Page 1

EGETAR Nr 2 • 2006 • 20:-

Hälsorörelsens gröna livsstil med rörelse och motion

genom friluftsliv och mer grönt på tallriken HÄLSORÖRELSEN I SAMVERKAN www.halsoframjandet.se

www.vegetarian.se


7\TWHMY€VSQH

NPZR

LRVSV

‹kZ[LYYPRPZRZWLJPHSP[t ‹.VKU€[HR[PNZTHRLUZTHR \WWSL]LSZL\[€]LYKL[]HUSPNH ‹5`[[PNH[[p[HZRHSS[PSSZHSSHKLY ‹/€NOHS[ÅLYVTp[[H[ML[[ )LQQVLGLQKlOVREXWLNHOOHUHNRORJLVNPDWEXWLN )LQQVEODSn1.VDOXKDOOL6WKOP

,).$2//3 (­,3/!'%.452%2  sWWW,INDROOSNET

8\PUVH ‹ 9PR Wr WYV[LPU TPULYHSLY VJO ÄIYLY ‹ 3p[[ZTpS[ VJO ]pUSPN M€Y ‹ -YP MYrU NS\[LU ‹ ,RVSVNPZR VJO Yp[[]PZLT ‹ /LSH RVYU ÅPUNVY VJO -YrNHPKPUOpSZVI\[PR LSSLYLRVSVNPZRHTH[I\[PR ,).$2//3 (­,3/!'%.452%2  sWWW,INDROOSNET

2 VEGETAR • MAJ 2006


Ledare

Var smart! Under dessa tidiga sommardagar ser vi med optimism fram emot den gröna årstiden med fräscha grönsaker och soliga friluftsaktiviteter. Efter ett givande och trevligt årsmöte (se referat) har vi i styrelsen tagit upp utmaningen att vidareutveckla vårt folkhälsoarbete. Vi hjälper de unga i skolor och i idrottsrörelsen bort från snuset och vi hjälper skolkökspersonalen att utveckla det gröna konceptet i kampen mot barn- och ungdomsfetman. Vi engagerar oss i Korpen med skoldiplomering och i Frisam med utvecklingen av

fysisk aktivitet på recept (FaR) runt om i landet. Vi har även antagit utmaningen att stötta och utveckla den alternativa/komplementära medicinens roll inom konventionell hälso- och sjukvård, trots hårt motstånd från Socialstyrelsen och många skolmedicinare. En del av detta kan du läsa om i denna Vegetar och på våra sidor i Hälsa eller på våra hemsidor. Kom ihåg att nässlor, maskros och andra vilda växter är nyttiga och goda och i höst väntar blåbär, lingon och hjortron på dig ute i markerna. I år bör du bara köpa

svensk frukt eller KRAV-märkt för att slippa ett äpple som legat ett år på grund av “smartfresh-metoden”. Var smart och låt inte lura dig av detta lurendrejeri! Vi är även ditt stöd när det gäller kampen mot GMO och allt manipulerande av vår mat. Vi önskar dig en riktigt aktiv, trevlig och skön sommar med friluftsliv och mycket grönt på tallriken! Varma sommarhälsningar KURT SVEDROS RHF HENRIK SUNDSTRÖM SVF

Friluftsliv och folkhälsa Hälsofrämjandet anser att naturen har stor betydelse för livsstil, hälsa och livskvalitet. Kontakt med naturen är ett basbehov som påverkar våra livsstilar ger oss bättre hälsa. När det gäller livsstil och miljö så har rekreationen/fritid i naturen stor positiv inverkan på folkhälsan. Särskilt viktig rekreation är friluftsliv med naturbaserade aktiviteter och miljöer. Hälsoforskningen har visat att folksjukdomarna går att påverka positivt när vi går över till en mer hälsofrämjande livsstil. Den ger oss allsidig, lagom stimulans, som i sin tur minskar hälsoriskerna, ökar vår motståndskraft mot påfrestningar och höjer vår livskvalitet. På det sättet kan vi avlasta sjukvården och öka enskilda människors förmåga att påverka sin egen hälsa. Studier av grönområdens inverkan på framför allt barn uppvisar positiva effekter bland annat på motorik, kreativitet, motståndskraft mot allergier, infektioner och återhämtning från stress. Anpassad fysisk rekreation, har positiva effekter på ledbesvär, högt blodtryck, tjocktarmscancer, muskelmassa och styrka så att t.ex. äldre kan klara sig själva många år längre. Dessutom leder det till förbättrade matvanor.

Den unga generationen Alla barn bör från dagis och i skolan få lä-

ra sig läsa naturen och orientera sig i friluftsmarkerna och dessutom få kunskap om vad man kan finna i “naturens skafferi”. Tyvärr håller denna kunskap på att falla i glömska och därför vill Hälsofrämjandet medverka till att denna kunskap tas tillvara och sprids. Detta gör man bäst som en kombination till friluftsliv i olika former. I våra marker finns till exempel ätliga vilda örter till the och sallad, hjortron, lingon, blåbär, hallon, nypon, slånbär och olika svampar m.m.

Friluftsliv nära tätorter Hälsofrämjandet vill påpeka att det är viktigt att spara närrekreationsområden i anslutning dels till städernas bostadsområden, och dels kring mindre orter i Sverige. Dessa senare “hälsoområden” är inte bara en hälso- och rekreationskälla och utkomstkälla för de boende, utan dessutom ett avgörande hälsokomplement för storstädernas och centralorternas befolkningshälsa, genom möjligheter för turism och hälsorekreation.

Allemansrätten Allas tillgång till naturen genom allemansrätten är sedan ett antal år fastlagd i regeringsformen. Även miljöbalken innehåller en portalbestämmelse om allemansrätten. Allemansrättens innebörd – gränserna för

rättigheter och skyldigheter – är däremot inte fastlagd i regelverket med undantag för de bestämmelser som finns i främst brottsbalken. Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftslivet såväl i Sverige som i Norge och Finland. Allemansrätten är något unikt som sätter sin prägel på den typ av friluftsliv som bedrivs i Norden. Allemansrätten är dock inte bara en rättighet utan även en skyldighet. Medvetenhet och kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att den skall kunna bevaras. Dagens generation av barn får inte denna kunskap naturligt från sina föräldrar. Därför är det av vikt att skolorna tar det ansvar som ges i läroplanerna för grundoch gymnasieskolorna i förmedlingen av kunskap om allemansrätten. Att kunna tillbringa en del av sin tid i naturen är för många en viktig del av livet och kan inte ersättas av andra aktiviteter. Friluftsliv har ett egenvärde i form av omedelbar glädje av själva friluftsaktiviteten, natur- och kulturupplevelsen, rekreationen, avkopplingen och umgänget med andra.

2006 MAJ • VEGETAR 3


EGETAR RADANNONSER

Annonsera i Vegetar – ring Leif 0660-26 61 07

UTBILDNING Ge bort en målarkurs i present. Målarkurser på sköna Öland varje vecka fr. maj t o m. sept. Kurspris 2.595:-/vecka medresenär fr. 895:inkl. boende i Herrgård/stuga, inkvartering med självhushåll tillgång till ateljé. Bröllopsfester och matlagningskurser i egen el. vår regi i Gästabudsalen. ris 55:-/pp. Tel 0485-241 34 www.halludden.nu Manuellt lymfdränage, Friskvårdsutbildning Kursledare utbildad i Schweiz och England. 17 års erfarenhet. För info La Nouvelle Clinique, Ann-Charlotte Lindeborg, S:t Clemens g 18, 252 34 Helsingborg, 042-21 27 22, eller www.ajkon.se. Cranio Sacral terapi. Kurs på flera platser i landet. Dr Nagi Iskander lär dig metoden där man med mjuka rörelser balanserar ryggmärgsvätskan så att blockeringar försvinner. Effektiv vid huvudvärk, migrän, posttraumatisk stress, depression, koncentrationsstörningar, fibromy-

algi och kroniska smärtor. www.vacuflex.se info@vacuflex.se Ann-Chatrine Jonsson 070-780 81 00 BEHANDLING AKU-Terapi. En unik kvalitetssäkrad metod där akupunktur kombineras med kroppspsykoterapi. En möjlighet att påverka smärta, funktion och livskvalitet i gynnsam riktning. Sture Nyman, vårdlärare, akupunktör, leg psykolog, leg psykoterapeut har som specialitet: symboldramaterapi, kristerapi, psykosomatiska besvär. (20 års erfarenhet av vård och behandling). Telefax: 08-765 43 22. Internetadress: www.lo-akupunktur.se Bodysense-metoden för hälsa, utveckling och förändring! Ett team av diplomerade terapeuter i Sverige välkomnar dig. En mjuk, inkännande kroppsbehandling där gömda känslor och problem kan mötas och lösas upp tillsammans med samtal för att återfinna kraft, hälsa och livsglädje! mail@bodysense.nu eller 08-33 23 79. www.bodysense.nu

Thaimassage – en djupgående energimassage. En mycket effektiv massageterapi för att släppa spänningar och blockeringar i hela kroppen. Thaimassagen stretchar ut muskler och leder samt öppnar upp energiflödet. Bäst i test – Aftonbladet. Mer information på hemsidan: www.thaimassage.nu För behandlingar och kurser kontakta : Thaimassage center, Tina Lee Möller: 08-31 38 81. Living Food Institute Sweden Stärk kroppen, immunförsvaret och din egen självläkningsförmåga. Vi erbjuder kurser med optimalt näringsrik kost, utrensning, avslappnings- andningsövningar och motion (bl.a. yoga). Bo naturskönt i Värmland invid sjö och skog. Broviksvägen 8, Värmskog, 671 95 Klässbol. Tel 0570-46 10 22. www.living-food.se DIVERSE Massagebänk-behandlingsbänk. Bänken är ihopfällbar/transportabel, vilket gör att du blir väldigt flexibel gentemot dina kunder, vän-

ner och bekanta. Justerbar i höjd. Pris 2 396:- + moms. Tillbehör 30%. 2 års garanti. Ring och fråga efter kampanjerbjudande. Tel 03324 34 38, 070-305 18 01. Försäljning Friggatan 4 Göteborg. Svenska Massageteamet AB. Hemsida: www.massageteamet.se SÄLJES Här hittar du allt du behöver för din naturliga hudvård! Välkommen att besöka vår hemsida www.koddeboke.se eller ring 0703-97 99 84, 0433-140 95. HYRESLEDIGT Är du flyttbar? Detta finns i lugnt villaområde: 2-3 rum och kök med parkeringsplats gränsande till skog med elljusspår. På tomten matas skogens djur vintertid. Nära till centrum. Önskvärd hyresgäst: Pensionerad ensamstående praktisk, ansvarsfull, hälsointresserad man som är villig att syssla med arbeten som hör villaboende till. Låg hyra. Mälardalen- Sörmland. Tel 016-422857

Naturen vår ”rekreationslokal” Under lång tid har den som levt ett liv i högt tempo och med många bollar i luften i det närmaste setts som en förebild. Det är fint att ständigt vara efterfrågad, att alltid har mer än tillräckligt att göra. Att alltid ställa upp och alltid säga ja. Men det är snart slut med det, om man får tro trendforskaren Göran Adlén.

4 VEGETAR • MAJ 2006

- Eftersom vi levt ett så stressigt liv under lång tid är trenden nu att vi börjar söka efter långsamhet. Stress leder till sjukdom. Vi kommer alltmer att vilja koppla av och njuta, säger han. Visst söker vi avkoppling redan nu - men vi krånglar till det, menar Göran Adlén. Den urbana, jäktade människan springer på jobbet och springer till gymmet, där hon också springer för att koppla av. Eller, den som redan är inne på att det är lugnet och långsamheten som gäller, går till gymmet för att utöva yoga. Varför ska man göra det när naturen finns där alldeles inom räckhåll och alldeles gratis! Naturen kommer att bli inne, säger han. Internationellt har frågor om ekologi och miljötänkande kommit att gå från något som betraktas som präktigt till något som förknippas med lyx. Den stilla och orörda

naturen, den tysta platsen, sus och prassel från träd och vattendrag är en bristvara internationellt sett. Men här i Sverige ser vi kanske inte riktigt vilka fantastiska möjligheter vi har. Det riktigt starka argumentet för att göra andra uppmärksamma på vad parker och natur kan erbjuda är att det är en så tydlig motvikt mot det höga ohälsotalet i landet, menar Göran Adlén. Kanske tar vi svenskar naturen för given. Vi inser inte att vi själva håller på att bli ett urbant folk, vi är hemmablinda så till den milda grad att vi nästan tror att vi ofta vistas i skog och mark fast vi inte alls gör det. För naturen finns ju bara där, och det har den ju alltid gjort. Vad är det för märkvärdigt med det? KÄLLA: MOVIUMBULLETIN, MOVIUM, ALNARP


Före detta redaktören för Hälsa och Vegetar, Eskil Svensson, rapporterar från årsmötena.

Riks- och förbundsmöte Fattiga idealister allt närmare varandra Hälsorörelsens två förbund lever som både särbo och sambo. Det nära samarbetet mellan Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Vegetariska Föreningen underströks lördagen den 22 april då båda förbunden för första gången genomförde sina årsmöten sammanslagna till ett enda möte. Formellt är Vegetariska Föreningen sedan ett år ansluten till Hälsofrämjandet och Hälsofrämjandet bär vissa av Vegetariska Föreningens omkostnader, t ex lokalhyran. Förbunden delar sedan flera år kanslilokal på Sågargatan 4 vid Danvikstull i Stockholm. Samma personer har under verksamhetsåret 2005 suttit i avgörande positioner i de båda styrelserna. Det delvis “familjära förhållandet” mellan de två hälsoinriktade förbundens förtroendevalda behölls genom totalt omval vid årsmötet den 22 april. De båda hälsoförbunden har sålunda en närmast total administrativ samordning, men har varsin styrelse och egen ekonomiförvaltning. De resurser som redovisas i årsrapporterna är knappa men har under det gångna året hjälpts upp av gåvor från medlemmar i Hälsofrämjandet och vissa samhälleliga anslag som Hälsofrämjandets ordförande Kurt Svedros har lyckats utverka för Hälsofrämjandet. Årsmötesformaliteterna flöt lugnt under Stefan Degerlunds vana ledning och de många rapporterna kryddades inte med någon som helst debatt. Några omvälvande beslut fattades inte, medlemsavgifterna blir oförändrade och några propositioner hade styrelserna inte formulerat. En motion från Jan Olof Jonsson om återutgivning av centrala verk av Are Waerland överlämnades till styrelsen. Det finns inte pengar till det idag utan man avvaktar eventuellt ekonomiskt stöd. I samband med årsmötet, som för Hälsofrämjandets del kallas ”Förbundsmöte” och för Vegetariska Föreningen ”Riksmöte” utdelades traditionellt två speciella utmärkelser, ”Årets morot” från Vegetariska Föreningen och ”Waerlandstipendiet” från Hälsofrämjandet. “Årets morot 2005” fick den kända vegetariska matboksförfattaren Inga-Britta Sundqvist och “Waerlandstipendiet” tilldelades i år Hälsas chefredaktör Per Frisk.

RHFs styrelse för 2006 från vänster Jakob Svensson, ledamot, Linköping, Anita Eriksson, ledamot, Falköping, Kurt Svedros, förbundsordförande, Lisa Danåsen Wikström, vice ordförande, Kjerstin Janina Nedhem, suppleant, Köpingebro, Henrik Sundström, kassör, Saltsjö-Boo. Saknas på bilden, Karl-Otto Aly, suppleant, Rönninge, Wildfrid de Flon, suppleant, Täby, Ola Johansson, suppleant, Kalmar, Magnus Nylander, suppleant, Älvsjö.

SVFs nya styrelse 2006 från vänster Berit Alveskär, ledamot, Bromma, Elsy Olofsson, suppleant, Järfälla, Anna-Lisa Stenudd, vice ordförande, Lidingö, Kurt Svedros, ledamot, Farsta, Anita Eriksson, ledamot, Falköping, Henrik Sundström, ordförande och kassör, Saltsjö-Boo och Maud Gustafsson, suppleant, Saltsjö-Boo. Saknas på bilden, Kåre Engström, suppleant, Täby.

Ny webplats arena för GMO-motstånd Ekologiska Lantbrukarna och KRAV för en gemensam sak på webbplatsen gmofri.se KRAV har tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna lanserat en ny webplats om matproduktion utan GMO. Syftet med gmofri.se är att skapa en mötesplats för alla konsumenter och producenter som vill ha en fortsatt GMO-fri matproduktion i Sverige. På webplatsen hittar du bland mycket annat den ekologiska rörelsens köpargument för GMO-frihet samt en köpguide till hur du undviker GMO-mat.

Mer än 70 procent av både bönder och konsumenter svarar i opinionsundersökningar att de vill undvika genteknik i maten. Ändå arbetar stora delar av livsmedelsbranschen och jordbruksforskningen för att göra det svårare för både lantbrukarna och matköparna att undvika GMOprodukter. Välj ekologiskt - bli med och stoppa GMOsabotaget mot vår mat och vår hälsa! Vi vill ha en fortsatt GMO-fri matproduktion i Sverige.

2006 MAJ • VEGETAR 5


H

Ä

L

S

O

R

Ö

R

E

L

S

E

N

I

N

KONTAKTPERSONER i Hälsofrämjandets (HF) och Vegetariska Föreningens (SVF) lokalavdelningar ARVIKA Berit Engqvist (HF), 0570-421 01 AVESTA Solveig Öberg (HF), 0226-575 30

Svenska Vegetariska Föreningen Sågargatan 4, bv, 116 36 Stockholm Tel: 08-702 11 16, fax: 08-702 11 17 Postgiro: 17 02-0 www.vegetarian.se svf@vegetarian.se Medlemsavgift: 200:–

Vad är Hälsorörelsen? En samarbetsform för Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska Föreningen SVF, som • bryr sig om hur Du mår • arbetar med friskvård för alla • arbetar för att påverka och påskynda arbetet med hälso- och sjukvårdsfrågor i samhället • är en stödorganisation för alla som vill göra livsstilsförändringar • är partipolitiskt och religiöst obunden

Vad vill Hälsorörelsen? • bidra till att Du får en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för en biologiskt säkrare miljö • verka för bättre och sundare matoch motionsvanor • agera för ett nyktrare Sverige

BOLLNÄS Hjördis Röstlund (HF), 0278-125 31 BORÅS Anne Lötjönen Sund (HF), 033-26 16 36 Måndagar 15/5-23/7 kl. 19.00-20.30 Yoga – dropp in pass Vecka 32 start för höstens yogakurser Måndagar 19.15-20.30 Torsdagar 17.30-18.45 Söndagar 17.00-18.15 Lokal: Yoga studion, Torgilsgatan 23 (Norrmalm) För mer information kontakta Anne Lötjönen Sundh, Yogakällan, tel. 033-26 16 36 el. 0707-28 70 07. BORLÄNGE/FALUN Björn Olausson (HF), 0243-21 18 71 ESKILSTUNA Karin Wahlberg (HF), 016-13 50 80 ESLÖV Jan-Erik Svensson (SVF), 0413-603 91 FALKÖPING Anita Eriksson (HF), 0515-820 56 Lördag 2/9 Bussresa till Antroposofernas Järna - Vidarkliniken Mer information och anmälan senast 10/8 till Anita 0515-820 56. Tisdag 7/9 kl. 10.00-11.00 Stavgångsgrupperna startar efter sommaruppehållet Torsdag 21/9 kl. 18.30-21.00 Vad är Feng Shui? Föreläsning av Monica Augustsson, cert. Feng Shui-konsult. Lokal: Församlingshemmet, Warenbergsgatan 5 GÖTEBORG Evald Lindqvist (SVF), 031-711 37 15 KALMAR/NYBRO/ÖLAND Cecilia Fredrickson (HF), 0481-220 71 KATRINEHOLM/FLEN/VINGÅKER Kerstin Svensson (HF), 0150-177 47 Anette Einar (SVF), 0150-540 32 KRAMFORS Karin Rapp (SVF), 0612-136 70 KRONOBERG Solveig Almqvist (HF), 0470-211 62 LUDVIKA Gotty Julén Persson (HF), 0240-64 03 57 LUND Olle Årman (SVF), 046-12 18 24 Anina Ågesjö (SVF), 046-15 80 38 Monica Carlsson (HF), 046-77 23 46 MALMÖ Ragnhild Säll (HF), 040-12 45 08 (dagtid) Anina Ågesjö (SVF), 046-15 80 38

Riksförbundet Hälsofrämjandet Sågargatan 4 116 36 Stockholm Tel. 08-643 05 04 Fax 08-643 57 10 Info@halsoframjandet.se www.halsoframjandet.se Postgiro: 28 87 19-8 Medlemsavgift: 200:–

NYKÖPING Monica Börjesson (SVF), 0155-26 76 95 SKARABORG Gunvor Bertilsson (HF), 0500-43 69 88/ 0730-49 16 49 Lördag 2/9 Bussresa till Antroposofernas Järna - Vidarkliniken Mer information och anmälan senast 10/8 till Gunvor 0500-43 69 88 el. Gunborg 0500-42 53 16.

F

O

R

M

E

R

A

R

SKELLEFTEÅ Hans Vestin (HF), 0910-77 62 50/070-372 30 40 SKÅNEDISTRIKTET Lennart Roos (HF), 0410-192 25 STOCKHOLM Ingrid Liljestrand (HF), 08-590 329 16 Henrik Sundström (SVF), 08-747 90 55 Lördag 10/6 kl. 12.00 Vandring i naturfagra Velamsund, Saltsjö-Boo Ring Henrik eller Annika 08-747 90 55 eller 0708-47 82 99 för anmälan och info. Onsdag 14/6 kl. 18.00 Djurgårdsvandring. Samling vid Nordiska Museet. STRÖMSTAD Bo Gustafsson (HF), 0526-122 03 SUNDSVALL Kurt Vikberg (HF), 060-17 63 29/070-570 31 82 SÖDERHAMN Kerstin Pettersson (HF), 0270-157 58 SÖDRA VÄTTERBYGDEN Gösta Lillieberg (HF), 036-37 73 28 Söndag 11/6 kl. 15.00 Teater ”Kärlek och Guldfeber” i Huskvarna Folkets Park. Efter teatern supé i parken. Information och anmälan senast 29/5 till tel. 036-37 73 28. Lördag 2/9 kl. 14.00-17.00 Höstupptakt med vegetarisk lunch och hälsoföredrag. Lokal: Föreningsgården Information tel. 036-37 73 28. TRELLEBORG/SYDVÄSTRA SKÅNE Kontakttelefon (HF), 0732-54 44 81 Söndag 21/5 kl. 9-13 Vandring vid Näsbyholmsjön med fågelskådaren Erik Nordström. För närmare information kontakta Sigun, 0410-405 22. Tisdag 23/5 kl. 18.15 Utflykt till Gröna Lund Samling på Norra Skolan för en gemensam utflykt till grönsaksodlare JM Nilsson. Föranmälan till Annika, 0410-33 01 19 eller 0709-79 63 19. Söndag 18/6 kl. 9.99-13.00 Utflykt ”De vilda blommornas dag” För närmare information kontakta Sigun, 0410-405 22. UMEÅ Britt Inger Ehnmark (HF), 090-13 61 13 UPPSALA Siw Björkgren (HF), 018-32 35 65 Tisdag 16/5 kl. 18.00 Vegetarisk kost Föredrag av nutritionist och med. dr Magdalena Rosell, Karolinska Institutet. Lokal: Grand, Trädgårdsgatan 5 VÄSTERÅS/SALA Maj Fröjd (HF), 021-41 41 39 Lördag 20/5 kl. 9.00 Bussresa till Masesgårdens Hälsohem. Anmälan senast 15 maj till Maj 021-41 41 39. Lördag 17/6 kl. 14.00 Försommarträff på Björnön. För mer information kontakta Maj 021-41 41 39. Onsdag 28/6 kl. 17.00 Kvällsvandring. Träff ute vid Majs fritidshus, Enhagsvägen 9, Fullerö. För mer information kontakta Maj 021-41 41 39/523 88 ÅDALEN/KRAMFORS Minnie Sjöström (HF), 0612-215 31 ÄLVSBYN Doris Öberg (HF), 0929-109 67 ÖREBRO Ulrika Granström (SVF), 019-57 41 42


MUMSIGA MELLANMÅL RECEPT: ANNA-LISA STENUDD

ÖRNSKÖLDSVIK Inger Forsberg (HF), 0660-29 64 29

Vegetariska matlagnings

YSTAD/ÖSTERLEN Tommy Mårtensson (HF), 0411-52 12 19 Kjerstin-Janina Nedhem (HF), 0411-55 09 39/ 0762-48 05 98 Lördag 27/5 kl. 14.30 Kryddfältsvandring med guidning och fika Plats: Mjukt & Gott Österlenkryddor, Köpingebro Info och anmälan: Kjerstin-Janina Nedhem 0411-55 09 39

kurser Ola Johansson kommer att leda två 5-dagarskurser Sö 23 – To 27/7 samt Fr 28/7 – Ti 1/8. Plats: Ekebyholmsskolan utanför Rimbo. Upplysningar: Ring 08-96 73 50 eller Ola 0480-207 40. Se även www.naringscenter.se.

Kåre Engström, dietist, leder en kurs i vegetarisk matlagning under en hälsovecka på Masesgården i Leksand den 16-23/9. Information och anmälan direkt till Masesgården, tel. 0247-122 31, info@masesgarden.se.

Snabb äppelsmulpaj 4 äpplen 2 tsk kanel 100 g smör/rapsolja 1 dl rårörsocker 2 dl fiberhavregryn 0,5 dl vetemjöl 0,5 dl solroskärnor Till servering: Tofu vaniljglass eller vaniljsås Sätt ugnen på 2250. Kärna ur äpplena och skär dem i klyftor. Lägg dem i en smord ugnssäker form. Strö över kanel. Smält smöret/oljan i en kastrull. Blanda i socker, havregryn, mjöl och solroskärnor. Fördela blandningen på äpplena och grädda i mitten av ugnen ca 20 minuter. Servera med Tofu vaniljglass/vaniljsås.

Kokosbollar 35-40 st 75 g Bregott/rapsolja 1 dl rårörsocker 1 msk äkta vaniljsocker 2 msk kakao 1 dl kokosflingor 1 dl finhackade aprikoser 2,5 dl havre-/boveteflingor kokosflingor till garnering Rör matfettet mjukt och smidigt tillsammans med socker, vanilj och kakao. Blanda i de övriga ingredienserna Låt smeten stelna en stund. Forma den sedan till runda bollar som rullas i rikligt med kokosflingor.

Fruktsallad 1 äpple/päron 1 banan 1 apelsin 1 msk solrosfrön 10 sötmandlar (skållade) 1 msk kokosflingor Skär frukten i bitar och strö över solrosfrön, mandel och kokosflingor

Blåsta fikon med tofuglass 2-3 fikon per person 1 msk sesamfrön Skölj fikonen och blötlägg dem i vatten några timmar. Häll av vattnet och klipp av den yttersta toppen på skaftet. Lägg de avrunna fikonen i en smord eldfast form. Strö över sesamfrön. Baka fikonen i 175° i 25 minuter. Serveras varma med tofu vaniljglass.

Hallonsmoothie 2,5dl färska eller djupfrysta hallon 1 liten kravbanan 1 dl vaniljyoghurt eller vaniljhavregrädde Mixa alltsammans. Det går lika bra med andra bär, t ex blåbär eller jordgubbar.

Sätt stopp för GMO-sveket! Hälsorörelsen ligger i täten när det gäller GMO-motståndet - för hälsans och miljöns skull. Hälsorörelsen (Svenska Vegetariska Föreningen SVF och Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF) är medlemmar i SKIS, Sveriges Konsumenter i Samverkan, och vi arbetar nu med att stoppa GMO-sabotaget mot ekologisk mat, och då menar vi att all användning av GMO i produktionskedjan ska deklareras, även om det gäller foder till djuren. Det finns ingen anledning att dölja det för att därmed hoppas på större acceptans, snarare blir effekten den motsatta. När vi konsumenter känner oss förda bakom ljuset blir reaktionen i regel inte speciellt positiv. Detta är en av orsakerna till det ökande motståndet mot GMO (även ökande nu i USA!) och helt skapat

av GMO-industrin själv genom döljande av information, lögner och försöken att tvinga det på oss. Allt för att rädda sina investeringar och få ökad makt på marknaden, närmast monopolsituation, inte för att hjälpa oss konsumenter att äta nyttigare, bli friskare eller få billigare mat. Detta är inget som tilltalar oss som ska välja och betala. Det attraherar heller inte Sveriges enskilda bönder, de ställer hellre upp för konsumenterna, deras viktigaste kunder, än att bli livegna slavar till GMOindustrin, med Monsanto i spetsen. Det är inte acceptabelt att EU ska kräva lydnad av “undersåtarna” när man går GMO-intressenas ärenden. Det är inte förenligt med en sann demokrati att en överstatlig organisation hindrar enskilda länder, kommuner, samhällen, familjer,

konsumenter att själva styra över sina liv och fatta lokala beslut. I synnerhet är det viktigt när det gäller strävan att få en mera uthållig och hållbar utveckling. Vi ser klart hur starka lobbyintressen, såväl i USA som inom EU, lyckas påverka administration och kommission att anpassa lagstiftning och direktiv så att det gynnar de stora multinationella intressen. Speciellt gäller det kemi- och bioteknikintressena, då de verkar i en riktning som inte gynnar medborgarna, miljön, resursanvändningen och vår gemensamma hållbara framtid. Vi konsumenter kräver att få GMO-fria livsmedel. B. INGERSTAM Du som vill veta mer om SKIS kan gå in på www.konsumentsamverkan.se 2006 MAJ • VEGETAR 7


STOPPA SABOTAGET mot Alternativ/Komplementär medicin!

Under 2005 engagerade sig Socialstyrelsen hårt för att stoppa biverkningsfria komplementära metoder som används när patienten inte lyckats nå hälsa med andra behandlingar. Nu hotar man även de alternativ/komplementära läkarna med att dra in deras legitimationer. Socialstyrelsen har börjat en “hetsjakt” på alternativ/komplementära läkare och Läkemedelsverket omintetgör i många delar den naturliga egenvården. Detta trots att erfarenheterna tidigare visat att ca 80% av svenska folket är intresserade av alternativ/komplementär medicin och att många nått bra hälsoresultat tack vare goda “kombinations”-effekter. Intresset för alternativ/komplementär medicin har ökat väsentligt de senaste åren i Sverige och andra västländer. Det har nu också börjat komma kunskaper och erfarenheter om att minskad sjukskrivning uppnåtts genom användning av metoder inom alternativ/komplementära området. Andelen av befolkningen som nyttjar alternativ/komplementär medicin varierar mellan 30 och 70% enligt europeiska och amerikanska studier. Enligt en enkätstudie, som genomfördes i Stockholms län, var motsvarande 49%. Enligt samma studie ansåg 77% att det var viktigt med en ökad samverkan mellan skolmedicin och alternativ/komplementär medicin. 74% ansåg att det är viktigt att man avsätter resurser för forskning om alternativ/komplementär medicin. Världshälsoorganisationen, WHO, har i sin strategi 2002-2005 uppmanat medlemsländerna att ta fram policy för hur alternativ/komplementär medicin kan integreras i de nationella sjukvårdssystemen. Hur långt har man kommit med denna policy i Sverige? Trots patienternas stora intresse för och goda erfarenheter av alternativ/komplementär medicin så kommer det nu nya angrepp på den alternativa/komplementära medicinens aktörer från skolmedicinens sida, förmodligen understödda av läkemedelsföretagen. “Bojkotta landstingets policy för samverkan med så kallade komplementärmedi-

8 VEGETAR • MAJ 2006

cinska utövare”, skriver Thomas Flodin, överläkare och ordförande i Stockholms läkarförening i maj och fortsätter, “Stockholms läkarförenings inställning är klar och tydlig: Om landstinget inför policyn för samverkan med s k komplementärmedicinska utövare kommer vi att uppmana alla läkare att inte befatta sig med frågan på det sätt som landstinget föreslår. Ökad tillgång till garanterat overksamma metoder innebär inte att allmänheten får en säkrare hälso- och sjukvård. Denna verksamhet vill nu landstinget samlokalisera med sin egen verksamhet. Man ställer också krav på sina legitimerade anställda att utbilda sig inom det område som kallas komplementär och alternativmedicin, och att tillhandahålla opartisk och saklig information om komplementäroch alternativmedicinen. Det ska också skapas s k mötesplatser där legitimerad personal skall utbyta erfarenheter med så kallade komplementärmedicinare. Den senare gruppen skall också bli delaktig inom viss forskningsverksamhet som landstinget bedriver. Skall vi inom ett halvår på landstingets vårdscentraler hitta “opartisk och saklig information” om new age, tarot, kristallterapi, healing och zonterapi? Skall distriktsläkarna “utbyta erfarenheter” med företrädare för shamanism, aromaterapi, magnetsfältsterapi och Rosenmetoden? Detta är ett klart och tydligt trovärdighetsproblem. Det finns en del s k alternativa metoder som erfarenhetsmässigt visat sig kunna vara ett komplement till medicinen, t.ex massage och viss akupunktur. Landstinget begränsar inte sin policy till dessa områden utan öppnar också dörren för garanterat overksamma metoder som t.ex homeopati. Stockholms läkarförenings syn på saken är enkel och tydlig. Om landstingsfullmäktige beslutar att genomföra denna policy kommer föreningen att tydligt och klart råda alla läkare att inte befatta sig med frågan.

Vi i Hälsorörelsen blir oroliga och förvånade när okunskap och ovilja till nytänkande är så stor till och med hos läkarföreningens representanter. Att dels uttala sig negativt om något man inte vet något om och dels demonstrera och motarbeta framlagda politiska beslut visar stor brist på vilja och engagemang för patienternas bästa. Att hänsynen till läkemedelsföretagen skall gå före patienternas hälsa är helt oacceptabelt. Hur skall FaR, fysisk aktivitet på recept, kunna utvecklas och följas upp av läkare som är så okunniga och negativt inställda till andra insatser än läkemedel? Vi som drivit hälsohemmet Tallmogården och samarbetar med Svenska Läkare för komplementär medicin vet att 100 000-tals personer efter misslyckanden inom den konventionella vården lyckats uppnå full hälsa tack vare alternativ/komplementärmedicinska insatser och naturlig egenvård med kost och motion. Vi vet att samarbetet mellan konventionell hälso- och sjukvård och alternativ/ komplementära metoder ger goda resultat. I Norge har en ny lag gett en öppning för att de båda disciplinerna lättare ska kunna arbeta tillsammans för att ge patienten allt rimligt stöd i sin hälsosträvan. Vi behöver nu en ny lag även i Sverige när man upplever Socialstyrelsens och läkarnas oförmåga att engagera sig i dessa frågor. Vi kräver att Regeringen utarbetar ett lagförslag i linje med Norge och att Regeringen utformar och omgående startar en bred utbildning både avseende FaR, näringslära och alternativ/ komplementär medicin som komplement till skolmedicinutbildningen. K.S.


Ett brev betyder så mycket Hälsofrämjandet skrev i februari till Regeringen angående Läkemedelsverkets roll i folkhälsoarbetet bland annat följande: Belastningen på sjukvården skulle kunna minska högst avsevärt om en mängd mer eller mindre självförvållade och undvikbara sjukdomar skulle förebyggas med friskvård. Sjukvården skulle då slippa ta hand om en stor del mer eller mindre självförvållad sjuklighet och betydande sjukvårdsresurser kunna frigöras som kunde ägnas åt patienter med svåra vårdkrävande sjukdomar. Människor måste därför få bred information om hur de ska sköta sin hälsa och betydelsen av goda kostoch motionsvanor, stresshantering samt att man vid flertalet sjukdomstillstånd har god nytta av en balanserad naturlig egenvård. Vi vill uppmana svenska beslutsfattare att tänka efter innan det är för sent! Fatta visa beslut som gynnar folkhälsan och den enskilda människan i första hand, och inte bara hjälper läkemedelsföretagen att tjäna mera pengar! I maj kom nu Läkemedelsverket reaktion i både TV och andra media. De presente-

rar nu sina nya rekommendationer till läkarna. De skriver bland annat att motion och andra livsstilsfaktorer ska vara basen i läkarnas behandling för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. – Det som är nytt i rekommendationerna är att vi inte tittar på en riskfaktor i taget utan vi försöker ta ett helhetsgrepp på alla riskfaktorer som den vanliga människan kan vara drabbad av, säger Jan Håkansson, ordförande i allmänläkarnas Läkemedelsterapiråd och medförfattare till de nya rekommendationerna. – Kost, motion och andra levnadsvanor ska alltid vara basen i läkarens behandling. Sedan finns det personer med riktigt hög risk som behöver läkemedel också, säger Jan Håkansson. – Sammantaget ska de nya rekommendationerna leda till en bättre förebyggande behandling, menar Jan Håkansson. – Syftet är att de personer som har störst nytta av läkemedelsbehandling ska få det. Vi hoppas mycket på denna nya inställning. K.S.

Hormonstörande restgifter i frukt och grönt Livsmedelsverket har hittat 51 fynd av fyra hormonstörande bekämpningsmedel i frukt och grönt från andra länder under 2005. Sverige vill förhindra EU-kommissionen att godkänna fyra hormonpåverkande bekämpningsmedel. Ämnena är inte godkända för användning i Sverige. I Livsmedelsverkets stickprovskontroller under 2005 hittades tre av ämnena i frukt och grönt. De fyra ämnena är vinklozolin, procymidon, fenarimol och flusilasol. Tre av dem hittades i produkter från såväl EUländer, som länder utanför EU. Livsmedelsverket fann ingen förekomst av ämnena i stickprov på svenska produkter. Totalt undersöktes förekomsten av de fyra bekämpningsmedlen i 1.740 stickprov på frukt och grönt, samt produkter därav. I tolv prover från bönor, juice och kiwifrukt fanns vinklozolin. I 38 prover fanns procymidon. De hittades i bordsdruvor, bönor, isbergsallat, jordgubbar, meloner, paprika, päron, slanggurka och tomater. Tidningen Ekocentrum 1-2006

2006 MAJ • VEGETAR 9


Från Kansliet Hej alla! Äntligen kom våren även detta år och förhoppningsvis har vi nu en underbar sommar framför oss. Många stannar här i Sverige och njuter av sommaren medan andra reser iväg till andra länder med andra matvanor och ett annat sätt att se på maten. Om du upptäcker något speciellt som du vill dela med dig av till oss andra så hör av dig till kansliet. Du kanske hittar en trev-

lig restaurang med goda vegetariska rätter eller ett mysigt ställe att bo på, där det också är lätt att få vegetarisk mat. Några av våra medlemmar har frågat efter tips på boende och bra restauranger i New York, London, Turkiet, Kroatien och på Cypern. Har du något att dela med dig av hör gärna av dig till svf@vegetarian eller slå en signal på 08-702 11 16 eller 08-643 05 04

Välkommen också med dina egna ”goda gröna recept” som du kan inspirera oss andra med. Kansliet är semesterstängt under veckorna 29, 30, 31 och 32. Soliga sommarhälsningar EWA SANGWALL SVF OCH PIA BEXELL RHF

PANTERDAGEN Välkommen till Panterdagen på Stockholm Stadion lördagen den 9 september 2006 - en heldag med motion, gemenskap, glädje och underhållning. Panterdagen bjuder på många trevliga aktiviteter. Du kan välja att vara med i några av våra motionslopp. Allt ifrån Stavgång utan jäkt och stress eller att tävla i Elitklassen. Eller kom och lyssna på husbandet Elvis. Sjung med i allsången med Lennart Grahn från Shanes och Tommy Blom från Tages, och spela på världens största utomhus-Bingo. Besök våra utställares många tält fyllda med informa-

UNGDOMSVECKA 6-12/8-06 vid havet i Bohuslän till självkostnadspris Välkomna till en rolig vecka då vi har möjlighet att göra olika aktiviteter som att paddla, segla, bada, spela pingis, volleyboll m.m., men också bara umgås och ha kul! Den vegetariska maten lagar vi tillsammans. Veckan är för dig som är tonåring eller upp till dryga 20 år. Föräldrar

tion, erbjudande och mycket , mycket mer. Gratis inträde - portarna öppnar 9.30 Ta med dina nära och kära, vänner och bekanta, grannar och kamrater. Alla är hjärtlig välkomna till en dag fylld av aktiviteter och glad gemenskap. Vi bjuder på Gympa, kurs i Stavgång och QiGong. Gå vår tipspromenad och vinn fina priser. Lunka, gå eller spring 3 km, 5 km eller 10 km. Vinn fina priser i världens största utom-

hus-Bingo med Lennart Grahn och Tommy Blom Underhållning och allsång med Lennart Grahn, Tommy Blom och vårt husband Elvis. Hälsotält med gratis tester. Hälsorörelsens (Riksförbundet Hälsofrämjandet /Svenska Vegetariska Föreningen) friskvårdstält med kostråd och smakprov. Panter-Rea på kvalitetskläder m.m. För mer info: ring Pantergruppen 08-33 19 00 vardagar 10-12, info@pantergruppen.se

AKTIVA SEMESTERTIPS 2006 Inspirations- och friskvårdsvecka 25/6 – 2/7 Följ med Hälsofrämjandet till Wermlandia Hälsohotell i Ekshärd, 10 mil norr om Karlstad! Där får du möjlighet att delta i inspirerande aktiviteter för både kropp och själ. Den läckra vegetariska maten inte att förglömma.

och syskon är också välkomna och är ett stöd i bakgrunden. PLATS: Gullnäsgården ligger i underbar natur vid havet, nära Kosteröarna, en mil från Strömstad på ön Tjärnö. Det är broförbindelse dit. Där finns stränder, härliga klippor, ängar och det salta havet! Vistelsen är förstås rök- och alkoholfri. ANMÄLAN gör du till Lisa och en anmälningsavgift på 300 kr betalar du in på PG 411 75 24-1 Gullnäsgårdens vänner, helst före den 30 juni. Därefter får du en bekräftelse. MER INFORMATION: Lisa Danåsen Wikström 08-716 01 06,

Fjällvandrarvecka 29/7 – 5/8 Vi bor på Storvallens Fjällcenter, Storlien och gör dagsturen i olika längder tillsammans med erfarna ledare. Vi äter vegetarisk mat och har olika kvällsprogram. Värdpar: Berit och Geje Ekström.

0739-84 38 15. 0526-25018, info@gullnas.se Läs mer på hemsidan www.gullnas.se Välkommen att höra av dig! Arrangeras av Gullnäsgården och Hälsofrämjandet, www.halsoframjandet.se

10 VEGETAR • MAJ 2006

För mer information och prospekt, kontakta Riksförbundet Hälsofrämjandet, tel. 08-643 05 04, info@halsoframjandet.se


EGETAR -BÖRS Vill Du annonsera i Vegetar-Börsen, kontakta Solveig Engstrand, tel 0660-26 61 08, fax 0660-26 61 10. E-post: solveig.engstrand@daus.se

Hälsa och friskvård i vackra Klarälvsdalen • Aktiva helger • Hälsoveckor

www.wermlandia.com Tel: 0563-405 50 Auktoriserat hälsohem

SÄDESKVARNAR FLINGKVARNAR JOSPRESSAR GRODDAPPARATER TORKAPPARATER VATTENRENARE MJÖLKSYRNINGSKRUKOR M.M.

Björnåsvägen 42 448 91 Floda Tel & fax: 0302-359 79 Prospekt GRATIS! www.kvarnspecialisten.se

www. yogayoga.nu

[xÅÅt

Kurser, utbildningar, föredrag, forskning, yogiska produkter, yogisk terapi m m.

Hos Seyhmus

Vi har mest ekologiskt vegan och vegetariskt mat från östramedelhavet. De flesta maträtterna är mina egna recept och finns endast hos Seyhmus. Seyhmus Vegetariska Varvsgatan 29, 117 29 Stockholm

allt du behöver veta Tel. 08-210 330

Hos oss hittar du allt inom ekologiska, biodynamiska livsmedel, hudvård, kosttillskott och ayurVediska produkter Även postorder. Välkommen till

Omega–3 olja Ge din kropp de livsviktiga fettsyrorna omega-3 och 6. Prova vår välsmakande kvalitetsolja: Ren kallpressad Linfröolja, 300 ml, 110:Mixomega, kallpressad linfröolja m. sojaolja i glasflaska. 500 ml, 150:-. Portofritt på beställningar över 300:-. Ring och beställ: 042-13 12 90, se vårt övriga sortiment: www.mivilab.com

Folkungagatan 68, T Medborgarplatsen tel. 08-641 27 12 Öppet mån - fre 10 - 18 lör 11 -15

LEV-ANDE

SAMAP

Hushålls - Sädeskvarn Mal färskt fullkonsmjöl av vete och råg - malt på naturstenar - inget bortsiktat - fullt hälsovärde

Ring så berättar vi mera!

ORBIO AB Stormästarvägen 3, 181 40 Lidingö Tel: 08-767 08 85 • loaingr@tele2.se

Lär dig förstå helheten i en läkande process. Studera till Bonitolog, en 3-årig yrkesutbildning där känsla och andlighet är lika viktigt som alternativmedicinskt kunnande. Du får bl.a lära dig: Bonitologisk kinesiologi, homeopati, holistisk näringslära, orientalisk medicin och healing. Utb. baseras på självstudier med veckoslutssemin. Inga spec. förkunskaper krävs. Utb. start på ort där intresse finns. För mer inf. Tel. 08-564 334 18 www.bonitologi.com

HÄLSOHEMMET MISTELGÅRDEN

Mag- och tarmproblem, hudsjukdomar, candida och cirkulationsbesvär m m. Vila och rekreation för dig som har eller haft cancer. Boken “Kan rätt mat bota cancer” går att beställa

Tel/fax: 042 - 33 37 11 Varmt välkommen till Skåne önskar:

Anette

2006 MAJ • VEGETAR 11


Posttidning B

Allt fler ideella klubbar och föreningar har upptäckt att Stora ReseLotteriet är ett av de effektivaste sätten att snabbt få in pengar till verksamheten. Många småklubbar drar ofta lätt in 30–40.000:- på några månader. Större föreningar kommer många gånger upp i över 100.000:-. Vings ”Stora ReseLotteriet” passar för alla föreningar. Du får hela lotteriet i ett färdigt paket: fria lotter med ert namn, fri leverans, fri rådgivning och vinstplan. Välj själv paketets storlek: från 25.000:- till en halv miljon i behållning!

Ja, vi vill gärna förbättra vår ekonomi! Skicka informationsfolder om Vings lättsålda ”Stora ReseLotteriet”!

Föreningens namn Kontaktperson Adress Postnummer

Postort

Posta kupongen till ”Stora ReseLotteriet”, Ving, 105 20 Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du betala porto. Du kan också faxa kupongen: 08-555 130 98, ringa 08-555 130 54 eller maila: webinfo@ving.se

Grafisk produktion och tryck: DAUS TRYCK & MEDIA, Bjästa 2006

Är du med i en förening som behöver mer pengar?

Vegetar 2, 2006  

Hälsorörelsens gröna livsstil med rörelse och motion HÄLSORÖRELSEN I SAMVERKAN www.halsoframjandet.se www.vegetarian.se Nr 2 • 2006 • 20:-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you