Page 1

MEUBELVERZORGING

INFORMATIE en TIPS over uw meubelen.


01

U vindt in deze informatie belangrijke en nuttige adviezen om jarenlang van uw zitmeubel te genieten.

Inhoud Zitmeubelen

2

Plooivorming

3

Sterkte en levensduur

5

Een aantal nuttige tips

6

Leder

7

Algemene informatie over leder Ledersoorten en onderhoud

8 11

Behandeling van vlekken op leder

15

Vlekkentabel leder

16

Nuttige tips voor leder

17

All in Service

19

5 jaar service en garantie op uw nieuwe meubelen

20

Meubelstof

23

Algemene informatie over meubelstoffen

24

Tips voor meubelstof

26

Behandeling van vlekken op textiel

27

Vlekkentabel textiel

28

Hout

29

Algemene informatie over hout

30

Houtafwerking, eigenschappen en onderhoud

31

Tips voor hout

35


02 Zitmeubelen Zacht zitten is comfortabel zitten

wikkeld, dat zij zich vrij langzaam en

Een zacht, comfortabel zitmeubel produce-

behoedzaam aan uw lichaam gaan aan-

ren, is omslachtiger om te ontwikkelen dan

passen. Naar gelang de frequentie van de

een hard zittend meubel. Gelukkig heeft de

gebruiksduur, temperatuur en lichaamsge-

technologie van elastische materialen

wicht, zal gemiddeld na 3 tot 6 maanden

enorme vorderingen gemaakt en wordt

de optimale zachtheid worden bereikt. Na

deze technologie u nu aangeboden als

deze eerste gebruiksperiode wordt het

consument. U zit het comfortabelst in een

comfortniveau optimaal en blijft het jaren-

zitmeubel wat zich aan uw lichaamshou-

lang stabiel.

ding aanpast. Het is rustgevend en zowel fysiek, als psychisch gezond. Hard zitten op

De binnenkant

een kantoorstoel of eetkamerstoel is gebrui-

De grondstof die in de eerste plaats het

kelijk, maar thuis op de bank is het prettig als

comfort bepaalt is polyurethaan-foam. Een

uw lichaam zich volledig kan ontspannen.

eigenschap van polyurethaan-foam is, dat

Het zitmeubel past zich aan uw lichaam aan

het aanvankelijk in een nieuw zitmeubel harder is. Die hardheid daalt in ca. 6 maanden met 15% tot 20%, om zich dan voor vele

Op een hard oppervlak dient het lichaam

jaren te stabiliseren. Het gewenste comfort

zich aan te passen aan het meubel. Bij een

is dan bereikt.

zitmeubel is het juist omgekeerd. De hoogwaardige elastische producten zijn zo ont-


03 Plooivorming Dit is steeds een moeilijk punt. Aan de ene

A

kant wil men een zacht zitcomfort, maar anderzijds zou men willen, dat de kussens en het leder er altijd even glad en strak uitzien. Zoiets is onmogelijk. Alleen wanneer men de bekledingsmaterialen op een harde ondergrond, zoals een steen of een plank spant, zal deze nooit rimpelen of plooien. Stoffeert men echter de bekledingsmaterialen op een zachte en/of soepele vulling en/of vering, dan zal de stof cq. het leder langzaam de vorm aannemen van het lichaam dat erop zit. Er ontstaan dus altijd plooien in comfortabele zitmeubelen! De afbeelding A geeft aan hoe het bankstel zich vormt bij normaal gebruik. Bij veel intensiever en langer gebruik krijgt men het resultaat van afbeelding B. Dit is een normaal verschijnsel en geen aanleiding tot klachten.

B


04 Met het verzachten van de vulling en veringmaterialen, gaat u iets dieper wegzakken in uw zitmeubel. Het leder past zich dan ook aan en rekt altijd mee, zodat er plooien ontstaan wanneer u opstaat. Die plooivorming Bij normaal gebruik ontstaan rimpelingen. U

zal toenemen totdat de optimale zachtheid

merkt dat vlak bij de armleuning het meest

van foam, veringbanden en watten is bereikt

gezeten wordt. Vergelijk dit met lederen

na ongeveer 3-6 maanden. Dit is in het ont-

schoenen. Plooien van het leder in de

werp ook bewust zo voorzien. Hoe harder de

schoen is een heel natuurlijk iets. Al na een

vering, hoe gladder het leder. Hoe zachter

paar dagen ontstaan er rimpels in de schoe-

het zitmeubel, hoe meer plooien er zijn.

nen. Dat is voor een zitmeubel niet anders. Ook bij minder strakke, nonchalantere

b. Stoffen bekleding

modellen is het goed zichtbaar op welke

Stoffen zijn zeer verschillend. Naargelang de

plaats het vaakst gezeten wordt.

vezels die in de garens zijn gebruikt en de

a. Lederen bekleding

manier van weven, varieert de elasticiteit. Dit zorgt ervoor dat de stof minder of meer

Leder is een natuurproduct met buitenge-

plooien gaat vertonen, naarmate de oor-

wone eigenschappen en is zeer geschikt

spronkelijke hardheid van het zitmeubel

voor zitmeubelen. Als consument heeft u al

verandert. Toch zijn ook hier plooien een

behoorlijk wat ervaring met leder. U draagt

normaal verschijnsel. De plooivorming stabi-

immers lederen schoenen of kleding. U weet

liseert zich wanneer uw zitmeubel zijn opti-

dus dat nieuw leder wat stugger is en ook uw

male zachtheid heeft bereikt.

zitmeubel is in het begin gladder en strakker.


05 Sterkte en levensduur Kwaliteit, sterkte, slijtvastheid

samengedrukt. Ze verliezen na verloop van

Rompen bestaan hoofdzakelijk uit massief

tijd door gebruik hun volume. U dient de zit-

houten regelwerk. De soepele ophanging

en rugkussens met een veren- of vlokkenvul-

bestaat uit technisch zeer hoogstaande

ling dagelijks flink op te kloppen.

geweven veringbanden die jarenlang comfort waarborgen, soms worden er ook spi-

Lichaamsgewicht

raalveren (ook wel nosagvering genoemd)

Bij het produceren van zitmeubelen wordt

gebruikt. Voor een soepele stoffering wor-

er gerekend met gemiddelde waarden. Bij

den watten gebruikt, onder meer tussen

een lichaamsgewicht van 90 à 100 kg zijn

“foam” en bekleding. Deze worden onder

de meeste zitmeubelen in de buurt van hun

invloed van uw lichaamsgewicht, de tem-

limiet en is het raadzaam om advies te vra-

peratuur en de vochtigheid van uw lichaam

gen.


06 Een aantal nuttige tips •

Laat liever geen huisdieren op uw

Een comfortabel zitmeubel is juist

zitmeubel tenzij u het meubel EXTRA

ontworpen voor een normale

beschermt. Het meubel is niet

ontspannen zithouding. Laat uw

gemaakt voor honden of katten.

lichaam volledig steunen op de

Vooral de bekleding wordt door

rugleuning.

huisdieren soms erg beschadigd.

Ga niet systematisch op de voorste

Gebruik de armleuning en de

rand van het zitkussen zitten. Dan gaat

rugleuning niet als zitplaats.

u het zitkussen op den duur sterk

Een zitmeubel is niet gemaakt om

vervormen.

op te staan. De vering wordt dan

Uw bank kan gebruikt worden om

plaatselijk sterk overbelast.

even in te dutten. Een bank is echter

Een zitmeubel is geen trampoline.

nooit een volwaardig bed. Vooral

Een vakman kan direct vaststellen

bij leder is de grote hoeveelheid

wanneer een breuk is ontstaan door

transpiratiedamp, die het lichaam

verkeerd gebruik, waardoor de

tijdens een nacht slapen afgeeft,

garantie vervalt.

bij herhaling echt schadelijk.


07

LEDER


08

LEDER Algemene informatie over leder Leder is een natuurlijk materiaal. Hoewel voor meubelleder alleen de beste huiden worden geselecteerd, is het mogelijk dat u littekens van bijvoorbeeld insectenbeten, doornschrammen of hoornstoten, nekrimpels, grove poriĂŤn of nerfstructuurverschillen in het leder terugvindt. Dit is de natuurlijke charme van het leder en maakt dat uw bekleding uniek is en een geheel eigen karakter heeft. Hierin onderscheidt echt leder zich van kunstproducten.


09

LEDER

Nonchalant effect

Regelmatig onderhoud

Een nieuw lederen zitmeubel toont in het

Met slechts weinig inspanning kunt u jaren-

begin eventueel nog een beetje strak en

lang genieten van een mooie lederen

stug. Maar zodra u het meubel eenmaal in

bekleding. Om het leder te voorzien van de

gebruik heeft, zal er plooivorming ontstaan.

nodige voeding c.q bescherming is het

Dit geeft een mooi nonchalant effect.

onderhoudsinterval 2 Ă 3 keer per jaar. De

Behalve de lederen bekleding zelf, zullen

benodigde onderhoudsmiddelen zijn bij ons

ook de vullingen en de vering in uw meubel

verkrijgbaar. Het dagelijkse onderhoud

zich in stugheid aanpassen, waardoor u van

beperkt zich bij beschermende ledersoor-

een optimaal en natuurlijk zitcomfort kunt

ten tot het afnemen met een licht vochtige

genieten. Bij zachte vullingen zal de non-

doek. Let wel dat de gebruikte doek vrij

chalante plooivorming overigens meer aan-

moet zijn van zeep en kalkresten. Gebruik

wezig zijn dan bij stevigere vullingen.

deze doek enkel voor het onderhoud van

Voorzorg

uw lederen zitmeubel. Wij raden aan gedestilleerd water te gebruiken. Het bevochti-

Om de kleur en souplesse van de lederen

gen van de doek dient enkel om het stof op

bekleding te beschermen, kunt u uw zit-

te nemen, maar vooral niet om het leder te

meubel het beste uit direct zonlicht plaat-

bevochtigen. Gebruik van chemische reini-

sen en liefst niet te dicht bij de verwarming.

gingmiddelen of oplosmiddelen hebben

Zo voorkomt u aantasting van de kleur en

een vernielend effect op leder.

uitdroging van het leder.


10

LEDER Verwijderen van vlekken

loop van tijd kan het leder barstjes gaan

Gemorste substanties kunt u het beste ver-

vertonen die niet onder de garantie vallen.

wijderen door van de buitenzijde van de vlek naar binnen toe te werken. U dept de

Transpiratie en medicatie

vlek met een tissue of schone katoenen

Iemand die een uurtje in zijn bank zit en af

doek, waarna u het meubelstuk afneemt

en toe opstaat, tegenover een meer pas-

met een vochtige doek.

sieve persoon die urenlang op dezelfde

Erkende merken van onderhoudsmiddelen

plaats zit, dat maakt een behoorlijk verschil.

hebben de juiste producten om vlekken te

Een lichaam scheidt altijd een hoeveelheid

verwijderen. Wanneer de vlek ernstig is en

vocht

niet te verwijderen lijkt, raadpleeg ons dan

Transpiratie is op zich gezond, maar houdt

voor een advies.

ook een aantal chemische stoffen in zich,

af

via

transpiratie

en

damp.

die zeer langzaam maar zeker de bescherm-

Structureel onderhoud

laag van het leder en het leder zelf kunnen

Voor het behoud en de garantie heeft uw

aantasten. Transpiratie en warmte zijn de

lederen zitmeubel, naast het normale dage-

elementen die op den duur het leder het

lijkse onderhoud, minimaal twee keer per

meest aantasten en mede doen slijten.

jaar een intensieve behandeling nodig. Voor dit onderhoud bieden wij u de juiste onder-

Sommige medicijnen kunnen chemische

houdsproducten.

de

reacties verwekken via transpiratie. Er zijn

instructies. Zonder goede onderhoudsmid-

nogal wat gevallen bekend, waarbij die

delen, speciaal gemaakt voor lederen zit-

reacties de beschermlaag van het leder

meubelen, kan uw meubel uitdrogen waar-

sterk aantasten. In zo’n geval kan men zich

door er vlekken kunnen ontstaan en na ver-

niet beroepen op de garantie.

Volg

nauwlettend


11

LEDER Ledersoorten en onderhoud

Leder

Volaniline leder

Is een organisch product, waarbij de grond-

Deze ledersoort is van uitsluitend vat-geverf-

stof een dierenhuid is. Over het algemeen

de kwaliteit en heeft geen beschermlaag.

worden er huiden van een rund gebruikt.

Hierdoor beschikt het over een prachtige

Huiden worden niet geproduceerd en elke

natuurlijke uitstraling. Structuur en kleurver-

huid heeft dan ook zijn eigen natuurlijke

schillen zijn onvermijdelijk en meestal goed

kenmerken. Denk hierbij aan littekens, hor-

zichtbaar. Directe bestraling door zonlicht

zelbeten etc.

dient te worden vermeden om verkleuring en uitdroging te voorkomen. Aniline leder is

Vaak geldt, hoe zachter het leder, hoe duur-

extreem zacht doordat er geen enkele

der het zitmeubel is. Dat komt omdat zachte

beschermlaag is aangebracht. Doordat er

ledersoorten heel dicht bij de natuurlijke

geen pigmentlaag aangebracht wordt, zijn

huid staan. Hoe meer beschermende lak-

alle huidkenmerken zichtbaar en zijn kleur-

bestanddelen op de huid aangebracht

verschillen naar gelang

worden, hoe eenvoudiger het onderhoud

de structuur van de

en hoe beter de weerstand tegen vlekken,

huid en zijn absorptie-

zonlicht etc. is. Hoe zachter het leder, hoe

vermogen, opvallend

kwetsbaarder. Zachte, ofwel dure huiden,

goed.

hebben dus niet noodzakelijk een langere levensduur.

Verzorgingsadvies: Leather Protection Set


12

LEDER Verzorgingsadvies: Leather Protection Set

Kleurverschil door natuurlijk absorptie ver-

Gedekverfd leder

mogen van elke huid is hier zichtbaar.

Deze lederkwaliteit is voorzien van een dek-

Semi-aniline leder

kende, gepigmenteerde finishlaag waardoor natuurlijke oneffenheden minder dui-

Deze ledersoort wordt na het kleuren in het

delijk zichtbaar zijn. Deze ledersoort wordt

vat voorzien van een licht gepigmenteerde

het meest toegepast vanwege de gebruiks-

beschermlaag en is hierdoor praktisch in

vriendelijke eigenschappen. De finishlaag

gebruik. Bij deze ledersoort zijn de natuurlijke

geeft het leder een

kenmerken nog goed zichtbaar.

extra

bescherming

tegen invloeden van Door gebruik ontstaat een mooie glans,

buitenaf zoals zonlicht

patina genaamd. Door de dunne bescherm-

en vlekken.

laag zijn kleurverschillen eigen aan de natuurlijke absorptie van de kleurstof door de huid, duidelijk zichtbaar.

Verzorgingsadvies: Leather Protection Set


13

LEDER

Geschuurd leder (B.V. Suede en Nubuck)

nerf van het leder gewalst. Door gebruik

Bij deze lederkwaliteit is de toplaag van het

sommige plaatsen) lichter van kleur wor-

leder geschuurd. Dit heeft als gevolg, dat

den. Bij dit type leder is dit een normaal

dit leder een zeer comfortabele zit en fluwe-

verschijnsel. Ook door het gebruik van hitte

lende uitstraling heeft. Dit leder heeft geen

kunnen kleine beschadigingen of krassen bij

afwerklaag in de vorm van lak of was waar-

dit type leder worden gecamoufleerd.

door het gevoelig is voor opname van

Gezien de olie- of waslaag van het leder, is

invloeden van buitenaf. Ook bij deze leder-

het niet aan te raden

soort kunnen kleine kleurnuances zichtbaar

dit leder te reinigen.

zijn of op termijn gaan ontstaan. Ook dit

Gebruik

hoort bij het natuurlijke karakter van deze

gevallen alleen een

ledersoort.

licht vochtige doek.

Leder afgewerkt met een was- en/of olielaag

van dit leder zal het na verloop van tijd (op

in

uiterste

Verzorgingsadvies: Leather Wax & Oil Set

Dit type is meestal een volnerf ledersoort. Het is gemaakt van volaniline leder. Deze volaniline wordt behandeld met plant-

Old SaddleÂŽ

aardige oliĂŤn om de ondergrond donkerder

Dit type is gemaakt van het beste rundleder.

van kleur te maken welke door en door

Het is met mineralen gelooid en plantaardig

geverfd is met aniline kleurstoffen (pigmen-

nagelooid en elke huid is, zoals ook honder-

ten). Bij de laatste bewerkingsfase in de

den jaren geleden gebeurde, op ambach-

looierij wordt er met hete olie of was over de

telijke wijze met de hand gepatineerd.


14

LEDER Dankzij het gebruik van hoogwaardige pig-

Gezien de waslaag van het leder, is het niet

menten op waterbasis, heeft Old Saddle

aan te raden dit leder te reinigen. Het leder

een goede lichtechtheid. Old Saddle leder

regelmatig afstoffen met een droge doek is

is een natuurproduct. Het ademt, is warm

voldoende.

en heeft natuurlijke kenmerken die de charme en de schoonheid van het leder beves-

De meeste van de ledersoorten die wij aan-

tigt.

bieden zijn van een beschermlaag voor-

Want dankzij deze kenmerken, hebben de

zien. Enkelen hebben een dikkere bescherm-

kleurstoffen ook in verschillende mate in de

laag dan de anderen. Let op, ook een be-

huid kunnen dringen, waardoor de prachti-

schermde huid is weinig bestand tegen fel

ge en attractieve kleurvariaties in dit luxu-

licht, vochtigheid, transpiratie, warmtebron-

euze leder zijn ontstaan.

nen etc.


15

LEDER

Behandeling van vlekken op leder Aniline leder met beschermlaag en gedekverfd anilineleder

bedwelmend (raam openzetten),

altijd licht deppen, nooit wrijven.

1.

Gemorste substantie zo snel mogelijk

E:

Keukenazijn, opbrengen met schone

verwijderen met lepel, doek of tissue;

witte katoenen doek.

werk vanaf buitenrand van de vlek

F:

Zout water (50 gr. zout op 1 liter water).

naar binnen toe.

2.

Vlek bevochtigen met één van de

Aniline leder zonder beschermlaag

hieronder aangegeven middelen

Afdeppen met tissue; verder kan en mag

(B, C en D opbrengen d.m.v.

aan vlekken niets worden gedaan; vet-,

wattestaafje) daarna vlek afvegen

olie- en vochtvlekken trekken veelal gelei-

met katoenen doek of tissue.

delijk weg.

3.

Plaats van vlek afnemen met spons en

zeem.

A:

Sop van lauw water met afwasmiddel.

B:

Alcohol, 70%, bedwelmend (raam

openzetten).

Suède en Nubuck Afdeppen met tissue; deppen met iets vochtige (water) doek.

WAARSCHUWING

C: Wasbenzine, brandgevaar,

Probeer een schoonmaak- of oplosmiddel

bedwelmend (raam openzetten),

eerst voorzichtig uit op een onopvallende

altijd licht deppen, nooit wrijven.

plek van het materiaal. Als u dan nog twij-

D:

Terpentine, geen terpentijn,

fels heeft, raadpleeg dan een deskundige.


16

LEDER Vlekkentabel leder IJs Drop / zuurtjes / chocola Alcoholische dranken Frisdranken Warme dranken Zweet / bloed Braaksel Urine Saus / soep / ketchup Vleesjus / boter / olie / kaas (-fondue) Slasaus / mayonaise / mosterd Nagellak / lippenstift / parfum Make up Maskara Inkt: vulpen Inkt: balpen / viltstift Verf: olieverf Verf: latex (muur)verf Lijm: textiellijm Lijm: velpon / bison-col Lijm: kontaktlijm / bisonkit Lijm: fotolijm Lijm: polystyreen Lijm: P.V.C. lijm Lijm: houtlijm (wit) / arab. gom Bijenwas / meubelwas / meubelolie Schoensmeer Smeervet / -olie Kaarsvet strijken (stand �wol�) met tissue, dan:

Verse vlek A B - - - - A A A C E B A D A B D A A B D C - D A C D C -

Oude vlek A B A A A A A F A D E B A D A B D A C D C C A D D D D


17

LEDER Nuttige tips voor leder

Leder is een onderhoudsarm, maar

Kijk uit met jeanskleding. Spijkerstof

geen onderhoudsvrij product.

kan afgeven en is bovendien harder

Onderhoud het leder minimaal 2x per

dan de bovenlaag van het leder.

jaar met het door ons geadviseerde

Slijtage aan het oppervlak wordt

onderhoudsproduct.

hierdoor versneld.

Laat het liefst geen huisdieren op de

Hard wrijven moet u op alle

bank.

ledersoorten voorkomen.

Plaats leder bij voorkeur niet in direct

Wij adviseren het gebruik van

zonlicht.

All in House lederservice als

Plaats leder nooit dicht bij een

onderhoud. Met de aanschaf van

warmtebron, zoals een kachel of

All in House bent u zeker van

radiator.

een 5 jarige vlekken- en calamiteiten-

service. Vraagt u ons om informatie

omtrent dit servicesysteem.


LEDER

18


19

ALL IN SERVICE


20

ALL IN SERVICE 5 jaar service en garantie op uw nieuwe meubelen!

Bij aanschaf van een nieuw zitmeubel kunt u bij ons voor een geringe meerprijs een aanvullende full service afsluiten! Hiermee hoeft u zich de komende 5 jaar geen zorgen meer te maken over service en garantie.

Wat kunt u van deze unieke service verwachten?

Extra’s bij textiele zitmeubelen •

Uw meubelstof (textiel) wordt optimaal

5 jaar full service en garantie op uw

beschermd met een professioneel

nieuwe zitmeubel.

impregneermiddel (dit om vlekken

5 jaar service op de meeste vlekken,

makkelijker te verwijderen en de stof

beschadigingen en calamiteiten!

langer vlekvrij, dus mooier te houden).

5 jaar professionele hulp bij klachten

5 jaar vlekgarantie op alle vlekken

op de constructie van het meubel.

veroorzaakt door etenswaren of

5 jaar professionele hulp bij calamitei-

drinkwaren. Niet te verwijderen

ten/ongelukken, zoals: losse veren,

vlekken worden professioneel

overmatig inzakken van kussen,

voor u gereinigd!

losgeraakte stiknaden, knopen of

verbindingen, opspannen bij overmatig

rimpelen of plooien van bekledings-

stof, etc...


21

ALL IN SERVICE

Extra’s bij lederen zitmeubelen •

Voor 5 jaar ontvangt u voldoende

handvet en nadelige invloeden van

beschermings/verzorgingsmiddelen

medicijn gebruik, kleding afgifte

voor uw leder.

(spijkerbroekenblauw) en vlekken

Optimale verzorging/bescherming

veroorzaakt door cosmetica, balpen

van het leder. Dit om vlekken nog

strepen, etc. Niet te verwijderen

makkelijker te verwijderen en het leder

vlekken worden professioneel voor u

langer mooi en schoon te houden.

gereinigd!

5 jaar vlekgarantie op alle vlekken

Professionele hulp bij calamiteiten,

veroorzaakt door etenswaren of

zoals het kaal worden van stiknaden

drinkwaren, af- en uitscheiding van

of het afpellen van de finishlaag van

mens en zoogdier zoals; hoofdvet,

het leder (craquelé).


ALL IN SERVICE Vraag naar de folder of de mogelijkheden in onze winkel!

22


23

MEUBELSTOF


24

MEUBELSTOF Algemene informatie over meubelstoffen Meubelstoffen worden vaak gekozen om

etc. Een eigenschap van natuurlijke vezels is,

hun behaaglijke uitstraling, ze geven com-

dat het ademend vermogen en daarmee

fort en warmte. We kunnen meubelstoffen

de behaaglijkheid van het meubel gegaran-

in hoofdzaak opdelen in 2 groepen.

deerd is. Hiertegenover staat dat de vlekge-

Meubelstoffen gemaakt van

voeligheid hoger en de lichtechtheid meest-

natuurlijke vezels.

al minder is dan bij synthetische vezels.

Meubelstoffen gemaakt van

synthetische vezels.

Synthetische materialen Synthetische materialen zijn vezels die langs

Een combinatie van beide (ook wel een

kunstmatige weg vervaardigd worden.

“blend” genoemd) is natuurlijk ook mogelijk.

Voorbeelden hiervan zijn polyester, poly-

Ondanks het feit dat meubelstoffen tegenwoor-

amide (nylon) en acryl. Een belangrijke

dig aan zeer hoge kwaliteitseisen moeten vol-

eigenschap van synthetische vezels is, dat

doen, zijn er toch een aantal specifieke verschil-

de vezelopbouw gesloten is, d.w.z. een

len tussen natuurlijke en synthetische vezels.

synthetische vezel is massief terwijl een

Natuurlijke materialen

natuurlijke vezel veelal hol is. Dit heeft in het gebruik een aantal typische

Natuurlijke stoffen zijn gemaakt van materia-

eigenschappen. Zo zijn de vlekgevoeligheid

len uit de natuur. zoals katoen, linnen, wol

en lichtechtheid meestal beter dan bij


25

MEUBELSTOF

natuurlijke vezels. Aan de andere kant is de

over het volgende. Spijkerkleding is een

opnamecapaciteit van een synthetische

katoen die gekleurd is met zeer slechte

vezel geringer en zal dus eerder tot transpi-

kleurstoffen en een versneld verouderings-

ratie kunnen leiden.

cq. ontkleuringsproces kunnen inzetten.

Velours en Platweef stoffen

Deze kleurstof kan op de meubelstof terecht komen en daar afhankelijk van de kleur een

Het uiterlijk van meubelstof kunnen we ruw-

soort blauwe waas achterlaten, die niet of

weg in twee groepen indelen, namelijk

zeer slecht te verwijderen is. Spijkerkleding

platweef en velours. Een platgeweven stof is

zorgt ook voor een schurende werking waar-

aan beide zijden hetzelfde en de ketting en

door de stof versneld kan slijten. Dit zijn geen

inslag is duidelijk zichtbaar. Bij een velours

klachten die onder de garantie vallen.

stof bestaat de bovenzijde van de stof uit doorgesneden lusjes dit is te herkennen aan

Vlekken

een zgn. fluwelend effect. Een velours stof

Voorkomen is altijd beter dan genezen! Kies

zal zich in de praktijk manifesteren met een

daarom bij aanschaf van een nieuw meu-

shading effect, dit is een soort licht-donker

bel met stoffenbekleding voor een All in

effect wat deze stof karakteriseert en geen

House behandeling. Onze All in House

materiaal gebrek is. Shading ontstaat door

behandeling vormt een onzichtbaar schild,

het plaatselijk platdrukken van opstaande

dat zich om en in iedere afzonderlijke vezel

vezeltjes.

hecht. Het voordeel hiervan is, dat substan-

Invloeden van bijv. spijkerbroek Een veel gestelde vraag is de invloed van spijkerkleding (Denim) op meubelstof, hier-

ties op basis van oliewater en vet -alles wat je kunt eten of drinken- geen vlek meer kan veroorzaken.


26

MEUBELSTOF Tips voor meubelstof

Pilling Een ander effect dat van invloed is op het uiterlijk van meubelstoffen is het zogenaamde pillingeffect. Losse vezeltjes gaan door draaiende bewegingen op de stof vervilten of klitten. Dit verschijnsel verdwijnt op den

Plaats uw meubel bij voorkeur niet in

duur. Met een pluizenkam of en textielton-

rechtstreeks zonlicht, dit voorkomt

deuse, die bij de drogist verkrijgbaar zijn,

verkleuring.

kunt u het verhelpen. Het zijn overigens uit-

Plaats uw meubel niet tegen een

sluitend de overbodige, uitstekende vezel-

warmte bron zoals een kachel of

tjes die “pillen”.

radiator, dit voorkomt uitdroging cq.

schroeischade.

Zuig uw meubel wekelijks uit met een

zogenaamd meubelmondstuk (kleine

zanddeeltjes zorgen voor een

schurende werking waardoor de

stof versneld zal slijten).

Indien het meubel is voorzien van losse

kussens, klop deze dan regelmatig op.

Zo blijft de vorm beter behouden.


27

MEUBELSTOF

Behandeling van vlekken op textiel 1.

Gemorste substantie zo snel mogelijk

C: Alcohol (70%).

verwijderen met een lepel; werk vanaf

D:

Terpentine (geen terpentijn).

de buitenrand van de vlek naar binnen

E:

Wasbenzine (brandgevaar).

toe. Let op, dat u de substantie niet in

F:

Witte keukenazijn.

het weefsel drukt; vochtige vlekken

daarna droogdeppen met een tissue,

x:

Niet gebruiken bij schuimrubber*.

niet wrijven.

xx: Bedwelmend, raam open zetten.

2.

Vlek bevochtigen op wijze als hier-

xxx: Brandgevaarlijk, bedwelmend, raam

onder aangegeven; daarna droog-

open zetten.

deppen. Herhaal de behandeling 3

tot 5 maal; zo nodig nabehandelen

*

Deze kunnen het schuim onder de bekleding

met lauw sodawater (4 eetlepels op

alsmede bekleding vervaardigd uit synthe-

een liter), droogdeppen.

tische vezels aantasten; ook zijn niet alle

3.

Bevochtigen met witte keukenazijn,

kleurstoffen in eiwit- of cellulosestoffen

weer droogdeppen, bevochtigen met

bestand tegen reinigingsmiddelen.

lauw water, nogmaals droogdeppen

en nadrogen met fรถhn.

A:

Cleantex Vlekkenspray

eerst voorzichtig uit op een onopvallende

B:

Lauw water met zout

plek van het materiaal. Als u dan nog twij-

(50 gram op 1 ltr).

fels heeft, raadpleeg dan een deskundige.

WAARSCHUWING Probeer een schoonmaak- of oplosmiddel


28

MEUBELSTOF Vlekkentabel textiel

IJs / drop / zuurtjes / chocola Alcoholische dranken Frisdranken / warme dranken Zweet / bloed / braaksel Urine Saus Soep / ketchup Vleesjus / boter Olie / kaas (-fondue) Slasaus / mayonaise Nagellak / lippenstift / parfum Make up Maskara Inkt: vulpen Inkt: balpen / viltstift Verf: olieverf Verf: latex (muur)verf Lijm: textiellijm Lijm: velpon / bison-col Lijm: kontaktlijm / bisonkit Lijm: fotolijm Lijm: polystyreen Lijm: P.V.C. lijm Lijm: houtlijm (wit) / arab. gom Bijenwas / meubelwas Meubelolie Schoensmeer Smeervet / -olie Kaarsvet strijken (stand ”wol”) met tissue, dan:

Verse vlek A A A A B D x A D x D F C xx A D x A C D A xx D x C xx C xxx E xxx C xx A A D x C xx D xx - -

Oude vlek A C A A B A A D D F C A D A C D D C C E C A A D C D D

xx

x

xx x

xx xx xxx xxx xx

x xx xx x


29

HOUT


30

HOUT Algemene informatie over hout Hout is een fantastisch natuurproduct dat

“werken” kan worden beperkt door

ideaal te verwerken is tot meubelen. Het is

te zorgen voor een kamertempera-

hard en het laat zich makkelijk bewerken.

tuur tussen 15OC en 24OC en een

Door deze veelzijdigheid is hout het meest

vochtigheidsgraad tussen 40 en 50%.

Verschillen in kleur, tekening en structuur

Gemaakt van plaatmateriaal zoals

geven hout karakter. Ook noesten en kleine

MDF voorzien van een afwerking

haarscheurtjes dragen daar toe bij.

van bijv.

-

Fineer (een dun laagje hout).

-

Kunststof folie (een folielaag die

verwerkte product in meubelen.

Houten meubelen zijn o.a. in de volgende “samenstelling” te verkrijgen:

al dan niet voorzien is van een

houtstructuur).

Lak, meestal in een pigment

-

Gemaakt van 100% massief hout.

Onder invloed van luchtvochtigheid

Nadat een meubel zijn uiteindelijke

en temperatuur kunnen veranderingen

vorm heeft gekregen, kan het voorzien

optreden in de omvang en de vorm

worden van kleur en afwerking.

van het materiaal.

Het gevolg hiervan kan zijn, dat de

Combinatie van plaatmateriaal met

lijmnaden verschuiven, of dat een

fineer of lak en massieve delen

tafelblad hol of bol gaat staan. Dit

(semi-massief).

zoals wit/zwart.


31

HOUT Houtafwerking, eigenschappen en onderhoud

Lak

Lak heeft de eigenschap om het meubel te

vakman hersteld kan worden.

kleuren en/of te beschermen.

Kijk uit voor krassen, gebruik onder-

zetters.

eigenschap

van

een

gelakt

over het algemeen alleen door een

Een

meubel is, dat het makkelijk in onder-

Voor dagelijks onderhoud gebruikt u

houd is en niet zo kwetsbaar is voor bijv.

een stofdoek. Vlekken verwijdert u met

kringen. Dit wil niet zeggen dat er geen

een goed uitgeknepen zeem.

kringen in het hout kunnen komen.

Goed nadrogen om vochtschade te

Een nadeel van lak is, dat als de laklaag

voorkomen.

door het gebruik beschadigd raakt, dit


32

HOUT

Onderhoudsadvies

Onderhoudsadvies

mat gelakte meubelen:

hoogglans meubelen:

Mat Polish

Shine & Fix

Onderhoudsadvies zijdeglans

Reinigingsadvies:

gelakte meubelen:

Woodclean

Elite Polish

intensieve houtreiniger


33

HOUT

Was Was wordt in de regel aangebracht op meubelen waarbij men kiest

voor een

mooie warme natuurlijke uitstraling. Naast de mooie uitstraling heeft een met was bewerkt meubel iets meer zorg nodig. Tevens dient u er rekening mee te houden, dat was iets gevoeliger is voor kringen van o.a. glazen en vazen, zorg in dit soort gevallen voor onderzetters. U dient meubelen die van een waslaag voorzien zijn, regelmatig te onderhouden! Onderhoudsadvies:

Woodclean

Antiekwas / Bijenwas / Greenfix

Intensieve houtreiniger

Reinigingsadvies: Woodclean intensieve houtreiniger

Greenfix (voorkomt kringen en vlekken)


34

HOUT Olie

Onbehandeld hout

Olie geeft een mooie natuurlijke uitstraling

Soms is een meubel het mooist als het onbe-

en het meubel is goed beschermd tegen

handeld en natuurlijk blijft, denk hierbij aan

huishoudelijk gebruik. Meestal is dit soort olie

onbehandeld teak. Het houten meubel

gebaseerd op lijnolie. Het grote voordeel

dient nog wel enige vorm van bescherming

van een olie afwerking is, dat u als consu-

te krijgen, maar moet qua uitstraling zoveel

ment heel makkelijk evt. vochtkringen en

mogelijk aansluiten bij de originele kleur en

gebruikssporen zelf kunt verwijderen, door

uitstraling van het hout. Dit zien we vooral bij

eenvoudig met een staalwolletje en een

teakhout en eikenhout.

beetje Greenfix-olie de plek of het hele meubel te behandelen.

Afwerkingsadvies: Teakfix / Natural Woodsealer

Onderhoudsadvies: Greenfix / Kleurolie Reinigingsadvies: Reinigingsadvies:

Woodclean intensieve houtreiniger

Woodclean intensieve houtreiniger

Kleurolie (in de

Natural

juiste kleur)

woodsealer

Teakfix


35

HOUT Tips voor hout

Hout is een natuurproduct en zal als

Als u accessoires (graag voorzien van

zodanig reageren op zijn omgeving.

viltdoppen om krassen te voorkomen)

Hout zal na verloop van tijd altijd iets

op het meubelstuk plaatst, verzet

nakleuren.

deze dan regelmatig, dit om te voor-

Probeer het hout niet in direct

komen dat het hout op deze plekken

zonlicht te plaatsen. Dit kan leiden

niet of anders opkleurt.

tot vlekkerige verkleuring.

Houdt u aan de onderhoudsschema’s

Hang tijdens de winter maanden

en gebruik onderzetters.

(als de lucht droog is) waterbakjes

Plaats uw houten meubelen niet te

aan de verwarming om de lucht-

dicht bij een warmtebron (kachel,

vochtigheid te reguleren.

open haard, c.v.-radiator, enz.).

Meubelverzorgings boekje Vegers Meubelen  

Tips- en Tricks voor het onderhouden van uw meubelen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you