Page 1

Slagordet til Solo i USA er «Shocking but true : The world's best soda is yellow, And Norwegian.»

Satser stort i USA Den norske brusen Solo vil nå prøve seg i USA. De har jobbet hardt med markedsføringen den siste uken.

Illustrasj on : Den norske brusen Solo

Den daglige lederen Joakim Sande har stor tro på at amerikanerne vil like den norske brusen Solo. Det var Joakim selv som har delt ut brusen i Los Angeles og han fikk mange gode tilbakemeldinger. Solo har solgt Solo i 77 år i Norge. Han vil nå mange amerikanere gjennom Norsk dugnad.

Det er blitt hengt opp store plakater og der er blitt delt ut smaksprøver. Det kjører mange appelsingule biler rundt. Jeg tror personlig at Solo kommer til å få mye motstand fra Cola og Pepsi. Cola er den brusen som er blitt solgt i USA. Pepsi har lege prøvd å stå imot konkurransen til Cola.


NewsNoway(6)  

Torkel,solo artikkel