtiyaçlara göre şekillenebilen esnekliğiydi. Nitekim burs, staj ve istihdam imkânı gibi üç ana başlıkta ilerleyen modelin bileşenleri zamanla gelişti ve büyüdü. Modelin birçok bileşeni, MLMM proje ekibi ile beraber hareket eden, yaşayan bir organizmayı andırıyor. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'nin organizasyonunda Vehbi Koç Vakfı'nın yanısıra 20 Koç Topluluğu şirketinin her birinden projenin uygulanmasından sorumlu şirket sorumluluları, Koç Holding temsilcilerinden oluşan “Şirket Sorumluları Platformu” ve Meslek Lisesi Koçları görev aldı. Genel olarak amaç, Koç Holding'in tasarladığı ve yürüttüğü projenin sağlıklı bir şekilde uygulamaya alınması, yürütülmesi ve raporlanmasıydı. MLMM’nin yönetimi için özel olarak hazırlanmış bir web portalı da bulunuyor. Bu portal 8000 bursiyer, 264 okul, 21 şirket ve toplamda 579 meslek lisesi koçuyla bütün bileşenlerin ortak hareket etmesini sağlayan bir mecra niteliğinde. Burs başvurularının alınması, daha sonra mülakat süreçlerinin Meslek Lisesi Koçları ve okullarla koordinasyon içinde yürütülmesi, seçilen bursiyerlerin burs evrakının tamamlanması işleri elektronik ortamda sürdürülüyor. Buna ek olarak Meslek Lisesi Koçları’yla birlikte 2007 Eylül’ünde başlayan meslek lisesi koçluğu müessesesi ve modül takipleri de yine bu portal üzerinden yürütülüyor.

29


“Umut Vermeyen Bir Şeyle Kimse İlgilenmez” "Aslında hikAyemiz daha çok ilham vermek ve iz bırakmak üzerineydi. Okul Müdürlerine, Milli Eğitim Bakanlığı’na, pek çok diğer şirkete, kendi çalışanlarımıza, Genel Müdürlerimize ve de Türk toplumuna ilham kaynağı olduk. Ezber bozmak, öğreten adam olmak gibi bir iddiamız hiç olmadı. Biz sadece, eğer sorunlu bir alana çözüm önerileriyle gidersek yaratıcı fikirler bizi bulacaktır diye düşündük. Evet, aslında yaptığımız tam da buydu: Sesli düşünmek!" → Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Okul-İşletme İşbirliği adıyla yeni bir model geliştirdi. Bize bu modelin nasıl ortaya çıktığını anlatır mısınız? Şöyle düşünün: Elinizde çok güzel harmanlanacak ve güzel bir yemek oluşturacak malzemeleriniz var, sadece biraz doğaçlama yapmanız gerekiyor, çünkü nasıl bir yemek olduğuna dair daha önceden size söylenmiş bir şey yok; şu malzemeleri kullanarak, şu lezzete yakın, şu tatta bir şey ortaya çıksın. Bunun güzelliği şu: Liderlik göstereceğiniz belli, yeni bir şey

30

oluşturacağınız belli. İkinci güzelliği de, burada tanımlanmamış yeni alanlar yaratıp o alanlara doğru hareket etme cesareti ve güveni gösteriyorsunuz. Bizim projemizin aslında ayırt edici özellikleri hiçbir ezbere dayanmaması, pek çok şeyi öğrenen bir proje olduğu için zaman içinde ihtiyaçlarla yaratıcılığı harmanlayarak gelişmesiydi. Okul-İşletme İşbirliği Modeli de böyle ortaya çıktı. Şirketlerimizi bir projeye nasıl katabiliriz? Şirketlerin kurumsal varlığıyla katabiliriz. Kurumsal varlık, genel müdürün ve genel müdürün üstünde de CEO’nun, başkanların, Koç Ailesi’nin varlığıyla tecelli

eder. Şirketlerin bir işin içine girmesi için kullanacağınız bir başka faktör çalışanları, bir başka faktör finansal kaynakları, bir başka faktör itibarları, izleri. Çözmemiz gereken alanlarla sahip olduğumuz değerleri nasıl eşleştirebiliriz çalışması yaptık. Burada şöyle bir şey karşımıza çıktı: Bir, bursiyer seçmemiz gerekiyor, ama daha sonra bu bursiyerlere staj ve istihdam desteği vermek istiyoruz. Bu ihtiyaçlar hangi şartlar altında birbiriyle buluşur? Bir, bu öğrencilerle lokasyon olarak yakınlık. Onların oldukları yere yakın olmanız gerekiyor. İkincisi, sadece mevki


olarak yakınlık değil, işlev görmede bir yakınlık olması gerekiyor. Bir nokta sizi sektöre götürüyor, diğeri şehre götürüyor. Sonrasında da, çocuklara kâğıtlarla, genelgelerle ve mektuplarla ulaşmanın ötesinde, bir insan faktörüyle ulaşma ihtiyacımız oldu. Mesleki eğitime önem veren, bunu gerçekten kendi geleceği için anahtar olarak gören bursiyerler seçebilmek için çalışanlarımızı nasıl devreye sokabiliriz diye düşünmeye başladık. Bunun üzerine, “Hangi tür çalışanlar, kimler olabilir?” dedik. Biraz daha düşündüğümüzde, mesleki eğitime gönül vermiş olmaları gerekir diye düşündük, böyle bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmak istemesi gerekir, dolayısıyla gönüllülük esasında olması gerekir dedik. Merkezden olmaz, herkes kendi şehrinde, ilçesinde, üretim bandında, şubede, satış biriminde, her neredeyse, içinde olduğu değer zincirinden o bursiyerlere ulaşabilsin istedik. Böylece 81 ilde o projeyi yönetebilmek mümkün oldu. 264 okuldan bahsediyoruz, hepsi meslek lisesi, çok farklı ölçeklerde, çok farklı konularda, farklı gelişmişlik düzeyindeler… Çok kalkınmış meslek lisesi de olabiliyor, kenarda kalmış, dikkat toplayamamış bir meslek lisesi de oluyor. Biz hepsine aynı özeni, aynı değeri, aynı önemi atfederek, şirketlerimizle eşleştirebildiğimiz sürece meslek lisesi koçlarımız aracılığıyla onlara dokunma şansı bulduk bu projede. Aslında baktığınızda, projenin başladığı nokta bir liderlik duruşu noktası. O liderliğin içerisinde cesareti, güveni görüyorsunuz. Koç Topluluğu’nun böyle bir projeye, böyle bir yatırıma güvenerek “evet” demesi hem uzun vadeli hem de finansal ve insan kaynağı anlamında çok ciddi bir taahhüt. Bu noktada Türk toplumuna olan güven, Türkiye’ye olan güven, böyle bir yatırımın gerçekten işe yarayacağına dair bir güven var. Liderliğin başladığı nokta bence bu projede burası. Koç Ailesi ve Koç yöneticilerinin çok ciddi bir duruşu var burada. O liderliğin farklı boyutlarda, projenin ömrü boyunca gerçekleştiğini görüyoruz. Şirketlerimizin genel müdürleri, en başından bugüne kadar, turizm sektöründen rafinericiliğe, farklı enerji kollarına, Arçelik’ten Tüpraş’a, Koçtaş’tan Tat’a, Düzey’e, Otokoç’a,

Birmot’a, Ford’a, Tofaş’a çok farklı farklı sektörlerde, kendi özgün sektörlerinden kaynaklanan, şirketlerinin ihtiyaçlarından doğan bir projeymişçesine bu projeyi sahiplendiler. Sonrasında da meslek lisesi koçlarımız kendi alanlarında aynı şekilde çalıştı. Meslek Lisesi Koçları, “Ben fark yaratabilirim. Elimin değeceği, gözümün göreceği, kendi aklımdan paylaşımda bulunabileceğim meslek lisesi öğrencilerine bir değer katabilirim, onların geleceklerinin daha parlak olması için çalışabilirim,” dedi. Sonrasında bu hikaye bir cesaret öyküsüne dönüşüyor. Liderlik sahaya yayılıp yeni projeler oluşturuyor. Çünkü okullarla iletişimi kuran her meslek

olmaması için, kalıcı olması için mutlaka ona göre mekanizmalar üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ikinci yarıda da o mekanizmaları tasarlamak üzerine dikkatimizi odakladık. İkinci dönemin hikayesi daha çok ilham vermek ve iz bırakmak üzerineydi. Kalıcı birtakım ortaklıklar oluşturmak, kalıcı farklar yaratabilmek, projenin kalıcı şekilde etki yaratabilmesini sağlayabilmek için çeşitli sivil toplum örgütleriyle, yeri geldiğinde akademik çalışmalarla, yeri geldiğinde rehber hazırlayarak, okulişletme işbirliği nasıl kurulabilir, nasıl geliştirilebilir diyerek, örneklerini ortaya koyarak çalıştık. En son olarak da bir portal hazırlığı içerisindeyiz.

Aslında baktığınızda, projenin başladığı nokta bir liderlik duruşu noktası. O liderliğin içerisinde cesareti, güveni görüyorsunuz. Koç Topluluğu’nun böyle bir projeye, böyle bir yatırıma güvenerek “evet” demesi hem uzun vadeli hem de finansal ve insan kaynağı anlamında çok ciddi bir taahhüt. lisesi koçumuz, daha iyi ne yapılabilir konusunda kendi bireysel girişimciliğini ve kendi yenilikçiliğini ortaya koydu. Koçluk yaptığı öğrencileriyle birlikte yeni fikirler geliştirdi. Biz bunu merkezden proje yarışmalarıyla destekledik. Böylece yine o 360 derece döngüyü tamamladık. Yeri geldi şirketlerimiz kendi lokasyonlarında, kendi mevkilerinde, yeri geldi okullarda, yeni yeni laboratuarlarla yeni yeni müfredatlarla daha güzel yetişen bir gençlik için farklı yatırımlar yapar oldular. İşte ikinci etaba böyle geçmeye başladık, kalıcı olacak şekilde projenin yeniden tasarlanması, yeniden evrilmesi.

O portalla da bilfiil sanal ortamda hem okulların hem de işletmelerin bir araya gelmesini, ihtiyaçlarına, sektörlerine ve karşılıklı gelişim imkanlarına uygun eşleşmeyi yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile bir ortaklığımız var, Eğitim Reformu Girişimi’yle yaptığımız akademik çalışmalarımız var. Bundan sonraki dönemde de arzumuz meslek odalarıyla, sanayi odalarıyla, onların da bünyesine kalıcı bir şekilde bırakabileceğimiz izler oluşturmak üzere yeni işbirlikleri kurmak. İ. Aylin Gezgüç Elveren, Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü

→ İkinci etapta bu fikri çoğaltılabilir bir model haline getirdiniz... İlki, projeyi yapma, ikinci etap da projeyi yaygınlaştırmaktı. Projenin deniz suyu geldiğinde plajdan silinen ayak izi gibi

31


32


“Baştan beri sıradan bir iş yapmayalım hissiyatındaydık. Attığımız her adımın bir farklılığı olmalıydı. Ana meselemiz, desteklediğimiz öğrencilerin en büyük sorunu güncel bilgi ve donanımlarla eğitim alamamalarıydı. O zaman şöyle dedik: Okullardaki eski sistemleri değiştiremiyorsak biz okula dönüşebiliriz. Öğrenciler seçtikleri dersleri teorik ve pratik olarak bizim çatımız altında ve modern teknolojilerle alabilirler. 2009 yılında OKULUM YETKİLİ SERVİSTE PROJESİ’YLE Dünya Bankası Yaratıcı Fikirler Yarışması’nda birinci olduk. O bayram havasını size anlatamam. Günler boyunca kendi kendime gülümsediğimi hatırlıyorum.” Mürsel Yakut, Birmot İzmir Şube Müdürü, MLMM Projesi Şirket Sorumlusu

33


Burs MLMM PROJESİ ile Türkiye’nin her ilinde en az bir meslek lisesinde 7 yıllık bir dönemde (2006-2013) “staj destekli meslek lisesi bursları” verilmesi hedeflendi. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği yapılarak belirlendi. Dört yıl boyunca her sene 2000 öğrenci sisteme alınarak, 8000 öğrenciye ulaşma hedefi konuldu.

21. yüzyılın dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda, sürekli gelişen ve değişen meslekler, ortaöğretimi bitiren tüm bireylerin güçlü temel beceri ve yeterliliklere sahip olmasını gerektiriyor. Okuryazarlık ve sayısal beceriler, bilişim teknolojisinde temel ustalıklar, çalışma ortamlarına uyum, iletişim, doğru bilgiye ulaşma, karar verme ve sorumluluk alma, yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorun çözme ve kendini geliştirme gibi özelliklerinin kazandırılmasına yönelik eğitim yaklaşımları yeni çağda önem kazanıyor. Vehbi Koç Vakfı olarak 45 yıldır Türkiye’nin ilerlemesine katkıda bulunmak için çaba sarfediyoruz. Gücümüzü kurucumuz Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” felsefesinden alıyor ve daha gelişmiş bir Türkiye için gururla çalışıyoruz. Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü

34


Bursiyer olmak MLMM Projesi’ne dahil olmanın ilk halkasıydı ve bu dünyaya atılan ilk adımlar öğrencilerin kişisel yaşamlarında ve öğrenim süreçlerinde yeni hikayelerin filizlenmesini sağlıyordu.

Burs sayesinde kendilerini ödüllendirilmiş hisseden öğrencilerin hayatı anlam kazandı, kendilerini daha özgüvenli hissettiler ve gelecekteki mesleklerine olan sevgi ve inançları olumlu yönde etkilendi.

8000 öğrencinin, Vehbi Koç Vakfı bursiyeri olarak seçilmesi sadece kağıt üzerinden yapılacak başvurulara bırakılamayacak kadar kıymetli bir seçimdi. Bu nedenle kurulan portal üzerinden ilk aşamada başvuruların değerlendirildiği, daha sonra ise Koç Topluluğu çalışanlarının okul yönetimleriyle birlikte mesleğe ilgi, ihtiyaç ve mesleki yatkınlık üzerinden bursiyerlerin son seçiminin gerçekleştirildiği iki aşamalı bir sistem oluşturuldu.

MLMM Projesi’nin bursiyer seçerken göz önüne aldığı kriterlerden en önemlisi kız öğrencilere öncelik verilmesi oldu. MLMM eşitlik prensibini hayata geçirmek üzere bursa başvuranların aynı koşullara sahip olması halinde kız öğrencilere öncelik tanıdı. Böylelikle Türkiye’deki eğitim sorununun başlıca maddelerinden “okul çağındaki kız çocukların okula gönderilmemesi” meselesinin çözümüne katkı sağladı.

35


“Son Marifetimi Üniversiteyi Kazanarak Göstereceğim” Biz üç kardeşiz. İki erkek kardeş ile büyümek kolay değil. Hep, “Sen kızsın, yapamazsın,” lafları arasında büyüdüm. Ama bu durum inatçı olmamı da sağladı. Hayatım boyunca aklıma koyduğumu yapmaya çalıştım. Lise zamanı gelince babam normal liseye gitmemi istedi. Ama benim başka planlarım vardı. Meslek Lisesi’ne gideceğim diye tutturdum. Annem, “Eğer babanı ve kardeşlerini ikna etmek istiyorsan bir neden göstermelisin onlara,” dedi. O akşam babamın önüne MLMM afişini koydum. “Eğer meslek lisesine gidersem, okul hayatım boyunca bursum olacak, aileye okurken katkım olacak,” dedim. Babam, “İyi o zaman göster bakalım marifetini,” dedi. Okula kaydımı yaptırdım. Çok çalıştım ve seçmeleri geçerek bursiyer oldum. Bu proje ile birlikte geleceğimle ilgili kendimi güvende hissediyorum. Projeye dahil olmak için tek tek bizimle görüşmelerde bulunuldu. Notlarımıza, okuldaki genel durumumuza bakıldı; uygun olan öğrenciler projeye dahil oldular. Projede iki kız arkadaşımla birlikteyim diğerleri erkek. Hayalim Elektrik, Elektronik Mühendisi olmak. Diyarbakır’da okumak istiyorum, buradan ve ailemden ayrılmak istemiyorum. Buraya gelmeseydim geleceğe yönelik korkularım olurdu, ama Arçelik bize iş imkânı sağlıyor. Projeyi yürütenlerle sık sık görüşüyoruz. Her türlü sorunumuzla ilgileniyorlar. Düz liseye giden arkadaşlarım okulumu ve projeyi merak ediyor, bir kız olarak bunlarla ilgilenmeme şaşırıyorlar. İyi ki bu projedeyim, çünkü yarınımdan korkmuyorum. Şenay Bozaroğlu, Diyarbakır-Kayapınar Türk Telekom Meslek Lisesi, Arçelik Laboratuvarı 12. Sınıf Öğrencisi

36


“Dünyalar Benim Olmuş gibi” Dedem torna ustasıydı ve ben küçüklüğümden beri makinalara meraklı biriydim. Makine Teknolojileri Bölümü’nde 19 yıldır hiç kız öğrenci olmamış. Benim tercihimi gören bölüm şefimiz beni atölyeye çağırdı. Beni bir torna makinasının başına götürerek onu çalıştırdı ve bu tür cihazlarla çalışmaya hazır olup olmadığımı sordu. Ben yapabileceğimi ve bu bölümde mutlaka okumak istediğimi anlattım. Bana “Bölüm tercihini değerlendireceğiz, ancak çok fazla ümitlenme” dediler. Eve döndüğümde bölüme kabul edilmeyeceğimi düşünüp çok üzüldüm ve ağladım. Daha sonra annemle okula tekrar gittik ve bu sefer Okul Teknik Müdür Yardımcısı ile görüştük. Kendisi bize atölyede bayan için kıyafet dolabı olmadığından bahsetti, ayrıca ayrı bayan tuvaleti bulunmadığını ve sıkıntı yaşayabileceğimi söyledi. Ben de ana bina tuvaletlerini kullanabileceğimi söyledim. Benim istekli ve ısrarlı olduğumu anlayınca bölümün ilk kız öğrencisi olarak kabul edildim. Bir sene sonra benim konuştuğum arkadaşlarımdan ikisi daha Makine Bölümü’nü tercih etti. Şu an ben ve 10. sınıflardan 2 öğrenci olmak üzere 3 kız öğrenci Makina Teknolojileri Bölümü’nde okuyoruz. 9. sınıfı okuduğum Anadolu Kız Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında desteklenen okullardan biri değildi. O yüzden bu projeden buraya geldiğimde haberdar oldum. Bursiyer öğrencilerden bazıları arkadaşım oldu. Onların sahip oldukları eğitim, staj ve maddi destekler yüzünden çok şanslı olduklarını düşünüyordum. Laboratuvar eğitimleri sonrası tanıştığımız Meslek Lisesi Koçumuz ve Rehber Öğretmenimizle yaptığımız görüşmeden sonra bana boşalan kontenjan bulunduğunu ve MLMM bursiyeri olabileceğimi ilettiler. İşte o an dünyalar benim olmuş gibi hissettim. Akşam anneme müjdeyi vermek için eve nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, Koç Holding’in okulumuzu seçmiş olması, okulumuzda ölçüm laboratuvarı kurulması, bizim okulumuzu da çok şanslı yapıyor. Öğretmenlerimiz konuşurken memnuniyetlerini dile getirdiklerine kulak misafiri oluyoruz. Deniz Yılmaz, Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Makine Bölümü, MLMM Bursiyeri, Mezun

37


“İnsan Sorumluluk Aldıkça Kendini Güvende Hissediyor” Biz aslında Erzurumluyuz. Erzurum’da yaşıyorduk, babamın işinden dolayı Bursa’ya taşındık. Kuşaklardır kuyumcuyuz, Erzurum’da iflas durumu olunca Bursa’ya geldik. Babam şimdi bir döviz bürosunda çalışıyor, annem de büyük bir markette çalışıyor. Benden küçük, orta son sınıfta bir kardeşim var, lise sınavına hazırlanıyor. Çocukken hep tercüman olacağım derdim. Lise tercihlerini yaparken tüm tercih haklarını kullanmak zorundasın dediler. Necatibey KTML Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü'nü gördüm, ilgimi çekti. Yabancı dille de ilgili, yazayım dedim. Şimdilik sadece İngilizce öğreniyorum. Çocukluğumdan beri tercüman olmak istiyordum ya da İngilizce öğretmeni olmak istiyordum. Bursun bana çok faydası oldu. Eğitim ihtiyaçlarım ve kişisel ihtiyaçlarım için burstan çok fazla yararlandım. Bana yardımcı olduğu için aileme de yardımcı oldu. İleride bize işe alınma önceliği de verilecek, iş konusunda katkısı olacak. Staj sayesinde çok şey öğrendim. Sorumluluk aldıkça insan kendini daha güvende hissediyor. Ben bir şeyler başarabiliyorum diyorsun, mutlu oluyorsun. Otelden önce seyahat acentasında stajımı yapıyordum. İkisinde de başarabileceğin şeyler mutluluk veriyor. Ekonomik açıdan da çok katkısı oldu. Pek sosyal değilim aslında, ama burs sayesinde ekstra harcamalara giren şeyleri daha fazla yapabiliyorum, arkadaşlarımızla sinemaya, tiyatroya gidebiliyoruz. Bu projenin meslek lisesi öğrencilerine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnsan her şeyden önce geleceğini, mesleğini düşünmeli. Adı üstünde, elimizde bir meslek var. Biz burada seçtiğimiz mesleğin teorisini, pratiğini alıyoruz. Üniversitesi de eklenirse daha da gelişecek. Medine Nur Bektaş, Osmangazi Necatibey Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi - Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM Bursiyeri

“Biz olmazsak Türkiye yürümez” Bütün kardeşlerim çalışıyor. Evimizdeki sofraya herkesin ortak alınteri düşer bizde. Lise çağım geldiğinde dedim ki, elim çabuk ekmek tutsun. Annemin yükünü biraz alayım. Okula başlayınca gördüm ki, düşlediğim hayat o kadar da kolay değil. Okuldaki teknolojiler eski, mezun olan abilerimiz, ablalarımız o kadar da kolay işe giremiyorlar. Bir yandan da bize tamirci deniliyor. Hiç sevmedim bu ismi. Sonra bir gün okulda bir afiş gördüm. Koç Topluluğu bize burs ve staj imkânı sağlıyordu. İlk burs paramı alıp eve gittiğimde annemin gözleri doldu. O akşam evimizin yemeğini sanki ben kazanmıştım. Kendimi öyle gururlu hissediyordum. Burada detayların çok önemli olduğunu öğrendik. Mesela okulda söküp yeniden topladığınız motorda geriye bir vida kalırsa kimse önemsemez bunu. Ama burada bir vida çok önemlidir. Çünkü o eksiklik bir yaşama mal olabilir. Şimdi mesleğimi seviyorum. Biz sadece tamir eden değiliz. Çok daha fazlasıyız. Biz olmazsak bu marş basmaz, motor çalışmaz, tekerlek dönmez, araç hareket etmez. Biz yani bütün Meslek Liseliler olmazsa Türkiye yürümez. O yüzden çok değerliyiz. Biz hayatın iyi ve doğru tarafında yer alıyoruz.

38

Necati Arık, İzmir İdari Ateşe Şehit Çağlar Yücel Teknik End. Mes. Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi - Motor Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM Bursiyeri


39


Koçluk Desteği projede en büyük değişim meslek lisesi koçlarının katkılarıyla gerçekleşti. bursiyer öğrencilere pek çok alanda destek veren koçlar, mlmm'nin özgün temellerinden biriydi Bursiyer öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca yanlarında olacak Meslek Lisesi Koçları (MLK), Koç Topluluğu bünyesindeki 20 şirketten ve Migros’tan seçildi. 76 farklı ilden 579 gönüllü MLK, Proje boyunca şu işlevleri yerine getirdi: • Bursiyelerin seçimi, • Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, • Okul başarısının takibi ve değerlendirilmesi, • Staj ve istihdam süreçleri boyunca destek ve izleme, • Seçilen okulların kapasitelerinin geliştirilmesi için her türlü çaba ve girişim. MLMM Projesi’nde öğrencilere rol model oluşturacak koçluk fikrinin doğumu ve gelişiminin de kendine özgü bir hikayesi var. Aslına bakılırsa yalnızca bu fikrin doğumu ve sonunda uygulamaya geçirilme süreci bile projenin esnekliği ve hayatı şekillendirme becerisi konusunda gerekli ipuçlarını veriyor. Projenin amaçlarına ulaşabilmesi için güçlü ayaklar üzerinde yükselmesi gerekiyordu. Bu yapının tasarlanmasında, Koç Topluluğu'ndaki 10 büyük şirketin insan kaynakları yetkilileri ile Koç Holding çalışanları beraber çalıştı. 4 aylık bir çalışma dönemi sonunda projenin şirketlerin bölgesel ağlarına yaygınlaştırılarak yerelleştirilmesi tasarlandı. İlk olarak, bursiyer seçimlerinin kritik önemine dair saptamayla yola çıkıldı. İkinci önemli hareket noktası da bursiyer seçilen okulların toplululuğun faaliyet alan ve coğrafyası ile doğrudan örtüşmesi gerekliliğiydi. Buna göre okullar yeniden değerlendirildi;

40

ilk seneki toplam 183 okulun 75'inden bundan sonraki dönemde bursiyer alınmaması ve 67 yeni okulun listeye katılması ile şirketler ve okullar arasında bağların daha doğal bir biçimde kurulacağı düşünüldü. Bu seçimler yapılırken her ilde umut ışığı yakmak adına, bazı illerde şirketlerle eşleşme ilkesinde sapmalar oldu. Bu gibi durumlarda kız meslek liselerine ağırlık verilerek kız çocuklarının desteklenmesi amacı gözetildi. İzleyen dönemde, bursiyer seçiminin bizzat Koç Topluluğu çalışanları tarafından yapılması fikri doğdu. Bunun üzerine MLMM Projesi, zamanla “Meslek Lisesi Koçu” veya “MeLeK” adıyla anılmaya başlanan gönüllü çalışanların da meselesi halini aldı ve Meslek Lisesi Koçları, bursiyerlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerinde önemli bir rol üstlenmeye başladı. Meslek Lisesi Koçları, sınırları ve içeriği net olarak belirlenmiş, geleneklerimizde yer alan "elverme" kültüründen feyz alınarak oluşturulmuş bir "kariyer sahibi abla/abi rehber" modeliydi. Bursiyerlerle Meslek Lisesi Koçları'nın buluşmalarına yönelik tasarlanan modüller ise, kendine güvenen, zamanını iyi yöneten, programlı yaşayan, kendi potansiyellerini keşfedebilen, aktif vatandaş olarak rol alma, problem çözme ve ekip çalışması gibi uygulama alanlarında başarılı olacak gençler yetiştirmek düşüncesi ile hazırlandı. Gönüllü Meslek Lisesi Koçları tarafından uygulanmak üzere, dört ayrı tema altında 12 modül ortaya çıktı ve her sene için üç modül uygulaması planlandı. Bu modüller, interaktif uygulamalı olarak bursiyer grupları ile birlikte, ekip çalışması şeklinde, oyunlarla işlenmekte, rehber öğretmen ve/veya müdür yardımcılarının katılımı ile gerçekleştiriliyor.


ve “Ekip Çalışması”, “Problem Çözme” ve “Proje Yönetimi” başlıkları işleniyordu. 12. sınıflar için ise “İş Hayatına Hazırlanıyorum” deniyor ve “İş Etiği”, “Girişimcilik” ve “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” başlıkları altında çalışmalar yapılıyordu. Proje süreci boyunca gizli kahramanlara dönüşen ve sürecin başarısında rol oynayan koçların da birey olarak kendi hikayelerini yaratmamaları ya da var olan hikayelere dahil olmamaları elbette mümkün değildi.

Projede benim en çok özendiğim kısım her öğrencinin bir Meslek Lisesi Koçu olmasıydı. Ben de meslek lisesindeyken benim de bir meslek lisesi koçum olsaydı daha farklı ne yapabilirdim diye merak ediyorum. Neslihan Karaosmanoğlu, Vehbi Koç Vakfı Proje Sorumlusu

9. sınıflar için hazırlanan “Kendimi Keşfediyorum” modülündeki ana başlıklar “Güvenle Hedefe Doğru”, “Zaman Yönetimi” ve “Mesleki Yönlendirme” olarak belirlendi. Bu ilk basamak modülün ardından 10. sınıflarda “Sorumlu Bir Vatandaşım” çatısı altında “Sorumlu Vatandaşlık”, “Proje Geliştirme” ve “Proje Yarışması” başlıkları bulunuyordu. 11. sınıfların modülü “Hayata Uyum Sağlıyorum”du

Koçlar hem Proje hedeflerine ulaşmaya olumlu katkılar sağladılar hem de öğrenciler üzerinde unutulmaz izler bıraktılar. Elbette bu temasın onların kalplerinde bıraktığı mutluluk ve gurur dokunuşları da oldu. Koç Holding, 2012 yılının Haziran ayında Meslek Lisesi Koçluk programının yönetimini Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’ne devretti. İki kurum, ÖSGD’nin verdiği Gönülden Ödüller’den en başarılı gönüllülük projesi payesini, Koç Holding’in Meslek Lisesi Koçları programıyla 2009 yılında almasıyla bir araya gelmişti. Koçluk programı, toplum ve özel sektör arasında dinamik bir ilişki yaratmak ve özel sektörde gönüllülüğün yayılmasına öncülük etmek hedeflerini benimseyen ÖSGD’nin kuruluş amacıyla birebir örtüşüyordu. Programın devrini takip eden 2012-2013 öğretim yılında ÖSGD üyesi 30 şirketin çalışanları arasından meslek lisesi koçluğuna talip olan 310 gönüllü, 55 Meslek Lisesi’nde 1550 öğrenciye ulaştı.

“MLMM KOÇLARI VİZYONUMUZU GELİŞTİRDİ” Devlet memuru olduğumuz için bizim bakış açımız biraz statik. MLMM koçlarının bize vermiş olduğu vizyon doğrultusunda bilgilendirme, eğitim, okul-işletme işbirliğinin artarak devam etmesi ve okulumuzun da bu çalışmalarda aktif olarak yer alması gibi alanlara katkıda bulunduk. Benim hayata bakış açım değişti, vizyonum gelişti, yeni yeni projeleri yapabileceğimizi gördüm. Çevremizdeki sanayi kuruluşlarının ve insanların bizlere faydalı olmak için ellerindeki imkânları kullanabileceğini öğrendim. Ali Kolayel, Karamürsel 100. Yıl Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi Makine Teknolojileri Alanı Bölüm Şefi

2007'deki koçluk eğitiminden bir kare.

2012 MLK Buluşması.

2010 MLK-Okul Temsilcileri Buluşması.

41


“Meslek Lisesi Koçları Her şeyi Değiştirdi” Projede en çok etki yaratan unsurlardan biri meslek lisesi koçluğuydu. Çünkü Meslek Lisesi Koçları'nın olduğu okullarda hem bursiyerlerin projeden daha fazla faydalanması, hem de onlar sayesinde okullarla şirketler arasında köprü oluşturulması sağlandı. Böylece, sektöre özgü projelerin geliştirildiğini ve bunun da okullara mesleki eğitimi iyileştirme açısından yarar sağladığını gördük. Diğer yandan ülkemizde gittikçe azalan bir genç nüfus var, ama hala gelişmiş ülkelere göre ciddi bir avantajımız var bu konuda. Bu nüfusun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de sosyal gelişim olanaklarının sağlanması. Bir yanda işsizlik sorunu var, evet; ama bu sorun sadece mesleki eğitimle çözülebilecek bir şey değil ya da öğrencilerin daha aktif vatandaşlar olarak topluma kazandırılması sadece iş bulmalarından da geçmiyor. Onların ciddi sosyal gelişim imkanlarına da ihtiyacı olduğu, bu projenin meslek lisesi koçluğu ayağı geliştirilirken akılda tutulan ilk şeylerdendi. 2010 yılında projenin ilk 4 yılının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan sosyal etki raporu da bu noktada hem öğrencilerde gelişim yaratıldığını gösterdi, hem koç olarak görev yapanlara olumlu etkileri olduğunu gösterdi, hem de şirketlerin kurumsal olarak da sektörel olarak da büyük katma değer sağladığını gösterdi. Burcu Gündüz, Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı

“Bize Bir ‘Kaldıraç’ Lazımdı, Onu Bulduk Sonunda” Projeyi şekillendirirken, beyin fırtınasına dönen bir masabaşı çalışmamız oldu. Sonunda şu fikre vardık: Evet, burs sağlamak mesleki eğitimin gelişmesi için önemli bir araç. Ama tek başına bizim için yeterli değil. Çünkü dünyadaki bütün uygulamalarda tek başına burs vermek, istenilen etkiyi yaratmaya yetmiyordu. Bunun ipuçlarını kendi örneğimizde de görmeye başlamıştık. Bizim daha vizyoner, daha işlevsel ve mesleki eğitimde daha köklü değişimlere yol açacak araçlara ihtiyacımız vardı. İşte “Koç”luk fikri böyle doğdu. Koçlar, belirlediğimiz kriterlere göre bursiyerlerin seçiminde, ama asıl ondan sonraki staj, işe yerleştirme, bursiyerlerin eğitimi, kariyer planlarına destek verilmesi ve yönlendirilmesi süreçlerinde, sahada devrede olacak rol modelleri olarak devreye girdi. Bence bu proje çok katmanlı etkilere yol açtı. İlk önce öğrenciler üzerinde olumlu bir motivasyon sağladı. Mesleki eğitime yönelik tercihlerinden dolayı, kendilerini değerli hissetmelerini sağladı. Mesleki eğitim veren okulların itibarlarının artmasına katkı sağladı. Türkiye’nin kalifiye işgücü hanesine, mütevazı ama anlamlı artıları oldu. Mutlu, üretken bireyler ve onların aileleri aracılığıyla toplumsal barışa da katkımız oldu. İşte bütün bu etkileşimde koçluk mekanizmasının çok ciddi katkıları var. Barış Ünlü, Arçelik, MLMM Projesi Şirket Sorumlusu

42


43


“Bu Projenin Bir Kazananı da Benim” Bizim aşmamız gereken sadece mesleki eğitimin zorlukları değildi. Kalabalık ailelerden gelen ve olanakları kısıtlı öğrenci arkadaşların yoğun olduğu bölgelerde çalıştım. Aynı zorlu hayat koşullarının şekillendirdiği öğrenciler de vardı önümüzde. Ama galiba imkânsızlıklar insanları daha direngen ve umutlu yapıyor. Değişim burada çok daha hızlı ve kararlı yaşanıyor. Onlarla beraber, en basitten karmaşığa doğru programlar düzenledik. Sorumlu yurttaşlık eğitimleri, CV hazırlama teknikleri, sosyal organizasyonlar, fabrika gezileri gibi etkinlikleri birlikte yaptık. Beraber aynı yemeği paylaşıp dertleştiğimiz zamanlar bile çok oldu. Meslek liseli olduğum için başlangıçta gönüllü bir görev gibi üstlenmiştim Koçluğu. Ama onların hayatlarına dokundukça oluşan olumlu değişime şahit olmak beni de daha sosyal ve umutlu birisi yaptı. Bu projeden sonra, Koç Topluluğu’nun “Engel Tanımıyorum” farkındalık eğitiminde eğitmenlik yaptım. Umut Işığı Kadın Kooperatifi’nde görev aldım. Yerel Gündem 21’de gençlik ve demokrasi alanında koordinatör başkanlığı yaptım. Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı beldesinde kütüphane kurduk. Kitap toplama ve kütüphanenin yapım aşamasında görev aldım. Ben neler kazandım? Çok etkin olmayı kazandım, iletişimimi kuvvetlendirdim. Hayatın iş yerimden ibaret olmadığını, dışarıda binlerce farklı yaşamın olduğunu gördüm… Felat Alabaş, AYGAZ Diyarbakır Tesisi Operasyon Sorumlusu, Meslek Lisesi Koçu

44


“Öğrencilere Bir Rol Model Oluşturmaya Çalışıyoruz” Ben Adana Motor Meslek Lisesi mezunuyum. Daha sonra Gazi Üniversitesi Otomotiv Öğretmenliği Bölümü’nde okudum. Bu projede meslek lisesi mezunu olarak bulunmak ayrıca gurur verici bir durum. Çünkü zamanında benim böyle bir fırsatım olsaydı belki şu anda daha farklı bir yerde olabilirdim. Öğrencileri kendim gibi görüyorum, kendim gibi gördüğüm için de gelişmelerini sağlayacak daha fazla ne yapabiliriz diye düşünerek onları teşvik ediyorum, rol model olmak için uğraşıyorum. Aslında şu anda bulunduğum yeri bir rol model sayesinde seçtim. Üniversitedeyken yaptığımız bir fabrika gezisinde bir eğitim uzmanıyla tanışmıştım ve ondan etkilenmiştim. Bilgili, akışkan konuşan, kendine güvenli, karizmatik biriydi, ben de onun gibi olmalıyım demiştim. MLMM’deki koçluk sistemi de böyle bir rol model sunuyor. Ben bunu üniversitede yakaladım, ama bu projede öğrencilerimize bunu lisede veriyoruz. Öğrencilerimiz projeye dahil olduktan sonra başarı oranları yükseldi. Verilen imkânı kaybetmemek için derslerine daha sıkı çalışmaya başladılar. Biraz daha kendini bilen, bilinçli, kendilerini rahatlıkla ifade edebilen bireyler oldular. O kültürü aldıkları için diğer çalışanlarla MLMM Projesi'nde bulunmuş öğrenci arasında fark oluyor. Duruşu, kendini ifade gücü açısından bunu seçebiliyoruz. Bu projenin içinde bulunmak farklı bir duygu. Ben de zamanında bu yollardan geçtiğim için, sunulan bu imkânlar, mesleki eğitime böyle değer verilmesi gerçekten mutluluk verici. Öğrencilerle konuşurken kendimde liderlik vasfının ortaya çıktığını gördüm. Takım çalışmam arttı, bunların bana ekstradan getirileri oldu. Şirketimde de uyguladım. Abdullah Aslan, Türk Traktör, MLMM Projesi Şirket Sorumlusu

45


46


“GÖRÜYORUZ Kİ GEREKLİ İMKANLAR SAĞLANDIĞINDA GENÇLERİMİZ HARİKA İŞLER ORTAYA ÇIKARTABİLİYORLAR. BU TARZ FIRSATLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÖZEL SEKTÖRÜN ATTIĞI HER ADIM, HEM ŞİRKETLERİN, HEM GENÇLERİMİZİN, HEM DE TOPLUMun NEZDİNDE BÜYÜK DEĞİŞİMLERİ BERABERİNDE GETİRECEKTİR.” Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi

47


“Ben de Meslek Lisesi Mezunuyum” Ben bu projeyi hem bir fırsat hem de bir borç ödeme imkânı olarak gördüm. Çünkü meslek lisesi sıralarından geçip hayata atılmıştım. Bu projede gençlerin önüne yeni teknolojileri bırakıp geri çekilmedik, burada onlarla beraber yaşadık aslında. Her adımda yanlarında olduk. Hata yaptıklarında sorunu beraberce anlamaya çalıştık. Başardıklarında birlikte sevindik. MLMM Projesi’nde öğrenci arkadaşlar pasif öğrenen konumda değildirler. Tüm süreçlerin aktif unsurları olurlar. Dolayısıyla onlarla beraber biz de kendimizi geliştiririz, biz de mükemmelleşiriz. Bu karşılıklı bir süreçtir. Bu arkadaşlarda gördüğüm ilk değişim, sektör ve meslek korkusunun yerini umuda ve azme bırakması. Acaba ben bu mesleği yapabilir miyim diye gelenler burada yüksekokula gitmek, mühendis olmak gibi fikirlere ulaşıyorlar. Özgüvenleri çok gelişiyor. Bu projenin en somut sonucunu, öğrenci arkadaşlarımızın mesleklerini yapma konusundaki kararlarını değiştirmesi ile gördük. Projeden önce emin olmayan arkadaşların neredeyse tamamı şimdi bu konuda tereddüt duymuyorlar. “Evet, biz bu işi yapacağız,” diyorlar. Bu proje beni de çok etkiledi. İnsanın hayalleriyle var olduğunu ve bu hayallerini gerçekleştirdikçe mutlu ve başarılı olduğunu anladım bu projeyle. Murat Tümer, Birmot Hasarlı Araçlar Sorumlusu, Meslek Lisesi Koçu

48


“İyi ki Meslek Lisesi Koçu Olmuşum” 5 yıldır gönüllü meslek lisesi koçu olarak görev yapıyorum. Bu süreçte okulda çok ciddi bir yatırımla CMM laboratuvarı kurduk, Türkiye’de ilk defa CMM ölçüm teknisyeni yetiştirdik. Laboratuvarın kurulması, laboratuvar projesiyle ikincilik ödülü almamız, Ali Koç’un okula gelip öğrencilerle vakit geçirmesi, bizleri onore etmesi öğrencilerin çehresini değiştirdi. Daha geniş bakmaya, daha özgüvenli davranmaya başladılar. Okul yönetimi de zincirlerini kırdı. Bir proje olunca hemen hazırlayalım, katılalım diye çalışıyorlar. 11 öğrenciyi bu sene mezun ettim. Bu laboratuvardan çıkan ilk mezunlarımız şu anda çok değerli elemanlar. Hayatları değişti. Öğrencilere verdiğimiz eğitimleri biz de aldık. Bu eğitimler bana da çok katkı sağladı. Gönüllülük karşılıksız yapılan bir şey. Ben arkadaşlara destek olmak için gönüllü oldum. Ama iyi ki de Meslek Lisesi Koçu olmuşum. İyi ki bu projenin bir parçası olmuşum. 5 yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlamadım. Eğer bir on yıl, on beş yıl daha olsaydı hiç düşünmeden katılırdım. Çünkü bir iz bıraktım, kalıcı bir iz bıraktım. Çocuklar beni bayramda arayıp bayramımı kutladılar. Öğretmen değilim ama bana Hocam diye seslenip beni hatırlayan 11 öğrencim var. Bu çok büyük mutluluk. Kişisel gelişimim, özgüvenim arttı. Murat Bakış, Ford Otosan Bölge Müdürü, Meslek Lisesi Koçu

49


Staj Desteği ve İstihdam Önceliği MLMM projesi'nde, koç topluluğu öğrencilere şirketlerinde staj imkânı sağladı. bursiyer öğrencilere, mezun olduktan sonra istihdam önceliği tanındı. Öğrencilerin meslek seçimlerini yaparken düşündükleri konular, kolayca istihdam edilebilmeleri ve hayatla en çok iç içe olan alanlar olmasıydı. Kendi isteklerini ve karakterlerini geri planda bırakarak, farklı korkularla karar vermeye çalışıyorlardı. MLMM’nin en büyük başarılarından biri bu korkuları yenmelerine fayda sağlaması oldu. Bunu ise istihdam önceliği ve staj imkânı ile sağladı. Koç Topluluğu şirketleri, insan kaynakları konusunda gerçekleştirilen ihtiyaç analizi ve işletmelerle eşleştirilen okulların olanakları çerçevesinde, öğrencilere staj imkânı tanıdı. Bursiyer öğrencilerin, kişisel gelişimlerine yönelik modüller, şirket ve fabrika gezileri, seminerler ve kültürel aktiviteler gibi olanaklar sağlandı. Bununla birlikte, burs ve staj imkânlarından yararlanan öğrencilere, mezun olduktan sonra Koç Topluluğu şirketlerinde istihdam önceliği tanındı. MLMM Projesi içerisinde yer alan staj sürecinin öğrenciler üzerinde yarattığı olumlu etki, her dönemde kendini belli etti. Öğrenciler ilk defa okullarının ve yakın çevrelerinin oluşturduğu ilişki ağının dışına çıkarak hayata adım attılar. Onların başlarda ürkek, ardından coşkuyla attıkları ilk adımlarını gören ailelerinin mutluluğu da her zaman MLMM sürecinin olumlu kazanımları arasında yer aldı. Okul sonrası başlayacakları hayat maratonunun ilk adımı olan bu staj etkinliğinde sosyalleşme, özgüven kazanma, farklı kişi ve gruplarla ilk teması sağlama, kendini ifade etme gibi hayatlarını kolaylaştıracak özelliklerini tahkim ettiler, geliştirdiler. Öte yandan staj boyunca kendilerini keşfederek hiç bilmedikleri yanlarını, gizli kalmış yeteneklerini de ortaya çıkararak kişisel yaşamlarını zenginleştirdiler. MLMM süresince yaşanan kimi staj pratikleri, ötekileştirmenin ve yapay dezavantaj duvarlarının yıkıldığı ve öğrencilerin birey olarak kendilerini güçlü hissettikleri sonuçlar da doğurdu.

50


“Yaptığım İşte Mutluysam, Ben Varım Bu Hayatta” Ben Diyarbakırlıyım. Dört kardeşiz. Babam özellikle ailemizin kız çocuklarını okutmak istiyor. Benim de Meslek Lisesi’ne gitmemi sağladı. Okulda hep çekingen birisiydim. Staj zamanı gelince beni bir korku aldı. Nereye giderdim? O tanımadığım insanlar arasında hiç bilmediğim işleri nasıl yapacaktım? Bazen geceleri korkuyla uyanıyordum. Sonra hiç ummadığım bir şey oldu. Koç Topluluğu’ndan ağabeyler, ablalar geldiler okula. Bizimle aynı sıralara oturup, uzun uzun MLMM’den bahsettiler. O kadar güzel konuşuyorlardı ki, içimde bir kapı açıldı sanki. Acaba dedim onlarla staj yapabilir miyim? Yine de çekine çekine gittim Aygaz Tesisleri’ne. İlk staj gününü hiç unutmuyorum. Tek tek, herkesle tanıştırdılar. Herkes bizimle yetişkin insanlar gibi konuşuyordu. Her işin bir kuralı vardı ve işini yapan herkese saygı duyuluyordu. İşte o gün bütün korkularım uçtu gitti. İlk defa bir iş ortamı gördüm burada. Herkes saatinde masasında olur, her şeyin ve her işlemin bir düzeni vardır. İşleri eksiksiz, zamanında ve en az hata ile yapmaya çalışırız. Burada hiç tanımadığım insanlarla iletişim kurmayı, bir işi sonuna kadar takip etmeyi ve bitirmeyi öğrendim. Dosya nasıl tutulur, yetkili bir kişiye nasıl bilgi verilir, bütün bunlara hâkim oldum. Eskiden insanlarla

bağ kurmakta ve derdimi anlatmakta zorlanırdım. Stajla bu güçlüğümü de yendim. Derslerim şimdi çok daha iyi. Doğal olarak ailemin de yüzü gülüyor. Babam, “Senden çok şey bekliyorum” diyor. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki... Eskiden acaba üniversiteye gidebilir miyim, başarabilir miyim, diye şüphe içindeydim. Şimdi bütün bu korkularımı yendim. Eğer ofiste bu kadar başarılıysam, annemlerden uzak bir şehirde bile okuyabilirim. İleride ünlü birisi olmak istiyorum. Bunun için kendime iki meslek seçtim. Tiyatrocu ya da psikolog olmayı hedefliyorum. Şimdi web tasarımı eğitimi alıyorum ama ben ya insanları anlamak ya da kendimi anlatmak istiyorum. Çünkü staj yaparken gördüm ki, kendimi ifade ederken ya da başkasını anlamaya çalışırken çok mutlu hissediyorum. İnsan mutlu olduğu işi yapmalı. Bence en büyük zenginlik mutlu bir hayat sürebilmekte yatıyor. Vesile Dalkal, Diyarbakır-Yenişehir Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Bilişim Teknolojileri Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM bursiyeri

51


“Bu desteği asla unutamam” 2008’in uğurlu bir gününde, Şişli Endüstri Meslek Lisesi Fiat Laboratuvar Şefi Orhan Devecioğlu ile tanıştım. Otomotiv sektörünü bize en çok sevdiren de o oldu. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’yle bizleri tanıştırıp, bilgi edinmemizi sağladı ve hiçbir zaman desteğini üzerimizden eksik etmedi. İlk başta bakıldığında otomotiv sektörü bir kadına uzak dursa da ben yapmak istediğimde her zaman kararlı oldum. Lise yıllarım Koç Topluluğu’nun verdiği destekle başladı, Haliç Oto’da yaptığım stajla devam etti. Staja başladığım ilk gün çalışacağım departmanı kendim belirlemek istedim ve mekanik bölümünde ustalarımızın yanına ilk adımımı attım. Yolun büyük bir kısmını da burada tamamlayıp şimdiki görevime (hasar takip sorumlusu) geçiş yaptım. Herkesin göstermiş olduğu şaşkınlık beni daha da heveslendirdi. Benim için en özel ve en önemli olan da tek bir yerde değil de Haliç Oto’nun birçok bölümünde yer almaktı. Eğitimim konusunda verilen desteği hiçbir zaman unutmam, unutamam. Damla Sun, İstanbul Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fiat Laboratuvarı Öğrencisi, Mezun

“En Büyük Yalanlar Hep Kadınlar İçin Söylenmiş. Oysa Biz Her İstediğimizi Başarabiliriz” Yedi çocuklu bir ailede büyüdüm. Elimde bir tornavida, annemin benden kurtarmaya çalıştığı elektrikli aletlerin peşinden koşardım sürekli. Evde sağlam alet kalmayınca annem babama, “Bu kızı Meslek Lisesi’ne verelim bari,” dedi. Mahallede herkes bu bölüme kızlar gidemez diyordu ama ben olabileceğini gösterdim. Diyarbakır Aygaz Tesisleri’nde ofis stajım başladığında önce çekinerek geldim. İçimdeki inada rağmen, çok çekingen biriydim. İlk günler ofiste çalan telefonları açmaktan bile korktum. Ama buradaki herkes adım adım işleri öğretti. Hata yapmaktan çok korkuyordum. O korkumu da aştım. Çünkü burada hata yapma hakkımız var. Önemli olan tekrarlamamak. İletişim sorunum vardı, şimdi herkesle çekinmeden konuşabiliyorum. Ofis işlerindeki bütün teknik detayları öğrendim. Heyecanımı, içe kapanıklığımı yendim. MLMM Projesi’nin bana kattıklarını, başkalarına da aktarmak istiyorum. Gülda Demir, Diyarbakır-Kayapınar Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi - Bilişim Teknolojileri Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM Bursiyeri

52


“İsteyen Başarır” 1989 yılından beri otomotiv sektörünün içindeyim. Kendim de bir meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesi öğrencilerini çok iyi tanıdığım, ben de o sıralardan geldiğim için eksikliklerini ve ihtiyaçlarını biliyordum. O ihtiyaçları ben yaşadım onlar yaşamasın diye bu projeye gönüllü olarak destek vermeye karar verdim. Temelden başlamanın her zaman çok önemli olduğuna inanırım. Özellikle yönetici olmayı kafasına koymuş birinin tüm alt departmanları çok iyi bilmesi lazım. Şu anki arkadaşların staj düzeneği de bu şekilde. Staja başladıkları anda tüm departmanlarda görev alıyorlar. Ben de meslek hayatımda tüm aşamaları kendi çabamla öğrenmeye çalıştım. Bunları yaptıktan sonra zaman içinde başarılı bulunduğum için servis müdürü oldum. Daha sonra üç servise satış sonrası hizmetler müdürü oldum. İstedim başardım. Arkadaşlarıma da bunu hep anlatıyorum. Egemen Atakan, Haliç Oto Satış Sonrası Hizmetler Müdürü, Meslek Lisesi Koçu

“Bu proje hem öğrencilere hem bizlere ufuk verdi” Staj aslında bir öğrenci için sadece mesleki açıdan değil, iş hayatının nasıl döndüğünü ve geliştiğini, iş yerinde ne gibi olayların yaşandığını gözlemlemek için de önemli. Örneğin Tüpraş öğrencilere çok büyük olanaklar sağladı. Biz mesleki açıdan bilgi veriyoruz, ama okulda gösteremediğimiz teknolojik, teknik gelişmeleri burada öğrenince çocukların ufku genişliyor. Rafinerinin okullarda olması imkânsız. Mesela petrolün damıtılmasını okulda kitaplardan anlatıyorduk, resimlerden gösteriyorduk, ama burada gözle görmek farklı. Ayrıca projenin öğrencilere vermiş olduğu ufku bize de kattığını düşünüyorum. Ömer Eraslan, İzmit Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı, Makine Teknolojisi Alanı

53


54


“Mesleki ve teknik eğitimde gençlerin potansiyellerine ulaşmalarının yolu, insan onuruna yaraşır şartlar altında işgücü piyasasına girmelerinden geçiyor.” Oya Ünlü Kızıl, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü 55


Mikro Projeler: Laboratuvar Kurulumu, Yönetimi, Eğitici Eğitimi ve Bölüm Açma Desteği MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ, ÇALIŞTIĞI ALANIN GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE ÖĞRENEN BİR PROJE OLDU. PROJE İLERLEDİKÇE ORTAYA ÇIKAN İHTİYAÇLAR, HIZLA ADAPTE OLAN, ESNEK PROJE YÖNETİMİYLE ÇÖZÜLDÜ; FARKLI ALANLARA YÖNELİK MİKRO PROJELER SAYESİNDE PROJENİN BİRİKİMİ BÜYÜDÜ.

56


2006-2010 yılları arasında, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin öncelikli yapı taşları burs, staj ve koçluk sistemi olarak belirlenmişti. Koç Topluluğu Şirketleri MLMM’den önce de meslek liseleri ile bazı çalışmalar başlatmış, bu süreçlerden ciddi bir birikim elde etmişlerdi. Tüm bu projelerde sağlanan birikimler MLMM çatısı altında değerlendirilerek yeni çalışma alanları tespit edildi. Bu farkındalık, şirketlerin ve okulların alanlarına özgü ihtiyaçlara cevap verecek mikro projelerin doğmasını sağladı. Okulların ve sektörlerin ihtiyaçları için düşünülmüş ve özelleştirilmiş bu projeler, MLMM’nin önemli sonuçlarından biri haline geldi. Mikro projelerin yarattığı birikim ve buradan kazanılan deneyim, 2009 yılında başlayan çalışmalarla sistematize edildi ve MLMM’nin uluslararası arenada da takdirle karşılanan Okul-İşletme İşbirliği Modeli’nin temelini oluşturdu. Mikro projelerin en görünür sonuçları kurulan laboratuvarlardı. MLMM Projesi kapsamında meslek liselerinin kapasitelerinin artırılması ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunulması amaçlarıyla açılan laboratuvarlar, öğrenciler için güncel teknolojilerle tanışma fırsatı sağladı. Laboratuvarların eğitim kalitesini en iyiye yükseltmek için yeni müfredatlar oluşturuldu, denklik sağlayan eğitim dokümanları yaratıldı ve en önemlisi eğitici eğitimleriyle öğretmenlerin yeni kuşak eğitim modeline uyumu sağlandı. Bu sonuçlar ilgili paydaşların nezdinde meslek liselerinin itibarının geri kazanılmasına yardımcı oldu. Kurulan bu laboratuvarlar, öğrenciler, öğretmenler ve elbette işverenler açısından katlanarak artan bir fayda sağlıyor. Mesleki eğitim veren eğitmenlerin teori ve pratiği birleştirerek ders anlatması, öğrencilerin eski koşullarda ancak fabrika ortamında edinebilecekleri deneyimi daha okul sıralarındayken edinmesi ve işverenin işe başladıkları ilk gün itibariyle hem teoriye hem de pratiğe hâkim çalışanlara sahip olması ideal durumu tarif ediyor. Mikro projelerin, laboratuvarlar kadar göz önünde olmasa da, uzun vadeli etkileriyle meslek eğitiminin geleceği için fark yaratacak bir başka sonucu da mesleki eğitim müfredatına yapılan katkı oldu. Sektörel ihtiyaçları doğrultusunda meslek liselerinde yeni bölümler açıldı.

Ankara Sincan E.M.L Açılış.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, tam da hedeflediğimiz gibi yarattığı etki alanıyla dalga dalga gelişti. Bu projenin temelinde yer alan okul-işletme işbirliklerinin artırılması hedefine yönelik mikro projelerimiz büyük ilgi gördü. Bu alanda en iyi modelleri yaratan şirket ve okullarımız geleceğe olan ümidimizi artırıyor. Turgay Durak, Koç Holding CEO

Tüm bu çalışmalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünü yetiştirmek, öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışacakları işletmelerde ihtiyaç duyacakları deneyim ve bilgileri okurken edinmelerini sağlamak ve sürdürülebilir bir Okul-İşletme İşbirliği modeli üretmek amaçlandı.

Şişli Endüstri Teknik Meslek Lisesi Fiat Laboratuvarı.

Otokar Kaynak Atölyesi.

57


MLMM’nin Mikro Projeleri FORD OTOSAN: 4 LABORATUVAR - 1 EĞİTİM MERKEZİ - 1 Myo Şehir

Okul

Ankara

Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ford Laboratuvarı

İstanbul

Samandıra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ford Laboratuvarı

İstanbul

Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesi Ford Laboratuvarı

Kocaeli

Karamürsel Endüstri Meslek Lisesi 3D CMM Ölçüm Laboratuvarı

Eskişehir

İnönü Endüstri Meslek Lisesi Ford Cargo Teknik Eğitim Merkezi

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Meslek Yüksek Okulu

ARÇELİK: 8 LABORATUVAR Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Programı - Arçelik Laboratuvarları Programı

Şehir

Okul

İstanbul

Kartal Atalar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul

Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul

Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Diyarbakır

Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Trabzon

Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İzmir

İTO Vakfı Süleyman Taştekin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ankara

Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bursa

Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

OTOKOÇ: 5 EĞİTİM MERKEZİ Okulum Yetkili Serviste Projesi ile İş Yerinde Eğitim

58

Şehir

Okul

İzmir

Konak Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Samsun

Samsun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle

Adana

Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle

Konya

Selçuklu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle

Eskişehir

Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle


MLMM KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN MİKRO PROJELERLE 8 KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETİ İLE 5 SEKTÖRDE, 29 LABORATUVAR, 7 EĞİTİM MERKEZİ, 1 MESLEK LİSESİ VE 1 MESLEK YÜKSEK OKULU KURULDU. BU PROJELER KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR 400'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRETMENE HİZMET İÇİ EĞİTİM SAĞLANDI. 59


OTOKAR: 1 EĞİTİM MERKEZİ Kaynak Atölyesi ile İş Yerinde Eğitim

Şehir

Okul

Sakarya

Sakarya Otokar Fabrikası

TOFAŞ: 11 LABORATUVAR Fiat Laboratuvarları - Fiat Teknik Eğitim Programı

Şehir

Okul

İstanbul

Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul

Samandıra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul

Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ankara

Güvercinlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Adana

Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İzmir

Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bursa

Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Antalya

Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Samsun

Samsun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Kocaeli

İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Diyarbakır

Burhanettin Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Tüpraş: 4 Laboratuvar Tüpraş Rafineri Laboratuvarları - Tüpraş Teknik Öğretim Programı

Şehir

Okul

Kocaeli

Kocaeli Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İzmir

Aliağa METEM

Kırıkkale

Bahşili H. Hidayet Doğruer Çok Programlı Lisesi

Batman

Batman Endüstri Meslek Lisesi

Türk Traktör: 3 Laboratuvar TürkTraktör Tarım Makineleri Eğitim Programı - TürkTraktör Tarım Makineleri Laboratuvarları

Şehir

Okul

Ankara

Gazi Endüstri Meslek Lisesi

Amasya

Gökhöyük Endüstri Meslek Lisesi

Bursa

Osmangazi Endüstri ve Meslek Lisesi

Yapı Kredi: 1 Meslek Lisesi

60

Şehir

Okul

Kocaeli

Gebze Çayırova Yapı Kredi Kız Meslek Lisesi


61


“Mecazi anlattığım dersler gerçek oldu” Anadolu’da öğrencileri fabrikaya götüremedik hiç, sadece derste anlattığımızla kalıyorduk, anlattıklarımızın büyük kısmı da öğrencilerin aklında kalmıyordu. Şimdiyse üniversitelerde olmayan bir laboratuvarın imkanları var. Ben, Bolu Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde okudum. 1980 yılında endüstri meslek lisesinde öğretmenliğe başladım. Endüstri meslek lisesindeki atölye öğretmeninin öğrenciyle ilişkisiyle, kültür öğretmeninin ilişkisinden kesinlikle çok farklıdır. Biz öğrenciyle ağabey kardeş gibiyiz, haftanın birçok gününde beraberiz. Öğrencilerin sorunlarıyla birebir ilgileniyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar Vehbi Koç Vakfı’nın faaliyetleri hakkında basından, televizyondan bir şeyler duyuyorduk. Ama insan kendi okulunda görmediği zaman farazi gelebiliyor, birebir uygulamaları görmediğiniz zaman inandırıcılığı olmuyor. Okulumuzun bizzat Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamına alınması, okulumuza böyle bir laboratuvarın kazandırılması bizi artı bir güç olarak daha fazla çalışmaya teşvik etti. Projenin endüstri meslek liseleri üzerinde çok büyük etkisi oldu. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi yurt dışına gönderdik, yurt dışındaki misafirlerimiz buraya geldiler, laboratuvarımızı incelediler. Laboratuvar 2010 Aralık ayında hizmete girdi, ama girişimleri çok daha önceden başlamıştı. Biz ilk başlarda böyle olacağını tahmin etmemiştik. Biz herhalde ufak çaplı bir şey olur, birkaç cihaz alınır, küçük bir laboratuvar kurulur diye düşünüyorduk. Ford Otosan herhalde bu işin reklamını yapacak dedik. Ama öyle olmadı, umduğumuzun çok daha fazlasıyla karşılaştık. Okulumuza hangi cihazların gerektiğine dair bir ön çalışma yapıldı ve sekiz aylık çalışma sonucunda laboratuvar 2010’un Aralık ayında faaliyete geçti. Burada gördüğüm cihazları üniversitede görmedim. Üniversitede biz bu uygulamaları da yapmadık. Bu tip bir laboratuvar üniversitelerde de yok. Hatta üç boyutlu ölçüm cihazımız çoğu üniversitede yok. Ben

62

Anadolu’nun birçok yerinde görev yaptım, ama böyle bir çalışma ortamı görmedim daha önce. Diğer okullarda laboratuvarımız olmadığı için sanayiyle ve diğer fabrikalarla ilişkimiz çok zayıftı, biz öğrencileri staja gönderiyorduk, evrak gelip gidiyordu. O tür bir ilişkimiz vardı. Ama laboratuvarın kurulmasıyla birlikte ilişkimiz çok daha derinleşti, birtakım ortaklıklar oldu. Öğrencilerimizi fabrikaya gezmeye götürdük. Fabrikada burada gördüğümüz derslerin uygulamasını gördüler. Fikirlerinin çok değiştiğine inanıyorum. İşletmeler bazında öğretmenlerin bile fikirlerinin değiştiğine inanıyorum. Anadolu’da öğrencileri fabrikaya götüremedik hiç, sadece derste anlattığımızla kalıyoruz, anlattıklarımızın büyük kısmı da öğrencilerin aklında kalmıyordu. Şimdi laboratuvara gidiyoruz, eksik kaldığımız konularda bilgiler alıyoruz. Okulda eksiklerimiz varsa onlardan tedarik edebiliyoruz. Meslek Yüksek Okulu'yla da ilişkilerimiz başladı. Özellikle laboratuvarımız çok dikkat çekti. Malzeme muayene cihazlarımız ya da üç boyutlu ölçüm cihazlarımız meslek yüksek okulu öğrencileri tarafından çok benimsendi, çok ciddiye aldılar. Üç boyutlu ölçümü ilk defa duyan ve gören de vardı aralarında. Bu proje ile birlikte fikirlerimde, düşünce yapımda gelişmeler oldu. Daha geniş perspektifte bakmaya başladım, daha önce anlattığım derslerin mecazi olduğuna inanıyordum, ama bizzat uyguladığınız zaman çok daha faydalı olduğunu gördüm. Bize üç boyutlu ölçüm cihazının eğitimini verdiler, ama çok kısa süreli bir eğitimdi. Ben bunu burada çalışarak öğrendim. Kendi gayretlerimle öğrendim, hafta sonları gelip çalışıyorum. Eksik kaldığım konularda Ford Otosan’dan bilgi alıyorum. Öğrencilerin hepsine her makineyi kullandırtıyorum, her öğrenciye mutlaka uygulama yaptırıyorum. Uygulama yaptığımızda ve bunları fabrikada gördüklerinde daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Mehmet Ali Kılıç, Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Metal Teknolojisi Alanı, 3D CMM Ölçüm Laboratuvarı Şefi


“Benim Bir Umudum Var” İlk başlarda meslek lisesini hiç sevmemiştim. Çok düşündüm bu hissimi, neden diye? Neden sevememiştim ben okulumu? Sonra buna yanıt buldum. Umudum yokmuş. Meslek Lisesi eğitiminden, bana katacaklarından umudum yokmuş. İnsan umut vermeyen bir şeyi sevemiyormuş. Sonra Birmot sistemine dahil oldum. Bütün fikrim değişti. El becerilerim müthiş gelişti. Usta abimin dediği gibi, alet elime yakışıyor artık. Usta-çırak ilişkisi çok şey kattı bana. Okurken çalışmaya başladım aslında. Bunun dışında son teknolojiye hâkimim şimdi. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir atölyeye koysunlar orada çalışabilirim şimdi. Geçen bayram babamın elini öperken ona teşekkür ettim. İyi ki beni Meslek Lisesi’ne yönlendirmiş. Artık mesleğimi seviyorum. Kendime güveniyorum. Bu işle ilgili aklımda artık hiç şüphe kalmadı. Kendime bir hedef koydum. Buna ulaşmak için bütün gücümle çalışıyorum. Makine Mühendisliği eğitimi alıp, Koç bünyesinde çalışacağım. Bir gün mutlaka Otokoç ya da Birmot gibi yerlerde yönetici olacağım. Sonra Meslek Lisesi Koçu olacağım… Mert Bilgin, İzmir İdari Ateşe Şehit Çağlar Yücel Teknik Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi - Motor Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM Bursiyeri

“Meslek Liseleri bir Anlamda İkinci Doğumunu Kutluyor Şimdi” Ben meslek lisesi mezunuyum. Benim okuduğum yıllarda meslek lisesine gitmek için büyük yarış vardı. Çünkü bu okullar geleceğinizi garanti altına almanıza olanak sağlardı. Maalesef yıllar içinde mesleki eğitimin bu itibarı erozyona uğradı. Mecburen gidilen okullar halini aldılar. Çünkü meslek liselerine gerekli teknoloji yatırımları yapılamadı. Dolayısıyla öğrenciler eski teknolojilerle eğitim görmek zorunda kaldılar. Doğal olarak iş bulma imkânları kısıtlandı. Bu durum, öğrencilerin, velilerin ve doğal olarak da işverenlerin mesleki eğitime olan ilgilerinin azalmasına yol açtı. İşte bu noktada, modern okul laboratuvarlarının kurulması tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Özel sektörün bizden istediği kalifiye eleman niteliği çıtasına biz bu laboratuvarlardaki modern donanımlarımız ve güncel eğitim müfredat içeriğimizle artık ulaştık. Ayrıca öğrencilerimiz ilgili Koç Topluluğu Şirketleri’nde staj imkânı buldular. Dolayısıyla artık piyasaya her açıdan mükemmel ve yetişmiş eleman verebiliyoruz. Bu aslında ülkemizin bir kazancıdır. Çünkü mezunlarımız Türkiye’nin her noktasında mesleklerini en iyi şekilde icra edebiliyorlar. Meslek lisesi memleket meselesiydi, biz bu meseleyi işte bu modern eğitim çatılarıyla çözüyoruz. Türker Güngör, Adana Şehit İdari Ateşe Bora Süelkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Otomotiv Teknolojisi Öğretmeni

63


“Öğretmenliğe Yeni Başladım Sayıyorum Kendimi” Benim lisem, yani Şişli Endüstri Meslek Lisesi, MLMM kapsamında ilk laboratuvarları kuran eğitim kurumlarının başında geliyor. Ben bu ayrıcalığı yaşayan ve bütün değişimlere şahit olan şanslı bir eğitimciyim. Fiat Laboratuvarı bizim için bir milattır diyebilirim. Bu modern eğitim aracıyla başta bizim okulumuz olmak üzere öteki mesleki eğitim kurumlarında yaşanan gerileme sürecinin sonuna gelindi aslında. Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarda verilen modern eğitim ile öğrenci, veli ve eğitimci üçlüsündeki moral gerileme, tersine döndü. Okulumuz böylelikle mecburen gidilen değil, tercih edilen okul statüsüne yükseldi. Öyle ki okul dahilindeki neredeyse bütün öğrenciler Fiat Laboratuvarı’na girmek istiyor. Biz mecburen kapasitemiz gereği en iyilerini seçiyoruz. Bu öğrenciler de aslında biz öğretmenler gibi aynı kaderden gelen dar ve orta gelirli ailelerin çocukları. Bu çocuklar çok istekli ve heyecan dolular. Fiat laboratuvarını onların hayatlarını değiştirecek adeta sihirli bir araç gibi görüyorlar ve dört elle sarılıyorlar derslerine. Onların bu coşkusu aileleri de heyecanlandırıyor. Çocuklarının memleketin neresine gitse ve ne zaman isteseler geçerli bir mesleğe sahip olduklarını bilmek, aileleri çok mutlu ediyor. İyi ki çocuğumuzu kimseyi dinlemeyip meslek lisesine göndermişiz, dediklerine her sene ben şahit oluyorum. Üstelik bu süreç bir eğitmen olarak benim hayatımı da değiştirdi. Genelde ilk on yıldan sonra öğretmenliğe hâkim olan monotonluk hissini ben asla yaşamıyorum. Her yıl öğrencilerim kadar canlı, istekli ve heyecanlı geliyorum laboratuvarımıza. Çünkü onlara dair olumlu geri bildirimleri alıyorum. Biraz iddialı bir laf olacak, ama bu projeden önceki öğretmenliğimi eksik yaşanmış olarak görüyorum. Asıl öğretmenliğe ben MLMM sayesinde başladım. İşte, benim tam hayal ettiğim buydu, diyorum sürekli kendi kendime. Orhan Devecioğlu, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü - Fiat Laboratuvarı Sorumlu Öğretmeni

64


“Bu Laboratuvar İkinci Bir Meslek Gibi” Meslek Lisesine gelmeden önce çok yatkındım tamir işlerine. Küçük yaşta bile mahallenin tamircisi gibiydim. Tamirini yapmadığım alet yoktu. Meslek lisesine geldiğim için hiç pişman olmadım. Düz liseye giden arkadaşlarım çok kaygılılar gelecekleri için, bizimse öğrendiğimiz bir mesleğimiz var. 10. sınıfta bu projeden haberdar oldum ve katıldım. Birçok şeyi öğrendim, deneyim kazandım burada. Diyarbakır’da başka meslek liseleri de var ama bizim onlardan farkımız: Arçelik laboratuvarımız. İmajımız farklı. Bu laboratuvarda çalışmak ikinci bir meslek gibi. İnsanların yıllarca deneyim kazanacağı işi ben iki yılda gördüm burada. Yeteneklerimin burada açığa çıktığını düşünüyorum. Okumama ve mesleğime desteği çok bu projenin. Üniversite mezunu olup işsizlik sorunu yaşayanlar var bizim için öyle değil. Hazır bir mesleğimiz var. Muhsin Kolakan, Diyarbakır-Yenişehir Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - Elektrik Elektronik Bölümü, Arçelik Laboratuvarı 12. Sınıf Öğrencisi

“İyi Bir Kulüp İyi Referans Gerektirir” Benim için Tüpraş’a gelmek kolay değildi. Burs sayesinde buraya gelip staj yaptım. Bursumu da aldım, stajımı da yaptım. Tüpraş’ın yaptığı geziler sayesinde çeşitli yerleri görme şansına eriştim. Televizyonda internette gördüğüm üniversiteleri görmüş oldum. Müzeler de gezdim. İyi bir kulüpte oynamak için iyi referanslar gerek. Burada çalışmayacak olsam da staj yaptığım yer Tüpraş olduğu için bir iki adım önde olacağım. Her bakımdan bana yararı oldu. Tüpraş’a geldiğimde düzen disiplini öğrendim. İş zamanında iş, konuşma zamanında konuşmak. Tüpraş’a girmek kolay değil. Tüpraş’ta altyapısı sağlam olan işçiler istiyorlar. Onlar da biz oluyoruz. Fatih Uludaş, Kocaeli-İzmit Atatürk Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise - Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 12. Sınıf Öğrencisi, MLMM Bursiyeri

“Sektörün Kalbine Personel Yetiştiriyoruz” Bu proje ile beraber atölyenin ayağa kalkması, eski halinden yeni haline öğrencilerin birebir şahit olması öğrencilerin biraz daha ümidini artırdı. Ve okulun en çok tercih edilen alanı olarak günümüze taşındı. Tam sektörün çekirdek kısmına yetiştiriyoruz öğrencilerimizi. Yani, direkt cıvatasından traktörün lastiğine kadar her şeyini burada gösterme imkanı sunduğumuz için direkt birebir iş ortamına adaptasyonunu sağlıyoruz. Erdinç İşler, Yüksek Ziraat Mühendisi, Bursa Tarım Meslek Lisesi Tarım Alet ve Makinaları Bölümü - Türk Traktör Tarım Aletleri Laboratuvarı Öğretmeni

65


Yarışmalar MLMM Projesi süresince, öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve başarılarına yönelik kamuoyu farkındalığını yükseltmek amacıyla binlerce öğrencinin katılımıyla çok sayıda yarışma düzenlendi. Yarışmalar bursiyerlerle koçların, şirket sorumlularının ve MLMM ekibinin tamamının birebir buluştuğu büyük keyif alınan etkinlikler arasında yer aldı.

“Hayal kurun: kendinizi meslek lisesinden sonra nerede görüyorsunuz?” diye sorarak bursiyerlerden gelecekleri ile ilgili hayal kurup plan yapmaları istendi.

Bu yarışmalarda amaç, meslek lisesi öğrencilerine özgüven, sorumlu vatandaşlık, proje geliştirme, yaratıcı düşünce, ekip çalışması ve girişimcilik gibi yetkinlikleri kazandırmaktı. İlk yarışma 2008 yılında, ilk bursiyerler için düzenlendi ve onlardan meslek liseli olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmaları istendi.

159 başvurunun yapıldığı bu yarışmada öne çıkan, kendisini en güzel ifade eden, en azimli, umut dolu ve başarılı pırıl pırıl 20 bursiyer için, Koç Üniversitesi’nde bir eğitim ve gezi programı hazırlandı.

Türkiye’nin her köşesindeki okullardan gelen başvuruları bağımsız bir jüri değerlendirdi. Seçilen liseliler İstanbul’da kişisel gelişim modüllerinin uygulandığı bir haftalık bir programa katıldılar.

66

İlk bursiyer grubunun koçları olmamasından dolayı, 9. Sınıf modüllerinin amacı olan özgüven, güçlü yönler, zaman yönetimi gibi unsurların gelişimine katkıda bulunmak öngörüldü. Aynı zamanda, meslek liseli olmanın hem kendileri hem de ülkemiz için neden önemli olduğunu bir kez daha kendilerine ve kamuoyuna hatırlatmaları amaçlandı.


“Meslek Lisesi Memleket Meselesi beni baştan başa farklı biri kıldı” Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi bana çok şey kattı. Bu proje gerek iş yaşantımda gerek sosyal yaşantımda çok değişiklik yarattı. Beni baştan başa çok farklı biri kıldı. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin benim dönüm noktalarım arasındaki yeri farklıdır. Bu proje sayesinde mesleki eğitimin önemini ve ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. MLMM Projesi’nde mesleki eğitimin önemine dikkat çekilmesinin yanı sıra koçluk desteği sağlanması, iş yaşantısını yerinde görme imkânı tanınması, kültürel geziler yapılması bursiyerlere mesleklerine çok farklı bir gözle bakma yeteneği kazandırıyor. Biz öğrencilerin aslında ihtiyaç duyulan elemanlar olduğumuzu fark etmemiz çok ayrı bir kazanım. 2008 yılında MLMM kapsamında düzenlenen “Meslek Liseliyim, Başarılıyım” yarışmasında dereceye girerek katıldığım eğitim ve gezi programında aldığımız eğitimler, orada kazandığımız dostluklar bana çok şey kattı. MLMM Projesi'nin sağladığı staj imkânıyla direkt olarak iş hayatına katılmamız, okulda kazandığımız bilgi ve becerilerin pratiğe aktarılması, özgüvenimizin artmasını sağladı. Suat Aydemir, Şırnak Endüstri Meslek Lisesi - Bilişim Teknolojileri Bölümü, MLMM Bursiyeri, Mezun, Setur Çalışanı

“Yarışmalar Projenin Keyfi” Yarışmalar, projenin bursiyerlerle birebir buluştuğumuz, çok keyifli bir unsuru. İlkini 2008 yılında, “Turkuaz” adını verdiğimiz bursiyerlerimizle yaptık. Turizm, ticaret, kız teknik ve erkek teknik bölümlerinden bursiyerler aldık. Bu yarışmada da meslek liseli olmayı anlatmak için isterlerse kompozisyon yazmalarını, isterlerse powerpoint sunum yapmalarını, isterlerse de bir afiş tasarlamalarını istedik. Türkiye’nin her yanındaki okullarımızdan başvurular geldi. Bizden bağımsız bir jürinin kararıyla 20 bursiyer seçildi. Onlar için İstanbul’da bir haftalık bir kamp düzenledik. Koç Üniversitesi’nin yurtlarında kaldılar. Geldikten sonraki bir hafta içinde yaşadıkları değişimi görmenizi isterdim. Onlarla hem iletişim hem kişisel gelişim modüllerinin uygulandığı bir haftalık bir program yaptık. İlerleyen senelerde, bizim modül uygulamalarımızla paralel olarak, sorumlu vatandaşlık ve proje geliştirme unsurlarını 10. sınıfta modül olarak uygulamaya başladık. Bunu hayata geçirmek için 10. sınıflara özel proje yarışması düzenlemeye başladık. Böylece, ilk sene yaptığımız bireysel katılımlı yarışma, proje bazlı bir yarışmaya dönüştü. Burada okulların kendi içlerinde takımlar kurmalarını ve meslek lisesi koçlarıyla beraber bir yandan modülü uygulayarak, bir yandan da hayata geçirilebilecek proje fikirleri yaratmalarını istedik. Bunlar neticesinde ilk üçü belirledik ve kendilerini Koç Holding’e davet ettik. Burada projelerini sunmalarını ve basının da davetli olduğu bir toplantıda bizimle paylaşmalarını istedik. Hem özgüvenlerini artırmak hem de fark yaratabileceklerini görmeleri açısından çok yararlı oldu. Sonrasında da, her sene projenin gelişimine paralel olarak yarışma temasını, kriterlerini ve sürecini yeniden tasarladık. Seçil Kınay, Vehbi Koç Vakfı - Proje Yöneticisi

67


Agah Uğur Borusan Holding CEO’su

REKABETİN ANAHTARI EĞİTİM Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi gerçekten çok önemli bulduğumuz bir proje. MLMM sayesinde ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sunulduğunu düşünüyorum. Bundan sonra özellikle projenin burs ve staj imkânlarının artırılması ile geniş çapta etkiler yaratılabileceğini düşünüyorum.

Borusan olarak mesleki eğitime büyük önem verdiğinizi biliyoruz. Bize biraz bu alandaki çalışmalarınızı anlatır mısınız? Biz mesleki eğitimin önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü, kalifiye eleman bulmak çalıştığımız sektörlerde oldukça güç. Kalifiye elemanlarla, uzmanlarla çalışmak demek, en iyi hizmeti, en verimli şekilde üretmek ve müşterilerimize ulaştırmak demek. Bu sebeple, biz de mesleki eğitime katkıda bulunmak için çabalıyoruz. Örneğin, Kocaeli Üniversitesi Hereke Borusan Yerleşkesi’nde bir meslek

68

yüksekokulumuz var. Aynı şekilde, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’nu da açarak eğitime sunduk. Yine, Gemlik’te Umurbey Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ne 3500 kitap kapasitesine sahip bir kütüphane yaptırdık. İçinde iPad, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların bulunduğu bu kütüphane, rahmetli Asım Kocabıyık’ın 88. yaş günü hediyesi olarak yapılmıştı. Bu konudaki son çalışmalarımızdan biri, geçtiğimiz Şubat ayında Ankara Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Borusan Makina ve Güç Sistemleri tarafından

kurulan İş Makinaları Uygulama Laboratuvarı oldu. Türkiye’nin ilk teknik liselerinden biri olan Mimar Sinan EML’ye 300 m2’lik prefabrik bir laboratuvar inşa edildi. İçinde bir derslik, bir takımhane, bir öğretmen odası, bir hidrolik ve pnömatik laboratuvar ile iş makineleri uygulama laboratuvarı bulunuyor. Borusan Makina’nın sağladığı teknik ve maddi desteğin yanı sıra, her sene beş öğrencimiz bu şirketimizde staj yapabiliyor. Öğrencilerimiz stajlarını tamamlayıp askerlik görevlerini yerine getirdikten sonra bizimle çalışmaya devam edebiliyor.


“Ülkemizin istikrarlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi ve gelişmesi için eğitimin ve özellikle kalifiye eleman yetiştirmenin önemi çok büyük. Kalifiye elemanların artması, verimliliği, son ürün kalitesini yükseltiyor. Kalifiye elemanlarla, uzmanlarla çalışmak demek, en iyi hizmeti, en verimli şekilde üretmek ve müşterilerimize ulaştırmak demek. Bu sebeple, biz de mesleki eğitime katkıda bulunmak için çabalıyoruz.”

Türkiye olarak büyük bir genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu genç nüfusun iyi eğitilmesi ülkenin geleceğini nasıl etkiler? Eğitim ülkemizin en çok yatırıma, en çok desteğe ihtiyaç duyan alanlarından biri. Ülkemiz gençliğinin çağın gereklerine göre, modern ve yüksek kaliteli bir eğitim alması, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Eğitimin kalitesindeki artış, kalifiye elemanların yetiştirilmesiyle sonuçlanıyor. Kalifiye elemanların artması, verimliliği, son ürün kalitesini yükseltiyor. Zamandan ve doğal kaynaklardan tasarruf sağlanıyor. Ülkemizin istikrarlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi ve gelişmesi için eğitimin ve özellikle kalifiye eleman yetiştirmenin önemi çok büyük. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'ne büyük destek veren isimlerden birisiniz. Projeye özel ilginizin kaynağını anlatır mısınız? Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi gerçekten çok önemli bulduğumuz bir proje. Öncelikle ihtiyacı bu kadar isabetli tespit eden, kapsamlı programı tasarlayan ve etkin

bir şekilde uygulayan Koç Topluluğu’na teşekkür ediyorum. MLMM sayesinde ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sunulduğunu düşünüyorum. Bundan sonra özellikle projenin burs ve staj imkânlarının artırılması ile geniş çapta etkiler yaratılabileceğini düşünüyorum.

ve becerilerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşabileceği programlar yaratmak” misyonuyla birebir örtüşüyor. ÖSGD’nin birçok üyesi bu misyonun önemini benimsedi ve projeyi sahiplendi. Dernek, faaliyetlerini üyelerinin aktif katılımı sayesinde gerçekleştiriyor. Üyelerin böyle bir misyonu sahiplenmesi için gereken yönlendirmeyi ve koordinasyonu sağlıyor. Bu doğrultuda dernek başarılı çalışmalar yapıyor.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Başkanlığı’nı yürüttüğünüz dönemde dernek olarak, MLMM Projesi’nin en önemli unsurlarından biri olan Meslek Lisesi Koçları Programı’nı devraldınız. Derneğin bu konudaki çalışmalarını ve katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye iş dünyası liderlerinin mesleki eğitimin önemi ile ilgili farkındalığında, sizce bu projenin bir katkısı oldu mu?

Koçluk sisteminin meslek liselerinde uygulanması, gelecek kaygısı ile mücadele eden gençlerimize değerli bir destek sağlıyor. Kişisel gelişim modülleri ve bunların uygulanması sonucunda öğrenciler temel yetkinlikleri kazanıyorlar, şirket çalışanı olan gönüllü koçlar da öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırıyor. Bu da, derneğimizin temel amaçlarından biri olan “bütün üyelerinin eş zamanlı ve ortak uygulayabileceği ve çalışanların bilgi

Mesleki eğitim ve yetkinliğin artırılması işimizin kalitesi ve verimliliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu için iş dünyası bu konunun önemine halihazırda vakıftı diye düşünüyorum. MLMM Projesi'yle bu konu için ortak bir çözüm platformu yaratmış olduk. Bu, ÖSGD üyelerinin büyük bir heyecanla projeye destek vermesini sağladı. Aynı zamanda kamuoyu ve ilgili kurumlar nezdinde konunun hassasiyeti ve önemi açısından farkındalık yarattı.

69


“Çocuklarımı Yarı Yolda Bırakır mıyım?” Eskiden bizim evde hep aynı konuyu açardım: Ne olacak bu meslek liselerinin hali? Hanım benim cin fikirlerimi dinlemekten bıkmıştı artık!

işi o kadar sahiplendiler ki, bize çok çalışmak ve başarılı olmaktan başka bir seçenek kalmadı. Biz onların gözlerindeki azim ışığının da peşine takılıp kaldık aslında bu işte.

Neyse ki, Dünya Bankası’nda birincilik alınca benden kurtuldu. Ama bu defa da eve geç gelmemden şikayet eder olmuştu. Çünkü projeyi geliştirmek için geç saatlere kadar çalıştığımın farkına bile varmıyordum.

Projeye kendimi o kadar kaptırmıştım ki, elime yöneticilik atamam gelince şok oldum. Başarılı çalışmalarımdan dolayı yöneticiliğe terfi etmiştim.

Biz aslında bir türlü hayata geçmeyen okul-sektör işbirliğini kurduk. Yani malumu gerçek haline getirdik. Burada okul-sektör işbirliği içinde, teorik ve pratik eğitimi okulun ve sektörün istek ve beklentilerine uygun biçimde yeniden kurduk. Sonuçta okul-öğrenci-sektör üçgeni için fayda maksimizasyonu doğdu. Fakat bizim başarımızda asıl rol öğrencilerindir. Onlar bu

70

Hemen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne koştum. Atamamı durdurdum. Çünkü yönetici olursam bu projeye ayıracak zamanım olmazdı. Daha iyi maddi koşullarım olacaktı ama bu proje benim evladım gibiydi. Hangi baba çocuğunu yarı yolda bırakırdı ki? Necati Kıyar, İzmir Şehit Çağlar Yücel Teknik Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Okulu Öğretmeni, Okulum Yetkili Serviste Proje Sorumlusu


“Bu yarışma ufkumuzu açtı” Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde 2005 yılında Raylı Sistemler Bölümü kuruldu. Bizim alanımız temel olarak, demiryolu sektörüne yönelik kalifiye elaman sağlamaktır. 2012 yılında, bizim Devlet Demiryolları İşletmesi ile yaptığımız işbirliği modelimiz ve çalışmamız MLMM Projeleri Destekleme Programı kapsamında finale kaldı. Aslında bu yarışma ile biz yaptıklarımızı anlatırken ufkumuzun da açıldığını fark ettik. Yani aslında bizzat projeci olarak yarışırken buradaki temaslarımız ve deneyim aktarım aktiviteleri sayesinden mesleki eğitimimizi nasıl daha iyi noktalara taşırız sorularına da çeşitli yanıtlar bulduk. Bu bizim ve öğrencilerimizin en büyük kazanımı oldu. Ümit Yaşar Pehlivan, Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi - Raylı Sistemler Bölümü Öğretmeni

MLMM yarışmalarından ikincisi, Dünya Bankası tarafından ‘Türkiye’de Gençlik: Geleceğimizi Şekillendirelim’ başlığı altında düzenlenen Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması’na entegre edilerek gerçekleştirildi. Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Dış İlişkiler Koordinatörü İ. Aylin Gezgüç Elveren, yarışmaların proje odaklı hale dönüştürülmesini şöyle anlatmıştı: “Bir çocuğun en önemli projesi kendi hayatıdır. Annesinin, babasının projesi olmamalıdır, kendinin projesi olmalıdır ve proje yönetmeyi bilmeyen bir çocuktan hayatını yönetmesini bekleyemeyiz. Biz proje yönetme mantığını da ‘Bak, proje böyle yönetilir,’ diye anlatmak istemedik. Dedik ki ‘Bir proje üret ve getir bize. Bu seninle ilgili bir şey olsun. Okulunda mesleki eğitimin geliştirilmesi için sen ve arkadaşların ne yapabilirsiniz?’ Böylece gençleri, öğretmenleri ve Meslek Lisesi Koçları ile hayatlarındaki sorunlara çözüm üretmeleri için güçlendirdik.” 2009 yılında gerçekleştirilen yarışmada ‘Meslek Liseleri’ kategorisi açılarak, koçlarının desteği ile bursiyerlerden “Meslek lisesi öğrencileri olarak mesleki eğitimin

geliştirilmesi için ne yapabilirsiniz?” sorusuna cevap aramaları istendi. Sektörlerindeki ihtiyaçlar ile görev aldıkları meslek liselerindeki eksiklikleri bir arada değerlendirme fırsatına sahip olan Meslek Lisesi Koçları, okullardaki öğretmenler ile birlikte öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini iyileştirmek üzere çözüm üretmeleri için onlara rehberlik yaptı. Bu proje yarışması, Meslek Lisesi Koçları’nın öğrencilerin kişisel gelişimlerine sağladıkları desteğin ötesine geçerek okullar ve işletmeler arasında geliştirilebilecek işbirliklerindeki kilit rollerini de ortaya çıkarttı. Yarışmayı kazanan proje, İzmir Şehit Çağlar Yücel Teknik Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi’nde, yine o meslek lisesinden mezun olmuş koçlarıyla beraber bir grup öğrencinin yaptığı “Okulum Yetkili Serviste” başlıklı projeydi. Projeyi, Otokoç Birmot destekliyordu. Üç yıl boyunca başarı ile uygulanan proje, daha sonra 4 ile daha yaygınlaştırılarak Otokoç Otomotiv’in mikro projesi haline geldi.

71


“Koçluk yaptığım bursiyerim şimdi iş arkadaşım” Suat ile tanışmamızın üzerinden dört buçuk yıl geçti. “Meslek Liseliyim Başarılıyım” yarışması finalistlerinden biri olarak Koç Üniversitesi’ndeki eğitim programına katılmıştı. Oldukça ürkek, çekingen, fazla iletişime geçmeyen, zaman zaman küçük asilikler yapan heyecanlı bir liseliyken tanıştık onunla. İlerleyen günlerde gittikçe derinleşen sohbetlerimiz Suat’ın hayatı ve mesleği ile ilgili ne kadar da bilinçli hedefleri olduğunu ve sonsuz azmini gösterdi bana. Kimi zaman gazoz ve cips, kimi zaman sıcak bir fincan kahve, kimi zaman da Suat’ın civardan topladığı böğürtlenler eşlik etti sohbetimize. Bilgisayar dünyasındaki gelişmelerden de konuştuk, Descartes ve Sokrates’ten de… Bende o günlerden kalan en yoğun his Suat’ın karşısında sürekli olarak duyduğum şaşkınlıktır. Biz şehir insanları olarak o yaş grubunda o bilinçte gençlere pek de sık rastlayamıyoruz, gençleri bırakalım akranlarımız arasında bile pek sık rastlanır değil artık. Koç Üniversitesi Kampüsü’nde başlayan yolculuğumuz Suat’ın program bitiminde Setur’da geçici olarak çalışmasıyla devam etti. Yaz tatilini bitiren ve ailesinin yanına dönen Suat, eğitimdeki bazı yetersizliklerden dolayı kış dönemini okulunda biraz sıkıntılı geçirdi. Suat’ın eğitime ve öğrenmeye karşı duyduğu karşı konulmaz heyecanı karşısında kayıtsız kalamadık ve onu Şırnak Endüstri Meslek Lisesi'nden Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’ne kaydettirdik. O da okulunu birincilikle bitirerek bize verilebilecek en güzel hediyeyi verdi. Zorunlu stajını da yine Setur Bilgi Teknolojileri departmanında yaptı. Şu an Kocaeli Üniversitesi’nde uzaktan erişim ile eğitimine devam ediyor ve aynı zamanda da Habur Sınır Kapısı mağazamızda satış temsilcisi olarak çalışıyor. Bir zamanlar koçluk yaptığım bursiyerim şimdi iş arkadaşım oldu, hissettiklerimin tarifi yok. Bugün ise benim bir kardeşim, Suat’ın da bir ablası var… Bana bu duyguları yaşama fırsatı veren MLMM Proje ekibine desteklerini hiçbir zaman esirgemedikleri için sonsuz teşekkürler! Esra Şenkul, Setur, Meslek Lisesi Koçu

72


MLMM Proje Yarışmaları, 2010 yılında “Mesleki Eğitimin Geleceği, Senin Geleceğin!”, 2011 yılında ise “Mesleki Eğitimin Geleceği İçin Senin de Bir Fikrin Var mı?” temaları ile gerçekleştirilerek, bursiyerler tarafından geliştirilen birçok başarılı projenin hayata geçirilmesini sağladı. Proje tasarımları o kadar önemli sorunlara çözüm önerisi geliştirmeyi başardı ki, 2011 yılında düzenlenen yarışmada dereceye giren ve “Üç Boyutlu Koordinat Ölçüm

Teknisyeni” açığını gidermek amacıyla başlatılan projeye Ford Otosan’ın 47 yan sanayi firması destek verdi. MLMM Proje Yarışmalarının sonuncusu 2012 yılında, okul-işletme işbirliklerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla okullar arasında düzenlendi. Yarışmaya 2012 yılında toplamda 100 kuruluşla işbirliği geliştiren 38 meslek lisesi katıldı.

MLMM YARIŞMALARININ Ödüllü Projelerİ 2009 • “Okulum Yetkili Serviste” isimli projeleri ile İzmir Karşıyaka Motor Meslek Lisesi

2010 • “E-Stajyer” isimli projeleri ile Kocaeli Gebze Ticaret Meslek Lisesi

2011 • •

İletişim Kategorisi: Diploma Benim İş Benim / Nevşehir Turizm Otelcilik Lisesi / YKB Uygulama ve İşbirliği Geliştirme Kategorisi: Geliştirme ve Çözüm Üretme Merkezi / Mersin Tarsus İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi / Otokoç

Proje yarışması kapsamında iletişim desteği almaya hak kazanan projeler

• Adana Motor EML / Otomotiv Sektörüne Yönelik Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Projesi • Aydın Didim Otelcilik TML / Benim de Bir İşim Olsun! •

Eskişehir Atatürk EML / Yüksek Hızlı Tren Makinistleri

İzmir Konak Çınarlı EML / Seramik, Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı

• Ankara Gazi EML / TürkTraktör Tarım Makineleri Laboratuvarı Projesi •

Batman Teknik ve EML / İklimlendirme Alanında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları

Gerçekleştirilmiş Projeler Kategorisi: Network Sistemleri Uygulama / Mersin Tarsus İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi / Otokoç

Denizli İMKB KTML / Animatörler İş Başında!

İstanbul Kartal Samandıra EML / Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı

2012

Büyük Ödül: Şişli Endüstri Meslek Lisesi, Fiat Teknik Eğitim Laboratuvarı Geliştirme Projesi

İzmir Bornova Mimar Sinan EML / Renault MAİS Teknik Eğitim Projesi ve İstihdam Yönlendirme Projesi

• Yozgat TML / Paylaşalım Büyüyelim

73


Farkındalık oluşturmak için iletişim kampanyası yürütmek Meslek lisesi memleket meselesi projesi'nin fark yarattığı bir alan da iletişim faaliyetleri oldu Koç Holding, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği iletişim ve farkındalık faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü. Projenin bu başarılarının temelinde paydaş bazlı ve stratejik şekilde yürütülen iletişim kampanyaları ve farkındalık faaliyetleri yatıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile işverenler nezdinde meslek lisesi mezunu gençlerin istihdamı ve mesleki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesine katkıları için; gençler nezdinde mesleki beceri, ilgi ve potansiyellerini keşfedebilmeleri için; veliler nezdinde meslek liselerinin itibarının geliştirilerek yetenekli öğrencilerin meslek edinmek üzere bu liselere yönlendirilmesi için; kamuoyu nezdinde “ne iş olsa yaparım” yerine “meslek altın bilezik” felsefesi yönünde çağrı yapılması için; kamu makamları nezdinde işbirlikleri, müfredat ve meslek standartları ile çağın yakalanması için farkındalık yaratmak amaçlandı. Projenin kamuoyunda bilinirliğinin artması ve mesleki eğitimin önemi ile bilinç artmasına yönelik pek çok iletişim faaliyeti yürütüldü. Örneğin mesleki eğitimin kamuoyunda itibarını artırmak üzere reklam kampanyaları düzenlendi. Yazılı basında mesleki eğitimin karşı karşıya olduğu sorunlar, çözüm olanakları ve MLMM kapsamında elde edilen sonuçlar üzerine basın mensupları ile bir çok toplantı gerçekleştirildi. Çeşitli faaliyetler ve yayımlanan basın bültenleri sonucunda yazılı basında çıkan 1.700’ün üzerinde haber 500 milyon kez okundu. Meslek liselerine yönelik ilginin artırılması için görsel ve yazılı basında 2008 ve 2009 yıllarında “Bana İş mi Yok?” ve “Okusam İşe Yarar”, 2012 yılında ise “İşin Başında Uzmanı Olmalı” reklam kampanyaları gerçekleştirildi. Gençleri mesleki eğitim hakkında düşünmeye teşvik etmek için 2010 yılında tüm meslek lisesi öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak “Konuştur Mesleğini” isimli video yarışması düzenlendi. 2012 yılında ise “İşin Başında Uzmanı Olmalı” temalı reklam kampanyasına paralel şekilde meslek lisesi öğrencilerine yönelik web tabanlı ve 2 ay boyunca süren “Liseler Mesleğiyle Yarışıyor” isimli yarışma düzenlendi. İletişim alanında dünya çapında ödüllü bir çalışma olan yarışma boyunca, öğrenciler teknik ve sosyal

74

becerilerini kullanarak kendilerini ve mesleklerini binlerce kişiye anlattılar. Meslek eğitimi ve meslek sahibi olmanın önemi konusunda gençler arasında farkındalığı artırmak üzere düzenlenen sosyal medya kampanyaları ile 35 milyon kişiye erişim sağlandı. Projenin Facebook sayfasını beğenen kişi sayısı 120.000’i aştı. Proje kapsamında elde edilen iyi uygulamaları paydaşlar ile paylaşmak üzere 21 e-bülten yayımlandı, MLMM websitesi her ay ortalama 1.000 kişi tarafından ziyaret edildi. Her yıl 1.000 düşünce önderine mektup gönderilerek, proje amaçları doğrultusunda kamuoyu oluşturuldu. Proje kapsamında sektörel düzeyde meslek eğitimi ve istihdam ilişkisini güçlendirmek üzere oluşturulan “Okul-İşletme İşbirliği Modeli” Meslek Eğitiminde Okul-İşletme İşbirliği Rehberi isimli bir dokümana dönüştürülerek ilgili paydaşlarla paylaşıldı. Bu


“YARIŞMA SAYESİNDE KENDİMİ AŞTIM” Liseler Mesleğiyle Yarışıyor Yarışması sayesinde biz kendimizi tanıttık, mesleğimizi tanıttık. Acil Tıp Teknisyeni’nin (ATT) ne olduğunu çoğu insan bilmiyordu. ATT deyince bilmiyorlar, ambulanstakileri çoğu insan doktor zannediyor. Çoğu kişi ambulansta kimin çalıştığını öğrendi. Benimse insanlarla iletişimim, kendime güvenim arttı. Yarışmaya kendimi öyle kaptırmışım ki, kendimden beklemediğim şeyler yaptım. Kimsenin beklemediği şekilde bir patlama yaşadım. Başta geniş çaplı düşünmemiştik, ama iş büyüdü, öyle tepkiler aldık ki, Doğan Haber Ajansı, ATV, Star, Fox, Milliyet bizi haber yaptı. TRT Haber’de Haber Sizsiniz programında haber olduk, hayatımızda hiç beklenmedik şeyler oldu bu yarışma sayesinde. Muhammed Tunç, Karaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi, Proje Yarışması Finalisti

model ayrıca MEB tarafından hazırlanan strateji ve operasyon dokümanlarına girdi sağladı. Proje kapsamında ayrıca Eğitim Reformu Girişimi ile başlatılan Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği ile birçok araştırma ve yayınla genel olarak Türkiye’de meslek eğitiminin niteliğini artırmaya, özel olarak ise niteliği artırma potansiyeline sahip kamu-sivil-özel sektör işbirliklerinin oluşmasının özendirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik öneriler kamuoyu ile paylaşıldı. Proje kapsamındaki tüm iletişim faaliyetlerinin amacı proje çalışmalarını duyurmaktan ziyade toplumda konu hakkında bir farkındalık oluşturmaktı. Kampanyalar sonunda geniş bir kitleye ulaşıldı; kamuoyundaki meslek lisesi algısını olumlu yönde şekillenmesine katkıda bulunuldu. İletişim kampanyalarının başarısında hedef grupların iyi analiz edilmesi ve her bir gruba yönelik mesaj için uygun aracın geliştirilmesi önemli rol oynadı.

“Bu yarışmayı hep hatırlayacağız” Bu yarışmaya hazırlanırken, insanlarla iletişim kurduk. Önceden ben çok çekinirdim, ama şimdi insanlara çekinmeden yaklaşabiliyorum. Bir de grup ortamı, ortaklaşa çalışma açısından çok iyi oldu. Birlikte hareket etmeyi öğrendik. Altı kişiyiz, altımız da aynı şeyi düşünüyoruz, iletişim becerilerimizi çok geliştirdik. Çok güzel bir anı, hayatımız boyunca hatırlayacağız. Eskiden bizim okulumuz böyle yarışmalara katılan bir okul değildi, bütün okul bize çok destek oldu. Onları da cesaretlendirdi bu. Diğerleri de şimdi bir dahaki yarışma ne zaman, biz de katılalım diyorlar. Ceren Acar, Marmaris 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. Sınıf Öğrencisi, Proje Yarışması Finalisti

75


İşbirliği Olmazsa MLMM Olmaz! Meslek Lisesi Memleket Projesi, başlangıcından itibaren farklı işbirliklerini ana hedef doğrultusunda yönlendirebilmek vizyonuyla tasarlandı. MLMM, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan meslek lisesi koçlarına ve hatta bursiyer öğrencilere kadar geniş bir işbirliği zeminine oturuyor, bu da projenin elde ettiği başarının anahtarı.

76

Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding arasındaki işbirliği projenin ilk adımıydı. Ardından Koç Topluluğu şirketleri ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden okulların katılımıyla projenin yayıldığı alan genişledi. Bu ilk işbirliği halkası, projenin gerçekleşebilmesi için hayati önem taşıyordu.

gerçek bir “Memleket Meselesi” idi. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesinden müfredatta yapılması gereken güncellemelere, okulların teknik olanaksızlıklarından ülke ölçeğine bakan bir perspektif ihtiyacına kadar çok katmanlı ve geniş bir alanda çalışmak meselenin kendisi gibi çok katmanlı işbirliklerine ihtiyaç duyuyordu.

MLMM’nin sadece bir kez yapılması yeterli değildi, gerçek bir faydanın yaratılması, başarının objektif kriterlerine ulaşılması gerekiyordu. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması da en az hayata geçmesi kadar kritikti. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi ise işbirliklerinin yaygınlaştırılması ve farklı alanlardan sağlanacak desteklerden faydalanılması ile mümkündü. Çünkü gençlerin güçlendirilmesi ve Meslek Liseleri’nin eğitim kalitesinin artırılması tek boyutlu bir mesele değil, birçok disiplinden gelecek desteğe ihtiyaç duyulan

MLMM, 7 yıl boyunca bu vizyonla pek çok işbirliğine gitti. Örneğin Birleşmiş Milletler Habitat için Gençlik Derneği ile “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” programı kapsamında geliştirdiği işbirliği ile bursiyerlerine bilgisayar eğitimleri ile destek verdi. Ayrıca Genç Başarı Vakfı ile işbirliği halinde 21 okulda girişimcilik öğretti ve sanal şirket kurarak, işletmeciliğin mantığının ne olduğunu yaşamalarını sağladı.


“Artık mesleki eğitim konusu memleketin problemli bir meselesi olmaktan çıkıp, arzu edildiği gibi memleketin gelişmesinde çözüm aracına dönüşüyor. Türkiye ve iş dünyasına katkı sağlayacak bu programın misyonu gönüllülük olan ÖSGD gibi bir kuruluşun çatısı altında yaygınlaşarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.” Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Proje, bu tarz mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra, günümüz dünyasında girişimcilik ve mesleki beceriler, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinci olmaksızın tahayyül edilemez diyerek, TEMA Vakfı ile de işbirliğine gitti. İşbirliği kapsamında MLMM okullarından 1700 öğrencinin çevre eğitimi ile doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik farkındalık geliştirmelerini de sağladı. Projenin etki alanının genişletilmesi, politika düzeyinde dönüşüm yaratmak için alınabilecek aksiyonların belirlenmesi ve ilgili paydaşların harekete geçirilmesi içinse, Türkiye’nin eğitim alanından öncü kurumlarından biri olan Eğitim Reformu Girişimi ile işbirliğine gidildi. Koç Holding’in Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ile birlikte başlattığı Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi bu alandaki önemli örneklerden biri oldu. Koç Holding ve ERG meslek eğitiminde izlenecek bir yol haritası sunmak üzere iş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının verilerini bilimsel bir değerlendirmeye tabi tuttu ve “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi” başlıklı çalışmayı yayınladı. Bu belge mesleki ve teknik eğitimin gençlerin

sahip olduğu potansiyeli kullanmasına ve kalifiye elemana ihtiyaç duyan işletmelerin doğru kişilere ulaşmasına hizmet etmek amacıyla yayımlandı. Bu strateji belgesindeki önerilerin pek çoğu, Danışma Kurulu’nun da (Bayram Akbaş, Serdar Sayan, Ömer Açıkgöz, Necdet Kenar, Meltem Özturan, Emre Görgün) yönlendirmesi ile hayata geçti. Bu ortaklık kapsamında ERG, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı’nın birlikte hazırladığı ve Türkiye’deki mesleki eğitimde açılan yeni dönemin tarihine ışık tutan “Hayat Boyu Öğrenme Uluslararası Eğilimler Bilgi Notu”, “Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri” ve “Mesleki Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi”, meslek eğitiminin gelecekteki yolunu aydınlatan belgeler oldu. MLMM için bir diğer kritik işbirliği ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile yapıldı. Kurumsal gönüllülük alanında önemli bir yeri olan “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” Projesi, toplum ve özel sektör arasında dinamik bir ilişki yaratmak ve özel sektörde gönüllülüğün yayılmasına önderlik etmek amaçları ile faaliyet gösteren Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile güçlerini birleştirdi. “Meslek Lisesi Koçları Programı” ÖSGD öncülüğünde iş dünyasına devredildi. Böylelikle MLMM Projesi’nin en büyük değişimi yaratan ayaklarından biri olan Meslek Lisesi Koçları Programı, iş dünyasına yayılmaya başladı.

Eğitim Reformu Girişimi ile işbirliği içinde yapılan raporların kapaklarından kesitler.

77


Levent Çakıroğlu Arçelik Genel Müdürü, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı

KRİTİK FAKTÖR: İYİ YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI ÜLKELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİ VE KALKINMASININ, REKABETÇİ GÜCÜNÜ HER GEÇEN GÜN ARTIRMASINA BAĞLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. İŞTE BU NOKTADA İYİ YETİŞMİŞ, İŞ HAYATINA İYİ HAZIRLANMIŞ İNSAN GÜCÜ, EN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNDEN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR. ÜLKEMİZDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞMESİ BU BAKIMDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK. Arçelik’in, Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan sanayi kuruluşu olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle, MLMM Projesi’nde siz nasıl bir sorumluluk üstlendiniz? Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, Koç Holding’in ilk tanıştırdığı andan itibaren hepimizi son derece heyecanlandırdı. Mutlulukla ifade etmek isterim ki; MLMM Projesi, Arçelik Ailesi’nin diğer sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi, gönülden desteklediği bir proje oldu. Şirketimiz, MLMM Projesi kapsamında sağladığı staj ve burs imkanlarının yanı sıra; öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri destekledi. Bu kapsamda; çalışanlarımız, yetkili

78

satıcılarımız ve teknik servislerimizden oluşan gönüllüler, öğrencileri yönlendirmek ve olumlu yönde gelişimlerini izlemek üzere “Meslek Lisesi Koçları” olarak görev üstlendiler. Gönüllü koçlarımız, öğrencilere rol model olup, bilgi ve deneyimlerini onlarla paylaştılar. İlk günden itibaren yoğun bir şekilde yer aldığımız projeye desteğimizi ve çalışmalarımızı aynı heyecanla devam ettiriyoruz. Arçelik Ailesi’nin, bu projeyi sahiplenmesi için neler yaptınız? Koç Holding’in iletişim çalışmalarına ilave olarak, şirketlerin kendi içinde yürüttükleri iletişim faaliyetleri çalışanlar nezdinde projenin farkındalığının

artmasını sağladı. Ayrıca, bu projede yer alan koçlarımızın kendi çevrelerinde konuyla ilgili tecrübelerini paylaşmaları, bunun ötesinde de projeye katılan öğrencilerin gerek staj, gerekse de eğitimler ile şirketlerimizde, bayilerimizde ve servislerimizde yaptıkları çalışmalar projenin kamuoyunda da bilinirliğinin artmasına yardımcı oldu. Sizce bu gönüllülük hali, çalışanlara nasıl katkı sağladı? Toplumsal gönüllülük yaklaşımı Arçelik’in önemli kurumsal değerlerinden biridir. Bu anlayışla, MLMM Projesine uzmanlıkları, tecrübeleri ve enerjileri ile katkı sağlayan gönüllülerimizin,


öğrencilerimiz ile kurduğu ilişki; onların teknik bilgi ve becerilerinin artırılmasının ötesinde; hayatın bütününe dönük verdikleri danışmanlık ve destek ile öğrencileri hayata hazırlamaya dönüşmüştür. Böylece gönüllü arkadaşlarımız açısından da proje; onların kişisel gelişimlerine katkıda bulundu, bireysel gayretleriyle topluma fayda sağlamaktan dolayı tatmin duygusu sağladı. MLMM Projesi’nin en önemli aşamalarından biri de Okul-İşletme İşbirliği. Arçelik, MLMM’nin yaygınlaşma aşamasında proje içerisinde en çok laboratuvarı kuran şirket oldu. Okul İşletme İşbirliği Arçelik için neden önemliydi? MLMM Projesi, mesleki-teknik eğitimi özendirme programı çerçevesinde yürütülen bir kamu-özel işbirliği projesi. Biz de bu proje kapsamında 2011 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, içinde bulunduğumuz beyaz eşya ve elektronik sektörlerinde katma değer yaratacak “Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Programı - Arçelik Laboratuvarları Programı”nı geliştirdik. Bu program, elektrikli ev aletleri teknik servis elemanı yetiştirme alanında özel laboratuvar açılması bakımından Türkiye’de bir ilk olup, sürdürülebilir Okul-İşletme Modeli’nin Türkiye’de sektörümüzdeki ilk uygulamasıdır. Ayrıca, bölümün müfredattan kaldırılacağı aşamada gündeme gelmesi itibarıyla da özel bir öneme sahiptir. Proje kapsamında; ilk etapta 4 okulda eğitime açılan, yakın zamanda ise sayıları 8’e ulaşan, son teknoloji ölçü aletleri ve cihazlarıyla donatılmış laboratuvarlar kurmanın yanı sıra; güncel teknolojilere uyumlu eğitim içeriğine sahip müfredatın hazırlanmasına da katkı sağlıyoruz. Öğretmenler için, sektördeki en yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. Arçelik laboratuvarlarında, öğrencilere elektronik aletleri iş başında ve deneyimleyerek öğrenme imkanı sunarak, teknisyenlik yapabilecek düzeye gelmelerine ve istihdamlarının

kolaylaştırılmasına önemli katkımız olduğunu düşünüyorum. Okul-İşletme İşbirliği türü modellerin artması bize ne kazandırır? Ülkelerin sürdürülebilir büyümesinin ve kalkınmasının rekabetçi gücünü her geçen gün artırmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. İşte bu noktada da iyi yetişmiş, iş hayatına iyi hazırlanmış insan gücü en kritik başarı faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ülkemizde mesleki eğitimin gelişmesi bu bakımdan son derece önemli bir sorumluluk.

arttığını, gençlerin eğitim konusundaki motivasyonlarının pekiştiğini, başarılarını daha da artırmak üzere son derece gayretle çalıştıklarını, lise sonrası üniversite ve yüksekokul eğitimlerine devam ettiklerini ve mesleki ve kişisel gelişimlerinin hız kazandığını memnuniyetle görüyoruz. MLMM Projesi’yle toplumda mesleki eğitime bakış anlamında bir farkındalık yaratıldığını düşünüyor musunuz? Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana pek çok konuda öncü olmuştur. Vehbi Koç Vakfı’nın kurulmasıyla birlikte

“MLMM bizim Topluluk olarak; çalışanlarımızla, şirketlerimizle bu işe inanarak, en iyisini başarma arzusuyla üzerinde çalıştığımız projelerimizden biri. Projenin hem toplumda farkındalığın artması, hem de mesleki eğitimin itibarının yükselmesi açısından önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.” Okul-İşletme İşbirliği Modeli’ndeki bu projede iki yönlü fayda sağlanıyor. Öğrencilerin geniş imkanlar ve güncel teknolojilere dayalı bilgilerle eğitim alarak, teknik altyapı ve donanıma sahip olarak mezun olabilmelerine; ayrıca sanayideki gelişmelere ve teknolojideki hızlı değişime ilişkin farkındalıkları yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanıyor. İş dünyası açısından baktığımızda ise proje; büyüyen iş hacminde işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve nicelikte iş gücünün yetiştirilmesinde ve kalifiye, iyi yetişmiş, bütünsel olarak iş hayatına hazırlanmış, daha yüksek verimlilikte çalışacak gençlerin istihdama katılmasında önemli rol oynuyor. Özetle; MLMM Projesi’ni uzun vadede, Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması açısından çok etkin ve önemli bir çalışma olarak görüyorum. Ayrıca, projenin kamuözel sektör işbirliği açısından örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Yürütülen tüm çalışmaları ve proje çıktılarını değerlendirdiğimizde de; meslekiteknik eğitimlerin kalitesinin giderek

sosyal sorumluluk projelerinde de bu öncü rolünü iddialı bir biçimde sürdürmektedir. MLMM de bizim Topluluk olarak; çalışanlarımızla, şirketlerimizle bu işe inanarak, en iyisini başarma arzusuyla üzerinde çalıştığımız projelerimizden biri. Projenin, hem toplumda farkındalığın artması, hem de mesleki eğitimin itibarının yükselmesi açısından önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Nitekim, projenin devamında Topluluk dışındaki şirketlerin de projeye gönüllü olarak katılması ve bu konuda katkı yapma arzuları, projenin özel sektör nezdinde de sahiplenildiğinin önemli bir göstergesi. Öğrenciler açısından baktığımızda da; programlarımıza katılan öğrencilerin heyecanını, başarma arzularını ve aldıkları eğitimin kendi gözlerindeki itibarının yükseldiğini gözlemliyoruz ki; bu mesleki eğitime bakış anlamında olumlu değişimin ve projenin başarısının somut bir göstergesidir.

79


80


Beş ulusal, beş uluslararası ödül aldık. Bunun dışında da dünya çapında en iyi örnek olarak gösterildiğimiz pek çok platform var. BİRÇOK YÖNÜYLE takdir görmüş bir proje. Yaptığınız çalışmanın etkilerini farklı boyutlarıyla günlük hayatınızDa gördüğünüz zaman o sizde ertesi gün yeniden aynı enerjiyle, acemi heyecanıyla, çocuk merakıyla yeni ne yapabilirim, kiminle paylaşabilirim coşkusu yaratıyor. İ. Aylin Gezgüç Elveren, Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü

81


2006 yılında başlayan ve 2013 yılında Koç Holding’in sınırlarını aşıp yeni mecralarla kendini geleceğe taşıyan MLMM Projesi, öğrencilerin, öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, koçların ve bütün gönüllülerin çabasıyla irili ufaklı çok sayıda başarıyı Türkiye’ye armağan etti. Ayrıca proje dünyanın birçok yerinde örnek model olarak gösteriliyor. Çalışan gönüllülüğü ve istihdam yaratma alanlarında bilinç oluşturmak, mevcut bilinci artırmak ve şirketleri bu alanda yaptıkları uygulamalarla ilgili cesaretlendirmek amacıyla Business in the Community tarafından düzenlenen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Avrupa Çalışan Gönüllülüğü 2011 Programı”nın Büyük Ödülü’nü alması ve 2012 yılında da Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) bağlı Gençlik İstihdamı Programı tarafından Avrupa’da gençlerin istihdamını destekleyen örnek uygulama olarak seçilmesi en önemli başarılar arasında anılabilir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi küresel düzeyde sürdürülebilir istihdamı desteklemek üzere örnek vaka olarak inceledi. Projenin bugüne kadarki sonuçları değerlendirildiğinde, 20062013 yılları arasında 81 ilde, 264 okulda 8118 öğrenciye aktif burs sağlandığı görülüyor. Bu sayede, aileleriyle birlikte on binlerce kişinin yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlanmış oldu.

82

Ayrıca, Endüstri Meslek Liseleri’nde düşük kız öğrenci okullaşma oranlarına rağmen bursiyerlerin %44’ü kız öğrencilerden oluştu. 2006-2010 yılları arasında meslek liselerindeki öğrenci sayısında %68 oranında arttı, meslek liselerinin genel liselere oranı ise %36,2’den %46’ya yükseldi. Bu iyileşme sürecinde MLMM Projesi onur basamağında yer aldı. Staj talebinde bulunan öğrencilerin %80’ine staj imkânı sağlandı. Proje, ayrıca bursiyerlerin mesleki eğitime devamı için de teşvik oluşturdu. STK ortaklıkları ile toplam 2461 bursiyere çevre, girişimcilik ve bilgisayar eğitimi verildi. Mesleki eğitimin güncel teknolojilere uygun şekilde verilebilmesi için 5 Koç Topluluğu şirketi tarafından 29 laboratuvar kurularak, 400’ün üzerinde öğretmene hizmet içi eğitim sağlandı. Bu sayede öğrencilere daha nitelikli bir eğitim ve daha geniş olanaklar sunulabildi.  Burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam gibi bileşenlerden oluşan “Okul-İşletme İşbirliği Modeli” ile kamu kuruluşları tarafından geliştirilen strateji ve politikalara girdi sağlandı. Diğer kuruluşların meslek liselerine yönelik projeler geliştirmeleri yönünde teşvik sağlandı, özel sektörün benzer işbirliklerine ilgi ve desteği artırıldı.


MLMM Projesi ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü: • 2006 yılında Uluslararası Finans Zirvesi’nde Active Academy tarafından verilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü • 2009 yılında Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen Magellan Ödülleri’nde Community Relations (toplumla ilişkiler) kategorisinde gümüş ödül • 2009 yılında Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nden “En Başarılı Gönüllülük Projesi” Ödülü • 2010 yılında Holmes Group tarafından verilen 2009 Avrupa Sabre Ödülleri’nde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Kategorisi’nde Sabre Ödülü • 2010 yılında Stevie Awards tarafından düzenlenen “The International Business Awards”ta “Şirketler / Organizasyonlar” Kategorisi’nde Avrupa’da yılın ikinci en iyi sosyal sorumluluk programı Bu süre zarfında Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik, Arçelik LG, Aygaz, Aygaz Doğal Gaz, Birmot, Demir Export, Divan Grubu, Düzey, Ford Otosan, Harranova Besi ve Tarım Ürünleri, Koçtaş, Opet, Otokar, Otokoç, Setur, Tat Konserve, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi Bankası projeye aktif olarak katıldı ve her aşamada rol aldı. Programa bugüne kadar 579 Koç Topluluğu çalışanı gönüllü olarak dahil oldu. Meslek Lisesi Koçları Programı’nın 2012 yılında ÖSGD’ye devredilmesi ile program Koç Topluluğu dışında 30 şirkete ve 300 gönüllüye yaygınlaştırıldı. Proje kapsamında iki de viral yarışma düzenlendi. 2009 yılında düzenlenen “Konuştur Mesleğini” yarışması 202.000 kişiye, 2012 yılında düzenlenen “Liseler Mesleğiyle Yarışıyor” ise 426.000 kişiye ulaştı. Bu yarışmalara toplam 7800 öğrenci katıldı. Ayrıca, 1118 meslek lisesi öğrencisinin katılımı ile 5 farklı proje yarışması düzenlendi. Meslek lisesi öğrencilerine özgüven, sorumlu vatandaşlık, proje geliştirme ve yaratıcı düşünce, ekip çalışması, girişimcilik gibi yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan proje yarışmalarında dereceye giren “Okulum Yetkili Serviste” ve “3D CMM ve Metalurjik Muayene Teknisyenleri Yetiştirme” projelerinin, okul-işletme işbirliği alanında şirketler tarafından benimsenip yaygınlaştırılması sağlandı.

• 2011 yılında KSSD ve ÖSGD ortaklığında düzenlenen “Avrupa Çalışan Gönüllülüğü” Ödüllerinde “Büyük Şirket” dalında Türkiye Ödülü • 2011 yılında çalışan gönüllülüğü ve istihdam yaratma alanlarında bilinç oluşturmak, mevcut bilinci artırmak ve şirketleri bu alanda yaptıkları uygulamalarla ilgili cesaretlendirmek amacıyla “Business in the Community” tarafından düzenlenen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Çalışan Gönüllülüğü 2011 Programı’nda büyük ödül • 2012 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) bağlı Gençlik İstihdamı Programı tarafından “Avrupa’da Gençlerin İstihdamını Destekleyen Örnek Uygulama” • 2013 yılında Liseler Mesleğiyle Yarışıyor Online Yarışması ile Mixx (Marketing and Interactive Excellence) Awards Türkiye ayağında Sosyal Pazarlama dalında Altın Mixx • 2013 yılında Berlin merkezli Quadriga Üniversitesi girişimiyle düzenlenen “European Digital Communication Awards 2012 – Avrupa Dijital İletişim Ödülleri” kapsamında “Liseler Mesleğiyle Yarışıyor” yarışmasıyla “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi Ödülü”

83


Ümit Boyner Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi

“GENÇ NÜFUSUMUZ FIRSATTIR” Ülkemizde ve dünyamızda iş piyasaları nitelikli işgücü talep ediyor, nitelikli iş gücü ise eğitimle sağlanabiliyor. Eğitim hem teknik hem de mesleki formasyonları bir arada sunuyor olmalı. Genç nüfusumuzu fırsat olarak görmek ve bu nüfusun ekonomiye katılımlarını desteklemek Türkiye’nin yanlızca ekonomik değil sosyal kalkınması içinde elzemdir.

Boyner Holding, tekstil sektöründe dönüştürücü bir rol oynadı. Tekstil sektörü, geleneğinde usta-çırak ilişkisinin önemli yer tuttuğu sektörlerden biri. Bize bu sektörün insan kaynağı ihtiyaçlarını ve bu kaynağın nasıl geliştirilebileceğini anlatır mısınız? Daha nitelikli bir insan kaynağı, tekstil sektöründe nasıl bir değişim yaratır? Bunun ülkenin geleceğine katkısı ne olur? Tekstil, ülkemizde önemli düzeyde istihdam yaratmaya devam eden sektörlerden biri olma özelliğini hala koruyor. Tekstil sektöründe

84

farklı uzmanlaşma alanları var ve bu alanlarda çalışanların ustalığa doğru ilerleyebilecekleri kariyer fırsatları da mevcut. Özellikle teknik liselerden, tekstil alanındaki ML ve MYO'lardan yetişmiş elemanlar ile sektörümüz yeni teknolojilerle çalışmaya hızla uyum sağlayabilecek. Ülkemizde istihdam yaratan, ekonomik büyümeyi sağlayan bir sektör olarak tekstil, yeni istihdam alanlarının yaratılması için önemlidir ve bu da genç nüfusun ve her yıl istihdama katılan yeni nüfus için yeni iş fırsatlarının oluşturulması için ülkemize katkı sunacaktır.

Boyner Holding'de kadın istihdamına, özel bir önem veriyorsunuz ve genç kadınların eğitimi için 2009 yılından beri Nar Taneleri isimli projeyi yürütüyorsunuz. Bize biraz Nar Taneleri’nin hikayesini, hedeflediği ve 5 yıldır yarattığı etkileri anlatır mısınız? Projede yetiştirme yurtlarında yetişen genç kadınlar ile çalışıyoruz, hayata ve istihdama hazırlanmalarını destekliyor, maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmelerine katkı sunuyor ve toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz genç kadınların öncelikli olarak bireysel güçlenmelerini sağlamak oldu.


“Ülkemizde istihdam yaratan, ekonomik büyümeyi sağlayan bir sektör olarak teksil, yeni istihdam alanlarının yaratılması için önemlidir ve bu da genç nüfus ile her yıl istihdama katılan yeni nüfus için yeni iş fırsatlarının oluşturulması için ülkemize katkı sunacaktır.”

“Nar Taneleri”mizin %40’ı istihdama katıldı, %47’si eğitimine devam ediyor. Nar Taneleri Projesi içerisinde gençlerin kişisel gelişimine ve mentorluk sistemine büyük önem veriyorsunuz. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nde de gençlerin sosyal gelişimine destek vermek üzere koçluk sistemi başta olmak üzere çeşitli faaliyetler hayata geçirildi. Sizce gençlerin kişisel becerilerinin geliştirilmesi neden önemli? Bu süreçte mentorluk desteği sunmanın faydaları nelerdir?

Bizim projemizde birlikte çalıştığımız Nar Taneleri yaşamları süresince farklı nedenlerle ayrımcılığa maruz kalan bir grup. Özellikle dezavantajlı grupların istihdama katılmaları ve bireysel güçlenmeleri için uzun soluklu destek verilmesi çok önemli. Yapılan eğitim çalışmalarının etkisini sürekli kılmak ve gündelik yaşamda davranışa dönüştürmek için desteklenmeleri gerekiyor, bunun için en iyi yöntem mentorluk yapmak. MLMM Projesi içinde verilen mentorluk da benzer bir yerde duruyor hem seçtikleri kariyer yolunda yetişmiş uzmanlardan kariyer planlama desteği alıyorlar hem de güçlü yönlerini keşfediyorlar.

Türkiye’nin en önemli iş kadınlarından ve kanaat önderlerinden biri olarak, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Projenin Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile birlikte daha geniş bir alana yayılacak olması sizce ne tür bir değişim yaratabilir? Projenin ÖSGD tarafından diğer özel sektör kuruluşlarına açılıyor olması elbette etkisini artıracak ve meslek liselerine bakışı olumlu yönde çevirmek için önemli destek olacaktır. Biz de bu süreçte projeye katıldık ve 2 yıldır ALTINYILDIZ üzerinden destek veriyoruz.

85


86


sonSÖZ MLMM Projesi hayata geçtiği günden itibaren Türkiye’de mesleki eğitim konusunda olumlu yönde bir algı değişikliği yarattı. Bu olumlu algı ile birlikte proje kapsamında yürütülen, pek çok sonuç odaklı çalışma ile bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri ve işletmelerin verimliliklerini artırabileceği yeni bir eğitim-istihdam ilişkisi örneği oluşturuldu. Bu örneklerden hareketle yapılan modelleme, daha gelişmiş uygulamaları teşvik etti. Başlangıçta bursiyer ve okul odağında olan proje giderek kurumsal düzeyde okul-işletme işbirliklerine dönüşmüş oldu. Koç Topluluğu şirketlerinin okulda, serviste veya kendi işletmelerinde oluşturdukları laboratuvarlardan, müfredat desteklerine; öğretmen ve eğitici kadrolarına yapılan yatırımlardan, Meslek Yüksek Okulu kurulmasına kadar varan bir geniş yelpazede bu işi sahiplenmeleri beni gururlandırıyor. Şirketlerimizin pek çoğunda ve servis ağlarında mesleki eğitimi taçlandıran, meslek lisesi mezuniyetini aranan bir özellik olarak önceliklendiren uygulamalarla da işi uzmanının yapması gerektiği kültürünü teşvik ediyorlar. Biliyoruz ki bu çocuklar bizim, bu memleket bizim.

Sonsöz aslında bir çağrı; yan sanayilerimize, tedarik zincirlerimize, çatı kuruluşlara yönelik bir davet: Buyurun siz de bu hikayenin bir parçası olun, bir yerinden tutun. ERG’nin 2012 yılı Eğitim İzleme Raporu’na göre, ortaöğretimde öğrencilerin kendilerine duydukları güven ve çevrelerinin onlardan beklentileri ile eğitim araç ve okul düzenlerinin nitelikleri ne kadar yüksek olursa, öğrencilerin başarıları da o ölçüde yüksek oluyor. Öğrencilerin kendilerine yüksek hedefler koymaları, okula bağlılık ve devam oranlarını da artırıyor. Bu doğrultuda özel sektörün üstlenebileceği bir çok görev bulunuyor. Birleşmiş Milletler ailesinin çeşitli kuruluşları tek bir elden iş dünyasında eğitim için işbirlikleri başlatma çağrısında bulunuyor.* Dolayısıyla biz bu alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz, ya ÖSGD çatısı altında mevcut Meslek Lisesi Koçlarımız veya yenileri ile, ya da yeni sektörlerin gerektirdiği eğitim yatırımları ile ürettiğimiz faydanın devamı için çalışacağız. Sonsöz aslında bir çağrı; yan sanayilerimize, tedarik zincirlerimize, çatı kuruluşlara yönelik bir davet: Buyurun siz de bu hikayenin bir parçası olun, bir yerinden tutun. Turgay Durak, Koç Holding CEO

* The Smartest Investment: A Framework for Business Engagement in Education A Joint Initiative by UNESCO, UNICEF, the UNGC and UN Special Envoy for Global Education, 2013

87


Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, 7 yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liselerine ulaştı. 579 Meslek Lisesi Koçu, 231 okulda öğrencilere destek verdi.

MARMARA BÖLGESİ Balıkesir 2 Okul 7 MLK

Edirne 1 Okul 1 MLK

Sakarya 5 Okul 10 MLK

Bilecik 2 Okul 5 MLK

İstanbul 28 Okul 92 MLK

Tekirdağ 2 Okul 5 MLK

Bursa 11 Okul 32 MLK

Kırklareli 1 Okul 3 MLK

Yalova 1 Okul 3 MLK

Çanakkale 1 Okul 1 MLK

Kocaeli 17 Okul 43 MLK

EGE BÖLGESİ

88

Afyon 1 Okul 3 MLK

Kütahya 1 Okul 3 MLK

Aydın 2 Okul 6 MLK

Manisa 2 Okul 2 MLK

Denizli 2 Okul 8 MLK

Muğla 2 Okul 3 MLK

İzmir 15 Okul 42 MLK

Uşak 1 Okul 3 MLK

iç anadolu BÖLGESİ Aksaray 1 Okul 3 MLK

Eskişehir 5 Okul 10 MLK

Kırıkkale 4 Okul 13 MLK

Nevşehir 8 Okul 9 MLK

Ankara 16 Okul 44 MLK

Karaman 1 Okul 2 MLK

Kırşehir 1 Okul 2 MLK

Niğde 1 Okul 3 MLK

Çankırı 1 Okul 3 MLK

Kayseri 1 Okul 3 MLK

Konya 3 Okul 5 MLK

Sivas 2 Okul 5 MLK

Yozgat 1 Okul 4 MLK


KARADENİZ BÖLGESİ Amasya 1 Okul 2 MLK

Bayburt 1 Okul 1 MLK

Düzce 2 Okul 4 MLK

Karabük 1 Okul 1 MLK

Rize 2 Okul 2 MLK

Tokat 1 Okul 1 MLK

Artvin 1 Okul 1 MLK

Bolu 2 Okul 4 MLK

Giresun 3 Okul 5 MLK

Kastamonu 2 Okul 2 MLK

Samsun 7 Okul 16 MLK

Trabzon 3 Okul 6 MLK

Bartın 2 Okul 5 MLK

Çorum 1 Okul 2 MLK

Gümüşhane 1 Okul 2 MLK

Ordu 1 Okul 1 MLK

Sinop 1 Okul 1 MLK

Zonguldak 1 Okul 2 MLK

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Ardahan 1 Okul 2 MLK

Erzurum 3 Okul 7 MLK

Muş 1 Okul 2 MLK

Bingöl 1 Okul 1 MLK

Hakkari 1 Okul 2 MLK

Tunceli 1 Okul 2 MLK

Bitlis 1 Okul 1 MLK

Iğdır 3 Okul 4 MLK

Van 1 Okul 3 MLK

Elazığ 2 Okul 6 MLK

Kars 1 Okul 3 MLK

Erzincan 2 Okul 4 MLK

Malatya 2 Okul 5 MLK

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİ Adana 3 Okul 9 MLK

Hatay 3 Okul 6 MLK

Mersin 3 Okul 7 MLK

Antalya 6 Okul 18 MLK

Isparta 1 Okul 3 MLK

Osmaniye 1 Okul 4 MLK

Burdur 1 Okul 3 MLK

Kahramanmaraş 1 Okul 5 MLK

Adıyaman 2 Okul 4 MLK

Gaziantep 1 Okul 1 MLK

Siirt 1 Okul 2 MLK

Batman 3 Okul 7 MLK

Kilis 1 Okul 4 MLK

Şanlıurfa 3 Okul 4 MLK

Diyarbakır 3 Okul 10 MLK

Mardin 2 Okul 5 MLK

Şırnak 1 Okul 3 MLK

89


MESLEK LİSESİ KOÇLARI 2007-2013 ADANA İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ADEM ABACI AHMET ÖZSEZER ALPER AKARSU FATİH ÖZEN (FİAT LAB.) HATİCE AKIN MEHMET TÜFEKLİ NECATİ DEVECİ SELDA MUT YASEMİN ARI

OTOKOÇ BİRMOT AYGAZ TOFAŞ OTOKOÇ DÜZEY BİRMOT MİGROS YKB

Adana - Motor A.T.L. Motor T.L. Mot. M.L. ve Yet. T.E.M. Adana - Motor A.T.L. Motor T.L. Mot. M.L. ve Yet. T.E.M. * Adana - Motor A.T.L. Motor T.L. Mot. M.L. ve Yet. T.E.M. Adana - Motor A.T.L. Motor T.L. Mot. M.L. ve Yet. T.E.M. Adana - Karşıyaka A.M.L., T.L. ve E.M.L. Adana - Motor A.T.L. Motor T.L. Mot. M.L. ve Yet. T.E.M. Adana Ceyhan Tic. Meslek Lisesi *

2008-2013 2011-2013 2008-2011 2011-2013 2008-2013 2008-2013 2007-2009 2007-2013 2011-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

EDA TATAR İLHAN SUBAŞI NURİ ÇELİK SUAT KÜŞNELİ

ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK YKB

Adıyaman Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Adıyaman Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Adıyaman Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Adıyaman - Merkez Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2011-2013 2007-2011 2011-2013 2009-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

FİLİZ ÖZPEKER MEHMET VEHBİ AKKAN

YKB YKB

Afyonkarahisar-Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Afyonkarahisar-Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi

MELEK ARI

YKB

Afyonkarahisar-Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2007-2009 2007-2008 / 2009-2010 2010-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

CÜNEYT HALICI İLHAN DENİZ MUZAFFER ERENLER

YKB YKB YKB

Aksaray-Tic. Mes. Lis., Ana. Tic. Lis. Aksaray-Tic. Mes. Lis., Ana. Tic .Lis. Aksaray-Tic. Mes. Lis., Ana. Tic. Lis.

2008-2011 2008-2013 2007-2009

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

HASAN ONUR IŞIK NİLÜFER FURTUNA

YKB YKB

Amasya-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lis Amasya-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lis

2008-2013 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AKIN KARABULUT AKTAN TEKİNEL AYŞEGÜL GÖREL AYTÜL SİNEM ÜSTÜN BARIŞ ERSİL BARLAS ERKAN BERNA GÜLSOY

OTOKOÇ ARÇELİK YKB YKB KOÇTAŞ FORD YKB

Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Sincan Fatih Anadolu Meslek Lisesi, T.L. ve E.M.L. Çankaya Akdere Ticaret Meslek Lisesi Cebeci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Sincan Anadolu Meslek Lisesi, T.L. ve E.M.L. Çankaya Akdere Ticaret Meslek Lisesi

2008-2011 2007-2008 2007-2013 2009-2012 2008-2009 2007-2009 2007-2010

adıyaman

Afyonkarahisar

aksaray

amasya

ankara

90

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

BURAK UYGUR CANSU JANSET AYDIN CEM KÖSEOĞLU CÜNEYT GÜLHAN DİLEK ÖNAL            EMEL ERDEM EMRAH AYDIN EMRAH TOPAL EMRE SİNA TULGAR ERSİN VELİ VULKAN FATİH ÇELEN FATİH TUNÇ GÖKTÜRK ÖZDEMİR GÖZDE DERELİ GÜLDEN GÖR İPEK DEMİRÖLMEZ KADİR YÜKSEL

OTOKOÇ YKB TÜRK TRAKTÖR KOÇTAŞ MİGROS DİVAN MİGROS DİVAN TÜRK TRAKTÖR TÜRK TRAKTÖR MİGROS KOÇTAŞ TOFAŞ KOÇTAŞ ARÇELİK KOÇTAŞ TÜRK TRAKTÖR

2011-2013 2008-2010 2011-2013 2007-2008 2010-2013 2007-2013 2009-2013 2008-2013 2009-2013 2009-2013 2007-2010 2011-2013 2012-2013 2011-2013 2008-2010 2008-2009 2009-2013

MEHMET ŞEN MESUT SERT MURAT ERDOĞAN ARAS MURAT ÖZTÜRK

YKB BİRMOT MİGROS TÜRK TRAKTÖR

ÖNER HALİL ZEYREK ÖZER ÖZSINMAZ ÖZGE ONUR ÖZGÜR GÜRBÜZ ÖZLEM ÖZKAYA SAİT CÖMERT SALİH BAŞARAN SUZAN ESEN ŞEFİKA FÜSUN PAKSOY ŞULE HACIOĞLU TAHSİN ASLAN TOLGA YANÇ TUĞÇEM ALTUĞ ŞENOL VEDAT GÜLTEKİN YASEMİN ÖZKAYA ZEHRA ÇANKAYA

TÜRK TRAKTÖR DÜZEY YKB KOÇTAŞ YKB BİRMOT OTOKOÇ YKB MİGROS ARÇELİK TOFAŞ TÜRK TRAKTÖR KOÇTAŞ OTOKOÇ TOFAŞ TÜRK TRAKTÖR

Keçiören And. Tek. L., A.M.L., Tek. L. ve End. Mes. Lisesi Cebeci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi * Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Çankaya Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi ve Akş. Tic. Lis. Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Tur. Mes. Lisesi Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Ankara Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi Ankara-Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi & Erzincan Tercan A.T.L. ve E.M.L. Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi & Erzincan Tercan A.T.L. ve E.M.L. Çankaya Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi ve Akş. Tic. Lis. Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Ankara Güvercinlik Meslek Lisesi Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Sincan Fatih Anadolu Meslek Lisesi, T.L. ve E.M.L. Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Ankara Gazi A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. & Ankara-Beypazarı Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Çankaya Akdere Ticaret Meslek Lisesi Keçiören And. Tek. L., A.M.L., Tek. L. ve End. Mes. Lisesi Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Ankara Gazi A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. & Ankara-Beypazarı Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Ankara Gazi A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Ankara Altındağ İskitler A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Cebeci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Cebeci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Keçiören And. Tek. L., A.M.L., Tek. L. ve End. Mes. Lisesi Keçiören And. Tek. L., A.M.L., Tek. L. ve End. Mes. Lisesi Cebeci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Sincan Fatih Anadolu Meslek Lisesi, T.L. ve E.M.L. Etimesgut Güvercinlik Tek. Lis. ve E.M.L. Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi & Erzincan Tercan A.T.L. ve E.M.L. Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Keçiören And. Tek. L., A.M.L., Tek. L. ve End. Mes. Lisesi Etimesgut Güvercinlik Tek. Lis. ve E.M.L. Beypazarı Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ARZU KIZILTAŞ ÖZDEMİR ATİLLA DEMİREZ AYŞE ÜÇLER DUYGU BÖLÜK EMRAH AKAR GÜLAY ÖZKAYA İHSAN ORKUN KARAÖRS KAMİL DURMAK MİNE DİKİCİ MÜZEYYEN ÖZSÖZGÜN ÖMER KORKMAZ RASİM ISIYEL

DİVAN ARÇELİK DİVAN KOÇTAŞ KOÇTAŞ DİVAN YKB DİVAN DİVAN DİVAN KOÇTAŞ KOÇTAŞ

İsmet İnönü Kt Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek ve K.T. Lisesi Atatürk A.T.L., A.M.L., ve E.M.L. Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Merkez Hızır Reis Tic. Mes. Lis. Merkez Hızır Reis Tic. Mes. Lis. İsmet İnönü K.T. Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek ve K.T. Lisesi İzmir-Göztepe Anadolu Mes. ve Meslek Lisesi Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi İsmet İnönü K.T. Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek ve K.T. Lisesi Merkez Hızır Reis Tic. Mes. Lis. Merkez Hızır Reis Tic. Mes. Lis.

2011-2013 2008-2010 2008-2011 2008-2012 2011-2013 2009-2013 2011-2013 2008-2013 2012-2013 2007-2008 2007-2010 2011-2013

2009-2013 2008-2013 2008-2011 2007-2011 2011-2013 2007-2011 2008-2013 2008-2009 2009-2013 2007-2009 2008-2011 2007-2009 2007-2008 2011-2013 2007-2010 2008-2013 2011-2013 2011-2013 2010-2013 2007-2013

antalya

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.

91


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

RECEP İNAN

Merkez Ana. Tek. Lis., Ana. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L.

2007-2011

SİNAN DEMİREZ SİNAN YÜKSEKDAĞ ŞEBNEM ERDEN ŞİRİN AYKUT

AYGAZ DOĞAL GAZ ARÇELİK MİGROS DİVAN DİVAN

Atatürk A.T.L., A.M.L., ve E.M.L. Merkez Hızır Reis Tic. Mes. Lis. İsmet İnönü K.T. Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek ve K.T. Lisesi İsmet İnönü K.T. Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek ve K.T. Lisesi

ÜMİT OLGUN

DİVAN

İsmet İnönü K.T. Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek ve K.T. Lisesi

2009-2013 2007-2011 2009-2013 2007-2008 / 2009-2013 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

MUSTAFA DEMİR SEVAL GÜNGÖR

ARÇELİK ARÇELİK

Ardahan-End. Mes. Lis. ve Ana. Mes. Lis. Ardahan-End. Mes. Lis. ve Ana. Mes. Lis.

2011-2013 2007-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ARZU ARSLAN

YKB

Artvin-Merkez Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2009-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ATEŞ MEHMET ATEŞLER DURAN BORAZAN

MİGROS DİVAN

2008-2011 2008-2011

EVREN ŞANLITÜRK ERKAN ERALP YAHŞİ HÜLYA ÇELİK NURHAYAT AYDEMİR BIÇAKÇI

MİGROS MİGROS YKB MİGROS

Aydın-50. Yıl Ticaret Mes.Lisesi ve And. Tic. Mes. Lisesi Aydın-Didim A.O.T.M.L., Ortaca A.O.T.M.L. & Muğla-Marmaris İçmeler Halit Narin And. Otelcilik ve Turizm Mes. Lis. Aydın-50. Yıl Ticaret Mes.Lisesi ve And. Tic. Mes. Lisesi Aydın-50. Yıl Ticaret Mes.Lisesi ve And. Tic. Mes. Lisesi Aydın-50. Yıl Ticaret Mes.Lisesi ve And. Tic. Mes. Lisesi Aydın-50. Yıl Ticaret Mes.Lisesi ve And. Tic. Mes. Lisesi

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

BAHATTİN KAÇAR ERDİNÇ BAYRAM HAKAN ÇELİK KADİR EDREMİT METİN DUYGULU MURAT GÜRTEKİN TUĞSAN ÖZBAKIR

YKB MİGROS AYGAZ AYGAZ YKB AYGAZ AYGAZ

Balıkesir-Edremit Remzi Molvalıoğlu Tic. M.L. Ana. Ote. Tr. M. L. Balıkesir-Edremit Remzi Molvalıoğlu Tic. M.L. Ana. Ote. Tr. M. L. Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi Balıkesir-Edremit Remzi Molvalıoğlu Tic. M.L. Ana. Ote. Tr. M. L. Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi

2007-2008 2007-2013 2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2011 2009-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ALİ COŞKUN DEMİREL HİCRAN GEDİK SAİLE KETBOĞA SERDAL TORUN ZEKİ KAVAL

ARÇELİK YKB YKB YKB YKB

Bartın Merkez A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Bartın-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Bartın-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Bartın-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Bartın-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2007-2013 2007-2009 2009-2013 2007-2008 2008-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ÇETİN ÇELİKAL HASAN YILMAZ

TÜPRAŞ YKB

Batman-Merkez Ana.Tic. Mes. Lis. ve Ticaret Meslek Lisesi *

2007-2013 2011-2013

ardahan

Artvin

aydın

2011-2013 2007-2009 2007-2010 2007-2008

balıkesir

bartın

batman

92

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

M. CAN ŞENER MENEKŞE OSKAN ŞERİFE SEVERİM TERCAN TERCAN UFUK KANSU

TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ

Batman-End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lis. Batman-Ticaret Meslek Lisesi Batman-Ticaret Meslek Lisesi Batman-Ticaret Meslek Lisesi Batman-End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lis.

2007-2008 2009-2013 2008-2009 2008-2011 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

CEMAL TÜRKOĞLU

YKB

Bayburt-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AGAH CİVELEK CENK OSKAY HAYRETTİN TOPEL HÜSEYİN YAŞAR ASA YUSUF GÜRKAN

FORD FORD FORD FORD FORD

Bilecik-Bozüyük Tek. Lis. ve E.M.L. Bilecik-Bozüyük Tek. Lis. ve E.M.L. Bilecik Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Bilecik-Bozüyük Tek. Lis. ve E.M.L. Bilecik-Bilecik Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2008-2013 2009-2011 2007-2013 2007-2008 2009-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

MURAT BURAL

ARÇELİK

Bingöl-Anadolu Kız Mes.Lis.Ve Kız Meslek Lisesi

2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

FEHMİ KALELİ

ARÇELİK

Bitlis-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AYBEGÜM BİRYOL İHSAN ARSLANTEKİN KADİR USTA MURAT GÜNDOĞDU

ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK

Bolu Merkez İzzet Baysal A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Bolu-Merkez Mimar İzzet Baysal Ana.Tek. Lis., Ana. Mes. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L. Bolu Merkez İzzet Baysal A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Bolu Merkez İzzet Baysal A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2011-2013 2007-2013 2008-2011 2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AHMET ERDEM SEVİNÇ AŞKIN CANDAN TOLGA ÖZDEMİR

YKB YKB YKB

Burdur Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Burdur Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Burdur Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2008-2010 2009-2013 2008-2010

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ADNAN UÇAR AKIN KARA ALİ BAYRAŞA ARİF DOĞRU AYDIN BAŞESKİ BAŞAK OKATAN DUYGU KARTAL BUĞRAL

TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TAT

Bursa Hürriyet A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi A. Osman Sönmez And. T.L. And. M.L. T.L.Ve E.M.L. Bursa Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi                               Osmangazi Demirtaş Paşa And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve End.Mes. Lis. A. Osman Sönmez And. T.L. And. M.L. T.L. ve E.M.L. Yıldırım Tic. Mes. Lisesi ve Anadolu İletişim Mes. Lisesi Karacabey Tek. Lis. ve E.M.L.

2007-2008 2008-2011 2009-2013 2008-2013 2007-2011 2008-2013 2011-2013

bayburt

bilecik

bingöl

bitlis

bolu

burdur

bursa

93


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ERCAN ERDEM ERDAL BEDEL ERGUN BERBER HADİ GİDER HASAN YILDIRIM HAYATİ GÜNEŞ HÜSEYİN URUÇ İLKER MEHMET ŞENER İSMAİL ÇALIŞKAN İSMET NECAT IŞIK MEHMET ALİ ZENGİN NECDET PEK NEVZAT TORUN ONUR DÜNDAR ÖMER MURAT ŞAHİN RIDVAN UZUN SABRİ ÖZTÜRK SEMA GÖK SERKAN ALİ ALTINEL ŞAKİR ÇAVUŞ TÜRKER GÜDÜ UĞUR KAYAR YÜKSEL USLU ZEKİYE ALKAN ZEYNEP ÖZER

TOFAŞ TAT TOFAŞ TAT TOFAŞ TOFAŞ TAT TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TAT TOFAŞ TOFAŞ TAT TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TAT TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ TAT TOFAŞ

Osmangazi Demirtaş Paşa And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve End.Mes. Lis. Mustafa Kemalpaşa Tek. Lis. ve E.M.L. Necatibey And. Kız Mes., Kız Meslek Lisesi ve Olg. Enst. Karacabey Tek. Lis. ve E.M.L. A. Osman Sönmez And. T.L. And. M.L. T.L. ve E.M.L. Bursa Hürriyet A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Bursa Karacabey End. Meslek Lisesi Bursa Hürriyet A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Osmangazi Tophane A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Osmangazi Tophane A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Mustafa Kemalpaşa Tek. Lis. ve E.M.L. Yıldırım Tic. Mes. Lisesi ve Anadolu İletişim Mes. L. Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Bursa Mustafa Kemal Paşa E.M.L. Osmangazi Tophane A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Yıldırım Tic. Mes. Lisesi ve Anadolu İletişim Mes. L. Bursa Hürriyet A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi * Bursa Hürriyet A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Osmangazi Demirtaş Paşa And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve End. Mes. Lis. Bursa Hürriyet A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Bursa Hürriyet A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Necatibey And. Kız Mes., Kız Meslek Lisesi ve Olg. Enst. * Necatibey And. Kız Mes., Kız Meslek Lisesi ve Olg. Enst.

2008-2013 2008-2011 2007-2008 2007-2013 2008-2013 2007-2013 2008-2011 2008-2011 2007-2013 2008-2013 2007-2008 2008-2013 2007-2013 2008-2010 2007-2013 2007-2013 2011-2013 2011-2013 2008-2013 2007-2009 2008-2013 2009-2013 2008-2013 2011-2013 2008-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AYBARS ARCAN

TOFAŞ

Çanakkale- Gelibolu Mehmet Akif Ersoy E.M.L.

2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ÇİĞDEM BAHRİBALABAN MİNE ERİCEKLİ PINAR ERSUNAN ÖZKAN

YKB YKB YKB

Çankırı-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Çankırı-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Çankırı-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2009-2011 2007-2013 2008-2011

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

Çorum-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Çorum-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2007-2011 2011-2013

çanakkale

çankırı

çorum İsim

MEHMET KAYMAK MİGROS ŞULE SAKINMAZ ÇALIŞKANER MİGROS

denizli

94

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ARİF İLHAN BANU ALKAYA DİDEM BAYRAKLI DUYGU ECEVİT TEKİN HİCRAN KURAN OSMAN YANKAYIŞ OYTUN YAROĞLU YASEMİN ILGAZ

YKB YKB YKB YKB YKB YKB YKB YKB

Denizli-Vali Vefki Ertür Anadolu Kız Meslek ve Kız Mes Lis Denizli-Atatürk Ana. T.L. Ana. Mes. L. Tek. Lis. ve E.M.L. Denizli-Vali Vefki Ertür Anadolu Kız Meslek ve Kız Mes Lis Denizli-Atatürk Ana. T.L. Ana. Mes. L. Tek. Lis. ve E.M.L. Denizli-Atatürk Ana. T.L. Ana. Mes. L. Tek. Lis. ve E.M.L. Denizli-Vali Vefki Ertür Anadolu Kız Meslek ve Kız Mes. Lis. Denizli-Atatürk Ana. T.L. Ana. Mes. L. Tek. Lis. ve E.M.L. Denizli-Atatürk Ana. T.L. Ana. Mes. L. Tek. Lis. ve E.M.L.

2009-2010 2011-2013 2011-2013 2007-2011 2009-2013 2007-2008 2008-2011 2009-2010

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.


diyarbakır İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ABDUREZZAK ŞAHİN BARIŞ BARUT CELİL CENGİZOĞLU DOST BİÇEN FELAT ALABAŞ

TOFAŞ YKB YKB YKB AYGAZ

MAHİR GÜLEN MAHİR ÖMER ÜNAL

YKB AYGAZ

2012-2013 2007-2008 2007-2009 2011-2013 2007-2008 / 2009-2013 2008-2013 2008-2011

SENA BARMAN SUAT ODABAŞI TOLGA KIRLI

YKB TOFAŞ TOFAŞ

Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi Diyarbakır-Muazzez Sümer Anad. Kız Meslek ve Kız Mes. Lisesi Diyarbakır-Muazzez Sümer Anad. Kız Meslek ve Kız Mes. Lisesi Diyarbakır-Muazzez Sümer Anad. Kız Meslek ve Kız Mes. Lisesi Diyarbakır-Türk Telekom And. Tek. Lis. & Diyarbakır-Merkez And. Tek. Lis., And. Mes. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L. Diyarbakır-Muazzez Sümer Anad. Kız Meslek ve Kız Mes. Lisesi Diyarbakır-Türk Telekom And.Tek. Lis. & Diyarbakır-Merkez And. Tek. Lis., And. Mes. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L. Diyarbakır-Muazzez Sümer Anad. Kız Meslek ve Kız Mes. Lisesi Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi              Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

DERYA FIRAT DUYGU HAKAN ACAR KENAN EVREN AYBASTI SEZGİN ARSLAN

ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK YKB

Düzce-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Düzce-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Düzce Merkez A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Düzce Merkez A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2007-2008 2008-2013 2007-2011 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

BEKİR BALKAN

ARÇELİK

Edirne Merkez T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

CİHAN AKKAYA FİRDEVS ÖZBEK ÖZNAY HAKAN YALÇINKAYA RECEP YUMUŞAKBAŞ SERKAN TUNÇ YUSUF AKİPEK

YKB YKB YKB YKB YKB ARÇELİK

Elazığ-Öğretmen Sıdıka Avar Ana. Km. L. ve Km. L. Elazığ-Öğretmen Sıdıka Avar Ana. Km. L. ve Km. L. Elazığ-Öğretmen Sıdıka Avar Ana. Km. L. ve Km. L. Elazığ-Öğretmen Sıdıka Avar Ana. Km. L. ve Km. L. Elazığ-Öğretmen Sıdıka Avar Ana. Km. L. ve Km. L. Elazığ Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi & Bingöl-Anadolu Kız Mes. Lis. ve Kız Meslek Lisesi

2010-2013 2009-2011 2008-2009 2007-2009 2008-2012 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ECDER GÖKMEN AKSAKALLI ERAY ÖCAL FERDA ERTANE SERHAT YÜCEL

YKB TÜRK TRAKTÖR YKB TÜRK TRAKTÖR

Erzincan-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Erzincan Tercan E.M.L. Erzincan-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Erzincan Tercan E.M.L.

2008-2009 2009-2011 2007-2010 2009-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ABDÜLHALİM ÖNALAN ASUMAN KURTOĞLU DİLŞAD AYDOĞMUŞ ERCAN POLAT FATİH DOKUMACI FATMA KAYA İLKNUR ÖZKAN

MİGROS YKB MİGROS FORD MİGROS YKB YKB

Erzurum-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Erzurum-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Erzurum-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Erzurum-Atatürk Ana.T.L.Ana.M.L.T.L.Ve E.M.L Çem. Erzurum-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Erzurum-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi *

2009-2013 2007-2009 2011-2012 2007-2013 2007-2009 2007-2008 2011-2013

2011-2013 2009-2013 2012-2013

düzce

edirne

elazığ

erzincan

erzurum

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.

95


eskişehir İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AYHAN DEMİREL HARUN ERKUT LEVENT ÖZENLİ MELTEM KARKIN MUSTAFA ERHAN ACAY NURAY GÜNEYSU ÖZGE ÖNCEL SAFFET ÖZIRMAK SEDA EROĞLU TUĞBA AKTAŞ

ARÇELİK FORD FORD YKB YKB FORD YKB FORD ARÇELİK FORD

Eskişehir- Merkez Turgut Reis End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve And. Mes. Lis. Eskişehir-Merkez İnönü End. Mes. Lis. Eskişehir-Merkez İnönü End. Mes. Lis. Eskişehir-Merkez Gazi Anadolu Meslek Lis. ve Mes. Lis. Eskişehir-Merkez Gazi Anadolu Meslek Lis. ve Mes. Lis. Eskişehir-Atatürk And. Tek. L., And. Mes. Lis. Tek. L. ve E.M.L. * Eskişehir-Atatürk And. Tek. L., And. Mes. Lis. Tek. L. ve E.M.L. Eskişehir-Merkez Turgut Reis End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve And. Mes. Lis. Bilecik Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L.

2007-2013 2009-2013 2007-2013 2008-2013 2007-2009 2009-2013 2011-2013 2007-2013 2012-2013 2011-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

İLHAN ERSAN

FORD

Gaziantep-Hacı Sani Konukoğlu A.T.L., A.M.L. ve K.M.L.

2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AHMET ÖZYER

OPET

2007-2008

BORA ALTINAY

OPET

EROL KARADERE GÖKSEL KÖSE MEHMET ŞİŞMAN

OPET MİGROS MİGROS

Giresun Merkez A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi/Giresun-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Giresun Merkez A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi/Giresun-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Giresun-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Giresun-Bulancak Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Giresun-Bulancak Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ÖZCAN BAYRAKTAR TACİ TOZLU

ARÇELİK ARÇELİK

Gümüşhane-End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lisesi Gümüşhane-End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lisesi

2007-2011 2011-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

NEZİH BURAK YILDIRIM OSMAN İNCE

ARÇELİK ARÇELİK

Hakkari-Ticaret Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Hakkari-Ticaret Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2008-2011 2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

DENİZ TÜTÜNCÜ FİKRET COŞAR HÜSEYİN PAŞA ÇETİN MUSTAFA SAÇAR YILMAZ AYDIN

FORD AYGAZ YKB FORD AYGAZ

Hatay Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Hatay-Dörtyol Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Hatay-Dörtyol Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Hatay Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Hatay-Dörtyol Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2011-2013 2007-2009 2008-2013 2007-2013 2007-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ADNAN Y. DURSUNOĞLU ERSİN BOĞAZ HÜSEYİN ÇALIŞAN

FORD MİGROS MİGROS

Iğdır Merkez A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Iğdır-Besti Aydeniz Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Iğdır-Besti Aydeniz Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi

2007-2011 2007-2008 2010-2011

gaziantep

giresun

2008-2013 2009-2011 2007-2008 2008-2013

gümüşhane

hakkari

hatay

ığdır

96

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

HÜSEYİN SAĞIRLAR KORAY AKTAŞ

MİGROS MİGROS

Iğdır-Besti Aydeniz Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Van-Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Mes. Lisesi

2008-2010 2011-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ATİLLA SÜLEYMAN KAHRAMAN BANU BİLGİ OKTAY DURAN

YKB

Isparta-M. Albayrak Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lis. ve Anadolu İletişim Mes. Lisesi * Isparta-M. Albayrak Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lis. ve Anadolu İletişim Mes. Lisesi

2009-2011

ısparta

YKB YKB

2011-2013 2007-2008

iskenderun İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ÖZGÜR KAYNAK

YKB

İzmir-Göztepe Anadolu Mes. ve Meslek Lisesi

2009-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ALİ KUZU ARİF KURT ARZU TOKMAK AYÇA EROL AYDOĞAN CANTİMUR AYHAN ÇALIŞKAN BANU HÜR DOĞAN BELKIS HAFIZOĞLU BURCU ŞEN CAHİT CEYLAN CANER EMEKSİZ CEMAL DEMİRHAN CEYDA İŞ VARDARLI CİHAN KAYACIK DEMET KÖSE DURSUN DEMİRCANLI DUYGU ŞENOL KAPUCU EDHEM ERKOÇ EGEMEN ATAKAN EJDER YAMAN EMİN YILMAZ EMRE ÖZYEŞİL ENGİN EVCİ ERCAN BODUR ERHAN KANTAR ERKAN BAYSAL ERSİN DEMİRDAĞ ESRA ALTIN ÖZTUNA ESRA ŞENKUL FATİH AYDIN FERAMİ DURMUŞ FERDA GÖKSEL FİLİZ ÖZPERÇİN GİZEM AYANOĞLU GÖRKEM BENLİ HAKKI TEMURÇİN

FORD SETUR KOÇTAŞ SETUR KOÇTAŞ MİGROS AYGAZ KOÇTAŞ KOÇTAŞ TOFAŞ TOFAŞ TOFAŞ SETUR KOÇTAŞ SETUR KOÇTAŞ KOÇTAŞ KOÇTAŞ TOFAŞ TOFAŞ DÜZEY KOÇTAŞ KOÇTAŞ TOFAŞ KOÇTAŞ DİVAN TOFAŞ KOÇTAŞ SETUR KOÇTAŞ ARÇELİK-LG KOÇTAŞ SETUR KOÇTAŞ ARÇELİK ARÇELİK-LG

Maltepe Küçükyalı And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. * Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Ortaköy Zübeyde Han. And. KML. ve KML. Şişli A.T.L., T.L., E.M.L. Kadıköy Dilek Sabancı Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. Avcılar Saide Zorlu Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. Şişli A.T.L., T.L., E.M.L. Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Diyarbakır-Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi              Antalya-Endüstri Meslek Lisesi      Bursa-Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi * Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Ortaköy Zübeyde Han. And. KML. ve KML. Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Şişli A.T.L. T.L. E.M.L. Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi                            Ankara-Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Şişli A.T.L. T.L. E.M.L. Şişli A.T.L. T.L. E.M.L. Şişli Endüstri Meslek Lisesi Şişli A.T.L. T.L. E.M.L. Anad. Otel. Turizm. Mes. Lis. Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Ortaköy Zübeyde Han. And. K.M.L. ve K.M.L. Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Kartal Yakacık And. Tek. Lis. ,Tek. Lis. ve E.M.L. Şişli A.T.L. T.L. E.M.L. Ortaköy Zübeyde Han. And. KML. ve KML. Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Kocaeli-Gebze Çayırova Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. Kartal Yakacık And. Tek. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L.

2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2008-2009 2007-2013 2008-2013 2007-2008 2012-2013 2009-2011 2009-2013 2009-2011 2011-2013 2007-2009 2011-2013 2012-2013 2012-2013 2008-2009 2009-2013 2009-2013 2011-2013 2008-2010 2011-2013 2009-2013 2011-2013 2007-2008 2010-2013 2012-2013 2007-2013 2008-2010 2007-2013 2011-2012 2011-2013 2011-2012 2009-2011 2007-2008

istanbul

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.

97


98

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

HAMZA VARGÜN HANDEGÜL KILIÇ HASAN HÜSEYİN EKEN İBRAHİM ELİK İLKNUR NAKAŞ İSMAİL SAZLI İZZET ÜĞÜTMEN KEMAL ŞALMANLI KORAY BÜYÜKAYDIN

KOÇTAŞ DÜZEY TOFAŞ KOÇTAŞ KOÇTAŞ AYGAZ TOFAŞ AYGAZ TOFAŞ

2012-2013 2009-2010 2011-2013 2012-2013 2012-2013 2007-2008 2009-2012 2008-2013 2009-2013

KUTLAY AKSOY LEVENT ŞAHİN MAHMUT GENÇ MEHMET AKİF COŞKUN MELİKE NURDAN ERDİNÇ MERVE SELVİ MİNE CAN MUSTAFA GÜRSOY

FORD DİVAN TOFAŞ SETUR KOÇTAŞ SETUR DÜZEY TOFAŞ

Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Samsun-Merkez And. Tek. Lis.,Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L. Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Avcılar Saide Zorlu Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. İzmir-Gaziemir And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Avcılar Saide Zorlu Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. Ankara-Etimesgut Güvercinlik Tek. Lis. ve E.M.L. & Antalya-Merkez Ana. Tek. Lis., Ana. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Kartal Samandıra Tek. Lis. ve E.M.L. Bolu-Mengen Aşcılar And. Otl. ve Tur. Mes. Lisesi Nevşehir-And. Tek. Lis. Teknik Lise ve End. Mes. Lis. * Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi * Haydarpaşa A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Samsun-Merkez And. Tek. Lis., Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L.

MUSTAFA MEHMET AL MÜJGAN ERKOL

DİVAN YKB

NECDET KÜÇÜK NİHAL ATLI NİLAY YILDIZ OKTAY KÜTÜKOĞLU ONUR ÜNAL ORHAN ÜNAL ÖMER FARUK AKGÜN ÖZGE ERİM PINAR GÜNGÖR RIZA URTEKİN SELEN SÖZER SELİN GÜRKAN SEMİH KARAGÖZ SERDAR YILDIZ SERHAT KÖKENEK SEVİL TAŞ AYDIN SEZİN YÜCEL SİMA GÜNER SİNEM GÖZALIR ÖZSOYDAŞ SÜLEYMAN KARAÇAY ŞERMİN SÖNMEZ ŞULE SUSAM ŞÜKRÜ HAKAN AKAN ŞÜKRÜ USTA

DÜZEY KOÇTAŞ DİVAN TOFAŞ TOFAŞ FORD TOFAŞ KOÇTAŞ FORD ARÇELİK SETUR KOÇTAŞ AYGAZ ARÇELİK-LG KOÇTAŞ DÜZEY TAT SETUR SETUR MİGROS DİVAN KOÇTAŞ KOÇTAŞ DİVAN

Beşiktaş Etiler And. Otelcilik ve Turizm Mes. Lis. Edirne-Edirne Merkez T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi & Gebze Çayırova Kız Meslek Lisesi Haydarpaşa A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Haydarpaşa A.T.L., A.M.L.., T.L. ve E.M.L. Şişli Endüstri Meslek Lisesi Samandıra Endüstri Meslek Lisesi                      Maltepe Küçükyalı And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Kartal Samandıra Endüstri Meslek Lisesi Şişli A.T.L. T.L. E.M.L. Maltepe Küçükyalı And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. * * Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Avcılar Saide Zorlu Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. Kartal Yakacık And. Tek. Lis. ,Tek. Lis. ve E.M.L. Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi * * Ortaköy Zübeyde Han. And. KML. ve KML. Üsküdar Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. Haydarpaşa A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Antalya-Merkez Hızır Reis Tic. Mes. Lis. Haydarpaşa A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L.

TALİP AKTAŞ TUĞÇE DEĞERLİ TUNÇ DURMUŞOĞLU TUNÇ ÖNCÜ TURAN ÇELİKER UFUK ERDEM AKSOY UĞUR GÜNDÜZ

KOÇTAŞ KOÇTAŞ TOFAŞ MİGROS DİVAN SETUR DÜZEY

Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic .Mes. Lisesi Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic .Mes. Lisesi Kartal Samandıra Endüstri Meslek Lisesi Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic .Mes. Lisesi Beşiktaş Etiler And. Otelcilik ve Turizm Mes. Lis. Ortaköy Zübeyde Han. And. KML. ve KML. Üsküdar Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.

2007-2013 2007-2013 2008-2011 2011-2013 2008-2010 2011-2012 2011-2013 2009-2011 / 2012-2013 2009-2011 2007-2008 / 2009-2013 2008-2013 2011-2013 2007-2008 2009-2011 2009-2011 2007-2013 2011-2012 2008-2009 2009-2011 2011-2013 2011-2013 2007-2008 2009-2013 2007-2013 2008-2009 2008-2013 2009-2010 2012-2013 2012-2013 2007-2011 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2008-2011 / 2012-2013 2012-2013 2011-2012 2007-2008 2007-2011 2007-2008 2011-2013 2007-2011


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

UĞUR KARTAL UĞUR SAMUR UĞURHAN KONUK VOLKAN YILMAZ ZELİHA ÖZDOĞAN ARICANLI ZERRİN SEROZAN

KOÇTAŞ KOÇTAŞ SETUR TOFAŞ SETUR SETUR

Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Kartal Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Ortaköy Zübeyde Han. And. KML. ve KML. Kocaeli-Endüstri Meslek Lisesi Ortaköy Zübeyde Han. And. KML. ve KML. *

2008-2011 2007-2008 2011-2013 2009-2013 2011-2013 2011-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AHMET CEVDET PİRÇEK AHMET ÖTKAN AKIN BAYER ARDA GÜNDÜZ ASIM ARICAN BANU ŞAHİN BİLAL GÜVENDİK BORA ÇELİKOĞULLARI CEMAL ÇABUK CEREN AKYÜZ EMRE SİNA TULGAR ERİNÇ ÖZKORUCU FAHRETTİN ÇOBAN FİLİZ YÖRÜK

TÜPRAŞ TÜPRAŞ TOFAŞ AYGAZ TOFAŞ KOÇTAŞ TÜPRAŞ KOÇTAŞ TÜPRAŞ KOÇTAŞ TÜRK TRAKTÖR TÜPRAŞ MİGROS TÜPRAŞ

Menemen Halide Gencer And. Tic. Mes. Lis. ve Tic. Mes. Lis. Aliağa Metem, M.E.M. Gaziemir And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Balıkesir-Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi Gaziemir And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. İzmir Menemen Halide Gencer Tic. Mes. Lisesi Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Menemen Halide Gencer And. Tic. Mes. Lis. ve Tic. Mes. Lis. Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Ankara-Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi & Erzincan Tercan A.T.L. ve E.M.L. Aliağa Metem, M.E.M. Bornova Altay Tic. Mes. Lis Mazhar Zorlu Teknik ve End. Meslek Lisesi

FUAT ACARLI GAYE ÖKTEM HALİL ŞENGÜL HANDE ÇETİNYÜREK HATİCE EYLÜL YEŞİLDAL İLKİN İNCELER İREM GİZLİ İSA ERKOÇ MEHMET CUMHUR SABIRLI MURAT AĞBUĞA MURAT AKBUDAK MURAT GÖNÜL MURAT SERTELLİ MURAT TÜMER MURAT TÜRKMEN MUSTAFA KÖSE MUSTAFA YİĞİT NECDET ÖYKE NUR ÖZBAYINDIR OĞUZHAN DEVRAVUT OSMAN ÖZEK ÖZLEM ATICI SEDAT İLTÜZER SELÇUK KARA SEVİNÇ ŞEN ÖNEL YALÇIN GÜLTEKİN ZİYA ÇAKMAK

BİRMOT KOÇTAŞ TÜPRAŞ YKB KOÇTAŞ TÜPRAŞ KOÇTAŞ OTOKOÇ MİGROS TÜPRAŞ YKB OTOKOÇ KOÇTAŞ BİRMOT KOÇTAŞ KOÇTAŞ OTOKOÇ TÜPRAŞ KOÇTAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ KOÇTAŞ YKB TÜPRAŞ KOÇTAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ

izmir

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.

2008-2011 2007-2013 2011-2013 2009-2013 2007-2011 2011-2013 2009-2011 2009-2010 2008-2013 2010-2011 2009-2013 2008-2013 2007-2013 2008-2009 / 2011-2013 İzmir Konak Motor A.T.L., A.M.L., T.L. ve Meslek Lisesi 2008-2013 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2010 Menemen And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2007-2013 Kırklareli-Lüleburgaz Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi 2008-2011 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2012-2013 Aliağa Metem, M.E.M. 2008-2013 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2010 Karşıyaka (Bayraklı Tekn.Ve E.M.L.) And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2007-2013 Bergama Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi 2007-2013 Menemen Halide Gencer And. Tic. Mes. Lis. ve Tic. Mes. Lis. 2009-2012 Karşıyaka And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2010-2013 Karşıyaka And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2011 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2011-2013 İzmir Konak Motor A.T.L., A.M.L., T.L. ve Meslek Lisesi 2007-2013 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2010 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2007-2010 Karşıyaka And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2013 Menemen And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2013 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2012-2013 Menemen And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2013 Menemen Halide Gencer And. Tic. Mes. Lis. ve Tic. Mes. Lis. 2007-2008 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2013 Göztepe Anadolu Mes. ve Meslek Lisesi 2009-2011 Konak Çınarlı And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2007-2013 Bornova Mimarsinan And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2007-2008 Konak Çınarlı And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2009-2011 Konak Çınarlı And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. 2008-2009

99


kahramanmaraş İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

EROL TAŞ FUNDA ÇEVİK MELEK SİBEL ÇETİNKAYA METİN EREN YELİZ GÜLER

YKB YKB YKB YKB YKB

Kahramanmaraş-Anadolu Tek.Mes, And Km.L. ve Kız Mes.Lisesi Kahramanmaraş-Anadolu Tek.Mes, And Km.L. ve Kız Mes.Lisesi Kahramanmaraş-Anadolu Tek.Mes, And Km.L. ve Kız Mes.Lisesi Kahramanmaraş-Anadolu Tek.Mes, And Km.L. ve Kız Mes.Lisesi Kahramanmaraş-Anadolu Tek.Mes, And Km.L. ve Kız Mes.Lisesi

2007-2011 2008-2011 2007-2013 2007-2009 2011-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

SUAT KELEŞ

TOFAŞ

Karabük-End. Mes. Lis., Tek. Lis., Ana. Mes. Lis.

2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

FATMA CEVHER İBRAHİM SERDAR KILINÇ

YKB YKB

Karaman-Nefise Sultan Anadolu Kız Mes. ve Kız Mes.Lisesi Karaman-Nefise Sultan Anadolu Kız Mes. ve Kız Mes. Lisesi

2008-2013 2007-2010

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ENSAR ERDOĞDU MEHMET SENA ERDOĞDU ONUR ERDOĞDU

ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK

Kars-G.Ahmet Muhtar Paşa Tek. L., E.M.L. ve A.T.L. Kars-G.Ahmet Muhtar Paşa Tek. L., E.M.L. ve A.T.L. Kars-G.Ahmet Muhtar Paşa Tek. L., E.M.L. ve A.T.L.

2007-2009 2011-2013 2009-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ABDULLAH İLHAN MELİH ŞÜKRÜ ÇETİN

TOFAŞ YKB

Kastamonu Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Kastamonu-Merkez Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

2007-2013 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ÇAĞLAR ÇİĞDEM BAHADIR İSMAİL M. GÜVEN ÖMER AKTAŞ SERPİL BAYAZIT

YKB TOFAŞ YKB YKB

Kayseri-Merkez Ticaret Meslek Lisesi Kayseri Melikgazi Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Kayseri-Merkez Ticaret Meslek Lisesi Kayseri-Merkez Ticaret Meslek Lisesi

2009-2013 2007-2013 2007-2013 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

CAFER CAN CEMALİ ALTUNDAĞ CENK YANARDAĞ ELVAN YILDIRIM İLHAN ÇETİN MUSA DOĞAN NECATİ KONUCUK NURTEN YATIKÇI ONUR ARIÖZ ÖMER BORA TACETTİN SALAR YAŞAR KOÇ YUNUS SAÇAL

TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ TÜPRAŞ

Kırıkkale-Merkez Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Kırıkkale-Merkez Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Kırıkkale-Merkez Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Kırıkkale Anadolu Kız Meslek Lisesi Kırıkkale-Merkez And. Tek. Lis., And. Mes. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L. Kırıkkale Gazi A.M.L. ve Endüstri Meslek Lisesi * Kırıkkale-Anadolu Kız Meslek Lisesi Kırıkkale-Anadolu Kız Meslek Lisesi Kırıkkale Gazi A.M.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Kırıkkale-Merkez And. Tek. Lis., And. Mes. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L. Kırıkkale-Merkez And. Tek. Lis., And. Mes. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L. Kırıkkale Gazi A.M.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2008-2013 2007-2013 2008-2013 2007-2013 2008-2013 2007-2013 2011-2013 2008-2013 2008-2011 2008-2013 2007-2013 2007-2013 2008-2013

karabük

karaman

kars

kastamonu

kayseri

kırıkkale

100

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.


kırklareli İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ALİ ZAFER SÖNMEZ AYŞE USTA ÖZGE ŞENTÜRK

YKB YKB YKB

Kırklareli-Lüleburgaz Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Kırklareli-Lüleburgaz Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Kırklareli-Lüleburgaz Tic. Mes. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2007-2008 2008-2009 2009-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

BİNNAZ ÖZLEM TORUN DUYGU DALMAN

YKB YKB

Kırşehir-Fatma Muzaffer Mermer And. Mes. ve Mes. Lisesi Kırşehir-Fatma Muzaffer Mermer And. Mes. ve Mes. Lisesi

2007-2013 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AHMET KURT HALİL YÜCEL MISIRLI HÜSEYİN KALINKAYA İPEK SOLMAZ

YKB YKB YKB YKB

Kilis-M.Hanifi Ökkeş Cümbüş Ticaret Meslek Lisesi Kilis-M.Hanifi Ökkeş Cümbüş Ticaret Meslek Lisesi Kilis-M.Hanifi Ökkeş Cümbüş Ticaret Meslek Lisesi Kilis-M.Hanifi Ökkeş Cümbüş Ticaret Meslek Lisesi

2008-2009 2009-2011 2009-2011 2007-2009

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

A.YÜCEL ŞANLI AHMET ÇAPAR ALEV OSMA ALİ GALİP GÖKTÜRK ATA OKAN GÜRBÜZ AYDAN ÇALBAŞ AYHAN ÇALICA CELAL ORAK CEMAL AKAR ÇİĞDEM DOĞAÇ YAŞAR E. EMRAH DUMAN ELİF KARACA ERDEM AKBAŞ ERDEM ALTUĞ ESRA GÜLBİN ATAÇ FAİK DOĞANAY GÖKHAN SÜLÜN GÖKHAN YILDIRIM GÜRKAN KESKİN HAMİDİYE SİS İLKSEN COŞAR İNAN ACILIOĞLU İSMET NARİN MURAT BAKIŞ MURAT GÜNER MÜGE BIYIK NEBİ YÜKSEK NECDET NARAT OSKAY FURTUNA OSMAN ÇEŞME OYA USTAOĞLU    ÖMER ÖZKURT SALİH AKDUMAN

TÜPRAŞ TOFAŞ FORD TÜPRAŞ TÜPRAŞ ARÇELİK FORD FORD AYGAZ ARÇELİK FORD FORD TOFAŞ FORD YKB TÜPRAŞ MİGROS TOFAŞ ARÇELİK-LG FORD FORD FORD FORD FORD FORD TOFAŞ FORD AYGAZ FORD ARÇELİK-LG MİGROS TÜPRAŞ TÜPRAŞ

İzmit Karşıyaka Tüpraş Çok Programlı Lise Kocaeli Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Kocaeli Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Körfez And. Tek. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Körfez And. Tek. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Gebze Çayırova Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. İzmit Köseköy Tek. Lis. ve E.M.L. Gölcük İhsaniye Tic Mes. Lis. Gebze Darıca Lafarge Aslan Çim. A.T.L.., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Gebze Çayırova Tic. Mes. Lis. ve And. Tic. Mes. Lis. Karamürsel 100. Yıl And. Mes. Lis., Tek. Lis., E.M.L. ve Mesleki Eğitim Mer. Müd. * İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gölcük And. Denizcilik Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Çayırova-Yapı Kredi Kız Teknik ve Meslek Lisesi İzmit Atatürk And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. İzmit Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi İstanbul-Kartal Samandıra Tek. Lis. ve E.M.L. Gebze And. Tek. Lis., A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. * Gölcük And. Denizcilik Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. İzmit Köseköy Tek. Lis. ve E.M.L. Gölcük İhsaniye Tic Mes. Lis Karamürsel 100. Yıl And. Mes. Lis., Tek. Lis., E.M.L. ve Mesleki Eğitim Mer. Müd. Gölcük And. Denizcilik Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Kocaeli Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi İzmit Köseköy Tek. Lis. ve E.M.L. Gebze Darıca Lafarge Aslan Çim. A.T.L., A.M.L., T.L.. ve E.M.L. Kocaeli Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi İstanbul-Kartal Yakacık And. Tek. Lis. ,Tek. Lis. ve E.M.L. İzmit Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi İzmit Karşıyaka Tüpraş Çok Programlı Lise İzmit Atatürk And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L.

2007-2013 2007-2008 2008-2013 2007-2013 2007-2013 2007-2008 2008-2013 2007-2008 2007-2013 2008-2013 2007-2011 2009-2011 2012-2013 2007-2011 2008-2009 2008-2013 2007-2010 2011-2013 2007-2013 2009-2011 2009-2013 2009-2011 2008-2013 2008-2013 2008-2013 2007-2008 2007-2008 2008-2013 2008-2013 2008-2013 2010-2013 2007-2008 2007-2012

kırşehir

kilis

kocaeli

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.

101


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

SAYGIN TÖRE SEÇİL KIZILARSLAN SERDAR GÜNGÖR SONAT YAYLA YAKUP KAYA YALÇIN KORKMAZ YILDIRIM YOLCU YUSUF SAMİ ÇINAR ZAFER GÖKMEN ZAKİR COŞKUN

FORD YKB FORD ARÇELİK-LG FORD FORD FORD TÜPRAŞ FORD TÜPRAŞ

* Çayırova-Yapı Kredi Kız Teknik ve Meslek Lisesi * Gebze And. Tek. Lis., A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. Karamürsel 100. Yıl And. Mes. Lis., Tek. Lis., E.M.L. ve Mesleki Eğitim Mer. Müd. İzmit Köseköy Tek. Lis. ve E.M.L. * İzmit Atatürk And. Tek. Lis., And. Mes. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L. Karamürsel Endüstri Meslek Lisesi İzmit Karşıyaka Tüpraş Çok Programlı Lise

2009-2011 2008-2011 2009-2013 2007-2013 2008-2013 2011-2013 2009-2011 2007-2013 2009-2013 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ATIF DİKİCİ ATİLLA İSHAKOĞLU İLKAY KAYGISIZ İSMAİL CEYLAN MERİH BALABAN

TOFAŞ OTOKOÇ OTOKOÇ OTOKOÇ OTOKOÇ

Konya-Selçuklu E.M.L., Tek. Lis., And. Tek. Lis. Konya-Meram Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Konya-Meram Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Konya-Selçuklu Fatih And. Tek. Lis., A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. Konya-Meram Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2007-2013 2009-2013 2007-2008 2007-2013 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

BENGÜ ATABAY (BOZKURT) SEDA TOPTAŞ İLERU SEZİN KIVRAK

YKB YKB YKB

Kütahya-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Kütahya-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Kütahya-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2007-2010 2009-2012 2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AYHAN SÜRMELİ DUDU KÜREŞ ERHAN EROL GÖZDE MENEVŞEOĞLU ŞEBNEM OKTAY

YKB YKB TOFAŞ YKB YKB

Malatya-Hacı Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret ve T.M. Lisesi Malatya-Hacı Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret ve T.M. Lisesi Malatya Şehit Kemal Özalper A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Malatya-Hacı Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret ve T.M. Lisesi Malatya-Hacı Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret ve T.M. Lisesi

2007-2008 2007-2013 2007-2013 2008-2013 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

EMRE BİLALOĞLU SUBHİ TOPLU

MİGROS FORD

Manisa-Merkez Tic.Mes.Lis. ve Anadolu Tic.Mes.Lisesi Manisa-Merkez And. Tek. Lis., And. Mes. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L.

2007-2013 2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AZİZ FİDE ERSAN DEMİRKIRAN FATİM ERGİN TURAN DEMİR YUNUS BULUT

ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK

Mardin-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mardin-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mardin-End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lisesi Mardin-End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lisesi Mardin-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

2008-2011 2007-2008 2011-2013 2007-2008 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ABDULLA SERT AHU GÜVEN

OPET OTOKOÇ

Mersin-Merkez Nihal Erdem Tic. Mes. Lis., And. Tic. Mes. Lis. ve A.İ.M.L. Mersin-Tarsus İMKB A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L.

2007-2008 2008-2013

konya

kütahya

malatya

manisa

mardin

mersin

102

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.


İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ALTAN ADAKLI HAKAN KUMDERELİ İBRAHİM SÖNMEZ OSMAN KİPER YILMAZ AYDIN

OPET OTOKOÇ OTOKOÇ ARÇELİK OTOKOÇ

Mersin-Merkez Nihal Erdem Tic. Mes. Lis., And. Tic. Mes. Lis. ve A.İ.M.L. Mersin-Tarsus İMKB A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. Mersin-Tarsus İMKB A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. Mersin-Ticaret ve Sanayi Odası Kadri Şaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mersin-Tarsus İMKB A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L.

2009-2013 2008-2009 2007-2008 2009-2013 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ERDEM DIRBALI GÜLCAN ÖZATA MÜRVET UYGUN

DİVAN DİVAN DİVAN

Muğla-Ortaca Dalyan And. Otelcilik ve Turizm Mes. Lis. Muğla-Marmaris İçmeler Halit Narin And. Otelcilik ve Turizm Mes. Lis. Muğla-Marmaris İçmeler Halit Narin And. Otelcilik ve Turizm Mes. Lis.

2007-2008 2007-2008 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ERKAN AYDOĞMUŞ MUSTAFA TURAL

ARÇELİK ARÇELİK

Muş-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Muş-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2007-2009 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AYFER ELİAÇIK ESRA SERÇEOĞLU FİGEN GÜLYAZ HACER ÇELİK HASAN ÖREK HÜSEYİN AYSU KORAY GÜZEL RASİM ERANDAÇ

YKB YKB YKB YKB TOFAŞ YKB FORD YKB

Nevşehir-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Nevşehir-And. Tek. Lis. Teknik Lise ve End. Mes. Lis. Nevşehir-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Nevşehir-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Nevşehir-And. Tek. Lis. Teknik Lise ve End. Mes. Lis. Nevşehir-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Nevşehir-Merkez Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Nevşehir-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

2009-2011 2010-2011 2008-2010 2008-2009 2007-2008 2011-2013 2007-2008 2007-2009

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ADNAN LAL AZİZ FETHİ SİLAHTAR OSMAN ÇAVUŞ

YKB YKB YKB

Niğde Merkez T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Niğde Merkez T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Niğde Merkez T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2007-2010 2008-2013 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ALPASLAN GÜNERİ

YKB

Ordu-Ünye Adnan Menderes T.M.L.Ve Anadolu Tic.Mes.Lisesi

2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ASLI ALIRAVCI ASLI ÜSTÜNDAĞ E. CANAN ŞİRVANLIOĞLU ÖZGÜR TOKBAY

YKB YKB YKB YKB

Osmaniye-Rahime Hatun Anadolu K.M.L. ve Kız Mes. Lis. Osmaniye-Rahime Hatun Anadolu K.M.L. ve Kız Mes. Lis. Osmaniye-Rahime Hatun Anadolu K.M.L. ve Kız Mes. Lis. Osmaniye-Rahime Hatun Anadolu K.M.L. ve Kız Mes. Lis.

2009-2011 2011-2013 2007-2010 2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

KAYHAN BURSALI SEBAHAT KURTOĞLU

FORD YKB

Rize Hasan Kemal Yardımcı İMKB And. Mes.Lis., End. Mes.Lis. Rize Hasan Kemal Yardımcı İMKB And. Mes. Lis., End. Mes.Lis.

2007-2013 2008-2011

muğla

muş

nevşehir

niğde

ordu

osmaniye

rize

103


sakarya İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

A. VOLKAN YALÇIN DOĞAN DAYAN FERDİ AYDIN İSMAİL ŞAHİN KEMAL FIRAT COŞKUN OSMAN OĞUZ ÖZGÜR TAN SELÇUK KARAKULAK TUNA ÇAKIR UFUK DEDEOĞLU

OTOKAR OTOKAR OTOKAR OTOKAR OTOKAR OTOKAR OTOKAR OTOKAR OTOKAR OTOKAR

Sakarya-Adapazarı Fatih And. Tek. Lis., A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. * Sakarya-Adapazarı Sakarya And. Tek. Lis.,A.M.L.., Tek. Lis. ve E.M.L. Sakarya-Adapazarı Fatih And. Tek. Lis., A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. Sakarya-Adapazarı Sakarya And. Tek. Lis. ,A.M.L., Tek. Lis. ve E.M.L. Sakarya-Sapanca Metem., Tek. Lis., M.E.M. Sakarya-End. Mes. Lis. * Sakarya-Sapanca Metem., Tek. Lis., Mem Sakarya-Adapazarı Arifiye Çok Programlı Lisesi

2007-2013 2009-2011 2007-2008 2009-2013 2008-2011 2007-2008 2010-2013 2010-2011 2008-2013 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AYTAÇ TAYGAL CÜNEYT OCAK EMRE ERGÜN ERSİN BAŞAR

AYGAZ AYGAZ TOFAŞ YKB

2007-2013 2011-2013 2012-2013 2008-2013

İRFAN SÖNMEZ İSA COŞKUN KEMAL GÜVENÇER KEREM ŞENDEMİRCİ MELAHAT KURU AKTAŞ MURAT HAKAN ÜNAL MUSTAFA TOZLU NESRİN AKSU ÖNER AKTAŞ PERİHAN KATİPOĞLU SEVDA ÇATAL TARIK ARSLAN

BİRMOT BİRMOT AYGAZ BİRMOT OTOKOÇ YKB BİRMOT YKB OTOKOÇ YKB BİRMOT BİRMOT

Samsun-Merkez Atakum A.T.L., T.L. ve E.M.L. Ordu-Ünye Adnan Menderes T.M.L ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Samsun Endüstri Meslek lisesi Samsun-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi & Sinop-Gerze Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Samsun-Merkez And. Tek. Lis.,Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L. Samsun-Çarşamba A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Samsun-Merkez Atakum A.T.L., T.L. ve E.M.L.; Ordu Tm.L. Samsun-Merkez And. Tek. Lis., Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L. Samsun-Merkez And. Tek. Lis., Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L. Samsun-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Samsun-Merkez And. Tek. Lis., Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L. Samsun-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Samsun-Merkez And. Tek. Lis., Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L. Samsun-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Samsun Çarşamba A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Samsun-Merkez And. Tek. Lis., Tek. Lis., A.M.L. ve E.M.L.

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

MEHMET DEMİR SEDAT TURHAN

FORD FORD

Siirt-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Siirt-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2009-2013 2010-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

NUMAN OGÜN ÖZTÜRK

YKB

Sinop-Gerze Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi

2008-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

AHMET CULHA

DEMİR EXPORT Sivas-Kangal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi A.Ş. YKB Sivas-Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi & Sivas-Sivas Merkez A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi DEMİR EXPORT Sivas-Kangal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi DEMİR EXPORT Sivas-Kangal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi YKB Sivas-Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi & Sivas-Sivas Merkez A.T.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

samsun

2011-2013 2008-2012 2008-2011 2007-2009 2008-2013 2007-2009 2009-2010 2007-2009 2010-2013 2011-2013 2012-2013 2008-2009

siirt

sinop

sivas

KUMRAL SARIKAYA KÜRŞAD YILMAZ MEHMET BİNGÖL NURİ YILMAZ

104

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.

Dönem 2007-2012 2008-2011 2008-2013 2008-2012 2007-2008


şanlıurfa İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

EMEL SÖNMEZ

HARRANOVA BESİ HARRANOVA BESİ HARRANOVA BESİ HARRANOVA BESİ

Şanlıurfa-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi & Şanlıurfa-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Şanlıurfa Ticaret Meslek Listesi

2010-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

MEHMET ÖZDEMİR MELİH GÜMÜŞ SERVET KASIRGA

ARÇELİK ARÇELİK ARÇELİK

Şırnak-End. Mes .Lis., Ana. Mes. Lis. ve Ç.E.M. Şırnak-End. Mes .Lis., Ana. Mes. Lis. ve Ç.E.M. Şırnak-End. Mes .Lis., Ana. Mes. Lis. ve Ç.E.M.

2011-2013 2007-2009 2008-2011

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

MEHMET ACAR MEVLÜT AYER MİNE KESKİN ERGİN ŞEVKET DOĞRUKALP YAŞAR ACAROĞLU

OPET OPET YKB ARÇELİK OPET

Tekirdağ-Merkez And. Tek. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L. Tekirdağ-Merkez And. Tek. Lis.,Tek. Lis. ve E.M.L.

2009-2013 2008-2013 2011-2013 2007-2013 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

AHMET DURAN ÇAĞLAR

TOFAŞ

Tokat-Tokat Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi

2009-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ARİF KUTLUCA İLHAN ÇALIK KEBİRE ÇİÇEK MERAL HACIYUSUFOĞLU MUSTAFA ÇEBİ SEMİH MELEK

YKB YKB YKB YKB ARÇELİK ARÇELİK

Trabzon-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Trabzon-Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Trabzon-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi (İMKB Anadolu Kız Meslek ve K.M.L.) Trabzon-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi (İMKB Anadolu Kız Meslek ve K.M.L.) Trabzon-Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. Trabzon-Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L.

2007-2008 2009-2011 2009-2013 2009-2011 2011-2013 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

HIDIR KAYA YUNUS KALSEN-YUSUF KALSEN

ARÇELİK ARÇELİK

Tunceli-Namık Kemal End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lis. Tunceli-Namık Kemal End. Mes. Lis., Tek. Lis. ve Ana. Mes. Lis.

2007-2011 2011-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ANIL KILIÇARSLAN ETHEM TOLUNAY TOLAY METİN POLAT

YKB YKB YKB

Uşak-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Uşak-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Uşak-Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi

2008-2011 2008-2009 2007-2008

İZZET KUŞ MAHMUT İFŞAT MELAHAT ATLIBATUR

Şanlıurfa Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve Endüstri Meslek Lisesi Şanlıurfa-Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi & Şanlıurfa-Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

2007-2008 / 2011-2013 2007-2013 2008-2011

şırnak

tekirdağ

Tekirdağ-Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Halit Narin Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi Tekirdağ-Merkez And. Tek. Lis., Tek. Lis. ve E.M.L.

tokat

trabzon

tunceli

uşak

105


van İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ERKAN POSTLU MERVE PERİHANOĞLU YAVUZ YÜKTAŞIR

YKB YKB YKB

Van-Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Mes. Lisesi Van-Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Mes. Lisesi Van-Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Mes. Lisesi

2007-2013 2008-2013 2007-2013

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ASLI AKAR ASLI ÇOK DEMET DOĞAN

YKB YKB YKB

Yalova-Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi Yalova-Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi Yalova-Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi

2009-2011 2007-2009 2007-2008

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

DERYA AYGÜN YAVUZ HAYDAR YÜKSEL NAGİHAN ÇEKİNMEZ AR ÖZLEM ŞENER

YKB YKB YKB YKB

Yozgat-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi Yozgat-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi * Yozgat-Tic. Mes. Lis. ve Anadolu Tic. Mes. Lisesi

2009-2011 2007-2009 2012-2013 2008-2009

İsim

Şirket

Sorumlu Olduğu Okul

Dönem

ESRA SELÇUK UĞUR KUTOĞLU

YKB YKB

Zonguldak-Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. ve Mes. Eğitim Mer. Zonguldak-Merkez A.T.L., A.M.L., T.L. ve E.M.L. ve Mes. Eğitim Mer.

2011-2013 2007-2008

yalova

yozgat

zonguldak

106

*Aktif okul görevlendirilmesi yapılmamıştır.


şirket sorumluları 2007-2013 arçelik AYDAN ÇALBAŞ BARIŞ ÜNLÜ MÜGE DOĞAN ÖZMERİÇ ÖZGÜR ŞAHİN

ARÇELİK-LG SEZER DENİZ AKDAĞ TUĞÇE ÇANKAYA

AYGAZ BAHADIR KESKİN BERRAK KOCA DERYA GÜNDOĞDU EMRE OĞUZ FEYZA ŞENER ZELAL YETİK

AYGAZ DOĞALGAZ İREM ÖZER

DEMİR EXPORT BANU AKSOY MACİT NİLAY SIR

DİVAN EVRİM CABBAROĞLU IŞIL MALATYALI IŞILAY OKAY MÜRVET UYGUN NİHAN KOŞMALI ÖZGE ÜREK

DÜZEY PAZARLAMA A.Ş. DORUK ALKOÇ

FORD OTOMOTİV BARLAS ERKAN SABAHATTİN GÜCİN SERKAN ÖĞREN ZÜHRE IŞILAK

HARRANOVA A.Ş. EMİN BAYSÖZ

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ FUNDA ŞAHİNYAVUZ GİZEM AYANOĞLU OZAN ERSOY PINAR ALKOÇ SELİN GÜRKAN TUĞÇE DEĞERLİ

MİGROS İLKNUR KIZILIRMAK

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. SONGÜL ÖNCEL BAŞKAYA

OTOKAR CİHANGÜL MİHMANLI ENGİN ABACILAR KEMAL ÇİFTYILDIZ

OTOKOÇ AHMET ÜÇOK BARBAROS SUYABATMAZ BARIŞ İLKDOĞAN ÇAĞLA ABACI ÇAĞLAYAN SARAYOĞLU ÇAĞRI KARAOĞUZ ENGİN KALYON MURAT GÖRGÜLÜ MÜRSEL YAKUT NECİL TOLUNAY SAİM ÇETİNER UĞUR ŞAKİROĞLU VOLKAN ARIKAN YALÇIN AYDIN

SETUR ARZU ÇAYIR ESRA ŞENKUL (MARİNAS) ORHAN YAVUZ YAPRAK GÖKMEN

TAT KONSERVE

TOFAŞ A.Ş. AYDIN BAŞESKİ BANU KALAY ERTON EBRU ÜNDER DEDEOĞLU EDA KUTLU KÜBRA AVTEPE MAHİDE SONDİKME MURAT ÇİTLER MÜGE ÖZDEMİR NELİDA İLERİ ONUR BAYRAKGİL SULTAN AVTEPE

TÜRK TRAKTÖR ABDULLAH ASLAN         CEREN GÜRKAN ERTEM GÖRKEM KAVUŞ MURAT KARABULUT                          ORHAN YAZKAN ORKİDE AKKOÇ SABİT YEŞİM ERDOĞAN

TÜPRAŞ ALİ İNER BAŞAK FİDAN BİLGİN FİLİZ YÖRÜK GÜLNUR GÜNAL HALİT DEMİR İPEK ÖZMEN AYHAN MEHMET SELİM BEDİR MENŞURE SAĞLAM ÇELİK METE TOLAY MUSTAFA SOLAK NURCAN ÖZTÜRK CANSU ÖZGE UYAR TAYYAR AKÇALI ÜMİT ŞAHİN

YAPI KREDİ AHU ÖZERDEN DEFNE EMERK NURCAN ERHAN SENEM BİLGİN

BERRAK ŞENTÜRK ONUR DÜNDAR ONUR ZORBACI SEZİN YÜCEL DUYGU KARTAL BUĞRAL

107


Bi Z iM HiK AY E Mi Z - ME S L E K E Ğ İ T İMİNDE BİR K U Ş A ĞIN Ö Y K Ü S Ü

Bizim Hikayemiz: Meslek Eğitiminde Bir Kuşağın Öyküsü  
Bizim Hikayemiz: Meslek Eğitiminde Bir Kuşağın Öyküsü  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Koç Holding tarafından 2006 yılında başlatılan Meslek Lisesi Memleket...

Advertisement