Page 1

Vegard Thilo Arbeid


0047 924 24 932 vegard.thilo@gmail.com


FORTETTIN G I YIN JIANG

GK5+6

ATL AS OS LO

B OLIG FOR A L L E

GK3+4

B ETON GWORKS HOP TOKERUD UN GDOM S S KOL E

M ATERIA LOVERGANG

GK1+2

BIB LIOTEK FOR FI R E M A RIDA LSTEATE R ET

FORSLAG TIL REGIONAL BYVEKST I NINGBO RELOCATING TO THE FJORDS

CV

ANNET


FO RTE TT I N G I Y I N J I A N G Jan K. Godzimirski, Sigurd Aune, Vegard Thilo Halleland

45 minutter fra storbyen Ningbo, Kina, ligger landsbyen Yinjiang. Den lille byen er rammet inn av fjell i nord og vest. Østover er landskapet preget av jordbruk og mindre klustre av småhusbebyggelse. I det overordnet konseptet har vi jobbet med store grøntdrag som går gjennom byen. Vi har opprettet 3 strukturerende hovedveier som går gjennom gammel og ny bebyggelse. I nærmere skala har vi jobbet med en oversettelse av den eksisterende bebyggelse og foreslår et mer moderne sentrum på østbredden av den eksisterende øya. Nominasjon: fremragende bruk av datagrafikk AHOWORKS


Strukturerende hovedveier Utviklingsareal Planlagte grøntdrag Fokusomrüde

Overordnet konsept for YinJiang 1:20 000


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

12

1

9

8

10

6 5

11

3

4

2 7

1:4000

Businessomr책de Eksisterende bebyggelse Handlegate Tett bebygd boligomr책de Skole Forplass Vaskeplass Markedsplass Hotell Bussterminal Boligblokker Regionalvei


Snitt av kompaktmodul. Hver modul har et indre hagerom, vannsamlingssystem som samler regnvann og 4x60kvm til ĂĽ leve i. I oversettelsen av den eksisterende, tette byggingen som preger den gamle landsbyen, foreslĂĽr vi en annen tilnĂŚrming til kompakt bygging.


+

Vannsamling

+

Lysinnslipp i tak og g책rd

Prinsipptegning for utforming av kompakt, lav boligbygging

1:1000

Hage


Organisering av forskjellige bosituasjoner


ATLA S O S L O E N S TUD I E AV K A R E N S LYST AL L É Jon Fjellstad, Jørgen Høy, Kosha Ahmadi, Ragnhild Havåg, Vegard Thilo Halleland

I en inngående analyse av Karenslyst Allé p å Skø yen a vdekket vi hvordan den neoliberale byggepolitkken viser seg i byen. Hva man i dag opplever som et trangt bysentrum på Skøyen, ser vi på som bakhagen til de omliggende kontorbyggene. Kapitalkreftene som ligger bak, muliggjør at slike prosjekter kan bygges i en utrolig fart men som gjerne resulterer i middelmådig eller dårlig by. Var påstand har vi illustrert i en tegning som viser veisystem og parkeringsplasser som er knyttet til kontorvirksomheten.


B O LI G FO R A L L E Julia Roditeleva, Kristoffer Sekkelsten, Ragnhild Havåg, Sigurd Aune, Samra Avdagic, Vegard Thilo Halleland

Vi designer små leiligheter innenfor gitte rammer på 15, 30 og 60 kvm. Det er viktig at leilighetene, selv om de er små, svarer på krav om tilgjengelighet for alle. Vi har løst oppgaven ved utfordre konvensjonene knyttet til bad og entré . Dette gir oss mulighet til å jobbe med gode romkvaliteter hvor vi mener det er viktigst.


N V

Ø S


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Plan 1:150 Prinsipptegning for entré og badløsning

1.

2.

1 Inngangssituasjon er dimensjonert for rullestolbrukere

2 Badet åpnes ved å skyve bort den ene veggen

3.

4.

5.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3 Bruker løfter seg over til toalett

4 Lukker veggen når klar

5 Når ferdig åpner veggen. Vask på motsatt side av gangen. Forslaget er et forsøk på å gi åpne, romlige kvaliteter for alle brukergrupper i trange leiligheter.


B E TO NG WO R K S H O P B O NS A I T R E P O T T E Dødt mot levende materiale Betongens naturlige kalkinnhold er ypperlig som gjødsel Modulens armering strekker seg utfor formen og brukes til ü binde brikkene smmen Mellomrom mellom modulene fungerer som drenering


Foto: Eirik Førde


TO K E RUD U N G D O M S S K OL E Jan K. Godzimirski, Maria Årthun, Vegard Thilo Halleland

Tokerud ungdomsskole grenser til marka nord i Oslo. Til fordel for en kompakt skole har vi delt skolen inn i ulike bygninger som alle henvender seg til en sentral vei. Veien går går gjennom skolegården og knytter seg på naturstiene som finnes i området

Nominasjon: fremragende bruk av tre AHOWORKS


6

1 5

2

4

3

10 m

20 m

30 m

50 m

100 m

1 Hjemmeomr책der

2 Kantine, bibliotek

3 H책ndtverksrom

4 Administrasjon

5 Gymsal og musikkrom

6 Parkering


Perspektiv sett mot håndtverksrommene. Veien, som går gjennom skolegården, bruker restvarme for å holde seg snøfri om vinteren.


1

Takdetalj, takvindu og isolert tak

2

Vindu, hjørne -detalj

3

Konstruksjonen møter bakken

4 Generell konstruksjon kledning takstol strekkstag massivtresøyler vindusramme 5 Konstruksjon gymsal kledning limtredragere bærende massivtrevegg og søyle massivtresøyler

1

2

3


4

5


Plan og snitt av administrasjonsbygget


B I B LI O TEK F O R F I R E Maria Årthun, Nina Helene Gjersøe, Robin Utengen og Vegard Thilo Halleland

Med inspirasjon fra boken “1001 natt” fikk biblioteket en sentralisert introvert plan. Kontruksjonen er i restetre og består av fire moduler som hver er sammensatt av to trekantrammer. Trekantmodulene er kledd i vevd tøy fra Fretex, hver modul har et personlig uttrykk. Boken i midten er et lodd. Tar man boken for å lese, lukker biblioteket seg bak deg og åpner seg over deg.


MA RI DA L S T E AT E R E T Langs Maridalsvannet i Oslo, ved en kirkeruin fra Middelalderen, blir det hver sommer satt opp et spill. Handlingen foregår i og rundt ruinene. Programmet er et puplikumsrom av en mer permanent karakter enn tidligere løsninger. Bygningen er et skjellett med glasstak som lar landskapet uberørt flyte under seg. Formen er hentet fra omliggende gårdstypologi.


Ruinen av Margaretakirken. En skuespiller øver til Maridalsspillene.


2m

4m

8m

12,5 m

25m


FORSLAG TIL REGIONAL BYVEKST I NINGBO Kelly Shannon, Sigrujon Einarsson, Karl Otto Ellefsen, Xin Su, Marianne Skjulhaug, Thomas Mc Quillan, Jingyuan Hu, Morgan Alexander Ip, Patrycja I Perkiewicz, Guro Langemyhr, Aurora Andersen Hilde, Ola Wilthil Høgmoen, Jan Kazimierz Godzimirski, Vegard Thilo Halleland Cathrine Finnema, Sigurd Aune Hellem + CAFA

sfdgerhgwret

Utmerkelse: 3. plass Internasjonal byplankonkurranse i Kina


RE LO CAT I N G TO T H E F J ORDS CRUI S E S K I P S T E R M I N A L Jan K. Godzimirski, Sigurd Aune, Vegard Thilo Halleland

Som følger av turismen i Geirangerfjorden har byen inderst i fjorden opplevd en betydelig nedgang i luftkvaliteten. Byen har ingen cruiseskipsterminal og “shuttlebåter” fra skip til land bidrar til mye forururensing. Vårt forslag er å bruke en flyterigg fra Nordsjøen som terminal. Oljeplatformen har dimensjoner og fleksibiliteten som krevs og den kan flyttes tilbake til Nordsjøen når sesongen er over.

Utmerkelse: 5. plass 120HOURS 2013


CV

UTDANNING Lundehaugen VGS Romerike FHS Arkitektur - og design høgskolen i Oslo 2010 - ... ARBEID Assistent for arkitekt og byplanrådgiver Peter Butenschøn

2013 - ...

Medarrangør av studentkonkurransen 120HOURS, verv: PR

2014

UTMERKELSER Nominasjon: utmerket bruk av tre AHOWORKS 2012 Nominasjon: utmerket bruk av datagrafikk AHOWORKS

2013

5. plass 120HOURS 2013 3. plass Internasjonal byplankonkurranse i Kina 2013


portfoliotest  

.test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you