__MAIN_TEXT__

Page 1

VPLIV PREHRANE NA OKOLJE KAJ PRAVI NEODVISNA ZNANOST?

Slovensko vegansko društvo


Z naravnimi viri, potrebnimi za prehrano enega vsejeda, bi lahko nahranili 7 vegetarijancev ali 20 veganov (WHO). 1 7 VSEJEDEC VEGETARIJANCEV

20 VEGANOV

Ogljični odtis različnih načinov prehranjevanja enega človeka v enem letu, predstavljen enakovredno dolžini vožnje z avtomobilom (Foodwatch): VEGANSKA EKO

281 km

LOKALNO

603 km

NE-EKO

629 km

VEGETARIJANSKA EKO

1978 km

LOKALNO

2329 km

NE-EKO

2427 km

VSEJEDA EKO

4377 km

LOKALNO

4567 km

NE-EKO

4758 km

Primerjava možnosti zmanjševanja izpustov v povprečni 4-članski družini, preračunana na kg izpusta toplogrednih plinov letno (Climatic Change, julij 2009): NOV (VARČNEJŠI) HLADILNIK

208

VARČNE ŽARNICE

280

ZNIŽANJE TERMOSTATA NA PEČI ZA 1°C ZMANJŠANA HITROST VOŽNJE AVTOMOBILA DAN V TEDNU BREZ MESA BREZ VOŽNJE AVTOMOBILA VEGANSKO PREHRANJEVANJE

300 480 860 3400 6000


ali živ

Slovencev in še let ve

na ijo

ov kopensk on ih lij SURS). (

obije kar 35 m p m no ko več orskih i li

2m il

b

u

wa od

), tch

k i jo ž ine, a n ivinor š r v loh p e z “ek eja o” po sp ž

n ivi

opi ni mogo Evr eč površine ča (F o . a v je še v

e, sam ebuj er le oosk r t ta po rb po orejo, k tre

Z a r ad i

70 % amazonskega pragozda izsekajo zaradi živinoreje (pašniki, soja in žito za živino)(UN).


Živinoreja povzroča bistveno več toplogrednih izpustov (ogljikov dioksid, dušikov oksid in metan) kot vsa prometna infrastruktura skupaj (UN). V to ni vštet ribolov ki je energijsko veliko bolj potraten. Poleg tega pa bi z ukinitvijo živinoreje zmanjšali tudi onesnaževanje prometnega sektorja.

V razvitem svetu nastane 130-krat več živalskih kot človeških odpadkov (USGAO).

Tretjina kopnega se je spremenila v puščavo, glavni razlog za to pa je živinoreja (UN).

30 % vsega kopnega dela planeta zasedata živinoreja in pridelava hrane zanjo (UN).

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih (UN, FAO).

Slovensko vegansko društvo


ŠE NEKAJ DEJSTEV: •

Živinoreja je eden največjih onesnaževalcev pitne vode (pridelava hrane za živali, odpadki, gnoj) (UN).

Živinoreja je eden največjih razlogov za degradacijo zemlje (UN).

Živinoreja je glavni vzrok za uničevanje živalskih vrst (uničevanje ekosistemov) (UN).

Evropa bi lahko postala samooskrbna le, če bi drastično zmanjšala živinorejo (Foodwatch).

Kupovanje lokalno pridelane hrane zmanjša ogljični odtis le za 4 – 5 % (FAO).

Kupovanje lokalne hrane nima bistvenega vpliva na zmanjšanje toplogrenih plinov. Če le en dan v tednu jemo vegansko (tudi nelokalno), to bistveno bolj zmanjša naš ogljični odtis kot prehod na izključno lokalno pridelano hrano (Carnegie Mellon University).

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih (UN, FAO).

Kmetija s 1700 kravami mlekaricami pridela toliko odpadkov kot vsi prebivalci Ljubljane (EPA).

Uživanje morskih živali in posledičen ribolov je največja grožnja morskim ekosistemom v Mediteranu in Jadranu (Plos One).

Izbira ekološko pridelanega mesa ne vpliva pozitivno na okolje. V nekaterih primerih pa je to še veliko slabše za okolje kot klasično pridelano. Narava ne bi zdržala prehoda EU trga na “ekološko” meso (Foodwatch).

Slovensko vegansko društvo


STALIŠČE ZNANOSTI O VEGANSKI PREHRANI Veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka ...) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike, nosečnice, doječe matere in športnike. To s številnimi neodvisnimi raziskavami dokazujejo ugledne mednarodne prehranske organizacije: AND (Academy of Nutrition and Dietetics), DC (Dietitians of Canada), NHMRC (Australian National Health and Medical Research Council), BDA (British Dietetic Association), BNF (British Nutrition Foundation).

ETIKA DO ŽIVALI Živali, ki jih izrabljamo za našo prehrano, si tako kot mi želijo živeti svobodno in brez bolečine. Odvzem svobode nemočnim bitjem, ujetništvo in na koncu zakol so popolnoma nepotrebna in zato neetična dejanja, ki ne sodijo v civilizirano družbo.

Profile for Slovensko vegansko društvo

Vpliv prehrane na okolje  

Zloženka o vplivu prehrane na okolje

Vpliv prehrane na okolje  

Zloženka o vplivu prehrane na okolje

Profile for vegan.si
Advertisement